Advertentie

Heftige informatie van Montague Keen..!


Over Montague Keen en zijn vrouw Veronica schreven we een paar weken geleden al een artikel, waarbij ze de informatie plaatsten, die Montague Keen doorgaf van de ‘andere kant’.. Een kant die in onze ogen steeds meer ‘naar ons toe’ lijkt te komen; hetgeen feitelijk betekent dat het gordijn, of ‘The Veil’ dunner wordt. De afscheiding die de Aarde heeft gesepareerd van de rest van onze Kosmische verbindingen.. De berichten van Montague Keen bevestigen deze berichten.
 x
Heb je nog geen notie wie Montague Keen is, of beter: ‘was’, hier op Aarde, dan raden we je aan om even de ESSENTIËLE achtergrondinfo te lezen van zijn Aardse leven, in liefdevolle relatie met zijn partner/echtgenote Veronica. HIER vind je dat artikel, met zijn doorgeving van 28 januari erbij. Veronica channelt de berichten die Montague om de paar dagen doorgeeft en waarvan we er hieronder de laatste 2 op de site plaatsen.
x
Een Ziel die vanachter de sluier van de Dood een link legt met zijn vrouw. Ongetwijfeld een vreemde gewaarwording voor velen, maar voor Veronica en Montague Keen is toch een alledaagse bezigheid. Al 13 jaar, sinds de dood van Montague, in januari 2004. Lees deze 3 recente bericht van Montague over de toestand in de wereld, van achter het ‘gordijn’ bekeken. We hebben ze áchter elkaar gezet, omdat ze één beeld vormen. Met veel intrigerende gezichtspunten, waarvan je vanzelfsprekend ZELF de essentie bepaalt.
x
Gebaseerd op het fascinerende verhaal van Montague en Veronica Keen; twee mensen die in-en-in van elkaar houden, ook al is één van beiden ‘lichamelijk gestorven’. Over de kracht van Liefde, over de Dood héén. Over het verschuiven van perspectief gesproken… Omdat we geloven dat de informatie resoneert met de ontwikkelingen, zoals die zich nu tonen op Aarde. Uiteindelijk maak jij zélf natuurlijk uit, of deze info ook voor jou voedend is of niet.

x

* * *

Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, in de slipstream van de Rothschilds.. REcht onder onze neuzen worden deze hautaine uitspraken gedaan. Alsof we de essentie toch niet begrijpen en kansloos zouden zijn..

x

x

Krachtige informatie van Montague Keen..!
x

2017 © Montague/Veronica Keen | deze versie WantToKnow.nl/be

(Vertaling: Rob/Marja)

x

5 februari 2017

De mening van ‘We the Sheeple’ wordt met de pap-TV-lepel naar binnen gegoten..

De strijd om de zielen van de mensheid woedt overal om jullie heen. De menselijke schapen, die makkelijk te leiden zijn, protesteren vol woede en dat is nu precies de energie die jullie onderdrukkers nodig hebben in hun worsteling om hun tanende macht in stand te houden. Door hen van deze energie te voorzien, dragen jullie bij aan de vernietiging van alles dat jullie nodig hebben om op Aarde te overleven.

Jullie zijn robots geworden die hun meesters, zonder de feiten nader te onderzoeken, gehoorzamen. Jullie worden gecontroleerd door de media die eigendom zijn van en gecontroleerd worden door jullie onderdrukkers. Jullie zijn marionetten geworden die domweg ieder bevel opvolgen.

Jullie schenken geen aandacht aan het doen van je eigen onderzoek, aan het op zoek gaan naar de waarheid en aan het onderzoeken waarom jullie worden aangemoedigd om wel in actie te komen. Het is triest om te zien hoe afgestompt jullie met je vijanden meewerken. Velen zullen lijden vanwege wat jullie doen.  Jullie bevinden je op een kruispunt. Op dit moment kan het beide kanten opgaan en omdat er zoveel tegen jullie in stelling is gebracht dient bij iedere handeling de vraag te worden gesteld; breng ik mijn medemens schade toe.

Vraag jezelf in alle ernst af: waarom besluit ik dit te doen? Volg ik enkel de kudde zonder erbij na te denken, als deel van de massa die zich als schapen naar het slachthuis laat voeren en die iedereen met zich meesleurt?  Alles wat jullie lezen, zien en horen is eigendom van en wordt gecontroleerd door jullie onderdrukkers. De waarheid dient te worden gezocht, onderzocht, en te worden overwogen. De mens staat op het punt om te worden uitgeroeid.

Zijn de mysterieuze activiteiten van de nazi’s -tijdens WWII- gerelateerd aan de recente interesse in het Zuidpool-continent..?

Antarctica en de Bron…
Waarom verplaatst de cabal zich naar Nieuw Zeeland? Ze willen in de buurt zijn van Antarctica, aangezien ze van plan zijn om daar naartoe te verhuizen wanneer de Aarde is vernietigd. Het is jullie verantwoordelijkheid om de Aarde en de mensheid te beschermen. Verbind je alsjeblieft opnieuw met je spirituele kant. Jij alleen kunt dit doen. Jullie hebben geen religie nodig die jullie verhindert je te verbinden met de Bron van al dat is. Jullie dienen je met jezelf te verbinden en een verbinding met de Bron aan te gaan.

Religies zijn bedacht om jullie verbinding te verbreken met de Bron, de Natuur en de oude kennis die de mensheid met succes in stand heeft gehouden, totdat religies werden bedacht om de controle over te nemen en jullie bij die Bron vandaan te houden. Jullie hebben niet iemand anders nodig om voor je te bemiddelen, omdat jullie allemaal een directe verbinding hebben met de Bron.

Religies stalen jullie zielen via de doop.
Jullie hebben je overgegeven, of jullie ouders hebben je ziel in jouw naam overgegeven. De doop is de eerste religieuze misdaad tegen jullie. Het is voor hen zaak om zielen te oogsten. Neem je soevereiniteit terug. Het is je goddelijk recht. Geen enkele religie heeft het recht je zich toe te eigenen, alleen omdat je in een bepaalde familie ter wereld bent gekomen. Je betreedt de wereld met vrije wil om te worden wat je maar wenst. Dit is de reden waarom religies het onderwijs controleren. Het is jullie indoctrinatie geworden en dat begint al op jonge leeftijd.

2012: Twee oud-pausen poseerden.. De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de vorige paus. Of de witte en zwarte paus.. Met de Jezuietische huidige paus, zijn er inmiddels 2 Jezuieten aan de leiding in Rome..!

Zoals de Jezuïeten zeggen; geef me het vijfjarige kind en ik zal je de mens geven. In Rome hebben jullie een Jezuïeten-paus die een agenda volgt die de meesten van jullie zou schokken en verafschuwen. Het licht van de waarheid verspreidt zich en ontmaskert de corrupten. Dat is geen fraai gezicht. De kwaadaardigheid is in hun ogen en daden te zien. Jullie deinzen terug als jullie de kwaadaardige woorden uit hun monden horen vloeien. Ze kunnen hun duivelse plannen niet langer verbergen. Ze denken nog steeds dat geld hen alles zal brengen wat ze maar willen.

De ontwaakten zijn niet (meer) te koop..
Ze beginnen echter te ervaren dat de ontwaakten niet te koop zijn, ontwaakten die voor waarheid en gerechtigheid staan en die in staat zijn om hen te zien als de kwaadaardige parasieten die ze zijn. Nog nooit eerder hebben ze met tegenstand te maken gehad, dus staan ze er op dat de massa hen de nodige steun biedt. Huur een Menigte staat altijd klaar en is bereid te gehoorzamen. Bid voor hen, dat ze in staat mogen zijn te zien dat ze worden gebruikt om te voorkomen dat de mensheid vooruit beweegt naar een vredige en rechtvaardige wereld voor iedereen.

De oude kennis die het leven op Aarde in stand heeft gehouden voordat religie haar lelijke kop opstak, is nog steeds beschikbaar en zal jullie opnieuw in verbinding brengen met de bron van het leven en al dat is. De wetenschap werd gebruikt om jullie af te leiden en jullie op het pad van controle te zetten. Goede kennis is nog steeds beschikbaar en zal jullie vragen beantwoorden. De wetenschappers die het idee van ‘global warming’ aanhangen handelen naar de agenda van controle die ervoor zorgt dat de massa in ellende en lijden blijft zitten.

Onthoud dat alles ten goede kan worden gebruikt, maar ook ten kwade. De massavernietiging van de mensheid door middel van vaccinatie wordt openlijk besproken door Bill Gates en Henry Kissinger. Waarom laten ouders hun meest kostbare bezit, hun baby’s, nog steeds vaccineren? Stel jezelf de vraag: WAAROM? Wat voor vorm van hersenspoeling is er nodig om een moeder haar eigen kind in gezondheidsgevaar te laten brengen via vaccinaties?

Denk na voor je iets doet.
Vraag jezelf af: zal wat ik doe mijn medemens schaden? Vraag je af bij het werk dat je doet: doet dit anderen kwaad? Werk je met de cabal mee en ben je hen van dienst? Als alle legers zouden weigeren om nog langer te moorden, om het leven op aarde te vernietigen, dan zou de cabal in één klap machteloos worden. Dus stel jezelf de vraag: wie heeft het vermogen om de overname en de vernietiging van het leven op Aarde te stoppen?

Kijk naar de mannen die in uniform met hun medailles en strepen rond paraderen, uitermate trots op zichzelf. Kijk naar hen met medelijden. Laat zin dat je meelij met hen hebt, want dat kan ervoor zorgen dat ze gaan inzien dat ze fout zitten. Spreek je schande uit zodat ze zichzelf als de uitroeiers van de mensheid gaan zien. Weiger hen de hand te schudden, zoals mijn lieve vrouw dat doet. Ze zegt hen hoe ze tegen hen aankijkt als huurmoordenaars die bereid zijn te moorden in ruil voor geld.

De cabal prijst en eert hen en acht hen hoog in aanzien. Want zonder hen zou de cabal helemaal geen macht hebben. Dienen in het leger is geen eerzaam beroep. Verenig jullie als een leger van menselijke wezens. Vergeet de etiketten die jullie door de cabal zijn opgeplakt. Jullie zitten allemaal samen in dit dilemma. De 99% tegenover de 1 % kwaadaardige heersers. Ze willen jullie Aarde voor zichzelf hebben.

Dat is de reden waarom ze jullie in religieuze en raciale groepen verdelen om te voorkomen dat jullie je volledige kracht van de 99% gebruiken die jullie zouden moeten hebben. Neem je macht en kracht weer in eigen handen en laat je licht stralen op alles dat duister en kwaadaardig is. Ontmasker het voor wat het is. Laat waarheid en gerechtigheid jullie leiden in het vervullen van je missie op Aarde.

Mijn lief, het leven is zo’n worsteling voor jou.
Je wil om te slagen is wat je op de been houdt.

Voor altijd, je aanbiddende,

Monty.

12 februari 2017
De organisatie van de ‘CABAL’ of heersende elite.

Terwijl de cabal worstelt om te overleven, gebruikt ze de mensheid om op Aarde te kunnen blijven bestaan. Jullie boosheid en protestoptochten produceren voor hen een enorme ENERGIE die ze gebruiken om jullie ondergang te versnellen. Jullie boosheid draagt bij aan de verwijdering van het menselijk ras van de Aarde. Vraag jezelf af: is dit wat ik wil bereiken? Jullie worden tegen elkaar uitgespeeld en ieder zogenaamd verschil wordt gebruikt om een dergelijke boosheid te creëren.

Kanker als.. wapen!
Er wordt eveneens gebruik gemaakt van angst wordt en jullie trappen hier dom genoeg steeds opnieuw in. Kanker is een WAPEN dat wordt ingezet om angst te creëren. Dit onderwerp verschijnt voortdurend recht voor jullie neus op de TV en in jullie kranten waardoor angst wordt gecreëerd. KANKER IS EEN ZEER WINSTGEVENDE BUSINESS. Ze zijn niet van plan een genezing hiervoor te vinden. Daarvoor is deze business veel te winstgevend.

Het enige dat jullie hoeven te doen is Natrium Bicarbonaat tot je te nemen aangezien het alle kankercellen vernietigt. Doe je eigen onderzoek hiernaar, het is allemaal te vinden. (bijv. HIER en HIER op de site) Mijn lieve vrouw neemt iedere ochtend 1/3 theelepel Bicarbonaat vermengd met heet water en citroensap om ervoor te zorgen dat er in haar lichaam geen kanker kan ontstaan. Dat is het enige wat jullie hoeven te doen om kanker te voorkomen. Weiger in het drama van de Grote K te trappen. Het is de ‘behandeling’ van kanker die zo velen van jullie om het leven brengt, niet, in de meeste gevallen, de kanker zelf.

De Mensheid wordt vanuit alle hoeken aangevallen.
De lucht wordt gebruikt om chemtrails op ons neer te laten dalen als middel van mindcontrol over de massa. Ze voeren experimenten op jullie uit, omdat ze op dit moment niet zeker zijn, hoe ver ze kunnen gaan. Jullie dienen op een actieve manier je geest in te zetten om te weigeren met jullie onderdrukkers mee te werken. Neem de macht terug in eigen handen, want wanneer ze geen gebruik meer kunnen maken van jullie energie, is de cabal waardeloos. Ze kunnen niet zelfstandig functioneren. Ze hebben jullie nodig om ervoor te zorgen dat ze op Aarde kunnen bestaan. Geld alleen is niet voldoende. Ze hebben de energie nodig die jullie via oorlog, angst en woede verschaffen.

Het is jullie bekend dat 2017 vele veranderingen te zien zal geven. Met sommige van deze veranderingen zullen jullie moeite hebben ermee om te gaan. Door je altijd te concentreren op het eindresultaat en alles wat jullie wensen (vrede en gerechtigheid) zullen jullie dit bereiken. 99% Van de politici heeft de cabal en haar plannen geaccepteerd. Ze kunnen niet worden vertrouwd. Dit is de reden waarom er een geduchte inspanning moet worden geleverd om verandering tot stand te brengen in het regeringssysteem.

Politieke partijen zijn volkomen corrupt. Ze staan niet ten dienste van het volk. Denk hier alsjeblieft even over na en eveneens over hoe jullie verandering tot stand kunnen brengen. Wat regeringen jullie vertellen is wat zij geloven dat jullie willen horen. Wat ze feitelijk doen, is precies het tegenovergestelde. Obama praatte over vrede, maar creëerde meer oorlog dan welke andere president ook. Neem nota van wat ze doen, niet van wat ze zeggen dat ze zullen doen.

Ze zijn niet aan de macht om jullie te dienen..!
Ze hebben altijd hun meesters gediend. Jullie kunnen je niet veroorloven hieromtrent te blijven slapen, aangezien de tijd opraakt. De toekomst van de mensheid op Aarde ligt in jullie handen. Behandel die met zachtheid. Als jullie regeringen jullie dienden, het volk, zouden ze niet de lucht die je inademt vergiftigen, het water dat je drinkt of het voedsel dat je eet en de medicijnen die je (door de wet) worden opgedrongen. Jullie zijn toch wel wakker genoeg om dat te zien?

Moedwillig de kop in het zand steken, helpt zeer waarschijnlijk NIET..!

De ontwaakten onder jullie doen hun best om degenen om hen heen wakker te schudden. Op dit moment lijkt het een ondankbare taak, maar ik verzeker je, mettertijd zul je de resultaten van je inspanningen zien. Sommigen geloven dat, wanneer ze hun ogen gesloten houden, ze zullen overleven met al hun wereldse goederen intact. Dat is niet mogelijk aangezien de cabal jullie niet nodig heeft. Het vergt moed om wakker te worden en de verantwoordelijkheid voor je leven te nemen. Deel informatie waar mogelijk. Jullie overleven hangt er vanaf.

Onschuldigen de dupe.. HELP!
Zend alsjeblieft liefde en licht naar de onschuldige mensen die zonder rechtszaak in gevangenissen zitten opgesloten. President Obama creëerde de zogenaamde ‘Verlengde Detentie’. Dit werd gedaan om ervoor te zorgen dat goede mensen hun levensmissie niet kunnen voltooien. Amerika is de ergste overtreder, hoewel veel andere landen het ook doen.

Zend alsjeblieft liefde naar degenen die op dit moment geen uitweg zien uit hun penarie. Jullie worden bedrogen door je te laten geloven dat er zoiets is als gerechtigheid. Maar dat is een misvatting. Mijn lieve vrouw kan dat beamen. De wereld is niet wat jullie wordt verteld dat hij is. Jullie werden vele jaren geleden van de werkelijkheid afgesneden en alleen toegestaan een klein percentage te weten en begrijpen van alles wat er om jullie heen is.

Jullie zijn als kippen die in een ren worden gehouden. Dit is wat de cabal jullie aandeed om alles voor zichzelf te nemen. Om dit te doen moesten ze jullie dommer maken. Jullie werden hun slaven terwijl jullie wereld kleiner en kleiner werd en overleven steeds moeilijker werd. Nu zijn jullie je meer dan bewust van hun grote wanhoop voor een derde wereldoorlog. Het kan ze niet schelen waar, zolang het moorden, het vloeien van bloed en de angst die daarbij heerst, hen onderhoudt en in staat stelt hun overname van de Aarde voort te zetten.

Wees sterk, vrienden, en zie dit als jullie mooiste uur,
wanneer jullie opstaan tegen de cabal en weigeren
nog een moment langer hun slaven te zijn.

Mijn lief, er wordt zo veel gedaan om jouw werk tegen te gaan
en de voltooiing ervan te voorkomen.

Je staat alleen, onbuigzaam.

Voor altijd,
je aanbiddende

Monty

 

19 februari 2017

De strijd is heviger geworden. Die is meedogenloos in het najagen van de overwinning. De vernietiging van het menselijk ras en haar verwijdering van de Aarde is nu zichtbaar. Je zou blind, doof en stom moeten zijn om dit niet te zien. Toch klampen sommigen van jullie zich nog vast aan de hoop dat jullie vijanden je zullen beschermen. Zelfs terwijl ik me met jullie verbind zien jullie wat de mensen van Californië wordt aangedaan, om hen en anderen een lesje te leren. De cabal is meedogenloos. Ze vernietigt alles en iedereen die haar in de weg staat op haar pad naar totale dominantie.

Wat moeten jullie nog meer meemaken voordat jullie je ogen openen voor waar jullie mee te maken hebben. Dit is geen spel, dit is de werkelijkheid. Op dit moment wordt het in Amerika uitgespeeld. Wees ervan verzekerd dat het hier om een wereldovername gaat, en jullie zijn eerder aan de beurt dan jullie denken. Velen realiseerden zich dat dit eraan zat te komen, en hebben zich voorbereid. Sacha Stone is zo iemand; luister naar zijn wijze woorden.

(Transcript van de verklaring van Sacha Stone aan wereldleiders:

This is not to get too dramatic. But it is to invite us a little closer into silence and into mindfulness. Thank you.

I want to address something to our international leadership. And by leadership I mean those factions, those sectors, those controlling interests, that drive each of us actually, whether we know it or not. Explicitly one could speak in terms of the presidents and prime ministers and Pope’s of history. And of today. I don’t believe that that’s necessarily leadership. I’m going to address this, to what we all regard as leadership. Those elites that drive the hologram, that drive our reality matrix. And I want to do so in a state of heart and a state of mind.

To our international leadership.

A glance at the international headlines anywhere on Spaceship Earth and we are confronted with lies, lies and more lies. And they are spat out by a global media machine which elevates fear and control to the status of salvation. We are informed by a mutant global media machine that terrorism looks in every corner. That we should not talk to strangers, that the world’s food supply is flatlining, that water is running out, that exotic new viruses are emerging to kill us. That our fragile planet is vastly overpopulated, that are resources are vaporizing. That we are in free fall.

We must surrender our arms; we must submit to vaccination programs; to your microchip programs. We learn about seed vaults, multibillion-dollar underground military bases, and we witness the continued hijacking of developing nations and their assets, their resources. The continued suppression of real quantum solutions and technologies, which could make all the difference. Could have made the difference a hundred years ago and yet..

And yet the common human heart is telling us something quite quite different. It is awakening. In that awakening it’s beginning to speak at different narrative all together. And it’s offering us a different code of wisdom. It is a wisdom which invites us into silence and in that silence to reflect upon a single word and that word is Truth.

Truth about 9/11 and 7/7. Truth about the secret rouge factions within our military; about World War One; World War 2; the truth about Vietnam, Cambodia, Afghanistan. About the world drug trade; truth about communism and democracy; about Palestine and Israel; about the esoteric ritualism that under pins, white whore and Washington.Truth about the real number of missing children in our world. Truth about Little Bighorn, Pearl Harbour, Waco, Oklahoma City, Pine Ridge columban; the Gulf oil spill; Truth about the real space program and the origin and nature of the moon.

About the murderous nature of all modern vaccination programs; the truth about HIV/Aids; about the 1939 Cancer Act. About the Federal Reserve, the Bank of England and every other central bank on the planet. The truth about you and me and where we stand on this precipice. The indigenous flame keepers motion has toured a place of truth within ourselves and they invite us to embrace a deeper set of values and to tune in to a more resonance song. And this song enters the heart and a teacher’s a universal Truth that there is no separation. There never was, There was only an idea of separation, which through the laws of practicality, birth to another idea of separation. And this idea was never truly ours. It never belonged.

And through this journey of awakening we begin to see that this world is abundant. It’s prosperous and it overflows with beauty and creative expression. We learned that we can cure all diseases without money, without profit, without men in white coats and manufactured toxins. We learned that we can clean our air our water and our soil by a few simple measures. That we can positively affect climate, within vocations geomancy and the conscious application of the Sacred.

You in international leadership are free to join us in the Galactic Celebration as we hurtle toward the real genesis of humankind. As we enter the slipstream of our eternal birthright, our multidimensionality, our DNA upgrade. Join us, as we remove our dark glasses and sunscreen lotions. As we look to the skies and salute the majestic solar flares that are not our great enemy, but rather offer us redemption within the principle of love eternal.

Join us, as we kick off our shoes; those rubber soles, which ensure it disconnect between us and a conscious Earth. And instead permit our feet to remember the sweet grass, the sand and the mud of our own physicality. As we rip up the asphalt, the mutant infrastructure’s, the steel and concrete prisons of our so-called civilization. And honor instead the trees the breathing soil and the healing radiance of Inner Earth.

Join us, as we evolved into being the only species in the universe, that are not required to paid to be on the planet we are born. Join us as we now take a long hard look at those birth certificates, death certificates, marriage licenses, identity cards, passports and see where they fit perfectly into a Babylonian business plan. A business plan which defines us, by literally trading our lives on the floor of stock exchanges.

Join us, as we pull the drips from our arms and kick away the crutches, spit out the sodium fluoride and the poisons fed to our air our water and our food supply. Join us as we reject the needles, the probes, the drones, the x-rays from violating the sacred groves of our beautiful bodies. As we transcend the false reality construct of fear, protectionism,, defensiveness, manipulation, control and despair.

Listen closely to the chorus of the awakening human heart as we command a decommissioning of the mad bad trillion-dollar war machine. And where we demand that you exchange it instead for a blessing chance at prosperity and abundance and a bright new world. Exploding not with atomic clouds, but with human creative potential. So, as we kept our hands over the flickering flames of remembrance of who we truly are and gently blow that fragile flame into a roaring inferno of renewal, of upliftment, of enchantment within ourselves.

And with ourselves with one another, with our earth and with our true divinity, join us as we cross the great event horizon, which looms in front of us now, In the closing of these ancient cycles, as we remember ourselves within this dream. And in so doing, receive the true gift of life, the true Holy Grail, the most precious golden key of them all. Which is the gift of unbearable love, toward ourselves and toward one another. Join us in this place in the true zero point within the human heart where you will find only love. Thank you

ok

I am the channel along with you I beg you all be seated thank you; let the games begin)

Kindermisbruik..
Pedofielen en psychopaten zijn de wapens die worden gebruikt om de controle over de mensheid over te nemen. Satanische rituele moorden worden in elk land uitgevoerd door degenen die jullie worden aangemoedigd te vertrouwen en te gehoorzamen. Velen van hen worden overgehaald naar bepaalde eilanden en belangwekkende plekken te gaan. Terwijl ze daar zijn, worden ze verleid tot kinderverkrachting en het ritueel vermoorden van kinderen. Dit wordt door verborgen camera’s gefilmd om ervoor te zorgen dat deze personen slaven van de cabal worden. Er bestaat geen andere uitweg voor hen dan de dood.

Wat jullie nu in Amerika zien is de wanhoop van de pedofielen om hun macht te behouden. Ze zullen tot het uiterste gaan om elkaar te beschermen. Geen enkele andere president in de geschiedenis heeft ooit te maken gehad met wat President Trump nu doormaakt. Kijk naar de angst en wanhoop op de gezichten van degenen die hem veroordelen. Arrestaties zijn op gang gekomen en degenen die kinderen verschaffen worden als eerste aangepakt, aangezien de bescherming van kinderen voor President Trump het allerbelangrijkst is.

Er zijn ondergrondse bases waar kinderen in kooien worden gehouden totdat ze nodig zijn als offer. Dit zijn niet alleen Amerikaanse kinderen. De kinderen worden van over de hele wereld geoogst. Het is big business. Generaal Flynn had grote plannen om dit probleem aan te pakken. Kijk wat de cabal hem heeft aangedaan!

Deze werd gepland en bestuurd door de Jezuieten.
Alle wegen leiden naar Rome, en de kop van de slang, de Jezuïeten Paus. Malachy Martin waarschuwde de mensheid voor wat er zou gebeuren wanneer de Jezuïeten het overnamen, en nu kunnen jullie het zelf zien. Doe je eigen research. (lees HIER en HIER de 2 artikelen bijv. op wanttoknow red.) Kijk naar de oorlogen, die door het Vaticaan worden aangestuurd. Kijk naar het afslachten van de mensheid, uitgevoerd uit naam van het Vaticaan. De onsuccesvolle poging het Ierse volk uit te roeien, uitgevoerd door de Jezuïeten, kwam, werd jullie verteld, door een hongersnood. Maar dat was niet zo.

Dit spel van de Jezuïeten zou stoppen als de Ieren hun oude geschiedenis zouden bestuderen en begrepen wie ze zijn, en de leugens, die Rome ons heeft  wijsgemaakt, zouden ontmaskeren. Dit zou Rome en alles waar dit voor staat ontmaskeren. De macht van de cabal zal in rook opgaan. 2017 Is het jaar waarin alles zal worden onthuld. De cabal is bang, aangezien ze veel te verliezen heeft. Ieder van jullie kan het verschil maken. Zullen jullie marionetten van de cabal blijven, of zullen jullie waarheid en vrijheid kiezen. Ik vraag jullie zelf te kijken naar de waarheid over Rome.
x

Wat er in Amerika gebeurt, zal zich over de hele wereld herhalen. Brexit heeft dat wat voor Europa gepland staat vertraagd. Dus is Blair teruggestuurd naar Engeland om te proberen het Brexit-besluit terug te draaien. Wie op Aarde kan nog geloven wat Blair (Massavernietigingswapens) verkondigt! Er wordt gebruik gemaakt van angst; dat is uiteindelijk hun meest favoriete wapen om de massa in het gareel te krijgen. Lach hem uit. Laat hem zien dat je zijn spel doorziet. Jullie zijn ontwaakt..

Jullie prioriteit dient te liggen bij het ondersteunen van het terughalen van de kinderen die werden gestolen, ontvoerd en weggehaald door regeringsinstanties met als doel rituele offering. Deze kinderen worden vastgehouden in kooien, vaak onder regeringsgebouwen en legerbases. Luister naar hun roep om hulp. Ik smeek jullie, laat deze kinderen niet in de steek. Degenen die betrokken zijn bij dergelijke vrijheidsberovingen moeten worden ontmaskerd. Assisteer of steun ze op geen enkele manier.

Bevrijd je uit de ketenen van dit kwaad..!!
Tezamen kunnen jullie je bevrijden uit de ketenen van een dergelijk kwaad. Zie het voor wat het is. Het beeld wordt in Amerika zo duidelijk geschetst. Zie ook hoe eenvoudig het is om de ‘sheeple’ (het volk dat zich gedraagt als makke schapen) om te kopen, om te protesteren tegen wat de cabal ook maar wenst onderuit te halen. De illuminati worden ontmaskerd en dat vinden ze niet leuk. Wat ze liever doen is jullie vanuit de schaduw te controleren.

Ga op je eigen beoordelingsvermogen af en doe je eigen onderzoek. De waarheid zal je bevrijden. 2000 jaar lang is de mensheid volledig gecontroleerd. Met dit doel werd religie in het leven geroepen. Het is de gummistok die jullie in het gareel houdt (nou ja, dat deed het totdat jullie wakker werden). Het is allemaal gebaseerd op leugens en hun uitvinding van de HEL, iets dat meedogenloos werd ingezet. Ik verzeker jullie; het zijn allemaal sprookjes.

LIEFDE, de enige basis..
Wanneer Liefde de basis is van hoe jullie leven en van alles wat jullie doen, vraag je dan eens af; wat heb je anders nog nodig dan dat? LIEFDE IS HET ENIGE DAT TELT, dat is het belangrijkst. Ga alsjeblieft door met het sturen van liefde naar degenen die, overal ter wereld, in gevangenissen vast worden gehouden door de cabal. Jullie rechtssystemen zijn eigendom van en worden gecontroleerd door de cabal, en nemen hier orders van aan, net zoals jullie regeringen.

De mensheid heeft sinds de overname door het Vaticaan, 2000 jaar geleden, geen vrijheid meer gekend. Het Vaticaan denkt dat jullie haar eigendom zijn. Dat is de reden dat jullie een geboortebewijs, een paspoort, een overlijdensakte, etc. nodig hebben. NIEMAND IS VRIJ. De Amerikanen kunnen in hun volkslied dan wel zingen over ’the land of the free’ (het land van de vrije mens), maar jullie hoeven maar naar haar rechtssysteem van Zeerecht te kijken (gecontroleerd door Engeland, niet door de V.S.). Dat zegt heel veel. Jullie komen overal waar jullie kijken LEUGENS, LEUGENS, LEUGENS tegen.

Jullie vrijheid werd jullie in het geheim ontnomen. Het is tijd om die terug te nemen.

Mijn lief, deze aanvallen zijn slopend. Dit is hun bedoeling.
Maar jouw wilskracht blijft ongebroken.

Het is altijd het meest duister, net voor de dageraad. En de dageraad komt eraan.

Altijd, je aanbiddende, Monty.
The Montague Keen Foundation

16 gedachten over “Heftige informatie van Montague Keen..!

 1. Zolang de (zo gezegde cabal) de macht over de MSM houdt, zal er voor de mensheid niet veel veranderen.
  Aangezien (te)weinig mensen sites als dit bekijken/belezen, maar alleen (geconditioneerd als ze zijn) de MSM als nieuws tot zich nemen……

  1. Inderdaad, triest maar waar.
   Het gaat toch zo “goed” er is in een oude sok 200 miljoen gevonden zo vlak voor de verkiezingen, overschot op de begroting, ach ja.

  2. rvsracer.
   Wie het boek van Janneke Monshouwer heeft gelezen weet ook dat de NOS weet hoe het wel in elkaar zit maar bewust ander nieuws verspreid waardoor alle NOS kijkers op het verkeerde been worden gezet.Wat ik niet begrijp is waarom ze dat dan doen want zij kunnen wel uit materieel/geldelijk gewin de boel besodemieteren maar geven zij dan niet om hun kinderen en verdere nageslacht?
   Het is toch algemeen bekend dat ook zij gebruikt worden tot ze niet nuttig meer zijn waarna ze gewoon als oud vuil aan de kant zullen worden geschoven waarna hun nageslacht de dupe (slaafjes) zullen zijn van hen die eerder door hun ouders/voorouders geholpen zijn om dat mogelijk te maken?

  3. De dans om de galg, of Dantes Divina commedia l’inferno, ja niet te somber, meer mélancolique, La Dolce vita, dan blijft het leesbaar en vooral geestelijke verteerbaar, heftig hangt te samen met wat je gezien en meegemaakt heb in je leven, de levenservaring is doorslag gevend voor je intuïtie die weer bepalend is voor je opstelling, nu dat gewoon opstaan dus, heeft nog al wat voeten in aarde, maar het klinkt mooi.
   Groet Jenne

 2. Onze stamhersens, ook wel reptilien-mind genoemd, zijn het oudste en zijn puur gericht op lichamelijk overleven. Zodra we slechts het vermoeden hebben, dat ons overleven niet 100% gewaarbord is, neemt dit gedeelte van onze hersens automatisch en met een enorme kracht de regie over. Tegelijkertijd wordt ons Limbische systeem, waar zich de eigenschappen, mededogen en empathie, verbonden voelen en liefde huizen,tijdelijk geblokkeerd. Hetzelfde geldt voor de Neo-Cortecs, de grote hersenen, waar veel bruikbare informatie en creative potentie ligt, maar die wordt geremd zodra de reptilien-mind de autoriteit op eist.

  Hoe de duistere machten op deze wereld heel geschikt steeds weer nieuwe angsten rondstrooien en onze reptilien mind actief houden wil ik de volgende video-lezing uiteenzetten. Tot nu toe helaas alleen in het duits beschikbaar.

  Der Mensch und sein Reptiliengehirn .
  von Sw Anand Coen

  Video in 4 Teilen :
  https://vimeo.com/203610817 Teil 1 – 32:32 Min.
  https://vimeo.com/204047564 Teil 2 – 30:24 Min.
  https://vimeo.com/204094451 Teil 3 – 29:48 Min.
  https://vimeo.com/203877779 Teil 4 – 24:07 Min.

  In diesem Videovortrag geht es um die folgenden Fragen:
  – Wo kommen die emotionalen Umstände her, die unser klares Denken immer wieder außer Kraft setzen?
  – Wie werden diese heftigen Emotionen ausgelöst?
  – Gibt es Vorwarnungen oder Zeichen, dass wir in diesen “erregten Zustand” kommen?
  – Sind wir auf irgendeine Weise vorprogrammiert, dass wir immer auf Konfliktsituationen und Krieg zusteuern?
  – Haben wir Menschen eine Möglichkeit, anders mit unseren Emotionen umzugehen oder sie auf eine andere Art auszudrücken?
  In all diese Fragen werden wir uns im Laufe dieses Vortrags vertiefen und versuchen, hierauf klare Antworten zu finden.

  1. Sw Anand, hier is dus de reactie met de linkjes. Ben jij eigenlijk al op gesprek bij Marcel Messing geweest? 🙂

 3. @ Guido, ik vind dat je geweldige stukken plaatst, alleen heb ik moeite met ze te lezen als er van die afschuwelijke plaatjes bij staan, die komen voor mij wat te heftig binnen. Ik weet niet of meer mensen daar last van hebben, maar is het mogelijk daar rekening mee te houden?
  Het doet afbreuk aan de kwaliteit van de tekst en voegt voor mij persoonlijk niets toe, integendeel. En dan heb ik het niet over het televisiekijkende schaap he 🙂

  1. Haha Lente, ben benieuwd, ik heb er soms ook moeite mee…b.v. die drukke Trump animatie boven de actuele reacties, of blinkende en lelijke foto’s. Ik scrol dan snel overheen…men kan natuurlijk niet met iedere gevoelige ‘snaar’ rekening houden. 🙂

 4. Ik heb daar ook moeite mee. Waarom zulke negatieve plaatjes.
  Ik lees ja verschillende jaren de boodschappen van Montague Keen en heb daar een houvast aan. Het laat je de andere kant zien. Plaatjes horen daar volgens mij niet bij.

  De volgende stap van deze aarde naar de “andere”kant is zo dichtbij en met een beetje training kan iedereen ervaren dat de mensen gewoon verder leven maar in een andere staat van “zijn”.

  Ik heb bij Cecilia van der drift geleerd om telepathisch met dieren te communiceren (een aanrader voor iedere dierenliefhebber) en dat kan je ook met de mensen aan de andere kant van de “streep” doen.

  Daarom kan ik niet verdragen wat mensen allemaal van Donald trump zeggen. Ik zie duidelijk zijn andere kant en die wil alleen maar goed. Hij wordt alleen omgeven door mensen die absoluut niet te vertrouwen zijn.

  Luister maar eens wat Robert Steele vertelt.

  https://www.youtube.com/watch?v=TqyKJ0R_ytM

  http://robertdavidsteele.com/

  En nu de laatste van Montague Keen:

  Message from Montague on Sunday 26 February 2017

  http://www.montaguekeen.com/page127.html

  En nee, ik ben niet gek maar denk alleen anders…

 5. @Lente, Dat is het hem juist. Plaatjes kunnen ook positief zijn. Ik ben wel in staat om die lelijke plaatjes niet tot me door te laten dringen maar als de tekst mooi is dan kan een plaatje dat eigenlijk niet ter zake is, dat teniet doen.

  Wat Donald Trump betreft denk ik aan Putin. Toen die aan de macht kwam. Wat werd en wordt er niet lelijk over hem gepraat. Men is schijnbaar niet meer bij machte om door dingen heen te kijken.
  Trump heeft in ieder geval, hoe dan ook, een knuppel in het hoenderhok gegooid.

  We hebben momenteel met twee verschillende kampen te maken.
  Het is best moeilijk om te filteren. Wat ik zie gebeuren is dat mensen die tegen hem waren nu langzamerhand hun twijfels beginnen te krijgen. Ook het omgekeerde zie je gebeuren.

  Ik denk dat we over een half jaar iets meer en beter kunnen filteren wie deze man is en waarom hij nu de president van Amerika geworden is.

  Eén ding is zeker en dat is dat hij in een bijzonder moeilijke positie zit en met een onafzienlijke, torenhoge mestvaalt te kampen heeft. Doe dat maar eens als je 70 bent. Die leeftijd ben ik al een poosje gepasseerd en ben best erg druk (zorg voor mijn kleinkinderen) en moet er niet aan denken om in zijn schoenen te staan…

 6. Dat klinkt mooi, geen fluor, vaccins of ander gif en alle problemen zijn opgelost.
  Was de schrijnende armoede van vóór de industriële revolutie en de hoge kindersterfte onder sommige bevolkingsgroepen te prefereren?
  Door de industriële revolutie en steeds verder gaande automatisering zou en meer overvloed zijn en zouden mensen minder hoeven te werken.
  Welke impact heeft de industrie en de automatisering op het milieu? Kunnen we nog terug, willen we nog terug? Helaas is het hebben van (veel) werk een overlevingsnoodzaak geworden. Useless eaters contra useless workers. Meer mensen in de bijstand, maar voornamelijk door de immigranten???
  Vreemd dat een slordige 2.3 miljard! extra voor defensie klakkeloos, als de normaalste zaak van de wereld, door de bevolking geslikt wordt en bezuinigingen op zorg ondanks de mooie verkiezingsbeloften gewoon door gaan.
  Ik vrees dat de ‘heftige informatie’ in bovenstaand artikel, iets te simplistisch is. Stuur veel liefde en negeer vooral je eigen reptielen brein. In het gezegde: wij zijn allen een, schuilt veel waarheid. Je suis een doorgeslagen reptielen brein. Juist door dit te erkennen zouden dit soort breiners voorspelbaarder moeten worden.
  Het is niet hullie tegen zullie. Het is een deel van ons dat tot een andere keuze is gekomen. Al dan niet bewust. Is mijn mening.

  http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/ruling-class-cabal.jpg is een schemaatje zoals zaken nu geregeld zouden zijn. Misschien is enige hiërarchie een noodzakelijk biologisch gegeven. Alleen dan wel met instituten die ‘voor het volk’ zijn.

 7. Ongeloof bij lezers van het bovenstaande is typisch. Dat terwijl geloven als in ‘ik geloof dat’, of ‘ik geloof niet dat’ enkel aangeeft dat de gelovige zelf geen onderzoek heeft gedaan, maar slechts aanneemt wat past binnen het eigen referentiekader. Tegenover geloven staan weten en vertrouwen gebaseerd op onderzoek en het toestaan van kennis die in de eerste instantie mogelijk grote weerstand op oplevert. Kennis verwerpen omdat het te ongemakkelijk, of te choquerend is, noemt men cognitieve dissonantie, een algemeen voorkomend verschijnsel, waar al eeuwen handig gebruik van wordt gemaakt door hen die de mensheid willen manipuleren. Zo geloven velen nog steeds dat 9/11 is gegaan zoals het in de mainstream media is voorgesteld, ondanks een hoeveelheid bewijs voorbij elke twijfel dat het een false flag was. Voor de meeste gelovigen is de werkelijkheid domweg te pijnlijk en confronterend om deze zelfs ook maar in overweging te nemen. Hun geloof dat de mainstream media waarheid verkondigen, beschermt hen voor de pijnlijke confrontatie met de werkelijkheid. Hoezeer ik wens dat dit anders zou zijn, kan ik desondanks begrip opbrengen voor de gelovigen, de sheeple …

  1. Het zal de sheeple een rot zorg zijn of je ze nu wel of niet begrijpt, Marc. Maar als je denkt dat het je zieltje schoon wast en het je helpt om erboven te staan… vooral doen 🙄

 8. Ik ben het absoluut on eens met het laatste stukje tekst in het Kader gevat, alles in omgekeerd ja juist, helemaal of een beetje, Artsen vernietigen geen gezondheid, maar blijven soms ingebreke, dit vernietigen vind ik te ver gaan, te dogmatisch, natuurlijk blijven we critisch, en niets is volmaakt, zou haast zeggen gelukkig niet, je moet blijven denken, en rélativeren, ook je Eigen denken, nee ik zou zeggen juist je Eigen denken.
  Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.