Advertentie

Helende relaties – heilige seksualiteit..


Tweelingziel Jan-Patricia

Jan & Patricia hebben elkaar in de zomer van 2009 herkent als tweelingziel. Hun ontmoeting, herkenning en hereniging als tweelingziel was en is een levensveranderende gebeurtenis! Het heeft hen in een versneld proces van ontwaken gezet, een transformatie van dualiteit naar eenheid… een intens uitzuiveringsproces. Ze beseffen dat ze dit enkel in zo’n vaart met elkaar konden doorleven omdat ze al balans en heelheid in onszelf hadden gevonden… alvorens ze elkaar konden ontmoeten, herkennen en een onvoorwaardelijk ‘JA’ konden hebben naar elkaar. Het was de voltooiing na een lange innerlijke reis… het kado aan henzelf! Ze hadden zichzelf herinnerd en herinnerden en herkenden toen zichzelf volledig in elkaar… in elkaars tweelingziel.

Patricia & Jan: “Het kado van onvoorwaardelijke liefde in onszelf aan elkaar werd negen maanden na onze ontmoeting in ons geesteskindje gebore,n in de vorm van de website ‘Tweelingziel-Verbinding’. Op deze website plaatst dit energetisch uitgebalanceerde duo informatie die ze ’tappen’ uit hun collectieve ‘weten’. Zo ook met het onderstaande artikel, dat naar onze mening essentiële informatie bevat over het ‘Innerlijke pad van 2012’.. Hierover is nog erg weinig informatie verschenen, omdat het we lijkt alsof we allemaal massaal naar ‘buiten’ worden getoverd, naar de illusie waar we naar kijken. Maar de feitelijk ascentie, de feitelijke revolutie vind natuurlijk plaats IN jezelf.. Met dan aan Patricia & Jan plaatsen we dit artikel.
x

* * *

x

HELENDE RELATIES – HEILIGE SEKSUALITEIT

– Februari 2012 –

Gegroet medereizigers,

Wij leven momenteel in de eerste weken van 2012, met in de loop van dit jaar planetaire Ascentie dat eind 2012 zal mogelijk worden. Niemand kan jou met zekerheid zeggen hoe dit laatste jaar zal gaan verlopen. Velen hebben hierover een eigen sterke mening en overtuiging waar zij onwrikbaar aan vasthouden. Alleen al aan de verschillende hoeveelheden informatie die hierover worden verspreid en het zich onderling inhoudelijk tegenspreken hierover… kun je concluderen dat er veel verkleuring en verwarring is over hoe alles zal gaan verlopen op onze mooie planeet. In deze dien je te beseffen dat alles illusie is in onze wereld.

Wij leven als zielen van eenheidslicht in een stoffelijk omhulsel, waarvan wij zijn gaan geloven dat wij echt die vorm zijn. Je zou kunnen zeggen dat wij door de illusie van de stoffelijke vorm in verwarring zijn over onze ware werkelijkheid. Wij leven en delen deze verwarring met alle andere zeven miljard zielen op deze planeet… zeven miljard zielen, en elke ziel die met zichzelf in verwarring leeft. Dit is de werkelijkheid over onze wereld. Indien je dit als waarheid aanneemt dat onze stoffelijke omhulsels en al onze stoffelijke creaties, leef- en zienswijzen die wij hierop hebben gebouwd, in feite geleefd en gedeeld worden vanuit onze gezamenlijke innerlijke verwarring… dan besef je dat wij ons allen verliezen in de illusie van onze stoffelijke schijnwerkelijkheid en dat enkel waarheid in jezelf gevonden kan worden en niet buiten jezelf.

Dit betekent dat praktisch alles wat je leest, hoort en ziet onderhevig is aan illusie. Het is inderdaad zo dat de mensheid wordt gemanipuleerd en bewust in een comateuze droomstaat gehouden wordt ten voordele van enkele duizenden duistere machthebbers en het is inderdaad zo dat de jaren 2010, 2011 en 2012 voor een enorme transformatie staan voor onszelf als mensheid en de gehele planeet aarde met al het leven leven erop… en dit enkel omdat wij dit alles kunnen toetsen en waarnemen in onze levens door diegenen die in waarheid aan het zoeken zijn in zichzelf.

Maar deze waarneming gaat over wat in het NU afspeelt en niet over wat, hoe en wanneer dingen zullen gaan plaatsvinden.

De toekomst wordt geleefd in het NU-moment… en ontstaat telkens weer opnieuw uit elke keuze die vanuit dit NU-moment wordt genomen. Wij hebben de neiging om ons te laten (ver)leiden door wat anderen ons vertellen en nemen dit vervolgens klakkeloos als waarheid over. Vooral als het mooi verpakt is en ons een uitweg biedt uit ons grijze leventje waarin wij ons hulpeloos en in slachtofferschap ervaren. Wij richten onze hoop buiten onszelf en hopen dat iets of iemand ons leven draaglijker zal gaan maken. Niets of niemand zal je leven draaglijker kunnen maken!

Waarom?
Omdat van het moment dat jij niet de volledige verantwoordelijkheid over alles wat er in je leven gebeurt op je neemt, door het uit handen te geven… je geleefd zult worden door dat anderen voor jou invullen hoe jouw werkelijkheid er dient uit te zien. Het is net hierover waar het jaar 2012 over gaat; 2012 gaat over integreren van meesterschap over je eigen leven en dit te doen in alles waar je in je leven mee verbonden bent… je familie, je partner, je kinderen, je vrienden, je werk, je materiële bezittingen of juist het ontberen aan materiële bezittingen, partner en familie banden.

Het jaar 2010 stond voor het openen van wijsheid en dit te integreren in je leven. Er kwam dat jaar veel informatie vrij in onze samenleving die voornamelijk gedeeld werd via het internet kanaal. De validatie en hoogtepunt van dit proces vond plaats op de 10.10.10 poort. Het jaar 2011 stond in het teken van de persoonlijke Ascentie in healing van jezelf in partnerschap en seksualiteit… in het teken van het loskomen van persoonlijke gehechtheden aan je medereizigers en dierbaren die je daardoor nog in voorwaardelijkheid aan jezelf geklonken hield voor je eigen emotionele angsten en onzekerheden.

Door de 11.11.11 poort werd het mogelijk dat Gaia voldoende kristallijn schepperslicht kon vasthouden in haar energetische bedradingen. Op deze wijze werd het mogelijk voor diegenen die klaar waren om de stap naar leven in onvoorwaardelijkheid met hun dierbaren en alle andere medereizigers blijvend te valideren in hun levens. Zij vormen daardoor een eerste verankering van een levend rasterwerk van lichtwerkers die de dimensionale poort van onvoorwaardelijke liefde van 3D naar 5D geopend houden voor alle anderen die deze stap bewust in hun leven willen gaan zetten.

Het jaar 2012 zal handelen over de onvrijheid waarin wij leven in relatie met geld, werk, status en maatschappelijke structuren. Het zal tevens mogelijk worden om te gaan ontwaken in multidimensionaliteit waardoor wij verworden tot een stoffelijke engel levend vanuit het Christusbewustzijn en met alle 12 DNA strengen geactiveerd.

Dit zal mogelijk worden voor diegenen die volledig durven te gaan leven vanuit onvoorwaardelijkheid tegen het einde van 2012 en dit met de activatie van de 12.12.12 poort. 21.12.2012 Staat voor de beslissende overgang van Gaia van 3D naar 5D. Gaia zal dan volledig geactiveerd zijn als draagster van onvoorwaardelijk kristallijn eenheidslicht en zal daardoor de Ascentiesprong kunnen waarmaken. Het spectaculair toenemen van kristallijn schepperslicht in 2012 zal het voor velen onder ons mogelijk maken om te ontwaken in het Christusbewustzijn. De activatie van de poorten 10.10.10, 11.11.11 en 12.12.12 maken het voor de mensheid mogelijk om stapsgewijs terug meester over de stoffelijke illusie te worden en alzo te ontsnappen aan het rad van stoffelijke geboorte en dood… aan het karmisch rad van oorzaak en gevolg.

Helende relaties & Heilige seksualiteit
De grootste verandering die echter gaat plaatsvinden is de verandering in ons zelf… zal de heling zijn van onze kwetsuren in onze seksualiteit. Dit is een laatste en beslissende stap die wij allen zullen dienen te nemen in onze levens. De meesten onder ons hebben hier nog geen idee over hoe belangrijk deze stap is om te kunnen ontsnappen aan de dualiteit. Het is niet zo dat je eind 2012 als vanzelfsprekend de Ascentiesprong zult gaan meemaken… je zult dit enkel kunnen doen indien je je wonden op seksualiteit hebt geheeld.

Waarom is dit zo belangrijk?
Onze lichamen, onze stoffelijke omhulsels zijn in hun oorsprong gecodeerd om dragers van onvoorwaardelijke liefde te zijn… om dragers van het Christuslicht te zijn. Onze lichamen zijn gecodeerd om het mogelijk te maken om fysieke engelen te worden op Gaia. Toen eenheid of ‘al dat is’ zich opsplitste om een ervaring te kunnen beleven werd het man/vrouw principe geschapen. Dit principe is nodig om vanuit een heilige seksualiteit het leven te kunnen scheppen… melkwegstelsels, planetaire stelsels met al hun leven erop zijn op deze manier geschapen. Het man/vrouw principe dat wij ervaren in de derde dimensie van de materie is gebaseerd op de scheppende principes van de hoger liggende dimensies… zo boven zo beneden.

In onze stoffelijke laag trillende dimensie komen man en vrouw samen in seksualiteit en vanuit deze hereniging wordt nieuw leven gebaard. Of het nu gaat om een kind of een melkwegstelsel… het principe blijft het zelfde. Het leven op zich is gebaseerd op seksualiteit, voortplanting en het ervaren van zichzelf in deze constante levensbaring van zichzelf. Seksualiteit is een zwaar beladen en emotioneel gekleurd begrip… rond seksualiteit heerst nog steeds een persoonlijke taboesfeer waarin wij ons zeer kwetsbaar kunnen voelen. Door de duizenden jarenlange dogmatische inprenting die wij verplicht ondergingen vanuit onze religies (alle religies) zijn wij allen van onze natuurlijke staat van beleven van onze seksualiteit weggevoerd en is seksualiteit verworden tot lust, verleiding, geilheid, onderdrukking, afgescheidenheid, afhankelijk*heid, porno, geldindustrie, onzekerheid en macht.

Wij zijn allen door deze duizenden jarenlange eenzijdig kerkelijke mannelijke overheersing emotioneel gewond en verkleurd… en wij projecteren deze wonden en emotionele pijnen op elkaar waardoor wij er niet in slagen om in liefde en eenheid met elkaar te kunnen samenleven. Het best bewaarde geheim van het gehele leven en waarvan wij angstvallig door kerk en maatschappij ver vandaan worden gehouden, is dat in onze seksualiteit de sleutel tot eenheid en onvoorwaardelijke liefde ligt verborgen. Het is net door onze emotionele pijnen zoals jaloezie, afgewezen voelen, niet gezien worden, angst voor verlies, niet alleen kunnen zijn, enz… dat wij van deze extatische versmelting met elkaar vandaan worden gehouden.

Onze lichamen zijn gecodeerd om in het licht van heilige seksualiteit samen te komen en te versmelten met elkaar… en zo gevolg gevend aan het kosmische principe van heilige versmelting van de twee polaire delen, mannelijk en vrouwelijk, om terug tot een orgastische eenheidsbeleving te kunnen komen. Wij zijn bewust in de illusie geleid om ons hiervan verwijderd te houden. Was seksualiteit niet onderdrukt geweest, dan zouden er nooit seksuele overdraagbare ziektes geweest zijn en dan zouden wij elkaar ook geen pijn doen via verkrachtingen en andere intimidaties. Dit is allemaal ontstaan doordat wij onze kracht hebben weggegeven… want iets wat in harmonie met zichzelf is wordt niet ziek en dient anderen niet te pijnigen of te manipuleren opdat hij/zij zichzelf beter zou voelen. Wij dienen eerst het vrouwelijke en mannelijke principe in onszelf terug in evenwicht te brengen en van hieruit kunnen wij evenwichtig gaan versmelten met de anderen om ons heen.

Dit is waar de transformerende 12.12.12 poort eind van dit magische jaar voor staat. Ons diep verlangen, om met een partner te versmelten in eenheid, dat wij allen koesteren… ontspruit vanuit een diepe herkenning op zielsniveau. Er is niets mis met dit verlangen en het klopt voor ieder van ons. Deze versmelting met de ander kan echter enkel plaatsvinden indien wij onszelf geheeld hebben van afhankelijkheden aan de anderen om ons heen. Dit kan enkel plaatsvinden indien wij bereid zijn de volledige verantwoordelijkheid voor al onze gevoelens, emoties en pijnen zelf te dragen en te beseffen dat wij ze steeds zelf op de anderen projecteren om alzo de verantwoordelijkheid buiten onszelf te plaatsen.

Niemand kan jou pijn doen als er niets in jou aanwezig is dat pijn kan hebben. Pijn voel je wanneer een ander jou dat niet geeft opdat jij je pijn niet zou voelen. Dit is een sleutel tot bewustwording en soevereiniteit. Je emotionele pijn maakt je aan de anderen afhankelijk en houdt je uit je kracht… want je denkt steeds de ander nodig te hebben om je innerlijke pijn te verzachten. Er is nog nooit iemand in jouw leven geweest die je dat geschonken heeft wat je van hem of haar verwachtte… een hele korte tijd misschien maar nooit blijvend.

Je kunt gewoonweg niet van een ander krijgen wat al van nature in jezelf aanwezig is.
Wij zijn bang voor onze eigen kracht, onze eigen onvoorwaardelijkheid… en deze angst houdt ons juist gevangen in afhankelijkheden, ontkracht ons en houdt ons juist van dat verwijderd waarnaar wij het meest verlangen; versmelting in eenheid met al het leven om ons heen. Indien je dit begrijpt en transformeert in je leven dan ontstaan er wonderen die je niet voor mogelijk had gehouden.

Dit is wat ons momenteel overkomt in ónze levens…
van Patricia en mij, Jan.

Na onze doortocht van de 11.11.11 poort (zie hiervoor onze vorige nieuwsbrief HIER) is tussen ons alles beginnen te kantelen en is niets meer hetzelfde als voorheen.

Zoals eerder beschreven zat ik in een emotionele gehechtheid vastgekluisterd aan Patricia in het stuk van seksualiteit en partnerschap. Ik bleef ten opzichte van Patricia uit mijn mannelijke kracht en dit vanuit mijn diepe wond die ik hier had op zitten. Patricia houdt onvoorwaardelijk van mij… en van zichzelf natuurlijk, maar ze miste intuïtief eenwording in seksualiteit tussen ons… zij voelde dat dit anders kon stromen in haar leven en tussen ons. Vanuit dit intuïtief gemis opende zij zich seksueel naar anderen om dit stuk te onderzoeken en aan te gaan. Het zette mij volledig in mijn diepste pijnwond en maakte mijn aanhankelijkheid aan haar schrijnend duidelijk. Ik was mij gaan hechten aan haar vanuit de onvoorwaardelijke verbinding die wij met elkaar gedeeld hebben.

Zelf had ik hier geen erg in en voelde het zoals het was tussen ons als fijn aan. De pijn en onzekerheid die ik ervoer diende ik in mijzelf los te laten. Het zorgde er voor dat ik de bereidheid had om haar volledig los te laten… loslaten echter vanuit het besef dat ik zelf volledig verantwoordelijk ben voor mijn eigen emotionele pijn, zonder iets van schuld of verwijt op haar te projecteren. Ik besefte steeds dat het mijn wond en verantwoordelijkheid was. Dit loslaten gebeurde vlak voor de magische poort van 11.11.11. Op 11.11.11 kantelde bij ons alles energetisch. Door haar los te laten en te kiezen voor mijn eigen vrijheid en onafhankelijkheid kwam ik terug in mijn kracht te staan. Dit maakte dat onze verbinding zich weer herstelde en wij in een volgende fase van onze verbinding terecht kwamen.

Alex Grey: ‘Oceans of Love’

De seksualiteit die voorheen niet stroomde en niet afgestemd was op de diepe energetische verbinding die wij met elkaar ervoeren, begon nu ineens wel te stromen en op zo een manier als wij beiden nog nooit ervaren hadden. Onze lichamen herinnerden zich hun oeroude codering en verlangen om samen te smelten in eenheid… en automatisch volgden wij onze lichamelijke impulsen. Onze seksualiteit werd tantrisch van aard en verdiepte zich daarmee op een manier die voor ons totaal nieuw was en ons vervulde met diepe dankbaarheid en genegenheid.

Doordat ik als het mannelijke principe terug in mijn kracht was komen te staan en ik niet meer vanuit afhankelijkheid, vanuit mijn wonde aan Patricia gehecht was… lag de weg voor ons open om in eenheid seksueel te kunnen versmelten met elkaar.

Ook Patricia veranderde door mijn plotse verandering… zij voelde terug een onvoorwaardelijke JA naar mij en op mijn beurt voelde ik een onvoorwaardelijke JA naar haar toe. Door de pijn, ontstaan vanuit onzekerheid en afhankelijkheid, los te laten ging voor ons de poort open naar onvoorwaardelijk liefhebben met elkaar. Bij Patricia stopte daarmee ook het verlangen om seksueel te delen met anderen en onvoorwaardelijk te kiezen voor onze eenwording die zich via de seksualiteit voor ons ontvouwde.

Onze lichamen zijn gecodeerd naar het kosmische scheppingsprincipe dat in alle dimensies aanwezig is. Van het moment dat wij onvoorwaardelijk van onszelf leren houden begint ons lichaam zijn codering te herinneren en gaat deze herinnering als een energetische informatiestroom door al onze cellen stromen. Wat wij in onze maatschappij verstaan onder seksualiteit is een kortgericht klaarkomen bekeken vanuit een eeuwenoude mannelijke overheersing die niet in evenwicht is met zichzelf door het ontbrekende vrouwelijke component. Indien het mannelijk en het vrouwelijk principe in beide partners in evenwicht is dan wordt hun seksuele beleving automatisch tantrisch van aard.

In een tantrische liefdesrelatie zal het vrouwelijk principe zich helemaal openen door de zachte, tedere en liefdevolle verbinding en aanrakingen van het mannelijk principe. Het vrouwelijk principe dient zich volledig gezien en onvoorwaardelijk geliefd te voelen door het mannelijk principe… daardoor opent het vrouwelijk principe zich zowel lichamelijk als energetisch en pas dan kan zij het mannelijk principe ontvangen. De onvoorwaardelijke liefde van het vrouwelijk principe zorgt er op haar beurt voor dat de mannelijke energie helemaal ontvangen kan worden en voert het mannelijk principe mee in staat van overgave, extase en eenwording.

Dit is het principe van heilige seksualiteit die wij tussen ons voelen ontstaan en ons terug herinneren. Het geeft onze verbinding een totaal nieuwe dimensie en verbindt ons nog sterker vanuit onvoorwaardelijkheid vanuit het hart. Wij voelen dat een tantrische liefdesrelatie pas kan ontstaan als alles in liefdevolle openheid, kwetsbaarheid en totaal wederzijds vertrouwen gedeeld kan worden tussen de twee partners. Zij dienen in hun eigen kracht te staan en het spel van emotionele afhankelijkheid tussen hen beiden getransformeerd te hebben naar onvoorwaardelijke zelfliefde. Deze relatievorm tussen de twee partners kun je een helende relatie noemen. Als deze basis er eenmaal is opent zich het pad van heilige seksualiteit en in de onvoorwaardelijke JA die tussen de twee partners ontstaat ontvouwt zich een onvoorwaardelijke verbinding die langzaam maar zeker de laatste resten van verdeeldheid en gescheidenheid zullen opruimen.

Deze helende manier van seksualiteit beleven met elkaar ligt ten grondslag aan het helingsproces van onze samenleving en moeder Aarde!

Verder beleven wij deze eerste weken van het magische jaar 2012 als een enorme versnelling. Wij voelen een wezenlijke verandering in ons plaatsvinden… een verankering in de nieuwe werkelijkheid die zich duizelingwekkend snel begint te ontvouwen in onze levens. Het rukt ons uit onze oude werkelijkheid en plaatst ons voor levensveranderende keuzes die wij enkel vanuit een onvoorwaardelijk vertrouwen voor het leven kunnen nemen. 2012 Wordt het jaar van de waarheid. Het kaf zal van het koren gescheiden worden…. echtheid, waarheid, transparantie en openheid zullen steeds meer de boventoon gaan voeren.
Oude structuren zullen gaan wankelen en instorten. 12.12.12 Staat voor de laatste verankering van puur kristallijn schepperslicht in Gaia. Deze validatie van puur schepperslicht loopt tot 21.12.2012 waarna de energie volledig geïntegreerd is en niets meer van de oude energieën en structuren nog overeind kunnen blijven… het zal het definitieve keerpunt van Gaia zijn met al het leven op haar huid, naar de terugkeer van onvoorwaardelijke liefde.

Alles zal meer en meer gaan versnellen en voor diegenen onder ons die meesterschap over hun eigen leven verwerven zullen door de poort van 12.12.12 thuiskomen in de eenheidsbeleving van de vijfde dimensie en alzo verworden tot menselijke engelen. Anderen zullen snel volgen om alzo onze samenleving steeds verder te stuwen naar haar nieuwe bestemming, naar een wereld van leven in licht en liefde met elkaar en al het leven.

Het zal een intens jaar worden met vele veranderingen… deze veranderingen zullen echter eerst in onze persoonlijke levens gaan plaatsvinden en daarna pas echt zichtbaar worden in onze uiterlijke wereld. De verandering vertrekt vanuit jou… sterker nog; als jij niet verandert zal je wereld ook niet kunnen veranderen… jij bent de verandering waar je op wacht! Zet je stappen in het volste vertrouwen dat het leven je steeds zal dragen en opvangen en je daarheen zal leiden waar je je hoogste vervulling zult in vinden. Dit is waarvoor je in dit leven gekomen bent, dit is je levensmissie. Je dient niets te bereiken of te bewijzen in de buitenwereld… het gaat om jouw innerlijk proces van leven in waarheid met jezelf en je naasten… in openheid, respect, kracht en onvoorwaardelijke liefde.

Een heerlijk ontwaken in 2012 lichtwerker, aan de waarheid in jezelf!

Bevrijd, Verspreid en Verbind!

35 gedachten over “Helende relaties – heilige seksualiteit..

  1. @cozmic…leuk filmpje met de apen…
   tot op kleine verschilletjes na….net ontspannen mensen 🙂

  2. @ monika
   miniem haast die verschillen maar toch nietwaar ( wink wink) hihi

 1. Guido bedankt. Herkenbaar bij mezelf.
  Simpel: man probeer de vrouwelijke eigenschappen bij uzelf naar boven te halen. Vrouw probeer de mannelijke eigenschappen in uzelf naar boven te halen. Bij onze geboorte hebben van vader en zowel moeder eigenschappen meegekregen. De matrix zei hoe u leven moest afhankelijk van uw geslacht.
  Ik heb mijn tweelingziel nog niet gevonden maar ben wel als tweeeige tweeling geboren.
  Kort samengevat: de yin en yang principe, de eenheid zit in ons allemaal en enkel vanuit onszelf vanaf NU is het geheel meer dan de som der delen. Dat is wat wij vaak vergeten; in ons hart weten we alles al. Onthechten is het moeilijkste wat er bestaat. Niet waar. Ascese afzondering meditatie allemaal niet nodig is mijn mening. Denk met je hart doe alles met liefde en goed intentie en voila een ongekende wereld gaat voor u open. Nooit een andere ophemelen, nooit jezelf minder voelen, alles vanuit eigen kracht. En op je bek gaan, so what! Het mooie leven gaat gewoon door. Elke dag weer een nieuwe uitdaging (geen probleem) zo hoort het ook. En wat er ook gebeurt met ups en downs, en ook dat hoort bij het leven ik -ik spreek voor mezelf-blijf ik van onze mooie Gaia houden.

  1. Lezer ik kan me helemaal vinden in uw reactie, het is wat je er zelf van maakt. In wezen zijn we allemaal gelijk. De beslissingen neem jezelf, het is ja of nee. Vooral op dit gebied.

 2. Hoppa, klaar is kees. Ik kan er niets aan doen. Mijn associatie hoppa met seks is altijd van korte duur.
  ;-(
  ik denk dat je het niet zo zwart/wit moet zien in het artikel met die sexualiteit. Spiritualiteitsgroei heeft weinig met u geaarheid te maken. Het is heus niet alleen voor hetero’s ook voor homo’s of voor wie dan ook. Want worden we niet door onze matrix in hokjes ingedeeld. Het gaat om de compleetheid en dat we dat man en vrouw noemen het zei zo. En als u het als postieve en negatieve energie ziet kan dat ook. En waarom zou een tweelingziel altijd letterlijk uit man en vrouw moeten bestaan? Misschien om het begrip dualiteit bestaansrecht te geven. Het enige wat ik u kan adviseren ga zelf op (onder)zoek/tocht/reis en op eigen kracht vindt u uw eigen waarheden. Wat sommigen niet leuk vinden maar voor mij wel waarheid is: alles heeft met alles te maken. En wat ik zeg ben ik zelf of wat u zegt bent u zelf. Een goede reis.

  1. ja en dan mag je je afvragen hoe dat zo succesvol gelukt is, dat er nog weinig echte op elkaar gestelde paren over zijn, zit daar toevallig een bepaalde agenda achter?
   is dat het kenmerk van de ‘eindtijd’?

   dat was toch zo ‘modern’ en ‘hip’ en ‘vooruitstrevend’ dat je vrij en ongezellig en fout onbetrouwbaar was, een beetje vanaf je 21ste rond ranzend en dolend in de dichtst bij zijnde ‘parenclub’ van eigenaar foute vieze harrie?

   Een ‘gewoon’ avondje uit is niet voldoende meer tegensweurdig…

  2. Het “wetenschappelijk” zeer vroegtijdig kapot maken van onze heilige X ;

   Ik heb de eerste 50 minuten van de volgende Shock Doc bekeken, het geeft inzicht in hoe de Orion service to self 4d konktie maffia met behulp van Rockefeller belasting vrije stichting subsidie financiering “onderzoek” doet naar het “welbevinden” van kinderen in de klauwen van een kompleet geflipte “onderzoeker” met het duvelse gitzwarte bodemloze zielloze oog aan 1 kant, iets dat ik wel al vaker gezien heb… Naar aanleiding van de “onderzoeksresultaten” worden vervolgens ver strekkende veranderingen doorgevoerd in wetgeving en school curricula onderwijs programma’s…

   Oh jah en het gaat ook over waarom wij niet mogen weten wat een vernietigende werking de X & P industrie op onze samenlevingsverbanden heeft, totale ontwrichting desensitisatie, maar dat mogen we niet weten dusz, dat is pas belangrijke research onderzoek, maar daar zal geen Rockefeller geld voor vrij komen, is niet in hun service to self Orion 4d saturnus (alles moet kapot wat menselijk isz) belang..

   The Kinsey Syndrome
   http://www.youtube.com/watch?v=D81T4fe8qME

   ooh ook voor een ieder die al te snel ingenomen denkt dat ie op het goede pad is door braaf de kings van het nieuwe adagio passief-isme na te blaten dat alles okay isz;

   Quote Cozzz ;

   http://www.wanttoknow.nl/nieuws/piloot-fotografeert-ufo-tijdens-dagvlucht/comment-page-2/#comment-76605

   cozmic
   5 februari 2012 om 23:53

   Voor wie het interesseert ; De Orion groep ontmaskerd http://www.indigorevolution.nl/De-Orion-groep-ontmaskerd.html

 3. Er bestaat ok sex tussen gelijke geslachten. Hoe is dat te rijmen met dit zogenaamde mannelijke en vrouwelijke principe ? Bovendien vind ik het nogal een hoog van de toren geblazen moreel stukje, zo van zo moet het. Sex uit lust mag zeker ook met wederzijdse instemming. Gewoon genieten zonder allerlei tantrisch gedoe. of met tantrisch gedoe.

 4. H. Het maakt echt niets uit of je partner hebt of niet. Het is hun ervaring. Haal het goede eruit en laat de rest voor wat het is. Hun waarheid is niet altijd uw waarheid. So what! Bewustwording zit in uzelf en moet u zelf ontwikkelen. Liefde en goede intentie dat is de essentie en u bent tot vele dingen instaat wat u altijd voor onmogelijk hebt gehouden. Begin met simpele dingetjes zoals de mens dier plant in uw omgeving wat aandacht te geven zonder intentie iets daarvoor terug willen hebben. En zie wat er gebeurd. Lees artikell Petra Maartense op deze site dan wordt hopelijk u alles duidelijk.

  Aardbewoner,
  voel u niet zo nietig want wat anderen zeggen zijn ze zelf. Zoals wat u zegt bent uzelf. Leun niet teveel op wat anderen zeggen en doen. Niemand wil u in een keurslijf wringen. Adviezen zijn welgemeend maar niet altijd voor iedereen bestemd. Voelt u zich niet ontgriefd, het is maar een inspiratie dat u verder op weg kan helpen of juist niet. Even goeie vrienden, er komen genoeg nieuwe inspiraties langs en misschien u iets wat bij u past. Bewustwording is echt niet moeilijk lees artikel van gastcoulumniste Petra Maartense.

 5. Dank je wel Patricia en Jan! Dit geeft mij enorm veel moed!
  Ik heb mijn tweelingziel ontmoet, herkend, maar liepen beiden tegen onze oude pijnen aan, waardoor een liefdesrelatie (nog) niet mogelijk is. Wel hebben we op zielsniveau contact gemaakt door een tantrische ervaring. En dat is ook het belangrijkste in elke relatie, dat je op zielsniveau contact met de ander maakt!En dan kan alleen als je onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de ander voelt, en dat is waar het in 2012 omgaat!

 6. Een goed opgezet artikel. Voor deze twee mensen is het perfect. Juist door alle items te willen benoemen is het wel een langdradig verhaal geworden.
  Echter is dit niet op een ieder van toepessing. Ieder mens is uniek en dat kan ook met ieder echtpaar zijn maar de al oude lering uit de mystiek en de esoterie is: ‘Gij zult van de twee één maken”. En zelfs de tweelingziel kan juist een tegenpool zijn om elkaar aan te vullen. Wat opvalt is, dat in dit verhaal zowel tantra, getallenleer (kaballa) en het spirituele voorkomen. Conclusie:
  “Een mooi weergave over hun levenservaring maar geen passend concept voor allemaal. Als je kennis uit eigen ervaring wilt overdragen verpakt in een boodschap, moet men wel de appelen en peren gescheiden houden anders komt het zo beterwetend over”.
  En dit met alle respect als feedbeck bedoeld. Je kunt tenslotte van elkaar leren en daardoor begrijpt men elkaar ook beter.

  1. Dick, zoals uit dit mooie stuk blijkt, is een langdurige liefdesrelatie dus wel mogelijk! Maar het is net als met elke relatie een kwestie van hard werken, en je ervoor open stellen!

  2. Wat dat “nooit” betreft Dick, meen ik te weten dat het wel mogelijk is. Maar alleen dàn, wanneer beide partners het aandurven om zonder projecties het hele proces met zichzelf aan te gaan.
   Als die onvoorwaardelijkheid er niet is, zullen de conflicten gaan overheersen, met alle “noodlottige” gevolgen van dien. Dat schijnt maar al te vaak het geval te wezen.
   Ik heb het ervaren. Ik heb het zo gedaan. Het geeft me nu een “treurige boel” gevoel, en ook rust en vrede. De scheiding voelt ook nu nog als wijsheid voor me.
   Myriam D.

  3. hmm van die projecties die ik en Cozz op Dawnie hebben los gelaten?!
   gekmakend inderdaad.
   rustiger vaarwater is aantrekkelijk, maar er mist iets.
   saaie dozen alarm voor bezadigde risicoloze volgevreten mannetjes en vrouwtjes?

 7. Vader Zon , Moeder Aarde . Zij draait rondjes om hem heen en maakt hem gek , afentoe spuit hij een zonnevlammetje naar haar toe die ze speels omzet in een noorderlicht . Zonder haar zou hij eenzaam stralen zonder doel , niemand die zijn aantrekkingskracht voelt of zijn warmte kan absorberen .
  Zonder hem zou zij dwalen , stijf bevroren in een koud heelal , op zoek naar warmte . De warmte die zij in haar kern heeft is niet voldoende om leven te geven .
  Beiden kunnen onafhankelijk functioneren , maar missen dan hun doel , de dans om samen leven te geven , te geven en te ontvangen . Het kost niets extra’s , maar het geeft het leven ZIN .
  6-2-2012

  1. prachtig beeld Cozmic. ik herinner me hierdoor een tekening die ik maakte begin januari die de titel kreeg ‘zon in aarde’. het was de laatste tekening in een tekenproces van 12 tekeningen.

  2. Mooi hoor dat gehunker naar de ander………. heerlijk dan dat weesgevoel van heelheid met de ander………….. hoe zou het zijn de sprong uit de polariteit naar de heelheid in jezelf………… voor mij is mind, man en body, vrouw……….. zo simpel het huwelijk IN jezelf……. heel, heilig door de relatie aan te gaan met je meest nabije partner, je lijf…. androgyn…….. Hier en Nu…………. je bent er al als een schitterende ster vanuit de identificatie met je hart………. en je hart heeft 2 instrumenten : body en mind:)…… Ik ben niet die ik denk, ik ben niet die ik voel… ik ben het leven zelf als energie in opwinding die gekend wordt als gezondheid…………… och om het even……….. zomaar…

 8. Cosmic, mooie expressie, mooie inspiratie. Beiden kunnen inderdaad niet zonder elkaar. Het vormt een Eenheid. Het is het Alles. Het Geheel is meer dan de som der delen. Hun onverzadigde bevrediging telkens weer klaarkomen geeft zeker ZIN aan het LEVEN dat uit Moeder Gaia voortkomt.
  Ik groet u.

  Nu weet ik waarom de naam bij u past.
  Alleen iemand uit de Cosmos kan dit beeld scheppen.

  1. Dank je Lezer ,
   ‘Het Geheel is meer dan de som der delen ‘ is zeer goed uitgedrukt .
   Geheel/heel/heling , woorden die verbonden zijn .
   Als de man zijn mannelijke rol speelt en de vrouw haar vrouwelijke rol speelt ontstaat de dans die evenwicht en uitdaging tegelijk brengt . Kracht en sensualiteit die elkaar aantrekken , nodig hebben en kunnen beminnen , elkaar bekrachtigen en niet verkrachten .
   Een man zal een vrouw nooit kunnen bezitten en omgekeerd , maar ze kunnen elkaar aanvullen en daardoor kosmisch compleet worden .
   Mannen die te vrouwelijk worden noemen we mietjes en vrouwen die te mannelijk worden noemen we manwijven , misschien dat juist die twee varianten elkaar weer aantrekken .
   Kosmisch gezien is er de dans tussen Shiva en Shakti waaruit de liefde en de aantrekking ontstaat in deze duale realiteit , ik zie de schoonheid er wel van in .
   Wie weet is er op een ander nivo een ander eenheidsgevoel , dat zal uiteraard zijn eigen charme hebben . Hier in 3D , 7.23 cm golflengte , is het nog de dans tussen de polariteiten met al zijn schoonheid .

 9. SEKS =

  Ik vind in iedere man De Man, de GODHEID,
  Opdat ik m ij n GODHEID verder vind.
  Dit is religie in de ware zin:
  Verbinden – Stromen – Leven….
  M ij n daad van overgave,
  Waarmee ik heel de Schepping vier!

 10. Ook ik heb mijn tweelingziel ontmoet. Heb hem 3 keer echt gezien en we hebben sex gehad met elkaar. Hij heeft inmiddels een relatie en ontkent wat wij hebben. Heeft afstand genomen van mij en alle contact verbroken. Het is zoals het is. Ik heb alleen heel veel last van sexuele gevoelens, een constant gevoel van bijna orgasmes. Heeft dat te maken met de verbinding die wij nu eenmaal hebben? Ik vind het lastig om hiermee om te gaan, want heb totaal geen behoefte aan sex. (Alleen inderdaad met hem) Herkennen jullie dit en hoe ga je er mee om?

  Groetjes Irma

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.