Advertentie

11:11 De magie van de ‘Elf’ in de 11..


11 11 digiklokDe magie van de ‘Elf’.. of de magie van de 11..! Het blijkt keer op keer dat ‘bijzondere’ getallen een bepaalde magisch-realistische situatie lijken te vertegenwoordigen. Alsof we daarbij ineens in een ‘andere wereld’ zijn beland, daar even een glimp van te zien krijgen, juist bij het zien ook van deze getallencombinaties. Op een wekker, op onze computer, op de klok-met-wijzers, die ook een speciale rol hierin vervult.. Maar ook op de kilometerteller en de stationsklok, vervult de getallencombinatie zijn rol. En de ’11’ vervult hierin een speciale rol.

Het artikel hieronder plaatsten we in februari 2009, maar natuurlijk heeft het nog niets verloren van zijn kracht. Want wist je dat de beroemde datum 21-12-2012 ook een ’11’ was…?! En zo gaat het maar door met die elven..

21 – 12 – 2012 = 3 + 3 + 5 = 11

Steve Pavlina, de auteur van het onderstaande artikel, kan niets anders doen, dan jou deelgenoot maken van ZIJN 11-beleving. Het andere stuk over magische getallencombinaties, dat hier op WantToKnow staat, wordt overigens ook nog steeds veel gelezen. En het bijzondere was dat we in 2009 zo’n beetje tegelijkertijd op het spoor kwamen van het onderstaande Engelse artikel 11:11..

Ná het lezen was mijn conclusie duidelijk: ‘In het Nederlands op WantToKnow als ondersteuning van het 1e artikel’. En weet je, deze vertaling was klaar, ’s ochtends, natuurlijk precies om 11:11 uur… Ik wens ook jou veel plezier met mogelijke herkenningspunten. Luister in ieder geval tijdens het lezen goed naar de scheurtjes in jouw ‘realiteit’… Jouw kennismaking met ‘jouw NU’..

* * *

x

x

x

x

11:11

2009 © vertaling WantToKnow.nl/.be

origineel: Steve Pavlina © februari 2009

x

11:11 Is een onderwerp dat al jaren op mijn lijstje staat van stukken die ik nog wil schrijven. Veel mensen hebben me gevraagd om hier nou eens wat over te schrijven. Maar pas onlangs voelde ik dat de timing voor ’n artikel over 11:11 goed was.
11:11 Wordt als onderwerp vooral in de privésfeer besproken, tussen mensen die er al vertrouwd mee zijn.  Ik ben nog niet veel stukken online tegengekomen over dit onderwerp, althans nog niet van die kwaliteit, diepte en duidelijkheid die voor mij als ‘waar’ voelen. Een paar mensen, onder wie Uri Geller, hebben dit onderwerp behandeld, maar de meeste stukken die je erover op internet vindt, zijn een beetje obscuur.

Sinds jaren heb ik op mijn website de combinatie 11:11 in een hoekje rechtsonder mijn website staan. Het was een knipoog naar mensen, die inmiddels al weten wat het betekent, maar ik vermoed dat de meeste bezoekers het niet in de gaten hebben gehad. En wanneer ik e-mails kreeg van mensen, die me vroegen wat de betekenis ervan was, antwoordde ik ze meestal, dat áls ze dat zelf niet wisten, ze het simpel konden negeren. En voor degenen die wél weten wat het betekent, dient de nummer-combinatie als een herkenning en kan het aan de basis staan van interessante gebeurtenissen.

Wat is eigenlijk 11:11?
Er zijn vele  niveau’s om 11:11 uit te leggen, maar laat ik starten op het meest basale, fysieke niveau dat we kunnen waarnemen en vandaar verder omhoog gaan. En alleen al deze opmerking vergt natuurlijk een uitleg.

11 Is vanzelfsprekend een cijfer en 11:11 de tijd die je op een klok ziet. Een vrij klein percentage van de mensen begint 11:11 méér te zien, evenals het cijfer 11, dan puur aan kansberekening toe te schrijven is. En steeds vaker lijkt het dan, wanneer je het opmerkt, alsof je het middelpunt bent van een of andere idiote samenzwering.. Als je de film ‘Het getal 23’ hebt gezien van Jim Carey, snap je dat er eenzelfde concept achter deze film zit, hoewel deze film ver af staat van de daadwerkelijke ervaring.

In het begin zou je inderdaad het idee kunnen krijgen dat je een beetje doordraait, maar uiteindelijk gaat dat over en wordt je ‘geleid’ naar enige fascinerende inzichten in wat wij ‘realiteit’ noemen. Numerologisch gesproken, kun je ongeacht elk nummer of cijferreeks, die in je leven verschijnt optellen. Wanneer je dan uitkomt op een cijfer dat groter is dan 11, blijf dan doortellen, totdat je eindigt op een getal dat gelijk is, of niet groter dan 11.

Een paar voorbeelden van hoe ik op het spoor kwam van al die 11-en?

Allereerst mijn postcode, die is 89138.  Dat wordt dan 8 + 9 + 1 + 3 + 8 = 29, en 2 + 9 = 11.

Mijn vorige postcode was 89129 en dat is 8 + 9 + 1 + 2 + 9 = 29, en 2 + 9 = 11.

Mijn telefoonnummer is 991-1252, resulterend in 9 + 9 + 1 + 1 + 2 + 5 + 2 = 29, en 2 + 9 = 11.

En wanneer ik het kengetal van mijn telefoonnummer meeneem, is dat 702 991 1252. En deze cijfers opgeteld geven 38 en 3 + 8 = 11.

Het fascinerende aan 11:11 is dat het zich vooruit en achteruit in iemands leven lijkt te verplaatsen. Dus wanneer jij te maken krijgt met deze 11-en in je leven, zul je merken dat ze dwars door je verleden , alswel door het heden als door de toekomst lopen. Toen ik voor het eerst met deze gedachte in aanraking kwam, dacht ik dat ik gek werd, doordat ik erachter kwam dat mijn hele leven besmet was met deze verborgen 11-en…

Ik werd me bewust van dit fenomeen begin 1994 en juist daarvoor had ik mijn vriendin Erin ontmoet. Ik ontdekte overal verborgen 11-en. Ik woonde in appartement 119 en mijn eerste computerspelletje werd toen in de winkel verkocht en had een barcode die opgeteld 29 te zien gaf. Ik had toen 92 Cd’s en mijn favoriete rockgroep had 11 albums gemaakt. De vorige 4 telefoonnummers die ik had eindigden ook op 11. Het model van mijn horloge had serienummer 5600 en mijn televisie had modelnummer 2729. De harddisk van mijn computer had een capaciteit van 245 Mb maar als ik een programma gebruikte om software te comprimeren, kwam ik uit op een capaciteit van 380 Mb…

En daarbovenop komt ook nog eens de tijd, die verontrustend vaak 11:11 aangeeft! Ik merk dat ik soms plotseling klokkijk en dan dit tijdstip precies op mijn netvlies krijg, vaak een paar dagen achter elkaar. Maar er gaan ook dagen achter elkaar voorbij, zónder dat ik 11:11 ook maar op een klok voorbij zag komen. Het bijzondere is wel dat ik zojuist, tijdens het schrijven van dit stuk, naar de keuken ging om een snack te pakken, en daar stond de klok van de magnetron op 11:1.. Mijn dochter Emily is feitelijk geboren op 11:11 in de avond. En dat lijkt toch een feit dat vrij moeilijk te negeren is.

Het ‘virus’ dat via de achterdeur binnenkomt …
Nu zal een gezonde scepticus vragen om op dit punt even te stoppen om te vertellen dat dit fenomeen heel simpel het resultaat is van zelf-suggestie. Heel simpelweg dus, komt dat erop neer, dat je jezelf in je hoofd hebt gezet dat je meer 11-en ziet, en je onbewuste attentie-systeem zoekt deze combinatie of het cijfer in je omgeving en brengt deze naar je bewuste niveau. Er is dus een hogere gewaarwording van 11-en omdat je simpelweg de bestaande 11-en méér ziet. Je kunt zelfs sommige van deze 11-en onbewust creëren, en je zou zelfs onbewust een juiste cijfercombinatie uit kunnen kiezen om deze vervolgens aan de 11-telling te onderwerpen.

Deze logische verklaringen zijn helemaal OK. Ze zijn keurig, leuk en ordelijk. Natuurlijk kun je claimen dat ik onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgene was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring, omdat het in feite niet uitmaakt. Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…

De logische verklaringen zijn helemaal OK, keurig, leuk en ordelijk. Je kunt claimen dat ik onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgene was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring, omdat het in feite niets uitmaakt.

Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…

Weet je.., het is een onderdeel van de natuur, dat alles wat je gelooft automatisch wordt geprojecteerd in je geloofsysteem. Dus wanneer je een keiharde scepticus bent, dan is het 11:11 fenomeen nog steeds perfect passend in je huidige geloofssysteem. Het kan dit systeem geen geweld aandoen, omdat dat nou juist het kosmische principe van de vrije wil aantast. Het universum kan jou niets tonen, waarvan jij aanvankelijk hebt gekozen om het uit je systeem te bannen.

Sceptici hebben verklaringen te over voor de 11:11 ervaringen, en vanuit hún perspectief lijken al deze verklaringen juist. En dat zijn ze dus ook, vanuit hun referentiekader. Want een andere verklaring is er namelijk niet, volgens hen..!

En dat is nou precies een van de redenen, waarom het 11:11 fenomeen zo’n interessant fenomeen is. Juist doordat het plaatsvindt in de dimensie van niet-waarschijnlijkheid tot onmogelijk (zoals waargenomen vanuit een objectief standpunt), is het mogelijk dat dit fenomeen door de filters sijpelt, die ‘normaal’ gesproken voorkomen dat het fenomeen überhaupt de realiteit bereikt.

11:11 piano meditaties (klik op afbeelding)
11:11 piano meditaties (klik op afbeelding)

Er zijn veel fenomenen die door een objectief geloofssysteem worden geblokkeerd. Dit betekent dat er gebeurtenissen plaatsvinden in tijd en ruimte, die door personen met een objectief geloofssysteem nooit, maar dan ook nooit, kunnen worden waargenomen, omdat hun geloofssysteem deze gebeurtenissen voor 100% uitblokt. Maar door zijn hoge waarschijnlijkheid, is het 11:11 fenomeen tóch in staat om door onze filtersystemen heen te komen. Waarom? Omdat het eenvoudigweg niet mogelijk is het toe te wijzen aan geluk, kansberekening, toeval of het resultaat van auto-suggestie of hypnose.

Daarom is het 11:11 fenomeen ook zo’n slimme poort. Het is namelijk dé manier van de ‘realiteit’ om een gedachtevirus te plaatsen, via een achterdeurtje, in een objectief geloofssysteem! En wanneer dit virus eenmaal wortel heeft geschoten, begint het je objectieve geloofssystemen te ontmantelen. Om deze systemen vervolgens geleidelijk te vervangen door meer accurate modellen van de ‘realiteit’. Het doel van 11:11 is positief, hoewel dit er misschien niet op lijkt, wanneer het je in eerste instantie te pakken heeft. Haar doel is het om jouw geloofsysteem uiteindelijk te ondermijnen, het systeem van de fysiek gegronde, objectieve wijze van je kijk op de ‘werkelijkheid’.

Jij mag je best doen om op wat voor manier dan ook te verklaren waarom deze 11-en op je pad komen. Maar zodra je geïnfecteerd bent, is het een kwestie van tijd, voordat je oude geloofssysteem begint te kraken in al hun voegen. Week na week en maand na maand, zullen de 11-en naar je toekomen. Je blijft de 11:11 op de klokken zien en het lijkt alsof je gestalked wordt door het cijfer 11 en het is alsof je deze stalker niet van je af kunt slaan.. Je logische systeem is niet in staat de verschijningen van dit fenomeen te stoppen.

Geef jezelf gewoon een paar maanden, misschien wel een paar jaar, maar uiteindelijk bereik je een punt waarop je het voor gezien houdt. Want wat doe je, als er 5 jaar voorbij zijn gegaan, en deze 11-en en 11:11 blijven maar tevoorschijn komen, alsof ze van plan zijn om een record te willen breken? Blijf je dan hangen aan de logische redenering waarom deze verschijningen zouden kunnen plaatsvinden, binnen jouw objectieve universum, dat anders altijd zo keurig opgeruimd is?

En naar mate je vaker deze 11-en tracht te ontwijken, des te sterker komen ze op je pad; ze eisen praktisch je aandacht… De 11-en zijn als een soort vervelende geest die zijn aanwezig blijft bekendmaken. En wanneer je deze geest de rug toekeert, zal hij alleen maar meer volhardend worden om je aandacht te krijgen; je kunt zijn aanwezigheid ontkennen en je kunt proberen zijn aanwezigheid weg te redeneren.

Je kunt jezelf zelfs wijsmaken dat het je verbeeldingskracht is waarmee je deze geest zelf creëert. Maar hoe je ook tracht de verschijningen in een vakje te plaatsen, de geest houdt vol! Uiteindelijk zul je opgeven. Op een gegeven moment zul je jezelf omdraaien en aan de geest vragen wat ie nou eigenlijk komt doen; waarom hij je zo permanent lastig valt. En hoe sneller je dit doet, des te beter het voor je is.

De Blauwe pil versus de Rode pil…
11:11 opereert als een korte stroomuitval in de realiteitsmatrix. Wanneer je het verschijnen ervan via het reguliere activeringssysteem een plekje wilt geven, zal dit je in eerste instantie wat soelaas geven, maar wanneer je er de tijd voor neemt, is dit antwoord uiteindelijk niet bevredigend. En daarmee zijn er dan een paar opties, die voor je open staan.

 • Optie 1 is te concluderen dat je door een bepaalde vastberadenheid verslagen bent en dat je geïnfecteerd bent met dit idiote mentale virus, dat je werkelijkheid op een heel bijzondere wijze maar blijft filteren.
 • En optie 2 is dat je overweegt dat de ‘werkelijkheid’ niet functioneert zoals je hem voorheen verwachtte, en dat misschien, heel misschien, deze 11-en blijven opdoemen met een reden, met een bedoeling die je heel simpel nog geen plek kunt geven.

Optie 1 is de Blauwe  pil en Optie 2 de Rode. De meeste mensen doen hun best om de Blauwe pil te blijven slikken en blijven zich hun hele leven afhankelijk maken van die Blauwe pil. Maar velen hebben de Rode pil doorgeslikt en kijken wat hier van zal komen. Ik ben iemand die de Rode pil heeft geslikt en ik ga je nu een kijkje achter de schermen geven, wat er dan gebeurt…

Een kijkje in de Matrix
Mijn eerste reactie op al die 11-en was als volgt: ‘De werkelijkheid kan niet zo in elkaar steken; het is eenvoudigweg niet mogelijk.’ Maar toen vroeg ik mezelf af: ‘Maar wat als het nou wél mogelijk is..? Wat als iets deze 11-en in mijn werkelijkheid creëert, op een manier die mijn aandacht opeist?’

Het continue verschijnen van deze 11-en dient als een wake-up-call. Deze 11-en maken het je onmogelijk om het leven van alledag te blijven leven zoals je dat deed. Telkens wanneer je vermoed dat je het leven redelijk door hebt, zijn er de 11-en weer, die je eraan herinneren dat je ‘iets’ mist..  Om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen, dat jouw beeld van de realiteit feitelijk doorbroken moet worden. Het word je duidelijk dat veel van je aannames van de manier waarop de wetten van het universum werken, onjuist zijn. Je klampt je bijna letterlijk vast aan een wereldbeeld dat in gruzelementen ligt, maar je hebt nog geen nieuw model waaraan je je kunt vasthouden en dat het oude vervangt.

Engelportaal door Jan Custers (klik op afbeelding voor link)
Engelportaal door Jan Custers (klik op afbeelding voor link)

Je grip op de werkelijkheid verliezen kan – op zijn zachts gezegd – een frustrerende ervaring zijn.  Maar de waarheid is dat je helemaal je grip op de realiteit niet aan het verliezen bent, je laat slechts je onjuiste aannames los..! En dit heeft weer tot gevolg dat je je geest aan het openen bent voor nieuwe mogelijkheden.

Het zal al met al een tumultueuze tijd worden en je kunt je verward en losgeslagen gaan voelen. Het beste wat je dan kunt doen, is je proberen te ontspannen en je laten meevoeren door de stroom. Ik zou willen dat ik je kon beloven dat dit proces zich snel zal voltrekken, maar de waarheid is dat het jaren kan duren. Een oorzaak van het probleem hierbij is, dat er andere krachten zijn, die je proberen terug te trekken, zoals je oude conditioneringen. Ze proberen je regelmatig ervan te overtuigen dat het oude model nog steeds een toevlucht biedt.

11:11 is een specifieke frequentie om je te doen ontwaken, maar er zijn vele anderen. Zoals bijvoorbeeld de terugkerende cijferpatronen 111, 1234 of 444. Maar sommige wake-up-calls zijn ook weer niet-numerieke gebeurtenissen en je zult deze gebeurtenissen ondergaan als een terugkerende stroomdip in de realiteitsmatrix.  En terwijl ze blijven optreden, kun je hier heel verschillend op gaan reageren; verrast, met een glimlach of verblijvend in de stilte van herkenning. Uiteindelijk zul je de verschijnselen in dankbaarheid leren observeren .

Jouw intentie om waar te nemen.
Wanneer je er klaar voor bent, is de volgende stap dat jij vraagt om de waarheid omtrent de ‘werkelijkheid’. Je moet dit wel bewust doen, anders zal het je niet duidelijk worden. Zeg tegen jezelf: ‘Ik snap dat mijn oude model van de realiteit kapot is. Ik vraag dat mij datgene getoond wordt, dat ik gemist heb. Laat me een start maken met het zien van de werkelijkheid zoals hij waarlijk is. Laat mijn aannames op een juiste manier het werkelijke karakter van de realiteit weergeven.’

Geef hierbij vorm aan je intentie via je gedachten, maar zorg dat je deze ook voelt; je moet het écht willen. Je moet werkelijk naar de waarheid verlangen om ‘de realiteit’ werkelijk te zien, zoals een drenkeling intens naar zijn volgende ademhaling snakt; indien je niet werkelijk naar de waarheid verlangt, zal er niets veranderen in je leven.

Het is een beslissing die je niet té lichtvaardig moet nemen; de waarheid omtrent de realiteit is volledig anders als degene die je in onze maatschappij wordt aangeleerd. Het kan heel oncomfortabel zijn om de constructie van je oude realiteit te zien afbreken, zélfs als je weet dat deze gammel was. De meeste mensen houden alsnog vast aan het vertrouwde, dan dat ze hun levens binnenste-buiten moeten draaien, door zo’n immense verschuiving van hun kijk op het leven.

Het is helaas ook een reis die je alleen moet maken; het is een beslissing die je neemt vanuit je eigen vrije wil en niemand kan je verplichten deze reis te gaan maken. 11:11 kan de deur voor je forceren, maar het is aan jou zelf om door deze deuropening te gaan.

Het heeft geen zin om bewijzen te vragen wat er dan aan de andere kant van de deuropening ligt. Het zoeken van bewijzen is namelijk op zich al een gekunstelde manier om een objectief geloofssysteem in stand te houden. Het is een keuze die je maakt vanuit je vrije wil en daarin kan geen bewijs worden verkregen, omdat dat je keuze zou beïnvloeden.

Het lemniscaat: oneindige realiteit!
Het lemniscaat: oneindige realiteit!

Als je om bewijs vraagt, zal je telkens iets onduidelijks worden getoond. En zolang je maar in de deuropening blijft staan, zul je geen bewijs krijgen van wat er achter de deuropening ligt. Wanneer je bewijzen zouden worden aangereikt, zou dat je vrijheid van keuze aantasten, en dat is een grote  kosmische tegenstrijdigheid!

Deze kosmische wet zegt dat jouw realiteit in lijn moet blijven met jouw overtuigingen. Als je ervoor kiest om aan je oude geloofsovertuigingen vast te houden, dan mag en zal je niets getoond worden dat deze overtuigingen aantast.

Maar wanneer je echter je oude overtuigingen overboord wilt zetten en nieuwe aannames wilt omhelzen, dan zal het bewijs dat je zo hard zocht, volledig zichtbaar zijn voor je. Wanneer je bewust vraagt om de realiteit accuraat te mogen zien, dan zullen verbazingwekkende zaken zich aan je tonen, voorzichtig in het begin, maar met een steeds heftig wordende aanwezigheid en kracht.

Synchroniciteiten
De eerste verandering die je zul gaan zien, is een golf van toeval/synchroniciteiten in je leven, meer dan ooit tevoren. Hoogst onwaarschijnlijke toevalligheden zullen zich gaan voordoen in steeds toenemende mate. Dit is een vriendelijke manier om je oude geloofsovertuigingen in een schuurtje te zetten. In plaats van het onmiddellijk vernietigen van je oude realiteit, zal deze langzaamaan scheuren beginnen te vertonen. Dit gebeurt doordat steeds vaker, haast onwaarschijnlijke, maar niet onmogelijke gebeurtenissen en omstandigheden in je leven zullen gaan optreden.

Je bent het 11:11 portaal binnengegaan en veel van de toevalligheden zullen worden gerelateerd aan het getal 11 of de 11:11 tijdsaanduiding, zeker in het begin. Op dit punt in je reis, kun je deze 11-en zien als wegbewijzeringborden, die je moet volgen. Wanneer je bijvoorbeeld opkijkt en 11:11 op de klok ziet, word je dan bewust van de gedachte die je op het moment had dat je deze 11:11 zag. Deze 11:11 is een indicatie voor jou, dat jouw gedachten in lijn waren met de waarheid. Wanneer je bijvoorbeeld op dat moment een idee had, waarover je aan het denken was om het te realiseren, is dat idee het ook inderdaad waard om uitgevoerd te worden..!

Jaworski: synchroniciteit als leidraad in je leven (klik op het plaatje)
Eén van de meest indrukwekkende boeken over de ‘overgave’ aan het toeval..Joseph Jaworski’s boek:’Synchroniciteit’ toont je de leidraad die hij zijn leven toeliet..! (klik op het plaatje)

En wanneer je opkijkt en je ziet 11:10 op de klok, is dat een teken dat je een pas op jezelf vooruit bent. De gedachte die je had, zou goed kunnen zijn, maar de timing voor het uitvoeren ervan is niet juist; het zou te vroeg zijn om het idee uit te voeren. Als je opkijkt en de tijdsaanduiding11:12 ziet, betekent dit dat je achterloopt op jouw flow in de grote stroom. De gedachte die je had was goed, maar de timing is gewoon een beetje laat.

Andere energieën die aan jouw ideeën en gedachten verbonden zijn, zijn al in beweging. Zorg dus dat je snel bent, anders ga je de boot missen… Dit soort ’toevalligheden’ zullen een krachtig sturingssysteem voor je zijn en ze zullen optreden als twee-richting verkeer tussen jou en de kosmos. Maar je bent natuurlijk niet gebonden aan deze 3 tijden. Je kunt ongeacht welke structuur wensen, zolang deze maar in lijn is met je huidige aannames.

Wanneer deze nog steeds erg oppervlakkig zijn, is het opkijken naar een jouw specifiek gekozen tijd een goed signaal. Het is een signaal dat in jouw geloofssysteem past en dat je keer op keer kunt gebruiken. Maar wanneer je bijvoorbeeld een teken van bevestiging verwacht in de vorm van een mens die door de lucht vliegt,  werkt dat niet, want dit soort signalen worden normalerwijze door je geloofssysteem geblokkeerd..

Als jij een twee-richtings kanaal met de kosmische intelligentie wilt openen, dan is het een prima start om te beginnen met toevalligheden die je ontdekt bij het klokkijken. Beschouw het als het eerste stapje van een peuter die leert lopen. Uiteindelijk zul je er in slagen om een breedband verbinding met het universum aan te leggen, maar nogmaals, simpele toevalligheden zijn een uitstekende manier om te beginnen. Het kan zijn dat het zelfs enkele jaren duurt, vóórdat je zo gemakkelijk voelt met deze materie, dat je op gemak een volgende stap wilt nemen.

Toevalligheden zullen in het begin volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar dan zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een ’toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!

In het begin zullen de toevalligheden die je tegenkomt volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar uiteindelijk zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een ’toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!

Als je bijvoorbeeld je intentie hebt gezet om een nieuwe hobby te vinden, zoals bijvoorbeeld spreken in het openbaar en later die dag vraagt een vriend of vriendin je mee als gast naar een meeting waar hij of zij naar toe gaat en je ziet tegelijkertijd de klok op 11:11 staan, zorg er dan in ieder geval voor dát je bij deze meeting aanwezig bent.

11:11 is een portal, een deuropening naar een nieuw niveau van bewust-Zijn. Een van de vele portalen. Het is de inleiding naar een groter begrip van de ‘realiteit’.  In plaats van door het leven te gaan als een ongelukkig slachtoffer, toont 11:11 je hoe je kunt beginnen met het creëren van jouw eigen ‘realiteit’. En er zijn ontelbare lessen die je onderweg kunt leren, veel meer dan ik hier zou kunnen opsommen in dit artikel, of zelfs in een boek! Maar de stap nemen door de deuropening van 11:11 is een hoogst verbazingwekkende stap voor je.

Laatste gedachten
Een van de redenen dat ik twijfelde of ik dit artikel zou schrijven, is dat het waarschijnlijk is dat het door veel mensen gelezen zal worden. Alleen al door het lezen van dit artikel, zullen veel van de lezers beginnen te experimenteren met het 11:11 fenomeen. Omdat dat écht een stevige gebeurtenis zal gaan worden, wilde ik dit artikel niet eerder publiceren, dan op het moment waarop ik een duidelijke indicatie kreeg dat de timing hiervoor juist was.

Aan het begin van dit jaar, 2009, begon ik te voelen dat het juiste moment om te schrijven over 11:11 dichterbij kwam, dus vroeg ik om een bevestiging van het Universum. Terwijl ik zat te mijmeren over hoe ik dit artikel zou gaan schrijven, keek ik op en jawel hoor, daar stond 11:11 op de klok. Later die dag kreeg ik een mail van iemand die me vroeg wat die 11:11 nou precies betekende in het hoekje van de  homepage op mijn website. Dit gebeurt me hoogstens zo’n 1x per maand. Toen viel me ook op dat iemand op een forum een discussie op gang had gebracht met betrekking tot 11:11. En op diezelfde dag, kreeg ik zomaar ook een e-mail toegestuurd van iemand die bij het 11:11 magazine betrokken is, een tijdschrift waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde. Zij waren geïnteresseerd om in hun tijdschrift een artikel van mijn hand te plaatsen. Touché..!

Toen schreef ik het 11:11 artikel op mijn To Do-lijstje, met een vraagteken. Dit vraagteken had ik erachter gezet, alsof ik wilde vragen: ‘Weet je het zeker? Is dit werkelijk de juiste tijd om een artikel over deze materie te schrijven?’ Kort daarna ontving ik van de postbode een pakje met het tijdschrift 11:11 erin en op de cover van dit tijdschrift stond in grote letters: ‘Zeg JA’ Ok, Ok, ik ben al bezig met het schrijven van dit artikel…

En wanneer jij nu ook overal 11-en en 11:11 begint te zien, dan ben je klaar voor een stevige rit. Voor mij begon deze rit zo’n 15 jaar geleden al en het end is nog lang niet in zicht. Mijn verontschuldigingen vooraf, wanneer ik je ‘realiteit’ heb laten scheuren. Als dat zo is, zul je me waarschijnlijk binnen 1 maand dood wensen, binnen 1 jaar aan deze ideeën twijfelen en me over 10 jaar willen omhelzen. Ik hou het wel vol totdat je me komt omhelzen!

* * *

Er is veel integere informatie te vinden op het internet over 11 en andere portaal-energetische nummers. Wie zoekt zaal vinden, ook al ben je niet écht naar iets concreets op zoek.. De 11 laat je dit immers OOK zien..  11 Is in zijn verschijning één grote deuropening naar een meer ‘integere’ werkelijkheid. (GJ)

Link naar mooie uitleg over het meestergetal 11. HIER

x[


508 gedachten over “11:11 De magie van de ‘Elf’ in de 11..

 1. Ja dan zal het wel kloppen, gezien de tijd van deze post….:P

  Mijn geboortedatum is 10 01 19 73 getal is 4 maar in paren 11.11 😛
  ik ben overigens om 10.10 geboren 😛
  11 houdt ook mij al langer in zijn greep….Ik heb er geen waardeoordeel over, maar vond het stuk erg plezant.

 2. Het is even de vraag hoe je numerolgisch meestergetallen met optellen wel of niet moet laten staan. Ik ben geen expert…
  In beginsel denk ik dat gezien je geboortedatum 10=1; 01=1; 1973=1+9+7+3=20 dit geen 11:11 oplevert.
  Als je geboortedag en geboortemaand mag optellen is het absoluut 11.
  Als je 1973 mag splitsen in 19=1 + 73=10: ja dat wordt dan 11.
  Maar 19+=1 en 73=10=1…
  Dus geen 11!
  Wie biedt uitkomst?

  1. ik ben het volmondig met je eens. ik legde daarom al de nadruk op paren…
   numerologie’s bekeken. is mijn geboortedatum gewoon 4. Echter je kan alles reduceren. dag uur jaar maand enz.. en daarin kom ik dus op de 11.11 jes uit. Ik hecht er geen enkele betekenis aan, maar mede door dit artikel, en het feit dat ik zelf regelmatig deze getallen zie verschijnen, vind ik het wel interessante, dat ik blijkbaar niet de enige ben met deze tic:P.

  2. @Jacques
   Ik heb hier wat verwarring veroorzaakt met mijn bericht.
   Jij hebt het wel begrepen:
   ik reageerde op jouw geboortedatum, en had kennelijk last van brainfrog.
   Ik begrijp nu je persoonlijke bepaling van 11:11
   Ook legitiem, hahaha!
   @Martijn
   Je had gelijk!
   Mijn meestergetal is 22, alleen dit was op basis van die van Jacques 🙂
   En toch heb je gelijk, ik wou met mijn mijn geboortedatum niet op de proppen komen, omdat je daarmee weer iets prijsgeeft over je identiteit.
   Maar jullie zijn genereus, dus ik dus ook maar 🙂
   11-03-1961
   11 3 17
   11 3 8
   11 11
   Laat ik 11 als meestergetal niet staan:
   2 3 8
   13
   Dit getal achtervolgd me al jaren…
   13 is meer mijn werkelijkheid dan de veronderstelde superioriteit van 11:11. Later hierover meer.
   @Allen die reageerden:
   Bedankt voor jullie reacties.

  3. In de originele numerologie bestonden meestergetallen niet. Die zijn later toegevoegd .

  4. Cozmic:
   Misschien kun je dit nog later toelichten:
   “In de originele numerologie bestonden meestergetallen niet. Die zijn later toegevoegd.”
   Ik weet van dit alles niets.
   Ik heb een periode in mijn leven me verdiept in numerolgie omdat ik mijn identiteit zocht…
   Dat waren niet direct populaire boekjes, maar zeker niet op het niveau van kennis van heeeeel lang terug.

  5. Was misschien een beetje kort door de bocht ( my style ) Numerologie en getalswaarde van woorden hebben een oude traditie . Zoek dan terug in oa de kaballa en het pythagorische systeem . Meestergetallen zijn later toegevoegd toen de numerologie in de new-age tijd weer in zwang raakte . Het is dus maar net welke waarde je er aan toekent . In mijn geval ben ik een 11 , zou dus een 2 zijn volgens de traditionele numerologie .
   Teveel kritiek op bijgeloof wekt echter een storm van kritiek op dus ben ik een 11 . Snappie em ?

  6. dus ik mag de 0 in mijn 10 weg laten tijdens het optellen? in dat geval ben ik idd een 22. Bedankt voor je reactie Anna,

  7. Cozmic, je over ziet 1 heel belangrijk aspect in het 11 zijn, wat is polarisatie, elke waarde kan een positieve of negatieve zijde bevatten. Net als in de Maya Kalender en de Tarot, I-Tjing, zijn er waardes van energiëen gekoppeld aan het biorythm van het welzijn, de meeste die een stukje van de puzzel oplichten vergeten altijd dat er 2 keerzijdes zijn. Hoe hoger je bent in waarde des te lager je kunt wezen in trilling is de andere as, X, y en z zijn 3D dieptes die een diepere calculatie kunnen vormen in de numerolgie.

   Er is nog zoveel meer uit te diepten op 1 terrein, daarom dat bepaalde zaken dan ook niet altijd gelijk moeten stroken maar blijken niet geheel in balans te zijn.

  1. Niet arrogant bedoeld maar ik zoek de master der master kabbalist in de wereld.Within!

   Liefst kabbalah. is ouder en dus ‘eerlijker’.

 3. OOR DEEl Z11

  Symbolen zoals o.a. cijfers en letters komen in het Universum van naturen niet voor, alle symbolen functioneren als software voor de menselijke mind, als instrument voor de op kunstmatige intelligentie gebaseerde aardse matrix. Een matrix die we met dezelfde middelen trachten te ontmantelen als waarmee die tot stand is gebracht en wordt gehouden.

  Ons wereldwijd collectieve geloof in en gebruikmaking van dit algemeen aanvaarde instrument maakt ons handelen voorspelbaar en daarmee programmeerbaar zo ook onze toekomst: Pre(diction)able

 4. Als ik ga zoeken, zal ik het vast en zeker ook vaker tegenkomen, maar misschien nog wel vaker niet.
  Ik heb persoonlijk, voor zover ik weet, niks met 11 en zie het dan ook nergens opvallen.
  Ik zie wel veel mooie vrouwen. Ook magisch 🙂

  1. Jammer, je had juist vandaag veel mogelijkheden en kansen om ’toevallig’ 11-11 tegen te komen 😉

  2. Haha Danny, elf en elf? En nog een elf? Tja….
   Wens je een echte elf toe 😉 Maar dan moet jij er ook één zijn…

  3. Danny, volgens mij zit je al op het goede spoor. Je posting was op 11/11…
   Het tijdstip is opgeteld geen elf maar er zitten wél twee enen in. Twee enen naast elkaar geven een 11, een soort soulmates
   Je eerstvolgende reactie is postingnummer 206.3 en 2 + 0 + 6 + 3 = 11
   Komt goed 🙂

  4. Je kunt niet zo oud worden, als dat je ooit meer als één Elf zal zien, of per ongeluk tegen komen, het zijn enorme éénlingen, en er zijn niet echt veel plekjes waar ze huizen, er moet veel water aanwezig zijn, want ze verplaatsen zich over het water, onder of boven de grond, ik ken de plek in Wales waar zij huisden, heb ze gezien, louter bij toeval, maar contact willen ze niet,
   denk dat hun wijze van leven voor veel Engelse schrijvers een bron van inspiratie is geweest, bijvoorbeeld “the weeping willow” mooi verhaal speeld zich aan de waterkant af, lijkt een kinderboek, maar het blijft je je hele leven bij, ach waar mijn vader en ik ooit een visotter konden gadeslaan, in Landsmeer staan nu flats, met veel kakkerlakken en zo !

  5. Jenne, we hebben het hier over het zoeken naar de zielsverwant, en zoals sommigen het willen noemen, de liefde van je leven…
   Daarnaast valt er over elven, elfen, 11en veel meer te zeggen natuurlijk <3

  6. Merk trouwens moderatie inzake de regelgeving 😉
   Mijn regels worden steeds langer, terwijl ik ze korter had ingetypt.
   Ik ben meer van het A4 staand als grafisch ontwerper…
   Tegenwoordig is men beeldschermbreed gewend en is A4 liggend nog niet breed genoeg.
   Ik denk dat met dit liggende karakter de boodschap een vertragende factor ondergaat…
   Je ogen worden namelijk onwijs moe van dat heen en weer gescroll, en meer dan dat 😉

 5. De frequentie van radio/tv/wifi enz. is elf. Het technologisch systeem heeft alles overgenomen. Dus geloven/mensen/natuur spelen geen rol meer op aarde. Dat is wat de maya’s bedoelden met die einddatum. Alles gaat dood. Kijk naar de natuur. Het is aan het verbranden! Kijk eens goed naar buiten! Boomtoppen zijn dor. Bomen zijn ziek! Bladeren in de tuin zijn verbrandt! De fotosynthese door zonlicht werkt niet meer met het web boven ons. De zon komt niet meer direct op onze huid, waardoor er vitamine D gebrek ontstaat. Dieren gaan dood! Dieren worden gek door de frequentie. Frequentie is geluid. Wij gaan dood als we niks aan die allesoverheersende technologie gaan doen!
  Ik vind het verschrikkelijk om te zien, dat we gewoon door gaan met alles, terwijl we in onze achterhoofd weten dat het slecht spul is. Bij de eerste nintendo(wifi) staat duidelijk in de beschrijving dat je het niet lang mag gebruiken. Hooguit 2 uur per dag. Dat was ongeveer 10 jaar geleden of zo. Maar omdat het spul nog het enige is waar groei in zit(economie), laten we het gewoon gebeuren. Sterker nog we zitten al in de fase dat het opgedrongen wordt door de overheid. Als controle middel.
  Ik wordt gewoon moe van het bullsh*t hoger niveau halen enz. Je kunt geen hoger niveau halen in een controlerende web. Men heeft alles gecodeerd. Je denkt dan dat je een hoger niveau haalt. Dat is iets anders. Dat is mindcontrol. Als je een pak kaarten hebt en je kiest er 1 uit. Dan kun je die er zo uit halen door een trucje. Dit gebeurt er met data/nummerologie. Daar kun je als mens nooit van winnen, dus ben je bezig met zelfdestructie.
  De agenda van de elite is een geplande niburu/ouroboros enz. via technologie. Dit is al eerder/vaker gebeurt. Bv. India. De elite verscholen zich in de slangenkuilen op het moment dat de aarde/natuur heftig terugsloeg. Het klimaat is niet te vangen, te besturen door een mens/technologie. Dat valt ook onder de eeuwige lemniscaat.
  Sorry, dat het niet positief is en dat ik niet meega. Ik leef nu van dag tot dag. Slaap nog goed. Vrede zij met u en laat je niet verleiden om de drie geloven tegen elkaar uit te spelen. Want ook dat valt onder de agenda. Zelfs alternatief nieuws is gestuurd, zonder dat we er erg in hebben. Blijf dichtbij jezelf. Je kompas, je intuïtie, je hart.
  Als het dus aan mij lag, moet alle huidige technologie(het web) worden vernietigd. De indianen zeiden/wisten het al voor de komst van internet. Als het spinnenweb(wifi/internetnetwerk) aan de hemel komt, dan betekent dat het einde van al het levende. Hoe kunnen zij dit weten? Omdat het al eerder is gebeurt. Dit is bewijs! Dat laat je toch niet liggen op een plankje/kastje/laatje/achterhoofd?

  1. fantastische uitleg! Bewondering….Gelukkig zijn er nog mensen “wakker”..

  2. Misschien heb je gelijk, maar aan de andere kant denk ik, vanaf dat we hier op aarde zijn, leren we dingen. Dan zal dit ook wel bij het leerproces horen. Al is een tegengeluid nooit verkeerd. Maar soms zijn de dingen zoals ze zijn.

  1. Laat je je kinderen hiernaar kijken? Ben er stil van….
   Nu je toch hier bent op WantToKnow, wat wil je eigenlijk weten??

 6. Perfecte Artikel.. idd precies voor mensen die het meemaken,

  ik zelf maak het mee.

  Op mijn tel 11:11 13:13 20:20 15:15 op mijn auto km teller

  111111

  Word jaren achtervolgd door 11.Ik dacht eerst dat het toeval was.

  Zou graag met u in contact willen komen via mail.

 7. Lieve mensen,
  Al enige jaren komt het 11:11-fenomeen ook op mijn pad. Ook allerlei verschillende variaties en situaties heb ik meegemaakt zoals 22:22 of €33,33 of laatst nog in de auto met kilometerstand: 007007.
  Maar ik heb het ook vaak meegemaakt dat ik meerdere nachten wakker werd en de wekkerradio 1:11, of 4:44 of 5:55 aangaven en dat terwijl ik altijd een prima doorslaper ben! 😉 Van toeval is in mijn ervaring al geen sprake meer, daarvoor is het te nadrukkelijk op mijn pad gekomen. Het maakt onderdeel uit van een proces.
  Ik heb er jaren geleden een paar korte artikelen over geschreven. Voor mensen die dit willen lezen de volgende link:
  http://kristaldimensies.nl/nicoappelmanhet1111fenomeen1.php

  Namasté, groeten Nico

 8. Tsja…
  Mijn zoon is geboren op 11-11 om 11 over 11 in.de ochtend. Dat hij bijzonder is, is een understatement. Maar wel op een negatieve manier. Helaas.
  Het blijkt een mens te zijn wat niet te corrigeren of te belonen is. Maw. Eigenlijk dus niet op te voeden. Hij leeft in zijn eigen wereld, heeft geen/weinig empatisch vermogen, geen/weinig geweten, hoog intelligent, verschillende onderzoeken gehad, maar geen psychiater durft een duidelijke diagnose te stellen.
  Hoe zouden we dit kunnen verklaren aan de hand van zijn geboorte datum en tijd? Iemand een idee?

  1. Ik lees niet dat hij bijzonder is.. haha.. Jij bent bijzonder Anne en alle anderen die hém niet kunnen plaatsen.. De Joker (de ’11’ bij uitstek) in het kasteel vroeger, was de motor van verandering en liet stoom ontsnappen, dáár waar de druk té hoog opliep.
   (Ik ken het naadje van de kous van dit verhaal, want mijn naam en geb.dat. zijn ook allemaal ’11’-en..) Advies: stel je eigen oordelingskwalificaties eens ter discussie. Als je tegen hem gaat ‘roepen’: ‘Doe eens normaal’ bijvoorbeeld, gaat dit meer over jezelf dan over hem.. Etc.

  2. Anna,

   het zit allemaal in de genen, draagt misschien nog een beetje te veel Neanderthaler genen, ja ik heb dit fenomeen verschijdene malen meegemaakt, moeilijk te bereiken, misschien een angst, ik wens je veel sterkte, en vooral courage bij het ? ja wat, begeleiden !
   Of dit iets uitstaande heeft met het nummer elefen, of de sterren, als ik jou was ging ik lekker naar Leonard Cohen luisteren, zijn Halléluja zal je goed doen !

   Jenne, een welbehagen in de mensen Anna, ook jouw Zoon !

  3. Anna,

   heb indertijd, mooie resultaten behaald met volkomen los geslagen jonge mensen, vechten tegen de elementen, zeilen met slecht weer, daar vinden zij zich zelf terug.

   Roken na gedane arbeid met een berenburgertje of iets sterkers helpt ook om die brood nodige andere dimensie te vinden, ook het vinden van de zijwegen of het beroeren van de verboden vrucht.

   Wij worden zo gekneed dat je soms niet meer weet of je wel echt leeft,
   dat werken tot je pensioen en dan sterven vind ik ook geen optie.

   De mooiste momenten vond ik, na gedane arbeid, of love making, lekker onder uit, mooi glaasje wiskey sigaretje zelf gedraaid met soms een paar blaadjes naturel er in, en dan goed muziekje bijvoorbeeld leonard Cohen, of lou reed of of, heerlijke momenten, diepe menselijke behagelijke beleving.

   Groet Jenne

  4. Anne ooit gedacht hem eens mee te nemen naar een cranio sacraal therapist voor kinderen, is er een goede in Malden. Michelle van Aken. kan het aanbevelen en is toch misschien de moeite waard eens te proberen.

 9. 11:11 is volgens mij een failsafe ingebakken in onze genen door de goede kant van onze manipulators. De goede kant wist dat de mensheid in de rationele hersenhelft gevangen zou worden en ontwikkelde daarom een systeem waarbij net die rationele kant verantwoordelijk werd voor het massaal ontwaken. Een cadeautje van Enki!

  1. Volgens mij zijn Enki en Enlil daarmee de uitvinders/bedenkers van de YinYang-idee. De dualiteit op deze planeet vorm te geven in de hersenen (linker- EN rechterhersenhelft)
   En zeker van de uitgewerkte gedachte om een witte stip in het zwarte deel en een zwarte stip in het witte deel te zetten.. 😉

  2. Guido,

   Ongewild vanuit de kant van Enlil. Volgens de overlevering was het Enki die een Ark ( duikboot) liet bouwen om de komst van Nibiru te overleven. Enlil wilde van het mensenras af. Enki had een onmetelijke kennis van het mensenras daar Enki verantwoordelijk was voor de hybride mens Lulu. De eigen schepping om zeep helpen moest voorkomen worden, vandaar de failsafe via net die vermaledijde kant van onze hersenen!

 10. GuidoJ, prachtige uiteenzetting, dank hiervoor… duidelijk herkenbare zaken in jouw verslag.
  Elk zal wel zijn eigen “cijfer-manifestatie” ervaren, zoals vorige jaar naar Frankrijk – 111111.1 km op de teller – kippenvel!
  Alle synchroniciteit van deze vorm treft me dan ook op een manier zoals GuidoJ ze beschrijft.
  De overige ervaringen komen als vanzelf daarbij aansluiten.
  Heerlijk….

 11. Ik dacht heel passend als omlijstijng van dit gesprek ; Leonard Cohen

  “”You Want It Darker ; We Kill The Flame ; heneni HENENI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 12. in een analoge wereld bestaat dit vlgs mij niet….en in een digitale wereld ronden wij mensen de tijd af naar bijv. 11 uur en 11 min voor ons gemak. probeer maar eens een stopwatch met heel veel decimalen te stoppen op 11 sec. je zult merken dat door de ontzettend veel getallen achter de komma je ineens een heel ander beeld krijgt. tussen de getallen die wij voor ons gemak “bevriezen” liggen oneindig veel getallen.
  Een auto die stopt op 111 km stopt in “werkelijkheid” op bijv. 111,123425364987533427595674777535638886350953939456313205437 km.
  als we naar een wekker kijken staat er niet 11.11 maar 11.1154645052983152903129359853983509325978231096514290798531267545387 in het laatste geval valt de 11.11 niet eens meer op.
  de combinatie 11.11 komt niet meer of minder voor dan elke andere combinatie afgezet tegen de oneindigheid in een reeks getallen.

 13. het hart heeft een vijfde kamer…de essentie…
  luister daar….
  geen getal zal gesproken worden…
  In de stilte van het hart, zonder woorden…
  kan waargenomen worden…

  dat wat IS

  Liefde voor al dat IS….

  namaste

 14. Mooi om te lezen over de elven. of misschien ook geschreven+ elfen. De elfjes.
  Want de elfjes of elfen dragen het poeder van de vlindervleugels rechtstreeks de hemel binnen en dragen het over aan de engelen. Het vleugelpoeder van de vlinders is zo goed als fijnstoffelijk etherisch van aard . Met betrekking tot de jaarlijkse vogelsterfte is er een gelijksoortige gebeurtenis met stoffen uit de veren van de vogels. uit teksten van ^Rudolf Steiner.)
  Even; mijn moeder is op de 11e van de 11e geboren in 1918. Tijdstip weet ik niet.
  Maar op die dag werd eindelijk maar jaren te laat de 1e wereldoorlog afgesloten.
  Een positieve dagdatering natuurlijk. Maar waarom kon het niet 1,2 of 3 jaren eerder op de 11e van de 11e?
  Als je zoveel enen in de geboortegetal hebt dan duidt dat ook op veel roodkleuring in een mandala op grond van; bij een getal hoort een kleur.
  dus veel marskrachten.
  Mensen; vrouwen die in die tijd zijn geboren, zijn ook de moeders van de grote en heel grote gezinnen direct a de 2e wereldoorlog. Dit in het vooruitzicht van de 2e wereldoorlog waarin nog eens miljoenen mensen werden vermoord. En de Europese bevolking was gedecimeerd.
  In het hiervoormaals werden de nog ongeboren mensen voorbereid om eenmaal op aarde een groot gezin te stichten. Er dus wel degelijk een spirituele verklaring voor de baby/boom .
  Nl Europa opnieuw bevolken.

 15. Mijn geboorte was de 11de van een bepaalde maand,jaar.Deze 11 heeft alleen betekenis voor mij in de vorm van mijn verjaardag. Nu zo’n 6 a7 jaar terug ( in die tijd was mijn intresse in chemtrails groot) begon ik, terwijl ik naar die smerige chemtrails zat te kijken grote doorzichtige orbs te zien.Mijn gedachtes over de orbs was eerst dat die chemtrails deze veroorzaakten.Het was een mooie zomer met veel zwoele avonden waarin ik heel laat, in die avonden, in mijn tuin naar de maan zat te staren dacht ik zwarte schaduwen te zien bewegen in de tuin.Mijn eerste gedachte hierover was dat het aan mijn ogen lag. Nu jaren later weet ik dat het zien van de schaduwen het begin was van iets wat niet tot onze realiteit en werkelijkheid behoorde.Het waren sprookjes ,kaboutertjes,elven ,gnomes en nog meer verschillende naturespirits heb ik in deze jaren gezien.Ze hebben mij in spiritueel opzicht en gevoel rijker gemaakt ,doordat ze me laten zien dat alles, de gehele kosmos met elkaar verbonden is. Dat de planeten,sterren enzo zoals de maan levende persoonlijkheden zijn,zoals wij de mens, maar verpakt in een ander stoffelijk lichaam. Nu kan ik ze goed waarnemen,en ben hierover dankbaar en blij.zware jaren,vol stres waarin ik leef, maar voor dat ik in slaap val, zie ik de elven en andere spirits hun werk doen,ze proberen mij, op mijn vele vragen,via telepathie( ze weten alles wat je denkt, ik denk, zij ontvangen) maar ondanks dat ik zelf ook telepatisch ben aangelegd heb ik de gedachte dat ik niet hun gedachtes kan opvangen. Ze proberen mij uitleg te geven,door het te laten zien door middel van orbs maar voor mij ozo moeilijk te begrijpen want ze zijn zo anders dan de mens.Hier in de buurt is er een park vol natuur waaronder hele oude bomen.Als ik daar wandel ,en mijn gedachtigs worden niet overwoekert door narigheid dan probeer ik mijn hartchakra open te zetten mijn gedachtigs stil, alleen maar voelen,maar dat wat binnenkomt kan onverdraaglijk zijn ,deze energie, het is niet te hendelen door mij.maar door het zelf beleven weet ik dat de natuur een ongelofelijke energie kracht bezit. Oja,zo even tussendoor, ik heb veel gezocht naar meer informatie over de naturespirits, een paar keer heb ik gelezen dat de schrijfster of schrijver van het artikel wederzijds telepatisch contact zou hebben met deze naturespirits.Dat is voor mij moeilijk te geloven want hoe weten zij, die dit beweren dat het niet hun eigen gedachtes zijn? Want met telepathisch contact,tenminsten dat vind ik,moet je het kunnen controleren of de ontvanger de gedachte die door de zender is uitgezonden correct is. Mvg

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.