Advertentie

Black Matter, Black Mother, de Zwarte Madonna..


Herbert van Erkelens werd in november 1952 geboren in Alkmaar. Vanaf zijn studie, leefde hij in Amsterdam en kreeg daar in een eerder huwelijk twee kinderen. Nu woont hij in Haarlem en is getrouwd met Inge en heeft nogmaals twee kinderen gekregen. Herbert: “Hoewel ik een gelukkige jeugd heb gehad, werd die overschaduwd doordat mijn moeder niet gelukkig was en dat maakte dat ik moeite gehad heb, mijn weg in het leven te vinden.

Prof. Dr. Wolfgang Pauli, zowel in de fysiek-atomaire wereld, als in de wereld van het onbewuste, een pionier, die zijn tijd ver vooruit was.
Prof. Dr. Wolfgang Pauli, zowel in de fysiek-atomaire wereld, als in de wereld van het onbewuste, een pionier, die zijn tijd ver vooruit was.

Ik hield mij bezig met sterrenkunde en wilde het geheim van de kosmos leren kennen. Daarom ging ik in 1970 wis-, natuur- en sterrenkunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Al snel hield ik mij ook bezig met de Jungiaanse psychologie. Ik werd in mijn dromen geconfronteerd met archetypische gestalten die ik later in verband kon brengen met Mercurius, de boodschapper van God, en met Bastet, de kattengodin uit het oude Egypte.
Ik begreep niet hoe mijn studiegenoten erin slaagden zonder archetypische gestalten te leven. Ik had het gevoel alsof ik vanuit een inheemse cultuur met veel goden in een samenleving was gedropt waar niemand enig verstand leek te hebben van hoe de innerlijke wereld in elkaar zit.”

Na zijn promotie in mei 1984 verliet hij de theoretische fysica om zich te wijden aan de relatie tussen moderne natuurkunde en dieptepsychologie. Op aanraden van dieptepsychologe Marie-Louise von Franz begon hij in 1989 de schriftelijke nalatenschap van theoretisch fysicus Wolfgang Pauli te bestuderen. Al snel bleek dat Pauli net zoals Herbert, in zijn dromen te maken had met de boodschapper van God. Eindelijk kon Van Erkelens onderzoeken hoe zijn eigen belevingswereld met de kwantumfysica samenhing. Pauli voerde in oktober 1953 een gesprek met een Chinese dame, een personificatie van het onbewuste, die aan hem als pianolerares was verschenen. Voor haar was de wereld muziek en zij vond het absurd dat natuurkundigen de wereld wiskundig probeerden te begrijpen zonder daarbij naar de muziek te luisteren.

Nadat zijn studie van de dromen van Pauli was afgerond, ging Herbert door een diepe crisis.
“In juli 1997 heb ik mij ermee verzoend dat er buitenaardse wezens op aarde actief zijn en dat de welwillenden onder hen prachtige graancirkels in de akkervelden creëren om de Aarde en de mensheid te helpen. Ik was in die tijd zeer onder de indruk van een graancirkel uit juli 1991 die de moeder van alle pictogrammen werd genoemd en een principe verbeeldde dat ver uitging boven wat je met kwantumfysica en dieptepsychologie kon begrijpen. Pas tien jaar later las ik in Crop Circles Revealed van Judith Moore en Barbara Lamb dat dit principe van de drie ongelijke hoekdelen dat van de Tovenaar, de Trickster (grappenmaker) of de goddelijke Dwaas was:

Barbury Castle 17 juli1991 graancirkel

‘Deze graancirkel tart logica, want het is de balans van de metronoom van Merlijn; het is de perfecte balans van ongelijke verhoudingen die van vitaal belang voor de schepping is. Dit is de macht die koning Arthur veroorloofde om in jullie mythologieën het zwaard uit de steen te trekken… Maak ruim baan voor het onlogische, maak ruim baan voor gelach. Dit is de kosmische goocheltruc die de vruchtbare bodem creëert voor transmutatie en verandering. Deze graancirkel kwam in 1991 omdat het een profetisch jaar voor de clowns was om te midden van de mensen te dansen.’

Het nieuwe graancirkelboek, van dezelfde uitgever als de WantToKnow.nl-site. (klik op afbeelding voor link)
Het graancirkelboek met diepere duidingen van graancirkels. (klik op afbeelding voor link)

In mei 2007 leerde Herbert het werk van Johan Keijser en Judith Moore rond graancirkels kennen. Dat was een openbaring voor hem; hij leerde vooral veel wat nieuw was over de Heilige Graal.  De beker van de Graal is volgens De Taal van Graancirkels een huwelijksgeschenk van Jozef van Arimathea aan Maria Magdalena bij haar huwelijk met Jezus. In feite zijn er twaalf bekers die met de twaalf stammen van Israël uit het Huis van David verbonden zijn.

De dertiende beker is de Graalbeker die de overige twaalf verenigt. Pas wanneer de openbaringen van de Heilige Graal ontvangen worden, zullen alle bekers opnieuw één beker zijn. Dan zullen de dertien verloren stammen van Israël nogmaals bijeenkomen voor de zaak van vrede op aarde.

In april 2011 nam Herbert het op zich werk van Johan Keijser voort te zetten, maar dat liep anders gelopen dan hij het zich had voorgesteld. Hij combineerde transmissies over graancirkels met boodschappen van en over Maria Magdalena via het werk van Judith Moore. Judith is niet alleen medium, maar ook boodschapper van Maria Magdalena… Zijn werkzaamheden leverden uiteindelijk twee boeken op met een pittige inhoud: De spiegel van Magdala en Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond. (zie hieronder)

Daarna schreef Van Erkelens -op aanraden van zijn dochter- een sprookje over de graalprinses. Dat had tot gevolg dat hij eigenlijk een nieuwe wending aan zijn leven gaf.
Inmiddels heeft hij het vak van bijlessen wis- en natuurkunde geven weer opgepakt en keert daarmee feitelijk terug naar z’n jeugddroom de kosmos te willen leren kennen.

Herbert weet nu dat het grootste raadsel uit de kosmologie dat van donkere materie is. Wanneer deeltjes donkere materie daadwerkelijk gedetecteerd zouden worden, zou dat tot een grote omwenteling in de natuurkunde leiden. Maar het kan ook zijn dat de donkere materie zelfs helemaal niet bestaat. In dat verband citeert de natuurkundige Gianfranco Bertone een oude wijsheid die aan Confucius wordt toegeschreven: ‘Het is moeilijk een zwarte kat in een donkere kamer te zoeken, zeker als er geen kat is.’

Die zwarte kat bevindt zich inderdaad niet in de donkere kamer van het heelal. Zij zit in onszelf. Herbert hierover: “Op het Science Park in de Watergraafsmeer wordt onderzoek gedaan naar zwarte materie en het liefst zou ik daar een zwarte kat uit de hoed toveren. Een Keltische sjamane uit Australië heeft mij al uit de doeken gedaan dat de sterren ons kunnen leren:
West Stowell 2003 graancircle‘hoe licht kan buigen en breken als golven in de branding, hoe het mysterie van donkere materie in het geheime leven van de ziel weerspiegeld wordt en hoe iedere wereld zijn speciale plaats binnen het geheel te weten komt.’

Eigenlijk is daarmee voor mij de tijd aangebroken om in mijn werk de Zwarte Madonna naar voren te halen. Maar ik heb ook nog een enorm project onder mijn hoede dat de Dertien scheppingsdagen heet en gebaseerd is op het werk van Judith Moore. Zij heeft op 28 oktober 2011 ervaren dat er een nieuw galactische tijdperk is aangebroken gebaseerd op diepe liefde.

In dat verband heeft ze twaalf solaire principes doorgekregen die menselijk bewustzijn gaan bevrijden, waarbij het dertiende principe de kosmische eenheid is. Eigenlijk leven we al in een andere tijd.

Het lijkt erop dat in 2011 de grondslag voor de Nieuwe Aarde al is gelegd zodat de krachten die van de einddatum van de Maya-kalender misbruik had willen maken het nakijken hadden. De wereld is niet vergaan. Zij wordt wel gekruisigd, maar dat betekent dat zij glorierijk zal opstaan.”

x

x
* * *

x

 

De terugkeer van de Zwarte Madonna

x

Dr. Herbert van Erkelens
Dr. Herbert van Erkelens

In november van het vorige jaar vond ik honderd jaar algemene relativiteitstheorie wel genoeg. Op 11 februari van dit jaar werd wereldkundig gemaakt dat er experimenteel zwaartekrachtgolven zijn waargenomen. De theorie van Albert Einstein staat daarmee nog fier overeind en dat betekent dat de grote revolutie in de fysica van de kant van donkere materie dient te komen. Maureen Roberts, de sjamane uit Australië die mij een aantal orakels over de kosmos heeft toegestuurd, is inmiddels met de oplossing van het raadsel van de kosmos over de brug gekomen.

Half januari stuurde Maureen mij een orakel toe waarin werd onthuld dat donkere materie een godin is. Het gaat om de Donkere Moeder die in onze westerse cultuur als de Zwarte Madonna wordt vereerd. Daarmee vielen de puzzelstukjes op z’n plaats. Voor mij persoonlijk is dit een bijzondere openbaring. Ik was in 1970 natuur- en sterrenkunde gaan studeren om het geheim van de kosmos te leren kennen. Maar al heel snel ontdekte ik dat je dit geheim ook via dromen en visioenen kon benaderen.

Vandaar dat ik enige tijd pogingen heb ondernomen om aan de hand van dromen te laten zien dat de quantumfysica en daarmee de hele natuurkunde een onvolledig beeld van de materie geven. Dankzij de enorme vooruitgang in de sterrenkunde hoef ik fysici niet meer met dromen te plagen. Het is nu de kosmos zelf die hun een spiegel voorhoudt.

De wetenschap ploetert verder…
Al dertig jaar lang worden tevergeefs pogingen ondernomen om langs experimentele weg deeltjes donkere materie aan te tonen. Als donkere materie een godin is, zal dit een heilloze weg blijken. Een godin bestaat niet uit kleine donkere deeltjes die weigeren met licht een wisselwerking aan te gaan. Zij personifieert een werkzaamheid en blijkbaar is die verwant aan wat wij van de Donkere Moeder of Zwarte Isis denken te weten. De geleerde A. Getty merkte over haar op:

‘De Zwarte Maagd wordt symbolisch geïnterpreteerd als de wach­tende, vruchtbare aarde, als de diepste nis van een grot, gelijk aan een baarmoeder die zich nog niet heeft geopenbaard; psychologisch bete­kent zij de onderwereld en is zij de stof waarvan de ziel gemaakt is. Ja, zij is overvloedig, vruchtbaar en in staat om geboren te laten wor­den maar net als haar zwarte zuster Kali kan zij ook haar kinderen verslinden en dansen op de lichamen van de doden.’

the EmperessDankzij dieptepsychologe Marie-Louise von Franz weet ik hoe het de Zwarte Isis in onze cultuur is vergaan. Na het overlijden van Von Franz verscheen haar studie ‘The Cat’, waarin zij haar licht laat schijnen op een zigeunersprookje uit Roemenië. Het gaat over een prinses die door Moeder Maria in een kat is veranderd. Volgens Von Franz betekent dit sprookje dat de rooms-katholieke kerk het archetype van Isis in twee stukken heeft geknipt.

Als Moeder Maria mocht de godin Isis vereerd worden en zelfs ten hemel geheven. Maar haar nachtelijke, aardse gestalte mocht er niet zijn. Vrouwen die een band met de Zwarte Isis hadden werden als heksen vervolgd en ook zwarte katten waren niet veilig voor de inquisitie.

Waartoe verdringing van een vrouwelijk archetype kan leiden zien we aan het werk van kunstschilder Peter Birkhäuser (1911-1976). Onlangs heb ik een kunstwerk van hem ontdekt dat onmiskenbaar de Zwarte Isis voorstelt en rond 1968 is ontstaan. Het werk is gebaseerd op een droom waarin Birkhäuser en zijn vrouw Sibylle via een hoge brug in een betonstad aankomen. Vanaf de hoge brug kunnen zij een kamer binnenkijken van een huis waarvan de gevel hoofdzakelijk uit glas bestaat. De kunstenaar vertelt verder:

‘Daar zien wij in de tegenoverliggende kamer een in het zwart geklede vrouw die naar ons toegewend voor het raam staat. Zij is juist uit het gekkenhuis teruggekeerd waarin zij vanwege zware depressies was opgenomen. Zij is mooi, groot en elegant, maar ziet er ook enigszins als een modepop uit. Alles is bij haar zeldzaam duister gekleurd, alsof het vensterraam uit donker glas bestaat.’

Eva Wertenschlag-Birkhäuser citeert deze droom in Der Rote Faden dat ook over de reclamekunst van haar vader gaat. Ze schrijft dat Birkhäuser het schilderij op grond van een andere droom had willen afkrabben. Maar Sibylle bezwoer hem het schilderij niet te vernietigen. Zij was ontzet over het plan en van mening dat het een van zijn beste beelden was. Birkhäuser was in die tijd al zo’n vijftien jaar bij Marie-Louise von Franz in analyse. Die merkte erover op: ‘In hoofdzaak betekent deze zwart geklede anima datgene wat achter jouw aanvallen van melancholie staat: de Zwarte Isis.’

'Blauwe anima' (1968). Olieverfschilderij van Peter Birkhäuser.
‘Blauwe anima’ (1968). Olieverfschilderij van Peter Birkhäuser.

Enige relatie tot donkere materie lijkt ver gezocht. Maar een cultuur die afwerend tegenover de Zwarte Isis staat zal een wetenschap voortbrengen die de wereld van de materie experimenteel onderzoekt zonder te weten dat de kosmos bezield is. Als het aan Maureen Roberts ligt, gaat dat nu veranderen. Haar teksten zijn moeilijk in het Nederlands te vertalen, omdat zij zo bloemrijk zijn. Maar ze zitten toch vol toespelingen op recente wetenschappelijke ontdekkingen:

‘Ik ben de Donkere Moeder als kosmische donkere materie wier lange, wapperende haren het mysterie vormen dat te midden van clusters van melkwegstelsels sijpelt en de ranken, filamenten en vezels tezamen weeft die zich tussen uitgestrekte stellaire gemeenschappen slingeren… Ik ben de donkere energie die tussen alle kosmische manifestaties van verandering en wisselwerking vloeit, een ontoegankelijke modus van de werkelijkheid die niet door zwaartekracht en licht wordt geraakt, zoals de duistere schuilhoeken van diep zieleleven die door de geboortekanalen en afgronden van ongereflecteerde nacht meanderen.’

De donkere energie is de energie die nodig is om te verklaren dat het heelal versneld uitdijt. Donkere materie is nodig om te verklaren dat melkwegstelsels niet uit elkaar vallen bij de hoge snelheden van sterren die zijn waargenomen. De fysici beschikken maar over één kracht, de zwaartekracht, om de boel bij elkaar te houden. Maar daarmee houden zij zich voor de gek. De zwaartekrachtgolven die vorig jaar zijn waargenomen hebben zich met de lichtsnelheid door het heelal verplaatst.

Die snelheid is veel te klein om over kosmische afstanden communicatie in stand te houden. De kracht die melkwegstelsels bij elkaar houdt is dan ook een andere dan gravitatie. In ons melkwegstelsel bevindt zich een superzwaar zwart gat. En daar gaat het om. Dat heeft de engel Kryon in november 2009 via Lee Carroll netjes uitgelegd:

‘Wat er in het centrum van jullie melkwegstelsel gebeurt is prachtig. Er is een elegante interdimensionele kracht anders dan gravitatie die zich door de hele regio van jullie gehele melkwegstelsel verspreidt, een kracht die het stelsel aan elkaar lijmt op een manier waarvoor jullie nog geen wetten hebben om het te verklaren. Daarin verbergt zich iets waarmee jullie wetenschap nog maar net begint te worstelen… Wanneer jullie de stap naar interdimensionele natuurkunde wagen – en dat sluit ook de energieën in die jullie spiritualiteit noemen – dan zullen jullie iets vinden wat jullie niet verwachten: bewustzijn… natuurkunde met een bepaalde attitude. De interdimensionaliteit van jullie galactisch centrum heeft bewustzijn. Dat moet ook wel. Want alles wat interdimensioneel is ligt op één lijn met schepping.’

Daar zit ze dan in het midden van ons eigen melkwegstelsel, het zwarte gat als galactische godin. Ze is door stofwolken aan ons zicht onttrokken, maar die stofwolken deren haar niet omdat haar werkzaamheid buiten ruimte en tijd plaatsvindt. Haar boodschappen doen er niet zoals licht 26.000 jaar over om ons te bereiken. En om de een of andere reden heeft zij besloten dat het genoeg is geweest. Tijdens de Volle Maan van 22 april mocht de Zwarte Madonna ontwaken en uit haar kluisters bevrijd worden.

black madonna montserat
De Zwarte Madonna van Montserrat.

Dat hoorde ik van diverse kanten toen ik een stukje over de Donkere Godin op 28 april op Facebook had geplaatst. Het bleek dat Arthura Hector, een vrouw uit Breda, een bericht over het ontwaken van de Zwarte Madonna namens de verrezen meester Sanat Kumara rond half april op internet had gezet. De Zwarte Madonna zou vernieuwd opstaan en naar voren treden op de nieuwe aarde.

Zij was gevangen en zag de mensheid in haar verdriet. Die gevangenschap dragen wij in ons en kan nu eindelijk opgeheven worden. De energie van de Zwarte Madonna gaat volgens Sanat Kumara voor de werkelijke bevrijding van de ziel zorgen.

Het raakt mij dat ik dit op 22 april werkelijk heb gevoeld. Ik voelde de drang om de Donkere Moeder in lezingen en workshops te gaan betrekken. Natuurlijk had ik wel eerder over Maria Magdalena als de Zwarte Madonna gesproken, maar nu wilde ik daarbij betrekken dat de donkere materie uit het heelal een godin is. Via Maureen laat zij ons weten:

‘Verval, duisternis en dood zijn door de droom van het kosmische web heen verweven en via hen help ik alle vormen te niet te doen als een voorspel op wedergeboorte. Schep moed in de wetenschap dat lijden in jullie geïncarneerde werkelijkheid onvermijdelijk is. Maar lijden is ook voorbijgaand, want de eindeloze uitgestrektheid van de tijd en de grenzeloze oceaan van de kosmos geneest alle wonden en lost alles op terug in de Eeuwige Zee waaruit zij zijn ontstaan.’

Dat is het werk van de Zwarte Isis die alchemisten van alle tijden ertoe heeft geïnspireerd op zoek te gaan naar datgene wat tegen verval en ontbinding bestand zou zijn. Eigenlijk is alleen liefde eeuwig en dat maakt dat de zoektocht naar de Heilige Graal altijd een zoektocht van liefde is geweest. Daarover zegt de Donkere Moeder:

‘Begrijp dat de innerlijke Graal als de schat van jullie heilige Zelf erop ligt te wachten dat hij teruggevonden wordt uit de donkere wateren van slapende wijsheid. Het is deze diepe genezing die –  in een vol geascendeerde fase van zelfverwerkelijking – naar buiten vloeit om de Wereldziel te genezen. Om het geheime leven en betekenis van de Graal te vatten moet je vrij worden van elk verlangen naar bezit en enkel de bevrijding en verlichting van alle wezens nastreven, want al deze facetten van de zoektocht van jouw ziel zijn onscheidbaar met elkaar verbonden.’

De Nederlandse theoretisch fysicus Erik Verlinde is bezig een stap te zetten in de richting van de Donkere Moeder. In zijn zwaartekrachttheorie draait het om informatie en om het behoud van mogelijkheden. Hij hoeft geen donkere materie en donkere energie aan te nemen. Mogelijk is informatie een opstapje naar bewustzijn. Zie de recente publicatie in de Nederlandse versie van de New Scientist: ‘Vooruitblik: nieuwe theorie ontmaskert 95% van het heelal’

Hieruit het volgende citaat:

Van de fenomenen ‘donkere materie’ en ‘donkere energie’, is donkere materie van die twee nog het meest behapbaar. Het is niet met het blote oog te zien, maar wel indirect waar te nemen. Donkere materie verraadt haar aanwezigheid doordat ze net als gewone materie zwaartekracht uitoefent op de materie om zich heen. Daardoor weten we vrij exact hoeveel ervan moet zijn. Donkere materie vormt grofweg 27% van het heelal. 5% is zichtbare materie. Het overige deel, maar liefst 68%, is donkere energie.

Al decennia bijten natuur- en sterrenkundigen hun tanden stuk op de vraag wat donkere materie en donkere energie nu precies is. Dr. Erik Verlinde, verbonden aan de UvA,  denkt deze impasse te kunnen doorbreken. Hij heeft een radicaal nieuw idee dat het bestaan van donkere materie, donkere energie en gewone materie direct aan elkaar verbindt. Verlinde veroorzaakte in 2010 al een schokgolf in de natuurkundewereld toen hij een nieuw idee over de zwaartekracht wereldkundig maakte. Hij ontving onder meer dankzij dat idee de Spinozapremie, de meest prestigieuze wetenschappelijke prijs in Nederland.

x

Herbert van Erkelens

© 11 mei 2016

Sanat Kumara via Arthura:

De Zwarte Madonna wordt wakker (pdf)

Arthura:
‘De Zwarte Madonna huist in elk hart en kan nu bevrijdt worden. Vele volle manen heeft zij geweend, om weer zichtbaar te mogen gaan worden. Gevangen was zij en zij zag de mensheid in hun verdriet. De gevangenschap welke ieder in zich draagt, mag bevrijd worden. De Zwarte Madonna-energie staat voor de  werkelijke bevrijding van de ziel. In elke vrouw, maar zeker ook in elke man. W
ant het hart bestaat immers uit een vrouwelijk en mannelijk deel. Deze delen in een elkaar geschoven driehoeken vormen zo het Heilige Huwelijk, de Zwarte Madonna geeft geheime prijs voor de verandering in je leven.’
Maria Magdalena Profetes cover
Een van de beide boekjes over de overlevering van Maria Magdalena die dr. Van Erkelens schreef, naar aanleiding van het baanbrekende werk op dit gebied door het Amerikaanse medium Judith Moore. (Klik voor lead naar artikel en bestelwijze)

 

49 gedachten over “Black Matter, Black Mother, de Zwarte Madonna..

  1. Markus, mooi en indruk wekkend, vooral die menselijke kracht die hier uitspreekt voor iets mooiers ! Jenne

 1. Ooit van mijn vader een boek cadeau gekregen de Mythologien van de civilisatisch van de wereld hun ontstaan hun achtergronden, ben het weer aan het herlezen, ontdek keer op keer nieuwe gezichts punten, het is simpel genoeg, het ging overal over, licht en donker, leven en dood, maar heel vaak meer over het leven na de dood, wat wij blijkbaar een beetje aan het vergeten zijn, of willens en wetens van ons afduwend, om dat de priesterlijke leiding niet meer aanwezig is.

  In de tijd van Erkelens, was Jung het praatje van de dag, ieder één was bezig de ander psychiatrisch te ontleden, natuurlijk was het meer bedoeld om over je zelf je ik meer te weten te komen, overal werd er over gediscusseerd, er lag wel een hele sexuele mantel over deze beleving !, maar niet vreemd Jung was een hele erotisch mens.

  De Zwarte Madonna’s, is een volks verhaal, een mythe hier in het zuiden, en vooral om de kust van de middenlandse zee, toen Maria aan land kwam, in Saint Marie de la Mer, had zij haar handen vol aan het gebalsemde lichaam van haar ega, Jezus, haar twee kindertjes werden verzorgt door haar zwarte dienst maagd Anna, maar het is niet zeker dat Maria niet zelf ook lichtelijk gekleurd was, nu na dit voor val, wil het verhaal dat Jezus begraven werd onder de berg Mont Alban, nou daar zijn er veel van, in de kerken vind je zwarte Madonna’s vaak staan ze in de sacristie weg gestalt, en dan de curé die ooit het graf van de witte weduwe vond, en daar rijk door werd, dat eens mooie gebied is nu overlopen door ?, ietsje ver op de Katharen nou genoeg te zien, de Franse koningen hebben de bloedlijn van Jezus in zich, misschien volgt er een réincarnatie.

  Van middag na lange tijd weer een oude vriend bezocht, en thee uit zijn Samovar, de Russische wijze van thé bereiding, oude familie ooit gevlucht uit Odessa, met hun hebben en houden, schepen vol kostbaar heden, via Venetië, vreemd genoeg terecht gekomen in een oud Bisschopelijk palijs,
  ze hebben meerdere bezittingen, dat deed men via het rondvliegen met een helie, pikte je de gebouwen er uit die je aanstonden, ze leven nog op de oude wijze intra muros, veel personeel, zomers naar hun bezitting in Biaritz, dit om de sfeer aan te geven, maar het intellect druipt er af, het weten is onbegrenst, ook de mogelijkheden van dit weten, ik kom daar altijd hoop vol van daan, wat een fijne wijze mensen, zo liefdevol en respectueuse,
  dit mooie chique France woord drukt dit gevoel zo mooi uit.

  Er is zo weinig echt veranderd, als je in de menselijke leef en denk wereld bezig bent, ’t is lang geleden, maar misschien was het maar net gisteren,
  ja hoor in de mensheid een wel behagen, maar we zijn wel vreselijk hardleers.

  Groet Jenne

 2. Met alle respect voor dit artikel maar misschien kan het wel eens zijn dat ook ik mijn opvattingen moet bijstellen. Opvattingen bijstellen omdat alles wat ik van kinds af aan geleerd heb en voetstoots heb aangenomen als DE waarheid, wellicht wel eens het werk kan zijn van de machten achter het scherm dat juist wil dat ook ik in dat paradigma blijf. Maar stel nu eens dat alles compleet anders is als dat ons altijd is wijs gemaakt. Welk ander wereldbeeld kan dan ontstaan en hoe anders de rol van de Scheppende kracht dan zal worden.

  Ik weet dat de verborgen krachten de rol van God, ook zo treffend beschreven in dit artikel, graag de rol van de Scheppende kracht wil overnemen en de opvattingen over Jezus en aanverwanten wil ontkennen. Ten minste zijn zij daar druk mee bezig en dat bepaalde hoeveelheden mensen dienen te verdwijnen of tenminste de duistere kant moet gaan zien als de Ware.
  Zo heb ik mij objectief afgevraagd hoe het kan dat bijv. de Maan als bolvorming hemellichaam een schijfvormig schijnsel kan vormen terwijl dat helemaal niet kan bij een divergerende bolvorm. Alleen een spiegel of reflector van een vlakke vorm kan dit tenzij de Maan vele malen groter is dan we denken.
  De landing op de Maan heb ik al jaren verwezen naar het land der fabelen vanwege de Van Allen gordel en de zeer dubieuze filmpjes die veel mensen voor waarheid aanmerken. Het feit dat de NASA de enige bron van informatie is over de constructie van het heelal en in directe verbinding staat met het Vaticaan, maakt het alles nog twijfelachtiger.

  Daarnaast zijn steeds meer mensen die de theorie over de platte Aarde aanhangen met soms absurde aannames en soms heel plausibele. Totdat de omtrek van de kustlijn van Antarctica is bepaald. Dan zal er een heel ander paradigma ontstaan die radicaal afrekent met wat dan de allergrootste mindfuck waar ook ik altijd in heb willen geloven. Helemaal 100% overtuigd ben ik nog niet maar ik speel wel met de mogelijkheid.
  https://www.youtube.com/watch?v=JM856oPut4Q

  1. Deze man heeft inderdaad een aantal zeer interessante punten om over na te denken, die door tegenstanders van de platte aardetheorie echter ook weer onderuit worden gehaald. Juist daar ligt in mijn beleving de crux. Een oud geloofssysteem wordt in onze tijd van onthullingen van de leugenmachine waarin wij leven, als een theorie gedropt. Dit brengt het volgende effect teweeg. Er is een groep mensen die daarin meegaat, omdat ze op zoek zijn naar een bewustzijnsverruiming en het zelf ook niet weten. Daarnaast is er een groep mensen, die het niet kan accepteren en de theorie tracht onderuit te halen, omdat ze zelf ook onzeker zijn.

   Het levert dus de zoveelste controverse c.q. polariteit op, waarbij voor- en tegenstanders elkaar mentaal bevechten. Opnieuw is er een afleidende mindfuck geschapen, die mensen veel tijd en energie doet verbruiken om het geheel te onderzoeken en daarbij hun eigen standpunt te bepalen. De vraag is echter wat het bijdraagt aan de eigen zelfkennis en het sociaal functioneren. Het trekt mensen weg uit zichzelf, uit hun eigen centrum, in de buitenwereld.

   Daarom blijf ik een gezond wantrouwen houden t.a.v. iedere nieuwe informatiehype die er ontstaat en vraag me daarbij af wat het bijdraagt aan mijn leven en het een vollediger mens te worden.

  2. P.S. vorige reactie.

   Het enige geloof dat van wezenlijk belang is, is het geloof in jezelf. De rest komt dan ook van(je)zelf.

  3. Het woord paradig’ma = digmata uit het Grieks, beschrijft een modelwoord, schema van verbuigingen of vervoegingen = uit de spraakkunst, g = g .

   Het wordt te hooi en te gras aangevoerd om een onderscheid te beschrijven, waar voor dit woord paradigma niet het juiste woord is !

   En over geloven in, de oude Egyptenaren waren de réalisten op dit gebied, zij creéerden er gewoon een nieuwe Godheid bij, waar door alles klaar en duidelijk bleef.

   En natuurlijk zijn alle hemel lichamen van een ronde vorm, door het draaien van een massa ontstaat, volgens de natuurwetten, een bolvorm !

   Groet Jenne

  4. Ja Arend een nog vollediger mens worden, en energie verdoen aan onzin beweringen nou zonde zou ik zeggen.
   Houd je bezig met de schoonheid van onze schepping, en knok voor het behoud daar van, wens je een fijne dag, groet Jenne

  5. Ja Jenne, Schoonheid, Waarheid en Liefde komen in de schepping tot uitdrukking. Ik refereer daarbij aan de Harmonie der Sferen, die door de grote Griekse filosoof Pythagoras voor het eerst is benoemd. Hij herkende bepaalde getalsverhoudingen in de schepping, die ook in de muziek te herkennen zou zijn.

   “De pythagorische leer ziet in de getallen de bouwstenen van de wereld en in getallen is ook het geheim van het heelal besloten. Elk van de grondgetallen van 1 tot 10 heeft zijn bijzondere kracht en betekenis, vooral het ‘volmaakte’ getal 10.
   De harmonie van de wereld – Pythagoras was de eerste die de wereld een ‘kosmos’, geordend geheel, noemde – berust daarop dat alles in haar naar getalverhoudingen gevormd is.
   Dat bewijst Pythagoras in de eerste plaats in de muziek. Hij schijnt het eerst de harmonische samenklank van de tonen en de trappen van de toonladder op getalverhoudingen te hebben herleid, wel niet hun trillingsgetal, maar de lengte van de klinkende snaren. Deze muzikale opbouw vond Pythagoras terug in het heelal.
   Zoals elk bewegend lichaam een geruis veroorzaakt dat van zijn grootte en de snelheid van zijn beweging afhangt, zo ontlokken ook de hemellichamen bij het doorlopen van hun baan aan de ruimte een ononderbroken doorklinkende, en daarom door ons niet waargenomen ‘harmonie der sferen’, dat wil zeggen een naar de verhouding der intervallen geordende samenklank. Deze mooie opvatting van de (muzikaal gedachte) harmonie van het heelal is sedert P. niet alleen als dichterlijk beeld, maar ook in de natuurkundige en sterrenkundige wetenschap herhaaldelijk weer opgedoken.”

   Bron: http://www.levendegedachten.nl/filosofie/pythagoras-harmonie-der-sferen.htm

   Geluidstrillingen zijn de vormgevers van al het geschapene. De grondtoon die de trillingsfrequentie van de Aarde weergeeft is in het oude India weergegeven in de klank AUM (OM). Hieronder een heel interessante presentatie van Michael Tellinger over de fundamentele scheppende werking van geluid.
   https://www.youtube.com/watch?v=qhOwucw-GRg

  6. Moet ik dan alleen bij mijzelf blijven terwijl ik weet dat het hele huis waar in mag mag wonen gebouwd is op vuile leugens?
   De metafoor om aan te geven dat ik zeker moet blijven proberen volgens de moraal te leven die mijn hart mij ingeeft maar daarnaast is het dezelfde moraal die mij zegt dat ik mij mag ontdoen van de leugens waarop mijn wereldbeeld is gebouwd. Dus als ik, zoals sommigen beweren, rekening moet gaan houden met de mogelijkheid van een ‘Alien Invasie’, dan wist ik al tijden dat dit een troefkaart is die getrokken zal worden om de zoveelste mindfuck uit te spelen.
   Wanneer het ooit zal blijken, omdat ik niet wens vastgeklonken te zitten aan overtuigingen die niet zuiver van mijzelf afkomstig zijn, dat de wereldconstructie en zeker de gedachten en voorstelling daarover wellicht wel anders zou kunnen zijn zoals zovéél waar ik ook eerder heilig in geloofde, weet ik dat mijzelf bevrijd heb van de doctrine van de cabal.
   Ik beweer niet per definitie dat de wereld plat is maar dat er geknoeid is met de waarheid kan net zo makkelijk omdat dat de aard is van het vieze beestje waarvan veel mensen onderhand de gore streken wel van kennen.
   We zijn objectief geconstateerd met z’n allen gaan geloven aan een Hollywood versie van de realiteit als zijnde een omstoten waarheid en dat we te nietig zijn om enig verschil te kunnen maken. Dit komt de laatste tijd in een heel ander licht te staan omdat we zelfstandig zijn gaan nadenken en niet meer klakkeloos ‘geloven’wat de schetenwappers-wetenschappers vanuit hun hautaine positie ons willen opleggen.
   De behoefte aan waarheid is een van de pilaren waarop ik mijn bewustzijn wil funderen en niet gemakshalve de andere kant opkijken.
   Het is ook mijn planeet die ze willen fucken en dat laat ik niet zomaar gebeuren!
   https://www.youtube.com/watch?v=eNbjFoA8sJQ
   P.S. deze link is een uitgebreidere versie van de vorige.
   Let op wat de man qua moraliteit te vertellen heeft ten aanzien van de cabal ten opzichte van de moraliteit(ecuser le mot)

  7. Zo buiten, zo binnen. Zo binnen, zo buiten. Hetzelfde geldt voor boven en beneden.

   Wat je buiten jezelf waarneemt is slechts een projectie van in je onderbewuste levende beelden, die daar gevormd zijn op basis van een al aeonen lang durende indoctrinatie en manipulatie. De strijd die onderdrukkende krachten in de buitenwereld tegen de mensheid voeren, heeft zich zodanig in ons onderbewuste genesteld, dat wij eigenlijk continu ons (ware) zelf aan het bestrijden zijn. Dus zelf onze eigen ergste vijand geworden zijn. Daarmee is de mensheid opgeleid om zichzelf te helpen vernietigen. De waarheid zit dus in jezelf en nergens anders.

  8. O ja Arend Pythagaros met zijn harmony van de sferen, als wij op zee voeren en dan vooral s’nachts met wind stilte, ja hoor ze zijn, je hoort en voelt ze, en dan de hartslag van de zeeën, te voelen in de deining van de zee, dat zijn momenten dat wij elkaar aan keken, zo van nou dat is het dus het eeuwige leven, maar o jee wat maakt het je klein als mensje, dat enorme firmament dat uitspansel van die sterren kracht, en we hebben daar nog niet genoeg aan, ten minste sommige.
   Mijn vriend waar ik op visite was, gaf mij als gift, een oude ring, om te gebruiken als seal-stamp om je brieven te zegelen, het gaf weer, twee ruiters op één paard gezeten, waarschijnlijk ken je de betekenis wel, maar ik was zo blij met dit cadeau om onze vriendschap in uit te drukken, ik had een heel mooi plantje meegenomen voor hem, een vergeet mij nietje, ja vrienden zijn kostbaar.
   Groet Jenne

  9. Ten aanzien van de duivel geldt hetzelfde als ten aanzien van God. Als God in ons is, waarom zouden we die dan in de buitenwereld moeten zoeken? Dus als de duivel ook in ons zit, waarom zouden we die dan in de buitenwereld willen zoeken?

  10. Niets nieuws natuurlijk,
   universum = uni versum = een vers, oftewel een lied.
   Volgens mij heeft niet iedereen ‘Tellingers’ nodig om meer inzicht te krijgen. Je kan veel zelf te weten komen doordat je je met je eigen frequentie openstelt voor ‘informatie’. Zo een aangedragen info zou mij dan alleen maar afleiden en daardoor zou ik het gevoel hebben, niet meer ‘zuiver’ te zijn, maar iets over te nemen in mijn onderbewustzijn wat me minder vrij zou maken wat mijn denken en uiteindelijk mijn scheppen betreft.
   Mijn zoon zei laatst, ja ‘buitenaards’ betekent eigenlijk alleen dat je info uit de kosmos ontvangt, dus van buiten de aarde (leuk vond ik dat) niks aliens die hier op aarde rondlopen net als in een sci-fi en wat men dus zomaar overneemt in de commerciële wereld, nee het gaat om de verbinding met de sferen. (Btw als er ooit een ufo met aliens hier op aarde landt, dan zal dat in Israël plaatsvinden. Is dan wel nep, maar de rest weet dat niet, en zal daardoor de nagestreefde ‘nieuwe religie’ aannemen)
   En idd kijk in een lepel, en je staat op je hoofd, hoe weten we niet dat er ergens ook een visuele ‘valstrik’ zit, die ons beelden ‘voorschotelt’ die van dicht bij heel anders eruitzien, en door afstand en lichtbrekingen en geluidsgolven (ik doe maar een amateuristische gok (amare komt trouwens van lief hebben) het anders eruit laten zien.
   Een eigenlijk vlakke aarde die van afstand bol eruitziet :)…of laat ons eraan denken, dat de mens 99,99999999999999 % uit ‘leegte’ bestaat en toch zijn de verbindingen onder elkaar zo sterk, dat je niet zomaar door je heen kunt prikken…het is dus iets dat ons bij elkaar houdt…
   Alle indoctrinatie is zeer schadelijk voor de vrije ontwikkeling van de mens. Hoe minder indoctrinatie hoe zuiverder de gedachtes van mensen.
   God en duivel…tja het is maar wat je opzoekt. Ik weet heel goed wat slecht is en wat goed. Dat is waar mensen dus aan het wankelen worden gebracht, doordat men nu de duivel als goed verkoopt en god als slecht. Dat is de mindcontrol.

  11. Inderdaad parabola, wat jij beschrijft is de wet van de resonantie. Alleen datgene wat gelijk is aan je zuiver innerlijk weten resoneert daarmee. Zodra men zich mee laat nemen in de voors of tegens in een kunstmatig geschapen duale polariteit, verliest men het overzicht. Men kijkt naar en beleeft dan maar één kant van de polariteit.

  12. @ Arend
   Is ook mijn mening. Om te bepalen of er een kracht buiten mij is die mij kan schaden, moet ik eerst bepalen wie ik ben. Wanneer ik mezelf gedradeer tot een sterfelijk stoffelijk wezen dan heb ik de aanval op mijn levende Zelf voltooid. Dit gebeurd altijd onbewust en past zich aan aan het beeld dat de wereld mij toont. Het zou zoveel beter voor de wereld zijn om haar het beeld van mijn Zelf te tonen. Dan kan de wereld zich in mij verheugen in plaats van dat ik onder het beeld van de wereld lijd.

  13. Parabola, 3.12

   Laat je zo min mogelijk van buiten af beinvloeden, wees je zelf, tracht zo veel mogelijk autodidact te leven en te leren.

   Natuurlijk is ons Ego ying en yang, maar pas op ze overlappen elkaar vaak genoeg, tussen het licht en donker zijn nog al wat schakeringen te vinden,
   dat menselijke kwaad ach ja wij hebben het in ons, maar het is meer als een beetje zout en peper om de smaak aan te sterken, het echte kwaad kun je niet zien nog voelen helaas, maar het zit in de zieke geesten.

   En vooral creéer je eigen Goddelijke gedachten, iets waar in je wilt leven, en van gedachte mee kunt wisselen.

   Het vreemde voor ons mannen is, dat in de Mythologie van de Volkeren er meer Vrouwen als Goddelijk werden gezien, als mannen, en doorgaans was hun invloed groter en krachtiger als die van de mannelijke Goden, ja het zijn zij die de mensheid direct dragen en voort zetten, zij dragen het leven in zich, groet Jenne

  14. Rob, misschien is het gewoon weer én én.
   Ik denk in ieder geval dat beide van belang zijn, mensen vervullen allemaal een rol in het organisme mensheid, wat ook een belangrijke rol speelt, omdat we hoe dan ook met elkaar verbonden zijn, en niet alleen dat, we zijn verbonden met alles wat is.
   De eigen verantwoordelijkheid blijft, maar aangezien zo binnen zo buiten, zo boven zo onder geldt ook het omgekeerde.Dus is er ook een verantwoordelijkheid van de mensheid naar de mens toe. Inzicht is daarbij van groot belang, van binnenuit en van buitenuit. De een belicht het een, de ander belicht het ander met alle grijstinten daartussen. Ik kan er niets anders van bakken iig 😉 Dus doe vooral jou ding, en volgens mij doe je dat goed.

   Jenne, vind jouw reactie in kader draadje ook interessant, maar denk dat we ergens een middenweg moeten vinden. Alleen maar bezig zijn met jezelf houdt het gevaar in dat we een soort autistische maatschappij gaan creeeren.
   Daarnaast dacht ik toch regelmatig te lezen in reacties van je dat we gezamenlijk de hooivorken moeten oppakken. Hoe denk je dit te combineren?

  15. Anna, het gaat er maar om waar we die hooivorken op willen pakken, innerlijk of uiterlijk. Het is inderdaad een en/en i.p.v. of/of. Als we de in ons geïmplanteerde leugen in onszelf ontmaskeren, zo bij onze innerlijke waarheid komen en van daaruit gaan leven, dan zijn die uiterlijke hooivorken niet meer nodig. Want er is dan geen enkele uiterlijke kracht die je nog van je eigen innerlijke waarheid af kan brengen. Een rotsvast geloof in jezelf maakt een eind aan alle twijfel omtrent wie je bent, waar je vandaan komt en wat je hier komt doen.

   Het belangrijkste is dat ieder voor zich uitvogelt wie hij/zij is, hij/zij vandaan komt en hij/zij hier komt doen. In de gevonden antwoorden zullen we elkaar gaan herkennen en vinden.

  16. Arend, een rotsvast vertrouwen in jezelf is absoluut noodzakelijk.
   Maar velen hebben daar een handje hulp bij nodig, want programmeringen vanuit het verleden worden niet zo snel ongedaan gemaakt. Dus in dat opzicht vind en blijf ik de wisselwerking van belang vinden.
   En trouwens, zonder die wisselwerking was ik nooit zover gekomen als waar ik nu sta, want er zijn velen in mijn leven geweest, die mijn toenemend inzicht hebben ondersteund.
   Of dit nu gebeurde door een positieve óf negatieve gebeurtenis.
   Programmeringen worden je in vele opzichten opgelegd, begint in het gezin, waar de ouders ook zijn mismaakt dóór de programmeringen, die geven ze weer aan de kinderen door, dus wie moet wat uitzoeken.
   In kader van wat Rob aanhaalt, dus feitelijk de FE beweging, daar kan ik nog veel meer over zeggen, wat ik voor nu even relevant vind is dat het een bewustzijnsbeweging is. De Jezuieten hebben ons minstens 500 jaar opgezadeld met een universum model die wat mij betreft van geen kant klopt.
   En dit hebben ze heel keurig gedaan middels het instrument onderwijs…
   Waarom wisten we wie we waren toen we op deze aardkloot kwamen en weten we het niet meer vanaf dat het onderwijs ons brein infecteerd?
   Ik vind dit iig een opvallend aspect.

  17. Anna, wat je schrijft over indoctrinatie door de Jezuïeten kan ik zeker onderschreven. Het is niet voor niets dat zij in de vormgeving van het onderwijs een machtige invloed zijn geweest.

   Betreffende de FE-theorie laat ik me niet verleiden tot een standpunt, want daarmee doe ik precies wat ik in mijn reactie 3.1 verwoordde. Namelijk mezelf laten vangen in een eenzijdigheid m.b.t. een kunstmatig geschapen duale polariteit. Voor mijn leven is deze discussie niet van belang.

  18. Dat is dan maar de vraag Arend 😉
   Ben jij door het globe model nog steeds geindoctrineerd of laat je andere mogelijkheden toe?
   Jij denkt dat het niet van belang is, ik wel iig…

  19. Je raakt hier een cruciaal punt Anna. De tijd is voorbij dat wie dan ook voor een ander kan bepalen wat voor diens leven van belang is. Full stop. Ik ben liever een lonely nut, dan behorend tot wat voor groep dan ook en daarvoor mijn eigenheid op te moeten geven!

  20. Arend, dat denk ik ook, maar dat denk ik eigenlijk mijn leven lang al… Wie bepaald voor mij hoe het is? Niemand…
   Daarnaast heb ik niet de illusie, dat ik als schepsel van dit Grote God Gebeuren, een meer dan bijzondere plek zou moeten vervullen als wie dan ook maar. Triljoenen zaadcellen die hun weg weten te vinden naar veel meer beperkte aantallen als het om de eicellen gaat, hoe dan ook een bevruchting is een feit.
   En de daardoor ontstane mens moet afhankelijk van de intentie achter deze bevruchting zijn/haar leven door…. What’s in a fucking game 😉

  21. Laat ik dan toch maar duidelijk zijn Anna. Op grond van mijn innerlijk weten, resoneert het platte aardeverhaal niet bij mij. Mijn weten is niet gebaseerd op een indoctrinatie door de Jezuïeten of welke club dan ook, maar op het gevoel dat dit soort discussies ons afleiden van onze eigen essentie, daar ze te eenzijdig op de buitenwereld gericht zijn.

  22. En dan Arend, is er nog de optie, dat beiden ‘waar’ kunnen zijn.. Het is toch wel opvallend, dat juist nu, in deze tijden van intensere energetische ontwikkelingen, de ‘platte-Aarde-theorie’ wortel schiet en wordt belicht. Niet door de domste mensen en velen zijn redelijk beduust van de degelijke bewijzen die worden aangedragen. Maar zoals met alles: het hangt van de ogen af, waarmee je kijkt..!!

  23. tis toch verrot gemakkelijk voor jezelf te bedenken hoe een ‘kunstmatige horizon’ gyroscoop meter in een vliegtuig onderweg zichzelf relatief simpel hefboomsgewijs mechanisch kan blijven corrigeren voor de verandering van de loodrecht richting van de zwaartekracht tijdens een vlucht van a naar b.. eerste minuten van platte aarde propaganda tv interview filmpje.. wat nou bewijs voor platte aarde. (Rob 3.7)

   Flat Earth | All Meat & No Potatoes
   https://www.youtube.com/watch?v=eNbjFoA8sJQ

   Schietlood
   https://www.vanmelis.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/r/krt709001_a.jpg

  24. Interessante opmerking Guido aangaande de tijd waarop die theorie wortel schiet. Maar dat roept juist bij mij de vraag op waarom nu? Waar wil men ons met deze nieuwe hype van afleiden? Guido, het gaat mij dus niet om de inhoud van de theorie, maar om hetgeen men er op sociaal niveau mee wil bewerkstelligen. Namelijk het scheppen van een nieuwe scheidslijn tussen de aanhangers van de theorie en degenen die daar niet in mee willen gaan. Dit is een fenomeen dat gedurende de gehele geschiedenis toch al is uitgevoerd om mensen onderling te verdelen en dus te beheersen en manipuleren. Dialectiek in optima forma!

  25. P.S. Het gedoe rond het uiterlijk gerichte aflopen van de Maya-kalender is voorbij en heeft blijkbaar niet een bevredigend misleidend resultaat gehad, dus gooit men maar weer iets nieuws in de groep om de mensen mee bezig te houden.
   Zojuist zat ik nog even te kijken naar het animatiefilmpje ‘Dr Quantum – Flatland’, wat bij mij de vraag opriep ten aanzien van hoe de platte aarde zich verhoudt tot de driedimensionaliteit. https://www.youtube.com/watch?v=BWyTxCsIXE4
   Of moet ik tot de vierde, misschien vijfde, zesde of nog hogere dimensie ascenderen om tot een begrip van de theorie van de platte aarde te kunnen komen?

  26. Anna en ook Arend, ik probeer hier te zeggen dat de mensheid van af het prille begin van de geillustreerde menselijke history, de zelfde problemen kende als nu, en volgens hen staat het geschreven in de sterren, waar ons pad heen voerd.

   On ze toekomst komt voort uit ons verleden, en helaas daar kunnen alle Jezuïten en platte wereld waan denkers niets aan af doen, helaas voor Galilée, hij wordt opnieuw verbrand, de mensen hebben te veel vrije tijd, en op zich is dit goed, als deze goed besteed zou worden, met een autodidacte denkwijze en studie.

   Mijn vriend de uitgetreden Jezuït, zegt dat door de Jezuïten en hun scholen, de Europese kinderen een sprong voor uit hebben gemaakt in en met het gebruiken van hun intellect, en ik geloof dat ook, deze toch vaak integre mensen, waren goede docenten, om het commentaar even voor te zijn, met alle fouten die aan dit systeem kleefden inclusief.

   En Anna ik word vaak genoeg door mijn directe en intieme vrienden op mijn vingers getikt, als een beetje al te spontane Amsterdammer, wordt ik keer op keer gedwongen afstand te nemen en beschouwelijk te zijn, ja en dan dat verrekte leven wat dagelijks wel sneller lijkt te gaan als je wat ouder wordt, als of het je de mogelijkheden van je doen uit handen wil slaan, maar we zijn nog vol plannen, nou tjus dan hé, maar ik moet ook zeggen dat ik liever in de 60 iger 70 iger jaren had willen blijven vertoefen, maar als je die tijd niet gekend hebt, nou jammer dan !

  27. schitterend flatland 2d filmpje! en hoe plat is plat eigenlijk, 1 millimeter, 1 meter, 1 kilometer? of gewoon een stuk of wat 0.0000001 units.

  28. Hyper Alert, en wat te denken van de dubbele Maagdenburger bollen, of het afstoten van de negatieve magnetische polen, of zo als Einstein bewezen heeft dat het heelal, met zijn hemel lichamen zich in stand houdt, niet met magnetische aantrekkings kracht maar juist door het afstoten, van daar dat het heelal uitdijd, en een draaiende massa, bolvorm is vrij stabiel, schoteltjes gaan nog al gouw wiebelen, denk maar aan die Chinesche goochelaars met de borden op hun stokjes, op naar de volgende hype !

  29. Hyper 3.29: en.. wat staat er op de rand… ‘God weegt een ons’..?

  30. @jenne 3.28 Bedoelt U dat de Jezuïeten ook “platte wereld” denkers zijn? Of scheert U de Jezuïeten over één kam met deze mensen?
   In beide gevallen zou ik graag de feitelijke onderbouwing willen zien omdat het anders best beledigend is dit zomaar te roepen.

  31. Ik geef het U toch aan met een autodidactische ontwikkeling gaan de mensen beter en duidelijker denken, bij U zou dit ook wonderen kunnen bewerkstelligen, en tegelijker tijd zouden wij van Uw loze kreten bevrijdt worden.
   Ook goed leren lezen is een optie voor mensen als U, niet lezen wat U graag wilt lezen, nee maar wat er gedrukt staat !

  32. De docu die na de link van Rob komt, heb ik ook maar meteen bekeken…
   Een beetje misleidende titel maar niet minder interessant.

   ‘Flat Earth people you have to watch this’
   https://www.youtube.com/watch?v=AbtmxCBi7xs

   Ik vind niet dat we een tweedeling tussen wel vlak of niet vlak moeten scheppen….
   Zo hoe niet iedereen in Rusland is, zo zijn de meesten nog niet daar ‘buiten’ geweest, toch Boris?

   De aarde kent wel veel natuurlijke ronde vormen, zoals appel, sinaasappel, grapefruit, tomaat…
   Alleen gaan we altijd ervan uit dat het overal zo is als op de aarde, maar is dat werkelijk zo?
   Is het niet zo dat andere ‘omstandigheden’ ook andere vormen voortbrengen?

   Dat er gezegd wordt dat de zon maar 3000 km van ons weg is en over de vlakke aarde zweeft, net zoals de maan, is zwaar te geloven.
   De beredenering is o.a. dat het licht op zo een manier breekt dat de stralen niet parallel lopen… Maar ja ik dacht altijd daar waar het object is, daar wordt het licht gebroken, en de wolken zijn gewoon niet zo ver weg, daarom lijkt dat alleen zo.

   Als de zon ‘ondergaat’ dan is dat blijkbaar alleen een optische misleiding, omdat ze dan zo ver weg is dat het alleen erop lijkt.
   Maar voor hetzelfde wordt gezegd dat je een boot steeds kunt blijven zien…?
   En de snelheid waarop de aarde reist te snel zou zijn voor ons mensen…maar ja alles is relatief, voor ons lijkt het snel maar als je het in verhouding ziet, dan is met misschien de snelheid van een slak in aardetermen maar voor ons mensen lijkt het een snelheid van ‘speedy gonzales’
   Misschien heeft de aarde een systeem waardoor ze haar vorm uitbalancerend, immers water past zich aan in de diepte.
   Je hebt hele bergen onder water maar van bovenaf lijkt alles vlak.

   Ik hou van ronde vormen iig. 🙂

   Maar eens is zeker, dat er een geheim is omtrent het gebied onder de 60ste breedtegraad…wat er ook moge zijn of niet zijn.

  33. In de Quantemfysica uitgelegt door Hans Peter Dürr, kun je alles terug vinden, en als je het daar niet vindt, ga je naar er is meer tussen hemel en aarde, als dat wij denken en weten, van Maciavali, de ronde vorm is de meest natuurlijke vorm, alles wordt afgerond door de tijd, de meest bewonderde ronde vorm is, het kontje van Rubens, weet je er bestaan natuur wetten, waar niet aan te tornen valt, en toch zijn er altijd weer van die dom oren die tegen de stroom in willen gaan, waths gone up, has to come down, groet Jenne

  34. De schepping bestaat uit een combinatie van en interactie tussen rechte en kromme lijnen. Zij representeren de mannelijke en vrouwelijke krachtenwerkingen, die tezamen alle vormen tot verschijning brengen.

   In de eerste klas van de Vrije School leren de kinderen als voorbereiding op het schrijven, eerst een rechte en kromme lijn te tekenen. Van daaruit worden de letters in beeldvormen opgebouwd en aangereikt. Waarna ze getransformeerd worden in ons abstracte alfabet. Hiermee worden de kinderen op een beeldende manier vertrouwd gemaakt met de scheppende krachtenwerking van het mannelijke en vrouwelijke.

  35. Ja Jenne, die Hans-Peter Dürr is een goede.
   Hij verbindt de (kwantum)fysica met het spirituele.
   Ken je het boek ‘Geist, Kosmos und Physik’ ‘Gedanken über die Einheit des Lebens?’ van hem?

   Hier legt die uit waarom Darwin niet helemaal gelijk had met zijn evolutietheorie: https://www.youtube.com/watch?v=qrri4Li8mZM

  36. Arend, mijn zoon zat 10 jaar van zijn leven op een vrije school. Ik weet er alles van, (periode)schriftjes vol… 🙂

  37. Mijn beide kinderen bezochten 4 jaar lang, de meer vrije als vrij, ASVO school dolle boel, maar leren ho maar, en vreselijke onduidelijke grenzen, kinderen weten graag waar ze aan toe zijn, de zelf dicipline is nog niet echt aanwezig.

   In Staphorst lagen ze straten achter op die stomme boeren, mijn dochter ging naar de middelbare school gelukkig, haar klasse leraar een goede vriend, dus het ging wel aardig, mijn zoon voelde zich niet echt lekker !

   Van daar naar Wales, strenge gescheiden school, leraren met zwarte capen, s’morgens in de aula gezamelijk een hiemne zingen, en in uniform, tja twee van die vrije vogels van de ASVO, ze kenden nog niet eens de tafels van 1 tot 10, toch burgerde ze snel in, kregen veel bijles, het was duidelijk het ging om leren, en het plezier hier in, ze haalden beiden hun diploma met glans!

   En toen op het France Lycea, weer een heel ander verhaal !

  38. Arend,

   Er zijn ongeveer 2500 verschillende zienswijze van hoe de schepping heeft plaats gevonden, de één meer overtuigend dan de ander.

   Opvallend is de vrouwen spelen bijna altijd de hoofd rol.

   Om dat en dat is waar, wat de vrouwen opbouwen, gooien die domme kerels weer onderste boven, met meestal kul excuses.

   Maar zo ik ook aan een ander schreef, in het verleden poken, veranderd niets aan nu of morgen.

  39. @jenne 3.33 Het klopt inderdaad dat ik 3.28 niet goed gelezen had.
   Ik had in deze teveel ballast uit het recente verleden dat mijn objectiviteit beïnvloedde en enkele reacties voorgaand in blok 3. die erg kort door de bocht waren m.b.t. de Jezuïeten.

 3. Dank voor dit mooie artikel!
  Yin & Yang, het Tai Chi symbool, daar waar wij tegenstellingen menen te zien mogen wij deze laten overgaan in elkaar ondersteunende krachten.
  Alles is liefde.

 4. We lijken te leven in een grote zee van energie en we merken er helemaal niets van. We zijn net als vissen die ondergedompeld zijn in water maar zich nooit bewust zijn van het feit dat er water om hen heen is.

  1. Odette

   Jusque a la moment venu, laten wij de zaken eens omdraaien, uit eindelijk is het bewezen dat ook wij uit het water ontsproten zijn, en lopende vissen bestaan, en dolfijnen ademen lucht, net als de Griekse Sirenen.

   Waar we niet zonder kunnen leven op Gaia, is de 10 centimeter humus laag op het land, en het plankton in de 7 zeeën, en er wordt van alles aangedaan door het menselijke intellect om deze twee bijzondere levensvoorwaarden te verstoren, en zelfs vernietigen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.