Advertentie

Grote levensvragen besproken met Michael Roads..


 

Michael Roads is in Nederland geen onbekende meer. Zijn boeken zoals ‘Gesprekken in de natuur’ en ‘Een met de natuur’ waren uiterst succesvol en ieder jaar komt hij naar Nederland voor retraites. Michael Roads is een zelf-gerealiseerde mens die de wereld rondreist. Hij weet, leeft en onderwijst de Waarheid die uit zijn mond opgetekend van een verpletterende eenvoud is.

Irene Pielich heeft in Nederland een stichting opgericht die zijn werk ondersteunt. Stichting The Roadsway Nederland. Van haar is het onderstaande interview met Michael Roads. Een prachtig gesprek over de onderliggende waarheden en Waarheid in onze levens. Dit is de inleiding van Irene bij het gesprek:

“Ik weet dat je een heel wijs Lichtwezen van Liefde bent en dat je vanuit een hoger perspectief naar de wereld en zijn kwesties kijkt. Daarom wil ik je vragen om jouw zienswijze te geven over een aantal onderwerpen die veel mensen tegenkomen of waarvan zij zich afvragen wat het grotere perspectief ervan is. Wil je ons meer vertellen over de volgende onderwerpen?”

* * *

x

Vragen aan en antwoorden van Michael Roads.

november 2010 © MichaelRoads.nl

x

Reïncarnatie
Wat is het doel van reïncarnatie? Hoe leren wij als zielen en bestaan ‘soul mates’ werkelijk?
Op dit moment reïncarneren er op aarde veel kinderen met een vorm van autisme. Voor ouders en school is het een grote uitdaging om hen passend onderwijs te kunnen geven. Kan je me meer vertellen over het grotere perspectief en waarom deze kinderen nu incarneren?

Michael:

Ons lichaam is de huidige verblijfplaats van onze oneindige Ziel, ‘Infinite Consciousness’

Eerst moet je begrijpen dat we allemaal onsterfelijke Wezens zijn. Wij ervaren geen dood. Elke persoon is een ziel met een lichaam, geen lichaam met een ziel. En de ziel die we zijn, is onsterfelijk. Reïncarnatie is simpel gezegd het telkens opnieuw bezoeken van de aardse realiteit, keer op keer, in één lange alsmaar doorgaande les. Dit is hoe zielen leren en dit is het doel van reïncarnatie. We hebben een zielengeheugen dat heel anders is dan ons fysieke geheugen in de hersenen.

Het lichaam is driedimensionaal, maar de ziel is van een hogere dimensie en daarom zijn we daadwerkelijk multi-dimensionale Wezens. Als bezielde Wezens hebben wij wat we soul mates noemen, maar deze term dekt niet de werkelijke lading. Wanneer Liefde groeit in een ziel zal de neiging om van één of slechts een paar mensen te houden minder worden, terwijl het vermogen om alle Wezens lief te hebben zal groeien. Maar zelfs dan kunnen twee zielen ervoor kiezen om een hoger niveau van samenzijn te delen.

Wat betreft jouw vraag met betrekking tot een toename van autisme bij kinderen, dat is nogal een gecompliceerd probleem. Eigenlijk zijn dit zielen met een hogere trilling of frequentie dan mogelijk voor hen is om in stand te houden binnen onze huidige Aarde energie. Dit betekent dat wanneer deze zielen incarneren, zij vaak niet in staat zijn om met de verdichting van energie of de lagere trilling om te gaan.

Dat is ook de reden waarom het zo’ n diepgaand effect op hen heeft wanneer we simpelweg van hen houden. Wanneer ze omgeven worden door Liefde wordt de trilling rondom hen hoger en velen kunnen dan herstellen van de meer dramatische effecten van hun staat van zijn. Dan kunnen de geweldige kwaliteiten die zij hebben zichtbaar worden. Zij hebben onze Liefde nu nodig: en het is zeer waarschijnlijk dat wij hun Liefde in de nabije toekomst nodig zullen hebben.

Familiesituaties
De laatste 10 jaar spelen er veel problemen rondom echtscheidingen, familie drama’s, criminele kinderen, etc. Waarom nu? Kun je daar wat licht op laten schijnen?

Michael:
We zijn op weg in een periode waarin twee stromen van menselijke energie uit elkaar aan het bewegen zijn. Gedurende eeuwen en eeuwen hebben alle extremen van menselijke expressie zich geuit binnen één zo’n stroom van energie en hier komt nu een eind aan. Eén stroom van deze uiting van energie is negatief, de andere positief. De polariteit hiervan is aan het veranderen. Jammer genoeg reageert de grote menselijke massa nog altijd vanuit boosheid …. en houdt die boosheid vast.

Hetzelfde geldt voor kritiek en voor honderden andere negatieve energievormen. Een minderheid heeft geleerd te vergeven, te accepteren, te tolereren en niet te oordelen …. en Lief te hebben. Deze twee energie stromen zijn uit elkaar aan het bewegen, elk naar zijn eigen bestemming. Er is geen ‘verloren’ of ‘gered’. Geen ‘gelijk’ of ‘ongelijk’ . Geen ‘goed’ of ‘slecht’. Er zijn alleen keuzes en de oogst van levens vol keuzes.

In de negatieve energiestroom is een toename te zien van familie drama’s, echtscheidingen en boosheid in al zijn vele vormen. Er is steeds meer agressie, ruzies en gevechten in buurten en op scholen, heftige meningsverschillen, zwartmakerij tussen politici onderling, etc. Waarom nu? Omdat ‘Chaos’ aan het toenemen is.

Gezondheid
Wat is de zin van ziekte? De gezondheid van mensen in Europa is alweer enkele jaren aan het afnemen. Volgens sommige mensen komt dit door de vervuiling van ons voedsel en ons milieu. Kan je ons een groter perspectief hiervan geven?

 

Michael:
Ziekte heeft geen enkele zin! We zijn geboren om gezond, vitaal en energiek te zijn. Onze relatie met ons zelf bepaald onze relatie met het leven; en dit wordt gereflecteerd in onze fysieke, emotionele en mentale gezondheid. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is het volgende, en veel lezers zullen dit niet leuk vinden: al onze gezondheidsproblemen zijn door onszelf gecreëerd, door de manier van omgaan met onszelf.

Als je onvoorwaardelijk van jezelf houdt ben je niet ziek. Dit geldt voor iedereen, inclusief ikzelf. In geen enkel ziekenhuis sterft iemand aan terminale Liefde!

Houden van wie je bent, houden van met wie je bent en van wat je aan het doen bent – constant – is de weg naar een perfecte gezondheid. Elke innerlijke onbalans leidt tot dis-ease (note vertaler:  ‘disease’ = ziekte, en met een streepje ertussen betekent dit letterlijk vertaald ‘on-gemak’; de woordspeling in het Engels, gaat niet zo treffend op in het Nederlands, beter zou ‘onbalans’ dan zijn.). Dis-ease / ziekte is het tegenovergestelde van harmonie. Wanneer je volledig in harmonie bent met jezelf, ben je niet ziek.

De mensheid is niet in harmonie met zichzelf, met anderen en met het leven. Tel hierbij op het gegeven dat Chaos aan het toenemen is en je hebt een gigantische, immer stijgende hoeveelheid zieke mensen. Chaos is niet de oorzaak van ziekte, maar chaos leidt elk mens wel extra krachtig in de energetische richting die ze toch al opgaan. Dus wanneer je over het algemeen kritisch en negatief bent, dan zal dit versterkt worden. Ben je over het algemeen dankbaar en Liefhebbend, dan zal dat versterkt worden. Door hoe we leven, maken we onze keuze. Maar dat is geen intellectuele keuze. De enige keuze die we maken is door hoe we ons dagelijks leven leven.

Emoties
Kun je advies geven over hoe met emoties om te gaan? Het is me opgevallen dat wanneer je je verdiept ineen behoefte of emotie (mindfullness/bedachtzaamheid) er achter de emotie uiteindelijk pijn of angst ligt. Volgens Boeddha is dit waar iedereen aan lijdt. Kan je uitleggen hoe we om kunnen gaan met dit diepe pijn en lijden?

Michael:
Eenvoudigweg door van jezelf te houden. Van jezelf houden is de remedie tegen alle emotionele problemen en betekent het einde van pijn en lijden. En de realiteit is: pas wanneer we die plaats van onvoorwaardelijke Liefde bereiken, zal pijn en lijden ten einde komen. Ik zou een boek kunnen schrijven over dit onderwerp en uiteindelijk komt dat toch neer op één Waarheid – Liefde is de enige remedie om van het lijden af te komen. Maar vergeet niet dat Liefde geen emotie is; Liefde is de kracht van het scheppen. Wanneer je werkelijk van jezelf houdt, herschep je jezelf en het lijden zal daar geen onderdeel van uitmaken!

Christus bewustzijn op Aarde
Op dit moment zijn er veel boeken over de Aquariustijd die in 2012 zal beginnen. Die boeken gaan over het Christus Bewustzijn op Aarde wat is gebaseerd op onvoorwaardelijke Liefde. In jouw boeken heb je het ook over Onvoorwaardelijke Liefde en jouw 5 daagse Intensives hebben als doel de deelnemers te laten ervaren wat Onvoorwaardelijke Liefde is. Kan je iets meer vertellen over jouw doel hier op aarde?

Het Christusbewustzijn manifesteert zich op Aarde; Liefde zal het enige antwoord zijn!

Michael:
Toen ik aan Caroline vroeg wat mijn doel hier op aarde is, antwoordde ze: “Getrouwd zijn met mij!” . Dat klink niet gek moet ik zeggen. Maar even wat serieuzer; mijn doel is een virus te verspreiden onder zoveel mogelijk mensen die er vatbaar voor zijn. Het virus wat ik verspreid is het Liefdes virus. We zijn op weg in een periode van Grote Verandering. De enige factor die werkelijk een groot verschil kan uitmaken in hoe we deze periode zullen ervaren, is er doorheen te gaan met een Liefdevolle benadering. Dat is het doel waaraan ik mezelf verbonden heb.

Om zoveel mogelijk mensen te helpen naar een staat waarin ze werkelijk van zichzelf kunnen houden. Het is weer dezelfde opzet: Houden van wie ik ben, Houden van met wie ik ben, Houden van wat ik aan het doen ben. Wat we weten doet er niet toe. Wie we zijn doet er niet toe. Wat er wel toe doet is onze staat van Bewustzijn. Gedurende de Grote Verandering zal het bewustzijn van angst een heleboel hebben om bang voor te zijn.

Het bewustzijn van verwarring zal veel tegenkomen om verward van te raken. Het bewustzijn van boosheid zal van alles ontmoeten om zich kwaad over te maken. Enzovoort. Het Bewustzijn van Liefde zal veel hebben om van te houden. Waar we op focussen -door onze manier van denken, hoe we omgaan met onze emoties en hoe we leven- is waar onze energie naar toe gaat. Liefde is het enige antwoord.

Realisatie
In 1986 had je de realisatie dat Alles Een is. Onder andere in het Oosten hebben de Boeddhisten het over ‘Verlichting’. In Nederland heb ik gezien dat mensen vaak denken dat deze staat van bewustzijn het eindpunt is, waarna je voor altijd blij en gelukkig voelt. Kan je ons wat meer vertellen over deze staat van bewustzijn, hoe jij het ervaart en wat erop volgt?

Michael:
Verlichting is geen fysieke realiteit, hoewel het het fysieke diepgaand beïnvloed. Verlichting heeft plaats in het eeuwige moment; een tijdloze sfeer. Juli 1986 was het lineaire moment van mijn Verlichting. In het begin dacht ik dat de top van de berg bereikt had, maar na een paar jaar kwam ik erachter dat ik op het Plateau van Verlichte Contemplatie zat. Veel verlichte mensen sterven daar!

Toen wist ik dat er geen bergtop was. En ik realiseerde me dat er maar een ding gebeurt was, namelijk dat ik geslaagd was voor de menselijke kleuterschool. Ik had nog 7 klassen voor de boeg, net als op school en ik bevind me nu in de 4e klas en hou van mijn leven.Vanuit de ene klas kan ik totaal niet bevatten wat de volgende klas voor me in petto heeft, maar terwijl ik leer en groei gebeurt het.

Blijheid wordt overgewaardeerd en verkeerd begrepen. Blij zijn is verbonden met niet blij zijn, het zijn elkaars tegenpolen. Zolang je het leven van de polariteiten leeft ben je overgeleverd aan de grillen van emoties en verlangens. Wanneer je de plek bereikt waar de polariteit eindigt….zullen Vrede en Vrijheid de overhand nemen. Blijheid is de persoonlijke schaduw van Vreugde. Vreugde komt recht uit de ziel.

Natuurwezens en engelen.
Toen ik een kind was, voelde ik me meer verbonden met de geest van de natuur. Nu kan ik soms de essentie voelen van een boom of dier. Maar jammer genoeg heb ik nog nooit een natuur wezen gezien. Nou ja, ik weet dat alles zijn eigen moment van onthulling heeft. Zou je mij (en waarschijnlijk ook anderen) advies kunnen geven over hoe we meer in contact kunnen komen met de geesten van de natuur? Over natuur wezens gesproken, ik voel trouwens wel engelen in mijn leven. Kan je meer vertellen over het doel van engelen in ons leven? En kan je iets meer vertellen over het grotere perspectief met betrekking tot hun bestaan en doel als wezens?

“Het heeft me 15 jaar gekost om door het membraan te gaan wat de fysieke wereld van de metafysische wereld lijkt te scheiden.”

Michael:
Ik verwijs je om te beginnen in ieder geval naar Door de ogen van Liefde, (Through the eyes of Love)boek 1 en het nieuwe boek 2. Wanneer we de fysieke natuur zien, zien we feitelijk de fysieke reflectie van een grotere metafysische realiteit.

Ik weet het, wanneer je dit leest zul je de woorden wel kunnen begrijpen maar of je begrijpt wat ze werkelijk betekenen….ik vermoed van niet. Het heeft me 15 jaar gekost om door het membraan te gaan wat de fysieke wereld van de metafysische wereld lijkt te scheiden.

15 Jaar om de Golf van Afgescheidenheid tussen die twee werelden te overbruggen, en toen ik de overkant eindelijk bereikt had, kwam ik erachter dat deze Golf van Afgescheidenheid niet bestond! En toch is er geen andere weg. Het metafysische gaat altijd vooraf aan het fysieke. Wij zijn metafysische wezens maar onze spiegel reflecteert alleen het fysieke. Snap je dat?
Zoals het in de natuur is…zo is het ook voor ons mensen! Natuur geesten zijn Natuur Wezens die geen fysiek lichaam nodig hebben: zij hebben geen fysieke incarnatie. Hun werk en vreugde is met de natuur. Zonder natuurgeesten zou er geen fysieke natuur zijn. Het ene zonder het andere is even onmogelijk als een fysiek lichaam zonder een ziel.

Op een vergelijkbare manier zouden mensen in hun fysieke lichaam het stoffelijke leven onmogelijk vinden zonder engelen met hun niet fysieke lichamen. Onze innerlijke groei is ook hun innerlijke groei. Op een bepaalde manier zijn wij 2 aspecten van een menselijk bewustzijn.

Engelen zijn geen mensen, maar ja, in de Waarheid zijn mensen ook geen mensen. We zijn zielen, net als engelen. Engelen en mensen werken samen, mensen op een fysiek niveau, engelen op een hoger metafysisch niveau. Mensen hebben een volkomen vrije wil, engelen niet. Zij volgen de wil van de Liefde. Wij kunnen voor Liefde kiezen…of niet! En wanneer we dit wél doen, lopen we hand in hand met engelen.

Michael, bedankt bedankt. Bedankt!

Met liefde,

Irene Pielich

Irene Pielich heeft in Nederland ‘Stichting The Roadsway Nederland’ opgericht die het werk van Michael Roads ondersteunt. Deze stichting bestaat sinds 11 maart 2009 en mede-organisator is André Koggel. Irene houdt zich bezig met alle organisatie, contact met de deelnemers en administratie. André doet de website en onderhoudt deze. Daarnaast ondersteunt hij de stichting met zijn commerciële inzichten en andere hand en span diensten.
X

x

Hier (.pdf) een sfeerimpressie van Michael’s nieuwste boek:
‘Door de ogen van Liefde’

x

2 gedachten over “Grote levensvragen besproken met Michael Roads..

 1. betrekking tot een toename van autisme bij kinderen, dat is nogal een gecompliceerd probleem. Eigenlijk zijn dit zielen met een hogere trilling of frequentie dan mogelijk voor hen is om in stand te houden binnen onze huidige Aarde energie. Dit betekent dat wanneer deze zielen incarneren, zij vaak niet in staat zijn om met de verdichting van energie of de lagere trilling om te gaan.

  Wanneer wij als zielen naar de aarde komen dan kunnen wij nooit een hogere trilling mee krijgen dan noodzakelijk is.
  Anders waren er velen lichtwezens engelen en Meesters nu onder ons zo als in het verleden dit het geval was.
  Autisme heeft onder meer te maken met vaccinatie`s
  waardoor de autist vaak niet geaard is en uiteindelijk al zijn gevoel in zijn hoofd zit, probeer maar eens een autist aan zijn hoofd te zitten dit ervaart hij als niet fijn omdat al zijn gevoel letterlijk in zijn hoofd zit en daardoor ook overgevoelig is geworden.
  wat zij wel nodig hebben is steun en veel liefde.
  Je kan ook evtueel Bloesemremedie`s gebruiken om hem/haar weer geaard te krijgen zodat er meer rust komt binnen zich zelf.
  Maar dit is maar een kleine greep uit de totale autist want er zijn veel meer oorzaken die lijden tot autisme, maar zeker geen te hoge trilling.

  1. zoals zovelen weten dat deze kinderen met een hogere frequentie naar de Aarde zijn gekomen, is het ‘sommige’ eraan gelegen zéker déze kinderen niet de Aardse frequentie te laten verhogen..
   Binnenkort in de VS, verplichte vaccinaties, ouders het gevang in omdat ze niet laten vaccineren. 16 ‘jabs’ in 1,5 jaar tijd, vanaf de geboorte..!!

   Dat van die bloesemremedies klopt en dat is een heel fijn gevoel..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.