Advertentie

Nederlands staatsburger in hongerstaking..!


x

x

Eerste Nederlandse staatsburger in hongerstaking tegen Staat

2015 © Martin Ackermans

x

Martin Ackermans neemt het op voro
Martin Ackermans neemt het op voor Hannah van Gelder.

Begin november 2015 vernam ik, Martin Ackermans, via een Youtube-filmpje via Facebook voor het eerst dat voor Hannah van Gelder (55) uit Gorcum ‘de maat meer dan vol was’ en dat ze al in augustus jl. besloten heeft om te stoppen met eten. Haar enige doel is het vragen van aandacht bij de Tweede Kamer middels spreektijd voor ‘haar’ zaak, niet alleen haar individele zaak, maar ook voor al die (onzichtbare) Nederlanders die, als gevolg van het sociale beleid in Nederland de afgelopen jaren, waaronder de invoering van de Participatiewet op 1 januari jl, niet meer kunnen ‘meedoen’ in onze maatschappij. 

De druppel die bij haar de emmer deed overlopen was het (te) laat hebben ingediend van een medische vragenlijst bij het UWV, die ze niet (op tijd) had ontvangen, waardoor haar haar uitkering deze zomer (2015) werd onthouden en ze geen geld meer had om te eten. In augustus was voor haar de maat vol en heeft ze, na 9 maanden zorgvuldig wikken en wegen, besloten tot deze ultieme daad van verzet.

Geen angst voor de dood
Vanuit haar achtergrond als stervensbegeleider in de zorg heeft ze in haar carriere honderden mensen op een liefdevolle wijze op een zorgzame manier stervenden naar het hiernamaals begeleid. Ze is dan ook niet bang voor de dood, en daar nu nog helemaal niet mee bezig, alhoewel de fysieke beperkingen na bijna 100 dagen toch hun tol beginnen te eisen. Elke week krijgt ze medische en psychische controle of ze nog toerekeningsvatbaar is. Volgens de literatuur treedt na 80 dagen de dood in. Ondanks het feit dat Hannah nog leeft, wat doet vermoeden dat Hannah een medisch wonder is, is het te verwachten dat haar lichaam op een gegeven moment het point-of-no-return nadert: dan zijn alle koolhydraten en vetten in het lichaam verbrand en begint het lichaam zichzelf ‘op te eten’: de organen worden dan langzaam afgebroken.

Ook een spreekbuis voor de maatschappelijk stem-lozen
Ze heeft in haar leven altijd klaargestaan voor mensen aan ‘de onderkant’ van de samenleving. Nu wil ze een stem geven aan een grotere groep, bijvoorbeeld zij die in schaamte in (stille) armoede leven, of die wekelijks gedwongen zijn naar de voedselbank te gaan, of de werkenden die ondanks hun baan toch nog onder de armoedegrens leven, of de 400.000 kinderen die in armoede opgroeien, of de gehandicapten en de  chronisch zieken die de gestegen ziektekostenpremies niet meer kunnen ophoesten.

De tweede hongerstaker; copy-cat?
In navolging van Hannah is onlangs ook Claude Vermeulen (45) uit Almere in hongerstaking gegaan. Ook hij heeft op een dramatische manier kennisgemaakt met de paarse krokodillenmentaliteit die nog in menige overheidsinstelling heerst en ziet een hongerstaking nog als enige uitweg, omdat hij niets meer te verliezen lijkt te hebben. Is het te verwachten dat meer Nederlanders op het idee komen om een hongerstaking te beginnen?

Nederland is een beschaafd land; we leven toch in een democratie?
Bij veel mensen die dit verhaal nog niet eerder hebben gehoord en aan wie ik dit verhaal vertel, voel ik het ongemak en ongeloof. “We leven toch in een democratie?” of “Ze kunnen toch een uitkering aanvragen?!” De zogenaamde “biologie van de ontkenning of “cognitieve dissonantie” treedt dan op. “Het kan toch niet zo zijn dat iemand overlijdt door een hongerstaking in een beschaafd land als Nederland?!” Veel mensen willen het waarschijnlijk ook niet horen, omdat ze zich niet willen voorstellen dat zij zelf in zo’n situatie zouden kunnen komen. De angst zorgt ervoor dat de ‘mind’ allerlei rationele verklaringen en argumenten verzint om maar niet te hoeven voelen. Want ja, als we teveel empathie zouden voelen, tja, dan krijgen we een ongemakkelijk en misschien zelfs een onmachtig gevoel.

De Tweede Kamer
In de week van 16 november heb ik contact opgenomen met de Participatiewet in hun portefeuille houdende Tweede Kamerpolitici. Zie dit Youtube-filmpje:

Hierbij vallen mij twee zaken op:

1. Het ongemak van persvoorlichters en politici: als mens willen ze (mogelijk) best wel helpen en begrip opbrengen, maar als politicus ervaren ze dit, vermoed ik, als een mijnenveld. Niemand wil zijn of haar vingers eraan branden, met als resultaat dat er niets gebeurt. Het kan mogelijk ook onervarenheid zijn, want Hannah is de 1e Nederlandse staatsburger die tot deze drastische daad heeft besloten en waarschijnlijk is een geval ‘hongerstaking van een eigen staatsburger’ nog niet verwerkt in de Stoomcursus tot Kamerlid.

2. Na een artikel in de Gorcumse Courant op 25 augustus is het oorverdovend stil geweest – en nog steeds – in de mainstream media, terwijl duizenden mensen inmiddels al mails hebben verstuurd naar SBS6, RTL, NOS, Telegraaf en waarschijnlijk ook de andere grote kranten om ze op deze absurde situatie te wijzen. Wat is de reden dat de media Hannah doodzwijgen?
x

Mijn verzoek aan u
x

Hannah van Gelder
Hannah van Gelder

Allereerst: de ultieme oplossing om – wellicht het ook bij u optredende – gevoel van machteloosheid te doorbreken, heb ik niet. Ik vind, als Nederlands staatsburger, maar eigenlijk vooral als mens, wel dat dit een absurde situatie is die niet past in een land dat zich beschaafd en volgens de statistieken ook tot een van de gelukkigste landen ter wereld behoort. Als we een Derde Wereldland zouden zijn, waarin de meeste mensen hun hoofd nauwelijks boven water kunnen houden, dan zou ik de situatie makkelijker kunnen begrijpen. Maar we leven nu hier in een land waarin vorig jaar het aantal miljonairs met ruim 13% naar 98.000 is gestegen, dus het geld en de middelen om elkaar te helpen (over)leven, is er wel. Het is alleen een kwestie van lef om te durven kiezen.

Echter: alles dat niet openlijk wordt besproken, behoudt z’n verstikkende macht en blijft onze machteloosheid voeden. Mijn idee is het lanceren van een social media-campagne en website waarin mensen hun gevoel van macht(eloosheid), boosheid en andere gevoelens kwijt kunnen en tegelijkertijd kunnen omzetten in concrete actie door het massaal (automatisch) versturen van e-mails naar media, BN’ers en de Tweede Kamerleden van hun keuze. Niet zozeer om nu meteen met een oplossing te komen, maar om politici uit hun comfort zone te laten brengen en ze als mens te durven laten optreden.

Het is voorstelbaar dat Hannah op korte termijn overlijdt. Dan zullen er allerlei vragen gaan spelen als: was de regering hiervan op de hoogte, en zo ja, hoe lang al? Dan treedt er wellicht een minister of staatssecretaris af en gaan we verder met ons leven. Of komen er dan juist meer mensen die niets hebben te verliezen, ook op het idee om in hongerstaking te gaan?

Ben jij creatief?
Ben je in staat om jouw gevoel van betrokkenheid, empathie of macht(eloosheid) om te zetten op een creatieve manier zodat je ook andere, nog onbewuste Nederlanders, bewust kunt maken? Of heb je andere ideeen? Graag mailen naar info@ derijdendekoffer.nl Dank en tot ziens!

Martin Ackermans, 22 november 2015

Meer informatie:

https://www.facebook.com/groups/531041220394439/

https://www.facebook.com/hannah.vangelder.54

https://www.facebook.com/claude.vermeulen

58 gedachten over “Nederlands staatsburger in hongerstaking..!

 1. Toch niet normaal,
  dat het zover moet komen,plichten hebben we hier zat….
  maar ook rechten.Overal is geld voor blijkbaar,maar waar het nodig is,laten ze de mensen barsten.

  Sterkte !

  1. De Bijstandswet is toch het vangnet voor als de andere uitkering niet wordt toegekend. Zij moeten een aanvraag om Bijstand echt aannemen en bij afwijzing kan je hiertegen in beroep gaan.Heel erg dat je niet gehoord wordt. Hier moet iets aan gedaan worden. Veel sterkte voor Hannah.

 2. Ik kan hierin maar 1 ding melden. Het boek “Het meest gevaarlijke bijgeloof” van Larken Rose vermeld dit al. Gezag (dus ook regering) democratie of niet, is altijd kwaadaardig, op zijn minst onmenswaardig. Om dit standpunt te kunnen begrijpen, en om het licht na gezag te kunnen zien? lees het gratis op internet te verkrijgen boek.

 3. Dit lijkt op een machtsstrijd om het gelijk door de overheid met de dood als ‘lachende’ derde…
  Dus ook als je kunt staven iets te laat binnen hebben hebben gekregen en dus niet op tijd kan voldoen aan de vaak ABSURDE eisen, kun je LETTERLIJK DOODVALLEN, de overheid gaat over lijken

 4. Hieruit blijkt eens te meer dat overheden niet deugen, niet voor zich zelf en zeker niet voor hun eigenlijke werkgever : HET VOLK…. Regels zijn bedacht om hun wanbestuur achter te verschuilen ipv zaken in goede banen te leiden. Regels worden gebruikt om mensen hun welvaart en geluk te onthouden, om ze arm en vooral onwetend te houden. Al het geld moet naar de rijkste der rijken en alles en iedereen moet daarvoor wijken. De zogenaamde overheidsdienaren, de door ons zogenaamd vrijwillig verkozen zijn, zijn niets anders dan lakeien van de bankiers die de hele mensheid in een wurggreep houden.Diezelfde bankiers die steeds meer controle willen en steeds meer armoede veroorzaken bij het gewone volk. De simpelste manier voor ons om dat te dwarsbomen is bij betalingen niet voor het gemak te kiezen maar je pinpas alleen te gebruiken om zoveel mogelijk cashgeld van je rekening te plukken. Steeds maar weer en altijd maar weer en vooral ook massaal. Daarmee dwarsbomen we in ieder geval hun plan om ons helemaal op de knieën te dwingen en het cashgeld af te schaffen. Dat is waar het schorem van droomt. Ontneem ze de mogelijkheid om dat te bereiken, we winnen een belangrijke slag in de strijd. We zijn namelijk niet in oorlog met I.S. of wie dan ook, we zijn in oorlog met het bankiersgilde en wij zijn in de meerderheid en dat weten ze.Ze schijten dan ook in hun broek voor het moment dat mensen dat gaan beseffen. Ze stellen dan ook alles in het werk om ons af te leiden, ons in ellende en angst te storten, om ons te weerhouden van het besef wat er werkelijk gaande is, namelijk : totale oorlog tegen de mensheid. Je moet het gore lef maar hebben met zo’n piepklein stinkend rijk clubje psychopaten. Minder dan slechts één procent van de mensheid zou ze kunnen vermorzelen.Ik zie dan ook meer mogelijkheden in strijdvaardigheid dan in opoffering om aandacht te vragen voor onrecht.Met alle respect overigens voor deze meer dan moedige daad om in hongerstaking te gaan, maar reëel gezien kan ik het met geen mogelijkheid zien als een gelijkwaardige strijd die ook maar een schijn van kans van slagen zal hebben. De mainstream media zal er zsm het zwijgen toe doen. We moeten massaal gaan beseffen wat er precies gaande is en dat besef is in hoog tempo groeiende. Daar put ik hoop uit.

  1. Daar ben ik het zo verschrikkelijk mee eens ….en dan praten we nog niet over al het gif wat over ons wordt uitgestort om ons allemaal ziek te maken.
   We zijn met te veel mensen hier op deze aardbol.
   ZIJwillen zich van ons ontdoen op een meer dan mensonwaardige manier.
   Dan heb ik het over de CHEMTRAILS!!!!!!

 5. Je bent als mens verantwoordelijk voor je zelf, en dit in de breedste zin van het woord.
  De overheid voor ziet in vele gevallen in het noodzakelijke, maar is geen familie of vriendschappelijke relatie van de burgers.
  Nederland hangt aan mekaar van sociale uitkeringen en subsidies, dat is de manier om je tot slaaf te maken.
  Mijn respect gaat uit naar de genen die dit systeem afwijzen, en hoe dan ook voor zich zelf weten te zorgen.
  Hannah kent de weg om de nodige aandacht te krijgen, een eitje van de PS vind dit ook wel een aardig tijdsverdrijf, in één wereld vol echt menselijk leed, wat ook in Nederland vaak voorkomt, vind ik dit niet op zijn plaats, een gezonde jonge vrouw, en dan ook nog met een flinke dosis intelligentie, weet zich toch wel staande te houden lijkt mij !

  1. @ jenne

   Nederland hangt aan mekaar van sociale uitkeringen en subsidies, dat is de manier om je tot slaaf te maken.
   Je bent duidelijk al erg lang weg uit nederland,en pas als je hier weer woont en rond moet komen van een uitkering zie je de werkelijke situatie. De mensen hier worden aan alle kanten uitgeknepen en leeg geroofd. De rek is eruit en de lol is eraf !! En als jij denkt dat het een pretje is om in een sociale uitkering te zitten , ben je in mijn ogen deel van het probleem en zeker niet van de oplossing!

  2. Beste Marcel, heb nog nooit ook maar één cent nodig gehad van anderen, heb wel altijd veel betaald, ik weet niet of ik een probleem ben.
   Maar ik begrijp heel goed dat als je afhankelijk bent van deze criminelen, dat het lachen je dan wel vergaat!
   Maar de wereld is groter als Nederland, en als je niet minder valide bent geestelijk of lichamelijk, zijn er toch nog steeds kansen, om je zelf te bevrijden, maar dat kost offers !
   En als dan iemand die je helemaal niet kent, gaat vertellen dat jou denken het probleem is wordt ik pissig, weet van familie dat er legio mensen zijn vol op profiteren van het systeem, en dan ook nog hun mond vol hebben over de sociale onterechtheid, nu in mijn jeugd hebben we het vaak genoeg met heel weinig geld moeten doen, en waren dan aangewezen op onze inspiratie en het ontdekken van mogelijkheden, maar goed, het zij zo, ik kan er toch niet veel aan doen, buiten mijn vrienden en familie kring, groet Jenne

  3. Laten we een simpel voorbeeld nemen.
   Vroeger hadden we nog de ziekte wet en daar is het fout gegaan.
   Als het ging vriezen zei de werkgever ga maar in de ziektewet want we kunnen nu toch niets doen.
   Dus de werkgever liet de ziektewet de kosten dragen die eigenlijk voor hem waren waardoor het te duur werd.
   Vervolgens zijn velen afgekeurd die best nog werken konden maar het gewoon niet wilden maar wel profiteren.
   Heden ten dage is het zo dat je pas bij 80% arbeidsongeschiktheid een volledige WGA (WIA)uitkering krijgt wat niet lang zal zijn want dan ben je terminaal of heb je niet veel meer tegoed alles wat onder die 80% en boven de 35% arbeidsongeschiktheid zit moet aangepast werk zoeken in een tijd dat gezonde mensen achter elkaar op straat komen te staan wegens te weinig werk (er is wel werk maar dat doen machines)zij krijgen dan een uitkering en als ze toch werk vinden wordt dat in mindering op hun uitkering gebracht en heb je nog meer pech en zit je beneden die 35% dan heb je pech en krijg je als je geen werk meer hebt een bijstandsuitkering wat geen vetpot is als je al rond kan komen.
   Dank hiervoor aan vroegere werkgevers en zij die toen hebben geprofiteerd.

  4. Jenne, Mijn nichtje(21) is kapster en kan zwart 24 uur knippen als ze wil, maar niemand geeft haar een vast contract met bepaald zoveel uren. Ze kan alleen 0 uren contracten krijgen. En dit geldt voor meerdere vooral laag opgeleide banen. Ze is niet in staat om zelf iets te beginnen. Ze kan niet eens fatsoenlijk rekenen en de belastingconstructies zijn voor haar veel te moeilijk, daar moet je ook een bepaald mens voor zijn. Een boekhouder inhuren is veel te duur. Jenne, als je hier een vaste werknemer in dienst hebt, dan moet je tegenwoordig zelf de ziektekosten betalen. Vroeger betaalde het GAK dat. Maar eigenlijk gaat het bij Hannah daar niet om. Het gaat erom dat je waardig/als mens behandelt wordt. Niet als een propje papier de prullenbak wordt ingegooid.

  5. Elise49, ja dat bregrijp ik, maar ooit werd er een familie lid klem gezet door eenambtenaar van de KvK, over iets nou ja, ik ben toen met hem naar het Minesterie in Den Haag gereden van Economische zaken, moesten wachten en kregen toen een mijnheer te spreken, en ik heb hem alles rustig uitgelegd, en toen kreeg mijn familie lid te horen, dat hij zijn zaakje verder mocht blijven voeren van wege zijn hoge leeftijd., maar 2 jaar de tijd kreeg om de benodigde diploma’s te halen, dat heeft hij gedaan, heeft die mijnheer in den Haag een mooie brief geschreven, en hem vriendelijk bedankt, ook ambtenaren zijn mensen.
   Vroeger was de familie band een stuk sterker, heb vaak familie met kleine, sommetjes kunnen helpen, of mijn diensten verleend, of relaties ingeschakeld.
   In bepaalde omstandigheden kan een beetje hulp wonderen doen, en twee weten meer als één.
   Groet Jenne

  6. Ik zag laatst ergens een lijstje van de miljarden die de Nederlandse overheid jaarlijks heeft te spenderen, schrik niet: 1% daarvan gaat op aan uitkeringen van mensen die werkloos zijn (vaak uitgekotst door de bazen) of arbeidsongeschikt zijn geraakt (vaak vanwege hun zware werk!). Maar… let op… 36% van die miljarden verdwijnt in de zakken van de allerrijksten, en niet als salaris voor hun ‘werk’, Maar als belastingvoordelen en andere voordelige regeltjes. Hoezo is er een geldgebrek in Nederland? En waarom zou iemand zich schuldig moeten voelen als hij aan de kant wordt gezet omdat ‘het systeem’ hem/haar niet meer 100% kan inzetten?

  7. Money walks where bulshit talks.

   Geld is de ultieme slavenketting die u allen bind.
   De enige reden waarom men geld digitaliseert is om het bedrog van een falend systeem, gebaseerd op rente op rente te verdoezelen. Opdat u nooit door zult hebben dat de rijken der aarde alle bezittingen zoals grondstoffen hebben gekocht op basis van tegoeden.
   Geld wat nooit in de omloop is gebracht en wat ook nooit kan worden ingelost.
   Niet door ons maar ook niet door de rijken zelf.
   Dus bezitten ze feitelijk gesproken niets.
   Het zou tijd worden dat u en ik zouden eisen, dat vooral deze mensen hun schulden gaan inlossen.

   Schaakmat.

   Vr.Gr. Henk

  8. Henk, precies zo is het, het is allemaal fictief te noemen, en dan nog dit als ik en mijn familie cq vrienden genoeg hebben om als mens televen, mogen zij die egoïstische hebzuchtige psychopaten de rest hebben, om dat ik weet geld maakt niet gelukkig !

 6. Bij deze wil ik wanttoknow een heel groot compliment geven om dit naar buiten te brengen. Heel herkenbaar en zelf ook meegemaakt.(machteloosheid) In mijn omgeving zie ik ook mensen breken door het systeem. Hannah’s probleem is geen individualistisch geval. Elke branche weet het, maar alles loopt langs elkaar heen. Maar zoals ik hier al eerder vermeldde: de zorg overkoepelende organisaties(dokters/maatschappelijke werkers enz.) hebben al jaren geleden een dik rapport gestuurd naar de regering.(ik heb deze informatie gekregen van mijn huisarts, toen ik 8/9 jaar geleden in een lichamelijke burn-out was belandt/mede door overheidsinmenging dat puur op het systeem vaart.) Er is geen structuur meer te bekennen in Nederland. Mede door de vele veranderingen van wetten en mensen. Achteraf gezien was ik een proefpersoon van overheidsbeslissingen. Ik moest bv mijn kinderen alle dagen, alle uren aanmelden bij de opvang. Dat kan dus namelijk niet. Ik had nog geeneens een baan. De opvang weigerde dit dus om verschillende redenen. Dit is een voorbeeld dat de overheid dingen van mensen verlangt wat niet eens haalbaar is. Stel dat het wel kon, dan zou ik financieel er flink op achteruit zijn gegaan. Gedoe met betaling en administratie(belastingdienst uitbetalingen) hebben gekregen enz. Hieruit is de fraude ontstaan bij de vele opvangcentra. Mensen met weinig inkomen machtigden die directeuren van de opvang, zodat je van deze financiële rondslomp af was, want je hebt geen buffer. Dit was 1 van de dingen waar ik tegenaan liep. Het verhaal is langer, maar ga daar nu niet op in.
  Ook ik vind dat dit moet stoppen(elke dag lezen we dat mensen voor een trein springen en niemand denkt of doet iets aan de basis) en wens de rijdende koffer veel succes en Hannah heel veel sterkte. Voor mij ben je letterlijk een heldin! Maar ik hoop wel dat je in leven blijft, want doodgaan door een systeem, dat is het echt niet waard! Misschien denk je nu in je eentje te staan, maar achter jou staan heel veel lieve mensen, die je niet kent, maar jou heel goed begrijpen!
  Heel veel liefs,
  Elise

  1. Ik wil graag nog even benadrukken, dat dit gegeven niet alleen speelt bij mensen die met uitkeringen te maken hebben, maar dit speelt ook af op scholen, jeugdzorg enz. Het is echt een chaos aan het worden! Leraren die meer doen dan alleen les geven worden “knettergek” van die veranderingen en onderdrukkingsmiddelen. bv. dat gedoe met rekentoets. Dan wel, dan niet enz. Hele schema’s van lesgeven moeten aangepast worden enz. Leerlingen moeten verplicht zoveel uren stagelopen bij opleidingen, anders kun je niet slagen. Zoek maar eens stageplekken in deze tijd. Leerlingen die knettergek worden van wanbeleid op school. Worden gewoon ingedeeld bij klassen waar ze niet thuishoren.(andere richting). Slechte communicatie en het terug leggen bij de leerling.(lekker makkelijk toch) enz. enz.
   Maar goed, ik heb al eerder gezegd dat dit tekenen aan de wand zijn, dat we een WO 3 naderen.

 7. https://www.youtube.com/watch?v=Px-ciH5CJ4E
  111 dagen nu, wat een geweldige vrouw en een Belgische man doet nu ook mee.
  In het filmpje zegt Hannah :We moeten met allen een hele stad stilleggen; goed idee; wat is de datum?
  Iedereen een basisinkomen, dat is het beste. Ik heb het zelf ook meegemaakt, pgb-problemen.Gelukkig is ze niet op straat gezet.Dank je wel Hannah dat je dit doet voor ons allemaal,en ook Claude. Heel veel liefde.Akoeta

  1. Oh nee, het zijn 101 dagen, misschien dat Hannah nog 10 dagen leeft! Als je een reactie schrijft, zie je meteen die witte roos en de tekst; Bij het overlijden van Hannah van Buuren…(Hannah kan je buurvrouw zijn) Zo voor het te laat is: Let’s get cracking, what about tomorrow? Power to the PEOPLE! Akoeta

 8. Er is een nieuwe klasse opgestaan in Nederland., Een nieuwe klasse mensen, tenminste als je hen al mensen kunt noemen. Dat is de “Koude Klasse.” De politici en ambtenaren die het niet kan schelen hoe het met ‘hun’ mensen gaat. Mensen die zij nota bene vertegenwoordigen, wier belangen zij behoren te behartigen. Mensen op het pluche. Of mensen die bang zijn. Maar in elk geval mensen die geen hart hebben voor de samenleving waar ze zelf deel van uitmaken. Vroeg of laat zullen deze mensen ter verantwoording worden geroepen. Hier op aarde en in de Hemel of de ‘Spirit World.’ In de Tweede Kamer, door de publieke opinie, In de pers en in in de media. Of in hun geweten. En dan hoop ik dat ze net zo hardvochtig behandeld zullen worden als zij nu hun medemensen behandelen. Want niets doen, willens en wetens niets doen, is een misdaad. Maar het is nog niet te laat. Beste mensen neem je verantwoordelijkheid en doe iets. Doe iets. Doe wat je kunt doen, wat je moet doen!

 9. Wie kent er iemand in zijn of haar netwerk die in staat is de gevoelens van onmacht over deze zaak met Hannah of onmacht in een breder verband in een liedtekst om te zetten? En iemand die muzikant is? De Rijdende Koffer is u erkentelijk!

 10. Hallo,
  heel in het kort wil ik graag reageren op het artikel van Martin Ackermans….ik voel me enorm verbonden met de kern van wat hier speelt…Eigenlijk ben ik mijn hele leven een annorectisch meisje geweest met alle gevolgen voor het lichaam….daar kwam nog een zwaar ongeluk bij op mijn 16 levensjaar….3 jaar lang heb ik 32,5 kg gewogen….tot nu ( ik ben 55 jaar en ben een lange weg alleen gegaan …daar ik voelde dat de kern door niemand begrepen zou worden …Ik ben zeer spiritueel en werk momenteel aan de diepste stukken…..allemaal hebben ze te maken met waarom Hannah deze weg kiest. Ik kwam naar de aarde om haar te verheffen uit een vangnet van negativiteiten…maar er is alles aan gedaan om mij tegen te werken …..Ik leef momenteel met mijn twee studerende kinderen van €900,00…ik kon niet aan de participatiewet voldoen maar had gelukkig een gedeelte W.A.O behouden
  Ik bespaar jullie wat ik allemaal heb meegemaakt met belastingen , uwv bijstand e.d Ik kan niet voor mezelf opkomen want ik kan mij niet verlagen tot hun wijze van handelen maar dat neemt niet weg dat ik me niet sterk genoeg voel om te werken ..overigens op onzichtbaar terrein werk ik keihard.ik ben al 55 jaar aan het dood gaan , net als hannah kan ik deze wereld , niet verteren…maar ik heb alles bij me om haar naar waarachtige liefde te leiden …Zelfs de beste therapeuten ( oh ze houden zoveel van je zolang je ze kan betalen …duur betalen , want ze voelen zich natuurlijk erg veel waard )Hoe ziek is deze wereld.
  Als iemand van mij aan hannah een kus kan geven , een diepe omhelzing met daarin waarachtige liefde dat ik haar voel en van haar houd en haar begrijp zou ik erg dankbaar zijn ….zeg dat ze moet stoppen met dit niet eten …er is een andere weg………Liefs Monie

 11. We blijven met zijn allen één grote fout maken, die haast onuitroeibaar lijkt. De overheid is niet een groot dier of wat ook maar een samenraapsel van regels die worden uitgevoerd door mensen. Nu is het zo dat wanneer je een regel implementeert je hoofdelijk voor die aktie verantwoordelijk bent,je kunt je niet verschuilen achter “de overheid”zegt me dit te doen!
  In vele aanvaringen met de sociale dienst heb ik dat de medewerkers ook gezegt , ik houd u hoofdelijk aansprakelijk voor de door u opgelegde regels.Daarbij snap ik wel waarom u dat doet anders zit u namelijk zo op mijn stoel , en op de uwe iemand die de regel wel wil toepassen. Maar daarmee verandert er niets aan de verantwoordelijkheid die u draagt.

 12. Als je 100% afhankelijk bent van een systeem, maak je niet veel kans om dit systeem om ver te werpen, heb ook een beetje het gevoel, dat de zaamhorigheid onder de burgers in Nederland, en niet alleen daar, ver te zoeken is.
  Wat Marcel zegt is volkomen waar, de handlangers van ieder systeem, die de regels uitvoeren, zijn de kleine gecorrumpeerde mensjes, waar het heel moeilijk tegen te vechten is, het is bevel is bevel, misschien niet zo cru, maar toch onwrikbaar in hun uitvoering.
  Op zich is het natuurlijk een schande dat je met je petje in je hand je andere handje op moet houden, maar naar het schijnt, uit de commentaren te lezen is het de gewoonste zaak dat de overheid voor je zorgt, het was ooit de bedoeling om de zwakkeren en afhankelijke mensen een verdere afgang te besparen door ze financieel te steunen, maar toen de slaven drijfers er achter kwamen, hoe gemakkelijk het eigenlijk was, om gezonde jonge mensen te ketenen, met geld en mooie beloftes was het hek van de dam, de ééne helft werkt, ook voor de andere helft simulanten en luie flikkers, de echte zwakkebroeders en afhankelijken buiten beschouwing gelaten.

  1. De schoonmaaksters van het gemeentehuis waren te duur en dus werden ze ontslagen .Vervolgens “mochten”( zeg maar gerust moesten)ze het gemeentehuis schoonmaken vanuit een leer werkprojekt met behoud van uitkering , welenswaar stukken minder dan ze voorheen verdienden maar wel hetzelfde werk! Waar zijn daar de simulanten en luie flikkers te ontdekken?
   In de eemshaven worden klussen voor belachelijk lage prijzen aangenomen door onderaannemers die dan polen inhuren die werken voor een schijntje , en vervolgens helemaal niet meer uitbetaald worden vanwege failliesementen. De nederlandse werkloze komen niet eens aan bod want te duur en de aannemers starten een nieuw bedrijfje om het truukje nog eens uit te voeren, waar zijn daar de luie flikkers en simulanten?
   Mij is te kennen gegeven door de sociale dienst dat er geen werk meer is voor mensen van mijn leeftijd. nee jenne je bent heel kort door de bocht en denkt nog dat een uitkering een vetpot is .

  2. Marcel, ik ga niet argumenteren, maar ik weet dat er ook veel en nog steeds misbruik van wordt gemaakt, maar jouw argumenten zijn maar al te waar, hier gebeurd dit nog niet, “”NOG”” niet, ik heb ooit 3 maanden als volontair ergens gewerkt, vreselijke onsympathieke lieden, kon van mijn geld net mijn verf en penselen bekostigen, heb mij toen voorgenomen nooit meer voor een ander te werken, heb ik ook niet gedaan, door de steun van mijn vrouw Carla, ben ik altijd mij zelf trouw kunnen gebleven, maar ik weet ik ben één van de gelukkigen, maar we hebben daar veel voor opgeofferd.
   We gaan terug in de tijd, daar van daan ook de nieuwe partij, voor de minder bedeelden, de laatste zionistische regeringen hebben ons min of meer bedrogen, toch zijn er nog steeds die het zo niet willen zien, maar je moet wel duidelijkheid scheppen, het zijn zij die hun ziel aan de duivel verkopen, hij heeft een paar puntjes gewonnen Hollande, ten, koste van veel bloed, heb vaak mooie gesprekken met Paul Quilles oud minister van president Mitterand, die wist ze altijd op afstand te houden, een ander oud Minister Dumas, heeft het duidelijk gezegt wie regeerd nu eigenlijk Frankrijk, de USA of de Franse senaat.
   Dat van die vrouwen in dat gemeentehuis kan helemaal niet in Nederland, wat een schande, maar de Burgemeesters hier worden gekozen, die zouden zo iets nooit doen, gekozene door de burgers van de Republique, o nee dat kan niet !
   Groet Jenne

 13. Ik zou iets willen geven, net als denk ik meer mensen, maar dat is niet de intentie/oplossing die leidt tot het einde van deze hongerstaking. En ik heb -nog niet- een vermogen in mezelf kunnen opgeroepen om creatief te zijn m.b.t. mijn weten/kennen van onrecht. Net als denk ik veel mensen.
  Ik zie ook tegelijkertijd het dilemma van (aan onrechtmatig verkregen regels gebonden) overheid en instanties, dat als zij -direct- op deze actie van een persoon, die ook bewogen is door onmacht van anderen, gaan reageren met een voorstel tot een gezondere maatschappelijke/financiele verandering, ze kunnen verwachten dat duizenden mensen hun onmacht en ook ongenoegen via hongerstaking zullen gaan tonen, omdat er nu dan een tenminste kleine kans is ontstaan dat een mens individueel gehoord wordt. Tot nu toe is elk sociale beleid voornamelijk gericht op ondersteuning tot het werkelijk minimale voor een hele grote groep burgers, die allemaal door een (veroordelings-)molen gaan van standaardnormen en standaardaannames. Moet er nu weer een goed persoon -die dit onrecht beseft- verdwijnen?

 14. Lieve Hannah,

  Ik begrijp jouw wanhoop.
  De machteloosheid, die je voelt.
  Je leeft toe naar de dood om je van deze ellende te bevrijden.
  Zodat je niet langer naar deze krankzinnige wereld hoeft te kijken.
  Ik weet hoe schandelijk de beerput is, iets wat aan ons verkocht wordt als een sociale rechtstaat.
  Jij en ik en vele anderen weten inmiddels, dat die sociale rechtstaat allang zijn A status heeft bereikt.
  Mensen zijn bang voor hun baan en marcheren mee in de idiotie van deze opgelegde rechtstaat.
  En zoals een reageerder op dit blog terecht stelt is dat je offers moet brengen om deze idiotie te overleven.
  Zo werd ook NAZI Duitsland groot en we hebben vanuit de geschiedenis kunnen leren, waar dat toe heeft geleid.
  Toch zijn er weer mensen bereid om in die overlevingsmodus te
  stappen in de hoop dat ze de volgende holocaust zullen overleven.
  Nu gaat het niet om 6 miljoen joden, maar om ruim 6 miljard mensen, die geofferd zullen worden.
  Om dit economisch systeem in stand te houden zijn er blijkbaar steeds meer offers nodig om dat systeem in stand te houden.
  Totdat de laatste mens is uitgeroeid en de balans kan worden afgesloten.
  Lieve Hannah, ik hoop dat het voor jou niet te laat is en dat je de kracht nog hebt om weer op te staan.
  Want de elite is zich bewust van het falend systeem wat ze hebben gecreëerd.
  Ze weten dat er geen houden meer aan is en kunnen niets anders verzinnen, dan zoveel mogelijk mensen mee te nemen in hun eigen ondergang.

  Als mensen blijven staan en niet mee gaan in het scenario, wat door deze krankzinnige mensen is bedacht.
  Zullen ze deze wereld zien verdwijnen en komen wij in onze kracht.
  Almacht is niet aan een enkeling gegeven.
  En ik hoop dat jij dit nog mag beleven.

  Welke weg jij ook neemt, dit komt vanuit mijn hart.
  Een liefdevolle groet, Henk.

  1. Beste, ik kan ergens niet begrijpen, waarom iemand zijn leven wil opofferen voor de staat? Ze moet werkelijk vreselijk hopeloos zijn. En waarom kijken vrienden toe, en helpen haar niet met ophouden om ‘dood te willen gaan’? De staat boeit het volgens mij niet eens…dat is het ergste.

  2. Er benemen zich dagelijks massa’s mensen hun leven, om heel veel verschillende redenen, de gene die het aankondigen of er mee chanteren gaan er meestal niet toe over, het zijn de mensen die echt geen uitweg meer zien in hun problemen of positie en ook geen contact weten te leggen of willen leggen, die vroegtijdig uitstappen.
   Het is jammer, heb het zelf binnen mijn leefkring diverse malen meegemaakt, een droefig iets, ik zelf ben alle dagen opnieuw blij dat ik mag leven, en hou ook ontzettend van het leven, zelfs op de slechtste momenten in mijn leven, daarom begrijp ik mensen die dit doen niet, maar het is jammer !

  3. Het probleem ligt meestal bij hen die dit op hun geweten hebben door blindelings regeltjes na te leven zonder zich af te vragen wat dat voor gevolgen voor mensen heeft.
   Je hebt “hulpverleners” die hun best wel proberen te doen maar ook zij zijn aan regeltjes gebonden waardoor ze eigenlijk niet de hulp kunnen geven dat nodig is.
   Ik vraag me daarom af of de burger vader zoals een burgemeester ook wel genoemd wordt hierin geen rol kan spelen.
   Als de situatie dusdanig schrijnend is dat iemand geen perspectief meer geboden wordt dan lijken mij regeltjes van minder belang dan iemand te helpen en weer perspectief te geven en dat kan een burgemeester doen lijkt mij.
   Gemeenten geven vaak veel geld voor kunst uit wat eigenlijk geen kunst genoemd mag worden,de overheid koopt schilderijtjes van 80 miljoen en om een mens te helpen zouden ze machteloos staan?
   Daarom ben ik van mening als de gemeente hier niet helpt dat de verantwoordelijken opgepakt dienen te worden en opgesloten.
   Denk aan de mens en minder aan het vullen van de gemeente of staatskas om het vervolgens vaak aan onzinnige dingen weer over de balk te gooien neem als gemeenschap uw verantwoording en help de mens.

 15. “Helaas kan de Tweede Kamer niet op individuele zaken in gaan. Wel worden alle brieven zorgvuldig gelezen”. Dat noemen ze dan democratie. Een volksvertegenwoordiger die mensen niet wil vertegenwoordigen is als een slager die weigert vlees te verkopen omdat hij er geen zin in heeft. Kennelijk zijn mensen statistieken in dit land, en geen levende personen. Wat balen als statistiek behandeld te worden en niet als individueel verstand. De overheid wil mensen uitroeien en misschien moeten wij daar eens een keer passende maatregelen tegen treffen, voordat het straks te laat is, en weer mensen fors de dupe worden van het hokjes denken van de statistici.

  1. Vreemd want als er verkiezingen zijn en ze kunnen een zetel meer behalen door de stem van 1 individu dan hebben ze wel aandacht voor dat individu maar ja dan is het eigenbelang waarmee ze de zakken kunnen vullen en dat is natuurlijk wel belangrijk.

  2. PS.
   De tweede kamer wordt betaald door de burger die belasting betaald.
   Door te zeggen dat zij niet op individuele zaken kunnen ingaan gaan zij voorbij aan het feit dat wanneer er betaald moet worden zij ze wel weten te vinden doormiddel van een blauwe envoloppe.
   Zij houden zich liever bezig met onzin debatten in de tweede kamer zelfs wanneer het hele land naar de verdommenis gaat inplaats van dat zij zich eens inspannen om de burger te helpen want dan moeten zij echt werken en dat komt in hun voorschriften natuurlijk niet voor omdat het geen geld opbrengt.

  3. arnold

   Volksvertegenwoordigers is een wereld van illusie. Feitelijk bestaan ze helemaal niet. Tijdens verkiezingen doet men zich voor als volksvertegenwoordiger, maar eigenlijk is het niet meer dan een mystificateur die alleen maar je stem wil krijgen met een hoop loze beloften. Het mooiste is dan als deze mystificateur beëdigd tot minister door een in twijfel te trekken koningshuis. Dan is hij vertegenwoordiger van de “Kroon”. En ja die wij ook nog betalen via niet legaal verkregen belastingen via hun onrechtmatig opgelegde wetten. Tja dan durft men ook nog van een democratie te spreken, ahum zeg maar schijndemocratie, ach waarom niet gewoon een dictatuur.

 16. Lieve Hannah & Martin

  Livestream: tweede kamer planetarium; OntwikkelingSSamenwerking, hongersnood, effectiviteit, Jort Kelder lookalike, gespleten tongen en…Martin Bosma, heeft geschiedenis gestudeerd, on the ball en waarheidsgetrouw, (wel verbaast:PVV). Het gaat maar door en door en door.Ook het v(r)age(n)(v)(u)urtje van afgelopen dinsdag bekeken.Praten,praten,praten,praten vullen geen gaatjes. Ik zou zeggen; leg je leven niet in de weegschaal voor dat stelletje landverraders!
  Laat je leiden door liefde, de liefde voor het leven,de liefde van alle mensen voor jou,de liefde voor het licht! Je bent heel waardevol,vol levenskracht en je houdt de mensen een spiegel voor.De snelste kracht is gedachtekracht; ik was net buiten en dacht aan jou,een lieve vrouw en een sterretje was aan het knipogen naar jou, de enigste ster die ik zag.Ongeneeslijk bestaat niet; neem kokosolie,hennepolie,liposomale vit C,kurkuma,colloïdaal zilver en neem de Goddelijke kracht op met de hulp van Bruno Gröning. EEN IDEE: we sturen beterschapskaarten met liefdesenergie naar jouw adres en naar de tweede kamer; daar hebben ze wel wat positieve energie nodig! Vergeet niet, Gandhi kon bergen verzetten maar wel in levende lijve. Superbrew;I love you, yes I do,all I want is a barrel of you(jij bent de supermix) Hier een dansje rond de wereld met muziek https://www.youtube.com/watch?v=Pwe-pA6TaZk We gaan het licht vangen! Akoeta xxxxxxxxxxx

 17. Martin Ackermans

  Als eerste moet je begrijpen dat het woordspel “Nederlands staatsburger” een ander woord is voor slaaf en eigendom van de Staat.
  Het is je natuurlijk persoon die je onwettig wordt opgelegd na inschrijving bij bevolkingsregister wat ze tegenwoordig BRP noemen. Ga er dus vanuit dat je geen Martin Ackermans heet, maar Martin; van de familie Ackermans (dat is je echte naam). De eerst genoemde hen je niet erkend voor de wet. Staat ook in het UVRM, welke ze in NL niet naleven omdat er geen mensen (man / vrouw natuurrecht) wonen maar personen. Vat je hem?
  Een gevecht tegen de Staat kun je als je erkent een persoon te zijn nooit winnen. Je zilt het dus op internationaal niveau moeten zoeken.
  De Cabal in Den Haag stelt wetten zo op dat het altijd in hun voordeel uitpakt, en als ze moeten plegen ze nog strafbare feiten ook om je een oor aan te naaien(ervaring mee). Sturen brieven op na beantwoordingstermijn en houden dan nog vol aan hun (on)gelijk.

  Lees het OPPT-nl eens en neem een internationaal advocaat in handen.

 18. honderden ambtenaren aan het werk om inherent nee te zeggen om hum eigen huis geleend van niet bestaand geld te redden. dit is het Neo Liberale Nivellering,s beleid van de vvd pvda en bilderbergaspiranten.geef aan de rijke en goed bedeelde meelopende content ambivalente en steel onder algemene voorwaarden en contracten van zei die dit toch niet begrijpen. als ze dan door hebben dat ze bestolen zijn is er de arm van de wet en hun welbekende CJIB of de volgzame diender zijn nekklem! honderden en duizenden aanvragen die alleen ambtenaren van werk voor zien. mensen met zorgvragen die tussen 10 kastjes en 20 muren heen en weer gestuurd worden .laats had ik een afspraak om 13;00 met zo een ambtenaar. ik liet de papieren zien, alle bewijsstukken bankafschriften id bewijs en de binnenkant van mn portemonnee en stelde alle 10 vragen op de site gemeente groningen te hebben ingevuld met 100% resultaat. doch de slaperige om 13:00 uur beginnende ambtenaar keek niet eens naar de stuken en zei alleen wat hij altijd zegt als hij om 13:00 begint NEE .dit land wordt gerund door liberale boekhouders die de balans opmaken na een rekensom. de jurist ziet dat dit als inhumaan gezien kan worden door de “burger” en verzint wetgeving. het actuarieel genootschap masseert de taal door het op schrift te zetten die gevoelig is voor willekeur en interpretatie, dus zowel ja als nee naar believen. en dan komt Samson de nsbpvdaer en rutte die lachende dief en liegen er lustig op los omdat de Nederlander inmiddels door gmo,s chronisch ziek is, door big farma gedrogeerd word met meer bijwerkingen als de ziekte zelf maar ons niet geneest. en als geïndoctrineerde zombies zitten we dan op de bank te kijken naar NeuroReclame die ons dan weer ongemerkt naar de super doen slenteren om de gmo troepvoer in onze lichamen te proppen zonder door te hebben dat WIJ als WINST gezien worden. in het kapitalisme en Neo liberaalisme 3.0 en nederland word alleen iets aan ellende gedaan als er een vvder aan kan verdienen. zo niet sterf je maar op straat. je word gedemoniseerd opdat je beleving niet/nooit gelooft zal worden. WIJ(europa)(usa) ZIJN DE DUIVEL. als je daar in gelooft. het kwaad/ het egoïsme/het donker/ GEEN conspiracy theory!!!! gewoon ouderwetse egoïsme verzonnen door bange en geslagen nerds en brildragers die vroeger in de klas werden gepest en tijdens gym niet mee konden komen. je weet wel hoog I.Q. geen E.Q. wetenschap zonder wijsheid. ik schaam mij DE PLEURIS voor dit land ,dit continent ,dit systeem. WALGELIJK!! ik hoop op Guillotine,s en heb genoeg van Cake!!!!

  1. Rex.
   Ieder mens is gelijk volgens de wet(ook zij die in dienst zijn van overheden).
   Hetgeen men steeds weer ziet gebeuren is dat zodra de burger (in dit geval de ambtenaar) in dienst van zijn/haar functie treedt hij/zij denkt meer zeggenschap te hebben dan toen hij/zij nog burger was.
   Het zelfstandig denken en relativeren lijkt daardoor uitgeschakeld te worden vooral ook omdat zij zich gesterkt voelen door wet en regelgeving.
   Het enige verschil is dus hun finctie

  2. na 40 jaar ben ik er van overtuigd dat volgens de wet NIET Iedereen gelijk is. ik sta namelijk al 40 jaar aan de verliezende/betalende/veroordeelde kant.en het kaste systeem of klassenjustie systeem is wel degelijk aanwezig in NL. in Mexico zal een ambtenaar zeggen, ja wij zijn corrupt! daar zijn we EERLIJK over! hier in het westen zal altijd op de zelfde manier worden gespeeld met deze wetgeving. namelijk het verleggen van verantwoordelijkheid naar hij/zei die ongeschoold ongeletterd of niet in staat is zich adequaat te verdedigen en het gewoon de “mindere of lagere” afzetten.
   1 de griffie kosten 2 het moeten betalen van de (veel te dure)advocaat van de tegen partij multinational in geval van verlies. 3 , een trucje: internetbedrijven komen vaak met extra kosten die net laag/hoog genoeg zijn dat procederen geen optie is of financieel verantwoord. juridische bijstand voor mensen op de onderste treden maatschappij is eigen bijdrage 128 euro per zaak. 13 jaar lang elke maand 30 euro extra berekenen door internetproviders is niet 1 zaak maar zijn er 13 (jr) x 12 (mnd) 156 zaken. dus gewoon kunnen stelen zonder wettelijke gevolgen. elk mens is gelijk zeg je. Neen. elk mens heeft de zelfde rechten! en is even veel waard!dit is je gegeven toen we geboren werden.toch is het anders. en Neen. de ambtenaar is inderdaad onderhevig aan wetgeving. maar de staat van dit land en dit systeem zorgt voor dagelijks onrecht omdat we de LETTER van de wet volgen, en niet humanitair denken of lange termijn denken , of duurzaam denken. het hele manager systeem zorgt er steeds weer voor dat verantwoordelijkheid naar onder door word geschoven tot dat het bij de met narcistische tunnelvisie getalenteerde empathieloze ambtenaar komt die gewoon weer zegt, NEE. hier heb je geen recht op! het stuk waar dit over gaat is stellend hier voor! 1. mevrouw krijgt te laat de formulieren, dit is NIET haar SCHULD! (handig en niet bewijsbaar)2. de stukken komen daardoor “te laat”op het UWV (bewijsbaar) rechtszaak volgens de letter van de wet. u kunt dit niet bewijzen mevrouw. en dus zal ALTIJD het voordeel van de twijfel zijn voor de aangeklaagde (hogere klasse)daarom stel ik dat wetgeving gevoelig is voor interpretatie en willekeur van zij die dit pad goed kennen en weten te manipuleren gewoon omdat zei financieel veel lagere risico,s hoeven nemen. dat iedereen voor de wet gelijk is is SUGGESTIEF! niet meer. hoezo kan iemand die door omstandigheden op de woning markt dakloos wordt zijn 100% toegekende WAO verliest en dan geen recht meer heeft op een woning omdat deze gene GEEN inkomen heeft en anders om. geen woning geen WAO geen WAO geen woning. als dit gelijkheid in de wet is dan heb jij het makkelijk gehad in nederland en dit nog niet gezien of meegemaakt. want ik beloof je dat voor de wet NIET IEDEREEN GELIJK IS. ambtenaren (uitvoerders) worden zoals dit gaat gekozen op een persoonlijk profiel, een van de belangrijkste kwaliteiten is , NIET persoonlijk betrokken raken bij onrecht of dit mee naar huis te nemen. en beslissingen van floor/regiomanagers gewoon op te volgen zonder daarbij enig gevoel te hebben/tonen of verzet tegen beleid of protocollen te plegen.

   Heb je het goed?
   floreer je onder dit systeem?
   kijk je weg als je een t-shirt van 5 euro aan hebt geverfd door een kind in Indonesië die met blote handen in dit giftige mengsel zijn handen steekt, en de giftige stoffen daarna in het riviertje van hun eigen dorp moet lozen omdat u vind dat u het recht heeft zich goedkoop te kleden. daar waar dit kind en zijn familie moet drinken uit dit riviertje, zich moet wassen in dit riviertje, hun eten verbouwd met water uit dit riviertje.

   u vind dat UW rechten belangrijker zijn dan die van een ANDER , ver weg.
   dan lees eens de betekenis van het woord recht in het woordenboek.
   recht is gegeven voor IEDEREEN, en niet alleen voor zei die het kennen,manipuleren en meestal krijgen door het een ander te ontnemen.

   DAN BENT OOK U SCHULDIG!
   NET ALS IK!
   NET ALS WIJ ALLEMAAL!

   Content Ambivalent.
   zolang het mij niet treft, kijk ik weg!

  3. Rex.
   Ik denk dat wij elkaar begrijpen want ik schreef eigenlijk hetzelfde als jij alleen niet zo uitgebreid.
   Waar het op neerkomt is dat een ambtenaar altijd de mogelijkheid heeft om eventueel lange gerechtsprocedures te starten(door een greep in de staats/gemeente kas te doen welke door dezelfde burger is gevuld door belastingen/gemeentelijke heffingen ed)en als de burger dan verliest wat bijna op voorhand al voorspelbaar is krijgt hij/zij ook nog de rekening gepresenteerd van de tegenpartij.
   Dit is gewoon machtsmisbruik met voorkennis waardoor de burger meestal het slachtoffer is.
   Wetgeving is alleen een middel om mensen geld uit hun zak te halen want hoe verklaar je anders dat bij een “overtreding” bijna altijd geldboetes worden opgelegd waar alleen gemeenten/overheid beter van worden.
   Gemeenten /overheid zeggen dat dat is ivm de veiligheid en bescherming van de burger zelf wat complete onzin is omdat ze totaal niet om de burger geven maar juist zien als melkkoe.
   Voorbeeld:stoplichten zijn een middel om geld te innen waarom omdat ze nutteloos zijn want ook al is het groen dan nog moet jezelf naar links,rechts en nog eens naar links kijken omdat je niet op stoplichten kunt vertrouwen en doe je dat wel en krijg je een ongeluk wordt dat ook weer beboet.
   Sterker nog stoplichten roepen verkeers agressie op vooral wanneer je lang voor rood staat als er niets aankomt hetzelfde geldt voor rotondes telkens moet je afremmen en optrekken wat zeer irritant kan zijn waardoor mensen sneller geneigd zijn om al dan niet bewust de verloren tijd in te halen door sneller te gaan rijden wat dan ook weer beboet wordt terwijl je eigenlijk niets misdoet want ook al rij je iets harder dan is toegestaan wat misdoe je dan eigenlijk?
   Of je nu 80 of 100 rijd als iemand bij zo,n snelheid voor je auto terecht komt maakt dat niets meer uit en is de kans op overlijden even groot.
   Tegenwoordig zie je op veel trajecten verschillende snelheids aanduidingen waardoor de mensen in verwarring raken maar de staat wordt er wel steeds geldelijk beter van en dat is waar het om gaat.

  4. overigens ben ik al 25 jr slachtoffer van dit land en hun “geheime Convenanten”en verzamelwoede internet smartphones wegtekenen rechten algemene voorwaarden en contracten die niet geheim zijn maar.
   leest u uw voorwaarden maar eens op uw smartphone voor de facebook app of de camera app.
   alles is van google microsoft NSA MI6 AIVD.
   sinds 9-11 en Martial Law (The Patriot Act)is er sprake van 100% informatie analyse en verzameling.

   WE mogen NIET WETEN wat er in staat!
   WE mogen NIET WETEN hoe ze aan deze informatie komen!
   WE mogen NIET AANVECHTEN wat er in staat!
   WE mogen NIET WETEN aan wie deze informatie verstrekt wordt!
   maar mag door elke paranoïde overspannen buurt agent met ppv neigingen worden aangevuld.

   of uberhaubt weten dat dit convenant de reden is waarom ik al 25 jaar bij elke aanvraag politie/woningbouw/gemeente/rijk/BV NL zonder reden afgewezen wordt!

   een half , ver, niet mee omgaand familielid , “alleen in naam” is een notoire draaideurcrimineel.
   ik heb de zelfde achternaam.
   ik word al 25 jaar door de politie in alle zaken zoals verlies I.D.kaart of aangifte diefstal of bellen politie inbraak bij de buren melden.
   op de zelfde wijze door deze wetsuitvoerders aangesproken.
   Meneer ? u had gebeld over diefstal?
   ja Meneer de politie agent.
   wordt u nog gezocht of staat u gesignaleerd? nee meneer.
   heeft u nog openstaande zaken bij justitie? nee meneer.

   ?….nee Meneer de politie agent!? als dit zo was of zou zijn? waarom zou ik u dan om hulp vragen?

   door een fout keukentafelgesprek aanvraag PGB WMO heeft een niet goed oplettende ambtenaar de gegevens/verslag aangevuld met gegevens
   “geheim Convenant”
   en heb ik nu op papier staan dat ik,: let wel!
   drugs verslaaft zou zijn.
   alcohol verslaaft zou zijn.
   ik in de Prostitutie zit.
   dat ik met zware criminelen omga en/of ken.
   ik regelmatig met justitie in aanraking kom.
   dat ik regelmatig met politie in aanraking kom.

   dit is allemaal uit de lucht gegrepen onzin.
   na dit bij hoofdagent te hebben voorgelegd is mij verteld dat dienstdoende agent zich niet aan protocollen heeft gehouden.
   (25 jr lang)
   ik stelde dat dit niet mogelijk is daar dit al 25 jaar door steeds verschillende agenten op verschillende adressen in verschillende jaren met verschillende omstandigheden is gebeurt.
   zelfs 2 dgn geleden nog door agente hoofd bureau die MIJN I.D.KAART IN DE HAND HEEFT!!!!!!!!

   mijn conclusie is dat omdat ik een halfbroer met aangenomen zelfde naam van deze persoon ben , IK DUS OOK ZO BEN!
   niets anders.

   ik wordt begin februari op straat gezet naar 16 jaar beheerder te zijn geweest bij Bureau Carex (anti kraak beheer)
   ik was verantwoordelijk voor; beveiliging schoonmaak onderhoud gastheer calamiteiten ontvangen bedrijven reparaties groenvoorziening straatbeeld vuil/grofvuil en alles wat dit gekost heeft van mijn Wajong als iemand met een beperking (adhd)gratis werken en kop houden A.U.B.
   door het werken met asbest en repareren 10.000m2 asbest dak en vragen hier over Carex/Nijestee (woningbouwvereniging Groningen) is 7 jr verborgen druk op mij uitgevoerd door 1000den EU aan rekeningen motorclubs huurders Carex dooie honden door onkruid/algenverdelger jaren lang verstoren nachtrust huurders Carex en het volgen naar mijn werk bikerclub bij de dierenbescherming asiel en dus mijn werk/toekomst verloren.
   dit alles om te zorgen dat ik weg ging.

   nu ik sta 12-02-16 op straat , mijn dieren zullen afgemaakt worden (4 bij het asiel uitgeprocedeerde honden en een oude kat)
   ik zal mijn Wajong bij het UWV verliezen. en zal geen recht meer hebben op een sociale huurwoning en/of bij via makelaar. ik heb geen toekomst meer op bijdrage maatschappij of een relatie met een partner.
   en geen recht om dit onrecht aan te vechten!

   nu naar 16 jr is dit de balans.
   recht is een woord zonder betekenis voor mij zoals voor velen zoals mij.

   ik ben naar 16 jr , 1000den uren werk niet gecompenseerd.
   ben 1000den euro,s kwijt besteed aan pand beheert door Carex(mij) , Carex Huurders woningbouwverenigingen Nijestee de Gemeente Groningen en het werk van politie doen en de gemeente reiniging.

   dit is wat er gebeurt als je vraagt,: maar ik heb toch RECHTEN???

   dit alles onder verborgen druk en suggestieve rechten.

   dus nogmaals Arnold,: recht is een woord.
   verder niets voor mij of anderen zoals mij.

   en dat mensen tot hongerstaking worden gedreven is omdat als je NIETS meer hebt , vechten door middel van het ingooien van je eigen ramen.

   word is wakker joh.
   zo heet deze site toch?

   Hannah van Gelder ik wens u veel succes licht liefde waarheid geluk en vooral gerechtvaardigdheid en hoop dat u de kracht heeft dit tot de poorten van de administratieve Hell door te vechten en te WINNEN!

   vriendelijke groet Jan Rex Hasz

  5. Arnold,:
   we zitten op de zelfde pagina Arnold.
   ik ben dit volledig met je eens.

  6. De staat heeft een zorgplicht tov het volk dat zij ZEGGEN te vertegenwoordigen.
   Dat zou inhouden dat bv niemand zonder eten of op straat gezet zou kunnen worden en recht heeft op hulp zowel medisch als op ander gebied.
   Mensen die (omdat de overheid de ziekenzorg zelf uit handen in handen van private bedrijven die voor de winst gaan hebben gegeven) hun premie niet meer kunnen betalen worden nu ipv geholpen gevangen gezet waarna zij nog steeds met hun betalingsprobleem zitten of erger omdat ze tijdens de opsluiting geen mogelijkheid hadden om voor geld te zorgen waardoor de problemen alleen maar groter worden.
   Als de zorg in handen van de staat was gebleven had iedereen geholpen moeten worden omdat we met z,n allen belasting daarvoor betalen,nu gaat het geld op velerlei gebied naar prive bedrijven die nooit genoeg hebben en steeds meer willen zo is het ook met het openbaar vervoer,huisvesting(denk aan VESTIA)energie bedrijven enz.
   Het is een grove schande dat mensen in een situatie worden gebracht waardoor zij geen fatsoenlijk leven meer kunnen leven en daarbij ook nog lastig gevallen worden door de daders van het leed.
   Mensen met een beperking hadden het relatief goed en naar hun zin in de sociale werkplaatsen,maar nee dat mag niet en moest zonodig veranderd worden door oa Kleinsma en consoorten alleen maar omdat de staat dan meer geld overhoud wat ze dan weer door een naheffing van de EU daar mogen inleveren.
   Vele zaken werden/worden naar gemeenten overgedragen omdat het voor de staat te duur werd en met de smoes dat gemeenten dichter bij de bevolking staat en beter op persoonlijke vraag kunnen reageren waardoor het goedkoper kan is dit doorgevoerd maar wel tegelijk met een kleiner budget omdat vadertje staat daar ook nog profijt uit moet halen terwijl ze zelf al geld tekort hadden,hoe kan dat?
   Waarom laten de gemeenten geen tegen geluid horen en waarom laten zij liever mensen aan het lot over ipv de staat aan te spreken op hun verantwoordelijkheid?
   Het is niet de regering die bepaald wat er gebeuren moet maar de EC die in opdracht van multinationals (farmacie,olie en chemie bedrijven)bepalen wat regeringen moeten doen omdat met de ondertekening van het Lissabon verdrag(door Balkenende en 26 andere ministers van andere landen)de regering van 27 Europese landen machteloos zijn gemaakt en alleen maar mogen gehoorzamen aan een niet gekozen en niet controleerbare roversbende van de EU.
   Uit machteloosheid is ARTIKEL 225 toegevoegd (ook wel het vijgeblad genoemd)waarin staat dat regeringen wetsvoorstellen mogen aandragen bij het EU parlement en die MOGEN dat dan weer aanbieden bij de EC die dat gewoon aan de kant mogen leggen zonder dat iemand daar iets tegen kan doen.
   Dit kunt u zelf nagaan door het boek gratis te downloaden van DR Rath genaamd DE naziachtergronden van de EU te Brussel en de verwijzing naar het officiele verdrag van Lissabon op te volgen.
   eu_book_nl_chap00 t/m 08.

  7. soms is er nog iemand die het ook begrijpt.

   ik denk dat ik de eerste nederlander ben die vluchteling wordt en nederland de rug toe gaat keren en hier wegvlucht.
   word ik als nederlander zowaar economisch vluchteling genoemd straks als ik ergens asiel aanvraag.
   geen dissident iig.
   misschien in een rubber bootje naar de U.K. of Denemarken. al doen ze mee aan TTIP en CETA. Finland misschien,daar is het wel warmer tenminste, en doen ze al aan een basis inkomen!

   en die doen tenminste niet mee met de massale banken red actie van Europa die de oude mensen en pensioenhouders van Griekenland vertellen ,: u heeft geen recht op uw pensioen of eten mevrouw! daar heeft u voor gewerkt! maar Deiselbloem vind dat u hier geen recht op heeft omdat hij(EU) een foute investering deed die NIETS opleverde!en nu laat betalen voor de arrogantie en Neo Liberaal fascistisch denken van Deiselbloem,s vertegenwoordigde EU EURO ECB het IMF en de rothchild,s rotkinderen.
   en dan nu ook nog voorzitter van de EU…….?

   van een VVDer weet je dat ie een onvulbaar gat in zn hart heeft en zn portemonnee nooit niet groot genoeg kan zijn

   maar Samson…….wat een landverrader, net als die Kleinsma trouwens wat een dwalende Secreet.
   en die eikel V.RIJN die het zorggeld verdeeld(nivelleert) onder al zn 20+ rijks ambtenaren instellingen met van het kassie naar de muur beleid
   Samson de zich zelf activist noemen verrader op TV.
   dan wel voor de bilderberg groep en hun geheime vergaderingen en afspraken zeker?
   hoeveel omaatjes pleegden zelfmoord door het sluiten van bejaarde huizen?
   hoeveel mensen/nederlanders/armen wisten in hun eindstadia van kanker NIET dat er levensverlengende medicijnen beschikt waren?
   welke afspraken maakte Edith Schippers over wie wel en wie NIET.
   het is zoals altijd niet te bewijzen, maar structuur impliceert intentie! en de INTENTIE de is ZEKER AANWEZIG.

   artiekel 21
   the New World Order.
   zoals bush zei in zn ingratiation speech, welcome to a brave new world.
   09-11 is het begin van het einde gekozen door zij die NOOIT op de lijst QUOTE 500 staan.
   zo rijk dat ze meer rechten als een land op zich hebben.
   de zich zelf verkozen redders van de wereld die ze zelf aan het vernietigen zijn , maar er van vinden dat wij het doen met ons door hun geïndoctrineerde koopgedrag en werklust om hen te voorzien van ,: ALLES!

   the Georgia stones geplaatst door een geheim genootschap die de nieuwe 10 geboden voorschrijft.
   1- bij het weder opbouwen van de wereld ,: zorg dat de wereld bevolking niet BOVEN een half miljard uitkomt.

   WE ZIJN MET TE VEEL!
   de aarde kan het niet aan!
   dus ebola met griep kruizen als vaccinatie en mensen hiermee massaal vaccineren.
   in de U.K is een vrouw gevaccineerd met dit goedje, en naar 80 dagen het ebola virus spontaan terug gekeerd?????

   EBOLA kruising GRIEP = AIRBORNE!
   1 treinstation en 1 vliegveld is genoeg.

   ik denk dat ik als de wiede weerga uit dit land wegvlucht, omdat ik verplicht blijf de zorg die ik niet ontvang te blijven betalen via de BV Nederland en hun geliefde gestapo CJIB en zo 150% moet betalen van deze zorgplicht voor mij aan de botox en strak getroken bekkies van de tevreden grijze massa die er van overtuigt is dat zei het wel zullen redden in het Gooi en Laren.
   toekomstige slaven van rothchilds rotkinderen.
   hahaha ironisch.
   zwangere vrouwen in de bajes omdat ze MISSCHIEN wel ziek kan worden en dus moet dokken ,GEEN VRETEN! EERST DOKKEN!en mensen hun inkomen afpakken en zeggen dat IK/WIJ plichten heb/ben. want menzis heeft die niet , de veredelde drugsdealers die bijwerkingspillenabbonementen aansmeren en zombiepillen door de strotten van de onwetende kaste drukken.

   en Rutte maar lachen op tv als hij een echte vraag moet beantwoorden.
   en Samson op op de tv verschijnen dat de activist in hem waker wordt.
   van de NSB dan he…

   NL is nu kampioen miljonairs met ik geloof 18% meer miljonairs in 1 jaar.
   het blijft maar roepen. de koning, CPB, rutte , de economie trekt aan,
   het bnp stijgt? voor de miljonairs! nienand anders.
   het is te triest voor worden dat de rijken in nederland zo verschrikkelijk veel verdienen dat het BNP positief uitvalt als het wordt verrekend met de armoede in dit land.

   als de NL klaar met me is pak een een rugzak en taai hem af uit dit “land” concentratiekamp en kom NOOIT MEER TERUG en ga naar een land waar ze niet liegen over corrupt zijn.

   nederland is het land dat de eerste aandelen en beursgang verzon en uitgaf toen een expeditie van de V.O.C.(slavenhandelaars&dieven) gefinancierd moest worden.
   (Balkenende, BAKELENDE) zn uitspraak,: waar is die V.O.C. mentaliteit van nedeland? UH je bedoeld slaven handel en roofbouw?
   en dat rare wijf van de PVDA die zei,: we hebben weer een echte Führer nodig!!!!! UHHHHHHHHhhhhhhh………niemand zegt iets?
   ik mot weg hier!!!!!!!

   WIJ zijn de uitvinders van dit beurzen en aandelen systeem.
   dat dicteert dat het HIER ook weer zal moeten eindigen en instorten.

   en ik kies er niet voor te wachten tot deze glimlachfascisten hun stempel nog verder drukken op dit land en zijn kritiekcaster,s.

   mooi hutje op de hei voor mij.

   alle achterblijvers die denken te blijven profiteren?! de content ambivalente….

   VEEL SUCCES MET TTIP & CETA , GMO ,BIG FARMA, NEO LIBERALISME , de ONT-ZORGING HET DRINKWATER , STIJGEN WATERSPIEGEL ,DE OPWARMING ,DE CO2 UITSTOOT,KOLENCENTRALES , VERDWIJNEN SOCIALE WONINGBOUW de NEURORECLAME & MEDIA , EU , EURO , V.N , ECB ,EMF, WB ,ROTHCHILDS, BILDERBERG 100% DATA ANALYSE & PROFILERING , NSA MI6, AIVD,

   EN HET OP NUMMER 1 STAAN VAN DE DOOR EDWARD SNOWDEN VRIJGEGEVEN LIJST MET GEVAARLIJKSTE ORGANISATIES VOOR DE NEW WORLD ORDER.

   NIET ISIS- NIET NEO NAZIES- NIET TERRORISTEN – NIET EXTREEM ANTIE GLOBALISTEN- NIETS.

   DE BURGER!
   HET ENIGSTE DAT “NOG” RECHTEN HEEFT EN WAAR NOG GEEN SPECIALE BEVOEGDHEDEN VOOR ZIJN OM HEM HAAR ZONDER REDEN EEN NEKKLEM OP TOE TE PASSEN IN ZIJN EIGEN HUIS MET DE PER ONGELUKKIGE DOOD TOT GEVOLG.

   N.B. onder usa,s “the patriot act” martial law vermoorde amerika meer eigen burgers dan er u.s soldaten in irak omkwamen tijdens de golfoorlog.

   nu zal dit hier gebeuren als er straks een verschrikkelijke aanslag gepleegd gaat worden.

   de wetten zijn al in de maak.

   eind.

 19. The real definition of a human right is a right that is believed to belong justifiably to every person. The United Nations defines Human Rights as:

  Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible.

 20. https://nos.nl/artikel/2311059-nauwelijks-meer-mensen-aan-het-werk-door-participatiewet.html
  Vanmorgen bij WNL (goede morgen Nederland zat een dame van de PVDA en iemand van het SCP) die dame van de PVDA leek absoluut niet te weten waar ze over sprak terwijl die man van het SCP wel meer in de juiste richting dacht.Het grote probleem in Nederland is naar mijn mening dat iedereen moet werken voorop staat zodat de staat kan incasseren door geen geld uit te geven aan een uitkering ongeacht of dat nu mogelijk is of niet.Nu zullen er waarschijnlijk al veel mensen zijn die nu al denken,dat zal wel iemand schrijven die niet WIL werken maar dat is wel erg kort door de bocht en niet juist.Ik ben niet zielig en ik hoef geen medelijden maar toch geef ik een beetje uitleg over wat mij is overkomen en waarschijnlijk ben ik niet de enige.
  Ik heb meer dan 30 jaar gewerkt en was in vaste dienst bij een bedrijf toen ik gezondheidsklachten kreeg waarna de bal ging rollen.Mijn werk ben ik kwijtgeraakt,door mijn beperkingen is het bijna zoniet geheel onmogelijk ander geschikt werk te vinden en dat weten zij die mij vragen te solliciteren ook,ondertussen staan kortingen op uitkering voorop omdat ik geen werk vind en daardoor heb ik mijn eigen huis moeten verkopen om niet met schuld achter te blijven na ongeveer 20 jaar hypotheek betaald te hebben.Zelfs mensen die wel aangepast werk vinden gaan achteruit op inkomen en toch blijft de overheid doordrammen en onmogelijke eisen stellen.Wie kan mij vertellen waarom mensen in dergelijke situaties nog werk zouden moeten zoeken? Zodat het kaalpluk spelletje weer opnieuw kan beginnen?
  Ik had werk maar ben door ziekte uitgevallen en de staat deed de rest waardoor ik uiteindelijk alles ben kwijt geraakt en nu aan de voedselbank sta en toch verwacht die staat dat ik opnieuw werk zoek zodat het kaalplukspelletje weer opnieuw kan beginnen want de staat moet toch cashen en zo min mogelijk uitkeren aan mensen die geen kant op kunnen en vaak al genoeg problemen hebben die door diezelfde staat veroorzaakt worden.

  1. https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/bouwbedrijven-vallen-in-de-afgelopen-maanden-steeds-vaker-om/ar-BBWVWuV
   Voor zichzelf bestaan er wel wachtgeldregelingen en andere financiële voordelen en hoge salarissen terwijl ze overal onzinnige bureaucratische regeltjes en wetten doorvoeren die alles om zeep helpen en waar ze uitgebreid de tijd voor nemen terwijl die tijd er niet is.
   Daarbij komt dan ook nog het misbruik dat sommige lieden maken van bv wachtgeld terwijl ze elders nevenfuncties hebben en andere misdragingen.
   Een overheid die zelf voor faillisementen zorgt kort anderen op inkomen wanneer ze geen werk vinden,dat is de realiteit.Maar het gaat goed met de economie ook al wordt dat minder zeggen ze in Den Haag.

 21. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/116557/Vlissingen-komt-geld-tekort-voor-bijstandsuitkeringen Sociale zaken uit Den Haag geeft jaarlijks 24 miljoen Euro wat te weinig is aan Vlissingen waarvoor al jaren aan de bel getrokken zou worden,uiteraard wordt daar niets mee gedaan want dat kost mogelijk meer geld voor de staat en dat kan kennelijk niet.
  Gelijktijdig zie ik dat de staatssecretaris wel aan het kijken is of mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie moeten leveren en of hij dat verplicht kan stellen.
  https://nos.nl/artikel/2311340-tegenprestatie-in-de-bijstand-wordt-in-alle-gemeenten-verplicht.html Het is een grof schandaal dat vadertje staat alleen maar oog heeft voor zaken die geld voor de staat opleveren terwijl ze het volk in de steek laten wanneer er nog maar gedacht wordt dat iets geld kan gaan kosten. Zo worden op dit moment door de Co2 en PFAS problematiek vele bouwvakkers werkloos omdat de staat onzinnige eisen stelt waardoor bouwbedrijven letterlijk failliet gaan,minder bouwbedrijven betekend ook dat bouwvakkers minder snel aan ander werk zullen kunnen komen en dan is de kans groot dat ze na enige tijd vanuit de toch al verkorte WW in de bijstand terecht komen wat meestal gepaard gaat met alles verliezen wat je door te werken hebt opgebouwd. Je zal maar in Vlissingen wonen en afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering omdat je door de staat de bijstand in geholpen bent en mogelijk zelfs geen uitkering meer krijgen omdat de staat onvoldoende middelen geeft om dat te kunnen betalen.Wanneer je dan als bijstandsgerechtigde ook nog een tegen prestatie moet leveren dan wil ik wel eens weten waarvoor je dat dan zou moeten doen?
  Alles wordt na verloop van tijd naar de bijstand overgeheveld en het maakt niets uit of iemand door ziekte,werkloosheid of andere zaken thuis is komen te zitten,waar het om gaat is inkomsten voor de staat terwijl diezelfde staat er steeds vaker voor zorgt dat mensen thuis komen te zitten en daar wordt weinig of niets aan gedaan.Wanneer een tegenprestatie betekend dat een bijstandsgerechtigde werk moet gaan verrichten voor gemeenten of de staat zelf wordt de kans op werk vinden voor een werkzoekende ook verkleind maar dan hebben gemeenten en de staat wel goedkope arbeidskrachten en daar gaat het om.Bedrijven zouden hier ook van kunnen profiteren waardoor ze geen mensen die voor hun gezin willen zorgen door inkomen uit arbeid te halen hoeven aan te nemen omdat ze goedkopere krachten kunnen krijgen.Al die mensen die werkloos worden hebben vaak ook nog belasting betaald voor SOCIALE VOORZIENINGEN waar ze indien nodig gebruik van dachten te kunnen maken.
  Helaas is dat kennelijk geen waar en moeten zij straks wanneer het aan de staatssecretaris ligt ook nog een tegenprestatie leveren,dat is het fatsoenlijke beleid anno 2019 in Nederland.

 22. Vaak zie je op TV mensen zeggen dat er werk genoeg is en dat kan kloppen want geef iedereen een bezem en laat ze parkeerterreinen vegen en iedereen heeft werk.
  De vraag is wat dat werk oplevert en of dat genoeg is om een fatsoenlijk bestaan te hebben en alle rekeningen te betalen.Dan zullen velen zeggen maar je hebt toch die (bijstands)uitkering maar die weten niet waar ze het over hebben en al helemaal niet wat voor leven iemand met een uitkering heeft. https://www.50pluspartij.nl/actueel-thema/2003-vertel-uw-verhaal-yvonne-van-heck
  De politiek is er dus van op de hoogte maar doet niets behalve eisen stellen die onmogelijk zijn zoals een tegenprestatie leveren terwijl je vaak niet eens de middelen hebt om op het werk te kunnen komen.Waar zijn al die lieden die toezicht moeten houden op fatsoenlijk beleid in Nederland? Hoe zit het met de rechten van mensen zoals het recht op een menswaardig bestaan? Mensen krijgen door dergelijk beleid gezondheidsproblemen en ik dacht altijd dat iemand lichamelijk of geestelijk letsel toebrengen strafbaar was en laat dat nu juist zijn wat de overheid zelf mensen aandoet.Kijk naar de bouwvakkers en mogelijk straks de boeren en besef dat het ook u kan overkomen en wat dan?

 23. Goede morgen Arnold de tweede, Blessing in disguise: stel je voor dat je niet ziek was geworden van je werk en leven, dan was je nog een slaaf van het systeem en het slot was op slot. Nu heb je tijd om alles uit te zoeken en je bent met recht KWAAD. Vergeet niet dat als we klappen van het leven krijgen onze ziel gepolijst wordt; we worden betere mensen, minder hoogmoedigheid, meer empathie. De overheid is corrupt, niet zaligmakend, dus zoek het hoger. We zijn allemaal Goddelijk en hebben de vrijheid om te kiezen voor het goede. Lach en de wereld doet mee. Als je het moeilijk vindt om uit de negatieve spiraal te komen, we worden zo geprogrammeerd, ga eens langs bij de Bruno Gröning vriendenkring, daar leer je om de kracht op te nemen, samen met positieve mensen en zelfs gezond te worden. Het is gratis en vrijwillig en over de hele wereld. Als je lid bent krijg je 4 x per jaar een magazine met succesberichten en een cd. Er zijn geen verplichtingen en het hoogste goed is de Vrije Wil. Alle negatieve gedachten en zorgen moet je in een vuilnisbak gooien en dan is er plaats voor de goede gedachte. Het is echt geen sekte, alleen iets wat de mensheid heeft vergeten, Vertrouw en Geloof dat het Goede gebeurt! Één keer per drie weken kom je samen en dan is er een grotere kracht; hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Zelf ben ik wat hardleers, maar je leert gaandeweg. Alles is mogelijk. Alles goeds voor jou Arnold en blijf schrijven om de waarheid naar boven te halen! The only way is up. https://www.youtube.com/watch?v=MzQUlTivYZE ook goede middag, goede avond.

 24. akoeta.
  Akoeta ik waardeer je medeleven maar ik ben niet zielig of op zoek naar medelijden omdat ik denk te weten hoe ik met problemen om kan gaan.Mijn verhaal is alleen maar om te laten weten aan mensen wat er gebeurd en wat hen ook kan overkomen, dat de maatschappij rot in elkaar steekt zal geen betoog meer nodig hebben.Zolang mensen voor geldelijk gewin of materialisme alles doen zal er nooit verbetering komen.Velen zullen mij het verwijt maken dat ik alles zwart zie terwijl ik in mijn ogen alleen maar realistisch ben en niet wegloop voor problemen maar juist de problemen benoem zodat er iets mee gedaan kan worden.Zij die de problemen niet zien of benoemen zullen ook niet bijdragen aan een oplossing. Wel geef ik toe dat er nu over het algemeen minder gelachen wordt door mensen dan bv tien jaar terug en dat is jammer maar zal wel met deze tijd van doen hebben.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.