Advertentie

De ombuiging van Leven door de eigen Wil…


x

‘De ombuiging van Leven door de eigen Wil’

2022 © Berry Vincenta | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Berry Vincenta

In de huidige periode van deze tijd lijkt het leven er voor velen op ‘oude voet’ door te gaan.. Dit is illusie. En dit heeft vooral te maken met afwezig blijven, in bewustheid en het niet intens deelnemen aan het werkelijke leven.. Door nog niet in heldere waarneming van alledag te staan. Wellicht doordat de confrontatie te indringend leidt, tot het appèl wat er door ontstaat. Een appél aan u allemaal. Door aldus ‘afstandelijk denken’ te houden -feitelijk óók een illusie- vervaagt de realiteit.. En kijkt een mens naar een oud Levensprogramma..Ook omdat er ‘uiterlijk’ al niet veel lijkt te veranderen..

Maar waarom zou een mens vast willen houden aan illusie? Wellicht door de comfortbehoeftes als ‘waarheidsmeter’? Om in de schijnveiligheid van de eigen binnenring in uw leven, zich wellicht te willen onttrekken  aan.. Ja aan wat eigenlijk ? Er ontstaat dan en daar onrust;  de innerlijk schijnrust wordt verstoord en de menselijke reactie hierop is veelal:

En wegkijken en selectieve  doofheid of verbinden met de ‘buitenranden van het leven’.. vaak door angst en innerlijke kleinheid.. Maar wéét lieve mensen, dat dit NIETS toevoegt aan uw en mijn leven in dit grote Evolutiegebeuren van NU.. Want.. Wil niet ieder mens die bewust op pad is, de betere versie van zichzelf her-creëren op dit punt, in deze zó belangrijke Tijd der Tijden?  En weer zichzelf echt wakker te willen schudden, in de herinnering dat alles binnen de Wet van Eenheid in energetische beweging is en álles daardoor veranderd, zowel Kosmisch als op deze Leefplaneet Gaia..

En.. Uzelf dus ook..!

‘Galactisch hart in de aarde’ – © Willeke Hendrikx

En de realisatie  te aanvaarden dat, wanneer er zoals nu, in de uiterste hoeken binnen deze Kosmische Bewustzijnsvelden iets heftig beweegt/verandert/aanspoort, er door deze enorme golfbeweging alles zal geraakt zal worden; bewust of onbewust. En in het collectief onderbewustzijn der Mensheid zal iets doortrillen op een andere frequentie om Zichzelf terug te vinden in deze Lichttrilling.

Het zal diep gevoeld worden, men zal zich ‘anders’ voelen en ‘anders’ ervaren.. En de behoefte zal groeien deze herinnering naar de wereld te brengen. Innerlijk zal het Licht zich uitstrekken en een ieder zal ‘I Am’ kunnen zeggen.. IK BEN! Zich uitstrekkend in bewust-Zijn en eigen potenties van Lichtwerking. En LOS van oude programma’s, verbonden aan de nieuwe!! En besef alstublieft in uw Hart:

“Dat het energetische Lichtzwaard de donkerste schaduwen zal doorklieven,
en in miljarden fragmentjes zal doen breken.

Het Kosmische Licht zal ze inademen
En tot Licht laten terugkeren “

Zoals de menselijke Evolutie hetzelfde stroomt…als metafoor! Alles binnen dit grote Kosmische Plan is duidelijk begonnen; bereid u in alle rust voor! Adem in en adem uit, dit Licht… aum

BerryVincenta

11.12.2022

* * *

Leestip
(klik voor link naar de bookshop)

Een ziel die zich hoofdzakelijk hecht aan het materiële bestaan, tast volledig in het duister omtrent zijn van oorsprong geestelijke afkomst. Hij probeert gelukkig te worden door het najagen van allerlei materiële verlangens. Die weg is echter heilloos. Onwetendheid bindt de ziel aan het aardse bestaan, niet begrijpend dat hij alleen innerlijke, geestelijke voldoening kan vinden. In de Veda’s lezen we dat ieder van ons in de huidige tijd in slaap is, ten prooi gevallen aan maya ofwel zinsbegoocheling/onwetendheid.

(klik voor link naar onze bookshop)

Het is de hoogste tijd dat we uit onze slaap ontwaken en terugkeren naar een levensbevorderlijk en harmonieus menselijk bestaan. Een belangrijke vraag is dus: hoe komt het dat we in slaap zijn gevallen? Wat is er in het verre verleden fout gegaan in de samenleving, bij bestuurders en bij ieder mens afzonderlijk? Ooit volgden mensen de Vedische beginselen, waardoor ze het geestelijke pad bewandelden. Bestuurders werden in die tijd raja-rishi’s (koning- heiligen) genoemd en zij werden goed opgeleid om hun land vakkundig te besturen. 

Waar kan de huidige mens de verloren geraakte wijsheid van het leven terugvinden? Onze ouders, onderwijzers, (hoog)leraren, wetenschappers en bestuurders hebben ons daarover immers meestal niet geïnformeerd. Als we de oorsprong en zin van ons bestaan willen leren kennen komen we al gauw uit bij de oude geschriften. In de Oosterse traditie zijn dat bijvoorbeeld de Bhagavad- gita en het Shrimad-Bhagavatam, waarin we lezen over de bhakti-yoga methode; de beoefening van devotie en overgave, die onze verloren relatie met het goddelijke opnieuw kan herstellen. 

Het is alleen de menselijke ziel die bij machte is om, na talloze keren op Aarde te zijn geïncarneerd, het contact en de relatie met de Opperheer van Hemel en Aarde te vernieuwen om zo een gelukkig en zinvol leven te leiden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.