Advertentie

Remote Viewing (RV); even kennismaken..?


remoteviewingFeitelijke informatie áchter het fenomeen ‘Remote Viewing’ (RV). Het blijkt dat veel mensen dusdanig ‘vast’ zitten in de overtuiging van het huidige moment, dat de mogelijkheid om met je mentale lichaam naar een andere plek op de wereld te reizen, of zelfs naar een andere plek in het heelal, bijvoorbeeld naar Mars, volstrekt niet in hun denken ‘past’..

Laat staat wanneer we spreken over het ‘voor- en achteruit’ in de tijd reizen..! Want ook dat is met RV dus wel degelijk mogelijk. We wensen je inzichten en een ‘verschuivende horizon’ bij dit artikel!

* * *

x

x

Remote Viewing (RV); toch even kennismaken..?

x
2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met 'Het Veld' aantoont..
Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met ‘Het Veld’ aantoont.. Het reizen met ons mentale bewustzijn in dat veld, is waar ‘Remote Viewing’ feitelijk op neer komt.

Remote Viewing zou je kunnen omschrijven als een techniek die ons in staat stelt om ‘dingen’ te zien die je normaliter niet kunt zien. Bijvoorbeeld omdat ze ‘ver weg’ zijn, soms zelfs veel verder dan je oog reikt. Of omdat ze verstopt zijn, bijvoorbeeld een foto in een gesloten envelop. De gedachte achter ‘Remote Viewing’ is dat, ondanks het feit dat een voorwerp ‘fysiek niet zichtbaar is’, het tóch zichtbaar is, doordat de informatie erover wel beschikbaar is.

Denk daarbij aan het materiaal over het ‘morfogenetische veld’ van prof. dr. Rupert Sheldrake, of aan de Akashic records, die als een soort groot geheugenveld rond de Aarde aanwezig is. Het blijkt dat ons onbewuste volledig en vrij toegang heeft tot deze informatie; het enige punt is dat je bewuste er niet ‘zomaar’ bij kan…

Vandaar… Remote Viewing!
De theorie achter Remote Viewing is gebaseerd op de aanwezigheid van verschillende niveaus binnen het menselijk bewustzijn. Het laagste niveau van bewustzijn wordt ‘het onbewuste’ genoemd. En dát deel van onze mentale processen dat we ‘bewustzijn’ noemen, heeft geen toegang tot wat er zich daar -in het onbewuste- afspeelt. Op dit onbewuste niveau weten we veel, maar we hebben moeite er ons er bewust van te worden.

Remote Viewing (RV) is een mentaal proces dat het bewuste helpt direct toegang te krijgen tot dat onbewuste. RV brengt de informatie die verborgen ligt in het onbewuste naar de oppervlakte en vertaalt deze naar herkenbare en hanteerbare vormen. Deze techniek ’tilt’ als het ware de bewuste geest naar niveaus, waar deze toegang krijgt tot intuïties en subtiele en onbewuste waarnemingen. Met ons ‘onbewustzijn’, om het zo even te noemen, zouden we gelinked zijn aan feitelijk alles om ons heen. En kunnen we dus, mits daartoe getraind, zaken waarnemen die ‘buiten’ ons eigen on-bewustzijn liggen.

Daarnaast bestaat er in theorie, onderbouwt door observaties binnen de kwantum fysica, een allesomvattend informatie veld waarin alle in het universum aanwezige data, zei het van het nu, het verleden of de toekomst, ligt opgeslagen. Dit veld bevat alle informatie over gebeurtenissen, mensen, plaatsen, enz., onafhankelijk van hoe ver weg deze informatie is in ruimte en/of tijd.

remote viewing lezing
Kom je ook naar deze lezing over Remote Viewing..? Klik voor lead naar volledige aanbieding!

En de techniek van RV maakt gebruik van het feit dat ons onbewuste onbelemmerd toegang heeft tot dit alles omvattende informatie veld. Middels de protocollen en de structuur die bij een RV-sessie worden gebruikt, kan de ‘viewer’ de deur tussen het bewuste en het onbewuste openen en de informatie die toegankelijk is voor en/of verborgen ligt in het onbewuste naar de oppervlakte brengen en haar vervolgens vertalen tot een herkenbare vorm.

Remote Viewing maakt gebruik van het onbewuste.
Toch is het een wetenschappelijke en herhaalbare vorm van gegevens verzameling.

Om de informatie te ‘zien’, volgen getrainde viewers, zoals de hieronder beschreven Ingo Swann, een gesystematiseerde procedure die hen in staat stelt een kanaal tot hun onbewuste te openen om zodoende toegang tot het universeel informatie veld te krijgen. De viewer volgt strikte schriftelijke procedures om de stroom aan gedachten, gevoelens, etc., die zich tijdens de Remote Viewing sessie aandienen, zorgvuldig te observeren, te inventariseren en vast te leggen. Pas daarna volgt de evaluatie van de informatie.

De ‘viewer’ decodeert daarbij tevens alle door hem/haar opgevangen schriftelijke symbolen en tekeningen, persoonlijke gevoelens over het doel, en alle andere indrukken ontvangen tijdens de sessie. Gedurende het proces van Remote Viewing, wordt de viewer steeds gevoeliger voor het universele informatie veld. Het goede nieuws is dat iedereen intrinsiek in staat is om deze informatie tot zich te nemen. Iedereen is tot Remote Viewing in staat.

De uiterst sympathieke Ingo Swann was een meester in de RV-technieken. HIj overleed begin dit jaar.
De uiterst sympathieke Ingo Swann was een meester in de RV-technieken. HIj overleed begin dit jaar.

De onnavolgbare Ingo Swann
Eén van de meest indrukwekkend Remote-Viewers, een man die deze techniek tot in de puntjes beheerste (hij stierf op 79-jarige leeftijd, op 1 februari dit jaar!), was Ingo Swann. Zijn deelname aan het onderzoek rondom para-psychologie, begon in 1969, toen hij 36 jaar oud was. De twintig jaar daarna, werkte Ingo Swann alleen in gecontroleerde laboratoriumopstellingen, met wetenschappelijk onderzoekers, die hem allerlei testen afnamen. In tegenstelling dus tot sommige trollen op veel sites, die ontkennen dat RV een wetenschappelijke methode is en ‘maar wat raar klungelt’, is dit dus een volstrekte leugen!

En hoewel Ingo Swann veel lezingen gaf over het grote belang van de potentie en psychische mogelijkheden van deze techniek, heeft hij echter nooit publiekelijk zijn talenten op dit gebied laten zien. Wij plaatsten hier op de site een complete vertaling van een aangrijpend verhaal dat Ingo Swann in de jaren 1970/1980 meemaakte, toen hij door een geheime dienst van de VS werd ‘ontvoerd’ en opdrachten kreeg om de maan af te speuren.. We raden je aan, als je in RV geïnteresseerd bent, dit boek te lezen..! (Het hele boek vind je op deze pagina, met overzicht van álle hoofdstukken.)

Door zijn deelname aan letterlijk duizenden wetenschappelijke experimenten, beschreef auteur Martin Ebon hem als ‘het wetenschappelijk meest geteste proefkonijn’ in het veld van de parapsychologie. Tijdschriften als ‘Psychic News’ en andere media, refereerden vaak aan Ingo Swann als ‘de wetenschappelijke helderziende’.

Swann was ook proefpersoon bij vele ‘buiten-het-lichaam’-reizen, waarbij een mentale waarneming-op-afstand plaats vindt. Deze experimenten vonden plaats in de jaren 1971-73 bij het ‘American Society for Psychical Research’. Daarbij zat Swann op een stoel en verplaatste hij zijn bewustzijn naar verzegelde dozen, die op een klein platform boven zijn hoofd stonden. In deze dozen was het ‘doel’ van het experiment aanwezig, volledig afgeschermd van enige inkijk..

Swann was verbonden met vele electroden, die ook elke beweging van zijn lichaam zouden ‘verraden’.. Onder deze zware laboratorium-omstandigheden, scoorde Swann desalniettemin veel succes in het beschrijven van de verborgen informatie. In één van de tests  bleek hij in staat om correct te beschrijven, dat een lampje dat in een van de dozen zat, en het object had moeten verlichten, defect was.. Zonder het feitelijk openen van de doos, was dit voor niemand anders bekend geweest..!

rode fietsHet experiment van ir. Bert Janssen in Engeland; de Rode Fiets…
Hoe tijdloos RV werkt, bleek uit een experiment dat graancirkelonderzoeker ir. Bert Janssen in Wilshire, Engeland deed, een paar jaar geleden, met zijn groep graancirkelreizigers. In hun hotel organiseerde Bert op een regenachtige middag, het was namelijk geen weer om naar de graancirkels te gaan, een Remote Viewing-sessie met een Amerikaanse vriend, die zich gespecialiseerd heeft in RV.

Het experiment bestond eruit, dat één van de deelnemers naar buiten zou lopen en na zo’n twintig minuten stil zou gaan staan. De Remote Viewer, die nog bij de anderen in het hotel was achtergebleven, zou beschrijven -door de ogen van degene die naar buiten gelopen was!- wat deze persoon zag.. En deze informatie werd opgeschreven.

En behalve de beschrijving van gebouwen, het plantsoen en diverse hekwerken (die achteraf uiterst nauwkeurig bleken te kloppen!), beschreef de remote-viewer ook een ‘rode fiets’ voor een van de hekken.. Vervolgens was het experiment afgelopen en ging de hele groep naar de positie van de man, die naar buiten was gegaan en door wiens ogen dus feitelijk de waarneming was gedaan..!

De hele groep was heftig onder de indruk van de precisie van de gedetailleerde waarneming van de remote-viewer.. Alleen…. De rode fiets was dus in geen velden of wegen te zien..!! Maar terwijl de groep daar stond te praten, kwam er een fietser aan en plaatste zijn fiets, PRECIES op de plek, waar de remote-viewer deze had getekend.. In derdaad… Een RODE FIETS..! Een experiment dat dus maar weer eens aangeeft hoe ver tijd en ruimte afliggen van een ‘lineaire constructie’..!

Wil je meer weten over RV, dan is er heel veel informatie op het internet beschikbaar; er zijn digitale cursussen met DVD’s, maar er zijn ook vele workshop en cursussen die je kunt volgen; ir. Bert Janssen verzorgt regelmatig, met zijn partner, sjamaan Heather Clewitt, dit soort workshops. Gedurende het proces van trainen van ‘Remote Viewing’, wordt de viewer steeds gevoeliger voor het universele informatie veld. Het goede nieuws is dat iedereen intrinsiek in staat is om deze informatie tot zich te nemen. Iedereen is tot Remote Viewing in staat.

* * *

De originele cover van het boek, waarvan je hier de vertaling lees. Uit de jaren 1990 (klik voor lead naar de Nederlandse vertaling hier op de site)
De originele cover van het boek, waarvan je hier de vertaling lees. Uit de jaren 1990 (klik voor lead naar de Nederlandse vertaling hier op de site)

 

 

 

97 gedachten over “Remote Viewing (RV); even kennismaken..?

 1. Ik twijfel niet aan het bestaan van RV. Ik heb enkel bedenkingen met het in de toekomst kunnen kijken. Zeker als je dan nog kunt ingrijpen, zoals de alien die pished off was. Je schrijft dat Ingo Swann zijn talenten nooit publiekelijk heeft laten zien. Jammer toch. Hij heeft enkel zijn talenten aangewend ten aanzien van onderzoekers die voor de militairen werkten. Dubbel jammer toch. Ruikt heel sterk naar MK ultra en dan heeft hij zijn talenten niet ontwikkeld door meditatie, maar door traumatische jeugdherinneringen. En militairen en geheime diensten zorgen er wel voor dat het niet beschikbaar komt voor het grote publiek.
  Ik kom nog even terug op Courtney Brown. Voor zover ik weet beheerst hij zelf de techniek niet. Hij wil enkel munt slaan uit andermans talenten en inspanningen. Niets mis mee, want dat doen politici, bankiers, bankiers,… toch ook. Hij wil dat je hem volgt en je mind open stelt voor zijn ideeën. Dat willen politici ook, want als je zelf gaat nadenken, lukt het spel niet meer. Courtney zal ook zeggen, dat je mogelijk teleurgesteld zult zijn, omdat ondanks zijn CD’s of video’s je toch niet in staat blijkt te zijn om de techniek toe te passen; maar dat is dan jou schuld, niet de zijne: je hebt niet voldoende open gestaan, niet de juiste intentie getoond. Dat zeggen onze religieuze leiders ook: als je de hemel niet bereikt, is het jouw schuld. Maar schenk nog wat donaties om weelderige gebouwen op te richten en onze organisaties te verrijken, dan kom je er ook wel. Maar kijk a.u.b. niet naar onze daden en intenties. Hopelijk wordt er nu weer niet agressief gereageerd. Ik kon niet anders, want het ligt al vast in de kronieken die de remote viewers in de toekomst kunnen zien. En dus ligt die toekomst al vast en moeten we ons niet druk maken: je kan er toch niets aan veranderen.

  1. Nestor Cappaert

   De toekomst ligt zeker niet vast, o nee, wel de weg hier heen ligt vast voor elk individu, je lot ontloop je niet.
   Als Athéist met mijn Eigen kijk op mijn bestaan en misschien geloven in een Créateur, wat haast wel onomkoombaar is om te geloven als je onze prachtige plannet beziet, met zijn uitzonderlijke mogelijkheden als mens gegeven.
   Dat wij dit ons uit de handen hebben laten slaan door het kwaad, als in mijn Kathedraal binnen stap begrijp ik direct wat deze bouwers behelst heeft, tot meerdere glorie van onze planeet met al zijn wonderen, ook in het denken zijn wonderbaarlijke geschriften ontstaan, ik respecteer alle denken mits voor mij aanvaardbaar,
   en niets is zonder rede.

  2. Juist Jenne, volledig akkoord. Ondanks alle voorspellingen en doemscenario’s kunnen we onze toekomst zelf bepalen. We beschikken blijkbaar over uitzonderlijke eigenschappen (telepathie, telekinese, remote viewing, healing, om er maar enkele te noemen waar ik mee geconfronteerd ben) maar zijn ons er niet van bewust. Maar er zijn blijkbaar twee manieren om die te ontwikkelen: onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige empathie (zonder je te laten betalen, want dan verlies je je mogelijkheden door eigenbelang) en via het reptielenbrein met de overlevingsdrang (ritueel misbruik, MK ultra). Het wordt tijd om de eerste weg te ontwikkelen en gelijktijdig de slachtoffers van de tweede weg te helpen. Ook dat is empathie. En dus moeten de misbruikers gestopt worden (zie volgende artikel op deze site en talloze andere). Elk van ons heeft hier een taak in. Sommigen gebruiken hun talenten om de misbruiknetwerken bloot te leggen en slachtoffertjes te bevrijden. Anderen hebben de taak om hun beschadigingen te helen. Niet eenvoudig, want ze zijn in meerdere deelpersoonlijkheden opgesplitst, waarvan minstens één geconditioneerd is om de helingswerkzaamheden tegen te werken. Het duurt soms lang om het vertrouwen te winnen. Maar als iedereen zijn ervaringen uitwisselt en onbaatzuchtig zijn kennis ter beschikking stelt, dan kunnen we samenwerken i.pl.v. elkaar in de haren te vliegen en te beschuldigen. Wanneer verdeel en heers niet meer werkt, zijn we sterker dan de meest geavanceerde wapens. Dan zijn het de elitaire machten die angstig en machteloos worden. Mogelijk ontdekken ze dan hun eigen positieve mogelijkheden, want ook zij zijn slachtoffers van eeuwenoude indoctrinatie.

  3. Er bestaan mogelijkheden om getraind te worden in remote viewing, in wezen is het heel oud, een machtig wapen, zowel tegen als voor het kwaad.
   De Chamannen beschikken hier over, ook de oude Keltse Priesters kenden het, over de Katharen zijn ook verhalen bekend.
   Remote viewing is iets anders als voorspellen van de toekomst.

  4. Ik heb niet gezegd dat remote viewing de toekomst voorspellen is, in tegendeel. In het artikel staat dat men in staat is op een andere locatie te vertoeven (wat ik niet in twijfel trek), maar ook vooruit of achteruit in de tijd. Vooruit in de tijd is toekomst voorspellend, toch. Bovendien staat in één van de artikelen dat Courtney Brown een remote viewer is. Ik heb dat nergens uit kunnen opmaken. In de video zie ik twee andere mensen aan het werk, maar ik kan onmogelijk controleren of er al dan niet manipulatie aan te pas gekomen is. Superman kan vliegen en Mary Poppins kan uit de hemel neerdalen met een paraplu. Daar bestaan ook video’s van. Maar zelfs als er geen manipulatie is, kunnen de twee mensen weten wat van hen gevraagd wordt, wanneer ze telepatisch begaafd zijn en de gedachten van de onderzoeker kunnen lezen. Ik vraag enkel om na te denken, of datgene wat gepresenteerd wordt wel bewijs is. Ik wil niemand overtuigen, want ik ben zelf zoekende en heb de wijsheid niet in pacht. Ik gebruik beide hersenhelften om zo compleet mogelijk te kunnen nadenken.

  5. Nestor Cappaert, wat ik persoonlijk weet en ook heb bijgewoond, bestaat het, maar het verplaatsen van de geest het denken het zien op afstand je moet het aannemen, geloven, maar hoe verder wij van de natuur af komen te staan, te leven hoe meer we deze natuurlijke gaven zullen kwijtraken, en je twee hersen helften werken samen maar volgens de kenners gaat het om dat kleine kersen pitje van tussen deze twee helften ingebakerd ligt en direkt verbonden is met het zien, het kijken, de illusionaire intuïtie verbonden met gezichts ervaring, kan een beeld geven in je brein, waar je zelf niet van op de hoogte was.

  6. Nog altijd akkoord, ook met het belang van het derde oog. En ik heb ook reeds dingen meegemaakt, die me ervan overtuigden dat het bestaat (ook de andere facetten, zoals telepathisch contact, zaken verplaatsen met de geest, enz. Raar genoeg (of juist niet in verband met mijn vorige berichten) bij vrienden uit de psychiatrie. Ik kan je verzekeren dat ik er geen gekken heb tegen gekomen. Wel heel wat mensen met verbazende talenten (en af en toe een klokkenluider, maar dat is tegenwoordig de normale gang van zaken). Het is dus niet van horen zeggen.
   Maar dat lost de vragen over de waarachtigheid van de achtbare heer Brown niet op. Ik weet dat er mensen zijn die handig zijn in het opzoeken van achtergrondinformatie. Die zou ik dankbaar zijn indien ze konden nagaan of deze onderzoeker of zijn instituut gefinancieerd worden (al dan niet via een tussenstation) door het militaire complex of de CIA. En of hij zijn jeugd heeft doorgebracht op een militaire basis.
   Ondanks hun (vaak schijnbare of gespeelde) tegenstellingen, werken de elitaire machten goed samen om hun doel te bereiken. Wij zijn met veel meer en bezitten dus meer talenten en capaciteiten; maar dan moeten we wel samenwerken; i.pl.v. ons stekels telkenmale op te richten, wanneer iemand een andere mening bezit dan de jouwe. Dat lijkt echter moeilijk. Tot voor enkele maanden stelde ik dat ook vast op de sites waar men de misbruiknetwerken wil bestrijden. Nu echter blijken ze elkaar beter te respecteren, samen te werken, te waarderen en aan te vullen. Dit lijkt dan ook zijn vruchten af te werpen en de druk wordt groter voor de andere partij.

 2. jeetje, wat een berg reacties over de persoon van Courtney Brown,lijkt sterk op het aloude liedje van het eeuwige verafgoden , hetzij om af te kraken of te aanbidden.
  Hetgeen hij hier aankaart,vooral in zijn postings richt zich toch wel naar het open-mind denken van de gemiddelde wtn_bezoeker?het gaat toch om wat vermeldt wordt en in welke mate het in jou resoneert.
  Waarschijnlijk heeft’ie hiermee op z’n minst weer een paar schaapjes wakker weten te schudden, bedankt daarvoor.

  topstuk Guido.

 3. Aannemende dat RV werkt zoals het werkt en iedereen het kan, heb ik eens over enkele dingen door zitten mijmeren.

  1.
  Waarom zou je iets willen zien wat je niet met je fysieke ogen in het hier en nu kan zien? Uitgaande van de insteek dat “we” in dit leven zijn gekomen om te leren van een ervaring die we hier dienen te doorleven. Dat je om die reden de ballast van voorgaande levens niet meezeult is een gegeven en m.i. de enige reden om gezegend met vergetelheid op deze planeet te komen. Het bord uitvegen en opnieuw beginnen.

  2.
  Wat zou je willen bekijken? Immers geloof je dus niet wat je is verteld, of vermoed je dat iemand een andere agenda heeft. Of je wil voorkennis, er vanuit gaande dat je zowel in verleden als toekomst kan RV-en. We hebben duidelijk een eerlijkheidsprobleem in onze huidige samenleving, want de waarheid verbergen (om wat voor reden dan ook) is in de loop der eeuwen verworden tot een ingewikkeld spel. Trouwens, weet je hoe ingewikkeld het spel wordt, als je wéét (mbv RV) wat een ander doet als je er niet bij bent en je dat geheim wil houden?

  3.
  Sommige dingen zijn niet gezond voor je om te zien. Die alien-vrouw die pissed-off was, kan je fysiek niet achterna komen, maar wat wel? Stel dat je gaat RV-en in het criminele circuit (om een zaak op te lossen of represailles te plannen) en daar doen ze dat ook. Ik wil de uitkomst me niet eens inbeelden…

  4.
  Dat gezegd hebbende: je bent er om te RV-en, te kijken, maar niet met lijf en leden. Ik ben verslaafd geweest aan het on-line spel World of Warcraft. Je speelt met karaktertjes in een wereld waar je vanalles kan doen, alleen of met andere spelers. Maar het blijft heen en weer schuiven van pixels. Ik kan me goed voorstellen dat we verslaafd zouden raken aan RV-en en vergeten dat we ook nog een lijf hebben en sociale contacten met mensen in onze directe omgeving.

  5.
  Met andere woorden: wat is het nut en noodzaak van RV-en behalve bewijzen wat we elkaar in het dagelijkse leven niet (willen) vertellen? En wat is de feitelijke functie om in dit leven met een leugen te leven?
  RV is slechts een manier om de leugen door te prikken, maar het stopt mensen niet om leugens vol te houden. Misschien dat we daar eens naar kijken en die mentaliteit omkeren.

  Naturlijk prikkelt RV onze nieuwsgierigheid, maar wat kunnen we er mee? Webcammen met ons eigen geestesoog? Ik vind een webcam aardig, maar volstrekt ontoereikend om echt contact met anderen te hebben. Dus ook met mijn geestesoog gaan kijken in andere omgevingen (in huis van iemand) of tijdsperiodes (wat deed ik tijdens de kruistochten?).

  Ik denk dat je nog weleens akelig verrast zou kunnen zijn door wat je ziet. Zeker onaangekondigd en ongevraagd. Eigenlijk spiritueel spieken.

  Hmmmm… ineens krijgt het zinnetje “God ziet alles” (stammend uit een belerende geloofsgerichte opvoeding die ons er van moest weerhouden om te jokken) een heel andere betekenis, uitgaande van de aanname dat “God” jij en ik zijn.

  1. @ allaya
   ten eerste goed dat je er nog bent.
   Ik ben bekent met een vorm van RV ( zelf gedaan meerdere keren) En idd je vragen zijn geheel terecht. RV is imo een gereedschap dat spaarzaam en alleen voor het welbevinden van mensen gebruikt mag worden. Ik deed schouwingen op personen en ervoer wat zij ervaren hadden , ben nooit op die manier eigenzinnig bezig geweest en heb altijd aan de ziel toestemming gevraagd( werd ook wel eens geweigerd).
   Het grote verschil met de vorm van RV die hier bv met courney wordt gebruikt is dat die niet valt te controleren. In mijn geval waren er naasten van de personen aanwezig of kon ik achteraf mijn bevindingen controleren bij de persoon zelf. Een enkeling had mij inderdaad waargenomen op enigerlei wijze. Een maal zelfs zien staan als persoon.
   Hoewel ik het een heel interressante materie vind ben ik er nog slechts heel zelden in aktief , en dan alleen nog maar op de persoon gericht die ik helpen wil. Ook wetenswaardig is dat je je dient af te schermen voor de fysieke gevoelens die de objekt persoon heeft , ze kunnen anders wel eens verwarrend werken op je zelf. Dat kan heel pijnlijk zijn.
   Ook het aantrekken van ongewilde entiteiten kan een probleem vormen , je bent immers als een kaars voor de motten . Als je met dergelijke methoden wilt gaan beginnen is het imo zeer raadzaam om dat onder goede begeleiding te doen en niet zo maar even op eigen houtje te gaan lopen expirimenteren.

  2. Precies! Daarom vergeleek in RV ook in eerste instantie met (wat wij noemen) helderzien. Omdat die term veel verder van de mensen af staat, is RV natuurlijk een dankbare technische term om te koppelen aan wetenschappelijk te bewijzen waarnemingen.

   Ik vroeg me ook af hoe CB een “target” aangeeft aan de RV-ers. En zoals al werd opgemerkt in deze draad, zou het ook een vorm van oppikken van gedachten kunnen zijn. Dus gestuurd door de gedachten van de opdrachtgever. Komt nog bij dat de waarnemer overbrengt wat hij/zij waarneemt op een manier die wellicht niet overeenkomt als jij of ik zou zijn gaan kijken.

   Ik heb ook voorbeelden uit de praktijk die me zelf zijn overkomen, want het “zien” gebeurt bij mij spontaan.

   Bescherming tegen andere entiteiten lijkt me ook zeker geboden. En nu komen we toch weer terug in de hoek van het “normale” spirituele. Dus niks technisch te sturen waarnemers in de geestelijke wereld.

   Echt wegblijven is voor mij geen optie, Marcel, want ik waardeer een goede discussie in hoge mate. Vaak levert een zinvolle discussie meer informatie op dan wat je in het artikel voorzien had. Wel moet ik matigen. Ik voelde me aanvankelijk erg aangegrepen door het onderwerp en wilde er beslist meer van weten en aan de discussies deelnemen. Ik kan erg bevlogen geraken als iets me echt raakt. Echter met alle kritiek op CB en het wel/niet/waarom besloot ik terug naar de achtergrond te gaan en eens bij mezelf te overwegen wat hier nu werkelijk speelt. Je ziet het resultaat 😉

  3. @ allaya
   Ik had je nuancering over dit onderwerpt reeds gezien . En ben blij dat ‘je bevlogenheid’ enigzins is getemperd waardoor je in staat bent wat kritischer te kijken naar het onderwerp RV . En ja ik zie het resultaat, Ik had eerder nogal snauwerig op je willen reageren omdat je zo gegrepen was en onnadenkend leek te verdedigen. Ben blij dat ik even mijn mond gehouden heb en je nu die verandering zie maken . Ik denk dat je met je idee over het wetenschappelijk doen laten klinken van RV ( helderzien) je een heel waar punt hebt. Zij die helderzien hebben namelijk geen wetenschappelijk bewijs nodig , en het valt imo ook nauwelijks te geven daar wetenschap zich te veel richt op de materie, en het geestelijke verwaarloost.
   Overigens is het natuurlijk niet zo dat alle punten die courtney maakte onzin zijn , veel is zeer waardevol om eens over door te denken . Wat mij echter zo tegenstaat aan dat hele verhaal is de air van zogenaamd wetenschappelijke bewijzen , dat is het namelijk niet. Ook de marketing techniek die hij heeft toegepast lijkt mij een grote fout in het bereiken van de juiste mensen voor zijn verhaal.

  4. en inderdaad Allaya, we mochten gisteren niet eens Live meekijken wat er gaande is in de wereld van het hier en nu;

   Gisteren Toespraak van Putin geblokt door youtube !!!!!!! ;

   Yoego is het verraad van het westen en het onnodig bloed vergieten nog niet vergeten, 12 jaar terug heeft een helderziende van de straat mij laten weten dat dat gevolgen zou krijgen voor de toekomst, is nu bewaarheid aan het worden, bij de weg weet ik zeker dat Putin Keshe Technologie heeft en meer…..

   Putin: Crimea similar to Kosovo, West is rewriting its own rule book (FULL SPEECH)
   http://www.youtube.com/watch?v=PDLwu4E35us&list=UUpwvZwUam-URkxB7g4USKpg

   met dank aan tip van Anna11 ;

   Keshe Foundation deelt inhoud USB-stick nu ook met de wereld.
   http://www.antonteuben.nl/19/03/2014/keshe-foundation-deelt-inhoud-usb-stick-nu-ook-met-de-wereld/#more-166

  5. 15 Maart was tenminste een goede patch update van 4.7 naar 5.5 versie. We zijn weer haast vrij te noemen uit mijn persoonlijke view-point. Alles gaat zoals het beraamt is met voorspoed…

  6. Wat mij tegenstond in het verhaal van CB was dat hij de aandacht greep over een wereldschokkende aankondiging en ondertussen steeds terugkwam op RV. Dat was een terrein waar ik (nog) niet wilde zijn, omdat het een verschijningsvorm is van zogenaamde waarheidsvinding. Het was de omgekeerde wereld: eerst overtuigd worden van de waarheid van een methode en dan de aankondiging.

   Ja ik ging er helemaal in mee, omdat zoveel onderdelen resoneerden. Tot de obstructie van de betaalde video langs kwam. Niet over het betalen voor iets, maar omdat er zoveel drempels op mijn weg kwamen om informatie tot me te nemen. Ook omdat ik niet de antwoorden vond in de hele uitleg en die zeker niet in de Gizeh-video verwachtte te vinden. Het was me grotendeels wel duidelijk dat die over RV zou gaan en wat ze gezien hebben in de tijd van de bouw van die dingen. De marketing techniek maakte inderdaad dat het hele verhaal een vieze smaak kreeg.

   Er werd ook niet verder ingegaan op de “zendmast” principes van de piramides (misschien wel in de betaalde video). Iets wat in veel docu’s al uitgebreid is belicht. Kijk maar op youtube.

   Dank aan Guido trouwens voor het spiegelen van mijn eigen enthousiasme, want door zijn houding werd me duidelijk dat ik in de emotie meegesleurd werd en, zoals je terecht zegt Marcel, de beweringen van CB begon te verdedigen. Vandaar de noodstop.

   Diegenen die zelf helderzien, WETEN. Vaak voel je niet eens de noodzaak meer om een ander er van te overtuigen, want je hebt het immers zelf gezien/ervaren. Daarom is het zo lastig je eigen ervaring/waarneming op anderen over te dragen.

   Het maakt helemaal niet uit of het klopt wat je hebt waargenomen, want mensen die niet op hetzelfde niveau resoneren zullen het nooit zien, zelfs als je het op een presenteerblaadje aanreikt.

   Voorbeeld: jaren geleden vertelde mijn zus me hoe ik een probleem kon tackelen door er anders naar te kijken en het kwam maar niet binnen bij mij. Nu, na zo’n lange tijd, is eindelijk het kwartje gevallen en resoneren we grotendeels op hetzelfde niveau. Ik was zelfs vergeten wat ze me destijds vertelde en kwam ik met mijn inzicht aankakken alsof het nieuws was, hahahaha!!!

   Zo werkt het gewoon, we hebben allemaal ons eigen pad te bewandelen en zien de dingen zoals we ze behoren te zien en niet omdat een ander het ons aanreikt of goedkeurt.

  7. Hyper, ik was ook erg benieuwd naar de speech van Poetin. Jammer dat de censuur heeft toegeslagen…

  8. Bedankt Anna, ik had ‘m nog niet gevolgd, omdat youtube van hieruit geblokkeerd is. Vanavond thuis ff kijken 😉

  9. das pas WereldNieuwsz; Paul weer Bionisch beter dan nieuw ! en wil de echte Piramide expert dan nu opstaan (wie van de drie), zou die gekke Odette (Mart Smeets Taal) dan toch magische geneeskracht hebben, blijkt van wel…. of dat Guido op de achtergrond aan het genezerikken is, of En En ( Guido Taal) , nou jah als zelfs Paul beter dan beter kan worden dan moet ik het ook maar eens gaan worden zijn gewezen genezen.

   ” kouzen zijn uit de oude doos ” zegt zuh;

   Wie Van De Drie 1973
   http://www.youtube.com/watch?v=61fN-94q6kw

  10. Ja, wat is het nut? Thx Allaya, dat vraag ik me ook af.

   Ik heb aardig wat spontane RV gehad. Hoef ik niemand van te overtuigen. Ik weet wat ik weet.

   Zowel van dingen die vanaf dan gezien nog in de toekomst zouden gaan gebeuren (bijvoorbeeld een exacte foto van iemand die op een gegeven moment contact met me zoekt. Echt exact, inclusief houding), alsook van dingen die blijkbaar al waren gebeurd (bijvoorbeeld een complete scene uit een film die ik nog nooit had gezien, totdat ik de film zag, en ineens de scene volledig herkende: die had ik al volledig gezien, daarvoor ooit, zonder te weten waarom. Dus geen deja vy gevoel, nee echt de hele scene al gezien).

   100% beeld.

   Maar waarom? Wat is het nut?

   Ik heb Courtney daar overigens van op de hoogte gesteld, hij vond het niet interessant. Ik heb hem ook een toets mee gegeven: ‘Was ik dan simpelweg ingelogd op het Veld, toen bijvoorbeeld die film werd gemaakt, en wat betekent dat voor de betekenisgeving van wat ‘jullie’ remote viewers zien?’

   In lijn van wat je schrijft: voor je neus is het niet interessant: dus de betekenisgeving daarvan moet ‘verborgen’ blijven… en dan moet daarna alles weer ge RV-d worden 😉

  11. Hey Astrid, op FB heb ik enkele van jouw reacties gezien op de pagina van CB. Fijn om je hier op wanttoknow gewoon in NL te zien reageren 🙂

   Contact met CB opnemen voel ik geen behoefte toe. De laatste tijd heb ik niet meer zoveel met mensen die op de voorgrond treden. Wel belangstelling voor de boodschap die ze uitdragen, maar niet om door hen gezien te worden. Heeft m.i. te maken met ego. Zoals je zegt: “ik weet wat ik weet” en daar moeten we voor onszelf veel vaker en veel meer op vertrouwen. Wat een ander vindt is niet interessant genoeg om je daar goed of rottig over te voelen. Het maakt je afhankelijk van andermans’ mening en daar ben ik klaar mee. Ik weet wel, da’s makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik oefen heel hard :).

  12. Als je denkt alles of iets al eens gezien meend te hebben of beelden ziet wat blijkt een herhaling te zijn, duid dit waarschijnlijk op een lichte afwijking in de rechter hersen lobe, een splitsing in het bewust zijn.

  13. MONIKA wat jij bedoeld is in sommige gebeurtenissen mogelijk, de dingen tegen te komen die door een andere DNA van voor jouw zijn gezien en beleeft, maar je kan niet twee maal de zelfde film zien, dan moet je onmiddelijk naar de Psycholoog/Psychiater.

  14. Allaya, 5,15 het eind van je relaas klinkt niet echt broederlijk en sociaal, waarom op eens zo afstandelijk en hautain, je kunt toch wel lezen bij mevrouw Triet, is alles dé ja vu, waar andere mensen over een gave spreken is het voor haar een fluitje van een cent, nou ik geef voor haar hele reactie nog geen één rooie cent, komt even de vloer met ons aan dweilen!

  15. Allaya, bewondering voor je openbare zelfreflectie.
   Vond je spiritueel spieken wel mooi gevonden.
   Ik heb een creatieve achtergrond en daar is belangrijk dat je jezelf op een bepaalde manier openzet om onbevooroordeeld en onconventioneel ideeen op te doen.
   Ik zie dit als een soortgelijke vorm van afstemmen als RV maar dan op een andere frequentie.
   Rv is een tool, bovenstaande ook.
   Je kunt kiezen, afhankelijk van wat je wil bereiken, een bepaalde methode, frequentie te kiezen.
   Allen geven een uitkomst.
   Tot zover even.

  16. Thx Anna, die zelfreflectie helpt mij enorm met het zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat ik doe, denk en voel. Door het hier te delen, hoop ik een spiegeltje te kunnen aanreiken 🙂 .

   Mijn creativiteit wordt vooral gestimuleerd door -wat ik noem- katalysatortjes. Dat zijn mensen die het beste in je naar boven kunnen halen, je het gevoel geven dat je iets bijdraagt (zoals hier op wanttoknow) en dan gaat creativiteit vanzelf stromen 🙂 .

  17. jenne, ook de reactie van Astrid zal bij sommige lezers aha-momenten opleveren, op wat voor manier dan ook. Wie zijn wij om daar over te oordelen.

   Overigens was mijn tekst in de laatste alinea van 5.15 allerminst neerbuigend of afstandelijk. Als je even mee wil lezen, geef ik juist aan dat we onze zelfwaardering niet zo af moeten laten hangen van wat een ander vindt. Ookal kun je nog zulke goeie “kunstjes” (als ik het even zo oneerbiedig mag noemen) het gaat er om wat je er zelf mee doet. Dus wat ik wil aangeven is dat we mensen zoals CB niet op een voetstuk hoeven te zetten en hem te vertellen wat wij ook allemaal kunnen, want da’s vragen om een beoordeling en kan vies tegenvallen. Dat is bijna een moederlijk advies, jenne, da’s toch juist sociaal 😉

  18. Allaya, mevrouw van Striet, is een eerste klas mannipuleur, ze komt legt haar Koekkoes ei en is Weer weg, practies nooit een weerwoord als je critiek hebt op haar, ze staat ver boven de anderen, zelfde haalde zij constant uit op Argusoog, not my type, zonder praten/schrijven ontstaat er geen eenheid of harmony, wat er nu gebeurd is met onze PVDA, komt uit de zelfde bron, oncapable eigenwijze mensen, die kilometers van de burgers afstaan, hoop dat ze het begrepen hebben en afscheid nemen.

  19. Fijn dat er nog mensen zijn die nadenken over het aangebodene. Het is inderdaad een soort “big brother” En het stoort me enorm dat vele zaken die ontdekt worden en positief kunnen aangewend worden voor de mensheid, onmiddellijk door het militaire apparaat worden gekaapt voor negatieve doeleinden. Niet enkel gekaapt, maar ook gepatenteerd, zodat ze voor de rest van de samenleving onbereikbaar zijn.
   Uit de diversiteit van de reacties heb ik wel beter inzicht gekregen, waarom er in de geschiedenis zoveel godsdienstoorlogen zijn gevoerd. Er is een nieuwe messias, die nog niet veel nieuws heeft gebracht, en sommige aanhangers (volgers, volgelingen, schapen van de nieuwe kudde) zijn al fanatici geworden; waarbij niet mag getwijfeld worden aan de nieuwe leer. Ze zijn zelfs katholieker dan de paus, want ze beweren dingen die hij zelf niet eens gezegd heeft. Hij is een expert in remote viewing, maar ik heb hemzelf dat nog niet zien demonstreren. Hij doet zijn onderzoeken totaal belangeloos, maar ik zie hem geld vragen om informatie beschikbaar te stellen. Ik geef hem het voordeel van de twijfel, maar mijn intuïtie heeft er geen goed gevoel bij. Ik heb niets gezien wat op korte termijn bijdraagt tot een betere wereld.

 4. Geforceerd RV werd opgezet om de geheimen van de vijand te ontdekken.
  Op welke frequentie gebeurde dat? Vul zelf maar in.
  Intentie=frequentie, wie een diepgewortelde vraag heeft, zal een antwoord ontvangen op de frequentie van de vraag/intentie.
  Ik kan me herinneren dat er ooit een artikel op WTK stond over Frequenties en ontvangers, wie weet staat daar iets zinnigs in.

  1. Dank je Monika, snuffelaarster. Gelukkig een vrij kort bondig artikel met maar 846 reacties. Zal wel nergens over gegaan zijn 😉

  2. Monika, het verschil is imo om mensen uit te dagen om mee te voelen/denken/resoneren, of jezelf op te stellen als een autoriteit die het allemaal voor je weet.
   Het eerste brengt het betere in de mens omhoog, openminded delen en filosoferen. Zodra het tweede aanbod komt krijg je een tweedeling, zij die zich aansluiten en de rebellen die het niet slikken.
   Gelukkig behoor ik zelf tot de gezapige new-age eenheidsworst die alles slikt wat er in mijn keel gespoten wordt. Op Unity net had ik zo vaak Amen gezegd dat de computer dat als dubbele reactie herkende en ik niet meer kon reageren.
   Ik kan een heel verhaal afsteken over zielen die met de oude kennis /echte kennis zijn geincarneerd, zij laten zich niet foppen. Zou weer een verhaal op zich zijn, wie weet…
   Neppers als Puke bereiken een wannabee audience, wannabelieve audience, whatever. Aan mij heeft ie een slechte.

  3. Misschien wel een artikel over ‘new age’ en de gevolgen voor de menselijke evolutie?

  4. Laten we het dan ‘New-Wage’ noemen, het schijnt vaak om geld te draaien. ( woordgrapje dat Jenne hopelijk ook direct begrijpt 😉 )

  5. “Er is geen bewustwording zonder pijn. De mensen zullen alles doen, maakt niet uit hoe absurd, om niet oog in oog met hun eigen ziel te komen staan. Men wordt niet verlicht wanneer men zich figuren van licht voorstelt, maar wanneer men zich de duisternis bewust wordt.”
   Carl Gustav Jung.

  6. MONIKA, deze site kan van belang zijn om tot een goede Remote Viewing te komen, en inderdaad komen wij misschien onze Eigen geest tegen, vreemde uitspraak van Jung, maar goed hij was zelf een psychopaat te noemen, net als Freud, veel mensen komen tot de Psychiatrie via hun Eigen tekortkomingen.
   Site de.ria.ru

  7. JENNE, als je me nou vertelt wie je geen psychopaat vindt (Freud is idd een rare snuiter), dan kan ik me ‘aanpassen’ 😉 = knipoog
   Ik vond het juist een hele goede uitspraak. Wellicht ben ik dan ook een psychopaat? 😀
   Maar bedankt iig voor de tip van de site de.ria.ru. Groet.
   Het lot van de mensen in Europa blijkt afhankelijk te zijn van ‘de beleggende mens’. Rijke lui die hun kapitaal zien verdwijnen doordat de dollar zich alleen door oorlog kan houden….dus oorlog en ellende dan maar, want men wil geen geld verliezen. Wat een mad world…

  8. MONIKA, ja wie is er geen psychopaat, nou ik laat jou de hand, want we zijn het allemaal een beetje.
   In mijn jeugd veel labiele mensen die zich zelf zochten, maar het niety konden plaatsen gingen dan Psychologie/Psychiatrie studeren, en dan werd je te hooi en te gras doorgezaagd en onvrijwillig psychologies onderzocht, en dat begon dan stee vast met ben je wel gelukkig, nou ja je begrijpt het wel!
   De Franse Journalisten, en Duitse geven de meest realistische ziens wijzes weer, het is één grote valse vlag gedoe, en zo als gewoonlijk de gewone mensen zijn de klos.
   We leven in een crisis in de USA leven veel mensen in armoede moet je lezen wat dit Atoom circus kost in den Haag, die OBAMA is volkomen van de pot gerukt, en we accepteren het nog steeds.

  1. Odette, ik kom er niet onderuit, ik heb een Prunus x subhirtella direct voor mijn huis 🙂

  2. Tsss, Prunus subhirtella ‘Autumnalis’
   Ga maar ff googlen wat Autumnalis betekent :p

  3. Help me even, huiduitslag? Ik zie alleen de hele winter en voorjaar en misschien wel nog langer prachtige, schattige witroze bloemetjes…

  4. FFS Monika, vaginale afscheiding!! dat kan je toch zeker wel uit dat Autumn halen? Of ben ik hier nu blont?

  5. Euhm, ik heb er niet echt expertise in maar volgens mij ben je blonT 😀

  6. COZMIC, is dit nodig zo grof, vaginale afscheiding, misschien doet het je plezier, maar ik vind het niet echt passend op een site als WTK, voor je je colt trekt denk er even over na, Vr. Groet Jenne

  7. Ah my Gawd!!! jenne…
   bah!
   Niet verwacht dat je Coz na zou doen… 🙂

  8. Jenne joh, was een crypto voor k*tschutting. Ik zal het voor jou bij kruiswoordpuzzels houden. 9mm, holle punt.

  9. Jenne, onze moraalridder 😉
   Toch bedankt, je weet maar nooit. Groet 😀

  10. MONIKA, ben geen moraal ridder verre van, vind het jammer dat COZMIC, die over een verstand beschikt wat soms tot prachtige uitingen komt, en absoluut kwaliteit heeft, dit moet neer zetten, begrijp dat niet helemaal, thats all.

  11. Jenne, men kent jenne of men kent jou niet, Je kent Cozmic of je kent hem niet, zo ken je mij of je kent me niet, je kent Monika of je kent haar niet. We hebben allemaal wel eens een draadje loszitten op een goed moment, dat moet je ongetwijfeld kunnen accepteren zonder dat het stoort. Terecht wijzen hoeft ook al weer niet. Het moet kunnen vandaag de dag, het is een tijdsgeest die in het NU voorbij strijdt. Soms kalken we dus gewoon wat op de wtk schutting of men het NU lezen wil of niet….

  12. COZMIC,7,10, is dit een bedrijging of een grapje, 9mm, holle punt,
   misschien kun je dit bevestigen.

  13. PAUL, 7,14 dit soort denken trekt mij absoluut niet aan, ik kan mijn tijd en verstand wel anders gebruiken, kan ik jou ook aanraden, de tijd van kwajongens ligt ver achter ons.

  14. Jenne kwajongen zijn is wat ouwerts hoor… Soms is het gevoel er best nog wel eens. Maar heb allang Abraham gezien 😉 Heb ook aardig wat GROOVES achter me liggen. Tja ik maak humor wat jou verstoort. Ik moet wel anders was ik er allang niet meer geweest. Van Depri raken is niet meer aan mij besteed, genoeg ellende mee gemaakt ik het leven. Vergeef me nu dat ik lachen kan en zo obstakels kan inlossen en overwinnen kan. Ben bezig om er weer opnieuw boven op te klauetren met de riemen die we nog over hebben en tja daar ben jij dus een goed voorbeeld voor om in je voet afdrukken je sporen te volgen. (welke schoen maat heb jij eigenlijk?)

  15. Je bent af en toe wel een zure snotneus Jenne, geeft niet!!! Ik heb respect voor alle oudjes 😉 had ze dagelijks massaal om me heen en luisterde voortdurend naar hun verhaaltjes en herinneringen. Soms sneed er wel eens eentje dwars door mijn ziel heen als ik hoorde dat ze de volgende dag hun laatste zucht hadden uitgeblazen. Idem van mijn ouders en van al die anderen waar ik bewondering voor had, allemaal altijd met vrolijke gekleurde toeten en grijzen en glimmende oogjes waar je uren diep in kon turen. Soms vraag ik me dan ook vaak af hoe zou Jenne er uit zien zonder mijn Remote Viewing creatie die ik aan het projecteren ben. Misschien ben je wel dat mannetje om verliefd op te worden voor een heel goed verhaal. Wie weet Jenne, van zuur worden heb ik niet zo’n behoefte aan, anders trek ik wel ene pot met augurken open.

  16. @Jenne, dat ik de lente, vreugde, begroette in mijn eerste schrijven, kreeg ineens een heel andere wending.
   Samuel Ullman (1840 – 1924) schreef over het in contact blijven met het kind in jezelf;
   “De jeugd is geen periode in het leven, het is een geestesgesteldheid, een resultaat van de wil, een
   eigenschap van de verbeelding, een emotionele intensiteit. De jeugd betekent een overwinning van de
   moed op de verlegenheid, een overwinning van de zin voor avontuur op de gemakzucht.
   Men wordt niet oud omdat men een zeker aantal jaren geleefd heeft; men wordt oud, omdat men zijn
   ideaal verloochend heeft. De jaren rimpelen de huid, zijn ideaal verloochenen rimpelt de ziel.
   Beslommeringen, twijfels, angsten en wanhoop zijn vijanden die ons langzaam ter aarde doen buigen
   en tot stof doen worden voor de dood.
   Jong is hij die zich nog kan verbazen en verwonderen. Als een onverzadigbaar kind vraagt hij: ‘En
   daarna?’ Hij daagt de gebeurtenissen uit en vindt vreugde in het spel van het leven. U bent zo jong
   als uw geloof. Zo oud als uw twijfel. Zo jong als uw vertrouwen in uzelf. Zo jong als uw hoop. Zo oud
   als uw moedeloosheid.
   U zult net zo lang jong blijven als u ontvankelijk blijft. Ontvankelijk voor al wat mooi, goed en groot is.
   Ontvankelijk voor de boodschappen van de natuur, van de mens en van het oneindige. Als, op een
   dag, uw hart aangevreten wordt door pessimisme en cynisme, moge God dan medelijden hebben met
   uw ziel van grijsaard.”

  17. heel mooi Odette, ‘geestesgesteldheid’. Ja leuke voorbeelden van voorbij zien komen hier de laatste dagen op WTK.

  18. Helaas niet zo goed in de ‘layout’. Telt dit ook als een foutje? Het leest wel als een schrikkeljaar. 🙂

  19. Jenne 7.15 , dat ging over Jenne 7.8 waarin je zei dat ik niet te snel mijn colt moest trekken ( is trouwens Colt met een hoofdletter, anders krijg ik een blauwe of een bruine van Boon ) Gewoon een beetje ballistische informatie, moet tegenwoordig met de nieuwe EU regelgeving.

  20. Jenne, ik weet toch dat je geen moraalridder bent, daarom ook het knipoogje. Wilde je even plagen. Ik heb nu pas door wat Cozmic bedoelde nl mijn schutting in de tuin en dat die een beetje gammel is. Maar die mooie prunus staat voor het huis. En omdat Cozzy de Fozzy heel erg goed in taalspelletjes is, heeft die in aanname dat het de boom bij de schutting is uit k ut schutting…’vaginale afscheiding’ gemaakt. Op zich briljant bedacht, maar ja ik kon de link niet leggen 😀

  21. Beste ODETTE, voel me absoluut niet aangesproken door je verhaal, weet zeker dat er buiten mijn vrouw en kinderen, en enkele vrienden weten wie ik ben en hoe ik ben, als je denkt een blik te hebben geworpen in mijn innerlijke ik, moet ik je teleurstellen, ik laat nooit het achterste van mijn tong zien en hou altijd een slag om de arm, ik weet hoe mensen in elkaar steken, en hoe ze het heerlijk vinden om je pijn te doen, dat heb ik al vroeg in mijn leven geleerd, dus ben ik niet die jij denkt dat ik ben, ik moet je teleurstellen, je zult een ander slachtoffer moeten vinden, beste lieve Odette, vriendelijke groet Jenne.

  22. Jenne je laat je zelf steeds weer kenne….
   Wij spelen allemaal troef en jij bent weer Auw Cul de Boeuf.
   M.a.w. je speelt steeds Tijl de Spiegel die je niet zijn wilt maar toch wel bent, ouwe heerlijke vent.

   @ Odette

   Het was een jonge ziel in een oude verpakking, weet je nog?

  23. @Jenne, je moet me wel een klein beetje kennen. Ik ben hier niet op aarde neergezet om slachtofeers te maken, integendeel. Ik gaf alleen aan hoe een lijntje (bijv. nr. 7) in een verhaal geheel kan veranderen.
   Als het verhaal je zo getriggert heeft dan raakt het je, anders had je het naast je neer gelegd en niet gereageerd. Je hebt toch niet je ideaal verloochend? Zo ja, dan! is het kind in je verdwenen en ben je oud. Geniet van de lente en zet een mooie bos bloemen neer voor jullie twee daar. Hartegroet Odette

  24. Wauw, Odette (7.19) wat een mooie tekst heb je daar gedeeld! Dank! Die komt ff binnen…

   Momenteel zit ik middenin het teruggaan naar het moment in de tijd waar voor mij de “veroudering” intrad. Het zogenoemde “volwassen worden”. Het ging ineens heel hard en ik realiseer me nu pas wat voor een prachtig enthousiasme, ongeremde creativiteit en ontplooiing van een leven zoals ik het had willen leven, ik in die periode in de koelkast heb gepropt. Soms gaan omstandigheden met je vrije wil op de loop, maar gelukkig kan ik nu zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald 😉

  25. Ondanks de Lente regen is het weer mooidette vandaag. Nog steeds is het fleurig buiten. Een bloem op je hoed en morgen us weer alles goed.

  1. Ook al zit ik hier niezend en proestend hoestend pijn in m’n lijf het is en blijft een mooie dag 🙂
   Btw. een prachtig lijstje Paul!

 5. ODETTE,MONIKA,ANNA,SUN,ALLAYA, vandaag een bijzonder mooiedag, in de tuin bezig geweest mijn vrouw en ik, mijn dochter zat op de bank naar ons te kijken, ze mag niets doen, heeft net een kunstheup operatie onder gaan, mijn lieve dochtertje van 51, toen de muziek keihard aan gezet les quatre saison van Vivaldi, en daar na Cavalleriana rusticana van Pietro Mascanni, tja wij keken elkaar aan, dit was het leven vol uit, hoe lang mogen wij daar nog van genieten zo met zijn allen, het gaat zo snel voorbij, groet Jenne

  1. Jenne, dat is bijzonder, hoor net een fragmentje Vivaldi op de tv en lees jouw bericht…
   Heel veel genietmomenten aan jullie toegewenst en beterschapsgroeten aan je dochter(tje) 😉

  2. hey jenne, fijn dat jullie weer van een mooie dag hebben genoten 🙂 Hier in NL belooft het ook een prachtig weekend te worden!

   Hoelang kun je hier nog van genieten? hmmm… interessante vraag voor een filosofisch antwoord 🙂 Erm… Gisteren is voorbij en morgen moet nog komen, maar NU is er altijd. Dus hoe lang duurt NU? Erm…. voor altijd? 😉

  3. Beste Jenne, ik ben blij voor je. En hoe het Allaya al heel mooi beschreef, iedere keer weer in het NU, dat is het… 😀

  4. Hallo Jenne, Wat heerlijk dat je zo lekker in je vel zit door het mooie weer en de voorjaarsbloemen 🙂 In mijn tuin bloeien de blauwe druifjes, honderden lichtblauwe stervormige bloemetjes, sneeuwroem genaamd, heel lief, http://digituin.tuinadvies.be/uploads/1368279335c.jpg
   kleine paarse anemoontjes, speenkruid en wilde primula. De zon schijnt ook hier uitbundig en de vogels zingen hun mooiste lied. Er heeft zich een heggemus (valse nachtegaal) meester gemaakt van mijn tuin en zingt de sterren van de hemel. Al dagen vliegen de pimpelmezen om het hartst voor het beste maatje. Ja echt voorjaar! Wil je je dochter heel veel beterschap wensen voor een spoedig herstel? Blijf genieten hoor!

  5. Jenne zorgt goed voor z’n dames, en zo hoort het, we zitten op de Wtk Chat nu, effe pluggen dat nieuwsz; Breaking (Micha Stilo)

  6. Hallo beste vriendinnen, bedankt voor jullie fijne en warme wensen voor mijn dochter, ook van haar, ze was verrast door zoveel vriendelijkheid van toch onbekende mensen voor haar, nogmaals bedankt, vriendelijke groet van mij Jenne!

  7. Hoi Jenne, fijn dat jullie zo heerlijk samen zijn. Hopelijk knapt je dochter weer helemaal op! Je hebt het mooiste wat het leven te bieden heeft vlakbij je! ♥

  8. Hallo Sun, zo als je zegt het blijft het mooiste in ons leven, maar kleine kinderen kleine zorgen, zelfs als ze over de 50 zijn, blijven het je kinderen, ja bedankt voor je begrijpende woorden, groet.

 6. Ik zie in de toekomst grote problemen ontstaan, de Duitsers en de Chinezen, gaan hun zaken doen en betalingen in hun Eigen geld waarden, dus Euro Duits tegen Chineze faluta en visa versa, dan staat de $ dus volkomen buiten spel het begin van het einde van de $,
  de $ is dan niet meer nodig? Rusland heeft ook ver gevorderde plannen om zich te laten betalen, in anders als $.
  Reuters pers bureau.

 7. Moest van morgen vroeg op eens denken, hoe ik met mijn vader en buurman, naar de Amsterdamse haven gingen, om zijn zoon die met de pakboot van Oldebarneveld met de 7 December divisie naar Oost Indië vertrok, we stonden op de kade en dat grote schip toornende hoog boven ons, vol met schreeuwende soldaten, een orkest speelde het Wilhelmus en het grote schip kwam langzaam vrij van de kade, een paar enorme stoten op zijn scheeps hoorn, maakte het drama compleet, een man schreeuwde naar zijn zoon, Jaap neem een aapie voor me mee,
  en langzaam gleden ze hun onder gang te gemoet, een van de laatste koloniale gebeurtenissen van het Koninkrijk der Nederlanden, wat een stomme klootzakken toch die overheid, en het is nog niets veranderd!

  1. Ben het helemaal met je eens: stomme klootzakken! Zaak is dat het wakker worden zeer progressief toeneemt. Of ben ik nou toch naïef?

 8. ik weet wel wat remote viewing inhoud, ik zie de toekomst 3 jaar vooruit. Het begon toen ik 19 jaar oud werd Ik vertelde mijn moeder dat de kamer van het huisje van mijn oma had gezien alleen de inhoud klopte niet . een wandkleed met don quichot en een grote stoffe hond in de hoek bij de tv. Een paar maanden later overlijd mijn oma, we wonen vlakbij. Er woonde later al een nieuwe bewoonster en mijn moeder vroeg of ik de post wou halen die ernog was gekomen van mijn oma. Ik kom daar en een aardige oma maakt de deur open omdat het regende vroeg ze me effe naar binnen te komen. En raad eens wat ik zag.
  inderdaad dat wandkleed aan de muur en die stoffe grote hond in de hoek. Met kermis in Venlo smorgens word ik wakker ik vertelde mijn broer dat er iemand van het reuzenrad gaat springen. Smiddags komt de broer van mijn vader op bezoek. en wat verteld ie, ja dat er iemand was gesprongen van het reuzenrad. Is dit toeval? Zo kan ik je nog honderen vehalen vertellen, maar wie gelooft je niemand toch.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.