Advertentie

Gastcolumn ~ Johan Oldenkamp


Johan Oldenkamp is terug  in Nederland, na 3 weken van omzwervingen in het West-Afrikaanse Kameroen. Zijn reisverslag is het meer dan waard om tot je te nemen.  En het gaat natuurlijk niet alleen om een reisverslag..  Johan heeft zijn gedachten nog meer uitgekristalliseerd. Welkom terug Johan! Het woord is aan jou.

 

Leven zonder geld

Johan Oldenkamp, 21 November 2009

johan oldenkampDe afgelopen weken heb ik doorgebracht in Kameroen, een republiek in het midwesten van Afrika. Om precies te zijn verbleef de langste tijd van mijn maand in dit land in de plaats Nkambe, in het noordwesten van Kameroen, iets ten zuiden van de grens met Nigeria. Nkambe ligt op zo’n twee dagen reizen over steeds moeilijker begaanbare wegen van Douala, de plaats waar het vliegtuig landde dat me daar vanaf Parijs had gebracht. Het vliegtuig raast in een rechte lijn met ongeveer 900 kilometer per uur; op de onverharde c-wegen vol met gaten door bergachtig gebied is 60 kilometer per uur een absolute topsnelheid. ~

Op het meest slechte stuk komt het geregeld voor dat er vanwege ernstige regenval gewacht moet worden, soms zelfs een hele nacht, voordat de rit over de weer enigszins opgedroogde weg voortgang kan vinden. In Nkambe leefde ik in een huis zonder stroom en stromend water. Eén van de redenen voor mijn reis naar dit deel van de oppervlakte van onze planeet was het graag willen vinden van een antwoord op een vraag die al geruime tijd aan mij knaagt: hoe te leven zonder geld?

Het klimaat in Kameroen is een combinatie van veel vuur (zon) en veel water (regen). Officieel was ik er gedurende het droogteseizoen, maar tijdens mijn verblijf regende het vrijwel dagelijks. Het onderwerp van ‘climate change’ staat daar dan ook volop in de belangstelling, helaas zonder de relatie te leggen met invloeden van buiten onze moederplaneet. Maar dankzij de permanente warmte geleverd via de zon en het vele regenwater (ook in voorheen droge maanden) kan er in Kameroen eigenlijk het hele jaar door geoogst worden, mits er in de echt droge periode wordt bijgewaterd.
En omdat mijn dieet toch al voornamelijk bestond uit veel fruit en verse, ongekookte groenten, leek dit mij een ideaal land om de aan mij knagende vraag te kunnen gaan beantwoorden. (En bovendien heb ik er niet één chemtrail gezien.)

Kameroen ligt in de knik van de Westkust van Afrika, naast Nigeria.
Kameroen ligt in de knik van de Westkust van Afrika, naast Nigeria.

Ik heb daar heel erg veel versgeplukte sinaasappelen gegeten (eigenlijk leeggezogen). Op de markt kochten we er een emmer vol van voor omgerekend nog geen vier eurocent per stuk. Dat is geen geld, denkt u misschien nu, maar dat is nu juist het probleem.

Want het is immers wel geld, hoe weinig dan ook, en daar wilde ik nu juist helemaal zonder. En ook het hebben van eigen grond met daarop sinaasappelbomen kost geld, in ieder geval voor de aanschaf ervan.

Maar goed, stel nu even dat het land al is aangekocht en dat er ook voldoende groeit om de bewoners ervan permanent te voorzien van onder andere voldoende groente en fruit. En stel ook gelijk maar even dat er al een waterput is gegraven zodat er altijd genoeg water ter plekke beschikbaar is. En nu we toch bezig zijn, ook beschikken we over een apparaat dat water zodanig zuivert en revitaliseert dat het altijd gezond is om te drinken. Hier komen er gelukkig steeds meer van op de markt, voor steeds betere prijzen. Is dat alles voldoende om dan toch eindelijk te kunnen gaan leven zonder geld?

In een huis zonder gordijnen werd ik iedere ochtend rond zessen gewekt door het daglicht. Omdat Kameroen net iets ten noorden van de evenaar ligt, wordt het ’s ochtends razendsnel licht en ’s avonds weer evensnel volkomen donker, beiden telkens rond de klok van zes. Na wat napraten rond een klein vuurtje ging ik meestal al ergens tussen acht en negen uur slapen (omdat dit aanvoelde als rond middernacht). ’s Avonds de hort op, waar geld voor nodig is, was dus niet aan de orde.

Maar waar wel geld voor nodig is, dat is voor het over ver kunnen communiceren. Het verhaal over de prachtige ontwikkeling van het bewustzijn laat zien dat ons begrip van de ‘wereld’ met iedere volgende sprong steeds groter wordt. De voorgaande sprong van nationaal- naar planetair niveau werd aangedreven door de grootschalige introductie en verdere ontwikkeling van telecommunicatietechnologie. Via achtereenvolgens de telegraaf, de telefoon, de radio, de televisie en tenslotte het internet hebben we onszelf op het buitenoppervlak van deze planeet weten te verbinden, met planetair bewustzijn als resultaat.

In de huidige sprong naar een galactische betekenis van het begrip ‘wereld’ speelt het internet een essentiële rol, omdat dit medium (nog) niet volledig zoals de radio en de televisie (en de ‘papieren’ media) via machtsuitoefening kan worden gecensureerd. Vrije en open informatiebronnen zijn onmiskenbaar de drijvende krachten achter de huidige bewustzijnsverruiming. Is een geïsoleerd hutje op de hei (of op bijvoorbeeld de heuvels van Kameroen) dan de manier om mezelf voor te bereiden op openlijk contact met onze naasten uit ons sterrenstelsel?

Ik weet dat het geld volledig zal verdwijnen. Voor steeds meer mensen is geld allang geen doel op zich meer, maar gewoon weer een middel. Maar ook geld als betaalmiddel heeft haar langste tijd gehad (op onze planeet dan, want geen van de andere beschavingen in ons sterrenstelsel kent geld). Het is feitelijk nu al nepgeld zonder waardevaste (of –volle) tegendekking, maar ook de glimmende briefjes en muntjes zullen nu snel voorgoed uit ons leven gaan verdwijnen. En dit zal niet gaan gebeuren omdat we ons allemaal terugtrekken op een lapje grond.

Dit zal gaan gebeuren door de introductie van nieuwe technologie die geld overbodig zal maken. Stukje bij beetje (her) ontdekken we innovaties gebaseerd op het principe van nulpuntenergie. Zoals telecommunicatietechnologie ons bracht op het niveau van planetair bewustzijn, zo zal nulpunttechnologie ons helpen te springen naar het niveau van galactisch bewustzijn. Het is dus geen stap terug naar (over-) grootmoeders tijd van wekken (weet u nog?), olielampen en natuurlijke paardenkracht; het is daarentegen een sprong vooruit naar een samenleving zonder machtsmisbruik, manipulatie, en leugens aangedreven door een revolutionaire technologie die voor iedereen onuitputtelijk energie zal leveren.

We zullen deze nulpuntenergietechnologie gaan benutten voor natuurlijke voedselproductie, milieuonschadelijk transport en het creëren van gebalanceerde woongemeenschappen in harmonie met Moeder Aarde en al haar flora en overige fauna. De reis naar Kameroen heeft me niet alleen vele onvergetelijke indrukken bezorgd; het heeft me ook een antwoord gebracht op mijn knagende vraag, al is het wel een heel ander antwoord dan ik verwachtte.

Een enkeling zal nu misschien willen weten hoe ik na deze reis denk over de ideeën zoals verwoord in de boeken van Anastasia. Ik denk dat we hier pas aan toe zijn wanneer we bezig zijn met de volgende bewustzijnssprong naar universeel niveau. Zolang we onszelf nog niet hebben bevrijd van macht, en dan heb ik het op individueel niveau over het ego, dan is rechtstreekse communicatie met de medebewoners van deze planeet (planten en dieren) nog niet mogelijk. Nulpuntenergie zal geld overbodig maken; en zonder geld verdwijnt machtmisbruik als sneeuw voor (of door) de zon.

De doorbraak van nulpunttechnologie is afhankelijk van ons bewustzijn. Ook hier geldt het zogeheten placebo-effect. Zijn we ervan overtuigd dat het werkt, dan voedt ons bewustzijn deze technologie. Onze eigen (bewustzijns-) energie vormt de katalysator die ons, zonder gebruikskosten, vrije energie levert. Maar zolang we blijven hechten aan de primitieve explosietechnologie van de verbrandingsmotor, stellen we onszelf niet open voor een veel krachtiger vorm van energieopwekking en –benutting.

Een grote blokkade voor algehele bewustzijnsverruiming is het zogenaamde ‘nieuws’ dat de gecontroleerde media over ons heen probeert te kieperen. Om slechts één voorbeeld te geven: alle pro-vaccinatie artikelen zijn geschreven door ‘journalisten’ of ‘deskundigen’ die hiervoor worden betaald door de producenten van vaccins. Wie echter zelf op onderzoek uitgaat, die komt tot de schokkende ontdekking dat de werking van niet één vaccin wetenschappelijk is aangetoond. Vaccins tasten de immuniteit aan. Talloze pasgeborenen zijn hieraan overleden, terwijl de medici dit trachten te verdoezelen door er snel het absurde label van het  ‘shaken-baby-syndrom’ op te plakken.

De gemanipuleerde berichtgeving zal zelfs bij de meest argelozen onder ons regelmatig leiden tot het ontstaan van enkele vraagtekens. Waarom zijn topconferenties (in een democratie) geheim? Waarom worden er (in een democratie) telkens maar weer allerlei zaken doorgedrukt die de overgrote meerderheid helemaal niet wil? Waarom is er steeds meer machtsverstrengeling, terwijl een echte democratie alleen maar kan werken bij zuivere scheidingen tussen de machten.

Voor wie al dit ‘nieuws’ met argusogen durft te bekijken, die blijft struikelen over de doofpotten waarvan de gecontroleerde media niet één deksel heeft durven op te lichten. Zou dit wel zijn gedaan, dan zou het voor iedereen duidelijk zijn welke smerige spelletjes er achter de schermen worden gespeeld door de megalomane machtsmisbruikers. Mensenlevens (of wat voor leven dan ook) tellen voor deze monsters volstrekt niet mee.

Beatrix laat zich rondleiden door de Enschedese wijk Roombeek na de zogenaamde vuurwerkramp, terwijl ze uiteraard wist van de illegale landmijnen die Defensie daar stiekem had opgeslagen.

George W. Bush (de man die wist te vertellen dat de meeste import in de USA uit het buitenland afkomstig is!) sprak van twee vliegtuigen voordat het tweede vliegtuig tegen de andere twin tower botste. Zelfs de meest argeloze persoon die de moeite neemt om 911 in te typen in een zoekmachine op het internet, die komt heel veel meer van dit soort vraagtekens tegen, die uitroeptekens worden wanneer we door krijgen wat er echt is gebeurd.

9/11: het grote toneelspel

9/11: bedoeld om ons nog meer stof in de ogen te strooien..
9/11: bedoeld om ons nog meer stof in de ogen te strooien..

En wanneer 911 één grote leugen is, dan zouden veel andere opgedrongen zienswijzen ook wel eens alles behalve de waarheid kunnen zijn. Van het global warming-verhaal geeft nu ook zelfs Al Gore toe dat het niet klopt.
En ook ontdekken steeds meer mensen de onderdrukte methoden om iedere vorm van ‘ongeneeslijke’ kanker volledig te genezen.

Onze universitaire ‘geneeskunde’ heeft helemaal niets van doen met genezen (wat letterlijk het wegnemen van de oorzaak van ziekte betekent), maar alles met het onderdrukken van ziektesymptomen, zoveel als mogelijk met farmaceutica. En voor wie dat nu nog steeds niet doorheeft, die mag een gratis spuitje gaan halen.

De grieppandemie en de financiële crisis bestaan helemaal niet. Dit zijn instrumenten die de verborgen machthebbers inzetten om zo openlijk de totalitaire macht te kunnen gaan grijpen op het buitenoppervlak van onze planeet.

Maar het mooie is dat juist deze desastreuze middelen steeds meer mensen dwingen om afscheid te nemen van een nog eventueel aanwezige argeloosheid. Deze mensen krijgen door dat er iets niet klopt.

En voor wie zich er dan vervolgens verder in verdiept, die komt er achter dat beide zaken van a tot z stinken. Laten we daarom maar snel de beerputten van de farmacie en de financiële instellingen open trekken. En laten we dan ook gelijk maar de wapen- en olie-industrie meenemen, want ook daar zit overduidelijk meer dan een luchtje aan.

De periode van 8 november 2009 tot 3 november 2010 (kortweg VIII. Nacht 6) staat in het teken van het toepassen van hetgeen is ontwikkeld de periode die daaraan vooraf ging van 14 november 2008 tot 8 november 2009 (kortweg VIII. Dag 6). Het is aan ons om te bepalen wat er in de huidige zesde Nacht wordt toegepast. Kiezen we voor massavaccinatie en een financiële ineenstorting, waarvoor de ideeën in de afgelopen zesde Dag volledig zijn uitgewerkt? Of kiezen we voor bewustzijnsverruiming met ondermeer nulpuntsenergie als gevolg (en vele andere, fantastische zaken)?

Gelukkig beschikken we allemaal over een Vrije Wil. Iedereen kiest voortdurend zelf de eigen toekomst, en iedereen is volledig verantwoordelijk voor iedere eigen keuze, bewust of onbewust gemaakt. Niemand komt deze keer weg met het smoesje van wir haben es nicht gewusst.
Iedereen die zich laat bedwelmen, op welke manier dan ook, die kiest hiermee zelf voor de gebeurtenissen in de huidige zesde Nacht (van 360 etmalen) van de achtste cyclus van de Tun-kalender zoals voor ons bewaard is gebleven dankzij de Maya’s (en de beschavingen voor hen).

Wordt het schrikken, prikken en schikken?

Of vrijheid, openheid en gelijkwaardigheid?

De toekomst, dat zijn wij. Wij staan nu op een essentiële tweesprong richting onze toekomst en die van vele volgende generaties.

Sommigen denken dat het nu gaat om uiterlijke veranderingen, maar dat is niet zo. We hoeven echt niet te verhuizen, naar een veilige of zelfvoorzienende plek, zoals ik dacht. We hoeven onze banen ook niet op te zeggen. Het gaat namelijk om een innerlijke verandering, als gevolg van een verruimd bewustzijn. We bevrijden onszelf, van binnenuit, en de rest volgt als vanzelf. Nu is daarvoor een uitstekend moment.
Door steeds bewuster te leven en het niet langer buiten onszelf te zoeken creëren we zelf de duurzame vrijheid waar we recht op hebben. En iedereen draagt op een eigen wijze daaraan bij, in een eigen tempo en op eigen initiatief.

Respecteer altijd iemands keuze of mening, vooral wanneer deze haaks staat op uw eigen zienswijze. Volg, aangekomen bij de genoemde tweesprong, de keuze van uw hart. En spreek over alles met een enkele tong. Zeg wat u denkt en voelt, want wanneer u uzelf verloochent, wat houdt u dan nog over?

Bedenk dat uw huidige leven slechts een semester is van uw totale leerproces. We zijn hier om te leren, en nadrukkelijk niet om ons te conformeren. Kies bewust om optimaal te leren door te durven leven in volledige vrijheid.

Wij zijn geen slaven van de verborgen machthebbers, voorbestemd om te leven in een helse dictatuur gebaseerd op complete controle. Wij zijn goddelijke wezens met ongekende vermogens om ons eigen paradijs te scheppen. Maar daarvoor dienen we wel onze Vrije Wil te benutten.

Kiest u zelf, of laat u de machthebbers voor u kiezen? Wij verlossen onszelf (!) van den boze, want alles (en daarmee bedoel ik echt alles) zit in onszelf. Zonder macht, zonder controle, zonder geld en zonder ego, zijn wij waarlijk vrij. Externe veranderingen zijn daarvoor niet nodig. We hoeven er alleen maar voor te kiezen. Nu is wederom daarvoor een uitmuntend moment!

Emmen, 21 november 2009

Johan Oldenkamp

www.Pateo.nl

146 gedachten over “Gastcolumn ~ Johan Oldenkamp

 1. @ johan

  jou stukje achter de — is van mij.

  Hier volgt mijn poging om de dialoog voort te zetten, en 1 en ander met elkaar te verbinden:

  Op http://www.pateo.nl staat online het boek Aanklacht tegen de overheid. Dit boek toont aan dat de ziektezorg in Nederland al 144 jaar gecorrumpeerd wordt door de farmacie. Op grond hiervan zijn alle verantwoordelijke ministers, staatssecretarissen, kamerleden en topambtenaren van de afgelopen 144 jaar (postuum) aangeklaagd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, te Straatsburg.

  — dat is mooi heb je er een officiële zaak van gemaakt ? hoe kan ik dit volgen ?

  Omdat ik weet hoe smerig het hele spel rondom ziekte wordt gespeeld, en wie daar de rekening via steeds meer geld en steeds minder gezondheid voor mag betalen, heb ik besloten niet langer verplicht verzekerd te willen zijn tegen peperpure, schadelijke behandelingen. Uiteraard heb ik dan ook geen huisarts.

  — wettelijk ben je verplicht om in Nederland een ziektekosten verzekering te hebben, zo dat een ander niet onnodig voor je betaald als je op straat bv een hartinfarct krijgt of aangereden word door een auto, enz vind je het niet asociaal om anderen voor je te laten betalen ?

  Ik ben inderdaad kerngezond, vooral omdat ik helemaal zelf de volledige verantwoordelijk neem voor mijn eigen gezondheid en alles wat daarmee te maken heeft.

  — dus de verklaring van de huisarts (die je niet hebt ) is dus een gevalletje fraude.
  en mocht je op straat bv een hartinfarct of een cva of iets dergelijks moet het ambulance personeel je dan helpen of laten liggen, en hoe wil je dat duidelijk maken ?

  Iedereen mag gelukkig zelf weten hoe om te gaan met ziekte en gezondheid. Maar iedereen die hierin blind vertrouwd op een ander (overheid, ‘gezondheids’raad, WHO, KNMG, RIVM, ‘voedings’centrum, huisarts, specialist), die legt daarmee vrijwillig de eigen gezondheid (of die van kinderen of ouderen) op een ethisch onverantwoorde manier in de waagschaal.

  — ik zou zeggen Johan kijk eens naar de statistieken, kijk eens naar de ouderen zorg, kijk eens naar de gehandicapten zorg kijk eens naar de spoed eisende hulp , zijn die allemaal corrupt volgens jou ? al die mensen die zich dag en nacht inzetten voor een ander, noem jij dus allemaal corrupt
  en de mensen die de wegen onderhouden waar jij overheen rijd ? en justitie ? die zorgt voor een zo veilig mogelijk nl , enz enz enz , de vuilnis man ?

 2. Gait is dit echt een serieuze onderbouwing van enkele van jouw conclusies of wil je echt alleen zien wat zij je willen laten geloven?

  Het betreft hier vele onwetenden gait, dus juist het PERSONEEEL weet niet, jij gebruikt dat als een argument om corruptie in de farmaceutische industrie te bagataliseren! Je snapt en ziet het echt niet he?

  Een ander visie en kijk op dingen met enkel het doel om een gezamelijk inzicht te verwerven die door een meerderheid dan mag worden aangenomen als zuiver, OK helemaal voor.

  Maar jij hebt zichtbaar een neiging enkel 180graden tov elk standpunt wat jij met je beperkte zienswijze hebt ingenomen, tegen te spreken met geen enkel doel, want na 10 voorbeelden en 100en feiten kan/wil/mag je niet begrijpen ofzo…het is echt te bizar om te lezen dat jij, iemand uit de industrie zelf, een van de dienaren der geneeswijzen, werkelijk alles aanneemt vanuit je eigen achterban, JOUW superieuren in JOUW werkgebied. Maar een ieder die andere ervaringen/feiten/wetenschappelijke onderzoeken heeft om JOUW superieuren, werkgever etc tegen te spreken op HUN corrumperende en uitbuitende werkwijze,vind je jouw zogenaamde ander geluid laten horen een manier van waarheid spreken? Man jij zal nooit het verschil kunnen ervaren tussen waarheid en illusie en wie corrupt is en wie niet want je bent al volledig opgeslokt door een eenzijdige zienswijze! Zoveel informatie weet je overal vandaan te toveren, nimmer om het tegendeel van wat hier staat beschreven te bewijzen, maar enkel om je eigen uitspraken te onderbouwen, je doet dus exact wat ZIJ ook doen! namelijk iedereen bannen die een ander geluid laat horen en enkel “bewijs” die de eigen zienswijze onderbouwen mogen het licht zien! Gelukkig zijn er nog genoeg mensen in de gezondheidzorg die allen getuige zijn van wat zich afspeelt en die zullen op een dag allen bijdragen aan het openen van die enorme doofpot!

 3. @ GalliLeon
  over dat bannen lust ik er ook nog wel een GalliLeon
  lees het volgende stuk je maar eens
  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/de-kwik-kwek-en-kwakzalverij-van-vaccinaties/

  maar zie je echt niet dat johan feitelijk fraudeert om bv geen ziektekosten te betalen, om een valse verklaring te vragen de huisarts die hij niet heeft ? (dubieus heeft hij echt geen huisarts ? )
  mag dat zomaar van de galactische federatie ? (ook geen bewijs voor) enz enz enz ? mocht het zo zijn dat de galactische federatie bestaat is dat dan waar voor ze staat (liegen bedriegen en frauderen ?) dan mogen ze van mij die hele galactische federatie houden.

 4. @gaitzoals ik het heb begrepen steld johan dat vaccins gezondheisschade doen ontstaan en in de verklaring die hij ven een arts ( niet zijn huisarts) heeft gekregen staat dat de gezondheid van hem het niet verdraagd een vaccinatie te krijgen .Ik zie daar geen leugen in .Hij steld niet dat hij een ziekte heeft waardoor hij geen vaccinaties verdraagd en dus is er geen woord van gelogen .beter lezen gait

 5. eerst verklaart hij citaat johan “Ik heb een arts een consult betaalt voor het opstellen van een verklaring dat ik vanwege mijn gezondheid geen vaccinaties verdraag.”

  stukje verder verklaart hij dat hij citaat johan “Ik ben inderdaad kerngezond,” dus kern gezond is .

  wie moet er nu beter lezen ?

 6. jij EEN ARTS niet mijn huisarts
  MIJN GEZONDHEIDVERDRAAGD GEEN VACCINATIES niet vanwege een ziekte verdraag ik geen vaccinaties
  maar mekker vrolijk verder man wij noemen een constant mekkerende gait ritsig dan moet ie naar de bok

 7. Gait,

  er kloppen zoveel dingen niet, als je alles praktisch in een bepaalde volgorde neemt is iedereen voor zich bezig met iets van waanzin, allemaal in paniek en eigenlijk om niks, allemaal bezig met verhogen van welzijn, gezond willen leven en vergeten dat er heel veel eigenlijk al zoveel is die al redelijk tot goed ziek van alles zijn.
  De waanzin viert hoogtij deze dagen in Nederland, iedereen staat in principe bol van de shit en niemand die nog graag ten ruste wil zijn in het politiek steekspel van bedrog, zwendel en irronie.

  @ Johan

  Je mag dan wel schrijven dat je in Africa bent geweest, maar wat ik is mis is dat je als je daar bent in een tegenover gestelde wereld komt vergeleken met hier, patroonsrollen zijn omgedraaid, onze strijdvaardigheid gezien de omstandigheden die je hier her en der rond ziet zwerven komen daar in zeer kleine getalle en maten voor.
  Na 3 weken ontwaak je toch wel uit een hele andere roes dan de Utopia waar je nu weer in vast gebakken zit.
  Verwachte toch iets anders met de Titel: ‘Leven zonder geld’, iets van uit Africa, land van armoede, land van andere considernaties dan een nieuw pleidooi over nulpunten energie, de vuurwerkramp van Enschede en 9/11.
  Laat al die shit eens los zou ik willen zeggen, probeer eens wat je daar ontdekt hebt hier eens los te laten en toe te passen, dan zul je meer lui achter je krijgen dan wat je nu probeert te bereiken.

 8. Johan, Een interessant stuk dat je daar schrijft. Ik zie dat je veel kennis vergaard en groeit en graag de dialoog hierover aangaat, zeer positief en ik denk dat communiceren hierover ook de weg is. Wat ik nou graag van jou wil weten en dat vraag ik mij vaker af bij dit soort verhalen is waarom je kiest voor een groeipad buiten je leven dat je altijd hebt geleefd.

  Ik hb de uitzending gezien van de reunie waarin je deelnam en heb begrepen dat je ook een gezin hebt en hier liggen ook de nodige verantwoordelijkheden, althans die ben je ooit aangegaan. Het overdragen van al deze wijsheden aan je kinderen lijkt me nuttig voor hun ontwikkeling maar ze hebben ook boeken en broeken nodig denk ik, op een gegeven moment is het geld op tenzij je financieel onafhankelijk bent.
  Als dat zo is dan feliciteer ik je maar dit is niet de realiteit voor de meeste mensen. Brood op de plank is toch vaak de eerste behoefte van de dag. Ik zie ook graag een andere wereld ontstaan gebaseerd op een hoger bewustzijnsniveau en vrij van teveel overheidsbemoeienis maar ook als we daar zijn aangeland zal de wereld gewoon moeten doordraaien denk ik en oa. ons rioleringsstelsel en andere nutsvoorzieningen zal ook onderhouden moeten blijven, om maar eens wat te noemen. Wie gaat dat doen als er geen geld meer als motivatie bestaat?

  Boeddha ging ook weg bij zijn gezin om verlicht te geraken deed daar veel wijsheid op onder de boom en heeft dat met ons gedeeld, daar ben ik dankbaar voor, maar uiteindelijk verzaakte hij wel in mijn ogen met zijn verantwoordelijkheid voor zijn gezin. Anderen moesten die verantwoordelijkheid invullen. Hij was er zelfs niet om op zondag het vlees te snijden. Ik denk juist dat de kracht daarin zit de wijsheden die overal om ons heen beschikbaar zijn te integreren in ons dagelijks leven en van daaruit de verandering naar een wereld met meer verbondenheid in gang te zetten. Ik wil niet zeggen dat je een verkeerd pad kiest want dat kan je alleen zelf bepalen maar ik vraag me af waarom je juist kiest voor dit pad? Sharon Janis gaf ooit aan ‘spiritueel bezig zijn is leuk, maar de afwas moet ook nog gedaan worden’.

 9. Lieve Burke, dank voor jouw reactie. Uiteraad doe ik ook de afwas, hoor, en zorg ik zo goed als mogelijk dat mijn kinderen krijgen wat ze nodig hebben. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en mijn kinderen altijd op de eerste plaats gezet, sinds de komst van mijn oudste zoon. Ook heb ik altijd goed verdiend. Ik weet dat ik in overvloed kan leven wanneer ik daar zelf 100% voor kies. Nou dat heb ik dus gedaan, waardoor ik nooit meer hoef te werken als loonslaaf. Misschien ga ik wel weer aan de slag, of begin ik opnieuw een eigen bedrijf, maar dat hoef ik gelukkig nooit te doen om aan geld te komen.
  Ik realiseer me dat ik daarmee een uitzondering ben, maar dat is blijkbaar ook niet zonder reden. Ik zie mijn rol nu om zoveel als mogelijk zand te strooien in machines die volkomen op hol zijn geslagen. En ik ben heel erg dankbaar dat ik dat kan doen, zonder dat de mensen waar ik zielsveel van hou (zoals mijn kinderen) hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen. Spiritueel bezig zijn is niets anders dan in volle bewustzijn bijvoorbeeld de afwas doen.

 10. PS. Guido heeft er abusievelijk drie weken boven gezet, maar ik ben er toch echt een volle maand geweest, viereneenhalve week dus, van 20 oktober tot en met 19 november. En ik kan inderdaad nog veel meer over Afrika zeggen, maar het belangrijkste is dat Frankrijk, Engeland, Portugal en Nederland dit continent hebben leeggeroofd en afhankelijk hebben gemaakt.

 11. @ johan
  dus conclusie
  je liegt en bedriegt bij de arts om een valse verklaring aftegeven, je maakt met je reis van 4 en een halve week een uitstoot van gevaarlijke stoffen waar je u tegen zegt,
  je wilt zand in op hol geslagen machines strooien , overheid ? rivm ? zorg ?
  en heb je daar nog wat aan welzijnswerk gedaan of ben jij ook een van de uitbuiters ?
  waarom geef jij geen antwoord op vragen hoe bv de galactische federatie aankijkt tegen je gelieg en bedrieg, enz enz

  en als je echt wat wil bereiken waarom begin je geen politieke partij ? nu leun je achterover en roept maar wat heel bijzonder maar o zo veilig.

 12. Inderdaad, Guido. De tijd lijkt nu opeens wel heel erg razendsnel te gaan. Alles past precies in het grote plaatje. We zitten nu middenin die prachtige bewustzijnssprong omhoog (want tijdsbeleving en bewustzijn zijn twee kanten van dezelfde medaille, zoals ik in mijn meest recente boek laat zien). Tot nu toe lijkt het een individuele sprong te zijn. De mensen die hier nog niet aan willen of durven, die raken steeds meer van slag (angst, aandacht vragen, blijven doorzeuren terwijl het zonneklaar is voor wie kan zien). Maar ik ben ervan overtuigd dat straks (na de zogeheten 100e aap), opeens iedereen open gaat en durft te springen naar het volgende niveau van bewustzijn. Wat leven we nu toch in een ongewone. enerverende tijd (die maar sneller blijft gaan). En wat goed en belangrijk dat er websites zijn als WTK, en mensen die deze site bezoeken en de informatie en kennis hierop weer doorsturen naar anderen. We doen het samen!

 13. Ik heb het hier al vaker gezegd; een inzicht dat ik plots kreeg, een paar jaar geleden..
  Wanneer houdt nu een kalender op..???!! -> Antwoord aan mezelf: ‘Als de tijd ophoudt, suffie..!’

  Betekent niet dat je geen morgen en vandaag en gisteren kunt tellen, MAAR HET GEVOEL VOOR TIJD vervalt..!!
  En dat is parbleu TomPoes volop aan de gang. Is het nu alweer zaterdag, gisteren was het nog zondag.. hahahaha..
  En misschien is dus specifiek DIE kalender van de Maya’s de kalender van de TIJD. STOPT ermee.. Waarom..? Omdat de TIJD(sbeleving) stopt. Voila.

  Als je alle berichten uit channelingen naast elkaar legt, ook ouderlingen hoort spreken, is dit de rivier die snel stroomt. Waar je op de rivier bent, maakt geen drol uit. Je bent waar je bent, omdat je nergens ANDERS (ook) fysiek kunt zijn. De tijd stopt ook in fysieke zin. En dus BEN je alleen nog maar.

  En die (tijds)kanteling zit in ons DNA, niet ‘daarbuiten’.. Van binnen veranderen we, ons gevoel is ons kompas. VASTHOUDEN is dodelijk. Hou je kompas vast en niet je roer.. Je bent waar je bent.

  Het worden mooie ‘andere’ tijden.. 😉

 14. @ Johan

  Hoe zit het nou met al die mensen die al jaren allang in die hogere staat van ander bewustzijn verkeren, moeten die weer terug naar af ?

  @ Guido

  Je kan ook wel eens verkeren op de verkeerde plek en het verkeerde moment en de verkeerde site.
  Maakt niet uit! let’s go with the flow… niet waar ? het waar het klokje thuis tikt tikt het beste !

 15. inderdaad guido het worden hele mooie tijden als de wereld gewoon door blijft draaien zoals hij altijd gedaan heeft en jullie net zo als bv anton teuben verbijstert achter blijven terwijl er niks gebeurt is .

  herinerje het ruimte schip nog dat ook door channeling was voor speld ?

  er breken mooie tijden aan !!

  wees welkom in de nieuwe oude wereld !!

 16. @Guido
  In dit veranderingsproces zullen wezens uit de voor jullie onzichtbare wereld ingrijpen en de mensen bijstaan. Deze wezens vertoeven reeds op jullie planeet.

  Deze wezens zijn inderdaad onder ons, Jij en ik en Tessa en Johan en John en nog velen en velen,zichtbaar en onzichtbaar, te veel om op te noemen.
  Gait blijf maar ons door verwijzen naar de huisarts. Als of het zou helpen!?
  Gait, time has changed, we love you!

 17. @Paul: je weet nog niet half waarom het NU ’the Present’ heet..
  Je KUNT nergens verkeerd zijn.. Sufferd, snap dát nou eens. Hoe kan het nou, dat je ergens BENT en er ‘verkeerd’ bent. Ipv je af te vragen ‘wat doe ik hier’ is het EGO weer aan het werk, door je omgeving af te keuren en je te ontvoeren naar ‘wat-had-moeten-zijn-maar-door-die-idiote-wereld-zo-is-bedacht’. ‘Luister maar naar mij mijn kind’, fluisterde het EGO..

 18. Toen ik aan Jhadten Jewall een probleem voorlegde, fluisterde hij -zoals hij later vele malen nog zou doen- me toe:
  “AS ALWAYS: ‘IN PERFECT HARMONY WITH THE UNIVERSE'”
  Het scharnier zit ‘m in het ‘AS ALWAYS’, dat sommige ook ‘THE PRESENT’ noemen. (Ben je er nog Gait..? Ik hoor je systeem kraken..)

 19. When the moon is in the Seventh House
  And Jupiter aligns with Mars
  Then peace will guide the planets
  And love will steer the stars

  This is the dawning of the age of Aquarius
  The age of Aquarius
  Aquarius!
  Aquarius!

  Harmony and understanding
  Sympathy and trust abounding
  No more falsehoods or derisions
  Golden living dreams of visions
  Mystic crystal revalation
  And the mind’s true liberation
  Aquarius!
  Aquarius!

  When the moon is in the Seventh House
  And Jupiter aligns with Mars
  Then peace will guide the planets
  And love will steer the stars

  This is the dawning of the age of Aquarius
  The age of Aquarius
  Aquarius!
  Aquarius!

 20. @ EA

  Ja jij bent nu ook ontzichtbaar, alleen het stukje tekst profileert wat je naam draagt.
  Alleen de meeste die hier functioneel zijn hebben zich al ontmaskerd met een fotootje van hun zelf.
  Iedereen is heel erg nieuwsgierig naar het personage van Gait, zou in een deuk schieten als blijkt dat ie een Alien is die namens de GF zijn tactieken verscherpt en het koren van het kaf scheidt op liefdelijke wijze.

 21. Oh Guido!

  Je schiet af en toe wel eens naast je doel, ben eerder een snufferd die op zinsnede speelt met tijdschakelaars en heb geen trommel en schal hoorns effecten nodig als ik zonder EGO de boel hier een beetje af stof!
  Maar je intensiteit is ongeremd…

 22. Weeeeer precies op het goede moment, hè Paul.. Jeetje..
  En over die intensiteit: mijn remmen heb ik verkocht via Marktplaats. Overbodige onzin, midden op de rivier.

 23. @paul,iedereen is nieuwschierig naar de persoon van gait.Praat voor jezelf hoor ik ben nieuwschierig naar een hele boel dingen maar niet naar gait.Helaas voor hem zie ik in zijn stellingen heel weinig tot niets .Das jammer voor gait maar het is niet anders .Als een open dialoog met hem mogelijk wordt ben ik wel weer geinterresseerd.Tot die tijd wacht ik nog op een reeks antwoorden op vragen gesteld aan gait die maar uitblijven .Verder kunnen we wel een topic maken van gait zoveel aandacht wordt er aan hem besteed .Jammer genoeg is het meeste wel wat negatief,en ergeren een hoop mensen zich aan het dwarse gedoe en de negatieve insteek van zijn comments.Maar goed ieder heeft recht op zijn (al dan niet paranoide ) mening,dat zal ik nooit ontkennen .

 24. @Gait
  neem nou maar aan dat buitenaards leven bestaat.’

  Ander verhaal; wat keesjanrijnsburger vertelt wordt meteen de kop in gedrukt want we kunnen met z’n allen leven in vrede, liefde, eensgezindheid, vrije religie(nodig dan?)
  geen geld, geen olie, geen shell, geen wetten enz?
  De mens heeft alleen als nare eigenschap dat hij egoistisch is.
  Komt ook al uit de oertijd, die drang om te overleven en alleen je gezin te vreten te geven.
  Het is een utopie te denken dat we kunnen leven zonder macht en hoezeer ik daar van baal denk ik dat dit nooit gaat lukken.
  Mensen leven liever op safe.
  Stel je voor dat iedereen gelijk is en dat geld als machtsmiddel niet meer nodig is; oftewel dat het niet uitmaakt of je arts of putjeschepper bent(zoals ze vroeger zeiden) Denk je dan echt dat de mens nog jaren gaat leren hoe een mens te genezen? Kom op; we gaan allemaal lekker dat putje scheppen en alleen de kleine groep ‘wakkeren’zijn tegendraads.
  Kijk maar naar die muur in jajeweetwel; voor heel veel mensen(vooral 40-plussers) geen vooruitgang gekomen na de val van die muur.
  Alle mensen gelijk werkt niet want daar zijn we mensen voor en geen heiligen.

 25. @ Marcel

  Klop, daarom, kies geen partij als ik in het midden blijf hangen, iedereen is inprincipe okay, zeker waneer je zonder EGO en peddels mee drijft naar die aankomende stroomversnellingen is de chaos kompleet !
  Geef Gait ook af en toe een duwtje in de rug en zo wie zo ook anderen, blijf ik bij mij zelf dan wordt ik te cynisch in mijn beweegredenen en neem iedereen op de hak.

  Daarom is om het een en ander in evenwicht te houden ook mensen nodig die precies het tegenover gestelde doen van wat anderen juist er niet van verwachten, naast de zijlijn in de dugout zitten kan je het geheel waarschijnlijk beter over zien.

 26. @ Mira

  Niet iedereen kent het geheim van vrijheid en vrij zijn, heb je je hele leven opgesloten gezeten en gesnakt naar vrijheid dan kan je het ook niet voorkomen dat je op zoek gaat naar een nieuw muurtje waar je geborgen veilig achter gaat zitten op zoek naar nieuwe vrijheids mogelijkheden.
  Als je het tegen over gestelde niet kent zal je dat ook niet zomaar even in kunnen kleuren, want dan heb je weer iets nodig wat je bezig houdt omdat terrein.

 27. @ mira bedenk welke gedachte je daarover hebt.Gedachten zijn een creatieve kracht en kunnen zich werkelijk manifesteren ,dus ook als je denkt dat het nooit gaat lukken vraag je om dat gegeven .Ik denk dat het beter is om te denken we gaan die kant op en het gaat ons lukken .
  Als mensen zich zouden realiseren dat met macht ook verantwoordelijkheid komt zouden mensen niet zo machtswellustig zijn .En geld was nooit bedoeld als machtsmiddel ( denk ik)het is verworden tot machtsmiddel en dat is m.i. iets heel anders.Het is ook (om te komen tot zo’n utopische wereld)noodzakelijk dat alle mensen inzien dat wij een zijn ,de mensheid .Dan hoeft er geen verschil meer te bestaan .En ik denk dat er altijd mensen zijn die uit idealistisch oogpunt een studie maken van geneeskunst,dat zijn dan wel gelijk de betere dokters zal ik maar zeggen .

 28. He Marcel ja dat kwam uit Hair; vond ik een van de mooiste films ooit en ja over smaak valt te twisten.
  Marcel, geld is wat mij betreft wel altijd een machtsmiddel geweest omdat het voortgekomen is uit ruilhandel. Jij een jurk en ik een oorbel heeft niets meer te maken met dat briefje van 20 euro waar geen waarde meer tegenover staat.
  Een arts die uit ideologie werkt is inderdaad de beste en dat geld voor elk beroep. Maar een arts(dokter,dierenarts,gyneacoloog ed) die gaat werken voor een ‘gemiddeld’loon ben ik nog niet tegengekomen.
  Laatst een stukje gezien over Artsen zonder Grensen(nouhou!)
  Gedachten zijn een creatieve kracht en kunnen zich werkelijk manifesteren, dus ook als je denkt dat het nooit gaat lukken vraag je om dat gegeven.
  Marcel ik weet niet hoor maar ik ben al jaren bezig met met vragen en het heeft zich nog nooit gemanifesteerd.
  Durf te zeggen dat ik op mijn leeftijd behoorlijk wat meegemaakt heb en nog nooit het licht als zodanig gezien.
  Als ik om me heen kijk en merk dat de meesten nog lang niet zijn waar ik ben(midden skeptisch) dan ben ik bang dat we nooit komen tot verdraagzaamheid in de goede, ipv de communistische zin.Het zit in de mens te concurreren en om dit af te leren heb je een vergevorderd systeem nodig.
  J-Rod de tweede; Kom me halen alsjeblieft

 29. Artsen zonder Grenzen zijn er blijkbaar genoeg nu de grens ‘First do no harm!’ overtreden wordt…

  Misschien is het een idee om een door de ‘homeopathische industrie’ gesponsorde ‘Artsen zonder Fratsen’ op te richten?

  Een stichting met veel belangenverstrengeling op het gebied van ware immuniteit en gezondheid. De een nog meer besmet met het virus dat ‘ware betrokkenheid’ heet dan de ander!

 30. Ja Paul je hebt gelijk.
  Als je nog nooit gesnoept hebt weet je niet hoe lekker het is maar daarna kom je er achter hoe slecht het voor je is.
  Voor alles is wel wat te zeggen en dat is nou juist het vrdmd moeilijke aan alles!
  Was toch het Marxisme; alles gelijk?
  Werkt niet omdat we geen heiligen zijn.

 31. NWO kom je toch niet langs John.
  Ware immuniteit en gezondheid is wel het laatste waar de heren iluminaten, b.bergertjes, Obamaatjes ed op zitten te wachten.
  Dan moet je weer ondergronds zodirect en dan heet je over 50 weer een verzetsstrijder.

 32. @mira als het daar op komt dat we ‘weer’verzetstrijders gaan zijn ……So be it! Alleen nu met een heel ander arsenaal aan wapens ! Liefde ,geduld,empathie ,open bewustzijn en met een beetje hulp van boven .

 33. Sorry Guido had weer een heel interessant en inhoudelijk(pff) verhaal in gedachte over Pauw en klittenman die ik nu zit te kijken en drukte p.o op enterr dus alleen een komma haha.
  Zie net weer die schijnheilige Ratzgrlinger voorbij komen en bedenk me inene dat ik naar bed moet anders ga ik weer doordraaien naar aan alles een hekel hebben, zeg maar.
  Truste lieverds.

 34. Aaaarg!
  Marcel sorry..
  Denk je nou echt dat die medemensen in 1942 geen liefde, geduld, emphatie en open bewustzijn hadden?
  De enige hulp die ze van boven hadden weten we pas als we zelf ook dood zijn.

 35. ze vochten met andere wapens ,van die met kogels erin en bommen .Ik denk dat we dat nu moeten laten .Hoewel ik af en toe wel eens denk hup grote bom erop en klaar .En de hulp van boven ,bedoel ik meer onze spacefamilie

 36. @ Mira
  stel dat Johan gelijk heeft en de galactische federatie bestaat.
  zouden die dan blij zijn met het bewust frauderen van johan ? het bewust ontduiken van bv verplichte ziekte kosten ? het bewust ontduiken van belastingen ? hij heeft namelijk geen rekening bij de bank zegt hij in een ander stukje ?

  als hij zo graag een ander licht op de wereld wil laten schijnen, waarom wil hij dat dan bereiken door zand in de machine te strooien zo als hij zelf zegt.

  dus even een opsomming van feiten die hij zelf aangeeft

  1 belasting ontduiking
  2 ontduiking van verplichte ziekte kosten
  3 valsheid in geschriften (bewust een valse verklaring laten opstellen) dus aanzetten tot fraude.
  4 het dreigen met zand strooien in de op hol geslagen machine zo als hij zelf zegt.

  wat moet ik hier van denken mira , is dit een verlichte geest ? of lijkt dit toch een beetje op new age fundamentalisme ?
  of moet ik er uit opmaken dat johan terroristische ideeën krijgt ? (het zand strooien ? )

  een man herkent men aan zijn handel en wandel, als hij bv een politiek partij op zou richten en daar zijn ideeën liefdevol en geweldloos zou uitspreken heb ik daar veel meer respect voor.

 37. Zoek eens achter je oren naar de elastiekjes van dat masker wat je ophebt ,of zijn het alleen oogkleppen gait?als je geen inkomen hebt betaal je geen belasting klaar .bovendien kopen ze (de regering ) er toch maar verboden gifstoffen mee om de belasting betaler mee te vergiftigen .Als je een arts vraagt om vast te stellen dat jouw gezondheid het niet verdraagd om vaccinaties te ontvangen, is dat niet aanzetten tot fraude.En is het je wel eens opgevallen dat de ziektekosten verzekering steeds duurder wordt en minder vergoed (das zeker normaal).En toen ik vroeger op een speeltuin werkte heb ik nog nooit iemand tot terrorist verklaard omdat ie zand strooide ,je moet je laten nakijken man ga naar je huisarts die ken je helpen .Oja en je bent medeplichtig aan het toedienen van een verboden biocide .das een misdrijf !

 38. @Gait

  Ik ben net als Johan en de rest ook zo’n bypasser, waarom moet alles altijd zo strak in het gareel en ‘pinnend to the point’ dat alles straks volgende de gestelde regels bewandeld moet worden.
  Buiten de boot valleen en niet op de manier doen zoals anderen het willen is ten oprechte eigenwijs willen zijn om aan de dagelijkse sleur te willen ontkomen, het ‘Robin Hood’ formulering te willen toepassen.
  Heb me ook niet laten inenten voor 2 weken Egypte, de rest van het reis gezelschap had zelfs meer buikkramp dan ik de woestijn bruin kon maken, was de enige in het vliegtuig die niet aan het niezen, kuchen en proesten was en bij de controle op luchthaven Cairo stond menig te zweten bij de Mexican-flu controlles.
  Gekke is dat het gesealde water daar, heel hoog van Sodium waarde is en en er zat chloor in zit om je helemaal leeg te laten lopen.
  Verlicht willen zijn is niet de manier waarop een stel idioten denken dat ze het zomaar even kunnen toepassen, verlicht zijn heeft niks te maken met los laten van EGOS, gezond te leven, in contact te staan met Galactic Federation en andere culpritt.
  Doe maar eens een simpel rekensommetje, zie waar iedereen nu over struikelt aan kennis, trek daarvan buddha of jezus d’r vanaf, wat je overhoudt kan je zo verwerpen in de prullebak of naar het land der fabeltjes.
  Het hele gezeur en gezweem van iedereen die jojootje over wie de juiste waarheid verteld en dat de waarheid van een ander altijd anders is, verklaar dan maar eens waarom Jezus, Buddha, Micheal Jackson zo’n groot EGO hebben en waarom zoveel mensen hun waarheid volgen…. ?!
  Met Bypassen is het systeem bypassen en ook al het geleuter, mensen die verlicht zijn, komen niet op deze site, die hebben immers wel wat anders te doen dan hun EGO hier op te poetsen…

  Namaste’

 39. @ iedereen , en weer laat ik toch concrete voorbeelden zien, en weer krijg ik geen antwoord, op een hoop gebakken new age lucht na dan.

  als ik de uitspraken van Johan lees maak ik me zorgen, wat is hij van plan wat bedoeld hij met zand strooien in machines ?

  ik laat toch duidelijk zien dat Johan belasting ontduikt dat Johan fraude pleegt laat plegen en dat hij dreigt met actie

  @marcel als je zoveel geld hebt dat je kunt rentenieren is het wel zeker dat je er belasting over moet betalen. je bent het verplicht om aan de belasting te vertellen hoeveel geld je hebt.
  dus ja dit lijkt op ontduiking.

  ik weet niet of Johan Al Qaida achtige plannen heeft maar hij zal niet eerste zijn die uit ideologische ideeën, aanslagen pleegt.

  en als hij gewoon heldere taal spreekt is er niet zo veel aan de hand , maar het driegen met zand strooien in machines doet mij het ergste vrezen. want wie of wat zijn die machines ?

 40. alqaida is een onderdeel van de cia en was de naam van een computer programma ,maar das weer een heel ander verhaal .En om belasting te ontduiken moet je eerst diegene die de belasting heft erkennen als overheid .Ik geloof niet dat je een zooitje criminelen als overheid kan betitelen dus ik zie dat niet als belasting ontduiken .Eerder het maken van een statement.Echter als zoals je stelt johan geen bankrekening heeft hoe kan hij dan rentenieren wie geeft hem rente?

 41. Maar wees maar niet bang hoor gait de us overheid is een war on terror begonnen dus je bent safe (lever al je vrijheden maar in ) oja en ik hoop dat ze de nederlandse regering niet vergeten op te sluiten dat zijn namelijk de echte terrorristen !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.