Advertentie

Coutinho vs. v.d.Linde: antwoorden van VWS-minister..


x

Roel Coutinho vs. huisarts Hans van der Linde:
x

De antwoorden van het Ministerie van VWS op Kamervragen

2011 © WantToKnow.nl/.be – Bron: HIER

x

De bovenstaande tekst, die afkomstig is van de website van het Ministerie van VWS, spreekt voor zich.

(We raden je aan dit artikel helemáál, tot onderaan te lezen; onderaan staat een ‘kleine’ aanvulling, die VOLLEDIG de antwoorden van Minister Schippers in een ander licht zet..!)

Het is de inleiding op de antwoorden die Minister Edith Schippers geeft op vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP), Arib (PvdA) en Gerbrands (PVV) inzake de gerechtelijke bodemprocedure tegen huisarts Hans van der Linde, die het RIVM/Coutinho heeft aangespannen bij de rechtbank in Middelburg.

Wij citeren een paar antwoorden, waarbij de inkleuring en vetmaking van zinnen en/of woorden door ons is gedaan:

 * * *

Vraag: Wat is uw reactie op deze buitensporige stap van het RIVM?

Edith Schippers (ES):
“Ik vind het terecht dat het RIVM de kwestie serieus oppakt. Voorop staat dat een ieder over nut en noodzaak van griepvaccinatie mag vinden wat hij wil en ook dat hij zijn opinie in de openbaarheid mag brengen. Zo hoort dat ook te gaan in een open en transparante samenleving. Ik vind wel dat deze uitlatingen niet alleen meer gingen over de griepvaccinatie als zodanig, maar ook over de integriteit van de heer Coutinho en het RIVM. Integriteit is een groot goed en aantijgingen daaromtrent moeten niet lichtvaardig worden opgevat.”

Vraag: Heeft het RIVM het wantrouwen niet over zichzelf afgeroepen door onvoldoende afstand te nemen van de uitspraken van Ab Osterhaus ten tijde van de Mexicaanse griep?

ES: “Dat vind ik niet.”

Vraag: Bent u het met ons eens dat openheid over mogelijke belangenverstrengeling van het RIVM met de farmaceutische industrie een beter signaal is naar de Nederlandse bevolking dan een rechtszaak?

Minister Edith Schippers houdt vooralsnog RIVM en Coutinho hand boven het hoofd. “Open debat over de Griepprik is vanzelfsprekend, maar dan moet je niet gaan twijfelen aan de integriteit van de heer Coutinho.. En door Van der Linde ZOU het vertrouwen kunnen zijn aangetast.. ” Als het niet zeker is, waarom dient Van der Linde dan te rectificeren mevrouw Schippers..?!

ES: “Volledige openheid over relaties met de (farmaceutische) industrie vind ik van het grootste belang, zowel voor adviseurs waarmee wij werken als voor ambtenaren van mijn ministerie (inclusief RIVM). Hier zet ik mij op verschillende manieren voor in. Bezoldigde en onbezoldigde nevenfuncties van een ambtenaar die raken aan de belangen van de dienst en zijn/haar functievervulling, dienen gemeld te worden.
Ten aanzien van dubbelfuncties is er voor het RIVM een al langer bestaande beleidslijn neergelegd in de richtlijn ‘RIVM-beleid voor deeltijd hoogleraarschappen en dubbelaanstellingen’. Tevens is er een ‘Overzicht deeltijdhoogleraren bij het RIVM’. Deze documenten zijn openbaar. Ik heb het RIVM verzocht ze ook op de website te plaatsen.

De vraag of sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling wordt beantwoord in de toetsing waartoe ik gehouden ben op grond van artikel 61 lid 4 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). De nevenfunctie van de directeur van het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding is door hem tijdig gemeld en is beoordeeld op de criteria van het ARAR. De Secretaris-Generaal van VWS heeft vervolgens, namens mij, ingestemd met de vervulling van deze functie. Het is de taak van het RIVM om onafhankelijke wetenschappelijk gefundeerde adviezen uit te brengen.

Aantijgingen over belangenverstrengeling aan het adres van de heer Coutinho kunnen afdoen aan de geloofwaardigheid van de persoon en daarmee ook aan de geloofwaardigheid van het RIVM als gezaghebbend instituut. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de persoon in kwestie alsook voor de uitvoering van taken van het RIVM, waaronder bijvoorbeeld het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de bestrijding van een uitbraak van infectieziekten.

Ik vind dat de Nederlandse bevolking moet kunnen vertrouwen op de integriteit van de heer Coutinho en van het RIVM als gezaghebbend wetenschappelijk instituut. De uitspraken van de heer Van der Linde zouden dit vertrouwen kunnen aantasten. De heer Van der Linde bleek niet bereid om zijn uitspraken ten aanzien van de heer Coutinho te rectificeren. Daarom heeft het RIVM vervolgstappen gezet.”

Vraag: Welke middelen heeft u om dubbele functies, zoals de directeur van het RIVM die nu bekleedt, te verbieden en bent u ook bereid deze in te zetten?

ES:Wij stimuleren dit soort dubbelfuncties omdat ze passen in het kabinetsbeleid om de samenwerking in de ‘gouden driehoek‘ van wetenschap, industrie en overheid te versterken. Alle inspanningen binnen het programma “Topsectoren” zijn daarop gericht. Ook in andere landen wordt op deze manier gewerkt en we willen in Nederland onze goede positie zeker behouden. Natuurlijk zijn er strikte randvoorwaarden waarbinnen die samenwerking zich kan afspelen.”

– Over het BEWEZEN NUT VAN VACCINATIES

Vraag: Hoe gaat u de discussie over het nut van vaccinatie oppakken, nu steeds meer wetenschappers de werkzaamheid hiervan betwijfelen?

ES: “Vaccinatie is een bewezen effectieve en vaak kosteneffectieve preventiemethode die ervoor gezorgd heeft dat een groot aantal infectieziekten in Nederland (en zelfs in de wereld) geen, of slechts een gering aantal, slachtoffers meer maakt. Hierover is geen twijfel onder wetenschappers.

Dat wil niet zeggen dat er geen wetenschappelijke discussie kan plaatsvinden over specifieke vaccinaties. De mate van effectiviteit van griepvaccinatie is al langere tijd onderwerp van zo’n discussie. Die discussie moet zeker plaatsvinden.

Het Nationaal programma Grieppreventie (NPG) is gebaseerd op de weging van argumenten uit die discussie door de Gezondheidsraad. Dat is de plaats waar de wetenschappelijke discussie zijn beslag krijgt. De Gezondheidsraad concludeert, alles afwegende, dat voor alle voor vaccinatie geselecteerde doelgroepen overtuigende aanwijzingen bestaan dat griepvaccinatie gezondheidsschade voorkomt of beperkt. Uiteindelijk maakt eenieder zelf de keuze om de aangeboden vaccinatie al dan niet te nemen.”

 * * *

Maar de minister is feitelijk op de hand van het RIVM, omdat ze in één van de antwoorden de partij trekt van het RIVM, door zich tegen Van der Linde te keren, met deze uitspraak, uit één van de andere antwoorden:

“(..) het verschil tussen een bodemprocedure en een kort geding is eerder enkele maanden dan enkele jaren. De kosten bestaan met name uit advocatenkosten. (..) In deze zaak zouden vanuit het RIVM in beide procedures de weerlegging van beschuldigingen en de eis met eenzelfde omvang en diepgang van argumentatie benaderd zijn.

De heer Van der L. vervult een maatschappelijke positie die maakt dat aan zijn uitspraken een zodanig gezag in de publieke opinie wordt toegekend, dat een procedure ten behoeve van een uitspraak voor recht daarmee naar mijn mening in verhouding staat. Daarbij neem ik tevens in ogenschouw dat hem tot twee keer toe de gelegenheid is gegeven om zijn onterechte aantijgingen terug te nemen, zonder te treden in zijn recht om kritiek te uiten op het Nationaal programma griepvaccinatie.”

* * *

Deze schriftelijke antwoorden van minister Schippers (VWS) zijn keurig te downloaden  op de site van het Ministerie, maar wij bieden ze je hier ook aan.

brief aan Kamerlid Gerbrands (SP), 

brief aan Kamerlid Arib (PvdA) en

brief aan Kamerlid van Gerven (PVV)

Nou Mevrouw Edith Schippers, mogen wij u aub dan het volgende aanbieden..??
x

(met dank aan Zaplog.nl)

In Engeland zjin 80 artsen dapper genoeg geweest hun handtekening te zetten onder het bijgaande document…!!

Een document dat een eind wil maken aan de ‘verplichte’ en  gevaarlijke vaccinatiecocktails waarmee baby’s worden volgespoten.. Deze artsen stellen dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat de stellingen van de vaccinatie-industie ondersteunt, de massale vaccinaties rechtvaardigt én: dat vaccineren voor kinderen gevaarlijk is voor hun gezondheid.

HIER kun je de Engelstalige statement downloaden. (bron: Media Medica 5/2011)

Overigens, dit artsendocument was uitdrukkelijk NIET bedoeld voor leken en/of consumenten…! De link stond er omdat Pubmed geen discussie wel/niet vaccineren toestaat voor niet-medici zoals bv. opsporingsbeambten


 

 

 

31 gedachten over “Coutinho vs. v.d.Linde: antwoorden van VWS-minister..

 1. Is de minister toch eerder met reageren dan ik dacht dat ze zou doen, maar hiermee beïnvloed ze eventueel de rechtsgang.
  We weten hoe (on)partijdig de minister is gezien haar toespraak kortgeleden bij de vereniging tegen kwakzalverij. Zij zal een overheids instantie zoals het RIVM niet gauw laten vallen en als ze het heeft over de gouden driehoek waarbij de pharmacie een pijler van die driehoek is, dan vraag ik me af hoe men in vredesnaam nog onafhankelijk onderzoek kan doen. Hoezo normen en waarden………
  Gelukkig zijn er steeds meer artsen en wetenschappers die het belangrijk vinden dat er echt onafhankelijk onderzoek moet komen en dat er een einde moet komen aan de belangenverstrengeling zoals die al jaren heeft plaatsgevonden en waardoor die een vanzelfsprekendheid is geworden.

  1. Vanuit zelfs een goede wil redenerend, betekenen haar antwoorden voor mij, dat (ook) de Minister zodanig wetenschappelijk gebrainwashed is, door de ‘maatschappelijke norm/zo is het’, dus uit een vakje sprekend, dat ook zij geen ‘open mind’ heeft. Niet kritische genoeg is..! Kritiek wil niet zeggen dat je iemands integriteit ter discussie stelt…
   Andersom gezegd: Mag je de belangenverstrengeling niet ter discussie stellen..? Een belangenverstrengeling die er PER DEFINITIE is..? En of dan Coutinho’s goede naam aangetast is, is dan toch een zaak van Coutinho om dat aan te tonen.. En tevens alle WETENSCHAPPELIJK BEWIJZEN, zie onderaan het artikel, te weerleggen, die spreken over de ENORME TWIJFEL van de WERKZAAMHEID van vaccins.

   En kijk dan JUIST naar de kop boven deze pagina van de website van het RIVM. Maar die zal niet door de minister zijn opgemaakt… Of het is: ‘Open discussie prima, als je maar naar de pijpen danst van de ‘wetenschappelijk maatschappelijke normen’..?!

 2. Weer een minister die een geheim contract heeft getekend met de farmaceuten? Of is ze daarvan ook niet op de hoogte?

  Voor het geval ze meeleest, zie mijn artikel hier op WTK of hier (van onder af aan beginnen) om te vernemen dat vele wetenschappers juist aantonen dat vaccinaties ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn (of wist ze dat stiekem al?) en de leugen blijkbaar nog steeds regeert…

  Bij deze is ze ook welkom om voor de camera te reageren in ene speciel TV special over de grote vaccinatie propaganda (ik beloof haar geen enkele belangen te hebben overigens).

  http://www.healingsoundmovement.com/articles

  1. Bij haar voorganger Klink kon de grap dat hij Klink-klare onzin verkondigde nog wel door de beugel. Maar ik hoop niet dat ik ‘vervolgd’ wordt als ik opmerk dat deze dame ‘Schippert’ tussen de draaideuren die wijd open staan tussen politiek en de farmaceutische industrie!?

 3. De minister: “Ik vind dat de Nederlandse bevolking moet kunnen vertrouwen op de integriteit van de heer Coutinho en van het RIVM als gezaghebbend wetenschappelijk instituut. De uitspraken van de heer Van der Linde zouden dit vertrouwen kunnen aantasten. De heer Van der Linde bleek niet bereid om zijn uitspraken ten aanzien van de heer Coutinho te rectificeren.”
  Gloeiend mee eens. Ik zou ook zo graag zien dat de Nederlandse bevolking moet kunnen vertrouwen op de integriteit van de heer Couthino. Eigenlijk op de integriteit van iedereen op de wereld en daar buiten; dat zou fantastisch zijn.

  “Daarom heeft het RIVM vervolgstappen gezet.”

  Dat woordje ‘daarom’ zie ik echter niet helemaal.

  1. Uit mijn artikel uit 2009 (zie daar de ‘integriteit’ van Coutinho reeds besproken):

   Uitspraak van Coutinho, maart 2009:

   “Wetenschappers die de effectiviteit in twijfel blijven trekken van het vaccin tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt ondergraven ook het vaccinatiebeleid
   bij andere ziektes.”

   Mijn reactie hierop betrof en betreft nog steeds: “Roel heeft gelijk. Het verschil tussen zijn opvatting en die van mij is maar een klein verschil: ik zie dit als een positieve zaak.”

   http://www.healingsoundmovement.com/file/56/de-grote-griep-pandemonium-de-ware-feiten-over-vaccinaties.pdf

 4. Wat ik mij afvraag, wat gebeurt er als straks de euro gaat vallen en de farmacie geen euro meer kan overmaken naar mensen zoals roel of edith blijven zij dan praten zoals de farmacie hen voorschoteld of kiezen ze dan het hazepad!
  Ik geloof heel eenvoudig dat het gelijke elkaar aantrekt dat is namelijk een natuurwet zoals die hier op aarde al miljarden jaren geld.
  Als we eenvoudig kijken naar onze koningshuizen dan zie je dat criminelen, criminelen aantrekken zonder dat wij hen beschuldigen als crimineel want dit laten ze zelf zien.
  Ons koningshuis is van oudsher al betrokken bij moord, afpersing, enz…kijk naar mabel zij had al een relatie met een drugsbaron, en waar komt zij uiteindelijk terecht! ook maxima en vooral haar vader heeft het nodige op zijn kerfstok en waar komt zij terecht!juist het gelijke trekt elkaar aan of je nu een relatie hebt of krijgt je vriendenkring, familie, werk, enz je komt daar terecht waar je naar toe word getrokken.
  Je kan dan ook niet liegen over je afkomst want die kan je niet verbloemen.
  Edith heeft nog niet het volledig bewustzijn van een ontwaakt persoon, zij zit nog steeds in een andere dualiteit, daar waar angst, geld, macht, nog de overhand heeft, maar ook judith zal op een dag wakker worden en inzien dat er nog vele andere wegen zijn die naar rome leiden.
  het is enkel de ervaring die haar zo ver kan brengen.
  Alleen als de euro valt zal het allemaal wat sneller verlopen voor iedereen.
  En de een loopt dan wat harder dan de ander (of rennnen).
  Probeer zoveel mogelijk met compassie naar alles te kijken.

 5. Alles wat van de wetenschap afkomstig is is op basis van een model dat geen contact met de werkelijkheid maakt; het kent kansberekening als fundament. Dat heet gokken cq aandachts-verlies & is een gepasseerd station.

  Kijk naar interessantere dingen zoals de Star-Gate & Auto’s met Watermotoren zou ik je willen adviseren 🙂

  Dan komt de nieuwe stelling al een beetje in beeld !

  En flikker die injectie-naalden gewoon uit beeld; zonde van de aandacht anno 2011/12 🙂

 6. Wat de antwoorden van mevr. Schippers voor mij vooral illustreerd, is dat ze zoveel kunnen zeggen wat in feitelijk met 2 zinnen gedaan kan worden. Een hoop gebakken lucht in een mooi “hoog” Nederlands beantwoord wat feitelijk zegt, “wij geloven alleen de big farma en de rest kan achter slot en grendel als men zich daar niet aan conformeerd.

 7. Wodarg, hoofd Europese Gezondheidsraad noemde de Mexicaanse grieppandemie “het grootste medische schandaal” aller tijden.
  Countinho is blijkbaar een professor die totaal niet op de hoogte was van de volstrekte onschuld van het H1N1 virus.
  Die man is dus volledig incompetent voor de functie van hoofd bij het RIVM!!
  Hij dient op de hoogte te zijn van de wetmatige griepvarianten waarvan H1N1 er een van is.
  Het H1N1 virus heeft zich voorheen reeds als griep gemanifesteerd waaruit toen al bleek dat het een milde griepvorm is.
  Omdat Countinho zich niet verzette tegen de volksverlakkerij van Ab Oosterhuis toont Countinho zich hiermee als een onbenul zonder enige kennis van griepvarianten óf heeft zich laten leiden door Big Pharma!!
  Beiden mogelijkheden geven aan dat Countinho uit zijn functie ontslagen dient te worden omdat hij zijn beroep op een inferieure wijze uitoefend!

  En dat vele wetenschappers reeds hebben aangetoond dat de griepprik zinloos is, is alom bekend.
  Het RIVM heeft allang zijn geloofwaardigheid verloren dankzij de handelswijze van Countinho.
  Of er wel of geen sprake was van een pandemie doet niet ter zake, het gaat erom dat burgers wereldwijd bang zijn gemaakt met een heersend griepvirus die volstrékt onschuldig is!
  Het was ronduit schandalig dat baby`s, zwangere vrouwen en overige bevolking proefkonijnen zijn geweest van een snel in elkaar gefabriceerd vaccin die nauwelijks was getest en slechts één doel had: extreme winst voor de farmaceutische industrie en direkt betrokkenen zoals Ab oosterhuis en Roel Countinho!

  Wie zijn eigen verstand wil gebruiken en nóóit meer af wil gaan op de “voorlichting” van het RIVM raad ik van harte aan om de uitstekende uitleg van Miquel Ekkelenkamp over de bestaande griepsoorten te bekijken.
  De overheid kan mij- dankzij de discussie van voorjaar 2009 tussen Ekkelenkamp versus de walgelijk arrogante leugenaar en nepwetenschapper Ab Oosterhuis- nóóit meer besodemieteren aangaande de griep.

  Hulde aan Miquel Ekkelenkamp die vóór, tijdens en ná de uitbraak van de mexicaanse grieppsychose voor 100% gelijk bleek te hebben!!

  http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=b92dda25bbb84777895d378a1d7bfeff

  1. Wolfgang Wodarg, ik was ‘m alweer bijna vergeten! Moet die ook niet een bodemprocedure? En zijn hele commissie? Misschien gewoon de raad van Europa als geheel? En Paul Flynn dan? Gary Null ook zeker, Tenpenny en dan zeker nog Jane Burgemeister! Of toch alleen binnenlandse verdachten? Ron Fonteine bijvoorbeeld? Mijn geheugen moest gewoon even een duwtje hebben.

   Ik doe ze bij mijn vorige lijstje en overhandig ze een keer aan Guido. Met linkjes.

  2. De schandalige hautaine Coutinho, die in de Rode Hoed met een getverdegetver schijnheilige bakkes verklaart dattie Wodarg niet kent, er niets van gehoord heeft, dat er een onderzoek liep/loopt naar de VALSE opzet van de Mexicaanse-griepepidemie! Wat zeg ik.. PANDEMIE.
   En dat hij niet op de hoogte was van het FEIT dat de WHO de definitie van een PANDEMIE verlaagt had..!!

   Wat een minkukel eigenlijk die Coutinho joh..! Sorry to say. En dan het verhaal uit zijn verleden, wat ik hier plaatste.. Getver..! (met dank aan John Consemulder!)

 8. Hoe ging het woensdag? Iemand? Ik lees nergens iets erover.

  Alleen op de dag zelf in de NRC een aanmatigend artikel.

  En hier op WTK vliegen ze alleen elkaar weer eens in de haren. Helaas.
  http://www.wanttoknow.nl/nieuws/steunfonds-huisartst-hans-van-der-linde-help/

  Ik vind alleen dit op
  http://www.steunhuisartsinproces.nl/nieuws-over-de-stichting

  “Proces

  Op 28 november 2011 ontving Hans van der Linde een dagvaarding van het RIVM en de heer Coutinho.
  Woensdag 14 december was de eerste pro forma zitting in Middelburg. Hier is de zaak nog niet inhoudelijk behandeld en er was niemand bij aanwezig. De rechter heeft de termijnen vastgesteld.

  Donaties
  Binnen drie dagen heeft de stichting al meer dan 10.000 euro ontvangen. Wij willen alle donateurs hiervoor zeer bedanken.
  Ook de vele bemoedigende e-mails geven Hans van der Linde enorme steun.”

 9. Fleur het is een klootzak die zichzelf niet laat enten en alleen maar geld opstrijkt Couthinou daar gaat allemaal voor geld en niet voor de mensheid !! Griep is een goed iets daar worden we alleen maar sterker van daar gaat ons immuumsysteem voor vechten maar ze schakelen het uit met die griepprikken probeer het te begrijpen ! Neem iedere week een buisje occilicoccium en je wordt nooit meer ziek !!!!!! Dan kan je jezelf beschermen maar niet met een griepprik dat is absurd en vernietigend !! Zo zielig al die mensen die een prik nemen heb ontzettend veel medelijden met hen ! Want ze beschermen zichzelf niet maar vernietigen zich zelf maar ja dat is aan een ieder en beskissing ! Ik doe het lekker niet !

  Trusten allemaal lekker slapen en morgen weer nuchter tegen de wereld aankijken !

 10. Voor degene die wat gemist hebben , waar het allemaal over gaat.
  http://eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/12/de-patient-is-een-proefkonijn.html

  en misschien een beetje off-topic maar wanneer je je neus steekt in bepaalde zaakjes
  zitten er allemaal verbanden. All eeuwen lang.
  http://www.rondehuis.blogspot.com/

  En waar kom je dan uit zie het nieuwe id -bewijs
  http://eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/12/satanische-nazi-symbolen-op-nieuw-duits.html

  En het wiel is rond

 11. Ik heb minister (of is het mini-ster?) Edith Schippers nooit vertrouwd. Sinds Zembla de documentaire “Minister van Tabak” heeft gemaakt, zijn bij mij de schellen van de ogen gevallen. Zelf heb ik een vergelijkbaar artikel op mijn website staan: http://www.johanvandenboogaard.nl/wordpress/?p=129.
  Het wordt tijd dat ze eens wakker wordt en doorkrijgt hoe alles werkelijk in elkaar steekt. Met brainwashing en pertinent onjuiste informatie wordt zij (maar ook vele anderen!) onder de duim gehouden van Big Pharma!

 12. Misschien is het tijd dat de AAPS (the Association of American Physicians and Surgeons) in de VS ook eens met een bodemprocedure geconfronteerd wordt. Ze krijgen het heel druk bij het RIVM:

  “In a letter to Colorado public health officials, the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) opposes a rule requiring workers in health care facilities to have an annual influenza vaccination or lose their jobs. Workers who had a rare religious or medical exemption would be required to wear a mask in patient care areas from November through March.”

  bron: http://www.infowars.com/physicians-oppose-mandatory-flu-vaccine-for-health-workers/

  direct naar AAPS: http://www.aapsonline.org/index.php/site/article/colorado_influenza_letter

 13. Schippers wil de homeopathie ook de nek om draaien ,want daar geloofd ze ook niet in.
  Maar er voor gestudeerd zoals homeopathische dokters die nog een studie moeten doen van een paar jaar heeft ze niet .
  Hoe kan ze dan zeggen dat het niet helpt als ze er niets van weet en voor gestudeerd heeft vraag ik mij af.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.