Advertentie

Een verborgen wereld..!


*
*
Een verborgen wereld..!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Dat er hele andere redenen schuilen achter de oorlogen die al jaren woeden, begint naar de oppervlakte te komen. Deze houden verband met een verborgen geschiedenis die zijn weerga niet kent. Daarin vormt Irak een belangrijke schakel, maar daarover straks meer. Ik begin bij het begin..
In september 1995 gaf Phil Schneider een presentatie op de ‘Preparedness Expo’. Dit kostte hem enkel maanden later zijn leven toen hij als straf werd gezelfmoord door de DeepState. Hij heeft daar  de ‘Nieuwe Wereldorde Agenda’ blootgelegd, en hoe deze verband houdt met buitenaardse wezens. Tijdens deze toespraak presenteerde hij fysiek bewijs van buitenaardse metalen en artefacten, samen met aanvullende foto’s om zijn beweringen te valideren.

Volgens Schneider waren er op dat moment wereldwijd 1477 actieve ondergrondse bases. De kosten om zo’n basis te bouwen bedroegen in die tijd 17 tot 19 miljard USD, en konden in 1 tot 2 jaar voltooid worden met behulp van geavanceerde constructietechnieken, waaronder verglazing en het smelten van rotsen met behulp van lasers. Deze bases zijn gigantisch en er zijn duizenden militairen en servicepersoneel werkzaam. De bases zijn onderling verbonden met een enorm transportatiesysteem van magnetische levitatietreinen, die voor ons nauwelijks voor te stellen hoge snelheden kunnen ontwikkelen. Onder onze voeten bevindt zich dus een compleet andere wereld.

De ondergrondse basis ‘Sugarhouse Fort’

Zo vind je daar ook het verborgen koninkrijk Agartha. Dat is een ondergronds land dat diep in het centrum van de planeet Aarde ligt. De boeddhisten geloven dat miljoenen mensen in dit ondergrondse paradijs leven. Afhankelijk van met wie je praat, wordt gezegd dat deze goedaardige bewoners van de aarde, ofwel de overlevenden van Atlantis en Lemurië zijn, of een onbekend ras. Wereldwijd worden er op specifieke plekken regelmatig UFO’s waargenomen, die in en uit de aarde vliegen. Deze wereld is o.a beschreven in de in de boekenreeks ‘Transsylvanian Sunrise’ van Radu Cinamar.

Derinkuyu is een verlaten ondergrondse stad in Turkije. Deze werd bij toeval ontdekt in de 70-tiger jaren door een man die een muur afbrak in zijn kelder. Deze stad is bijna 3000 jaar oud en bevat 18 verdiepingen, waarin alles aanwezig was wat een ondergronds leven mogelijk maakte incl. scholen, kapellen, en zelfs stallen. Het heeft ooit 20.000 mensen gehuisvest.

Tijdens de gruwelijke ‘Lyran’ oorlog in ‘Keplar 62’ in de ‘Lyra’ constellatie, vluchten alle menselijke rassen, en verspreiden zich in ‘ruimtearken’ over ons huidige zonnestelsel. De Annunaki lieten de vluchtende Lyraanse vluchtelingen toe, om nieuwe koloniën te stichten in het sterrenbeeld Plejaden. Planeten werden gecreëerd en geterraformeerd, en koloniën werden gesticht door de twee grote Lyraanse vluchtelingengroepen, te weten de Errahel en de Taal.

Nordic alienras

Zij worden ook wel de Nordics genoemd, omdat ze Scandinavisch ogen. De Annunaki werden hun beschermers. Ze werkten nauw samen met Enki in de daaropvolgende kolonisatieprojecten van de Annunaki, waaronder de Aarde. Hier beschermen ze een heleboel verschillende soorten mensen die in de aarde leven in ondergrondse en onderwatersteden, om met de onvoorziene gebeurtenissen op aarde om te gaan. Ze monitoren wat er in onze atmosfeer arriveert, en wat onze atmosfeer op aarde verlaat.

Ze opereren wereldwijd vanuit grote ruimtehavens en werken samen met de Aardse Alliantie. Ze beschikken over honderden UFO’s en bezitten de kennis van de ruimte-arken, die door hun beschermd worden. Ze trainen verschillende soorten mensenrassen om hun ruimteschepen te besturen, en geven ze vervolgens aan de beschavingen die er klaar voor zijn. Onze beschaving is de volgende die deze technologie zal ontvangen. Op dit moment is het hun taak om ons groeiende bewustzijn te observeren. Ze monitoren alle conflicten, aardbevingen e.d. die zich wereldwijd afspelen.

Toen de Annunaki-broers streden..
Enki de strijd tegen Enlil verloor en de Aarde verliet, werd hij gedwongen om zijn wetenschappers met wie hij nauw samenwerkte, achter te laten. Deze wetenschappers waren reuzen in een fysieke vorm, en werden door de toen levende mensen als koningen beschouwd. Zij kozen er voor hun lichaam in stasis (slapende toestand) achter te laten voor het moment dat Enki op Aarde zou besluiten terug te keren, om zijn werk te voltooien.

Dit scenario lijkt veel op wat werd afgebeeld in de Avatar-films van James Cameron, waar blauwe reuzen van 3 meter lang werden gekloond. Met die kloonlichamen kregen mensen toegang tot gebieden, waar ze normaal gesproken geen toegang toe zouden hebben.

De Annunaki lieten verschillende soorten buitenaardse wezens achter om de slapende reuzen, die in stilstand verkeerden, te beschermen. Die verschillende soorten buitenaardse rassen wisten niets van elkaars bestaan, maar ze weten wel alles van de koning/reus die ze beschermen. Elk van deze slapende reuzen bezit unieke esoterische kennis, met geheimen van geavanceerde technologieën en eeuwenoude wijsheid. Oorspronkelijk waren het er twaalf. Vier van de twaalf lichamen zijn helaas vernietigd door de DeepState, en één is in hechtenis genomen. Van de resterende zeven bevinden zich momenteel vier in een activeringsproces.

De sleutel om deze technologie, waar de reuzen mee zijn omgeven te activeren, is genoombewustzijn. Mensen als JP, de supersoldier waar Dr. Michael Salla mee samenwerkt, en Radu Cinamar beschikken over de juiste genetica om toegang te krijgen tot locaties waar oude technologieën verborgen zijn. Zij zijn in staat om door geavanceerde beschermende frequentiebarrières heen te gaan, en deze oude technologieën te activeren. Nu Enki in 2021 is teruggekeerd in ons zonnestelsel, is het moment aangebroken dat de reuzen kunnen ontwaken. De eerste reus die geactiveerd lijkt te zijn, is Ningishzidda. Deze ligt onder Florida en staat ook bekend als Thoth, Quetzalcoatl, Viracocha of Kulkulkan.

Het Mierenvolk

Hij wordt ook wel de ‘God van de Levensboom’ genoemd en wordt beschermd door het ‘Mierenvolk’. Dit Mierenvolk is erg geavanceerd in de landbouw. Ze hebben veel verschillende inheemse volkeren geleerd, hoe ze vegetatie moeten aanleggen en deze moeten planten. Ze leerden hen vervolgens, hoe ze om hun gezondheid optimaal te houden, bepaalde soorten voedsel dienden te gebruiken, en wat wel en niet te eten.

Zo is het Mierenvolk ook cruciaal geweest voor het voortbestaan van de Hopi – niet één keer maar zelfs twee keer. De zogenaamde ‘Eerste Wereld’ (of wereldtijdperk) werd blijkbaar verwoest door brand – mogelijk een soort vulkanisme, asteroïde-inslag of coronale massa-uitstoot door de zon. De Tweede Wereld werd verwoest door ijs – gletsjers uit de ijstijd of een poolverschuiving. Tijdens deze twee mondiale rampen werden de deugdzame leden van de Hopi-stam overdag geleid door een vreemd gevormde wolk, en ’s nachts door een bewegende ster die hen naar de hemelgod ‘Sotuknang’ leidde. Deze bracht hen uiteindelijk naar het Mierenvolk die hun begeleidde naar ondergrondse grotten, waar ze onderdak en voedsel vonden.

Het Mierenvolk gelooft in het licht.
Hun overtuigingen komen voort uit het feit dat we energie zijn; dat alles met elkaar verbonden is; dat alles leeft en dat alles een god is. Daarom behandelen ze iedereen hetzelfde met Liefde, omdat Liefde een energie is die iedereen heeft, en die we moeten delen. Ze gaan ons binnenkort onderwijzen wat ze vroeger aan andere culturen leerden. Mensen zullen de mogelijkheid krijgen hun grottenstelsels te bezoeken. Degenen die er voor zullen kiezen daar te blijven wonen, zullen met open armen worden verwelkomd.

Eind september 2022 leidde JP een geheime missie van acht militairen naar een ondergrondse faciliteit in Florida. Daar werden ze naar een tempel gebracht, die verlicht werd door kaarsen gecreëerd  door een wijnstok die licht kon maken. De geur was als vanille. Deze wijnstok heeft een prachtige roodachtig gele bloem die ’s nachts insecten aantrekt. Deze bijzondere plant toonde aan hoe het mogelijk was voor mensen om in deze grotten te leven.

De slangengod Ningishzidda lag in een sarcofaag, met daarnaast de levensboom die water drupt. Deze boom heeft rietjes die het water uit de rivier opzuigen, en naar de planten eromheen druppelen. De zaden van dit soort bomen zullen veel dorpen in verschillende delen van de wereld gaan helpen met landbouw. De boom is enorm groot en het water dat eruit komt is gefilterd en drinkbaar, en uitermate gezond. Het is alsof je potten honing drinkt.

Aan het eind van hun bezoek aan de tempel, ontvingen ze van één van de mierenmensen een geschenk dat bestemd was voor de mensheid op aarde. Het was een kistje dat o.a. de zaden bevatte van een boom, die water konden filteren en verjongings- en levensverlengende eigenschappen konden bieden. Deze hielden verband met de mythische Levensboom en de Fontein van de Jeugd. Ook bevatte het de zaden van de lichtgevende plant, die ’s nachts grote ruimtes kon verlichten. Verder kregen ze een soort buis met bevroren eieren, bewaard in wat leek op klei met een dop die geopend kon worden, en een gel bevatte die in capsules werd bewaard.

De aanwezigheid van dubbelagenten bij de geheime missies naar faciliteiten die tot oude  beschavingen of buitenaardse wezens behoren, is een voortdurend probleem. Vrijmetselaars zijn in alle grote landen op hogere niveaus van de overheid en militaire instellingen geïnfiltreerd. Ze hebben hun mensen op belangrijke posities geplaatst, als het gaat om het onderzoeken en exploiteren van geavanceerde technologieën en artefacten.

 Illustratie van een mieren mens door Adam S. Doyle

Geraffineerde, strategische ontwikkelingen..
Deze verdeelde loyaliteit leidt tot geheime missies, waar militair personeel zich tot het uiterste zal inspannen om geavanceerde technologieën en artefacten te vinden. Deze worden vervolgens als de gelegenheid zich voordoet, door een dubbelagent gecontroleerd, om door de vrijmetselaars te worden weg genomen.  Dat dit ook gebeurd was met het kistje met zaden dat ze hadden ontvangen van het Mierenvolk, werd duidelijk tijdens een nieuwe missie op 11 oktober 2022 waar JP aan deelnam.

In tegenstelling tot hun vorige bezoek, kregen ze dit keer een zeer koel onthaal. Het Mierenvolk was erg boos over het feit, dat het geschenk dat tijdens de eerste missie was overhandigd, en bestemd was voor alle mensen op aarde, op bevel van de nieuwe Britse monarch, koning Charles III was overgebracht naar Engeland. Twee leden uit de eerste missie bleken verantwoordelijk te zijn geweest voor het meenemen van de zaden uit de VS.

Zij waren agenten van de Britse kroon en/of een geassocieerde organisatie zoals de Vrijmetselaars. De ontvreemde zaden werden waarschijnlijk ingezet bij de planning, of de daadwerkelijke uitvoering van de kroning, voor een onbekend occult doel. Ook zou het te maken kunnen hebben met Ninurta, Enlil zijn zoon, die nog achter de schermen actief was aan de top van de DeepState piramide, en samenwerkte met de Vrijmetselaars..?

Dat Ninurta nog steeds in leven kon zijn, heeft te maken met het feit dat de Annunaki in staat zijn om van lichamen te ruilen, wanneer deze beginnen te verouderen. Dit zijn klonen van henzelf. Hij schijnt ondertussen verwijderd te zijn door de Aardse Alliantie.

Uit de herhaalde missies van JP naar de ondergrondse Mierenvolk-beschaving in Florida blijkt duidelijk, dat de identiteit, en locaties van de slapende reuzen, zeer gewilde informatie is voor de DeepState. Op 1 november 2022 verklaarde JP, dat de gestolen zaden waren gevonden en teruggegeven. De zaden moesten nu eerst naar Irak worden gebracht om daar een nieuw ontdekte reus, Arunna genaamd, te kunnen activeren.  Dit toonde aan dat de reuzen aan elkaar gelinkt zijn, en tevens in verbinding staan met de 9 ruimtearken, die wereldwijd zijn ontdekt en zich binnenkort aan de wereld zullen tonen.

Locatie verblijfplaats Iraakse reus

Arunna bewaakt de ‘Hall of Records’ dat gelinkt is aan het Bucegi gebergte in Roemenië, en Tibet. Er ligt daar ook een ruimteark met zeer geavanceerde en krachtige technologie, waarvan sommige holografisch is. Deze is onlangs in handen gekomen van de aardse Alliantie. Hij ligt bij de Summarische stad Nippur, dat vroeger bekend stond als een centrum voor de aanbidding van Enlil en zijn zoon Ninurta.

De technologie die hier verstopt ligt, behoort tot de meest geavanceerde die de Annunaki destijds bezaten, toen Enlil commandant van de ruimtevloot was. Arunna was de hoofdingenieur voor geavanceerde scheepsbouw. Hij werkte oorspronkelijk voor Enlil, maar liep over naar de factie van Enki. Hij koos ervoor om naar een stasiskamer te gaan op de locatie, waar de meest geavanceerde Annunaki-technologie zich bevond.

Niet ver daar vandaan liggen ook een begraven sterrenpoort en een ruimtehaven. Sommige ruimteschepen zijn daar nog steeds aanwezig. Deze sterrenpoort was de echte oorzaak van de Amerikaanse militaire interventie in Irak, in 1990. Onder het Nippur-gebied buiten de oude stad, bevindt zich de hoofdpoort die ooit deze planeet verbond met het netwerk van de grote routes van deze Melkweg.

Deze hoofdpoort is momenteel gedeactiveerd, maar is de centrale sleutel die alle andere poorten met elkaar verbindt. Ook verbindt het kleine portalen op andere oude plaatsen, waar geheime gegevens en technologie worden bewaard. De oorlog die in het Midden Oosten woedt heeft daar alles mee te maken, en is ondertussen in het voordeel van de Alliantie beslist.

ISIS (Israëli Secret Intelligence Service) en Hamas (opgericht door de CIA) zouden zogenaamde vijanden zijn van elkaar, maar niets is minder waar. Het zijn beide facties van de DeepState. Hun gezamenlijke doel was namelijk om in het Midden-Oosten Groot Khazaria op te bouwen. Het Palestijnse en Israëlische volk zijn beiden de echte slachtoffers die als speelbal worden ingezet waarmee de DeepState probeert zijn doel te kunnen bereiken.

De werkwijze van deze terroristen, waarin een mensenleven niet meetelt, is intens duivels en kwaadaardig. Zo hadden ze hun hoofdkwartier onder het ziekenhuis van Gaza gebouwd, en onder de stad Gaza met 750.000 inwoners de grootste adrenochroomfabriek ter wereld, waarbij de Palestijnen als levende schilden moesten fungeren.

Een derde reus bevindt zich in Slovenië.
Hij wordt daar bewaakt door zijn soldaten die reeds ontwaakt zijn en afkomstig zijn van een beschaving uit de Binnenaarde.  Alle drie de reuzen beschikken over een zeer lange baard, die om hun nek gewikkeld is. Deze reus beschikt weer over een hele andere soort technologie, die binnenkort met de aardse bevolking gedeeld zal gaan worden. Er lijkt een verband te bestaan dus deze reus en een Sloveense legende over een koning Matjaz (aka Mathias) die zich na een nederlaag besloot schuil te houden in de berg Peca, totdat er een goed moment zich zou voordoen om terug te keren.

Deze koning vertegenwoordigt de mythische heerser die rechtvaardig is – een verdediger van zijn volk en van een gouden eeuw van welvaart – die te vergelijken is met de Arthurlegende uit de Britse traditie. De legende vertelt ook dat koning Mathias een extreem lange baard heeft die om zijn nek slingert. De vierde reus is aangetroffen in een onderwaterstad in de Bermuda Driehoek. Hij wordt beschermd door lange, buitenaards uitziende mensachtigen.

In onze wereld gehuld in mysterie, heeft zich stilletjes een transformatie van kosmische proporties voltrokken, verborgen voor de waakzame ogen van de reguliere samenleving. De verwijdering van het ‘Archon Etherische Raster’ – een raadselachtige energetische structuur die onze planeet omringt –  is zojuist voltooid. Deze monumentale gebeurtenis markeert een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid.

Leylijnen rondom de Aarde

Nu de ketenen van het laagfrequente bestaan eindelijk worden verbroken, kunnen talloze zielen hun reis naar verlichting en spirituele vrijheid beginnen. Het Archon Etherische Grid, dat onze geliefde planeet omringt, is een complexe energetische structuur dat lange tijd in geheimzinnigheid is gehuld. Vaak is het vergeleken met de gevangenistralies uit de fysieke wereld.

Dit onzichtbare raster heeft zijn invloed uitgeoefend op de trillingsfrequenties van de Aarde. In de kern functioneerde het Archon Etherische Raster als een kolossale energieafvoer, waarbij vitale levenskracht uit de Leylijnen van de Aarde werd overgeheveld naar het daarboven gelegen labyrintische web. Deze kwaadaardige manipulatie van energie, zorgde ervoor dat de planeet en haar bewoners vastzaten in een voortdurende staat van een laagfrequent bestaan, waardoor de spirituele groei en evolutie werden belemmerd.

Deze derde dimensie omvat een breed spectrum aan frequenties.
Aan de bovenzijde resoneert het met liefde, licht en eenheidsbewustzijn, terwijl het aan de onderzijde wordt geplaagd door dichtere energieën als angst, scheiding en beperking. Eeuwenlang heeft de mensheid zich verschanst in de lagere frequenties van dit spectrum, vechtend tegen het gewicht van negativiteit en spirituele stagnatie.

De verwijdering van dit Archon Etherische Raster heeft een dramatische verschuiving in het menselijk bewustzijn teweeggebracht. Terwijl de energieafvoer wordt ontmanteld en de trillingsfrequenties van de planeet beginnen te stijgen, ontwaken individuen om hun ware spirituele aard te herinneren. Dit ontwaken is niet slechts een zachte beroering van de ziel, maar een seismische omwenteling van het bewustzijn zelf. De mensheid is niet langer gebonden aan de beperkingen van een laagfrequent bestaan, en ervaart een collectieve wedergeboorte. De dichte energieën die ons ooit zwaar belastten, zijn aan het verdwijnen.

In plaats daarvan spoelt er een golf van goddelijke Liefde en Licht over de aarde. Het is een fundamentele transformatie die de beperkingen van taal en logica overdrijft, en de kern van ons wezen beïnvloedt. Voor degenen die hun zielsmissies nagestreefd hebben, die onvermoeibaar hun karmische lessen hebben doorgewerkt, en die het pad van spirituele verlichting hebben gezocht, is dit het moment waar ze lang op hebben gewacht.

De verwijdering van het Archon Etherische Raster betekent onze bevrijding, onze ascensie naar hogere bestaansgebieden. Het is een thuiskomst voor de zielen die het labyrint van menselijke ervaringen hebben doorkruist, en naar voren zijn gekomen als bakens van licht en wijsheid. Wij zijn de fakkeldragers van een nieuwe eeuw en begeleiden de mensheid naar het pad van Liefde, eenheid en goddelijk doel.

Zodra de ruimtearken volledig geactiveerd zijn, zal de eerste golf van onthullingen bestaan uit het vertonen van al de UFO’s afkomstig van de ruimtehaven van de Nordics onder Florida. Deze zullen contact gaan maken met de civiele sector. Wanneer de mensen er klaar voor zijn, zullen ze vervolgens worden uitgenodigd om mee op ontdekkingsreis te gaan.

Hiermee wordt onze Galactische oorsprong een feit. We gaan een fantastische toekomst tegemoet waarin we volledig geleid worden. Dit zal je terug gaan brengen bij je zielscluster. Dus ben je er klaar voor…?

Harriet Algra

november ’23

thenewstrain.org

Voor een link naar een artikel over de boeken van Harriet Algra,
hier op de site, klik op deze illustratie

 

Bronvermelding:

US Army Insider Missions –  Dr. Michael Salla

WEBINAR | D.U.M.B.s – The Agartha Network – Hollow Earth (Part 1)

https://www.youtube.com/watch?v=shnTdjBxmMM

https://anomalien.com/whistleblower-phil-schneider-found-dead-after-revealing-alien-agenda/

https://www.ancient-origins.net/myths-legends-americas-opinion-guest-authors/ant-people-hopi-00927

https://www.frontnieuws.com/het-werkelijke-verhaal-over-al-shifa-ziekenhuis-hamas-en-israel/

https://amg-news.com/breaking-free-the-removal-of-the-archon-etheric-grid-around-the-planet-is-now-complete/

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.