Advertentie

De wijsheid van het Universum..


*
*
De wijsheid van het Universum

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Alles wat jij gelooft creëer je. Dit kan je in je kracht zetten wanneer het positieve informatie betreft. Het kan je ook finaal onderuit halen wanneer je nog steeds geloof hecht aan negatieve doemverhalen omdat niemand anders dan jijzelf deze negatieve realiteit zult gaan creëren. Deze kennis die de mens zo bijzonder maakt, zijn we lang geleden al vergeten en werd door de DeepState tegen ons ingezet om ons gevangen te kunnen houden. Ze lieten ons geloven dat we als mens niets waard waren en religies, priesters en godheden nodig hadden om ons te leiden. Volgden we alle regels en wetten netjes op dan zouden we voorkomen  dat we na ons overlijden in de hel zouden belanden.

De vloot van de Intergalactische Confederatie bij Jupiter en zijn maan Ganymede (pag. 72 The Seeders)

We beseften hierbij niet dat de enige echte hel zich hier op aarde bevindt. We mogen dan momenteel in een klein lichaam zitten maar zijn in werkelijkheid echt zo groot als reuzen met een kracht die gelijk staat aan 3 miljard 12 volt batterijen. We functioneren op de frequentie van LIEFDE net als het geval is met water en kristallen. Dat maakt ons mensen zo uniek. De mensen van Terra zijn goden die wakker worden uit een zeer lange slaap, en onze voorouders zijn terug gekomen om ons ontwaken te zien. Laat dat maar eens goed tot je doordringen..!

De komst van de vloot van de Intergalactische Confederatie in 2021 in ons zonnestelsel was een zeer belangrijke stap. Deze Intergalactische Confederatie bestaat uit vierentwintig zaadrassen die uit veel verschillende ‘Moeders’ voortkomen en een intergalactische raad vormen. De Galactische Federatie van Werelden (WFW) heeft hun hulp gevraagd om de tijdlijn veilig te stellen die ons naar de nieuwe en harmonieuze wereld zal leiden.

Terra is niet zomaar een beschaving zoals alle andere.
Terra is, net als een paar andere plekken in dit sterrenstelsel, al lange tijd één van hun bijzonder geliefde gronden voor experimenten, vooral met betrekking tot menselijke ontwikkeling en bewustzijn, zoals in Mana (K62-Lyra), onze moederwereld. Terra is één van de speciale werelden die de zaden dragen die zij hebben geplant.  Deze vierentwintig zaadrassen zijn onze voorouders.

Zij hebben ons mensen hier in Nataru, het deel van de Melkweg dat zich nu in de 5de dimensionele dichtheid bevindt, gezaaid. Ze zijn zeer gediversifieerd, maar niet zo breed gediversifieerd als de levensvormen die zij hebben gecreëerd. Natuurlijk creëren ze niet alle levensvormen, dit is de creatie van de Bron. Ze spelen met het bestaande materiaal wat door de Bron is geschapen om hybride rassen te creëren en werelden te bevolken.

De ‘Negen’  die ik heb beschreven in ‘het Disclosure Proces,  (HIER) zitten verweven in onze schepping. Wanneer je het symbool van de ‘Flower of Life’ neemt, ofwel de levensbloem, dan vertegenwoordigen de zwarte lijnen van de cirkels de verschillende universa. De kleur ertussen in vormt de ruimte waar de ‘Negen’  verblijven.

Deze zitten dus door de hele schepping heen verweven buiten ruimte en tijd. De Negen staan onder de Bron maar staan verder boven alles. Ze overzien de verhalen van alle wezens die dit universum bevolken maar spelen zelden een rol op individueel niveau. Ze kijken toe op de balans der dingen. Ze hebben geen schepen nodig om zich voort te bewegen. Ze kunnen elke vorm aannemen, teleporteren en materialiseren in een tijdelijk biologisch vat dat gerelateerd is aan de soort die ze bezoeken.

De belichaming van de opperste wijsheid. Bodhisattva-leringen uit het Hidoeïsme en Boedhisme.De Intergalactische Confederatie beschouwt hen als gidsen en oudsten – de wijzen op het evenwichtspunt tussen orde en chaos – maar niet als hun superieuren. Niemand in het universum is superieur aan een ander, het gaat alleen om verschillen in oorsprong, aard, frequentie of attributie. De meer ervarenen begeleiden hierin de minder ervarenen.

De Intergalactische Confederatie eert de wijsheid en de helderziendheid van de Negen, maar stelt de Negen niet boven zich. De Negen staan boven niemand, want ze leven in de ongeschapen leegte waarin geen enkele geconstrueerde hiërarchie bestaat. De mensheid van de Aarde moet gaan begrijpen dat dit is hoe men zich gedraagt wanneer men stopt met knielen.

Het gaat om respect, niet om onderwerping. Individuele soevereiniteit en wederzijds respect zijn de tekenen van een geëvolueerde beschaving – een beschaving die in vrede zal overleven en bloeien. Balans is waar de kracht zit. Want als we balans vinden, vinden we kracht.

De Negen leven op het exacte punt van evenwicht van alle dingen. Ieder van ons heeft toegang tot ditzelfde evenwichtspunt alleen moeten we soms onze eigen strijd voeren om dit terug te vinden.

In vele oude aardse culturen was het getal ‘9’ heel belangrijk en werd als heilig beschouwd. Om de omgeving en invloeden te kunnen begrijpen, gebruikten de Egyptenaren, Grieken, Kelten, Noormannen, Taoïsten, Boeddhisten, Azteken e.a. het getal ‘9’:

  • De ‘9’ staat voor het oneindige.Als je alle getallen van 1 tot 9 optelt, krijg je 45, en 4+5=9.Ook elk nummer toegevoegd aan 9 blijft hetzelfde.Bijvoorbeeld 9+1= 10 (1+0=1 ; 9+2=11 (1+1=2 ; 9+3=12 (1+2=3) etc….
  • De ‘9’ vertegenwoordigt voor de meeste van dezeoude culturen: hemel, harmonie, perfectie, prestatie, immoraliteit en eeuwigheid.
  • Het fungeert als een portaal. Wanneer je in de traditie van de druïden 9 keer kloksgewijs rond een waterput loopt dan wordt er een portaal naar de wereld van de feeën en de elven geopend.
  • De zwangerschap bij de mens duurt 9 maanden. Alle aspecten van de ‘Negen’ worden in die periode in de ongeboren vrucht geweven.
  • Zowel de Egyptenaren, Grieken en Romeinen hadden een Pantheon van de 9 scheppende Goden.
  • Over de hele wereld tref je mythologieën en verhalen over de levensboom aan. Zijn wortels zijn verbonden met de 9 werelden.

De Yggdrasil is de Heilige Noorse levensboom die is gelaagd met 9 verschillende rijken van bewustzijn. De oorsprong van die levensboom is het DNA van de mens, de opgerolde helix, die eenmaal geactiveerd, een ongelofelijk potentieel onthult, inclusief reizen tussen de dimensies, tijdreizen en verrassende cognitieve vaardigheden.

Vegvisir

De Vegvisier vormt een andere sleutel. Dit dient als een kompas van de 9 rijken ( 8+ het centrum) die je de weg toont binnen de Yggdrasil

 Het gepolariseerde mannelijke en vrouwelijke – positief en negatief – zijn twee tegengestelde krachten die, net als elektroden, een krachtig elektromagnetisch veld opwekken. Het ‘Wokisme’ is een psychologische operatie die bedoeld is om het idee van gendertegenpolen te deconstrueren. Ze proberen de identiteit te vernietigen door op scholen jonge kinderen volledig in de war te brengen. Dit is een vorm van kindermishandeling.

We zijn van nature een binaire soort.
En trouw zijn aan onze eigen aard is afgestemd zijn op onze natuurlijke kracht. De vijanden van de Mensheid proberen mensen in een frequentie van angst houden, om daarmee hun kracht te kunnen ondermijnen, hen te onderwerpen en gemakkelijk onder controle te krijgen. We kunnen onze soevereiniteit herwinnen door onze focus te richten op de frequentie van Liefde. Deze is veel hoger dan de frequentie van angst en zal ons weer veranderen in de zeer machtige wezens die we zijn, en altijd waren!

De bekende esculaap. Staat in essentie voor de Kundalini in de mens.

Wie wij werkelijk zijn ligt opgesloten in onze pijnappelklier.
Dat is de deur naar ons genetische geheugen. Wij mensen vibreren op de frequentie van Liefde. Ons DNA bestaat uit twee spoelen, gereflecteerd door onze kundalini, en gepolariseerd in mannelijk en vrouwelijk als twee kronkelige energiestromen. De kundalini bloeit op en opent zich als een draaikolk naar andere dimensies. Wij zijn interdimensionale wezens gemaakt uit tweeëntwintig verschillende soorten galactische genen. Mensen op aarde zijn uniek en magnifiek.

De oude kennis ligt overal gecodeerd om ons heen, om ons hieraan te herinneren. Deze kennis was ook bekend bij de Annunaki en hun afstammelingen de Oude Egyptenaren. Deze werd verguisd door degenen die niet wilden dat we zouden ontwaken en gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. Mensen van de aarde werden hiermee beroofd van hun geboorterecht om echt mens zijn, omdat hen werd verboden toegang te krijgen tot kennis.

νῶθι σαυτόν, gnōthi sauton

Wanneer deze kracht binnen in jezelf geactiveerd wordt, zal je opnieuw toegang krijgen tot de kennis van het universum. Een sleutel die daar naar verwijst en waarmee we de planeet kunnen bevrijden, werd door welwillende en goed geïnformeerde ouderlingen op de frontispice van een tempel in Delphi, Griekenland in steen gebeiteld. Daarop staat vertaald: ‘Ken uzelve’.

De wezens die het niet eens waren met het idee dat de Adamu zich bewust zouden worden van hun ware macht, waren de overheersers die deze kennis voor ons verborgen hielden en ons als slaven vastbonden. Zij waren helemaal geen goden, maar buitenaardse wezens. De verschrikkelijke en straffende ‘God Jahweh’ uit het oude testament was in werkelijkheid Enlil. Zijn zoon Ninurta was Allah en Marduk, de zoon van Enki, die de duistere kant van zijn oom Enlil heeft gekozen, Satan.

Vanaf het begin is het hun droom geweest om de mens, die verbonden is met de Bron en daardoor de gehele schepping in zich meedraagt, te kunnen gaan vervangen door kunstmatige intelligentie. Duizenden jaren lang hebben ze profeten, dichters en politici gebruikt om de mens te manipuleren, controleren om daarmee de samenleving te hervormen. Eén van hun meest gevaarlijke ambassadeurs is op dit moment de Israëliër Juval Harari, de adviseur van Klaus Schwab zijn Wereld Economisch Forum (WEF).

Laihaina (HIER)
Lahaina op Maui is één van de positieve krachtplekken op Aarde met een natuurlijk portaal naar de Plejaden. Wanneer de DeepState zo’n portaal in zijn bezit krijgt, moeten ze het magnetische veld ervan veranderen, door de polarisatie om te keren alvorens ze er gebruik van kunnen maken. De manier waarop ze dit doen is door middel van een ritueel waarin op grote schaal mensen worden geofferd. De polariteit in het etherische vlak wordt omgekeerd door de brute shock die veroorzaakt wordt door terreur en intense fysieke, emotionele en psychologische pijn die daarmee gepaard gaan.

Dit waren ze ook van plan geweest bij de brand van de Notre Dame in Parijs. De vrijheidsstrijders hebben toen die offering weten te voorkomen door deze drie dagen eerder dan gepland aan te steken. Wat er dus in Lahaina heeft plaatsgevonden is een magisch bloedoffer. Dit soort offers zijn duizenden jaren lang ingezet door Enlil en zijn handlangers. De geschiedenisboeken leren ons dat het altijd gewone oorlogen waren, maar in werkelijkheid ging het hier om duistere rituelen. Het WEF zat achter de aanslag in Lahaina.

Deze is uitgevoerd met ‘Direct Energy Weapons’ (DEW) afkomstig van een ‘stealth’ satelliet die niet zichtbaar is op radars, gecombineerd met weermanipulaties van faciliteiten op Amerikaans grondgebied. De Aardse Alliantie was op de hoogte dat er iets stond te gebeuren maar wist deze helaas niet te voorkomen omdat ze de betreffende satelliet niet hebben kunnen opsporen. Ze zijn al heel lang op zoek naar deze ‘stealth’ satellieten en hebben ook al vele uitgeschakeld.

Sinds de Jupiter Akkoorden in 2021 is de Aarde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in dit zonnestelsel. De GFW is niet langer gemachtigd in te grijpen. Ze kunnen enkel helpen bij het opsporen van de satellieten maar mogen ze niet vernietigen. Hier zal verandering in komen wanneer we als Terra geaccepteerd gaan worden als een volwaardig lid van de GFW. Dit zal gaan plaatsvinden wanneer we de DeepState hebben verslagen.

Een militair vliegtuig van de VS, uitgerust met een laserkanon, in de neus van het toestel.

Wat er op Lahaina heeft plaatsgevonden is pure genocide.
Zo’n zelfde soort scenario heeft zich een aantal jaren geleden ook op Haïti afgespeeld. Daar was de Clinton Foundation bij betrokken. De vermiste kinderen zijn ontvoerd door de DeepState. De Aardse Alliantie heeft alles ingezet om ze zo snel mogelijk op te sporen en in veiligheid te brengen, terug bij hun families.

Wij kunnen daar een belangrijke rol in spelen door positieve Liefdes energie naar Lahaina te sturen. Zoek Lahaina op op Google Earth en verbind je met de plek en zie de kinderen terugkeren bij hun families. Hiermee help je het Universum en de Aardse Alliantie. De kracht van onze intentie is namelijk veel sterker dan we denken. Stuur ze Liefde en Heling..!

Mudra’s
Een ander belangrijk middel dat we kunnen inzetten om terug te keren bij onszelf zijn ‘mudra’s’. Dit zijn speciale handposities die in het Oude India door Yogi’s en hogere krachten werden ingezet voor spirituele groei. Mudra’s zijn zeer krachtig en worden veelal door veel  bekende mensen gebruikt tijdens interviews, seminars, workshops of lezingen. De DeepState heeft deze informatie altijd voor de mensheid verborgen proberen te houden. Het zijn speciale handgebaren, symbolen en posities die je fysieke en mentale energieën kanaliseren in een bepaalde richting.

Mudra’s zijn het gedrag van je pranische lichaam waarmee je in staat bent je gedrag en je energie volledig te concentreren, beheersen of te veranderen. Het lichaam bestaat uit 5 elementen nl.: aarde, water, vuur, lucht en ether. Voor een gezond lichaam is het noodzakelijk dat die 5 elementen zijn gebalanceerd. Wanneer één van die elementen uit balans raakt, beïnvloedt dit onze hele gezondheid waardoor ziekte, verdriet en allerlei andere problemen kunnen ontstaan. Iedere vinger vertegenwoordigt  één van de elementen.

De duim vertegenwoordigt vuur, de wijsvinger lucht, de middelvinger ether, de ringvinger aarde, en de pink water. Wanneer je bepaalde mudra’s toepast door je fysieke lichaam in een bepaalde structuur aan te passen, brengt het de elementen in evenwicht zodat je focus op één gewenst doel blijft dat zich zal manifesteren in deze realiteit. Mudra’s worden ook gedefinieerd als een zegel of slot. Wanneer jij je fysieke en mentale energie op één gericht doel richt, zal alle energie zich in die richting kanaliseren om dat doel te vervullen en je de gewenste vruchten bezorgen.

Hier zijn een paar die je zou moeten leren en begrijpen om dagelijks toe te passen:

Uttarabodhi mudra of de mudra van de hogere verlichting
Je vouwt alle vingers in elkaar behalve de wijsvinger en de duim die je tegen elkaar plaatst. Deze zal je innerlijke en uiterlijke bewustzijn vergroten waardoor het gemakkelijker is om in het NU aanwezig te zijn. Het verbetert je focus en concentratie waardoor je scherp blijft om te kunnen waarnemen wat er in je omgeving plaatsvindt. Ook verbetert het je zelfvertrouwen. Het verwijdert angst, stress en zorgen en vult je met positiviteit waardoor je in staat zult zin de juiste beslissingen te nemen. Veel sprekers zul je deze mudra zien uitvoeren en je ziet dat ze zeer zelfverzekerd overkomen.

Hakini mudra
Een mudra waarbij je alle vingertoppen met elkaar verbindt. Het voltooit het circuit van je energiesysteem waardoor de energie sterk kan circuleren in het lichaam. Door deze mudra uit te voeren krijg je de macht om volledige controle te krijgen over je geest waardoor alle acties die je fysiek, mentaal of vocaal uitvoert onder jouw controle staan. Het werkt als een supersnelweg in je hersenen die de verschillende signalen via neuronen naar de hersenen doorsturen. Door deze mudra lange tijd uit te voeren vergroot je hersenkracht en je geheugen. Het geeft je helderheid en ontwikkelt je creativiteit.

Dhyan mudra ofwel meditatie mudra
Deze mudra wordt vaak gebruikt door Indiase monniken . Zij zitten met de ene hand over de andere waarbij de duimen elkaar raken. Hiermee proberen ze hun geest te kalmeren want deze mudra is voor degenen die moeite met concentreren of moeite met rustig zitten hebben. Om deze mudra goed uit te voeren is het belangrijk dat je een comfortabele zitpositie hebt. Houd je rug recht en plaats de ene hand op je beide dijen en plaats de andere hand er bovenop.

Wanneer je overactief bent met te veel vuur dan plaats je de linkerhand op de rechter. Wanneer je overpassief en lui bent en je mentaal zwak voelt dan plaats je de linkerhand onder de rechter. Zodra je dit gedaan hebt plaats je beide duimen tegen elkaar en houdt beide handen bij elkaar. Doe deze mudra regelmatig gedurende een minuut of 10. Dit zal je helpen je geest te kalmeren en je concentratie te ontwikkelen, en leidt tot een diepe meditatieve toestand en stopt onnodige gedachten.

China mudra
Deze mudra is voor degenen die wijsheid en kennis willen vergaren. Wanneer deze regelmatig wordt uitgevoerd dan verschaft het je toegang tot je bewuste brein. Het verenigt het lucht en vuur element dat je bewustzijn vergroot.

Kubera mudra is bedoelt om rijkdom te manifesteren
Deze mudra (afb. rechts) verbetert de bloedcirculatie in het lichaam vooral naar je hart. Het verbetert je geheugen doordat het de kracht van de geest ontgrendelt. Het doorbreekt alle barrières van de geest die je weerhouden rijkdom in je leven te ontwikkelen. Het verwijdert alle obstakels om je doelen te bereiken

Ganesh mudra
Ganesh is de god die obstakels verwijdert, dus deze mudra helpt je om obstakels te verwijderen en het mededogen met de wereld en met jezelf te verbeteren. In deze mudra verstrengel je de vingers voor het hart. Houd je ellebogen opzij. Door de vingers voor je hart in elkaar te grijpen begin je dit van elkaar weg te trekken. Dat creëert een druk naar de zijkant van de borst dat je borstspieren en de bloedcirculatie naar het hartcentrum zal verbeteren.
Dit zal het hart activeren zodat je volledige aandacht hebt voor alle gevoelens die komen en gaan waardoor je mededogen ontwikkelt. Het brengt brandstof naar je hart. Voer deze mudra regelmatig 10 tot 15 minuten uit. Dit zal je energiesysteem verbeteren waardoor prestaties naar je toe komen.

Essentieel: BESEF WIE JIJ WERKELIJK BENT!!
We zijn nu in een fase beland waarin het heel belangrijk wordt dat jij gaat beseffen wie je werkelijk bent en waar je als mens toe in staat bent. Je zult uitgedaagd worden om je angsten onder ogen te zien en deze te neutraliseren. Alles wat je van buitenaf nodig lijkt te hebben verzwakt je omdat je daarmee je eigen scheppingskracht ondermijnt. Het is niet voor niets dat de gangpaden in supermarkten steeds breder worden en er meer en meer afdelingen in ziekenhuizen worden gesloten.

Kijk, meneer Mark Rutte die -samen met ene mw. Kaag- bezig is, op uiterst geraffineerde, subliminale wijze, de Nederlandse burgers klaar te maken voor/over te leveren aan de heerschappij van het WEF..!! Buiten de Tweede Kamer om. Is dit jouw premier..?

De mensheid wordt langzaam aan in een richting geduwd waar het weer mogelijk wordt gezond te kunnen leven. Hiervoor is het noodzakelijk dat we stoppen met het voedsel uit de supermarkten dat ons vergiftigd, dat we stoppen met de medische wereld, inclusief de tandheelkunde, verbonden aan Big Pharma. Supermarkten en Big Pharma vormen beide een belangrijk deel van het WEF/World Economic Forum van ene Klaus Schwab.

Realiseer je dat pijn wordt veroorzaakt omdat je niet naar je lichaam luistert. Medicijnen en artsen lijken een oplossing te bieden maar zijn niets anders dan symptoombestrijders die je steeds verder weg drijven bij jezelf. Onze bevrijding moet van binnenuit komen. Hiermee zetten we pijn om in vrede en vrijheid. Ben lief voor je lichaam en je lichaam zal dit met Liefde beantwoorden.

Millennia lang zijn we gehersenspoeld en geconditioneerd om te geloven dat de iconografie van een slang iets slechts was, vooral als hij zich rond een boom kronkelt, en nog meer als deze boom de Boom des Levens wordt genoemd. De dag dat we ons gaan realiseren dat we zijn bespeeld en dat de slang die rond de boom kronkelt onze verborgen kracht vertegenwoordigt, zal de duistere buitenaardse agenda die de mensheid eeuwenlang in slavernij heeft gehouden tot stof vergaan.

Kennis is macht. Het is nu tijd dat we de ketenen van onwetendheid verbreken en ons opnieuw verbinden met wie we werkelijk zijn. We zijn veel machtiger dan zij, daarom hebben ze zo hard gewerkt om ons in die diepe slaap te houden, in de hoop dat we het ons nooit zullen herinneren.

Harriet Algra

augustus 2023

thenewstrain.org

 

 

Bronvermelding/Links:

The Seeders door Elena Danaan

https://youtu.be/e0H_fXxVn8k Elon Musk on God

https://www.ninefornews.nl/harari-je-hoeft-helemaal-geen-chip-in-het-brein-van-mensen-te-implanteren-om-ze-te-manipuleren/

https://youtu.be/XnSzNGXPISw 3.23 The Great Shift: Summary of Events of the Realm – Giants & August 2023

https://youtu.be/1TiuZk6A24Q Only 1% Knows This Secrets | Most Powerful Mudra | Dreams Into Reality |

https://www.thenewstrain.org/post/het-disclosure-proces

https://youtu.be/amvmXVUKm9E Stop Meditating WRONG! | 127 Year Old Yogi’s Pranayama Meditation Tutorial

Conversation with Sacha Stone https://www.youtube.com/watch?v=-GDoUctViu4

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.