Advertentie

Nieuwe lagen van je ziel belichamen in 2013


´Alchemy of the Heart´ (Jhadten Jewall)
´Alchemy of the Heart´ (Jhadten Jewall)

x

Aysha Wilka Zelders (Den Haag, 1955) faciliteert al vele jaren op professionele wijze transformatie-processen door middel van energetisch bewustzijn. Zij begeleid ieder die klaar is voor de volgende stap in het leven en bij het belichamen van de zielenmissie. Ze is opgeleid en getraind in een breed scala van energetische geneeswijzen en heeft jarenlange ervaring in het werken met zowel groepen als individuele cliënten bij het bewust managen van zowel de eigen als de Universele levensenergie. Ze werkt als spiritueel coach, energetisch therapeut, leraar in de Art of Feminine Presence en begeleidt mensen in het werken met De Nieuwe Aarde-frequenties. Zij heeft verschillende boeken en publicaties geschreven. (zie onderaan dit artikel)

Het onderstaande artikel schreef ze naar aanleiding van de bijzondere workshop die ze eind Maart zal geven, samen met haar energetische partner Jhadten Jewall.

* * *

x

Nieuwe lagen van je ziel belichamen in 2013

 2013 © Aysha Wilka Zelders – Shadeshifter.nl

x

Heb jij dat nou ook, dat gevoel diep in je botten dat het nu jouw tijd is om je dromen te realiseren en je missie hier op Aarde concreet te maken? Als je dit herkent, dan weet je ook dat je hierin niet alleen bent en dat het tijd is om ons met elkaar te verenigen, voorbij de behoefte om te onderscheiden, af te scheiden of uit te scheiden. Ieder van ons draagt een stuk van de puzzel in zich en tegelijkertijd de hele puzzel, omdat we deel uitmaken van het hologram van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Mens. Maar soms is het weten niet genoeg, dan wachten we op de tools om dit weten daadwerkelijk om te zetten in concreet manifesteren. En deze tijd is nu.

birthlavaDaarom schrijf ik dit artikel, eigenlijk als een uitnodiging aan alle leiders, dromers, ontwikkelaars, gedrevenen, wakker-wordenden, verlangenden, toegewijden, nieuwewereld-vormgevers, zielemaatjes en visionairen. In jezelf zul je voelen of deze uitnodiging voor jou is bedoeld en dit jouw moment is om je vermogens nog breder aan en in te zetten, zodat we met elkaar een enorm krachtenveld kunnen creëren dat al onze wensen, verlangens en visioenen die vanuit onze ziel tot ons komen, zal ondersteunen.

Even terug in de tijd..!
Dertien jaar geleden ontwaakte in de tweelingzielen van Jhadten Jewall en mijzelf een heel belangrijk deel van onze levensmissie, namelijk het ondersteunen van de terugkeer van de bewuste samenwerking tussen mensen en elementaalwezens. Een samenwerking die deze keer niet meer gebaseerd zou zijn op manipulatie, maar op de gedeelde dienstbaarheid aan het ‘Grotere Geheel’, waarvan Aarde, Kosmos, engelenrijken, ruimtebroeders en –zusters, opgestegen meesters, elementaalrijken en mens gelijkwaardig deel uit maken.

C.A.lavaVanuit dit ontwaken hebben wij vervolgens, samen met een aantal andere pioniers, kunstenaars en visionairen het ‘Whizzardproject’ gestalte gegeven. Veel mensen kennen inmiddels de prachtige kaartenset met afbeeldingen van de holografische blauwdrukken van de toekomst, zoals de alchemistische Deva’s ze aan Jhadten en mij hebben laten zien.

Wellicht ook heb jij de animaties gezien van de beelden die de Deva van Lava zichtbaar maakt en/of de muziek gehoord van de ‘Band of Whizzards’ of de prachtige muziek van Marc van Mourick. Hoe dan ook, in de afgelopen 13 jaar hebben veel mensen deze blauwdrukken herkend en verkend en hebben ermee geoefend om te ontdekken wat de afbeeldingen bij hen triggeren, ermee ‘kunnen’.

unitylavaOnder al deze pioniers waren dus ook, en niet in de laatste plaats, Jhadten en ikzelf. Het is ontnuchterend, en soms verwarrend, als je iets hebt gemaakt waarvan je zelf nog niet eens weet wat het is, betekent en hoe je het dienstbaar kunt maken; zo was het ook bij ons.
Het werd vooral een langzame verdiepingsreis in ons zélf, waarbij slechts stap voor stap de mogelijkheden zichtbaar werden. Ieder keer dat ik zelf bijvoorbeeld weer een laagje dieper in mijzelf durfde te zakken (wat overigens een voortdurend proces is), liet ik meer los van mijn angsten, mijn overlevingsmechanismen, mijn overtuigingen en veilige comfortzone.

HWlavaMaar het grappige is dat, dát wat er voor in de plaats komt, zo ‘gewoon’ is, zo makkelijk en verrukkelijk, dat het helemaal aansluit bij het speelse kind dat leeft in mijn hart en dat de wereld werkelijk kent als een magische speeltuin; een speeltuin die ons uitdaagt bewust te worden van onze scheppende vermogens. Alles is Liefde en hoe meer ik me realiseer dat dit inclusief mijzelf is, hoe meer ik die liefde vorm kan geven in de tastbare werkelijkheid.

Scheppers van onze eigen realiteit
En hier is waar het interessant wordt en waar ook een deel van de missie van Jhadten en mij ligt. Geloven of weten dat we de scheppers zijn van onze eigen werkelijkheid is een ding, maar daar daadwerkelijk mee leren omgaan is een heel andere level van levenskunst. Anders zijn we een soort tovenaarsleerlingen die de klok hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. ..!

Natuurlijk hebben we ons wel degelijk zo gedragen,  inclusief degenen die de rol van leraar op zich namen. En dus leren we met vallen en opstaan van, door en met elkaar. Dat maakt dit creëren van De Nieuwe Aarde en Nieuwe Mens wel tot een spannend en verrassend feest.

Hoe verder?
Inmiddels hebben onze zielen kennelijk besloten dat het nu tijd is om zich meer zichtbaar te verenigen en een veld te creëren waarin we met elkaar zo diep in onze scheppingskracht kunnen gaan staan dat we met bewustzijn kunnen gaan co-creëren, vanuit onze zieleninspiratie en eenheidsbewustzijn en in volledig samenspel met de elementwezens en Deva’s.

Klik voor downloaden van de speciale folder (PDF)
Klik voor downloaden van de speciale folder (PDF)

En zo zijn Jhadten en ik dan nu zover dat we samen een workshop kunnen aanbieden waarin we onze kennis en ervaring met betrekking tot dit samenschepperschap kunnen delen met ieder die de roep herkent. We noemen deze work/playshop ‘Accessing New Levels of Soul energy in 2013 – Embodying Authentic Living in A Magical Reality’. (Toegang tot nieuwe lagen van Zielenenergie in 2013 – belichaam authentiek leven in een magische realiteit).

Een mond vol, maar toch comprimeren deze woorden zo’n beetje álles wat we hier tot nu toe over hebben ontdekt. Alles waarvoor het nu dus blijkbaar de tijd is om te delen met diegenen die voelen dat ze nu helemaal in hun scheppingskracht willen gaan staan, in dienstbaarheid aan het Grote Geheel (inclusief zichzelf).

Het is pas na de grote omwenteling van eind 2012 dat de hogere frequentielagen van onze zielen massaal voor ons beschikbaar zijn gekomen. Dit is pas mogelijk nadat een zeker niveau van belichaming is bereikt en daarvoor hebben we allemaal heel hard gewerkt en vooral ook doorgezet in tijden dat het bijna onmogelijk leek om het in deze sferen nog lang vol te houden.

Hoe velen van ons hebben niet regelmatig erover gedacht om het bijltje erbij neer te gooien? Maar gelukkig hebben we ons steeds meer zichtbaar gemaakt, zowel aan onszelf als aan elkaar en zo hebben we met succes die poort naar de multi-dimensionale bewustzijnslagen van de Nieuwe Aarde open weten te zetten en houden. Nu kan die poort niet meer dicht en stroomt er steeds meer van die hogere bewustzijnsenergie onze levens binnen.

De gevolgen zijn voor iedereen die weet hoe te kijken duidelijk waarneembaar. Aan de ene kant storten oude structuren langzaam maar zeker in en komen op alle plekken de oorzaken van ziekte (zowel collectief als individueel) aan het licht. Daardoor voelen we ons vaak ongerust, ziek, angstig en onzeker. Maar aan de andere kant komen er dingen in beweging in de richting van liefde en verbondenheid die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Dit geeft ons de hoop en de zekerheid dat we ook echt in staat zijn om onze missies te volbrengen.

Zie jij je scheppingskracht al..?
Ieder die bereid is om risico’s te nemen en het schepperspel te gaan spelen, ontdekt dat de wereld inderdaad een magische kwaliteit blijkt te bezitten, namelijk dat het Universum zich onherroepelijk aanpast aan de energie die je uitzendt. Daarom is het zo belangrijk om je te realiseren wélke energie je uitstraalt en of dat authentiek is. Dat wil zeggen, verbonden met jouw zielenmissie, jouw mogelijkheden èn ook je beperkingen.

Healing Hara (© Aysha Zelders)
Healing Hara (© Aysha Zelders)

Zodat je jouw eigen plaats in het geheel kunt innemen en niet meer of minder dan dat. Ook is het hiervoor belangrijk dat je weet hoe je jouw lichaam als scheppingsinstrument kunt leren gebruiken, wat verder gaat dan het hebben van sex om babietjes mee te creëren.

En toch speelt uiteraard ons eerste centrum van kracht, onze ‘hara’, dat is gehuisvest in ons buikgebied, hierbij wel een cruciale rol. En het is juist dit gebied dat voor de meeste van ons hooggevoelige ‘lichtwerkers’ (inclusief mijzelf) lang een ‘stekelig’ en/of ‘bezoedeld’ terrein is geweest.

Het baarmoeder/hara-gebied is essentieel bij het belichamen van je authenticiteit en samen-schepperschap en het verdient daarom alle liefde, zorg en aandacht die we het maar kunnen geven. Er is veel heling beschikbaar om zowel ons eigen baarmoeder/hara-gebied te helen en zuiveren als dat van onze voorouders.

'Healing the placenta' (© Aysha Wilka Zelders)
‘Healing the placenta’ (© Aysha Wilka Zelders)

Placenta
Bovendien kunnen we nu ook de verbinding met onze placenta, waar onze blauwdruk in besloten lag,  met de hogere trillingen van onze ziel in aanraking brengen, zodat we al onze pijnen kunnen schoonwassen.

Dit zijn de mogelijkheden die zowel Jhadten als ik, ieder op onze eigen manier, in ons individuele werk hebben ontdekt en verworven en die we nu graag met jullie delen. Vanuit het verlangen om onze krachten te verenigen en onze gezamenlijke missie vorm te geven.

Daarnaast willen we ook niets liever dan doorgeven hoe we in liefde, spel en dankbaarheid met de Deva’s en elementaalwezens kunnen samenwerken bij het concreet tot stand brengen van deze nieuwe werkelijkheid.

Tenslotte willen we dan ook nog onze andere twee Centra van Kracht (hartgebied en pijnappelkliergebied) dieper helen, activeren en verenigen, zodat we ons krachtig in lijn kunnen brengen met Aarde en Kosmos en de levensenergie gericht kanaliseren, zoals we ooit in andere tijden ook deden. Al leidde dit toentertijd (o.a. Atlantis) tot onze ondergang, omdat we onze verbinding met ons eigen belang hoger achtten dan onze verbinding met het geheel. Waarbij ondergang natuurlijk ook weer een relatief begrip is, omdat het leven van dit hele verhaal ons enorm veel ervaring en bewustzijn heeft gegeven.

Wij bieden onze gedeelde kennis en ervaring voor het eerst samen aan en de keuze valt logischerwijs op Nederland, omdat het veld hier zo ontzettend klaar voor is. Met bijna 100 geactiveerde New Cities of Light, met een heel sterk bewustzijnsveld dat de Shield of the Command heet, met enorm veel bezielde, pionierende ondernemers en een nooit gedoofde bereidheid om risico’s te nemen, zelfs als je kop dan boven het maaiveld uitkomt.

De 36 afbeeldingen van de Whizzardkaarten, de kern van het Whizzardproject.
De 36 afbeeldingen van de Whizzardkaarten, de kern van het Whizzardproject.

Dus aan alle leiders, dromers, ontwikkelaars, gedrevenen, wakkerwordenden, verlangenden, toegewijden, nieuwewereldvormgevers, zielemaatjes en visionairen die een sterke bekrachtiging willen van hun authentiek schepperschap in een magische werkelijkheid, sturen wij deze uitnodiging om deel te nemen.

Workshop voor jou?
Een uitnodiging aan jou wellicht, als je je hier aangesproken voelt, opgeroepen voelt. Wij investeren met liefde drie dagen van onze tijd en daarbij vele uren aan voorbereiding en steken graag onze nek uit om deze work/playshop te organiseren.

Wij hopen dat ook jij jouw tijd en een financiële bijdrage wilt investeren om met ons mee te doen. Laten we ons verbinden met onze zielen en met de scheppende krachten, en onze handen ineen slaan. Wie weet wat we tot stand kunnen brengen!

Whizzardkaarten kistjeWe verheugen ons zeer op jullie komst! Klik voor de details van deze workshop op 30 en 31 Maart a.s. op DEZE link, in de agenda van WantToKnow vind je alle details en verder informatie. Of klik HIER voor de informatie in foldervorm (pdf).

Speciale WantToKnow-aanbieding in het kader van deze workshop!

WantToKnow biedt je een speciale uitvoering van deze set kaarten aan, en dan zónder handling- en verzendkosten. Het betreft de Whizzardkaartenset van 36 kaarten en het bijbehorende boekje, verpakt in een prachtig handgemaakt houten kistje.

Maak hiervoor € 49,- over op bankrek. 4313174 (IBAN: NL35INGB0004313174) t.n.v. Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede o.v.v. ‘Whizzardkaarten’. (Natuurlijk ook duidelijk je adres en pc/woonplaats vermelden!) Je hebt het houten kistje met de Whizzardkaarten en -boekje dan met 1 week in huis.

 

 

13 gedachten over “Nieuwe lagen van je ziel belichamen in 2013

 1. Geboorte versus dood
  zij zijn slechts illusie
  In feite is alles eeuwig leven
  het Leven is een groot avontuur
  Bij spelletjes heb je levels/niveau’s
  die heb je in ons aardse spel ook.

  Je bewustzijn is oneindig
  er zijn ontelbare mogelijkheden
  het is echt onbegrensd.
  waar richt jij je op, alles wat jij aandacht
  geeft dat groeit
  dus; waar wil jij je op richten?

  Vang jouw tekens op vanuit het onzichtbare
  je moet ze willen zien, sta hier open voor.
  Altijd is er hulp en begeleiding want
  het zichtbare werkt niet zonder
  het onzichtbare.
  Ons bewustzijn is met alles verbonden
  zij weet veel beter wat goed voor ons is
  dan ons verstandelijk denken; ons ego.

  Bij dit schitterende spel is alles geoorloofd
  echter zonder onszelf of een ander
  te beschadigen.
  Een spel is om van te genieten
  om voluit te lachen
  Dan voel je de vreugde, de vreugde
  verbonden aan het eeuwige Licht!!!

  Hartegroet Alice

  1. Prachtige berichtgeving uit het hiernamaals, laten we het zo noemen. “Wij zien jullie angst voor de dood en snappen hier niet veel van; het is hier THUIS. Wij vinden juist het in een lichaam geboren worden een afscheid nemen..”.. Stuff to think about.
   Mooi verhaal Alice.

  2. Even aansluiten bij het gedicht, als er geen dood is, is er ook geen hiernamaals. In feite hoort dit bij het dogmatische van vrijwel elke religie. Dit hoort bij de angst: de tien geboden goed volgen, doen wat jullie dominee zegt, want na de dood volgt het oordeel. Dit druist in tegen onze vrije wil, alleen wij zijn verantwoordelijk voor ons leven, hoe wij ons aan wetten en gedragsregels willen en kunnen houden, die door een ander zijn opgesteld, hoe wij zelf hiermee willen leven, ligt volledig bij ons. De gevolgen zijn dan ook voor onszelf. Eigenheid, Uniekheid en eigen waarheid het is een groot goed. Het heet niet voor niets eenheidsbewustzijn. Dit is niet opgesplitst in hokjes. Het Universum kent geen afscheiding. Vandaar dat geboorte, dood en zelfs het hiernamaals een illusie is. Voor mij betekend dat dat we allemaal leven in het veld van de onbeperkte mogelijkheden. Dat is niet alleen voor mij zo, maar voor een ieder van ons. Ons bewustzijn is net zo groot als wij het maken. Als we willen kunnen we echt de hemel op aarde creëren: aangezien iedereen de sleutel in z’n bezit heeft.
   Je kan lang wachten tot iemand anders de wereld verbeterd zodat jij deze goed vindt,
   de wereld van jou ziet er vast anders uit dan die van; vul zelf maar in, dat zal je toch
   echt zelf moeten doen. We weten allen dat het geprobeerd is, en nog wordt; maar dat is door moord en doodslag en list en bedrog. Daar wordt de wereld niet beter van, dat weten we ook allemaal. De weg is toch echt:”Liefde” en iedereen weet de kenmerken van Liefde: Een van mijn uitgangspunten is “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.” Het is op geen enkele manier mijn bedoeling om te oordelen. Maar zelf heb ik mijn deel in het leven ook wel gehad, en zie de andere kant van Liefde heel goed, ben zelfs dogmatisch opgevoed, daardoor weet ik zo goed dat dat de manier absoluut niet is. De Weg is zeer persoonlijk, moeilijk soms maar vooral mooi als je ontdekt dat het Universum jou wil steunen, mits je intentie helder is.

 2. De buitenwereld is een weerspiegeling van je innerlijke wereld, zoek je het buiten jezelf ,of bij anderen ,dan is dat niet erg , maar je kan ook gewoon bij jezelf blijven en vanuit je hart leven. Dit kost niets en is gratis en zo leef je altijd je eigen waarheid,
  En daar gaat het uiteindelijk allemaal om, om je eigen waarheid te leven en zo min mogelijk anderen te volgen of naar anderen te luisteren die je willen overtuigen wat je wel allemaal niet moet doen om verlicht te worden en wat je allemaal kan aanschaffen om nog sneller verlicht te worden!
  Terwijl je altijd al verlicht bent en elke dag dat je leeft word je steeds verlichter, want verlichten is gewoon bewuster worden van de procesen waarin je je bevind elke dag.
  Volg gewoon je eigen gevoel en hart en dan zie je dat alles vanzelf op je pad komt!

  1. Ray, ik vind dat je dat heel mooi hebt gedefinieerd, dat als je gewoon je eigen gevoel en hart volgt dat je dan zult zien dat alles vanzelf op je Pad komt. Ik noem dat vaak de 4de dimensie, dat zonder er iets voor te doen alles zich vanzelf manifesteert. Dat vergt wel overgave, het niet allemaal van te voren willen invullen.

  2. @Maurice

   Mijn fundament van waarheid is gelegen in mijn manier van leven, ik leef vanuit mijn hart en luister daar naar, dat houd in dat ik elke dag in situatie`s kom die ik zelf heb gecreerd en waarin ik alles zie als een spiegel, dus alle dualiteiten die ik ervaar probeer ik zo liefdevol mogelijk om te zetten door naar de dualiteiten te kijen en op mezelf te betrekken.

   Ik luister ook naar alle singnalen van mijn lichaam en kan zo mijn lichaam helen en op energetisch niveau en al mijn lichamelijke (fysieke)klachten voor zijn zodat deze zich niet fysiek gaan openbaren
   verder neem ik alles voor kennisgeving aan en daar filter ik mijn waarheid uit als dat met mij resoneert.
   En zo word je elke dag bewuster en komen de dualiteiten steeds minder op je pad omdat je daar bewust van bent geworden.

  3. @Ray,

   Ik kan me helemaal bij je woorden aansluiten, je hebt het bewustwordings proces hier mooi omschreven, zelf weet ik geen andere manier om de wereld te helen. Het kan niet anders dan vanuit jezelf, zoek de dingen waarmee jij resoneert. Ieder zal z’n eigen verlossing moeten vinden. Ik zeg: een ieder moet z’n eigen mysterie op lossen en dat kan alleen op de wijze die bij jou past. Dat werkt door heel goed te luisteren naar jezelf. De heilige graal is niet buiten ons te vinden maar bevindt zich in een ieder van ons. Onze kracht, onze Uniekheid.

 3. Allemaal leuk en aardig maar ben wat zat van zo’n spelletje wat leven heet en elke keer GAME OVER te zien. Tijd om het spel uit te spelen.

  Alles is leegte. IJdelheid der ijdelheden. Dit spel is uit te spelen, probeer het te delen maar de meesten blijven hangen in het spel.

  Alles is vergankelijk, behalve dat ene onvergankelijke. Alles komt er in op en vergaat erin. Niks is werkelijk in het leven. Tis maar een droom.

  1. @Martijn

   Je klinkt wat cynisch, ik heb je wel eens anders gehoord. Ik heb het idee dat voor jou net als voor mij het omslagpunt dat een keer moet komen te lang duurt. Heb je mijn gedicht gelezen? ook als reactie op dit artikel? HET komt dichterbij Martijn dat kan niet missen. Ook al zijn er veel mensen die zich nog vastklemmen aan de illusie. Accepteren, vertrouwen en loslaten schijnt erg moeilijk te wezen. Zelfs de mensen die mij zeer lief zijn kunnen me erg irriteren momenteel met hun oude gedachtenpatroon, ofwel het oude paradigma. Loslaten maar weer, maar het kost mij energie. Gelukkig leg ik het niet bij hun, zij zijn (nog) niet zo ver, om het zo maar eventjes te zeggen,ik verwerk het zelf maar weer. Wel weet ik dat er iets staat te gebeuren, de spanning van de atmosfeer zet zich a.h.w. vast in mijn lichaam, wat in mij verdriet en boosheid te weeg brengt, wat zich soms uit op natuurlijk verkeerde momenten. Maar het zij zo. Maar Martijn zolang het “spel” doorgaat zullen we mee moeten blijven spelen, ik gun je inzicht en inspiratie en maak je droom mooi!!!

  2. Heerlijke reactie Alice, dat is precies wat ik nu voel. Tis chaos om ons heen en we worden er steeds weer in meegezogen. Maar in de kern is de stilte en de rust. De schoonheid en de liefde. Heel veel dank voor je reactie. Vechten tegen de chaos wil niet, tis niet op te lossen met conflict. Het is een turbulente tijd. Het stond al in de sterren geschreven dat het watermanstijdperk met conflict en chaos zou beginnen. Dingen lossen niet vanzelf op. Het zij zo. Vindt het soms alleen zo lastig om het los te laten, dan krijg ik wel eens het gevoel van ik piep er tussenuit of ga op een hoge berg wonen of zo… 😉

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.