Advertentie

De verboden geschiedenis.. (dl.2)


Mijn naam is niet belangrijk, noem me maar Philo Hippus. En wat ik ben ? Een AOW-er, die bijna de aan de mens toegemeten 3,5 span, bereikt heeft; dat is dus 70 jaar. Mijn hele leven is een zoektocht geweest naar waarheid. Vandaar dat ik aan het begin van de Covid-waanzin een stuk voor deze site schreef, dat je HIER vindt. Wie waarheid zoekt ontdekt veel leugens; dat was een van de eerste dingen die ik leerde. Het volgende wat ik in deze ‘School van de Harde Klappen’ leerde. ‘Leer eerst jezelf grondig kennen’.

Dus niet op de manier van Mutatuli (E.D. Dekkers): ‘Graag zou ik mijzelf eens willen ontmoeten, maar dan moet ik wel goed geluimd zijn. Want ik heb een hekel aan onaangenaamheden.’ Nu, een paar jaar geleden kreeg ik eindelijk een boek in handen, geschreven door ene Jon Peniel. Het was zijn levensverhaal en tegelijk een leerboek voor mensen die zich geestelijk willen ontwikkelen.

Het schijnt niet in brede kring bekend te zijn; de titel is: ‘The Children of the Law of One & the Lost Teachings of Atlantis’. ( www.atlantis.to) Bij alles wat ik van geschiedenis/archeologie/mythologie etc. geleerd heb in mijn leven, had ik dat wat hierin aan geschiedenis geschreven is, misschien in woorden  kunnen vatten. Maar nooit had ik het op die manier kunnen verwoorden.

Dit bracht mij er toe om deze geschiedenis in het Nederlands te vertalen. De enkele mensen die deze vertaling al gelezen hebben vonden hem prima. En omdat het informatie betreft die hoognodig ook beschikbaar moet zijn voor landgenoten, die de Engelse taal niet of niet voldoende machtig zijn…. Alstublieft, leest u het zelf maar. HIER vind je deel I van mijn verhaal en hieronder deel II.

* * *

x

x

De Verboden geschiedenis II

2023 © Philo Hippus | deze versie WantToKnow.nl/be

x

In het vorige artikel hebben we met het verhaal van Jon Peniel een schets gekregen van de Schepping van de Mens hier op de Aarde. Daarin werd gesproken over Atlantis. Niets is zo geschikt om een academische carrière de nek om te draaien, als het publiekelijk spreken/publiceren over Atlantis. Want volgens de gevestigde orde hoort het bestaan van Atlantis thuis in het rijk der fabels. Omdat anders hun verhaal/theorie, die op alle scholen als ‘geschiedenis’ onderwezen wordt, en waar al hun carrières  op gebouwd zijn, als fabels moeten gelden. En om dat te voorkomen maakt men gebruik van stumperige dateringstechnieken en methoden en laat men bewijzen/archeologische vondsten, simpelweg verdwijnen.

Af en toe verschijnt een sensatiebericht als : lag Atlantis bij Helgoland, in de Middellandse zee, in de Noordzee, voor de kust van India en Pakistan, in zee bij Japan, de Golf van Mexico enz. Dat alles is enkel mogelijk omdat men de naam Atlantis aan een bepaald geografisch gebied wil verbinden. En dat is FOUT! Atlantis was de naam van een technisch zeer hoogstaande wereldwijde beschaving. Het centrum hiervan lag inderdaad in de Atlantische Oceaan, op het enorm grote hoofdeiland Poseidia. (denk aan zoiets als Australië).

En het heeft veel langer bestaan dan men zich voorstelt. Toch was het niet een beschaving van het originele aan de Aarde ontsproten mensenras. Integendeel, het was in het begin een kolonie van een Hoge Buitenaardse beschaving. Hiervan zijn er meer en allemaal waren ze veel verder ontwikkeld dan de menselijke beschaving van de Aarde nu. Het is nu tijd dat de mens  zijn grootheidswaan verliest en in alle nederigheid gaat erkennen dat hij niet de grootste en intelligentste van het Hele Al is, maar de kleinste en domste, die nog heel veel moet leren.

Het originele mensenras dat echt vanuit de Aarde ontstond, is overigens het Zwarte ras. Overal ter wereld kan men in tekeningen en andere afbeeldingen, zien dat er lang geleden over heel de wereld Zwarte mensen leefden. Maar omdat hun ontwikkeling naar de zin van ‘de Hoveniers’, te langzaam ging. Besloten de ‘goden’ om ‘zaden’ van een hogere beschaving op aarde te ‘zaaien’. Deze mensen uit een hogere dimensie en veel hogere beschaving, moesten zich met de bevolking vermengen en zo het peil van de beschaving op de aarde sneller verhogen.

Wetenschappers hebben wel veel van de resten van deze beschavingen blootgelegd. Maar in hun waan zijn ze bij de interpretatie van hun vondsten geleid door de gedachte dat deze bouwwerken en voorwerpen gemaakt  moeten zijn, door mensen met primitieve middelen en primitief denken. Hoe in een primitieve samenleving mensen opeens, als het ware vanuit het niets, de kennis en middelen konden hebben om gebouwen en machines te maken die men vandaag de dag nog niet kan namaken.

Dat is een vraag waar nog steeds veel geleerden zich het hoofd over breken.
Terwijl het antwoord eigenlijk al duidelijk is als men bedenkt dat al die beschavingen blijkbaar abrupt begonnen op een hoogtepunt en dan langzaam wegzakten naar een veel lager niveau. Zoiets is alleen mogelijk, wanneer van buitenaf een impuls van een hogere beschaving komt. De verschillen tussen deze beschavingen tonen aan, dat dit ingrijpen gebeurde door mensen/bewoners van verschillende planeten/beschavingen. Waarbij iedere beschaving afzonderlijk met een andere opdracht gestuurd werd.

Zo kregen de Hopi indianen bijvoorbeeld de opdracht om de grond/de aarde te cultiveren. Met als resultaat dat vandaag de dag bijna alle, zo niet alle voedselgewassen hun oorsprong hebben op het Amerikaanse continent. De Atlantiden daarentegen moesten het element van het vuur ontwikkelen. Bijna alle uitvindingen van de Atlantiden zoals de metallurgie zijn enkel in staat te werken doordat het vuur gebruikt en onder controle gebracht werd. Niet om niets werd het Blanke ras genoemd: ‘Zonen van het Vuur’.

Dit werd nog eens duidelijk onderstreept, toen in Alamogordo de eerste atoombom ontplofte. En op bevel van schurken, Hiroshima en Nagasaki daarmee onnodig verwoest werden. In het Oosten werd door ‘inzaaien’ een heel ander ras gekweekt. Een ras wat in Tibet zijn zuiverste vorm bereikte. Ze werden ‘Zonen van de Lucht’ genoemd , dus het element Lucht wordt door hen vertegenwoordigd. Wat ooit laagland was  werd, toen de Himalayas gevormd werden tijdens een wereldwijde catastrofe , in minuten tijd het hoogste land op aarde..!

De lichamen van de Tibetanen waren niet gewend aan de ijle lucht waar ze plotseling in leefden; velen stierven daardoor.  Het toen ontstane barre klimaat zorgde ervoor dat er een zeer, lichamelijk en geestelijk, gehard en sterk volk ontstond.  Toen dan het boeddhisme Tibet bereikte, duurde het niet lang voor het daar zijn zuiverste vorm bereikte. De Tibetaanse beoefenaars ontwikkelden een zeer hoge graad van spirituele ontwikkeling.

Helaas werd deze ontwikkeling bijna tot staan gebracht door de uiterst gewelddadige bezetting van Tibet door het communistische China. Maar uit dit lijden, van dit met geweld afgedwongen ‘huwelijk ‘, kon in China wel de Falun Gong ontstaan. Een ondertussen wereldwijde, uiterst vreedzame/pacifistische leer/beweging , waardoor uiteindelijk het communisme in China totaal afgebroken zal worden..!

Het vierde is dus het Zwarte ras, de ‘Zonen van het Water’ ontstaan uit deze Aarde. En even stil en geheimzinnig als het water werken zij, veel uitvindingen die met water/vloeistof te maken hebben zijn door Zwarten gedaan. Vaak zonder dat zij hiervoor bekend werden. Meestal word een blanke hiervoor onterecht geëerd..!

Dit zijn dan de vier ‘haken’ van het oeroude swastika symbool.
Wat nog steeds verkeerd-om draaiend door de nazi’s misbruikt werd en wordt. Maar waar altijd weer aan voorbij gegaan wordt, is het feit dat deze 4 haken elkaar in het midden raken. Dit middelpunt is echter het symbool voor nog een ras van buitenaardse oorsprong. En dat terwijl dit het belangrijkste is en het alle andere rassen met elkaar hoort te verbinden.

Aan het einde van de Grote IJstijd, zo’n 35/30.000 jaar geleden, werd door de hoogste beschaving/dimensie/planeet een kolonie gesticht in het Tarimbekken, dat nu in China ligt. Deze kolonisten kwamen met een opdracht. Zij hadden de Thora, de wetten van de IK BEN. Het verhaal van het ‘Paradijs’ speelt zich dan ook hier in de omgeving van de stad Akisu/Aksu af. Er zijn daar mummies gevonden, door het klimaat gemummificeerd, die de ‘Israelitische mummies van het Tarimbekken’ worden genoemd. Heel toepasselijk overigens, want deze kolonie van buitenaardsen vormde de oorsprong van het Hebreeuwse volk.

Deze mensen kwamen met een opdracht, die zij moesten vervullen.
Zij moesten zich vermengen met alle volken op aarde. Zodat hun eigenschappen en wetten genetisch overgedragen, de hele mensheid zouden verbeteren. Gelijk vanaf het begin had deze groep te kampen met grote problemen. In de eerste plaats was het lichaam van de eerste ‘Adam’ nog niet aangepast aan de dichtheid van de Aarde en daarom moest hij, wat hij van tevoren wist, eerst lang alleen blijven. Twee geslachten kent men op zijn ‘thuisplaneet’ niet.

Dus moest hij eerst leren om te gaan met een mannelijk lichaam van veel grotere dichtheid en voor hem vreemde druk. Maar toen hij de Aardmensen om zich heen zag, die allemaal een vrouw hadden en daar seks mee hadden, werd hij op den duur eenzaam en droevig. Daarom kreeg hij een metgezellin die in eerste instantie enkel geest was, maar hem dagelijks vergezelde. Een bijna correct en heel mooi verhaal hierover is in de Kolbrin te vinden. Maar deze ‘Adam en Eva’ moesten ook leren om te gaan met de ‘Vrije Keuze’.

Vrije Keuze, vrije wil..
Iets wat op geen enkele andere planeet geleerd kan worden, omdat dit daar niet bestaat. In het ‘Westen’, weet bijna ieder wel hoe het afliep, toen ze daarvoor een ‘eerste examen’ deden. Niet beseffend dat in gehoorzaamheid volledige vrijheid lag, ‘zondigden’ die twee. Maar het was hun ‘vrije keus’ waarvoor zij de verantwoording droegen.  Een verantwoording die ‘Adam’ probeerde af te schuiven op de vrouw. Waardoor tot op de dag van vandaag mannen zich gerechtvaardigd voelen om de vrouw te zien als minderwaardig.

Tegelijk ontstond een streven om meer te zijn, het beter te weten dan de Schepper. Kijk om u heen, nog steeds probeert de mens zijn Schepper te overtreffen. Iets wat onmogelijk is! Het Hebreeuwse volk, dat regelrecht van deze ‘Adam en Eva’ afstamt, heeft dit heel sterk. Op alle gebieden van de nieuwe godsdienst, de wetenschap, lopen zij voorop. Terwijl aan de andere kant, door wantrouwen en vijandschap van de andere volken om hen heen, er bij hen, een vals gevoel van superioriteit is gekweekt.

Wantrouwen, vijandschap en regelrechte pogingen om hen uit te roeien, maakten dat zij hun opdracht nooit volledig konden uitvoeren, om ‘Abrahams zaad’ onder alle volken te verspreiden. Zij waren bedoeld om een volk van priesters te zijn. Leraren, onderwijzers van de Wet van de Eén , de Wet van Liefde, de Thora. Het huidige Israëlische volk is een doorsnee van de wereldbevolking, die door vijandschap en afgunst van de rest van de wereldbevolking in een spiraal van angst en geweld gedrongen zijn.

Niet alleen zij maar alle volken moeten gaan beseffen hoe belangrijk het is om deze houding te laten varen. Om anderen met liefde tegemoet te treden. Want zolang zij en de rest van de wereld dit niet beseffen wordt de evolutie/ontwikkeling van deze wereld en het Hele Al  tegengehouden, stagneert het. Dat was in essentie 2000 jaar geleden al de boodschap van de Nazarener aan zijn volksgenoten. En niet wat met de leugens uit hun Boek de Christelijke Kerken er van gemaakt hebben.

Wordt vervolgd!

Philo Hippus

 

4 gedachten over “De verboden geschiedenis.. (dl.2)

 1. dag heer Filo Hippus.
  de vraag die mij bezighoudt tijdens het lezen van uw verhaal is:
  wie is degene die uw verhaal verbiedt? u spreekt immers over een verboden geschiedenis.
  voorts nog een paar opmerkingen:
  uw verhaal is (een slechte) copie van het aloude Genesis verhaal, dat zeker in de mondelinge versies al heel heel oud is. Als u dus meent iets nieuws te vertellen, dan raad ik u met klem aan dit Genesis verhaal een keer goed door te lezen. Uit eigen ervaring weet ik dat dit een lastige opgave is omdat Genesis, evenals alle andere Torah /Tenach/Bijbel verhalen in mythische taal is geschreven.
  maar als u daar moeite mee heeft, dan kunnen wij u daarbij wel dienstig zijn. Voorbeeld: Adam is een puur geestelijk wezen, dat een Levende Ziel wordt door de Adem(Ruach) van de Schepper.
  lees:
  Genesis 2: 7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. Deze mens leeft in het Paradijs dat zich in u bevindt.
  Niets verboden, niets verborgen, zoek niet verder, ga naar binnen en ontmoet de nieuwe Adam….

  vrede en alle goeds

  2
  h

 2. Zoeker
  Aangezien je het niet erg vindt om nogal badinerende uitspraken te hanteren in je reactie…….als je had gelezen wat er boven met vette letters in het verhaal staat, had je kennis kunnen nemen van onderstaand

  Daarin werd gesproken over Atlantis. Niets is zo geschikt om een academische carrière de nek om te draaien, als het publiekelijk spreken/publiceren over Atlantis. Want volgens de gevestigde orde hoort het bestaan van Atlantis thuis in het rijk der fabels. Omdat anders hun verhaal/theorie, die op alle scholen als ‘geschiedenis’ onderwezen wordt, en waar al hun carrières op gebouwd zijn, als fabels moeten gelden. En om dat te voorkomen maakt men gebruik van stumperige dateringstechnieken en methoden en laat men bewijzen/archeologische vondsten, simpelweg verdwijnen.

  Kortom……doe me een lol en laat dat.

  Niemand is volmaakt

 3. Beste intermeer
  ,
  dank u voor uw terechtwijzing . Inderdaad zijn mijn reacties soms wat badinerend en ik gebruik commentaren zoals die van u voor nader zelfonderzoek. Daarmee krijgen deze opmerkingen een extra dimensie die ik graag ter harte neem.
  Overigens moet het mij wel het hart dat de commentaren die ik regelmatig tegenkom in WTK vaak gepaard met grove scheldpartijen. En dan denk ik dat mijn commentaar nog al mee valt. ik wil u daarom graag attenderen op de rest van mijn betoog dat gaat over levende mystieke taal . en dat is echt echt wat anders dan het oververtellen van verhalen van mensen die blijk geven weinig te weten van de ingewikkelde structuur van deze taal. Ik zelf heb er ongeveer 30 jaar over gedaan om er een klein beetje van te snappen.
  Dus…. ga ik u een lol doen en blijf daar waar dat zinvol is aan de gang met het onder de aandacht brengen van deze bijzondere spirituele /religieuze taal
  met vriendelijke groet, Zoeker
  Maar niettemin luister ik graag naar dit soort terechtwijzingen en hoop er wijzer van te worden.
  verder is het zo dat ik een groot bewonderaar ben van Plato en daarom ook zondermeer vertrouw op zijn waarnemingen en berichten daarover. Hij is naar mijn ervaring een der betrouwbaarste gidsen en ik heb zijn mededelingen over Atlantis dan ook hoog zitten.

  in het

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.