Advertentie

Hoe de dierensterfte in jezélf plaatsvindt..


x

x
Hoe u wordt ondermijnd in uw eigen vrijheid,

van het vliegen in uw eigen levensvlucht…

©2011 – Berry Vincenta Ketelaar
(ontvangen via Innerlijke weg) website: berryvincenta.com

x

 

Waarom is er zo’n  grote vogelsterfte en vissterfte op deze aarde.
Waar moeten wij aan denken waarom dit gebeurt?

Berry Vincenta- Ketelaar, spiritueel coach en kunstenares

Ook hier zijn vele sporen zichtbaar, hier zijn zowel sporen energetisch zichtbaar en….. (op dit moment vliegt een vogel zich dood tegen mijn raam (foto))

Synchroniciteit in de vogelsterfte..

Wat u hier op dit moment waar kon nemen was de wet van de synchroniciteit. Ik zei u sporen, die zichtbaar zijn, sporen die zichtbaar kunnen zijn voor mensen die daar iets van weten. Er wordt veel in het geheim op uw wereld gedaan. Er zijn een aantal zaken die niet zichtbaar zijn, maar die wel voelbaar zijn. Die juist energetisch zo voelbaar zijn en die een verschuiving, een dwangmatige verschuiving veroorzaken in energievelden.

En wanneer daar een energieveld dwangmatig wordt verschoven, wanneer een energieveld op een bepaalde manier  wordt samengeperst, dan zal daarin ,zoals u mij vraagt van bijvoorbeeld deze vogelsterfte, een enorme druk veroorzaakt gaan worden. En deze enorme druk heeft zijn invloed gehad op grote zwermen van deze dieren. Deze dieren hebben, zoals ik nu naar uw wereld kijk, klem gezeten tussen twee enorme drukvelden die hun stoffelijk lichaam op dat moment niet meer aan kon.

 

Er zijn geheime genootschappen op uw wereld
Tegelijkertijd is daar iets anders zichtbaar. Er zijn geheime genootschappen op uw wereld, zoals u allen weet. En ook daarin spelen enorme machtsprincipes. Deze grote machtsprincipes hebben alles te maken met dat wat er steeds onder macht in dwang, onder de duim gehouden dient te worden, als mensheid. Er wordt veel geëxperimenteerd op uw wereld, er zijn veel zaken die niet geweten worden. Het is ook onderdeel van evolutie, het zal gekend dienen te worden. Het is deel wat uitmaakt van een veel grotere evolutie dan u ooit zult weten.

Maar tegelijkertijd heeft dit zijn invloed op uw wereld. Er worden bepaalde zaken uitgedacht en uitgeprobeerd op uw aarde, die voelbaar gaan zijn, die ook zichtbaar gaan worden. En die stoffelijk daardoor zijn invloed doen gelden, waardoor het voor het collectief ook zichtbaar gaat zijn.

Dit is het moment waarop velen op uw aarde daar naar kunnen kijken en zich af kunnen gaan vragen wat wordt er niet gezien collectief. Waar kijken wij niet naar, welke geheimen zijn daar, welke duistere gebieden hebben wij collectief nog niet durven aanvaarden. Omdat velen op uw aarde  steeds  gericht zijn geweest op alleen het Licht-aspect. Wanneer u dit begrijpt, begrijpt u dat juist dit deel wat nu zo zichtbaar wordt, en wat in principe als metafoor dient, wanneer men naar een vogel kijkt die wordt ondermijnd in zijn vrijheid van vliegen en vlucht. Dat daarin de metafoor in uw Zelf kan worden geplaatst.

En wanneer u deze metafoor dan gaat bezien als hoe u wordt ondermijnd in uw eigen vrijheid van het vliegen in uw eigen levensvlucht, is het tijd dat de mens collectief op gaat staan tegen al datgene wat zijn levenskracht ondermijnt. Op welke wijze dan ook.

 • Dat de mens gaat ageren tegen alle machtsbolwerken die deze aarde steeds meer gaan bewonen.
 • Dat we gaan zien, als mensheid, dat u gaat zien als mensheid, dat deze machtsbolwerken nu op dit moment tot een top worden verheven.
 • Dat er uitbarstingen, implosies en explosies heb ik u genoemd, nu plaatsvinden.
 • Dat het om onmacht- en machtsprincipes gaat en dat u allen zeer goed moet kijken naar uw eigen macht- en onmachtsprincipes. En hoe u daar de balans daarin een plek heeft, of niet.
 • Dat daarin heel duidelijk, vanuit een nieuw energieveld gekeken en gewerkt kan gaan worden.
 • Dat u uw eigen plaats dus duidelijk daarin moet gaan bepalen.

Kosmische poorten van energie, positieve krachtvelden
Wanneer ik u een kosmisch beeld schets, dan zie ik het volgende. Wanneer ik vanuit mijn plaats kijk naar uw aarde. Dan zie ik dat in de kosmos waarin uw planeet is gelegen er steeds meer gaten ontstaan, kosmische poorten van energie, die steeds meer hun doel vinden ook op uw planeet. Het doet een siddering door uw aarde gaan en alle lagen om uw aarde heen ervaren deze siddering. Er vinden daarbij ook verschuivingen plaats, er vinden steeds meer verplaatsingen plaats.

“Dan zie ik dat in de kosmos waarin uw planeet is gelegen er steeds meer gaten ontstaan, kosmische poorten van energie, die steeds meer hun doel vinden ook op uw planeet. Het doet een siddering door uw aarde gaan en alle lagen om uw aarde heen ervaren deze siddering. Er vinden daarbij ook verschuivingen plaats, er vinden steeds meer verplaatsingen plaats.”

En deze verplaatsingen, deze siddering van energieën, die positieve krachtvelden vertegenwoordigen, komen ook aan op uw aarde. In het weefsel van de aarde, waarin het zich neerlaat en in het weefsel van de aarde bent u ingebed. Het raakt dus ook uw leven, het raakt uw weefsel, maar ook uw leven.

U bent daarin verbonden, en vanuit dat punt is het collectief van de mensheid steeds meer daarin geraakt, maar wordt veelal nog geraakt in onwetendheid en in angst. En juist daardoor vluchten grote groepen mensen vanuit onveiligheid en angst voor dat wat niet gekend wordt.

Wanneer de bewuste mens, daarin zijn verantwoordelijkheid op gaat nemen, en gaat voelen wat het betekent deze vernieuwde golven van invloed die op dit moment werkelijk ervaarbaar zijn. En ook gaan zien wat die oude invloeden nog met uw aller systeem doet, dan kunt u daar steeds duidelijker een vernieuwde plek in gaan nemen en weigeren nog langer mee te stromen op die oude beïnvloeding.

Beïnvloeding is op zoveel plaatsen op dit moment werkzaam. Ook op velden die niet zichtbaar zijn in uw zelf , in uw wereld. U zult daarin steeds duidelijker uw bewustzijn dienen te richten op dat wat ik u al heb uitgelegd. Waardoor datgene wat u als beïnvloeding, als negatieve beïnvloeding nog steeds ervaart zult kunnen gaan omzetten.

De vormkracht van het leven zal een volkomen andere vormkracht gaan worden.
Ompoling is daarin van belang, want de vormkracht van het leven zal een volkomen andere vormkracht gaan worden. Het zal veel meer een vormkracht gaan worden die een verhoogde etherische vormkracht gaat zijn. Een vormkracht vanuit zielenkracht, die ziel die dan zo geleefd gaat worden, een ziel die geademd wordt vanuit uw hart, de ziel die steeds u omhult als mens, als wezen in dit leven. Maar die ziel zal het Zijnsaspect vertegenwoordigen en zal daardoor die andere beïnvloeding, de oude beïnvloeding helpen elimineren.

Daarom is het van zo groot belang dat u in staat gaat zijn uw oude vormen en vormgevingen over uw eigen leven en in uw eigen leven om gaat polen tot dat wat nu steeds vaker in uw leven kan verschijnen. Op een nieuwe manier vorm te geven aan dat wat u innerlijk als wenselijk ervaart, maar wat steeds vanuit een collectief gezien dient te worden.

Want het onteigenen van de wereld is een onteigeningsproces die alles te maken heeft met dat wat de mens aan individualisatie moest doen, maar wat nu een top heeft bereikt. Waarin de mens zichzelf over een bepaalde top aan het duwen is, wat een onteigening en ontwaarding van het eigene kan gaan betekenen.

Het is een kritiek punt waarop de wereld zich beweegt.

Dit kritieke punt dient gezien te worden door mensen met bewustzijn. Door te zien hoe u zelf daar wel of niet aan bijdraagt, en daar een tegenbeweging in te maken. Want de onteigening is het eigene uit handen te geven en daardoor uw leven, uw zijnsaspect en uw zielenkracht in handen te geven van beïnvloedingsvelden die u niet waardig zijn. Het is belangrijk  uw krachtveld werkelijk tot de uwe te maken en uw eigenheid  de uwe te laten zijn in het Zijnsaspect verbonden in uw eigen ziel, waardoor de vormkracht vanuit uw eigen etherische scheppende vermogen een volkomen nieuwe uitstroom zal betekenen.

Wees niet bang, weet dat deze veranderingen en al deze vernieuwingen, al deze trillingen en al deze soms vernietigende krachten die zo zichtbaar worden ook in de elementalen, bijdragen aan opruiming, opschoning en opschuiving.

En u speelt daar een belangrijk deel in.

Deze uitstroom zal een hele belangrijke bijdrage blijken te zijn aan de vernieuwende golven energie, het nieuwe veld wat zo duidelijk steeds meer zijn invloed zal laten gelden. Het zal opschuiven, het zal oude veiligheidspatronen doen laten verdwijnen en het zal al datgene wat in de wereld zo als normaal werd ervaren volkomen doen ombuigen. Het zal de andere kant laten ervaren, eenvoudigweg omdat het de kant is die gezien dient te worden waardoor de heelheid binnen deze schepping een feit zal worden.

Wees niet bang, weet dat deze veranderingen en al deze vernieuwingen, al deze trillingen en al deze soms vernietigende krachten die zo zichtbaar worden ook in de elementalen, bijdragen aan opruiming, opschoning en opschuiving. En u speelt daar een belangrijk deel in. U hebt een rol, u allen bent geïncarneerd in een zeer, zeer belangrijke tijd. Neem daarin uw eigen deel zeer ter harte, vanuit kracht, evenwicht en onvoorwaardelijk lief kunnen hebben van dat wat leven is. Mijn zegen.

 

U  heeft het over de negatieve krachten die bezig zijn.
Is er een manier om deze negatieve krachten te neutraliseren?

 

Dit is zeker een hele grote mogelijkheid en er wordt ook al een groot deel van getransformeerd. Maar wat belangrijk is in het bewustzijn der mensheid, is dat dit ook aanvaard wordt dat dit een onderdeel is van de realiteit van deze schepping. Want veelal wordt het ontkend in uw wereld. Veelal wordt het niet aanvaard en daardoor heeft het ook de kracht en de mogelijkheid gekregen om steeds groter een plek in te nemen, die weliswaar onzichtbaar is geweest, maar die wel steeds voelbaarder is geworden.

Door uw eigen plaats daarin goed helder te houden en te zien waarin u zichzelf en uw eigen duisternis, die ieder mens in zich draagt voorziet van erkenning, voorziet van acceptatie, voorziet van het Licht in uzelf.

En u allen kent de beïnvloeding van dat wat u niet weet waar het mee te maken heeft, maar wat iets met uw energie en daardoor ook met uw houding kan doen. Dat heeft alles daarmee te maken, dus verwijs ik het inderdaad terug naar hoe elimineren wij dat. Door uw eigen plaats daarin goed helder te houden en te zien waarin u zichzelf en uw eigen duisternis, die ieder mens in zich draagt voorziet van erkenning, voorziet van acceptatie, voorziet van het Licht in uzelf.

En dat u ook duidelijk daarin durft te zien dat door deze erkenning u als het ware het brandpunt en de wortel uit dat negatieve veld kunt halen.

Want juist door dat te doen, verandert er iets in die beweging, zal het zich ook niet meer kunnen voeden. Want dat wat gevoed wordt aan dat veld is de menselijke negatieve houding, die zich in de wisselwerking tot dat veld steeds opnieuw laat voeden. En daardoor is dat veld uiteindelijk geworden en verworden tot een veld wat wel noodzakelijk is om het bewustzijn van de mens ook helder in zijn juiste proporties te brengen.

Want vergeet u niet dat veelal door vele spirituele mensen het bewustzijn toch wat rooskleurig voor hun neer is gezet. Het bewustzijn op zich omvat zoveel meer, zoveel hogers en diepers dan dat u nu op dit moment kunt beseffen. Maar het vraagt wel om u zelf dit te realiseren, dat u allen daarin bent ingebed en dat uw houding ten opzichte van negativiteit en wat u tot zich trekt daarin een belangrijke functie vervult.

Elimineer dus op uw eigen manier  steeds opnieuw door het te transformeren, door het in te ademen, door te zeggen dit is deel van wie wij zijn, maar tegelijkertijd daar de kracht van de liefde aan te koppelen zodat het zich kan voeden aan een ander veld. En dit veld  zal uiteindelijk een belangrijke bijdrage leveren.

Het is ook belangrijk om te zien wat de veroorzaker is, en wanneer de veroorzaker of het veroorzakende hetgene is wat u als negatief ervaart, is het belangrijk om de bron op te sporen. En vanuit uw eigen bewustzijn het nogmaals te erkennen dat het daar is, niet te veroordelen, niet te oordelen, maar te observeren en daar uw hart volkomen onvoorwaardelijk, ongehecht, onpersoonlijk aan te verbinden. En te weten dat dat de kracht is die op een implosieve manier zijn werk zal doen.

Wij allen doen een appél op de bewuste mensen op uw aarde
Als laatste wil ik tegen u zeggen dat er velen op uw aarde nog onwetend zijn. En door deze grote onwetendheid er van u allen als wetende mens daardoor meer wordt gevraagd en zal worden gevraagd. Wij allen doen een appél op de bewuste mensen op uw aarde, om daar een heel grote consideratie mee te hebben en uzelf niet te verliezen in allerlei oordelen en vooroordelen over bewustzijnsvormen die nog niet dat in hun bewustzijn kunnen dragen. Weet daarin vanuit wijsheid een bijdrage te leveren. Dan zal ook die groep die zich nog niet bewust is en die nog niet op die manier kan weten, zich uiteindelijk kunnen openen omdat ze zich geweten en gezien voelen. Net zoals u zichzelf ooit opnieuw hebt kunnen weten en kunnen zien.

Mijn zegen.

18 gedachten over “Hoe de dierensterfte in jezélf plaatsvindt..

 1. Heel Mooi!

  Ik was vandaag in een soort echo put van stilte terecht gekomen.
  Verschillende emoties zo intense doorleefd de afgelopen week.
  Die stilte put is even wennen maar wel goed.
  De visite op zondag middag naar m’n “ex”-vriendin ging ook al niet door.
  Ze voelde vast op afstand dat ik m’n diepste hartstochten de vrije loop heb laten gaan deze week, al was het “cyber”, voor mij wasz het echt genoeg, wanneer is iets “cyber” en wanneer is het iets meer dan dat, soms of bij mij zelfs regelmatig is het meer dan dat, kwestie van antennes waarschijnlijk, voor “gewone” mensen zal het wel weer “cyber” zijn, voor mij zijn er regelmatig diepere lagen merkbaar in teksten van mezelf en anderen….(zucht); ik had mezelf trouwens wel tegen dat tyfus doodsteek woord beschermd; gewoon onbewust er uitgefilterd; heel goed van mijzelf, pas een dag later zag ik het, alles komt terug waar het hoort; ik hoor de echo in stilte van de impact aan de overkant, sorry kan ik ook niks aan doen hoor…

  Maar helemaal top artikel hierboven, ik begin alweer spraakzamer te worden zo te merken, zo ken ik mezelf weer, we zullen door gaan!!! ik herstel me wel weer en begin weer opnieuw, de laatste tijd begin ook ik meer een doorzetter te worden en zo hoort het ook, ook een kwestie van trainen en goed voorbeeld doet goed volgen.

  Zelfs de muziek die voorbij komt kan me ook weer beroeren, was ook even weg in “de dag van de ijzige stilte”.
  Nog even en ik word gewoon bewust een Androgyne zelfbestuiver net als die Chitauries van Credo Mutwa; ze hebben gelijk die draakjes; 100% self supporting heeft zo z’n voordelen; dat gebedel dat is voor het gepeupel.

  Vrouwen; het zijn net banken; je geeft ze alles wat je hebt en dan zijn ze ineens weg, het was nooit anders en het zal ook nooit anders wezen. Wat me wel bevalt is alle remmen los dan kan je je aandacht er nog bijhouden van wanneer je weer terug bij het begin bent; waarom 30 jaar voor iets wat je in drie weken kan doen?!

  Heart – Barracuda
  http://www.youtube.com/watch?v=4bt_-R5LInU

  1. Nog iets over zeevogels..? (om een ‘beetje’ on-topic te blijven!! En mij op te vrolijken..)

  2. Oh my God, de eerste 10 seconden van die Trawler op de Oceaan gezien!
   Jah is helemaal mijn ding toevallig, zo super, is heel erg raak, kon je niet weten dusz ook Mirakel is Sjamaan.
   Mirakel we gaan Guido nu ook opvrolijken, als het bij mij lukt dan lukt het bij iederen, ik weet nog niet precies hoe maar gaat zeker lukken iets heel erg on topics ook.
   Ik denk in mijn schrijven ook altijd wel aan het grote publiek, ben wel een bühne show beest, denk ook altijd wel aan informatief blijven.
   Ik wil het gewoon delen met iedereen als ik uit een dal klim zoals dat oceaan schip.
   Het artikel gaat ook over de zevende golf.
   Het donkere het angstige in ons zelf dat de kop kan opsteken, zit ook in het artikel.
   ‘We’; zijn je niet vergeten Guido en het artikel ook niet.
   De illuminatie uit Groningen zit ook in het artikel, de manifestatie van de hiërachie in onze maatschappij.
   Moet toch kunnen dat het Mirakelse wonder ‘even’ een paar stevige snaren weet te raken in mij en is toch enigszins gestyleerd wel presenteerbaar op de Wtk bühne hopelijk ik doe m’n best er voor? Ik ‘we’ dragen toch ook best veel informatie aan toch?
   Ik heb het over bidden gehad, komt ook in het (welleswaar andere) artikel voor, het dooie punt van een zielengroep en een tijdlijn die positief omgebogen wordt door een groep nonnen; ik ben op mijn manier de personificatie bij tijd en wijlen van een non en een monnik tegelijk; ik heb kluizenaars neigingen maar verlang toch naar het wereldse en Kan wel sociaal zijn als ik soms maar even een duwtje de goede richting op krijg, nou jaaah in ieder geval, als er iets of iemand Moet veranderen om te overleven dan ben ik het wel; zit ook in het artikel, de donkere lucht met de doorbrekende zon; het duistere in ons zelf doorbreken; Mirakel bedankt en Guido ook en ik wil m’n geluksgevoel nu niet alleen voor mezelf houden; geeefffttt het door, als ik wat kan doen om ‘het’ rond te laten gaan dan zal ik het zeker doen…. Voor nu ga ik me even in mijn coconnetje laven aan het Trawler op de blauwe woeste Oceaan geluksgevoel… zit nu ook nog eens vol met natuurlijke opiaten aangemaakt door zware lichamelijke arbeid vanmiddag dusz helemaal in extase gun het iedereen die beetje deprie kan zijn extra, dooie vogeltjes in mij zelf die weer levend kunnen worden, zonder medicatie van de industrie, omdat ik het verdom om in het systeem me te laten bestempelen en dusz te laten medicaliseren, ik wil er zelf uit komen, gaat zeker lukken, probeer mezelf te openen en isz bijzonder proces al zeg ik het zelf, ik heb veel te lang alles binnen gehouden, nooit hulp gevraagd al ging ik van binnen naar de tering, ben dusz aan het veranderen, ook ik mag er wezen, het zal tot m’n tachtigste een inhaalslag blijven, het Pieter van Vollenhoven gevoel; op je tigste jaar je eerste serieuze baantje, je denkt het kan niet waar zijn maar dat gaat het worden waarschijnlijk, je leven lang in de wacht hebben gestaan, draken van Trixerige stiefmoederlijke spook gedrochten die je klein gehouden hebben, net te intelligent net te angstig, altijd aan het kortste eind maar uiterlijk had bijna niemand het in de gaten; op een paar uitzonderingen na en die hoefden niet zo nodig te helpen, was te moeilijk, I am alive, It is alive, ik sta op het punt om voor het eerst te gaan adem halen, zo iets, best wel on topic toch?

   Motorhead – Overkill
   http://www.youtube.com/watch?v=GlecTBevmzc

 2. Het spectrum van bewustzijn strekt zoveel verder uit dan de minieme marge van het persoonlijke waakbewustzijn. De huidige mens is in veel grotere mate een onbewuste entiteit die louter op driften en instincten leeft en handeld.

  Een voorbeeld zou je ons brein kunnen noemen. Die neemt al eerder díe beslissingen, waarvan we denken en ervaren die zélf te nemen.

  Het menselijke bewustzijn is in feite alleen maar aan het copieëren. We worden als onbeschreven blad geboren en dan nemen we vanuit een onbewust automatisme elkaars gewaarwordingen over en spiegelen dit vervolgens naar onszelf toe. (identificeren) We dénken hierbij de regie te voeren, maar dat is natuurlijk helemaal niet geval. Wanneer men deze ilusie doorziet begint men voorzichtig een aanstalte te maken met het doorbreken van dualiteit.

  1. @ fatalist -001
   lees jij je eigen proza wel eens terug? En zo ja snap je dan ook wat je zegt? Of komt het gewoon op als poepen en moet je het kwijt, zo van pleur maar op wtk. Als dat zo is begrijp ik je bovenstaande stelling wel wat beter en heb je (over jezelf) mogelijk gelijk. Jij bestaat voor het overgrote deel uit instincten en driften vandaar ook die wonderlijke stukjes tekst van jou.
   Over spiegelen heb je nog wel het een en ander te leren als je dat slechts ziet als een identificatie proces haha.
   Maar ja dat zal wel driftmatig als een instinct opgekomen zijn in het, jou voor, voor het overgrote deel onbewuste deel van je brein. Trouwens zo’n stelling helpt je weer verder ven het nemen van de verantwoordelijkheid van je eigen leven af. Dat is toch wel DE rode draad in al je kommentaren.( bovenstaande is slechts een weergave van mijn idee over de comments van f001 en is geensins een weergave van de ultieme waarheid ,eerder een weergave van mijn waarheid) marcel

  2. @ F001

   Elk woord wat je hier schrijft is door iemand anders bedacht, heb je daar wel eens bij stil gestaan????

   Of heb je dan ook eerlijk voor elk woord wat je hier opdreunt ook aan de bedenker een donatie gedaan?

   Same voor degene die sit letter type bedacht heeft en voordegene die deze site draait, wordt bij deze dan donateur.

   Heb onlangs nog een groot bedrag over gemaakt aan Loutje Coster, die bedacht tenminste nog de letter A uit Den Hout gesneden. (letterlijk en figuurlijk)

  3. Precies, elke opvatting of geschreven woord is al eens eerder bedacht en opgeschreven. Het menselijke brein copieërt en reflecteerd voortdurend. Wij mensen zijn hier het perfecte voorbeeld van te noemen.

   De illusie is de persoonlijke identiteit, de illusie is het geloof als een eeuwig voortlevende persóónlijke ziel verder te leven. Als idee wordt het denkbeeld gecopieërt en overgenomen door de massa omdat het als idee ligt opgeslagen als informatie in de hard-en software van ons brein. Genetische aanleg bepaald vervolgens of men ergens wel of geen aanleg voor toont. Zo zal de ene persoon makkelijker vatbaar zijn voor spirituele ervaringen en de ander ziet er helemaal niets in. Allemaal bepaald door onze genen.

   Zo zijn de reacties van jouw of Marcel op deze reactie al van tevoren bepaald. Jouw brein herkent precies die respons die ik opschrijf en jouw reactie hierop volgt als een automatisme. Het grappige aan zelfbewustzijn is de tijdelijke illusie door het brein van een persoonlijke zelfreflectie, waarin we dénken dit allemaal van tevoren te hebben bedacht en opgeschreven. Niets is minder waar.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.