Advertentie

De remote viewing van 9/11..!


Irma SchiffersIrma Schiffers is geboren in Hilversum (1962) en is Jungiaans therapeut, (spiritueel) coach, auteur, columnist. Ze schrijft voor diverse websites en is ook -zoals ze op haar site vermeldt- ‘Intuïtief kunstschilder, ex-bassist, HSP, sociale idealist en  waterman in optima forma!’ Ze was 17 jaar werkzaam bij de Hilversumse omroep en toerde daaran 10 jaar beroepsmatig in binnen- en buitenland als bassist met een jazzcombo, een theatergroep en een rockformatie. Ze schreef een aantal nummers, zoals o.a. ‘Ziek van politiek’ 

Het schrijven van columns met betrekking tot zaken in politiek en maatschappij die haar dwars zaten, deed ze altijd al; en in 2011 kwam het voor haar mij vrij plotseling en verrassend tot een publicatie van het boek ‘Stoelendans bij de kapper‘, kort daarna gevolgd door de publicatie van de filosofische dichtbundel ‘Een oen is een gecastreerde ezel‘.

In die tijd besloot ze ook uit de bands te stappen en zich meer te gaan toeleggen op het intuïtieve schilderen. Ze bracht veel cursusweken door aan het Arthur Findlay College in Stansted in Engeland (een soort Harry Potter-college), om in diverse aspecten van het mediumschap getraind te worden. O.a. spirit-art, trance-art en psychic-art, omdat ze wilde weten waar die heldere beelden en het heldere ‘weten’ allemaal vandaan kwamen. Ze wilde vooral leren er op een constructieve manier mee om te gaan. Inmiddels heeft Irma zo’n 100 schilderijen vervaardigd en vreemd genoeg altijd met een ‘betekenis of titel’ die ze veelal later in het nieuws tegenkomt..! In 2014 wacht haar een nieuwe, plotselinge verrassing. Een van haar boeken is onlangs vertaald in het Engels voor de buitenlandse markt.

Op 7 februari 2014 besloot ze haar ‘blog’ (deze site) op te zetten en een maand later, stond de teller al op 5000 bezoekers.. Haar artikelen zijn inmiddels veel gedeeld door andere sites. Voor haar zijn de belangstelling, het delen, de mooie en dankbare reacties op de site, hartverwarmend en een prikkel er mee door te gaan.

x

* * *

x

Het wachten is op het ineenstorten van de officiële 9/11-versie, zodat deze plaats kan maken voor de waarheid.
Het wachten is op het ineenstorten van de officiële 9/11-versie, zodat deze plaats kan maken voor de waarheid. De bijdrage van de remote viewers rondom dr. Courtney Brown zullen hier zeker toe bijdragen.

x

x

De remote viewing van 9/11..!

2014 © Irma Schiffers en 2014 © deze versie WantToKnow.nl/.be

x

De Remote Viewers, zoals hier Dick Allgire en Daz Smith (r), werkten onafhankelijk van elkaar en rond 1 uur voor elke sessie, en dat ruim 1 jaar lang.. Daarbij kwam uit elke sessie een professioneel 20-pagina verslag over wat ze hadden gezien en beleefd..!
Deze beide ‘remote viewers’, Dick Allgire en Daz Smith (r), werkten onafhankelijk van elkaar en daaruit kwam van elke sessie een professioneel verslag over wat ze hadden gezien en beleefd..!

Onlangs beleefden we de ‘13th anniversary’ van de 9/11 catastrofe. Het zal niemand zijn ontgaan en meer dan ooit zie je nu berichten verschijnen die de druk opvoeren om de waarheid rond deze ramp te onthullen. Eén van de bijdragen aan deze onthulling komt van Dr. Courtney Brown van The Farsight Institute en hij is ongetwijfeld geen onbekende van de lezers van dit artikel. (zie de serie artikelen hier op de site)

‘The Farsight Institute’ houdt zich bezig met Remote Viewing, een wetenschappelijke en strikte methode om informatie op te halen en te verzamelen vanuit het ´onderbewuste´. De verkregen ´data´ worden verzameld, uitgewerkt en kunnen, indien deze een gebeurtenis in de geschiedenis betreffen, direct getoetst worden aan de fysieke realiteit.

Dit keer heeft Courtney Brown ervoor gekozen om de gebeurtenissen vóór, en tijdens 9/11 te laten onderzoeken alsook de personen die hiervoor verantwoordelijk waren. Ook dit keer heeft hij de twee beste en meest ervaren Remote Viewers van de wereld ingezet: Daz Smith (Engeland) en Dick Allgire (Hawaï).

Het plaatje dat de nieuwsmedia massaal toonden: 'Angst en paniek in Manhattan'..
Het plaatje dat de nieuwsmedia massaal toonden: ‘Angst en paniek in Manhattan’..

9/11 a conspiracy…
Aangezien er meerdere (conspiracy) theorieën de ronde doen die de officiële lezing van de VS tegenspreken, was Courtney Brown er aanvankelijk van uitgegaan dat de officiële lezing bevestigd zou worden door dit onderzoek. In zijn eigen woorden zegt hij onder meer: ‘Nobody was more flabbergasted, more set back than myself, when the actual data started to come in and I realize that the official story wasn’t right.’ (vertaald: ‘Niemand was meer verbijsterd, dan ikzelf, toen de feitelijke binnen kwam en ik me realiseerde, dat de officiële versie niet juist was’)

En hij heeft dan nu voor zichzelf de bevestiging dat het een pure ‘inside job’ was. Iets dat een hele andere geschiedenis gaat schrijven dan welke we tot nu toe officieel kenden. Dit onderzoek heeft bijna vier uur video opgeleverd en Courtney heeft dan ook besloten om er twee delen van te maken. Ik heb beide delen direct gedownload en inmiddels een aantal keren bekeken.

Omdat het zo’n omvangrijke gebeurtenis is geweest –met meerdere attacks op dezelfde tijd en diverse plaatsen- hebben ze met verschillende doelen gewerkt, zeven in totaal, dus 7 onderzoeken voor beide RV’ers. Daarna konden de data naast elkaar gelegd worden en bleek er consensus te zijn over hetgeen gemeld werd door beide viewers, afzonderlijk van elkaar.

911 brandweermanOok dit keer werd er, zoals te doen gebruikelijk met RV, blind gewerkt. Dat wil zeggen, de RV’ers hebben geen idee van het doel. Ze werken aan de hand van een code en met behulp van een snel gemaakt ‘ideogram’ werken ze daarna naar steeds specifiekere ‘data’ toe.

Het ideogram..
Een ideogram is een soort ‘onbewuste’ krabbel die volgens een vaststaand protocol wordt uitgewerkt. Wanneer er bijvoorbeeld een hoek in voorkomt, weten ze dat het om een ‘structuur’ gaat (bijv. een gebouw of iets materieels). Zie hieronder een voorbeeld.
Zit er een krul in, weten ze dat er sprake is van ‘life’ (levende wezens). En zo zijn er allerlei ‘lijnen’ die in die krabbel ‘onbewust’ zijn ontstaan maar die informatie geven over ‘waar’, ‘wat’ en ‘hoe’. Met deze manier van ‘starten’ kan er naderhand steeds meer worden ingezoomd op hetgeen gezocht wordt (het blinde ‘doel’).

ideogram-duiding

Het voordeel van blind werken is, dat je geheel onbevangen kunt waarnemen. Als het doel bekend is sluipt de valkuil van ‘invullen, fantaseren of denken’ om de hoek. Blind werken is wel zo prettig, dat is ook mijn ervaring in mijn werk. Hoe minder je weet en hoe sneller je werkt, hoe betrouwbaarder hetgeen is dat je ‘doorkrijgt’. Dit waren de 7 targets die werden aangeduid met de code 10. Let wel, het doel was uiteraard opgesteld door Courtney Brown, terwijl Dick en Daz deze ‘formulering’ NIET kenden. Zij werken slechts met 10-A, 10-B, etc.

 

gjs-wtc014

x

Target 10-a: Het doel is de oorzaak van de instorting van gebouw 7 van het World Trade Center complex in New York op 11 september 2001. De remote viewer moet de feitelijke ineenstorting van het gebouw waarnemen, alsook de directe oorzaak van de instorting ervan. inclusief de activiteit vóór de val die kan worden gerelateerd aan de val.

Het voordeel van blind werken is, dat je geheel onbevangen kunt waarnemen.

Als het doel bekend is sluipt de valkuil van ‘invullen, fantaseren of denken’ om de hoek.

We zien dan Dick Allgire aan het werk en hij meldt vrijwel direct dat het een complete ineenstorting is een gebouw (structuur) en dat het extreem gewelddadig is. Termen als ‘witheet’, ‘zwaar metaal, staal wordt in één moment ‘vaporized’ (verdampen onder druk) worden gevolgd door ‘een nucleaire explosie’, die hem doen denken aan ‘Hiroshima’, zoals Dick zegt. Hierna treedt hij steeds meer in details. Het blijft voor mij indrukwekkend om dit te zien. Hij probeert te beschrijven welk explosief hier gebruikt is, maar dat is, zoals we kunnen verwachten vanuit de andere theorieën (gebruik van nano thermiet), nauwelijks ergens aan te relateren.

Het is bijna eng om te zien hoe hij dan de punten tekent waarop de explosieven in het gebouw zijn aangebracht. Terwijl Daz Smith later inzoomt op de mannen die het doen en hoe ze het doen. Zelfs in welk vervoermiddel ze ernaar toe rijden en hij beschrijft de groep die dit werk doet..!

* * *

Target 10-b: Het doel is de oorzaak van de verticale “opeenstapeling” en ineenstorting van de zuidelijke toren (WTC 2) van de Twin Towers in New York op 11 september 2001. De RV-er moet de feitelijke ineenstorting waarnemen van het gebouw alsmede de directe oorzaak ervan, inclusief activiteiten ervóór die kunnen worden gerelateerd aan deze ineenstorting.

Hier begint het al een beetje ‘creepy’ te worden omdat beide mannen inzoomen op de mensen die de voorbereidingen treffen, van de politieke planning ervan (lijkt op een naargeestig soort ‘pokerspel’, allemaal zeer in het geheim, vooral ‘geniep’) tot en met de mannen die in het geheim infiltreren en ‘dirty work’ doen. Griezelig omdat je telkens bewust bent van het feit dat hier duizenden mensen bij omgekomen zijn. Willens en wetens de dood ingejaagd waarbij gezinnen tot op de dag van vandaag geruïneerd zijn.

11 September 2001, de eerste officiële dode is Ds. Mychal F. Judge, kapelaan van de New York City Fire Department. Hij stierf die dinsdag door een hagel van vallend puin, nabij het WTC. Hij werd 68 jaar.
11 September 2001, de eerste officiële dode is Ds. Mychal F. Judge, kapelaan van de New York City Fire Department. Hij stierf die dinsdag door een hagel van vallend puin, nabij het WTC. Hij werd 68 jaar.

* * *

Target 10-c: Het doel is de oorzaak van de verticale ‘opeenstapeling’ en ineenstorting van de noordelijke toren (WTC 1) van de Twin Towers in New York op 11 september 2001. De RV-er moet de feitelijke ineenstorting waarnemen van het gebouw alsmede de directe oorzaak ervan, inclusief activiteiten ervóór die kunnen worden gerelateerd aan de ineenstorting.

Opmerkelijk hieraan is dat Dick Allgire bij dit doel zich ineens voor zijn gevoel ‘bevindt’ in de cockpit van een vliegtuig. Hij tekent een man, die als een ‘piloot’ wordt benoemd en hij beschrijft wat daar in dat vliegtuig gebeurde, inclusief de emoties die er bij de mannen in die cockpit gaande waren op dat moment. Dit kan gebeuren in dit geval omdat alles ongeveer ‘tegelijkertijd’ plaatsvond. Dan krijg je ‘verwarrende’, of beter gezegd chaotische informatie, maar het bleek uiteraard heel erg relevant wat hij doorkreeg en tekende. Ook wel schokkend, want het lijkt of je in een spannend filmplot zit (dat wordt door Daz ook zo benoemd) maar je beseft dat het harde realiteit is geweest! Regelmatig zie ik bij de mannen dan ook emoties bij de waarnemingen. Herkenbaar, maar des te meer respect heb ik voor hun werk, dat immers de hele mensheid dient en de toekomst kan veranderen, omdat de historie hiermee is veranderd.

* * *

De C-D-E-ringen waar het aluminium verkeersvliegtuig zich doorheen geboord zou hebben..
De C-D-E-ringen waar het aluminium verkeersvliegtuig zich doorheen geboord zou hebben.. ZONDER remote viewing is dit bewijsmateriaal, dat onweerlegbaar het gevolg is van de giga-inslag van een raket..! (klik voor lead naar artikel)

Target 10-d: Het eerste doel is het lanceren of het opstijgen van ‘welk’ object dat uiteindelijk schade heeft veroorzaakt aan het Pentagon en vanuit welke richting dit is opgestegen op 11 september 2001. De RV-er moet de afmetingen beschrijven, de vorm van het object, interne kenmerken, en de activiteit in de lucht.

Uitgebreide beschrijvingen van Daz Smith. Hij kruipt zelfs af en toe in de energie van de ontploffing, maar ook tekent hij het projectiel van binnen en van buiten. Akelig precies!

De officiële verhoudingen van vlucht AA77 en het Pentagon. Dit is ook exact de vlieghoek waaronder het vliegtuig in het gebouw gekomen zou zijn.. Gevlogen door een sportvliegtuigpiloot..
De officiële verhoudingen van vlucht AA77 en het Pentagon. Dit is ook exact de vlieghoek waaronder het vliegtuig in het gebouw gekomen zou zijn.. De officiële versie? Het vliegtuig werd gevlogen door een kaper, die nog geen Chessna-sportvliegtuig kon vliegen..! Om vervolgens -volgens de officiële versie!- een 360 manoeuvre uit te halen met dit vliegtuig, die nog geen enkele piloot in een flight-simulator heeft kunnen nadoen. En dat zonder ook maar een brandplek op het Pentagon-grasveld te veroorzaken..!

 

* * *

Target 10-e: Het doel is het beschrijven van de oorzaak van de inslag en de schade aan het Pentagon, op het moment dat de schade zich heeft voorgedaan op 11 september 2001. RV-er moet de directe oorzaak van de beschadiging van het gebouw waarnemen, met inbegrip van elke activiteit voorafgaand aan het moment waarop het gebouw beschadigd werd, die verband kunnen houden met de oorzaak van de schade.

* * *

Target 10-f:  Het doel is het vliegtuig van American Airlines, vlucht 77 van 11 september 2001, waarbij het doel is om het te traceren op 12 september 2001 in de middag, Oost-Amerikaanse tijd. De Remote Viewer moet het luchtvaartuig, de staat, en de ligging viewen op de middag van 12 september 2001, Oost-Amerikaanse tijd.

Dick Allgire komt op enig moment in dit verband met een ‘verrassende’ onderzeeër op de proppen (die kenden we nog niet in onze theorie, volgens mij) maar ook met een AWACS met aan boord een drietal mannen die achter computerschermen zitten. Dat vliegtuig is dus nog gewoon ‘in dienst’. Lachen moet ik als hij bij de onderzeeër de naam ‘Popeye’ doorkrijgt, en niet één keer. Hij snapt er zelf ook geen barst van. Dat raadsel zullen we wellicht nog eens opgelost krijgen, want mijn ervaring is dat je zoiets nooit ‘over boord’ moet gooien als je dat zo duidelijk doorkrijgt. Hij zal het –zoals ik dat zelf altijd noem- wel voorlopig moeten ‘parkeren’ tot het op z’n plek valt…

Een van de meest tot de verbeelding sprekende reconstructie-afbeeldingen: de ware verhoudingen van vliegtuig en Pentagon. Waar is het vliegtuig, American Airlines vlucht #77 gebleven?
Een van de meest tot de verbeelding sprekende reconstructie-afbeeldingen: de ware verhoudingen van vliegtuig en Pentagon. Waar is het vliegtuig, American Airlines vlucht #77 gebleven?

* * *

Target 10-g: Het doel is welke preparaten de ineenstorting hebben veroorzaakt van de de noordelijke toren (WTC 1) van de Twin Towers in New York op 11 september 2001. De RV-er moet de voorbereidingen waarnemen van de preparaten, met inbegrip van activiteiten die verband kunnen houden met het aanbrengen ervan die de ineenstorting hebben veroorzaakt.

Aan het einde van de tweede video waan je je echt in een film als The Matrix. Hier gebeurt het, en het is toch wel shocking wanneer je Dick Allgire over een man hoort praten (de grote baas achter dit alles, ‘kil als een monster’) en wanneer je hem deze herhaaldelijk ziet tekenen. Tot je uiteindelijk in het gezicht kijkt van…. zou die het zijn?

Twee keer bijna twee uur… Een ramp die in véél kortere tijd plaatsvond in 2001. Die sneller ging dan we konden verwerken. Degenen die de puzzelstukken bij elkaar willen brengen, zou ik zeker willen adviseren deze video’s te downloaden. Zie hier de trailer van Courtney Brown over deze serie video’s:
x

X

Als je daarnaast de lezingen en bevindingen leest (of al kent) van bijvoorbeeld Architects and Engineers for 9/11 Truth, of de artikelen op deze site, en je plakt dit aan elkaar, dan kan het niet anders dan dat je the real story hebt van deze afgrijselijke aanslagen die tot ongelooflijke veranderingen in de samenleving hebben geleid. Persoonlijk ben ik deze drie heren heel dankbaar, omdat ze zich maandenlang op non-profit basis hebben ingezet voor iets wat, mits het serieus wordt opgepakt, de toekomst van de samenleving ten goede kan veranderen! Onze geschiedenis bepaalt immers de toekomst, dus als de geschiedschrijving verandert…

Het was al indrukwekkend
Het is gruwelijker dan we ‘wisten’
Het ís ‘conspiracy’
Het moet stoppen
Het ligt bij ons, bij jou, bij mij
Het ligt bij bewustwording op grote schaal
En dat kan nu écht beginnen…

 

© Irma Schiffers

(Zie eventueel ook: Remote Viewing en de piramide van Giza)

 

Advertentie

ON NL Banner

38 gedachten over “De remote viewing van 9/11..!

  1. Dat artikel is hier en daar een woordelijke bevestiging van de waarnemingen van Dick en Daz. Wat een project!

 1. Deze all round dame is een mooie aanwinst voor WTK, althans dat is mijn mening, ja Irma informeer ons over wat jij denkt dat ons verder kan helpen, niet te bescheiden natuurlijk ook kleine beetjes helpen, toen jij geboren werd had ik al een heel mooi stuk leven achter me, vooral die na oorlogse jaren waren goed om te leven, ach weet je ieder één leefde er maar zo’n beetje op los geen echte problemen, alles groeide en bloeide, het draaiorgels in de straat tijdperk, zinken vuilnisbakken, oom agent, nou ja het begin van het grote foppen spel, de posities werden ingenomen, het klootjesvolk, ach die lazen de Volkskrant, Drees fietste er op los, nou ja al met al wel een leuke tijd, maar het borrelde wel hoor !

  1. Thank you! Tjee…

   Jenne, voor jou moet de wereld wel heel snel (helaas in negatieve zin) veranderd zijn dan. Toen al het grote foppen spel, dat nu extreme vormen heeft aangenomen. Respect voor je -toch positieve- kijk. Dat zullen velen van jouw generatie niet gemakkelijk kunnen!

  2. aah eindelijk weer eens een helder ronkend rokkend iemand die je al van verre ziet aankomen, en het leest zo heerlijk weg, knap om 15 dollar on demand weg te tikken voor carte blanche video entrée, maar los van het vrekkige girale roterende gekke geld, wat voor vimeo pay pal achtig virtueel geld systeem is het eigenlijk, knap dat Kerry camt a lot nog steeds ‘gratisjjj’ toeps produceert. Simon praat over de gevallen voortijdig in de grond geboorde boing alsof hij het zelf van nabij heeft kunnen zien en beleven….. alien hex bio attack cargo express lading met human nutri bullet corpses gedood half levend fataal op sterk water formaldehyde in brokstukken met pin point du dum dum precisie meedogenloos onderschept.

   Simon Parkes; the measure of a man
   http://m.youtube.com/watch?v=b4WQty5e7Cc

   http://www.veteranstoday.com/2014/09/13/ending-the-continuing-stream-of-americas-secret-shadow-1-psyops/

  3. Ach beste Irma, van mijn generatie, de meesten hebben de lange reis ondernomen waar heen who knows, of we elkaar ooit nog weder zien, who knows that as well.
   Velen zitten te vegeteren en voor zich uit te staren, wie weet wat er allemaal zo door ze heen gaat, bloemetjes met een late bloei.
   Dan de perverselingen, op hun eilandjes of jachten, weet ik veel, zij intereseren mijn niet, niet nu en ook in het verleden niet.
   Dan de sterken die zijn overgebleven een handje vol mooie oude mensen, en met een geweten, maar zij staan ook op de nomenatie om naar de sterren te gaan, dan kan ook dit stukje menselijke belevenis, zo je wilt geschiedenis worden gemannipuleerd, want het wederwoord is dan dood en begraven, zo gaat dat, is het altijd geweest en zal het altijd gaan.
   Maar genoeg melancholieke praatjes beste Irma, ben je wel eens door het Franse gaatje gevaren net achter Vlieland, ken je de vreselmijke historie
   van Paessens-Moddergat met hun vloot van prachtige schepen, dubbelgemaste Blazers allemaal vergaan, met het piepkleine museumtje met prachtige foto’s van die mooie statige Friese vrouwen die pieren staan te steken, om hun dagelijkse brood te verdienen, deze verhalen draag ik aan om je misschien te helpen je van het oorlogs geweld af te wenden, en wat van ons bijna vergeten stukjes mensen te verhalen, vriendelijke groet Jenne

  4. Hoi Jenne, mooi zoals je dat zegt. Ik ken het ‘franse gaatje’ helaas niet. Mijn ‘boot’ vaart alleen maar naar Den Helder ‘;-) Overigens een prachtige foto, Odette! Daar wil ik best een paar uurtjes drijven…

  5. Hey Hey way way, het Franse gaatje heeft niets te maken met de charmes van een mademoiselle, maar is/was een stroom geul kon je ook met laag tij in de haven van Vlieland komen, vooral belangrijk voor de vissers, of ze nog bestaan ?.
   Er bestond een mooie LP van Astrid Nygh, de zuider zee balade, uit de tijd dat de botters Berenburg als balast voerden, en die jongens konden zeilen, achter uit de haven in.
   Kan behoorlijk heimwee naar dit alles hebben, we waren gewoon met hele andere dingen bezig, meer kleinschalig, onze directe leef omgeving, stop !
   groetjes

  6. Beste ODETTE, laatst hadden wij het over Neutronen bommen, staan diverse mooie artikelen over dit soort fijne wapentuig op de VT to day, groet !

  7. Voor ODETTE, Les Caprices du Destin, just the words, je zult aan een deur kloppen, you will find no hearing, of preken to deaf ears, mooi toch, wat het leven allemaal met ons doet, en ook kan doen, vriendelijke groet Jenne.

 2. Irma,
  Wat ik me wel afvraag bij Courtney, is dat zijn onderhavige testers, bij het gaandeweg remoten van de targets, toch ook wel moeten denken aan 9/11…
  Wat is jouw mening daarover?

  1. Hallo Anna, een hele goede vraag van jou. Dat is precies wat ook Dick Allgire noemt in één van de ’trailers’ die eraan vooraf gingen. Dat is een erkend probleem binnen Remote Viewing, maar ook in mijn werk. Echter, wanneer je zuiver werkt – en dat doen deze twee mannen voor 100% durf ik te stellen- dan erken je dat en kun je dat ‘weg zetten’. Je weet namelijk precies (intuïtie) wanneer iets niet klopt of uit je mond rolt terwijl het uit je rationele (linker) hersenhelft komt omdat je bekend bent met de feiten. Sommigen maken daar misbruik van en wij noemen dat ‘cold reading’.

   Courtney heeft dit probleem getriggerd door de mannen steeds ‘nieuwe’ opdrachten te geven. Nieuwe targets, waardoor ze geheel opnieuw moesten beginnen zonder te weten dat het met het vorige te maken had. Natuurlijk kwam Dick er op een gegeven moment achter dat 9/11 zijn target was. En ja, dan komt je ‘ethische’ kant naar voren. Wat doe je ermee. Bedenk maar dit, wanneer je met zoiets bezig bent als dit, ben je kwetsbaar. Want als later blijkt dat je dingen hebt geroepen die niet met de fysieke realiteit overeen komen, ben je weg als Remote viewer (of als helderziende zoals ik zelf werk).

   Dus voorzichtigheid is geboden. En ik ben zeer verrast dat de ‘mini-nuke’ waar Dick het over heeft waarbij hij zich werkelijk afvraagt of zoiets bestaat, nu letterlijk genoemd wordt in de link die ik hieronder ergens plaatste: een openbaar gemaakt stuk van de Veterans Today. Diverse woorden die door Dick en Daz telkens herhaald werden in de zogenaamd verschillende onderzoeken, staan in dit stuk. Ongelooflijk mooi vind ik dat. Weet je, als ze voorkennis hebben zie je dat aan hun ‘werken’ en juist omdat ze zo verschrikkelijk goed zijn, kan het haast niet anders dan dat ze zelfs dus New York noemen (Daz) en 9/11 (Dick en later Daz).

   Ik ken dat soort dingen, meteen de kern zien/ruiken/horen/weten en dan benoemen. Maar daarna loslaten omdat je anders feiten uit je ‘kennisbron’ (denken) gaat halen. Ingewikkeld, maar heel goed mogelijk als je jezelf daarop traint. Zie hier de trailer van Dick (even snel voor je opgezocht) waarin hij dit ook benoemt: http://www.youtube.com/watch?v=2jrrJkiADOA#t=58 Ik hoop dat dit je vraag heeft beantwoord 😉

  2. Gelul, maar met een theedoek om je hoofd klinkt het gelul net een octaafje hoooooooooger, doet het denken aan een sirene, please please come to my dooooooooome scenario, -grof taalgebruik/beledigingen verwijderd-

  3. Duidelijk op retraite geweest..? Mooie afgewogen, vooral oordeelloze reactie.. Inhoudelijk vooral ook ‘erg’, imo.

  4. Irma,
   Ik heb de link nog niet bekeken, maar ga het zeer zeker doen.
   Iig bedankt voor je uitgebreide reactie, want denk dat meer mensen hier vragen over hebben.
   Zelf ben ik ervan overtuigd dat zuiverheid van het allerhoogste belang is, en heb redelijk wat ervaringen waarin dit niet het geval is.
   En vind dat erg, want dan worden mensen ook weer het bos ingestuurd.
   Een hulpvraag wordt daarmee een invulling van het ego van de behandelaar/channelaar…
   Op alternatieve sites wordt met regelmaat gewaarschuwd voor de reguliere geneeskunde, maar hetzelfde geldt voor de alternatieve…
   Moet jou dus maar eens consulteren 😉

  5. Hoi Anna, er is helaas heel veel kaf tussen het koren. Treurig, want mensen zijn kwetsbaar als ze met vragen komen. Ik zelf vind dat je met dit soort werk een grote verantwoordelijkheid moet voelen en jezelf door en door moet kennen. Mijn motto is altijd: paranormaal zijn is één ding (dat zijn we in feite allemaal bij geboorte) maar spiritueel bewust ‘zijn’ is echt iets anders. Daarin zit ‘geweten’ en ‘verantwoordelijkheid’ voor jezelf en dus ook voor de ander. Maar goed, ook dat is maar een mening 😉

  1. Deze dingetjes zijn speldeprikken, vergeleken wat er bij een echte oorlog,
   van grote hoogte op ze afkomt, en de snelheid is zo groot, dat ook bij een evetuele treffer van een afweer raket, de slachtkracht blijft bestaan, geen ontkomen aan, zo als in oude geschriften herhaalde malen voor is gewaarschuwd, maar wie weet de hoeveelste keer zal het zijn dat alles wordt vernieticht om te dienen als gemeste bodem voor een nieuw begin.
   De maya kalender gaat zo ongelovelijk ver terug, 100 duizende jaren, onze mooie blauwe planeet is zo vreselijk oud dat voor ons mensen dit niet echt te begrijpen is, die oude tijdsreizigers die de mensen het één en ander geleerd hebben, zijn vertrokken om dat ze eigenlijk niet zo heel tevreden waren over de menselijke ontwikkeling, nu is het dan bijna zo ver, dat wij de mensen die deze planeet hebben mogen bewonen, ons zelf gaan uitroeien, misschien is dit gewenst door de créateurs, ze willen misschien iets anders proberen, en ik geef ze groot gelijk !

  2. Dat er inderdaad een Popeye Turbu cruise missile bestaat,waarbij ook nucleare koppen kunnen worden gebruikt, brengt de waarheid/oorzaak ontrent 9/11 wel steeds dichterbij.

   Dat het geen vliegtuigen waren, dat was voor mij al langer duidelijk, anders hadden ze de vele videoopnames van o.a. de hotels om het pentagon niet in allemaal in beslag genomen en de eigenaars van deze opnames niet hoeven te verbieden over de inhoud te praten.

   Bij WTC 1 en 2 zijn er waarschijnlijk meerdere technieken gebruikt de torens te vernietigen. Het hele gebouw zat in feite al vol nano termiet, een mengsel van kleine deeltjes aluminium en ijzeroxide (roest)dat bij hoge hite heftig gaat reageren en heel heet wordt.
   Grote delen van de metaaldragers waren namelijk met een laag aluminiumverf behandelt. Als een nucleare missile dan de de hite levert, dan gaat de boel dus in de lucht.

 3. Remote viewing is DE methode om mysteries op te lossen. Graag zou ik willen dat Courtny Brown zich ook eens zou richten op de “Verdwenen” Malasyan Flight MH 370 en al haar passagiers. Ik weet zeker dat hij met deze techniek de oplossing van dit mysterie zal kunnen aandragen. Welke SHOCKING zal zijn !

  1. Arnold,
   Dat is nu net ook een van de dingen waarom ik kanttekeningen plaats bij Courtney…
   De MH17 is van allerhoogste belang op het moment dat het speelt en de tijd erna.
   Ondertussen is MH17 compleet weer uit het vizier.
   En Courtney gaat het hebben over zaken uit het verleden…
   Ook goed, maar van remote viewers die zichzelf aanprijzen om de waarheid boven water te krijgen, verwacht ik inzake hedendaagse cruciale vragen meer…

  2. Ik heb het idee dat dat zeker gaat komen. Het probleem is dat wanneer RV-ers dat nu aanpakken dat ze het doel kennen. Dus niet meer ‘blind’ werken en dat kunnen deze CRV (Controlled Remote Viewing – volgens strict wetenschappelijk protocol, dus blind target) niet doen. Misschien dat andere RV-ers dat wel gaan doen binnenkort, dat zou me niets verbazen. Helaas is het fenomeen nog steeds verbannen tot de pseudo (pseudo pseudo-)wetenschap, dus niet erkend door velen…

  3. Tja Anna, maar jij bent Courtney niet. MH17 heeft hier grote impact, maar 9/11 was wereldveranderend.

 4. Zo blij dat ik weer 4 uur zou kunnen besteden aan een evenement wat 13 jaar geleden is gebeurd. Een evenement waarvan de exacte toedracht totaal niet interessant is. De gevolgen van dat evenement hebben veel meer impact op je leven. (wetgeving) Ook al blijkt de officiële versie helemaal waar te zijn dan nog is er naderhand hysterisch gereageerd door de politiek. Dat verdient aandacht. Als mensen dat in gaan zien dan zal er in de toekomst geen false flag meer zijn omdat ze gewoon simpelweg niet werken. Ook kunnen dan echte gebeurtenissen niet meer misbruikt worden om draconische maatregelen door te voeren. Dus is het nu echt daadwerkelijk zo interessant om te achterhalen wat de exacte toedracht is van 11 september 2001?

  Als je het mij vraagt is de vraagstelling over de toedracht van die gebeurtenis totaal niet interessant. Wat zijn de gevolgen daarvan en is dat wel een redelijke reactie is een veel interessantere vraag. Ook is dat veel makkelijker te vertellen aan mensen die in de alternatieve wereld vaak denigrerend als “schaap” of “niet-wakker” gekenmerkt worden. Dan wordt je namelijk niet direct als “complotter” weg gezet.

  Als ik bijvoorbeeld dit vergelijk met de moord van JFK. Wat is de vraag die mensen nu stellen over de moord van JFK? De vraag die het meest gesteld wordt is: wie heeft het gedaan? Weten we dat nu? Is dit ooit nog in de MSM behandeld?
  Bijna niemand stelt de vraag: WAAROM IS DIE VERMOORD. Een veel belangrijkere vraag.

  Maar kijk vooral links, want dan zie je rechts niets.

  1. Met “bijna niemand” heb ik het over mijn directe omgeving. Ben zelf 35 en in mijn vriendenkring is de vraag over JFK altijd wie heeft het gedaan. Nooit waarom is het gebeurd. Dezelfde behandeling zie ik nu bij 911 gebeuren.

   Doe met deze data wat je wilt.

  1. Dit is commentaar richting de gene die de wacht behandelen. Je mag beide commentaren (van rond 18.45u) laten staan maar ze ook verwijderen daar ze weinig toevoegen.

   Had een tab gesloten en de link opnieuw aangeklikt, maar toen zag ik de reactie niet staan. Nadat ik bovenstaand commentaar had toegevoegd verscheen mijn onderstaande commentaar (van 12.12u) weer met de opmerking dat deze in de wacht stond. Vandaar dit “enigszins” cynische commentaar.

  2. En misschien zit je wel téveel na te denken.. Altijd dus.. Geef deze website en de webbeheerder even de tijd om reacties te keuren. Je bent écht een conspiracy-denker. En als we ergens niet van houden.. 🙄

  3. Hallo Guido,

   Dank voor het laten staan van bovenstaande commentaren. Ben ook blij dat je niet direct een label op me plakt, want polariseren wordt niemand blij van natuurlijk. Uiteraard ken je me al een hele lange tijd dus is het logisch dat je over me oordeelt.

   Namaste!

 5. Er moest een onwaarschijnlijk falls flag ongeluk gebeuren om het congres te bewegen om de omstreden Antiterroristenwet aan te nemen.
  Nodig om een totale controle te kunnen krijgen over de informatiestroom
  die onder de mensen ontstaan is door o.a. internet.
  Fallsflags zijn een zeer doeltreffend middel om de bevolking zoveel angt
  te bezorgen, zodat elke wet die omstreden is, toe te gaan passen.
  Elke regering weet: als de angst maar groot genoeg is zal de burger bereidt zijn om zijn prive gegevens in te leveren voor zogenaamde veiligheid.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.