Advertentie

Bewustzijn of.. BEWUST-zijn..?


x
x

Bewustzijn of.. BEWUST-zijn..?

2023 © Berry Vincenta | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Berry Vincenta

Vandaag neem ik u heel graag mee In het begrip bewustzijn en de Scheppende Krachten erachter en erin! Er is al veel over gesproken, wellicht over gelezen en bestudeerd maar wat is het ? Bewustzijn is ‘niets’ anders dan een Kosmisch Goddelijk Scheppend  energieveld in een gelaagdheid  waarin alles en ieder leven ‘IS’. Met andere woorden: het is gekoppeld aan zeer uiteenlopende scheppings-velden, bestaande uit verschillende trillingen waar u allen in leeft  en uit leeft… waarin alles met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt..vanuit zoveel uiteenlopende intenties.. bewust of onbewust.

Zie als metafoor, als beeld bijvoorbeeld hierin energie als stralende krachtige Lichtstroom, verticaal vanuit het midden in uzelf stromend als beeld omhoog in Kosmos en diep de Aarde in via bijvoorbeeld de chakra’s… Als u zichzelf nu nogmaals beziet is wellicht te zien/voelen dat de bewustzijns-energie ook horizontaal uitwasemt  en uitstroomt. U dus aanwezig bent op zoveel meer Kosmische velden dan als ‘klein mens’ wordt geweten!

Het Keltisch kruis symboliseert de horizontale Aarde-verbinding en de verticale Kosmische verbinding in de oneindige cirkel van het Zijn, het aanwezig-Zijn.

Waar is een  mens gewààr van dit grote bewustzijns-veld waarin èn waaruit hij leeft!?
Dit gebeurt veelal wanneer door het dagbewustzijn en het denken hierin iets duidelijk herkend wordt/wil worden. Of in de ervaring van het leven van alledag .. in de wisselwerking tot de andere(en) want dan is dit de functie tot nieuwe  bewustwording. Als brug tot een nieuw stukje openbaring en groei in het eigen bewustzijn!

Een enorm uitgestrekt energieveld, dat maar voor een klein deel wordt belichaamd op Aarde in allerlei vormen en in allerlei andere materiële uitdrukkingen. Bewustzijns-energie gekoppeld aan het denken In de vormgeving drukt o.a. ook uit als creatievorm, wat binnenin de mens ervaren wordt, qua idee van inspiratie, gevoelens op vele lagen.. wat zeker een creatieve gedachte zal zijn.. die wellicht in de buitenwereld vorm gegeven gaat worden.

Het is een klein deel van deze werkzame Heilige Kracht in u aanwezig, die aangewend wordt. Want veelal is dat bewustzijn gekoppeld aan de lagere trillingen van emotie etc. Dat wat zo gekend wordt door het collectief der Mensheid. Maar door de identificatie hiermee, vergeet men te vaak de grote, autonome Kracht van de Hogere velden; zich bewust te zijn in zichzelf, deel ervan uit te maken. En daardoor ook het diepe hartsverlangen dit innerlijk en uiterlijk veel meer te willen gaan hanteren.

Te begrijpen welke eindeloze mogelijkheden bewustwording van het eigen bewustzijn biedt ! Alsof de Zon opkomt..! In het her-scheppen van bijvoorbeeld omstandigheden in het dagelijks leven.. Wanneer deze hoge werkzame bewustzijns -en wijsheidsenergie diep herinnerd wordt en de potentie ervan wordt gezien en gevoeld. En vooral weer teruggebracht naar de eigen essentie, dan brengt u zichzelf terug.. naar de bedoeling van het hanteren van dat Veld waarin en waaruit u leeft.

Te doorgronden wat u aan wijsheid draagt in uw bewust-zijn en dit te presenteren in die buitenwereld, zonder schroom. Dit heeft grote waarde tot hervorming in deze tijd van chaos en verwarring op weg naar vernieuwingen.. En zal innerlijk en uiterlijk rust kunnen brengen door uzelf te herijken in wie u BÈNT, GEÏNSPIREERD BEWUST-ZIJN. Met als doel niet meer het oude kleine ‘IK’-je te willen dienen .. Noch de schaduw-energie die collectief uitgestrooid werd om uzelf gevangen te laten zetten?!

Maar ook door geen non- bewustzijn slachtoffer meer te willen zijn..
Want  u wèèt… diep van binnen, van dit dat grote bewustzijn in uzelf en in die andere mens; en uw energieverbinding ermee. Als een individueel Kosmisch bewustzijn, omdat u dáár in de Kosmos ontstaan bent…uit Licht. U die toegang heeft om dat Bewustzijn vanuit uw eigen Wijsheid vele malen dieper in uzelf te kunnen gaan herkennen, veel meer dan dat het menselijk ego soms aankan of aanneemt. En toch, gaat dit ook over ieder individueel veld, u en u en u en u…

Deze her-innering is bedoeld om àllen uit te nodigen deze stap van binnen verder te maken! Om te willen wèten van dat Hoge eigen bewustzijn, diep verbonden op Kosmische Velden in de bron van goddelijke creatiekrachten en -omvormingen. En het oude Veld van de oude Wereld van het NU wat gediend heeft.

Dit bewustwordingsprogramma in het menselijk collectief, gezamenlijk omver te werpen door bewustwording  en zoooo diep gewaar te zijn, dit enorme innerlijke vermogen! Van zo’n diepe wijsheid in dàt, wat al gekend werd. Om te her-schèppen. Door de drang van het goddelijke BronLicht… Collectief bewustzijnsLicht dat deze Wereld, het Wij én de Schepping wil dienen, door spiritueel begrip te hebben of te verkrijgen.

Omdat in bewustwording het Veld van leringen die inzichten in bewustzijn brengt aanwezig is. Om te open-baren, zichtbaar in de vorm te brengen. Die vaak met schokkende ervaringen los getrild worden in uw leven van overdag, om tot herkenning en tot groei ter vervolmaking te worden gebracht! Te durven zien en te onderkennen dat kleine, soms worstelende zelf(je), maar ook en vooral uzelf te willen leren kennen in een veel ruimer perspectief, een veel groter Zelf..

Iedere mens loopt hierin op het eigen tempo het eigen heilige zielspad en eigen groeiplan. En op de momenten van ontwaken stromen deze planmatige energieën soms even samen. In het gezamenlijk herkennen van elkaar in dezelfde trilling, eenzelfde frequentie als de openende heilige sleutel van het innerlijk.. En door vooral volkomen bewust aanwezig te zijn, zult u allen op dat moment dezelfde ziele-taal spreken, deze verstaan en iets wezenlijks creëren door en voor de Eenheid in dat moment op Aarde.

Weest u zichzelf dus veel dieper bewust van uw eigenbewustzijn-en non-bewustzijnsgedachten en besef steeds opnieuw dat energie deze gedachten via frequentie volgt en vormgeeft, gezien of ongezien En dat dit enorm grote gevolgen heeft; positief(licht) en negatief(schaduw) bewust In het bewustzijn van de Wereld en alles wat is en meetrilt in dit zonnestelsel. In de Ene… in de verbinding van het lichtende, kosmische bewustzijnsveld.

In Hartverbinding in het Ene Veld,

Berry Vincenta

berryvincenta.com

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.