Advertentie

Illegaal Nederlands bestuur


x

Illegaal Nederlands bestuur

 Yatri Kramp

x

Nederland heeft sinds mei 2012 al 72 jaar geen wettige regering. In de meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de voeten en vluchtten zij naar Engeland. Hierdoor werd automatisch grondwettelijk afstand gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld.

Tot zijn genoegen riep de Majesteit ook nog eens op, de bezetter zoveel als mogelijk terwille te zijn en zodoende kon de topambtenarij voor de Nazi’s aan de slag. Dit was landverraad en dus strafbaar. Omdat de regering onder leiding van Wilhelmina het hazenpad koos, werd grondwettelijk de regering opgeheven. Dit vanwege het in 1940 geldende grondwetsartikel 21: “In geen geval kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst.”

Op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina met haar twee vingers in de lucht het volgende aan het Nederlandse volk beloofd en toegezegd: “Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te mijner beschikking stellen, zoals een goed Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het ‘Nederlandsche’ volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering. Sinds die dag wordt dit land dus onwettig bestuurd door een onwettig gezag. Iedereen kan dit begrijpen. Maar je hoort de politici in Den Haag en de staatsrechtgeleerden nergens over.

Het vestigen van een regering is pas wettig als er over gestemd kan worden. Nederland heeft niet gekozen voor de ‘Oranjes’, niet in 1813 toen Willem Frederik hier is geïnstalleerd en ook niet in 1945, toen de onwettige koningin weer pontificaal plaats nam op de troon. Een en ander is nooit bevestigd door een volksraadpleging, dus sinds die tijd is het gezag illegaal.

"Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats waar hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt."

Een en ander betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schop kan, het lands- en lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd, voorafgegaan door een volkssoevereine grondwet, gelegaliseerd door een volksraadpleging.

De luxueus zittende, doch onbevoegde bestuurders ziet de bui al hangen en kosten noch moeite worden gespaard om Nederland te ‘integreren’ in de Europese Unie. Een ander woord voor het overdragen van het onbevoegd gezag aan eveneens onbevoegde bureaucraten.

We zouden het voorbeeld van IJsland moeten volgen…
In IJsland zorgde het volk ervoor dat de regering opstapte. Nadat de grootste banken waren genationaliseerd werd besloten de schuld aan Nederland niet terug te betalen. Het volk nam actief deel aan het herschrijven van de grondwet. Dit alles op een vreedzame manier.

Een complete revolutie tegen de machten die de huidige wereldwijde crisis hebben georkestreerd. Daarom is IJsland de laatste twee jaar zo weinig in het nieuws geweest. De huidige wereldmacht wilt niet dat het voorbeeld van IJsland gevolgd wordt.

In 2008 werd de grootste bank van IJsland genationaliseerd. De tweede en derde bank van het land waren al genationaliseerd. De IJslandse kroon devalueert en de beurs keldert, het land is bankroet.

In 2009 protesteren burgers voor het IJslandse parlementsgebouw en dient de minister-president het ontslag van de regering in en komen er nieuwe verkiezingen. Een wetsvoorstel moet het probleem van de schuld aan Nederland gaan oplossen. De IJslandse bevolking krijgt tot 2046 de tijd om 3,8 miljard euro tegen 5,5 procent rente af te betalen.

In 2010 gaat de IJslandse bevolking opnieuw de straat op. Dit maal om een referendum te eisen. Tijdens dit referendum spreekt 93% van de IJslanders zich uit tegen het terugbetalen van de schuld. Het wetsvoorstel is van tafel. Ondertussen is de regering een onderzoek gestart om de verantwoordelijken voor de crisis te berechten. Vele topmannen en bankiers worden gearresteerd. Er komt zelfs een speciale gevangenis voor opgepakte IJslandse bankiers.

In 2011 wordt een burgercomité gekozen om de grondwet te herschrijven. Het is voor het eerst dat IJsland zijn eigen grondwet schrijft. Toen het land in 1944 onafhankelijk werd van Denemarken nam het grotendeels de Deense grondwet over. Er werden 25 burgers uit de 522 kandidaten gekozen die geen politieke banden hadden.

De aspecten van de IJsland revolutie: Ontslag van de regering, nationalisering van de banken, een referendum zodat mensen invloed kunnen uitoefenen op economische besluiten, opsluiten van de betrokken partijen en herschrijven van de grondwet door het volk. Het IJslandse volk heeft laten zien voor zichzelf op te komen én wat democratie werkelijk is.

Wat kunnen wij, het Nederlandse volk, doen?
Het afzetten van de oude, gemanipuleerde regering, de mondiale instituten zoals centrale banken, het oude bankstelsel, de Bilderbergers, Comité van 300, Trilaterale Commissie, Europese Commissie, Wereldbank e.d., waarbinnen Nederlanders een prominente rol vervullen, waaronder ons koningshuis en talrijke politieke figuren, bankiers en mediafanaten van ons land.

Het installeren van een overgangsregering die de Nederlandse bevolking gaat informeren over hun gemanipuleerde geschiedenis, religies, wetenschap, het aankondigen van de komst van onze ruimtefamilie, het beëindigen van oorlogen, de komst van een nieuw bankstelsel die via een herverdeling welvaart brengt naar alle mensen, het reinigen van de vervuiling van lucht, land en zee, het invoeren van nieuwe technologieën waardoor het plunderen van Moeder Aarde wordt stopgezet en waar olie als energiebron wordt afgeschaft. Rechtstreekse contacten met buitenaardse verder ontwikkelde beschavingen en grondleggers van de verschillende religies die de eenheid van alle schepsels benadrukken en de soevereiniteit van het individu, culturen en volkeren garanderen.

 

In Licht en Liefde, Yatri

website HIER

56 gedachten over “Illegaal Nederlands bestuur

 1. Yatri. Eigenlijk hoeven we eigenlijk niets te doen. Want het evenwicht herstelt zich van zelf. Soms heb ik daarbij een schok nodig soms ga ik gewoon met de stroom mee. Ik word me van vele ‘verborgen’ zaken bewust. Vechten tegen ‘de status quo’ heeft eigenlijk geen zin om de Evenwicht weer terug te krijgen. Dat is ook leven in je eigen illusies. Zonder dat je het weet (onbewust) blijf je doorstrijden en veroorzaak je zelf een ‘onevenwichtigheid’ dat weer door een andere gecorrigeerd moet worden. Zo wordt het verdeel en heers weer opnieuw uitgevonden. Want zolang ik in het ‘wij tegen zij’ geloven zal ik nooit het Geheel kunnen zien en ook niet die Eenheid kunnen ervaren. Alleen verzoening tussen + en – (wat dat is mag je zelf invullen) kom je pas de Eenheid Liefde tegen. En wanneer iedereen die Eenheid ervaart ben ik terug in het Paradijs. Dus vooral in eerste instantie mijzelf richten op mijn + en – waarden, als die weer na tevredenheid in mijzelf zijn ‘opgelost’ kan ik pas Echt creëren vanuit het Niets (0)voor mijzelf en dus voor Allemaal maar wel bewust en met (ge)weten. En de Eenheid is niet alleen voor mijzelf maar voor ons Allemaal. Want het Geheel=Eenheid (collectief) is meer dan de som der Delen (individuelen). En zijn goeroes, leraren, machthebbers, deskundigen, nieuwage groepen, verzin zelf maar, niet meer nodig. Die hebben allen hun nut gehad om mijn ‘bewustzijn’ te laten groeien. Niet meer en niet minder. Ik praat voor mezelf, en vooral mijn woorden niet klakkeloos geloven. Succes.

  1. @Lezer, er zit een heel grote kern van waarheid in, maar ben het toch ook eens met het verhaal. Ik weet dat we een eenheid zijn, maar toch voel ik ook dat de veroor-zakers van deze NIET-eenheid ter verantwoording geroepen dienen te worden en DAT zie ik in het verhaal heel sterk terug komen. DAT voelt voor mij wel goed. In Nederland krijgen wij, “de burgers”, de rekening gepresenteerd door de overheid, bedrijven en banken. ZIJ veroorzaken deze crisis en mijn gevoel zegt dat ZIJ de verantwoording maar dienen te dragen. IJsland is voor mij een heel goed voorbeeld van wat de bevolking kan bereiken en daarmee een nieuwe en mooie start kan maken. Hoewel ik de Universele wetten voldoende vind; niet stelen en niet doden…
   Het is een soort van 2 gevoelens die door elkaar gaan.. op aarde is dualiteit/leer-school, maar universeel hebben we geen geld, regels, wetten e.d. nodig. Raar eigenlijk, kan het, op dit moment, niet zo goed verwoorden… Namasté.

  2. Zij en Wij, jij bent een andere Ik. Speelt je rol, brengt mijn hoofd op hol. Nou, het grote spel is zoooo serieus, dat het wel lijkt dat ik alleen mezelf ben.

  1. JA, als dat eens zou gebeuren, zouden veel meer mensen wakker kunnen worden… DAT zou ik wel willen zien gebeuren. EN op tv… Warme Hartegroeten.

  1. Hoi Bertina,

   Ik kan dit alleen maar toejuigen.
   Hoe meer dit verhaal verspreid wordt hoe beter.

   In Licht en Liefde, Yatri

 2. In België was er na WOII een zware crisis, met volksopstand, voor of tegen de koning en een volksraadpleging dat tot de troonsafstand van Leopold III ten voordele van zijn zoon Boudewijn leidde. De koning werd (door de politiek) verweten dat hij weigerde, samen met de regering het land te verlaten. De gevluchte regering ‘in ballingschap’ suggereerde dat door te blijven, de koning de facto met de bezetter meeheulde. Hij was met zijn gezin door de Duitsers naar Duitsland gedeporteerd. Handelde Leopold juist? Ik ben geneigd om ‘ja’ te antwoorden. Doch, de politici waren bang om voor lafaards door te gaan en draaiden dus de rollen om. Er was nog een reden om Leopold te wraken : hij was bij hun afwezigheid, zonder hun toestemming hertrouwd. Met een niet-adelijke schone nog wel!
  Of het nu om een koning(in) of een president gaat, in werkelijkheid worden de belangrijke beslissingen, op alle vlakken, in geheime elitaire cenakels genomen.
  De marionetten doen niet meer dan ‘vertolken’.

 3. Naast het verspreiden van deze feiten kan een ieder op vreedzame wijze de stap zetten zich niet meer aan deze “machthebbers” te conformeren door achtereenvolgens je naam en je soevereiniteit te claimen.
  Al meer dan 260 mensen hebben deze stap genomen en ons doel is daar 16 miljoen van te maken. Want zoals we de Occupy-beweging ook al aantoonde: wij vreedzame burgers zijn met velen.
  Dus laten we ons ook bundelen.
  http://www.ikclaimmijnnaam.nl

 4. Een aankondiging van uw webgrootmeester’s laatste voorbereidingen voor een finale spektakel die u nog nooit gezien heeft 🙂

  1 Het ene apekool-verhaaltje na het andere
  2 De ene mega-claim na de andere (neem wtw-systeem heel even mee in de visualisatie .. en u weet dat de huizenmarkt na deze claim onmiddellijk in elkaar ploft als klein voorbeeldje)

  Ik raad u aan om u schrap te zetten want ik heb het team om mij heen nagenoeg rond …. nog enkele technische mensen die deze maanden de website gaan ondersteunen op een zeer professionele wijze (en met wat lucht+yge bijzaken als petjes en toeters en bellen …)

  De implosie van ons stelsel en de tekst en uitleg en de duiding van al diegenen die als zwart-spelers zullen worden geduid (en berecht .. neemt u DAT maar van MIJ aan !) zet mij inmiddels geruimte tijd aan tot de allergrootste glimlach ….. 🙂

  De final countdown voor de winst op 12-9-12 (de vlieg/de vlinder) of noem het openbaringen 12:12 als je bijbel-vast bent opgegroeid …

  Wij zijn 1; wij hebben 1 regering met 1 ongespleten tond & wij hebben 1 internationale rechtbank op ons souvereine grondgebeid alwaar Bush & Bush & Poetin & Bouterse 100% zeker hun trial gaan krijgen.

  Ik sta er voor klaar …. Uw webgrootmeester schakelt (of was het schaken ?) alle topspelers over de hele globe aan elkaar en zegt:

  Het mes snijdt aan 2 kanten; de zwarte schuldenberg vliegt er af, rente is passe & al het geld stroomt weer onze stelling binnen … wij zijn na 12-9-12 VRIJ SOUVEREINE MENSEN OVERAL OP DEZE PLANEET.

  En iedere sukkel die daar nog tegenin gaat ? Hoort/ziet u hem/haar nog staan ? Volgens mij staan ze achter het aanrecht te koken of zitten ze netjes in een cel e/o 666 (das lxbxh): 6 feeth down under.

  Ik accepteer enkel logica van onze bevrijde rechtsgang in de stelling die 1-heid vertegenwoordigt.

  Schaakgrootmeester Yge Visser Coming Down with a team of flies whiping out my town of birth ! Den Haag ! 12-9-12

  The Dynamic Draw from here and now on, will be the dominant factor !
  Dont make any mis-take 🙂

  12-9-12

  Openbaringen 12:12 werden ons (ook) voorgeschreven !

  1. @wij hebben 1 regering

   Yge, wat bedoel je hiermee precies te zeggen?

   Wij hebben helemaal geen behoefte aan een regering, regeren, besturen, beïnvloeden, aansturen.

 5. @ Mascha:
  Johan is in zijn nieuwsbrief en op de website ook heel duidelijk over de ambivalentie van zijn besluit.
  Maar waarom zou je niet op beide paarden wedden?

  Enerzijds maakt Johan zich sterk voor de soevereine Mens en is zijn soevereiniteitsverklaring aan ons staatshoofd een feit. Anderzijds probeert hij het bestaande systeem, wat op dit moment nou eenmaal een (betreurenswaardig) gegeven is, van binnenuit uit te hollen.

  Twee wegen die allebei naar Rome (kunnen) leiden. En niet geschoten, is altijd mis.
  Dat Johan, maar ik ook, een schaduwzijde heeft, mag zo zijn. Maar wie heeft dat niet. Tenslotte zijn we allemaal God’s volk onderweg.

  1. @Luca

   Het systeem van binnenuit uithollen, lukt juist niet. Het systeem verlaten: dat is de paradigma-wijziging.

   Het gaat me niet om een eventuele schaduwzijde van Johan of van wie dan ook. Daar zit de crux helemaal niet: in de schaduwzijde. Hoewel als je met schaduwzijde bedoelt datgene wat je in jezelf onderdrukt, is het handig daar te kijken, want daar vind je dan je onbewuste motieven en overtuigingen. En da’s handig om die in beeld te hebben: vooral als je anderen besturen/beïnvloeden/aansturen wilt.

   Op beide paarden wedden: ja, dat is politiek! Een bewust zoeverein mens wedt niet en al helemaal niet op TWEE paarden. Een soeverein Mens kiest van binnenuit. Da’s iets heel anders.

   Een soeverein Mens en politiek: het verhoudt zich niet met elkaar. Soevereine Mensen laten zich niet aansturen/beïnvloeden/besturen van buitenaf en wensen dat ook anderen niet te doen met zichzelf.

   Soevereine Mensen laten elkaar onbelast(end) en vrij bestaan zonder inmenging van buitenaf.

  2. soevereiniteit en hierarchie zijn tegenstellingen. Wedden doe je een casino! En daar ben je geld ook kwijt. Want kansberekening is bullshit. Zeker weten doen! Gokken nooit aan beginnen!
   Soevereiniteit hoef ik niet te claimen. Wat te doen als ik mijn soevereiniteit niet claim en de rest wel? Ben ik dan opeens niet meer soeverein? De hierarchie bestrijden met regeltjes, wetten, normen en waarden van diezelfde hierarchie heeft geen zin. Alles is gecorrumpeert binnen die hierarchie succes dan maar als je hun spelletje met hun regels blijft spelen. Winnen doe je nooit. Inherent accepteer je die hierarchie waar je juist tegen bent. Het is blijven lijden. Vooral mij niet geloven!

  3. Nog wat meer helderheid brengen…

   In een stuk van Jim Beame lezen we deze passage
   @n 2004 beschikt de AIVD over een “lijst van personen die intensief gevolgd worden” omdat zij “op de een of andere manier gerelateerd zijn aan terrorisme”. Die lijst bevat dan nog tussen de 150 en 200 personen. “Het aantal kan groter worden doordat nieuwe personen in beeld komen”, verklaart Minister Remkes in dat jaar.ii (lees ook verder…)…

   Juist Remkes: de man waar Anton Teuben (SOPN) goede contacten mee onderhoudt. De hele opzet van ‘claim je naam’ (en soevereiniteitsverhaal) zou ook zomaar ingericht kunnen zijn om personen in beeld te krijgen. Dus met een omgedraaide doelstelling. Remkes en AIVD… Handig toch als je als AIVD weet welke personen anders denkend zijn en wel eens lastig zouden kunnen zijn voor de corporate maffia?!

   http://www.argusoog.org/het-einde-van-nederland-vi-staat-u-op-de-lijst/comment-page-1/#comment-66923

  4. @ Luca
   Johan zou een soeverijniteitsverklaring aan “ons staatshoofd” hebben gestuurt? Erken je dan niet dat staatshoofd,door middel van die verklaring. Wat heeft mevrouw beatrix met mij te maken , ze is NIET mijn staatshoofd ,ik erken haar niet als staatshoofd, en hoef derhalve niet mijn soevereiniteit bij haar te claimen . Hetzelfde als die hele politieke rimram, zodra je er aan mee gaat doen , erken je het bestaansrecht ervan. Vervolgens probeer je met dezelfde middelen die deze shitzooi hebben veroorzaakt , de shitzooi op te ruimen ? Raar hoor, en heel erg ongeloofwaardig,imo slechts een voortzetting van de status quo, en derhalve onwenselijk.
   Ook is het nogal naief te denken dat je een systeem (waar je dan deel van uit gaat maken ) van binnenuit kunt slopen, geef maar eens een voorbeeld waar en wanneer dat iemand is gelukt. Eerder is de uitkomst dat iemand die zich binnen een systeem gaat bewegen er door gecorrumpeert wordt en er een vast deel van wordt.En als ik naar Johan kijk ,hoe hij met reacties op zijn handelen omgaat ,is het heel onwaarschijnlijk dat hij de uitzondering is die bovenstaande regel bevestigd.
   Kortom wil je de bestuurlijke organen in dit land veranderen stuur ze dan naar huis en berecht ze op hun daden. Vervolgens kan je een heel nieuw systeem van werkelijke volksvertegenwoordiging invoeren zonder pyramide structuur(waaraan Johan zich dus willig conformeerd)
   Bovendien, is de huidige europese unie niet een beetje een voortzetting van die romeinse overheersingsgedachte ?In dat geval wil ik helemaal niet op weg naar Rome en al helemaal niet op twee wegen.
   Ook is het stemmen op SOPPEN een afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid, en dus een doorstart van de tot deze problemen leidende systemen.

  5. @Enerzijds maakt Johan zich sterk voor de soevereine Mens

   Aan welk slachtofferschap is de soevereine Mens ten prooi gevallen dan? Hebben juist zij een speciale redder nodig?

   Luca, de schoonheid die jij nu juist gebracht hebt, is dat je het idee ‘dat we door het systeem niet meer soeverein zijn’, AL doorgeprikt hebt. Je hebt laten zien, dat je via het systeem zelf, de systeemclaim kunt ontdoen. Dus iedereen die wil, kan de eigen naam terug claimen. Je hoeft hierin niet te praten over ‘hoe meer mensen dit doen, hoe sterker we staan’. Voor wat? Waar moet iedereen dan weer naar toe gekanaliseerd worden dan?

   Ik claim mijn naam niet terug. Waarom zou ik? De regering doet iets verkeerd, niet ik. De regering dient zelf de ontclaiming in gang te zetten. Dit is de echte boodschap.

   De regering had inmiddels zelf al, door jouw werk (en van die van jouw voorgangers en co creators) moeten beslissen, de naamclaims stuk voor stuk zelf te verwijderen. Heel Nederland, weet nu gewoon met wat een agressieve regering ze te maken heeft. Dit is genoeg. Je hoeft er dus niets meer ‘mee’. Je hebt het AL doorgeprikt. Het zit nu in het bewustzijn van mensen, boven op het stapeltje van alle andere dingen die achter elkaar doorgeprikt worden.

   Zoals er AL vanuit Equi doorgeprikt is, dat er belastingen nodig zouden zijn. Er zijn helemaal geen belastingen nodig, echt totaal niet. We kunnen allen op aarde in het hier-en-nu(!) toegang tot het leven hebben, zonder dat dat iets kost. Echt in het hier-en-nu. En de regering is hierover volledig op de hoogte. Maar…. ze gaat gewoon door met het oude riedeltje, verhoogt de belastingen gewoon nog even van 19 naar 21. Iedereen in Nederland weet hiermee dus, met welke agressie vanuit de regering we te maken heeft. Dit is genoeg. Het gaat niet om alle aparte onderwerpen (naamclaim, belastingen,etc.) maar om de geinstitutionaliseerde agressie. Je hoeft de Nederlandse maatschappij hier niet van te redden, door ‘de politiek in te gaan’. Waarom? De meeste Nederlanders, zal het een worst wezen. Voor die mensen hoef je niets te doen. Ik zou zeggen: laat ze elkaar allemaal maar te pletter belasten dan, ook al zijn er helemaal geen belastingen nodig.

   En wie het wel een worst zal wezen… kan samen precies zo leven als je wilt. Ik lees bij jou ‘260 mensen’. Stel nu: 260 mensen die maandelijks 10 euro bijdragen aan jullie gezamenlijke Levenscirkel: dat is 2600 euro per maand. Daarvan kunnen 5 mensen Levenstoegang hebben. In Nederland kan je van 500 per maand leven. Dan heb je echt alleen maar leven, maar meer hoeft het ook niet te zijn. Wil je meer dan dit, dan ga je werken.
   Pure Levenstoegang. Onbelastte Levenstoegang. Klaar. Geen partijpolitiek nodig dus voor basisinkomens via belastingen en zo….. en dan stel ik me zo voor dat de 260 ‘soevereinen’ zeggen…. Neeee, DAT gaan we niet doen, dat tientje, nee zeg, ben je gek, het moet via de wet, via de politiek afgedwongen worden, bij ANDEREN… en dat noemen we dan basisinkomens….goh…. wat soeverein……

   Tja…..
   ik sta WEL in de Levenscirkel.
   Heb ik mijn naam niet voor terug hoeven claimen.

   Life is simple.

  6. @Pure Levenstoegang. Onbelastte Levenstoegang. Klaar. Geen partijpolitiek nodig dus voor basisinkomens via belastingen en zo…

   Precies!

   En ook Johan Oldenkamp weet dit. Hij is op de hoogte van het bewustzijn vanuit Equi, elkaar onvoorwaardelijk Toegang tot Leven bieden, en vrij en onbelast(end) Leven.

   Dus als ook alle SOPN-volgers maandelijks 10 euro bijdragen aan elkaars gezamenlijke Levenscirkel in plaats van grote bedragen bij elkaar te willen brengen om überhaupt mee te kunnen doen met de verkiezingen en dan hebben we de verkiezingscampagne nog niet meegerekend… Dat biedt behoorlijk wat mensen onbelaste Levenstoegang. Johan weet dit. Luca; weet dit ook.

   Dus én SOPN gaat niet naar de essentie/kern én ze weten dat politiek niet nodig is. Het systeem van binnenuit uithollen gaat niet lukken. Op twee paarden wedden, laat zien dat er geen heldere keuze van binnenuit gemaakt wordt.

   Er dient dus een ander belang. Anders had Johan Oldenkamp en de zijnen de keuze voor onvoorwaardelijke onbelaste Toegang tot Leven allang gemaakt. En idem voor Luca; van Dinter en de zijnen.

  7. @ astrid
   je zegt:In Nederland kan je van 500 per maand leven. Dan heb je echt alleen maar leven, maar meer hoeft het ook niet te zijn. Wil je meer dan dit, dan ga je werken.
   Kun je me dit even voorrekenen ? Want dat gaat mij dus nooit van zijn leven lukken. Wel eten en drinken ,maar wonen en reizen en eventueel een ziekte of verwonding die ik zelf niet kan behandelen? Kleding of de stof ervoor ? En ga zo nog maar even door . Tandarts kosten, brandstof voor mijn moterzaag en auto anders kan ik geen gratis brandhout hierheen krijgen voor mijn houtkacheltje. En de school van mijn dochter en de reiskosten daarheen. Ze heeft een fiets nodig en een treinabonnement. De dichtbijzijnste winkel is hier 6 kilometer vandaan dus ook ik heb een fiets (minnimaal ) nodig. Het kippevoer is niet gratis evenals hondenbrokken en kattevlees. De gereedschappen voor mijn moestuin krijg ik ook niet gratis . 500 euro is genoeg zeg je?
   Wat is jouw inkomen op dit moment precies? vanuit welke ervaringsdeskundigheid WEET jij dat 500 euro genoeg is om van te kunnen leven? En dan praten we niet over een denkbeeldige wereld maar over die waarin we nu leven oke?

  8. @ astrid
   Wat versta je eigenlijk onder alleen maar leven? Wat hoort daar wel en wat niet onder? Huisvesting? kleding? eten? drinken? reizen? gezondheidszorg? scholing? Communicatie? Informatievoorziening? Energiekosten?

  9. @vanuit welke ervaringsdeskundigheid WEET jij dat 500 euro genoeg is om van te kunnen leven? En dan praten we niet over een denkbeeldige wereld maar over die waarin we nu leven oke?

   Ik leef van 500 euro per maand. Bewust.

   Denk nog even zelf verder na: je gooit je dochter ineens in de groep… die leeft natuurlijk van haar eigen levenstoegang. Samen hebben jullie dan…

   en verder kom je er wel uit. Het antwoord dat je me vraagt, had ik al in mijn tekst geschreven: ‘het is alleen maar leven, wil je meer, dan ga je werken’.

  10. @ atrid
   ik vind het een weinig realistisch gegeven. ik leef al jaren van 1100 euro per maand en red het daar net mee met mijn dochter samen als de wasmachine kapot gaat is het einde verhaal. Werk is hier niet te vinden,en mijn huis is onverkoopbaar zonder een formidabele restschuld te genereren. Zonder vervoer is hier niet te leven daar het openbaar vervoer zo goed als wegbezuinigd is. Scholen zijn er niet in de direkte omgeving evenmin als winkels. Het meeste eten verbouw ik zelf en stoken doe ik hoofdzakelijk op hout(gratis). Hoe zuinig ik ook leef ik kom altijd geld te kort aan het einde van de maand.En dan doe ik niets raars.

  11. Mijn dochter heeft een beugel nodig maar dan moet ik eerst wachten op belasting teruggave om dat te kunnen bekostigen . Dan moet alles wel heel blijven ,en moet ze niet te snel groeien ,anders moeten er eerst kleren van gekocht worden. Zou ik hier in een huurhuis gaan wonen ben ik al snel per maand een bedrag van 500 euro kwijt. Je stelling dat 500 euro genoeg is om te leven vind ik derhalve weinig onderbouwd en misleidend. Het houd geen rekening met persoonlijke omstandigheden en woonplaats en mogelijkheden tot het vinden van werk en ga zo nog maar even door.

  12. @ astrid
   ook op mijn vraag wat dan alleen leven is geef je geen antwoord. Zo kan ik ook een stelling poneren. Het klinkt mij een beetje te veel in de oren als een holle roep.

  13. @Je stelling dat 500 euro genoeg is om te leven vind ik derhalve weinig onderbouwd en misleidend.

   Wat een onzin. Je bent gewoon zelf de aandacht aan het verleggen van wat ik schreef.

   Als Luca’s netwerk van 260 mensen vindt dat 500 niet klopt, dat het 600 moet zijn, dan bieden ze elkaar toch 600. Dat heeft niets te maken met de beugel van je dochter.

  14. @ astrid
   Wat jij wilt hoor het is jouw feestje . Alleen, ik geef een mening die je schijnbaar niet aanstaat en jij weigert vervolgens op een aantal simpele vragen te antwoorden. Hetgeen de stelling niet echt transparant en niet onderbouwd achterlaat. Je zou een goed politicus kunnen zijn!
   Overigens stel je vervolgens ook nog dat 260 mensen die elk 10 euro inleggen 5 mensen levenstoegang verlenen, dat is een dekking van ruim 2% heb je de laatste werkloosheidspercentages wel eens bekeken? Dat laat dus 255 mensen in de kou staan of mis ik iets( en dan moeten zij die de 10 euro inleggen wel werken anders gaat dat weer van de 500 euro af)? In mijn beleving heb je (volgens jouw stelling) 260 x 500 =130.000 euro nodig om die 260 mensen elk 500 euro te geven. Kortom een beetje ondoordachte idee , wel heel sociaal bewogen en leuk klinkend maar ondoordacht, en waarschijnlijk dus onuitvoerbaar in deze vorm.

  15. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Hoe lang het nog zal duren voor de belastingdienst dat geintje van die Equi gaat doorkrijgen.
   Natuurlijk, belasting is niet nodig, gaan we toch gewoon weer op onverharde wegen rijden? Mensen een uitkering geven? Nee, das dan ook voorbij. Hoe moet meneer invalide zijn ruilhandel doen? Door mooie verhalen te vertellen of zo? En als die dan niet praten kan alleen maar spugen? Laten creperen?

  16. @Natuurlijk, belasting is niet nodig, gaan we toch gewoon weer op onverharde wegen rijden?

   Nou Martijn, je hebt duidelijk nul komma nada noppes over Equi gelezen, maar je doet wel effu je plasje… goh…

 6. Waarom lult iedereen zoveel over de essentie heen ? Lineair geld is de blokkade in de (typisch nederlandse) waarneming en creeert een cognitieve afstand tot de oplossing (contact) van de situatie (stelling/partij).

  Iemand als Wouter Bos is – dus – ernstig geestelijk gehandicapt als je helder zou kijken (hij hoort niet thuis in de orgaan-is-actie)

  Met een helder bewustzijn is de oplossing a tempo binnen handbereik. We deden er tot op heden er nog niets aan; thats all.

  Ik nam Bos als individueel voorbeeld maar feitelijk geldt dit voor nagenoeg alle mensen die met het model der kansberekening (lees: universiteit) zijn besmet geraakt.

  Inhoud/Communicatie = 100% aandacht voor hier en nu & staat haaks op het gepredikte (en mentaal getrainde) geloof-systeem van ons onderwijs dat zijn/haar fundament in het tegenovergestelde had vastgezet 🙂

  Thats all.

  1. De selectie van mensen in bestuurlijke organen is niet voor niets in eerste instantie gericht op de cognitieve afwijking van de mentale waarneming t.o.v. het hier en nu 🙂

   Elke afwijking levert de top van de piramide (rente = tijd = afkomstig van line-air geld) de status quo op die het nastreeft.

   Bestuurlijke kwaliteiten (in elk opzicht) heeft dus in eerste instantie te maken met de fysiologische kernkwaliteiten van de individuele speler;

   Als die natuurkundig te bevestigen meting op 1 komt zouden alle issues als sneeuw voor de zon wegsmelten …

   De huidige bestuursleden praten liever over andere onderwerpen … gek he ?

   Topsportmentaliteit & teamspel (in de goede zin des woords) leidt tot een 100% vertrouwen in de ander & een continue balcirculatie (open lijnen)

   Economie is een piepklein onderdeeltje in een gezonde samenleving omdat alle materiele zaken zeer efficient zijn ge-orgaan-is-eerd.

   Bewustzijn & vrijheid kent de materiele wereld de aandacht toe die het verdient; bijna 0. Dit in tegenstelling tot de aandacht-trekkende media die doorgaans enkel en alleen materie te delen heeft 🙂

   Zet uw TV eens uit / sla die krant eens over / laat di bill-boards eens links liggen &

   Lech dubbel van het lachen; Voor de gek gehouden worden is door de bomen bos horen ouwehoeren 🙂

  2. Yge,
   wat heb je nou weer uitgevreten dat je website niet meer toegankelijk is.
   Ja dat was even ter zijde.
   Elke keer zeg je dat er op 12-9-12 ‘iets’ gaat gebeuren. Leef niet te ver in de toekomst en herhaal jezelf niet te vaak anders doe je eigen ‘wens’ ongedaan. Je leeft toch in het NU?
   Wat zegt de Kosmos altijd 1x vragen en dan ….loslaten!
   Vooral mij niet geloven!

 7. de kliek de kring de keet het decreet van een proleet met kale neten waar je niet van kan plukken, knikkers, voet tussen de deur het evangelie van jo en hannes, van binnen uit zonder de groep, de buren laten het afweten, wij weten wel beter, zet het vast op een datum en knoop je op aan je eigen zakdoek, doekje leggen eerlijk zeggen open deuren natrappen het tocht hier, knoop je gulp dicht, ik vin ha die Massa nie zo aardig overkomen en Iegie boy met z’n pistolen ook nie, maar Astrid wel.

  Ik ga voor Lisz, als ze er weer eens isz, huid kontakt en bio zalfjes en open puur eerlijk transparant en zeker niet arrogant en niet halsstarrig en niet dogmatisch wel zacht van binnen en stevig van buiten en menselijk soms kwetsbaar soms poeslief soms strijdlustig soms kritisch en soms lekker onnozel, zoals het hoort, vol vertrouwen totdat het tegendeel blijkt, pas na een hele tijd, niet andersom.

 8. “Wat kunnen wij, het Nederlandse volk, doen?
  Het afzetten van de oude, gemanipuleerde regering, de mondiale instituten zoals centrale banken, het oude bankstelsel, de Bilderbergers, etcetc..
  Het installeren van een overgangsregering…”
  HOE wou je dat doen??!?! Klinkt aardig hoor maar kan alleen door inzicht dat deze vorm van regeren geheel onrechtmatig is. Het ligt in de lijn van het Ronde Tafel Beleid die ook volgens de oude taktiek nieuwe inhoud wil geven:
  http://www.anarchiel.com/index.php/display/ronde_tafel_beleid/

  “Naast het verspreiden van deze feiten kan een ieder op vreedzame wijze de stap zetten zich niet meer aan deze “machthebbers” te conformeren door achtereenvolgens je naam en je soevereiniteit te claimen.”
  Als je vind dat de claim op jouw naam onrechtmatig is waarom zou je dan aanbellen bij de onrechtmatigen? Lijkt me het verkeerde adres. Inderdaad je speelt jezelf direct in de picture. Of dat wijsheid is?

  Zo min mogelijk meedoen is mijn boodschap. En dan ook nog eens de programmeringen van het systeem in jezelf onder de loep nemen, inclusief allerlei verslavingen. Maarja dat vereist heel wat meer aandacht dan alleen zogezegd je naam claimen.

  Link naar de Yatri-website werkt niet bij mij…

  1. Mag ik aangaande het naam claimen de vergelijking maken met een dief in je woning?
   Waar anders aan bij die dief richt je je acties/bewustzijn om de diefstal te doen eindigen.
   Aan wie maak je dus kenbaar dat jouw naam niet meer van je gestolen mag worden?

   Persoonlijk kan ik niet zo veel met die angstverhalen over de AIVD. Iedereen mag (dient zelfs) weten dat mijn naam van mij is en dat handel drijven met die naam aan mij voorbehouden is.
   Het is hier niet de plaats om uitgebreid te beargumenteren waarom dit een ongelofelijk effectieve wijze is. Ik hoef geen zieltjes te winnen; ik bied wel graag een (van de meerdere) oplossingen uit de slavernij.

  2. Luca
   Ik ben niet mijn naam dus drijf daarmee zoveel handel als je wilt. Ik ben soeverein en hoef dat niet te bevestigen ,aan niemand. Ik erken niemand boven mij en niemand onder mij . Alleen zij die naast mij staan wil ik kennen .

  3. Luca
   aangaande die dief in je woning , heb je dan al niet een stap vergeten? het dichten van je huis? denk je dat je de dief kunt overreden het niet meer te doen?

  4. Marcel,
   Dank voor je snelle reacties.
   Aangaande 11.2: Het drijven van handel met mijn naam door de Staat zou mij (alleen aangaande het ESM) enkele duizenden euro’s gekost hebben als staatsburger. Dus wat koop je voor “soeverein” heten te zijn zonder daar vrijwaring aan te ontlenen?
   Aangaande 11.3: Een dief die binnen wil, komt ook in een goed gesloten woning wel binnen. Beter is te zorgen dat er niks te halen valt (voor de minister v Financiën, 🙂 )

  5. @ Luca van Dinter

   Stel dat ik nou ook soeverein wil zijn, wat komt daarna, wat zijn de stappen die je kan ondernemen als bewijsvoering naar anderen die niet weten wat soeverein is…
   Nieuw Pasport, nieuw BSN nummer, nieuw Iban-nummer, nieuw rijbewijs enz enz.
   Wat zijn daarna wel je rechten plichten en op wat heb je dan recht!?
   Het worden is dan ook niet zo moeilijk, maar zoals begrijp is er geen next case, want gaande verplichtingen gaan gewoon door maar ook het niet willen aannemen speelt parten bij mensen die het niet snappen willen. Ik heb je site gelezen en bewonderd en vraag me dus af wat is next?!

  6. @ Paul:
   Wat “next” komt, bepaal je zelf.
   Voor mij zijn het kleine stapjes (hou niet van een ramkoers, maar ben voor compassie en dialoog) naar Altabana, alles contant, vrijwillige belasting aan nuttige maatschappelijke voorzieningen, ruilkring, auto op water (ingeroosterd voor juli), vrije energie en… en… en….

   Het is immers 2012, tijd voor transitie en transformatie. Een Staat der Nederlanden die vast wil blijven houden aan het Oude, zal dit aan een steeds kleiner wordende groep kunnen opdringen. Persoonlijk denk ik zelfs dat het als instituut zal ophouden te bestaan. Want waar Licht is, kan Duister niet meer blijven….

  7. Ik begrijp helemaal wat je bedoeld daarmee Luca… Ik kijk eerst nog even de kat een beetje uit de boom voor ik in zee ga. Het is een goed begin voor een nieuwe start, daar ben ik het volledig mee eens!

  8. Blitse rolstoel , ingebouwd toilet ook ? ( voor de stoelgang ) evt rijdend op biogas .

  9. @ Monika: dank je wel voor de zeer interessante link. Het geeft zicht op hoe een beweging gebrandmerkt kan worden op grond van het gedrag van een enkeling.
   Tussen de regels door lees ik echter ook onmacht; want nergens beweert de FBI dat de soevereine beweging juridisch onhoudbare claims maakt.

   En dat brengt ons terug bij de Nederlandse situatie. Bij het illegale Koningshuis, wat wèl juridisch onhoudbare claims maakt (het topic waar het om gaat)!!! Versus een groeiende groep soevereine mensen, die zich schriftelijk met handtekening conformeert aan het Handvest voor Compassie, het Handvest voor de Aarde, de mensenrechtenverklaring en de universele wetten.

 9. “Het drijven van handel met mijn naam door de Staat zou mij (alleen aangaande het ESM) enkele duizenden euro’s gekost hebben als staatsburger. Dus wat koop je voor “soeverein” heten te zijn zonder daar vrijwaring aan te ontlenen?”
  Die claim van de Staat op jouw naam is toch illegaal dus waarom daar dan officiele vrijwaring voor verzoeken bij deze illegale bende?

  “Beter is te zorgen dat er niks te halen valt”
  Kijk now we are talking business! Ruilen van tijd is bvb een prima optie.

  De UVRM lijkt een prima document maar er staat in dat je vrij geboren wordt, niet dat je vrij bent. Dus waarom zou je je daar aan ophangen?

  Het illegale bestuur zit ook hier aan tafel:
  http://www.bilderbergmeetings.org/participants_2011.html

  1. Het is een misvatting dat wij om vrijwaring verzoeken, Julius.
   Wij verzoeken niet, noch smeken, noch vragen. Wij stellen langs juridische weg vast dat….
   Op een Nederlandse wijze, zoals Mary Croft, Dean Clifford, Jordan Maxwell en vele anderen in hun landen doen.

   De UVRM stelt inderdaad dat we als vrij mens geboren worden. En de Staat der Nederlanden kan geen contract of overeenkomst overleggen, waarin wij overeengekomen hebben “eigendom” te worden van die Staat. Dus uit juridische zorgvuldigheidsoverwegingen leggen we dat schriftelijk vast naar ons Staatshoofd.

   Zo simpel kan het zijn; zelfs in Nederland.

  2. Ik vind dat je wel een goede stap daarmee in de juiste Richting zet Luca, ergens moeten er altijd pioniers zijn die de eerste stap nemen en dat graag ook naar buiten willen dragen. Anders zitten we Anno 2012 zonder genoemde Poolshift nog steeds in een ‘Rabbit Hole’ weg gedoken.

   @ Julius

   Wat zou verder een goede onderneming kunnen zijn om vogelvrij te zijn, als je er niet voor kiest om onder de huigelachtige volkslied van Duitsen bloed en de Koning van Hispanje altijd heb geeerd (dan ben je toch een landverrader 1ste klas). Klassieke fout als je dan graag bestempelt wil worden als oud Dietsenaar en los van die oranje staat onafhankelijk wilt zijn, terug naar het VOC?!

 10. weet je wat het ergste is ?? jullie klagen wel maar doen er zelf totaal niets aan .dus waarom dan nog klagen !als jullie uberhoud hieraan wat zouden wille doen ga demonstreren in den haag en probeer dan hieraan onderuit te komen of neem de DE MACHT over van dit/dat ongure macht,s ?? vertoon .maar dit durven jullie niet want o wee ze zullen jullie maar pijn doen ! kijk in de andere landen waar de mensheid de straat op gaat om tegen dit soort van mensheid op te treden .nee nee laat dat maar aan een ander over ! MAAR DIE ZIJN ER NIET zwalkers !!

  1. Wat Piet zegt over Sint zegt alles over Piet en niets over Sint.
   Wellicht is er meer aan de hand dan jij VINDT..? Heb nog een fijn leven, met wat Rennies zo af en toe.
   OK, dus nog één keer: het is niet ‘Weet je wat het ergste is?’… Maar ‘Weet je wat ik het ergste VIND?’…
   Zoooooo simpel en zoooooo ver weg voor veel mensen, in mijn ogen.

 11. yatri

  mooi geschreven maar wie o wie wil jij hiervoor mee nemen t,zijn allemaal berders maar blijven het liefst bij de pc hangen onder moeders rokken .want daar is het het veiligst .zo blijven we steeds maar weer naar de slachtbank gebract worden .k,zou wel mee willen doen maar in mijn uppie doe ik daar ook noiets aan en voor lafaarts wil ik ook mijn vingers niet branden of met zn allen of helemaal niet!

 12. Goh Yatri, geweldig, maar hoe krijg ik daar mijn 2 kleinkinderen mee terug. De staat roven kinderen bij de vleet nu a 30,000 per kind per jaar in de zakken van jeugdzorg. De fychio vangt er ook goed van, en tja dan hebben ze ook nog adha en hebben ze allemaal een geestelijk vermogen van nog geen 70% om het plaatje rond te maken. Word het niet eens tijd dat wij deze roof eens gaan aanpakken. Tja en nu wassen ze de handen in onschuld en dan mag de family verplicht een eigen kracht training a kosten 2 tot 4 duizend voor het geweldige plan wat ze dan zelf moeten opstellen neertellen zodat die gasten vrijuit gaan. Maar het kind zie je niet terug. Ze maken hier in nederland meer kapot dan menig geen weet. Altijd zijn er wel mensen die dan anders denken. Nee als je dochter bij gezond verstand een drank misbruiker en junk door de maatschappij toe gelaten verlaat dan gaat er hier dus een alarmbel rinkelen en zijn je kinderen niet meer veilig nergens in hun ogen. En worden ze door voor hun veiligheid opgesloten door jeugdzorg en verweggiestan in word er niet meer gekeken naar veiligheid. Goh aftandse caravans op boeren erven, heerlijk in de winter. Toilet jammer dan kan niet s avonds want dan word hun woon gedeelte afgesloten en dan moet je je behoefte maar buiten doen zoals bij een familie in bergentijm. Om gebouwde stallen brand gevaarlijk. Maar goed de ouders betalen verplicht voor die onveilige situatie van hun kind maar hun zijn er alleen om de ouders leeg te plunderen. Dat is nederland. En als je als ouder probeerd te voorkomen dat je kinderen niet alleen met z´n junk is doen ze het toch. Ze geloven niet in de waarheid, daar wijst je een rechter ook telkens op. Zo pleiten ze hun misdaden vrij.Hier bereik je niets met mooie woorden. Daden. Word tijd dat de bevolking een wakker word stille tochten doen niets. De daders aanpakken. Den Haag en al de corupte rechters.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.