Advertentie

De stille IJslandse revolutie..!


In het referendum in maart 2010 stemden 93% van de IJslanders tégen het terugbetalen van internationale schulden; o.a. Nederland is via de IceSave-spaarflop één van de grote schuldeisers… Maar heb jij dit verhaal al op het journaal gehoord..? 

Het gevolg van de uitslag van dit referenfum, was o.a. dat het IMF onmiddellijk haar leningen aan IJsland bevroor; er mochten tot nader order geen nieuwe leningen worden verstrekt.. Maar deze fundamentele revolutie,  zoals gezegd niet uitgezonden op tv, kwam hierdoor alleen maar méér op gang. Met steun van een woedende bevolking startte de regering civiele en strafrechterlijke onderzoeken naar de verantwoordelijken voor de financiële crisis. Er werd via Interpol zelfs een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de ex-directeur van Kaupthing, Sigurdur Einarsson terwijl de overige bankiers die betrokken waren bij de crash het land hals over kop ontvluchtten.

De IJslanders besloten daarop om een nieuwe grondwets-ontwerptekst te schrijven, een grondwet die het land zou bevrijden van een té grote macht van de internationale financiële instellingen en virtueel geld. De huidige grondwet werd aangenomen toen IJsland in 1918 onafhankelijk werd van Denemarken in 1918. Opvallend daarbij is dat de grondwet een bijna exacte kopie is van de Deense, alleen is het woord ‘koning’ telkens door ‘president’ vervangen..!
En om deze nieuwe grondwet te schrijven kozen de IJslanders 25 burgers uit 522 volwassenen die niet waren gelieerd aan enige politieke partij, maar die waren aanbevolen door ieder minstens 30 burgers.

Vervolgens werd dit document niet door een handjevol politici opgesteld, maar werd deze geschreven op het internet..! Vergaderingen van de gekozen afgevaardigden werden online uitgezonden, waarbij burgers direct hun commentaar en suggesties konden insturen; zo waren ze er getuige van hoe het nieuwe grondwetsdocument tot stand kwam..! En de grondwet die uiteindelijk uit dit volledig democratische proces ontstaat, zal ter goedkeuring aan het parlement worden aangeboden na de komende verkiezingen, de wereld op zijn kop..!

IJsland is nog geen lid van de Europese Unie, maar heeft op 23 juli 2009 het EU-lidmaatschap aangevraagd. Het land is lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), samen met Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. In 1992 tekende IJsland het EER-akkoord met de EU. Dit akkoord was ontworpen om EVA-landen deel uit te laten maken van de Europese markt zonder dat zij lid van de EU zijn. IJsland blijkt nu al het leukste en vooral spannendste jongetje van de klas te worden...

Enkele artikelen uit de nieuwe grondwet van IJsland

Art 15: Recht op informatie. De informatie en dokumenten waarover de publieke overheden beschikken moeten zonder uitzondering ter beschikking zijn en de toegang voor het publiek tot al deze dokumenten moet door de wet gegarandeerd worden.

Art 63: Oprichten van een Controlecomité van de verantwoordelijkheid van de Regering. Een onderzoek naar de maatregelen en beslissingen van de regering kan door 1/3° van de parlementsleden gevraagd worden.

Art 65: Recht van Rechtstreekse consultatie. 10% van de kiezers kunnen een nationaal referendum vragen over de wetten die in het Parlement gestemd worden.

Art 66: Mogelijkheid voor rechtstreelse interpellatie van het Parlement. 2% van de kiezers mogen een vraag voorleggen aan het Parlement en een wetsontwerp kan er neergelegd worden als het door 10% van de kiezers gesteund wordt.

Art 90: Regeringsvorming: De Eerste Minister wordt door het Parlement benoemd.

Art 99: Onafhankelijkheid van de rechtbanken. De onafhankelijkheid van de rechtbanken moet door de wet gegarandeerd worden.

De nieuwe Grondwet moet aan een referendum onderworpen worden voor het door het Parlement gestemd wordt. Dit moet gelijktijdig plaats vinden met de presidentsverkiezingen op 30 juni of in het najaar.

Slaat deze revolutie over naar Spanje..?
De Spaanse lente, de sterke protesten tegen de hoge werkloosheid in Madrid op het plein Puerta del Sol, zijn geïnspireerd door de IJslandse pannen- en pottenrevolutie in 2008. Dagblad El Pais schrijft dat vooral jongeren de IJslandse fluwelen revolutie als voorbeeld zien. Bij die betogingen werd begin 2009 de IJslandse regering naar huis gestuurd. De Spaanse betogingen zijn al een week aan de gang. Duizenden betogers gingen de straat op in de aanloop naar de lokale verkiezingen aanstaande zondag. De Kiesraad in Madrid heeft demonstraties dit weekend heeft verboden. Spanje heeft met 21,3% heeft het hoogste werkloosheidscijfer van de Europese Unie.

Deze tekst is van Peter Vereecke, oud-burgemeester van het plaatsje Evergem (B). Hij heeft de Belfourt-groep opgericht en schrijft regelmatig zijn commentaren in een Belfourt-brief.

x

 * * *

De stille IJslandse revolutie..!

 

x
Het is heel opmerkelijk dat de laatste jaren IJsland van de aardbol lijkt verdwenen te zijn. Toch stond in 2008 dit kleine eiland in het centrum van de belangstelling als slachtoffer van de eerste bankencrisis. Er werd toen bijzonder zware druk uitgeoefend op de bevolking om de banken via een bailout te redden met als gevolg een heel zware schuldenlast. Maar de IJslandse bevolking dacht er anders over en nam via het parlement de volgende maatregelen..!

 1. de volledige regering werd ontslagen
 2. de premier werd officieel aangeklaagd voor een volksrechtbank
 3. via referendum werd besloten de schulden niet af te betalen
 4. de banken werden genationaliseerd
 5. burgers hebben zelf de grondwet herschreven

En waarom we hier zo weinig over in de kranten hebben kunnen lezen, blijft natuurlijk een vraag, want feitelijk komt het erop neer dat de IJslanders een ‘democratische revolutie’ hebben gepleegd.. Wat is het resultaat van deze 5 stappen..? De toestand nu :

 1. stabiele economische groei van ongeveer 2,5 %
 2. voorbeeldige participatieve democratie
 3. de nieuwe grondwet zal in het najaar ter goedkeuring voorgelegd worden
Fokke & Sukke papiergeld..

Hoe kon dit gebeuren?
Deze geweldloze revolutie kon plaatsvinden omdat de bevolking opstond en heel cool reageerde met een ‘NEE’ aan EU en ECB Waarom ? Zowel de Europese Unie als de Europese Centrale Bank worden volledig gecontroleerd en zijn volledig eigendom van privé-families . Deze dreigden IJsland ermee dat het niet aanvaarden van de schuldlast om de banken te redden van hen het ‘Cuba van het noorden’ zou maken. Omdat zij het aangedurfd hebben Europa de rug toe te keren hebben ze zichzelf ervan gevrijwaard het ‘Haiti van het noorden’ te worden.

De druk van EU en ECB rust nu op Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en straks nog andere landen. Waarom lezen we in kranten niets over deze vredelievende structurele Ijslandse oplossing?  Omzeggens alle mainstream media worden op het hoogtste niveau gecontroleerd en gecensureerd. Gevolg : bepaalde problemen worden verzwegen en leugens blijven schaamteloos herhaald worden. In dit geval : de machthebbers zijn als de dood dat het voorbeeld van IJsland navolging zou krijgen.

De machtigste familie van deze elite zijn de Rothschilds. Hun rijkdom hebben ze opgebouwd via hun banken en hun geldsysteem. Deze familie zit achter alle belangrijke conflicten, oorlogen en revoluties van de laatste twee eeuwen.
Enkele cijfers over deze Rothschild-familie: hun globaal vermogen wordt geschat op 490.000 triljoen dollar, wanneer we hier de ‘nullen’ in plaatsen, komt dit getal tevoorschijn.. US$ 490.000.000.000.000.000 dollar rijk. Als we elementaire wiskundige kennis toepassen, leert ons dat er met  7.000.000.000 (miljard) mensen op deze aarde, voor ieder mens een kleine US$ 70 miljoen dollar beschikbaar is..!  Bij het contempleren van deze cijfers keert de maag van al wie nog een greintje rechtvaardigheidsgevoel heeft : elk van de 35.000 kinderen die iedere dag wereldwijd sterven van honger, dorst & ziekte verlaten deze aarde als potentiële multimiljonair.

Dit is geen complottheorie. Dit zijn feiten en cijfers die aantonen dat het waar is : het lot van 7 miljard wordt bepaald door enkele duizenden, die alle macht en alle rijkdom hebben. Deze toestand is er niet ‘per toeval’ gekomen of omdat zij gewoon handige zakenmannen zijn maar omdat ze daartoe achter de schermen hebben besloten en dit plan vanuit hun machtspositie uitvoeren. Zolang wij als mensheid hiervoor blind bliljven en dit aanvaarden walsen we verder richting afgrond …

Hoogachtend,

Peter Vereecke

oud-burgemeester Evergem

Initiatiefnemer Belfort-group

 

 

22 gedachten over “De stille IJslandse revolutie..!

 1. Dikke pluim voor IJsland dat het aandurfde de middenvinger op te steken naar de banksters en hun medeplichtigen. Ook Ierland lijkt dezelfde weg op te gaan, zij het voorzichtiger. Alles hangt dus af van de morele kwaliteiten van de leiders van het land, zoveel is duidelijk. Gezagsdragers die de belangen van de bevolking op de eerste plaats stellen en inspraak geven zijn op dit ogenblik uiterst zeldzaam.
  Ik vraag mij af hoe Hollande het gaat doen. Een en ander geeft een sprankje hoop… In België zegt men : “Wanneer het regent in Parijs, druppelt het in Brussel”.
  Allez, vooruit!

 2. Zouden we ook in Nederland moeten doen want wat hebben we nou aan die politieke lui in Den Haag ?? Helemaal niet toch ? Het land moet weer terug in eigendom van de mensen die er wonen.

 3. Dit is echt goed nieuws. Ook in ‘onze lage landen’ kan dat! Misschien dat we NU eens eindelijk ‘volwassen’ moeten worden en op eigen benen gaan staan. Mensen we hebben net zoveel power als zij die ons regeren. En machthebbers go up with flow zolang het nog kan! Een schok kan hard aankomen! Als het ‘schip’ zinkt wees dan niet ‘eigen’ wijs pakt die ‘hand’ die u wordt aangereikt! Een oprecht gebaar om met ze Allen samen te komen in onze Nieuwe Wereld voor ons Allemaal. Er is gewoon meer dan alleen macht, geld, hebzucht en technologie. Zaken die ooit een doel hadden maar dat doel is bereikt. Nu is het zaak om te werken aan uw bewustwording dan kunt Echt Alles krijgen wat u Echt wil. Echt voor iedereen geen schaarste meer maar overvloed. Zet die bril eens af en zie hoe onze Wereld er Echt uitzie. Zo wijds, zo mooi, zo vol liefde, zo natuurlijk, vanzelfsprekend, alles in overvloed, alles in evenwicht ik ga zo ver dat ik zelf zegt dat onze huidige technologie helemaal niet meer nodig is. Zelfs internet niet meer omdat het alleen nodig was om onze bewustwording te versnellen. Want al onze nieuwe Kennis en Waarheden zitten in de Natuur, het eeuwige, oneindige, het volmaakte. Zo dichtbij, maar voor zovelen ‘gevoelsmatig’ veraf. Geloof in je eigen kracht met altijd een geweten. En je zult ontdekken wat je nodig hebt om Echt te leven. Succes.

 4. Eco no Me Econome ESM

  Eco no Me ESM is Satan’s M(o)ther E, S, M……………

  Father “Committee 300” Link “Wel Link zaaide zijn vrucht”
  Her Ken de vrucht aan zijn Wer(K)en

  één op Roep aan de DNB ESM Top Stop de vervuiling door de letters E, S, M
  Beelt(en)is te misbruiken. Alle Cijfers en Letters van Alpha tot Beta zijn al overdadig vervuilt.

  Emailadres info@dnb.nl
  De Nederlandsche Bank N.V.
  Afdeling Communicatie
  Communication Department
  Informatiedesk
  Informationdesk
  Telefoonnummer: 0800 – 020 1068 (gratis)

 5. Nu denk je dat met alle rompslomp van het huidige gevallen kabinet, het een en ander goed gaat komen en dat er weer een paar nieuwe Partijen zich gaan voordoen, hopend op een nieuwe Pim Fortuyn achtige Style, is niets minder waar. Je hoort men over SOPN situeren als nieuwe Partij, nu blijkt dat:

  “Johan Oldenkamp lijsttrekker zich heeft voorgesteld bij SOPN;
  Het SOPN-bestuur is zeer verheugd dat Johan Oldenkamp de lijsttrekker is van de SOPN-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september aanstaande. Johan legt nu de laatste hand aan de eerste versie van het SOPN-partijprogramma. Dit programma wordt op vrijdagochtend 25 mei aanstaande openbaar gemaakt via een online pdf-document, waarna het ’s avonds wordt gepresenteerd in Soest.”

  Zou het kunnen zijn dat Hij die de Gizah klok ontdekker straks het baan brekende werk gaat overnemen van Rutte (ook al stinkerd!), dan zitten we met een vernieuwde bloedlijn affaire. Ik ga alvast maar verhuizen naar Griekenland of zo…

  1. Het oplossend vermogen is altijd de Eenheid. Ik wens die Oldenkamp succes bij SOPN. Als die instaat is + en – met elkaar te verenigen met een geweten (gevoel en verstand) in evenwicht dan maakt ie kans. Maar eerst moet ie zijn eigen + en – op orde hebben want alleen creaties die zoden aan de dijk leggen worden vanuit de Eenheid (0) geboren. Scheppen uit alleen + of – zijn maar halve waarheden. Die de Schepper uit evenwicht doet brengen. En onbalans betekent weer onbewust en dat leidt weer tot stilstand, herhaling en ervaar je weer alles als chaos en je mag weer overdoen in dit of volgend leven. En zijn je Scheppingen voor Niets geweest want hoogmoed kun je weer ten val brengen. Johan behoort wel te beseffen dat zijn wens ‘bewust’ genomen dient te worden en daarna losgelaten moet worden en zijn gewetenskeuze niet alleen voor hemzelf maar voor anderen goed behoren te zijn. Gaat ie alleen voor de macht, geld en hebzucht dan zal ie niets bereiken. En Johan vergist u niet politiek is concessie, het poldermodel, een systeem dat pretendeert democratisch te zijn maar dat het helemaal niet is. Als de basis niet is de Grondwet, want die we hebben allang niet meer.Wat is da je fundament? We hebben zoveel uitzonderingen op die Grondwet dus Gw is van generlei waarde dus momengeel geen stuiver waard. Mede ook dat het is vervangen door het Eu verdrag van Lissabon zonder onze toestemming. Ook dat is onevenwicntig en gedoemd te mislukken. En de Natuur zal dat is automatisch herstellen en keert weer terug naar het nulpunt(evenwicht). Want eu verdrag was een verstandskeuze (+) en de gevoelskeuze(-) rekening houden met het volk daar werd geen rekening gehouden. Daarom is dat knip en plak werk, verdeel en heers, door de bomen het bos niet meer zien, blijven leven in je illusie, een kansspel, winnaars en verliezers, het grote Geheel niet meer zien, spijt, reincarnatie, het Levenspel uit handen geven omdat je dan niet meer zelf kan regisseren vanuit de concessie dus pappen en nathouden. Zeggen en doen wordt dan wel heel moeilijk om van uit de ‘bestaande matrix’ iets Nieuws op te bouwen. En Johan pas op al het werk die tot nu toe verricht hebt met een goede intentie kan zomaar in een knip met de vinger in het Niets verdwijnen. In iedere geval sterkte en succes.

  1. Hopelijk toch geen familie van Rita huh ?
   Wie weet doe ik een keertje gek en gaan ik wel stemmuh .

  2. Zelf ga ik denk ik maar de Cannabis sativa ‘Hollandica’ partij opstarten , heb ik uit elke coffeeshop tenminste 2000 aanhangers plus degenen die er niet in mogen omdat ze geen lid hebben . Legale wiet , biodiesel op hennepzaad , herintroductie van henneppapier en geen Monsantokatoen maar hennepvezels .
   Cozmic 4 president 🙂 if economy stays low , we stay high !!!

  3. @ cozmic 8.2
   Sinds wanneer mogen vrouwen de coffeeshop niet in?

  4. ghaah, geen lid, ik dacht al, dat ze geen lid hebben, die mogen er niet in, Johan is president tegenwoordig van 1 of andere partij, daar kunnen buitenaardsen ook lid van worden zeggen ze in de wandelgangen..

 6. En de volgende aanval = de beste verdediging van Rosenthal:

  http://www.nu.nl/buitenland/2820286/zeker-92-doden-in-syrische-stad-houla.html

  http://www.youtube.com/watch?v=7jfjIfO7BK8&feature=fvst

  Wanneer we begrijpen dat het internationale fascisme afkomstig is vanaf ons grondgebied (line-air geld & dus uw pensioenfonds waarmee ze veel kogels en geweren kunnen inzetten enzo)

  Dan is 12-9-12 het momentum om eindelijk het financiele fascisme wat al zo lang onze aarde heeft geteisterd te kunnen be-eindigen.

  Nederland was als het boekhoudkundige aparte land hoofd-dader numero uno omdat het een schuilplek was voor alle corrupte financiele fundacementen die machtsbolwerken all over the place in stand hielden en tegelijkertijd de kosmische rechtbank in gijzeling wist te houden.

  12-9-12

  Een nieuwe fatsoenlijke regering met gezonde weldenkende mensen die een einde maken aan dit piramidale model.

  De zwaarste straf voor Ab Klink ? Het klinkt als muziek in mijn oren ! Alle politici werden betaald om de essentie van ons financiele kankergezwel uit beeld te spelen en het over allerlei fictieve issues te hebben.

  Uw Webgrootmeester zal 1-kennig zijn.

  12-9-12 is de kosmische datum waarop normale mensen weer het heft (van de EMS) in handen nemen.

  1. Misschien moet ik u op de hoogte stellen van een bizarre persoonlijke ontdekkingstocht die met mijn ouderlijk gezin te maken heeft:

   De tante van mijn dochter heet Karin Dekker en zij en haar netwerk lijkt zeer waarschijnlijk verantwoordelijk te zijn geweest voor vele, vele moordpartijen (verdiep u in de RAF en haar methodes)

   U zal op de hoogte gehouden worden over dit aspect van onze omgeving zodat u weet met welke zieke pathologische zieke geesten u te maken heeft gehad. Mijn directe familie blijkt zeer wel mogelijk een onderdeel van een moordmachine te zijn geweest waarbij een grootschalig onderzoek inmiddels gaande is om alles in kaart te brengen.

   Yge Visser is op weg naar zijn geboortestad om de duivel uit onze stelling te verwijderen en de balans te herstellen.

   Wees alert op de meeste bizarre informatie waar u geen idee van had …. (voorgeschreven medicijnen met etiketten zijn een toegang om mensen dood te maken als u de positie had om van invloed te zijn ….)

   Mijn naam is mij gegeven: de sluiswachter tussen oud en nieuw.

   ps u begrijpt dat ik voorzichtig moet zijn in mijn verbale uitingen en nipt binnen de grenzen dien te blijven om deze duivels geen enkele mogelijkheid aan te reiken dat ze de kans krijgen om onze autoriteiten op het verkeerde been te kunnen zetten 🙂 U zul binnenkort alle bewijzen te horen en te zien krijgen….
   Ab Harrewijn mag u ook ff checken op zijn plotselinge overlijden 🙂 Het is immers beter te weten dan denken te weten !

   We zijn met velen & we zijn bewapend omdat politie en militairen door de juiste informatie de goede kant opkijken … naar achteren !

  2. Dat mijn vader geheel en al toevallig op de 1e dag van de zomer overleed bleek – achteraf gesproken – door invloeden van buitenaf toch iets toevalliger dan mij daar en toen werd gezegd …..

   http://www.youtube.com/watch?v=TcJ-wNmazHQ

   Dat mijn vader niet de enige was in die omgeving ? … dat was hun fout; de kosmos had toevalligheden in de stelling ingebouwd om erachter te komen .. argwaan bleek – achteraf althans – een kosmische vorm van logica.

   Mass-murder in Nederland door een fascistoide netwerk dat zich tegen 1-heid verweerdde …. uw webgrootmeester heeft de satanische glimlach op zijn gezicht staan en de daders op zijn netvlies 🙂

   Witte medicijnen waren een prachtig middel om zenden en ontvangen en de dood te combineren … op het gewenste momentum dat de macht daartoe opdracht wilde geven 🙂

  3. En fuck al die politieke partijen met hun goedbedoelende hippie-gezeik. Het is macht, geld en corruptie van de zwarte schuldenberg.

   Thats all.

   Flikker die SOPN-ers met hun sandalen maar in het rode vuur van de aarde die ik zal uitstorten als ik binnenkort aan zet zal zijn;

   U zult er geen genoeg van krijgen 🙂

   Telefoneren = Graat-is (afgezien van de gedeelde kosten van de infrastructuur)
   Energy = Graat-is (afgezien van de gedeelde kosten van de infrastructuur)
   Wonen = Een vanzelfsprekend graat-is recht

   Uw stelling is toe aan een ‘lichte verbetering’ 🙂
   Rekent u maar op echte leiding in plaats van de suggestie van leiding 🙂

   Yge Visser neemt internet serieus en zegt: Democratie gaat strax via 1 web-site …. De Waarheid en niets anders dan dat 🙂

   Politie en Jusititie en Militairen zijn straks weer 1 binnen ons in plaats van misbruikt te worden voor de laatste der mohicanen (financiele corrupte boekhouding)

  4. Koningin Bea wil ik bij deze een kleine winstwaarschuwing geven; uw familie is inmiddels gepenetreerd door ons team en u zult netjes uw trial gaan meemaken na 12-9-12.

   Het was een lange zit; het was een pittige opdracht maar nu ?
   Nu kan ik mij eindelijk vrij gaan bewegen en het spel openbaren 🙂

   De koninklijke familie vormde onderdeel van het fascistoide spel en wordt vanzelfsprekend ter verantwoording geroepen door uw kosmische schaakgrootmeester GreYsE muizen hadden Yge ook al geschreven zoals Energy, Egypte … etc etc 🙂

   Het eindspel was immers – altijd al – een schaakterm .. 🙂

   12-9-12 Een vl-yge-nd team in Den Haag !

   ps het koningshuis had de suggestie van een grootmeester als hoofd van de hofhouding ter beschikking staan; geen heuse grootmeester; een klein inhoudelijk verschil !

  5. Ik heb net Tim Kuik van “Stichting Brein” gesproken en die zal binnenkort net als de Piratebay jou ISP ook eens gaan blokkeren…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.