Advertentie

De bizarre seks-magie ..


In ieder mens is de seksualiteit een bron van energie. Je kunt zeggen een oer-energie, die ervoor zorgt, dat we onszelf voortplanten en daardoor voortbestaan. Kijken we naar de natuur, dan is de dieren- en plantenwereld niet anders. In essentie is de seksualiteit van het mannelijke en vrouwelijke dus de chemie van het voortbestaan. Maar voor veel parasitaire energieslurpers, voor velen in deze wereld vaak onzichtbaar aanwezig, is het smullen geblazen van seksuele energie die op een ‘onnatuurlijke’ wijze wordt beoefend. Wanneer dit energetische veld kan worden ‘afgetapt’, dan zullen ze het niet laten.

Alles hangt in die zin samen met ons bewustzijn. En dáár ligt voor het misbruik van seksuele energie dan ook het venijn besloten. Kijk naar het misbruik van vooral kinderen op het gebied van seksuele energie; het is klaarblijkelijk precies déze onschuld, die maakt dat het misbruik door de daders plaatsvindt. Vaak zijn deze daders onbewust wat er exact gebeurt, maar er is ook een heel grote stroming op Aarde van mensen, die bewúst bezig zijn deze energie af te tappen en te (mis)bruiken.

Daarover ging ook specifiek het artikel dat Marianne’ hier op de site schreef. Het plaatje past ‘perfect’ binnen het proces van het ondermijnen van de mensheid op heel basaal niveau. Heb je dit artikel (of de hele serie van Marinanne) nog niet gelezen, lees het artikel dan. Het is namelijk essentieel in dit kader om te zien, tot welke diepte dit misbruik reikt. Te zien tot welk diep bewustzijnsniveau de ‘manipulatoren’ in staat zijn het menselijke bewustzijn te manipuleren, via de seksuele energie van het menselijk systeem.

En het aftappen van vooral ‘onschuldige energie’ lijkt steeds meer gemeengoed te worden onder de ‘elite’. Doe je niet mee met deze ‘feestjes’, de energie-aftap-events, dan hoor je er kennelijk niet bij. Getuige ook het indringende verhaal van oud-bankier Ronald Bernhard (HIER). Maar de seksuele energie van de mens, geeft ook toegang tot de meest indringende manieren van mind control. Een indringend verhaal van Harriet Algra in deze context, legt je uit waar heden ten dage het seksuele misbruik aan de oppervlakte is gekomen en hoe het zich in onze wereld manifesteert.

* * *

 

x

x

De bizarre seks-magie ..

x
2018 © Harriet Algra (site) | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Aleister Crowley (1875-1947) had als bijnaam, ‘de slechtste man op aarde’, maar hij drukt steeds meer zijn negatieve stempel op deze planeet en dat schijnt door de meeste overheden volledig geaccepteerd te zijn. Crowley was een satanist, een 33e graad Scottish Rite Freemason/vrijmetselaar. Hij was ook leider in een aantal andere vrijmetselaarsrituelen, evenals een van de leiders van de ORDO TEMPLI ORIENTIS (O.T.O.), een chef in de ‘Stella Matutina’(morgenster). Deze magische orde was gewijd aan de verspreiding van de traditionele leringen van de vroegere Hermetische Orde van de Gouden Dageraad. En last but not least, Crowley was een MI-6 geheim agent (verzelfstandigde Britse inlichtingendienst).

De geschriften van Aleister Crowley zijn belangrijk geweest, voor zowel het satanisme van de 20ste eeuw als bij zwarte magiërs. Crowley beschouwde zichzelf als de ‘antichrist’ waarin de ‘seksmagie ‘ een zeer belangrijke rol speelde. Er waren maar heel weinig mensen in de wereld die de magie en de verborgen occulte betekenissen van dingen béter kenden dan Crowley. (HIER)

De wereldwijde kindersekshandel lijkt de zegen te hebben ontvangen van de CIA, de Clinton Foundation en van Justitie in heel veel landen..In Hollywood en Washington DC wordt pedofilie niet langer onder stoelen of banken geschoven maar ‘gewoon’ openlijk gepromoot. Deze vorm van ‘magie’ lijkt de hele wereld te bestrijken en dicteert de meeste overheden. Waar we mee geconfronteerd worden is zo intens gruwelijk dat het voor de meeste mensen onmogelijk is hier een beeld bij te kunnen vormen.

Crowley nam de naam BAPHOMET aan en werd hoofd van de  O.T.O. de organisatie, die net als de vrijmetselaars, een hele reeks initiaties en gradaties voorschrijft. (HIER) Zoals je waarschijnlijk weet is L. Ron Hubbard de oprichter van de ‘Scientology kerk’. Hij was echter eerst Crowley’s belangrijkste volgeling. (HIER) En wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat deze Scientology Kerk puur zwarte magie is. Bekende Scientology-leden zijn o.a. Tom Cruise en John Travolta. (HIER). De vraag is, met deze kennis in het achterhoofd, wat er hiervan achter andere religies verscholen zit? Kijk eens naar deze afbeelding; links staat het kruis van de Rozenkruisers, rechts staat het kruis van de Scientology Kerk. Is daar een overeenkomst?

De ORDO TEMPLI ORIENTIS (O.T.O.)
Deze O.T.O. heeft 12 gradaties/graden. De 11de graad behoord toe aan Baphomet, de 12de is puur een administratieve graad. De seksmagie wordt, hoe raar het wellicht ook mag klinken, gebruikt om verbinding te maken met ‘demonische wezens’. Het opent de portalen naar andere dimensies.

Daarbij beschouwde Crowley het hebben van anale seks met een mannelijk kind, als een volledige spirituele en heilige daad, waardig voor de komst van de Heilige Geest. Hij beschouwde het oog van Horus, in werkelijkheid als de menselijke anus. En dit fenomeen werd en wordt gepraktiseerd door de ‘magiërs’ van de geheime genootschappen. Het verleiden van zoveel mogelijk jonge kinderen is volgens de O.T.O. een heel magisch en noodzakelijk ritueel.

Baphomet

De mythische figuur PAN is in onze cultuur herboren als BAPHOMET, de grote verleider. Hij die eens, door middel van zijn magische fluit, kinderen ertoe aanzette, dingen te doen, die ze uit vrije wil nooit zouden doen.

Het blijkt dat de schoolsystemen over de hele wereld, kinderen op steeds jongere leeftijd ‘seksuele voorlichting’ geven. Dit is allemaal onderdeel van de mentale opleiding die nodig is voor een vroege acceptatie van wat leden van de Satanische O.T.O. willen en nodig hebben om met behulp van kleine kinderen meer magische rituelen te doen.

Wat schrijnend is dat in ‘openbare gebouwen’ steeds vaker beelden van Baphomet te zien zijn, allemaal onder de wettelijke bescherming van de vrijheid van godsdienst..! De New Age-beweging houdt vele miljoenen mensen in het gareel met zijn gechannelde berichten, die allemaal ‘gerust stellen’:

 • Maak je geen zorgen
 • Oordeel niet over anderen
 • Blijf rustig en kalm
 • Word niet boos, wind je niet op
 • Sta alles toe
 • Toestaan…., toestaan…., toestaan

Een ander fenomeen wat veelvuldig wordt toegepast binnen de Satanische O.T.O. beweging zijn de ‘MOONCHILD RITUELEN. Dit zijn de rituelen, met het doel om een foetus te demoniseren. In het werken met slachtoffers van deze programmering, is gebleken dat demoni9sche (lagere) energieën, al heel vroeg in deze mensen werden geplaatst.

John Legend en zijn partner betrokken bij MoonChild-praktijken?

Er wordt aangenomen dat de meesten van hen werden gedemoniseerd voordat ze werden geboren, door rituelen, zoals de Moonchild-rituelen. Bloedoffers en menselijke offers zijn altijd nodig voor dit niveau van magie. Het was Aleister Crowley die in 1917 het boek ‘Moonchild’ publiceerde over deze zaken..

Het idee achter een Moonchild is dat met behulp van zwarte magie een perfecte ziel kan worden gevangen. Ze geloven namelijk in reïncarnatie en dat zielen strijden om een bepaald embryo. Een ‘Moonchild‘ die door ‘Q-Anon’ recent in het nieuws kwam was ‘Luna’, het dochtertje van John Legend and Chrissy Teigen. (HIER en HIER) Jeweetwel, dezelfde John Legend van de prachtige song: Ordinary People (HIER)

Het wordt steeds duidelijker dat Hillary Clinton, waarvan velen zeggen dat ze een ‘heks’ is, zwarte magie inzette om de carrières van zichzelf, maar ook die van haar echtgenoot te manipuleren/promoten. Deze link (HIER) beschrijft hoe Hillary Clinton werd opgenomen in de grootste ‘heksen coven’ ‘THE WING’. Voor een volledig artikel hierover kijk je hier op FulcromNews.

Het woord ‘Coven’ wordt gebruikt als benaming voor een samenkomst van heksen, in sommige gevallen van vampiers.  ‘Coven’ is oorspronkelijk een Schots woord uit de late middeleeuwen (ca. 1500) dat ‘samenkomst van personen’ betekent. Tot het moment dat ze de Amerikaanse presidentsverkiezingen verloor, werden haar frequente bezoeken aan ‘The Wing’ verborgen gehouden. (HIER) Verschillende sterren waaronder Christina Aguilera en Stevie Wonder hebben hun stemmen ingezet om de campagne van Hillary Clinton te steunen. (HIER o.a.)

Tegenwoordig wordt het niet langer verzwegen en is het niet alleen Hillary meer maar zijn het vrijwel de gehele Democratische Partij, Hollywood en de muziekindustrie die zich bezighouden met de ‘zwarte magie’ en de ‘seks magie’ van Aleister Crowley. Of het nu om Jay Z en Beyonce ‘gaat – John Legend en Chrissy Teigen – Lady Gaga of Madonna … talloze Hollywood- en muziekindustriesterren hebben de seksuele magie van Aleister Crowley overgenomen. Ze varen er kennelijk wel bij..

Let op de foto hierboven, eens op het ‘interessante’ T-shirt met de afbeelding van Obama..!! Maar weinig mensen hebben in de gaten hoezeer deze man in werkelijkheid in de ban is van krachten die hem in hun macht hebben..! Ook hij werd door Q-Anon aangehaald, waarbij de essentie is, dat Obama 9 jaar lang een klein seksslaafje zou hebben gehad.

John Podesta, de sleutel in het oprollen van deze gruwel..?
Laten we John Podesta eens nader gaan bekijken, een centrale figuur in het leven van Bill en Hillary Clinton’s buitengewone criminele levens! Deze man diende als stafchef voor Bill Clinton en hij was campagneleider van Hillary’s presidentiële verkiezingsrace. Het blijkt uit alles, dat hij net zo ‘betrokken’ is in deze ‘Sex Magic’ als Bill en Hillary ooit waren..! John en zijn broer Tony Podesta hadden een lobbybedrijf, dat de ‘PODESTA GROUP’ heette en gevestigd was in Washingotn DC. Dit bedrijf/kantoor werd gesloten nadat beide broers op 3 november 2017 in het geheim werden aangeklaagd wegens ontelbare misdaden!

Om je een indruk te geven van de creepy zaken rondom deze broers ,kun je genoeg vinden op internet, maar we laten hieronder een foto zien, die de smaak van Podesta’s keuze wat betreft ‘kunst’ laat zien. ‘In your face’ inderdaad. Je ziet een zeer duidelijk beeld, met wat voor personen we hier te maken hebben.

Spirit Cooking…
Dit is een term, die voor de meeste mensen een onbekend fenomeen beschrijft, maar waar de ‘elite’ veelvuldig aan deelneemt. Hier wordt voedsel geserveerd dat het uiterlijk heeft van bijvoorbeeld een naakte vrouw, die in stukken wordt gesneden en vervolgens wordt genuttigd. Het bizarre is dat de aanwezigen allemaal een witte overjas dragen over hun normale kleding. Het wordt gebracht als een ‘kunstvorm’, maar dit is de publiek-toegankelijke kant van deze ‘Spirit Cooking’-beweging.

Films en series met vampiers in de hoofdrol zijn in de afgelopen decennia enorm toegenomen. De boodschap waarmee Hollywood ons proberen te overtuigen is dat vampiers gewoon ‘COOL’ zijn en dat ze geheime krachten en vaardigheden bezitten die normale mensen niet hebben.

En zoals je weet, leven vampiers op het bloed van anderen en zijn het dus parasieten oftewel piraten. Ze produceren niets, ze stelen iets van anderen om hiermee hun eigen macht te kunnen vergroten. En daar ligt nu de link tussen zwarte magie en pedofilie: het draait allemaal om de pure levens = seksuele energie van kinderen, vergelijkbaar met een volle batterij.

Mensen die SPIRIT MAGIC en SPIRIT COOKING en andere vormen van alchemie toepassen, weten dat er een krachtbron voor nodig is om zwarte magie te kunnen laten werken. Deze krachtbron is meestal een jong kind wiens seksuele energie is geactiveerd. Deze energie wordt vervolgens afgetapt door degenen die de vloek of betovering uitspreken, ongeacht het doel.

Geen enkele magiër zal hiervoor zijn eigen energie gebruiken omdat ze hierdoor zullen verzwakken. Kinderen zijn niet alleen de ‘perfecte batterij’ maar hebben ook geen idee dat hun energie wordt afgetapt tijdens een dergelijk ritueel, tenzij het ritueel ook foltering en misbruik omvat. Ze hebben geen idee wat er gebeurt en kunnen er daarom meestal achteraf niet over praten. De Illuminatie zijn niet alleen satanisten. Velen zijn zwarte magiërs die dagelijks deze rituelen toepassen.

Aleister Crowley beschreef dat het perfecte exemplaar voor meest zwarte magische spreuken, een intelligent jongetje van een jaar of 5 of 6 was. Interessant is dat de ontelbare mensen die getuige zijn geweest van rituele moorden, hebben verklaard dat de slachtoffers over het algemeen jongetjes waren uit die leeftijdsgroep. Alchemie is niet wat de meeste mensen denken dat het is. Het is een hele specifieke tak van magie die kracht en energie inneemt. Vervolgens wordt deze in iets anders overgebracht om een ander doel te dienen.

Net zoals er veel ‘goede’ en ‘witte’magische mutaties zijn, zijn er ook net zoveel ‘slechte’en ‘zwarte’ magische mutaties. Het is deze laatste groep die de seksuele energie van jonge kinderen omzet in een soort voedsel wat dient als betaling voor een demonische gunst. Iedere volleerde alchemist of magiër heeft minstens een paar van deze duistere transmutaties leren uitvoeren. Magische kennis is precies waar mensen als Aleister Crowley, L.Ron Hubbard, Helena Blavatsky en zelfs Marina Abromovich, de Amerikaanse kunstenares die mede door haar ‘Spirit Cooking’ bekendheid verwierf, naar op zoek zijn.

Ook de nazi’s wisten waar dit verhaal over gaat..
Het is ook waarom Adolf Hitler en veel van de nazi SS’ers erg verbonden waren met de Theosofie en occulte leringen van Helena Blavatsky. En de veelvuldig geciteerde ‘opgestegen meester’ St.Germaine, die universeel bekend staat als alchemist, was helemaal geen ‘Ascended Master’ zoals wordt beweerd, maar een echte magiër. Dit verklaart ook waarom St Germaine staat afgebeeld op deze foto samen met Helena Blavatsky.

Blavatsky met St Germaine rechts van haar op de foto.

x
Het wordt tijd dat we gaan beseffen hoe we door de New Age op een compleet fout spoor zijn gezet. Iedere New Age-boekhandel overal ter wereld, verkoopt ook boeken over magie en satanisme. De krachten achter de New Age willen zonder beperking kinderen vrijelijk kunnen gebruiken voor hun magische rituelen, zonder dit nog langer te moeten verbergen. Het heeft talloze jongeren ertoe aangezet om meer te weten te komen over WICCA en magie. Steeds meer willen magie gaan bestuderen om zelf magiër te worden. Is het overbodig om te zeggen, dat hoe meer mensen in de magie duiken, hoe meer jonge kinderen er met hun seksuele energie voor nodig zullen zijn…??!

Harriet Algra

juli 2018

www.totalhealthfoundation.nl

Bron o.a. https://lovetruthsite.wordpress.com/2018/06/21/bigger-fish-to-fry-all-links-so-far/

* * *

x

[bol_product_links block_id=”bol_5b420384b0a64_selected-products” products=”9200000061263411,9200000072256000,1001004002628760,9200000075580623,1001004002722620,9200000090939845,9200000082034140,9200000057481007,9200000057515540,9200000057345565,9200000063797954,9200000049961114,1001004001281352,1001004000709643,1001004000871145,9200000054650712,1001004000709660,9200000022940187,1001004006866268,1001004009900356,9200000087974419,1001004006867138″ name=”seks magie” sub_id=”harriet” link_color=”A64F29″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”F5F5F5″ border_color=”2E2E2E” width=”726″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

10 gedachten over “De bizarre seks-magie ..

 1. Voor de inzicht… (want ik denk dat daarom de Duitsers door de “geallieerden” zo vernietigd werden, omdat ze juist het goddelijke zochten en niet in de afgrond keken (alleen ter bewustwording, daarom occult=geheimenis. Immers was de theosofie ook de basis voor Rudolf Steiner….)

  “Wij kennen in alles en iedereen twee principes, welke de dingen van het gebeurde bepalen – licht en duisternis, goed en kwaad, scheppen en vernietigen – net zoals wij bij de elektriciteit plus en min kennen. Het is steeds: of…..of!”

  “Deze beide principes – concreet te karakteriseren als het scheppende en het vernietigende – bepalen ook onze technische middelen….”

  “Al het vernietigende is van satanische oorsprong – al het opbouwende van goddelijke afkomst… Iedere techniek die is gebaseerd op het principe van explosie of ook op verbranding, kan daarom als een satanische techniek aangeduid worden. Het in opkomst zijnde nieuwe tijdperk zal een tijdperk van nieuwe, positieve, goddelijke techniek worden!.”

  (bron: Reichsdeutsches SS Geheimarchiv):

  1. Goed verhaal MC. Vernietiging is het scheppen van chaos. Ook voor het vernietigen zijn scheppende krachten nodig. Neutraal gezien, dien je voor vernietiging=chaos, dan dus ook chaos te creëren. Kijk naar de Batman-films, waarin Heath Ledger dit uitmuntend speelt. Buiten zijn rol om zelfs..!

   En de goddelijke techniek zit ‘m nou net in de ethiek en moraliteit die geen student meer leert..!!

  2. Hoi Guido,
   Ik ken de film Batman niet maar kan me indenken dat dit sinds eeuwen spelende “de verleiding” van het kwade de mens op zijn proef stelt. Zoals in Goethes Faust, waar Mephisto Dr. Faustus verleidt en precies het binnenste van zijn “slachtoffer” kent (net als de illuminati misschien).
   En zeker de student van tegenwoordig heeft niet zo 1 2 3 door wat er werkelijk speelt, men verkoopt dromen, jammer dat het allemaal zo moet gaan lopen…ik hoop dat de studenten van nu (eigenlijk iedereen die ermee te maken heeft) snel uit hun droom worden geholpen om het systeem erachter te doorzien. Wie welke keuze maakt nadat hij het door heeft, zal wel een bewuste keuze maken…met alle gevolgen van dien…iemand dienen of voor zichzelf en het juiste kiezen!
   Ik vind de plaatjes al en die Baphomet in het artikel heftig om naar te kijken…gelukkig kan ik snel scrollen… 😉 🙂

  3. Alleen al kijken-naar heeft invloed op het/dat veld..! Dat is één van de belangrijkste redenen dat ze ons uit het oog willen blijven.. Kijken naar, met een open mind, zonder oordeel. En meanwhile niets minder weten wat het betekent allemaal..
   Wat ik bedoel met het plaatje van de Joker is aan te geven dat ook vernietiging -> chaos een ‘schepping’ is. Destructie etc.

 2. Een zeer interessant artikel. Ik zie echter nog ander aspect bij deze bizarre sex magie, of anders gezegd gruwelijke pedo perversiteiten. Een eerste aspect is de chantage die via deze pedo – perversiteiten wordt gepleegd op de de kandidaten die worden “ingewijd” in al deze occulte toestanden. Een nieuwe trend die hierbij opging vindt zijn de “snuff movies”. Dezelfde pedo perversiteiten worden nu ook meer en meer aangewend buiten deze occulte toestanden, ook met het oog op chantage. Het is deze chantage met pedo praktijken (+snuff movies) die als een rode draad loopt door alle mogelijke vormen van misdaad. Elk land heeft zo zijn “zaken”. Het is m.i. ook een dergelijke chantage die een verklaring geeft voor de “omerta” in veel zware misdaaddossiers. Via dergelijke chantage praktijken worden alle “deelnemers” voor eeuwig de mond gesnoerd. Dit chantage domein, is bovendien ook het werkterrein van geheime diensten en maffia’s allerhande. Ik zie het dan ook als een dodelijke kanker. Geen enkel organisme is daar tegen bestand.

  1. @Sub Rosa
   Waarom denk je dat “snuff movies” een nieuwe trend zijn?
   Misschien het movie gedeelte, maar het snuff gedeelte niet.

  2. Salal 1 :
   Met deze nieuwe trend bedoel ik dat meer een meer belangrijke personen betrokken worden bij deze snuff movies, als deelnemer of als toeschouwer. De mogelijkheid om te chanteren vermindert immers… het abnormale is immers in tal van domeinen normaal geworden.. bij de pedo praktijken zie ik ten andere ook een evolutie in die richting. Als men dan toch iets moet hebben om iemand levenslang het zwijgen op te leggen,en dit zelfs tot na zijn dood, dan dient men beroep te doen op zeer extreme toestanden. Deze snuff movies bieden hier dan ook de “oplossing”.
   Het is m.i. dan ook één der weinige verklaringen voor de “omerta” in tal van domeinen.

  1. De moord op Marianne Vaatstra is omkleedt met vaagheden en manipulaties tot in de hoogste kringen en het vermoeden bestaat dat zij op rituele wijze is mishandeld en omgebracht waarbij het niet ondenkbaar is dat daar filmpjes van zijn gemaakt om te dienen als snuff movie.
   Wie daar nog veel meer van af weet is Wim Dankbaar.
   En natuurlijk Joris Demmink! De voormalige secretaris-generaal van justitie.

  2. Dat zijn films waarin mensen en/of kinderen daadwerkelijk vermoord worden voor de film. Het zijn uitlopers van het satanisme

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.