Advertentie

9/11-Waarheidsbeweging wordt eindelijk volwassen..!


Hoe is het mogelijk dat bijna 20 jaar ná de verschrikkelijke aanslagen van 11 september 2001, nu pas de serieuze, gestructureerde beweging op gang komt, die het hele valse-vlag-aspect van deze aanval wil ontmaskeren. Natuurlijk zijn er deze afgelopen 20 jaar veel serieuze personen geweest, die vaak met gevaar voor hun eigen hachie, zijn opgestaan en hun woordje hebben gedaan. En dat waren vaak niet de minsten. Wij vragen je, als je geïnteresseerd bent in een overzichtje van deze personen, eens een kijkje te nemen op onze (Amerikaanse) zustersite ‘WantToKnow.info‘. Volg de instructie van de afbeelding en klik op de achtereenvolgende rolmenu’s. Je komt dan bij de ’50 top officials’, de ‘100 professors‘ en ‘100 prominent leaders’, die met name over het bizarre officiële 911 -rapport hun uiterst kritische zegje doen. EN OPENBAAR dus..!

Fred Burks, de beheerder van deze site, heeft uiterst goed werk gedaan, door met naam en toenaam dus, vooraanstaande politici, hoge regeringsambtenaren en legerfunctionarissen en alledaagse personen, zoals brandweerlieden, vliegtuigdeskundigen/piloten te verzamelen, die hun zéér ernstige bedenkingen hebben -zacht gezegd!- bij de officiële rapportage omtrent de achtergronden en schuldigen van deze aanslag. En wat gebeurt er van de officiële kant..? Daar is het hééél stil..

En dan komt er van de week ineens dit bericht in het openbaar. Over de berechting van ‘het brein achter de 911-aanslagen’…?? Wat is het toch een uiterst ongeloofwaardig verhaal. Dat was het, is het en zal het natuurlijk altijd blijven, als we de ‘verborgen daders’ achter deze aanslagen, in het donker laten schuilen..!

dr.ir Coen Vermeeren

We bieden je hieronder het uiterst evenwichtige verhaal over 911-waarheidsvinding aan van dr. ir. Coen Vermeeren. Als gepromoveerd luchtvaar-ingenieur is hij met name uiterst geraakt door de letterlijke sprookjes die verteld zijn over de capriolen die de verkeersvliegtuigen zouden hebben uitgehaald, om met name de WTC-torens te ‘vermorzelen’.. Over de fabeltjes die verteld zijn over de mogelijkheden van deze aluminium vliegtuigen om door beton en staal héén te vliegen. Toen Coen Vermeeren dit allemaal onder ogen had gekregen, besloot hij zich te verdiepen in het hele verhaal.

Het resultaat van zijn intensieve onderzoeken, liet hetzelfde resultaat zien, wat alle andere erudiete wetenschappers uitvonden: ‘het officiële 911-onderzoek’ is een farçe geweest; het aan de hand van de bevindingen van deze commissie gepubliceerde ‘911-commission report’ is in één woord een propagandaverhaal geworden tegen moslims en vóór de onmogelijke officiële theorie, als zouden 19, vooral Saudische kapers, die 11e september 2001, de daden hebben verricht die we allen kennen. Een diepere waarheid ligt voor het grijpen, maar daar is dus één ding voor nodig.. SAMENWERKING..!

En precies dát is momenteel aan de gang. Op veel terreinen, maar vooral op het juridische gebied, waar ernstige tekortkomingen liggen van de Amerikaanse overheid, destijds natuurlijk geleid door de mogelijke daders/medeplichtigen achter deze valse-vlag-aanslag. Lees het verhaal van Coen Vermeeren en kom ook in actie. Spreek erover met collega’s, vrienden, familie en mensen die hetzelfde gevoel hebben als jij. ‘Deze waarheid mag niet verborgen blijven en de daders, de werkelijke daders, dienen te worden berecht en gestraft’..!

* * *

x
x

9/11-Waarheidsbeweging wordt eindelijk volwassen..!

2019 © dr.ir. Coen Vermeeren (HIER) | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Met de 18e verjaardag van 9/11 wordt duidelijk dat de waarheidsbewegingen volwassen beginnen te worden… Aanstaande 11e september is het 18 jaar na de beruchte aanslagen. In Zurich (Zwitserland) vindt die dag een bijzonder internationaal congres plaats waar het echte 9/11 onderzoek vanuit diverse invalshoeken wordt besproken. (Voor jou een mogelijkheid erbij te zijn? DOEN! En een YouTube-livestream ticket kost CHF 10,- voor de hele sessie! HIER)

Uiteraard vanuit het technisch onderzoek dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden naar de instorting van met name WTC7 – dat niet is binnengevlogen door een vliegtuig, nauwelijks branden had, en toch is ingestort met de snelheid van een vallende massa. Dit blijft de spreekwoordelijke ‘smoking gun’ en begin september komt de Universiteit van Alaska Fairbanks, in de persoon van dr. Hulsey en zijn team, met de resultaten van zijn onderzoek.

De voorman van Architects and Engineers for 9/11 Truth, Richard Gage, zal in Zurich de resultaten van dat onderzoek bespreken:

Architect Richard Gage, AIA, oprichter van Architecten & Ingenieurs voor 9/11 Waarheid, zal de onlangs gepubliceerde, baanbrekende bevindingen van de drie jaar durende technische analyses van Professor Leroy Hulsey van de Universiteit van Alaska Fairbanks Civil Engineering presenteren, die onomstotelijk aantonen dat branden [wat de officiële verklaring is] niet de oorzaak waren van de verwoesting van het WTC-building 7 met zijn 47 verdiepingen in 6,5 seconden op 9/11.

Gage zal verder gaan met het overweldigende wetenschappelijke bewijs, dat door bijna 3200 internationale architecten en ingenieurs wordt geciteerd, van wat de vernietiging van de derde wolkenkrabber van New York die dag heeft veroorzaakt: explosieve gecontroleerde sloop.

Niet alleen vanuit het perspectief van de fysieke instorting van de constructies, maar ook vanuit chemisch oogpunt zijn de aanslagen in New York te analyseren. Chemicus Niels Harrit toonde onomstotelijk aan dat er resten van brandversnellers zijn aangetroffen in het stof dat in enorme hoeveelheden vrijkwam in New York:

“ ‘De chemie van 9/11: Een consistent instortingsmodel voor de Twin Towers’.

Het is erg moeilijk om te ‘zien’ wat je ziet, als het je niet bevalt wat je ziet. De Twin Towers van het World Trade Center zijn op 9/11 niet ingestort – ze zijn opgeblazen – of liever gezegd, opgeblazen van bovenaf. Om dat te doen, moet je explosieven en brandversnellers gebruiken, en die moeten vooraf in de gebouwen worden geplaatst. Er is enige onduidelijkheid geweest in de interpretatie van de chemie die gepaard gaat met de vernietiging van deze gebouwen. Stoffen die voldoende energie leveren zijn bijvoorbeeld explosieven, brandversnellers, drijfgassen (raketbrandstof) en dergelijke.

Explosieven en drijfgassen leveren arbeid en verplaatsen dingen, terwijl de energie die vrijkomt bij het gebruik van brandversnellers alleen in de vorm van warmte vrijkomt. Met de komst van de nanotechnologie is het mogelijk geworden om combinaties van deze twee uitersten te gebruiken om een heel specifiek effect te bereiken. Het thermisch nano-materiaal dat in het stof van het World Trade Center te vinden is, past dus niet noodzakelijkerwijs in de ene of de andere standaard categorie. Deze presentatie verduidelijkt deze zaken en leidt tot een consistent instortingsmodel dat uitlegt wat we zien in de video’s van de Twin Tower, video’s die door meer dan een miljard mensen wereldwijd in real time zijn bekeken.

NYFD – New York Fire Department
Zeer veelzeggend is dat de New Yorkse Brandweer, zeer recent een petitie heeft ingediend ter ondersteuning van het werk van de advocaten voor de waarheid omtrent 9/11, die diezelfde conclusie trekt – het gebruik van explosieven. Als een bepaalde groep recht heeft op een nieuw onafhankelijk onderzoek, is het de NYFD die die dag meer dan 340 brandweerlieden verloor bij de instortingen van met name WTC 1 en WTC 2 – de Twin Towers. Hun petitie zegt het volgende:

De 9/11 Resolutie van het Franklin Square en Munson Fire District

Overwegende dat de aanslagen van 11 september 2001 onlosmakelijk verbonden zijn met de Franklin Square en de Munson Fire Department;

Overwegende dat op 11 september 2001, terwijl hij werkzaam was in het World Trade Center in New York City, brandweerman Thomas J. Hetzel, badge #290 van Hook and Ladder Company #1, Franklin Square en Munson Fire Department of New York, omkwam tijden de uitoefening van zijn taken, samen met 2.976 andere hulpverleners en burgers;

Overwegende dat er een beroep werd gedaan op leden van de Franklin Square and Munson Fire Departmen om te helpen bij de daaropvolgende reddings- en opruimwerkzaamheden bij het World Trade Center, en dat velen van hen levensbedreigende ziekten opliepen door het inademen van dodelijke gifstoffen die zich op de site bevonden;

Ondanks de pijn en het lijden van de 11 september-aanslagen, de moeder der valse-vlag-operaties, blijft het grootste deel van het Amerikaanse volk,dom en slaafs, maar vooral massaal, geloven in hun leiders. Is het een vorm van ongeloof in combinatie met vals-patriotisme..? Het zijn bijvoorbeeld de brandweermannen van New York, die zwegen. Maar ook daar is verandering in aantocht!!

Overwegende dat de brandweercommandanten van de Franklin Square en de Munson Fire Department het belangrijke en dwingende karakter van het verzoekschrift dat bij de United States Attorney for the Southern District of New York is ingediend voor het melden van niet-vervolgde federale misdaden bij het World Trade Center op 11 september 2001 en roept de United States Attorney op dat verzoekschrift aan een speciale Grand Jury voor te leggen op grond van de grondwet van de Verenigde Staten en 18 U.S.C. SS 3332(A);

Overwegende dat het overweldigende bewijs dat in het genoemde verzoekschrift wordt gepresenteerd, zonder enige twijfel aantoont dat de drie gebouwen van het World Trade Center zijn verwoest door vooraf aangebrachte explosieven en/of brandversnellers – en niet alleen door vliegtuigen en de daaruit ontstane branden -, waardoor de overgrote meerderheid van de slachtoffers, die op die dag vielen, omkwamen;

Overwegende dat de slachtoffers van 11 september 2001, hun families, de inwoners van New York City en ons land het verdienen dat elke misdaad in verband met de aanslagen van 11 september 2001 ten volle wordt onderzocht en dat iedereen die verantwoordelijk is voor de aanslagen wordt berecht;

NU ALDUS, IS BESLOTEN dat de brandweercommandanten van de Franklin Square en de Munson Fire Department volledige steun geven aan een uitgebreid federaal juryonderzoek en vervolging van elke misdaad die verband houdt met de aanslagen van 11 september 2001, alsook aan alle inspanningen van andere overheidsinstanties om de volledige waarheid over de gebeurtenissen van die verschrikkelijke dag te onderzoeken en aan het licht te brengen.

Brandweermensen zijn getraind om calamiteiten veroorzaakt door explosies van brand te onderscheiden. Dat is voor hen namelijk van levensbelang. Hun mening doet er dus toe, maar speelde geen enkele rol in het officiële onderzoek. Als zij hadden geweten dat de torens binnen een uur tot anderhalf uur zouden instorten, zouden zij NOOIT massaal naar binnen zijn gegaan. Dat heeft namelijk totaal geen zin.

“Een Zwitsers ingenieursperspectief op de WTC instortingen”….
De Zwitserse ingenieur Jan-Andre Zaba, verwoordt de conclusies van iedere zichzelf respecterende ingenieur die meer dan drie seconden studeert op de instorting van de WTC-torens. Hij heeft niet zoals de meeste universitair opgeleiden een mening, die hij ten onrechte aanziet voor de feiten, maar hij nam de moeite om 4 jaar lang die feiten te analyseren rond de complexe materie van de instortingen:

Als werktuigbouwkundig ingenieur in Zwitserland, gespecialiseerd in statica, dynamica en thermodynamica en het ontwerp en de overlevingskansen van gevels van gebouwen en het oprichten van mijn eigen ingenieursbureau [www.mebatech.ch], heb ik de afgelopen vier jaar serieus onderzoek gedaan naar de video’s, de getuigenissen en de forensische bewijzen met betrekking tot de verwoesting van de gebouwen van het World Trade Center, 1, 2 en 7 op 11 september. Hierbij maakte ik ook gebruik van de ontwerptekeningen van het WTC complex.

Toen ik deze tekeningen, en met name de details van hun sterke en stijve stalen constructie, bekeek, werd het onmiddellijk duidelijk dat de officiële verklaring – dat een vliegtuiginslag en de daaruit voortvloeiende branden de totale bijna-vrije-val van deze gebouwen veroorzaakten – niet alleen vals is, maar een fysieke onmogelijkheid. De instortingen die miljoenen mensen op televisie zagen, waren gecontroleerde sloopoperaties die een immense, lange en moeilijke planning en voorbereiding vereisten, evenals gedetailleerde nauwkeurige kennis van hun staalconstructie. Deze presentatie geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van dat onderzoek in het licht van mijn gespecialiseerde kennis en expertise als gevelbouwer.

professor dr. Kees van der Pijl was één van de vele hoogleraren en wetenschappers, die werden ‘kalt gestellt’ om hun oprechte en uiterst fundamentele conclusies rondom de 911-leugens. (klik op illustratie voor zijn verhaal)

“Het ontstaan van de 9/11 ‘Oorlog tegen het terrorisme’: Hoeveel weet de Mainstream Wetenschap nou werkelijk?”
De universiteiten vormen door hun repressieve gedrag jegens wetenschappers die ongemakkelijke waarheden verkondigen die tegen de belangen van het instituut en zijn stakeholders ingaan steeds meer een gevaar voor de samenleving die noa bene wel haar kosten betaalt. Dr. Piers Robinson verliet de universiteit van Sheffield (UK) nadat hij ladingen kritiek over zich heen kreeg door zich kritisch uit te laten over o.a. 9/11. Zijn onderzoeksterrein is de studie naar propaganda door met name de media ten tijden van oorlogen:

De founding-fathers zouden zich omdraaien in hun graf bij het aanschouwen van deze misstanden.

Het is nu 18 jaar geleden dat de gebeurtenissen van 9/11 en de daaropvolgende start van een wereldwijde ‘War on Terror’ zich voltrokken. Sindsdien is de wereld getuige geweest van een reeks grote gewapende conflicten en misbruik van burgerlijke vrijheden in westerse democratieën, waaronder het gebruik van foltering. Tegelijkertijd staat het buiten kijf dat propaganda, begrepen als de georganiseerde en opzettelijke manipulatie van geloof en gedrag, een belangrijke rol heeft gespeeld in de wereldwijde ‘oorlog tegen het terrorisme’.

Hoe ver en hoe diep de propaganda met betrekking tot de ‘War on Terror’ en al deze gebeurtenissen gaat, is echter onduidelijk. Als er sprake is geweest van manipulatie van de publieke opinie door middel van propaganda, in hoeverre is er dan sprake geweest van misleiding over de gebeurtenis van 11 september zelf en hoe deze door de mensen in het Westen moet worden geïnterpreteerd? In hoeverre is bijvoorbeeld de angst voor ‘islamitisch fundamentalisme’ misbruikt om oorlogen te voeren die voor andere doeleinden zijn bedoeld? Is de rol van andere actoren, waaronder staten, bij de gebeurtenissen van 11 september opzettelijk aan het oog onttrokken?

Belangrijker nog, heeft de academische wereld de ontstaansgeschiedenis van de ‘Oorlog tegen Terreur’ overtuigend en accuraat in kaart gebracht. Deze presentatie zal aantonen dat het huidige mainstream academische onderzoek de gebeurtenissen van 11 september niet goed heeft geëvalueerd en dat de huidige academische orthodoxie voornamelijk gebaseerd is op het geloof in het officiële verhaal en niet op kennis die gebaseerd is op strenge en feitelijke wetenschappelijke analyses, wat vooral problematisch is vanwege de aanhoudende en inhoudelijke vragen over de gebeurtenissen rond 11 september. Tot slot wordt een onderzoeksagenda en -aanpak gepresenteerd die nodig zijn om deze onopgeloste problemen op te lossen.

“Een jaar van doorbraken voor 9/11 Waarheid en Rechtvaardigheid.”
Vorig jaar was Barbara Honegger in Nederland aanwezig bij het symposium voorafgaande aan het theatercollege Kom Plot (over met name 9/11) van George van Houts. Wat mij opviel was dat deze vrouw, klein van stuk als ze is, een grootheid is binnen de waarheidsbeweging. Zij hield een sterk betoog over de juridische processen die in de VS gaande zijn om de werkelijke daders van 9/11 voor het gerecht te brengen. Het post-9/11 Amerikaanse rechtssysteem was daar, aldus Honegger, uitermate voor geschikt. Intussen is er ook inderdaad actie ondernomen. Barabara introduceert twee sprekers die hierover zullen berichten:

Oprichtend voorzitter en bestuurslid van de Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry Jane Clark en bestuurslid en directeur Procesvoering van de Lawyers’ Committee Mick Harrison, beiden advocaten, zullen gezamenlijk een overzicht presenteren van de historische doorbraken voor 9/11 Truth and Justice die de commissie het afgelopen jaar op juridisch gebied heeft bereikt. Clark zal openen met de oprichting, missie en geschiedenis van de non-profit organisatie en Harrison zal de specifieke juridische deposities van de groep en de historische reacties van de Amerikaanse regering daarop, in detail beschrijven.

Advocaat van het Southern District of New York – waaronder het WTC juridisch valt – heeft na ontvangst van de WTC Grand Jury Petition van het Comité en de bijbehorende bewijsstukken, officieel ingestemd om een Special Criminal Grand Jury bijeen te roepen om de oorzaken van de instorting van de WTC’s 1, 2 en 7 opnieuw te onderzoeken. Harrison zal ook een overzicht geven van de doelstellingen en plannen van het comité voor het komende jaar.

Uiteraard zal Barbara zelf ook het woord richten tot het publiek in Zúrich:

Bewijs van overeenkomsten tussen de aanslagen op het WTC en het Pentagon

De 9/11 Truth and Justice Movement is zeer succesvol geweest in het voorlichten van het wereldwijde publiek over de kern van de aanslagen van het World Trade Center op 9/11: namelijk dat het WTC, waarvan WTC 7 door geen enkel vliegtuig is getroffen – door explosieven zijn vernietigd, waarvoor weken, zo niet maandenlang door teams aan moet zijn gewerkt om die aan te brengen, waardoor buitenlandse terroristen als dader kunnen worden uitgesloten – hetgeen het officiële verhaal totaal onderuit haalt. Wat veel minder duidelijk is, is dat er bij de aanval op het Pentagon ook vooraf geplaatste explosieven zijn gebruikt.

Deze presentatie zal de overtuigende overeenkomsten en de belangrijkste bewijzen met betrekking tot zowel de WTC- als de Pentagon-aanvallen blootleggen. Beide valse-vlaggenaanvallen zijn door dezelfde binnenlandse terroristische insiders gepleegd, en ik zal laten zien hoe de aanval op de iconische nationale militaire faciliteit van het land is verlopen, zoals bij de oorspronkelijke aanval op Pearl Harbor, was deze New Pearl Harbor noodzakelijk voor de regering-Bush-Cheney om de ‘War on Terror’ te kunnen uitroepen.

Een oorlog die duizenden miljarden heeft gekost, miljoenen heeft gedood en ontheemd, een transnationale Big Brother-staat heeft opgeleverd die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt. Als Senior Military Affairs Journalist van de Naval Postgraduate School van het Amerikaanse Ministerie van Defensie meer dan een decennium lang op en na 9/11, was mevrouw Honegger ideaal gesitueerd voor het interviewen van de hoogste militaire officieren, civiele verdedigingsfunctionarissen en aangeworven personeel over wat zij persoonlijk hebben meegemaakt, wat er werkelijk gebeurde op het militaire hoofdkwartier van de natie op die fatale dag.

Mevrouw Honegger zal afsluiten met een samenvatting van het bewijs dat 9/11 een zorgvuldig geplande en georkestreerde ‘American Gladio’ trauma-propaganda operatie was, bedoeld om ‘de geschiedenis op te delen in ‘voor 11 september’ en ‘na 11 september’ met als doel een radicaal rechtse agenda die de krantenkoppen tot op de dag van vandaag monopoliseert te rechtvaardigen en te katalyseren.

Tot slot zal in Zurich historicus dr. Daniele Ganzer afsluiten met de vraag: waarom is onderzoek naar de instorting van WTC in het neutrale Zwitserland zo moeilijk?

Als historicus in Zwitserland ben ik al jaren geïnteresseerd in de ineenstorting van WTC7. In september 2006 publiceerde ik een artikel in het Zwitserse dagblad Tages-Anzeiger en stelde de vraag in het openbaar: WTC7, dat niet door een vliegtuig werd getroffen, werd die vernietigd door gecontroleerde sloop – of door brand, wat de officiële verklaring is.
In dat artikel citeerde ik Zwitserse deskundigen op dit gebied, zoals: “Naar mijn mening werd het gebouw WTC 7 naar alle waarschijnlijkheid professioneel gesloopt”, aldus Hugo Bachmann, emeritus ETH-professor van de structurele analyse en constructies.
Ook Jörg Schneider, ook emeritus ETH-professor van bouwkundige analyse en constructies, interpreteert de beschikbare video-opnamen als bewijs dat “het gebouw WTC 7 met grote waarschijnlijkheid is gesloopt”. Ik benadrukte in dat artikel dat we een openbaar debat over deze belangrijke kwestie nodig hebben. Toch drong het Centrum voor Veiligheidsstudies van de ETH Zürich, waar ik in dienst was en mijn onderzoek deed, er bij mij op aan om niet aan deze kwestie te werken. Onder druk verliet ik ETH Zürich en verhuisde ik naar de geschiedenisafdeling van de universiteit van Bazel, terwijl verschillende journalisten me met lastercampagnes in diskrediet probeerden te brengen.

Later gaf ik les aan de universiteit van St. Gallen, maar in 2017 werd ik aangevallen in het Zwitserse televisieprogramma Arena door Zwitserse journalisten voor het in twijfel trekken van de officiële verklaring van de ineenstorting van WTC7. In mijn presentatie zal ik de vraag onderzoeken: Waarom is het zo moeilijk om WTC7 in het neutrale Zwitserland te onderzoeken?

Tot slot
Het wordt niet besproken in onze mainstream media; de NOS zal er geen aandacht aan besteden. Ook op onze technische universiteiten – de plek waar onderzoek naar instortingen gedaan zou MOETEN worden, is de stilte oorverdovend. Het enige geluid dat daar te horen is, is de slaafse echo van de officiële complottheorie, die zo absurd is dat je dagelijks denkt dat het 1 april is. Naar verwachting gaat dat niet lang meer duren. Niet alleen zullen de daders ter verantwoording worden geroepn, maar ook degene die hun acties door hun stilzwijgen tegen beter weten in gedoogden. Het is een bijzondere tijd.

Dit is link naar de Stichting 11 September waar het hele programma is te vinden. HIER

 

Voor wie zich wil verdiepen in deze materie is er een overzichtelijk werk van mijn hand in het Nederlands over alle ‘vreemde zaken’ rond de aanslagen die verder onderzoek rechtvaardigen:

 • hoe konden 4 toestellen boven Amerika worden gekaapt door amateurs?
 • het totale uitblijven van ingrijpen door de Amerikaanse luchtmacht
 • het instorten van de twee 400 meter hoge Twin Towers, gebouwen die niet in konden storten
 • hoe amateurpiloten die nog geen Cessna konden besturen, top guns werden met een Boeing 757 en 767
 • hoe gebouw WTC 7, bijna 200 meter hoog, aan het einde van de middag ook instortte
 • hoe konden die gebouwen wel instorten, want de officiële uitleg is volstrekt onmogelijk
 • wat is er bij het Pentagon gebeurd?
 • wat gebeurde er met het vierde vliegtuig in Pennsylvania?
 • dat alles afgezet tegen het officiële verhaal
 • wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun doelstellingen?
 • wat zijn de gevolgen van de aanslagen van 9/11?
 • wat gebeurt er intussen om de werkelijke daders voor de rechter te krijgen

Zoals je wellicht weet, schreef dr. ir. Coen Vermeeren een uiterst compleet en oprecht boek over de onderzoeken omtrent de verklaringen van de 11- september-2001-aanslagen. Klik op de cover voor een link naar onze bookshop:

2 gedachten over “9/11-Waarheidsbeweging wordt eindelijk volwassen..!

 1. Nog een bron m.b.t de technische en wetenschappelijke aspecten van 9.11 :
  https://www.veteranstoday.com/2019/09/01/breathtaking-solving-nuclear-9-11-the-pommer-report/
  met citaat :
  “Architects and engineers say planes don’t knock down skyscrapers. Nuclear physicists say only atomic bombs can turn out this kind of heat and damage. The real investigators who were silenced by a grand jury and a wealth of threats said it was a conspiracy and named lots of names, some expected, some not.
  Now an independent physicist has proven the work done by the original investigators who were silenced and much new work as well. His modeling and detail is breathtaking.
  We were recently introduced to the work of Germany physicist Heinz Pommer. I chose to contact him. His work deeply parallels work done by the US Department of Energy and IAEA which was censored and suppressed so that the fake 9/11 report could be published and blame put on Iraq and Afghanistan.
  Unlike Pommer’s work (aided by Jeff Prager), the VT team included some of those involved in the ill fated original investigation. Working from different data, to an extent, both teams have ended up with nearly identical results. https://www.veteranstoday.com/2018/09/25/the-secret-history-of-9-11/ (=einde citaat).
  Ik verwijs naar de tekst voor de analyses met foto’s en tekeningen.
  Dit aspect valt buiten mijn kennisdomein, en ik laat het dan ook aan de “kenners” over om hierover te oordelen.

 2. Eerder had ik het over een tweedeling in de samenleving.
  Ik durf mij nu gerust zo radicaal op te stellen door te zeggen dat zij die kiezen voor de in stand houding van de leugen en het in leven houden van het uiterst kwaadaardige regime wat wereldwijd alles inclusief dieren en planten + de planeet in de wurggreep houdt, onderdeel zijn van een vijand. Ja, u leest het goed, vijand want de facto verkeren we in staat van oorlog! Kijk naar de vrijheidsbeperkingen sinds 2001.
  Ook zij die maar willens en wetens aan de kant staan van de gevestigde orde ook in het kleinste opzicht, zijn mede schuldig.
  Wanneer er geen polarisatie ontstaat waarbij er een afwijzende sociale bestaat ten opzichte van dergelijk gedachtegoed, hebben een vreemde vervorming van een sociale code want racisme, haat tegen etnische groepen en seksueel anders georiënteerde medemensen is uit den boze. Dan heb ik het nog niet over de verwrongen houding ten aanzien van. ”duurzaam duurzaam klimaat Co2″. Hoe krom is het om je bezorgd te maken over de Amazônebranden en de plofkip van AH en de me-to nonsense, terwijl je braaf blijft aan de zijde staan van de leugenindustrie.
  Verzet kon in dit land pas van de grond komen nadat er mensen genoeg overtuigd waren aan welke kant ze stonden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.