Advertentie

EU: de röntgen-bodyscanners gaan in de ban!!


Dit is het beeld zoals de 'Rapiscan'-bodyscanner oplevert; de volledige naaktheid van de persoon in kwestie, met de kleren aan.

De ‘U.S. Transportation Security Administration’ (TSA) heeft sinds 2007 hoog-technishce apparatuur ingezet als veiligheidsinstrument. Op bijna ALLE binnenlandse vliegvelden (90) staan op dit moment zo’n 510 AIT-units, of zoals ze in de publieksmond heten: full bodyscanners. Wij schreven hier op WantToKnow al menig artikel over deze schandalige ontwikkeling, die voortkwam uit de ‘valse-vlag’-operatie met de ‘ondergoedbomvlucht’ van Schiphol naar de VS. (Zie HIER)

De technologie die bij deze machines wordt gebruikt is röntgenstraling via ioniserende straling. Uiterst gevaarlijk in de dosis zoals die worden gebruikt, waarbij we ons moeten bedenken dat er GEEN ONGEVAARLIJK röntgenstraling bestaat! Steeds meer mensen verkiezen NIET meer door deze machines te gaan, waarbij ze automatisch belanden in de mensonterende fouilleringen door personeel van de TSA, dat kennelijk een heimelijk genoegen schept in het vernederen van mensen tijdens deze procedures. Babies worden gefouilleerd, vrouwen die na een borstkankeroperatie rondlopen met een borstprothese, dienen deze te laten onderzoeken, mensen worden in de genitaliën geknepen, enz.

Europa lijkt nu echter een fantastische stap gezet te hebben door de uiterst kwalijke vorm van bodyscanners te bannen. In de VS blijven de mensen echter als schaapjes door de gevaarlijke scanners lopen; volgens een TSA rapport zou blijken dat meer dan 99% van de passagiers zich vrijwillig laat doorstrálen door de fullbodyscanners.. En niet zonder gevaar, zo blijkt uit dit artikel van Dr. Mercola. Mocht jij ooit voor de keuze komen, kies dan voor de fouilleeroptie; vanuit gezondheidsstandpunt de meest slimme keuze!

 

* * *

x

Europa doet de Röntgen bodyscanners in de ban!!

x

By Dr. Mercola December 01 2011

2011 © vertaling Guido Jonkers voor WantToKnow.nl/.be

x

Op 14 November jl. heeft de EU-commissie de bodyscanners voor vliegvelden, die gebaseerd zijn op de scanners zoals die nu in de VS worden gebruikt op alle vliegvelden, in de ban gedaan: geen scanners voorlopig op de Europese vliegvelden..!

Deze scanners sturen röntgenstralen door het menselijk lichaam, waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling, die een gedetailleerde reflectie van het menselijk lichaam toont op monitoren, die worden bekeken door ambtenaar die niet in de buurt van het apparaat zit. Het is bekend dat ioniserende straling DNA schade toebrengt en dat het rechtstreeks tot kanker kan leiden in het menselijk lichaam. Bovendien zijn de gevolgen van deze straling stapelend, hetgeen betekent, dat het lichaam de straling absorbeert en héél traag afgeeft, waardoor een volgende dosis straling, ‘bovenop’ de oude komt als belasting voor het lichaam!

Het betekent dat telkens als mensen dóór deze röntgenscanners gaan, het risico op kankers in het lichaam toeneemt, en de kans op ándere, schadelijke effecten ook toeneemt.

Als sinds deze machines in de VS zijn geïntroduceerd, klonken er in alle lagen van de bevolking en in het Amerikaanse parlement protesten rondom zowel de privacy-aspecten van deze scanners, als de enorme gezondheidsrisico’s. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat deze beslissing van de EU, ook in de VS weer voor veel discussie zal gaan leiden, om de scanners op te doeken.

Waarom de EU deze scanners in de ban doet?
De Europese Commissie heeft over het besluit geen uitgebreide specificaties afgegeven, maar dit werd bekend gemaakt:

‘De Europese Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een juridisch kader van de Europese Unie met betrekking tot veiligheidsscanners. Deze wetgeving biedt luchthavens en lidstaten die dat wensen de mogelijkheid veiligheidsscanners in te zetten om passagiers te controleren onder strikte operationele en technische voorwaarden.

Teneinde de gezondheid én de veiligheid van Europese burgers niet in gevaar te brengen, mogen er alléén veiligheidsscanners gebruikt worden, die geen gebruik maken van röntgen-technologie en zijn opgenomen in de geautoriseerde methodes voor het screenen van passagiers op Europese vliegvelden’.
(zie HIER de volledige tekst (pdf))

Het is zeer waarschijnlijk dat de beslissing om miljoenen passagiers niet bloot te stellen aan röntgenstraling, voor niet-medische doeleinden, gewoon als een té hoog risico is afgewogen, en dat ook het taboe rondom het gebruik van deze straling heeft meegewogen. Hoewel de stralingsniveaus van deze scanners officieel als ‘laag’ wordt gerapporteerd, bestaat er bezorgdheid dat specifiek de straling die bij deze röntgenscanners wordt gebruikt, de zg. ‘backscatter’-straling, uiterst giftig is voor het menselijk lichaam.

Een screening door een vliegveld-röntgenscanner, zou een dosis straling produceren van .02 micro-sievert. Ter vergelijking: op een intercontinentale vlucht in een vliegtuig wordt je lichaam blootgesteld, op een hoogte van 10.000 meter, aan een straling van 20 micro-sievert. Maar in deze vergelijking, die afgegeven wordt door de fabrikanten van deze scanners, worden appels met peren vergeleken! De door een menselijk bron ‘vervaardigde’ straling is namelijk volledig anders en vele malen schadelijker, dan de kosmische straling van een natuurlijke ‘achtergrond’, zoals in een vliegtuig. De uitspraak dat deze straling ‘ongevaarlijk’ is, is dan ook volledig onwaar.

Bovendien zijn deze gerapporteerde, gecalculeerde stralingsrisico’s, gebaseerd op ‘gerapporteerde stralingsniveaus’. Rapporten van de fabrikanten zélf dus.. En als we hierover worden voorgelogen, hetgeen overigens zeer aannemelijk is, dan stellen mensen zichzelf dus bloot aan een straling die véél hoger ligt dan door hen wordt aangenomen.

Michael Chertoff.. een 'creep' die de Amerikaanse veiligheid zou dienen..! Of kan het zijn dat het gewoon een masker is.. (klik voor artikel over deze 'nazi')

Worden we voorgelogen over de stralingsniveaus?
In een brief die geschreven is door 5 professoren, wordt onthuld dat er TOTAAL GEEN wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is over de veiligheid, noch de werking van deze scanners..! En de niveaus van straling vele malen hoger zijn, dan dat men (de fabrikanten) het publiek heeft willen doen geloven. Volgens deze wetenschappers is het eminent dat de hoge-kwaliteit beelden, die door deze scanners worden geproduceerd, NIET kunnen ontstaan met de door de fabrikanten opgegeven stralingsniveaus..! Het is zeer waarschijnlijk, aldus deze hoogleraren, dat de straling op een 45x intenser niveau ligt, dan wat de fabrikanten claimen.

(GJ: zie ons uitgebreide verslag hier ook over op DEZE link: De fraude met de straling van de TSA full-body-scanners.. De ‘wetenschappelijk onderzoeken’  die uitgevoerd zouden zijn, naar de schadelijkheid van de straling van de TSA-full-body-scanners, allemaal gebaseerd op FRAUDE!! Het rapport dat door Rapiscan is gemaakt, om de veiligheid van deze machines te waarborgen, is gebaseerd op fraude.)

En dat de veronderstelde ‘tests’ van de ‘Rapiscan Secure 1000’, het meest toegepaste bodyscannerapparaat, werden uitgevoerd met een mock-up van de reserve-onderdelen van een systeem,  ‘waarvan wordt gezegd dat het onderdelen zijn die lijken op die, welke in het Rapiscan-apparaat worden gebruikt’.. Geen enkele van deze tests is door wetenschappers op hun essentie bekeken, en ALLE gegevens (data en namen van onderzoekers bijv.) van de door de fabrikant uitgevoerde onderzoeken, worden geheim gehouden voor de bevolking. Het is gewoon een van de vele, vele stappen die worden genomen door een machtselite om de wettelijke rechten van burgers te manipuleren en vertrappen, in naam van de ‘veiligheid’ (Warrrr on Terrrroohhrrrrr) en in naam van de winsten van de bedrijven en belanghebbenden.

En hier doemt dan onvermijdelijk de naam en het creepy gezicht op van oud-overheids’dienaar’ Michael Chertoff, de ontwerper van de ‘Patriot Act’.. Ook hij was het die eerst wetgeving maakte om deze bodyscan-machines in te stellen, op basis van deze valse-vlag ondergoedbomvlucht, en nu groot aandeelhouder is in het bedrijf dat de bodyscanners levert..

Iedereen weet dat er GEEN veilige dosis röntgenstraling is, en dat elke keer dat je dus door zo’n bodyscanner loopt op een vliegveld, je weer een dosis straling toevoegt aan de straling die al in je lichaam zit, als gevolg van eerdere ‘bestralingen’.. Het is daarmee een tikkende genetische tijdbom, die af kan gaan in de vorm van een lichamelijke kanker, maar ook in de vorm van andere afwijkingen, wanneer de stralingsballast voor het lichaam té groot wordt.

En zelfs als er geen sprake zou zijn van leugens en oplichting van de kant van de leveranciers van bodyscanners, dan nog zouden we uiterst voorzichtig dienen te zijn met het blootstellen van miljoenen en miljoenen luchtvaartpassagiers van alle leeftijden, aan de risico’s van menselijk falen en technologische onvolkomenheden!
In een artikel uit de ‘New York Times’ van januari 2010, komen de cijfers naar voren van de alarmerende stijging van het aantal zieken en doden, die het gevolg zijn van straling. Burgers zijn onwetend over de technische aspecten van doses radio-actieve straling en dus volledig afhankelijk van ‘autoriteiten’ en de opkomst van technologisch complexe machines, waarmee nota bene HUN veiligheid zou worden gegarandeerd..

Het verschil tussen een routine CT-scan en een scan waaruit je slopende beschadiging kunt oplopen, zijn zó klein, dat zelfs een computerfout dit kan veroorzaken, de beschadigde mens in kwestie overladend met een dosis straling, die hen in een helse pijn kan doen belanden. Of erger. En hoe kunnen we er zeker van zijn dat dergelijke gevallen niet zouden kunnen optreden bij het inzetten van deze bodyscanner-technieken? Vergeet niet, dat ook van CT-scans vroeger gedacht werd, dat ze een veel lager stralingsniveau hadden, dan ze feitelijk hebben..!

Dr. Russell Blaylock

Het is zoals de erudiete Dr. Russell Blaylock het omschrijft:

“De verzekering die we gekregen hebben van organisaties als het ‘American College of Radiology’, dat CT-scans veilig zijn, moeten we altijd in het licht zien van hun uitgangspunt hierin, waarin ze zich baseren op EEN borst röntgenstraal.. Het is nu 40 jaar later en we hebben geleerd dat de dosis straling bij een CT-scan extreem hoog is; men veronderstelt steeds vaker tegenwoordig, dat deze er verantwoordelijk voor is, dat een significant aantal mensen hier kanker door hebben gekregen, én dat de dosis inmiddels een 1000-voud is van die éne röntgenstraal op de borst, waar de ‘deskundigen’ zich op baseren…”

Uit een studie die in 2009 werd gepubliceerd in het ‘The New England Journal of Medicine’ kwam naar voren dat maar liefst één op de 25 kankers, 4% van alle gevallen dus, in min of meerdere mate veroorzaakt is door CT-scans. Hieruit blijkt de uiterst onnauwkeurige wijze waarop bij de introductie van deze CT-scans, de veiligheid van deze technologie is belicht. Tevens blijkt hier natuurlijk uit, hoe gevaarlijk röntgenstraling FEITELIJK is..!

Verschillende onderzoeken naar de effecten van deze straling op de menselijke huid geven alle reden tot verontrustheid; het blijkt dat de straling van scanners een 20-voudige intensiteit heeft, dan eerst aangenomen. Dit komt omdat uit nieuw onderzoek blijkt dat onze huid inderdaad dient als beschermer van het lichaam en deze straling dus in hoge mate absorbeert, vóórdat deze door het lichaam kan dringen!

Dr. Jane M. Orient, M.D. spreekt uitgebreid over deze risico’s.. In een artikel voor het tijdschrift van ‘The Association of American Physicians and Surgeons’ (AAPS) legt ze uit:

“Ze gebruiken in deze scannermachines een ingenieuze lage-energie ‘backscatter’-techniek, die kennelijk prima werkt om explosieven in bijvoorbeeld vracht te detecteren, maar die absoluut ongeschikt is om te gebruiken op een menselijk lichaam. Het is waar dat de straling niet VER DOORDRINGT, zoals de fabrikanten beweren, maar hoe komt dat..? Niet door de machines, maar door de menselijke huid!! Deze absorbeert in hoge mate de intense straling.

Sommige wetenschappers wijzen erop dat het effect van deze stralingsdoses niet adequaat zijn onderzocht. Eén nucleaire wetenschapper verklaarde zelfs dat hij zichzelf NOOIT meer in een bodyscanner zal laten doorstralen op een vliegveld. Laat ik duidelijk zijn door dit te verklaren: Een dokter zou je als patient met een dodelijke ziekte, NOOIT aanraden om je in een apparaat als deze scanner te laten bestralen, zelfs als deze door de FDA was goedgekeurd, om  de eenvoudige reden dat er GEEN ADEQUATE STUDIES over beschikbaar zijn”.

En natuurlijk moeten we leren van deze fouten uit het verleden, zeker wanneer we veiligheidsclaims over nieuwe technologieën op hun merites beoordelen. Het voorzorgsprincipe zou dus veel meer opgang moeten krijgen, waar men ervan uitgaat dat technologische stralingsapparatuur VEILIG MOET ZIJN, VOORDAT het wordt ingezet. En dat voorzorgsprincipe lijkt nu aan de basis te hebben gestaan van de beslissing van de EU inzake de scanners. Ook Dr. Russell Blaylock heeft zijn inzichten op dit terrein gepubliceerd, en ervoor gewaarschuwd dat huidkanker een zeer reële optie is, als deze machines worden gebruikt. .

* * *

Aanvullende artikelen:

Each Time You are Exposed to This Machine, You Boost Your Risk of Cancer

What the TSA is NOT Telling You about Full Body Scans…

The Best Bomb Detectors for Airports – Why Aren’t We Using Them?

3 gedachten over “EU: de röntgen-bodyscanners gaan in de ban!!

  1. exact hetzelfde tuig van die scanners heeft in israel nog honderdenduizenden kinderen vermoordt met zulke aparatuur de “ringwormchildren”

    Dus er is GEEN sprankje vertrouwen daar de straling met een druk op de knop veelvoudig verhoogd kan worden…en dan nog die actieve stoffen in de vaccins er boven op….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.