Advertentie

We verschuiven naar ’n esoterisch perspectief..!


preston jamesDr. Preston James is redacteur van de indrukwekkende website ‘Veterans Today’. Hij schreef het onderstaande stuk, waarbij hij deze inleiding plaatste.

“Veterans Today (VT) heeft gekozen niet terug te deinzen voor het soort onderwerpen dat ik hier ga behandelen. Iedereen die de gebeurtenissen in de wereld volgt, die wéét dat we worden bestuurd door criminele regeringen die niet voor de behoefte van hun burgers opkomen. VT zal artikelen over de buitenaardse verdedigingstechnologie plaatsen. Voor veel mensen is dit ook geen verrassing.

Wat ik wel kan zeggen (en er zijn tóch duidelijke grenzen aan wat ik mag zeggen) is dat veel van de informatie die je hieronder leest vanachter de gesloten deuren van het ‘hoogste niveau’ komt. Diegenen die denken ‘het hoogste niveau’ te zijn.., houden zichzelf natuurlijk niet voor de gek, ze weten wel beter. Zij trekken helemaal niet aan de touwtjes; ze willen op dit moment alleen nog weten hoeveel tijd ze nog hebben.

Dit artikel bouwt voort op eerdere artikelen over de aanwezigheid van buitenaardsen en hun anti-zwaartekracht voertuigen; onze back-engineering van en de productie van anti-zwaartekracht voertuigen en de geheime afspraken die aan de top van de hiërarchie zijn gemaakt met diverse buitenaardse rassen. Voor iemand die niet of nauwelijks op de hoogte is van deze zaken zal het lezen van dit artikel tijdsverspilling zijn. Te moeilijk om te begrijpen. Probeer -wanneer het je tóch aanspreekt- simpel met een open mind het verhaal te lezen.

veterans today logoDegene die weinig tijd heeft: lees de dikgedrukte alinea’s en eindig met de conclusie. Als je alles wilt lezen, overhaast het niet, maar doe het dan bijvoorbeeld in kleine, hanteerbare stukken. Veel dank ben ik verschuldigd aan al mijn bronnen, sommigen nog in leven, maar de meesten overleden. Geen van de nieuwe informatie mag worden geassocieerd met ‘Veterans Today’, bestuur of redacteuren. Dit artikel is geschreven voor de mensen die werken in de gemeenschap van de geheime diensten, actief of gepensioneerd. Mijn poging om geheim gehouden informatie publiekelijk bekend te maken.

Omdat VT het beleid voert een open-source te zijn wordt alles zonder beperkingen gepubliceerd voor wie dan ook interesse heeft. De top van VT mag worden geprezen voor het feit dat deze op meerdere plaatsen grensverleggende publicatie door hen wordt geplaatst. Ik geniet eigenlijk helemaal niet van het schrijven van dit soort artikelen, maar ik voel me verplicht om deze informatie te publiceren, zodat de lezer de beweringen tot zich kan nemen en vervolgens persoonlijk kan besluiten of het logisch is of niet.

Niemand wil geloven dat dit artikel de waarheid is, ik zou zelf willen dat er niets van waar was, maar hoe hard ik ook probeer om de feiten te ontkennen, ik besef dat ze leiden tot de verontrustende werkelijkheid die niemand wil geloven. Was het maar anders. We moeten de grimmige realiteit onder ogen zien en ermee dealen. Hoe overweldigend het ook moge lijken, wanneer we ermee omgaan als één volk zijn er doeltreffende middelen in te zetten.

Voordat we alles waar we ooit voor hebben gewerkt verliezen moeten we de cover-up ontmantelen en de ontkenning stoppen, dat is de eerste stap. We moeten de we waarheid onder ogen durven zien. De definitie van esoterie is: ‘kennis, die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is; voor mensen die niet tot die besloten groep behoren is de informatie niet verifieerbaar en toegankelijk, de kennis is moeilijk te begrijpen.’

'Zo boven, zo beneden. De mens is met zijn blik op de onmetelijkheid tevens in onderzoek naar zijn eigen onmetelijke diepte..
‘Zo boven, zo beneden. De mens is met zijn blik op de onmetelijkheid tegelijkertijd in onderzoek naar zijn eigen onmetelijke diepte..

Indien de informatie die uitgelekt is juist blijkt (en ik denk dat het de waarheid is), zullen in de niet al te verre toekomst opmerkelijke onthullingen worden gedaan over de bezoeken van buitenaardsen op aarde. De mindset van de mensheid zal verschuiven van een door de gevestigde orde verspreid vals geloofssysteem, naar een esoterische kijk op de werkelijkheid.

Normaal gesproken wordt alleen in bepaalde ‘hoge kringen’ gesproken over het esoterische beeld van wat de mens is en hoe de mens moet worden gezien en behandeld door de leiders van de hiërarchie. Dat wil zeggen, zulke geheime zaken worden meestal alleen besproken door het selecte groepje in de top van de hiërarchie en hun naaste medewerkers. Zij die op de hoogte zijn gebracht van de geheimen van hun heerschappij, de Mysterie Religies, het best omschreven als het pure Luciferianisme of Satanisme.

President John Kennedy heeft in het verleden gewaarschuwd voor de gevaren die geheime genootschappen opleveren voor de Verenigde Staten en haar burgers.”

Kennedy plot expose

X

x

Verschuiving naar een esoterische kijk op de realiteit..

x

2016 © Preston James, Ph.D. (Veterans Today)
2016 © vertaling WantToKnow.nl/be – L.Smit

x

Ingewijden in het Vaticaan kijken naar de hemel in afwachting van de komst van belangrijke buitenaardse gasten. Wanneer dit gebeurt zullen ze het wereldwijd bekendmaken. De mondaine manier van denken van de mensheid zal hierna een esoterische werkelijkheid worden. De heerschappij van het Vaticaan over hun Wereldwijde Koninkrijk zal gehandhaafd blijven.

De komende onthullingen zullen betrekking hebben de top in het Vaticaan en door de katholieke kerk publiekelijk gemaakt worden. Wanneer deze onthullingen bekendgemaakt worden zal het beeld van de werkelijkheid zoals de meeste mensen deze kennen op zijn kop staan. Een nieuwe op esoterie gebaseerde werkelijkheid zal in de plaats worden geschoven. Het zal de dominante nieuwe mindset worden en alles veranderen.

Deze esoterische werkelijkheid zal heel anders zijn dan de door de gezaghebbers gecreëerde realiteit, bestaande uit leugens, onechte verhalen en geheime propaganda om de massa kalm te houden ten behoeve van het Establishment. Ja, de nieuwe esoterische realiteit zal de oude werkelijkheid, die sinds het midden van de jaren 1700 door de ‘bloedlijn’-bankstersklasse werd geserveerd aan het volk, verpletteren. Helaas, zal de door het Vaticaan gepresenteerde nieuwe esoterische werkelijkheid ook een leugen zijn..

George Carlin was een briljante komediant die de waarheid over de absurde criminele controle van de hiërarchie in het Establishment aan de kaak stelde. Hij stierf niet lang nadat hij openlijk commentaar had gegeven op de officiële versie van 9/11 en de hegemonie van de machthebbers. Sommige mensen geloven dat de dood van deze geniale komiek dan ook niet toevallig was.

De enige andere cabaretier die net zo hard tegen gezaghebbers opkwam was Bill Hicks en beiden stierven onder mysterieuze omstandigheden. Bill Hicks pakte het thema ‘de criminele absurditeiten van het Federal Reserve System’ (FRS, de centrale bank van de Verenigde Staten) aan op Comedy Channel, zijn beste opvoering die hij ooit gaf. Heel kort daarna leed hij plots aan een onbehandelbare kanker. Ik zag deze verbazingwekkende opvoering en kon mijn oren nauwelijks geloven. Niemand is ooit eerder zo tekeer gegaan tegen het Federal Reserve System. Deze show is nu nergens meer te verkrijgen. Hoe zou dat nou komen..?!

giant-skeleton011Een nieuwe valse realiteit..
Deze zal de oude vervangen, gebaseerd op een aantal nieuwe, controleerbare waarheden. De nieuwe realiteit zal esoterisch zijn, dat wil zeggen, een realiteit alleen bedoeld voor de hogere leden van het establishment, voor de top van de hiërarchie. De meeste ingewijden behoren genetisch tot de juiste ‘bloedlijn’, gekoppeld aan het oude Khazariaanse bloed, met genetisch materiaal van de oude Babyloniërs of Kanaänieten (Kenieten, ook wel bekend als de synagoge van Satan).

Sommige ingewijden beweren dat de top van de hiërarchie Nephilim-bloed heeft, Gevallenen-bloed, van de Luciferiaanse reptielachtige mannenwezens die met Aardse vrouwen hebben geslapen en reuzen, ‘Gebers’ kregen (“als Gods zonen tot de dochters der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden”). Gebers hadden rood haar, waren 4-5 meter lang of nog groter, hadden twee reeksen tanden en zes vingers en tenen.

david icke staande bannerEr zijn vele Geberskeletten gevonden op onze planeet, ze zijn in het geheim getransporteerd naar niet-openbare ruimtes in het Smithsonian Institute. Sommige historici geloven dat het Bijbelse verslag van David en Goliath echt is gebeurd, dat Goliath een Geber was, een reuzenzoon van ’n Nephilim.

Er zijn ook historici die van mening zijn dat het Bijbelse verslag in Genesis over de zondeval van de mens gaat over Adam en Eva die worden verleid door een reptielachtige (grote draak) Lucifer, in plaats dat zij een hap van de appel hebben genomen. Deze geschiedkundigen geloven dat de term ‘misleid’ een betere vertaling is dan ‘verleid’. In Genesis eten zowel Adam als Eva van het verboden fruit nadat zij zijn verleid door de slang (Lucifer). Ze raken besmet met het verdorven DNA van de gevallene, Lucifer, de shapeshifter, een van gedaante verwisselende reptielachtige die zijn voorkomen kan verwisselen van mens naar elke andere gedaante.

David Icke is in afgelopen decennia de eerste geweest die in het openbaar sprak over de vermeende infiltratie van de koninklijke bloedlijnen met shapeshifter-genen van reptielachtigen. De meeste mensen vonden Icke een gestoorde gek. Anderen beschuldigden Icke in het geheim tot het kamp van de zionisten, omdat hij het zionisme niet tot thema maakte. De laatste jaren heeft Icke bewezen de eerste publiekelijke spreker te zijn die het zionisme exposeert.

Tal van recente onthullingen ondersteunen de eerdere conclusies van David Icke. Het lijkt erop dat alle beschuldigingen en lasterpraktijken tegen hem onterecht waren. Ik ben het niet met zijn ideeën over Jezus Christus en het christendom eens. Maar, hoe ongeloofwaardig zijn beweringen over het koningshuis en shape-shifting reptielachtigen ook leken, naarmate de tijd vordert komen steeds meer bewijzen naar buiten die al zijn eerdere beweringen ondersteunen.
Alle marionetten van het establishment die Icke voor gek verklaarden dienen wakker te worden. Te stoppen met het dienen van de hiërarchie die geen waarde hecht aan de ondergang van iedereen, behalve aan het behoud van de hiërarchie.

Een man met onberispelijke academische geloofsbrieven is Michael Salla, Ph.D., van de website www.exopolitics.org. Hij is bekend geworden door zijn intelligente presentaties, boeken en artikelen. Dr. Salla is geen lichtgewicht en hij heeft informatie van een voormalige werknemer uit de geheime dienst van het Amerikaanse leger. Er was een werkrelatie tussen sommige nazi-wetenschappers en reptielachtige buitenaardsen
Een man met onberispelijke academische geloofsbrieven is Michael Salla, Ph.D., van de website www.exopolitics.org. Bekend geworden door zijn intelligente presentaties, boeken en artikelen. Hij is geen lichtgewicht en heeft informatie van een voormalige werknemer uit de geheime dienst van het Amerikaanse leger.  Een van zijn belangrijkste bevindingen: er was een werkrelatie tussen sommige nazi-wetenschappers en reptielachtige buitenaardsen. (klik voor artikel)

David Icke heeft grote moed betoond.
Bewijs genoeg dat hij een held is en een anti-zionist. Ondanks de welig tierende corruptie in Groot-Brittannië en het feit dat alle overheidsinstellingen door hoge vrijmetselaars worden uitgebaat die de wet verdraaien om te voldoen aan de behoeften van de hiërarchie, heeft David Icke verrassend genoeg ook een aantal machtige vrienden op hoge plaatsen, die hem beschermen en willen dat hij doorgaat met het openbaren van zijn ontdekkingen.

Met het verstrekken van de tijd zijn veel van zijn beweringen door zeer betrouwbare getuigen beaamd. Een daarvan is de talentvolle Nieuw-Zeelandse architect Greg Hallett, die in ballingschap woont omdat er zoveel moordaanslagen op zijn leven zijn geweest. Hij kan een verbazingwekkend verhaal vertellen.

Ik ben het niet eens met de conclusies van Greg Hallett over Jezus Christus en het christendom. Hallett heeft wel meerdere geheimen blootgelegd over het koningshuis, de wortels van de hiërarchie in de City of London, het leven van Hitler en zijn exit door Ian Fleming namens de City of London en de endemische totale verdorvenheid van de hele regering van Nieuw-Zeeland, dan wie dan ook.

Greg Hallett is zonder de twijfel de grootste expert waar het de bloedlijnen van de Royals betreft en hun geheime geschiedenis. Hij heeft banden met ingewijden in de geheime diensten van Groot-Brittannië, die willen dat hij naar buiten komt met geheimen die voorheen verboden waren.

Greg HalletNet als David Icke en ondanks het feit dat Greg Hallett is lastiggevallen en gesanctioneerd tot het uiterste, heeft hij vrienden op hoge plaatsen die hem van informatie voorzien en beschermen. Het is duidelijk dat iemand op een hoge post wil dat zijn ontdekkingen worden verteld en gepubliceerd. Gregg Hallett is de meest vooraanstaande expert van de Britse Royals en hun ware afkomst, een lijn van bedriegers. Halletts boeken en artikelen zijn indrukwekkend. Je zal deze uitgebreide informatie nergens anders vinden.

Nog vreemder wordt het wanneer sommige geschiedkundigen beweren dat Eva het leven gaf aan de niet identieke tweelingbroers Kaïn en Abel. Kain verwekt door Lucifer en Abel door Adam. De bloedlijn van Kaïn ontwikkelde zich tot de Kanaänieten, Kenieten en uiteindelijk de Khazarianen die het gebied bewoonden wat nu de Oekraïne heet. Een andere naam voor deze groep is de Synagoge van Satan. Waar je het ‘dubbele kruis’ ziet, de bovenste 45 graden geroteerd, zie je het symbool van Kaïn. Dit geheime teken van de Babylonische macht van de Talmoed vind je op vele Amerikaanse overheidsgebouwen en ramen.

khazariaMet deze openbare symbolen van Kain wordt het gezag van Kaïn geclaimd om het kwaad te gebruiken om te heersen over de gevallen mensheid. De autoriteit van Kain geeft de hiërarchie macht om extreem kwaad in te zetten. Kwetsbare mensen worden door corruptie en onrechtvaardigheid geprovoceerd. Zij komen in een juridische val terecht waar ze proactief worden aangepakt en stuk voor stuk onschadelijk worden gemaakt, voordat ze een georganiseerd gevaar kunnen vormen voor de hegemonie van het selecte groepje van het establishment.

Deze Khazarianen hebben geen druppel Hebreeuws bloed, ondanks hun emigratie naar Israël, waar ze nu de meerderheid vormen. Eigenlijk zijn 97,5% van de Israëli’s die beweren Gods uitverkoren volk te zijn Khazariaanse bekeerlingen tot het jodendom. Het zijn mensen die de Babylonische Talmoed aanhangen en Baal, Nimrod en de synagoge van Satan eren. Het zogenaamde Thora Judaïsme is radicaal anders en op basis van het Oude Testament.

_________

Part II

reptilian statue

De beelden van Noorse beeldhouwer Gustav Vigeland in Frogner Park bij Oslo laten een vreemd verhaal zien. Sommige Bijbelse historici hebben kunstwerken gevonden die hun theorieën ondersteunen. In Frogner Park bij Oslo, Noorwegen, zijn de beelden te zien van de beroemde Noorse kunstenaar Gustav Vigeland (1869-1943); o.a. een conceptieritueel dat tot het midden van de jaren 1800 tijdens Luciferiaanse rituelen in bepaalde oude zwarte Europese occulte families heel gewoon was. De beelden van Vigeland illustreren de bevruchting heel expliciet, met penetratie van zowel mannen als vrouwen door een Reptielachtig wezen.

 

_________

Part III

Je kunt in de hiërarchie terechtkomen door persoonlijke selectie. Veel inwijdingen volgen daarna, op de weg naar de top. De eerste niveaus zijn gebaseerd op het menselijke compromis en het ‘bevuilen’ van de ingewijde. Alles wordt op video opgenomen, om later als dit nodig mocht zijn, te kunnen inzetten voor correctie en chantage. Hoe hoger je op de ladder raakt, hoe meer crimineel, afwijkend en geperverteerd de occulte inwijdingsrituelen worden, vaak met pedofilie, martelen van kinderen, offeren en zelfs vivisectie op kinderen.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Take your pick it’s the same evil spirit that wants to mass-murder all humans. In exchange for doing his “dirty work” he rewards those allow him to snatch their souls by giving them incredible riches, fame and power. This is the secret blood contract called “selling one’s soul.”
Baal aka Moloch, Lucifer, Satan.

Tijdens deze rituelen nemen demonen het lichaam van de ingewijde over, met meer en meer krachtige wezens naarmate de ingewijde hogere niveaus bereikt, totdat één zo’n wezen de persoonlijke ‘gids’ wordt. De gids adviseert, beschermt en regisseert, zorgt ervoor dat succes, rijkdom en status ter beschikking komen van het dan op hoog niveau geïnitieerde lid van de hiërarchie. Alle ingewijden in de hiërarchie moeten op een bepaald moment een bloed eed afleggen en Lucifer aanbidden als hun god. Ze moeten bereid zijn om de Agenda van het Kwaad, de erediensten aan Baal, de pedofilie en mensenoffers te aanvaarden.

Wanneer de ingewijden hun waarde bewijzen in de hiërarchie worden zij geplaatst op een steeds hoger niveau. Iedere keer worden meer intense, afwijkende, Kwade en criminele initiatieriten voorgelegd, occult-georiënteerd op Luciferianisme, op de aanbidding van Baal met menselijke slachtoffers en extreme seksuele rituelen. De EU-leiders hebben de opdracht gekregen om hun nationale soevereiniteit op te geven. Door massale immigratie wordt globalisering een feit.

Als je je afvraagt waarom de EU-leiders van een groot aantal landen niet alleen massale immigratie van moslims uit het Midden-Oosten toelaten, maar ook absurde aanrandingen door hen uit de media proberen te houden? Het antwoord is dat het selecte groepje die werkelijke leiders van de wereld zijn dat hebben geboden.

Deze EU-leiders weten dat ze niet goed bezig zijn, ze zetten valse gezichten op wanneer ze op televisie komen. Ze worden bestraft door de hiërarchie, wanneer ze niet doen wat hen wordt opgedragen. Dan zal hun naam besmeurd worden, publiekelijk te schande gemaakt, wanneer hun initiatieriten vrijgegeven worden aan het publiek via de media, ook in handen van dezelfde hiërarchie.

De nieuwe valse realiteit die als gevolg van de komende onthulling ontstaat is een opstap naar een Nieuwe Wereld Orde (NWO), niet langer onder de controle van de hiërarchie van de geldwisselaars, de Rothschild Khazariaanse maffia, de private centrale bankiers. Deze nieuwe valse realiteit zal worden gebruikt als een opstap naar de omvorming van de menselijke groepsgeest. De nieuwe manier van denken zal de NWO dienen en ondersteunen. Er zal één globalistische wereldregering komen die de vleesgeworden Lucifer zal verwelkomen als de nieuwe wereldleider en valse Messias.

Terwijl de wereld het pure Luciferianisme omhelst, zal de wereld overspoeld worden door een grote intercontinentale nucleaire explosie, gevolgd door een tweede. Men wil de aanbidding van Lucifer wereldwijd invoeren. Een relatief onbekende kracht, die we het best de ‘derde kracht’ kunnen noemen, zal zorgen voor de vernietiging van alle economieën en monetaire systemen, die zijn gebaseerd op de Babylonische Talmoed, ‘het geld creëren uit het niets’-systeem door de centrale banken.

The Bolsheviks were actually created and deployed by the Khazarian Mafia (KM) as the essential part of their long planned revenge on the Russian Czar and the innocent Russian people for breaking up Khazaria in about 1,000 AD for its repeated robbery, murder and identity theft of travelers from countries surrounding Khazaria. This little known fact explains the extreme violence taken out on Russia as long standing revenge by the Rothschild controlled Khazarian Mafia (KM).
De Bolsjewieken zijn feitelijk gecreëed dóór de Khazarische maffia als een essentieel onderdeel van hun geplande wraak op het Russische vorstenhuis van de Tsaar en het onschuldige Russische volk, voor het ontmantelen van Khazaria rond het jaar 1000 n.Chr. Dit gebeurde nadat de Khazaren door bleven gaan met roof- en moordpartijen en vooral de NU NOG HERKENBARE IDENTITEITSDIEFSTAL van reizigers van en naar buurlanden van Rusland. Dit is een nauwelijks bekend FEIT dat verklaart waar vandaag de daag, het niets-ontziende geweld van de wereldwijd verspreide Rothschild-gecontroleerde Khazarische Maffia vandaan komt..!

De ‘derde kracht’ zal een Luciferiaanse oplossing voorstellen voor de wereldwijde economische crash. De oplossing is een digitaal monetair systeem, gebaseerd op werkeenheden en internationale ruil-eenheden voor internationale uitwisseling. De vernietiging van de oude dominante hiërarchie: de Khazariaanse maffia en de particuliere centrale bankiers, zal binnen enkele dagen gebeurd zijn. Ze zullen het niet eens zien aankomen. Het nieuwe systeem komt ervoor in de plaats.

Gianluigi Nuzzi, verschuilt zich symbolisch achter zijn boekje-open over de financiële handel en wandel van het Vaticaan. 'Vaticano Spa' (De BV Vaticaan)
Gianluigi Nuzzi, verschuilt zich symbolisch achter zijn boekje-open over de financiële handel en wandel van het Vaticaan. ‘Vaticano Spa’ (De BV Vaticaan)

De meest accurate informatie die ik nu tot mijn beschikking heb zegt mij dat de ‘derde kracht’ – de oplossing met kunstmatige intelligentie – door buitenaardsen zal worden aangereikt. Dit zal gebeuren via het Vaticaan, de thuisbasis van de buitenaardsen. Insiders uit het Vaticaan beweren dat de top van de geestelijken in het Vaticaan in het geheim al contact en verdragen hebben met een zekere ET-groep, die zich vriendelijk voordoet en beweert dat ze ons kunnen redden van het kwade rijk van de banksters en de door hen gecontroleerde hiërarchie.

Er gaan geruchten dat deze specifieke groep erop aandringt dat Lucifer altijd verkeerd begrepen is en nu zijn rol als Messias en wereldheerser zal oppakken. En voordat ik de connectie met het Vaticaan, de ‘derde kracht en de digitale oplossing uitleg, zal ik een korte schets geven over de manier waarop de huidige hiërarchie de weg heeft vrijgemaakt.Wanneer de ” derde kracht’-oplossing wordt uitgevoerd door het Vaticaan, zal de complete bestaande hiërarchie en al hun luitenanten en consiglières worden afgezet.

Een beeld' van en uit de London City, het bolwerk van het financieel Rothschild-Zionistische bolwerk
Een beeld’ van en uit de London City, het bolwerk van het financieel Rothschild-Zionistische familiekartel.

Dit zal een van de grootste handelingen van verraad in de geschiedenis zijn, als het hele occulte netwerk systematisch van boven naar beneden wordt ontmanteld. Ze worden gezien als een grove verdraaiing van het Luciferianisme en zullen verantwoordelijk worden gehouden voor de trieste gang van zaken. De agenda van de top van de hiërarchie is al eeuwenoud, een geheime globalistische NWO, met één wereldregering. De ‘koningen’, een kleine groep gerimpelde oude mannen, willen zo de volledige hegemonie bereiken, zodat ze nooit een opstand te vrezen hebben van de boeren, hun hooivorken en de guillotines.

Alle gedeelde informatie van de geheime diensten binnen de G7 en de meeste G20-landen is in wezen bijna helemaal door de hiërarchie gecontroleerd, maar dat begint nu te veranderen.

Op dit moment deelt de hiërarchie haar ‘Secret Shadow Government’ (SSG Geheime Schaduwregering) en Amerikaanse geheime diensten met het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Saoedi-Arabië, Israël en Duitsland, één grote SSG-conglomeraat vormend met alle G7-landen en veel van de G20-landen. Dit delen van informatie tussen al deze landen suggereert ook dat de hiërarchie in feite al een geheime NWO-regering heeft, alleen is dit nooit herkend door het publiek.

city-of-london-blackVanuit de City of London komt de kracht die al deze landen bindt, iedereen gebruikt het rentedragende fiat- of valse geld systeem, dat verstrekt wordt door de centrale banksters. Het Federal Reserve System is franchisenemer, net als zoveel andere particuliere centrale banken in zo veel andere landen. De G7 landen en geheime diensten van Amerika delen in het algemeen de speciale ops (operations) en doorgewinterde agenten met Engeland, Israël en Duitsland. Dit is een goed bewaard geheim en suggereert dat de Secret Shadow Government een hele grote schaduw heeft die de G7-landen en de meeste van de G20 naties heeft opgeslokt.

Leiders van G20-landen die niet handelen in overeenstemming met de wensen van de selecte kleine groep aan de top worden bestraft. Dit gebeurt met geavanceerde psyops, chantage en moord: met behulp van ons onbekende medische middelen. Binnen de gemeenschap van geheime diensten noemen ze dit “neutralisaties” of “Arkancides”.

Arkencides, de ongelukkige gewoonte van potentiële getuigen die in Arkansas in schimmige zaakjes met de Clintons in aanraking waren gekomen om plots te beslissen zich twee keer door het eigen hoofd te schieten, zijn vreemde, geënsceneerde moorden. Deze kwamen regelmatig voor in Arkansas bij de Dixie Mob, later gebeurde hetzelfde in Washington DC.

_______

PART IV

De hiërarchie gebruikt mindcontrole op een subtiele manier. Het effect is dat de mensheid in een valse realiteit leeft, alleen de hiërarchie dienend, niet het volk.

De selecte kleine groep heeft de hiërarchie gebruikt om een door hen verlangd sociaal-gedefinieerde werkelijkheid, een wereldbeeld, te creëren. Dit begon in alle ernst kort na 1913, toen Amerika in het geniep werd binnengevallen door de Rothschilds-Khazariaanse maffia- private centrale bankiers van de City of London. Het financiële district in Londen is een onafhankelijke staat met eigen ambassadeurs, net zoals het Vaticaan en Washington DC dat zijn.

obama krachten achter de schermenOp het moment dat de selecte kleine groep aan de top toegang kreeg tot de drukpersen, konden ze al het geld drukken dat ze nodig hadden om hun dure project van de grond te tillen: hoe kunnen we het Amerikaanse volk compleet hersenspoelen en onder mindcontrole houden? Door het onderwijs- en het gerechtelijke systeem volledig te kapen is dit volbracht. Het juridische systeem volgens het Britse BAR System. Daarna werd een schaakbord vol corporaties opgericht, dat in feite de ware wereldregering werd. Corporate America nam de gekozen regeringen van de wereld over en maakte hen tot hun handpoppen.

De selecte kleine groep heeft niet alleen de totale controle over de hiërarchie, door het web van de schulden/slavernij het grootste deel van de wereld, maar ook de controle over de verspreiding van feiten. Omdat ze het onderwijssysteem controleren en de media, is dit relatief eenvoudig.

Alle honderden mediabedrijven zijn in Amerika teruggebracht tot slechts zes reuzencorporaties, die samen een illegaal monopolie vormen. Het nieuwskartel kan beter het ‘Controlled Major Mass Media’ (CMMM) genoemd worden.

Verschillende ingewijden hebben verteld over het systeem van de private centrale banken van de Rothschild/Khazariaanse Maffia (RKM), het bestaat uit drie elementen: het spirituele hoofd, dat het Vaticaan is en in handen is van oude zwarte Europese adel (hardcore Lucifer aanbiddende families); het financiële hoofd, dat de City of London is, met de private centrale banksters, het Rothschild banksysteem dat begon als bank van het Vaticaan; en Washington DC, wereldwijd de bekrachtiger.

mediaoctopus11Het moment van wereldwijde economische reset zal waarschijnlijk gepaard gaan met de openbaarmaking van de realiteit van buitenaardsen en hun bezoek op aarde met behulp van antizwaartekracht voertuigen. Het is niet bekend wat eerst zal gebeuren, de reset van de economie of de openbaring van Extra Terrestials (ETs).

Het ‘Hollywoodisme’: de meest effectieve mindcontrole ingezet tegen de mensheid ooit.
De selecte kleine groep aan de top van de piramide bepaalt uiteindelijk de sociale realiteit. Dit proces heeft 50 jaren geduurd, met behulp van de CMMM en de televisie (HIER) Dat is de reden waarom Hollywood magnaten, executives en topacteurs zoveel betaald krijgen, het heeft een hoge waarde voor de hiërarchie. De verwezenlijking van hun NWO, de politiestaat met de 24/7 controle, is voor een groot deel te danken aan de cultuur en normen die Hollywood heeft verspreid in Amerika en een groot deel van de rest van de wereld.

Het algemene doel van de entertainmentindustrie in Hollywood is een vlucht uit ‘de werkelijkheid’ te bieden en een denkbeeldig fantasieleven aan de massa aan te reiken.  Met tweedehands ervaringen de mensen de wind uit de zeilen nemen, de wil om iets te willen veranderen demotiveren. De propagandafilms ontmoedigen het publiek om zelf op te staan voor de veranderingen die ze eigenlijk willen en nodig hebben. De kritiek verstomt en ze hebben minder behoefte om zich te verheffen tegen de overweldigende kwade hiërarchie.

Hollywoodisme is de meest effectieve manier om de massa af te remmen, om sociale actie te voorkomen, om voor de door God gegeven rechten op te komen die in de Amerikaanse grondwet en de Bill of Rights staan. De fanatiekste hardcore sociale activisten besteden weinig tijd met kijken naar de ‘boob tube’ en het luisteren naar al die op leugens gebaseerde reclame.

_______

DEEL V

Het valt niet mee om oorlogen te beginnen, bovendien kost ‘t veel geld om huurlingen te betalen en die functioneren als ‘Gladio’ terroristen.

gladio maffiaDit selecte groepje bepaalt het kader van ons wereldbeeld doordat zij de controle hebben over de media en Hollywood. Deze mensen trekken aan de touwtjes van de enorme internationale investeringsmaatschappij in Zwitserland (deze corporatie is de voorhoede van alle investeringen waarmee op huurlingen gebaseerde terreur wordt gefinancierd). Dezelfde top van de hiërarchie trekt aan de touwtjes van deze corporatie (ook de Geheime Koningen genoemd), beheert de geldcreatie en de verspreiding door het private RKM Centrale Banksysteem.

Deze internationale corporatie financiert een groot deel van het ‘Gladio’ terreurnetwerk. Operatie Gladio was een door de CIA en de NAVO gesponsord geheim ‘achtergebleven’-netwerk in Italië na WO II. Hoewel de term Gladio alleen slaat op het Italiaanse deel, worden ook de soortgelijke netwerken die in andere landen bestonden veelal met Gladio aangeduid.

In ieder geval was Gladio actief in o.a. België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Turkije en Zwitserland, terwijl ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een rol speelden in de strategische planning van het netwerk. De rol van Gladio in Europa, bij onder meer aanslagen en terreur, heeft in verschillende landen tot parlementaire onderzoeken geleid.

Deze internationale corporatie financiert de huurlingen, die worden gebruikt om oorlogen te beginnen en landen te vernietigen (zoals nu Irak en Syrië). Het is duidelijk dat de mensen die dit soort operaties leiden hun ziel hebben verloren. Het zijn internationale criminelen die voor de rechtbank zouden moeten worden gebracht.

Is Zwitserland ’t bolwerk van De Orde van de Tempeliers..?
Al jaren wordt door ingewijden beweerd dat het hele geheime Zwitserse banksysteem, betrokken bij de financiering van oorlogen, nazi’s en terreur-huurlingen, werd gestart door de Tempeliers. Vandaag de dag is dat niet anders, in het geheim zijn zij ‘t die de banken besturen namens de top in het Vaticaan.

Dezelfde beleidsmakers van de hiërarchie (de geheime koningen) hebben ook tal van destructieve acties bedacht om chaos en maatschappelijke desintegratie te creëren, nodig voor het innemen van steeds meer burgerrechten en een absolute politiestaat te kunnen bouwen. Er bestaat geen twijfel over het feit dat de agenda van de Nieuwe Wereldorde onvoorstelbaar kwaadaardig is, volledig tegenovergesteld aan alles wat fatsoenlijk is.

Skull n BonesWe weten door de geopenbaarde witboeken en informatie van ingewijden dat hun wereldwijde NWO-agenda onvoorstelbaar kwaadaardig is en gebaseerd op de eredienst aan de oude Baal. De agenda functioneert als een operationele ‘Death Cult’ die dood en verderf zaait onder de mensen over de hele wereld om de kudde uit te zuiveren en zo het menselijk ras te behouden. Het meest zichtbare voorbeeld hiervan is het deel van de hiërarchie dat ‘the order of skull and bones’ genoemd wordt, een geheim genootschap van studenten in Yale.

De broederschap die invloedrijke figuren uit de politieke en zakenwereld heeft voortgebracht is een occult netwerk binnen de Yale University. Ze houden bijeenkomsten in een gebouw zonder ramen, bijgenaamd The Tomb (het graf). Clandestien geschoten videobeelden tonen dat deze broederschap (net als andere Ivy League universiteiten) is gebaseerd op het Luciferianisme. Met occulte, Luciferiaanse seksuele rituelen en menselijke offers. De leden van the order of the skull and bones moeten een eed afleggen en zweren dat Lucifer hun god is.

Maar het belangrijkste deel van hun socialisatie en initiatie in het occulte netwerk (ook bekend als de ‘Process Church’) is de inprenting van een bepaalde sleutelgedachte: het geloof dat oorlog nodig is om het menselijk ras te zuiveren en macht en rijkdommen van de massa naar de hiërarchie te laten vloeien. Massale oorlogen en geplande massamoorden zijn in dit licht niet alleen bewonderenswaardig, maar noodzakelijk voor het overleven en de zuiverheid van het menselijk ras. De bloedoffers voor Lucifer geven hen bovennatuurlijke kracht.

Een bericht uit.. 2009, waaruit duidelijk de invloed van Kissinger blijkt, nu de man aan het einde van zijn leven is.
Een bericht uit.. 2009, waaruit duidelijk de invloed van Kissinger blijkt, nu de man aan het einde van zijn leven is.

Het vuile werk wordt opgeknapt door luitenanten, consiglières, huurlingen en ex-soldaten. De selecte groep aan de top houdt schone handen en kan van alles ontkennen. De selecte kleine groep bedenkt ongelooflijk kwaadaardige plannetjes met behulp van de geheime diensten, huurmoordenaars en keiharde met mindcontrole gecreëerde moordenaars. Ze doen alles om de mensheid in een leven van schulden en slavernij te dwingen, in constante verdeeldheid en conflict te houden. Er worden gemanipuleerde ziektes gecreëerd, geënsceneerde valse-vlag-operaties opgezet, oorlogen uitgelokt en complete staten vernietigd.

En dat allemaal omdat een paar gerimpelde ongelooflijk kwaadaardige oude mannen in de top van de hiërarchie criminele krankzinnige daden bedenken en door derden laten uitvoeren zonder dat ze zelf ter verantwoording worden geroepen. De meeste mensen komen deze dingen nooit te weten en degenen die dicht bij de top zitten en weten wat de kwaadaardige hiërarchie doet, mensen die het allemaal stop zouden kunnen zetten, zijn degenen die erbij horen en delen in de illegale winsten.

Ze zijn er onderdeel van en ze willen hun rijkdom, macht en status houden. Ze hebben hun ziel verkocht aan het Kwaad, voor macht, bescherming en gewin. En mocht het systeem crashen, dan gaan zij mee ten onder. Deze luitenanten en consiglières zijn degenen die de orders van de selecte kleine groep uitvoeren en delen in de buit van hun oorlogen en conflicten. Ze zullen nooit opstaan tegen hun slechte meesters.

De selecte kleine groep van oude mannetjes staat op het punt om hun NWO-agenda te voltooien en Lucifer een plaats te geven als hun Messias in de nieuwe wereldtempel in Jeruzalem. Ze geloven dat als ze eenmaal dit eeuwenoude doel bereikt hebben ze zullen transformeren tot jeugdige, eeuwige, goddelijke wezens. De globalistische NWO-agenda van de hiërarchie is tot een halt gekomen en schaakmat gezet door Poetin en de Russische Federatie in Syrië en het Midden-Oosten.

Het plan was dat de NWO-agenda in het jaar 2000 klaar zou zijn. Ze hadden Operation Garden Plot, Rex 84, de War on Drugs en vele andere geheime Psyops uitgerold die moesten zorgen voor de implementatie. Maar heimelijk onverwachte acties van diverse uiteenlopende facties binnen de Amerikaanse geheime diensten saboteerden de zaak. Deze acties uit de achterhoede van mensen die dichtbij de hiërarchie zitten hebben bijgedragen aan de bekendheid van de globalistische NWO-agenda en de tegenwerking eraan.

gladio

________

PART VI

GLADIO
De NAVO-operatie Gladio, de harde kern van zielloze Luciferiaanse pedofielen, ongestraft aan het werk: engineering en implementeren van massamoord op onschuldigen. Er zijn veel valse-vlag-operaties uitgevoerd in het kader van Operatie Gladio. Deze werden opgevolgd door een reactionaire War on Terror. De nazi’s in de top van de NAVO (het geheime Vierde Rijk) en een geheime factie binnen de NASA deden alles om de wagen weer in beweging te krijgen. Deze Gladio-leiders zouden de vastgelopen agenda van de hiërarchie van de NWO wel weer eventjes op het juiste spoor zetten.

Het bestaan van NAVO’s Operatie Gladio ontkennen is nutteloos. De hele zaak is enkele jaren geleden in de Italiaanse rechtbanken aan het licht gekomen en iedereen die hier meer van wil weten kan dit opzoeken. Dit hele onderwerp en de enorme hoeveelheid bewijsmateriaal is natuurlijk volledig gecensureerd uit de Amerikaanse Major Controlled Mass Media (CMMM).

Het is belangrijk om te weten dat de NAVO in wezen een Vierde Rijk organisatie is en de thuisbasis van Operatie Gladio. Deze Operatie is nog steeds operationeel, trouwens. Gladio wordt ook nu nog gebruikt om in de hele wereld onschuldigen op te blazen en massa’s mensen te vermoorden, om kunstmatig terreur en chaos in de wereld te creëren.

2 Augustus 1980: het station van Bologna wordt opgeblazen en 85 mensen vinden de dood. Algemeen erkend als een valse-vlag-Gladio operation. De bedoeling om ‘de communisten’ de schuld te geven, faalde. Uiteindelijk werden ultra-rechtse en fascistische elementen ontdekt en dat leidde tot de ontrafeling van dit GLADIO-‘evenement’… 2 Italiaanse geheim agenten werden veroordeeld voor deze aanslag, evenals Licio Gelli, het hoofd van de berucht P2 Vrijmetselaars loge.

Op deze manier wordt de inname van meer en meer burgerrechten en geld van de belastingbetalers gerechtvaardigd. Allemaal met het oog op de kwade agenda van de hiërarchie van de NWO. Grote internationale oorlogen beginnen om enorme winsten te kunnen halen is hard werken voor de hiërarchie. Er moeten speciale middelen worden ingezet, zoals het inhuren van mind-gecontroleerde, geest gemanipuleerde huurlingen en op te zetten tegen onschuldige burgers, waaronder vrouwen en kinderen.

Feit is, dat het moeilijk is om oorlogen te beginnen. Daarom kan de NAVO het werk effectief doen. De leden van de Gladio teams zijn zielloze, crimineel krankzinnige psychopaten die zo kwaadaardig zijn dat zij niet als mens beschouwd kunnen worden. Waarom hebben zoveel van hen zwarte ogen of donkere ringen rond hun ogen? Is het waar dat demonische bezetenheid dit effect heeft? Of is er op een bepaald moment een speciaal ‘Koolaide’ drankje gebrouwen dat zielen steelt en mensen omvormt tot keiharde killers die op afstand kunnen worden geactiveerd?

Steeds meer mensen zijn op de hoogte van Operatie Gladio, het achtergebleven netwerk van Het Vierde Rijk, dat de NAVO bestuurt. Dat is het gevolg van alle goede artikelen en video’s die op internet en Project Gutenberg te vinden zijn, waardoor nieuws met de snelheid van het licht de wereld over gaat.  Een van de belangrijkste doelen van de NWO-agenda is overal en nergens tegenstellingen te creëren (HIER).

De hiërarchie heeft overal steeds hetzelfde spel gespeeld: infiltreren, overnemen en consolideren. Grote bedrijven zijn omgevormd tot gemakkelijk te controleren conglomeraten. Dit proces is gepaard gegaan met de privatisering van alle controle op de samenleving door de geheime schaduwregering: de Secret Shadow Government (SSG). Deze SSG kocht, kocht om greep te houden over de controle van alle gekozen leden van regeringen en overheidsfunctionarissen de massamedia, om een zichtbare regering te creëren die dient slechts dient als ceremoniële overheid.

De Geheime Diensten van de.. Secret Shadow Government (SSG)
Maar dat was onvoldoende. De hiërarchie heeft vele geheime diensten (op dit moment 37 Amerikaanse en vele buitenlandse) gebruikt om frontbedrijven en dummy bedrijven op te zetten om hun vuile werk en pikzwarte operaties te doen, zoals geheime Gladio-achtige, valse-vlag-terreur-operaties, illegale wapen- en drughandel, mensenhandel, orgaanhandel en kinderhandel voor gedwongen prostitutie. Doel is om het beleid van tegenstellingen tot wet te verheffen, de samenleving de richting van het Kwaad op te sturen, weg van de goedheid, barmhartigheid, autonomie, vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Peter Brewton doet letterlijk een boekje open over de Bush' clan, inzake bedrog en fraude.
Peter Brewton doet letterlijk een boekje open over de Bush’ clan, inzake bedrog en fraude.

Het is belangrijk om op te merken dat er naast deze 37 Amerikaanse geheime diensten ook enkele diepzwarte geprivatiseerde geheime diensten bij defensieaannemers, contractors, die zo geheim zijn, dat ze buiten alle boeken worden gehouden. Ze kunnen alles ontkennen. Wat deze mensen doen en met wie is vaak niet eens bekend bij de directeur, voorzitter of president. Het bestaan van de Secret Shadow Government (SSG) heeft ook een zonnige kant, want er vindt nu een reactionair tegengevecht plaats en dit gevecht wordt wereldwijd met de dag groter.

De hiërarchie heeft hard gewerkt om door middel van hun bloedlijn occulte generaties te creëren die gespecialiseerd zijn in de eredienst aan Baal, kinder- en volwassenen offers, pedofilie, biseksualiteit, de vernietiging van de rollen in sekse en familiesystemen, diversiteit en perversiteit. Sommige diepzwarte programma’s hebben allianties gesloten met geheime diensten en defensie contractors en allen werken aan oplossingen, of achterhoede acties die zijn gericht tegen de hiërarchie.

Veel hooggeplaatste agenten uit geheime diensten, actief of gepensioneerd, werken nu achter de schermen aan het stoppen van oorlogen, ze willen de hiërarchie en hun agenda exposeren. Ze zijn begonnen met subtiele psyops en aan het oog onttrokken acties in de achterhoede.

Het tij keert…
Tal van op hoog niveau geplaatste inlichtingenofficieren en een aantal gepensioneerde inlichtingenofficieren zoeken aansluiting met andere mensen uit geheime diensten in het buitenland. Ze hebben besloten dat we allemaal moeten samenwerken om de agenda van de hiërarchie en de onnodige Bankster-oorlogen te kunnen stoppen. Het licht is aangegaan. In plaats van elkaar doden voor de Banksters, waarom niet samenwerken voor vrede, wederzijds gunstige zakelijke deals en het welzijn van de hele mensheid?

Een zeer jonge George Bush sr. op een van de olieplatforms van Zapata Oil
Een zeer jonge George Bush sr. op een van de olieplatforms van Zapata Oil. Het oliebedrijf waarmee hij het familiefortuin nog eens zou verdubbelen. Niet door de verkoop van olie, maar door de olieplatforms te gebruiken als doorvoerhaven voor cocaïne, waarmee de CIA haar eigen budget ‘verdiende’..

Dit lijkt op dit moment de filosofie te zijn van vele topmensen in de geheime diensten en ook van president Poetin, die uit de wereld van de Sovjet-Intel kwam. Omdat Israël werd opgericht als een geheime voorpost voor de Russische bolsjewisten en de Sovjet-Unie, was de Israëlische geheime dienst vanaf het begin geïnfiltreerd door Rusland; en op dit moment door de nieuwe Russische Federatie. Deze infiltratie is zo goed verborgen dat zelfs de Israëlische functionarissen aan de top er geen idee van hebben.

poetin alexander biertjeOmdat alle informatie van de NSA wordt gedownload vanaf de geheime satelliet bij Tel Aviv, als onderdeel van een geheim verdrag tussen de Verenigde Staten en Israël, hebben Poetin en de Russische Federatie toegang tot alle informatie van de NSA. Poetin heeft onlangs gezegd dat de Russische Federatie onthullende bestanden over Amerika zal lekken.

Deze reactie van Poetin kwam na de recente provocatie van de Panama Papers, die werden doorgelicht om alleen bepaalde BRICS-landen en enkele EU-ambtenaren en regeringsleiders te straffen, die zich buiten de hun toegestane parameters hadden bewogen. Een belangrijke verschuiving is al opgetreden, de blinde loyaliteit aan de hiërarchie is aan het afnemen in de hoge kringen van de geheime diensten van Amerika, de G7 en de meeste G-20 landen.

Wanneer je de achtergrond en de timing onderzoekt lijkt de verschuiving van blinde loyaliteit van de geheime diensten aan de op Lucifer gebaseerde Babylonische Talmoedische hiërarchie logisch. Er hebben zich een paar belangrijke gebeurtenissen voorgedaan voordat de verschuiving plaatsvond, gebeurtenissen die hen uit de mind gecontroleerde, gemanipuleerde bedwelming rukte. Zo’n gebeurtenis zou een neergestort anti-zwaartekrachtvoertuig van een buitenaardse kunnen zijn, lijkt me, met een paar overlevenden erin en de daaropvolgende back-engineering en de productie van dat soort vervoermiddelen, alsmede de totstandkoming van verdragen tussen sommige regeringen en sommige ET groepen.

De selecte kleine groep kan het niet schelen wat de massa gelooft of niet gelooft, over wat dan ook. De selecte kleine groep gelooft alleen in wat ze zeker weten over bepaalde ‘verboden’ onderwerpen, die te maken hebben met hun rentedragende zogenaamde geld, hun controle via de massamedia, illegale wapenhandel en drugshandel en valse-vlag-operaties om terreur in de wereld te zaaien. De selecte kleine groep gelooft in hun ter zake kundigheid om iedere gekozen of aangewezen functionaris te kunnen omkopen, chanteren en beheersen. Deze kleine groep heeft extreme moeite gedaan om bewijzen van de hele buitenaardse agenda en antizwaartekrachtvoertuigen van het publiek weg te houden en daar ook Men in Black voor gebruikt (MIBs, menselijke weirdo’s en Alien/menselijke hybriden).

Men in Black..
men in blackTwee échte Men In Black op videobeelden in een Canadees Hotel in 2008 na een melding van een ufo (Real MIBs caught on video in a Canadian Hotel). MIBs maken vaak alleen ernstige bedreigingen tegen getuigen die een ufo of Extra Terrestials (ETs) van dichtbij hebben gezien. Soms, zoals in het geval van Phil Snyder, vermoorden ze de getuige of insider die de waarheid naar buiten brengt. Het lijkt zeker dat sommige MIBs zelf Extra Terrestials zijn, of anders misschien hybriden. Ze hebben een vreemd spraakpatroon en zien er van dichtbij eigenaardig uit.

Sommigen hebben telepathische gaven en kunnen geest-controle uitoefenen over hen die met hen in contact komen en alle herinneringen aan het contact met hen wegvegen. Er is gemeld dat sommigen door muren kunnen lopen en vergrendelde hoog beveiligde legerfaciliteiten binnen kunnen komen. Dit suggereert dat sommigen interdimensionale eigenschappen hebben. Volgens getuigen kunnen MIBs verhulde, wazige gezichten hebben.

De selecte kleine groep zal het een worst wezen wat de mensen geloven of niet geloven over al deze zaken, maar ze vinden het wel belangrijk dat we niets met zekerheid weten. Met onweerlegbare feiten van het tegendeel wordt ‘het zeker weten’ voorkomen. Uiteraard heeft de selecte kleine groep alles gedaan wat ze kon bedenken om te voorkomen dat de realiteit van buitenaardsen en hun voertuigen echt zouden worden. Dat ETs in hun voertuigen enorme afstanden kunnen afleggen in een mum van tijd, ongevallen kunnen hebben en neerstorten op aarde en bereid zijn om te communiceren met menselijke leiders. Dat er zelfs handelsovereenkomsten zijn gesloten tussen mensen en buitenaardse rassen voor het delen van (bio)technologie en menselijk genetisch materiaal.

Ze bedreigen en beloven ontslag, deinzen niet terug voor moord, moord op je familieleden, moord door psychotronische intimidatie en medische middelen en veel meer. Allemaal om het bestaan van buitenaardsen en hun technologie geheim te houden. Omdat ze weten dat op de dag dat dit bekend wordt, wanneer de media de bewijzen aan iedereen laten zien, hun dagen als ‘geheime koningen’ geteld zijn. Feit is, dat de selecte kleine groep oud is geworden en de geruchten gaan dat hun jarenlange injecties met hormonen waarschijnlijk hun hersens hebben aangetast en tot extremen gebracht. Zover, dat zelfs hun luitenanten hebben besloten stiekem over te lopen naar de andere kant.

Veel van hen, die niet zijn overgelopen, komen nu in opstand tegen de psychotische edicten, zoals het bevel om Amerikaanse wapeneigenaars hoe dan ook te ontwapenen. Dit is natuurlijk een volstrekt onmogelijke opdracht. Of het bevel om Iran te bombarderen en te vernietigen voor Israël en de Khazariaanse maffia. Dat zou zelfmoord betekenen voor de Khazariaanse maffia, vanwege de Russische defensie-alliantie met Iran en de potentie van Rusland, duidelijk superieur qua wapensystemen.

trinity of control

De Derde Kracht..
Een ‘derde kracht’ is stilletjes aan het werk geweest en sluit geheime overeenkomsten. In babystapjes wordt meer en meer openbaar en wordt de controle van de hiërarchie minder. Dit is een slecht voorteken voor de voortdurende hegemonie van de hiërarchie en de selecte groep die alles runt aan de top. Ondanks drie pogingen van de kleine groep aan de top om te voorkomen dat de massa ‘zekerheid kan krijgen’, is een derde kracht rustig aan het werk gegaan. Bepaalde facties van een nieuwe veel grotere Majestic zorgen ervoor dat diverse ‘lekken’ plaatsvinden zoals het Disclosure Project door Stephen Greer en een aantal onthullende vrij goed gedocumenteerd tv-programma’s, zoals Hanger 1.

En de laatste paar jaar zijn er veel goed gedocumenteerde waarnemingen en foto’s van de TR3B ‘Zwarte Driehoek’ in België, Australië en de Verenigde Staten geweest, dat de aanwezigheid van echte anti-zwaartekrachtvoertuigen niet meer met succes kunnen worden ontkend, zelfs niet met behulp van de CMMM en betaalde krachten zoals Popular Mechanics. Veel satellietfoto’s van de TR3B zijn geverifieerd.

TR3B

Reproducties van bogen in Palmyra, Syrië, gewijd aan Baal..
Er is gemeld dat reproducties van de bogen in Palmyra, gewijd aan Baal, zouden worden onthuld op 19 april 2016 in Londen en New York. Op of rond 19 april, een beroemde occulte dag, die vaak wordt gebruikt door de hiërarchie om terroristische aanslagen te plegen en MK-Ultra scherpschutters aan het werk te zetten in wapenvrije zones.

De hiërarchie gelooft naar verluidt dat gebruik van NAVO’s Gladio terreurcellen en MK-Ultra geest-gecontroleerde schutters rond 19 april Luciferiaanse/Satanische/zwarte magie oproept en een hypnotische betovering op het land legt, wat de verwezenlijking van hun mondiale NWO Luciferiaanse Koninkrijk vooruit zal helpen.

 • 19 april 1993 – Op 19 april 1993 bestormde de FBI het gebouw van de Branch Davidians met zwaar materieel en het gebruikte hierbij tanks en traangas. Er brak een vuurgevecht uit en het complex vatte vlam en brandde uit, waarbij 76 leden omkwamen: 55 volwassenen en 21 kinderen. Ook David Koresh werd hierbij gedood. Negen mensen overleefden het. Veel sekteleden waaronder Koresh bleken door kogels te zijn gedood.
 • 19 april 1995 – Bomaanslag in Oklahoma City – 168 doden.
 • 19 april 1999 – Het bloedbad op Columbine High School,13 doden, 21 gewonden.
 • 19 april 2007 – Schietpartij Virginia Tech – 32 doden; 17 gewonden.
 • 15 april 2013 – Explosies Boston Marathon – 3 doden; 107 gewonden.
 • 19 april 2013 – Terrorist Tamerlan Tsarnaev van de explosies in Boston vermoord.
Richard Dolan
Richard Dolan

Majestic 12 was een Amerikaans geheim genootschap bestaande uit hooggeplaatste legerleiders, regeringsmedewerkers en wetenschappers, gevormd in 1947 door president Truman.  Het doel was om het Roswellincident te onderzoeken. De nieuwe Majestic functioneert als een onafhankelijke groep en dient als ambassadeur van de aarde voor bepaalde buitenaardse rassen.

Richard Dolan is een gerespecteerd onderzoeker en auteur van een breed scala aan onderwerpen over Aliens, Ufo’s, geheime ultra-geavanceerde break-away samenlevingen en andere onthullende zaken. Hij weet veel vanwege zijn contacten in deze geheime wereld, maar hij houdt nog meer voor zichzelf. Hij kan niet alles bekend maken vanwege de loyaliteit aan en veiligheid van zijn bronnen.

Dolan schetst toch een duidelijk beeld van waaruit je vrij gemakkelijk kunt afleiden wat hij weet. Zijn boeken zijn de beste die er zijn (video’s van zijn presentaties zijn zeer de moeite waard om te bekijken www.youtube.com).

De oude ‘Majestic Twelve’..
Er is nog een gebeurtenis die grotendeels voordelig lijkt uit te pakken. Het oude Majestic Twelve (nu Majestic, MJ) is uitgebreid tot veel meer dan twaalf leden, een flink aantal van hen met kennis van zaken uit andere landen. Ondanks dat er enkele leden van de hiërarchie bij betrokken zijn, is dit genootschap een eigen leven gaan leiden. Als de berichten van ingewijden juist zijn hebben zij een soort eigen alternatieve schaduwregering opgericht, die als gevolg van geheime verdragen met een zekere ET-groep, in staat is geweest aanzienlijke macht te verkrijgen, rivaliserend met de hiërarchie.

Majestic_12Ik heb geen bewijs, maar er zijn meldingen geweest van ingewijden over de nieuwe Majestic groep, die daadwerkelijk geheime onderhandelingen is aangegaan met een zekere Alien ET-groep (en misschien met meer dan één). Wat zit er in de verdragen staat is onbekend, maar waarschijnlijk vergelijkbaar met de contracten die president Eisenhower in 1954 in Holloman Air Base ondertekende. Het kan betekenen dat ergens een stuk grond (in Afrika?) wordt aangeboden in ruil voor hulp bij het bereiken van wereldvrede en aan het volledig beëindigen van de NWO-agenda van haat, terreur, massale hongersnood, ontworpen ziektes voor Big Pharma winsten en gefaseerde oorlogen en massamoord van miljoenen mensen.

De nieuwe Majestic groep is onderling verdeeld, maar heeft waarschijnlijk geholpen met het voorkomen van een volledige intercontinentale nucleaire WW3. Er zijn berichten van ingewijden dat de Nieuwe Majestic groep een belangrijke kracht was bij het voorkomen van een kernoorlog tussen de NAVO en Rusland en de Verenigde Staten en Rusland. Inzet waren de huurlingen van de hiërarchie, ISIS, om namens Israël en de banksters te vechten, met het oog op goedkope activa en olieleidingen voor de met de hiërarchie verbonden bedrijven.

Als de berichten goed zijn functioneert de nieuwe Majestic als een nieuwe geheime organisatie, de Verenigde Naties overtreffend. Wellicht door de VN goedgekeurd om met ETs te onderhandelen namens de VN.

Er zijn meldingen dat Majestic met de old boys bakkeleit tegen openbaarmaking, omdat de hiërarchie vreest dat hun macht, enorme rijkdom en status direct zal worden geneutraliseerd. Veel jongere leden vinden openbaarmaking een vereiste, omdat de buitenaardse groepen met wie ze in onderhandeling zijn het verwachten en eisen. Voor een zinvol definitief verdrag gevalideerd kan worden is het een must.

Sommigen vrezen dat een derde Luciferiaanse kracht met behulp van deze ETs een sluw voorstel doet dat zich heimelijk ontdoet van de kwade hiërarchie in ruil voor een nieuw wereldwijd Luciferianisme dat gepresenteerd wordt als een op het Goede gebaseerd systeem. De hiërarchie van het private banksysteem crasht (de “vernietiging van Mysterie Babylon”) snel de weg vrijmakend voor een nieuwe digitale oplossing op basis van werkunits en waarde-eenheden van goederen, voor de mensen misschien een aantrekkelijk lijkend alternatief.

Het is niet moeilijk om te ontdekken wie baat hebben bij oorlog en al het Kwaad dat door de hiërarchie en afgeleiden wordt geïnduceerd.

Als je wil weten wie de kwaadaardige families met bloedlijnen zijn in de hiërarchie, ga dan op zoek naar wie de belangrijkste aandeelhouders zijn in de olie- en defensiebedrijven, die zo fraai winst boeken met deze door de hiërarchie gemanipuleerde oorlogen. Het komt altijd neer op hebzucht en hun verlangen om te stelen van het volk, om hun uitbundige, luxueuze levensstijl van de koningen, koninginnen, prinsen en royalty te bekostigen met behulp van de overheid.

Alleen met deze enorme illegale drugs- en oorlogswinsten en de massale geld/Bankster -fraude kunnen deze levensstijlen worden volgehouden. Dat wil zeggen, op voorwaarde dat het Establishment de vruchten van de arbeid van het volk en hun natuurlijke rijkdommen steelt, dan kunnen de koningen, koninginnen, prinsen en Royals hun uitbundige levensstijl handhaven.

Alle zichtbare beslissingen van een regering worden eigenlijk vooraf bepaald door de selecte kleine groep van de hiërarchie van het Kwaad.

Alle gouvernementele besluiten worden buiten de zichtbare, controleerbare, ceremoniële overheid door het oude selecte groepje gemaakt, die de onzichtbare Geheime schaduwregering leidt. Deze monsters uit de hel leven een leven van tegenstellingen, een nep-publiekelijk gezicht opzettend, doen alsof ze filantroop zijn door niet-gouvernementele organisaties (Ngo’s) en privé-stichtingen op te richten, die grote donaties aan zogenaamde charitatieve organisaties verstrekken (a life of opposites).

Maar in werkelijkheid doneren Ngo’s een schijntje van wat door deze ‘monsters die vrijuit tussen ons lopen’ is gestolen. Erger nog, de meeste van deze Ngo’s en de zogenaamde charitatieve stichtingen (die allemaal zijn vrijgesteld van belastingen) hebben ook een duistere kant. Meestal dienen als ze als een geprivatiseerde geheime dienst voor de selecte kleine groep en hun hiërarchie van het Kwaad.

De selecte groep die trekt aan de touwtjes van de geheime schaduwregering (SSG) en de zichtbare, ceremoniële overheid. De zichtbare overheid gebruikend als hun bekrachtiger en uitvoerder, als hun beschermer en oorlogsvechter om soevereine naties te vernietigen en goedkoop toegang te verkrijgen tot hun natuurlijke rijkdommen voor de grote internationale ondernemingen.

_________

PART VII

Het Vaticaan doet de afgelopen jaren opmerkelijke dingen. Het koopt en/of leaset veel van ’s werelds krachtige telescopen en observatoria en heeft haar eigen super-de-luxestereotelescoop gebouwd op Mount Graham in de buurt van Safford, Arizona. De supertelescoop heeft de naam L.U.C.I.F.E.R. gekregen, wat neerkomt op ‘Large Binocular Telescope with a Near-infrared Utility, and with a with Camera, and an Integral, Field Unit, for Extragalactic, Research’. Zoiets verzin je niet, toch?

Paus Johannes Paulus knilet in het Vaticaan voor een afbeelding van een zwarte madonna met kind..!
Paus Johannes Paulus knilet in het Vaticaan voor een afbeelding van een zwarte madonna met kind..!

Waarom heeft het Vaticaan het naar de hemel kijken met ’s werelds meest krachtige telescopen een van haar hoogst prioriteiten gemaakt? Wie verwachten ze eigenlijk binnenkort? Het gerucht circuleert nu in sommige kringen van de geheime diensten dat het Vaticaan wacht op de komst van hun ware Messias Lucifer, een ET die naar de aarde zal komen om de katholieke kerk over te nemen en te regeren vanuit een nieuwe tempel in Jeruzalem. De katholieke kerk heeft geheime afspraken gemaakt met alle betrokkenen partijen in Jeruzalem om Jeruzalem te laten dienen als open internationaal grondgebied.

De Israëlische leiders hebben hun mensen verkocht. Misschien hadden ze wel geen andere keus, omdat het Vaticaan te allen tijde hun ondergang kan verzorgen, zoveel macht heeft het Vaticaan over de Banksters en USG (United States Government). Paus Franciscus heeft aangekondigd dat hij de mannetjes van Mars desgevraagd zou dopen (HIER).

Kardinaal Giorgio Salvadore, de woordvoerder van het Vaticaan, heeft gezegd dat het ernaar uitziet dat Jezus Christus niet terug zal keren en dat 2016 het laatste jaar zou zijn dat het Vaticaan zou wachten (HIER). Hij verklaarde dat het ernaar uitziet dat Yahshua, de eniggeboren Zoon van God, niet per Johannes 14:3 zal terugkeren. Kardinaal Salvadore maakte de opmerking aan reporters van WWN dat Jezus teveel alcohol had gedronken (misschien tijdens het Laatste Avondmaal met zijn discipelen) toen hij de verklaringen over zijn terugkeer uitte.

L.U.C.I.F.E.R., de telescoop van het Vaticaan
Dit is een gekoeld instrument dat is gekoppeld aan een telescoop in Arizona. En ja, de telescoop is genoemd naar de duivel, waarvan de naam zelf “morgenster” betekent [en die] naast het Vaticaan Observatorium op Mt. Graham in Tucson staat. Kardinaal Giorgio Salvadore zei tegen WWN dat dit jaar, de 1,981ste verjaardag, het laatste jaar zal zijn wat betreft het wachten op de terugkomst van de Heer. De gave hebben om water in wijn te veranderen lijkt voor- en nadelen te hebben“, aldus kardinaal Salvadore, We maken allemaal wel eens beloftes als we drinken, die we niet kunnen nakomen. Bij Jezus is het blijkbaar niet anders.

lucifer project_2

De officiële astronoom van het Vaticaan, Vader Jose Fumes, beweert dat buitenaards leven bestaat in het universum, maar het is onwaarschijnlijk dat zij bezocht zullen zijn door Jezus (HIER). Dr. Christopher Corbally, tot 2012 vicedirecteur van het Vaticaans Observatorium, de Research Group op Mt. Graham, gelooft dat ons beeld van God zal moeten veranderen, als de mogelijkheid van buitenaards leven binnenkort door wetenschappers wordt onthuld. We zullen God in een breder geheel moeten leren zien in plaats van een ‘antropocentrische’ God.

De huidige directeur van het Vaticaans Observatorium, Vader José Fumes, heeft die lijn van denken ondersteund en suggereert dat buitenaards leven niet alleen bestaat maar ook ‘onze broeder’ is. Wanneer gemanifesteerd zal het ‘ware’ geloof van het christendom en de heerschappij van Rome bevestigd worden. Deze verklaring lijkt de achterliggende motivatie van het Vatican voor de inspanningen om in de sterrenkunde te domineren en toegang te verwerven tot zo veel observatoria in de wereld: de heerschappij van Rome (het Vaticaan, de katholieke kerk en het geloof) behouden door het maken van de eerste samenwerkingsakkoorden met elke ET-groep die planeet Aarde bezoekt.

Misschien hebben ze al contact, convenanten en verdragen gemaakt met één of meer groepen buitenaardsen en zijn ze in afwachting van de komst van Lucifer. Denk eraan, het was de gerespecteerde Vader Malachi Martin, die de Jezuïeten verliet en voordat hij stierf opmerkte dat het Vaticaan was geïnfiltreerd door Luciferianen en dat er zwarte satanische rituelen en missen werden uitgevoerd in de kelder van het Vaticaan. De katholieke kerk beweert dat het de enige ware christelijke kerk is en dat je niet ‘naar de hemel kunt kan gaan, tenzij je een praktiserend katholiek bent met een goede reputatie’…

Rome cover
Het splinternieuwe boek van Maurits Prins over de fratzen en manipulaties van het Vaticaan, ondersteunt het verhaal van Preston James voor 100% (klik voor link naar WantToKnow-bookshop)

Critici zijn van mening dat een groot deel van wat het Vaticaan als doctrine bestempeld is gebaseerd op traditie en helemaal niet door de Bijbel wordt ondersteund, zoals het edict dat een priester niet mag trouwen, dat men vis dient te eten op vrijdag of dat de paus de plaatsvervanger van Christus is op aarde en dat zijn woord over alle christelijke zaken geldt als het hoogste.

Critici hebben vreemde feiten gevonden in historische verslagen over de werkelijke oorsprong van de katholieke Kerk en zien het als een valse voorstelling van het christendom (HIER), een die is geïnfiltreerd door Luciferianen, zoals Malachi Martin onthulde, net voordat hij stierf (of medisch werd vermoord zoals velen geloven).

Verwacht het Vaticaan de aankondiger te zijn van een grote wereldgebeurtenis, die de mentaliteit van de mensheid zal verschuiven van het mondaine naar een esoterische kijk, met een god en Messias genaamd Lucifer? Is de komende verschuiving een gedwongen verschuiving naar het esoterische en is het Vaticaan de initiatiefnemer?

Als Malachi Martins beweringen juist waren, en er is geen reden om aan zijn beweringen te twijfelen, dan heeft het Vaticaan een 180-graden draai gemaakt, van het christendom naar Luciferianisme. En dat in het geheim.

Het is duidelijk dat het Vaticaan veel heeft geïnvesteerd in het kijken naar de sterren en dat ze wachten op een belangrijke gebeurtenis, waarna voor de mensheid op aarde overtuigingen, cultuur en maatschappij voor altijd veranderd zal zijn. Vaticaanse ingewijden geloven dat het komende evenement zal zorgen voor een esoterische mentaliteit, voor de meeste mensen tot nu toe onbekend.

Alsof dat niet genoeg is zijn er tal van klokkenluiders die melden dat ook andere naties betrokken zijn bij ET-technologieën, waaronder anti-zwaartekracht en vrije energie (zero-point) technologieën. En nu zijn er berichten dat de Chinezen met andere landen samenwerken aan technologie-georiënteerde ruimte exploratie projecten en defensie georiënteerde projecten.

Als de geruchten juist zijn kunnen andere landen (niet de Verenigde Staten) al bijna zero-point energieproducten maken en zijn zij ook dicht bij de succesvolle ontwikkeling van anti-zwaartekrachtvoertuigen (Alien ET Reproduction Vehicles, ARV’s).

Chinezen bouwen op dit moment aan geavanceerde ruimtecentra in Zuid-Amerika
En vul daarbij aan dat er binnenkort in Argentinië een technologisch hoogstaand ruimtecentrum wordt gebouwd door China (HIER). Verwacht kan worden dat hier ook back-engineerde- antizwaartekracht machinerie zal worden gebruikt. Er is goede reden om aan te nemen dat de Chinezen al een geheime overeenkomst hebben getekend met een groep buitenaardsen die Oosterse gezichtskenmerken hebben.

Het feit dat deze nieuwe Chinese ruimtebasis wordt gebouwd in Argentinië heeft geleid tot enige speculatie dat dit een gezamenlijke inspanning is tussen China, Argentinië en het Vierde Rijk, waarvoor Argentinië de heimelijke thuisbasis is. De aangekondigde locatie van dit nieuwe Space Center lijkt meer dan toeval. Zou dit een gezamenlijke inspanning tussen de Chinezen en het Vierde Rijk zijn, in Argentinië gecentreerd na WW2, de locatie waar Hitler eindigde nadat hij werd gered door Ian Fleming en jarenlang met Eva Braun woonde?

Pas werd aangekondigd dat China ook een nieuw ruimtestation bouwt in Venezuela, en misschien ook wel in andere Zuid-Amerikaanse landen. Sommige Amerikaanse defensie-experts zijn bezorgd dat deze bases raket en satelliet-tracking bases zijn en kunnen worden gebruikt om Chinese ICBM’s te richten op de Verenigde Staten.

_________

PART VIII

Conclusie

Van meer dan honderd goed ingelichte en betrouwbare getuigen met verschillende clearance levels is bewijs naar voren gebracht bij het Disclosure Project van Steven Greer. Ze deelden in het openbaar wat ze wisten over een geheim ruimtevaartprogramma dat diep verborgen zit in het Amerikaanse defensiecontractorsysteem (Steven Greer, M.D. ’s Disclosure Project.) Geen van hen werd vervolgd voor het lekken van deze geheime informatie. Voor het Disclosure Project was de norm hiervoor vermoord worden, vaak ge-Arkencidesd met behulp van niet-identificeerbare chemische middelen of een opmerkelijk snelgroeiende kanker.

De bekende defensie-industrie kunstenaar en held Mark McCandlish heeft illustraties gepubliceerd die hij maakte van een echte ‘Alien Reproduction Vehicle’ (video hieronder). Andere ingewijden hebben de plannen beoordeeld en geconcludeerd dat ze nauwkeurig lijken op wat een bepaalde defensiecontractor heeft ontwikkeld. Onmiskenbaar authentieke KGB-films over buitenaardse ETs en teruggewonnen antizwaartekrachtvoertuigen zijn vrijgegeven. Honderden bewijsstukken zijn geopenbaard door tal van personen die werkzaam zijn in dergelijk geheime programma’s, waaronder Boyd Bushman, een topwetenschapper die werkte in Area 51.

boyd bushman alien
Oud-Lockheed Martin-medewerker Boyd Bushman vertelt over buitenaardse aanwezigheid op o.a. Area 51. (klik voor artikel)

Kolonel Philip Corso was een van de eerste die in het openbaar naar buiten kwam met de back-engineering van buitenaardse technologie, uiteengezet in zijn boek The Day After Roswell. Beide mannen zijn overleden, maar hun getuigenissen werden ondersteund door verifieerbare feiten. Het is nu bekend dat de regering van de Verenigde Staten sinds WO II alle zaken rondom buitenaardsen topgeheim heeft gemaakt en de productie van buitenaardse technologieën en antizwaartekrachtvoertuigen bijna volledig heeft geprivatiseerd.

Er zijn betrouwbare verslagen door klokkenluiders over de Amerikaanse militaire betrokkenheid bij een geheim ruimteprogramma dat antizwaartekrachtvoertuigen gebruikt voor Deep Space operaties. Er is ook verteld dat de herinneringen van de piloten aan die tijd worden weggevaagd met behulp van speciale medicijnen en psychotronische procedures.

Trauma-clearing..
Gelijkaardige procedures werden naar verluidt gebruikt voor meer dan 20 jaar in bepaalde zwarte ops, herinneringen aan trauma’s werden weggehaald. Zo een behandeling gaat gepaard met infuuszakken gevuld met een speciale combinatie van hypnotische chemicaliën zoals scopolamine en placidyl en een koffer met elektroden die op het hoofd van de persoon worden geplaatst.

Procureur Paul Wilshire heeft verteld dat zijn ‘clean team’ die hij vertegenwoordigde tot vlak voordat hij werd vermoord, tijdens de laatste aanval in Waco alle kinderen dodelijk moest injecteren om hen van het lijden te verlossen. Ze konden niet bij de kinderen komen in een in het bos begraven bus waardoor zij een verschrikkelijke krampachtige dood stierven als gevolg van het gas dat zich tot cyanide omvormde. Het ‘wissen van hun trauma’ is mislukt en deze mannen begon te beseffen wat ze hadden moeten doen. Het clean team voelde zich gebruikt en wilde in ruil voor vrijstelling van vervolging of sanctie met het verhaal naar het Congres.

Allianties met Buitenaardsen..?
Uit betrouwbare bronnen komt ook het verhaal dat de Amerikaanse regering en andere naties verschillende geheime overeenkomsten hebben ondertekend met bepaalde buitenaardse groepen. De eerste was in de twintiger jaren in Duitsland, Amerika, Rusland en China volgden met hun eigen verdragen. Omdat deze zaken de grootste geheimen van elke overheid zijn, is het moeilijk om details te krijgen.

Gebaseerd op vroege anekdotische rapporten van de betrokkenen in de periferie wordt vermoed dat het eerste United States Government verdrag door president Eisenhower werd getekend. In de overeenkomst werd bepaald dat een bepaalde ET-groep hun ultra geavanceerde anti-zwaartekracht en elektronica-technologie zou delen in ruil voor het recht om Amerikaanse burgers te mogen ontvoeren, zolang aan bepaalde voorwaarden werd voldaan.

Billy Mayer UFO ET contactDe eerste voorwaarde was dat de ontvoerden niet mochten worden geschaad als uit een lichaam een monster werd genomen, en de tweede was dat hun herinneringen aan de traumatische ervaringen zouden worden weggevaagd. De derde voorwaarde was dat de ETs een lijst van de ontvoeringen zouden overhandigen, zodat de regering de schadelijke gevolgen van de ontvoeringen konden monitoren, ontvoeringen die in sommige gevallen repetitief zouden zijn.

Veel anekdotische berichten over neergestorte buitenaardse voertuigen door de jaren heen, konden later gekoppeld worden aan de Amerikaanse radar en verlichting systemen. De geheime diensten van de Amerikaanse regeringen raakten gealarmeerd toen bewijzen voor vivisectie op menselijke lichamen naar boven kwamen, evenals de bewijzen dat ze werden gebruikt voor biologische experimenten en als voedselbron. Vermoed kan worden dat op dat moment de Amerikaanse regering al deze ET-zaken volledig privatiseerde in de diepe spelonken met gespecialiseerde defensie contractors.

Majestic 12 veranderde in een internationale groep en sommigen geloven dat MJ een arm van de VN zelf is geworden. In het begin werd Majestic 12 compleet gecontroleerd door de selecte kleine groep van de hiërarchie.  Gedurende de jaren veranderde MJ in een internationale groep. MJ ging zijn haar weg en associaties tussen de Secret Space War contractors uit een aantal verschillende landen gingen samenwerken om te vechten tegen wat sommigen beweren de Secret Space War over onze planeet is, de Aarde.

Traditioneel werd iedereen die had gewerkt voor een van deze geheime programma’s en iets losliet vermoord of ge-Arkencidesd door schimmige personages met de naam Men In Black (MIB). Het is bekend dat Kelly AFB op een bepaald moment een speciaal team van vreemd uitziende mensen leidde, die getuigen opzocht om hen in diskrediet te brengen. Wie zou je verhaal geloven in het midden van de jaren 90, als je vertelde dat twee rare buitenaards uitziende mensen in een Cadillac uit 1956 je hadden bedreigd?

Er zijn tal van getuigenissen van ontvoeringen door kleine mensen met rubberen maskers. Mensen die ontvoerd en gedrogeerd werden en daarna wakker werden terwijl de ontvoerders wegliepen, de maskers van hun hoofd halend. We weten dat het Amerikaanse leger nep-aliens heeft gebruikt voor hun eigen mindcontrol-experimenten. Maar er is reden om te geloven dat sommige van de MIBs ofwel echte buitenaardsen zijn of hybriden. Ze doen opmerkelijke dingen: hun gezicht kan vervagen, waardoor de geestelijke verwarring bij degene die ze bedreigen optimaal wordt; ze kunnen mentale controle uitoefenen zonder iemand aan te raken, enz.

Men moet zich altijd afvragen waarom de selecte kleine groep die de hiërarchie onder controle heeft tot dusver weigert informatie vrij te geven? De beste gok is dat het een onmiddellijk einde zou betekenen van hun oppermacht en controle over alles in de samenleving en een verlies van macht, rijkdom en de status zou betekenen. En toch zijn er krachten in MJ die hen deze kant opduwen en er zijn verschillende krachtige facties in de geheime intelligentiewereld uit een groot aantal verschillende landen die voor een gedeeltelijke openbaarmaking kiezen.

De eerste stap moet een gedeeltelijke openbaarmaking zijn, gevolgd door volledige openheid, stap voor stap, zodat het volk tijd krijgt eraan te wennen. Het lijkt erop dat veel informatie bekend wordt gemaakt via televisieprogramma’s zoals Hangar 1, dat veel kopieën van echte documenten over ufo’s laat zien, gegeven door hooggeplaatste personen die waren betrokken bij de Secret Space oorlog.

stephen hawking ETWaarschijnlijk hebben een aantal van ’s werelds machtigste naties al overeenkomsten met ET-groepen gesloten om geavanceerde technologieën en ruimteoorlogswapens te verkrijgen. De eerste die openbaarheid van zaken geeft zal een ongelooflijke hoeveelheid politieke macht krijgen. Dat is de reden waarom sommigen, die deze hele kwestie in detail hebben onderzocht, van mening zijn dat de eerste groep die dit zal doen het Vaticaan is.

Het Vaticaan heeft al de eerste stappen gezet die nodig zijn, de weg voorbereid. Het nieuwste gerucht is dat de top van de geestelijken van het Vaticaan geloven dat Jezus niet terugkeert, maar Lucifer wel, en dat hij ’s werelds Messias zal worden. Dat kan verklaren waarom zij overal in de wereld zoveel observatoria hebben gehuurd, gekocht en geleased en een enorme sterrenwacht hebben gebouwd in Arizona met de naam L.U.C.I.F.E.R.

Natuurlijk kan dit voor de klassieke christelijke filosofen geen verrassing zijn, ze hebben altijd al een oorlog tussen de Almachtige God en Lucifer voorspeld, een kosmische rebel die God in een geheime ruimteoorlog zal verslaan en zelf uitgroeit tot de Almachtige God. Op de een of andere manier moet er vrij snel iets gebeuren wat betreft de openbaarmaking. Er zijn gewoon veel te veel lekken en de hiërarchie verliest langzaam maar zeker de controle over al deze zaken. Duizenden hieraan gerelateerde documenten worden publiekelijk.

Tot slot..
Een bonus Video over back-engineering en produceren van buitenaardse voertuigen. James Allen maakte deze film, waarna hij waarschijnlijk werd vermoord door MIBs die thorium in zijn omgeving plaatsten, of in zijn eten of drinken, waardoor hij een overdosis radioactieve straling binnenkreeg en stierf.

 

11 gedachten over “We verschuiven naar ’n esoterisch perspectief..!

  1. Men doet ALLES om de macht te behouden. Tegenwoordig wordt de massa bedwongen via angst.
   De laatste kaart die zal worden uitgespeeld is de volgende:

   http://www.inquisitr.com/3059266/alien-invasion-false-flag-imminent-nwo-globalists-plan-to-stop-donald-trump-by-staging-project-blue-beam-et-invasion-conspiracy-theorists-warn/

   The Planned World War 3 – A Play in Numerous Acts

   World War Three in Brief

   A Three World War scenario was developed several decades ago (see Conspiratorial History). Two World Wars have already been achieved, and the Third and final World War envisions an attack on Iraq, Iran and/or Syria as being the trigger to set the entire Middle East into fiery conflagration. Once America is firmly entrenched into the Middle East with the majority of her first-line units, North Korea is to attack South Korea. Then, with America’s forces stretched well beyond the limit, China is to invade Taiwan. This will usher in the start of World War Three.

   Prelude – The events leading up to the start of World War Three, including Sept 11, 2001.
   • Act 1 – The Middle East. Widespread conflict to bring the entire region into the flames of war, possibly triggered by Iran or militants in Pakistan using North Korean supplied nuclear arms. The first Scene in this Act is the US Invasion of Iraq on March 20, 2003.
   • Act 2 – Israel at War — Against her Arab neighbors, possibly Palestine. A Palestinian State will be established, so that all Israelis will be fully separated from Palestinians (listen out for mention of a 7-year treaty to be confirmed by a World Leader – probably Bush), only for Israel to viciously attack Palestine shortly thereafter.
   • Act 3 – Far East — “Hair-raising nuclear confrontation that threatens mankind’s existence” – Peter Lemesurier, author of The Armageddon Script, p. 223, written in 1981. Includes China invading Taiwan and a nuclear eruption on the Korean Peninsula.
   • Act 4 – Erosion of Confidence in ‘The System’ so severe citizens will be panicked into giving up liberties and Constitutional form of government. The plan calls for the dissolution of the US Constitution, triggered by a significant enough ’terrorist’ attack. The ultimate intent is to introduce a global government and one-world religion.

   •Act 5 – The collapse of the US, and other Western economies and morals.

   • Act 6 – Significant population reduction using natural and man-made disasters.
   • Curtain. Who can tell how this war will end?

   Both Biblical prophecy and the Illuminati plan state that Israel is the key. The Third World War is planned to begin when Israel goes to war against her Arab enemies. Then, and only then, will all the other elements begin to occur and they will do so in rapid succession.

   Op de val van Damascus na, staat alles gereed…
   Maak je borst maar nat. Het wordt een hete zomer.

 1. Het is een mooi lang verhaal doorspekt van bij elkaar gewinkelde feiten, eigen meningen c.q. interpretaties en het is zeker een fantastische Bollywood film waardig. Wie weet wordt het net zo mooi als Lord of the Rings, The Matrix of Star Wars.

  Ook blijkt uit de manier van vertellen dat er goed rekening gehouden is met de Psyche van de mens door het verhaal op een bepaald manier op te bouwen. Soms een propagandistische stijl.

  En natuurlijk komen er een aantal onderwerpen in naar voren waar we met z´n allen tot in den treure over kunnen filosoferen om zo het verhaal levend te houden.

  Want het is natuurlijk zeker niet uitgesloten dat de ET kaart gespeeld wordt om een wereld verandering te bewerkstelligen. Maar dit staat waarschijnlijk los van de verdere onderbuik gevoelens waar goed op ingespeeld wordt.

  Veel plezier allemaal om je volop met dit onderwerp bezig te houden, dat is precies de bedoeling van ????

 2. Waarom steeds dat mindless kopieren van Kennedy quotes? Het heeft iets weg van waar we de msm graag -en terecht- van beschuldigen. Copy paste. “Dit is zo’n goeie quote, die gaan we niet kapot checken.

 3. Wanneer je het hebt in dit verhaal over de terug keer van Jezus. en over een God, dan zou men is de brieven van Jezus zelf eens moeten lezen, waarin Jezus ondermeer verteld dat Hij nooit !!! in een fysieke verschijning zal terug keren, ( wat de kerk tot heden steeds beweert) omdat Jezus niet !! in een fysiek(stoffelijk lichaam) is opgestaan uit de dode. Jezus was al direct na zijn dood aan het kruis in een glorierijk licht opgegaan, verder legt Jezus uit wat en wie God werkelijk is, wat haaks staat op wat de kerk en de bijbel beweert. en nog veel meer is heel anders dan wat de kerk altijd heeft voorgehouden.en wie en hoe en wat lucifer is dat word ook uitgelegd in een ander verhaal te lezen op http://www.elaster.nl

  1. Volkomen mee eens, maar is het niet zo dat alles op verdraaide feiten is gebracht, makkelijk te mannipuleren, het hele verhaal rammelt, het stuk geschreven door de Johannes de doper, opgeborgen in zijn grot op Patmos, komt op mij sterk en eerlijk over, maar ja Jezus vind je in alle goede mensen, in de mensen een welbehagen, Groet Jenne

 4. Hoe vreselijk om te moeten aanschouwen hoe iets vreselijks geceéerd wordt vereerd als kunst, de tijd geest het ontbreken van alle beauté in onze wereld, hoe kun je als gewoon mens zo iets bezien, zonder het gevoel van walging en dat dit soort maaksels vernieticht behoeren te worden.

  Kijk om je heen waar wij nu nog op drijven qua créatie, onze oude architectuur spreekt ons nog steeds aan, het moderne bouwen mist alle menselijk gevoel, de verhoudingen zijn zoek, het vernederd ons créatieve gevoel, en het vernederd onze créativiteit, de oude dorpen strelen nog steeds ons oog en gevoel, we zijn nu in het tijdperk van de sokken fabriekjes beland, zo noem ik ze even, smakeloze pseudo moderne huizen, ze drukken onze tijd perfect uit, smakeloos op niets gelijkend, zonder ritme of
  gevoel.

  Het spijt mij voor GuidoJ. het artikel vind ik een beetje samengeraapt geheel, er staan veel goeie en mooie onderwerpen vermeld, maar voor mij hoort niet alles bij elkaar, het is ook negatief te noemen, en toch is er als je er naar zoekt veel mooie’s en positiefs te vinden in onze wereld, lang over gedubt, maar schrijf het toch, en wel erg veel zieners en vermoedelijk mefisto’s op je site, hoed je voor het out of the bleu in to the black, mijn beste Guido.j.
  je weet dat ik je alleen maar het allerbeste wens, Jenne

 5. Quand on ne réussit pas a étre soi-méme dans la vie, on se rend compte finalement, qu’il etait complétement inutile d’exister : Hugo Pratt : de vader van Corto Maltese.

  Even over denken ! Jenne

  1. be real be yourself oorspronkelijk, or betekent goud van oud, spronk klinkt als een tak die luid ontsproten spruitend voortkomt uit de krakende bron, sprankelend, de sprinkler blust sussend tegen te veel brand uitbraken, maakt grote sprongen voorwaarts mogelijk dwars over de afgeknotte dynastieën van de tijdlagen heen, beweren boze en meer vrolijkere tongen van de zieners die het nog te doen voortijdig kunnen beschrijven, wat is er mis met vermeend negatief als het er nou éénmaal is, baas boven baas, anders was jij het, wat een schrikbeeld om het voor het zeggen te moeten hebben, over wie er mogen blijven en wie niet, wel of niet aangevuld met gekonkel, dat er toch wel zal blijven, uitgeroeid of niet, so why fokking bother, je hebt dwang meesters en vrijwillige die je zelf uitzoekt omdat het zo loopt, daar komt geen inquisitie bij te pas van een ihs leger die zich voordoen als heiligen maar ondertussen het oneindige geweld gezworen hebben ergens in de middeleeuwen.

   http://www.hgb.nl/glassoorten/craquele-glas/

 6. Esoterisch of niet ?!, hier moeten we bang van worden, de jongleur van het inentings serum, Microsoft, Billy Gates = Israel, heeft net 10 millioen kunstmatige DNA strengen van een start up gekocht, wat wil deze diefachtige ekster hier mee, nou hij heeft niets goeds in zin, dat beloof ik jullie.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.