Advertentie

Een moment van bezinning: Seattle revisited..!


 

De tekst die chief Seattle ooit voordroeg aan het adres van het Amerikaanse Congres in 1885 maakte diepe indruk op de aanwezige congresleden. Zijn woorden droegen bij tot een bezinning die echter maar tijdelijk van aard was; de opmars van de blanken in het nieuwe land ging onversaagd door en het huidige Amerika is de smeltkroes geworden van alle volkeren van deze Aarde. Of de VS inmiddels hét land is dat ook spiritueel de smeltkroes tussen volkeren vertegenwoordigt, kun je je afvragen..

De toespraak die Seattle hield, hebben we hier op WantToKnow staan en je vindt hem HIER. 

Op onze site hebben Wim Roskam en Marianne Agterdenbos in een inspiratieve tekst deze toespraak van Seattle als basis genomen voor hun prachtige eigentijdse overdenking. Een oproep ook, aan leiders van deze Nederlandse, Europese en Wereld-democratieën om wakker te worden en te kijken met ogen die ZIEN, om te luisteren met oren  die HOREN.

De tekst van Marianne & Wim stond als commentaar onder een artikel hier op de site, maar wij geven deze tekst graag de ruimte die hij verdient; hier als hoofdartikel op WantToKnow.

x

* * *

xx

Aan al onze Broeders en Zusters, Leden van de Raad,

Regeringsleiders en aan de ‘geheime’ Regering…

x

Al sinds ik klein was vroeg ik me af waarom de vissen in onze rivieren stierven. Maar wat kon ik eraan doen? Ik ging erover schrijven, maar wie luistert er nou naar een kind?

Ik ben nu volwassen, maar onze vissen sterven nog altijd. Ik hoor de walvissen en dolfijnen, onze intelligente broeders in vervuilde zeeën. Ze roepen om hulp. Ze worden bejaagd en hun vlees wordt vermalen als veevoer. Het is voor wetenschappelijk onderzoek, zo wordt ons verteld. Uw sonar beschadigt hun gehoor en ze sterven op onze stranden. Maar hun zingen brengt liefde in het water van de zee en daardoor beschermen ze ons. Nu roepen ze onze hulp. Hoort u hen niet?

Simpel genieten, laat zijn wat Is.Onze vrienden de dolfijnen en walvissen roepen ons op om ons pad te wijzigen en voor een Nieuwe Aarde te kiezen!

Ik luister naar de vogels. Ze zijn ons gevolgd naar onze steden en hun aanwezigheid verlicht onze ziel. Sommigen zingen als het voorjaar wordt en in de winter nemen anderen hun taak over. Maar hun verwanten worden met miljoenen opgesloten in kleine hokjes. Ze worden met dat wat u medicijnen noemt in leven gehouden en vetgemest. Daarna wordt onze kinderen verteld dat dit vlees gezond voor hen is.

Ik hou van koeien en varkens. Ook zij zijn onze broeders. Ze krijgen gemalen vissen te eten, terwijl ze nooit vlees noch vis gegeten hebben. En u verplicht de boeren ze te merken en in te spuiten met uw medicijnen. Mogen ze geen namen meer hebben? Wie troost hen als ze verdrietig zijn? Hoe kan een ongelukkige koe gezonde melk geven? Ik heb geen wetenschap nodig om die vraag te beantwoorden.

Wij horen uw stem elke dag via de t.v. en lezen uw woorden in de kranten. Mijn hele leven lang heb ik zo uw stem gehoord. Ik ben ermee grootgebracht. Misschien zijn wij nog maar kinderen, hopende op wijze raad van onze ouders.

In onze tuinen en boomgaarden zorgen bijen voor het nieuwe gewas. Ze bevruchten de bloemen. Maar nu sterven de bijenvolkeren. Hun zacht zoemen verdwijnt. Wie moet dan de bloemen bevruchten? Wil het zeggen dat er straks geen fruit meer aan de bomen komt? Wie moet dan straks onze kinderen leren hoe een appel smaakt?

U laat onze dochters inspuiten tegen kanker. Uw wetenschappers vertellen dat dit voor hun gezondheid is. Maar andere wetenschappers vertellen dat het vergif is. Wie moeten wij geloven? Wetenschap moet toch eerlijk zijn?

Als wetenschap, altijd door u aangehaald, twee tegenstrijdige standpunten verkondigt, moet 1 van beide een leugen zijn. Dat is wetenschappelijke logica. En als er een epidemie uitbreekt, gaat u ons dan allemaal verplicht dat vergif inspuiten? Dan worden wij toch juist ziek?

Of respecteert u onze vrije wil om zelf keuzes te maken, zelfs als ze onlogisch lijken in uw ogen? We zijn kinderen en we willen u vertrouwen, want u bent onze vertegenwoordigers. Maar we verliezen ons vertrouwen in u. Begrijpt u dat?

Of respecteert u onze vrije wil om zelf keuzes te maken, zelfs als ze onlogisch lijken in uw ogen? We zijn kinderen en we willen u vertrouwen, want u bent onze vertegenwoordigers. Maar we verliezen ons vertrouwen in u. Begrijpt u dat?

Onze steden doen pijn aan onze ogen, onze oren en onze neus. Ze draaien op benzine die alle zuurstof verbruikt en de lucht vervuilt. U zegt dat we beter op kernenergie kunnen overstappen. Ik ben daar bang van.  Waarom vertelt u niet dat het reeds lang mogelijk is vrije energie op te wekken? Mogen wij dit niet weten? Bent u bang voor verandering?

lightpol(th)Als ik ’s nachts vanuit de tuin omhoog kijk zie ik soms een paar sterren. Maar als ik in een woestijn ben, ver van onze steden, zie ik duizenden sterren, zoveel dat ik stil ben van verwondering en verlangen. Ik zie de Melkweg als een lichtende rivier van leven. Waar zijn al die sterren boven onze steden gebleven?

Uw leert ons dat we een beschaafd land zijn, en dat de landen van Europa nu een gemeenschap vormen van beschaafde landen. Ik geloofde dat. Maar nu heb ik moeite uw mening te delen. U vertelt ons dat de Grote Geest een God van onvoorwaardelijke Liefde is.

Heb uw naaste lief, zo leert ook u ons. Waarom berooft u dan arme landen van hun rijkdom? En waarom blijven ze met onbetaalbare schulden achter? Waarom staat u toe dat ze wapens geleverd krijgen, waardoor hun volken verscheurd worden door twisten? Maar… waarom maakt u eigenlijk wapens als onze landen zo rijk en beschaafd zijn?

In uw daden herkennen wij uw woorden niet.

Waarom leeft u ons de liefde van de Grote Vader niet voor?
Overal rondom ons verrijzen antennes die elke seconde straling uitzenden. We hebben goed geluisterd naar uw woorden op de televisie, want we dragen allemaal die nieuwe zenders bij ons. Zo zijn we altijd en overal bereikbaar en vindbaar. Uw wetenschappers zeggen dat al deze straling geen kwaad kan. Waarom dan… lijden zoveel mensen aan klachten veroorzaakt door deze straling?

We verliezen het ritme van Gaia, moeder Aarde, en onze maatschappij draait 24 uur per dag. Onze lichamen krijgen geen rust, dus schrijft u ons medicijnen voor om te slapen. We worden steeds zieker en we sterven aan ziektes die vroeger nauwelijks voorkwamen. Is dat uw idee van een beschaafd land? Het geld dat we gespaard hebben blijkt z’n waarde te verliezen. Mensen verliezen hun banen en soms zelfs hun huizen.

U voorziet al onze documenten van verborgen zenders en verplicht ons die altijd bij ons te hebben. Er zijn al mensen die deze zenders in hun lichaam hebben, net als koeien, varkens en huisdieren. Verliezen wij straks ook onze namen en identiteit en worden we nummers in uw computers? U vertelt dat we werken aan onze toekomst, aan veiligheid en comfort. Maar terwijl het geld en de pensioenen die we gespaard hebben hun waarde verliezen, lezen we dat uw eigen inkomsten stijgen, zelfs nu er crisis is. Dus kopen we drank en sigaretten en krijgen we meer medicijnen om onze pijn te vergeten.

Hoe kan dit?

Handen_vol_lichtWaarom worden steeds meer natuurlijke medicijnen verboden? We zijn allemaal wezens van Licht, maar waarom wordt het voedende Licht in ons eten verdreven door straling? Waarom mogen er straks geen natuurlijke vitamines en mineralen meer in ons eten zitten? Dan worden we toch juist ziek?

Ik lees dat er al landen zijn waarin uw rechtbanken mensen dwingen zich te laten behandelen met gif als ze kanker krijgen, terwijl onze natuurartsen worden vervolgd als ze een natuurlijke behandeling adviseren. Wij begrijpen uw wijze woorden niet meer. U spreekt uzelf tegen. Of bent u zelf nog een kind, misschien een grote broer… die ons pest en klein houdt?  Misschien was het dom van ons u onze verantwoordelijkheid in handen te geven, want kijk nu naar onze mooie planeet…

Mijn hart huilt, want de zeeën zijn bijna leeggevist, de lucht is vervuild, het land ontdaan van alle rijkdommen, haar dieren opgesloten als productie-eenheden. We zijn eenzaam, terwijl we toch met zo velen zijn.

We verlangen naar harmonie, vrede en saamhorigheid, naar éénheid.

Wij zijn toch allemáál Hoeders van deze Aarde? De Grote Vader heeft ons allen die taak gegeven!

In het verleden hebben we onze Rode Broeders vermoord en hun land bezet. We hebben oorlogen gevoerd en overzeese landen gekoloniseerd. Gaat u straks andere planeten bezetten, net zoals we Amerika veroverden? Steden bouwen?

Wat zijn uw plannen, zo vraag ik mij af… Want u maakt de mensheid zo zelf tot een uitstervend ras.

Begrijpt u niet dat delen in Liefde en Dankbaarheid… de werkelijke sleutels zijn om deze wereld te transformeren tot een paradijs, in staat om zelfs miljarden mensen in harmonieus samenzijn te huisvesten, samen met alle dieren en planten. Want ook wij zijn deel van deze Natuur… van deze Aarde… van de Kosmos… van de Goddelijke Alkracht.

En… maakt u daar niet ook deel van uit?

Aan al onze Broeders en Zusters, Leden van de Raad, Regeringsleiders en aan de ‘geheime’ Regering…

Misschien moeten we daarom onze verantwoordelijkheid weer opeisen. Dan ontheffen we u van uw taak als ouders. Misschien ziet u het nog niet, maar we verenigen ons. Mensen maken weer contact met elkaar, met hun broeders en zusters wereldwijd. handsWe verbinden ons weer met onze dieren die om onze hulp roepen.  We herstellen het contact met onze voorouders en beschermengelen, wiens stille stemmen tot ons spreken. We communiceren weer met onze broeders in het universum met wie we codes uitwisselen in de graanvelden.

Zult u luisteren als onze Gezamenlijke Stem eindelijk tot u doordringt?

Dezelfde Rode Broeders vertellen dat 2012 een belangrijk Jaar van de Zon is. Dat er Verandering op komst is. Het is bijna zover. We worden volwassen en we gaan zelf keuzes maken. Wij zijn kinderen van een nieuwe wereld, een nieuwe tijd. We willen de lucht, de zeeën en rivieren schoonmaken en het leven erin terugbrengen, want we willen weer de prikkeling van schone lucht kunnen voelen, verre bergen kunnen zien en leven in het ritme van moeder Aarde.

We willen de dieren en planten die ons voeden, dankbaar zijn en met liefde behandelen. We zoeken rust in onze woongebieden, en tijd om daarvan te genieten. We willen dat alle mensen te eten hebben en in vrede samenleven, zonder wapens.

We zoeken geen strijd. Dan kunnen we dat aan onze kinderen meegeven, zodat ze trots op ons zullen zijn. We hebben altijd geluisterd en geleefd naar uw woorden. Maar als u onze vrije wil en vrije keuze wilt afnemen, geven we in feite ons leven uit handen, en leveren we ook de Aarde uit aan u. Besef dan dat we daar niet licht over denken en dat we dat niet makkelijk doen, want dat is een groot goed en we hebben weinig vertrouwen in uw motieven.

Toch zullen we jullie dankbaar zijn voor alles dat jullie ons geleerd hebben. De tijd is nu… de verandering is al begonnen. Het is aan u om daarin mee te gaan. Alstublieft respecteer onze vrije wil en laat ons zelf keuzes maken. Dan zullen we u kunnen gedenken als Ouderen die ons alles geleerd hebben dat ze wisten, die wellicht fouten maakten, maar die het goed met ons voor hadden.

Wim Roskam & Marianne Agterdenbos

Apeldoorn, augustus 2009

Wim Roskam is schrijver van ‘Kiezen voor Vrije Keuze’ (HIER) en Marianne is therapeute NAET en Biofotonen

9 gedachten over “Een moment van bezinning: Seattle revisited..!

 1. Deze tekst was mijn start 3 a 3,5 jaar geleden met nadenken over de toekomst van onze aarde.
  Als je dit leest en je kijkt om je heen dan zijn we al een heel eind op weg maar wel in de verkeerde rchting.

  Vergelijkbaar !!!!!

  http://www.hetgoddelijkplan.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=235169

  Want de Aarde is onze Moeder

  Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten,
  zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden,
  legers mieren verdwaasd rondtrekken,
  trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek,
  bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen,
  als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven,
  weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de aarde zijn aangebroken.

  Besef dat de boodschap die uw rode broeders u brengen om de aarde en alle levende wezens lief te hebben de enige mogelijkheid is tot overleving.

  De aarde is onze moeder en als u haar blijft verkrachten en leegroven,
  zal ze binnen honderd jaar haar kracht tonen.
  Dan zullen de aarde en de zee gaan beven,
  de rivieren als ratelslangen woest met hun staart slaan,
  zal de droogte uw oogst doen mislukken
  en zullen oorlogen over heel de wereld razen.
  Water zal uw land binnenstromen
  en hete, roodgloeiende modderstromen uit vuurspuwende bergen zullen over uw huizen komen.

  Als u deze verschijnselen ziet, weet dan blanke broeder, dat een terugweg niet meer mogelijk is.

  Big Eagle,
  opperhoofd van de Eagle-clan der indianen,
  in een toespraak tot het blanke opperhoofd van Washington op 4 juli 1912.

  Groetjes.

 2. De Hopi wachten dus op de grote blauwe ster, die de terugkeer van “Pahana” voorstelt.

  Zou dit identiek zijn aan de Maitreya voorspelling?

  De bekende sharenl website bericht hier trouwens al officiële (lees: benjamin creme approved) sightings van…

 3. we zijn niet aan de vooravond
  van de vernietiging,
  we zitten er midden in
  en,
  we doen het zelf
  de mens is een monster

  ohja, ik weet het
  er zijn er zoveel die een beter gedacht hebben
  gelukkig maar
  er zijn er veel die anders leven,
  ik ben daarbij
  maar dat helpt alleen voor de toekomst
  nu gaan we eerst ten onder

 4. Snorkels op!?
  Eerst een crisis vóórdat het allemaal beter kan worden. Het is net zoiets als de griep, teken aan de wand dat je moe bent. ‘Doe het eens even rustig aan’, roept je lichaam..

 5. Ja inderdaad eerst een crisis voordat wij mensen weer normaal met elkaar kunnen omgaan.
  Je ziet bij elke ramp dat we wel één kunnen zijn alleen als alles goed gaat kan het opeen niet jammer toch !!! Als er narigheid is dan zijn we opeens allemaal samen en helpen we iedereen die we kunnen helpen en anders niet wat is dat toch alleen maar egoistme ??

  Ik weet het ook niet hoor !
  Het is erg moeilijk want als we allemaal de koppen bij elkaar steken dan zijn we zo Balkebrei en consorten en de koninklijke familie kwijt maar ja dat kunnen we niet op één of andere manier ! Zou dat mind control zijn ?

 6. WANNEER ALLE BOMEN ZIJN GEKAPT
  WANNEER IEDER DIER IS GEDOOD,
  WANNEER ALLE LUCHT TE VERVUILD IS OM TE ADEMEN,
  ALLEEN DAN PAS ZUL JE ONTDEKKEN
  DAT JE GELD NIET KUNT ETEN !!!!!!!

 7. Ik ben helemaal geen doemdenker en lig nergens wakker van, maar ik moet zeggen dat dit bijzonder mooi verwoord is!
  Ik moet ook denken aan een tekst over de paarse kamer, Kryon geloof ik. Ja, hier te vinden op deze site.
  Maar nogmaals… heel mooi verwoord.

 8. Ik heb de Hopi’s ooit bezocht in mijn, liever onze wilde jaren, tja ’t was mooi en indrukwekkend, en onze mind stond helemaal open voor hun uitspraken.
  Dit duurt nu in mijn leven zo’n 55 jaar, en ik moet zeggen, er is nog niet echt veel veranderd; om eerlijk te zijn heb ik de moed een beetje verloren.
  Ben geen zwart kijker, maar zie een einde naderen, ik ben geen grote geest die in verbinding staat met het universum, maar het is mijn intuïtie die mij zegt, dat er iets staat te gebeuren, iemand gaf aan op deze site dat ik wel eens een sucker zou kunnen zijn, nou voor mij is dit geen vraag, ik weet dat ik een grote sucker ben, en wat te doen hier mee, altijd maar wachten op iets wat nooit komt, illusies netjes leven binnen het kader van je geweten, wetende dat ze je achter rug hier om uitlachen, maar goed je bent aan niemand buiten je zelf ook maar iets verschuldigt over hoe je geleeft hebt, en nog leeft, maar het is soms triest om te zien hoe mensen weg komen met hun gedane kwaad, maar zo als Sjos zegt keep human, daar geloof ik nog steeds in, groetjes Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.