Advertentie

De versnellende sytemen..


Kryon, een bijzondere bron van informatie voor deze tijd. (klik voor website)
Kryon, een bijzondere bron van informatie voor deze tijd. (klik voor website)

x

x
De versnellende sytemen

x
ter verhoging van het Menselijk Bewustzijn..

x
© Kryon (live-channeling Mount Shasta/ 14 06 2014)
(origineel: HIER)

x

Gegroet, Geliefden, Ik ben Kryon van de Magnetische dienst. Tijdens het proces dat channeling genoemd wordt, stapt mijn partner terzijde en via wat jullie de poort van de pijnappelklier zouden noemen, komt een pure intuïtie-stroom daadwerkelijk op gang. Het wordt doorgegeven op een manier die jullie hebben gedefinieerd als channeling. En in dat proces is het van belang dat mijn partner’s filters net zowel opzij stappen.

Lee Carroll, Kryon's channel.
Lee Carroll, Kryon’s channel.

Die filters zijn menselijke filters zoals correctheid, oordelen en de menselijke ervaringen – allemaal zaken die een boodschap als deze kunnen beïnvloeden. Dit is wat hij 25 jaar lang beoefend heeft om te komen tot een punt dat hij open kan zijn in die mate dat er weinig beperkende en vooringenomen gedachten zijn. Met andere woorden: hij dient zijn menselijkheid opzij te zetten en toe te staan de zuivere boodschap te laten instromen zonder het aan te passen aan wat hij denkt dat het zou kunnen betekenen. Er zijn in deze samenkomst (in de gehoorzaal) mensen die dit kunnen waarnemen en die weten dat deze boodschappen echt zijn.

Dit is waar wij op rekenen – dat op een plaats als deze er Lichtwerkers zijn die het onderscheid kennen en in staat zijn de integriteit van de waarheid en zuiverheid van mijn boodschappen via mijn partner, aan te voelen. Zij zijn diegenen die kunnen zien dat hier geen ‘agenda’ is behalve één: de vreugde en gelukwensen voor dat wat hier plaatsvindt.

Voorbestemming
Vanmorgen vertelde ik jullie dat er niet zoiets bestaat als voorbestemming. Wij vertelden jullie dat de mens wijd open staat om keuzes te maken en gedurende deze dag echoën de voordrachten vanuit de wetenschap, vanuit research en vanuit de zich ontvouwende wereldgebeurtenissen, dit bijzondere thema. Zou het kunnen zijn dat mensen de keus hebben uit het oude paradigma, om elkaar van oudsher te overheersen en te haten, te stappen en letterlijk datgene te veranderen wat we de Menselijke Natuur zouden kunnen noemen?

Jullie passeerden een grote tijdsmarkering in 2012 en letterlijk bevinden jullie je nu in de eerste paar jaar van die speciale beslissingsmomenten die andere beschavingen, op andere planeten, hebben verzaakt te nemen – maar niet jullie.

Dit was aldoor al het uitgangspunt en nu hebben jullie het vandaag (tijdens deze conferentie) ook van anderen gehoord, mensen die geen channelers zijn, maar veeleer mensen van de wetenschap. Zou het kunnen zijn dat het lichaam op je wacht om dit soort onzichtbare krachten beschikbaar te maken? Geloof je dat? Het is niet de eerste keer dat we deze vraag stellen. Dus ik wil dat verder verruimen.

Een snelweg naar verlichting..
In de afgelopen 3 weken ben ik begonnen jullie informatie te geven over een ondersteuningsysteem, dat ik een snelweg naar verlichting zal noemen, die het aangegeven spoor volgt welke vandaag onderwezen is; over de potenties en de mogelijkheden die bestaan binnen het menselijk veld. Van een aantal hiervan hebben sommigen van jullie mogelijk al eerder gehoord, maar nu verzamel ik ze als één pakketje in de schaduw van de berg (verwijzend naar Mount Shasta), zodat jullie het rechtstreeks kunnen horen.

enlightened-advaita-cartoonOm het beknopt te houden, geliefd menselijk wezen, ga ik jullie vier attributen geven van wat ik wil noemen een ondersteuningsysteem dat nu voor jullie beschikbaar en nieuw is. Jullie passeerden een grote tijdsmarkering in 2012 en letterlijk bevinden jullie je nu in de eerste paar jaar van die speciale beslissingsmomenten die andere beschavingen, op andere planeten, hebben verzaakt te nemen – maar niet jullie. Jullie onderzoeken het zorgvuldig en zijn er op dit moment naar aan het kijken, oude ziel.

We vertelden jullie dat de sneeuwbal met potentieel aan het rollen was, en dat is zo. Het is de sneeuwbal van hoger bewustzijn op Aarde. Wij kunnen deze potentiëlen zien vanaf een hoger gezichtspunt dan jullie deze kunnen zien. En het is veel meer, dan wie van jullie ook, dit individueel zou kunnen zien en het heeft onze profetieën, van wat het eerstvolgende zou kunnen zijn, naar jullie toe gedreven.

Ik stel jullie het versnellende-systeem voor. Zou het kunnen zijn dat jullie geloof krachtiger is dan ooit tevoren? Zou het kunnen zijn dat deze onzichtbare kracht, gecreëerd vanuit dat wat jullie je mind noemen, die kolossale zaken triggeren die rondom jullie zijn, het milieu veranderend, jullie lichaam en meer? Sta klaar voor wat strijdpunten die nu komen, maar ja, die zijn er altijd wel. Ik wil dat je alles weggooit wat je dacht te weten en luister. Het eerste wat we doen is praten over de ‘innate’ – het ingeboren, intelligente lichaam.

Innate – Het ingeboren intelligente lichaam
De ‘innate’ is het intelligente lichaam systeem dat is gebaseerd op intuïtieve gedachten. De intelligentie van het ingeboren lichaam komt niet van de breinsynapsen, we hebben jullie dit eerder verteld. Er bestaan hele channelings hierover en je kunt ze herlezen als je dat wilt. Het menselijk brein is goed in wat het doet. Het is een meesterlijke chemische computer, het slaat informatie op en geeft het aan je terug als dat nodig is om te overleven. Het brein helpt je te beslissen wat nodig is om de volgende stap te doen, gebaseerd op oude informatie die is opgeslagen. Dat is geen intuïtie, maar dat is berekening.

Intuïtieve gedachten lijken helemaal niet op een synaptische breinfunctie. Ze komen en gaan zo snel dat je niet zeker bent dat ze er zelfs waren. Dat op zichzelf zou je wat moeten zeggen – er is een andere soort communicatie aan de gang dat zichzelf compleet anders aanbiedt dan een breingedachte en dat doet via, wat we noemen, het pijnappel portaal. Er is heel veel meer bij betrokken maar voor nu zullen we het gewoon bestempelen als cellulaire intelligentie – het ingeboren intelligentie systeem van het lichaam.

reincarnatie cartoonHet intelligente lichaam begint meer en meer herkenbaar te worden binnen de menselijke waarneming. Het is de snelweg voor jullie en creëert betere intuïtieve gedachten. Het intelligente lichaam gaat iets aantrekken dat, vanaf nu, een veel grotere hulpbron voor je zal zijn dan ooit tevoren – de Akasha-verslagen van het menselijk wezen; we vertelden jullie dit eerder. Mensen gaan zich, de laatste periode dat ze hier waren en de perioden daarvoor (verleden levens), herinneren.

Is het mogelijk dat jullie niet vanaf nul hoeven te beginnen, elke keer dat je geboren wordt? Andere zoogdieren kunnen dat niet, maar jullie wel! Is het mogelijk dat jullie zouden kunnen ontwaken en bepaalde dingen konden herinneren die je helpen sneller te leren? En is het niet logisch dat jullie in staat zouden moeten zijn om de wijsheid die jullie eeuwenlang op Aarde verzameld hebben, je te herinneren?

Stel je een versnellend-systeem voor waardoor je in het volgende leven ontwaakt en niet de fouten van dit leven meer hoeft door te maken? Stel je dat eens voor! Stel je voor dat je ontwaakt en je herinnert: “Ik ben hier weer! Ja, het is echt zo. Ik heb eerder geleefd.” Stel je voor! Het intelligente lichaam is dat deel van het lichaam dat luistert naar de wijsheid uit het verleden.

Het trekt aan de Akasha en begint je de informatie te geven die je nodig hebt, omdat het weet dat je daarin gelooft. En het bewustzijn van de oude ziel die je bent, laat zichzelf dan zien. Dit is een nieuw versnellend systeem van nieuwe gewaarwordingen en veranderingen in jullie elementaire levensstructuur. En dit is pas het eerste systeem van de vier.

De pijnappelklier
Het tweede systeem is het spirituele pijnappelklier-systeem en dit vertegenwoordigt de communicatie met de andere kant van de sluier. De pijnappel is het portaal tot je Hoger-Zelf dat gebruik maakt van intuïtie – de ‘innate’ (ingeboren intelligentie) – om met jou te praten. De pijnappel laat je weten dat je in contact bent. Nu, luister even: Hoeveel van jullie voelen dat contact?

pineapplegland chakra connection 2Vaak is het antwoord: “Wel, Kryon, soms voel ik me in contact met Spirit en soms niet. Soms heb ik een slecht humeur en voel ik nauwelijks contact”. Hoe zou je het vinden om 24/7 in contact te zijn? Wanneer je dan een slecht humeur hebt en je brein het overneemt, je hart tekeer gaat vanwege onzekerheid en angst, krijg je daarvoor in de plaats ‘coherente’- of samenhangende gedachten en blijft de communicatie wijd open. Hoe denk je dat de meesters omgingen met stress? Hoe zou je het vinden om op diezelfde wijze daarmee om te gaan?

Wat ik jullie wil zeggen: er is een Versnellend-Systeem via de pijnappelklier van het menselijk lichaam dat er klaar voor is het DNA-werk beter te doen, en dat proces geeft jullie meer stabiliteit. We gaan dit de ‘zelf-balancerende factor’ noemen. De mens zal in staat zijn om onmiddellijk zichzelf te balanceren, ongeacht de situatie. De mens zal in staat zijn te analyseren en gecentreerd te blijven; dit is evolutie. Dit is een spiritueel systeem, geliefden, omdat de onzichtbare kracht, God genaamd, ziet wat jullie geloven en dat begint zaken te veranderen gebaseerd op wat jullie het gegeven hebben. Klinkt dit als het thema van de dag? Het bestaat in elk deel van de natuur. Dit was nummer twee.

Ander leven in de Kosmos
Dit zou het wat vreemder kunnen worden. Deze ideeën zijn controversieel dus luister zorgvuldig en ik vraag mijn partner om het langzaam aan te doen. Ik wil dat hij dit nauwkeurig en met zorg overbrengt zodat er geen van angst komt.

Als jullie een bezoek brachten aan de kosmos en zouden praten met het intelligente leven dat daar is en er al was, miljoenen jaren voordat er leven op jullie planeet kwam, zou dat jullie andere opvattingen geven om over na te denken. Hoe wordt tijd gemeten tussen verschillende planetaire culturele systemen? Jullie systeem is gebonden aan de zon en jullie gebruiken daarvoor de meeteenheid ‘jaren’. Dit werkt niet voor hen…! Om een betekenisvolle tijdreferentie te scheppen voor jullie allemaal, zouden iets nodig zijn dat overeenkomstig is, een constante die jullie allen met elkaar delen en inderdaad die bestaat…

melkweg milky way

x
Er is een constante snelheid voor alle sterren en zonnestelsels die zich voortbewegen rondom het centrum van het sterrenstelsel. Het doet er niet toe waar zij zich bevinden in de schijf die het centrum omringt, ze bewegen allen met dezelfde snelheid. Dit is een galactische standaard en aangezien het een constante snelheid is en alle sterren dit ervaren, kan dit worden gebruikt als tijdreferentie, die jullie allemaal begrijpen. Wanneer een sterrenstelsel met een ander stelsel praat, relateren zij, aan wat jullie genoemd hebben, het kosmische jaar. Maar omdat het woord jaar niet in hun woordenboek staat, noemen zij het ‘REVS’, wat staat voor revolutions of omwentelingen, om het centrum heen.

Dit is een constante tijdmaat van hoe lang het duurt voor jullie zonnestelsel één rondgang heeft gemaakt om het centrum van jullie spiraalvormige sterrenstelsel. Dus alle zonnestelsels hebben dit gemeen. Hoeveel revs denk je dat de mensheid heeft gezien, geliefd menselijk wezen? Het antwoord is: jullie hebben er zelfs nog niet één omwenteling gedaan! Het duurt ongeveer 230 miljoen Aardse jaren om één keer rond te gaan (= 1 rev).

Human dnaWaarom vertel ik jullie dit:
Omdat dit voor menselijke wezens op Aarde betekent dat er delen van de ruimte zijn die jullie nooit eerder tegengekomen zijn. Omdat jullie zelfs nog niet een keer helemaal rond geweest zijn, is de ‘weg’ die jullie zonnestelsel gaat, nog niet eens in zijn totaliteit ontdekt door jullie. Inclusief die attributen welke in de ruimte zouden kunnen zijn die jullie niet verwachten… Wat als ik je vertelde dat jullie nu een bijzonder speciale ‘zone’ binnengaan, waarbij dat wat jullie gaan ervaren al lang voorbereid was..? Het is geen voorbestemming, geliefden, maar het was daar altijd al voor het geval dat jullie, als Menselijk Ras, zouden slagen. Het is er op de juiste wijze en prefect getimed en het is voor jullie..!

In dit nieuwe gebied van de ruimte, waar jullie totale zonnestelsel naar toe beweegt, daarin bevindt zich een andere soort natuurkunde, wat wetenschappers zien als een soort van straling die nieuw is. Jullie zonnestelsel komt er nu in terecht. Het feit is dat jullie eigenlijk uit een soort van ‘wolk’ – waar jullie eonenlang inzaten – tevoorschijn komen en nu op het punt staan het leven te ervaren zonder deze ‘wolk’..

De eerste emotie of reactie hierop zou misschien angst kunnen zijn, omdat deze straling eerst de heliosfeer (het magnetische veld van de zon) begint te doorkruisen. De heliosfeer van de zon is dat wat het magnetische veld van planeet Aarde doorkruist. Het magnetisch veld van de Aarde doet verschillende dingen voor jullie: het schermt je af van die zaken die de zon uitzendt, welke schadelijk kunnen zijn. Maar daarbij communiceert het met jullie DNA en brengt al die kwantumaspecten van de heliosfeer van de zon rechtstreeks in het menselijk lichaam via het veld in jullie samengestelde DNA.

De duiding van de DNA-'lagen' door de onstoffelijke bron: 'KRYON'. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit 'lichtlagen'.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik voor lead naar KRYON)
De duiding van de DNA-‘lagen’ door de onstoffelijke bron: ‘KRYON’. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit ‘lichtlagen’.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik voor lead naar artikel over DNA door KRYON)

Vijf en twintig jaar geleden vertelden wij jullie dat het magnetische veld nodig was voor jullie leven op Aarde en is een wetenschappelijk feit geworden. De DNA molecule is geen kwantum partikel, geliefden, maar het heeft kwantum attributen. (Het heeft een veld dat de draaiing van de elektronen in een kwantumveld beïnvloedt).

Dit wetenschappelijke feit zou jullie wat meer kunnen vertellen over wat verborgen zou kunnen zijn binnen dit heel speciale systeem. In jullie lichaam, in dat wat wij zullen noemen een verstrengeld DNA veld, bevinden zich honderden triljoenen van jullie DNA molecules, die allen tezamen gekend zijn als één. Dit veld wordt de Merkabah genoemd.

Deze nieuwe straling, die jullie zonnestelsel nadert, is ontworpen om jullie DNA op te waarderen. Het is een versnellend systeem voor jullie menselijke beschaving, voor als jullie de passage van precessie van de equinoxen gehaald zouden hebben – wat een vooropgezet plan was waar de Ouden over spraken en waar zelfs jullie eigen religieuze leringen naar verwijzen als een moeilijke tijd of als ‘het einde der tijden’. Dit was allemaal zo bedoeld en zal de potentie creëren om in staat te zijn veel sneller te evolueren naar een wereld zonder oorlog.

Het zal nieuwe uitvindingen toelaten en de mogelijkheid om de onoplosbare problemen op te lossen die jullie op dit moment hebben in 3D en meer dan dat. Dit is het derde versnellende-systeem. Wees hier niet bang voor, geliefden!

Er zullen een aantal wetenschappers zijn die dit zullen zien zoals het is, en anderen die verontrust zullen zijn. Ik vraag jullie onderscheidingsvermogen te gebruiken als je het ziet en je te herinneren wat wij jullie er hier over verteld hebben. Angst zal jullie grootsheid ontkrachten!

De Berg
Het laatste versnellende-systeem is de rol die de berg naast jullie heeft (verwijzend naar Mount Shasta). Is het mogelijk dat jullie DNA niet van hier is? Als dat niet zo is, waar komt het dan vandaan? Dit is een terugkerend thema van Kryon; dat jullie DNA werd veranderd zo’n 200.000 jaar geleden en dat dit jullie spirituele scheppingsverhaal is. We hebben jullie verteld dat dit met spirituele intentie gedaan is door de Pleiadiërs, dat dit was verwacht en precies op tijd, en echoot waarvoor de aarde was ontworpen. Het komt van de Grote Centrale Bron en het was met liefde gedaan.

Om te vergelijken en/of te doorvoelen.. De Pleiaden zoals die zich aan de hemel aan ons laten zien.
Om te vergelijken en/of te doorvoelen.. De Pleiaden zoals die zich aan de hemel aan ons laten zien.

De zeven zusters, jullie zaad-ouders, zorgden voor een systeem van ontwaken en van snelle vooruitgang. Zij hebben tijdcapsules geplaatst verspreid over de planeet, 24 stuks in 12 paren. Mount Shasta is de helft van één paar. Deze tijdcapsules zijn geen verborgen capsules van dingen uit het verleden die ze daarin hebben opgeborgen, maar eerder zijn het tijdsdeuren, die zich op de juiste tijd openen en wijsheid uitdelen. De timing van het openen van de capsules gebeurd niet door een klok, geliefden. Luisteren jullie? In plaats daarvan gebeurt dat via de menselijke overtuiging en spirituele ontwikkeling..!

Klinkt dit als een thema?
Dit is wat we jullie al 25 jaar hebben verteld. Wat gaan jullie ermee doen? Het is nu de tijd voor oude zielen om te ontwaken, om dat onzichtbare veld van wat je gelooft op te wekken, om je intuïtieve communicatie aan te wakkeren en de informatie uit de Akasha te halen. Jullie gaan beseffen dat jullie groter zijn dan wie dan ook je ooit vertelde; jullie werden niet onrein geboren, maar magnifiek geboren! Jullie zijn ook geen slachtoffer van de omstandigheden, maar hebben nu het roer van de boot van het leven dat je kunt pakken en waarmee je kunt sturen naar waar je maar naar toe wilt. Dit is waarlijk een nieuwe energie voor jullie!

Het is deze gemeenschappelijke overtuiging die de tijdcapsules activeren zich te open. Wanneer ze opengaan op de juiste tijd, zullen zij jullie geven wat wij eerder vertelden: de ontbrekende wetten van de natuurkunde; uitvindingen om jullie voor altijd te voorzien van water, energie en de kwantumlens. De kwantumlens zal een proces gebruiken dat cryoplasmatisch (cryo=koud) is, en wanneer jullie dat proces ten slotte onder de knie en geminiaturiseerd hebben (zoals ik jullie eerder vertelde), zal het eerste zijn, wat de wetenschap hierbij gaat ontdekken, dat een menselijk wezen een kwantumveld heeft..!

De menselijke Merkabah zal worden geopenbaard. Ze zullen de lens richten op dieren, op de rotsen en de bomen en overal kwantumleven zien, zelfs in de lucht. Een nieuw concept over het leven zal toegankelijk worden voor de planeet en de wetenschap zal vanwege die ontdekking alle geloofsregels van de biologie moeten gaan herschrijven. Jullie zullen een nieuwe weg van kennis inslaan, een bladzijde die niet onderschat kan worden, een snelweg naar die soorten van wetenschappelijke ontwikkeling, die jullie vele tientallen jaren langer in leven en gezond houden dan nu het geval is. Jullie zullen langzaam uit 3D bewegen naar een staat van hoger bewustzijn en gewaarzijn, en dit gewaarzijn zal zo veel problemen gaan oplossen.

mount shasta
Mount Shasta, Californië (US)

Deze berg, Mt. Shasta, werd eonen lang gezien als mysterieus en zelfs de Ouden die hier leefden voelden het. Dit is waarom jullie hier willen zijn, toch? De berg spreekt en er energie hier van diegenen die hebben gewacht op deze tijd! Het is een versnellend-systeem voor jullie. Wat er eventueel komt zal niet beperkt zijn tot uitvindingen die aan jullie gegeven worden als hulpmiddelen of als nieuwe technologieën, want het is grootser dan dat.

Inderdaad, er komt technologie voor ongelimiteerde groei van gezond voedsel, vers water en energie, maar de ‘echte’ toekomst zal jullie dat inzicht geven dat toelaat dat er iets in jullie DNA komt dat zich dan uitbreidt, zodat jullie een nieuw bewustzijn van het Zelf zullen krijgen. Mensen zullen beginnen buiten gebaande paden te denken, de problemen van de Aarde een voor een op te lossen, en zullen beginnen om uit de overlevingsmodus, uit de veroveringsmodus te stappen en andere Menselijke Wezens op een andere manier gaan bekijken. Dit is de boodschap van vanavond.

Samenvatting
Ik wil dat jullie deze dingen begrijpen, geliefden. Ik wil dat jullie dit alles geloven, ongeacht hoe vreemd en raar het lijkt. Er is een systeem hier, dat is echt zo. Jullie zijn meer dan alleen maar een biologisch systeem met bewustzijn en een cellulaire structuur. Het volledige systeem omvat die dingen waar jullie van gedacht hebben dat ze raar en vreemd waren, maar maakt deel uit van het ontwikkelende denken – het overwegen van ongeziene, misschien wel verbazingwekkende zaken.

Kanimated-torusortgeleden deed ik een uitspraak dat zaken nooit meer teruggaan naar normaal want het normaal is naar omhoog opgeschoven. Wat dacht je hoe de medische wetenschap dacht toen zij het concept van ziektekiemen voorgelegd kregen? Moet je indenken: onzichtbare kleine ziektekiemen die werkelijk in staat zijn je te doden! Hoe eigenaardig, hoe esoterisch! Hoe grappig! Zij lachten erom en noemden het ‘belachelijk verzinsel’..

Maar ná de komst van de microscopen werd het geldig verklaard en nu is het algemeen aanvaard..! Wel, ik wil jullie zeggen er zijn onzichtbare zaken die deel uitmaken van een weldadig systeem dat er is om te helpen en ondersteuning te geven. Maar dat wat al deze zaken activeert is, het bewust te geloven. Nogmaals, dit voor sommigen ‘belachelijke verzinsel’ zal door het volgende worden geldig verklaard.

Meer en meer menselijke wezens vragen aan hun eigen bewustzijn en ‘innate’: “Is er meer dan wat mij is verteld?” Dan beginnen ze te luisteren, niet naar een stem maar naar intuïtieve informatie die vanuit de ‘innate’ komt. Ze gaan kippenvel krijgen, als bevestigingen en zetten zich in beweging. Er bestaat zoveel communicatie tussen jou en je cellulaire structuur wat op het punt staat door jullie ontdekt te worden. Jullie ‘innate’ zal dat eveneens ondersteunen. Het zal je helpen te weten wat echt is en wat niet, het zal assisteren om de integriteit van een boodschap, van een man in een stoel, te bevestigen, die de andere kant van de sluier channelt.

Neem mijn woorden niet zomaar aan.
Ik wil dat jullie dit voor jezelf vaststellen op welke manier dan ook en alleen als je er klaar voor bent. Het is jullie persoonlijke overtuiging, niet een collectieve overtuiging, die het verschil op de planeet gaat uitmaken. Er zijn miljoenen zoals jullie op de planeet, ontwakend op dit moment en dit soort ‘bewustzijns’-besluiten nemen. Het is een collectief dat geen centrale controle, geen leringen, geen profeet, geen financiering en geen regels heeft of verering kent; dit is de nieuwe Mens die intuïtief weet heeft van de sjamaan van binnen.

De energie van de grote creatieve bron bevindt zich in elk afzonderlijk Menselijk wezen en is dezelfde. Sommigen noemen het Spirit en sommigen noemen het God. De Aarde is een monotheïstische planeet, die de ene God eert. Het is eindelijk de tijd om te begrijpen dat alles dat is vanuit de ene bron komt, de ene die binnenin is en prachtig is en voor iedereen. Het is tijd de verschillen af te handelen en vooruit te gaan. Ik ben Kryon, verliefd op de mensheid, vanavond de waarheid samen met jullie gesproken te hebben in de schaduw van de berg die de zaden bevat van jullie goddelijkheid.

En zo is het.

KRYON

Vertaling Margo Schmidt/Centrum Psycho-Sensa te Zuidlaren
september 2014,
voor vrijelijk gebruik onder vermelding van de herkomst: www.kryon.com.

* * *

x

We wijzen je graag op de speciale ‘intensive’,
een workshop die Judith Moore a.s. zaterdag houdt in Centrum Zonnewijzer.

Deze gaat over het/ons kwantum-bewustzijn en de expanderende realiteit..!
HIER ALLE INFO

* * *

Tot slot en als aanvulling op de bovenstaande informatie;

plaatsen we graag één van de inspiraties van Jules van der Veldt hier op deze plaats.

deze inspiratie kwam vandaag, 8 oktober 2014 door.

Medereiziger

Lieve mens,
voel u medereiziger.

Medereiziger op weg
naar wezenlijke verandering
ten positieve.

Bezie de wereld om u heen
als én vergankelijk
en als uitdaging
om uzelf anders te richten.

Want zie,
het oude is niet meer.

Zij is slechts nog een rimpeling
van oude waarden
welke in de tijd geplaatst zijn.

Herroep dan ook
úw eigen waarde
en waarachtigheid
in het nu.

 Opdat zó,
waarlijke vernieuwing
plaats kan vinden.

Zeker,
uw leringen in het verleden
zult u immer meedragen.

Besef echter dat juist in deze tijd
u in staat wordt geacht
voorbij het aangeleerde
uzélf naar voren te plaatsen
in gemeenschappelijkheid met de ander.

Om zó nieuwe wegen te bewandelen
en vernieuwde inzichten
en inspiraties
open te kunnen ontvangen.

Voel u begenadigd daarbij.

 devine grid

[bol_product_links block_id=”bol_5434f7ef16392_selected-products” products=”1001004000872758,1001004001485168,9200000000972488,1001004002021587″ name=”Kryon ” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFB08F” border_color=”D23B15″ width=”728″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

47 gedachten over “De versnellende sytemen..

 1. Dit is een voor mij betekenisvol en prachtig geschreven artikel, waarvoor dank. Vanaf het moment, dat ik nu 33 jaar geleden in contact ben gekomen met de natuurgeneeskunde, ben ik me steeds bewuster geworden, dat er absoluut meer is dan men ons wil doen geloven. De vraag was vanaf dat moment dan ook, waarom de aspecten van natuurgeneeskunde en alles wat daaruit voortgekomen is me steeds weer opnieuw prikkelden, inspireerden, uitdaagden etc. om dingen in dit leven te doen, die er voor mij toe deden en nog steeds doen, ongeacht wat anderen hiervan vonden en/of vinden. Ik besef me maar al te goed, dat ik veelal een andere weg ben gegaan, dan menig ander deed. Niet beter of slechter, maar vaak wel anders. Ook de contacten, die ik in al die jaren heb mogen leggen met anderen, die overigens ook vaak weer anders dachten en handelden.

  Ik ben nu op een punt in mijn leven aangekomen, dat ik barst van de inspiratie en alles waarneem van wat er in de wereld in zijn totaliteit en in mijn eigen leefwereldje gaande is, maar alles wat niet terzake doende is voor mij, heb losgelaten. Ja, ik ben me terdege bewust van de ellende van oorlog en liefdeloos leven op deze planeet, waardoor we maar in een vicieuze cirkel blijven ronddraaien, maar ik verbind me er niet aan. Hierdoor is enorm veel ruimte ontstaan voor andere ontwikkelingen. Ik zeg bewust niet nieuwe ontwikkelingen, maar andere, die iedere keer weer een boost geven om verder te gaan, eigenlijk vooruit te gaan. Waar naar toe? Ik weet het niet, maar ik voel me er bijzonder prettig bij, en laat me eenvoudigweg meevoeren met een flow. Welke flow? Ook dat weet ik niet, want het altijd maar moeten bewijzen en verklaren stagneert die flow. Je mag het noemen zoals je wilt, zoals ook in bovenstaand artikel wordt gesteld, maar ik ben er gelukkig mee. Vaste dogma’s, of deze nu vanuit politieke of kerkelijke achtergrond de mensheid worden opgedrongen en koste wat het kost erin moeten worden geramd, gaan al lang aan mij voorbij. Het lijkt erop, dat ik zo langzamerhand alleen kom te staan, want de massa gedraagt zich nog volop als kuddedier (geen veroordeling, maar een waarneming). Maar dit is onzin, want steeds meer mensen komen tot dit soort inzichten, waarbij we als individueel mens uniek zijn, met dus zijn unieke denk- en handelspatronen om uiting te geven aan zijn leven op deze planeet. Maar alle unieke denkrichtingen leiden uiteindelijk tot het Centrale Punt, waar het Leven vandaan komt en dus weer terugkeert, maar niet ophoudt te bestaan, maar oneindig doorgaat. Ik sta dus zeker niet alleen, en ben al helemaal niet eenzaam.

  Hoe wordt dit Centrale Punt dan genoemd? Geef het maar een passende naam, als je er behoefte aan hebt zodat je het misschien gemakkelijker in je leven kunt integreren, maar besef, dat ook deze naam maar een handvat is of hokje. Misschien heb je dat handvat niet eens nodig, of langer nodig, omdat je zonder het zelf te beseffen jouw bewustzijn de vrijheid gegeven hebt de flow te volgen.

  Is dat dan De Waarheid? Ook dat weet ik niet. Het is in ieder geval mijn waarheid. Jij hebt jouw waarheid. Samen hebben we een collectief van waarheden, die ervaren en geleefd (mogen) worden.

  1. Hallo Harrie H. Braam,

   Die onderste alinea had je beter niet kunnen schrijven, je vraagt is dat dan waarheid?Ook dat weet ik niet. Het is in ieder geval mijn waarheid.
   Jij hebt jouw waarheid. Samen hebben we een collectief van waarheden “” waar van we niet weten of het de waarheid is “”, die ervaren en geleefd (mogen) worden.
   En dan een naam als een, of met een handvat, ik denk dat je een beetje te gehaast bent geweest beste Harrie, zo ga je niet over, groet Jenne

 2. Mooi artikel, mooie inhoud, maar jammer van het taal/vertaal gebruik, niet strak genoeg, beetje zwijmenelende duidingen, en dat maakt het voor mij minder waardevol.
  Mijn reactie 1.1 is ongepast !, en of topic !, excuses voor dat.

  1. Heer Dwaallicht, ik snap jouw reactie wel denk ik, het gevecht tussen weerstand en resoneren. Diep van binnen hoop je voor het beste, maar een defensiesysteem is ingebouwd om zoetgevooisde woorden te wantrouwen.
   Uiteraard weer puur toeval dat ik kortgeleden aangaf de channelings van Lee Carrol en Kryon wel te waarderen, and here we are. Niet een supersterk verhaal, heb beter gezien en gehoord, nevertheless…
   Kon em ff niet terugvinden, maar ooit stond op wtk een verhaal van Kryon dat mij een paar uur deed janken, razen en tieren, hij bevestigde daarin alles wat ik van kind af aan al wist, in een buideltje had bewaard als zijnde mijn geheime waarheid om niet aan anderen meer te laten zien omdat ze er de spot mee dreven. Het hielp mij met het hervinden van mezelf. Ging over de pinealgland als ik me goed herinner.
   For what it’s worth ouwe rakker 😉

  2. Ja dat buideltje ken ik Jauke, ach de meeste mensen hhuum individuen hebben er een maar ontdekken hem veels te laat, mijn moeder had het altijd over dat ieder één zijn eigen kruis moest dragen, hoe ze dat bedoelde weet ik nu nog niet, want ze was helemaal niet gelovig, maar dwaal weer af, pinealgland, kom op ouwe jonge je bent een sterke rekel zeker in je redenatie, je over valt me een beetje, ga er even over broeden, groet Jenne

  3. Ja Jenne, the pinealgland, de pijnappelklier, het derde oog. Serotonine, melatonine en DMT. The gateway to the cozmoz. Als kind heb je het nog van nature. Een goeie meditatie kan ook voldoende DMT produceren. Tegenwoordig zoekt men het in Ayahuasca trips, een bewust bezoekje buiten de time/space matrix.

  4. Friese prins
   Is waarschijnlijk het wat zich réincarneerd, of wat zich kan réincarneren,
   denk jij dat dit waarschijnlijk is, als je realiseerd hoe oud deze planeet van ons al is, en dat ze dan een menselijk voet skelet vinden in zuid africa wat blijkt millioenen jaren oud te zijn, of het oudste oer egypte 39000 jaar vaag bewezen is, ja overschatten wij ons zelf dan niet met al die kul verhalen, of is dat nodig om gewoon staande te blijven, als mensjes, groet

  5. Herr Dwaalspoor,
   in onze fysieke belevenis is tijd lineair. Zelfs in deze fysieke beleving is de geschiedenis veel te simplistisch uitgelegd door de zgn. autoriteiten, het staat stijf van de hiaten.
   Mystici nemen met regelmaat een uitstapje buiten de tijd/ruimte matrix, met of zonder hulp van substanties, zij beschrijven dat alles een tijdloze belevenis is met legio keuzes. Het is maar net aan welk thema je je verbindt, dat zal jouw realiteit worden. Helaas wordt ik afgeschoten zodra ik dit meld, dat is dus de realiteit waar ik me mee verbind.
   http://www.youtube.com/watch?v=5J7vI1zuOrc

  6. COZMIC, maar dan kom je in een complete virtuele wereld terecht, van Excalibar, Merlins grot, The Holy Graal, Lea en de zwaan, en waar je meer kennis van hebt, ja ik weet dat het geweest is, en misschien tot de dag vandaag is, maar ik wil in mijn eigen wereld leven, over een zakje met verontrustende gegevens gesproken, aan het eind van je leven is het uitgegroeid tot een onoverzichtelijke berg geestelijke balast die je meesleept, en dan nog niet gesproken van je verzamelde aardse bezittingen, die in wezen totaal onzinnig zijn, maar zo als de ouders zongen…. etc,
   kwas even wakker, ga er weer in, groet.

  7. Nog even dit, jouw denken hier beschreven, maakt je tot een mistici, een niet sociaal mens, begrijp je wat ik wil zeggen, ik ben het middelpunt van mijn kleine universum, moet me zo opstellen anders gaat alles uit zijn baan, je moet open staan voor een bepaald denken, en er ook in kunnen leven, althans proberen, ik heb zo mijn hele persoonlijke momenten van inspiratie en weg dromen, maar ben toch volkomen besmet met het domme naïve menselijke denken, van alle dag, heb het zo gewild en moet er mee leven, niet altijd even makkelijk, maar illusies zijn behulpzaam hier, Groet

  8. “Viele lichtvolle Botschaften können mental nicht verstanden werden,
   das ist das Teil des Wesens einer göttlichen Übermittlung.
   Nur dadurch wird Neues möglich.
   Wer sich allein nach dem Verstand ausrichtet, der kann die große göttliche Wahrheit nicht begreifen; und hier scheiden sich sehr oft große Geister und große Menschen.”

   ASANA MAHATARI

  9. Dus wat een onzin…
   We leven hier, maar begrijpen het niet?
   Alleen de verlichten begrijpen het?
   “Wer sich allein nach dem Verstand ausrichtet, der kann die große göttliche Wahrheit nicht begreifen; und hier scheiden sich sehr oft große Geister und große Menschen.”
   Wat een waanzinnige uitspraak pfff.
   Wie zijn die grote geesten dan?
   Ik ken ze niet iig!
   Mensen begrijpen het maar al te goed denk ik, en dieren ook…, en nog wel meer.
   Dus zeker geen grote Geister, want dat zijn we allemaal toevallig ook nog eens een keer 😉

  10. Het geweten zegt mens en dier genoeg…
   De mens is net als het dier een zoogdier.
   Niks bovenaan de top…
   Omdat ik niet kan communiceren met andere ‘levenden’, wil dat niet zeggen dat alles wat leeft ook geen geweten heeft.
   Ik geloof in het geweten van alles wat is.
   Dus ge weten = gij die weet.

  11. Beste Anna II
   Odette
   Is het wel zo, dat alles een geweten heeft, dit houdt in dat je bewust bent van wat je gaat doen, met of tegen over een ander wezen, en waar komt wezenloos dan van daan.
   Gaat het niet hier meer over en om de ziel, en dan het drijvende en bedrijvige esprit buiten beschouwing gelaten.
   Nou bestaan er wel grotere geesten, zeker weten, maar of ze wijzer zijn, of juister handelen is nog maar te bezien.
   Mieux vaut tête bien faite que tête bien plein , Montaigne.
   Beter een brein goed gevormd als een brein goed vol, dus qualiteit te verkiezen voor quantiteit, hij zegt ook je moet ook plezier hebben in het leven, maar daarbij niet vergeten hoe triest het kan zijn.
   Michel de Montaigne, hij was een filosoof voor het gewone volk, heeft ook maar één boek geschreven, veel verrasende mooie uitspraken, heb zijn ouderlijkhuis bezocht nou huis kasteel, maar ver van de maddening crowd.
   Vr. Groet Jenne

  12. Odette 2.8

   één van die grote filosofische uitspraken, alleen met je denk brein kom je er niet, je gevoels brein, intuïtie komen te samen tot verrasende bevindingen, of dit een Goddelijke overdraging is, who knows, en wat is goddelijk, en wie is god.
   Wij zijn toch al zo ver, dat we begrijpen dat het begrijpen van, ook met onze onderbuik gevoelens te maken heeft, zo verlicht zijn wij dus wel, het naïve domme vast houden aan wankelijke feiten, en daar van uitgaande, dat stadium zijn wij gelukkig al gepasseerd, groet Jenne

  13. Dus niks aan de top AnnaII, het zelfde struikelblok, maakt niet uit. Je probeert Kryon en Asana Mahatari te bagatelliseren en daarmee ook jezelf.
   Misschien alles op een rijtje begrijp je het dan beter in een overzichtje
   http://www.healpastlives.com/future/rule/ruhuman.htm
   De 12 regels om mens te zijn, veel herinnering plezier!
   Hartegroet Odette

  14. Hoi Odette, interessante link en zeker de moeite waard om het te lezen.
   Nr. 10, is voor mij wel altijd moeilijk te aanvaarden, omdat ik toch een ‘kunstmatige invloed’ voel in deze realiteit. Dus hier zie ik een stukje ‘mind-control’ schuilen….misschien juist omdat mensen zich te makkelijk hun lot aantrekken, en daardoor juist geen verandering plaats kan vinden. Dus niet de kansen zien, maar de beperkingen.

   #10: WHAT YOU MAKE OF YOUR LIFE IS TOTALLY UP TO YOU
   We have issued you all the gear you will need for this boot camp. Everyone gets the same gear so no grousing. What you do with it is totally up to you.

  15. Precies Monika 🙂 Maar vergeet niet , je zei, “het te makkelijk dat mensen zich hun lot aantrekken”, dus het gene waarop ze geattendeerd worden of iedere keer weer tegen aanlopen zijn de meest hardnekkige issues die dienen om verder onder de microscoop te worden gelegd. Ook ik heb ze hoor en ben hard aan het werk ermee. Het werken hieraan heeft persoonlijk dan ook al enige succesjes opgeleverd en dat maakt mij alleen maar strijdvaardiger om de rest aan te pakken. Never give up!

  16. Odette 2.15,
   Lees het nu pas, omdat ik op zoek was naar wat anders waar ik op wilde reageren.
   Odette, wanneer geef jij eens adviezen die uit je eigen wezen zelf komen?
   In plaats van anderen te torpederen met inzichten van anderen?
   Zolang jij dit zo doet, denk ik iig dat ook jij een dwalend licht bent, net als mij en Jenne…
   Ondanks dat Jenne en ik echt wel weten wat we zelf allemaal hebben meegemaakt, én dus ook weten wat wezenlijk belangrijk is.
   Hartegroet Anna

  17. Kryon is niet meer of minder dan het eigen ego van Lee zelf. Is niets mis mee alleen dat hij zich verbeeldt iets door te geven van iemand anders zijn wijsheid. Net hetzelfde met mensen die denken Christus te channelen. Ze verbergen zich daarachter omdat als ze dit niet zo zouden doen dan komt de onzekerheid op de voorgrond en zo blazen ze zich zo hoog op totdat ze er zelf 100% in geloven maar dat geloven is nog verre van weten in mijn ogen!
   Ik zou zeggen onderzoek deze mensen zeer kritisch en kijk niet naar de zaken die kloppen maar naar de zaken die NIET kloppen en dan valt het masker 🙂

 3. “Spreading”
  Everything we experience “spreads” through the consciousness grids like a watercolor tapestry set in motion for us to embrace and learn.
  We like to feel we are spreading the truth, knowledge, and anything that will help humanity. The computer age helps spread and disseminate needed information.
  Ebola is spreading along with enterovirus and autoimmune diseases.
  Global violence is spreading.
  Earth changes are spreading … noticed when they hit an area where somebody lives otherwise becoming stored information in their computer database called their brain.
  In the duality of our reality, fear and negativity seems to be spreading faster as time marches on to an uncertain final moment before it all fades to black.
  Wars and coverups are spreading from country to country. Soon it will be hard to determine where they overlap as foreigners join the causes of other nations. There are so many wars and conspiracies it’s difficult to keep track especially as those behind the scenes don’t always know the truth. Why are people joining ISIS? Why not? They’re bored, frustrated, and are programmed to want to make a difference. Everything about Iraq feels wrong and yet Iraq and ISIS are a central focus because that is where our story began … and ends … in the “garden”

  1. Hai Odette

   Om met de woorden van Toon Hermans te spreken: Poeh-poeh! maar een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, dus Poeh!.

   Hartegroet, Harrie

  2. Beste Odette, ja klinkt heel serieus, dit spel wordt al heel lang gespeeld ’t is waar het intensiveerd, dat is natuurlijk heel verontrustend.
   Toch leg ik al dit naast me neer, het verstoord ons denken, en ik wil gewoon er lekker op los filosoferen, zo lmang ik dat nog kan, lekker een beetje pseudo intellectueel bezig zijn, mijn kennis vergroten en andere mensen plezieren en goed bejegenen, en of het begon in de Paradijselijke tuin tussen de Tigris en Eufraat is een mooi verhaal, wat waar zou kunnen zijn, er is absoluut geen excuse voor het wat de beesten in mensen gedaante daar uit spoken, dat geprogrameerd zou juist kunnen zijn, moeilijk probleem ook wat te doen met buiten hun zinnen geraakte mensen ? allemaal afmaken, is geen optie, ten minste niet voor mij.

  3. Ja mooi gezegt Odette, maar om in de practijk toe te passen onze ruimte wordt steeds kleinder toch, en anderen schaden dat is lang geleden, ik ben een stuk milder in mijn denken, vriendelijke groet Odette!

  4. Jammer dat dit niet in het nederlands is, ik kan het wel lezen maar in het nederlands is het gewoon duidelijker.

  5. Alles wat we ervaren wordt verspreid door het bewustzijns-grid als een vers aquarel schilderij in overlopende kleuren dat in gang gezet is voor ons om te omhelzen en te leren.
   We willen het gevoel hebben dat we de waarheid verspreiden, kennis, en iets dat zal helpen de mensheid te helpen. Het computer tijdperk draagt daarbij ​​de aan verspreiding van de benodigde informatie.

   Ebola verspreidt zich samen met enterovirus en auto-immuunziekten.
   Geweld over de hele wereld, verspreidt zich
   Aarde veranderingen verspreiden zich … opgemerkt wanneer ze op een plaats waar iemand woont, opgeslagen gegevens in hun computer database worden, genaamd hun hersenen…

   In de dualiteit van onze werkelijkheid, lijkt angst en negativiteit sneller te verspreiden naarmate de tijd opmarcheert naar een onzeker laatste moment voordat het allemaal in het zwarte verdwijnt.

   Oorlogen en coverups verspreiden van land tot land. Binnenkort zal het moeilijk zijn om te bepalen waar ze elkaar overlappen als ook buitenlanders deelnemen aan de oorzaken van andere naties. Er zijn zo veel oorlogen en samenzweringen, dat het moeilijk is om bij te houden, vooral voor hen die achter de schermen niet altijd de waarheid weten. Waarom mensen toetreden tot ISIS? Waarom niet? Ze vervelen zich, zijn gefrustreerd en zijn geprogrammeerd om het verschil willen maken. Alles over Irak voelt verkeerd en toch Irak en ISIS is een centraal, want dat is waar ons verhaal begon … en eindigt … in de “tuin”.

  6. Odette,
   Mag ik kritisch zijn?
   Bewustzijnsgrid óf geweten?
   Ebola óf een virus hoax?
   ISIS óf een zoveelste terreur hoax?
   Angst is de ergste vijand als het gaat om het eigen weten én geweten.
   Daar moeten mensen geholpen worden mijns inziens.
   Mensen moeten niet twijfelen aan hun eigen verstand én hart…

  7. En Odette,
   Mag je best weten, dus anderen ook 😉
   Ben de elitaire allesweters zo zat…
   Hoogstens zijn mensen inspirators voor en met elkaar.
   Iedereen doet er toe, niemand uitgezonderd.
   Niemand behoeft een IQ van 140+ om iets van het leven te begrijpen…
   Geweten…

  8. Ben ik hier een wereldse aquarel aan het omschrijven dat alles in elkaar overloopt uit schilders perspectief, vraag maar aan Jenne die weet wat er wordt bedoelt met dit soort schrijven in aquarel, wordt ik als elite neergezet??? omdat mijn focus spiritueel is en verder wil kijken en zoeken? Nee ik ben geen zwart wit kijker maar verwonder mij aan alles wat er gebeurt. En als anderen mij ook zo zien volgens jou, laten die zich dan alsjeblieft melden, want dan ben ik klaar met deze website. Ben eigenlijk al onlangs in mijn hemd {onderbroek) gezet (waarom?) door onzer aller Jenne. Ik wens je succes en vooral veel wijsheid toe Anna, het moge je goed gaan op je zelf gekozen pad.
   http://youtu.be/LPELd225kSY

  9. Ho HO Anna II, Odette, niet doen, we zijn allemaal de zelfde mooie illusie toegedaan, om samen tot een betere wereld te komen, jullie staan zo dicht bij elkaar, als twee zuster sterren, jullie bedoelen het zelfde respect, liefde, harmonie, jullie zeggen het met andere woorden dat wel.
   Weet je hier kan ik verdrietig van worden, twee vrouwen uit onze hechte groep die het dan op eens onenig zijn, hoop dat mijn onderbroeken verhaal hier niets mee te maken heeft, trouwens waren alleen twee kanten pijpjes zonder midden stuk, hoop dat het niet te theatraal klinkt, maar keep cool, keep smiling and keep going in the good direction, vriendelijke groet met flowers!!!

  10. Odette,
   “Mag je best weten, dus anderen ook”, betekent niet wat jij concludeerd: “En als anderen mij ook zo zien volgens jou…”
   Ik heb het in meervoud over elitaire allesweters.
   Zoveel van dit soort teksten gelezen…
   Daarom zeg ik ook dat we hooguit als inspirators voor elkaar kunnen zijn.
   Wie het geweest is weet ik niet, je vermeld niet de bron.
   Dat het jou wat doet is oke, maar ik word er af en toe gallisch van.
   Mijn reactie is niet persoonlijk bedoeld.
   Ik ben meer het type van kort door de bocht:
   “Mooie praatjes vullen geen gaatjes.”
   “Geen woorden maar daden.”

  11. En Jenne,
   Niet treurig worden haha.
   Twee kanten pijpjes zonder middenstuk…
   Waar had ik dit eerder gelezen.
   Coz had het over een string zonder kruis 😉
   Liefs

  12. Google is toch wel een wonder, ik heb de referentie credentials van het waterverf schilderijtje kunnen traceren, een Crystalinks productie publicatie, aaaah Crystalinks, je weet wel, die hebben nog wel eens wat, tijd geleden dat ik daar geweest ben, eens even lezen, en pica’s spieken, plaatjes, Osiris, schijnt nogal belangrijk godje te zijn, getrouwd met Isis, zeker een lekker wijf, met oog mascara, zo’n Egyptische prinses met bananen mini rokje, en ezelinnen melk in haar riante bubbel badkuip, en verderop in het artikel gaat het ineens over zaad voor super slimme transhumanistische robocop mensen, dat blauwe waterverf vrouwtje onder het artikel vind ik wel erg mooi. Kom op Odette zolang je vrouw bent, en dat ben juh, is er Hopi, daar is veel aan te beleven, zonder vrouw geen Leven. Zijn we nog over strings aan het delibereren? of is het Dickens repertoire al uitgeput, begon net een beetje in de postkoets sfeer met zalig draadjesvlees aroma te komen, en petticoats, gek woord eigenlijk.. het mysterie van de chalice graal vaas, de gouden driehoek, links rechts en in het midden, net voor de hoogste punt, het brandpunt, een solar plek complexus, beetje zelfvertrouwen Odette kom op anders ga ik je ter plekke virtueel opkietelen;

   http://en.wikipedia.org/wiki/Petticoat

  13. Hyper Alert, de reis is kortstondig onderbroken, met het goedvinden van onze Koetsier Guido, zal er een vervolg reisje komen.
   Verder Petticoat, is een vreselijk uitgebreid onderwerp, elke natie had en heeft zijn eigen vertaling hier van, kom ik op terug.
   Ben een beetje moe net 200 Narcissen bollen geplant, mijn vrouw is even weg, dit als voorjaars verrassing, ’t nog steeds prachtig weer hier, Zon, geen wind en 20 a 25°, niet gek voor Octobre, groet Jenne

 4. Een ding valt me op wat ik hierbij moet vermelden, er staat vermeld dat wij de enige zoogdieren zijn die zich vorige levens herinneren, dit is niet waar, als je huisdieren hebt en je bent in staat telepatisch met ze te communiceren dan kun je er achter komen dat sommige dieren eerder bij je zijn geweest, dieren die al jaren dood zijn komen weer in je leven en laten je telepatisch zien, voelen en weten d.m.v. filmpjes en gevoel wie ze eerder waren. het is me al bij 2 van mijn katten overkomen, dus dit hier geschreven, strookt bij mij niet met mijn eigen ervaringen. Dit wilde ik hier even delen.

 5. Hallo Beste Mensen,

  Veel mensen zijn altijd vol lof over materiaal als dit.
  lee carroll en Steve Rother zijn zwaar gemanipuleerde channelings.
  Deze channelings geven mensen een goed gevoel(alles komt goed). Je krijgt weer een paar tools waar je mee aan de slag kan en natuurlijk zijn we weer eens heel bijzonder. De nieuwe tijd waar alles weer op zijn plek gaat vallen hoort gewoon bij het totale plan. Wees objectief en zeer zeker bij materiaal als dit.
  Mooie woorden die wat de ziel strelen maar waar je verder niets maar dan ook niets mee kan.

  Dit zijn kindergarden channelings.(wake up)

  In het boek Her-inneren van Steve Rother & the group op blz. 28, vraagt Steve: wie zijn jullie, waar komen jullie vandaan en van welk dimensionaal niveau zijn jullie? met als antwoord:

  Dat gaat je niet aan.
  Dat gaat je niet aan.
  Dat gaat je niet aan.

  1. Inderdaad Maurice, allemaal New Age bagger, het grootste deel van de mensheid wordt “be”channeld met reclame-boodschappen (gehersenspoeld dus)en dat werkt, dus waarom zouden deze zaken maar aan een enkeling worden doorgegeven en dan helemaal met dat taalgebruik. Ik heb ooit ergens deze spreuk gelezen, “Toen pissen plassen werd is het gezeik begonnen.”

 6. Hallo lieve hhmm beste WTK ers, wake up, a nice sunny day full of loveliness.

  Ik zelf en ook mijn dochter en zoon zijn heel visueel ingesteld, wij schilderen en tekenen als we tijd hebben, en geinspireerd zijn!

  Geen projectie tekenen, dat maakt het werk dood, en is voor een kenner met één oogopslag te zien.

  Ik raad U om eens het werk van Nicolas Stael, Russisch France afkomst, zijn werken zitten vol l’amour zegt hij zelf, verleden tijd hij heeft zich zelf van het leven benomen.

  Tweede grote artist Archile Gorky, Armeen, vol verdriet en warmte, zijn doeken in prachtige kleurschakeringen, en hele mooie vormen, ook hij zag het niet meer zitten.

  Jammer of misschien ook niet, zehebben ons gezegt en nagelaten wat ze voelden, visueel dat wel, maar er bestaat niets mooiers, kijk maar naar de prachtige grot tekeningen, waarin ze ons visueel de high 5 geven.

  Vriendelijke groet Jenne

 7. Dank voor de informatie ~
  erg fijn op de aanvulling van Agni Yoga, die
  ik al volg! Ik heb ’n vraagje; was er ’n schilderij te zien
  van Nicolas Roërich óf was dat van iemand anders ~ ik meen ’t
  ter herkennen als ’t werk van Roërich!

  Hartelijke groet,
  Wilma

  1. Wilma, denk dat U zich vergist dit is zeker geen werk van de familie Roërich.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.