Advertentie

Vrede: de harmonische resonantie van alles-wat-is..


x

Judith Moore tijdens de presentatie van haar boek ‘Visions of Wisdom’, over de wijsheid van de inheemse Grootmoeders.

x

Vrede is de harmonische resonantie,

van alles wat is..

2019 © Judith K. Moore / WantToKnow.nl/be

x

Geliefden, het concept van Vrede is feitelijk ongrijpbaar en gaat verder dan het menselijk begrip. Door de eeuwen heen heeft de mensheid door een enorme dimensie van dualiteit en chaos gezworven. De menselijke ziel verlangt naar een plaats van vrede en harmonie; ieder mens zoekt deze ruimte van Eenheid, zelfs wanneer alles hopeloos lijkt, in het donkerste uur van zijn bestaan. Besef dat vrede geen tijd tussen oorlogen is, waarin mensen de kans krijgen om weer op te bouwen en te leven.

Vrede kan niet worden afgedwongen door verdragen of overeenkomsten om de machtsstrijd tussen de machthebbers tijdelijk op te schorten. Vrede moet van binnenuit komen. Spirituele zoekers ontdekken het gevoel van vrede tijdens meditaties of in retraiteruimtes. Een vereiste is, dat men zich verwijdert van de chaos van de dagelijkse werkelijkheid en een plaats creëert die geheiligd is, waardoor de persoon en de ziel eindelijk harmonie kunnen ervaren.

Profetieën voorspellen een tijd van grote turbulentie, die zal worden gevolgd door een tijdperk van vrede. Maar hoe kan de mensheid dit niveau van bewustzijn bereiken als het nog nooit in de geschiedenis van het menselijk bestaan gemanifesteerd is geweest?

Het antwoord op deze eeuwenoude vraag is de simpele, eenvoudige gedachte dat Vrede kan worden bereikt, wanneer de collectieve realiteit verschuift. Hierdoor zal de mensheid zich openstellen voor de gemeenschap met de goddelijke Eenheid, de bron van Al-Dat-IS. Want vrede is een natuurlijke staat van evolutie van het bewustzijn en onvermijdelijk, omdat het een scheppingskracht is. Vrede is de essentie van de harmonische resonantie die uit de Bron van Al-Dat-Is vloeit.

Vrede is de samenhang van het bewustzijn dat de Schepping vormt als een oneindig patroon van onderling verweven frequenties, die zich manifesteren als de energie en kracht van de Schepping. Dat is de kracht van de liefde die alles geschapen heeft. Het is het scheppingswerk. Liefde is het scheppingsmateriaal. Vrede is de harmonie die resoneert vanuit de Bron, om een manifestatie van bewustzijn te creëren in de diversiteit die de Schepping heeft gekozen als uitdrukking van de Grote Eenheid.

De mens is in staat om de diepe vrede van de goddelijke resonantie van de Scheppingsbron te ervaren. Omdat ze daarvoor geschapen is; mensen zijn in staat om hun bewustzijn te ervaren als een spiegel van de Schepping, die de schoonheid en de harmonie in alle dingen weerspiegelt. Of het nu gaat om bliksem en donder uit de hemel, overstromingen van rivieren of zachte regendruppels. In elk van de elementaire krachten van de Schepping, is er een element dat een uniek principe heeft dat de essentie vormt, van dátgene wat zich in de schepping moet manifesteren.

Er is een Goddelijk Plan voor het bestaan. De mens beweegt zich door het continuüm van dit goddelijke plan dat uit de dualiteit en in Eenheid spiraleert. De schepping is de absolute Eenheid. Liefde is het scheppingswerk, het leem van de schepping en vrede is de harmonische manifestatie van de essentie van Eenheid. De menselijke ziel verlangt naar een vereniging met de Bron in een viering van het leven als de menselijke ziel uit de Bron van Eenheid is voortgekomen, die liefde in de harmonie van vrede is.

Diep in de menselijke ziel is een verlangen om de manifestatie van de schepping te vervullen door middel van het goddelijke principe van co-creatie met het menselijk bestaan en alles-wat-is. Dit is de vrede die alle begrip te boven gaat. Conflicten, onenigheid en disharmonische krachten kunnen ons afleiden van het uiteindelijke doel van het bestaan, maar het is slechts een tijdelijke waanvoorstelling, een tijdelijke vervorming op het gebied van harmonische resonantie. Uiteindelijk zal de Schepping een eenheidsbewustzijn manifesteren.

Vrede is niet de remedie voor deze vervorming, noch is het een noodzaak om een toevluchtsoord te vinden voor de storm van lijden en verlies van identiteit. Vrede is de absolute staat van afstemming met de diepste essentie van de ziel en de ervaring van het zelf als een liefdevolle vibratie van harmonische frequentie die resoneert vanuit de Bron van Al-Wat-IS. Dus vrede is een element van de Schepping en echte liefde is de essentie, het leem van de Schepping. Dan is vrede de werking van liefde. En waarheid is de kracht die de harmonische resonantie ondersteunt.

Vrede is de absolute staat van afstemming met de diepste essentie van de ziel en de ervaring van het zelf als een liefdevolle vibratie van harmonische frequentie die resoneert vanuit de Bron van Al-Wat-IS.

Wanneer een bewustzijn het vermogen ontwikkelt om Eenheid te weerspiegelen, is er een krachtige kracht in de psyche die de geest en het emotionele lichaam opent naar de meer natuurlijke elementaire scheppingskracht die evenwicht en stroom is. De manifestatie van vrede..! Door goddelijk ontwerp vieren mensen de relatie van de ene ziel met de andere en van de ene ziel met de absolute, oneindige Bron van Eeuwige Eenheid. Dit is de viering.

Mensen zijn geschapen en worden door goddelijk ontwerp vanuit de meest innerlijke niveaus van hun eigen bewustzijn gedwongen om een staat van harmonieuze resonantie te bereiken met de Omni-kracht van Al-Dat-Is. Vrede is de liefdevolle harmonie die de samenhang van het bestaan is. De samenhang van het bestaan is de relatie van één deeltje tot de oneindige diversiteit, die zich manifesteert als liefde van de Bron van Al-Dat-Is. Uniek op zich en toch deel uitmakend van een patroon dat eeuwig is, vloeiend, scheppend, resonerend met de vibratie van het manna van het leven.

De aarde is gevuld met het manna van het leven, de gave van de schepping. Hier in deze heilige wereld is het manna van het leven een levendigheid in het water, in de bomen en het gras, het lied van een vogel en het lied van de menselijke ziel. Wanneer je eindelijk tot vrede met jezelf komt, zingt je ziel met het universum en ervaar je de harmonieuze resonantie van de Omni-vibratie, van de Omni-kracht van de Schepping. Dit is het uiteindelijke doel voor het menselijk bestaan.

Als een mens eenmaal het verzet loslaat en zoekt naar de ervaringen die de weerspiegeling zijn van de Schepping in al haar diversiteit, dan bereikt de ziel door de keuze en de kracht van de liefde wijsheid. Wijsheid is het weten van de Bron in dat Alles Eén is. De zuivere kracht van de Schepping manifesteert zich voor de transformatie van je werkelijkheid aan de basis van het menselijk bestaan, dat is de ziel. Als je weet dat dit geen tijdelijke staat van welzijn is, dan kun je je ontspannen en de Goddelijke Genade ervaren die uit de Bron van de Liefdevolle Eenheid vloeit.

En verjaag alle illusies van afscheiding van de Goddelijke Bron. Je bereikt dan een staat van God Actualisatie en wordt een krachtige agent van verandering in de collectieve realiteit. De opkomst is zo natuurlijk als regen die uit de hemel valt om de droge aarde van de menselijke ziel water te geven. Vertrouw op de Goddelijke Eenheid en geef je over aan de Liefde..

* * *

x

Ken je het boek ‘Visions of Wisdom’, met de oerwijsheid van de onstoffelijke grootmoeders..?
Klik op deze illustratie en lees het verhaal achter dit indrukwekkende, engelstalige boek voor deze tijd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.