Advertentie

Het Veld..!!


x
Verbonden of afgesloten van

Het Veld..!!

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be
bron: (o.a.) HIER

x

Harriet Algra

Er woedt momenteel een heftige oorlog tussen 2 verschillende tijdslijnen op deze planeet. Dit heeft tot gevolg dat wij tussen die tijdslijnen heen en weer worden geslingerd. Een heel simpel voorbeeld hiervan is het fenomeen, dat dingen volledig onverwachts en plotseling zoekraken. Je weet zeker dat het op die en die plek ligt, maar plotseling is het verdwenen. En heel onverwacht en even plotseling is het ineens ook weer terug en ligt het exact op de plek waar je al verschillende keren hebt gekeken. Deze tijdslijnen worden aangeduid als ‘Tijdslijn 1’ en ‘Tijdslijn 2’. (zie ook mijn vorige artikel HIER)

In TIJDSLIJN 1, vindt er wereldwijd, een groot bewustzijns-ontwaken onder de mensheid plaats. Hierbij, zullen ze de waarheid ontdekken van al datgene, wat al eeuwen lang verborgen wordt gehouden. Hiermee, keert de mensheid terug in een vredelievende wereld, gebaseerd op Liefde & Respect, voor alles wat leeft.

In TIJDSLIJN 2 zal de aarde te maken krijgen met een aantal duistere, slechte gebeurtenissen, die het traject van ‘geschiedenis en tijd’ door de hele ‘Galaxy’ zal gaan veranderen. De ‘Luciferianen’ en ‘Satanisten’ zien deze wereldwijde catastrofe van Tijdslijn 2, als de best mogelijke manier om eindelijk de controle over de hele wereld te verkrijgen en deze te kunnen overhandigen aan ‘Satan’. De Rothschilds families en de Centrale Bank ( Federal Reserve= FED), behoren allemaal tot deze Luciferiaanse groep. Zij zijn degene die het wereldwijde geldsysteem onder hun controle hebben (het bloed van de economische realiteit).

De Dominante Tijdslijn..
Deze tijdslijnen, gaan de komende tijd steeds meer versmelten tot 1 ‘dominante’ tijdslijn. Wakkere mensen zullen de ‘eerste’ inschuiven, onbewuste mensen, de ‘tweede’. Maar waar we in deze oorlog steeds meer rekening mee dienen te houden, is dat de machten achter de schermen, feitelijk onze realiteit aan het manipuleren zijn. We leven allemaal stuk voor stuk in ons eigen computerspel/hologram.

In die hologrammen zijn een aantal overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld, het decor, waarin jij je bevindt. Kijk voor een simpele situatieschets op het plaatje hiernaast. Dit alles schept bij ieder individu de veronderstelling, dat we denken allemaal in dezelfde wereld te wonen..! En vooral de illusie krijgen, niet-verbonden te zijn met alles ‘buiten ons’.. Dit is heel bewust gecreëerd, om te voorkomen dat we onmiddellijk in de gaten zouden hebben, dat we in een ‘nepwereld’ wonen.

Het contact tussen ‘onbewuste’ mensen loopt volledig door de Matrix heen, zoals bovenstaand schilderij laat zien. Zij zullen automatisch de keuzes maken, die voor hen uitgerold worden in de wereld van de SMART-technologie. Dit maakt ze volledig controleerbaar. Zodra je wakker begint te worden en gaat ontdekken wat er allemaal niet klopt in deze realiteit, zullen de manipulaties vanuit de Matrix steeds meer gaan toenemen.

Het doel achter dit alles is, om je zodanig te ontmoedigen, dat je vrijwillig en vaak onbewust ult besluiten, terug te keren in het systeem. Jij bent de énige levende persoon binnen in je eigen hologram. Alle mensen die jij hierin ontmoet, zijn slechts aspecten waarvan je maar 0,005% waarneemt. Dat zijn hele kleine stukjes van ‘de ander’ en dat is dus praktisch niets. Meestal zal de Matrix je min of meer dezelfde stukjes laten zien om je binnen het geloof van deze realiteit te houden.

Deze hebben met de programma’s van de rol te maken, dat je in dit leven speelt, dus je persoonlijkheid. Naarmate je bewuster wordt, kan het gevolg zijn, dat je plotseling andere stukjes gaat waarnemen. Dit is de reden, dat iemand die je denkt goed te kennen, ineens een vreemde voor je lijkt te zijn geworden. Dit geldt ook voor jezelf. Er bestaan miljoenen deeltjes van je, met allemaal andere karakterstukjes. In ieder deeltje wordt een stukje van je getoond.

De enige echte, ben jeZelf..
Hoe bewuster jij je hiervan bent, hoe zuiverder het contact kan verlopen tussen jou en de verschillende aspecten van andere mensen. Je haakt dan niet langer aan, aan de persoonlijkheid of de rol, die deze persoon in dit leven speelt, maar aan het werkelijke wezen, die achter dat aspect verscholen gaat.

Hoe dichter we echter bij de uitgang komen, hoe groter de manipulaties worden. De Matrix schuift steeds vaker ándere kaarten voor een aspect dat we waarnemen, in de hoop op deze manier, conflicten tussen de verschillende personen te kunnen veroorzaken en hen zo uit hun lichaam te trekken. Dit herken je aan het genoemde fenomeen, dat iemand die je goed lijkt te kennen, inderdaad ineens totaal anders tevoorschijn kan komen; als het ware een vreemde voor je wordt.

Neem in zo’n geval, onmiddellijk een stapje terug en laat je niet ontvoeren door de emoties die dit teweeg brengt. Dus hoor jij je beste, meest dierbare vrienden ineens tegen je keren, ga er niet in mee. Dit, heeft namelijk niets met hen te maken, maar ’t zijn als het ware valse kaarten, die er door de Matrix voor worden geschoven. Houd er ook rekening mee, dat je weg de komende tijd steeds eenzamer kan gaan worden, omdat je meer en meer op jezelf zult worden teruggeworpen. Toch is dit de enige weg om TIJDSLIJN 1 binnen te schuiven. Sterven doe je ook alleen.

Er bestaat niets buiten jezelf, dat belangrijker is dan het Zelf.
Je dient jeZelf dus te allen tijde op de eerste plaats te zetten, zonder een egoïst te worden. Zet jij jezelf op de 2de plaats (zoals ons bijvoorbeeld al wordt geleerd vanaf onze kindertijd), dan betaal je daar een hoge prijs voor. Contacten tussen jou en anderen, dienen volledig gelijkwaardig te zijn. Is dit niet langer het geval, zet er een punt achter, omdat deze situatie je anders weer terug plaatst in TIJDSLIJN 2.  Je hoeft niets meer te leren, alle kennis zit in je en wacht erop weer ontsluierd te worden.

Contacten tussen jou en anderen, dienen volledig gelijkwaardig te zijn. Is dit niet langer het geval, zet er dan een punt achter..!
Je hoeft niets meer te leren;
alle kennis zit in je en wacht erop weer her-kend en ont-sluierd te worden.

Zodra je ergens in gaat geloven, hoe echt het ook lijkt, zorgt dat ervoor, dat je buiten jezelf wordt getrokken. Onze belangrijkste taak is puur waarnemen en voorkomen, dat we ontvoerd worden door onze emoties. Dit geldt zowel voor het positieve waargenomene, als het negatieve! Vraag je zelf voortdurend af: ”Hoe voelt dit voor mij”. Blijf volledig bij jezelf. Hoe beter je dit op den duur onder de knie krijgt, hoe minder vat de manipulaties vanuit de Matrix op je zullen hebben. Die wil koste-wat-kost voorkomen, dat we TIJDSLIJN 1 zullen binnenschuiven en daarmee de weg naar onze echte vrijheid zullen terugvinden..!


Atlantis revisited..?
Net zoals de mensheid gedurende de ‘Atlantisperiode’ had, hebben ook wij de mogelijkheid om de hele structuur van de planeet te veranderen, met behulp van een geavanceerde en oude technologie. Deze staat bekend als ‘Celestial Mechanics’. Om hier meer van te kunnen begrijpen, zullen we een duik moeten nemen in het magnetische veld van de aarde. Om te beginnen: elk zaadje dat wordt ‘geplant’, moet in een ‘veld’ worden gezaaid. Op deze manier kan het groeien en fysiek gemanifesteerde materie worden.

Dit is niet alleen het geval bij ‘planten…… maar ook bij hogere levensvormen. Alles wat zal leven, groeien en uiteindelijk ‘transformeren’, moet in een soort VELD worden geplaatst, zodat het kan worden gevoed, totdat het tijd is om geoogst te worden. Er is ons geleerd, dat we met zijn allen leven op iets, dat een ‘planeet’ wordt genoemd…., maar doen we dat ook echt? Kijk eens naar de woorden ‘geplant’ en ‘planeet’. Valt het je op hoe veel deze 2 woorden op elkaar lijken? Misschien is de echte waarheid, dat we allemaal ‘ge-plan(ee)t’ zijn binnen een veel groter ‘magnetisch veld’, net als zaden..?

En dat de ‘aarde’ gewoon een ander woord voor dit veld is. Elke boer of tuinman noemt de grond waar ze de zaden in stoppen: AARDE. Als ‘wij mensen’, de feitelijke zaden zijn, welk deel van ons is dan ’geplant’ in de vruchtbare grond van het veel grotere magnetische ‘veld’ van de ‘aarde’..? De taal en woorden die we gebruiken, werden ons gegeven door onze onderdrukkers, de ‘interdimensionalen’ of ‘goden’ met een kleine ‘g’. Zij hebben lang geleden met ons DNA geknoeid , waardoor we werden losgekoppeld van ons ‘wezenlijk bewustzijn’.

De ‘Toren van Babel’, zoals o.a. door veel Middeleeuwse kunstenaars vastgelegd.

Voorhéén verliep de communicatie door middel van telepathie en nu zitten we vast aan woorden, waarvan we de echte betekenis vaak niet kennen. Ze zijn doelbewust zo ontworpen, omdat woorden eigenlijk alleen maar symbolen zijn. En er meerdere betekenissen aan gegeven kan worden. Ze kunnen vaak op tientallen manieren worden ‘geïnterpreteerd’, waardoor het praktisch onmogelijk is om met duidelijkheid te kunnen achterhalen, wat het woord betekent. En dus brabbelen en wauwelen we eigenlijk maar wat tegen elkaar.. Als de ‘grote spraakverwarring’ rondom de kroniek van de ‘Toren van Babel’..

Het magnetische veld van de mens. Het hart van de mens lijkt daarbinnen een eigen -uiterst krachtige- weg te kunnen banen.

Het is dé manier om mensen tot slaaf te maken, want je maakt het onmogelijk voor ze, om effectief met elkaar te communiceren. Dit is vandaag de dag misschien wel de belangrijkste reden om alle grenzen open te stellen; de spreekwoordelijke ‘Babylonische spraakverwarring’ in een modern jasje. Het wordt aldus tevens onmogelijk om te achterhalen wat de regels zijn, er achter te komen wie ze heeft gemaakt en wat ze echt betekenen. (HIER, HIER en HIER) Terwijl onze sterfelijke lichamen, lijken te kunnen lopen, op wat grond lijkt te zijn….

Is het ons verstand (wat pure elektromagnetische energie is), dat werkt binnen het veel grotere magnetische veld, dat de aarde omringt..? De Illuminati/ Luciferianen/Satanisten, kennen en begrijpen deze concepten volledig. Dit maakt deel uit van de kennis binnen de Geheime Genootschappen. Zij zijn geheel op de hoogte hoe het magnetisme van de aarde, rechtstreeks toegepast kan worden op het menselijke lichaam en de geest. Dit is hele oude kennis, die al bestond vóór de Atlantisperiode en voordat de reptilianen ons bewustzijn hackten.

Atmosfeer rondom de aarde en atmosfeer rondom het lichaam- het Bioveld

Vermoedelijk was Leonardo da Vinci niet zo supergeniaal als we denken. Hij had wellicht eenvoudig toegang tot enkele van de vele oude werken die verborgen liggen in de enorme bibliotheek van het Vaticaan. Deze informatie wordt al eeuwen geheim gehouden voor de gewone burger. Het is ons brein, dat geplant is in het magnetische veld van de aarde en daarmee in de aarde. Dezelfde aarde, die in onze schoolboeken wordt aangeduid als een ‘planeet’. Dit roept echter een aantal zeer eenvoudige vragen op, zoals:

 • Hoe ECHT zijn onze lichamen?
 • Wat kwam eerst – het ‘lichaam’ of de ‘geest’.
 • Heeft het ‘lichaam’ de geest geschapen- of heeft de ‘geest’ het lichaam geschapen?
 • Wat is de geest wèrkelijk, als dat het gene is wat eigenlijk in het magnetische veld van de aarde wordt geplant?

De realiteit die we dagelijks zien, is gemanifesteerde materie. Het is een resultaat van de combinatie van ‘magnetisme’ en ‘harmonieleer’, waar we nu dieper induiken. Sommige oude Zuid-Indiase hindoetempels, gebouwd tussen vermoedelijk de 8e en 16e eeuw, bevatten ongelofelijke architectonische elementen, die bekend staan als muzikale pijlers. Deze muzikale zuilen, gemaakt van massief graniet, werden volgens onze geschiedenisboeken, bespeeld ter begeleiding van devotionele gezangen, vocale muziek- en dansvoorstellingen.

Één van de opvallende kenmerken van de Vittala Tempel, zijn de muzikale zuilen (HIER). Elke groep zuilen, die het dak van de hoofdtempel ondersteunen, wordt weer ondersteunt door een zuil, die een muziekinstrument voorstelt. Deze is opgebouwd uit 7 kleinere zuilen, die op hun beurt ook weer gerangschikt staan rond een zuil. Wanneer er op de 7 zuilen wordt geslagen, dan representeren de 7 noten het instrument. Dit varieert in geluidkwaliteit op basis van of het een wind-, snaar-, of percussie-instrument vertegenwoordigd.

In feite is India, evenals vele andere delen van de oude wereld gevuld met ‘Harmonische tempels…’, WAAROM? Zijn dit echt religieuze tempels – of zijn het misschien: WETENSCHAPPELIJKE TEMPELS? Of … was de Oude Wereld een andere wereld? De zogenaamde ‘slimme mensen’, de professoren en consorten, hebben absoluut geen idee waarom deze tempels werden gebouwd, hoe ze werden gebouwd en waarvan ze werden gebouwd. En kijk nu eens naar het menselijk lichaam:

1. Het menselijk brein = computer hardware = elektromagnetische synapsen = een printplaat

2. De menselijke geest = continu pulserende elektromagnetische velden die het lichaam volledig omgeven.

3. Het menselijk lichaam = de basis hardware. Het is het resultaat van ‘gemanifesteerde materie’ als gevolg van, en door de kracht van de geest.

4. Het menselijke wezen = Super geavanceerde programmering, dat ontstaat en in verbinding staat met de grote’krachtbron’. De godskracht van alle mensen bij elkaar opgeteld vormt de gróte krachtbron, wat GOD genoemd kan worden. Het is de krachtbron, wat de ‘zwarte magiërs’ gebruiken voor hun ‘zwarte magie’. Dit is pure energie. Alleen de MENS is in staat om te scheppen. De ‘artificiële’ en ‘reptilliaanse’ machten, zijn meesters in technologie, maar kunnen zich enkel voorplanten door middel van klonen.

De meeste mensen, zijn zich hier helaas niet van bewust. Dit heeft tot gevolg, dat deze niet gebruikte scheppingskracht, door de machten achter de schermen kan worden afgetapt. Ze wordt ingezet voor hun duistere praktijken. Wat de OUDE volken begrepen en onderwezen, was dat het de ‘geest’ is, die het lichaam beheert, niet andersom. Je lichaam laat je niet denken. Als je dit echt begrijpt , dan maakt het niet langer uit, wat er mis lijkt te zijn met je lichaam waar je nu in gevangen zit. Je geest of scheppingskracht zal dit namelijk kunnen repareren en corrigeren. Met deze kennis in gedachten, kunnen we de vraag stellen:

Is de aarde slechts een rots in de ruimte, of..
is de aarde ’t levende magnetische veld
dat de rots omringt…?

Welke van de twee is het juiste?

Wat is de ‘echte’ waarheid en wat wordt ons wijsgemaakt,
zodat we de waarheid over het hoofd zien?

Veranderen oude boomstronken
plotseling in enorme rotsen,

of zijn ze meer dan alleen ‘vreemd gevormde rotsen’??

Wat is de naam dan van het levende magnetische veld?
Het veld dat het omvangt. Een magnetisch veld, dat dusdanig belangrijk is, dat niets op het oppervlak kan bestaan als het er niet is…… Is de naam van dit levende ‘veld’ GAIA? Is het TERRA? Leeft het net als het ‘wezen’ binnen een mens? De meeste mensen aan de top binnen NASA, noemen zichzelf letterlijk ‘magiërs’. Wat weten zij, dat wij niet weten? Worden de ‘leylijnen’ van onze planeet, door de geheime genootschappen, ingezet tegen de mensheid?

Wat is jouw standpunt/perspectief? Wat is jouw twijfel?

Die magnetische leylijnen, zijn uiterst belangrijk voor de gezondheid van de planeet. Het zijn de ‘elektromagnetische synapsen’ van het brein en het denkvermogen van de planeet. Vergelijkbaar met de acupunctuurlijnen in het menselijk lichaam. Een energieblokkade, ongeacht waar in het dit (elektro-) magnetische netwerk, zou catastrofaal zijn voor de gezondheid van het magnetische wezen, dat bekend staat als TERRA.

 • Waarom bouwde de Katholieke kerk al haar grootste kerken en kathedralen, exact boven op de plekken waar de krachtigste leylijnen elkaar kruisen?
 • Waarom heeft het leger zijn militaire bases gebouwd op dezelfde soort kruispunten?
 • Waarom zijn alle grote banken, universiteiten, grote overheidsgebouwen, het VN-gebouw, het Pentagon etc. etc. gebouwd op soortgelijke kruispunten?

2 Van de meest bekende leylijnen: de Michael- en Mary-leylijnen, die van Zuid-West Engeland, dóór Wiltshire naar het Oosten lopen.

Hier begint duidelijk een patroon te ontstaan.
Wie heeft hen deze informatie gegeven? We komen opnieuw terug, bij de bibliotheek van het Vaticaan. Al meer dan 1600 jaar, worden hier vele miljoenen, boeken uit de ‘Oudheid’ verborgen gehouden. Zou de informatie uit deze boeken vandaan komen? Als je op een of andere manier de ‘controle’ zou kunnen krijgen over het ‘brein’ van de planeet, oftewel het omringende elektromagnetische veld, via de controle over de leylijnen, en/of  HAARP, dan zou je veel eenvoudiger, de totale controle krijgen over de MENS.

Deze twee ‘breinen’, werken namelijk, symbiotisch met elkaar samen. Stel, dat dit de énige, èchte reden is dat kerken, synagogen, moskeeën, overheidsgebouwen, universiteiten, banken, belangrijke scholen, hoofdkantoren etc.etc. allemaal, direct bovenop de ‘magnetische energiestroomlijnen’ van het magnetische veld van de aarde gebouwd zijn. Dit is het brein van de aarde.

Zouden deze kosmische despoten zo doortrapt en gemeen zijn, dat ze een oud script tevoorschijn willen halen, waarin het brein van al het leven volledig gecontroleerd kon worden? Hebben ze ergens, in de vele gestolen boeken, die momenteel verborgen liggen in het Vaticaan, gelezen, dat als ze het brein van de mens willen beheersen om ze tot slaaf te maken, ze ook het brein van TERRA onder controle moeten krijgen? Dit zou de ergste vorm van Kosmisch Terrorisme betekenen….. Zijn deze Satanisten het waard om gered te worden of moeten ze volledig worden vernietigd?

Dit zijn allemaal vragen die jij jezelf zult moeten stellen..
Het niveau van barbaarsheden en misbruik, heeft niet alleen een groot deel van de mensheid getraumatiseerd maar ook van de planeet zelf. De ‘echte’ daders verstoppen zich o.a. achter de muren van het ‘Vaticaan’, The City of London’, en ‘Washington DC’.

De enige manier om uit deze enorme puinhoop te komen, is te stoppen met denken, zoals je altijd gewend was te doen. Stop met het zien van onze aarde als iets heel solide en onveranderlijk en begin het te zien als een levend magnetisch veld, vol van nog niet aangeboorde potentie en beloftes. Of het nu in het oude Egypte, Griekenland, Rome, India, Vietnam, en/of Midden- en Zuid Amerika is, de grote tempelcomplexen staan er nog steeds.

Niemand weet wie ze gebouwd hebben. Maar …. zoals met vele andere dingen, die ons over het verleden zijn  verteld….., kan ook de functie van deze monumenten, heel anders zijn, dan ons is verteld. Het gaat om de zuilen in al deze tempels. Je vindt ze over de hele planeet. Ze zijn niet alleen extreem groot, ze staan ook ongebruikelijk dicht op elkaar en er zijn er veel te veel, om puur als steunpilaar voor het dak te moeten fungeren. Hieronder is een foto van een deel van de tempel in Karnak! Met de binnenste zuilen van die tempel, zodat je kunt zien hoe perfect ze zijn gevormd. En hoe goed ze zijn gegraveerd …

Hier is een foto van hoe DIT deel van het complex er waarschijnlijk heeft uitgezien, met het dak:

Hieronder, zie je foto’s van microprocessors, die worden gebruikt in computerborden:

Hier is een foto, van hoe de tempel in het Luxor-complex,  zoals het er vanuit de lucht uit gezien zou moeten hebben:

Hieronder zie je een foto van een printplaat die in computers wordt gebruikt.

Misschien, zijn we heel bewust op een heel verkeerd spoor gezet  en zijn dit misschien helemaal geen tempels geweest, maar gigantische computerborden, die op de grond van de aarde vastzitten. Deze speculatie, is natuurlijk waanzinnig..! Maar zou wel een heleboel kunnen verklaren, over hoe men hierin in de ‘Oudheid’ fungeerde. En àls dat waar zou zijn, kan de huidige wetenschap en archeologie hierover, regelrecht de vuilnisbak in. Wist je dat al deze zuilen in de Karnak-tempel, zijn gemaakt van ‘graniet’ en ‘kwarts’, hetzelfde materiaal, wat tegenwoordig in radio zenders wordt gebruikt… Hier is een overzicht van hoe de tempel in Karnak eruit had moeten zien!

Als je bovenstaande foto zorgvuldig bekijkt, lijkt dit vanuit de lucht gezien, nog steeds heel erg op een ‘printplaat’. Hieronder een voorbeeld van wat in de computertechnologie van vandaag de dag, een ‘printplaat met microprocessoren (chips)’ wordt genoemd. ‘Eric Dollard’, een modern genie, heeft in zijn werk duidelijk laten zien, dat ook ‘moderne’ kathedralen, grote zuilen bevatten die bovenop belangrijke leylijnen staan. Volgens hem ging het hier allemaal om het geluid, dat door de gigantische kerkorgels voortgebracht werd.

Wanneer er op deze kerkorgels, die tegenwoordig niet meer gemaakt worden, muziek van Bach gespeeld wordt, verandert de hele kathedraal in een gigantische ‘resonantie’ kamer. Dit betekent, dat het hele gebouw op ‘bepaalde’ tonen trilt. Het gebouw stuurt die tonen rechtstreeks naar het grid rond de aarde. De ‘geluidsgolven’ vormen ‘spiraalvormige draaikolken’ die om de zuilen heen naar boven bewegen. Zodra ze de gewelfde plafonds raken, kaatsen de energiespiralen terug en veranderen in grote vortexen.

De mensen, die tijdens een kerkdienst, op dat moment aanwezig zijn in de kathedraal, zitten wanneer dat enorme orgel gaat spelen, midden in het centrum van deze vortexen. Elke afzonderlijke toon, draagt zijn eigen geometrische patroon. Dit ontstaat wanneer er wordt gespeeld; kijk maar eens naar de ‘cymatics’- video’s:

Wat gebeurt er -frequentieel gezien- in een kerk..? Of in de enorme TEMPEL-complexen, zoals die in Luxor of Karnak, wanneer er veel geluidsgolven door al die enorme zuilen binnen die tempels werden geleid.

 • Wat voor soort ‘kracht’ of energie werd daar gecreëerd?
 • Waar werd het naartoe gestuurd?
 • Waarvoor werd het gebruikt?
 • Is het ‘OFF WORLD’ of in andere dimensies gegaan?
 • Zo ja …, wie was het, die het daar ontving?
 • Blijft het gewoon op aarde?

Onze geschiedenis is zo verpest door alle leugens, dat we niets meer kunnen geloven, wat ons wordt verteld. Waarom, maakt  orgelmuziek altijd een deel uit van een kerkdienst? Waarom wordt er door een priester tijdens een mis altijd veel van wat ze te zeggen hebben ‘gezongen’?

Waarom gebruiken ze altijd specifieke en bepaalde TONEN terwijl ze dat doen? En als ze het in zeer grote kathedralen doen, stuiteren en weerkaatsen de geluiden van alle muren; ze resoneren op een specifieke toonhoogte die voelbaar is.

We zijn weer terug bij het geluid …
en bij vortexen!

Denk je dat ze iets WETEN, van wat ze ons niet vertellen ??? Laten we even een uitstapje maken naar Mexico en daar kijken naar enkele van de oude Maya-tempels en hun structuren die zich daar bevinden!

Nogmaals, let op al die zuilen! Alles in hele mooie lange rijen. Veel te veel om echt iets te betekenen! Dat is TENZIJ ze iets mee te maken hebben met…Herinner jij je deze foto hier links nog? Hoe ver terug gaat dit terug? Hieronder is een fotoreconstructie van een oud Minoïsch tempel-complex met alle gebouwen en zuilen. Vooral overal zuilen, zuilen… Natuurlijk was het een bouwstijl, maar waarom al die zuilen, telkens weer, in alle beschavingen..?

Dan een foto van TIKAL in Guatemala, met een reconstructie -artists impression- ervan.

Hieronder is een tekening van een kunstenaar …, die ons eigenlijk de “lay-out” geeft, van de meeste basistypen van Griekse tempels, met daarnaast een elektronisch schema dat spreekt over een elektrisch circuit! Wat zien we over het hoofd?

Hier heb je in de afbeelding aan de rechterzijde, een zwart-wit bovenaanzicht van de tempel in Karnak … Waarom die ruimte VOL met zuilen..? Wat wisten zij wat wij nu niet weten? Links op deze laatste foto, bovenaanzicht -genomen in ‘Luxor’- van de Hatshetsup-tempel. Zie je alle zuilen linksboven in de afbeelding, die niet eens deel uitmaken van de structuur ? En komt dit je bekend voor?

Harriet Algra,
januari 2020

www.totalhealthfoundation.nl

Onlangs verscheen het nieuwe boek van Harriet Algra.
Hieronder zie je de coverafbeelding.
Klik erop om een link te maken naar de wanttoknow-bookshop.
Daar staat alle info over het indrukwekkende boek!

Van harte aanbevolen!

2 gedachten over “Het Veld..!!

 1. De afstand tussen zuilen wordt bepaald door de lengte van de balken die daar weer bovenop liggen. En de lengte daarvan is weer afhankelijk van de kunde om zoiets te maken, het materiaal en de technieken om zo’n ding te transporteren en te plaatsen.
  Maar wat mij steeds en in toenemende mate blijft verbazen is het vervuilen van de oorspronkelijke taal waarmee we als specifieke etnische soort kunnen verstaan.

  Over programma’s gesproken, lijkt het te weinigen op te vallen dat we geleidelijk ingelijfd worden door een imperialistisch cultuurprogramma uit het koiboi-land. Het is een ziekte die steeds meer sluipenderwijze bezit neemt van ons erfgoed. Bij bijna ieder plaatje staat wel zo’n gruwelijk voorbeeld. Het is hèt symbool van ’tijdlijn 2′ zoals jij dit beschrijft. Verder is het opvallend duidelijk hoezeer de overheid, natuurlijk binnen internationale afspraken, keihard werkt aan een dictatuur die steeds zichtbaarder aan het worden is.

 2. Wat ik goed vind aan dit artikel is dat het echt het denken buiten de betreden paden illustreerd.
  Niet alleen de gedachte van de vergelijking met elektronica, wat ik té exotisch vind en er geen associaties mee kan vinden maar dat ik Eric Dollard hier aantref is uniek.
  Deze sublieme man is hèt brein van deze tijd als het gaat om de voortzetting van de gedachten van N.Tesla. Niemand anders dan hij is in staat zo de diepte in te gaan op het gebied van elektrieketijd. Hij veegt ook terecht een heleboel kwats aan de kant van wat men kwantum hier en kwantum daar pleegt te noemen. En iets belangrijks wat ik van hem geleerd heb en overeenkomt met wat al vermoedde is het ‘feit’ (kan het alleen maar zo), dat de Zon zoals we al wisten, een ster is welke fungeerd als een scherm die als trans(for)mutator werkt om direct de Aetherkracht om te zetten in straling! Dat bevestigd deels mijn theorie over de Aether. Je weet wel de krachtvorm erg populair aan het einde van de 19e eeuw maar weggeluld door ene Einstein met een opdracht van de verborgen hand.
  Nog even heel kort over architectuur. De verering van het vierkant, iets wat steeds duidelijker aan het worden is, denk aan de Kaba in Mekka en de uit het verafgode vierkant in de neo-bauhaus bouwstijl van de laatste 75 jaar, is een duidelijk signaal van het luciferiaanse ideaal. In bijna elk versteend (ex)tuintje tref je dit weer aan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.