Advertentie

De verborgen continenten..


x


X

De verborgen continenten

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Het begint erop te lijken dat het schilderij van de aarde dat ik 4 jaar geleden heb geschilderd wel eens dichter bij de waarheid lijkt te zitten dan dat ik toen kon vermoeden. Een paar weken geleden ontving ik van verschillende kanten informatie dat onmiddellijk resoneerde. Het betrof het reisverslag van William Morris die rond 1800 de verborgen wereld voorbij Antartica ontdekte. Dit verslag deed me denken aan het boekje ‘The Smoky God; or, A Voyage to the Inner World’ wat ik jaren geleden al had gelezen. Dat beschrijft het reisverslag van een Noorse visserman die met zijn zoon per ongeluk in die wereld terechtkwam. Deze wereld zou volgens de toen bestaande theorieën de Binnen Aarde moeten zijn.

Deze nieuwe informatie beschrijft het anders waardoor ineens de verborgen geschiedenis van de aarde en de mensheid zichtbaar begint te worden, een geschiedenis waar iedereen hier op aarde recht op heeft en die totaal afwijkt van wat de geschiedenisboeken ons proberen wijs te maken. Er bestaat namelijk een verborgen continent naast de onze, waar de oude mensheid woonachtig is, een mensheid die niet gereset is zoals wij hierop aarde.

Er hebben heel wat mensenrassen bestaan in andere tijden, net als dat er vele verschillende resets of reboots hebben plaatsgevonden. (HIER) Bij een reset worden zo goed als alle mensen omgebracht en blijven alleen de pasgeborenen achter. Hiermee wordt een nieuwe wereld opgestart. Dit vindt meestal plaats wanneer de machthebbers hun controle over de massa beginnen te verliezen omdat deze  begint te ontwaken uit de hypnose die hun gevangen hield.

De verborgen continenten

Om deze resets tot stand te brengen wordt gebruik gemaakt van overstromingen; branden; pandemieën; oorlogen; nucleaire aanvallen of oorlogsbommen die asteroïden worden genoemd. De mensheid die vlak achter de ijsmuren leeft, zijn gered door de reuzen uit het zuiden vlak voor de laatste reset eind 18de eeuw. Daarover straks meer.

De verantwoordelijken achter deze resets..
zijn de Custodians die bestaan uit de Alpha Draconis (A.D. ook wel bekend als Ciakarr), de Annunaki en de Illuminati bloedlijnen waarbij ze worden geholpen door de Khazaarse maffia en degenen die hun ziel verkopen in ruil voor macht, roem en rijkdom. (HIER). We hebben hier te maken met het ergste soort psychopaten denkbaar. Zij creëerden alle bestaande ziekten, inclusief kanker, met de bedoeling daar heel veel geld aan te kunnen verdienen.

Hiermee werden de overgebleven baby’s besmet en in sommige gevallen zelfs ook de 2de generatie om er zeker van te zijn dat deze ziekten van generatie op generatie doorgegeven zullen worden. Het is ook niet ongewoon dat mensen via de lucht vergiftigd worden met behulp van chemtrails, de vliegtuigstrepen in de lucht. Hiermee zijn ze in staat het weerbeeld volledig te manipuleren. Dit is wat bij de laatste reset heeft plaatsgevonden en gigantische modderstromen veroorzaakte. Deze vliegtuigstrepen waren in de afgelopen jaren weer heel duidelijk aanwezig.

Hiermee werd het natuurlijke weerbeeld volledig verstoord om de mensheid te willen overtuigen dat de aarde zogenaamd aan het opwarmen is. Dit heeft tot gevolg gehad dat onze lichamen heel snel verouderen. De gemiddelde leeftijd van de mensen aan de andere kant van de ijsmuur ligt tussen de 240 en 250 jaar. Zij worden niet permanent mentaal aangevallen, misleid en belogen, in tegenstelling tot de mensheid hierop aarde die net als de aarde gemodificeerd wordt, waar het kwaad overheerst waardoor het leven alsmaar zwaarder en zelfs ondraagbaar wordt.

Dit zal abrupt stoppen  wanneer de mensheid zal ontdekken wie ze werkelijk zijn en zichtbaar gaat worden wie de machten achter de schermen zijn. De Annunaki die hun eigen werelden bezitten, hebben zich vanaf het begin vijandig opgesteld tegenover de mens, op enkele uitzonderingen na waaronder Enki, ook wel bekend als EA. (HIER) Zij waren gebonden aan de aarde door een oud verdrag wat ze hadden afgesloten met de A.D. Wat de A.D. en de Annunaki gemeen hebben is hun geavanceerde technologie.

Zij zijn vanaf hun geboorte kolonisten die continu op zoek zijn hoe ze nieuwe werelden kunnen innemen om daarvan te kunnen profiteren en bestuderen de levensvormen die ze daar aantreffen. Als deze hen dienen, onderzoeken ze hoe ze deze in bezit kunnen nemen ofwel hoe ze tot bepaalde overeenkomsten kunnen komen.

Dit is de manier waarop ze ook de mensheid hier op aarde in hun macht kregen. De piramides die we overal op aarde tegenkomen zijn gebouwd door de Annunaki en zijn energiegeneratoren om de mensheid onder controle te houden. Ze dienen tevens als afschrikmiddel voor eventuele indringers van buitenaf, die de mensheid zouden willen helpen bevrijden.

De échte wereld is nogal anders dan we denken..!
De ijsmuren rondom de aarde zijn synthetisch en door de Custodians gebouwd om te voorkomen dat de mensheid de binnenste Dome zou kunnen bereiken. Want die ontdekking zou de onjuistheid van het Oude Testament aantonen waarin de Custodians zich voordeden als zijnde de goden die aanbeden dienden te worden. Deze rassen zijn bedreven in het manipuleren van omgevingen binnen de Dome van elke bekende wereld, omdat ze over zeer geraffineerde technologieën beschikken waarmee ze dit kunnen doen.

Het zijn tevens ‘shapeshifters’ die de vorm aan kunnen nemen van de rassen die leven binnen die Dome en wat ze dus volledig onherkenbaar maakt. Dit maakt ze zo goed als onschendbaar omdat, als we de aarde als voorbeeld aanhouden, ze door de gehypnotiseerde massa worden verdedigd omdat die zich niet kunnen voorstellen dat er wezens op aarde bestaan die in staat zijn tot het ergste kwaad denkbaar. Dit is de reden dat het niet eenvoudig is om deze groep in korte tijd te elimineren. Dit gaat pas lukken als het gros van de mensheid ontwaakt is. Dat punt naderen we momenteel met rasse schreden.

De Custodians hebben in totaal 178 werelden in kaart gebracht en zijn door hun zeer geavanceerde schepen één van de weinigen die de 178 werelden daadwerkelijk bezocht hebben ofwel in kaart hebben gebracht. Iedere wereld wordt omgeven door een cirkel (zie afbeelding hierboven) en iedere cirkel wordt overkoepeld door één of meer Domes, afhankelijk van wat die cirkel omvat. Deze Dome is een soort membraan dat een systeem verdeelt en wat is te vergelijken met een cel en plasmamembraan.

Deze Dome of membraan is onzichtbaar voor ons mensen. Er bestaan andere rassen die deze wel kunnen zien. Het membraan scheidt twee systemen, die zowel kunnen overeenkomen als compleet verschillen van elkaar. Er bestaan verbindingen tussen het binnenste en buitenste systeem van iedere cirkel, behalve met één die beschouwd wordt als zijn de belangrijkste, namelijk de ‘Celestiale wereld’.

Die verbindingen tussen binnen- en buitenwerelden zijn nauwelijks vindbaar. De rassen die erin geslaagd zijn ze te vinden en degenen die hun technologische vooruitgang baseren op zowel verovering, als hun missie om te verkennen, maken lange reizen met de reden om informatie uit andere werelden te verzamelen. Met deze informatie ontwikkelden ze verschillende soorten systemen om deze in- en uitgangen op te sporen. Daarnaast bestaan er ook portalen die de verschillende werelden met elkaar verbinden.

Het was de Celestiale wereld die ertoe leidde dat er een verdrag ontstond tussen de A.D. en de Annunaki. Deze cirkel, die hun op geen enkele wijze toegang verschafte werd een obsessie. Dit is de wereld van de 12de dimensie dat we ‘de Bron’ noemen. De reden van hun obsessie was het gerucht dat in de Celestiale wereld het geheim kon worden ontdekt waarmee ze de grote Dome zouden kunnen binnendringen die de bekende werelden van buitenaf scheidt.

Die grote Dome zou wel eens te maken kunnen hebben met de 13de dimensie, de dimensie van de Christos energie. Wij mensen maken in tegenstelling tot de Custodians onderdeel uit van deze Christos energie. Wanneer wij overlijden keren we automatisch terug naar de Bron. Dit maakt dat wij mensen van nature heel vredelievend zijn. We zijn allemaal met elkaar verbonden als één grote familie en beschikken over een scheppingskracht die ook wel de Godskracht wordt genoemd.

Ook zijn wij mensen in staat om ons voort te planten. De Custodians kunnen dit enkel doen door middel van klonen. Zij kunnen namelijk alleen maar creëren met behulp van technologieën. Om deze redenen ontwikkelden ze allerlei hybridiseringsprogramma’s waarin ze hun rassen kruisten met de mens. Op deze manier hoopten ze toegang te verkrijgen tot de Celestiale wereld. Dit is ze nooit gelukt. Hun lichamen worden onmiddellijk verbrand zodra ze deze wereld binnengaan, ook levende mensenlichamen. De Celestiale wereld verschaft enkel toegang aan de ziel en niet aan levende lichamen.

En dit is dus een onmogelijke opgave voor ze.
Door het offeren van grote groepen mensen probeerden ze de energie die hun blokkeerde te manipuleren maar ook dat bleef zonder resultaat. Niets werd geschuwd. Ze hebben zelfs geprobeerd om lichamen weer tot leven te wekken. De reden dat de resets; de leugens; de misleiding; de pandemieën; het verkorten van onze levensduur etc. tot op de dag van vandaag doorgaan, lijkt te maken te hebben met het feit dat ze hiermee proberen te voorkomen dat de mensheid zal ontwaken.

De Godskracht die in iedere mens hierop aarde huist, is de allerbelangrijkste kracht die er in dit universum bestaat. Dit is de kracht die alle levensvormen in de andere cirkels voedt. Als die kracht vernietigd zou worden betekent dat het einde van de Bron. De mensheid hier, dus ook de slapende massa, vormen de sleutel naar de bevrijding. De uitspraak van ‘Q’ : WWG1WGA (where-we-go-one-we-go-all) wordt hiermee ook ineens erg duidelijk. Iedere mens zal worden bevrijd, niemand zal achterblijven.

Wat we momenteel wereldwijd ervaren heeft al vele keren plaatsgevonden. Dat de mensheid niet volledig is uitgeroeid hebben we te danken aan de reuzen afkomstig van het ‘Eiland van Thoth’. Zij zijn ruim 2.50m lang en een zeer geavanceerd ras die niets te maken hebben met de barbaarse reuzen uit onze sprookjesboeken. Er bestaan ook veel langere reuzen alleen niet op dit eiland. Ook de reuzen hebben net als de Custodians de 178 werelden in kaart gebracht waar onze aarde er één van is.

Onze aarde staat buiten de ijsmuur bekend als ‘Known Lands’. Deze werelden bevinden zich achter de ijsmuur. Het verleden van de reuzen of de reuzenmens is verborgen, net als hun technologie en de grootsheid van hun geschiedenis die binnenkort zichtbaar voor ons zal worden. Zij zijn de enigen in de geschiedenis geweest die de Custodians hebben weten te verslaan.

Door de resets verzwakte de mensheid steeds meer.
Toen dit een gevaarlijk dieptepunt bereikt had besloten de reuzen in te grijpen. Zij waren volledig op de hoogte van de Godskracht die de mensen hier in zich meedroegen. Ze begonnen zich te vermengen met de mensen wat tot gevolg had dat deze snel in aantal toenamen. Hieruit ontstond een zeer sterke verzetsgroep.

Dit werden de gouden jaren waaruit het Tartaarse Rijk ontstond dat zich over het grootste gedeelte van de aarde verspreidde. Tartaria stond bekend om zijn vrije energie, prachtige architectuur en de inwoners genoten van een uitermate goede gezondheid en leefden stuk voor stuk in overvloed.

Eind 18de kwam er een abrupt einde aan deze gouden periode toen ze geheel onverwachts aangevallen werden door de opnieuw op krachten gekomen Custodians. Omdat die de controle over het milieu beheersten waren ze in staat deze op alle mogelijke manieren te manipuleren. Ze creëerden natuurrampen uit het niets in alle belangrijke centra van het verzet. Dit veroorzaakte modderstromen, gigantische stormen e.d.  en uitputting en verzwakking bij de verzetstroepen. (HIER)

Vele reuzen wisten te vluchten toen duidelijk werd dat een nederlaag onvermijdelijk was. Een kleine groep mensen volgde hun via de Noord- en Zuidingangen. Dit waren dezelfde ingangen als waar de reuzen ooit door binnen waren gekomen. Deze groep mensen begon een nieuw leven achter de ijsmuur waar ze hun contact met de Bron herstelden. De mensheid die achterbleef werd grotendeels uitgeroeid door een nieuwe reset en de Custodians bouwden een synthetische ijsmuur rond de aarde om te voorkomen dat er opnieuw hulp van buitenaf binnen zou kunnen komen.

De ingangen in de ijsmuur werden beveiligd met een radarsysteem dat onmiddellijk vulkanen doet uitbarsten wanneer er mensen via de doorgangen in- of uitkomen. En worden er mensen opgepakt, dan verdwijnen die voor de rest van hun leven in een inrichting om te voorkomen dat er informatie vrijkomt over de andere werelden buiten de ijsmuren. Die vulkaanuitbarstingen veroorzaken enorme stormen waardoor de meeste schepen in moeilijkheden komen en zelfs vaak vergaan.

Het verhaal van de visser en de ijsmuur..
Dit is wat de Noorse visserman met zijn zoon overkwam toen ze na twee jaar reizen verschillende werelden aan de andere kant van de ijsmuur hadden bezocht en via de zuidelijke ingang weer terug naar huis wilden. De vader kwam tijdens zo’n storm om nadat hun schip was vergaan. De zoon werd door een schip opgepikt en verdween voor bijna de rest van zijn leven in een inrichting in de VS. Aan het einde van zijn leven kwam hij in contact met Willis George Emerson, een journalist, die zijn hele verhaal op papier zette. Hieruit ontstond het boekje ‘The Smoky God: or A Voyage to the Inner Earth’.

In de wereld achter de ijsmuur is het leven totaal anders dan hier. Men respecteert het leven van alles dat leeft. Dit is een natuurlijk iets waar niemand toe wordt gedwongen. Misdaad bestaat er niet net zo min als politie en gevangenissen. Spiritualiteit en introspectie zijn fundamenteel en worden van kinds af aan onderwezen. Dit maakt deel uit van het onderwijs. De kinderen gaan eerst door een spirituele groei waarna de rest volgt. Zij maken deel uit van de rassen waar de Galactische Federatie van Werelden uit is opgebouwd en zijn dus letterlijk onze familieleden.

Donald en Ivana Trump, 1968

Velen daarvan zijn ondertussen geïnstalleerd op allerlei belangrijke sleutelposities om de aarde van binnenuit mee te helpen bevrijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan president Donald J. Trump. Dit verklaard ook waarom de Trump uit de jaren zestig een compleet andere persoon is.

De tijd van vrijheid komt met de dag dichterbij. Dagelijks ontwaken er steeds groter wordende groepen mensen wat tot gevolg heeft dat de Galactische Federatie van Werelden op het punt staat om zich bekend te maken. Zodra dat heeft plaatsgevonden zal de bevrijding plaatsvinden en kan het ware pad van spirituele kennis beginnen.

Het wordt alsmaar duidelijker dat ons menselijk lichaam een fractal is van de aarde en dat de aarde een fractal is van wat het universum wordt genoemd. Het zijn alle drie levende lichamen die volledig met elkaar in verbinding staan. Het universele lichaam is opgebouwd uit zeker 178 verschillende werelden. Buiten dit universum bestaan ook weer vele andere universa die gezamenlijk weer een lichaam vormen, dit gaat eindeloos door.

Sterrenhemel

De cirkels van de verschillende werelden lijken op een cel die omgeven wordt door een plasmamembraan. Iedere cel in ons menselijk lichaam bevat alle informatie van ons hele lichaam. Iedere wereld bevat alle informatie van het universum. Die informatie wordt nachts zichtbaar door de sterrenhemel boven ons. De Celestiale wereld is vergelijkbaar met ons hart. En omdat we daar volledig mee verbonden zijn wordt het ook een stuk eenvoudiger te begrijpen dat we als mensheid in staat zijn overal naar toe te reizen. Dit is ons 7de zintuig.

De misleiding om deze waarheid voor ons verborgen te houden is uiterst geraffineerd opgebouwd. Toen er steeds meer mensen wakker werden en begonnen te beseffen dat er van alles haperde aan de theorie dat de aarde een ronde planeet zou moeten zijn, en dat andere planeten en sterren zo en zo veel lichtjaren van ons verwijderd zouden liggen, werd door DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) het concept van ‘de platte aarde’ gelanceerd.

Hiermee wilden ze deze wakkere groep in kaart brengen om ze via geraffineerde mind-control programma’s weer terug in hun hypnosestaat te brengen. De aarde zou volgens dat concept een platte schijf zijn en het universum om ons heen zou komen te vervallen omdat dit slechts een projectie op de Dome zou zijn. Dit moest het beeld opwekken dat de aarde de enige bestaande planeet was in deze schepping.

Tegelijkertijd lanceerden ze om dezelfde reden ook Facebook. Dit werd in eerste instantie uitgebracht onder de naam ‘Life Log’ en was dus geen uitvinding van Mark Zuckerberg. Die fungeert slechts als een marionet voor de machthebbers achter de schermen. Facebook, maar ook Youtube, Twitter, Instagram etc. zijn dus niets anders dan een uiterst geraffineerd spionageprogramma’s waarmee ze iedereen in kaart proberen te brengen.

In dit levende lichaam dat wij aarde/GAIA noemen, fungeren de Custodians/DeepState dus letterlijk als een virus dat wij dienen te overwinnen. Dit virus heeft een groot deel van de mensheid besmet, die daardoor zijn eigen identiteit met zijn eigen unieke kleur is kwijtgeraakt. En wanneer je allerlei kleuren door elkaar heen mengt, ontstaat een vieze bruine kleur. Dat is exact wat er in ons wereldbeeld zichtbaar is geworden. Alle kleur is aan het verdwijnen en grijze/ bruine tinten overheersen, als zijnde de ‘modekleuren’. Om hier een einde aan te kunnen maken is het belangrijk dat we elkaar gaan helpen om onze eigen unieke kleur weer terug te vinden.

Dit houdt in de ander te gaan accepteren zoals die is, zonder deze te willen veranderen. We zijn als mensheid één grote familie en hebben elkaar nodig. We moeten stoppen om ons nog langer tegen elkaar uit te laten spelen. In een gezond lichaam vinden geen ziekten of oorlogen plaats. Door volledig aanwezig te komen in je lichaam waar de echte wereld zich bevindt, en je niet langer te laten ontvoeren door de illusie die zich buiten je voltrekt, worden we weer één geheel waarin ieder zijn eigen stukje vertegenwoordigd. Dan zijn we in staat om dit uiterst gevaarlijke en dodelijke virus in een handomdraai te neutraliseren. Doe je mee……?

Harriet Algra

augustus ’22

totalhealthfoundation.nl

PS. Resoneert deze informatie en je zou deze willen vertalen in andere talen, voel je vrij. In hoe meer talen we dit met zijn allen kunnen verspreiden hoe beter. Ik zal dan een webpagina produceren waarop de verschillende vertalingen te downloaden zijn.

Bronvermelding:

nosconfunden.com.ar/

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-grote-verschillende-resets/

https://www.youtube.com/watch?v=TfZavkIOEdI Chemtrails & Geo-engineering; oud piloot doet boekje open

juan-o-savin-distractions/

The-Navigator-Who-Crossed-the-Ice-Walls-Worlds-Beyond-the-Antarctica-Nos-Confunden

http://432thedrop.com/NewDrop/wp-content/uploads/2022/05/flat-drop-nos-confunden.pdf

https://archive.org/details/TheSmokyGod

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.