Advertentie

Het verhaal van de ‘Golden Dolphins’..


x

Het verhaal van de ‘Golden Dolphins’..

x
WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers © 2011

x

Een maand geleden ontmoette ik Nina Brown in Engeland, bij een ‘Sacred Brittain’-tour met James Tyberonn. Een uiterst boeiende reis met veel interessante mensen uit de hele wereld. Nina was duidelijk herkenbaar met haar krachtige, doch dienstbare aanwezigheid. Na een paar dagen nodigde ze me uit haar boek ‘Return of Love to Planet Earth’ in ontvangst te nemen, wat ik dankbaar deed.

Boekcover van Nina's eerste boek.

Ik kende haar achtergrond toen nog helemaal niet, een achtergrond waarover je hieronder zélf kunt lezen, en we spraken een beetje over diverse zaken, waaronder dit boek. Ik vertelde haar, dat ik dit artikel zou maken en haar werk via WantToKnow.nl/.be zou introduceren in Nederland. Met een stijgende verbazing heb ik inmiddels het artikel geschreven en ook jij bent nu middenin dit verhaal belandt..!

* * *

Nina Brown is moeder, oma en een zakenvrouw, die cum laude afstudeerde aan het ‘Bryn Mawr’-College. Inmiddels is ze gepensioneerd, nadat ze gestopt was met haar eigen bedrijfje dat vrouwen assisteerde om hún eigen bedrijf op te zetten. Ze was consultant in het alternatieve, medische circuit; daar werkte ze voor een bedrijf dat diagnostische apparatuur maakt, om met name gewonde Vietnam- en Irak-leger-veteranen te onderzoeken op hersenbeschadigingen.

In 2008, werd ze consultant voor een bedrijf dat ‘Stardreaming’ heet, in Santa Fe. Hun doel was om een toegewijd centrum te maken dat een mega-stenen labyrinth zou zijn voor healing en transformatie. Zij was erg succesvol in het aantrekken van sponsors voor de uitwerking van dit idee.

Een Phi-Vogelkristal genoemd naar de maker Marcel Vogel. (klik voor link)

Nina Brown is geprezen voor haar pionierswerk, dat ze dus op vele terreinen heeft ondernomen. In 1995 werd ze door President Bill Clinton benoemd om hem te vertegenwoordigen tijdens de ‘Witte Huis’-conferenties inzake ‘small business’. In vele tijdschriften verschenen artikelen over en interviews met haar. Regelmatig werd ze als spreker/deskundige gevraagd, o.a. voor het US House of Representatives, voor zg. field-hearings.

Haar wereld keert om
Vroeg in 2009 werd Nina geroepen door een lezing van EarthKeeper James Tyberonn, die een bijeenkomst hield om de planeet te helpen helen. Niet lang daarna, met de aanmoedigingen en inzichten van Tyberonn, kreeg zij informatie door hoe ze om moest gaan met Phi-Vogel kristallen (foto), voor het re-coderen van DNA, en informatie over wie ze was als voortzetting van het zielenleven dat ze eerder had geleefd en over de rol die ze geaccepteerd had om te helpen faciliteren bij de planetaire ascentie.

Nina werd door ‘Metatron’ via James Tyberonn herkend als ‘afgedaald meester’, en beschreven als een meesterziel die haar reïncarnatie-cyclus had gecompleteerd en ervoor gekozen had om een ‘Walk-In’ te worden, om te helpen het DNA van mensen én dolfijnen te helpen verhogen naar de kristallijne frequentie.

Anaya-Ra met haar 'Vogel-144'

In November van 2009 kreeg Nina van Metatron aanwijzingen om zich te verdiepen in het uiterst krachtige 144-Vogel kristal (foto). Hij verklaarde haar, via James Tyberonn, dat een kristal een gevoelig en bewust wezen is, evenals een hoogbegaafd Atlantisch-Sirisch-Pleïadisch precisie-werktuig is. Toen Nina deze Vogel-144 ontving, ontving ze de volgende boodschap:

“Geliefde, jou past een welkom. Welkom in een nieuwe geëxpandeerde wereld, waarin je juist voet hebt gezet. Er zijn geen beperkingen, noch grenzen. Er zijn geen anderen als ik, ik vertegenwoordig de onbegrensdheid, het oneindig bewustzijn wat je bent en de mensheid wordt. Je vraagt mijn naam – Anaya-Ra..”

Inmiddels heeft Nina haar leven volledig gewijd aan het Goddelijke en leeft ze dagelijks op basis van goddelijke richtlijnen. Als ‘Anaya-Ra’, wijdt ze haar enorme energieën volledig aan haar spirituele missie. Naarmate de behoeften van het collectieve veld zullen verschuiven, zal van haar een andere rol worden gevraagd te spelen, en dan zal haar prachtige werk zich ontvouwen.

James Tyberonn over Anaya-Ra, de naam die ook aan het Vogel-kristal 144 werd gegeven:  “‘Ra’ is een uitdrukking die gebruikt wordt in het kader van eer en smetteloosheid, een uitdrukking die werd gebruikt in Atlantis, net zoals ‘Sri’ in het Sanskriet. Ik geloof dat ‘Anaya-Ra’ verheven is bóven geslacht, polariteit, het niet-geslachtelijke  nulpunt van het verenigde kristallijne veld van MerKiVa.

Anaya–Ra zal de benodigde energie zelf binnenhalen, altijd om die nulpunt-balans te behouden, waarbij het meeste daarvan datgene is, wat wij in onze duale wereld beschrijven als ‘Goddelijk vrouwlijke energie’. Maar nogmaals, dat is een duale uitdrukking, de bijdragen zijn in hogere frequenties geslachtsloos, het is een fascinerend levend werktuig.”

* * *

Het verhaal van de ‘Golden dolphins’..

Nina Brown/ Anaya-Ra © 2011 

x

Er wordt veel gezegd over de tijd rondom 2012, een moment dat ongetwijfeld een monument van transformatie zal zijn, een zeldzame en kansrijke mogelijkheid, om een enorme bewustzijnsstap te maken, met bereidheid en gratie. Er wordt gesproken over deze tijd als een tijd van geconcentreerde creatie.
Net zoals het geloof creaties voortbrengen, zo zullen we rondom dit speciale moment, de wintersolstice van 2012, onze intenties en geloofsovertuigingen exponentieel versterkt zien worden, met een potentieel voor een dramatische realiteitsverschuiving.

Nina Brown leidt haar eerste 'Golden Dolphins'-sessie.

Sommigen zullen de capaciteiten hebben om hun beleving van de realiteit uit te laten strekken, ver voorbij het 3D-bewustzijn en hier ook daadwerkelijk voor kiezen. Het werk dat wij verrichten met de ‘Golden Dolphin’ heeft de intentie om deze mensen te helpen en voor te bereiden op de mogelijkheden van deze tijd, om een dergelijke evolutionaire keuze te maken.
Naarmate wij als scheppers/manifestanten onze frequenties zullen verhogen, zullen ook de frequenties van onze intenties en creatie worden verhoogd! En hiermee verhogen we dan ook het frequentieveld van Moeder Aarde, als voorbereiding voor een dimensionale verschuiving, de ascentie!

Het werk dat via de Golden Dolphin wordt gedaan, behelst ook een activatie van ‘slapend’ DNA, door middel van het verhogen van de persoonlijke frequentie en het wijzigen van onze geometrische structuur, teneinde in lijn te komen en te kunnen resoneren met het  144 kristallijne Planetaire Netwerk, dat wordt beschreven als het aura van Gaia.

Via het channel, James Tyberonn,  heeft Nina aanwijzingen gekregen om haar werk te doen volgens specifieke instructies en over de wijze waarop zij sessies kan organiseren die helpen om facilitair DNA te recoderen binnen het kristallijne format. Zij zal in staat zijn de vibrationele toon van individuen en de planetaire nodes evenwichtiger te laten resoneren met die van pure liefde en light. De vibratie van het Christus-bewustzijn, zodat de mensheid in staat is verantwoordelijker te scheppen.

x

– De Gouden Dolfijnen –

x

.

Wat is een ‘Gouden Dolfijn’..?
Het is het aspect van de hoogste frequentie van je ‘Hogere Zelf’.

Door in een veilige omgeving te zijn, kunnen mensen hun eigen heelheid omhelzen en hun eigen goddelijkheid ‘verklaren’. En door dit te doen, zullen zij anderen stimuleren hetzelfde te doen.

Alles wat daarbij nodig is, is méér dan 1 persoon, een focus op de menselijke goddelijkheid en zelf-liefde en zin om te spelen..!

Onze missie
De boodschap te delen van onze hogere Zelven, dat het de tijd is dat de dimensies gaan verschuiven. Het is essentieel dat de mensheid haar volledige heelheid omarmt en haar eigen goddelijkheid erkent. Dit is niet meer kwetsbaar in de nieuwe, alchemistische ‘Eeuw van de Gouden Dolfijn’.  En door dit te doen, zul je een voorbeeld zijn voor anderen om je te volgen.  Zelfliefde is de kern van deze boodschap, want zonder zelfliefde, kan onconditionele liefde helemaal niet floreren.
Daarenboven gaat de ‘Gathering of Golden Dolphins’  ook over het herkennen en erkennen van de menselijke goddelijkheid in je medemens.

Op 10 Maart 2011 werd ik gebeld door James Tyberonn, die me vertelde dat aartsengel Metatron een boodschap voor me had. Tijdens dit gesprek kwam er een bericht door van de ‘Gouden Dolfijnen’ die een boodschap door wilden geven en dat deze over de globe gebracht mocht worden.

Al in 2007 hadden de Gouden Dolfijnen zich gepresenteerd, maar zonder daarbij een specifieke verklaring te geven.In mijn boek Return of Love to Planet Earth, Memoir of a Reluctant Visionary, schreef ik al over dit verzoek. Pas onlangs is er een duidelijk begrip bij me gekomen, dat er een gemeenschappelijke dienstbaarheid ontstaat, als de ‘Eeuw van de Gouden Dolfijnen’ zich ontvouwd..

'Golden Dolphins' - © C J Lewis (digital)

Rond 21 September 2010, bij een volle maan, in Santa Fe, NM, tijdens een conferentie die de naam had gekregen ‘Alchemy door de eeuwen heen’, werd een nieuwe fase in de alchemie gelanceerd door James F. Jereb, Ph.D. (zie zijn site www.stardreaming.org), de ‘Eeuw van de Gouden Dolfijnen’.
Volgende op déze aankondiging, gebeurde er opnieuw een soortgelijke aankondiging,  op 10 Oktober 2010, 10-10-10, op de Mt. Magazine-bijeenkomst in Arkansas, voor een groep van Earth-Keeper-toehoorders, presenteerde ik  een ‘Hathor meditatioe’, op verzoek van James Tyberonn. Met behulp van geleiding van de ‘Kosmische Council of Light’ werd in deze meditatie opnieuw de ‘Eeuw van de Gouden Dolfijnen’ uitgeroepen. Deze werd beschreven als een waarin de mensheid haar heelheid zal omarmen en haar goddelijkheid zal bevestigen, omdat nu het tijdperk aangebroken is, waarin dit ‘veilig’ is.

Tijdens de lente-equinox en weer met een volle maan, in 2011, in de ‘Blue Pyramid, Moody Gardens, Galveston, Texas’ ontving ik opnieuw een transmissie. Er werd me verteld dat er ‘Luid en duidelijk trompetgeschal te horen was, zodat het hele universum zou weten, dat de nieuwe ‘Eeuw van de Gouden Dolfijn’, een tijdperk van het omhelzen van ieders heelheid,van het verklaren van ieders goddelijkheid, daadwerkelijk was aangebroken”..!

De allereerste samenkomst van ‘Gouden Dolfijnen’ vond plaats op 5 Juni 2011, in Santa Fe, New Mexico. Zij die aanwezig zijn bij deze bijeenkomsten, dragen een bewustzijn van hun heelheid, hun menselijkheid en hun goddelijkheid. De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in groepsverband; een gelegenheid om gelijkgestemden te ontmoeten, en uiting te geven aan een immer uitbreidend begrip van wie we zijn, waarom we hier op de planeet Aarde zijn en over het werk wat we hier te doen hebben. Verslag van deze bijeenkomsten in onze  nieuwsbrief.

 

* * *

3 gedachten over “Het verhaal van de ‘Golden Dolphins’..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.