Advertentie

De ster-tetraëders van Juli en Augustus..


De ster-tetraëder zoals hij op zijn hoogtepunt te zien was op 29 Juli 2013
De ster-tetraëder zoals hij op zijn hoogtepunt te zien was op 29 Juli 2013

x

De ster-tetraëders van Juli en Augustus..

2013 © Manuela van der Knaap www.inzichten.com

x

Manuela van der Knaap
Astroloog Manuela van der Knaap

Op 29 juli 2013 was er weer een bijzondere stand van planeten aan de hemel te vinden. Zes planeten staan vanuit de aarde bezien in een zeshoek verbonden met elkaar. Dit fenomeen noemen wij astrologische Ster-tetraëder of Davidster. De Ster-tetraëder van 29 juli 2013 blijkt niet alleen te zijn, maar gezelschap te krijgen van een tweede Ster-tetraëder op 26 augustus 2013. En daarmee wordt de bijzondere astrologische Ster-tetraëder een Twin-star. Dit is een teken van een bijzondere shift in ons bewustzijn. Dit artikel beschrijft vooral de eerste Ster-tetraëder van juli. Een tweede artikel over de Ster-tetraëder in augustus volgt snel.

Ster-tetraëder juli (*1)
De energie in de Ster-tetraëder van juli 2013 zoekt naar integratie van het ego (zon)*4 en vraagt van het individu om algehele betrokkenheid vanuit authenticiteit en verantwoordelijkheid. De eerste ster laat ook zien dat vernieuwing en vrijheid in handelen enigszins botsen met gevestigde orde en dwingende grenzen en structuren. Er is veel behoefte om het innerlijk leven te bevrijden en tot uitdrukking te brengen in het concrete. *9 Deze vernieuwing roept om nieuwe vormen, nieuwe structuren en bestuursvormen in alle levensgebieden in de samenleving en het persoonlijke leven. Deze zullen eerst innerlijk ontstaan om vervolgens praktisch neergezet te worden. De Maan sluit de zeshoek tussen 12 uur en 22:30 Nederlandse tijd. Dit is de tijd wanneer de Ster-tetraëder maximaal werkzaam is.

Ster-tetraëder augustus (*1b)
De totale energie van de horoscoop van de tweede Ster-tetraëder voelt energetisch zeer harmonieus en uitgebalanceerd. De essentie van de eerste ster laat het beeld zien van het moment vlak voor de geniale vinding.*8 Ik zie de tweede ster als het moment van deze geniale vinding. De Maan maakt ook deze zeshoek dicht. De Ster-tetraëder is het meest krachtig tussen 6:00 en 13:00 op 26 augustus, maar de kracht is al voelbaar vanaf 25 augustus 14:30 tot 18:30 op 26 augustus 2013. Rond 9:30 op 26 augustus beleven we de piek. (Nederlandse tijd) Er komt een tweede artikel waar de tweede Ster-tetraëder uitgelegd wordt. Dit artikel gaat vooral over de eerste Ster-tetraëder van juli. Als ik schrijf over de ster van augustus, dan staat dit erbij.

De waarheid achter de 9/11 aanslagen komt stap voor stap boven water; deze past volledig in het tijdsbeeld van onthulling na onthulling!
De waarheid achter de 9/11 aanslagen komt stap voor stap boven water; deze past volledig in het tijdsbeeld van onthulling na onthulling!

Essentie van Ster-tetraëder
In een astrologische Ster-tetraëder kunnen tegenstellingen (opposities) tot synthese komen doordat er ook harmonieuze verbindingen zijn die het geheel in een groter kader trekken (sextielen). Hierdoor gaan we alles waarnemen vanuit een breder perspectief en is isolatie van krachten bijna niet mogelijk. Geïsoleerde krachten wordt aangesproken en gaat vandaar uit meedoen in een groter geheel. Dit zien we terug in onszelf en in de wereld om ons heen.

9/11
Een van de beruchtste Ster-tetraëders die gevormd werd door planeten was op 5 september 2001. Een week na het vormen van de Ster-tetraëder was op 11 september 2001 de vliegtuigaanslag op Twin Towers van het World Trade Centre in New York. Uit deze gebeurtenis is de oorlog met islamitische terroristen en Afghanistan ontstaan. *1a Dit is een helder voorbeeld van het wereldwijde effect dat zeshoeken van planeten vaak hebben. *2

De Ster-tetraëder is in aanleg een harmonieuze vorm. Het is de geometrievorm van de kosmische poort. De gebeurtenissen die voortkomen uit de Ster-tetraëder van planeten hebben meestal een langdurig effect (jaren) op het leven. Bijna alle planeten doen mee in deze Ster-tetraëder. Alleen Uranus in Ram en de Zon in Leeuw maken een spanningsaspect met de Ster-tetraëder .*4 Dit betekent dat vernieuwing, technologie(hackers?) en individuele inbreng een activerende werking hebben op het geheel, waardoor de kracht van de Ster-tetraëder toeneemt.

Toen en nu
Bij de Ster-tetraëder van de Twin Towers was er een soort gelijke activatie. Er werden toen andere krachten in beweging gebracht dan nu.*1a Het was toen individuele dienstbaarheid (islamitische dienstbaarheid/opoffering*5) en kritiek op autoriteiten en machthebbers als we de beschuldigingen van de VS aan het adres van de islamitische terroristen geloven. Anders wordt het opofferen van het geheel ten dienste van een egoïstisch organiserende  en bestuurlijke macht die afscheiding creëert. Het aangrijppunt was toen autoriteit (Saturnus) en macht(Pluto).

Krachtenspel

In de  Ster-tetraëder van juli 2013 gaat het om overvloed en innerlijke waarden (Maan in Stier) versus autoriteit en vormkracht (Saturnus), maar ook veiligheid en het toestaan van nieuwe structuren en vormen. Durven we de bestaande vastigheid en houvast los te laten? Ontlading van spanning kan in gang worden gezet door een wilskrachtige, individuele, zo niet egoïstische daad*6 ; mogelijk een groep die handelt vanuit het sociale met gelijkwaardigheid en vrijheid als uitgangspunt. *7 Ik wil nog een keer benadrukken dat het krachtenspel nu anders is als toen in 2001. Het hoeft dus niet te betekenen dat er weer een aanslag zal zijn.

De vernieuwing en bevrijding keert zich nu vooral naar binnen (Uranus retrograde). De innerlijke ruimte creëert dan nieuwe vormen. Onvrede over vrijheid en het vast zitten in een dwingende structuur kan spanningen op het wereldtoneel veroorzaken. De kern is dat er transformatie van vorm en bestuur wil plaatsvinden.*8

Eurocrisis
Er is op dit moment een grote crisis over waarden. Vooral in de EU met haar Eurocrisis. Zou het kunnen zijn dat er een correctie komt op waarden? *7a Onder het mom van gelijkwaardigheid en sociale samenhang. Of juist een verbinding tussen waarden en transformerend transparant bestuur dat mee beweegt met veranderingen. De belofte van de Ster-tetraëder geeft de mogelijkheid voor nieuwe geniale oplossingen van bestuurders. Staat bestuur niet open voor deze vernieuwing en blijft deze vanuit star beleid in de ivoren toren zitten, denkend het geheel te kunnen domineren, dan isoleert het bestuur zich en zet zichzelf daarmee buitenspel voor vernieuwing die gewoon doorzet vanuit het sociale veld, vanuit de massa. *8
13de graad Schorpioen (2)Deze vernieuwing begint vooral innerlijk door bewustwording van begrenzing en behoefte het innerlijk leven te bevrijden.*9

Want zoals we weten, de rots kan nog zo vast en stevig zijn, de massa en kracht van het water (collectief/massa/geheel) slijt de rots gewoon weg. Het is alleen een kwestie van tijd voordat de toren valt. Zie afbeelding 13de graad Schorpioen. Deze zeshoek laat zien dat het gaat om transformatie van vormkracht naar scheppingskracht en van autoriteit naar autonomie. *3 Het beeld van de 13de graad Schorpioen laat zien dat het gaat om de wisselwerking tussen het harde en het zachte, de toren en rots versus de zee.*9

Macht van de massa
De maatschappij vormt zich om van hiërarchisch gestructureerde structuren naar netwerk structuren. We zien vooral bij jongeren (Pluto in Schorpioen)dat zij zich niet conformeren aan bestuurlijke structuren, maar via sociale netwerken, zoals Twitter, Facebook enzovoort hun eigen structuren creëren. Geen officiële structuren meer, maar platte gelijkwaardige structuren die flexibel zijn. Door internet is het mogelijk om te handelen van individu naar individu. We hebben de mogelijkheid om onszelf uit te drukken en zichtbaar te maken in het collectieve veld.

Je kunt nu zonder hulp van de officiële kanalen (bijvoorbeeld de macht van de platen industrie) ineens beroemd worden met één filmpje op You-Tube. Het veld voor individuele scheppingskracht ligt helemaal voor ons open. De massa, het collectief, laat haar macht gelden door uitdrukking te geven aan de aandacht van vele individuen. Dit geeft enorme kansen, maar ook enorme veranderingen en vraagt om geniaal bestuur om deze grote veranderingen in banen te leiden. Er zijn grote winnaars, maar ook grote verliezers. *8a

Vast wordt beweeglijk..!
Deze veranderingen vinden plaats op collectief niveau van bestuur van regeringen, maar ook in ieders persoonlijk leven. Werk wordt nu anders, omdat alles wat vast was nu beweeglijk wordt. Dit geeft ons veel vrijheid, maar ook weinig houvast. Niet de officiële structuren, bepalen waarin we kunnen bewegen, maar de aandacht van de massa. *8a

Geniale vernieuwing
Dan is er nog een tweede aanjager voor de Ster-tetraëder. Dit is Uranus, de planeet die staat voor helderheid, inzicht, verlichting, gelijkwaardigheid, vernieuwing en technologie. De vernieuwing van Uranus zet ons aan om nieuwe stappen te nemen om inhoud en vorm te verbinden. *9  Veel mensen ervaren grote macht en onmacht over de vorm, die de inhoud (het innerlijke) niet meer dient. Dit probleem is het grote thema in alle branches van de maatschappij en onderdelen van het leven. De vorm, structuren, de manier van besturen beperken ons en verlangens van ons innerlijk leven teveel en er moeten nu nieuwe oplossingen komen.

'Creatie' (Janosh)
‘Creatie’ (Janosh)

Het nieuwe dat wil ontstaan, is er nog niet. Deze oplossingen kunnen we niet meer bedenken, maar zullen gaande weg ontstaan, door te leren van de ervaringen. Ook hier laat de Ster-tetraëder weer zien dat de oplossing ligt bij de concrete structuur, door de manier van aansturen/besturen te laten transformeren naar nieuwe vormen. Dit belooft de 13de graad van Schorpioen. Innerlijk moet er gezocht worden naar nieuwe wegen om tot vervulling te komen van wie wij werkelijk zijn. *9 De Ster-tetraëder brengt ons geniale nieuwe invalshoeken, uitvindingen en vernieuwing. *10

Het proces van schepping
Op spiritueel niveau wordt er van ons gevraagd om ons open te stellen voor nieuwe geniale mogelijkheden. Innerlijk verlangen wordt vaak door uiterlijke structuren en vorm geblokkeerd. Ons wordt gevraagd om schepper te worden van ons eigen leven. De innerlijke droom tot een concrete vorm te brengen. Dit is de basisfunctie van het bestaan van de mens. *11 Jouw persoonlijke inbreng in het samenbrengen van verschillende ingrediënten maakt de schepping geniaal of laat deze mislukken.*12

De imprint van de Ster-tetraëder leert ons dat we oude vormen mogen loslaten en het nieuwe gaande weg mogen laten ontstaan. De vormen zijn nieuw en nog niet bekend. Er zijn geen echte mislukkingen, maar alleen leermomenten die ons onderwijzen hoe schepper te zijn. Welke ingrediënten werken wel en welke niet. *10 Het is belangrijk in het scheppingsproces risico’s in te schatten en bewust mee te laten wegen in het proces, waarin er voldoende ruimte en vrijheid is om het geniale nieuwe te kunnen laten ontstaan.

Gedachtekracht
We kunnen alleen dat scheppen waarvan wij denken dat het mogelijk is. De mate waarin wij de bestaande mogelijkheden en structuren kunnen loslaten is van groot belang in het tot stand brengen van geniale nieuwe mogelijkheden. Bewust worden van de inhoud van onze gedachten is dan ook belangrijk in het leren hanteren van onze scheppingskracht. *13 Naarmate we meer in verbinding komen met onze Multi-dimensionaliteit als mens, zal scheppen vanuit het hart gebeuren en gebruiken we onze gedachtekracht dienstbaar aan het geheel van wie wij zijn.

Manuela van der Knaap

juli 2013

De stertetraëder van eind Augustus
De stertetraëder van eind Augustus

x

Bronvermelding en verwijzingen:

De uitleg is vooral voor de Ster-tetraëder van juli 2013. Als het gaat over de tweede Ster-tetraëder van augustus dan staat dit erbij. Staat er niets bij dan gaat het dus over de juli Ster-tetraëder.

*1 Ster-tetraëder 29 juli 2013: Pluto in Steenbok, Saturnus in Schorpioen, Venus in Maagd, Jupiter, Mars, Mercurius, Zwarte Maan en Zwarte Zon in Kreeft, Maan in Stier Neptunus conjunct Cheiron in Vissen. Pluto is officieel geen planeet meer, maar heeft wel energetisch de werking van een planeet in de zeshoek. Het sextiel van Pluto en Saturnus is aan de ruime kant iets meer dan 4 graden orb, maar zeker nog voldoende om de zeshoek kracht te geven.

*1a T-vierkant; Pluto in Boogschutter oppositie Saturnus in Tweelingen met beide vierkant naar de Zon in Maagd. Het vreemde, buitenland, reizen, religie en visie zijn hier de onderwerpen.

*1b 2de ster 26 augustus 2013 om 9:30 is sextiel van de Maan het sterkste.: Zwarte Maan, Zwarte Zon, Jupiter en Mars in Kreeft, driehoek Noordelijke Maansknoop conjunct Saturnus in Schorpioen, driehoek Cheiron conjunct Neptunus in Vissen. Mars doet ook nog mee in de Ster-tetraëder omdat er een conjunctie is van ietsjes meer van 8 graden met de gecorrigeerde zwarte Maan. Als je de zwarte Maan niet erkent als kosmische speler in het geheel, dan is Mars ongeaspekteerd. In de eerste ster doet Neptunus mee, in de tweede ster Cheiron. Door de conjunctie van Neptunus en Cheiron werken zij als een door in de Ster-tetraëder. De sextiel van de Zon met Jupiter is heel ruim 10 graden. De Zon maakt een iets meer dan 5 graden orb met de Zwarte Maan. Voor het erkennen van deze hele Ster-tetraëder is het dus steeds van belang welke kosmische punten en hemellichamen je erkent en of daarmee deze ster wel of geen kracht wordt toegekend.

*2 Ster-tetraëder 05 september 2001 vroeg in de ochtend rond 5 uur GMT maakt de Maan de zeshoek dicht. Persoonlijk vind ik de orb van planeten erg ruim. Voor een bijzondere samenstand zoals een Ster-tetraëder kun je deze wel wat ruimer nemen. De Ster-Tetraëder van 29 juli 2013 is veel strakker. De Zon in Maagd maakt een T-vierkant naar Pluto in Boogschutter en Saturnus in Tweelingen, die beide deelnemen in de Ster-tetraëder.  Als je meer wilt weten over zeshoeken en hun praktische effect op de wereld; Mary Fortier Shea heeft onderzoek gedaan naar zeshoeken. www.maryshea.com

*3 Horoscoop van 29 juli 2013, de tijd is niet relevant, de Maan sluit de zeshoek tussen 11 uur en 21:30 GMT tijd. Duiding doe ik dus alleen vanuit de dierenriemtekens, niet vanuit de huizen. Saturnus staat conjunct de Noordelijke Maansknoop in Schorpioen.

*4 Zon in Leeuw vierkant Maan in Stier en vierkant Saturnus in Schorpioen. Uranus in Ram vierkant Mercurius, Mars en Jupiter in Kreeft en vierkant Pluto in Steenbok. Deze vierkanten geven spanning aan de Ster-tetraëder waardoor de totale kracht toeneemt.

*5 Horoscoop Ster-tetraëder 5 september 2001 zie bij punt *4. Ontladen van spanning van een T-vierkant tegenover de Apex Zon in Maagd. Dus Vissen, opoffering, martelaarschap.

*6 Zon in Leeuw op de apex.

*7 Zon in Leeuw de spanning ontlaadt zich in het tegenoverliggende punt in Waterman.

*7a Venus in Maagd oppositie Cheiron conjunct Neptunus in Vissen geeft vreemde bewegingen als het gaat om waarden. Maar ook zuivering van waarden dienstbaar aan het collectief/massa en daardoor heling van gewonde eenheid. Maan in Stier oppositie Saturnus in Schorpioen veiligheid versus verandering van structuren. Maar ook het samenkomen van vorm met innerlijke waarden.

*8 Noordelijke Maansknoop conjunct Saturnus in Schorpioen op de 13de graad. Afbeeldingen uit boek Koppejan ISBN 90-202-1670-8 ‘Beeldengids van de dierenriem’.

*8a Pluto in Steenbok in receptie met Saturnus in Schorpioen. Veroorzaakt grote transformatie van structuren en bestuur.

*9 Uranus in Ram vierkant Mercurius, gecorrigeerde zwarte Maan, Zwarte Zon, Mars, Jupiter, niet gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft. En Uranus vierkant Priapus, Pluto en Diamant in Steenbok.

*10 Als deze strijd op de lagere octaaf van deze schorpioengraad transformeert naar een hogere octaaf, dan wordt het  ‘In een geïmproviseerd laboratorium is een uitvinder op het punt succes te bereiken.’ Tweede beeld uit het boek Koppejan ISBN 90-202-1670-8 ‘Beeldengids van de dierenriem’

*11 Mercurius, gecorrigeerde zwarte Maan, Zwarte Zon, Mars, Jupiter, niet gecorrigeerde zwarte Maan in Kreeft oppositie Priapus, Pluto en Diamant in Steenbok.

*12 Zon in Leeuw vierkant Maan in Stier en vierkant Saturnus in Schorpioen.

*13 Mercurius staat bij de zwarte Maan in Kreeft voorop en krijgt dus alle kracht van de rest van de samenstand van planeten. Het gaat hier om Multi-dimensioneel gebruiken van gedachtekracht.

 

©Manuela van der Knaap

15 gedachten over “De ster-tetraëders van Juli en Augustus..

 1. Heeft iemand een logische verklaring voor een dubbele regenboog?
  Ik kan me dit van vroeger namelijk niet herinneren, tevens zijn me er geen kinderliedjse, sprookjes ed. van bekend. Ik ken regenboog alleen in enkelvoud. Ik was de 1e keer dat ik een dubbele regenboog zag dan ook wel verrast. 2e zon??

  1. The double rainbow is a symbol of transformation.
   In the commonly seen single rainbow, we see red as the highest and violet as the lowest colour, this is opposite to the alignment of the chakras, and thus symbolizes the descent of man from the heavens.

   In the more rarely seen double rainbow, the higher rainbow has red as the lowest and violet as the highest colours, this is in alignment with the ascent of Kundalini energy up through the seven chakras.
   This symbolizes the journey of transformation, from the material to the spiritual, the ascent of life energy.

   The logo for OSHO ETI is a circular rainbow surrounding a triangle. The circular rainbow represents the whole journey of the spirit into the material world and returning to spiritual. The triangle represents the duality of each chakra plus its transcendental point, which is a balance and a transformation.

   http://www.sarovara.com/OETI.html

  2. Het is heel simpel, SUN, het zonlicht valt op de regendruppels, spat uit één in de kleuren van het Spectrum, vandaar die lichtende boog,
   heb eens drie bogen gezien, de Hopi hebben speciale Rainbow dancers,
   die zich krommen als de rainbow, en dan de schat die zich bevind aan de voet van de regenboog, zuid Africa gebruikt de regenboog als symbool om zijn vele rassen aan te duiden.

  3. Hoi Jenne, lijkt me helemaal niet zo simpel zoals jij het beschrijft.
   Waarom dan sporadisch 2, en waarom dan niet talloze regenbogen, er zijn toch talloze regendruppels.
   Lijkt mij dat het iets met de bron te maken heeft.

  4. Jenne, Jenne, ik word af en toe zo moe van je.. Pff.. Weleens gehoord van de symbolische kracht/waarde/duiding van 3D-gebeurtenissen/voorwerpen..? Als je je voorstelt dat het leven, alles in het Universum, moét kloppen/in samenhang moet zijn, dan leven al die lagen (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) feitelijk ‘op’ elkaar.. Het zijn dus ‘lagen’, waarvan wij ons op 1 focussen.. Precies, vaak de 3D-laag, omdat we daar in de stof aanwezig zijn. Maar stel je voor dat je een lift neemt naar een andere laag.
   Want TEGELIJKERTIJD gebeurt er dus iets OOK op die andere lagen.. En het is de kunst van bijv. een shamaan om op die lagen TEGELIJKERTIJD evt. af te stemmen en evt. werk te doen.. Zo heeft een simpele regenboog dus ook een energetische laag. Zo heeft álles in de fysieke wereld een afspiegeling in die andere lagen. En andersom.. Of het is niet (door ons bijv.) waar te nemen, omdat de trilling té hoog is voor onze ogen of andere zintuigen. Ik wens je wijsheid.

  5. Hoi Guido, bedankt voor jouw reactie. Mooie input.

   Ik denk dat ik pas tevreden ben met een logische meer natuurkundige verklaring, een vergelijking met lichtbronnen en weerkaatsing e.d.
   En wat betreft natuurkunde, we zijn imo allen het resultaat van een natuurkundig proces.

   Ik heb nl schijnbaar een aangeboren aanleg voor natuurkunde. Ik heb er nooit iets van gesnapt, ik had wel altijd hoge cijfers maar snapte nooit waarom. 😉 Ik kan nu namelijk zelf niets anders bedenken dan dat het van 2 bronnen afkomstig is, er moet een plausible natuurkundige verklaring voor zijn en een andere dan een 2e zon zie ik niet. Maar ik laat me graag overtuigen. 🙂

   Voor nu voelt het voor mij eigenlijk zoals een olifant die in de kamer staat waar niemand iets over zegt.

  6. Hoi Guido, mijn reactie in 2.5 was een reactie op 2.1. Ik had 2.4 nog niet gelezen.

  7. Ik denk dat het -fysiek gezien dus- een specifieke constellatie is van de (stand van de) zon en de regendruppels. Maar JUIST dié stand, die constellatie heeft een diepere symbolieke/energetische ankering. Zoals in mijn eerste reactie te lezen is.

  8. Mooi plaatje, heb ik al vaker gezien.
   De dubbele regenboog ontstaat net als de normale regenboog door gebroken licht en reflectie in de regendruppels. Echter wordt de lichtstraal in de regendruppels gelijk 2 keer gereflecteerd. De tweede is normaliter alleen bij goede zicht te herkennen, laat daarbij altijd de gespiegelde kleurenverloop van de eerste zien. In de tweede regenboog zijn dus de kleuren in omgekeerde volgorde gerangschikt.

   Guido…ik hoop dat niemand moe van jou wordt 🙄 😉

  9. Beste GUIDO J, het is jammer dat je zo moe van mij wordt.
   Ik geef een eenvoudige verklaring van een natuurkundige gebeurtenis.
   Of wat jij er allemaal aanverbind waar is, pfftr daar kan ik nu moe van worden.
   Chaman, charlatan, leugenaar, zijn specifieke kennis gebruiken om de niet wetende te bedotten, het begin van alle ellende van de mensheid.
   Het echte geestelijke Spectrum, is niet te verklaren, en alleen maar te aanvaarden, of niet!
   Kijk wat je verteld wordt door het Bhoudisme, aanvaard het, maar verklaren is niet mogelijk.
   Vriendelijke groet, het weer is er naar om een kleine siesta te maken.

  10. Ikke.. Wordt regelmatig moe van mezélf. Izzu zimpel. Of zoals ik al schreef/quotu:
   ‘The double rainbow is a symbol of transformation’..

  11. Hoi Sun,
   Het heeft te maken op welke hoogte/hoek (in de druppel) het licht binnen dringt.(dubbel gereflecteerd)
   Het licht breekt bij het binnengaan van een druppel, weerkaatst aan de achterkant van de druppel, en treedt na nog een breking aan de voorzijde uit, zoals uit een prisma. De verschillende kleuren in het witte zonlicht breken onder verschillende hoeken, wat een spectrum oplevert.

   Het kan ook gebeuren dat er een hoeveelheid licht op de achterzijde van de druppel nog een keer wordt weerkaatst (op achterzijde druppel) voordat hij uit de voorzijde van de druppel naar buitenkomt.
   Bij een dubbele regenboog zie je VIBGGOR (violet, enz) en daarboven het gespiegeld ROGGBIV

   Ik hoop dat ik het duidelijk heb gemaakt.(is lastig)
   Maar het filmpje laat zien hoe het werkt

   http://youtu.be/1tn-GKexXIU

  12. Prachtig..! Alles klopt, alle lagen vallen in elkaar.. En je weet het met regenbogen: ‘Hoe lichter des te schijnt ie’.

  13. lieve allemaal, bedankt voor al jullie input. :-).
   Monika, ik heb zojuist op mijn foto’s gekeken en je hebt gelijk, de kleuren zijn gespiegeld! Dus toch een weerkaatsing. Bijzonder!

   Veel liefs!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.