Advertentie

De Sleutel naar de Vrijheid…


*
*

De Sleutel naar de Vrijheid

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Er is overtuigend bewijs dat suggereert dat het hart gekoppeld is aan een informatieveld dat niet gebonden is aan de klassieke grenzen van ruimte en tijd. Er is namelijk een deel van jou dat toegang heeft tot informatie dat verder gaat dan de fysica zoals we die nu kennen. Je bent niet beperkt door locatie of leeftijd. Noch ben je beperkt door een moment in de tijd. Dit wetenschappelijke feit legt de basis voor het fenomeen van diepe intuïtie. Deze informatie is afkomstig uit ‘The Journal of Alternative and Complimentary Medicine’ dat in de jaren negentig verscheen en nogmaals werd gepubliceerd in 2004.

Ook ontdekten ze in 1991 ongeveer 40.000 gespecialiseerde cellen in het menselijke hart die ‘sensorische neurieten’ worden genoemd (HIER). Het zijn een soort neuronen die zich niet in de hersenen maar in het hart bevinden. Zij vormen een neuraal netwerk in het hart.

Menselijk hart met locatie neurieten

Het geel dat je op de foto hiernaast ziet, is waar je deze 40.000 sensorische neurieten aantreft. De locatie geeft al een duidelijke aanwijzing. De meeste van deze neurieten bevinden zich in de buurt van de kleppen die openen en sluiten om de bloedstroom te reguleren in de buurt van de arteriële in- en uitgangen waar het bloed het hart binnenkomt en verlaat. Dit toont dus aan dat de neuronen het bloed reguleren dat:

  • – het hart verlaat dat naar het lichaam gaat
  • – het hart binnenkomt
  • – de hartkleppen aanstuurt hoe ze openen en sluiten

De hersenen van het hart stellen het hart in staat om onafhankelijk van de schedelhersenen te handelen; te leren; te onthouden; te voelen; te denken; en toegang te krijgen tot hartintelligentie. Jij en niemand anders, reguleert die neuronen door je waarnemingen en de manier waarop jij je voelt in je wereld. Dit weet je intuïtief, daar heb jij geen wetenschap bij nodig.

Ademhalingsoefening om de ademhaling te vertragen en de hartcoherentie te balanceren

Wanneer je bijvoorbeeld voelt dat je wordt bedreigd en jij je onveilig voelt, dan heb je geen gevoel van welzijn. Je hart begint automatisch sneller te kloppen. Bepaalde delen van je lichaam zullen onmiddellijk meer bloed krijgen en andere delen juist minder. Je gezicht kan vervolgens wit worden door gebrek aan bloed.

Hierdoor kun jij je licht in het hoofd voelen omdat je gevoel van niet veilig zijn de neuronen vertelt het bloed naar die plaatsen te leiden, die nodig zijn om te overleven. De oefening op deze afbeelding hieronder reguleert je nervus vagus. Hiermee communiceer je met deze neuronen in het hart, want jij bent namelijk niets minder dan een technisch zeer geavanceerde, zachte technologie die in staat is je eigen biologie te regelen. Dit neurale netwerk in het hart wordt  ‘het kleine brein’ van het hart genoemd.

Het ‘kleine brein van het hart’ denkt onafhankelijk van het hersenbrein.
Het leert zelfstandig en het onthoudt zelfstandig. Dit betekent dat elke ervaring die je ooit hebt gehad op twee plaatsen wordt geregistreerd. Zijn dit goede ervaringen dan is er geen probleem. Maar heb je te maken met een trauma in je leven en je wilt dat helen, dan zit dat trauma zowel in de hersenen als in het hart, evenals ook in andere delen van het lichaam. We zijn geconditioneerd te geloven dat de manier om met trauma’s om te gaan is erover te praten. Dat is echter niet voldoende, want hoe zit het met het trauma dat in de kleine hersenen van het hart wordt vastgehouden? Het is belangrijk dat jij gaat beseffen hoe reëel dat neurale netwerk is.

Het geeft ons toegang tot hartintelligentie waarmee we kunnen communiceren met informatie dat zich niet in het lichaam maar in het veld bevindt. De mens is de enige levensvorm die in staat is het neurale netwerk in het hart en de hersenen te harmoniseren. Hart en brein werken samen, en ons hoogste niveau van meesterschap komt voort uit ons vermogen om deze relatie tussen het hart en het brein te eren en hen in staat te stellen ons te dienen op de manier waarop zij dat kunnen.

Wij mensen zijn in staat om via de ‘vagus nervus’, informatie door te sturen naar de hersenen. Het signaal dat door jou in het hart wordt gecreëerd is een zeer lage frequentie van 0.1 Hz. Het is dezelfde frequentie waar walvissen en dolfijnen mee communiceren en helaas ook de militaire onderzeeërs die hiermee de communicatie van de walvissen en dolfijnen verstoren.

De reden waarom iedereen die specifieke frequentie gebruikt komt door het feit dat het een universele frequentie is, die is afgestemd op een heel bijzonder deel van de aarde. Het is de frequentie waar het magnetische veld van de aarde op resoneert en waarmee we onze relatie met de aarde en het veld kunnen optimaliseren.

Wat dit voor jou betekent
Wanneer jij de ervaring in je hart creëert die een frequentie van 0,1 Hz naar je hersenen stuurt, je niet alleen je hart en je hersenen harmoniseert, maar ook je hele lichaam, dat zich daarmee harmoniseert met het fundamentele magnetisch veld van de planeet waarop je leeft. Je brengt dus zowel je lichaam in harmonie als ook onze aarde. Dit is waar de diepe staten van intuïtie beginnen te ontwaken die je voor zoveel dingen in je leven kunt inzetten. Dat is puur menselijke technologie.

Wanneer we het hart en de hersenen harmoniseren door minimaal 3 minuten onze adem te vertragen wordt er een deur geopend waarmee je toegang verkrijgt tot de diepe intuïtie die ons de informatie verschaft die we nodig hebben. Het unieke is dat dit niet beperkt wordt door de fysica van tijd en ruimte. De antwoorden zullen heel snel naar je toe komen, zelfs voordat je klaar bent met het stellen van de vraag, omdat het stellen van de vraag de formalisering is van de vraag die al bestaat.

De hersenen bestaan uit een linker en rechterhersenhelft. De linker hersenhelft lost problemen op, de rechter hersenhelft is meer intuïtief.  Het zal altijd goed of slecht zien, succes en falen beoordelen, waardig en niet waardig. Dit maakt dat de hersenen een polariteitsorgaan zijn. Het hart daarentegen heeft geen linker- en geen rechterhart. Wanneer je het netwerk van beide organen netwerk kunt harmoniseren door ze samen te laten werken, zul je versteld staan hoe snel de antwoorden tot je komen.

Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden:

  • wanneer je bezig bent een probleem op te lossen
  • een nieuw lied wilt schrijven
  • om informatie te creëren
  • een boek of artikel te schrijven
  • een gedicht te schrijven waarbij je de opdracht geeft om de juiste woorden te vinden
  • een nieuwe taal te begrijpen.
  • om een welsprekende wiskundige oplossing te vinden voor het mysterie van het universum etc.

Het gevoel dat bij je opkomt is de trigger voor je neuronen om zich te configureren en zal zich op precies de juiste manier afstemmen op de plek in het veld die de informatie van het antwoord bevat waartoe jij jezelf vraagt toegang te verkrijgen. Dat is een zeldzaam en krachtig, ontzagwekkend, zeer geavanceerd, technologisch vermogen dat machines nooit kunnen evenaren omdat deze altijd beperkt zullen zijn. Alles wat hiervoor nodig is, zijn de drie minuten resetten van het neurale systeem. Het effect daarvan houdt tot zes uur aan.

Het resetten zal eveneens een sterkere immuunrespons opbouwen, enzymen voor een lange levensduur aanmaken, veerkracht creëren om met verandering om te gaan, de hartslagvariabiliteit reguleren. De cortisolspiegel zal met 23% gaan dalen. DHEA, de voorloper van elk hormoon in je lichaam, zal met honderd procent toenemen, zodat je toegang krijgt tot oestrogeen, testosteron, progesteron en alle andere hormonen in het lichaam.

Waarom deze informatie zo belangrijk is?
Heel, héél, erg lang geleden besloten we als mens om aan een heel bijzonder experiment deel te nemen. Het experiment bestaat uit een universum met in totaal 12 lagen en het is de bedoeling om bij iedere laag alles te ervaren wat er mogelijk is om ons bewustzijn te kunnen verrijken. In dit experiment gaat het om een innerlijke reis naar binnen waarin oneindig veel verschillende ervaringen kunnen worden opgedaan.

Het 12de rijk bevindt zich op macro niveau en het 1ste op micro niveau. In alle lagen hebben we net als in de 1ste laag waarin wij ons nu bevinden een fysieke vorm. Iedere laag hoger in de piramide wordt compacter en dichter, en de mens kleiner, maar in wezen blijft ze hetzelfde omdat het lichaam slechts fungeert als een voertuig waarmee we ons kunnen voortbewegen. Buiten dit universum bestaan er ontelbare universa die weer zijn gecreëerd door andere wezens.

De uiterlijke rijken (laag 6 t/m/12) zijn de scheppingsrijken waar de elementen van de innerlijke rijken (laag 1 t/m 5) zijn ontworpen en worden gemanifesteerd. Alleen de oorspronkelijke makers hebben toegang tot deze rijken. De innerlijke rijken zijn de ervaringsrijken waar alles wordt ervaren. Alle wezens die de levensreis van het universum van licht betreden, gaan door deze innerlijke rijken.

Terra Gaia en ‘De liefdevolle Zaaiers’..
Toen we het experiment starten, ervoeren we wat het was om de wind, het water en de aarde te wezen. We waren volledig één met de planeet en van daaruit creëerden we andere planeten en zonnestelsels. Ons bewustzijn groeide en ontwikkelde. Vervolgens ervoeren we wat het was om de planten, de insecten, de vissen, de vogels, de dieren en de bomen te zijn. Wij waren Gaia, wij waren Terra, en op een dag arriveerden de ‘Seeders’ die ons zaden brachten met Liefde.

Deze zaden stelden ons in staat om lichamen te creëren dat fractalen waren van de aarde en dus de hele schepping in zich meedroegen. Dit vond plaats in het 6de rijk en stelde ons opnieuw in staat om ons bewustzijn verder te verrijken. Miljoenen jaren later werden we opnieuw bezocht door wezens maar dit keer met een heel andere energie..!

Zij waren langer en kaal , hadden een grijs blauwe gelaatskleur en droegen een zilverkleurig kostuum; dat waren de Annunaki. Zij hadden grondstoffen nodig voor hun voertuigen. Maar ze wilden alsmaar meer en hun werkelijke doel was om de hele aarde maar ook dit hele universum in beslag te nemen. Ze wilden ons menselijk DNA manipuleren om ons tot hun slaaf te maken.

Enki, de geneticus

Enki, de hoofd geneticus van hun team, was echter anders. Ook hij was puur liefde en compassie. Toen hij ontdekte dat wij mensen het originele zaad van de hele schepping in ons meedroegen, besloot hij ons te gaan redden en ons lichaam te verfijnen. Hieruit ontstonden Adam en Eva. (HIER)

Vanaf het moment dat Enlil, Enki’s halfbroer en opperbevelhebber van de Annunaki, ontdekte wat Enki had gedaan, was hij woest en zwoor de mens volledig uit te gaan roeien. (Enlil was het hoofd van de DeepState maar is begin dit jaar verbannen uit dit universum) Enki probeerde ons zo goed mogelijk te beschermen en wij mensen ontwikkelden verder in prachtige wezens, verrijkt met het DNA van wel 22 andere rassen, die op hun beurt verrijkt werden met ons  DNA.

De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote ‘bedenker’..

Heb je de rust en tijd om in dit verband achtergronden van dit verhaal te bekijken, klik HIER voor youtube; de grootste leugen aller tijden ontmaskerd door bijbelonderzoekster Corina Pataki en ET-contactee & archeologe Elena Danaan. ‘Wie was Jahweh? Wat is de betrokkenheid van snode buitenaardsen in het Oude Testament? Als de Waarheid ons wil bevrijden, moet ze eerst onze illusies verbrijzelen. We zijn er klaar voor.’

Uiteindelijk verloor Enki de strijd tegen Enlil en werd van aarde verdreven. Daarmee werd de val van ons bewustzijn in gang gezet. Langzamerhand begonnen we te vergeten wie we waren omdat de balans tussen hart en brein verstoord raakte. We begonnen de wereld buiten ons als de echte wereld te ervaren. Dit had tot gevolg dat we in de wereld van de dualiteit terecht kwamen waarmee onze ziel volledig versplinterd raakte. Het gevolg daarvan was dat we WEL allemaal, niemand uitgezonderd, alle aspecten van goed en slecht hebben ervaren. We zijn dus de meest gruwelijke psychopaat tot aan het meest liefdevolle wezen geweest…!

De tijdlijn die geen ‘lijn’ is maar als spiraal gekrult is. Overstappen naar meerdere kanten is geen illusie, wellicht..

De illusie van lineaire tijd..!
Lineaire tijd zoals we ervaren, omdat ons dat geleerd wordt, bestaat in het echt niet. Alles vindt in het NU plaats. Dat houdt in dat ergens in deze wereld ook jouw meest slechte versie rondloopt. Laat dit goed bezinken want daardoor wordt het mogelijk om anders om te gaan met wat zich in de wereld aan het afspelen is. Het maakt allemaal deel uit van het experiment waar we ooit in zijn gestapt om nieuwe ervaringen op te doen.

Onderling hebben we allerlei contracten afgesloten om elkaar te kunnen helpen die ervaringen te kunnen doorleven, hoe gruwelijk ze ook zijn. Je grootste vijand hier kan in het echt je grootste vriend zijn. In deze 1ste laag zijn wij het meest losgekoppeld van wie we werkelijk zijn. Om de heelheid in onszelf weer opnieuw tot stand te kunnen brengen is het noodzakelijk dat alle waarheden, inclusief al het gruwelijke naar de oppervlakte komt zodat het verwerkt en geneutraliseerd kan worden.

Die situatie dwingt ons op zoek te gaan naar de waarheid, omdat alleen daarmee de fractalen van onszelf teruggebracht kunnen worden en we kunnen terugkeren naar wie we werkelijk zijn. Alleen al om die reden is het zo belangrijk geen oordeel over anderen te vellen, omdat de kans groot is dat er een nog veel slechter aspect van jezelf op deze aardbol rondloopt. Langzamerhand begin ik te begrijpen waarom mijn zoektocht naar de waarheid zo belangrijk is, niet alleen voor mijzelf maar ook voor anderen. Want alleen met die waarheid zijn we in staat terug te keren naar de EENHEID.

De sleutel naar de vrijheid? De balans tussen hart en brein..!!
De sleutel naar de vrijheid is dat de balans tussen hart en brein wordt hersteld en jij je gaat realiseren dat ALLES wat we in de 1ste laag buiten ons lichaam ervaren, beperkend is. Hoe meer je van buitenaf aanneemt en inneemt, ook wat supplementen betreft, hoe meer je van je lichaam verwijdert raakt. De medische wereld met zijn synthetische medicijnen maakt je niet beter maar verkorten je levensduur. Een ziekenhuis heet niet voor niets een ZIEKEN-huis. Voorheen waren de echte artsen altijd de vroedvrouwen.

Zij wisten hoe baby’s op de meest harmonieuze wijze ter wereld gebracht moesten worden. Zij bezaten alle kennis van de geneeskrachtige kruiden van ‘moeder natuur’. Dit was een doorn in het oog van de DeepState en de reden dat er tijdens de Inquisitie, in opdracht van het Vaticaan, meer dan 9 miljoen vrouwen als heksen op de brandstapel zijn vermoord..! De wereld waar we ‘vandaan komen en weer zullen terugkeren is een eenvoudige wereld, maar veel geavanceerder omdat we daar de innerlijke technologie hebben omarmd en volledig samenwerken met de natuur.

Zo wordt bijvoorbeeld op waterplaneten verlichting in huizen tot stand gebracht door levende parelmoer waarmee de muren en plafonds bekleed zijn. Deze straalt een natuurlijk licht uit. Fysieke materie zoals ruimteschepen, medbedden en onze lichamen, zijn niets meer dan een geconcentreerd krachtveld. Ze zijn opgebouwd uit deze golfvormen en kunnen vergelijkbare golfvormen voelen en zien die resoneren binnen ons frequentiebereik. Een ruimteschip bereikt een verschuiving in ruimte-tijd door simpelweg de frequenties van licht en tijd tussen elke puls van fysieke materie te verhogen.

Het functioneert als een planeet gevormd door drie spiraalvormige golfbewegingen in de ruimte, en het herpositioneert zichzelf binnen de ruimtelijke dimensies van de planeet door de frequenties tussen pulsen te verlagen. Zo verschijnt het in de geometrische tijd van een planeet, ongeacht waar deze zich in de ruimte bevindt. Dit kan in dit zonnestelsel zijn maar ook in een ander zonnestelsel.

Ons lichaam is aan het veranderen.
Luister naar je lichaam omdat je daarmee je omgeving wakker schudt. Verbreek alle bewuste en onbewuste contracten die je niet langer dienen en die gebaseerd zijn op leugens, misleiding en manipulatie en eis dat je enkel nog authentieke mensen in je leven wil. Iedereen zal de 5de dimensionele dichtheid op zijn eigen manier bereiken, omdat dit volledig te maken heeft met je bewustzijn. Hoe wakkerder je bent en hoe meer de balans tussen hart en brein is hersteld hoe gemakkelijker het wordt.

Over het algemeen zijn de vrouwen verder in hun proces dan mannen omdat zij veel dichter bij hun gevoel staan dan de meeste mannen. Dat is altijd zo geweest. Ons lichaam in de 5de dimensionele dichtheid en hoger is volledig autonoom. Het heeft geen voedsel meer nodig en is onsterfelijk omdat ons lichaam in staat is alles wat het nodig heeft zelf aan te maken. Daar heb je in tegenstelling tot hier een compleet overzicht.

Uiteindelijk zal het moment bereikt worden dat iedereen die wakker wilde worden in 5D is beland. Dit had al plaatsgevonden moeten hebben maar de comateuze toestand waarin de mensheid wereldwijd verkeert, blijkt dieper te zijn dan oorspronkelijk werd gedacht. Voor deze groep wordt een tijdelijk rijk gecreëerd waar ze op een veilige manier hun proces kunnen voltooien. De wakkeren zullen binnenkort gezamenlijk dit experiment met zijn 12 dimensionele dichtheden voor eens en altijd kunnen verlaten en terugkeren naar onze oorsprong waar we al onze hier opgedane ervaringen kunnen delen met onze echte families en vrienden……

x

Harriet Algra

thenewstrain.org

* * *

Bronvermelding:

https://courses.humanitysteam.org/modules/forbidden-biology/

Athena Human Witness https://youtu.be/8JO9gpWaQjg

CONTACT Ep. 26 ~MESSAGE FROM THE WATCHERS ~  https://youtu.be/rnAyvDQ3WsU

Beyond the Light Barrier The Autobiography of Elizabeth Klarer

THE NATURE OF SOURCE ~ Galactic Federation of Worlds’ Emissary for Terra Elena Danaan

https://youtu.be/S7KMfrbobMU

We are living in a holographic virtual reality that is going to end https://youtu.be/JzeWUY0OoTg

* * *

Klik voor alle info over het nieuwe boek van Harriet Algra

op de afbeelding hieronder van de cover:

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.