Advertentie

“God is de naam, en met wie spreek ik?”


boat water grass

“2009 is een zeer kritieke springplank geworden voor de Nieuwe Mensheid. Wij zijn daarover uitermate opgewonden. Jullie evolueren en nemen de Aarde in haar geheel met je mee. Jullie evolutionaire weg heeft je blinddoeken bezorgd, om op Aarde tegen elkaar op te botsen, in onwetendheid over je bestemming of waar het echt om gaat.  

Nu jullie volledig verantwoordelijkheid nemen, wordt de Sluier van Vergetelheid ook dunner en zal verdwijnen. Jullie ontdekken dat je god bent, en dat jullie de zelfde scheppende vermogens hebben als de energie die jullie god noemen. Eigenlijk hebben jullie die scheppende vermogens elk moment van elke dag gebruikt zonder het te beseffen. Dat gaat veranderen.”

Deze regels las ik begin van dit jaar in een bericht van Steve Rother, de bijzondere man die informatie van ‘De Groep’ doorgeeft. 2009 Was inderdaad een bijzonder jaar. De sluier is voor velen ‘dunner’ geworden, we kunnen meer bij onze kosmische verbinding; de Aarde is heftig aan het bewegen-achter-de-schermen. Maar de tekst: “Jullie zullen ontdekken dat je god bent…” is misschien wel de meest krachtige in de hele channeling, die je overigens HIER helemaal kunt lezen.

En laat nou, tot mijn niet geringe verbazing, dit jaar ook het boek ‘Jij bent God’ van Gabriela en Reint Gaastra verschijnen… Wat een toeval, nietwaar…? Hebben we zo’n minderwaardigheidscomplex met z’n allen, dat we het niet kunnen geloven dat deze ‘stelling’ waar is, of zijn we zo gebrainwashed met het beeld dat ‘De God’ helemaal buiten ons staat? Maar draai het gewoon eens om, ‘Waarom zou het niet zo zijn?’… Neil Donald Walsh heeft al veel pionierswerk gedaan, met zijn ‘Gesprekken met God’, maar tóch..

Kortom, werk aan de winkel. Voor jou en voor mij. Gelóven in onszelf, geloven in God.. hahaha.. Lees verder in de onderstaande boekrecentie van het boek van Gabriela en Reint. Wellicht is het mooi in dit kader af te sluiten met de 3 geheugensteuntjes waarmee de Groep van Steve Rother ook altijd besluit:
X

“Bejegen elkaar met het grootste respect.
Voed elkaar wanneer je er kans toe ziet.

Speel goed samen.”

x

* * *

x

Recensie ‘Jij bent God’

door Johannes Kunst © december 2009

x

In de telefoongids op internet staan 24 mensen met de achternaam ‘God’. Blijkbaar woonde er in Nederland al spiritueel hoog ontwikkelde mensen toen op bevel van Napoleon de achternamen werden ingevoerd. “Mijn naam is God, aangenaam, en wie bent u?”

De cover van het nieuwe boek van Reint & Gabriella. "Jij bent God"
De cover van het nieuwe boek van Reint & Gabriella. “Jij bent God”

‘Jij bent God’ Is de opmerkelijke titel van de laatste publicatie van Gabriela en Reint Gaastra-Levin. Een vervolg in de bijzondere reeks publicaties met spirituele openbaringen over de mens, de mensheid en het universum. In ‘Jij bent God’ worden een aantal eerder beschreven thema’s, zoals het openen van het hart en het belang slachtoffer- en daderrollen, verder uitgediept.

Deze openbaringen behandelen de relatie van de Goddelijke mens met zichzelf. Het helen van deze relatie blijft een hoofdlijn en dit boek geeft de lezer veel nieuwe inzichten op dit punt.
Ook is er een sectie gewijd aan de relatie van de Goddelijke mens met de wereld. Hierin komen een aantal zeer actuele onderwerpen aan bod zoals de wereldwijde kredietcrisis, maar ook ‘onze’ evolutie, die volgens de Meesters een spiritueel gestuurd proces is, dat meer subtiele kanten heeft dan tot nu toe wordt aangenomen.

Evolutie is een gevoelig onderwerp
Als gevolg van het Darwin-jaar 2009 staat dit onderwerp veel in de belangstelling. Een hangijzer in dit debat is de rol van een God of Schepper in de evolutie. Hierover zegt het boek dat God zowel de drijvende kracht achter de Schepping is als de Schepping zélf.

Zoals de titel al zegt, hebben wij bovendien zelf de God-kracht en spelen daarmee een scheppende rol in onze eigen evolutie. Nog een actueel onderwerp is de klimaatverandering. In het verlengde hiervan komt de relatie van de mens met Moeder Aarde aan de orde, aangevuld met oefeningen en gebeden voor het helen van deze relatie.

Moeder Aarde
Onze huidige samenleving heeft in de relatie met Moeder Aarde een grens bereikt, die een andere houding ten opzichte van elkaar en onze leefomgeving tot een dringende noodzaak maakt. Waar het nu volgens de Meesters op aankomt, is het openen van ons hart naar een hoger niveau van liefde en eenheid. Wanneer we deze liefde als het organiserende beginsel van ons persoonlijke en maatschappelijke leven neerzetten, dan zijn we in staat om een nieuwe wereld te scheppen: Een wereld met meer respect en erkenning voor elkaars kwaliteiten en bestaansrecht. Een ‘grote transformatie’ waar we aan toe zijn en waar we allemaal sterk naar verlangen.

Om deze persoonlijke en maatschappelijke transformatie tot een goed einde te brengen zijn de kwaliteiten communicatie en spiritueel leiderschap onontbeerlijk. Deze onderwerpen staan als laatste twee secties in het boek.

Gabriella en Reint Gaastra
Gabriella en Reint Gaastra

In deze tijden van crisis en door het ineenstorten van het kapitalisme ontstaat er ruimte voor maatschappelijke vernieuwing. Het vereist moed, leiderschap en communicatie om deze uitdagingen te benutten. Sommige mensen en landen nemen hierin de leiding. Zoals president Obama in de Verenigde Staten, die met zijn regering een duidelijke boodschap van eenheid en verzoening in de wereld brengt. Er is veel werk te doen en het is ook nodig dat we de toekomstige wereld samen vormgeven.

De Meesters winden er geen doekjes om en wijzen ons erop dat naast onze leiders wij allemaal een bijdrage dienen te leveren. Wij zijn immers God, en dat brengt ook de nodige verantwoordelijkheden met zich mee.

Een ander land dat een leidende positie in de wereld inneemt is Nederland. De Nederlandse samenleving is in vergelijking met andere landen verder ontwikkeld. Basisbehoeften als voedselvoorziening, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg zijn in principe voor iedereen geregeld.

De posite van Nederland
Hoewel er de laatste tijd ook afbreuk plaatsvindt van de verzorgingsstaat en Nederland zich moet aanpassen aan de wereldwijde economische omstandigheden. Het boek vertelt ons dat Nederland een voorbeeldfunctie heeft als land dat ‘nadrukkelijker voor de kracht van de liefde van het hart gaat staan’. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Apeldoorn op Koninginnedag 2009 wordt uitgelegd hoe wij hier met meer mededogen en acceptatie naar kunnen kijken. Vanuit een spiritueel perspectief heeft de aanslag het karakter van een inwijdingsritueel gehad voor Nederland, hoe pijnlijk de gebeurtenissen ook zijn voor alle betrokkenen.

Het boek ‘Jij bent God’ is al met al een bijzonder verrassend en inspirerend boek. De meesters zijn in staat om via het medium Gabriela Gaastra-Levin een aantal diepere inzichten door te geven over en in onszelf en in de huidige situatie van de wereld. Dit boek biedt de lezer naast inspiratie ook vertrouwen in een nieuwe toekomst, die voor ons binnen bereik is. Een samenleving gebaseerd op liefde, gelijkwaardigheid en respect. We moeten er samen wel wat voor doen en niet wachten op ingrijpen door God. Dat zijn we namelijk ook zelf, zoals we nu allemaal weten.

‘Jij bent God’ 246 blz – ISBN 9789080747845

Uitgeverij Follow Your Heart – Apeldoorn

145 gedachten over ““God is de naam, en met wie spreek ik?”

 1. @irma ik kan me helemaal vinden in jou comment.Ik vind Obama helemaal geen president van eenheid en vrede .Maar misschien wordt hij het zodra hij zich kan loswerken van de elite

 2. Dat is precies mijn gevoel Irma!! Maar lees nog eens de reading van Mutwa over Obama hier op de site.
  Hij is dualiteit in persoon. Neiging om door te slaan, met een goed hart. Net een mens dus.. hahahaha..

 3. @janee, ik ken dat filmpje. De bijbel laat ons meer zien (in code) In 1998 de bijbelcode gelezen en wacht nog steeds op een vervolg. Overigens zal de laatste wereldleider eerst 7 jaar vrede geven en dan pas zal het ware gezicht naar buiten komen. Overigens heb ik bij Obama geen slecht gevoel, in tegenstelling tot Bush. Hem wordt verweten de koers van Bush voort te zetten maar is hij het of is hij een marionet. Hebben jullie gezien hoe oud Obama is geworden in dat ene jaar? Even in het klein denken nu, ik ben 6 jaar hoofd van een opleiding geweest en moest beleid uitvoeren waar ik niet achter kon staan en raakte daardoor steeds verder van mijzelf verwijderd. Om die reden heb ik een stap terug gedaan, dat was wel moeilijk want dat betekent loslaten van Ego. Ik ben nu weer mijzelf en ook nog eens een veel leukere moeder geworden zoals mijn zoon dat zegt. Er is altijd baas boven baas:-) Van vrijheid is steeds minder sprake wanneer je hoger op de ambitieuze ladder stijgt. Hoe moet dat dan zijn voor de president van Amerika die misschien wel is begonnen vanuit goede intenties?

 4. Nu ik toch bezig ben (en wie weet wat mijn opmerking voor gevolgen heeft:-)) Osama Bin Laden is volgens mij slechts een vrijheidstrijder maar krijgt de zwarte piet toegespeeld. Ook bij hem krijg ik niet het gevoel dat hij slecht is en wordt hij gebruikt om de werkelijke toedracht van o.a. 911 toe te dekken.

 5. @Kritisch
  Change niks ervan zijn hele benoemde staf wall street boys wat mogen we daar van
  verwachten? P.s heb je me linkje nog gezien over de farao vreemd he.
  Mocht het waar zijn dan wil wel zeggen dat de bijbel gelijk heeft.
  Dat aan het einde der tijden de goden terug keren naar de aarde wat ik in ieder geval wel weet dat de kloon technologie hier toe in staat is.

 6. @janee, wow: die foto’s zijn wel heel bijzonder. Was er ook niet een vergelijking tussen Michael Jackson en een Egyptische Koning? Ik was eigenlijk erg benieuwd naar het autopsierapport van Michael Jackson mede door de opmerking van Liza Minelli….. “De mensen houden nu nog allemaal van Michael maar wanneer het autopsierapport van Michael bekend wordt, zullen veel mensen geschokt zijn”. Zij had gedronken maar zijn mensen dan niet heel erg eerlijk? Was hij een mens of werd bij hem zijn reptielafkomst misschien al vroeg duidelijk? Ging daardoor zijn huid verloren? Ik heb steeds gedacht dat Michael Jackson niet (meer?) menselijk was.

 7. Hij kan inderdaad de anti-christ zijn die eerst mensen zand in de ogen strooit door 7 jaar vrede te geven en vervolgens toeslaan. Een vreemde opmerking van hem vond ik dat hij de wereld kernwapenvrij wilde hebben. Hoe dan? Om zo gemakkelijk binnen te kunnen vallen? Daarnaast ben ik erg gevallen over de mogelijkheid van Amerika inzicht te hebben in onze bankgegevens van zowel nationaal als internationaal bankverkeer. Niet dat ik iets te verbergen heb maar het gaat niemand wat aan en zeker de Amerikanen niet. Ik hang er tussen in waarbij ik vooral blij was dat een Amerikaanse president nu eens een mix was en dat gaf mij hoop voor de toekomst, in dit geval voor mijn zoon:-)

 8. @janee, wat zie (of hoor je) je in het filmpje met van Kooten? Volgens mij wil je er een boodschap mee overbrengen… Ik zie wel zijn tong naar buiten komen terwijl hij praat:-)

 9. @kritisch en allen
  Dat bankgebeuren is een voorbereiding in het kort gezegd een mens zonder het merkteken van het Beest kan niet meer kopen of verkopen.
  Maar wat ik eigenlijk veeeeeeeeeeeel belangrijker vindt dit alles lang geleden voorspeld zeer accuraat daar kan ik niet omheen is de belofte dat Christus terugkeert hoe denken jullie hierover.

 10. @ wel Janee, wat wij nu zien in de wereld is terug te vinden in Openbaring uit de Bijbel. Ik heb mij altijd erg verzet door mijn opvoeding, heb mij begeven op het pad van de andere kant; heb mij bezig gehouden met occulte zaken en doe dat eigenlijk nog (tarot) maar krijg steeds meer het idee dat ik het pad naar links heb genomen waar rechts de juiste keuze is.

 11. Ik heb gehoord dat Obama tijdens de eerste breefing door Bush, net nadat hij de verkiezingen had gewonnen, moest overgeven. Zo beroerd werd hij door alles wat hij van Bush hoorde. ALS dat waar is, dan pleit dat voor Obama, maar ja, hoe verifieer je zoiets?

 12. goh,

  toch opvallend dat terwijl we ons bevinden in een mogelijkheid om te reageren op een verondersteling dat we god zijn (wat nogal een aanname is indien je religieus getint ben en dardoor toch wel voer voor discussie) via omwegen terecht komen in een afdeling conspiracy met behulp van reptilians en satan die mj als afgevaardigde naar ons toe gezonden zou hebben en mogelijk iets verder in het vervolg van deze discussie dat ook god nog betwist gaat worden om zijn werkelijke intenties met de mensheid…….

  Hallo mensen ik ben god….u ook????

  laten we de reptilians verwijzen naar infowars.com en satan naar de bijbelstudie avonden michael naar de prive an ons richten op de topic.

  groetjes een mede-god

 13. @god,
  Kunt u ons alstublieft vergeven? Het is mijn schuld. Mijn eerste reactie was weliswaar niet helemaal off topic, maar het had inderdaad niets te maken met de boodschap van het artikel (al heeft het wel e.e.a. aan het Licht gebracht). Ik hoop dat mijn kansen op de Hemel nog niet helemaal zijn verkeken. Wees aub genadig!

 14. Tja die codex ook dat nog maar alles wel serieus blijven nemen en veel lachen want lachen is gezond daarin voelen we liefde en dat is goed voor ons immuunsysteem want om het koningshuis aan tevallen met een autotje dat werkt niet

 15. @ God

  Wel ik heb ‘U’ weg al reeds begrepen met engelen gezang, alleen al die anderen die nog zo vast zitten in hun weerspiegeling in Dualiteit van het snappen van het leven, willen zelfs niet tot eengezindheisbewustzijn toe treden.

  “EENHEIDSBEWUSTZIJN
  HET ZIEKTE, ONGELUK EN LIJDEN VAN DE MENS ZIT NIET IN HET ONDERBEWUSTZIJN OF
  HOGERBEWUSTZIJN MAAR IN HET VAAK EXTREME GEVECHT (TWIJFEL) TUSSEN DEZE TWEE
  ONBEWUSTE CREATIES BINNEN EN BUITEN DE MENS ZELF DIE RESULTEREN IN ONVERWERKT
  VERLEDEN DAT ZICH IN DE TOEKOMST BLIJFT HERHALEN.
  BESEF DAT ER ZONDER HOOGMOED GEEN DEEMOED EN ZONDER DEEMOED GEEN HOOGMOED
  ETC. BINNEN EEN SCHEPPING KAN BESTAAN.”

  Hier is steeds dus ook de monoloog gaande tussen goed en kwaad, zwart en licht, onderbewustzijn en verlichtbewustzijn, verdichtheids obsesie en verlichtzijns obsesie en of beiden te gelijk aan gaan, nee integendeel niemand die blijkbaar kan loslaten!

  Dank ‘U’ God voor het verkregen inzicht !

  & Breng die Johan Oldenkamp eens in balans !

 16. @god
  Gisteravond (nacht dus eigenlijk) kon slecht de slaap vatten, omdat ik me realiseerde dat mijn voorgaande reactie off topic was, deze keer zelfs helemaal. En om het nog erger te maken is ook deze reactie wederom off topic, net als de volgende trouwens …

 17. Inderdaad, al weer off topic. Met de balans, waar Paul zich terecht wat zorgen om maakte, is het gelukkig weer helemaal goed. Maar mijn zondige gewoonte om off topic te blijven reageren vraagt om een welgemikte blimsemflits, als u het mij zelf zou vragen.

 18. @Johan Nou die Bliksemflits die komt niet, want wat je verwoord klinkt als zware christelijke conditionering.
  Wij zijn geen zondaars die om genade moeten smeken. wij zijn autonome wezens met scheppende krachten.

 19. Zakken die hierboven staan besproken inclusief reptois en royals, vind ik niet off topic.

  Je zou maar in de kerk komen bieden, komt er Jezus aan, die een heel preek gaat houden over beatrix, NO Wonder Dat kerken leeg lopen.
  Schokkerend gelul over beatrix als de uitverkorene.

 20. @Lianne

  Ik krijg steeds een onbewuste associatie met nachtelijke activiteiten als ik jouw reacties lees,… maar gelukkig weet ik dat ik het ben! 😉

  groetjes
  (zwaar off-topic God, ik zal alvast de cilice monteren)

 21. hahhahahhaha ja jerry, als ik mezelf terug lees kan ik me er iets bij voorstellen hahahahahahaahah maar ja ben gewoon Lianne hè
  (eerst 10 zweepslagen(whoehaaaa),dan pas de cilice!)
  groetjes Lianne

 22. Wilt u dit misschien ook even lezen? Hou tevens rekening met problemen op deze site wanneer er teveel gepubliceerd wordt, waarvan onze machtshebbers niet willen dat u het weet….

  wilthttp://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=512475

 23. @ OFF-Topic Johan

  Als je nakijkt aan de tijd waarop ons beide stukje is geschreven, hield God ons allebei on-topic wakker afgelopen nacht, de on-topic zal wel voor goede zaken ter handen zijn geweest, anders zullen we de rest van de dag maar off-topic in rust in bedje blijven liggen.

 24. Ik wil graag reageren op de discussie over het spirituele belang van de gebeurtenissen op koninginnendag in Apeldoorn. Ik woon zelf in Apeldoorn, ben gelukkig niet rechtstreeks betrokken of dicht bij het drama geweest. Maar de gevolgen van het drama in Apeldoorn zelf zijn toch eigenlijk naar mijn idee wel positief te noemen (behalve voor de slachtoffers en nabestaanden, natuurlijk). De inwoners hebben toch een soort gezamenlijke verwerking doorgemaakt na die tijd, maandenlang heeft het zo’n beetje elk gesprek beïnvloedt. Sindsdien merk ik dat de mensen over het algemeen minder stug en gesloten zijn en er zelfs vaker gedag gezegd wordt op straat. De sfeer is positiever en mensen glimlachen wat vaker. Alhoewel het natuurlijk jammer is dat er zoiets heftigs voor nodig is om een omslag te bewerkstelligen, denk ik wel dat het in Apeldoorn gewerkt heeft en nog doet.

 25. Volgens mij is Apeldoorn gewoon in scene gezet. Hoe maak ik het volk bang en zet het koningshuis op een nog hoger podium…. Wel eens over nagedacht? Nooit uitgevonden waarom de stakker het deed he… Hij zal wel gestoord zijn geweest, de creep… Wat zijn een paar mensenlevens voor het volledige vertrouwen van het volk in een stel bandieten waard, in de ogen van die genocideplegende bandieten? zip ja, 0, nada!
  Maar dat is natuurlijk weer complotdenken en daar kunnen wij brave NL-ers niet tegen.

  1. Ook ik denk dat de “aanslag” in scene is gezet en dat daar de RVD bij betrokken was. De populariteit van ons zogenaamde koningshuis (zogenaamd: want ze bezitten geen druppel oranje-bloed) was zeer laag en daarom moest er iets ondernomen worden om dat weer wat op te vijzelen. Karst was volgens zijn ouders een rustige jongen die zoiets nooit zou doen. Er is geen lijkschouwing uitgevoerd en verder werd de zaak doodgezwegen. De “oranjes” hebben, behalve dat ze het Nederlandse volk uitzuigen, dus ook bloed aan hun handen. Maar dat hadden ze al lang.

 26. @Lunik en Irma

  Ikzelf denk van niet, of in ieder geval niet met de intentie onschuldig publiek te treffen. Op de plek waar de auto door de hekken ging, mocht eigenlijk geen publiek staan en de mensen die er stonden, stonden er ook pas net. Daarvoor waren er mensen weggestuurd.
  Maar ik heb ook wel angstaanjagende verhalen over mind control en zo gelezen, dus ik sluit het ook niet uit.
  Hoe dan ook heeft het een saamhorigheid gecreëerd die er voorheen niet was.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.