Advertentie

God in een doos..?!


Kryon is een bron van ‘dienstbare informatie’, die al vele jaren uiterst indringende informatie doorgeeft via Lee Carrol. Wijzelf hebben deze informatie altijd van zeer hoge kwaliteit ervaren. Nooit oordelend, humorvol en vooral ‘ten dienste van ‘..! We plaatsten hier op de site al zo’n 10-tal berichten van Kryon. 

O.a één van de meest indringende openbaringen van Kryon, betreft de verhandelingen over de nog onbekende universele sleutel die we bij ons dragen.. Ons DNA..! (HIER dat artikel) Dit krankzinnig mooie stukje essentie van de mens, máákt ieder mens en bevat ook de OERSLEUTELS van die mens. Sleutels met een reikwijdte, waarvan de wetenschap nog maar nauwelijks een glimp heeft opgevangen. Maar ook sleutels, waarvan de wetenschap, noodgedwongen door de aard van ‘meten-is-weten’ en be-grijpen, naar onze absolute overtuiging, ook nooit de universele diepte zal kúnnen meten.

Lees het onderstaande verhaal van Kryon over het fenomeen God. Zo dichtbij heb je wellicht nog nooit ‘GOD’ bij je geplaatst. En wat blijkt weer? WIJ ZÉLF zijn degenen die de afstand creëren, door het geloof in was ‘ons is geleerd’ over God, of de BRON de ‘Scheppende kracht’. Kan het zijn dat het niet nodig is om zo krampachtig over dit fenomeen GOD te doen, maar gewoon eens goed in de spiegel te kijken en ons te beseffen dat ‘het goddelijke’ in ALLES aanwezig moét zijn..? En ja, dus ook in onszelf.

Over Kryon kunnen we zeggen dat het een fascinerend fenomeen is. Al meer dan 15 jaar werkt Lee Carroll over de hele wereld, met Kryon ‘aan zijn zij’. Dienstbaar vooral. En over deze dienstbaarheid zegt hij Kryon:

“Er is geen agenda, er is geen manipulatie;
er is geen plan om je wil te vangen.

We willen alleen je hart openen.
Dat is geen agenda.
Mensen zoeken de Schepper.

Dat doen ze al vanaf hun geboorte,
maar er is iets wat ontbreekt.
We noemen het de toon,
het lied dat ze reeds sinds Aeonen horen.
Aan de andere kant van de sluier. Mijn kant.”

Kryon

* * *

x

God in een doos..?!

2019 © Kryon/Lee Carroll – vertaling Guido Jonkers

Live-channeling gehouden in Calary, AB, Canada – 10 maart 2019

 

Gegroet, beste mensen, ik ben Kryon van Magnetic Service. Ik wil het onderwerp ‘verbinding’, dat ik eerder vandaag ben begonnen, verder voortzetten en uitdiepen.

Lee Carroll is al bijna 20 jaar channel voor Kryon

Er zijn zoveel vragen die mensen hebben over het schijnbaar ongrijpbare idee van een Schepper, of God, of van een Bron die je verbeelding te boven gaat, en toch is dat hetgeen waarmee je op de een of andere manier direct verbonden bent. Het is ook heel moeilijk voor jou om echt te geloven dat er altijd een entourage is, als je het zo wilt noemen, of altijd een groep om je heen is, altijd.

Deze ongrijpbare spirituele groep kent je naam; het is niet de naam die je nu hebt. De naam is van een zielengroep, de naam is zelfs groter dan jij je je kunt voorstellen; deze naam zélf bestaat in het licht en is geen identificatie, maar een beschrijving van grootsheid. Het is een patroon en spreekt over jouw zielengroep in deze Melkweg, die bij de aarde hoort.

God in een menselijke doos
Als ik dit alles zou kunnen samenvatten, zou ik nogmaals willen zeggen: ‘God kent u’ en dat dit, beste mensen, ofwel volledig dient te worden gerealiseerd of op de een of andere manier dient te worden bevat door een Menselijk Wezen. De reden hiervoor is algemeen en duidelijk en ik zal er nogmaals op ingaan. Mensen hebben de perceptie dat alles om hen heen, wat enige intelligentie vertoont, de intelligentie van een Mens weerspiegelt. Als je een huisdier hebt -en natuurlijk kan het huisdier je taal niet begrijpen- praat je nog steeds met dit dier alsof het alles kan begrijpen. Je projecteert je menselijkheid en emotie op het dier om te communiceren, ook al heeft het dier geen idee wat je feitelijk zegt en/of doet. Maar dat dier kan wél de liefde voelen omdat de liefde universeel is. Het menselijk bewustzijn is dat niet.

Verwijzend naar de creatieve bron noem ik deze kwestie het ‘God in een Doos’-syndroom, en die doos is een ‘menselijke doos’ met daarin  jouw GOD-waarneming… De Mens projecteert alles wat de menselijke natuur is, óp de almachtige. En God wordt dan eenvoudigweg afgebeeld als een super-mens; maar dan ook met dezelfde ‘disfuncties’ als de mens: woede, teleurstelling, oordeel en straf.

Ik heb je verteld dat elke beschaving op deze planeet hetzelfde heeft gedaan als de jouwe. Ik heb je ook verteld dat je in beschaving nummer vijf leeft. Jij bent ook de beschaving die aanwezig zou zijn tijdens de precessie van de equinoxen (2012) en de mogelijkheid zou hebben om de verschuiving te aanschouwen.

Andere beschavingen voor de jouwe
Andere beschavingen vóór jouw beschaving, hebben soortgelijke dingen meegemaakt. We spreken daar nog niet veel over, omdat de meeste mensen het nog niet geloven. Jou wordt verteld dat deze beschaving slechts 6.000 of 7.000 jaar oud is. Ik heb je verteld, dat je hier meer dan 50/60.000 jaar bent geweest. Zou het je choqueren als ik je vertelde, dat sommige van de uitvindingen die je nu hebt, de basis-uitvindingen zoals elektriciteit, al vroeg in je beschaving (5000 jaar oud) aanwezig waren? Maar zelfs ook in de beschavingen voor jou.

De reden dat het gezonde verstand dit kan bevatten, is dat elektriciteit gemakkelijk te ontdekken is. De natuur produceert het en iedereen die kijkt en goed kijkt en geïnteresseerd is, kan met een onderzoekende geest ontdekken hoe je elektriciteit uiteindelijk kunt creëren. Jullie bent dus niet de eerste, en het leidt tot dingen die ik zo meteen zal noemen. Maar ook de andere beschavingen voor jou deden hetzelfde met het concept ‘God in een doos’…

De droom van communicatie
Communicatie is interessant bij de mensheid. Het is altijd van het grootste belang voor je geweest, om ‘in contact’ te blijven. Laten we het alleen hebben over je huidige beschaving en wat er heel vroeg is gebeurd. Het is zo interessant dat je het gevoel hebt, dat je nu zo technisch bent… Eigenlijk is je technologie zeer hoog in vergelijking met je verleden. Maar je voorouders hadden ook high-tech op hun eigen manier. Wat als ik je vertelde, dat lang voor de telegraaf of de radio of de telefoon jullie al een communicatiesysteem hadden, met de snelheid van het licht, maar dan slechts ongeveer 30 kilometer per keer?

Je mag dan lachen, maar het is waar! Je voorouders deden het. Het enige wat ze moesten doen was een berg beklimmen en rooksignalen naar de volgende berg doorsturen. Dat is communicatie met de snelheid van het licht, en dan 30 km per keer. De ene berggroep praatte met een andere groep, die met een andere groep praatte en die weer met een ándere groep praatte. De taal was misschien een beetje onelegant (niet veel woorden), maar het was zeer snelle communicatie. Het was nodig, bedacht en gebruikt en duizenden jaren gemeengoed.

De voortdurende droom van uitvinders is altijd ‘onmiddellijke communicatie’ geweest. In een zeer vroege tijd, als je een boodschap wilde sturen naar een familielid in een stad of dorp dat ver weg was, was het systeem om een briefje te schrijven, op een of ander dier te stappen en het dier naar de volgende stad te rijden. Dat werd uiteindelijk jullie post. Vandaag lach je erom hoe traag dat zou kunnen zijn geweest, want soms zei je in een brief “Hallo” en dan, drie weken later, kreeg je een “Hallo” terug. Goed was het; het was zo goed als het toen was.

Elektrische communicatie..
Rond 1700 kwam er in jouw beschaving een systeem van de telegraaf (gebaseerd op elektriciteit) waarmee je dan -op grote afstanden- berichten via code kon versturen. Honderd jaar later leidde dit tot de uitvinding van de radio en toen kwamen de uitvindingen plotseling snel en kon je zelfs in ‘real time’ communiceren met een ander continent. Sommigen vonden dat dat ongeveer zo goed als het niet zou moeten worden; hetgeen ze lieten blijken in publicaties van die tijd.

Vervolgens deed je het met foto’s, daarna met video en nu, beste mensen, de wereld is van jou door middel van eenvoudige apparaten die je in je zak draagt. Als iemand de juiste apparatuur aan de andere kant van de transmissie van je zaktoestel heeft, kun je met de planeet praten en kunnen ze je zelfs allemaal tegelijk horen. Het geheim daarbij is natuurlijk dat ‘jullie allemaal de juiste apparatuur hebben’..!

Het is interessant, is het niet, dat communicatie met God altijd gekoppeld was aan je huidige Menselijke vermogens en uitvindingen. In een oudere energie, toen niemand kon dromen van onmiddellijke communicatie met alle anderen, moest je God op een beperkte manier benaderen. Er was dan iemand anders, getraind in bewustzijn, voor nodig, en jij sprak met hen, en zij spraken met God. Bovendien was het net als rooksignalen dat er niet veel woorden waren.

Devine Touch without a Touch…

Dit hele idee is eeuwen oud, maar bestaat nog steeds. Dus je beperkte de ‘ontvangende apparatuur’ van God tot precies datgene, wat je als mens kon doen of je kon voorstellen. Het was langzaam, niet erg duidelijk, en iemand anders moest als het ware, ‘ergens anders heen rijden’ om je boodschap over te brengen [een metafoor]. Zie je een vooroordeel opdoemen? En weet je, zelfs vandaag de dag, heb jij je nieuwe technologische verbetering niet geëxtrapoleerd naar je ‘God Box’. Realiseerde je je dat?

Je stuurt nog steeds brieven. Velen zouden nu kunnen zeggen: “Nou, wacht eens even. Dat is niet waar. Ik kan bidden en ik weet dat God me hoort.” Dat is zo, lieve mensen, maar je hebt altijd het gevoel gehad dat het éénrichtingsverkeer was, omdat je nooit het gevoel hebt gehad dat God je genoeg kon horen om je onmiddellijk een antwoord te geven. De perceptie was dat God nooit de ‘uitrusting’ had, omdat jij dat nooit hebt gedaan. Geluisterd; wat vreemd van je.

Dit gaat zelfs vandaag de dag nog steeds door…
Er is geen technologie die hoog genoeg is om een real-time communicatie met Spirit of God te hebben, waar je met de snelheid van het licht een heen- en weergaande boodschap zou kunnen hebben. Het is gewoonweg geen aanvaardbare gedachte..! Vind je dat niet vreemd, als de mensen het onderling wel kunnen doen? Vraag je je dan niet af, wat de echte ’technologie van God’ zou kúnnen zijn? Een soort technologie die niets te maken heeft met wat mensen hebben uitgevonden, of wat ze zich kunnen voorstellen?


Zelfs vandaag de dag moet het grootste deel van de mensheid nog steeds door een soort tussenstation gaan, die jouw boodschap vertaalt. Soms is het door een bestaand levend mens en soms door een profeet die niet meer leeft, maar het is nog steeds ‘God in een doos’… Op de een of andere manier, om de een of andere reden, kan God eenvoudigweg niet naast je zijn. Alleen de menselijke tussenstations kunnen dat wel.

Ik heb je vanmorgen gezegd dat het nog disfunctioneler wordt dan dat, omdat dit proces vaak gepaard gaat met stappen van prestatie of financiering om je ‘je boodschap te kunnen ontvangen’. De mensheid heeft nog steeds geen wijdverbreide perceptie van een onmiddellijke verbinding met de creatieve bron. Trouwens, dat is wat er nu aankomt, met de menselijke evolutie van het bewustzijn.

Gemeenschappelijk voor de mensheid – een oude energie perceptie.
Beste mensen, al deze schijnbare disfunctie is echt begrijpelijk, omdat dit het enige communicatiemodel is, dat je hebt. Dat model is jezelf en de mensheid in het algemeen, dus als er ergens een almachtige God is, dan is de logische perceptie dat je, om bij deze bron te komen, dezelfde soort dingen moet doen die je zou kunnen doen als je bijvoorbeeld bij een wereldleider moest komen. Er kunnen allerlei stappen, procedures en activiteiten zijn, die je neemt om die communicatie te bereiken. En dat alles zou weer een spiegel zijn, van wat je als Mensen met Mensen onderling doet.

De apparatuur is er, is er altijd al geweest. We hebben je vanmorgen verteld dat je de apparatuur al in je hebt voor directe communicatie met de creatieve bron van het universum – God. En je had deze apparatuur zelfs al, toen je rooksignalen benutte en brieven verstuurde met expresse-ruiters te paard. Je had deze stellaire snelheid van denken aan het begin van je beschaving, maar je begreep dit niet, omdat je altijd het proces van gebed tot God toepaste, gebaseerd op het proces dat je samen communiceert. Maar wat interessant is, is dat je nooit je God Box hebt bijgewerkt! Zelfs vandaag de dag nog word het grootste deel van de mensheid geleerd dat het moeilijk is om rechtstreeks met de Schepper te spreken. Eén persoon rapporteerde zelfs: “Het internet is net iets té hightech voor God”…

Een andere energie en waarneming
Mijn boodschap is dit: Je hebt altijd al een 100% snelheid-bewustzijnsverbinding gehad met de Creatieve Bron. De reden? De logica? Dat komt omdat de creatieve bron jou en je ziel kent. De Schepper heeft jou gemaakt naar het beeld van de liefde. Je bent geen vreemde voor God.

Hier is nog iets interessants over hoe de mens met zijn mythologie is omgegaan. Als een mythologische God je inderdaad kan horen of zien, wees dan voorzichtig, want je zult ook beoordeeld worden op wat er ‘gehoord’ wordt. Zie je hier enige vooringenomenheid in? Het maakt niet uit wie je als kind was, de Kerstman kon alle verzoeken wereldwijd op hetzelfde moment horen. Dus kon beter maar zoet zijn, anders kreeg je geen cadeautje. Zie je waar je naartoe gaat met dit verhaal? Hier is ‘God in een doos’ voor jou:

Zelfs als mensen geloven dat ze met God kunnen communiceren, is er nog steeds de vraag: “Wat vindt God van wat ik gezegd of gedaan heb? Is het mogelijk dat Spirit boos of veroordelend kan zijn?” Woede? Het antwoord is ‘nee’. Dat is een laag bewustzijn; menselijke emotie. Oordeel? Nee. Dat is een reactie van de Menselijke natuur. ‘God in een doos’ = God in jouw doos. Begrijp je hoe dit zo lang heeft gewerkt?

Emoties en de Schepper
“Kryon, je vertelde ons dat Spirit medelijden heeft….  Maar is dat geen Menselijke emotie?”. Nee, beste mensen, dat is een Schepperskenmerk dat je krijgt door een Mens te zijn. Luister goed: Liefde, mededogen, welwillendheid en de samenhang van het samenvoegen van dingen, zijn allemaal eigenschappen die je van de creatieve bron krijgt. Humor is ook van de creatieve bron. En de creativiteit van muziek, het idee van harmonieën die emotionele effecten veroorzaken en je naar samenhang sturen, komt van de creatieve bron.

Deze ‘attributen’ staan voor dingen die je gegeven zijn, in het licht die je vrij kunt gebruiken of niet. Ze worden dan in balans gebracht met de dingen die je als mens in de duisternis creëert. Dat is de definitie van dualiteit. Het is de perceptie van de Mens om het belang van deze zaken, in het éigen bewustzijn te plaatsen. Het is de balans tussen licht en donker in jouw wereld. Maar vergis je niet: Wat jij beschouwt als de emoties van liefde en mededogen, komt van de Schepper.

Waar ga je naartoe vanaf hier?
Dus, wat is het volgende? Als je eenmaal op de plaats bent aangekomen waar je je realiseert dat je niet de trap hoeft te beklimmen of door iemand anders heen hoeft te gaan om bij de oorspronkelijke creatieve bron van het Universum te komen, is het veel gemakkelijker dan je denkt om verder te gaan met geweldige communicatie. Ten eerste, geloof je dit alles echt? Als dat zo is, dan kun je in je stoel zitten, weten dat je prachtig bent (geschapen naar het beeld van Liefde) en zeggen: “Lieve Geest, ik weet dat je bij mij bent. Lieve Geest, ik weet dat je hier bent. Lieve Geest, ik verwacht welwillende dingen in mijn leven, want dat is het plan dat je voor mij hebt toegestaan”.

Als je eenmaal op dat punt bent aangekomen, beste mensen, heb je gewoon de schakelaar die er altijd al was, weggegooid. Vanaf nu krijg je echte communicatie en resultaten. Maar hier wordt het ook moeilijk. “Kryon, je hebt het mis. Ik heb dit geprobeerd en er is niets gebeurd. Kryon, het werkt niet”. Ik wou dat ik je bij de hand kon nemen en je naar een hoger bewustzijn kon leiden, maar dat kan ik niet. Het moet je eigen vrije keuze zijn, en hoe je het doet is belangrijk. Zie je, de schakelaar die je weggooit, dat doe je niet met je lineaire geest..

Het wordt gedaan met je wakkere, bewuste geest. Het wordt gedaan met geloof en begrip, geduld en vertrouwen in God. Velen ‘proberen het gewoon’, maar begrijpen nooit dat het een volledige bewustzijnservaring is, en niet een ‘ik zal het/ga het eens proberen’-ervaring. Maar, tenzij jij jezelf begint te begrijpen en lief te hebben, zal er niet veel gebeuren. Meer daarover zo meteen meer.

De meesten van jullie proberen te werken met niet-lineaire energie in een lineaire wereld, en dat is moeilijk.

Moeilijk omdat lineair denken een werkelijke gewoonte van de werkelijkheid is.
Als je nog steeds op een lineaire manier over God denkt, zullen je inspanningen om écht te communiceren beperkt zijn.

Gedeeltelijke communicatie
En jijzelf zit ook niet in een doos! Laten we zeggen dat je bijvoorbeeld een genezer bent, en dat je al zoveel jaren de gaven en de gereedschappen van genezing hebt. Laten we zeggen dat er de afgelopen jaren frustratie is geweest, omdat deze geschenken uit het verleden niet altijd (meer) werken, of ze werken op een manier die je nog niet eerder hebt gezien, of je voelt dat je ze niet onder controle hebt. Voor elk van deze 3 situaties zou dat komen, doordat deze genezende talenten, spectaculair geavanceerde energie gebruiken, die de meeste mensen niet hebben.

Weet je hoe je hiermee moet werken..? De meeste niet, vanwege de ‘God in de Doos’-vooringenomenheid. Het frustreerde zelfs de sjamanen van vroeger, dat hun genezingen soms wel en soms niet plaatsvonden. Dat bracht hen zelfs in de problemen, want de mensen om hen heen verwachtten lineariteit in de genezing. Ze verwachtten de lineariteit die optreedt als je een maaltijd kookt of iets maakt. Ze verwachtten een paradigma dat veel anders is dan wat een genezer heeft.

Goede communicatie met Spirit zorgt voor goede resultaten in je leven, maar het moet een niet-lineaire communicatie zijn waardoor het wordt gecreëerd. Wat is dat eigenlijk? Het is een ‘TRUST-me/vertrouw me’-paradigma. Kun je de liefde verklaren? Kun je het mededogen van God verklaren? Deze concepten zijn volledig uit het lineaire denken, maar je kunt ze dán gebruiken en vertrouwen. De meesten van jullie proberen te werken met niet-lineaire energie in een lineaire wereld, en het is moeilijk.

Het is moeilijk omdat lineair denken een werkelijke gewoonte van de werkelijkheid is. Als je nog steeds op een lineaire manier over God denkt, zullen je inspanningen om echt te communiceren beperkt zijn. Deze metafoor erbij:
Stel je voor dat je God wilt bellen op je mobiele telefoon. Gezond verstand zegt dat je het hoog moet houden en een beter signaal moet krijgen. Maar in plaats daarvan graaf je een gat en sta je erin, omdat je de technologie niet begrijpt, en mensen die je vertrouwt, vertelden je, ‘geaard’ dient te zijn, om met God te praten. Zie je? Dat beperkt het telefoonsignaal, maar het is oude logica. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld van het oude denken over een nieuw paradigma.

Je hebt een entourage om je heen en iedereen in deze setting houdt heel veel van je. Maar ze blijven je in veel van deze dingen zien spartelen, omdat je in sommige opzichten nog steeds de vooringenomenheid van God in een Doos hebt. Zelfs als je gelooft dat je ‘meteen’ kunt communiceren, denk je nog steeds dat God er niet genoeg om geeft, om met jou aan de kwestie te werken – eerlijk. Vrije keuze stelt je in staat om dit gevoel, je hele leven voort te zetten..

“Kryon, ik ben in orde. Ik weet wat ik met Spirit doe. Zeg me niet dat ik nog steeds vooringenomen ben in lineariteit”. Echt waar? Hoe denk je over jezelf? Voel je je geweldig of zijn er enkele échte problemen met persoonlijke dingen die je niet kunt oplossen..? Je genezingswerk met anderen en je eigen problemen zullen absoluut worden beïnvloed, door hoe jij je voelt over jezelf. Punt uit. Dat is een vrij nieuw atrribuut, dat wordt geleverd met geavanceerde energie. Velen van jullie zouden een leven, of decennia kunnen gaan, met een entourage om je heen, die je smeken om gewoon te vragen en dingen uit te werken, omdat je in communicatie bent en de lijn open is. Je kunt echter niet verder gaan dan vanuit de werkelijke mate waarin je van jezelf kunt houden.


x
Er is een nieuwe realiteit waar ik je over wil vertellen. Je bent echt alleen nog maar naar het eerste honk gegaan, zoals ze het uitdrukken. Je hebt net de knop omgedraaid en nu kun je praten. Maar wat nu, als God dan in een andere taal spreekt? Eigenlijk, weet je, is het helemaal geen taal, maar een bewustzijn dat geïnterpreteerd moet worden. Wat als je een aantal dingen bij elkaar moet brengen waar je nooit aan gedacht hebt, om deze communicatie beter te maken?

De communicatiekit
Stel je een andere metafoor voor. U wordt nu gevraagd om te helpen bij het ‘ontwerpen’ van je geschenken – dit betekent zowel de genezer als de niet-genezer. De geschenken zijn het gereedschap voor een goede spirituele communicatie voor ieder mens op de planeet. God in een Doos kan nu niet werken, omdat dat een Menselijke constructie is. Oude gewoonten om te denken over hoe dingen werken, kunnen niet in je geest zijn. Je moet ‘out of the box’ denken om nu te begrijpen hoe je de dingen moet gaan doen.

Dus nu moet je iets ontwerpen of construeren waar jij je stempel op drukt. Immers, multidimensionale dingen vereisen de energie van het bewustzijn, niet het beklimmen van een trap of het tellen van kralen. Dus, laten we zeggen de stukken en delen van wat je moet creëren, in je schoot landen, zodat je ze kunt ontwerpen. Stel je voor dat bij de kok, op de een bepaalde manier, alle ingrediënten uit de lucht vallen; daar zijn ze dan, met al die maaltijd-onderdelen om zich heen. Maar de frustratie is, dat de kok geen van al die nieuwe ingrediënten herkent! Het lijkt allemaal nergens op, maar de kok is wel een goéde kok. Dan zegt plotseling iemand: “Zijn de ingrediënten multidimensionaal?”

Jij antwoordt: “Ja, dat moet wel. Dat is de reden dat ik ze niet herken.”.

“Waarom gebruik je dan niet gewoon je intuïtie en stel je ze samen zonder gebruik te maken van de lineariteit van de ervaring van het koken in het verleden of het dienen begrijpen van elk stuk en elk deel?

Je antwoordt: “Dat kan ik doen! Nu snap ik het!”

Dus ook al zijn de ingrediënten die in de potentiële maaltijd worden gebruikt een mysterie op een lineaire manier, het is oké. Want als je nu de intuïtie en magie van een geavanceerd bewustzijn toevoegt, dat zegt: “Ik hoef de dingen niet meer te begrijpen zoals ik vroeger deed om prachtige dingen in mijn leven te kunnen creëren”. De maaltijd begint zelf te koken! Welke richtlijnen volgde de meester-schilder op het lege doek? Welke geluiden heeft de meester-componist gehoord toen hij de symfonie schreef? Zie je? Het kwam allemaal door intuïtie. Innerlijke leiding.

Die metaforische maaltijd die je kookt, zal meer voedzaam zijn dan alles wat je ooit gemaakt hebt, maar je hebt er nooit aan gedacht om die vreemde, niet-lineaire ingrediënten te koken, of wel? Je had nooit gedacht dat je genoeg controle had, om de stukken en delen van de cadeaus die je hebt te ontwerpen, of wel? Je had nooit gedacht dat je daartoe ‘waardig’ was, of wel? Misschien, heel misschien, ben je nog stééeds bezig met het onderhouden van de gewoontes van ‘God in een doos’. Nogmaals, hoe meer je van jezelf houdt en vertrouwt op je intuïtieve zelf, hoe duidelijker de communicatie.

Nog niet zo lang geleden gaven we je de boodschap dat als je een genezer bent of een soort van gaven van Geest hebt, deze zullen toenemen. We vertelden je dat je in deze nieuwe licht/donker-relatie ineens een groter potentieel hebt. Misschien zie je dingen die je nooit verwachte, of nog nooit eerder gezien hebt. De resultaten in je werk kunnen verdubbelen, verdrievoudigen of zelfs nog meer. Is het ooit bij je opgekomen hoe dit gaat gebeuren? Dacht je dat je daadwerkelijk betrokken zou kunnen zijn bij het nieuwe ontwerp van de geschenken?

Misschien dacht je gewoon dat ze zouden verschijnen en werken? Kansloos..! Oh, ze zullen er goed uitzien hoor, maar ze zullen oncontroleerbaar voor je zijn. Ze zullen gewoon rondvliegen en er op elk gewenst moment uitkomen (of stoppen). Frustrerend? Ja. Dat is wat er zal gebeuren, tenzij je de schoonheid van het ontwerp dat je om je heen hebt begrepen. En hoe je wordt gevraagd om met de nieuwe tools te werken op een manier, die je nog nooit eerder hebt gedaan – zonder enige lineariteit – met niets wat iemand je ooit eerder heeft verteld.

“Oké Kryon, je hebt mijn aandacht getrokken. Ik ben een genezer. Geef me iets praktisch. Hoe ontwerp ik het? Hoe kook ik de maaltijd?”

Hoe het is gebeurd
Beste mensen, je hebt een open communicatie met een entourage dat je naam kent en die daar zit als je wakker of slapend, naar je kijkend. Ik wil dat je nu een communicatie hebt, zoals deze:

“Lieve entourage, lieve Geest, dank u voor deze prachtige gaven. Ik realiseer me nu dat het tijd is voor mij om te helpen bij het ontwerpen van de verbetering, omdat ze mijn naam op hun naam hebben staan. Geef me de intuïtie en de energie waar ik nu in geloof, wat me helpt om te weten wat ik met hen moet doen. Doe dit samen met mij om de dingen, die moeten worden onderdrukt, te onderdrukken. En de dingen die moeten worden vrijgelaten los te laten. Laat me het geduld hebben voor de timing ervan. Laat me al deze dingen doen in liefde en mededogen.”

Herhaal dit zo vaak als nodig is om het te geloven. Eigenlijk is er maar één verbalisatie van deze verbinding voor nodig, beste mensen, maar door het te herhalen, laat het lineaire deel van je het horen en geloven. Na een tijdje vormt het proces zich als volgt: Je begint de intuïtie te krijgen die je nodig hebt en je begint de resultaten te verwachten. Dan begint het te werken.

Vervolgens wil je meer! Dan verwacht je meer! Het is een proces als het trainen van een spier, dus je oefent en oefent en al snel besef je, dat het met behulp van de entourage om je heen inderdaad werkt..!

Lichtwerkers, luister: Spirit kent je zo goed, hoe velen van jullie ook in deze groep zitten of naar deze woorden luisteren en ik wil dat je weet dat er voor ieder van jullie een aangepast patroon is om je te helpen je angst te laten varen en je te helpen je biologie onder controle te krijgen. Al deze dingen hebben je naam op al deze dingen.

Wat dat betekent, is dat dit proces geen algemene ‘neem een pilletje’-ervaring is. Het is aangepast aan je eigen bewustzijn en energie. Dit alles gebeurt door middel van communicatie.. En het is niet téveel voor Spirit om naar miljoenen tegelijk te luisteren…! Dat is de spectaculaire energie van het bewustzijn van God. Maar het is ook mogelijk voor Spirit om individueel met miljoenen tegelijk te werken aan één oplossing, en om synchroniciteit te creëren die buiten het ’toevallige geluk’ valt en wat jij denkt dat er mogelijk is.

God in een doos.. Wees het plaatje, het water en je herkenning, om de doos te openen.

Beperk je niet tot dátgene, waarvan je denkt dat mogelijk is, alleen maar omdat je niet gelooft, dat je in hoge mate met elkaar in contact staat. Dat ben je wel en dat is de uitnodiging. De uitnodiging is om dit alles te beginnen te begrijpen. Als je denkt dat God te ver weg is om je te horen, zal er een probleem zijn. Dat is God in een menselijke doos. Maar als je denkt dat je kunt fluisteren en gehoord en bemind kunt worden door de eeuwige creatieve bron, dan ben je op het juiste spoor.

Zie je, dat is niet lineair, toch? Niet de fysica die je geleerd is, toch? En het is niet de leer van de spiritualiteit op aarde die jullie geleerd is, toch? Wat als… Wat als God groter is dan wat je ooit geleerd hebt? Wat als, enkel wat als, enkel wat als, ik correct ben en u inderdaad prachtig in de ogen van God bent? Krijg je dit? Denk na over deze boodschap op een manier die het mogelijk maakt, dat de waarheid individueel aan je verschijnt en begrijp dat dit persoonlijke en aangepaste energie is, alleen voor je leven.

Dit is de boodschap van Kryon en dat zal zo blijven, van de man in de stoel.
And so it is.

KRYON

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.