Advertentie

Zohra Noach, spirituele boodschapper


encyclopedie mystiekUit de ‘Encyclopedie van de mystiek’ van  R. Kranenborg (ISBN 90 209 5071 1):  In de encyclopedie wordt er gesproken over ‘psychosofie’; de benaming ‘Psychosofia’ is eind jaren negentig ingevoerd.

De psychosofie is allereerst de beweging die aangeduid kan worden als `psychosofie’; zij is ontstaan rondom mevr. Bertrand-Noach (ook wel`Zohra’ geheten). In het midden van de jaren zeventig kreeg zij plotseling in trance contact met hoge meesters, met name met de Christus. Met deze staat ze nog steeds in verbinding, hij spreekt tot haar door middel van channeling.

Toch is het meer dan dat: hij kan haar ook verschijnen en ze ervaart dan een gevoel van liefde en eenheid. In de openbaringen aan haar is een theosofische religieuze filosofie zichtbaar geworden. Centraal staat de goddelijke werkelijkheid, de universele liefdesmacht. In emanaties is deze afgedaald, met als een van de diepere vormen het goddelijke in de mens, hier `geest’ genoemd. De mens is dus ten diepste van één en hetzelfde wezen als het goddelijke.

De mens is dit besef van het goddelijke en het contact ermee kwijtgeraakt en leeft in de materie en het lijden. De weg naar binnen is echter mogelijk. Dat is bij uitstek getoond door Jezus  van Nazareth, die tijdelijk de Christus mocht dragen. In hem, zijn leven en werken, wordt duidelijk hoe de goddelijke vonk tot uitdrukking kan worden gebracht. Ieder mens kan deze weg begaan, waarbij hij eventueel geholpen wordt door de intussen verhoogde Jezus.
Anders gezegd: ieder mens kan het Christusbewustzijn, zijn wezen, realiseren. Om dit te kunnen bereiken is er binnen de psychosofie sprake van een inwijdingsschool en een scholingsweg. Hoewel de psychosofie enerzijds een kleine groepering is, is ze anderzijds representatief voor vele soortgelijke bewegingen en heeft haar invloed doorgewerkt in een brede kring van Nederlandse nieuwetijdsdenkers.

Zohra Bertrand: "
Zohra Bertrand

Deze weg bestaat uit ‘het Twaalfvoudig Pad van discipelschap naar het eigen ‘hoger zelf’, dat onderverdeeld is in drie fasen.

In de eerste fase komt men tot de erkenning van het eigen hogere zelf.

In de tweede fase doorziet men het proces van het vastzitten van dit hogere zelf in de materie.

In de derde fase ervaart men de goddelijke aanwezigheid en komt men tot verlichting.

Deze twaalfvoudige weg is verbonden met een groot aantal rituelen en ceremoniën, die helpen om te komen tot de zo begeerde mystieke eenheid.

Zohra Noach
Naam van E.W. Betrand-Noach (geb. 1928), magnetisch genezeres; kreeg in 1974 een visioen waarin Hazrat Inayat Khan haar verscheen. Later kreeg ze opdrachten en boodschappen door van meesters uit de theosofie, nog later was het Jezus die zich aan haar bekend maakte. Deze contacten vonden plaats via channeling. Vanuit dit alles ontstond er een samenhangend esotherisch-theosofisch geheel, dat soms bekend staat als ‘psychosofie’.

 

* * *

x

x

– Werkend naar een nieuwe onafhankelijke spirituele humanitaire ethiek –

Zohra Noach, spirituele boodschapper

2013 – Impressie van Anna Hofkamp

 x

Vele jaren reikt Zohra Noach, vanuit het College van Hogere Bewustzijns, zoals door haar genoemd, inzichten aan ter verwezenlijking van het innerlijk licht in de persoonlijkheid. In de vrijheid van het eigen zijn, ligt ook de directe spirituele verbinding in het eigen innerlijk met de eigen menselijke waarden. Met name de laatste jaren reikt Zohra Noach inzichten aan ten bate van de reguliere wetenschap. Van de website zohranoach.nl:

‘Eind 1974 werd ik, Zohra Noach, in een indringende visuele en auditieve ervaring vanuit spirituele dimensies, uitgenodigd mijn medewerking te willen verlenen aan het oprichten van een nieuwe spirituele en onafhankelijke stroming Psychosofia. Deze spirituele stroming Psychosofia kent geen lidmaatschap, dogma’s of onvrijheden en/of gebondenheden aan anderen dan aan onszelf.’

Zohra Noach is de initiator van de nieuwe spirituele stroming Psychosofia. Een stroming die bruggen aanreikt om maatschappelijke en religieuze geschillen te overbruggen via onder andere de Stichting Zohra Noach Foundation, dit is de eerste verantwoordelijke stichting ter behoud, behouden en verbreiding van alle inspiratie en publicaties van Zohra Noach door middel van copyright. Daarnaast:

 • De menselijke waardigheid van geest in alles wat is, als basis principe te belichten vanuit de eigen vertaling.
 • De verandering hierdoor in de morfogenetische velden van duister tot licht.
 • De menselijke kracht van de eigen helende en stimulerende energieën in alle lagen van maatschappij, wetenschap en religie tot vernieuwing.
 • Werkelijke acceptatie van de ene bron van al het zijn van geest in materie leidend tot een nieuwe evolutiesprong.
 • Acceptatie van alle verschillen in beeldvorming vanaf het begin der mensheid, tot nu in de eeuw van materiële ruimtelijke ordening leidend tot innerlijke herordening.

–       De Orde voor Universele Eenheid

 • In deze Tempelorde is geen macht of gezag, geen lidmaatschap en geen hiërarchische structuur aanwezig. Dogma’s, geboden, verboden of regels hebben geen macht om de eenheid van de mens met de eigen Geest en lichtkracht te bepalen.

–       De Academie Psychosofia

 • Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën. Onderzoek naar de elementaire basisprincipes van spirituele energieën, zoals o.a. in de nieuwe onafhankelijke spirituele stroming Psychosofia is aangereikt.

Onderzoek naar voornoemde elementaire basisprincipes van spirituele energieën, kan een brug vormen naar wetenschap, religie en maatschappij.  Een klein mozaïek uit dialogen (gebundeld door Anna Hofkamp red.) tijdens bijeenkomsten over:

 • Mensbeeld
 • Psychiatrie: over spirituele crisis
 • Parallelle werelden
 • Invloed van voeding op het bewustzijn

Bloemen-achtergrond

Mensbeeld

Vraag: Kunt u iets zeggen over hoe u ons mensbeeld ziet?

Z.: Wij kunnen onszelf zien als een lichtwezen, als het ware bestaande uit een drie-eenheid:

De persoonlijkheid, de ziel en ons hoogste Zijn, het goddelijke, de Vader in onszelf. Wij kunnen zien hoe in datgene wat wij als onze menselijke persoonlijkheid noemen, uiteindelijk de vrijheid van de ziel zodanig geïntegreerd kan zijn dat de menselijke persoonlijkheid ruim en vrij gaat worden. Daardoor kan er een eenheid met dat goddelijk Zijn in onszelf komen.

Dit is gebeurd in fasen. Dat kan geen mens zomaar. Het vergt ontzettend veel van ons. Iedereen gaat door zijn eigen portie lijden heen. Iedereen gaat door zijn eigen portie vasthouding en weer moeten loslaten heen. Ik weet hoeveel dat bij ons allen heeft gevergd en nog doet.

Vraag: Hoe zou u een spirituele crisis willen omschrijven?
Z.: Spirituele crisis, een toestand waarin een mens is geraakt door een te grote impuls van licht-energieën. Oude herinneringstrillingen, opgeslagen in het onderbewuste, worden hierdoor aangeraakt en weer tot leven gebracht.

Door de eigen emotie- en denkpatronen vibreert dit alles mee en door de kracht van de impuls is het voor de betrokkene lastig tot onmogelijk om deze te hanteren. Teveel verlichting roept bij mensen die in de persoonlijkheid niet voldoende stabiel zijn, de negatieve exponenten daarvan op, die komen dan boven.

De ogenschijnlijke chaos is juist nodig, want anders kun je jezelf niet losmaken van de oude dingen die jou nog zo vasthouden, nog zo belemmeren, beknellen. Die mate van chaos is absoluut noodzakelijk, want dat roept in jouzelf allerlei weerstanden op. Deze weerstanden zijn nodig, want dat zijn nieuwe energieën om tot iets te kunnen komen. Dit zijn kosmische natuurwetten.

Vraag: Er wordt ook vaak gesproken over zero-point-field, genetisch veld en dergelijke. Ik vraag me af, is het waar dat men daar een connectie mee heeft en waarom dan? Of is het simpelweg een andere manier om hetzelfde te zeggen.

Z: Dat Zero Point Field, dat Al, waar alle energieën uit voortkomen en weer in terugkeren, is datgene wat plaatsvindt, in gradaties van niveau, in de lagen van bewustzijn. Hoe de mens daarmee werkt en omgaat, is voor een deel afhankelijk van de levens die hij gehad heeft. De afhankelijkheden die hij gesteld heeft aan een macht buiten hem zelf, aan wat voor religie of godsdienst dan ook, maar in elk geval buiten hem zelf. Dus de afhankelijkheid daarvan schijnt een sluier te leggen.

Vraag: U zei ‘de dreiging is dat alle waarden verloren gaan, dat de mens het niet meer beleeft.’ Heeft de voeding een rol in het kunnen waarnemen van die waarden?

Z: Absoluut. De voeding verschaft de mens die energieën die hij nodig heeft en die een noodzaak zijn voor zijn leven. In de voeding zitten bepaalde energieën, bepaalde moleculen. Deze moleculaire aanwezigheid heeft invloed op die energieën die in de mens spelen vanuit het onderbewustzijn. Meneer de psychiater, kunt u hiermee misschien ook iets doen?

Vraag: Hebben kinderen ook andere voeding nodig, ze willen alleen junkfood.

Z.: Junkfood, maar waar komt dat van? Dat geeft een emotionele bevrediging. Dat junkfood wat ze krijgen zit al heel jong in kinderen, in baby’s al. Waar zit die emotionele bevrediging in? Goede natuurvoeding heeft energieën die in de mens chemische reacties oproepen waardoor het bewustzijn tot andere begrippen kan gaan komen, snapt iedereen dit? Het junkfood geeft de mens een zekere mate van: ‘Ach lekker’ en je aangenaam voelen. Bij zoetigheid is dat ook zo en bij kinderen werkt dat op de emoties.

 

© Zohra Noach

Postbus 301; 3720 AH Bilthoven;

psychosofia.znf@gmail.com; www.zohranoach.nl

10 gedachten over “Zohra Noach, spirituele boodschapper

 1. Met dit lied werd ik op 05-10-11 wakker:

  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
  die galmt door gans Jeruzalem
  een heerlijk morgenlicht breekt aan
  de zoon van God is opgestaan. (De metafoor van de kracht in ons)

  Geen graf hield Davids Zoon omkneld
  Hij overwon die sterke held (metafoor de Mensheid)
  Hij steeg uit t’graf door eigen kracht
  want hij is God bekleed met macht.

  Nu jaagt de dood geen angst meer aan
  want alles, alles is voldaan
  wie in geloof op Jezus ziet (jouw eigen verlossing)
  die vreest voor dood en duivel niet.

  Want nu de Heer is opgestaan
  nu vangt het nieuwe Leven aan
  een leven door zijn dood bereid (de dood van de dualiteit)
  een Leven in zijn heerlijkheid.

  Past helemaal bij deze tijd. De stem van het bewustzijn klinkt door het hele Universum.
  Een Nieuwe Tijd breekt aan; de kinderen Gods zijn opgestaan/ Wij zijn Goddelijke wezens, niet meer in de ban van de dualiteit.
  We hebben onszelf verlost en zijn door de angst heen.
  Het Goddelijke krijgt nu de overhand, Leven in vol Bewustzijn, allemaal zijn we door lijden en pijn (dood) gegaan. Nu gaan we in Liefde Leven!!!

  1. Mooi geschreven Alice en waarschijlijk vanuit je eigen boek geschreven.

  2. Aly, ik krijg er kippenvel van over mijn hele lichaam, meer hoef ik er niet van te zeggen 🙂

  3. Alice, Waar komt toch altijd die behoefte vandaan om jezelf te etaleren als er weer eens een interessant stuk is geplaatst? Waarom vraag je niet zelf bij Guido een pagina aan om je teksten ( die mooi zijn) te laten plaatsen? Dan krijgt het toch ook meer aandacht? Nu vaar je op de energie van de ander. Dit is mijn visie daarop.

  4. @ Jenny,

   Jouw visie is een nieuw gezichtspunt voor mij. Mijn reactie is niet anders dan elke andere reactie alleen in een andere vorm. Mijzelf etaleren zoals jij dat noemt is geenszins mijn bedoeling, en mee te liften op de energie van de ander absoluut niet, daarentegen wil ik graag energie geven. Veelal krijg ik fijne reacties ook van degene die het artikel plaatst, het gedicht wat ik toevoeg vind ik passen bij dat betreffende stuk, op een of andere manier raakte het mij want anders reageerde ik niet Jenny. Bovendien krijg ik het gedicht aangereikt vanuit de kosmos, ik ben daar dankbaar voor, ik zie het niet als mijn verdienste. Bovenstaand lied is, zoals je waarschijnlijk wel weet, niet van mij, het wordt al jarenlang gezongen in de kerk, hoewel ik allang niet meer bij zo’n gemeenschap hoor, vond ik het wel opmerkelijk dat ik hier op die betreffende dag mee wakker werd. En vond in mijn hart de betekenis die ik hierbij ook heb gegeven.
   Op de site van Guido, hier bij WTK staat trouwens wel een artikel van mij, onder inspiratie; “De Nieuwe Tijd is begonnen en NU…” en een al veel eerder geplaatst gedicht; “Liefde wil stromen.”
   Alles is bewustzijn en wij zijn daar onderdeel van en die verbondenheid is prachtig. En als je dit ervaart wil je het graag delen, en dat doe ik op deze manier Jenny omdat ik de ervaring heb dat zo’n gedicht, passend bij dat precies aanvullende artikel meer zegt dan dat het gedicht los staat. Ik krijg het a.h.w. aangereikt en vind dat ik het moet delen aangezien het mij veel zegt, denk ik dat het ook voor een ander kan gelden. Mijn hart gaat er van open, en gun dat ook een ander. En zo bedoel ik mijn reaktie Jenny

  5. Dank je wel Alice voor je uitgebreide reactie. Het is goed bedoelt zoals ik lees, maar ik blijf vinden dat de aandacht van het artikel afgaat want daar wordt niet op ingegaan.
   Groeten Jenny

  6. Alice, wat geef je een mooie betekenis aan dat oude lied.Op die manier wil ik het wel weer zingen.

 2. Ik ken maar een boek op de aarde, maar dat is niet te verkrijgen of te koop!
  Hierin staat alles beschreven en alle antwoorden die men zoekt zitten erin omsloten, nooit meer hoef je op zoek te gaan nooit meer hoef je een ander boek te kopen, dit is de enige waarheid die momenteel op aarde is te vinden.
  Dit boek heet” Leef vanuit je eigen hart en waarheid en aan niets zal het je ontbreken’, het boek zit omsloten binnen in je hart en is buiten de waarheid om ook nog eens gratis.
  Je hoeft het alleen maar te leven!
  En wat ook niet onbelangrijk is het scheelt ook heel veel bomen kappen, en je bent het nooit kwijt!

  1. he die bijzondere raymond…..ben het bijna met je eens………. mijn boek is het lichaamsboek… geschreven in spanning en ontspanning (yin en yang)… en niet te lezen met de mind………. wel door opnieuw te voelen met body (en mind) IN body………. waar teveel spanning (ego) opgeslagen is… als niet verwerkte trauma’s, lees niet geleefde waarheid……stijfheid…….. bevroren emoties gekoppeld aan verstarde gedachten… of overlevingsstrategieen….
   Wat een bijzonder verhaal.. zomaar als je meest nabije stukje aarde, als je meest nabije partner…….. wonderlijk zo nabij…. als je brug achterover…..de analogie van een bevrijd hart…. en zo lijfelijk, aards!! 🙂 in wijsheid, liefde en licht, ewald hartsknffls

 3. In de voorsfgaande reacties kan ik mij ook wel vinden.
  Echter, men moet niet vergeten dat de duiding “Pschyosofie” al decenia eerder in gebruik was door zowel Theosofen ,Antroposofen als Spiritualisten.
  Ik wil maar zeggen: “Er is niets nieuws onder de zon”.

  Grt, Wim

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.