Advertentie

Identificatie? Met wat of wie dan?


x

x

Identificatie? Met wat of wie?

2019 © Arend Zeevat  | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Identificatie? Wat houdt het begrip identificatie in? Een ander woord ervoor is vereenzelviging. Vanaf onze vroegste jeugd hebben we, vanwege de kinderlijk noodzakelijke en tevens onmachtige openheid, de wil om te leren en een onbedorven naïviteit, geleerd ons te vereenzelvigen met de meest nabij staande buitenwereld. Dat zijn dan de ouders, broers, zussen en de rest van de familiaire conglomeratie waarin we geboren zijn. Zij leven het voorbeeld voor met betrekking tot hoe wij ons hebben te gedragen. Het Cultureel Woordenboek geeft de volgende omschrijving van het begrip identificatie:

Naast de gewone betekenis van het vaststellen van iemands identiteit, zoals in ‘identificatieplicht’, wordt met deze term ook het proces aangeduid waarin iemand zich met een ander vereenzelvigt en diens gedragingen, opvattingen en persoonlijkheidstrekken overneemt. Bij kinderen is er de identificatie van jongetjes met hun vaders (in de theorie van Freud ter oplossing van het oedipaal conflict; en van meisjes met hun moeders, waardoor zij zich als hun ouders gaan gedragen.Bron

Later komen er de zogenaamde opvoeders in de vorm van het onderwijzend personeel in de verschillende vormen van onderwijsinstellingen bij. Daarna vinden er ook in de diverse werksituaties indoctrinerende vervolgprogramma’s plaats betreffende de waarheid en de beleving van het leven. In de rest van het leven zijn echter de meest (mis)vormende zaken, de via diverse media-uitingen van gedrukte en elektronische (nieuws)kanalen tot ons komende informatiestromen.

Zij bekrachtigen en versterken met elkaar de al eerder in het onderbewuste aangebrachte indoctrinatieprogramma’s en hebben daardoor een veelal alles bepalende invloed op het grootste deel der niet wakkere mensheid. We kunnen er zeker vanuit gaan dat we in een onvrije wereldmaatschappij leven, waarin uiterlijke vrijheid niet bestaat! Hoewel velen het wel buiten zichzelf willen vinden en/of tot stand brengen (HIER en HIER).

Gemeenschappelijke achtergrond
Op de keper beschouwd spelen al deze verschillende indoctrinerende aspecten een grote rol in het leven van een (opgroeiend) mens. Zij maken deel uit van het alomvattende indoctrinatie- en onderdrukkingsprogramma waar iedere nieuw op aarde geboren ziel aan blootgesteld wordt. Zij (mis)vormen zijn/haar belevingswereld en willen daarmee de reacties erop bepalen. Kort door de bocht gezegd draait het hier om een onvrij makende manier van perceptie- of belevingsmanagement. Een vorm van dressuur dus. Daar is bijna geen ontkomen aan.

Het onderwijs in eigen hand houden door ouders is bijna onmogelijke gemaakt. Eugenie van Ruitenbeek en Jan Nouwen weten daar alles van (HIER). Dit grote wereld- en mensheid omvattende beïnvloedingsprogramma is erop gericht om iedere vorm van individualiteitsontwikkeling onmogelijk te maken. Het wil de daarmee samenhangende individueel kritische beleving van wat als ware werkelijkheid wordt gepresenteerd bij voorbaat voorkomen. Het systeem houdt zichzelf zo in stand. Zij doet dit door alle deelnemers eraan dusdanig te programmeren dat zij kritiekloos geloven in de goedheid en waarheid ervan.

Er is al veel geschreven over de subtiele en soms minder subtiele psychologische tactieken die hierbij worden toegepast. Veel van die tactieken grijpen in op onbewuste lagen in de mens. Het in Londen gehuisveste Tavistock Instituut heeft in de 20ste eeuw belangrijk bijgedragen aan de ontwikkeling van die programma’s (HIER).

Materia Nervosa, de identificatie met het materialisme
Het belangrijkst beoogde effect van dit alles is, om mensen zich te laten identificeren met hun fysieke lichaam en alle ander materie gefundeerde objecten in de omgeving. Zo wordt de mens op een innerlijk niveau gespleten en ziek gemaakt. Hij gaat daardoor lijden aan het materialistisch syndroom, dat ik de Materia Nervosa zou willen noemen. Het is een vorm van waanzin die de illusionaire wereld van de materie als enig uitgangspunt neemt voor het beleven van de werkelijkheid. Het heeft eraan bijgedragen dat er een vanuit het westen geïnitieerde hoofdcultuur is ontstaan. De ontwikkeling van de westerse rationeel/analytische wetenschap is tot de basis van deze cultuur geworden.

De door René Descartes (HIER) geponeerde filosofische stelling “Cogito ergo sum (Ik denk, dus ik ben)” heeft de mensheid onder aanvoering van de wetenschap zichzelf op doen sluiten in het denkend hoofd. Sinds deze stelling de toonaangevende leidraad is geworden voor velen, is de mens steeds meer de verbinding met zijn ware wezen verloren. In het artikel ‘Materialisme is een geestesziekte’ (HIER) ben ik uitgebreid ingegaan op de Materia Nervosa. Een citaat uit dat artikel:

Sinds het materialisme in de eerste helft van de negentiende eeuw haar intrede deed in de menselijke bewustzijnsontwikkeling, is het denkend bewustzijn van de mens een heel andere richting ingeslagen. Het denken is sindsdien verziekt en gecorrumpeerd geraakt, doordat aan de mensheid een in grootte groeiend web van aaneengeschakelde leugens en misleidingen werd gepresenteerd. Over de verdere ontstaansachtergronden van het materialisme zou nog een heel apart artikel te schrijven zijn.”

Uit mijn artikel ‘De geïndoctrineerde en vervalste geschiedenis..!’ (HIER) het volgende bij bovenstaande aansluitende citaat:

Door het implanteren van energetisch verstorende factoren in mensen en hen te leren zich met deze schijnwerkelijkheid/illusie persoonlijk te identificeren, zijn we allemaal op een bijzonder destructief dwaalspoor gebracht. Iedere generatie die geleerd wordt om zich af te stemmen op de op hen afgemeten sociale beïnvloedingsprogramma’s en zich daarmee te identificeren, draagt bij aan een versteviging van de matrix van niet-bewustzijn.

Mediarol
De rol die de media hierbij vervullen wordt op magistrale wijze verbeeld in de film ‘Network’ uit 1976. De film toont hoe nieuwspresentator Howard Beale wakker wordt uit de nachtmerrie van de voorgekauwde werkelijkheidsbeleving, die de media ons voorhouden. Hieronder een aantal hoogtepunten uit die film. Het eerste fragment geeft zijn moment van wakker worden weer.

Howard Beale’s ‘Enlightenment’

Daarna vertelt hij zijn kijkers geen genoegen meer te nemen met de illusionaire waanzin van de schijnwerkelijkheid en boos te worden.

Howard Beale: “I want you to get mad”

Hij wordt echter bewerkt door de machtsmanipulaties van zijn baas, een mediamagnaat, die hem uitlegt hoe de moderne wereld in elkaar steekt. In die moderne wereld zijn er geen landen, volkeren en ook geen democratie meer. De macht van het geld en de corporaties regeren de wereld, dus corpocratie.

The World is a Corporation

In het volgende fragment uit de film vertelt Howard Beale over de dood van het individu.

It’s the Individual that’s finished

Als laatste laat ik het fragment uit de film zien, waarin Howard Beale een boekje open doet over de beïnvloedende werking van de televisie.

Howard Beale: “Television is killing you”

De film is alleszins de moeite waard om eens in zijn geheel te bekijken (HIER). Het laat zien hoe de media bepaalt worden door kijkcijfers, daarmee samenhangende prijzen van hun bedrijfsaandelen en de onverschilligheid van mediamagnaten ten aanzien van het menselijk welzijn. Het is het perfecte middel in de handen van ‘The Powers That Should Not Be’, om als gereedschap te dienen voor perceptiemanagement.

Stoppen met identificatie!
In zijn geheel is de mensenmaatschappij steeds verder aan het doordraaien en een toenemend aantal mensen aan het doldraaien. Momenteel worden we via die media volop gehersenspoeld aangaande de mogelijke ontbranding van de verschillende geopolitieke kruitvaten. Dit moet ons doen geloven dat er op het geopolitieke schaakbord een aanstaande grote finale slag zal gaan plaatsvinden.

Een ieder weet wel welke twee hoofdletters en welk cijfer daar bij horen. Ook al heeft de Amerikaanse Vrije Metselaar Albert Pike ooit eens aan zijn Italiaanse broeder in gedachtecriminaliteit geschreven dat die finale slag zou gaan plaatsvinden, hoeft nog niet te betekenen dat dit ook werkelijk zo zal zijn. De macht om dit niet te laten gebeuren ligt in ieder van ons besloten.

Mensen zouden daarom tijdens, na of liever nog voor de in scene gezette economische crisis,  betreffende hun consumentengedrag, eens aan een heel serieus zelfonderzoek moeten gaan doen. Zij zouden dan wel eens tot de conclusie kunnen komen, dat zij zelf mede de oorzaak van de doordraaiende maatschappij zijn. Dat zij door hun oververhitte consumentengedrag de corpocratie zelf hebben helpen opbouwen en nu nog steeds in stand helpen houden. Zelfs oorlogen, dus de dood van velen, behoren tot het corpocratische verdienmodel. Evenals ziekten dat ook zijn.

Dat zelfonderzoek zou dan gericht moeten zijn op waar men zich mee identificeert. Het opsporen van alle identificaties en ze in hun ware bedrog te zien, zal helpen om eindelijk eens de stop uit de zwaar stinkende en vervuilde economische wereldbadkuip te kunnen trekken. En dan mogen echt wel de demonen met het badwater wegvloeien. In het volgende deel van een serie opnames van een satsang van Hans Laurentius vertelt hij, naar aanleiding van vragen uit het publiek, hoe men die identificaties onschadelijk kan maken.

Hans Laurentius over identificatie (13-7-’19):

Droogleggen of verzuipen

Blijf je hoofd koel houden en heb jezelf lief!  Meer heb je niet nodig!

Namaste. Om shanti.

Arend Zeevat

27 augustus 2019

5 gedachten over “Identificatie? Met wat of wie dan?

 1. In het artikel ‘Tavistock: The Illuminati’s Psychological War on Society’ op de site van Henry Makow wordt de invloed van het Tavistosck Instituut uitgelegd. Een citaat uit dat artikel:

  “Various beliefs can be implanted in many people after brain function has been sufficiently disturbed by accidentally or deliberately induced fear, anger, or excitement. Of the results caused by such disturbances, the most common one is temporarily impaired judgment and heightened suggestibility. Its various group manifestations are sometimes classed under the heading of ‘herd instinct,’ and appear most spectacularly in wartime, during severe epidemics, and in all similar periods of common danger, which increase anxiety and so individual and mass suggestibility.” Jim Keith, Mass Control: Engineering Human Consciousness”

  https://www.henrymakow.com/2019/08/tavistock-illuminati-war-on-society.html

  1. Arend Zeevat schreef: “…….beliefs can be implanted in many people after brain function has been sufficiently disturbed by accidentally or deliberately induced fear, anger, or excitement…..”
   En het is precies daarom dat satanisten bij hun ritueel misbruik zoveel (sexueel)martelen.
   Het is niet alleen om overtuigingen in te planten, maar ook om mensen af te richten.

 2. https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-eindspel-is-begonnen/
  Vandaag hoorde ik op het “nieuws” dat de vertrekkend topman van Pro Rail gezegd zou hebben dat mensen in overheidsdienst bang zouden zijn voor boze telefoontjes vanuit Den Haag wanneer ze iets ondernemen wat lieden in Den Haag niet aanstaat.Hierover zou een stuk staan in het A.D.
  Kennelijk is het niet alleen zo dat we allen moeten geloven (en aan de hand daarvan moeten reageren) wat ze ons willen doen geloven maar zetten ze steeds vaker middelen in om mensen bang te maken.Wanneer zedenzaken op de plank bij de politie blijven liggen terwijl er 60.000 politiemensen op straat rondlopen of met onzinnige administratieve taken bezig zijn dan kun je vraagtekens zetten bij de werkwijze van de politie waarbij je je ook kunt afvragen wat nu eigenlijk prioriteit heeft.Kindermisbruik bijvoorbeeld zou toch als eerste bestreden moeten worden? Door de zaak Epstein is bekend geworden dat politici en andere hoge lieden zich hebben schuldig gemaakt aan dergelijke praktijken soms zelfs zover dat kinderen vermoord zijn.
  Dat Den Haag dat niet zo erg lijkt te vinden hebben ze eerder bewezen door te spreken over toelating van een pedofielenpartij destijds in de politiek en de MSM brengt zelfs beelden naar buiten waarin een pedofiel het woord krijgt en vind dat hij ook het recht moet krijgen om voor zijn geaardheid uit te komen.

  Maar de MSM doet nog meer hun best om foute propaganda te voeren zoals te zien was met de kanaalparade.Natuurlijk moeten de mensen zelf kunnen beslissen met wie ze een relatie aangaan en of dat dan man/vrouw,man/man,of vrouw/vrouw is maakt niets uit zolang dat binnen bepaalde grenzen gebeurd waardoor andere mensen er geen last van ondervinden,helaas laat de MSM vaak beelden zien die zelfs woede kunnen oproepen bij mensen waardoor zelfs stellen die niet zo uitbundig hun geaardheid tonen daar last van kunnen ondervinden en ook wordt vergeten dat er kinderen zitten te kijken.Wanneer je overdag in beeld van iedereen aan een ketting over de grond kruipt dan kun je dat wel ruig vinden of vinden dat ook dat erbij hoort maar dan spoor je gewoon niet (dat is mijn mening).

  Ik heb dus geen probleem met welke relatie dan ook zolang het binnen bepaalde normen en waarden blijft,pedofielen zouden ze gelijk moeten oppakken om te voorkomen dat ze kinderen iets aandoen wat die kinderen levenslang kan blijven achtervolgen.Waarom heeft de MSM geen aandacht voor strafvervolging van kindermisbruikers? Waarom hoor ik ze niet of bijna niet over het uitzoeken welke hoge lieden en politici er bij dergelijke praktijken betrokken zijn?

  Hoe normaal is het dat kindermisbruikers beschermd lijken te worden terwijl wel breed uitgemeten wordt dat een automobilist een straf opgelegd krijgt omdat hij een waarschuwingslampje heeft genegeerd? Volgens de rechter zou dat de oorzaak zijn van het ongeval dat later plaats heeft gevonden wat natuurlijk onzin is want had hij gelijk gestopt dan was daar ook geen compressor aanwezig waarmee hij de bandenspanning kon herstellen en op het moment dat hij daar dan langs de kant van de weg staat kan er ook een andere auto opknallen.Steeds vaker zie ik dat ze mensen met dergelijke flauwekul angst willen inboezemen zoals dat veelvuldig in Zeeland ook het geval lijkt te zijn waar ze mensen die in een camper op een parking de nacht doorbrengen bij bosjes op de bon slingeren en kennelijk zijn ze daar nog trots op ook.Wat misdoen die mensen? Is het omdat een campinghouder dan niets verdiend?

  Zorgt die campinghouder er dan ook voor dat wanneer zijn camping vol is de gasten die dan geen plaats toegewezen krijgen elders een overnachtingsplek krijgen? Logisch dat zedenzaken blijven liggen wanneer je niet weet waar de prioriteiten behoren te liggen.Geld verdienen lijkt het belangrijkste te zijn voor de overheid en haar instanties en daarbij komt ook nog dat ze de belangen van banken,multinationals en de aandeelhouders hoog in het vaandel hebben staan en hen mee laten delen. Telkens wordt gezegd dat mensen moeten werken en veel beleid is gebaseerd op deze ondoordachte uiting en ze schromen niet om te korten wanneer het mensen niet lukt om werk te vinden.
  Aan de ene kant roepen ze dat vacatures niet ingevuld worden terwijl ze het tegenovergestelde beweren wanneer een bedrijf zich in Nederland wil vestigen want dan zou het ineens voor banen zorgen,maar wat heb je daar dan aan wanneer er toch al een personeelstekort is? Wanneer we teruggaan naar de begintijd van de mens dan waren er geen fabrieken of bedrijven die voor de winst van hun eigenaren en aandeelhouders gaan wat nu te vaak wel het geval is.Natuurlijk moet een bedrijf winst maken om te overleven maar verdeel die winst dan eerlijk onder iedereen die die winst heeft bewerkstelligd en niet alleen onder hen die vaak het minst presteren.Reserveer een bedrag voor onderhoud en/of uitbreiding maar verdeel de rest eerlijker dat lijkt mij net zo fair.(dit is alleen maar mijn mening).

  Toen er nog geen fabrieken waren werkten mensen ook maar dat was om te overleven en alles in stand te houden en verbeteringen aan te brengen zoals huisvesting bv wat we nu steeds vaker achteruit zien gaan.Snel winst voor de top van bedrijven gaat kennelijk boven kwaliteit en dat mag zelfs ten koste gaan van de gezondheid van werknemers/sters want wanneer mensen niet meer kunnen gooi je ze gewoon bij het grof vuil en laat je de belastingbetaler opdraaien voor de kosten. Het komt er dus op neer dat mensen misbruikt worden en alleen maar gebruikt worden om de zakken te vullen van de top en wanneer dat niet meer lukt nemen ze geen verantwoording maar dumpen ze je gewoon.Hierdoor zien we bijna geen vakwerk meer zoals vroeger toen tijd en geld geen rol speelde en toen kon men mooie sierlijke ambachtelijke gebouwen neerzetten en bv kathedralen met prachtig handwerk,nu bouwen ze op één dag een huis.
  Om maar zoveel mogelijk de zakken te kunnen vullen van de top.
  Ik vraag me dan ook af wanneer cash geld zou verdwijnen de mensen zouden blijven werken om cijfertjes in computers te laten draaien (daarvoor hoeven we niet te werken want die kun je ook gewoon zo laten draaien en invullen).De simpelste oplossing is naar mijn mening dat we afstappen van de jacht op geld en gewoon terug gaan naar elkaar helpen en werken om een mooie wereld tot stand te brengen en te onderhouden.Wanneer we elkaar helpen kunnen we een paradijs hebben zonder dat alleen een kleine groep er beter van wordt.

  1. DonQuijotte.

   Dat is het dus in het geheel niet! Het is juist de in ons vergiftigende werking van de maatschappelijke indoctrinatie van het jezelf onder te waarderen, die de wortel van alle problemen is. Een negatief zelfbeeld wordt door sommigen over gecompenseerd door een extra sterk en groot ego op te bouwen. Bij narcisten en psychopaten is dit de basis in hun omgaan met zichzelf en anderen. Hoe je met jezelf omgaat, ga je ook met naderen om. Dit alles op basis van projecties. In vele vorige artikelen ben ik hier op ingegaan, waaronder de volgende:

   https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/durf-jij-gelijkwaardig-te-zijn/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.