Advertentie

Metatron: ‘De Natie van de Mensheid’


X

‘Onze United Nations ervaring’

door James Tyberonn
x

‘Oorlog háten zal nooit oorlogen eindigen.

Het liefhebben van vrede zal oorlogen doen beëindigen,

door het creëren van vrede.’

x

Het was een schitterende dag toen we in New York arriveerden om het bericht en de wijsheid van Aartsengel Metatron naar de Verenigde Naties te brengen. We zouden over een week alweer in Groot Brittannië zijn, en New York zou getroffen worden door een zeldzame aardbeving en gewassen worden door de krachtige wind van een orkaan. Maar die 19e Augustus was het dus een stralende zomerdag, met een strakblauwe lucht en een goud-briljante zon.

De medewerkers van de UN hadden ons goed ingelicht over de veiligheidsprotocols en toegangseisen. We waren er klaar voor! Maar dit was niet de normale gang van zaken voor ons, om ‘Metatron’ te presenteren, en de unieke energie van de uitnodiging door de VN, en de dag, vervulden ons verwachtingsvol. We mochten een paar gasten meenemen, en we werden vergezeld door  Linda Roebuck, Angie Carter, Lilia Phelps, Vikki Lazaro, Mary Adele, Barbara Longue, Rebecca Sellers, Sue Anne Armstrong en Sibtain Rahim. (foto boven)

Buiten het complex werden we gracieus begroet door de afdeling S.E.A.T. (Society for Enlightment And Transformation) van de VN en kregen een prachtig boeket bloemen overhandigd. Toen liepen we door de veiligheidstoegang, waar we door metaaldetectoren werden gescand, onder toezicht van geüniformeerde VN-veiligheidsbeambten. Mijn echtgenote Anne en ik waren opgewonden en nederig tegelijk, met de eer van de invitatie, en verbaasd hoe aartsengel Metatron op de een of andere manier deze wonderschone kans had georkestreerd.
Anne en ik stonden even stil en realiseerden ons dat we vertegenwoordigers waren van alle ‘Earth-keepers’ over de hele wereld. In wellicht de enige omgeving die ooit overheden de gelegenheid zal geven om gezamenlijk vrijuit te spreken over zaken als spirituele verlichting en de kwantum-fysica van multi-dimensionaliteit..! En Metatron is het bezielde veld dat ‘spreekt’ over de wetenschap van  Spirit, en de fysica van meta-fysica..!

Voor ons beiden was dit een heel significant moment. Het was een lange reis geweest, en niet altijd een gemakkelijke.. Hoewel ik in 2009 met pensioen gegaan was, na een 33-jarige loopbaan als professioneel geologisch ingenieur, was meta-fysica altijd mijn passie geweest. Ik had dit vakgebied óók bestudeerd de afgelopen 35 jaar.. En toen in 2007 kwam aartsengel Metatron door, en had hij melding gemaakt van deze dag; zijn manifestatie destijds, maakte een heel diepe indruk op ons en zou de levens van Anne en mij, en ons gezin, fundamenteel beïnvloeden.

James Tyberonn met echtgenote Anne

We passeerden de zaal van de VN-Veiligheidsraad en de grote zaal van de VN-Algemene Vergadering. Onze meeting zou precies om 1:15 beginnen, en we zouden 1,5 uur de tijd krijgen, waarin we in korte tijd een drukke agenda diende af te werken.

We presenteerden de teachings van Metatron (zie hieronder) en toen onze tijd naderde om de channeling te beëindigen, werd onze meeting gezegend met extra tijd. Totaal duurde de bijeenkomst 3 uur en toen was de boodschap voltooid. Ons werd verteld dat dit de langste bijeenkomst ooit was, die S.E.A.T. georganiseerd had. De bijeenkomst die ná onze meeting was gepland, bleek niet door te gaan, zodat we 1,5 uur langer konden doorgaan… Er zijn geen toevalligheden, alleen kosmische knipoogjes..!

Zowel Anne als ikzelf voelden de krachtige en wonderschone aanwezigheid van de Metatron-setting, van Spirit zoals we die nog niet eerder hadden gevoeld. Iets enorm diep was zich aan het presenteren en het voelde goed! Op veel manieren was dit de ‘bevestiging’ waarover Metatron ons had verteld, als zo vaak tevoren! Op de een of andere manier bracht deze dag bij de VN mij een dieper begrip in de wereldwijde acceptatie van wat wij doen, en ik ben nederig en heel diep dankbaar voor dat inzicht.

Toen onze meeting was afgelopen, werden we benaderd door verschillende VN-medewerkers uit Rusland en de Ukraïne; ze vroegen me of ik hun boeken wilde signeren. Ik was verbaasd voor het eerst de Russische vertalingen van mijn boek te zien.. Het was een jaar ervoor al verschenen, maar het boek was er kennelijk ook de oorzaak van, dat de interesse ontstaan was bij S.E.A.T om Earth-Keeper en Metatron bij de VN uit te nodigen. Dit werd ons inderdaad bevestigd; kort daarna kregen we invitaties uit Rusland om in Moskou live-boodschappen door te geven..

Met nederigheid, dankbaarheid en Liefde,

James Tyberonn

x

* * *

Metatron: boodschap aan de United Nations

– De Natie van de Mensheid –

 Aartsengel Metatron via James Tyberonn

 

 2011 © Earth-Keeper (zie onderaan dit bericht)

 2011 © Nederlandse vertaling: Guido Jonkers / WantToKnow.nl

x

x

“Gegroet, Ik ben Metatron, heer van het Licht en ik omhels jullie met Liefde, onconditionele Liefde.

 

En hier zijn we, op deze prachtige dag, samengekomen bij de United Nations. We pauzeren om de ruimte te vullen met kosmisch licht en onconditionele liefde. En we zeggen je, dat alleen onconditionele liefde in staat zal zijn de landen van jullie geliefde Aarde te verenigen.

We omgeven ieder en elk van jullie met een verzorgende energie en met het veld van zelfbekrachtiging, omdat ieder van jullie werkelijk meester is op jullie pad van ascentie. Het is ons doel om jullie inspiratie en klaarheid aan te reiken, maar het is in dit geval en altijd van belang dat JIJ, als een heilig en onafhankelijk wezen, onderscheid maakt in dit en andere van deze ‘gechannelde’ boodschappen.

En zo zijn we in 2011 belandt, op de rand van jullie ascentie-voorbode. En nu vragen we je vriendelijk om een moment om je heen te kijken, naar de wereld. En wat zie je dan?  De berichten van jullie media spreken over oorlogen, rampen en economische ineenstorting… En wat uitgezonden wordt, is datgene wat te zien is in 3D en die is vaak vol met rampspoed en dreiging, is het niet zo?
Maar wij vertellen je dat er een nieuwe zon opkomt, en dat is inderdaad de zon van verandering. Deze brengt het licht van de magnifieke Nieuwe Aarde. En geliefden, wij bedoelen dan magnifiek.. En inderdaad weten we dat sommigen van jullie denken: ‘De engelen kijken naar de wereld door een roze bril. Hun perspectief is een sprookjesverhaal’.

Er zijn altijd pessimisten geweest op deze planeet, zij die rampspoed en vernietiging voorspelden en waarschuwingen waarvan je bang dient te worden. En hun adviezen dienen een bepaald doel vanuit dualiteit, en inderdaad wanneer je even oppervlakkig naar de Aarde kijkt, lijkt het erop dat ze gelijk hebben; maar we vertellen je dat het de oude energie is. Onze boodschap is om je te vertellen van je eigen goddelijkheid, en om je het feit mee te delen, als een waarheid, dat deze planeet en met haar de mensheid, zal ascenderen.. en deze mensheid is beslist op het pad om dat te laten gebeuren. Punt uit.

S.E.A.T.
Nu zullen we gaan spreken op deze dag bij de Verenigde Naties, op de alledaagse manier, waarop we spreken tot alle zoekers, tot alle bewuste toehoorders. We herkennen in deelnemers van deze ‘Society voor Verlichting en Transformatie’ de leden van het ‘Transformatieteam’. We kennen jullie erg goed, en we eren jullie voor de rollen die jullie spelen in deze organisatie.

Het Begin en niet het Eind…
En zo vragen velen wat zich werkelijk zal gaan afspelen in 2012. De onheilsprofeten lopen deze dagen zeker in de hoogste versnelling, inzake dit onderwerp. En sommige van de speculanten zijn hier in deze arena op bijzonder vruchtbare grond aan het werk.. Zij genereren angst die voortkomt uit berichten over botsingen van kometen, asteroïden, cataclysmische poolkeringen en economische ineenstorting..

Geliefden, we vertellen je hier opnieuw dat de ascentie zál plaatsvinden, en de mensheid heeft hiervoor gezorgd. Het is tijd om de oude energie te laten gaan, de energie van ANGST. En degenen aanwezig in deze ruimte vandaag, dienen de leiders te zijn, om als voorbeeld in dit proces voorop te gaan.
Meesters, planetaire veranderingen zúllen optreden, maar deze zullen ‘passen’ in het beeld, en de wereldwijde rampen, die sommigen hebben voorspeld, zullen NIET gebeuren. De planeet zal ascenderen, en de mensheid zal erdoor worden meegetrokken. In jullie hoger bewustzijn, dat niveau bóven angst, daarvan zijn jullie je niet alleen bewust, maar jullie hebben het script ervoor geschreven.. En daarom zeggen we hier: “Goed gedaan!”..

Maar opgepast nu, er zal inderdaad een opschoning van de planeet plaatsvinden, het stijgen van de frequentie, maar dit zal op regionaal gebied gebeuren, in het belang van de totale ‘up-shift’, voor het hogere doel. We verzekeren jullie, dat wanneer deze regionale aardbevingen, schokken, winden en golven, hoe verwoestend ze ook mogen zijn, de grotere uitvoeringen ervan onnodig maken; deze zouden anders moéten plaatsvinden.. En deze zullen dus niet optreden, juist om de reden dat er graduele verschuiving zal plaatsvinden. Dat klinkt logisch toch?

Het loslaten van Oude Energie.
Geliefden, we vertellen je dat de ascentie zál plaatsvinden, en dat de mensheid hiertoe aanleiding heeft gegeven. Het is tijd om de oude energie los te laten, ANGST los te laten.

Deze angst is diep ingeprogrammeerd, maar het is een opname die keer op keer wordt afgespeeld. Zó vele van jullie geloofsovertuigingen zijn doorspekt met angst-controle dogma’s, waarschuwingen en beperkingen. Ze programmeren jullie met verkeerde concepten,  over de ‘oerzonde’, de eed van armoede, en ook de focus op wat je NIET zou moeten doen. Hun angstgebaseerde manieren van controleren zijn onderbouwd met ‘straffen voor de overtreders’, waardoor collectieve gedachtevormen worden gecreëerd waarin je gevangen wordt gezet. Dit zorgt weer voor fanatisme en dweepzucht. Het zorgt voor eigenrichting en dreigingen met vergelding: onze manier of anders… Meesters, je kunt NOOIT meer afdalen naar lagere niveaus van bewustzijn, het leven IS expansie. Met de nieuwe Aarde komt ook de grotere rol van co-creatie van de realiteit rondom je. Maar deze verantwoordelijkheid zal zich onthullen door liefde, niet door dreiging.

Daar waar je wel degelijk rekening dient af te leggen voor je acties, is dat de rekenschap tegenover jezélf..! Jij bent een soevereine vonk van het Goddelijke.

Grotere toegang tot Schepperschap.
Dus wat zal er gebeuren in 2012? Het korte antwoord is dat zich een grotere toegang toegang tot je goddelijke creativiteit zal aandienen. De Aarde zal zich versterken naar 12 dimensies, en doordat je toegang hebt tot deze kristallijne velden, zul je een grotere vaardigheid aan de dag leggen om verantwoordelijk te creëren.

'Creatie' (Janosh)

Als je de ascentie zult binnengaan, zal het Kristallijne netwerk, het magnetische netwerk vervangen, dat de eb-en-vloed van de Aarde sinds eonen heeft gedomineerd. Het resultaat hiervan is, dat de 3D-dimensionale polariteit optimaal, in een meer stabiele energie-matrix geperst wordt.

Je zult je afvragen, ‘Wat betekent dat Metatron?’ Het betekent dat de uitslag van de slinger van dualiteit langzaam aan zal afnemen. Dit zal een gradueel proces zijn, het zal plaatsvinden op gedoseerde momenten. En we vertellen je dat het al begonnen is en dat dit ook precies de reden is, waarom het vasthouden aan oude energiepatronen zeer doet.
Deze worden uit de schaduw getrokken, naar het midden van de smeltkroes, zodat iedereen ernaar kan kijken. Als het licht sterker wordt, zullen de insecten zich ertoe aangetrokken voelen. Maar gebeurtenissen zullen niet langer zodanig worden scheefgetrokken dat zij de waarheid verbergen; kijk naar wat er gebeurt in Noord Afrika: positieve ontwikkelingen ontrollen zich en er staat nog veel meer te gebeuren, dat verzekeren we je..

United Nations
En dus zeggen we tegen jullie, hier allemaal aanwezig, dat de S.E.A.T. een belangrijke rol spelt, wellicht veel belangrijker dan velen van jullie zich realiseren. Want jullie zijn de stem van hen, die niet kunnen spreken, jullie zijn hebben de oren van hen die willen luisteren. En velen van de delegatie zullen naar jullie luisteren. Dus wees niet ontmoedigd, want wij herkennen het belang van jullie rol. Zelfs als anderen dat niet doen!

We vertellen jullie dat op een gegeven moment, de wereld voor de ene helft zich in het licht bevindt en de andere helft zich in het donker bevindt. Het is een wereld van polariteiten. We vertellen je dat meer dan de helft van de mensheid zich in een ‘bewustzijnschaduw’ bevindt, nog zullen ontwaken in het licht van wijsheid. We vertellen je dat verlichting plaatsvindt hart ná hart. Daarom moeten de lichtdragers onder jullie ook nooit hun geloof verliezen, altijd helder blijven schijnen, want zelfs een kleine photon-golf, zorgt voor een transitionele verlichting! Zo is het, en zo moet het zijn met jullie hier vandaag.

1ste Wereldlanden
Welnu, sommigen van jullie zullen zeggen, dat grote landen, in wat jullie de 1ste wereld noemen, de financieel dominante en machtige landen, meer op grote corporaties lijken dan op landen.. Grote bedrijven die winstgedreven zijn, en waarvan de inwoners meer als werknemers dan als burgers behandeld worden; in het bijzonder in de Verenigde Staten.
Dat het gat tussen hen die ‘bezitten’ en hen die ‘niet-bezitten’, steeds groter wordt. Er zijn sommigen die beweren dat de grote meerderheid in de VS wordt gecontroleerd en gemanipuleerd door de media, vergiftigd wordt door de schaalgrootte en schuldslaaf is. Dat de soevereiniteit van het individu totaal verloren is gegaan. Maar er brandt nog steeds een licht, dat alsmaar feller wordt. Een nieuwe generatie over de hele planeet komt aan de macht en zij zullen de verandering bespoedigen.

We vertellen je dat de tijd nabij is dat mensen wakker zullen worden in de wetenschap, dat het niet hún zware schulden zijn, die hen aan hun overtuigingen doen vasthouden, maar dat het hun overtuigingen zijn, die hen aan de schuldenlast heeft geketend..!

Het economische systeem in de wereld zal veranderen, wat niet betekent dat het oude in een vrije val terecht zal komen, of dat het onherstelbaar zal crashen tijdens een planetaire chaos. Een dergelijke chaos zou niet dát dienen, wat zich gaat manifesteren. Het zal eerder nog worden geforceerd om te veranderen, een drastische verandering, waaruit positieve elementen naar voren zullen komen, die een betere weg mogelijk zullen maken.
De Nieuwe Aarde, de Nieuwe Mensen, kunnen en willen geen betere toekomst creëren, door simpelweg het verleden te negeren. De verandering zal komen, doordat we van het verleden leren en ons aanpassen aan het heden, stap voor stap. De Nieuwe Mensen die voortkomen uit de generaties die in het volgende decennium aan de macht komen, zullen een nieuw patroon kiezen, als werk-in-uitvoering, en die economsche verschuiving zál plaatsvinden.

The power of Love: the Heart of Oneness

De kracht van Liefde
Meesters, we hebben het eerder gezegd, en we zeggen het opnieuw, dat wanneer de liefde voor macht, wordt vervangen door de  macht van de liefde, de mensheid een kwantumsprong zal maken. Maar weet dat liefde zonder kracht niet compleet is. Liefde zonder kracht is geen integrale LIEFDE.

De veranderingen die de komende 15 mensheid-generaties zullen maken, zullen de bloei van de ascentie creëren. Verandering vindt plaats overal om je heen, en het is niet moeilijk om het te zien. Kijk naar dátgene wat er nu gebeurt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En kijk eens naar hoe deze verschuiving begon. Deze vroeg om kracht, om wilskracht en het vergde moed.. Dát is wat we bedoelen met de uitspraak ‘Liefde heeft kracht nodig’, en dat deze kracht het resultaat is van grote wilskracht en moed.

De Kracht van Liefde
Eén moedige man in Algerije besloot dat het meer dan genoeg was, dat hij zich niet langer de onrechtvaardigheid van de tirannieke corruptie zou laten welgevallen. Hij ontstak zijn leven met een vlam en dat vuur brandde in het gezicht van de tirannie, en het brandt nog steeds.. Een zuiverende smeltkroes. En zie wat de acties van deze pure ziel creëerde, het veroorzaakte een revolutie, die nog steeds de wielen van verandering in de wereld laat draaien.

De energie van de planeet is aan het veranderen, en de oude bewaker van ‘politieke macht bóven liefde’, kan simpelweg niet langer standhouden in het nieuwe paradigma. Naties die zich willen handhaven door brute kracht, gaan ten onder, de ene tiran, de ene corrupte overheid ná de andere. En daarom zeggen we tegen alle machthebbende lichamen van overheidsorganisaties, dat wanneer verandering niet vanaf de top naar de burgers wordt gebracht, de burgers op machtige wijze de verandering naar de top zullen brengen…

Nieuw rekenschap afleggen.
Overheden dienen van de burgers te zijn en door burgers te worden samengesteld. Overheden dienen te zorgen voor de minderheden in hun land, en niet de sjablonen te creëren voor het machtsspel van de hebzuchtigen en de doortrapten. Hart en liefde vormen de nieuwe energie, dit is de nieuwe weg, dit is het nieuwe ‘rekenschap-afleggen’.
Overheden kunnen niet op tronen gaan zitten, en achteloos toekijken hoe hun burgers aan het knokken zijn om te overleven. Naties van de 1e wereld dienen de 3e wereld op te tillen. Niet door middel van militair ingrijpen, niet door manipulaties van multi-nationale bedrijven.  Door middel van ‘delen’..! Door het begrip te omarmen, dat een mensenleven niet de maat kan worden genomen in goud, noch kan worden afgewezen door gebrek eraan..

En wat betreft de economie. Kijk naar wat er is gebeurd de afgelopen 5 jaar. Geliefden, Spirit zit niet krap bij kas. Er zijn middelen genoég voor iedereen om toegang te krijgen tot overvloed; er zijn middelen voor elke ziel om levenskansen te verkrijgen.

De waarheid kan niet meer verstopt worden, manipulatie is manipulatie en corruptie is corruptie. Zelfs als deze voor korte tijd worden verstopt in schaduwrijke legaliteiten en schijnvertoningen. Het huidige economische systeem zal transformeren naar een volledig nieuw systeem, in de loop der tijd.

De 'Metatronic Cube'

Het middenpad.
Het middenpad tussen datgene wat we kapitalisme en dat wat we socialisme noemen, zal door de tijd heen worden gebaand. Het zal zich bewijzen als de meer duurzame weg. Het gaat in het leven om ontvangen, maar ontvangen is niet altijd gelijk aan geldelijke winst..!

Maar het leren creëren is een deel van jullie puzzel op deze Aarde-sferen in dualiteit. En jullie zullen door de tijd, elk pad ervaren langs de weg van de oplossing om de planetaire bronnen te delen.

Oorlogen en conflicten.
Naarmate 2012 nadert, zal de mensheid moe zijn van oorlogen, maar er zijn nog té weinigen krachtig genoeg om hun leiders te dwingen ermee te stoppen. Voorheen werden oorlogen voorbereid in koninklijke kringen en in politieke tempels. Tegenwoordig worden oorlogen gecreëerd in de leidinggevende militair-bedrijfsmatige directiekamers.

En de slachtoffers van deze oorlogen zijn slechts een korte melding waard, tijdens het avondnieuws, naast de aandelenkoersen. Zelden besluiten landen in vrije wil om ten strijde te trekken, maar zij volgen blind leiders die de oorlogen hebben uitgeroepen. Wanneer je in staat zou zijn om de gesloten gordijnen van jullie verborgen geschiedenis open te trekken, dan zou je ontdekken, dat het merendeel van de oorlogsconflicten dat zich op jullie planeet heeft afgespeeld, niet toevallig plaatsvond, maar als het resultaat van strategisch gekozen manifestaties. Er waren geen vijanden waartegen je je diende te verdedigen, maar wel strategieën die ontworpen werden om bankrekeningen te vullen en de macht van de machtigen uit te breiden.

Oorlogen zijn een aspect van polariteit en deze zal alleen eindigen wanneer de Aarde en de mensheid erboven uit kan groeien. Oorlog háten zal nooit oorlogen eindigen. Het liefhebben van vrede zal oorlogen doen beëindigen, door het creëren van vrede.

Geliefden, zoveel is er aan het veranderen, zie je de verandering niet die al plaatsvindt? Zou dat niet hetgeen zijn wat men ascentie noemt..? En wat is dan deze 2012-ascentie; wat zal er gebeuren in 2012?

De planetaire ascentie
Geliefden, voor het grootste deel van de planeet, zal deze 21ste December komen en weer gaan, en de wereld zal erover spreken alsof er niets gebeurd is.. Wanneer je deze woorden hoort of leest, in de hoop dat er nog enkele slotzinnen aan deze discussie zullen worden toegevoegd, die jij prettig vindt te horen, dan zul je niet worden teleurgesteld..
Maar we vertellen je dat het sjabloon van de expansie zal plaatsvinden in 2012, dat de massale verlichting van de mensheid pas zal plaatsvinden ná enkele eeuwen. 2012 Zal je alleen meer ‘gereedschappen’ aanreiken, om mee te werken..!

Wij uit de engelendimensie zijn niet hier om jullie problemen op te lossen, maar er eerder om je aan te moedigen op je pad naar de oplossing ervan. En hoewel de mensheid, zoals gezegd, pas een kritische massa voor verlichting van dit Aarde-veld zal bereiken, over enige eeuwen, is het belangrijk om ‘aanwezig’ en positief te blijven, omdat deze verlichting zal plaatsvinden, dag voor dag, hart voor hart..

Elk van jullie heeft de kans om elke dag volkomen te zijn. Het scenario waarin je je eigen falen herkent, je eigen conflict met integriteit, zal de dag zijn waarin je op het pad komt van meesterschap, en inderdaad lijkt dit op een reis. En logischerwijs zal de dag dat jij in jouw waarheid staat met de bereidheid om de waarheid van een ander persoon te herkennen, dat de dag zal zijn, dat je jouw integriteit op het spoor bent. En deze waarheid geldt ook voor landen, en is van toepassing op micro- en op macroniveau.

Spirit spreekt over LIEFDE, Spirit valt niet aan. Elke religie die momenteel op jullie Aarde bestaat, heeft zijn waarheden en zijn vertekeningen; onderscheid maken is de sleutel. Het is een werktuig dat je in je bezit hebt, om te beslissen wat ‘waar’ is en wat niet, gebaseerd op je hart en NIET OP ANGST. Geen enkele wáre, heilige uitdrukking, beperkt de waarheid noch de schoonheid ervan voor groepsvorming.

Geliefden, kies ervoor om vrij te leven, kies ervoor om zorgen en angst lost te laten, en creëer je eigen welbevinden. Respecteer en koester elkaar, en omhels LIEFDE. Het is de wetenschap en de frequentie van God. Het is de wijze waarop de Natie van de Mensheid zich zal verenigen.

Ik ben Metatron en deel deze waarheden met jullie; jullie zijn geliefd.

En zo is het.”

 

De boodschap van Aertsengel ‘Metatron’ valt onder copyright van  www.earth-keeper.com. Het plaatsen van deze boodschap op websites is toegestaan, zolang de informatie niet wordt gewijzigd, én credits van de auteur én vertaler zijn opgenomen. Deze boodschap mag niet worden gepubliceerd in nieuwsbrieven, tijdschriften, YouTube’s, of andere publieke afdruk, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Earth-Keeper. Toestemming kan worden aangevraagd bij vertaler en/of Earth-Keeper Admin door een e-mail naar Anne op dit adres: Tyberonn@hotmail.com 

Nu verkrijgbaar in Nederlandse vertaling (klik voor lead op illustratie):

55 gedachten over “Metatron: ‘De Natie van de Mensheid’

 1. Dus de VN heeft een afdeling S.E.A.T. (Society for Enlightment And Transformation). Interessant. Wazige zaken, gefinanciëerd met belastinggeld.

  Inhoudelijk vind ik het dus een wazig verhaal. En ook onlogisch. De mensheid is aan het degenereren, wordt dommer, afhankelijker etc. En dan is hier de profetie dat de mensheid ineens verlicht zou gaan worden. Niet bepaald geloofwaardig. In plaats daarvan is het aannemelijker dat deze planeet inclusief de bewoners op het einde afstevent. In volle vaart.

  1. Nico, je snapt het zeker ook niet als JIJ een stevige griep krijgt..? Steven jij dan ook af op je ‘einde’.. Always look on the bright side of life!

  2. @ sorry Nico, ineens verlicht? volgens mij zijn we allang op zoek, maar worden we op velerlei manieren gedwarsboomd door mensen die bang zijn voor het licht, omdat de duisternis het niet kan verdragen!
   Als jij denkt dat wij met onze planeet op het einde afstevenen, in volle vaart nog wel, is dat jouw eigen profetie.

   Op deze manier denk ik al langer, getuigen dit gedicht:

   Ik heb mijn web geweven
   met draden van pure zijde
   Alle kleuren van de Regenboog
   worden door het web ontelbare
   malen weerkaatst.

   Ieder levend wezen
   kiest zo zijn eigen kleur
   om het eigen web te maken
   gesponnen draden van
   liefdevolle fantasierijke gedachten
   Oh, heerlijk wat een
   wondermooie werkelijke illusie.

   Want Nico ik denk heel sterk dat als je het positieve aandacht geeft dan groeit het,
   dus waarom zou ik nog aandacht aan het negatieve geven? Behalve dan helpen als
   het op mijn pad komt.
   Hartegroet Alice

 2. Toen ik de foto eens op mijn gemak bekeek, dacht ik bij mezelf “dat zou je willen dat deze mensen de vn vertegenwoordigen”.
  Allemaal kleurrijke figuren met een prachtige uitstraling. Vooral ook omdat ze blijheid uitstralen.
  Bij het lezen besefte ik gaandeweg dat het toch wel iets is om eens goed over na te denken.
  Deze mensen worden uitgenodigd om door te geven wat “de andere zijde heeft te melden aan de vn” en in het bijzonder s.e.a.t.
  Dat kan 2 dingen betekenen.
  1. Metatron wordt de meest betrouwbare entiteit geacht te zijn. Of,
  2. We worden maar weer eens een oor aangenaaid.
  Ik ga voor nummertje 1 omdat ik optimistisch wil zijn en blijven.
  Ongeacht hoe vaak ik mijn neus stoot.

  Het is het meest optimistische verhaal dat je je maar kunt wensen.
  De toekomst voor de kinderen van nu is hoopvol.
  Ze zullen ook ouders zijn met een toekomst vol perspectief voor hun kinderen.
  En daar is het tenslotte toch voor. Voor de jonge mensen van nu.
  Dit verhaal zit niet op discussies te wachten, daarmee wordt het enkel geschaad.
  Wel reacties die uitdrukken hoe dit verhaal wordt ervaren.
  Ik hoop dat er niet te veel met modder wordt gegooid omdat dat mensen die twijfelen weerhoud er zelf over na te denken wat ze er zelf van vinden ipv wat een ander er van vindt.

  1. En idd wellicht is het én/én, ipv óf/óf..! Mooie observatie Selene..! Ik ben vorige week met (een deel) van deze groep op stap geweest, in het UK, veel ‘heilige plaatsen’ bezocht, bijzonder krachtige ervaringen gehad.. Het is idd een bijzonder warm gezelschap, Tyberonn niet in de laatste plaats..

 3. In alle nuchterheid; wetenschappers zien dat we verkeerd omgaan met de aarde, veel schade hebben aangericht (aan de aarde en onze medemensen), de aanwas van de bevolking sneller gaat dan de toename van voedselproductie (vandaar de 1 kind politiek in China).

  Als we ons aan toekomstvoorspellingen wagen, leren eenvoudige rekensommetjes ons dat de mensheid niet kan doorgaan zoals het nu gaat.

  Meningen over wat er gaat gebeuren zijn verdeeld. Oorlogen vanwege voedsel en grondstoffen zullen onvermijdbaar blijken (volgens wetenschappers).

  New Agers en occultisten geloven in een omwenteling en een betere toekomst. Het bestaande verbeteren. En daar zijn mooie verhalen over bedacht. Zoals die van dit artikel.

  Volgens de Bijbel krijgt een ontspoorde mensheid te maken met de toorn van God, waardoor de aarde samen met haar tegendraadse inwoners vernietigd wordt. Het bestaande is niet te verbeteren, herschepping is beter. Vandaar dat er ook de toekomstvisie is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die daarna geschapen wordt.

  En zo zijn er nog wel meer gedachten over wat de toekomst brengen gaat.

  In feite gaat het hier om veronderstellingen, gissingen en geloofsovertuigingen. Want weten, dat doen we pas als het zover is. Wie meent verlicht te zijn, kan weleens behoorlijk bedrogen uitkomen. Er zijn talloze voorspellingen gedaan die achteraf valse profetie bleken te zijn. Ik kan geen reden bedenken waarom dat in dit geval anders zou zijn.

  1. @ Nico, je hebt het hier over weten, maar wie “weet” het dan? We creëren toch allemaal met elkaar deze wereld?
   Niemand kan in wezen gaan zitten wachten, niet tot het goed of tot fout afloopt. We zijn allemaal verbonden met AL-DAT-IS. En ik ben van mening dat je daar verbinding mee kan maken en wel met je hartsbewustzijn, of zo je wil zielscontact.

  2. @Alice Jij noch ik hebben deze wereld gecreëerd. Dat veronderstellen is m.i. een uiting van hoogmoedswaanzin. Wel kunnen we werken met wat er is en dingen ‘maken’, ofwel datgene wat er is bewerken en omvormen.

   Voor de rest kan ik je redenering niet echt volgen. Komt erg mystisch en New Age over. Wel denk ik dat we niet met de armen over elkaar moeten zitten, maar eens kijken hoe het nu zo fout had kunnen gaan. Wie dat doorkrijgt, is inderdaad verlicht met een bepaalde kennis…

  3. @Nico, jij schrijft: komt erg mystisch en New Age over, kan zo zijn. Maar heb jij wel eens gehoord van de Goddelijke kracht die in een ieder van ons zit? Die mogen we allen vrijelijk gebruiken, daar zijn inmiddels al heel veel mensen van overtuigt, daar komt echt geen hoogmoedswaanzin aan te pas, maar het is duidelijk dat we niet op hetzelfde spoor zitten dus sluit ik me bij Selene aan, anders wordt het gehakketak en daar heeft niemand wat aan.
   Warme groet Alice

  4. Warme groet van mij ook Nico. Doe jezelf niet tekort! En in relatie tot je eerste reactie: bedenk dat er genoeg is voor IEDERS behoefte, maar niet voor ieders HEBZUCHT! En als we deze zaken door elkaar halen, lijkt het alsof de wereld gedoemd is te sterven. Maar de essentie van het bericht van Metatron is nu juist dat JIJ en ik en alle anderen de oplossing in ons HART dragen!

 4. Allemaal new ageshit, de aardsengel metatron is niemand minder dan Enoch, 7de nakomeling van Adam!
  Als je wilt lezen wat hij heeft geschreven over oa. het einde der tijden, is er genoeg over te vinden op internet, net zoals hij de uitvinder is van de (Gregoriaanse kalender, 11-9 oudjaar/12-9 nieuwjaar!!!!), de tijd (min. uren enz), de heilige geometrie en astronomie (hij ontdekte 16 planeten in ons zonnestelsel, zo lang geleden!)en nog veel meer.
  Dat is de truc v/d new age beweging (onder beheer van de verenigde nazi’s), echte kennis het volk onthouden en ons voor gek zetten met wat zweverig geneuzel, terwijl de echte problemen niet aan de dag komen, alles komt goed ja, voor de rijken die deze kennis bezitten en het volk dom houden.
  Laat je niet voor de gek houden, en fight for your rights (Berhane Selassie)

 5. Het Nieuwe Denken = Verlichting. Dat heb ik uit Metaron’s boodschap begrepen.
  Verlichting mag je niet verstaan als ‘het Licht zien’ van de ouderling die hiermee een soort coup op een geloofsgemeenschap pleegt.
  Het Nieuwe Denken of Verlichting houdt in dat je je bewust wordt van je enorme multu-dimensionale wezen en dito kracht. Dat je de punten en komma’s aan de kleingeestigen overlaat en alles in een groter/hoger perspectief gaat stellen. Het zoeken ook naar een manier om als individu mee te werken aan een mooiere wereld, bv. door de kracht van de gedachte en visualisering. Door via zelfdiscipline een optimistische en positieve kijk op de wereld te ontwikkelen ipv. een pessimistische benadering van wat er zich overal afspeelt.
  Aan de Nico’s onder ons. Het is bewezen dat een voorspelling de neiging heeft zich te voltrekken, gewoon door de natuurwet van aantrekking. Is het dan dwaas en dom om door middel van positieve voorspellingen een mooiere wereld en een vreedzame samenleving te helpen opbouwen ?

  1. @Knipoog, wat heb je dit mooi verwoord, kan het er helemaal mee eens zijn, hoe vaak heb ik in mijn eigen omgeving al gezien dat de “verwachting” van iemand “beloond” werd. (Ik heb het altijd al gezegd, of ik was er altijd al zo bang voor dat het zou gebeuren) En als het dan gebeurd zijn ze ook nog verontwaardigd!!
   Terwijl ze kregen waar ze om vroegen. Wat is mooier dan het weten dat je mee helpt scheppen, dan kan je kapitein op eigen schip zijn, je eigen verantwoording nemen dan sta je niet machteloos meer wat ik het allerbelabberste gevoel vindt wat er bestaat.
   Groet van ziel tot ziel, Alice

  2. knipoog, ik ben er helemaal van onderste boven van. Prachtig samengevat. Verlichting houdt voor mij tevens in, binnen het pad dat jij schetst, bewust te worden van de goddelijk vonk in mezelf. Wij zijn werkelijk goddelijk; kerken, geloofsovertuigingen e.d. hadden tot doel deze kennis bij mensen weg te houden..! Hen slaven te maken van het geloof dat ‘buiten hen zou liggen’..!
   Maar kijk eens naar de prachtige channelingen die bij het echtpaar Gaastra binnenkomen en bij Pamela Kribbe, van Jeshua. Hij bevestigt keer op keer de goddelijkheid van de mens..!
   Het geloof is verkracht ten nutte van de machtsgeilheid van de ene mens t.o.v. de andere..! De ware kern is prachtig, het citeren van Jezus is prachtig, mits je jezelf erként als goddelijke vonk binnen een goddelijk schepsel. Sterrenlicht in sterrenstof! Dat is niets zweverigs, dat is spiritualiteit die ge-Aard is..! (Mooie Gravatar trouwens knipoog!)

  3. Enig realisme mis ik hier. Visualisatie (sjamanisme in modern jasje) kan leuk lijken, maar nog steeds niet hetzelfde als scheppende kracht. Ik moest toch wel even sarcastisch lachen toen Alice in comment 5.1 sprak over mee helpen te scheppen… Wat heeft Alice dan geschapen? Niets. Hoogstens heeft ze gewerkt met het reeds beschikbare, net als iedereen. Iets dergelijks meldde ik al in comments 3.2.

   Wat ik teruglees in het artikel en de comments, is een absoluut gebrek aan realiteitszin, zoals mensen die menen een god in hun eigen universum te kunnen zijn (zie comment 2.1). Werken aan een betere wereld is een lovenswaardige bezigheid. Maar dan moet je wel eerst even weten wat dan beter is (wat is de norm, de maatstaf?) en wat je midddelen zijn (anders dan imaginaire of contra productieve prullaria).

   Deze website heet want to know. Ik wil best weten, maar het artikel en de comments dragen er tot nu toe niet echt toe bij…

  4. @Nico over visualisatie. Dan maar een voorbeeld aanhalen dat meer in je leefwereld past. Wat doet een goede coach mijn zijn sportpupil ? Hij raadt visualisatie aan. Zién dat je over x meter zweeft, dat je bal dààr neerkomt of in gaat. Vooral bij hoogspringen je lichaam òver de lat zien zweven. Al die hulpmiddeltjes in de sport vallen allemaal onder visualisatie. Wat let je dan om je iets moois voor jezelf, je gezin, omgeving, werk, voor te stellen ? Een mooie nieuwe woning, een leuke job dat helemaal aan je behoeften beantwoordt… Noem maar op. Je wens werkelijkheid zién worden = visualiseren. Een krachtig hulpmiddel voor al wie die een tikkeltje verbeelding heeft.

  5. Je spreekt over ‘realiteitszin’ Nico. Nou dáár zit hem nou precies de kneep.. Wat wij leren is dat ‘daarbuiten’ de (échte, enige) realiteit is.. Nee, fout, de realiteit zit BINNEN in je. Iedereen heeft een ‘eigen’ realiteit, een eigen perceptie die een eigen realiteit creëert.
   Realiteitszin heeft als zodanig dan ook geen enkele zin om als ‘meetpunt’ o.i.d. tevoorschijn te halen. Wat je in mijn ogen, in mijn realiteit feitelijk zegt, is dat JIJ een realiteit hebt waar dit niet inpast.. Er zijn zoveel realiteiten als er mensen zijn en er is niet 1 realiteit ‘daarbuiten’.. Want als die er was, wie is dan degene die deze definieert..? Wie heeft dit dan allemaal opgeschreven, zodat we allemaal kunnen leren, wat de realiteit voor vorm en gedrag heeft..? Of is dit wat we vaak noemen: de dingen doen ‘zoals het hoort’.. Maakt dat een realiteit..? De dingen doen ‘zoals het hoort’..?

   Daar waar je als mens bepaalde dingen niet weet of wist, kunnen deze je realiteit binnendringen of uitgenodigd worden er deel van uit te maken. En wanneer een aantal mensen ‘besluiten’ dat ‘iets’ realiteit IS, dan IS dat zo voor die groep mensen. Dan ontstaat een collectieve realiteit. Voor veel mensen is de realiteit van 9/11 de officiële versie van het verhaal, precies waar de ‘krachten achter de schermen’ naartoe manipuleerden. Een ‘valse’ collectieve realiteit is bijzonder moeilijk te doorbreken, omdat het voor die mensen ‘waar’ is. Collectieve realiteit wordt vaak als de realiteit ‘daarbuiten’ gezien. We vinden toch immers ‘allemaal’, dat dat écht is..?

   ‘If men define situations as real, they are real in all their consequences’.

   Maar het is erg kort door de bocht, zelfs beledigend in mijn ogen, om mensen een tekort aan dit of dat toe te dichten, zonder daarbij te vermelden dat dit IN JOUW OGEN als observator de realiteit is. Er is dus weer een feitelijke ‘andere realiteit’. Naar mijn gevoel is het veel eenvoudiger voor ons als mensen, om onze eigen realiteit te omarmen, te waarderen wat we voelen. Dát is uiteindelijk je (persoonlijke) realiteit. En blijf ‘willen weten’.. Datgene wat jij zoekt, is ook op zoek naar jou..!

   ‘I want to sing like the birds sing, not worrying about who hears or what they think.’ — Rumi

  6. @ Nico je mag van mij sarcastisch lachen, hoe te reageren staat een ieder gelukkig vrij. Maar hoe weet jij nu of en wat ik heb geschapen? Als je het werk van C.J. Jung kent dan weet je dat hij het heeft over een collectief bewustzijn en daar hebben we aan meegewerkt en werken we ten alle tijde aan mee. Bewust en onbewust. Niemand is uitgezonderd van die kracht in ons die onze Goddelijke vonk genoemd wordt. Vind hem en je zal nooit meer sarcastisch hoeven reageren, die hele behoefte is weg namelijk. Omdat je dan meer van jezelf en je medemens houdt.

   Hier een gedicht van Liane Franzani: het bewijs voor zover ik dat nodig zou hebben dat meer mensen weten dat ze kunnen en mogen scheppen en het echt geen verzinsel van mij is:

   De schepper is onszelf
   Als we eindelijk eens willen geloven
   Dat we scheppers zijn
   Dat wij met ons denken en ons
   handelen een wereld hebben gecreëerd
   van lijden en pijn.

   Als we eindelijk eens geloven
   Dat wij scheppers zijn
   Dan zou dat het begin
   van Heling en Vrede kunnen zijn

   Want zoals we nu weten
   is alles gebaseerd op energie
   Gedachten zijn vibraties die resoneren
   en materialiseren.

   Als wij de schepper in onszelf
   aanvaarden
   dan kunnen we met onze gedachten
   Een wereld creëren waarin Liefde
   Schoonheid en Vreugde
   Ons uitgangspunt zal zijn!!!

   Hartegroet Alice

  7. @ Guido, we overlapten elkaar net, zo schijnt het, maar ik vind het goed uitgelegd van jou over de realiteit, hier is nog steeds veel verwarring over wat ook geen wonder is zolang onderwijs, wetenschap en aanverwante artikelen de vermeende “waarheid” op hun manier aan de man brengen. Zelf nadenken is verboden zo lijkt het wel. Dan is zelf scheppen ook een ver van mijn bed show. Zo’n soort zelfde artikel heb ik een keer geschreven over “wat is normaal?” Ook verbonden aan je eigen realiteit en daardoor zijn hier behoorlijk veel uitwassen door ontstaan, wat veel mensen raakt.
   Hartegroet Alice

  8. @knipoog (5.4)
   Over visualisatie. Ik woon niet in Nederland. Waar ik woon ken ik mensen die zich best dingen kunnen voorstellen. Maar ondertussen zijn diezelfde dingen buiten hun handbereik. Het voorbeeld klinkt misschien wat abstract, maar is hier praktische werkelijkheid. Terwijl de visualisatie waar hier overgesproken wordt abstract blijft, want zelfs als ze beoefend wordt heeft ze geen effect op de werkelijkheid. Natuurlijk, de wens is de vader van de gedachte, en iets denken of willen helpt prestaties te leveren. Maar in concreto is visualisatie in de betekenis zoals die gewoonlijk gebezigd wordt niets anders dan gebakken lucht.

   @Alice (5.6)
   Over scheppen. C.J. Jung had mooie theorietjes, welke natuurlijk – zoals dat gaat in wetenschap – discutabel zijn.
   Maar een collectief bewustzijn kun je ondertussen geen scheppen noemen, eerder manipulatie via onderwijs en media.
   Alice, ik snap je irritatie. Iemand heeft je wijsgemaakt dat je scheppende kracht hebt. Nou, probeer maar uit. Ga eens zitten en schep eens vanuit het niets materie (substantie). Als je dat lukt, kun je met recht stellen te kunnen scheppen. Al het andere is (zelf)misleiding.

  9. Ik lees hier zoveel lieve en fijne reacties met mooie omschrijvingen.
   En spontaan komt dit lied in me op. Ik ga het filmpje er niet bij zoeken want iedereen kent het.
   Ik hou van u, ik hou van u, ik hoooouuu van u. enz. enz. 🙂

  10. @ Nico, Nog een keer: Irritaties heb ik niet meer, heeft namelijk geen enkel nut, omdat zoals Guido ook al zei iedereen z’n eigen realiteit bezit. Niemand heeft mij wat wijsgemaakt, dat zou absoluut niet lukken, Door eigen ervaringen heb ik een heel sterk innerlijk weten opgebouwd, waar ik nooit aan hoef te twijfelen want als er iets niet bij mijn waarheid past dan voel ik dat. Dit is iets anders dan een geweten dat bij verstandelijk denken past. Maar ik snap heel goed waarom je maar steeds met een “soort” van beschuldigingen komt. Onze denkwijzen, werelden staan heel ver van elkaar, (paralelle werelden kunnen botsen of in elkaar overvloeien) ik probeer je de mijne wat te verduidelijken n.a.v. jouw reactie op dit mooie hoopgevende artikel, maar ik hoef je echt niet te overtuigen, ik ben geen dominee en dogmatisme staat ver van me af.
   Hierbij wens ik je nog veel plezier en kracht toe op je levensreis.

   @Selene ik weet absoluut wat je bedoeld, maar het “moest” geloof ik even, aan m’n gevoel tegemoet komen.
   Hartegroet Alice

  11. @Alice (5.10)

   Dus je hebt een sterk innerlijk weten opgebouwd. Dat is mooi. Of niet? Want je ‘weet’ bijvoorbeeld dat je scheppende kracht hebt. Heb je dat experimentje al gedaan wat ik voorstelde? (comment 5.8). Want dan kun je vaststellen of je nu iets weet, of alleen maar denkt te weten.

   Beschouw dit niet als een aanval, maar als hulp om te zien wat de realiteit is. Want het verhaal van ‘ieder heeft een eigen waarheid’ is natuurlijk kul. Als ik jou vertel dat mijn auto in Spanje is gemaakt, en jij gelooft liever dat ‘ie in Duitsland is gemaakt, verandert dat niets aan de objectieve werkelijkheid (de enige waarheid) waar we mee te maken hebben.

   Mijn advies: Wakker worden!

  12. @ Ja, sorry Nico als je ook denkt dat de Goddelijke Vonk, (innerlijk weten, contact met de Bron,) uit experimentjes bestaat is het erg logisch dat je op de koffie komt. Volledige overgave aan die kracht die uit onvoorwaardelijk Liefde voortkomt is wel heel wat anders, en dan heerst er alleen maar dankbaarheid.

   Ik weet niet wat ik nu nog moet zeggen; Wakker worden, Goede morgen of Slaap zacht
   Ik hoop dat je je eigen wijsheid mag vinden
   Zo langzamerhand vind ik mezelf gaan zeuren, en daar heb ik een grote hekel aan.
   Vr. Gr. Alice

  13. @selene (5.12)
   Wat Alice schrijft is prima te lezen. Jammer alleen dat het kant noch wal raakt.

   Voor wie veronderstelt dat ik een idioot ben: Probeer maar eens te visualiseren dat de financiële wereld of de politiek ineens ethisch verantwoord gaan handelen. Laat je scheppende kracht maar eens los op het gebrek aan hulpbronnen. Je gaat niet ver komen.

   @Alice (5.13)
   Valt je nu niet op dat je erg naïef bent? En dan dit:
   “Volledige overgave aan die kracht die uit onvoorwaardelijk Liefde voortkomt …”
   Volledig overgeven aan welke kracht? Een onpersoonlijke niet nader geindentificeerde kracht? Waar je dan zelf ook nog deel van zou uitmaken?

   Op mij komt wat ik op deze pagina lees over als dromerige zwevers die met een hoop wishful thinking en een behoorlijke portie arrogantie praten over iets waar ze geen flauw benul van hebben. Welke krachten of krachtvelden zouden er aan het werk zijn in deze New Age gedachten? Zijn deze betrouwbaar, geloofwaardig? Dat zou ik weleens willen weten. Sterker, ik ben ervan overtuigd dat het tegengestelde waar is. Maar een ieder moet ‘zijn eigen waarheid’ vinden nietwaar? Misschien dat aan de naam van deze website, want to know, eens eer gedaan kan worden. Want eigenlijk alles wat ik op deze pagina lees gaat niet over weten, maar…

  14. @Nico , ik vraag me af waar jij wakker van bent geworden.
   Wakker, is voor mij je medemens zien zoals je jezelf ziet.
   Met liefde en begrip. Ieder in zijn of haar waarde. Zonder oordeel. Zonder de onweerstaanbare drang die ander je wil op te leggen. Met geduld luisteren. Hooguit je eigen idee en/of mening laten horen.
   Communiceren op het hoogste niveau noem ik dat. Luisteren en reageren zonder elkaar te kwetsen en zeker zonder daar ook maar de minste intentie toe te hebben.
   Dat is niet altijd eenvoudig als je je aangevallen voelt. Maar al doende leert men.

   En zo leert men een heleboel van elkaars ervaring. Dat is toch het mooiste wat er is. Onze ervaringen delen die van ieder individu een meer ervaren persoon maakt.
   Veel informatie uitwisselen zodat iedereen voldoende stof heeft om te overdenken wat het meest geloofwaardig en vaak ook het meest belangrijk is op zeker moment.
   Elkaar gaan vertellen wat we verkeerd vinden aan elkaars geloof, denken en doen.
   Dat past een wakker mens in mijn ogen niet.
   Hooguit kun je anderen vragen hier en daar vraagtekens te plaatsen en niet alles wat men beweert te geloven.

   Verder laat een wakker mens iedereen in zijn waarde.

  15. @Selene
   Een wakker mens laat een ander in zijn waarde. Klinkt leuk. Maar eigenlijk zou er informatie gegeven moeten worden, terwijl de ander dan ondertussen lekker in z’n sop gaarkookt.

   Liefde betekent iemand niet in z’n sop gaarkoken, maar wakker schudden. Als mijn zoon op de weg staat en er komt een vrachtauto aan, dan doe ik wat nodig is om hem voor dat gevaar te behoeden. Dat is liefde. Liefde is niet zeggen ‘dat is gevaarlijk hoor’ maar de ander ondertussen te laten platrijden (en ondertussen te visualiseren dat de persoon weg is gesprongen).

   Iemand in zijn waarde laten, betekent de ander in z’n sop te laten gaarkoken.
   En dat is iets waar ik niet aan meedoe, tenzij iemand zelf graag lekker wil sudderen en het gevaar niet wil inzien. Wat kennelijk het geval is bij de bezoekers van deze website.

  16. Misschien, kunnen sommige/bepaalde mensen het ook gewoon niet, creeeren en manifesteren, dat kan natuurlijk ook…

  17. Weet je Nico, je spreekt gewoon een heel andere taal.
   Je geeft de woorden een heel andere betekenis dan die hier meestal wordt bedoeld.
   Zo krijg je spraakverwarring.

   Ik reageer hiermee op jouw reactie die ik totaal niet kan rijmen met mijn relaas.
   Communicatie moet van beide kanten duidelijk voor één uitleg vatbaar zijn anders ontstaat er een vreselijk groot misverstand. Dat is dus helemaal niet de bedoeling.
   Ik heb het juist over informatie delen.
   En je kinderen waarschuw je voor direct gevaar ja. Maar onzichtbaar gevaar leer je ze ook te zien. Dus voor hij de weg op gaat weet hij dat hij op moet letten. Dat wordt hier bedoeld met informatie delen.

   Je hebt blijkbaar vooral moeite met het visualiseren van wat je wenst. Zo moeilijk is dat toch niet?
   Iemand die een duidelijk beeld voor zich heeft van hoe zijn of haar leven er in de toekomst uit moet zien, werkt daar ook naartoe.
   In de praktijk blijkt dat deze mensen ontdekken dat toeval niet bestaat en mensen en dingen op hun weg komen om hun toekomstvisie te kunnen verwezenlijken.
   Als je zelf niet in je visualisaties gelooft komt er ook niks van terecht.

   Jij probeert er van te maken dat je moet kunnen toveren en bijvoorbeeld per direkt een pracht van een auto voor de deur moet kunnen bedenken. Maar het mooie is dat die auto er echt komt. Alleen niet met een knip van de vingers.
   Eerst moet het pad erheen worden afgelegd. Als je naar je innerlijk weten luistert zie je dat pad steeds duidelijker worden. Er zullen genoeg momenten van twijfel zijn maar uiteindelijk steeds meer vertrouwen omdat er wezenlijk dingen ten goede keren.
   Dit is geen zweverig geklets, dit is echt wat mensen ervaren als ze geloven in zichzelf.

   Niet in iets dat buiten ons staat. Maar een onuitputtelijke bron in onszelf.
   Een bron die altijd verbonden is met alles wat er is.
   Dit heeft niks met geloof te maken maar alles met een innerlijk weten.

  18. @Dawn.. hahahaha… Heerlijk..! Weet je wat je nu in ieder geval OOK gedaan hebt: verwarring geschapen.. LOL

   En inderdaad Mind over Matter.. Prachtige YouTube! HIER

  19. Prachtig@Dawn 5.18 helemaal mee eens. Humor en toch serieus, hopelijk gaan nu meer mensen op zoek naar Masura Emoto dat is pas echte “informatie”.
   Liefs Alice

  20. @Nico, het is het eeuwige verhaal van de honderdste aap. Er is een kritieke massa nodig om een verandering teweeg te brengen. En het vergt ook tijd. Maar overal zie je bewegingen die verandering eisen. Ook wereldwijde sites als Avaaz mobiliseren de massa om voor verandering te ijveren, meestal met succes. Omdat niet alles op één twee drie verandert, hoef je niet cynisch te doen of moedeloos te worden. Ook brengt elke verandering ongetwijfeld een hoop chaos met zich mee. Maar in die chaos zit orde verscholen ! Die zich op termijn manifesteert.
   Ik vermoed dat je in een derdewereldland woont. Daar zijn de leefomstandigheden voor het gewone volk allesbehalve. Maar kijk wat zich in Noord-Afrika afspeelt. Het is de gewone man die in gang geschoten is. Wanneer een voldoende groot aantal mensen een positief verloop visualiseert of intens wenst, voor het hoogste goed van alle betrokkenen (wet van karma respecteren), mag je er zeker van zijn dat realisatie volgt.
   Tegenwerkende krachten kennen de menselijke psyche beter dan wie ook en spelen daar handig op in. Angst en twijfel zaaien is hun favoriete wapen, wetende dat de vermoeide mens vaak de weg van de minste weerstand kiest. Dat is ook de reden waarom zij het die mens zo moeilijk maken, zodat hij zich niet naar het hogere kan richten, bezig als hij is met overleven. Het is daarom zo belangrijk dat de ànderen, die het beter hebben, massaal aan hetzelfde zeel trekken. Liefst met een eenduidige visualisering. De honderdste aap, weet je wel…

  21. @knipoog
   ‘Toevallig’ kom ik zojuist uit bij het honderdste aap verhaal. Ik wist dat ik het ergens had gelezen en dat was hier dus. Vandaar dat ik deze ondersteunende link eraan plak. Uiteindelijk is het allemaal een mozaiek die we hier leggen, toch?
   http://www.youtube.com/watch?v=6I5GyDQ_Jo0
   vanaf 2.13
   Cherokee Willy Whitefeather, Nevada
   😉

 6. Haha, ik lees hier veel over verlichting en wat dat zou inhouden enz.
  Ik ken een aantal verlichte mensen maar die maken zich absoluut niet druk over de buitenwereld. Of het nog goed zou komen of zo. Allemaal Maja, illusie.
  Alles gaat voorbij, oorlogen, vrede, bomen, planten, dieren, mensen. Het is niet de oneindige werkelijkheid. Toch is er iets oneindigs, je bewustzijn zelf. Voorbij je ego/persoonlijkheid en de objectieve waarnemer. Alles komt op in ons, in dat wat we werkelijk zijn. Daarom ook hebben wij veel invloed wat er gebeurt, of hoe we denken en waarnemen. De situatie anders bekijken geeft hele andere gevolgen in het leven dan dat je al piekerend ergens induikt. Hoe opener de geest, hoe meer licht het kan ontvangen om zo maar te zeggen. Het blijft metaforisch natuurlijk maar voor velen voelt daadwerkelijk het leven veel lichter aan en gaat alles vanzelf. Moeilijkheden worden opgelost zonder over problemen te denken, etc.

  1. Volgens mij zijn er al duizenden jaren mensen bekent die het volmaakte in het leven gevonden hebben. De eenheid van al wat is. Het begin en het einde. Dat wat eigenlijk niet te benoemen is. Waar alleen maar op gewezen kan worden.

   Iedereen staat uiteindelijk alleen in dit besluit. Besluit je in de illusie te leven van vreugde, genot, pijn en leed, of ontstijg je deze vorm van waarnemen naar een niveau waar alles in jou opkomt als een droom die gedroomd dient te worden.

   De droom wordt steeds mooier want de ballast verdwijnt geleidelijk. Je hoeft je kruis niet meer te dragen want als alles open is dan wordt je kruis gedragen. Doen door niet doen, dan gaat alles vanzelf.

 7. Vandaag heb ik veel gereageerd, misschien wel teveel. Maar er was iets dat me raakte, dat is duidelijk.
  Schrijven, artikelen en inspirerende boeken lezen, dat doe ik ontzettend graag. Mijn interesse is zeer breed, wat ook wel eens tegen mij werkt. Maar soms is het een eenzaam pad, en ik vind dat het niet zo hoort te zijn, juist omdat ik weet dat er geen afscheiding is, alleen verbinding, en als iemand dit niet zo beleeft vind ik het jammer en tevens weet ik dat het zo goed is. Enfin jullie kennen dit natuurlijk ook. Er zijn immers velen op dit eenzame pad, hé Guido?☺
  Sommigen van jullie kennen mijn gedichten die ik “toegezonden” krijg zoals ik het noem, ze zijn voor mij ook verrassend en leerzaam. Dit schreef ik 17-04-2011 op:
  En toch vind ik het moeilijk om mijn leven te leven. Gelukkig niet altijd maar om mij heen zijn niet veel mensen die deze werkelijkheid als illusionair beschouwen. En aangezien dat ik dat wel weet leef ik anders dan de meeste mensen. Ook vind ik het moeilijk waar ik met mijn gedachten naar toe moet, dit vind ik nog het moeilijkst van alles. Omdat ik het gewone leven vaak saai vind. Nergens hoef ik nog een drama van te maken, immers hoe raar het voor de meeste mensen ook lijkt, een ieder, jong en oud, heeft z’n eigen leven gekozen en dan kijk je er heel anders tegenaan. Niet zo emotioneel en ik kan sores veel sneller loslaten. T.V. en gewone boeken interesseren mij niet zo meer. De veelal informatieve boeken op allerlei gebied daar kan ik niet urenlang in lezen. Ik weet dat je je eigen wereld creëert dat merk ik gelukkig wel. Dit is magisch en avontuurlijk. Maar ik ben ongeduldig en wil meer contact met de Bron.
  Ik zou b.v willen weten hoe mijn Gids heet, ik zou willen weten wie mijn vrienden zijn, aan de andere kant.
  Ik hou van rechtstreeks contact, wat kan ik doen om nog sneller het nieuwe paradigma in de wereld te brengen, wat voor mij bestaat uit:
  Samenwerking vanuit Positiviteit, Humoristische positiviteit
  Aandacht voor elkaar, Dankbaarheid voor wat op je pad komt, Luisteren naar je Hoger Zelf,
  Kleur aanbrengen in je eigen Leven, Respect voor alle Leven, Zien dat alles, ook wij, Natuur zijn,
  Dat we spirituele wezens zijn, Een Ziel met een lichaam, Dat jij mee mag/kan scheppen
  Ons Universum barstensvol kleurrijk leven gebaseerd op Onvoorwaardelijke Liefde.

  Niet op alles krijg ik een antwoord, èèn van mijn motto is “verbeter de wereld begin bij jezelf”
  dan is het zo geweldig om dit onder ogen te krijgen, het komt uit de Meesters van het Verre Oosten:
  (…….) U zult weten dat bij elke Christus die verschijnt de mensheid èèn trede hoger wordt getild. Vervolgens moet u ook terdege beseffen dat u alles hebt wat de vader heeft; en omdat u alles hebt mag iedereen het gebruiken. U moet weten dat wanneer u zich verheft, en waarachtig bent, u de hele wereld met u mee verheft,
  (de honderste aap) want wanneer u de weg bewandeld wordt deze eenvoudiger voor uw medemensen. U moet vertrouwen in uzelf hebben, goed beseffen dat vertrouwen het Goddelijke in u is. Tenslotte moet u weten dat u een tempel van God bent, (dus niet de kerk) een huis dat niet door handen is gemaakt, onsterfelijk, zowel op aarde als in de hemel.

  Jullie moeten weten dat ik protestant ben opgevoed en binnen de kerk heel veel schijnheiligheid heb gezien, om te kotsen soms zo erg. Daarom heb ik flink afstand genomen en ik vind eerlijkheid het allerbelangrijkste vooral naar mijzelf toe. Het is een heel verhaal maar dit wilde ik nog even delen want ondanks nog veel onbegrip zal toch de Liefde het van de angst winnen. Loesje zei het immers ook al: Het was zo donker, dat ik overal lichtpuntjes zag.

  Liefs Alice

  1. @Alice. Ik heb tot nu toe vragen en opmerkingen geplaatst om aan het denken te zetten.

   Laat ik me nu eens duidelijker uitdrukken.

   Je schrijft: “Maar ik ben ongeduldig en wil meer contact met de Bron.”

   Nou, laat ik je dan dit zeggen. De Bron van alles is de God die in de Bijbel beschreven wordt. Geen mens is in staat iets te scheppen, deze God wel. Omdat er genoeg goden zijn, maar Hij is de Allerhoogste.

   Wil je antwoorden op vragen; zoek het daar. Ik woon in centraal Europa en werk aan een lesboek wat die weg wijst. Een weg van ‘verlichting’ zo je wilt, omdat je eerst moet begrijpen wie je zelf bent, om daarna te gaan snappen hoe je zelf functioneert en hoe dat past in de context van de omgeving. Hoewel het lesboek nog niet af is, is wat er tot nu toe is wel online te lezen:
   http://nasledovnici.jezise.cz/ucebnice/index-nl.html

   Een PDF versie is te downloaden via de startpagina:
   http://nasledovnici.jezise.cz/index-nl.html

   Voor vragen en opmerkingen ben ik bereikbaar via het contactformulier op die website.

   Algemeen gesproken heb ik me uiterst verbaasd over de teneur van het artikel en de reacties daarop. Ook wij zijn aan het ontdekken, er gaat een wereld voor ons open. Hoewel ik nog niet alles begrijp, deel ik wel de verkregen kennis op een open en transparante manier. Dat doe ik overigens voor Roma, een zigeunervolk, wat hier een armoede en een achtergestelde situatie leeft. Het is de absolute onderlaag van de samenleving. Toch geloof ik dat deze mensen een hoopvolle toekomst kunnen hebben. Niet dankzij visualisatie etc., maar omdat de Schepper van de hemel en de aarde naar mensen omkijkt, hoe eigenwijs, ontspoort en tegendraads ze ook zijn.

   Maar goed, ik heb genoeg te doen en probeer niet teveel tijd te verliezen met discussies die nergens toe leiden. Voor wie wil weten, ben ik echter bereikbaar op de manier die ik eerder in deze comment aangaf.

  2. @ Nico interessant waar jij mee bezig bent. Eigenlijk wil ik het geen discussie noemen, zo zag ik het ook niet het was alleen mijn reactie op jouw reactie, maar er is genoeg over gezegd, net zoals je schrijft je kan jouw tijd beter gebruiken, onze wegen hebben elkaar even gekruist. Het schijnt dat jij God anders ziet dan ik. Dat kan, God is voor mij Liefde en die voert naar de Bron. Het verbaast mij dat jij op die manier bezig bent en dan niet begrijpt wat ik tot uitdrukking wil brengen. Maar zoals Guido ook al zei, ieder mens heeft zijn eigen realiteit.
   Nico het ga je goed en ik wens je veel inzicht en begrip en vooral plezier bij alles wat je onderneemt.
   Warme groet Alice

  3. Zoek niet naar een gids, de enige gids is God, zou ik tegen een Christelijke zeggen.
   Tegen iemand zonder geloof, zoals ikzelf, maakt het niet uit hoe je deze gids noemt.

   Zoek alleen geen andere gids, je weet niet wat je gaat tegenkomen. Je denken is niet jezelf. Je denken zorgt er JUIST voor dat je geen contact kan maken. Als je denkt, zit je in je hoofd gevangen ergens. Laat dat denken eens denken en kijk naar de gedachten. Wil je er wat mee of niet? Wie wil er wat? Het ego, het masker wat je denkt te zijn of ben je iets achter of boven of voorbij de denker? Kun je waarnemen zonder te denken?

   Je kan er zijn, contact met al wat is, zonder te denken. Voel je hart, je ademhaling, voel je contact met de grond. Voel en bemerk dat je eigenlijk contact hebt met de gehele kosmos. Alles is één vanuit puur bewustzijn. Doe het maar eens en laat die gidsen lekker de mensen helpen die zelf niet luisteren kunnen. Zie ze als tolken die je niet nodig hebt omdat je het pure zelf wel kan verstaan.

  4. @Martijn dank voor je reactie, ik kan helemaal met je mee gaan, ik kan niet goed uitleggen wat ik met een gids bedoel omdat ik wel in het leven sta zoals jij hier beschrijft. Ik heb een heel goed contact met mijn innerlijke stem wat mijn hoger bewustzijn is, ik weet dit allereerst door mijn gevoel en ten tweede omdat ze immer positief is zowel naar mezelf toe als naar een ander toe. Nooit veroordelend, en vanuit een grote wijsheid, Je kan begrijpen dat ik hier zeer dankbaar voor ben. Dat ik meer wil komt omdat ik me niet meer kan vinden in de “gewone” wereld die om geld, bezit, macht en angst draait. Ik kan het wel handelen hoor, maar ik ben ongeduldig dat is een punt dat ik meer moet accepteren maar dat vind ik dus moeilijk.
   Maar ik ga gewoon door op mijn exclusieve pad.
   Hartegroet Alice

  5. Alice, dat hogere bewustzijn, dat ben je zelf. Je kunt het je hele leven blijven uitdiepen want het is oneindig. M.a.w. je kan er steeds meer één mee worden.
   Je kan er steeds meer inzichten door krijgen doordat je steeds meer ervaring opdoet.

   Het andere kun je van je afschudden als oude bladeren die je niet meer nodig hebt. Stop je kracht in groei en bloei en alles komt zoals het moet.
   Ik heb er zo’n bordje voor in mijn keuken gehangen, “Geduld overwint alles”.

   Hartegroet, Martijn

  6. @Martijn andermaal bedankt voor je fijne reactie ik kan mij daar helemaal in vinden. Maar mijn moeilijkheid is omdat ik inmiddels zoveel weet, meer begrip en inzicht krijg, wat alleen maar mooi is, begrijp me niet verkeerd, maar ik heb moeite om dit op de juiste manier te doseren. Daarom schrijf ik veel, dat helpt mij enorm. Als ik iets wil uitleggen over mijn belevingswereld, wat voor mij de werkelijkheid is en vandaar uit mensen wat wil aanreiken kan ik wel eens doordrammen, want ik ben een Ram, getrouwd met een Boogschutter en zo je misschien wel weet is geduld ook niet de sterkste kant van een ram om het maar voorzichtig uit te drukken. Maar meditatie heeft mij daarin enorm geholpen.

   “Wijsheid wordt je niet in de schoot geworpen. Je zult haar zelf moeten ontdekken na een reis die niemand voor jou kan maken of jou kan besparen.” van Barbara Ann Kipfer.
   En hierover zei Friedrich Nietsche het volgende:
   “Niemand kan over de rivier des levens de brug neerleggen waarover juist jij moet voortschrijden, niemand dan jijzelf. Weliswaar zijn er ontelbare paadjes en bruggetjes en er zijn halfgoden die je over de rivier willen dragen maar alleen ten koste van jezelf: je zou jezelf verpanden en verliezen. Er is in deze wereld maar èèn weg, die niemand gaan kan dan jij.”

   Wat dat “geduld overwint alles” betreft vind ik dat geduld ook vertrouwen hebben is. En dit citaat van Zhuanghi heb ik ingeplakt: “Spring in het onbegrensde en maak het tot je huis.” Deze vind ik heel mooi want daar spreekt voor mij totale overgave uit.

   Vanmorgen bedacht ik zelf deze: “Zelfs een dwaas zegt wel eens wijze dingen,” We doen allemaal wel eens dwaas toch? Als we maar voor ogen houden dat we “Spirituele wezens zijn,met menselijke eigenschappen.”
   Warme groet, liefs Alice

 8. waar heb ik dit eerder gehoord wat een bullshit!! het zijn altijd mensen uit de anglo-saksiche ring wereld die ons weer de zoveelste nieuwe ontdekking willen delen.
  weer eentje die een boek schrijf of een essay ten behoeve; om zich te verrijken.
  ik zie er een marktwerking in. vraag en aanbod!

  naarmate de frequenties en feiten die voor onze neus als een film afdraaien.
  kan ik maar een ding zeggen.
  hou die spiegel voor je ja; die persoon die je zie die moet je gaan volgen ten einde er ook een waarheid in te zien.

  ik maak veel promotie voor SJR(susan joy rennison).
  ik vind haar werk enorm goed onderbouwd van uit de werkelijkheid genomen.
  just remember shakespeare!!

  1. @Anja, met alle respect: het gaat toch om de boodschap en niet om de boodschapper?
   Misschien is het voor sommige mensen de eerste keer dat ze hier mee in aanraking komen en worden ze aan het denken gezet en wellicht vinden ze het ook bullshit, het moet tenslotte bij je eigenheid passen, het moet je raken dan kun je het toevoegen. Zo heeft het boek van Susan, Afstemmen op de Kosmos, zeker een toegevoegde waarde voor mij maar dit zal voor een ieder ook anders zijn, maar ik had je dat al laten weten bij een eerder bericht van jou op het artikel van Johan Oldenkamp over Elenin.
   hartegroet Alice

  2. to bo or not to bo is the question right! klassiek is deze QUOTE maar van grote waarde. iedereen is vrij in de beleving van het ALL zijn
   in deze tijd zijn de mensen de huidige SYSTEEM spuugzat en daarom zoekende.
   probeer het kaf van ’t koren te scheiden, met respect hoor! maar de laatste tijd zie je steeds meer SITES OP RUKKEN om over de narigheden die de mensheid overkom te speculeren,!
   laat mij dit zeggen het val mij op dat personen, die het wel effe weten het in 1en2en3 de kwesties as we speak. ook naar hun hand zetten, koop dan ook zijn of haar boek of/en dvd dan zijnwij er uit!!
   DE WAARHEID ZIT IN ONS, KIJK EN ONDEK life is a yourney it self according SJR
   ok het gaat ook om de BOODSCHAP daar heb je gelijk in alice. zonder boodschap geen OPLOSSING.
   over 100 jaar zitten we in een soort vacuum van kennis zonder er gebruik van te maken: dat is nou hartstikke zonde!!??

   groetjes van anja @alice keeps the spirit alive

  3. Anja: probeer in ieder geval eens het verschil te voelen in de tekst:
   “waar heb ik dit eerder gehoord wat een bullshit!!” en “waar heb ik dit eerder gehoord, IK VIND DIT bullshit!!”
   Voor mij ging daar een wereld open..!

 9. goede avond guido en johan, ondanks mijn eigen beleving van feiten die in en om ons leven gebeuren.
  kan ik best wel RESPECT opbrengen van mensen die een andere mening hebben dan de mijne.
  een eigen mening is een FUNDAMENTELE RECHT!
  neem niet weg dat ik de ARTIKELS OP WANTTOKNOW goed en betrouwbaar vind chapeau!

  with love @ANJA

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.