Advertentie

Montague Keen en deze heftige tijd..


x

Het is Amerikaanse arts Eben Alexander, die inmiddels door zijn wetenschappelijke achtergrond, baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van BDE. Zijn boek is een mijlpaal in de reeks van BDE-ervaringen. In hetzelfde kader is het het werk van Montague Keen, exact in het verlengde te plaatsen.

x

x

Montague Keen en deze heftige tijd..

2016 © WantToKnow.nl/be (uit diverse bronnen)

x

Montague Keen en echtgenote Veronica, gefotografeerd op een huwelijksfeest.

Eerder op de dag van zijn dood, 15 januari 2004, was de inmiddels 78-jarige wetenschapper Montague Keen nog in een gepassioneerd debat verzeild geraakt over het ‘para-normale’, tijdens een discussie aan de ‘Royal Society of Arts’ in Londen. Toen hij kort daarna stierf, omgeven door publiek en veel mensen die hem kenden, in de handen van zijn vrouw Veronica, was dit heel plotseling. Montague Keen bleek op een bijzondere wijze aan zijn einde te zijn gekomen. Zijn vrouw Veronica hierover:

Montague Keen was mijn man; hij stierf niet aan een hartaanval, zoals velen denken. Ik heb zijn doodsakte, waarin duidelijk vermeld wordt, dat de doodsoorzaak onbekend is. Maar vanuit zijn huidige positie, heeft hij me verteld, dat de Spirit World’ hem -met toestemming van zijn Hogere Zelf- op die openbare plek op kwam halen, zodat het een dramatische gebeurtenis zou zijn, die door velen herinnerd zou gaan worden.
Zij hebben hem letterlijk ‘de adem ontnomen’..

Het is belangrijk dat er geen verhaaltjes worden verteld over hartaanvallen en dergelijke. Hij zou het fantastisch vinden, via een sessie tot de wereld te spreken en dat het liefst in een universiteit of een gecontroleerd laboratorium. We zijn op dit moment bezig om een Kosmisch Portaal op te zetten in Londen. Volgens Montegue zullen hij en de geesten zich laten zien en zullen ze in staat zijn om een dialoog te voeren met de aanwezigen. Hij vertelt me continue dat er grote veranderingen aankomen voor de wereld, maar dat het daarbij het ALLERBELANGRIJKST is ons bij de WAARHEID te houden.”

Montegue en zijn vrouw Veronica hebben nou precies dié afspraak gemaakt, die velen maken bij leven. En dat is dat ze elkaar na de dood, wie er ook als eerste ‘gaat’, zullen opzoeken, contact met elkaar zullen opnemen/blijven onderhouden. Deze afspraak maakten ze, omdat ze beiden geloofden, dat het een prachtig aanvullend bewijs zou vormen, voor het leven dat na de dood dóórgaat. Het was een romantische belofte, die op een grote schaal zijn gevolgen zou krijgen voor de wereld..! Tijdens zijn leven was Montague intensief bezig met het onderzoek naar het leven na de dood. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze video waarin hij de presentatie van het onderzoek voor zijn rekening neemt.
X

Mocht je Veronica beter willen leren kennen, kijk dan naar dit interview uit 2008, waarin ze haar verhaal over de relatie met ‘Monty’ uit de doeken doet en ook vertelt over zijn dood..

Montague levert het keiharde bewijs van zijn voorleven..
Op dit moment hebben wetenschappers in de VS overdonderend bewijs gevonden dat de ziel van Montegue inderdaad is doorgegaan.. En dat hij werkt vanuit de spirituele kant van het leven, om vooral de belofte die hij met Veronica had gedaan, in te lossen. Professor Gary Schwartz van de University of Arizona hierover: “Monty  bestaat nog steeds, hij geeft informatie door via mediums; het is daarmee voor mij duidelijk dat hij doorgaat met het werk dat hij hier op Aarde deed, maar nu vanaf de andere kant.” Kijk voor meer informatie over het wetenschappelijke onderzoek, op basis waarvan Gary Schwartz deze conclusies kon trekken, hieronder.

Hoewel hij als herenboer en journaliste in zijn levensonderhoud voorzag, was zijn grote passie en liefde toch het paranormale. Hij was een geëerd lid van de ‘Society for Psychical Research’ en bestudeerde in die hoedanigheid veel bijzondere fenomenen, zoals de Engelse graancirkelformaties en het leven na de dood. Door zijn enorme gedrevenheid én zijn resultaten van wetenschappelijk werk, geloofden veel onderzoekers, dat als iemand het hele verhaal rondom het leven ná de dood in beeld zou kunnen brengen, het Montague Keen zou zijn. En daarop hoefden ze dus niet heel lang te wachten..

Slechts 6 dagen ná zijn dood, kwam het eerste intrigerende bewijs van zijn spirituele overleving tevoorschijn. Tijdens een wake, had het medium Dinesh Solanki Montague zien staan, met een grote glimlach, naast een Tv-toestel. Dinesh zei dat Montague enorm genoot van de wake om zijn dood.. Een paar momenten later, viel plotseling een fotolijst van de muur..  In de dagen en weken erná, ontvingen mediums van over de hele wereld (!!), berichten van een onbekende geest. In het begin waren deze berichten nogal wazig, als het ware ‘out of focus’. De woorden werden door elkaar gehusseld, alsof een kind voor het eerst leerde praten.

De eerste boodschappen van Montegue Keen..
Maar al snel bleken de gedachten en berichten duidelijker door te komen; het was voor velen heel duidelijk dat hier een krachtige spirit aan het werk was. Dinesh Solanki was dus één van de eerste mediums die een dergelijke coherente boodschap ontving. “Monty kwam luid en duidelijk door”, aldus Dinesh, “Hij zei dat het zijn wens was, dat Veronica zijn as in een diamant zou laten verwerken, zodat ze het als een hanger zou kunnen dragen. Ik was nogal geschokt door een dergelijk boodschap van een overlevende, want het is nogal bizar als je dit zo door krijgt. Kennelijk was dit preciés ook de karakteristiek van Montague Keen..”

Christine Holohan en Dinesh Solanki waren de eerste mediums die contact kregen met Montague Keen.

Maar er was iets ánders dat veel meer indruk maakte, in deze boodschap.. Veronica was totaal verbijsterd over deze boodschap. “Monty en ik hadden juist, de avond voor zijn dood nota bene, over een dergelijke optie gesproken. En het is werkelijk onmogelijk dat Dinesh dit geweten heeft..! Alleen Monty en ik wisten dit, en ik heb hierover niets gedacht, noch losgelaten..!  Voor mij was het in ieder geval hét heel concrete bewijs dat Monty inderdaad de dood overleefd had..!”

Kort daarna, was een ander medium die met een vermeende boodschap van Montegue op de proppen kwam: “Het was een boodschap voor Veronica”, aldus het Ierse medium Christine Holohan, “Simpel en heel erg to the point, hij wilde dat Veronica de voorjaarshaver zou zaaien.”
Dat was opnieuw helemaal helder”, zegt Veronica, “Want als voormalig permanente secretaris van het parlementaire comité van de Nationale Boerenbond, was het duidelijk een actueel onderwerp, waarbij hij wilde dat de gewassen op tijd gezaaid zouden worden. En het was écht iets voor Monty om zó weer tevoorschijn te komen, met iets dat hem altijd zó na aan het hart lag, maar wat tegelijkertijd voor velen niet bekend was.”

Kort nadat Montague zijn communicatie-vaardigheden onder de spirituele knie had, kwamen de boodschappen voor met name Veronica, luid en helder door. Mediums uit Duitsland, Engeland, Nieuw Zeeland en de VS contacten allemaal met Veronica, om haar te zeggen, dat Montegue haar nog steeds lief had en dat ze door zou moeten gaan, met hun gezamenlijke werk, om te bewijzen dat de menselijke Ziel de fysieke dood overleeft. “Veel mensen veronderstellen, dat alleen jonge mensen zo diep van elkaar kunnen houden”, sprak Veronica kort daarna. “Maar dat is gewoon niet waar. Wij zijn zielsverwanten, die feitelijk nooit uit elkaar gehaald zouden mogen en moeten worden. We zijn nog steeds emotioneel en spiritueel met elkaar verbonden.”

Professor dr. Gary Schwartz, hoogleraar psychologie aan de University van Arizona

Professor Gary Schwarz gaat contact maken..
Al deze ophef over de doorkomende Montague Keen, bereikte het oor van de genoemde professor Gary Schwartz van de University of Arizona, die één van de meest vooraanstaande onderzoekers is, van het paranormale, met een benijdenswaardige hoeveelheid wetenschappelijke artikelen op zijn naam. Hij zag onmiddellijk de waarde van dit hernieuwde contact tussen Veronica en Montague en probeerde van ijn kant contact te maken met Montague…

Professor Gary Schwartz ging voortvarend aan de slag om een wetenschappelijk-verantwoorde studie te maken van de kennelijke ‘herrijzenis’ van Montague Keen. Toen de eerste testresultaten werden geanalyseerd, waren deze intrigerend, om het zacht uit te drukken.. Meer dan 805 van de informatie die Montague Keen had doorgegeven, bleek correct te zijn en tijdens een tweede test, kwam dit percentage zelfs uit op rond de 90%..!

Montague’s Ziel bleek in staat tot het accuraat beschrijven van zijn eigen dood en waar dit was gebeurd; daarnaast gaf hij een uiterst nauwkeurige beschrijving van de dood van zijn vader, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dat de datum 23 september voor hem, heel dierwaar zou blijven, omdat dat zijn trouwdag was geweest.. Dit was betrouwbare informatie, doordat het betreffende medium, dat deze info had gechanneld, totaal niet wist dát het Montague Keen was geweest, die bij haar door was gekomen, hun voornamen niet wist, noch wist van deze datum..

Maar het bizarst bleek de boodschap van een medium, waar Montague was doorgekomen, die normaal kleine beeldhouwwerkjes maakt van huisdieren die zijn overleden. Zij nam contact op met professor Schwartz, doordat ze een heel bijzonder werk had geboetseerd. Het was een buste van Montague..!! En van een precisie die volledig en onmiddellijk door Veronica werd herkend. Het medium zei dat ze Montague totaal niet kende, maar dat deze spirit haar had geïnstrueerd dit beeldhouwwerkje zo te maken en contact op te nemen met.. professor Schwartz, waar ze ook nog nooit van gehoord had..!

Het verhaal van Montague Keen kent zijn gelijke in het verhaal van auteur Hans van Damme. Eenzelfde verhaal over een relatie die ná de dood voortgaat.. Klik op deze cover voor link naar artikel.

Wanneer professor Gary Schwartz’ werk wordt erkend, door publicatie in wetenschappelijke tijdschriften, dan is dit een fascinerende eerste kijk in het leven-na-de-dood. Hij is inmiddels begonnen met het ‘debriefen’ van Montague over zijn ervaringen. Gary Schwartz hierover:

Monty is intens verbaasd over hoe reëel het leven na de dood blijkt te zijn. Hij was vooral verbaasd hoe eenvoudig het is, om Veronica te ‘ervaren’ en het leven in het algemeen. Hij voelt voor hem eigenlijk alsof hij nog steeds tussen ons leeft. Hij vertelt dat het vooral een belangrijke conclusie is, dat tijd niet bestaat in het leven ná de dood, zoals wij de tijd gewaarworden tijdens ons fysieke leven. Hij beleeft de tijd direct zélf, waardoor het de mensen van wie hij houdt, NIET beïnvloedt. Hij maakt zich ook steeds minder druk over wat de wereld, of mensen van hem vinden.”

En terwijl professor Schwarz zo wetenschappelijk bezig is, is het vooral het gemis aan haar man, dat Veronica zo geïnteresseerd maakt in deze ontwikkelingen: “Ik mis hem zó verschrikkelijk. Mijn troost is vooral dat Monty niet kan wachten, dat hij me kan rondleiden in de spirituele wereld. We hebben samen al deze fysieke wereld, onze Aarde, rondgereist, dus daarmee is de spirituele wereld nu aan de beurt.”

Inmiddels worden de boodschappen van Montague Keen gechanneld door zijn Veronica. Interessant zijn de onderzoeken en experimenten die Monty Keen zélf deed tijdens zijn leven, middels de zg. Scole Experimenten. Kijk hiervoor naar deze video HIER. Van de informatie die inmiddels doorkomt, over actuele zaken, had noch Veronica, noch Montague, zelf enige kennis tijdens zijn leven. Wij plaatsen de boodschap van Montague Keen van zondag 29 januari jl., over de actuele toestand in de wereld. (Bron: The Montague Keen Foundation, Met dank voor de Nederlandse vertaling aan Rob & Marja)
x

* * *

 

– Zondag 29 januari 2017 –

Het principe van VERDEEL EN HEERS wordt wederom ingezet om de mensheid te vernietigen. De indringers die jullie Aarde lang geleden binnenvielen gebruiken het keer op keer om jullie te vernietigen. Al deze woede, de protestmarsen en het schreeuwen vanaf de daken geeft ENERGIE aan jullie onderdrukkers, die het zullen gebruiken om jullie te vernietigen. Deze WOEDE voorziet hen van enorm veel energie die allemaal tegen jullie wordt gebruikt. Jullie spelen je vijanden juist in de kaart, steeds opnieuw. Ze bespelen jullie als een viool. Leren jullie het dan nooit?

Jullie hadden een keuze: Hillary Clinton en de Derde Wereldoorlog, of een poging wagen met Donald Trump. De mensen hebben hun keuze gemaakt. Ze willen geen jonge mannen meer verliezen aan onnodige oorlogen, wat voor huidskleur ze op dit punt in de tijd ook hebben. Verdeeld gaan jullie ten onder. Dit is nu juist de reden waarom jullie onderdrukkers zo veel religies hebben gecreëerd. Ze deden dit om jullie tegen elkaar op te zetten. Jullie hebben dit talloze malen in de geschiedenis kunnen zien werken. Het doet er niet toe wat voor naam je aan de verschillen geeft: ras, geloof, kleur. Ze worden allemaal tegen jullie gebruikt om ‘redenen’ voor oorlog te creëren.

In werkelijkheid is het de eliminatie van het menselijk ras. Waarom begrijpen jullie dit niet? Kijk naar jullie geschiedenis. Het is er allemaal: een voortdurende strijd om te overleven. Ik smeek jullie te doen wat jullie kunnen. Span je in om vrede en harmonie te creëren. Verheerlijk oorlog niet, dat is nimmer gerechtvaardigd. Degenen die oorlog willen zijn de vijanden van de mensheid.

In jullie wereld zijn er velen die hun ziel hebben verkocht voor roem en fortuin. Ze geloven stom genoeg dat ze alles zullen hebben. Kijk naar deze zelfde mensen als ze ouder worden. Ze zijn bang, verdrietig en eenzaam, omdat ze weten dat ze zonder omhaal aan de kant zullen worden geschoven. Ze zullen hun dood alleen en angstig onder ogen moeten zien. Het ene moment lijkt de wereld aan hun voeten te liggen, vervolgens wordt alles van hen afgepakt. Ze zien allemaal hetzelfde tegemoet. Jullie hebben het al zo vaak zien gebeuren, en toch zijn er nog genoeg anderen die ook bereid zijn hun ziel te verkopen.

Dat maakt allemaal deel uit van de mindcontrol. Wanneer je eenmaal je handtekening hebt gezet, ben je hun bezit geworden en ben je nooit meer vrij. Dat is de reden waarom ze erop staan dat je naar roem en fortuin moet streven, in plaats van een goed leven te leiden. De vijanden van de mensheid beheersen jullie regeringen, jullie opleiding, jullie gezondheid en jullie levens, op elke mogelijke manier. Jullie werden gedwongen tot deze manier van denken door televisie en films. Jullie worden je nu pas bewust van het feit dat jullie feitelijk NIET VRIJ zijn om je ware geschiedenis te onderzoeken.

Alles heeft jullie geleid naar een verkeerd idee van wie en wat jullie zijn. Diegenen onder jullie die ontwaakt zijn kregen een echte schok toen jullie je realiseerden hoezeer het leven wordt gecontroleerd. Hun plannen waren bijna voor 100% geslaagd; Brexit en Dhr. Trump waren echter schokken waarop zij niet waren voorbereid. Hun plannen worden nu aangepast om met deze tegenslagen af te rekenen. Ondertussen gebruiken ze jullie WOEDE als energiebron om tegen jullie in te zetten. Jullie assisteren hen bij je eigen eliminatie. Denk na voor je wat doet. Vraag jezelf af, zullen mijn handelingen iemand schaden?

Er worden wetten ingevoerd die ervoor zorgen dat jullie nog slechter in staat zijn om jezelf te verdedigen en om jullie levens als normale menselijke wezens te leven. Alle vrijheid wordt van jullie afgenomen terwijl jullie druk zijn met het demonstreren tegen Dhr. Trump. Jullie zijn je niet bewust van wat er allemaal wordt gedaan om jullie monddood te maken. Kijk naar wat er belangrijk is voor het leven op Aarde en kom hiervoor op. De politiek is een zeer gemene en oneerlijke zaak. Regeringen staan niet ten dienste van het volk. ZE WORDEN AAN DE MACHT GEHOLPEN om het laatste beetje controle dat jullie nog over je leven hebben te laten verdwijnen. Ze vergiftigen jullie lucht, voedsel, water en levens terwijl ze jullie voortdurend vertellen dat ze jullie dienen.

Geloof me, ZE DIENEN ENKEL EN ALLEEN HUN MEESTERS. Op dit punt in de tijd zijn jullie daadwerkelijk overgeleverd aan een strijd op leven en dood. Er is zoveel dat tegen jullie is opgezet. Ik heb jullie zo vaak verteld dat jullie tezamen, de 99%, niet kunnen verliezen. Kijk naar hoe verdeeld jullie op dit moment zijn. Dit is precies wat de onderdrukkers willen en jullie geven hen wat ze willen. Jullie zijn je eigen ergste vijanden.

Mijn lieve vrouw probeert hen die het leven op Aarde ten goede wensen te veranderen, te assisteren. Zij wordt aangevallen omdat ze de waarheid verkondigt en omdat ze een Derde Wereldoorlog, waar Hillary Clinton naar streefde, probeert te voorkomen. Velen van jullie zijn hier met open ogen ingetrapt. Mijn vrouw wil degenen die jullie vrije energie kunnen bezorgen, helpen. Dit kan sneller aan de orde zijn dan jullie denken. Er zijn bekwame mensen met goede bedoelingen die toewerken naar een betere kwaliteit van leven op Aarde. Dit zouden jullie allemaal met je energie en intentie moeten steunen. Het is jullie verantwoordelijkheid om dit te doen.

Weiger om als schapen naar het slachthuis te worden gevoerd. Vergeet nooit één moment dat ER DUISTERE MACHTEN OP AARDE BESTAAN die de vijanden van de mensheid zijn. Ze zullen al het mogelijke doen om de volledige macht over jullie te krijgen. Wees hen hierbij niet van dienst.

Jullie bevinden je aan de rand van de afgrond. Dit zijn moeilijke tijden. Neem geen verkeerde beslissingen. Gebruik je geweten door in je hart te kijken voordat je tot actie overgaat. Doe alléén dat wat goed is voor je medemens. Leer onderscheid te maken tussen de leugens die de regeringen jullie vertellen en de waarheid. Jullie worden iedere dag, vanaf het moment dat jullie wakker worden, bestookt met propaganda. Weiger hun spel mee te spelen. Jullie overleving hangt af van het nemen van de juiste beslissingen. Door je mond te houden helpen jullie je onderdrukkers om het leven op Aarde te vernietigen.

Doe onderzoek naar de bases op Antarctica die voor jullie verborgen zijn gehouden. Onderzoek de oorsprong van religie, want dit zal jullie de ogen openen. Er is zoveel kennis bij jullie vandaan gehouden. Enkel de 33e graad vrijmetselaars mogen dit weten. Stel jezelf de vraag: waarom is dat zo? Waarom hebben zij die jullie onderdrukken en haten zoveel macht over jullie? Op het moment dat jullie ontwaken en je hiervan bewust worden gaan jullie een bedreiging vormen voor hun bestaan. Ze willen de Aarde voor zichzelf hebben. Denk alsjeblieft even goed na over wat er hier werd geschreven.

Mijn lief, er wordt vooruitgang geboekt.
Je inspanningen om degenen die gevangen zijn genomen om hun goede werk te verhinderen te bevrijden, zijn belangrijk.
Ga hier alsjeblieft mee door.

Altijd, je aanbiddende,

Monty

 

 

102 gedachten over “Montague Keen en deze heftige tijd..

 1. Een blik in het hiernamaals
  Toen mijn Moeder Lies (86 jaar) donderdag 27 October 2016 zo plotseling was gestorven, heb ik een stukje van haar reis mogen zien en deze beleving wil ik graag met de lezers van WTK delen. Misschien kan het de mensen die een dierbare persoon los moesten laten door de dood troost en innerlijke rust geven.

  Nadat mijn broer mij had gebelt met het bericht dat mijn moeder gestorven was, had ik de dringende wens nog contact met haar te maken. Mijn vriendin had kaarsjes in onze woonkamer aangestoken en een rustig muziekje opgezet. We zaten ontspannen en ik was met mijn aandacht naar binnen gericht. Ik had mijn ogen gesloten.
  Het werdt heel licht van binnen en ik was plotseling in een andere wereld vol heldere kleuren, waarin ik alles heel bewust kon zien en meebeleven. Ik zag hoe een vrouwelijke begeleidster mijn moeder Lies meenam op een verhoogd podium waar ze werdt ontvangen met een uitbundig applaus.

  Er stonden heel veel mensen om het podium. Ik zag Herman, haar reeds overleden man vol enthousme klappen. Ik zag een oude vriend van haar waar ze veel contact mee had in dit leven. Er waren verder veel oude vrienden en kennisen van haar, maar ook heel veel mensen die ik niet kende. Ze waren allemaal feestelijk gekleed in lichte kleuren en ze waren gekomen om Lies te verwelkomen. Het was me duidelijk dat ze haar levenstaak goed had volbracht.
  Boven het podium werden holografische beelden van de hoogtepunten uit haar leven laten zien. En hiervoor kwam telkens het applaus van de menigte. Het hoofdthema bij Lies was de liefdevole omgang met haar 7 kinderen en als oma met haar kleinkinderen. Je zag hoe ze elk kind van haar, vooral in hun babytijd met heel veel liefde en toewijding behandelde. Bij elke luie die er gewisseld werd, werden de kinderen gewassen, gepoedert en geknuffelt. De beelden van de verschillende reacties van haar kinderen op haar toewijding liepen vloeiend in elkaar over en de mensen om het podium werden hierdoor persoonlijk geraakt.

  Het was me duidelijk, dat er voor deze levensechte beelden en gevoelens zoveel onbekende mensen waren gekomen. Hun eigen hart werdt er door gevoed en tegelijkertijd gaven ze door hun erkenning en aandacht levensenergie terug aan Lies. Ze stond te genieten en te stralen en ze zag er na elk fragment duidelijk jonger uit. Zij kon mij ook zien en we gaven elkaar een omarming. Ze zei “had je zoiets nou verwacht? Ik zei : geniet er maar van moeders, want je hebt het verdient.

  Op deze dimensie van het hiernamaals, die ik eventjes mocht meebeleven werdt alles uitgewisselt door levensenergie. Er bestond daar geen geld en er werdt niet gehandelt en gemanipuleerd. De uitwisseling was heel direct en eerlijk.
  Als iemand kostbare ervaringen uit zijn aardse leven meebrengt en anderen zielen hebben hiervoor belangstelling, respect, bewondering of liefde, dan verhoogt dit in bepaalde mate hun bewustzijn, waardoor er automatisch meer levensenergie (aandacht) naar de betreffende persoon terug stroomt.

  Of een ervaring, die een gestorvene uit zijn aardse leven meebrengt kostbaar is of niet, dat staat niet vast en wordt bepaald door de zielen die hierdoor worden aangesproken en hieraan hun aandacht willen geven. Als b.v een architect hier op aarde een bijzonder bouwwerk heeft gemaakt , dan hebben die zielen daarvoor belangstelling die ook gericht zijn op architectuur en hierin zelf creatief willen zijn. Daarbij gaat het niet alleen om het bouwwerk zelf, maar juist ook om het hele proces van ontwikkeling, doorzetten en alles erom heen, wat als een spannend verhaal wordt beleefd door de andere zielen.

  Het hoofdthema van mijn moeder “gezin en kinderen” spreekt in elk geval heel veel zielen aan aan de andere kant. Misschien omdat er daar niet echt kinderen zijn en alle zielen zich in hun volwassen vorm aan elkaar laten zien.
  Verder werd ik meegenomen naar verschillende fragmenten van dit welkomsfeest. Er was een koor in lichte gewaden, dat voor haar zong. Ik zelf kon de muziek niet horen, maar ik kon zien dat Lies er intens van genot. Daarna liep ze met haar begeleidster op een brede trap, die bestond uit grote Lotusbloemen. Bij elke stap ging er een verdere lotusbloem open. Toen werdt ze rondgeleid in een prachtige tuin en telkens als ze aan een bloem voorbij liep ging deze verder open en liet verdere kleuren en vormen zien. Telkens riep ze” Ohh wat prachtig” en genot als een kind.

  Ik kan niet precies zeggen hoe lang ik in deze andere wereld was. De tijd schijnt daar veel schneller te gaan en het viel me op dat Lies er bij elk nieuw fragment jonger uitzag. In het laatste fragment, dat ik mocht zien liep ze in een schitterend landschap, waarin regenbogen opkwamen en zich in heldere kleuren ontladen als vuurwerk. Hier zag ze eruit als een jonge vrouw van 30 en ze was beeldschoon.
  Ik was heel blij voor haar en weet dat ze in een prachtige wereld verder leeft. Ook weet ik, dat ik haar over een tijdje weer terug zie.
  Bedankt voor uw aandacht: Sw Anand Coen

  1. Guido 2.2 Ja prachtig dat TV spotje. Ieder mens is een spiegel voor ons. Zodra we de spiegel niet accepteren kun je ervan uitgaan dat we iets in onszelf onderdrukken. Het verborgen innerlijke conflict wordt dan een conflict met de buitenwereld.

  1. Madeloes 3: qualia is een uitvinding van wetenschappers, die alles wat voorbij het materiele (stoffelijke) gebeurt, als fantasie willen bestempelen. Het scheppen van een innerlijke subjectieve wereld is een actief creatief proces, integenstelling tot de (astrale)wereld, waarin ik mij bevond en waarin ik slechts een passieve waarnemer was.

  1. Madeloes,

   allemachtig, to much, wat een wereld, ik kan dit niet meer zien, zonder mijn menselijke gevoelens te kunnen bedwingen, het is zo strijdig met hoe ik denk en wil leven, ik stel mij het leven voor als een goede stradivarius viool, en ik de strijkstok, prachtige muziek ontlokkent aan dit hemelse instrument, te romantisch gedacht wel nee, dat is voor waarom wij hier zijn, ons ten volle wijden aan de créatie.
   groet Jenne

  2. @ Jenne

   intuïtief wetende dat het belangrijkste is om jezelf trouw te blijven kan ik dit zien als een prachtig metafoor! wat is het leven hier zonder creatie? daarom zijn we toch hier.
   Het wereldgebeuren is een uitdaging om te volgen hetgeen ik probeer met een ‘helicopter view’ en als dat niet meer lukt in al deze chaos even niets. Heeft zorgen maken zin? Naar mijn mening niet, trekt energy weg en ik schiet er niets mee op. Dit ‘duel’ wat plaats vindt past niet in hetgeen ik ben en wil deze negativiteit ook niet absorberen. Ik probeer in mijn eigen kracht te blijven staan en me niet af te laten leiden waarvoor ik hier gekomen ben en daarmee bezig te zijn. Soms lijkt het of er misschien twee parallel lopende ’tijds’lijnen zijn, het duister en het licht waar je aan het switchen bent om er deel van uit te maken om in het duister een beetje ‘licht’ te brengen en het ‘licht’ wat is nog stralender te laten zijn. Hopelijk kruisen ze elkaar snel 🙂

  3. Madeloes,

   de site die je hier opgeeft heb je die zelf wel gelezen ?, anders praten we volkomen langs elkaar heen.
   Het stukje waar de wetten aangaand de vrouwen in de Islam worden genoemd, nou ja !!! daar kan toch geen één weldenkende westerse vrouw mee leven, en ook niet naast leven in de zelfde samenleving, dit is een geestelijke ziekte die behoord te worden verwijderd uit deze mensen wereld, ze denigreren vrouwen tot een soort vok konijn, ik wil hier jouw antwoord over horen please, Jenne

  4. @ Jenne

   ja Jenne ik heb de site gelezen en het is weerzinwekkend wat er gebeurd in naam van de islam/koran niet alleen op het gebied van vrouwen. Deze wetten en elke religie is man made/indoctrinatie want volgens mij heeft ‘de schepper’ geen religie en zijn wetten door vreselijke mannen/vrouwen gemaakt. Wat ik gezien heb op een school in het midden oosten hoe kinderen van jongs af aan haat en wraak bijgebracht worden is voor mij onvoorstelbaar. Het zou naar mijn mening, in ieder geval voor mij, een grote omslag zijn dat er openheid wordt gegeven aan de mensheid het werkelijke verhaal van deze religie maar ook andere religies en de reden waarom religie in het leven is geroepen. Heb zelf jaren gespit naar religies waar het vandaan is gekomen hierdoor vele malen gehacked en computers versleten 😮 vond het onthutsend hoe de mensheid gemanipuleerd is met welke religie dan ook. Dat de islam/koran gelovigen nu gebruikt worden op deze manier komt zoals hoplijk velen zo langzamerhand weten goed uit. Uiteraard is het niet alleen religie maar ook de cultuur. Waar groei je op en wat zijn de gebruiken wat te denken van bijvoorbeeld eerwraak? duelleren? voetjes binding China? Besnijdenis? om er maar een paar te noemen. Dat ik in een westers land leef op deze manier is ook niet altijd zo geweest. Daar hebben de vrouwen ook voor moeten knokken en mannen ook. Alles wat je met de paplepel wordt ingegoten verdwijnt niet zomaar. Velen willen hetgeen ze meegekregen hebben uit hun eigen cultuur als waarheid meenemen aangezien dit vertrouwd is. Dat er ook andere mogelijkheden zijn om elkaar met respect te bejegenen moet je eerst zien en ervaren Dat een ieder elkaar met liefde tegemoet gaat treden is mijn droom en hou dit vertrouwen.

  5. Madeloes,

   Het is niet zozeer het geloven in iets, als wel de mannipulatie die de mensen, the high priests hier aan geven.
   En dan wat is geloven in, voor mij is er geen probleem om met mensen samen, bijvoorbeeld een meditatie te doen, of een strijd lied, zo als de Internationale te zingen, of andere hymnes, het zingen van het bruilofslied, de hymeneeën, kom vaak in de kerk vanwege een lamgeslagen vriend in een kar, die naar de mis wil en zijn ouweltje slikken, no problemo, ook het afscheid met voor wie de bel luid met zitten en opstaan ach waarom niet, het is zo respectvol tegen over het leven, beetje glorie aan God, wie dit ook is !
   Ja je zal wel denken die man is gek, nou misschien wel, maar ik gooi geen oude schoenen weg alvorend ik nieuwe heb.
   Groet Jenne

  6. Cozmic,

   Wat moeten wij met dit weten, hoe moet ik mij opstellen met dit weten, en ja wat eigenlijk, is de bedoeling.
   Jenne

  7. Een deel kiest om zich nergens iets van aan te trekken, een ander deel zit op het hek, een klein deel voelt zich betrokken. Er zouden spijlen op het hek moeten zitten, dan zouden de twijfelaars een keuze moeten maken.

  8. Wat zijn twijfelaars? Mensen die twijfelen aan eerder gemaakte keuzen? Diep in het hart weet men…

  9. Cozmic, het deel dat kiest om zich nergens iets van aan te trekken is afgestompt; het andere deel zit op het hek, wat bedoel je daarmee? Een klein deel voelt zich betrokken. Mijns inziens voelt een ieder zich betrokken omdat het inherent is aan de aard van het leven zelf. Laten we meer open zijn over onze zorgen en lasten, laten we meer compassie met elkaar voelen.

  10. Ik grotendeels ook Cozmic, maar denk dat dat ligt aan gevoelige en nadenkende aarden der natuur. En de nodige programmeringen op jonge leeftijd. Maar goed, ik ben me uiteindelijk kapot geschrokken van het een en ander en weet dat een ander dat niet doet op de manier hoe ik het doe, deed én besef.
   Dan nog geldt heb compassie met elkaar want denk dat dat uiteindelijk de boel weer bij elkaar brengt. Ieder heeft zijn weg te gaan, een aantal zijn getalenteerd om dit universeel in te voelen en moeten dat los maken van hun eigen sores….

  11. En Cozmic, eigen keuzes maken is belangrijk, hoop dat wat dat betreft je daarom nu beter af bent dan daarvoor. Maar goed, blijf wel je empathie behouden zoals het bedoeld was en is om daarmee ook een ander je eigen en de ander zijn/haar spiegel voor te houden. Zie het maar als een talent Cozmic, doe er het goede mee.

  12. Snap ik Cozmic, maar ga je maar weer scherpen dan, botter worden is een soort moedeloosheid 😉

  13. Cozmic, wees trots op jezelf en je eerlijkheid, ik ga hier de nodige jaren mee op wtk, maar er is er nooit iemand geweest als jij die zo open en bloot zijn emoties heeft getoond. De gouden gum was indertijd noodzakelijk, dacht de gouden gum, maar ik vond het jammer want er werden oprechte emoties en boosheid gewist. Ik vond wtk toen fantastisch omdat het allemaal kon; een tijdsdocument. Maar goed, en ik begrijp Guido, maar ben het er niet mee eens, dat er moet worden opgeschoond. Ik vond wtk toen het einde omdat alles goed en slecht bleef (be)staan. Echt nogmaals een tijdsdocument in ware en oprechte gevoelens en emoties. Denk er met weemoed aan terug 😉
   Echte mensen, echte emoties, echte gevoelens.
   Maar goed, wij weten van toen, dus wij vergeten niet lijkt me, maar daarnaast lijkt me het noodzakelijk om in beginsel dit soort van tijdsdocumenten te laten voortbestaan en dus ook niet te vervalsen door al dat gescheld en getier er maar uit te gummen…
   Gouden tijd en gouden gum 😉

  14. Cozmic, 4.12

   Compassie, of te wel medelijden, leidt tot niets, maakt de hele situatie ondoorzichtig, roept vaak de verkeerde maatregels op, gevoelsmatig, vreet het je als mens volkomen op, wat het goede antwoord is, moet maar uit de intuïtie komen, ik weet dit is niet het juiste antwoord, maar ik ben moe, ga naar bed. Groet Jenne

  15. Anna, ken jij de sharia wet, tegen de vrouw gericht, nou ben er nog van onderste boven, we mankeren Kenaus, die gasten horen stuk voor stuk gecastereed te worden, mijn beide zusters met mijn moeder voor op hadden hier wel raad mee geweten, hoe is het mogelijk die domme verdraagzaamheid, groet Jenne

  16. Jenne, compassie is iets anders dan medelijden. Compassie heeft te maken met zelf ondervonden ellende en vanuit die hoedanigheid een ander te kunnen inschatten wat het voor hem/haar betekent.

  17. Jenne, die wetten ken ik niet en wil ik ook niet kennen, wat voor mij geldt is dat ik mezelf als vrouw wil begrijpen; daarvoor heb ik mannen nodig omdat die interactie wel duidelijk is lijkt me. Dat soort wetten die jij noemt geven als geen énkele wet duidelijkheid aan deze interacties, want wetten dienen alleen maar om de boel/zaak verder te verscheuren. Wetten bestaan niet, wat innerlijk van belang is in omgang met elkaar zít al in ons innerlijk wezen.

  18. Moet ik dan concluderen Cozmic in kader niet begrepen willen worden dat je een vorm van bijzonderheid in stand wil houden die feitelijk nergens op slaat?

  19. Cozmic – Anna

   Compassie = begaan zijn met, hoe leg je dit naast je neer, zou het niet weten.
   Dat de meeste deze onmenselijke, onvrouwelijke sharia wetten niet willen kennen, ja dat hale de koekkoek, ze maken een beeste bende van het menszijn, nou heb ik daar geen compassie voor, maar voel wel de drang tot vernietigen van dit denken cq aanhangers van dit denken, en het wordt mij steeds duidelijker dat ik al eens tegen deze gehakt molens heb gevochten in het verre verleden, maar heb gevaald in mijn opgave.
   En wil jullie aanraden om je zelf te wapenen, geestelijk te wapenen, volwassen zijn is niet genoeg, verder kan ik niet gaan, want weet zelf deze weg niet, nog niet te bewandelen, blijf hangen in halve en hele gevoelens, mijn twijfels worden tot demonen, van daar dat ik terug verlang naar een moment van mijzelf terug te vinden binnen een geestelijk denkpatroon, maar toch niet direct een religie, beetje zoekende aan het eind, ja een mens zijn is soms niet gemakkelijk.
   Groet Jenne

  20. Jenne, compassie mag je nooit naast je neerleggen; wat mij betreft laten we het hebben over compassie ipv liefde want dit laatste woord wordt op vele manieren misbruikt en leidt tot vele misvattingen over wat liefde is.

  21. Anna, het is eigenlijk niet grappig die vrouwen onder dat religeuse juk, als de clitores er uit gesneden wordt, ben je zeker je compassie en ook je liefde kwijt, arme donders worden tot vee gemaakt, ze zouden aan blok die kerels die dit propageren moeten castreren met een bot mes!
   Ik ga naar bed morgen vroeg op, groet Jenne

  22. Jenne, je hebt gelijk, maar dat filmpje van Coz was iig een hoax.
   Laat onverlet dat er vele misstanden zijn, vrouwelijke besnijdenissen zijn iig een misdaad tegen de vrouwen om te beginnen, vervolgens tegen de mannen en vervolgens tegen de mensheid…

  23. Het absurde is evenwel dat verminkte mannen denken vrouwen te kunnen verminken en daar dan beter van te worden. Het is niet veel anders dan de plastic sex in onze tegenwoordige maatschappij. Een man sluit een vrouw uit in sexualiteitsbeleving omdat de man zich meer superieur acht of dat de man zodanig is mismaakt door wat dan ook?
   En trouwens in Westerse beleving kunnen de vrouwen er ook wat van als het om afstandelijk gedrag gaat. De Arabieren gaan het nog meemaken…

  24. Anna, ik denk dat de mensen over het algemeen, zowel mannen als vrouwen geestelijk mismaakt zijn, de schuld ligt bij het weg vallen van de sociale controle van zeden en gedrag, het vroeger veel geopperde doe maar gewoon doe ja gek genoeg, persoonlijk ben ik voor een andere manier van benadering tussen man en vrouw, een stukje romantiek gemengd met een stukje mystiek, lijkt mij menselijker, maar daar de media in handen van de zieken is, komt er geen normale menselijke belevenis meer aan te pas, het zijn de kleine minderheden, die zich zelf tot de uitverkorenen hebben gemaakt, door middel van een ver door gevoerd nepothisme, ik vindt onze samenleving behoorlijk van het juiste pad afgeweken, want bij dit alles hebben we nog al die nieukomers, met hun achtehaalde middeleeuwse denken.
   Jenne

  25. Koekje , dat is ook zo, maar ik ben het op mijn manier ook, en heb mijn eigen gevoel en weten in stand gehouden. Niet zonder kleerscheuren eerlijk gezegd.
   Hoe het te doorbreken is een ander punt. Ik denk dat mensen die echt besef hebben hier een grote rol kunnen spelen. Ik weet wat ik op mijn manier veroorzaakt heb bij een ander die er niet uit wist te komen op een bepaald moment. Ik ga ervan uit dat dat dit langzame proces ergens zijn resultaten moet gaan genereren. Ik heb er wel alle hoop op iig, maar word af en toe wel door moedeloosheid bevangen dat het zoveel tijd kost om echt veranderingen te mobiliseren. Velen waren door 2012 optimistisch gestemd als dat dán de omwenteling zou plaats vinden. Ik heb daar nooit in geloofd en zie het meer in termen van jaren, gelijk een enka-zeem 😉

  26. Jenne, wat de oorzaak is zou ik het graag nog met je over willen hebben. Ik heb begrepen dat je ergens nu gaat afreizen naar Spanje. We pakken de draad wel weer op als je terug bent. Goede reis, goede spirituele en andere menslievende zaken, en welbehouden weer thuis.

 2. De laatste paragraaf van de tekst is zeer intrigerend.
  Ik verwijs hier naar Antarctica en de mysterieuze expeditie van admiraal Byrd :
  http://www.gralienreport.com/ufos/the-odd-exploits-of-admiral-byrd-bitter-reality-at-earths-end/
  https://www.sott.net/article/339039-Nazis-E-Ts-Deep-States-the-Admiral-Byrd-Expedition-and-the-Exposure-of-Antarcticas-Hidden-Realms
  Over het leven voor en na de dood is er het boek “Don’t touch this book” van Jan Van Helsing. Op pagina 256 wordt er een beschrijving gegeven van “The afterworld”. Gezien ik met deze materie niet vertrouwd ben, en evenmin met Jan Van Helsing, weet ik ook niet hoe ik dit op zijn juiste waarde dien in te schatten. Ik geef het dan ook louter ter info.

  1. Je kunt ook eens proberen, om Machiavelle te lezen, de meeste komen niet verder als zijn gezegde, van tussen hemel en aarde …. enz.
   Natuurlijk is er meer, daar is onze hele menselijke filisofie op gebaseerd.
   Maar om bepaalde voorvallen te banalizeren, is zinloos, als je niet zelf bezocht bent door andere dimensies, of per ongeluk door een bepaalde geestes toestand in terecht bent gekomen, ga je dit niet begrijpen.
   Persoonlijk

  2. Jenne kom op knallen dan hier en nu met die ouwe meuk, aan de slag en smullen maar, van stoffige geschiedenis docent naar attractie park well met doornen, http://www.looopings.nl/img/foto/avtnieuw110115.jpg op bladzijde 1 de inleiding. Quote Voorrede op pagina i: “Niets welligt levert een grooter bewijs van de tegenstrijdigheid en ongegrondheid der menschelijke oordeelvellingen dan het verschillende gevoelen omtrent Machiavelli. Hier gaat hij door voor een uitmuntend man 1 ; daar voor een monster 2 : deze noemt hem een génie, gene een droomer; en allen gronden zich op zijne schriften. ” – De vorst, Niccolò Machiavelli, Theodorus Marinus Roest van Limburg
   Cyfveer, 1834 – 164 pagina’s https://books.google.nl/books?id=mMBPAAAAcAAJ

   Buitenhof 5 feb 2017 : Henk Krol, Thierry Baudet, Hans Wiegel, Otto Fricke en Jeroen Smit http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/539611800/0 aan het eind van dit programma, in de laatste minuten wordt iets heel belangrijks gezegd, het is niet zozeer de kooi die bijna klaar is maar de mensen die massaal blijven verkiezen in die kooi te blijven… vanaf minuutje 49 Jeroen Smit.

   Jan van Helsing is een ouwe held van mij Sub; http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/secretsoc_20century/secretsoc_20century.htm

  3. Hyper Alert 5.2 : Dank voor de tip over Jan Van Helsing. Ivm de laatste paragraaf over de kooi, een citaat van Machiavelli :
   “It is just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remian servile as it is to enslave a people that wants to remain free.
   Niccolo Machiavelli
   GuidoJ 6.1 : De tekst in het boek van Jan Van Helsing op p. 256, gaat in dezelfde richting, als vermeld in het citaat op de foto.

  4. Hyper Alert,

   Velen gebruiken het denken, en geschrevene van de oude filosofen, als het hunne !
   Plinius de Oude, is zo’n niet opdrogende bron, en daar wordt constant uit geput.
   Er schrijft hier iemand dat de oude geloofs boeken, ook barsten van de leugens, zijn het misschien leugentjes om bestwil.
   Mijn denken gaat steeds meer, de kant op van als een ongelovige toch ergens in te gaan geloven, en het opstarten van een regelmatig samen zijn onder deze banier, als dit een mogelijkheid is om onze samenleving te redden, wat vind jij hier van, klinkt het te hypokriet ?!
   Iemand die mij dit denken keer op keer aangeeft, is Benno Barnard !
   Ons dagelijkse leven is zo door weven met leugens, waar door zelfs je geweten niet meer werkt, het is voor de simpelen niet meer te door zien, en tegen over hun dagelijkse brain wash, staat niet meer dat brood nodige stukje geloven in het goede.
   Het vervelde is dat ik vanwege mijn leeftijd steeds meer als er niet meer toedoende schildknaap van het goede wordt gezien.
   Van af Zondag ben ik in Barcelona, om te luisteren, wat men meent te moeten doen, want zo achter de couliezen is het erg gespannen, veel grote dingen staan op het punt om uit één te vallen, het denken is verdeeld, en in wezen is dit goed, een groot deel is heel positief, en gericht op het goede, in de mensen een welbehagen.
   Groet Jenne

 3. Persoonlijk heb ik hier niets aan, om dat dit iets heel persoonlijks is, ik kan mijn Eigen gewaarwordingen nog niet eens goed de baas, laat staan anderen, wat zijn het dromen, of gewaarwordingen die wij graag zouden beleven, of is het gewoon een gecreéerde fantasie wereld, in de 50 – 60 iger was spiritisme in, in Engeland zoekt men met het pendeltje zijn voorgangers, maar voor mij blijft het iets van tussen de wal en het schip, mijn critische geest, en onvertrouwen in de mensen, de charlatans dan natuurlijk, houd mij tegen om buiten mijn Eigen zintuigen en geest boven natuurlijke bevindingen van anderen te geloven, boven dien, waarom zijn deze lieden niet diepe gelovigen van de Christelijke leer, en zijn conclusie Jezus, waarom ?,
  Mijn Eigen ondervindingen heb ik wel eens met anderen gedeeld, maar met voor bedachte rade met die genen die dit kunnen begrijpen, en mijn gevoels toestand begrijpen, nou misschien een beetje crities,
  alhoewel ik wel van SF houdt, en vele SF verhalen gelezeh heb.
  Jenne

  1. Als je deze wereld wilt begrijpen Jenne, dien je imo te kijken naar een wereld vol energie; waar materie niets anders is dan ‘gecondenseerde energie’… Energie IS de essentie en wat je nu voelt en leest dus ook.. Jezelf niet meer als fysiek mens alleen zien, maakt ruimte voor andere zaken. En niet alles persoonlijk opvatten, zou imo ook helpen.. 😉

  2. Zou het kunnen zijn dat ik deze wereld heel goed begrijp, op de wijze mij geleerd en aangeven door mijn evolutionaire denken.
   Hier mee wil ik niet zeggen dat ik jouw wijze van zien verwerp, maar laat mij S.V.P. mijn wijze van benadering.
   Ik ga er juist van uit dat wij 100% spiritueel zijn, en het constante op het verkeerde been zetten van ons denken, neem ik absoluut niet in dank af.
   Heb lang gedacht en getwijfeld, en ben altijd te lankmoedig geweest, maar in wezen moet ieder één heilig worden op zijn wijze, hartelijke groet mijn best Guido, en een prettige zondag nog, heb de zondag morgen mis bijgewoond, van wege mijn invalid vriend Charles de Lattre de Tassigny, oude famielle, daar stop ik mijn energie in, later in de Bœuf Carotte, met?, ja nou groetjes maar Jenne

  3. Beste Guido, nog even terug komende bij jouw wijze woorden aan mij gericht.
   Materie is niets anders als gecondenseerde energie, d’accord
   Je zelf niet meer als fysiek mens alleen zien, hoe dan wel, in welke vorm zien? maakt ruimte voor andere zaken, welke zaken dan wel ?,
   En niet alles persoonlijk opvatten zou imo ook helpen, hoe ga ik dan deelnemen, aan een groeps discussie, als ik het niet persoonlijk opvat, hoe ga ik dit dan opvatten.
   Als het als berisping bedoeld is, OK dan, maar als je mij ergens heen wil leiden, moet je me uitleg geven, het ontgaat me !
   Groet Jenne

  4. Persoonlijk op de man spelen, zonder de discussie te voeden, is wat ik bedoel met negatief. Verder is een ander perspectief mogelijk, als je op een andere manier naar mensen kijkt. Als onzichtbare Zielen in een zichtbaar jasje.. Door jezelf EN anderen als Zielen in een lichaam te zien, ontstaat het begrip ‘onsterfelijkheid’ als vanzelf. Het doorvoelen ervan is natuurlijk een andere zaak, maar een eerste begin is er dan.
   En voor de rest mag je het allemaal lekker zelf uitzoeken, trouwe gast. Maar neem jezelf vooral niet té serieus.. 😉

  5. Beste Guido, bedankt dat je je tijd en energie aan mij hebt willen besteden, dit wordt hogelijk op prijs gesteld.
   Als ik met iemand schrijf zie ik deze persoon in levende lijfe voor mij, soms benadrukt door een afbeelding van die persoon.
   Onstervelijkheid, ja dat ken ik en weet hier ook alles van, maar is niet altijd zo’n feest, je blijft meestal hangen in je gecreéerde wereld, van die je bent.
   Ik probeer het ook allemaal zelf uit te zoeken, met behulp van al mijn andere ik’s aan mijn zijde.
   En als ik mijzelf niet sérieus neem, wie doet dit dan wel,in de kringen waarin ik soms verblijf is serieus zijn een must, deze mensen willen ook serieus genomen worden, maar hun macht is tanende , jammer zij zijn het goede soort ondanks alle verguizen
   Groet Jenne

 4. Ik wil niemands pret bederven maar channelen is heel gevaarlijk. Mensen die dat doen die roepen op of stellen zich open voor eigenlijk van alles en nog wat. Als ze mazzel hebben dan krijgen ze contact met de juiste persoon. Als ze pech hebben zitten ze voor de rest van hun leven opgezadeld met een demon die zich uitgeeft voor een geliefd familielid.
  Het is voor kwaadwillende spirituele wezens niet zo moeilijk om zich op dat moment uit te geven voor een ander om iemand te troosten en zich daarna te nestelen in zijn/haar leven. Bedrog bestaat niet alleen op aarde maar ook in de spirituele wereld. Sterker nog het kwaad/bedrog hier op aarde is afkomstig uit de spirituele wereld.
  Het is niet een mens die bovenaan de aardse pyramide staat maar een spiritueel wezen heeft de leiding over de wereld/mensheid.

  Dit is waar: ‘Onderzoek de oorsprong van religie, want dit zal jullie de ogen openen.’

  1. Nou Guido, hier begin je wel te tappen uit een ander vaatje, Budha himself, de meest mooie en echte spirituele meester, mij own commen sense, ja en wat is dan commensense, nou vul maar in, je geevolueerde
   denken, je vol gestampte intuïtie, as you like it, maar blijf je zelf,
   blijf je denkende impuls uitzenden, als satalieten in de sky, groet Jenne

  2. Prochrist 7: wat jij schrijft is in vele gevallen zeker waar en de entiteiten, die zich aandienen als familieleden kunnen je levensenergie via sterke emoties opzuigen. Er worden vaak secteachtige groepen gevormt rondom zo’n gechannelde Entiteit, die zichzelf als engel Michael of wat dan ook uitgeven en de volgelingen volledig misleiden.

   In zo’n geval wordt er danook vaak absolute gehoorzaamheid gevraagt en je critische vermogen moet steeds worden onderdrukt. Ik heb enkele gevallen van heel dichtbij meegemaakt en gezien hoe mensen door hun onwetendheid volledig werden gemanipuleerd. De persoon die zulke channelt ontvangt raakt ook zelf steeds verder lichamelijk uitgeput tot een totale burnout.

   In het geval, zoals hierboven beschreven door Montague Keen, ben ik zeer overtuigt van authenciteit van de channel, omdat deze juist veel positieve energie schenkt en niet neemt. Bij het lezen van zijn bericht resoneerde mijn hele wezen mee, hetgeen voormij een teken is dat zijn woorden uit zijn essentie komen en waar zijn.

   Je kunt erook op letten of een bepaald channelbericht je hart opent of je denken juist in verwarring brengt. In je hart weet je of het waar is of niet. Het denken kun je zoveel bewijzen geven als je wilt en het zal altijd antwoorden: ” Ja maar ….!

   En als Prochrist zou ik de raadslagen van Jezus volgen, die zei: “aan de vruchten erkent men de boom”.

   Een goede dag gewenst.

  3. @Guido
   Wat ik schrijf is slechts mijn reactie op dit item gebaseerd op mijn waarneming en onderzoek. Hoeft niemand te geloven maar ga het wel onderzoeken.

   @Sw Anand Coen
   Ik ben blij dat je ook op de hoogte bent van de duistere kant van channeling en ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat jij deze materie kunt handelen.

   Wat Jezus betreft. In de bijbel staat: Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken om u met hen te verontreinigen (Leviticus 19:31)

  4. “If we do not believe within ourselves this deeply rooted feeling that there is something higher than ourselves, we shall never find the strength to evolve into something higher.” ― Rudolf Steiner

  5. mc,
   Jammer, die grote humaine Rudolf Steiner, raakt een beetje in het vergeet boek, een hele spiritueel mens, die mijn generatie veel heeft meegegeven op hun levens pad, dit soort mensen wordt node gemist in deze tijd.
   Jenne

  6. @ prochrist: De bijbel is ook een heel tricky iets want het staat vol met halve waarheden, waarheden en onwaarheden. Ook daar geldt: volg je hartsgevoel want het hart is verbonden met het bronveld.

   Er is zoveel misleiding door de bijbel, koran en andere boeken die geschreven zijn om ons uiteindelijk altijd in twijfel en klein te houden.
   Wij maken in essentie deel uit van dat bronveld, dat is wie wij werkelijk zijn en wat we niet mogen weten.

   Aan elke ervaring zitten positieve en negatieve kanten en van die ervaringen komen we hier in/op deze hologram/planeet leren zodat we recht kunnen zetten wat er in het verre verleden mis is gegaan omdat we niet wisten dat parasieten ook slim konden zijn en onze gedachten konden manipuleren. Hoe hebben wij onszelf overschat, of hoe naïef waren/zijn wij?

  7. @Lente
   Het is niet mijn gewoonte om uit de Bijbel te citeren. Dit keer heb ik dat gedaan omdat iemand anders een zin uit de Bijbel aanhaalde. Er is zeker gesleuteld aan de Bijbel maar het gaat te ver om te zeggen dat deze nu vol staat met halve waarheden etc. Dat deel wat voor ons in deze tijd van belang is, staat er nog steeds in.
   Je zegt dat ik mijn hart moet volgen. Dat doe ik juist want ik ben helemaal niet opgevoed als christen. Ik ken ook geen christenen en als ik er weleens een spreek, krijg ik er ruzie mee omdat ze vinden dat ik niets over Jezus of het christendom kan weten.
   Via mijn ouders heb ik een ander geloof meegekregen maar door eindtijddromen en visioenen heb ik van Jezus informatie gekregen. Dat wat mij is getoond, wordt voor zover ik weet alleen in de Bijbel beschreven.
   De opname uit de Bijbel gaat echt plaatsvinden. Ik ga dat meemaken. Daarna gaan de mensen die overblijven op aarde gelovig worden. Dat bewijs hebben velen blijkbaar nodig.
   Ik schrijf dit niet om iemand te overtuigen want ik kan het zelf amper bevatten. Ik schrijf het omdat ik het zo door heb gekregen.

   Vrijwel iedereen heeft een negatieve mening over de Bijbel. Dat moeten mensen natuurlijk helemaal zelf weten. Ik vind het alleen jammer dat ze dan zelf moeten toegeven dat ze de Bijbel nooit hebben gelezen. Ik heb zelf de Bijbel ook niet in zijn geheel gelezen maar af en toe wil ik iets weten en dan zoek ik het op.

  8. Gisteravond zag ik toevallig een uitzending van ‘moord of zelfmoord?’ op tv.
   Een man had zelfmoord gepleegd. Familieleden twijfelden of het wel zelfmoord was. Zij dachten dat hij was vermoord omdat hij volgens hen geen reden had om zelfmoord te plegen.
   Zijn vrienden en computer vertelden echter een ander verhaal.
   Deze man leek een normaal leven te leiden maar durfde niet in zijn eigen huis te slapen omdat hij daar een demon had waargenomen en deze verscheen daarna ook in zijn dromen. Op zijn computer werden berichten gevonden dat hij daarover contact had met paragnosten want hij had het gevoel dat iets zijn lichaam wilde overnemen, daar wilde hij een eind aan maken. Het beheerste zijn hele leven. Het nam zelfs bezit van hem om zijn vriendin te vermoorden. Helaas lukte het de paragnost niet om deze demon te verjagen.
   Deze demonen verschijnen niet vanuit het niets. Ze worden opgeroepen. Mensen gaan bijvoorbeeld voor de gein glaasje draaien of op een andere manier geesten oproepen. Het hoeft niet eens zo te zijn dat deze man zich daar zelf mee bezig hield. Het kan ook zijn dat iemand in zijn omgeving zich met dit soort zaken bezig hield of de vorige bewoner van het huis. Dit is echt wel even andere materie dan onenigheid met een mens van vlees en bloed uitvechten. Maar dat is slechts mijn mening.

 5. Ja, Antarctica begint zijn geheimen te onthullen nu grote delen met ijs bedekte gebieden beginnen te smelten. Werd ook al voorspeld door Edgar Cayce. The upside of global warming zullen we maar zeggen.

  Let ook op de woorden FLASH FROZEN in de video : die cataclysmische gebeurtenis gebeurde blijkbaar zo snel dat zelfs zo,n technologisch geanvanceerde beschaving niet op tijd meer weg kon komen. Zend de rillingen over je rug en niet van de kou.
  https://www.youtube.com/watch?v=0MTe4MfupFo
  [dont mind the robotvoice..]

  http://exopolitics.org/discovery-of-flash-frozen-antarctica-civilization/

  1. Binnen kort komen alle voospellingen uit, die ooit zijn geopperd in onze uitgebreide bibliotheek van onze Bd’s, Jenne

  2. Boon,
   Bij het vinden van een menselijke skelet-voet, in een zuid Africaanse kolenmijn, op 800 meter diepte, die bij carbon dating meer als 200 millioen jaren oud bleek te zijn, lopen mij de rillingen over de rug, waar hebben we het over, deze planeet, heeft het één en ander meegemaakt, en dat gaat gewoon door, de planeet draaid door, de wezens op zijn oppervlakte ja die hebben het één en ander meegemaakt, bezoekers van andere planeten stelsels etc., ik denk vaker als eens bijna uitgeroeid, door allerlei capriolen van de natuur, het is jammer, dat we maar niet over die drempel van onverstand heen kunnen stappen, en van deze planeet een menselijk paradijs te maken, dat is volgens mij de bedoeling van onze aanwezigheid hier.
   Jenne

  3. @Jenne

   ‘en van deze planeet een menselijk paradijs te maken, dat is volgens mij de bedoeling van onze aanwezigheid hier’.

   mooi gesproken Jenne dit is in ieder geval een van de taken die ik mee heb genomen :)met vele anderen, aleen de realisatie hiervan is een stuk ingewikkelder dan ik heb voorzien maar een grote uitdaging en het mooie hiervan is je hoeft het niet alleen te doen. En het paradijs hoeft niet alleen mensenlijk te zijn 😉

  4. Madeloes,

   kijk de réaliteit is, dat onderwijl hier het over het paradijs op aarde hebben, onze Christelijke, of je nu gelovig bent of niet, geloof samenleving, wordt af gebroken, de meest vermoorde mensen op aarde, dus in de mensen geen welbehagen, ten minste niet wij die uit die cultuur zijn voort gekomen, het Moslim geloof zal binnen afzienbare tijd heersen over heel Europa, de meesten geven zich geen rekenschap van wat dit inhoud.
   Op dit moment is er een gigantische politieke vecht partij aan het afspelen, tussen de founding father vrij metselaars, en het grote Zionisme gesteund door hun media de Jezuïten het Vatikaan, uiteindelijk is Trump de man van het vergeten Amerikaanse volk, lees hoe de rijkdom verdeeld is, nu het is een hele ingewikkelde situatie met een heel lang voorspel, het Vatikan heeft het Oost Europese Christen dom verkocht aan de Turken, waardoor Byzantium verdween, het bastion tegen de Islam, en de grote stukken van Europa 350 jaar onder de Islam heeft gezucht, de Islam blijvend vaste voet in Albanie kreeg, etc. nou ja om een lang verhaal kort te maken, ik en wij maken ons grote zorgen, volgende week grote bijeenkomst van diverse denk groepen in Barcelona, de stad met de Sacrale familia Kathadraal, grote zorgen om de toekomst van onze kinderen en Klein kinderen, God mag weten hoe het af gaat lopen.
   Groet Jenne

  5. @ Jenne

   Insjallah of Deo volente:) hierbij komt de kracht creatie weer om de hoek kijken aangezien die in ons zelf ‘woont’ maar dat is mijn mening.
   Het belangrijkste thema is in mijn ogen het loslaten van welke religie dan ook en terug naar de bron.

  6. Madeloes,

   waarom gebruik je in je aanhef, Insjallah, als je geen religie wil kennen, ik denk dat de enigste manier om deze door onmensen bedachte dogmatisch manier van denken, kan worden verslagen door een op wat voor manier ook te samen gebrachte samenleving, en misschien is daar het oude verguisde Christelijke geloof wel voor te gebruiken.
   Jenne

  7. Cozmic, dit kan jouw toch ook niet echt amuseren, het is het teken van deze tijd, grof geweld, wild om zich heen slaan, gemakkelijke lijdende voorwerpen, nee geef mij dan maar Simon Vestdijks perciflage op de mens Jezus te lezen in zijn boek de nadagen van Pilatus.
   Maar bedankt dat je aan mij gedacht hebt, groet Jenne

 6. bedankt voor dit stuk! bevestigt ook de boeken en lezingen van David Icke en het werk van Ole Dammegard!
  ik heb nog niet 1 slechte ervaring met channelen, alleen liefdevolle boodschappen ontvangen en vooral veel bewijs!

  1. inmiddels weet ik beter, en valt montague keen (ook) onder gecontroleerde oppositie. Helaas staat ook het ‘hiernamaals’ onder controle van de slechtwillende machthebbers en moet je uiterst voorzichtig zijn met gechannelde boodschappen en ze niet zomaar voor waar aannemen. Helaas kan ik bovenstaande reactie niet verwijderen

 7. Een goed stuk wat past bij, wat voor mij, als waarheid voelt.
  Channeling kan inderdaad onzuiver zijn, maar ook in een persoonlijk gesprek met een mens hier op aarde kunnen leugens vertelt worden die niet altijd meteen herkenbaar als leugens zijn, dus wat is het verschil?
  Je moet dus altijd je (harts)gevoel gebruiken, in combinatie met je verstand.

  1. Mooi Lente. Intuitie, creativiteit, componeren, uitvindingen.. Allemaal preciés hetzelfde. Ze kúnnen allemaal doorkruist zijn van ongein, manipulatie en negatieve shit. In dat opzicht is het één grote ‘pootje-haak-wedstrijd’ op Aarde. Dank!

  2. Nou nou Guido, dit klinkt wel erg pesimistisch, keep on the sunny side of the sreet, onze planeet is geen scheepje waar je in de volgende haven af kan stappen, en dan in elke haven een ander schatje, een nieuw Lente geluid ! groet Jenne

  3. In de laatste tekst komt wel een beetje weinig het jullie voor!
   Ik voel mij enigsins aangewezen door iemand die ooit tot dezelfde groep behoorde die nu beleerd wordt.

 8. De laatste Monty(python): http://montaguekeen.com/page127.html : Geen godsdienst heeft het recht om je te claimen omdat je “toevallig” geboren bent in een bepaalde familie. Mr. Keen was als Jood geboren en deed afstand van die traditie. Toen hij overleed, ging zijn erfenis naar zijn Joodse familie en niet naar zijn vrouw Veronica (staan Joden boven de gewone wet?)
  23 september is wel een bijzondere dag; ster van Bethlehem komt dit jaar weer terug op die dag! Ieder geval, Veronica heeft lichamelijk en mentaal veel ellende te verduren en ik vroeg haar waarom niemand van boven haar waarschuwde en ze zei: dat is mijn karma en ik doe wat zij willen. Je moet nooit iemand, levend of niet, klakkeloos volgen want de zielenwereld is ook een wereld van illusie en je hoeft niet naar God te gaan d.m.v lijden, dat is de lange weg. Wat mij betreft is het niet 100% zuivere koffie, maar er zit natuurlijk veel waarheid in de berichten. (H.A.: geweldige laatste link van 5.2) http://www.israelvideonetwork.com/8-year-old-israeli-boy-yoav-levanon-plays-haydn-concerto-in-dohany-synagogue-budapest/?

 9. Prochrist schrijft deze tekst:

  Wat Jezus betreft. In de bijbel staat: Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken om u met hen te verontreinigen (Leviticus 19:31

  Ik ga je uitleggen wat dit precies betekent.
  Het woord “DOOD” heeft in de bijbel twee betekenissen.

  1. De lichamelijke dood.
  2. De geestelijke dood, dit zijn satan en zijn aanhangers.

  Daarom wordt er in de bijbel gewaarschuwd om dit niet te doen!
  Deze brengen je op een dwaalspoor met allerlei gevaarlijke gevolgen,
  dat moge wel duidelijk zijn.

  Heb even deze link eraan toegevoegd:

  Tabernakel (tent) – Wikipedia

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabernakel_(tent)

  De tabernakel, ook wel de tent der samenkomst genoemd, was volgens de …… 1 zou het getal vier in verband kunnen worden gebracht met de Goddelijke openbaring. … Deze stond symbool voor de aanwezigheid van God, door de joden …

  Met vr.gr.
  Martien

  1. Het zou kunnen dat het woord ‘dood’ in de Bijbel 2 betekenissen heeft maar ik weet eerlijk gezegd niet wat ik mij m.b.t. de Bijbel moet voorstellen bij een geestelijke dood. Leviticus 19:31 gaat naar mijn mening over geesten van mensen die lichamelijk dood zijn.
   Ik zal uitleggen waarom ik dat denk.
   Het is voor de meeste mensen namelijk vrijwel onmogelijk om mensen te herkennen die hun ziel aan Satan hebben verkocht. Dus hoe zouden zij zich aan het gebod kunnen houden?
   Zelfs de Schepper (een genie) zag de ware aard en het verraad van zijn dierbare vertrouweling Lucifer (= Satan) niet meteen.
   Want in de Bijbel staat dat Lucifer vrij toegang had tot Gods woning en inzichten kreeg in de geheimen van Schepper. Ook mocht hij als enige uit Gods levensbron putten en dat aan anderen doorgeven. Dat verklaart ook de macht en intelligentie van Satan.
   Hij is een meesterbedrieger. De meeste mensen kunnen dit bedrog niet doorzien.
   De laatste jaren wordt het bedrog blootgelegd maar niet omdat wij nou zo slim zijn maar omdat de bedriegers steeds schaamtelozer worden en ze voelen zich al de overwinnaar. Dat maakt de meesterbedrieger zijn volgelingen wijs. Zij zijn meestal zelf degene die hun geheimen op straat gooien want daar worden mensen boos over en ze gaan zich machteloos voelen en die energie voedt het kwaad.
   Ook deze Montague Keen is ‘de waarheid’ op een presenteerblaadje aan de mensheid aangeboden in een occulte verpakking met de handtekening van de meesterbedrieger himself all over.

 10. Ik denk dat we kunnen blijven zoeken naar het wonder, de waarheid of de schepping, we komen er toch niet achter en denk dat dat ook de bedoeling is;)
  Wat ik wel blijf doen, is mensen proberen wakker te krijgen mbt NWO-plannen etc.
  Verder genieten van de mooie natuur en creatief bezig zijn …

  1. Freeflip, zou dat wat jij zegt, wel zoeken en er niet achter komen, een ‘antwoord’ zijn van de wijzen of van de monkeymind (ego)?
   Meen je werkelijk dat groten zoals Joshus ben Joseph (Jezus) jou en mij zouden voorliegen wanneer zij beweren dat indien jij zoekt jij zult vinden?
   Wiens waarheid helpt jou dan.
   Die van de mensen die zeggen dat er geen Waarheid bestaat, ‘dat alles relatief is’, dat ‘iedereen zijn eigen waarheid heeft’ en ‘dat waarheid dus nooit te vinden is’?
   Of vertrouw je hen die beweren dat Waarheid (TAO) weldegenlijk bestaat, en te vinden is voor eenieder indien jouw zoeken oprecht is, en jouw vertrouwen goed gericht is…
   Succes, In Sai Service je toegenegen, Peter van Holland

  2. Ik vertrouw mijzelf. Als er al een antwoord is, ligt dat binnen jezelf, althans, zo ervaar ik dat.

  3. Dank voor de toegestuurde link freeflip, daar kan ik wat mee, wederom goede info erop over montague. Guido, iets voor jou om die link naar de vertalingen aan het artikel toe te voegen?
   Jawel Freeflip, nergens anders dan in jezelf zul je kunnen vinden wat waar en wat vals is. Dat wil zeggen… louter indien er Waar is, anders ben je immers dolende per definitie.
   In jezelf ervaar je het hele universum middels je waarnemen, je bewust zijn (inclusief je onbewust zijn). In jezelf zal dus iets moeten zijn dat kan resoneren met Waarheid indien Waarheid bestaat.
   Het intellect (het bewuste denken) is incapabel om dat uit te vinden. Zoals je weet loopt het ook altijd achter de feiten aan. Je hart weet alles eerder dan de denkgeest (mind, intellect).
   Dus ligt Waarheid dichter bij het hart dan bv bij de hersenen, mee eens?
   En alles gebeurt in je. Inclusief dat hart met dat vooruit weten. Hoe weet dat hart wat er gaat gebeuren dan…
   Zou het resoneren met wat Waar is wellicht?
   En zo ja… kan het ook verstoort worden door die monkeymind die erover heen schreeuwt en denkt, en zegt dat hij dat is die ‘in je alles weet’?
   Stel dat dit zo is Freeflip, is er dan een manier om louter dat authentieke hart stemmetje te kunnen horen? Wat zou die manier zijn…
   Dank nogmaals, Peter

 11. Hallo allemaal,

  Het ‘gechannelde artikel’ resoneert met de huidige ontwikkelingen en maakt mij blij. Ook maakt het mij meteen benieuwd naar wat er gaande is bij de Montague Keen stichting. De websitelink geeft mij helaas niet veel meer informatie. Een gift overmaken lukte mij wel, doch een ingetypt venstertje versturen met de volgende tekst lukte mij niet. “Hello there,
  My greatings from Holland and thank you for the information about you and your projects shared by the help of http://www.wanttoknow.nl

  I’m curious about your situation now, do you have a center in Ireland yet? Or do you have a newsletter?
  I wonder how I can learn more about your work and your actual activities.

  Wish you all the very best, thanks again, Peter from Holland / IHKA dāsa from Mahabharata.”

  De website blijft gewoon zeggen dat ik de code niet herkenbaar overtyp. Dus… hoe krijg ik nu antwoorden op mijn vragen? Weet iemand van jullie meer over deze club? En waarom de website niet vers is?
  Dank, met hartegroet, Peter van Holland

 12. Manu Chao channelt… 😉

  Sometimes I dream about reality
  Sometimes I feel so gone
  Sometimes I dream about a wild wild world
  Sometimes I feel so lonesome

  Hey Bobby Marley
  Sing something good to me,
  This world go crazy
  It’s an emergency.

  Tonight I dream about fraternity
  Tonight I say: one day
  One day my dreams will be reality
  Like Bobby said to me

  Hey Bobby Marley
  Sing something good to me,
  This world go crazy
  It’s an emergency.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.