Advertentie

Wikileaks over Israël.. Pro-Netanyahu-propaganda..?!


Benjamin Netanyahu is in zijn nopjes met Wikileaks, niet vreemd als je dit artikel leest...!!

Eindelijk zijn er Wikileaks-berichten die betrekking hebben op Israël. En hoe bizar het ook mag klinken, ze zijn feitelijk niets anders dan een ‘verkapte propaganda’  voor de zittende premier Netanyahu en zijn regering. Hoe vreemd.. Want waar andere landen en organisaties het zwaar te verduren krijgen, met betrekking tot de uitgelekte Wikileaks-informatie, daar is het Israël dat juist het omgekeerde meemaakt…

Sterker nog.. In de twee krantenartikelen die hieronder zijn geplaatst, en die de inhoudelijke kant van de uitgelekte e-mails in context zetten, kun jij zelf lezen dat het de Palestijnen zijn die -indirect- worden geschoffeerd in het ene bericht en dat het de Amerikanen én de Palestijnen in het andere bericht zijn, die er niets van begrepen hebben. Israël komt er goed van af. Is dat even mazzel voor Israël. of spreken we hier over de invulling van de opzet van het lekken van Wikileaks. En kunnen we de komende tijd nog méér van deze ‘uitgelekte pro-Israël’ berichten verwachten.

De vraag is dan alleen, wie dán de gebeten honden zullen zijn. Als aan onze verwachting wordt voldaan, dan staat natuurlijk de atoomdreiging van Iran hoog op het (verlang?) lijstje van ‘uit te lekken berichten’.. We zullen zien, maar ‘first things first’.. Hier zijn de 2 artikelen

* * *

Het eerste ‘uitgelekte’ WIKILEAKS-bericht:
X
* * *

‘Uitgelekte E-mails duiden op een samenwerking tussen Israël en de Palestijnen..!
x

20 December 2010 ‘AP’ JERUSALEM

© vertaling Guido Jonkers voor WantToKnow.nl/.be

X

Een diplomatieke boodschap, die afgelopen maandag door Wikileaks openbaar werd gemaakt, suggereert dat er een innige samenwerking zou zijn (geweest) tussen de Israëli en Palestijnse krachten, die loyaal zouden zijn aan de Palestijnse president Mahmoud Abbas, toen de Hamas-rivalen van Abbas, 3 jaar geleden de Gaza-strook overnamen.

Deze onthulling zou Abbas en zijn Fatah-beweging ernstig in verlegenheid kunnen brengen, omdat Hamas al die tijd heeft geroepen dat Fatah inderdaad met de Israëlische regering onderhandelde. Het is opnieuw een tegenslag voor Abbas, wiens positie er toch al niet sterker op geworden is, na zijn falen in de voortgang rondom de vredesonderhandelingen met Israël.

In een e-mail-memo van 13 Juni, 2007 van de VS-Ambassade in Tel Aviv, wordt een gesprek geciteerd dat plaats zou hebben gevonden tijdens de burgeroorlog in Gaza, die eindigde met de overname van de Gaza-strook door Hamas. In dit memo staat een citaat van de Chef van de Israëlische veiligheidsdienst, ISA, Yuval Diskin, waarin hij verklaard: ‘Er is een erg goede werk-relatie onstaan tussen hen en 2 afdelingen van de Palestijnse veiligheidsdienst..

Volgens Diskin ‘deelt de interne veiligheidsdienst van Abbas bijna alle inlichtingen die het verzamelt, met de Israëli (ISA).’
Palestijnen hebben een ingewikkelde relatie met Israël, waarbij ze deelnemen aan vredesbesprekingen aan de ene kant, maar Israël blijven beschouwen als hun ergste vijand aan de andere kant. Met name door de bezetting van Israël van de Westelijke Jordaanoever en haar beleid om er nederzettingen te vestigen. Het samenwerken met de Israëlische veiligheidsdiensten wordt door de Palestijnen gezien als een benauwde aanval.

Volgens de ISA is er een 'goede samenwerking' met de Palestijnse geheime diensten.. Daarmee natuurlijk president Abbas in zijn hemd zettend!

De Israelische Security Agency (ISA), ook bekend als ‘Shin Bet’, wordt vaak door Palestijnen beschimt, voornamelijk om haar dodelijke uitvallen op Palestijns grondgebied én haar uiterst heftige behandeling van Palestijnse verdachten. Hoewel algemeen bekend is dat Israëlische en Palestijnse veiligheidsdiensten samenwerken, wordt dit memo/deze verklaring, die via Wikileaks in de wereld komt, volgens Chef Veiligheidsdienst Diskin, toch beschouwd als een verzwakking van het imago van Abbas.

In zijn memo maakt Diskin er ook melding van dat sommige leiders van Fatah, die hij terloops beschrijft als ‘wanhopig, ongeorganiseerd en gedemoraliseerd’, hem gevraagd zouden hebben om in te grijpen in de burgertwisten in de Gaza-strook. Zonder deze leiders bij naam te noemen, verklaart Diskin in zijn memo dat zij spraken van een ‘urgente situatie’.
“Zij naderen een situatie zonder verlies of winst aldaar, en toch vragen ze ons of we Hamas aan willen vallen” aldus Diskin “Dit is een nieuwe ontwikkeling; we hebben dit nog niet eerder gezien; ze zijn desperaat”.

Diskin wordt ook nog eens geciteerd in hetzelfde memo, als tegenstander van het voorstel van de VS om munitie en wapens te leveren aan Fatah, omdat hij bang is dat deze wapens uiteindelijk in handen zouden kunnen vallen van Hamas.
Volgens het memo blijkt nergens uit, dat Diskin’s visie erop wijst dat Hamas uiteindelijk aan de superioriteit zou krijgen boven Fatah in de Gazastrook. Hij schertste echter wel met de situatie, waarin Hamas verkeerde. “Hamas is nog niet sterk genoeg om Fatah compleet te vernietigen”.. Feitelijk kwam het erop neer dat Fatah na gevechten die 5 dagen duurden al werd verdreven uit Gaza.

Er wordt op dit moment geen commentaar gegeven door Shin Bet (de geheime dienst) op het ‘uitgelekte memo’. Israël trok zich terug uit Gaza in 2005.  Sinds de overname van Hamas op de Gazastrook, regeert de Palestijnse autoriteit onder Abbas alleen op de Westelijke Jordaanoever, zodat de Palestijnen feitelijk in 2 kampen zijn opgesplitst.

Een medewerker van de Abbas-regering liet weten dat de vrijgekomen informatie ‘niets voorstelt’. “Het uitwisselen van informatie, tussen Israël en ons, is beperkt tot die informatie die onze veiligheid dient en die van onze bevolking”. Hij wenste anoniem te blijven, omdat hij ‘niet geautoriseerd was om deze materie met journalisten te bespreken..

Hamas-woordvoerder Fawzi Barhoum zei niet verrast te zijn door het bekend worden van de samenwerking tussen Abbas en de Israëli. “Het is het bewijs van datgene wat Hamas al lang heeft gezegd, dat er een bepaald samenwerkingsverband is tussen ‘sommige elementen’ van de vorige autoriteit in Gaza (Fatah) en de Israëlische bezetter.” Barhoum verklaarde tevens: “Dezelfde situatie is overigens nu wéér aan de gang, op de Westelijke Jordaanoever.”

Het door Wikileaks vrijgegeven memo is overigens niet het eerste dat een indicatie geeft van een samenwerking tussen Israël en Abbas’ loyalisten, die op de Westoever actief zijn. Een memo uit 2009, afkomstig uit diplomatieke kringen, citeert de Israëlische minister van defensie, die aan Fatah gevraagd zou hebben, juist vóór de beruchte oorlog in Januari 2009 op de Gazastrook losbarstte, of Fatah de controle over dit gebied weer zou willen hebben, zodra Israël Hamas daar verslagen zou hebben.

Fatah zou dit aanbod geweigerd hebben, volgens het memo van de VS-ambassade in Tel Aviv. Maar een woordvoerder van Abbas verklaarde desgevraagd, dat er geen enkel overleg was geweest met Israël, voor de veldslag op de Gazastrook plaatsvond.

Het internationale prestige van Abbas staat of valt met zijn inzet om een vredesakkoord met Israël af te sluiten. Hamas, dat honderden Israëli heft gedood met zelfmoordaanslagen en het zuiden van Israël heeft bestookt met duizenden raketten, blijft erbij dat er niets te winnen valt met de onderhandelingen met Israël.

* * *

X

Het tweede ‘uitgelekte’ WIKILEAKS-bericht:

* * *

Het geduld van Netanyahu met Abbas is aan het opraken,

aldus de laatste Wikileaks-openbaring.
x

Haaretz, 22 December 2010

© vertaling Guido Jonkers voor WantToKnow.nl/.be

x

Senior politici rondom de Israëlische premier Netanyahu hebben US-senatoren, die in december 2009 Israël bezochtten –net 3 weken ná het staakt het vuren op de Gazastrook-, verteld dat Israël niet bereid was nog langer enige concessie te doen aan de Palestijnen. ‘Premier Benjamin Netanyahu’s geduld met betrekking tot de Palestijnse President Mahmoud Abbas is opgeraakt’, aldus een Wikileaks-vrijgave van afgelopen maandag 20 December.

In een ‘geheime’ e-mail uit December 2009, die verstuurd werd naar Washington vanuit de VS-ambassade in Tel Aviv, wordt de vertrouweling en partijgenoot van Netanyahu, Ron Dermer, geciteerd, als zou  Israël geen enkele partner meer hebben in het vredesproces.

Dermer wordt beschouwd als één van Netanyahu’s intiemste vertrouwelingen, en hij was in dit gesprek, dat plaatsvond in Jerusalem op 14 December 2009. vergezeld van US-senatoren Michael Kuiken, van het ‘Senate Armed Services Committee’, en Perry Cammack, van de ‘Senate Committee on Foreign Relations’. En de secretaris van die bijeenkomst, de man die ook de tekst van de (door Wikileaks gelekte) e-mail opstelde, was ‘Acting Deputy Chief of Mission’ Marc Sievers.

De ontmoeting vond plaats, juist nádat de Israëli hadden beloofd, de bouwwerkzaamheden aan illegale nederzetting op de Westelijke Jordaanoever stop te zetten, omdat de Palestijnen weigerden anders de vredesonderhandelingen weer op te pakken.

Volgens Dermer zou Netanyahu een ‘aantal stappen genomen hebben om het vredesproces met de Palestijnen te laten hervatten, maar  vergeefs’, zo verklaart de e-mail. Het resultaat van het opnieuw mislukken van de beraadslagingen, was dat het ‘geduld van Netanyahu volledig opgeraakt was.’

Volgens Dermer was maar liefst 70% van de Israëlische bevolking tegen het opschorten van het bouwmoratorium. Maar het was te danken aan Netanyahu dat die de beslissing wel werd genomen, en de bouwstop wél had afgekondigd, ‘zodat de vredesbesprekingen zouden kunnen worden hervat’, aldus Dermer.
Volgens de man die de tekst van de bespreking opstelde, Mark Sievers, was de claim over de 70% ‘ruimschoots overdreven’.

Volgens Dermer was het ook ‘het gebrek aan een partner van de kant van de Palestijnen om de onderhandelingen met Netanyahu dóór te zetten’.. Abbas was volgens hem duidelijk bezig om het conflict  ‘een internationale status’ te geven, om bijvoorbeeld via de Verenigde Naties te laten afdwingen dat Israël weer aan de onderhandelingstafel zou verschijnen. Dermer verklaarde in dit gesprek dat het  ‘een grove fout’ was van Abbas.

Oktober 2009, Obama ontvangt Abbas en Netanyahui in Washington. Het handenschudden is een overduidelijke symboliek. En niet meer dan dat, zo blijkt uit het diepe wantrouwen van elkaar.

De Israëlische regering ‘begrijpt de politieke spanning waaronder Abbas moet werken, en het gebrek aan steun van de regionale Arabische partners’, maar zo ging hij verder: ‘Abbas zou zich moeten presenteren als een leider’, aldus Dermer.
Dermer verklaarde ook “dat de bevriezing van de bouwwerkzaamheden op de Westelijke Jordaanoever én de verder stappen die Israël genomen had, nu eens vruchten zouden moeten gaan afwerpen”..
Volgens de secretaris van het gesprek/de ontmoeting met de senatoren, Mark Sievers, waren de ‘concessies’en de ‘stappen’ die Israël gemaakt zou hebben, ‘uiterst gedevalueerd, omdat deze gemaakt zijn ‘buiten de context van de onderhandelingen’.  Dermer zou daarop gezegd hebben: ‘Geef ons dan context’.

Het geduld van Netanyahu was categorisch uitgeput, aldus Dermer, en de Israëlische overheid zou geen enkele verdere concessie meer doen om Abbas aan de onderhandelingstafel te krijgen, aldus de uitgelekte e-mail.

“Die situatie is voorbij”, zo zou Dermer gemeld hebben. Volgens hem hadden de Palestijnen geen enkele inspanning in dit proces verricht, en was het bovendien de Palestijnse Autoriteit op de Westoever die met hun veiligheidsinspanningen slechts een ‘tactische zet’ hadden gedaan, om de Fatah-beweging van Abbas aan de macht te houden.
Dermer verklaarde dat Netanyahu absoluut geen geloof had in het beeld dat Abbas zo zwak zou staan, als hij wel claimde. “De Palestijnse leider is namelijk wél in staat om van tijd tot tijd, wel degelijk zijn mannetje te staan, bij vredesonderhandelingen”.

Dermer maakte –namens Netanyahu dus- nog enige opmerkingen over de regering Obama en die van Netanyahu. Volgens Dermer was er sprake van een ‘bewogen start’ van de samenwerking, aldus Netanyahu-zegsman Dermer.  Volgens Dermer ‘zijn de Verenigde Staten en Israël het eens over heel veel zaken, en wanneer dan eens een keer een onenigheid opdoekt, het de media zijn, die disproportionele aandacht geven aan deze onenigheid. Zoals het het geval was, vroeg in 2009, toen er meningsverschil ontstond over de nederzettingenpolitiek van Netanyahu’, aldus de Wikileaks-e-mail.  
(GJ:Het was toen Netanyahu die bij zijn eerste ontmoeting met Obama zijn gastheer in de VS schoffeerde door dezelfde dag van zijn geplande aankomst de bouwwerkzaamheden op de Jordaanoever weer te laten opstarten!)

16 gedachten over “Wikileaks over Israël.. Pro-Netanyahu-propaganda..?!

 1. Nog een argument er bij, het internationale cda, de cia, heeft een counter intelligence speeltje opgericht, ze noemen het zelf binnenshuis “what the f*ck”, ze gaan hiermee het effect van hun eigen wiki leaks creatie in kaart brengen…

  Quote:

  ” You can’t make this stuff up. The CIA has established a Wikileaks Task Force and it’s acronym is WTF, same as the ubiquitous internet slang term. According to the Washington Post, the task force was officially created to examine the impact of 250,000 Wikileaks released diplomatic files. “Officially, the panel is called the WikiLeaks Task Force. But at CIA headquarters, it’s mainly known by its all-too-apt acronym: W.T.F.,” writes Greg Miller for the Post. “The irreverence is perhaps understandable for an agency that has been relatively unscathed by WikiLeaks.”

  Many have asked if Wikileaks is a CIA front. In 2007, John Young, now publisher of Cryptome, claimed the organization was a CIA front. In July, investigative journalist Wayne Madsen said his sources believe Wikileaks “is linked to U.S. cyber-warfare and computer espionage operations, as well as to Mossad’s own cyber-warfare activities.” Young stopped having anything to do with Wikileaks after the organization admitted taking money from the Open Society Institute, a George Soros operation. The CIA has created a large number of front organizations. Here is a list of known and suspected CIA fronts.

  “Throughout its entire history, the CIA has set up an elaborate shell game of ‘proprietaries’ (front companies), money-laundering operations and off-the-books projects so complex that no outsider — and few insiders — could ever keep track of them. BCCI was neither the first nor the last of these,” writes Mark Zepezauer. At the Campaign for Liberty Regional Conference in Atlanta earlier this year, Rep. Ron Paul said the CIA “runs everything.” Is it crazy to think it might also run Wikileaks? It is only natural to ask such questions.”

  http://www.infowars.com/wtf-cia-sets-up-wikileaks-task-force/

 2. mijn onderbuik gevoel bij het zien van Netanyahu (Nosferatu) op een persconferentie toen de wikileaks net begonnen deden mijn voelsprieten overeind staan.. zijn uitdrukking loog er niet om… (vertelde het selfs aan collega volgende dag)
  Hoe graag ik van binnen ook wens dat Julian Assange zijn roots en geschiedenis van zijn jeugd uit de zelfde politiestaat als waarin ik ben groot gebracht niet zou verloochenen…
  Ik verblijf in spagaat… (gelukkig ben ik erg lenig)

  1. Hallo Angela, yesterday op teevee, disco of natgeo of animalchan, op 1 van de 3, een stukkie reportage gezien over het zogenaamde dingo wilde honden probleem ergens in Aussie land, wat mij meteen opviel was wired fences elektrisch prikkeldraad om dorpen heen zogenaamd om de mensen te beschermen. Toen ging er bij mij meteen een lampje branden, gewoon een excuus om de mensen achter prikkeldraad te krijgen. Zijn ze hier in Drenthe ook mee bezig, onder het valse excuus dat er meer groot wild moet komen, alleen een ree is zogenaamd niet interessant genoeg voor het publiek, zo worden de boswachters hier bewerkt met propaganda om tot de ultieme volgende stap van het grote plan te komen, natura 2000, alleen de naam al, nekharen recht overeind, na de grote herten en wilde zwijnen die er moeten komen is de volgende stap wolven en beren in Nederland; zogenaamd voor de natuur, m’n grootje, m’n grootmoeder, echt niet, de bedoeling is om corridors te maken waar de mensen niet meer kunnen komen; hier in Drenthe hebben ze nu ook ineens honderden kilometers van die vreemde foute autobahn achtige brede betonnen “fiets” banen gemaakt; daar heb ik ook een heel vies gevoel bij want die “fietspaden” kunnen bepaald militair materieel gemakkelijk dragen; er staat altijd een Europa Project bord bij en dan weet je het wel, mensen wordt wakker; niet alleen de boswachters laten zich om het bos leiden maar ook iemand Als Martin Gaus laat zich voor het rfid chip project spannen; altijd wel respect gehad voor die grand old man maar z’n laatste zwam praatje op de radio over waarom rfid chips voor honden zo belangrijk zijn maakte me pissig, wakker worden ouwe dacht ik toen, ook dat geleuter over paarden eigenaren dat die nu ineens niet zomaar meer gerechtigd zijn om een paard te hebben; je moet straks staatsdiploma’s halen voordat je een vergunning krijgt om een paard te houden; katten idem dito; die schieten ze met toestemming van de staat gewoon af in het veld; de jagers om het huis van m’n ouders weten gelukkig nog wel welke kat van ons is maar de ontwikkelingen gaan op alle politie fronten gepaard met over regulatie van alles en nog wat, het gaat heel snel nu. Als de mensen wel langzaam en voorzichtig Moeten rijden als het glad is op de weg dan krijg je ineens zo een flauwekul regel met een typische Sovjet benaming “Snelheidsdeken”; foute hap; zulke woorden bestaan alleen in een dictatoriaal communistische landen; ze kunnen nu weer meer geld beuren omdat je 53 reed op de snelweg in plaats van 50; mensen vreten alles lijkt het wel, de staat weet wat goed voor je isz…

  2. lieve Hyper(sint) alertus ,
   Jij hebt hopelijk zelf niet ervaren wat het is om in een politiestaat te leven…(anders was je nu niet zo vrij met jouw mening) WTF indeed… dankzij enorme internet waakzaamheid en wakker worden kunnen zij ongestoord uitwisselen van mening en iedeen..W laten wij dat koesteren.. (ik moet huilen, omdat die vrijheid zo kostbaar is.. dat velen het niet zullen begrijpen – GELUKKIG VOOR HEN, en ik zal er met mijn leven voor vechten..
   soldaat voor de vrijheid…. van alle onderdrukten.. Jullie zijn mijn dobber voor houvast in de ergste storm van mijn leven.. Guido, Cosmic< Rene< dawn< hyper<wattenstaafje<martijn<marcel< en alle anderen dank, omdat jullie verwoorden wat ik voel en soms niet kan uitdrukken…en daarom nog leef.. Ik ben zo blij dat wij nog een vrij internet hebben.. en zal vechten tot mijn laatste adem om dat te behouden…

  3. ooh Angela, knuffel, aan een half woord heeft een goede verstaander genoeg hoor.
   de onderdrukter het woord de kostbaarder de betekenis van halve woorden wel of niet gecodeerd.
   jah klopt ik heb het grootste deel van mijn leven toch een soort illusie gehad dat ‘er alles gezegd kon worden’.
   zo langzamerhand begint tot mij door te dringen dat de nieuwste ontwikkelingen in Hongarije hier ook voor de deur liggen.
   De jeugd heeft daar op een wildeman achtige partij gestemd en is nu totaal verbouwereerd dat die partij nu besloten heeft
   om de vrije meningsuiting volledig aan banden te leggen; alles wat als negatief kan worden geïnterpreteerd naar de overheid toe, ook op ‘anonieme’ publieke blogs, kan gestraft worden….
   Een oude 85 jarige vrijheidsstrijdende Hongaar is jaren terug naar Oostenrijk gevlucht en moet de jeugd daar nu via de camera, door eigen ijzeren gordijn ervaring, nu uitleggen dat hij al jaren weet dat dit er weer aan zit te komen…
   Maar wat ik wou zeggen Angela dat je signalen ondanks bedekte halve woorden mij luid en duidelijk bereiken en jah er was bij mij lange tijd een soort illusie dat er vrijheid van woorden was in dit polder landje.
   Achteraf zie ik nu dat ze mij op verschillende manieren (internationaal, via een Vlaamse Hoogleraar in Georgia Amerika tijdens studiereis achter m’n rug om neergestoken hebben (kaltstellen met roddel en achterklap op hoogleraren niveau, vuile viezerikken); getuige voor mij was toen een eerlijke Amerikaanse Tech professor die wel eerlijk was naar mij en vertelde hoe vreemd hij benaderd was door een big boss van mijn toenmalige vernederlandse opleiding, hij zei dat hij dit ‘not done vond’ en vroeg of ik hier zelf meer van wist; in die tijd had ik al wel m’n antennes maar was niet genoeg op de hoogte van secret societies en handjeklap achter de schermen; ze konden mij niet gebruiken want ik was op het spoor gekomen van de blauwdruk van de gekopieerde opleiding onderwijskunde in Nederland; zelfs het stelen van het levenswerk van een andere professor in Amerika 2 weken voordat ik overkwam voor een stage van een half jaar, daarvan weet ik nu dat dit geen toeval meer kon zijn… Echt Creepy… kaltstellen van personen die ze niet kunnen gebruiken is een routine vak voor die gasten…
   Nu weet ik dat die instituten, dat alles met het woord ‘education’ er in, College of Education, nu weet ik dat dat allemaal propaganda Rockefeller instituten zijn; ze willen daar een change agent van je maken, je moet doen wat hun willen dat je doet… je moet ook denken zoals hun willen dat je moet denken…
   Ik laat me de mond niet snoeren nu niet nooit niet
   Niet omdat ik zo een held ben maar gewoon omdat ik mijn mond niet dicht kan houden, ik kan het niet, en het geeft ongelofelijk gedonder, hoe er bij hoog en bij laag hier in Nederland ook nog steeds volgehouden wordt dat je zogenaamd hier ‘alles mag zeggen wat je wil zeggen’.

 3. Door al die vervelende Lekken op Internet moet er nu zogenaamde ‘Net Neutraliteit’ komen maar dit dan wel volgens de normen van de grootste dominante mediale Industrie zelf;

  Waarom lees ik in de Televaag van vandaag het buzzende steekwoord ‘Net Neutrality’ als de oplossing voor een vrij toegankelijk toekomstig internet?

  “Nieuwe internetregels VS garanderen ’netneutraliteit’”
  Naam auteur: niet genoemd!

  In de Donderdag 23 December editie van vandaag ergens op pagina 26, ver achterin verdwaald, belangrijke dingen staan altijd ver achterin in s’lands populairste popie jopie tokkie krant van ‘ondernemend’ en ‘wakker’ Nederland.

  http://telegraaf-i.telegraaf.nl/telegraaf/_main_/2010/12/23/026/

  De nieuwe internet regels van de VS garanderen ’netneutraliteit’ luidt de opbeurende boodschap. En dan volgens de Telegraaf; “President Obama roemde de beslissing van de FCC als een stap die „het vrije en open karakter van het internet zal helpen behouden””. ‘Yes we can’ omdraaien en je hoorde duidelijk ‘Thank you Satan’; dusz het vrije en open karakter van het internet zal wel slinks dicht getimmerd worden, gewoon alles omdraaien wat je leest in de Telegraaf.

  Nu een totaal andere kop over hetzelfde pers bericht;

  “FCC approves controversial ‘Net Neutrality’ regulations”
  By Eric W. Dolan
  Tuesday, December 21st, 2010 — 2:07 pm

  Quote:

  “Supporters of “Net Neutrality” have been disappointed by the proposed rules, saying they heavily favor the industry they are supposed to regulate.

  But the plan would also allow for a greater fractioning of the Internet and data rationing on mobile and wired networks, according to analysis of the policies.

  If they pass and telecoms are allowed to move forward with their plans, “the Internet as we know it would cease to exist,” Sen. Franken concluded in an editorial published by Huffington Post.”

  http://www.rawstory.com/rs/2010/12/fcc-controversial-net-neutrality-rules/

 4. Door al die vervelende Lekken op Internet moet er nu zogenaamde ‘Net Neutraliteit’ komen maar dit dan wel volgens de normen van de grootste dominante mediale Industrie zelf; Waarom lees ik in de Televaag van vandaag het buzzende steekwoord ‘Net Neutrality’ als de oplossing voor een vrij toegankelijk toekomstig internet? “Nieuwe internetregels VS garanderen ’netneutraliteit’” Naam auteur: niet genoemd! In de Donderdag 23 December editie van vandaag ergens op pagina 26, ver achterin verdwaald, belangrijke dingen staan altijd ver achterin in s’lands populairste popie jopie tokkie krant van ‘ondernemend’ en ‘wakker’ Nederland. http://telegraaf-i.telegraaf.nl/telegraaf/_main_/2010/12/23/026/ De nieuwe internet regels van de VS garanderen ’netneutraliteit’ luidt de opbeurende boodschap. En dan volgens de Telegraaf; “President Obama roemde de beslissing van de FCC als een stap die „het vrije en open karakter van het internet zal helpen behouden””. ‘Yes we can’ omdraaien en je hoorde duidelijk ‘Thank you Satan’; dusz het vrije en open karakter van het internet zal wel slinks dicht getimmerd worden, gewoon alles omdraaien wat je leest in de Telegraaf. Nu een totaal andere kop over hetzelfde pers bericht; “FCC approves controversial ‘Net Neutrality’ regulations” By Eric W. Dolan Tuesday, December 21st, 2010 — 2:07 pm Quote: “Supporters of “Net Neutrality” have been disappointed by the proposed rules, saying they heavily favor the industry they are supposed to regulate. But the plan would also allow for a greater fractioning of the Internet and data rationing on mobile and wired networks, according to analysis of the policies. If they pass and telecoms are allowed to move forward with their plans, “the Internet as we know it would cease to exist,” Sen. Franken concluded in an editorial published by Huffington Post.” http://www.rawstory.com/rs/2010/12/fcc-controversial-net-neutrality-rules/

 5. Joris,

  Ik ben al een tijdje bezig nu, om uit te zoeken hoe het nu eigenlijk zit met Wikileaks. Er zijn een paar “vreemde” connectie’s, w.o. die met Cass Sunstein, Hoofd van Informatie en Regelgeving in de Obama-administratie.

  Tot op heden uitgelekte cable’s zijn anti-Palesina, Iran en Amerika, pro-Israel en verder eigenlijk niet veel meer schokkends.

  Zo kun je op mijn web-site http://www.AntiMonsanto.Come2me.nl al lezen, dat Monsanto een enorme lobby heeft om Europa aan de GMO’s te krijgen. Dat is niet nieuw en zeker geen geheim.

  Hoe ik het nu zie: Amerika gebruikt WL nu om de wereld richting oorlog met Iran en Palestina te sturen met als vernuftige bijkomstigheid, het inperken/sluiten van complot-een anti-overheids web-site’s. Voor Amerika snijd het mes dus aan twee kanten. Om dit te laten werken, moest Amerika dus ook een flinke veeg uit de pan krijgen, maar ook daar is weinig nieuws, want we wisten ook al dat Amerikaanse soldaten martelen en onschuldige burgers doden.

  Als je meer leest over Cass Sunstein en aanpak om het internet aan banden te leggen ( PDF. te downloaden op de web-site ), dmv. het infiltreren in chatrooms en web-site’s, dan kunnen we gevoegelijk aannemen, dat dit concept geen theorie is, maar al heel lang in de praktijk wordt toegepast. Mn. de afgelopen jaren is het aantal Amerikanen die geloven dat 9/11 een inside-job was sterk toegenomen; het geschrift van Sunstein is daar dan ook op gebaseerd. Om het vertrouwen in de overheid weer terug te krijgen moeten de complotters dus de mond gesnoerd worden, vindt hij.

  Verder vraag ik me af, in hoeverre de vrijgegeven cable’s echt zijn. Wie controleert dat? Hier een voorbeeld van de cable over de GMO lobby van Monsanto in Europa:

  http://213.251.145.96/cable/2009/05/09MADRID482.html

  Een beetje computer-freak zou dit ook kunnen maken.

  Hoe meer onderzoek, hoe meer vragen, dus ik ga nog wel even door.

  Zie mijn in aanbouw zijnde web-site: http://wikileakssecrets.come2me.nl/

  1. net even luchtig over je in aanbouw zijnde wikileaks come2me analyse site gelezen
   goed Helder stapsgewijs gestructureerd!
   zelfs ik begrijp het al aardig bij de eerste keer doorkijken
   mooi werk Annelies (klinkt als analyse) ga zo door
   ik probeer al jaren te achterhalen hoe mijn eigen informatie verwerking nou eigenlijk verloopt in essentie
   mijn eigen gebruiksaanwijzing als het gaat om info verwerking dusz
   ik ben er nog steeds niet helemaal uit wat het beste bij mij werkt
   tig jaar geleden al veel geprobeerd met html overzichten voor eigen gebruik
   ik herken wel iets in jou info structuur opbouw
   ik heb eerst een bepaalde chaos nodig maar van daar uit zou ik ook wel tot een gedegen structuur kunnen komen
   op 1 of andere manier kan ik jouw structurering goed absorberen
   is wel bijzonder want vaak kan ik niet direct veel met gedachten patronen van een ander
   moet altijd indirect geëxtraheerd ingekookt worden en dan gesublimeerd gecodeerd uitgebraakt op het juiste moment
   via zo een rituele cirkel moet het altijd bij mij
   de meeste mensen kunnen in mijn beleving niet erg logisch denken en zeker niet ‘fuzzy’ logisch
   vooral die zogenaamde bèta’s niet die zo hard schreeuwen dat ze zo logisch kunnen zijn

   Hier iemand die dacht in een paar maanden wel tot een uitslag te kunnen komen; het heeft z’n totale leven gekost, fijn hèh die traditionele ‘wetenschappers’ zo flexibel en ontvankelijk als graniet
   http://newparadigm.no/web/guest/interview-lloyd-pye

  2. Hier een cruciale argus paradigma contractie actie reactie over de mediale assasin Assange ‘aanslagen’ die er geen doekjes om windt en er niet om liegt en ook het sfeertje van verwarring en verdachte schaduw schijn bewegingen pareert van bepaalde niet erg vriendelijke koppige reactanten protestanten, instant sterke koffie met bobbejaan christiaan christus sanctus met de groeten van alle plastic piraten van het vlaamse ketnet en nog een prettige eerste kerstdag en een gezegend avondmaal met gebakken spekjes…

   Quote:

   ” Bone zegt:
   19 december 2010 om 23:55

   Sorry hoor Christian, maar volgens mij begrijp je er geen pepernoot van of doe je net alsof. Het is net of je het artikel van Niburu, oorspronkelijk afkomstig van zonnewind.be, helemaal niet gelezen hebt.

   Waar het om gaat is dat er bewijzen zijn dat onze anti-held Julian Assange banden heeft met de familie Rothschild via de gemeenschappelijke advocaat Mark Stephens, die vent die ook regelmatig op TV was (zoek maar op). Ook ‘the Economist’ en andere bladen (Times, Guardian, der Spiegel) waar Julian warme contacten mee heeft zijn onderhorig aan dit machtige Wereld-Imperium (de oorspronkelijke Robber-Barrons). Ook Michel Chossudovsky van globalresearch.ca, zeker niet de eerste de beste, heeft dit ontdekt. Dus beste Christian, ik hoop dat je beseft wat dit betekent. Dit betekent dat Julian en zijn hele kabalistische toverclubje niets anders is dan een zionistische agentuur dat in opdracht van de NWO (wat dat ook wezen mag) zijn kunstjes vertoont en niets meer dan dat. Waar Rothschild is, is de Mossad en dus is Julian een ‘weapon of mass-deception’. Begint het al te dagen?, Christian en het beperkte aan tal lezers hier.

   Verder, Israel en de USA zijn nooit 2 handen op 1 buik geweest en Israël is al sinds 10-talle jaren de bestuurder van en superieur aan de USA en gebruikt dat trieste land als een stuk gereedschap (de Hamer) voor oorlogvoering, vanwege diezelfde familie van hierboven, die oa. de FED stevig in handen heeft.

   Ik hoop dat je inziet dat met deze wijsheiden en feiten jou opvolgende opmerkingen automatisch in het niet vallen.

   Verder en ten slotte vind ik jou aanmatigende toon over Niburu getuigen van weinig begrip en inzicht, aangezien zij over Israël en het zionisme wel (nog) regelmatig ‘man en paard’ durven te noemen, iets waar Argusoog al een tijdje het lef niet meer voor schijnt te hebben. Dit begint overigens al verdachte vormen aan te nemen vind ik persoonlijk.

   Succes bij jou (jullie) paradigma-shift en verwijt me geen arrogantie, want zoveel nieuws was er nou ook weer niet onder de zon. ”

   http://www.argusoog.org/2010/12/wikileaks/#comment-19792

 6. beste mensen, het is heel simpel;
  je hebt mensen die verantwoordelijkheid dragen, die durven in de spiegel te kijken.
  en je hebt mensen die graag iemand anders willen beschuldigen,
  die confronteren zichzelf nergens mee en lopen om de spiegel heen. maar het wordt pas erg als je deze mensen een camera voorzet ipv een spiegel, met groeten aan de koningin.

  hoe kan je in godsnaam met die vingerwijzende arrogantie enige
  groei in bewustzijn en spiritualiteit bevorderen?

  groet

 7. De naaam Jullian Assange gezien als een code naam.
  Een lexigram , hussel de letters en men krijgt Jesus la Anglian! Toeval , ik denk het niet. MI6 is een occulte organisatie, opgezet door mr.John Dee the original 007!
  Deze mensen doen alles met occulte (niet perse slecht) handelingen.

  Waarschijnlijk werkt hij voor, mossad, mI6 en Cia, dit is allemaal dezelfde kliek.

 8. LS…

  De gloeiende arm van de Illuminatie / Bilderberg / Zionisten / Nazi / Vaticaan rijkt heel ver en voor dat je het weet zit die aan je edele delen ! Met andere woorden: Verdeel en heers / Orde uit Chaos !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.