Advertentie

Gastcolumn ~ Johan Oldenkamp


Johan Oldenkamp is terug  in Nederland, na 3 weken van omzwervingen in het West-Afrikaanse Kameroen. Zijn reisverslag is het meer dan waard om tot je te nemen.  En het gaat natuurlijk niet alleen om een reisverslag..  Johan heeft zijn gedachten nog meer uitgekristalliseerd. Welkom terug Johan! Het woord is aan jou.

 

Leven zonder geld

Johan Oldenkamp, 21 November 2009

johan oldenkampDe afgelopen weken heb ik doorgebracht in Kameroen, een republiek in het midwesten van Afrika. Om precies te zijn verbleef de langste tijd van mijn maand in dit land in de plaats Nkambe, in het noordwesten van Kameroen, iets ten zuiden van de grens met Nigeria. Nkambe ligt op zo’n twee dagen reizen over steeds moeilijker begaanbare wegen van Douala, de plaats waar het vliegtuig landde dat me daar vanaf Parijs had gebracht. Het vliegtuig raast in een rechte lijn met ongeveer 900 kilometer per uur; op de onverharde c-wegen vol met gaten door bergachtig gebied is 60 kilometer per uur een absolute topsnelheid. ~

Op het meest slechte stuk komt het geregeld voor dat er vanwege ernstige regenval gewacht moet worden, soms zelfs een hele nacht, voordat de rit over de weer enigszins opgedroogde weg voortgang kan vinden. In Nkambe leefde ik in een huis zonder stroom en stromend water. Eén van de redenen voor mijn reis naar dit deel van de oppervlakte van onze planeet was het graag willen vinden van een antwoord op een vraag die al geruime tijd aan mij knaagt: hoe te leven zonder geld?

Het klimaat in Kameroen is een combinatie van veel vuur (zon) en veel water (regen). Officieel was ik er gedurende het droogteseizoen, maar tijdens mijn verblijf regende het vrijwel dagelijks. Het onderwerp van ‘climate change’ staat daar dan ook volop in de belangstelling, helaas zonder de relatie te leggen met invloeden van buiten onze moederplaneet. Maar dankzij de permanente warmte geleverd via de zon en het vele regenwater (ook in voorheen droge maanden) kan er in Kameroen eigenlijk het hele jaar door geoogst worden, mits er in de echt droge periode wordt bijgewaterd.
En omdat mijn dieet toch al voornamelijk bestond uit veel fruit en verse, ongekookte groenten, leek dit mij een ideaal land om de aan mij knagende vraag te kunnen gaan beantwoorden. (En bovendien heb ik er niet één chemtrail gezien.)

Kameroen ligt in de knik van de Westkust van Afrika, naast Nigeria.
Kameroen ligt in de knik van de Westkust van Afrika, naast Nigeria.

Ik heb daar heel erg veel versgeplukte sinaasappelen gegeten (eigenlijk leeggezogen). Op de markt kochten we er een emmer vol van voor omgerekend nog geen vier eurocent per stuk. Dat is geen geld, denkt u misschien nu, maar dat is nu juist het probleem.

Want het is immers wel geld, hoe weinig dan ook, en daar wilde ik nu juist helemaal zonder. En ook het hebben van eigen grond met daarop sinaasappelbomen kost geld, in ieder geval voor de aanschaf ervan.

Maar goed, stel nu even dat het land al is aangekocht en dat er ook voldoende groeit om de bewoners ervan permanent te voorzien van onder andere voldoende groente en fruit. En stel ook gelijk maar even dat er al een waterput is gegraven zodat er altijd genoeg water ter plekke beschikbaar is. En nu we toch bezig zijn, ook beschikken we over een apparaat dat water zodanig zuivert en revitaliseert dat het altijd gezond is om te drinken. Hier komen er gelukkig steeds meer van op de markt, voor steeds betere prijzen. Is dat alles voldoende om dan toch eindelijk te kunnen gaan leven zonder geld?

In een huis zonder gordijnen werd ik iedere ochtend rond zessen gewekt door het daglicht. Omdat Kameroen net iets ten noorden van de evenaar ligt, wordt het ’s ochtends razendsnel licht en ’s avonds weer evensnel volkomen donker, beiden telkens rond de klok van zes. Na wat napraten rond een klein vuurtje ging ik meestal al ergens tussen acht en negen uur slapen (omdat dit aanvoelde als rond middernacht). ’s Avonds de hort op, waar geld voor nodig is, was dus niet aan de orde.

Maar waar wel geld voor nodig is, dat is voor het over ver kunnen communiceren. Het verhaal over de prachtige ontwikkeling van het bewustzijn laat zien dat ons begrip van de ‘wereld’ met iedere volgende sprong steeds groter wordt. De voorgaande sprong van nationaal- naar planetair niveau werd aangedreven door de grootschalige introductie en verdere ontwikkeling van telecommunicatietechnologie. Via achtereenvolgens de telegraaf, de telefoon, de radio, de televisie en tenslotte het internet hebben we onszelf op het buitenoppervlak van deze planeet weten te verbinden, met planetair bewustzijn als resultaat.

In de huidige sprong naar een galactische betekenis van het begrip ‘wereld’ speelt het internet een essentiële rol, omdat dit medium (nog) niet volledig zoals de radio en de televisie (en de ‘papieren’ media) via machtsuitoefening kan worden gecensureerd. Vrije en open informatiebronnen zijn onmiskenbaar de drijvende krachten achter de huidige bewustzijnsverruiming. Is een geïsoleerd hutje op de hei (of op bijvoorbeeld de heuvels van Kameroen) dan de manier om mezelf voor te bereiden op openlijk contact met onze naasten uit ons sterrenstelsel?

Ik weet dat het geld volledig zal verdwijnen. Voor steeds meer mensen is geld allang geen doel op zich meer, maar gewoon weer een middel. Maar ook geld als betaalmiddel heeft haar langste tijd gehad (op onze planeet dan, want geen van de andere beschavingen in ons sterrenstelsel kent geld). Het is feitelijk nu al nepgeld zonder waardevaste (of –volle) tegendekking, maar ook de glimmende briefjes en muntjes zullen nu snel voorgoed uit ons leven gaan verdwijnen. En dit zal niet gaan gebeuren omdat we ons allemaal terugtrekken op een lapje grond.

Dit zal gaan gebeuren door de introductie van nieuwe technologie die geld overbodig zal maken. Stukje bij beetje (her) ontdekken we innovaties gebaseerd op het principe van nulpuntenergie. Zoals telecommunicatietechnologie ons bracht op het niveau van planetair bewustzijn, zo zal nulpunttechnologie ons helpen te springen naar het niveau van galactisch bewustzijn. Het is dus geen stap terug naar (over-) grootmoeders tijd van wekken (weet u nog?), olielampen en natuurlijke paardenkracht; het is daarentegen een sprong vooruit naar een samenleving zonder machtsmisbruik, manipulatie, en leugens aangedreven door een revolutionaire technologie die voor iedereen onuitputtelijk energie zal leveren.

We zullen deze nulpuntenergietechnologie gaan benutten voor natuurlijke voedselproductie, milieuonschadelijk transport en het creëren van gebalanceerde woongemeenschappen in harmonie met Moeder Aarde en al haar flora en overige fauna. De reis naar Kameroen heeft me niet alleen vele onvergetelijke indrukken bezorgd; het heeft me ook een antwoord gebracht op mijn knagende vraag, al is het wel een heel ander antwoord dan ik verwachtte.

Een enkeling zal nu misschien willen weten hoe ik na deze reis denk over de ideeën zoals verwoord in de boeken van Anastasia. Ik denk dat we hier pas aan toe zijn wanneer we bezig zijn met de volgende bewustzijnssprong naar universeel niveau. Zolang we onszelf nog niet hebben bevrijd van macht, en dan heb ik het op individueel niveau over het ego, dan is rechtstreekse communicatie met de medebewoners van deze planeet (planten en dieren) nog niet mogelijk. Nulpuntenergie zal geld overbodig maken; en zonder geld verdwijnt machtmisbruik als sneeuw voor (of door) de zon.

De doorbraak van nulpunttechnologie is afhankelijk van ons bewustzijn. Ook hier geldt het zogeheten placebo-effect. Zijn we ervan overtuigd dat het werkt, dan voedt ons bewustzijn deze technologie. Onze eigen (bewustzijns-) energie vormt de katalysator die ons, zonder gebruikskosten, vrije energie levert. Maar zolang we blijven hechten aan de primitieve explosietechnologie van de verbrandingsmotor, stellen we onszelf niet open voor een veel krachtiger vorm van energieopwekking en –benutting.

Een grote blokkade voor algehele bewustzijnsverruiming is het zogenaamde ‘nieuws’ dat de gecontroleerde media over ons heen probeert te kieperen. Om slechts één voorbeeld te geven: alle pro-vaccinatie artikelen zijn geschreven door ‘journalisten’ of ‘deskundigen’ die hiervoor worden betaald door de producenten van vaccins. Wie echter zelf op onderzoek uitgaat, die komt tot de schokkende ontdekking dat de werking van niet één vaccin wetenschappelijk is aangetoond. Vaccins tasten de immuniteit aan. Talloze pasgeborenen zijn hieraan overleden, terwijl de medici dit trachten te verdoezelen door er snel het absurde label van het  ‘shaken-baby-syndrom’ op te plakken.

De gemanipuleerde berichtgeving zal zelfs bij de meest argelozen onder ons regelmatig leiden tot het ontstaan van enkele vraagtekens. Waarom zijn topconferenties (in een democratie) geheim? Waarom worden er (in een democratie) telkens maar weer allerlei zaken doorgedrukt die de overgrote meerderheid helemaal niet wil? Waarom is er steeds meer machtsverstrengeling, terwijl een echte democratie alleen maar kan werken bij zuivere scheidingen tussen de machten.

Voor wie al dit ‘nieuws’ met argusogen durft te bekijken, die blijft struikelen over de doofpotten waarvan de gecontroleerde media niet één deksel heeft durven op te lichten. Zou dit wel zijn gedaan, dan zou het voor iedereen duidelijk zijn welke smerige spelletjes er achter de schermen worden gespeeld door de megalomane machtsmisbruikers. Mensenlevens (of wat voor leven dan ook) tellen voor deze monsters volstrekt niet mee.

Beatrix laat zich rondleiden door de Enschedese wijk Roombeek na de zogenaamde vuurwerkramp, terwijl ze uiteraard wist van de illegale landmijnen die Defensie daar stiekem had opgeslagen.

George W. Bush (de man die wist te vertellen dat de meeste import in de USA uit het buitenland afkomstig is!) sprak van twee vliegtuigen voordat het tweede vliegtuig tegen de andere twin tower botste. Zelfs de meest argeloze persoon die de moeite neemt om 911 in te typen in een zoekmachine op het internet, die komt heel veel meer van dit soort vraagtekens tegen, die uitroeptekens worden wanneer we door krijgen wat er echt is gebeurd.

9/11: het grote toneelspel

9/11: bedoeld om ons nog meer stof in de ogen te strooien..
9/11: bedoeld om ons nog meer stof in de ogen te strooien..

En wanneer 911 één grote leugen is, dan zouden veel andere opgedrongen zienswijzen ook wel eens alles behalve de waarheid kunnen zijn. Van het global warming-verhaal geeft nu ook zelfs Al Gore toe dat het niet klopt.
En ook ontdekken steeds meer mensen de onderdrukte methoden om iedere vorm van ‘ongeneeslijke’ kanker volledig te genezen.

Onze universitaire ‘geneeskunde’ heeft helemaal niets van doen met genezen (wat letterlijk het wegnemen van de oorzaak van ziekte betekent), maar alles met het onderdrukken van ziektesymptomen, zoveel als mogelijk met farmaceutica. En voor wie dat nu nog steeds niet doorheeft, die mag een gratis spuitje gaan halen.

De grieppandemie en de financiële crisis bestaan helemaal niet. Dit zijn instrumenten die de verborgen machthebbers inzetten om zo openlijk de totalitaire macht te kunnen gaan grijpen op het buitenoppervlak van onze planeet.

Maar het mooie is dat juist deze desastreuze middelen steeds meer mensen dwingen om afscheid te nemen van een nog eventueel aanwezige argeloosheid. Deze mensen krijgen door dat er iets niet klopt.

En voor wie zich er dan vervolgens verder in verdiept, die komt er achter dat beide zaken van a tot z stinken. Laten we daarom maar snel de beerputten van de farmacie en de financiële instellingen open trekken. En laten we dan ook gelijk maar de wapen- en olie-industrie meenemen, want ook daar zit overduidelijk meer dan een luchtje aan.

De periode van 8 november 2009 tot 3 november 2010 (kortweg VIII. Nacht 6) staat in het teken van het toepassen van hetgeen is ontwikkeld de periode die daaraan vooraf ging van 14 november 2008 tot 8 november 2009 (kortweg VIII. Dag 6). Het is aan ons om te bepalen wat er in de huidige zesde Nacht wordt toegepast. Kiezen we voor massavaccinatie en een financiële ineenstorting, waarvoor de ideeën in de afgelopen zesde Dag volledig zijn uitgewerkt? Of kiezen we voor bewustzijnsverruiming met ondermeer nulpuntsenergie als gevolg (en vele andere, fantastische zaken)?

Gelukkig beschikken we allemaal over een Vrije Wil. Iedereen kiest voortdurend zelf de eigen toekomst, en iedereen is volledig verantwoordelijk voor iedere eigen keuze, bewust of onbewust gemaakt. Niemand komt deze keer weg met het smoesje van wir haben es nicht gewusst.
Iedereen die zich laat bedwelmen, op welke manier dan ook, die kiest hiermee zelf voor de gebeurtenissen in de huidige zesde Nacht (van 360 etmalen) van de achtste cyclus van de Tun-kalender zoals voor ons bewaard is gebleven dankzij de Maya’s (en de beschavingen voor hen).

Wordt het schrikken, prikken en schikken?

Of vrijheid, openheid en gelijkwaardigheid?

De toekomst, dat zijn wij. Wij staan nu op een essentiële tweesprong richting onze toekomst en die van vele volgende generaties.

Sommigen denken dat het nu gaat om uiterlijke veranderingen, maar dat is niet zo. We hoeven echt niet te verhuizen, naar een veilige of zelfvoorzienende plek, zoals ik dacht. We hoeven onze banen ook niet op te zeggen. Het gaat namelijk om een innerlijke verandering, als gevolg van een verruimd bewustzijn. We bevrijden onszelf, van binnenuit, en de rest volgt als vanzelf. Nu is daarvoor een uitstekend moment.
Door steeds bewuster te leven en het niet langer buiten onszelf te zoeken creëren we zelf de duurzame vrijheid waar we recht op hebben. En iedereen draagt op een eigen wijze daaraan bij, in een eigen tempo en op eigen initiatief.

Respecteer altijd iemands keuze of mening, vooral wanneer deze haaks staat op uw eigen zienswijze. Volg, aangekomen bij de genoemde tweesprong, de keuze van uw hart. En spreek over alles met een enkele tong. Zeg wat u denkt en voelt, want wanneer u uzelf verloochent, wat houdt u dan nog over?

Bedenk dat uw huidige leven slechts een semester is van uw totale leerproces. We zijn hier om te leren, en nadrukkelijk niet om ons te conformeren. Kies bewust om optimaal te leren door te durven leven in volledige vrijheid.

Wij zijn geen slaven van de verborgen machthebbers, voorbestemd om te leven in een helse dictatuur gebaseerd op complete controle. Wij zijn goddelijke wezens met ongekende vermogens om ons eigen paradijs te scheppen. Maar daarvoor dienen we wel onze Vrije Wil te benutten.

Kiest u zelf, of laat u de machthebbers voor u kiezen? Wij verlossen onszelf (!) van den boze, want alles (en daarmee bedoel ik echt alles) zit in onszelf. Zonder macht, zonder controle, zonder geld en zonder ego, zijn wij waarlijk vrij. Externe veranderingen zijn daarvoor niet nodig. We hoeven er alleen maar voor te kiezen. Nu is wederom daarvoor een uitmuntend moment!

Emmen, 21 november 2009

Johan Oldenkamp

www.Pateo.nl

146 gedachten over “Gastcolumn ~ Johan Oldenkamp

 1. @Gait

  Beste Gait kan je aub voor jezelf en voor ons allen, kijkje nemen naar de uitzending van
  tv programma Zembla op 19-10-2009
  Programma heet Nederland belasting paradijs.

  Wil je dat aub doen! Het zal je ogen openen. en laat me aub weten, wat je van dat programma en besproken onderwerpen vind. Ik hoor graag jou mening! Ook jou mening telt m.b.t de uitzending van Zembla.

  Je kan het programma bekijken op de http://www.niburu.nl
  in het zoekmachine van Niburu gewoon ZEMBLA intypen en je kan het direct zien.

  P.S sorry, dat ik niet weet hoe ik een link naar de uitzending moet plaatsen, mischien kan Guido link plaatsen naar de zembla uitzending van 19-10-2009 Ned: belasting paradijs.

 2. Over Galactische federatie gesproken.

  Gisteren was ik dit forum aan het lezen en toen dacht ik in mijzelf, weet je wat, het zijn allemaal hele moeilijke en belangrijke zakken die hier besproken worden,maar weet je ik heb eigenlijk gewoon zin in een feestje. Een feestje met jullie allen onder de zon op deze mooie aarde. Even elkaar de hand schuden, elkaar leren kennen, een beetje dansen, beetje zingen en zo. Kortom een gezellig feestje voor de lichtwerkers en alle aanverwaante zielen, een soort nieuw jaars borrel. Deze keer niet eens nieuwe tijdsborrel.

  Nou dat dacht ik dus, o, ja, mocht je het willen weten, dacht ik ook aan, dat voor het feestje iedereen zijn of haar eigen muziek kon insturen, zodat je favoriete song of muziek dat je kracht en inspiratie geef, gehoort kan worden.

  Vandag lees ik dan de update van de Gf geschreven door de mike Quinsey. In de update staat:

  The tempo increases as your thoughts turn to the festive celebrations that are quickly approaching…

  ..er staat er nog veel meer, maar dit viel mij op. Het viel mij op, omdat ik denk dat we in dit leven, echt een heel bijzonder ervaring gaan hebben met ons allen. Ervaring dat heet de First contact en dat het echt een feestelijk gebeuren, gaat worden.

  Vrede leve licht!

 3. @ EA

  Weet je dat niet eens? dan mis je toch wel wat…

  Dat zijn van die leuke plaatsen in het buitenland waar je al je geld in kunt steken, en waar het geboefte ter plekke bij ons om de hoek er mee vandoor gaan, mooie huizen, auto’s jewelen en vrouwen en stranden met palm bomen en de belastings dienst er mee zien te ontwijken.

  Zie palm resort: Adu Dabi… 🙂

  http://images.google.nl/images?q=resorts&oe=utf-8&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&ei=VL0NS5XsD8604Qb_3vWHBA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=11&ved=0CFYQsAQwCg

  Misschien doen wij 2’en wel iets fout hier in Nederland…

 4. @paul O ja resorts, dat ken ik wel. Zoals jij dat beschrijft klinkt meer als de paradijs die men voorsteld als ze terroristische daad hebben bewerkstelligd met die 40 maagden en zo.

  Ik denk niet dat we iets fout doen met ons 2 in nl. Nl is the schield of the command. Een land dat een belangrijke rol speelt in de nieuwe tijd. Nl is een vorm van schild waar heleboel zakken uitgespeeld worden die niet door de beugel kunnen. Wij kunnen dat filteren en dus planeet beschermen. Lichtwerk! Ik zelf zit meer te denken aan creeeren van de regenboog brug en helen van de zonnestelsel via de regenboog meditatie en activatie van de PSI bank. allemaal Mayan art en craft!

  Hi, nu dat ik jou toch spreek, ben jij die Paul die ooit een berichtje heeft gestuurd, over dat je iets met Sirius hebt of daar vandaan komt? Dat was naar de aanleiding van de berichten over Pleadiers en Reptiliaans? Ben jij dat en heb je iets met Sirius?

 5. Ja ik heb iets met Sirius….
  The dog star B, aanzet tot Lemuria, Atlantis en opzetten van het oude Egypte, dikke 276.000 jaar al met vakantie hier, laatste categorie door hier als stoot-troeper aanwezig te zijn en waar nodig is flink met light lopen te beamen.
  ET wannahave home, me too….

 6. Velen hebben lijntjes naar andere stelsels, hun ‘home’. Hier zit er nog zo een… Maar ik voel vooral dat ‘eeuwigheid’ waar is.. Het maakt dus niet uit hoe lang je weg bent; je komt elkaar toch weer tegen.. Een lange reis, dat wel.. But then again: wat is een lange reis in relatie tot ‘de eeuwigheid’..?
  Think about it, feel about it. Of zoals David Icke het zei: “We all are infinite consciousness!”
  Vanavond Derk Ogilvy weer, klein tipje van de sluier. En.. ‘bewijs’ genoeg lijkt me!

 7. @Guido
  Derek ogilvy…… Guido praten met geesten heeft niets met de waarheid te maken.Geesten behoren tot de onzichtbare lagere hierarchie.Ogilvy is bovendien mega commercieel,Jezus hielp mensen gratis!
  kaf……….koren?

 8. Lekker hè, Lianne: ff lekker oordelen?
  Hoe bedoel je ‘niets met de waarheid te maken’?
  ‘Lagere hierarchie’, grappig.. Dus alle geesten zijn hetzelfde..?
  Ogilvy is mega-commercieel.. weer zo’n lekker vakjes-oordeel. Gooi hem dan maar bij de schroothoop. Toch?
  En dan Jezus.. Ja, die deej alles voor niks; de schat! Maar dat zou ik ook doen, als ik wonderen-doen zo goed beheerste.. Toch? Nu hou ik alleen een site in de lucht. (Virtueel dan, maar ik vind het een wonder..)
  Kaf…koren… Labeltjes.. Vakjes… Oordeel..?

 9. @Guido
  Guido deze reactie had ik verwacht, ik oordeel niet Guido,de waarheid is niet altijd leuk.
  En fijn dat je deze site in de lucht houdt,jij weet echt wel dat ik dit waardeer.Mensen lezen wat jij schrijft Guido. Je heil zoeken bij een medium is niet de oplossing,vooral als hij er hele sporthallen meegaat vullen en er lekker aan verdient.
  sorry dat ik er anders over denk dan jij.

 10. Fijn dat je er anders over denkt Lianne. Ik zie alleen dat je wél aan het oordelen bent, en dat vind ik dan weer jammer. Je maakt zinnen niet af, maar je oordeel hangt er levensgroot boven, in mijn gevoel.
  Ik zie Derek Ogilvy mensen helpen, wie doe je dan tekort met oordelen? Jezelf natuurlijk! No hard feelings hoor. Maar wees gewoon jezelf door open te (blijven) staan. Een oordeel maakt je wereld kleiner dan ie kan zijn. Fijne dag! That’s all.

 11. Beste allemaal, het idee van een feestje, zoals hierboven wordt aangedragen, was ook bij mij opgekomen. Kunnen we niet een keer een WTK Get2Gether Party houden? Iedereen doet dan een button op met de eigen WTK Nickname. Zomaar een wild idee. Maar ik ben eigenlijk wel toe aan een feestje met nieuwetijdsgenoten. Slaat dit ergens op? Of mogen we pas feesten wanneer de leugen niet langer regeert?

 12. @Lianne, ikkenietsnappe. Ikke schoonmaker hier. Jij bedoele? “Waar leidt jou(w) lijntje home” Als Jezus mij iets geleerd heeft, is het wel oordeelloos te blijven. Maar misschien bedoel je iets anders?
  @Johan, en dan allemaal een megafoon, zoals op het filmpje op de homepage? ‘EVERYTHING IS OK!’
  Feestje lijkt me wel gezellig. Nieuwjaarsborrel, appelflappenmiddag..?

 13. @ea, sorry ik ‘zag’ je voor Lianne aan. Ik was ook zo met haar bezig.. hahahaha..
  Mijn lijntje home is pleiadisch en sirius. Maar als je het boek van Thea Terlouw leest, ‘Een cirkel doorbroken’, zul je begrijpen dat er telkens één aspect van ieders unieke Spirit-kern aanwezig is in een leven. Uiteindelijk komen deze bij elkaar. Is natuurlijk ook veel slimmmer, om jezelf te verdelen, zodat je efficienter te werk kunt gaan in meerdere werelden. Anders ben je helemaal lang bezig.. hahahahha…

 14. Ik Las laatst iets over het fenomeen moedervlekken en de verbinding met de zielenachtergrond…Dat er meerdere zielen die bij eenzelfde zielengroep behoren, ieder afzonderlijuk op het lichaam exact dezelfde combinatie moedervlekken heeft staan! Blijken ook vaak mensen te zijn die hier op aarde een gelijkgestemde verbinding met elkaar ervaren!

  Maareh onder de beats van I want you to get together, st. germain voel ik vooral een sterke drang om samen deze wereld te transformeren naar gelijke mogelijkheden,leefvoorwaarden, zuivere bronnen en technologie,ten behoeve van het collectief!

  Dit even gezegd te hebben heb ik nog een zienswijze die ik graag wil de;en daar we in de reacties een richting opgaan…

  iemand die gaves heeft die bijdragen aan ontwikkeling van individuen. Iemand die meer dan wie ook helder hoort,ziet en weet. Elk land heeft een handje vol van deze zielen die zichzelf hebben voorgenomen hun eigen leven volledig weg te cijferen en zichzelf te onderleggen met de informatie en kennis voor handen om de gave te nuanceren, te perfectioneren, te maximaliseren(is een bekend woord bij velen, een nog negatieve klank…)wat vaak jaren duurt voordat men werkelijk deze gave kan manifesteren ten behoeve van het collectief, ten behoeve van naasten…. Waarom word er vaak over gesteggeld als deze mensen bv 100EUR honorarium vragen voor een consult van anderhalfuur ( waarvan de helft linea recta naar kosten verdwijnt, door de prachtige bel. systemen e.d. anders is het gewoon een paar 10jes en iemand die dringende hulp behoeft betaald zelden….)waardoor 9vd10 mensen een waarheid ervaren, een persoonlijke levensles die zelden zo kan worden ervaren, waarheid over de eigen mens, begrip van onstoffelijke zaken, begrippen van gedachtes en kleuren etc. en vaak werkelijke genezing van problemen en ziektes door de kern aan t pakken en de ziekte verdijnt niet enkel de ziekte zelf…
  Mensen gaan vaak een geheel andere toekomst tegemoet die meer geluk,wijsheid en liefde met zich mee brengt doordat die ENE persoon zijn/haar leven heeft opengesteld en belicht om enkel bij te dragen aan het collectief,de p[otentie van een individue te openbaren… de positieve hervorming, helpende hand bieden aan naasten… Dit bedrag is voor vele onweters onnacceptabel uit “ethisch” oogpunt( hoe bizar te noemen….) Een goddelijke gave mag je toch nimmer verkopen voor een beetje geld?

  NEE maar al die zogenaamde “halve goden” die wij dokter noemen met alle fysieke handelingen die zelf de verantwoordelijk op zich nemen om te beslissen wat voor een ander helpt door bij elk geval dezelfde (geleerde) methodiek toe te passen om de kwaal te achterhalen…, in plaats van de oorzaak van een probleem fysiek/geestelijk te zien en dat te verhelpen enkel in de hoedanigheid om je lichaam/geest beter te maken wat ziek is of in onbalans en wat je vele 100en dan wel 1000en euro’s kost en geen “genezing” geeft wel acceptabel is? want het betreft de reguliere wegen…..

  De waarheid ligt in het midden toch??? Waarom dan kiezen voor één weg, regulier of alternatief? Waarom niet de formule en, en, en toen… integreerden we de kennis en wetenschap van beide en hadden we de meest werkbare vorm van een genezingsmethode voor handen? alle inzichten en perspectieven over de kwestie samengevat en “getrechterd” en huppa….

  Vind bijdeweg het idee voor een G2G helemaal niet zo slecht! lijkt mij erg leuk, interessant en zinvol!

  mvdg GalliLéon

 15. @GalliLéon
  heeft een medium een goddelijke gave? ik begrijp je niet helemaal? de gave van een medium is paranormaal maar niet goddelijk toch? dat is volgens mij juist het knelpunt.

 16. @Lianne
  Goddelijk is iedereen, en goddelijke gaven hebben we allemaal. Alleen is er bij een medium een sluiertje weg/bewustzijnsverruiming waardoor er contact gelegd kan worden vanuit of met andere dimensies. Het woord paranormaal is daarom ook een achterhaald begrip, dat zou aangeven dat er alleen maar vorm is en dat wat je niet kunt waarnemen niet zou bestaan.

 17. @Lianne, lees de boeken van Gabriella Gaastra-Levin. Deze in het bijzonder:

  ‘Jij bent God’

  “In ‘Jij bent God’ bieden Maria Magdalena, Jezus en Maria hun hedendaagse leringen aan de mensheid aan. Zij leggen via hun doorgevingen aan Gabriela en Reint uit dat ook de mens God is. De mens maakt deel uit van het alom Goddelijke. Alles, ook op Aarde, is in wezen Goddelijk. De tijd is gekomen dat de mens God niet meer buiten zichzelf hoeft te plaatsen, maar in zichzelf herkent. Dat vertaalt zich ook in de relatie met jezelf, met je medemens en met de wereld en wel in het bijzonder in de manier waarop we met onszelf en met elkaar communiceren.

  De nieuwe leringen dragen bij aan de collectieve en persoonlijke ontwikkeling van de mens. De verrassende inzichten kunnen de mensen helpen hun eigen spirituele autoriteit te ontdekken en voor de Goddelijkheid van de mens op Aarde te gaan staan.

  Dit cruciale keerpunt in het denken van de mens over zichzelf zet de mens in zijn of haar werkelijke kracht, maakt dat de harten van de mensen worden geopend en dat eenheidsbewustzijn op Aarde mag worden ervaren.

  Maria Magdalena, Jezus en Maria voorzien een nieuwe wereldorde voor de mensheid waarin onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn op een natuurlijke en hedendaagse manier kan worden ervaren. De meesters benadrukken in het kader hiervan de bijzondere taak van de mensheid in het scheppings- en evolutieproces van de Aarde en het Universum.”

  Dit is de lead Lianne. HIER
  Ik vond je overigens al lang een god(in) hier op de site, maar ja, je moet het ook zelf geloven! TENX!

 18. @Lianne

  Wij mensen hebben er het label “goddelijk” aangeplakt omdat het hier handelingen betreft die onstoffelijk zijn, en het gros van de mensen vastzit in het stoffelijke denken van een 3D wereld! paranormaal is volgens mij de benaming voor de handelingen die niet wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd maar toch een resultaat scheppen…De mensen zien iemand met deze gave anders dan iemand met de gave om mooie muziek te maken door de gave om goed te kunnen zingen of heel goed een intrument te bespelen. Maar iemand met een gave heeft tijd nodig om deze gave tot wasdom te brengen en te kunnen manifesteren. Er zit een begin(ontdekking van een gave)een middenstuk( de ontwikkeling van de gave tot het punt dat volledigheid is bereikt en men naar naar voren k zal stappen en gaat manifester) en het einde. waarin het medium zijn gave gebruikt om ter dienst te doen aan zij die behoefte hebben aan zijn/haar woorden, uitspraken of zienswijze. werkelijk zijn/haar gave manifesteerd! Het slag mensen die deze “gave” in zich dragen is enorm veel, de redenen dat deze er bij sommige heel laat of zelfs nooit ontwikkelen en bij andere er haast bij geboorte zit ingebakken zijn voor mij in ieder geval duidelijk en ligt mijn inziens besloten in een “natuurlijke” aanleg ( het zit in de familie…) of sommige families staan meer “open” voor het onstoffelijke dus zal een gave de rust hebben zich te MOGEN ontwikkelen en dit ook doen omdat de persoon die deze gave herbergt de vrijheid in keuze heeft dit wel of niet te doen! Ook komen vele “heldere” mensen op een latere leeftijd achter deze gave’s doordat zij een aantal situaties meemaken die niets dan duidelijkheid over laten om dat kleine gaventje tot grote manifestatie te transformeren..toeval bestaat immers niet! Tevens vertonen vele mediums of parachnosten overeenkomsten in ideologie over het wel en wee in deze wereld en hebben vaak een zeer overeenkomstige hoge kennis en informatie van zaken en onderwerpen waar zij in princiepe geen weet van kunnen hebben! Het Knelpunt wat je aangaf is denk ik ook een kwestie van inzicht, WIJ mensen vinden en denken dat de meeste gaves aan een enkeling kunnen worden verbonden ipv dat we begrijpen waarom de een wel en de ander niet en waarom dus jezelf wel of niet bepaalde gaves en/of talenten meer hebt ontwikkeld dan andere…! Dus mijn idee is dat het knelpunt bij de meetse mensen voortkomt uit het beperkte vermogen tot inzicht bij zaken! mensen zien minder graag “de samenhang der dingen”om zo tot begrip te komen maar zien liever enkel hetgeen waar zijzelf het meeste baat bij hebben….

  mvdg GalliLéon

 19. Hallo allemaal

  Hier word aldoor gesproken om in harmonie te leven met elkaar zonder verplichtingen en in vrijheid, maar wat ik mis en dat is bij niburu ook het geval, alleen de mens belangrijk, geen woord over het gruwelijke leed we onze omgeving aandoen en dan vooral de dieren.
  Bij miljarden slachten wij dieren af, worden ze gemarteld en walgelijk vervoerd en dat alleen voor onze lekkere trek en onnodige onderzoek.
  Je bent in Afrika geweest en geen woord over de dieren daar.
  Begrijp me niet verkeerd, want ik ben het voor het grootste deel volledig met je eens, maar het stoord mij wel als we ieder keer roepen om meer vrijheid en een beter milieu, maar de dieren gewoon blijven opvreten.

 20. Hmm JAN er zit natuurlijk wel enige nuance achter. Als we spreken over gelijkheid, harmonie, evenwicht, vrijheid etc. dan hoort bij de onbalans natuurlijk ook het onoidige leed wat wij vele dieren aandoen ! Daar hoort net zo zeer bij dat we voor 12mld eten produceren, we met nog geen 8mld mensen leven en 1/3 van de wereldbevolking in permanent ersting voedseltekort verkeert! Echter de harmonie en het lot van de wereld, het lot van de dieren, het lot van het milieu het lot van de mens, ligt besloten in hoeverre de mens zijn bewuste zijn erkent en herkent en van daaruit de verantwoording neemt om de transformatie c.q. hervormingen die nodig zijn op gang te brengen! Word het een 21 eeuw vol met de mooiste ervaringen, begrippen, conclusies en grootse manifestaties, of word het een 21e eeuw waarover men over 1000jaar spreekt zoals wij dat doen over de vroege middeleeuwen….

  mvdg GalliLéon

 21. Hoi Jan, al sinds m’n 12e ben in overtuigd vegetarier, en in mijn boeken beschrijf ik iedere keer hoe beestachtif we ongaan met onze medebewoners van deze planeet. Maar ik kan er niet in ieder artikeltje over beginnen. Bovendien werd er heel weinig vlees gegeten in noordwest-Kameroen; dat was daar gewoon te duur.

 22. Je bedoeld dat de dieren daar slecht onderhouden worden en dat dieren daar slechts een onderdeel zijn van de werkforce die men daar gebruikt, de meeste dieren zijn daar vel over been dan dat ze zo’n plezierig leven hier net als in Nederland hebben.

  @ lianne

  Ik wacht de hele tijd al, waneer kom jij ook eens op de proppen kan ik weer eens te voorschijn komen.

  @ EA

  Stoot-troepers ? lichtwerkers/oude zielen die boel moeten zien te activeren en met een soort commando force hier op aarde aanwezig zijn voor de rest de weg vrij te maken.

  @ Guido

  Sirius stond zo mooi blauw en helder te schijnen aan de Egyptische hemel alsof er ieder moment weer 3 wijzen uit het Oosten moetn komen omdat in een garage achter je een kleine de volgende maand gaat bevallen…

 23. Er was laatst ook een manifestatie voor meer vrijheid van de mens. Heb toen volgens mij een van de organisatoren van het evenement gevraagd, hoe hij tegenover meer vrijheid voor de dieren stond, het antwoord was, ja, heel vervelend voor die dieren en hij had die discussie wel vaker gevoerd, maar hij bleef lekker vlees eten.
  Dus meer vrijheid voor de mens, maar schijt aan je medewezens.
  Voelde er dus niet zoveel voor om met zoiets mee te doen.
  En Johan, ik had al wel gedacht dat je vegetarier was.

 24. Hoi Jan, ik vermoed dat je dit positief bedoeld 😉 (dat ik er blijkbaar ook uitzie als een vegetarier)

  Tja, waar te beginnen wanneer alles onzuiver is?

  Volgens mij is het goed om toch eerst die beerput van de volksziektezorg open te trekken. Dat raakt nagenoeg iedereen, en het is nu levensgevaarlijk geworden nog langer op de overheid te vertrouwen. Dus laten we dat eerst maar zuiveren, dan pakken we daarna de rest van de beestachtige praktijken aan. Mee eens?

 25. @ EA

  Dat zit een stuk ingewikkelder in elkaar dan simpel gedacht, omdaar achter te komen moet je een aantal zaken op een volgend ondergaan.
  Je kan praktisch een aantal boeken lezen over bepaalde sterren en of clusters en dan je intuitie erbij gebruiken, maar dan kom je nog niet eens vrijwel close.
  Het gaat inprincipe om je blauwdruk, wie je bent en waar je vandaan komt, deze basis zaken zit em in je chakra’s geborgen, door middel van een chakra reading kan informatie ontrokken worden uit je basis chakra, hoe lang je op deze planeet bivakeerd, hoe ver je bent in je levens re-incarnaties en van welk lichtsfeer je momenteel in gestationeerd bent.
  Uit je basis in combinatie met je zonnevlecht en hart chakra is dan mogelijk uit te lezen tot welke ster je kan behoren.
  Mocht enkel alleen je onderste chakra’s geactiveerd zijn en nog niet je hart of er boven dan is je komaf van de aarde, als je wel puur van uit je hart functioneerd dan ben je simpel gezegd een pleiadiaan, mocht je geactiveerd zijn op hogere chakra’s in je ontwikkeling dan kan je op je keel chakra tot Orion behoren en of je 3de oog tot Sirius zijn.
  De sterren werken allemala met iegen radio golven en frequenties, afhankelijk van het patroon hebben ze namelijk ook opnames van deze sterren gemaakt die omgezet zijn naar geluidstonen binnen ons gehoor, aan de klank keur kan je de overeenstemming met de ster ontdekken die je het meeste aan spreekt.
  Nog een stap verder is het onder gaan van sessies met dieptrance meditaties in combinatie van alleen maar ook in groeps verband als bezoek te brengen aan verschillende dimensies op de verticale as, 13! zijn dat er, op de 4de dimensie horizontaal kent men er ook nog eens 38 dimensies.
  Als een wiskundig parabool berekening is de frequentie waarneming te nemen aan de trillings factor van dichtheid, ook daar zit het bewustzijns coefficient aangekoppeld, in combinatie van dieptrance meditatie kan je opzoek gaan naar de ster of de resonatinele verhouding gelijk is aan je ziele trilling.
  Dat voelt aan als een soort jigsaw puzzle stukje dat voor elkaar bestemd is.
  Naast deze mogelijkheden, is ook een specifieke berekening mogelijk via kalender systemen zoals de mayankalender, maar ook via inwijdingen van shamanen en of indianen.
  Sommige zieners vertellen je zlefs per direct je plek, hoe meer het zelfde vertellen hoe dichter je bij de waarheid komt te staan waar je vandaan komt.
  Ook kan je inderdaad als je omhoog kijkt en je staat ergens waar geen lichtvervuiling is en je kijkt omhoog waar je je dan erg toe voelt aangetrokken, dan zie je nog veel meer dan je hier normaal boven je hoofd ziet, des te eerder je ontroert raakt bij het zien van al die schoonheid.

 26. Heeee, hoor ik wat over een feestje? Ik ben erbij! Ben al langer benieuwd naar de gezichten achter de commentaren.
  Hebben we al een locatie?

  Johan, fijn dat je er weer bent; ik lees altijd met plezier je beschouwingen. Tot jouw conclusie inzake de innerlijke veranderingen was ik ook onlangs gekomen, dus was blij verrast dit bij anderen (in dit geval:jou) terug te zien.
  p.s. hoe zit het toch met de opleiding? Zou die niet starten dit najaar?

 27. Hoi Rieneke,

  Ik ben gestopt (alweer een half jaar geleden) met de samenwerking met de club die deze opleidingen wilde gaan aanbieden. Voor mij was dit weer een lesje in macht. Deze club wilde gewoon macht, en dan kan het dus niet van de grond komen. Dat is in ieder geval mijn beleving. Alles gaat veranderen (en is al aan het anderen), maar uitsluitend van binnenuit en zonder dwang (zoals geweld, opdringen e.d.). Wil je deze opleiding doen, dan kun je er een zelfstude van maken (o.a. met de gratis e-boeken op pateo.nl op het gebied van gezondheid). Zoiets, ik weet het ook even niet.

  Dank voor je vraag, Rieneke.

 28. Johan, dank voor je snelle reactie. Jammer dat het die insteek had bij hen, en gelukkig dat je er op tijd achter kwam. Ik was erin geinteresseerd omdat het aansluit bij mijn visie over genezen en daar graag dieper op in wilde gaan. Ik ga weer eens rondneuzen op je site! Dank voor je openheid hierin.

 29. @ EA

  Ja met het meeste wel ja, als je meer zaken omtrent je blauwdruk weet dan ga je gelijk ook maar voor de rest.

  @ Johan zat die club die je bedoelde niet ergens in Ede ?

 30. @Guido en GalliLéon
  voor mijn gevoel wordt er misbruik gemaakt van het spiritueel leed(afgescheidenheid/onbewustzijn) van vele mensen,dat was mijn punt.
  Mensen in hun menselijke (stoffelijke) hoedanigheid,kunnen geen god zijn,we hebben een godsvonk in ons, om na een lang bewustwordingsproces(geestelijke evolutie) terug te kunnen keren tot het al(god)
  Er zijn mensen die (iets) hoger staan op de spirituele ladder(evolutie) en met anderen begaan zijn, hen willen steunen in hun bewustwordingsproces,en als je daar een evenredige vergoeding voor vraagt prima!Maar een oprecht geevolueerd spiritueel,bewust persoon zal zijn gaven niet willen misbruiken voor eigenbelang.(die reikt je de hand)
  er zijn vele wolven in schaapskleren!(bewust en onbewust)

 31. @ Lianne

  Jij weet precies waar je over spreekt, heel veel mensen denken dat we gelijk aan elkaar zijn en nemen tevens dan gelijk maar de generaliserings beker ter handen dat er geen verschil aanwezig onderling op de ladder van weder geboorte en ook in het bewustzijns niveau’s van evoluties.
  Tis net naar school toe gaan, degene die cum laude geslaagd zijn en nog wat vergeten zijn om hun spullen op te halen worden meestal altijd door lagere klassen terug geworpen en gedwongen met hun mee te doen op hun niveau anders ben je een nerd en een loser en een betweter.
  Maar staan niet open voor het feit dat je inmiddels en reeds allang de gehele scholing hebt doorlopen en dat je wellicht verder bent, hangt er gelijk alweer een bordje op je rug met ‘GROOT EGO’ erop…
  Daarnaast is iedereen eigenlijk wel spiritueel maar nog niet paranormaal begaafd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.