Advertentie

Het Pleiadisch perspectief uit de doofpot..!


x

“Dierbare vrienden, ontwaak in deze droom en realiseer je, dat het je taak is én je verantwoordelijkheid als mensen om je een veilige wereld voor te stellen én te visualiseren. Deze zal worden zoals jullie het verordenen, en jullie eigen ervaring zal deze overeenkomstig reflecteren.”

The Pleiadians

x

Het Pleiadisch perspectief uit de doofpot..!

© WantToKnow.nl – vertaling Guido Jonkers

En diverse andere bronnen/teksten o.a. via Unitynet.nl 

x

Barbara Marciniak

Sinds 1988 channelt Barbara Marciniak de boodschappen van Pleiadische oorsprong, waarbij deze bewustzijnsgroep de Aarde begeleidt in haar jaren die leiden naar de omwentelingen van 2012. Een spirituele revolutie waarin we op dit moment al volop zitten. Het meest opvallende deel van haar boodschappen, is dat deze uitermate gedetailleerde informatie bevatten, over de manier waarop de Aarde is gecreëerd, op de wijze waarop Liefde tot de motor van creatie werkt, over Atlantis en de omwentelingen van dit tijdsgewricht. Maar ook over de rassen die onze planeet bewonen, en vooral de reden waarom wij als menselijke bewustzijnsvormen hier op deze Blauwe Planeet zijn.

Barbara Marciniak’s berichten zijn uiterst boeiend, en wij laten je hier graag een aantal interessante delen van haar vele channelingen lezen:

Over de Aarde:
“Bedenk dit: de Aarde is een levend wezen en heeft de kennis bij zich, waarnaar jij op zoek bent, waarbij jouw bewustzijn de manier beïnvoedt waarop de Aarde haar informatie onthult. Hoe treedt je deze kennis tegemoet? Waar zijn de sleutels om deze kennis te ontsluiten en deze tot jouw kennis te maken? Deze informatie ligt opgeslagen in ‘steen en been’.

Tijden zijn veranderd. Er waren tijden dat invidivuen die zich ontwikkelden en de mysteriën bestudeerden,  één leraar hadden, en kennis doorgegeven werd van de leraar aan de leerling, in een lang leven van tradities. Dit is vandaag de dag niet langer noodzakelijk, omdat dátgene wat jij zoekt, wordt ‘onthult’ vanuit de ‘opslag’ in je eigen lichaam. Lichtopeningen en genetische mutaties brengen onvoorzienbare veranderingen teweeg in de menselijke vorm. Je zult je eigen leraar worden, door datgene te activeren wat binnen in je zit, door een duidelijke intentie, en door de impulsen te volgen en de kennis te leren die met dit proces gelijke tred maakt”.

De Hathor-tempel in Egypte. De Hathors vertegenwoordigen de Shekinah, de vrouwelijke kracht die dualiteit naar harmonieuze Eenheid voert, de fragmenten van het Zelf bijeen brengt.

Over het Goddelijke:
“Wanneer je aan de denkt aan ‘Eerste Schepper’,  wat of wie zie je dan voor je? Jullie hebben in jullie maatschappij geleerd dat de ‘God’-energie synoniem is met de Bron en dat de vrouwelijke energie het gebruik en de activiteiten ervan vertegenwoordigt. Maar wij zouden willen zeggen dat het precies andersom is.. Het vrouwelijke representeert juist de Bron en het mannelijke vertegenwoordigt hoe de Bron gebruikt wordt. Jullie planeet moet leren wie de Godin is als schepper. Dat moet. Het doorwrochten van de donkere kant van de Godin, is een onderdeel van het ontdekken van haar energie, omdat de Godin iets heeft gedaan om haar kracht te verliezen. Het is in de cellen van jullie allemaal, omdat jullie allemaal, mannen en vrouwen eender, de Godin IN jullie hebben..

Er zijn tijden geweest, dat er in de sferen van de Godin een enorm misbruik was van de mannelijke vibratie. Vrouwen, beïnvloed door krachten buiten hen, verloren hun eerzaamheid en partnerschap met mannen, én hun gevoel voor eenheid tussen man en vrouw. Na een tijdje, binnen de sferen van de Godin, werden mannen niet meer dan dienstbaar voor het fokken.
Vrouwen raakten zo verloren in de kracht van de Godin, dat mannen niet meer als gelijkwaardig werden beschouwd. Mannen werden gezien als objecten, die de rechten van vruchtbaarheid inbrachten. Veel mannen werden toen gedood, na een éénmalig vruchtbaarheidsritueel, met vertegenwoordigers van de lokale Godin. Castraties en andere offers werden gebracht; het is waar. Vrouwen misbruikten de sexuele energie van mannen, hierdoor de huidige achterstand creërend..! Maar dit is allemaal aan het veranderen, en jullie zullen de Godin vinden, mét compassie, binnentredend in de levens van hén, die hiertoe bereid zijn.”

Over het licht en donker
“Jullie zijn hier allemaal om in het donker te kijken, omdat je in het donker zowel het licht zult vinden als de REDEN dat het licht terugkomt. Je kunt niet simpelweg naar het licht gaan en zeggen: “Hé, het donker is slecht, het is negatief, ik wil het niet zien”..
Wees open voor datgene wat je niet wilt zien, houdt je hart open, en vertrouw erop dat de pijn die je kunt ervaren, erváren dient te worden, zodanig dat het losgelaten kan worden als het doorleefd is op geheugenniveau. Jullie zitten in tijden dat herinneringen naar de oppervlakte komen, vanuit diepe schuilplaatsen. Deze herinneringen kunnen emotionele triggers opleveren. Wat je ook te zien krijgt, het dient te worden gezien; accepteer het en zeg: “Aha, op grond van ik weet, en met de voorbereidingen van mijn bewustzijn, kan ik ernaar kijken en zien dat het een misbruik van energie was. Dat is helemaal goed; ik zal het transmuteren, ik zal er iets vrolijks, iets prettigs van maken.

"In feite verleent de familie van het duister je een grote dienst. Wanneer ze wanhopig worden om de wereld te managen en te manipuleren, zal jij uiteindelijk leren over de verhalen van moderne gedachtecontrole die verbonden zijn met oude culturen, naar het hart van Egypte zelf.“

Vanaf het moment dat jullie in de baarmoeder ontvangen werden, werd alles wat jullie moeder en vader dachten, van energie voorzagen en mee speelden, psychisch bij jullie ingeprent. Jullie kozen het moment en de tijd van jullie geboorte en de genetische lijn, dragen het bloed dat rijk is aan de lessen en vibraties van jullie voorouders. Jullie plaatsten jezelf werkelijk in de tijd om beschikbaar te zijn voor gebeurtenissen en de ultieme levenslessen.
Daarom zijn jullie hier. Spirituele wetten schrijven een levensdoel voor, dus daarom is alles wat je overkomt een levensles. Het succes van je lessen is natuurlijk gebaseerd hoe je geleerd hebt om je percepties en energieën te gebruiken. Gedurende aeonen van tijd werden de percepties van mensen beheerst en georkestreerd.

Genetisch? Onherroepelijk. Jullie werden niet alleen door het verleden en de huidige tijd gemanipuleerd, maar ook door de toekomst. Tijdsprongen, tijdverschuiving en tijdreizen doen zich al een hele tijd voor. Jullie worden momenteel ook door de oude culturen beïnvloed. Jullie praten over het bestaan van Atlantis, bijvoorbeeld.
Herinner je nu de sleutels van de familie van het duister, die jij nodig hebt. Vanuit onze zienswijze zien we wezens, die wij de familie van het Licht noemen, die informatie zoeken over het doel van het leven, wezens die feitelijk zelf willen denken en niet verteld willen worden wat ze moeten denken.

Wij zien ook de familie van het duister, een elitegroep, klein in aantal, die zeer doelbewust scheppen door middel van genetisch bewustzijn en de kracht van hun bloedlijn. Zeker, zij selecteren en kiezen zichzelf met een rituele nauwkeurigheid en deze familie van het duister heeft occulte kennis en esoterische schatten levend gehouden in hun verhalen. Schatten van esoterische kennis, die weggehouden en verborgen werden voor de massa.

De familie van het duister handhaaft en gebruikt hen die hun krachten weggeven. Het lijkt ons toe, dat een grote meerderheid van de mensen enorm bang is om in hun macht te geraken. En, natuurlijk, het seizoen van bewustzijn dat jullie nu beleven, brengt dit onderwerp aan het licht. Jullie kracht is de kracht van genezen, het opnieuw bezien van wat je gelooft dat je overkomt. Daar gaat het om bij genezen. Jullie zullen letterlijk de tijdlijnen moeten herinterpreteren, beseffend dat wat jullie nu ervaren als golven, naar alle richtingen uitstroomt. Het wezen van de zich ontvouwende tijdlijnen verlangt dat jullie meer bewust worden. Vaak zijn jullie je meer bewust om dingen te beleven dan te denken aan de weg van het Licht. Wij vragen aan iedereen om zich niet meer hun evolutie te laten voorschrijven.

Het nieuwe jaar vraagt echt van jullie om je genezende krachten te verhogen naar een nieuw niveau, maar allereerst moet je begrijpen wat kracht betekent. In ons verhaal bezitten de familie van het duister jullie sleutels, de sleutels naar een hoger bewustzijn. Jullie moeten bereid zijn om in het donker te reizen, in de nacht, om het onder ogen te zien en te confronteren, in het besef dat je jouw eigen werkelijkheid schept. Het leren van wat je voor jezelf verborgen hebt gehouden is, inderdaad, de volgende stap in je evolutie; door datgene te doen waarvoor je bang bent. Dat zou niet nodig zijn om te doen, wanneer je hiervoor niet bevreesd zou zijn.. Een rijkdom aan gewaarwording ontvouwt zich in de mensheid en biedt een gelegenheid om een diepe wond te helen die oud is, een wond, waarvan sommigen zeggen dat het 50 jaar geleden begon te zweren, geworteld in de Tweede Wereldoorlog, maar feitelijk zijn de wonden veel ouder. Manipulatie en controle door heimelijke middelen zijn de onderliggende factoren van elke oorlog, elke machtstrijd in elke hiërarchie en koninklijke familie.

Een spel van multi-dimensionale proportie wordt gespeeld en wat koninklijk en prachtig lijkt te zijn, is vaak de zetel van duistere krachten, waar de rijkdommen en de werkelijkheden worden bestuurd. Zij die niet denken om het denken zijn gemakkelijk te manipuleren. De sleutel van je macht is het begrijpen van de technieken die tegen je gebruikt worden. Denk eraan, dat de werkelijkheid die jij schept, altijd gebaseerd is op de bedoelingen die hebt. En de bedoeling die jij hebt, welke idealiter door jou helder wordt begrepen, kan alleen gebouwd worden op de normen en waarden van jou als menselijk wezen, als een fundament waarop jouw leven is gebouwd.
Eerlijkheid is de enige drijfveer en wanneer je dit fundament bouwt om je percepties te besturen, om meer psychisch te worden en veel te weten, zullen veel dingen op een veel gemakkelijker wijze beleefd worden. Wij herinneren jullie er nu aan om de strijd aan te gaan met wat voor je ligt, om dankbaar te zijn voor de moeilijkheden.

Besef dat er een gelegenheid op je ligt te wachten. De tijdlijnen zijn vol wonden, die jij opnieuw moet bezien. En dus stellen de wonden, die je nu ervaart als pijnlijk, jou nu de vraag: “Waarmee is deze pijn verbonden? Mijn lichaam kan dan wel deze boodschap krijgen, maar wat gebeurt er echter bij mij vanbinnen? Wat voel ik?” Jij voelt je als een miraculeus aspect van zijn, dat je keer op keer heeft weggehouden van het onderzoeken van de wereld die je ontmoet. Code na code doen je ontwaken voor deze tijd van de genialiteit van de mensheid.

In feite verleent de familie van het duister je een grote dienst. Wanneer ze wanhopig worden om de wereld te managen en te manipuleren, zal jij uiteindelijk leren over de verhalen van moderne gedachtecontrole die verbonden zijn met oude culturen, naar het hart van Egypte zelf.“

De maan staat niet voor niets symbool voor het (collectief) onbewuste.

Over de Maan
Deze informatie van Barbara Marciniak, afkomstig van Pleiädische bron, dateert van 1995..! Een ongelooflijke overeenkomst met datgene wat wij je hier op WantToKnow al aanboden met betrekking tot informatie over de Maan. Klik HIER en HIER voor uitgebreide artikelen over de Maan. En HIER voor het eerste deel van het boek van remote viewer, Ingo Swann over de maan.

We citeren uit het boek van Barbara Marciniak:  ‘Onze levende bibliotheek: Aarde’ uit 2002.

De maan is een geconstrueerde satelliet. Ze is gebouwd en ‘vastgezet’ buiten de atmosfeer van de Aarde, als een  apparaat dat intervenieert en monitored. Het is een supercomputer, of een oog in de lucht. Het beïnvloedt alle levensvormen op Aarde, zelfs ver voorbij dát wat je je op dit moment kunt voorstellen. In jullie historie is er zelfs sprake geweest van 2 manen rond de Aarde.. De Aarde moet het  ‘eigendom’ zijn geweest van hen, die hier rondhangen, maar dat is NIET het geval.

Er zijn goden daar buíten, scheppende krachten, die jullie als ras ervan weerhouden, om zelf vrij te zijn, samen met jullie Kundalini-kracht. De invloed van de Maan, als voornaamste satellietcomputer, beïnvloedt ALLES op Aarde..  Er zijn veel oorlogen om de Maan geweest, stukken van de Maan zijn in bezit en andere delen worden gebruikt.
Er ligt een plan klaar om druppelsgewijs diverse programma’s te laten werken, programma’s die positieve beïnvloeding van de Aarde tot doel hebben, in plaats van het limiteren van de mensheid.. De programma’s die nu draaien met deze Maan, hebben eonen lang een enorme limitering van de mensheid opgeleverd.

Alle verhalen over de volle maan en krankzinnigheid, idiotie en toenemende bloedingen zijn allemaal, in min of meerdere mate, waarheid. Er zijn zich repeterende cycli van kracht, die door de Maan worden opgewekt, en waaraan jij ‘gevolg geeft’.
Je weet natuurlijk dat televisie je tot in hoge mate beïnvloedt, nou de Maan doet dat op eenzelfde manier. Jullie zijn simpelweg niet in staat geweest het ‘maanprogramma’ te ontdekken en het ‘af’ te zetten. Dat kunnen jullie ook niet. ‘Anderen’ dienen dit te doen voor jullie, of de Maan te herprogrammeren, en dat is precies wat nu plaatsvindt. Op dit moment staat de Maan onder controle; ET’s en anderen hebben veel bases op de Maan, en zij van de Aarde hebben hier, al s puntje bij paaltje komt, weinig invloed op.”

De nieuwe tijd
“Momenteel worden jullie ervaringen beperkt door wat je denkt dat er kan zijn.  Wanneer je leert je af te stemmen op je eigen ‘verbindingen’, wanneer je leert – als je dat wenst – om over de trillingen in de atmosfeer te spreken, of groepen entiteiten of je hogere ‘zelven’ toestaat of uitnodigt door middel van jou te spreken, zal je een grotere perceptie van dualiteit binnen de driedimensionale ervaring verkrijgen. Wanneer je leert iets te wettigen dat niet, niet op die manier gekleurd kan worden, zullen nieuwe vragen binnen jezelf oprijzen.

Het kost enige tijd om aan de nieuwe ervaringen te wennen en je dan op je gemak te voelen en deze op te nemen. Echter, zelfs wanneer je dit voortdurend doet, zal er toch nooit een eind aan die uitbreidingen komen; er zal altijd een nieuwe perceptie van ‘zijn’ blijven komen, dat zich wil aansluiten op het punt waar jij je bevindt.

Wij willen dit met jullie delen, waardoor je niet in een grote frustratie over je ervaringen hoeft te verzeilen. Velen van jullie zijn bezorgd, velen van jullie zijn opgewonden. Velen van jullie zijn verontrust over de veranderingen die in jullie en ook met de wereld plaatsvinden. Het is belangrijk om deze onrust in het juiste perspectief te plaatsen. Sta jezelf toe om te ‘zijn’. Projecteer je niet voortdurend naar toekomstige verwachtingen. Wees in de ervaring van het huidige moment. Dit moment zal zich voortdurend ontvouwen in toekomstige momenten, die je dan misschien de antwoorden gaan geven die je nu stelt.

Jullie hebben ons horen spreken over de grote polarisatie die nu in jullie wereld plaatsvindt. De roep is uitgegaan, en binnen de fysieke voertuigen, in jullie lichamen, van velen op jullie wereld, wordt dit beantwoord, een voorgecodeerde snaar dat de zielen van bepaalde delen van de mensheid raakt en zij staan op, strekken hun wezen uit, kijken rond en ontwaken in groten getale. Het zijn degenen die hier zijn om te onderwijzen, die hier zijn om anderen te helpen herinneren en er zijn degenen die weigeren en die zich verharden, en zij die volharden in hun geloofssystemen, in hun begrijpen. Dát is de polarisatie die nu plaatsvindt.

De wereld is niet stevig en vast, zoals jullie wetenschappers beweren; niet meer dan dat jullie zelf ‘vaste’ wezens zijn. Jullie moeten dit vanuit een bepaald niveau zien en probeer te voelen wat wij zeggen, want daar gaat het inderdaad om. Denk er niet over na en ga het niet rationaliseren, maar voel in welke wereld jij je bevindt.
Voel hoe je door een wereld beweegt die jij schept en voor je danst, danst op de tonen van je gedachten, danst op de melodie van je wezen. Want jij bent, zoals wij je altijd zachtjes in je herinnering brengen, het resultaat van de manifestaties van je gedachten. Dit begrip, deze kennis groeit diep binnenin jou..

Wij vragen jou nu, jij waar wij zoveel van houden, in jou dit weten mee te dragen. Jij schept in ieder moment een nieuwe wereld, omdat je zelf weet dat een nieuwe wereld gevormd wordt en dat jij steeds meer mensen naar deze wereld brengt. Dit is een deel van wat er nu allemaal gebeurt. Jullie zijn grootse deelnemers, jullie zijn grootse ontwerpers van deze ervaringen. Jullie allen leren hoe jullie je eigen spreker van informatie, je eigen energiekanaal, je eigen lichtmanifestatie worden.”

x

* * *

 

62 gedachten over “Het Pleiadisch perspectief uit de doofpot..!

 1. Het was ongeveer in 2001 toen ik haar bekende boek ‘Bringers of the Dawn’ las. Dat was wel het begin van het grote waarheidszoeken voor mij.. Het haalde mij behoorlijk uit mijn comfortzone. Het boek was een aftrap tot iets dat groter was dan ik zelf.
  En het proces was niet gemakkelijk!

 2. Ik heb in 1997 het boek “Onze levende bibliotheek; Aarde” gekocht en het is voor mij nog altijd een kostbaar bezit. Alles is sindsdien anders.
  Kort daarvoor had ik één van de boeken van Jane Roberts gelezen over Seth, (aan mij te leen gegeven met de boodschap”moet je echt eens lezen, heel interessant”).
  Dat gaf de aanzet tot de aankoop van bovenstaand boek. Ergens op een moment wordt je wakker geschud en moet je wel ontdekken dat de wereld heel anders in elkaar blijkt te zitten dan je werd verteld.
  Sinds levende bibliotheek ben ik op zoek gegaan naar alles wat er nog te weten valt.
  Voorwaarde is wel dat je heel nieuwsgierig bent en heel graag leest. Anders kom je maar hééél langzaam vooruit. 🙂

  1. Het is vooral voor mij de expanderende visie, die Marciniak teweeg brengt. Een soort weten, wijsheid, die zó natuurlijk is en die ik eigenlijk ook bij Ronna Herman (Michael), James Tyberonn (Metatron) en Tom Kenyon tegenkom..!

   De wijdsheid van de Kosmos resoneert in de woorden van de Pleiadiërs!

  2. Ja, Guido. Daarom is het ook zo herkenbaar. En dat is niet het goede woord. Ik kreeg toen vreselijk heimwee en heb het nog maar eens gelezen.
   Ik lees nu af en toe een bladzij uit het boek. Gewoon uit eerbied eigenlijk. Ik ben helemaal niet gelovig en van niemand fan maar dit roert iets in mij en maakt me ontzaglijk blij maar ook ontzaglijk nederig. Nog steeds niet de goede woorden. Maar toch een beetje wat ik bedoel.
   Ik ben nog steeds dankbaar dat ik door een bepaald iemand op het goede spoor ben gezet. Ik meen ook dat hij dat weet via, via. Ook een mens die op een boek liep dat meer bleek dan een gewone visie. Gelukkig is hij zo iemand die altijd alles wil delen met anderen anders had het misschien veel langer geduurd eer ik me in dit avontuur stortte.
   Hoewel sommige dingen toch voorbestemd blijken.

  3. Levende bibliotheek staat het meeste in. Samen met deel 1 “De Brengers van de Dageraad” mijn favoriet. Sterk confronterend. Behoorluk resonerend. En VOORAL: aanzettend tot actie. Daarmee onderscheid dit werk zich voor mij van een groot deel van wat ik ‘new age’ tussen aanhalingstekens noem: het noemt zich nieuw, maar is dat niet echt. Eerder een update van het oude. Voor als je durft, scan (het is nogal uitbundig) deze: http://www.argusoog.org/nep-new-age-f-ck-up-deel-2-aannameafwijzen/

   Barbare Marciniak heeft 4 boeken geschreven, dus ook geen spirituele uitmelkster (ter vergelijk check Neale D. Walsch…)

   Deze boeken komen dicht bij me. Op mijn reis wordt mijn identiteit steeds verder uitgebreid. Want eerder werd ik wel door de ND Walsch geinspireerd. Maar als je blijft groeien, zie je steeds de beperkingen van het voorgaande en het meer omvattende van waar je in groeit. Zo is het voor mij dan.

   Denk dat als ik die “Brengers” die 20 jaar geleden had gelezen, ik me mogelijk veel waanzin/valkuilen/afleiding had kunnen besparen. Anderzijds kan ik door al -ook veel verschillende spirituele ervaringen- nu veel plaatsen. Anders was het weer eerder aannemen geweest.

  4. Yes Selene, heimwee, diepe, diepe heimwee..! Dat is het beste woord, altijd gehad trouwens in dit opzicht. Herkenbaar in haar boeken, dan is het er weer..! Dank voor het delen! (Jullie ook Julius en EiO..!!)
   Ik heb van James Tyberonn gehoord dat de Atla-Ra uit Atlantis, de afgezanten van PLeiadiërs en hen van Sirius zijn (waren). Zie het hele verhaal en kijk eens hoe dát dan resoneert, aldaar.

  1. Hallo hanna. Ik wist niet dat deel 2 van Voyagers al uit was gekomen.
   Ik heb deel 1 nog niet uit omdat ik me niet helemaal op mijn gemak voel bij Ashayana Deane.
   Ik weet niet waarom maar het is heel sterk.
   Deze tweede uitgave is bepaald ook nog duur. De eerste was 22 euro en deze 48 euro.
   Ik ga deze dus maar niet aanschaffen.
   Toch ben ik wel een beetje nieuwsgierig natuurlijk.

 3. Dit is het type Vrouw dat mij kan verzwelgen en bezweren maar wier Loyaliteit nooit geheel bij MIj kan liggen omdat ik niet geheel Targ / Draco kan zijn, vanwege mijn genetische make up die gedeeltelijk alleen af en toe (onder invloed van de Maan?) kan oplichten alsware ik een interessante partij, dat is gekmakend maar ook interessant tegelijk. Ik heb een tijdje terug een keer een An Annu Akkadian Akhaldan Targ Vrouw zien veranderen onder invloed van mijn Maan aandacht, een moment voordat haar Veld mij ontwaarde (in het Oog kreeg) opmerkte ontving was Zij Gewoon gewoon, op het moment dat mijn Energie Aandacht haar doordrenkte veranderde zij in een Overweldigende Mooie maar ook Bedreigende transmutante trans astrale Tante met een verraderlijkheid waarvan ik vroeger Nooit verstandelijk heb kunnen begrijpen wat het isz..

  Daarom alleen al kan ik nooit een gewone lompe allesvretende b*rd**l sluiper zijn, ik was en ben Nooit en te nimmer een “Nou En” persoon geweest, ik ken helaas persoonlijk te veel “Nou En” personages in mijn onmiddellijke omgeving, dit is voor mij de Laagste Levensvorm denkbaar, proostie troostie Hooosties zijn doorgaans oneindig veel Edeler en veel omvattender en Inhoudelijker dan “Nou En” personen, die laatste zijn de Users Gebruikers zonder Geweten en zonder Kennis en INzicht en zonder besef, de Beton Types, altijd Meelopers, en daarom alleen Assistenten van het Donkerste, daarom schat ik zelfs het Donkerste nog hoger in dan “Nou En” personages, deze laatste maken het absolute Donker het gemakkelijk om in hun praktijken te Volharden tot het uiterste gruwelijkste onvoorstelbare..

  Fluoride en Alcohol en Nicotine main stream P*rn en Teevee gaan prima samen met “Nou En” Onbenullen Nullen L*ll*n, Absolute ONbeNullen dan nog liever de zwaarste Delinquenten in de donkerste kelders… Al was het alleen maar om De Verborgen Kennis… (Niet dat ik mij daar op mijn gemak voel maar toch, als ik MOEST kiezen dan zou ik alsnog daar naar toe gaan… (Niet Goedschiks dan maar Kwaad Schiks) AC/DC 220 Volt aan beide Oorlellen, en jah “Nou Ennen” Het de T*ring kunnen krijgen is de donkerste der donkeren nog lang niet Vernietigend alles Verwoestend genoeg, dusz wees gewaarschuwd als je denkt de laagste Octaaf denkbaar geraakt te hebben..

  http://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_sumeranu/sumeranu10_02.gif

  Quote:

  ” We know that the Targs (also called Dracos by humans) can create telepathic illusions and appear to shape shift. I wonder if the real Enki was in fact a Nagas or Targ who wanted to appear to humans as a human-like Pleiadian. We also have Sumerian myths tell how Enki “mated” with many human females in an attempt to produce male offspring, but he had little success. Enki was a biologist and genetic engineer, among other talents. The women only produced females, which a Sumerian cuneiform text says (according to Sitchin) was an attempt to increase the female population of hybrids (Nefilim). Nice explanation so as not to lose face. The dominance of females could be explained genetically if there was **xu*l incompatibility (no human male Y chromosome) and if Enki’s genetic experiment at producing hybrids was only partially successful. ” ”

  http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki10.htm

  VAndaag in de Televaag Quote:

  ” door Bjorn Thimister

  WEERT, dinsdag

  Een 65-jarige x clubbaas uit Weert heeft volgens justitie jarenlang tiener meisjes uit Oost-Europa als pr**titu** voor zich laten werken. De man wordt verdacht van grootschalige mensenhandel. Ook zijn 41-jarige dochter en een Roemeen zijn als verdachten aangemerkt in deze zaak.

  Hoofdverdachte D. bestierde samen met de twee andere verdachten aan de Suffolkweg in Weert het b**d*el C*sa Ch*ca. Voor deze x club lokte D. volgens justitie jonge vrouwen, waaronder meisjes van nog geen zestien jaar, uit landen als Hongarije, Roemenië en Bulgarije. Zij gingen werken als p**stitu**.

  Onderzoek

  Justitiewoordvoerder Eugene Baak bevestigt dat er onderzoek is gedaan naar de handel en wandel van de b**rd**l houder uit Weert. „Dit duurde langer dan doorgaans het geval is, omdat er onderzoek in het buitenland nodig was”, aldus Baak. De rechter in Roermond zal zich naar verwachting in januari over deze zaak buigen.

  D. blijkt geen onbekende te zijn voor de opsporingsdiensten in Limburg. Hij werd eerder veroordeeld tot 27 maanden cel, waarvan negen voorwaardelijk, voor het laten werken van illegale pr**titu**s in C*sa Ch*ca en * club La Femme in Haelen.

  Met het uitbuiten van de jonge Oost-Europese vrouwen zou D. meer dan zes ton verdiend hebben. “

  1. Vroegâh vroeg ik mij altijd af waarom jongens van het ritmische sferische Sonische SalOmOn Slachthuis Slayer de gevoeligste denkbare jongens zijn die er zijn, en bovendien bovenmatig begaafd, hoe ik dat kon rijmen met wat ik braaf moest leren van ouders en scholen, Nu begrijp ik het waarom dat Waar isz en alleen maar lijkt op een Paradox…

   Assistenten ONbenullen en voor alle Vrouwen die maar wat aank*tten onder femie voorwendselen en relie getierelier en “Friends” Teevee Serie Killer Watchers en Na Apers in the Name Of maar ondertussen, voor alle Nono Nou En Bee En En Enner Border Eels op kousen voetjes, de helden op sokken, die alsnog willen weten waar hun willoze dwang Offer zonder besef uiteindelijk naar toe zal gaan;

   Angel of Death by Slayer with lyrics!
   http://www.youtube.com/watch?v=81GE1yC7q8k

  2. Voor alle Vrouwelijk ONbenullen die ik op z’n Belgisch meer dan Beuh Ben..
   Die jonge Kerels van Kreator weten precies Wie Wie Isz..
   Maar jah we mochten niet van onze ouders vraagtekens zetten bij de Intenties van meisjeszz, die waren bij voorbaat bij uitstek uitverkoren in hun voldongen onrealistische socialistische femie fema hema gelijk gesteld wegens vermeende ‘zwakheid’ en ‘poezeligheid´ en ‘kwetsbaarheid’ en ‘zorgzaamheid’, zo zit het vaak genoeg niet in elkaar, Kerels weten dat, daarom mogen er geen echte Kerels meer zijn, alleen nog maar huilende vuilniszakken bij Hell Doktor Peeel op de wetenschappelijke psychiatrisch doordachte jank bank, met zo’n half bedorven pretentieus terroriserend vega vaga nistisch worteltje in z’n kielzog..

   http://www.youtube.com/watch?v=Sx7L1aZu698
   Kreator – Enemy Of God (High Quality)

  3. Helter Skelter Ch*rlie M*n-Son Over Waarheid…
   http://www.youtube.com/watch?v=nZa2ULie_dc

   Voor alle “NOu En Bee En Enners” die denken dat ze kewl gruelsome awesome wreed zijn, Your Nothing Because You Know Nothing..
   Voor iemand die een handjevol verwoesting op z’n naam heeft staan uit Onbenul, jah daar ben ik bang voor, omdat dat het niet waard is; iemand die een miljard onbenullen kan vernietigen in de blink knipoog van een Moon Eye Oog vanwege Kennis en onschuld in de wortel (ik denk te weten dat Charles als jonge wees is ontvoerd opgepakt geronseld en een MKUlTRa behandeling heeft gehad in een berucht bekende nearby military station, daar ben ik niet bang voor, omdat hij / zij het Waard is om gekend te worden…

   Ch*rlie M*n-Son “If I Started M*rd*ring People..” (Full Version!)
   http://www.youtube.com/watch?v=oMZ0D1GKaFg

  4. Bravo JaNee !!

   Troost (Console Me at my Digital Console..

   Quote Yuriy21 2 years ago:

   ” When you think of those horrors which accompany with mankind on a way of its development you console itself in that in this history there is music by J.S.Bach. ”

   Monika ik moest net weer denken aan wat er hoogst waarschijnlijk (Mirakel ik zal je nooit vergeten en ook nooit verloogenen, snif snik, de oudjes doen het niet meer, snappen niks meer, hopeloos, behalve JaNee maar die is tijdloos vanwege de Kunst met een grote Kaaa denk ik wel) werkelijk gaande is op de maan, niet die nasa zwart wit plaatjes van papier maché die we te zien kregen, maar de bedieners van The Machine, en de donkere achterkant van de Maan Machine, en de wezens die daar wonen, en dat er wel een atmosfeer is en de Glazen Toren en perfect geconserveerde mummie astronauten van een miljoen jaar oud die er bloed mooi uit zien, bijna net als Wij…

   God wat een geweldige muziek keuze JaNee, wat ben ik daar aan toe nu… wat een STemmen, wat kan mij het nog schelen of het een mannelijke counter tenor is of een vrouwelijk engeltje, dit is zo overstijgend ongans ongenadig serene muziek, daar ga ik nou van gloeien

  5. My MInd going a Million Miles per Hour,
   Wat is VerWarring volgens Charlie,
   dat is Helter Skelter..

   Als het doel van de Mean Moon Machine CON Fusion isz, dan begint het Hellig (=Kwaad in het Drents & = Maan & Heilig) duidelijker te worden..

   Ch*rles M8ns*n defines “Helter Skelter”
   http://www.youtube.com/watch?v=FNIbjKGOLfo

   Als je graag het liefste 1 of The Boyzz wil zijn Monika, dat kan hoor, het enige dat je dan beter niet kan doen is krampachtig je handen voor je CrossHairs te houden, laat ze maar bungelen, dat doen de jongens ook namelijk, werkt alleen maar averechts, de Bonobo’s weten dat al veel langer, stomme heissa schoppende Chimps zijn de sappige Sapiën savant (wijs gnostisch) Hu-Mansen en Wo (pijn & ellende Ooh Wee je Gebeente als je gedonder met een V krijgt) – Mansen

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Findot_reticle_2.png/220px-Findot_reticle_2.png

   Wat een STem Stimme Stimmt!!!!!!

   Neem een voorbeeld aan de Vrouwtjes Dol-Fijnen, komt er een mannetje dolletjes spelen, bestaat er altijd een kans dat ie even wil Voelen, alleen Dol-Fijnen weten dat je 1000 Gradaties Voelen hebt, Wij WoMensen niet meer, Wij zijn getraind door de Hamer en Sikkel Huggh Heffner Hufters van de zionistische sloop de sociale fijne stof fabric fabrieks media, dat alles digitaal 0 – 1 Recht op en Neer isz zonder minder of meer, geen nuances, geen fijn afstemming geen schaal van Amplitudes tussen 0.00001 en 10000000000, alleen maar Alleszz of Niks, er op of er onder, en sjaaah dat stompt af en maakt nooddruftig en onverdraagzaam en gèè éééééh man zie die peerden, die motten geen polonaise meer aan hun lijf, na honderd duizend keer in 20 jaar ongevraagd te zijn bestegen en de sporen er in zonder navraag of het pijn doet of fijn isz.. (gôh ik ben weer aardig op dreef al zeg ik het zelf)

   Schubert – Ave Maria
   http://www.youtube.com/watch?v=2bosouX_d8Y

  6. Dawn jij weet het al 2 jaar klaar te spelen om bij elke posting te dreigen voor Eeuwig weg te blijven, Als mijn Naam niet meer genoemd wordt dan weet ik weer waar ik me best voor gedaan heb, dan is het weer helemaal mis zoals gewoonlijk, je zal maar zo’n Vrouw hebben, dat precies net als je het licht in de ogen krijgt, dat het je goed gaat, dan dreigt ze stelselmatig voor Eeuwig dit en dat, telkens weer, we hebben een tijdelijke vervanger gevonden Dawn, ik zeg tijdelijk, hoeveel Ego moet ik nog inleveren om achter de mest kar aan te blijven lopen, ik zou het er bijna voor over hebben, sukkel / superman waar ligt de grens, zo worden veel hun stinkende slopende best doenende (huis) mannetjes bejegend elke dag weer, verschrikkelijk, is dat specifiek inlands verNederlands? De ergens in het verre Buitenland opgegroeide dames mogen het zeggen..

   Quote BakEllende Koefnoen “Zjjoohh ggjaaahn Wijjjj Njiet met eljjhkaar om AAAHoeM”

   Gorecki – Symphony No. 3 “Sorrowful Songs” – Third Movement – Lento, Cantabile Semplice P

   Dawn Upshaw (Soprano)

  7. Shame Shame Shaman Shaman is de Schaduw van
   WE waren zo groen als gras
   Doe nu maar niet net of het allemaal niksz was

   Een wunderbar schönes Menuet

   Pj Harvey – Shame
   http://www.youtube.com/watch?v=MPY0mbBZv-4

   Quote:

   ” Het menuet (in het Italiaans minuetto) is een Franse dans in een driedelige maatsoort (3/4, 3/8, 6/8) uit de Baroktijd. Vaak treffen we het menuet aan als onderdeel van een suite. Ook fungeerde het als een van de middendelen van een symfonie of ander werk in sonatevorm, totdat rond 1800 daarvoor het Scherzo in zwang kwam.

   De dans ontstond omstreeks 1670 in Poitou en beleefde zijn hoogtepunt aan het hof van Lodewijk XIV. Aanvankelijk werd hij individueel gedanst maar later per groepje van vier personen.

   De naam is afgeleid van pas menus (kleine stappen) waarmee hij werd uitgevoerd. Vaak wordt het menuet gevolgd door een ’trio’, of tweede menuet als tussenspel, waarna het eerste menuet herhaald wordt. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Menuet

  8. Dit Menuet a Quatre is voor Monika en Dawn en Eye en Imke en iedereen wel, nou we toch aan het nightly jammen zijn
   let ook op die blonde snaren pielster in de rand coulissen van het hexa grammatische rock dome palast

   PJ Harvey – This is love
   http://www.youtube.com/watch?v=er5w5MGJSCk

   Héééééh wauw zullen we dit in het echt een keer gaan doen?
   En dan PJ Harvey gitaar geweld er na een minuut dwars door heen walsen om even helemaal anarchish los te gaan en head bangen met Imke als voorgangster

   Menuet a quatre
   http://www.youtube.com/watch?v=NUhfBRIwZzM

  9. Blonde Bass B*tch, onder dat zwarte uitpandige zwaluw staarten jasje zie je netjes afgekleed alleen aan haar monochromatische lange gezichts expressie hoe haar forse pompende statuur van top naar teen de golvende groene grazige golf terreinen gedrapeerd gedragen ritmisch stuwend buiten het oog om hun forse volume door de lucht laten Beuken dwars door de dreigende grommende dreunende groene gronden heen, heerlijk toch zoiets, dat dat bestaat, zie je niet op teevee en ook niet bij foute grijze nwo muize nissige spits neuzen serious shjjit radio DWDD Chieltje zonder zieltje in dienst van de nietszeggende staatsomroep op weg naar de grote leider in Noord Korea die niet meer isz en daardoor zijn we met z’n allen massaal psychotisch de weg kwijt, zo’n pusserig thee zakje als hoofd van de goelag kampen aanstichter, hij of het zal er maar niet meer zijn, wat moet je dan als kamp bewaker, see something say something taddle tail Nannys state verraai je moeder Staatsanwalt..

   http://www.urbandictionary.com/define.php?term=taddle-tail

  10. jah ik ben zwaar verholen niets ontziend ongezien verliefd op PeeJee, daarom moet die Blonde het ontgelden, that’s me hey, als ik het maar begrijp, soms snap ik mezelf wel

  11. Diegene waar ik in een zwart gat vrijwel niks over zeg, die is het altijd, Oh Eye nou verl*l ik me zou Bennie Jolink zeggen, volgens mij heb jij een PeeJee postuurtje toch?

  12. ik word helemaal weg drijvend draaierig nou, zal ik wel Waarheid gesproken hebben..
   daarom deed ik dat liever nooit Vroegâh, dan ga je kleuren tonen in je gezicht en motoriek, slappe knietjes en zwalken van links naar rechts weg militaire tred naar voren, weg afleidings manoeuvres weg veiligheid weg imaginair imago als schild, dan ga je voor de bijl, moet je maar durven zoiets

  13. @ Hyper….jeetje dat was een lange nacht voor jou. Ik was zeker aan het slapen anders had ik mee gedaan 🙂 Ja de wereld is soms een bende. Je verhaal over de maan. Ik heb een keer gehoord dat…zal wel conspiracy zijn…dat ze helium 3 van de maan halen…….http://www.youtube.com/watch?v=H9NO84uvrg8

  14. Heeeey lieve spannende knappe ondeugende intellectuele sterke veerkrachtige multi functionele en culturele Monika!! (Zoals Peejee H Haar guitaar vast heeft, dat is meer dan erotisch kan ik je zeggen, die hele houding van haar in dat Love is Shame liedje, oeh oeh heerlijk gewoon.. zo heb jij je bass gitaar zekers ook vast Monika?1

   Ik had net een “middagdutje” gedaan, schrok ik wakker en keek op mijn wekker: 21:11 !! (en op mijn chronograaf stopwatch 1 uur en 11 minuten)
   911 voor mij Wake Up Call voor de zoveelste keer, en nu zie ik jouw posting, dusz jouw Geest heeft mij Wakker Geroepen MOnika, en ik ben happy dat ik je Hier weer eens zie.

   Klopt Helium 3 had ik ook begrepen, dat ze dat aan het ‘winnen´ zijn op de Maan, met mijnbouw machines die zo groot zijn als een voetbal veld en op de aarde gebouwd worden, de vraag is met wat voor soort technologie ze die apparaten vervolgens omhoog kunnen krijgen.. (best spannend idee dat die gewone vuur racketeer raketjes daar niet geschikt voor zijn)

   Jah mijn nachtelijke escape escapades met emotionele achtbaan inclusief muziekjes (Dawnie zou zeggen let op het achtervoegsel ‘Ziekjes’ 😉

   De volgende keer op een wat kristelijker tijdstip dan doe jij ook Mee okay Monika, je was natuurlijk wel in mijn gedachte die Nacht maar dat je er ook echt Live bij bent, dan wordt het weer een veel Levendiger ander verhaal en minder Hermetisch en Symbolisch afgesloten, Reach Out for Me en voor Ons galmt er dan nu in mijn koppie, even Muziekje zoeken voor Jou Nou..

   The Four Tops – Reach out i´ll be there
   http://www.youtube.com/watch?v=KnDm3qr1Knk

   Quote:

   ” A racket is an illegal business, usually run as part of organized crime. Engaging in a racket is called racketeering.
   Several forms of racket exist. The best-known is the protection racket, in which criminals demand money from businesses in exchange for the service of “protection” against crimes that the racketeers themselves instigate if unpaid (see extortion). A second well known example is the numbers racket, a form of illegal lottery. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Racket_%28crime%29

  15. @ hyper
   Ja pj harvey is wel oke…een beetje eigen en cool. Helaas moet ik je uit je dromen halen….ik speel geen bas gitaar maar had eergisteren wel eentje in mijn handen.
   Tja idd hoe krijgen ze de machines naar de maan….??! Nu schiet me toch ineens binnen dat ik nog niet zolang geleden droomde dat er soort helikopters heel grote voorwerpen door de lucht droegen…ze konden het haast niet aan….soort geometrische figuren…misschien te lang op wtk geweest maar dat droomde ik gewoon…
   http://www.youtube.com/watch?v=PUqL2htP3y8

  16. oh jah ik ben te heavy voor de helende geo geeuw helie en niet de heftige hef moeite waard opgetekend in de 5 puntige sterren droom hemel, was ik bijna vergeten..
   de dames komen alleen voor Cozmic, was ik weer even vergeten..
   nou jah ik kan altijd nog proberen onzijdig te worden, het schijnt dat je dan ook in aanmerking komt voor werk aan de Detentie kampen van de overheid

   ” Ordinary Americans are classified as the enemy in this FEMA document, and similar Martial Law documents, such as this one from Halliburton/KBR that Infowars.com published on Tuesday, December 6, 2011. The militaristic language that appears in these Martial Law documents, and in the draconian NDAA bill that the treacherous Congress passed last week, suggests that the hijacked U.S. government desires that there be insurgents and domestic terrorists in the United States. ”

   http://www.infowars.com/upon-release-of-martial-law-documents-the-plan-for-americas-destruction-becomes-apparent/

  17. Tijdens mijn studie in Twente had ik de droom dat het ooit mogelijk zou zijn om stukjes informatie te behandelen als zelfstandig te gebruiken en dus te presenteren onderdeeltjes cq entiteiten, het opsnijden en etiketteren met een rake kop boeide me toen al enorm, maar dat was niet genoeg vond en vind ik, sindsdien steeds op zoek naar nog meer handvatten en identificatie mogelijkheden, nu zie ik dat wat Lex in z’n nieuwe studiootje doet dat dit de volgende Info digibeten Evolutionaire stap isz;

   Artikelen die ik bijvoorbeeld stevig heb door gescand en zelfs meer dan gelezen, zeg maar geabsorbeerd als ware het mooie vrouwen of mooie auto’s of mooie vergezichten, de specifieke layout van een artikel herken ik nu op 100 meter afstand, je kan Artikelen dusz wel degelijk opdelen in segmenten en los van een pakkende Kop zijn er meer Eigenschappen los van De Datum De Auteur(s) De Pica’s De Reclame, De structuur van de tekst is niet alleen de semantische droge betekenis van de lagere school duiding van woordjes, het kunnen gehele belevingswerelden zijn voor de getrainde zelfs daardoor Ietwat gedeformeerde Gebruiker;

   Voordeel het kan een Substituut worden voor Iets anders en daarom het grootste deel van Mijn Leven gaan vullen zonder dat ik in elkaar plof, Nadeel ; zie beschrijving Voordeel..
   Het Voordeel is het Nadeel, ik merk zoetjes aan wat voor Functie ik kan bekleden voor het Grotere Goed… (het goede Nieuwszz) Het is wel een soort chronische ziektebeeld dat daar aan gekoppeld zit helaas maar dat is bij mij al zo lang aan de gang dat ik er op een bepaalde manier aan gewend geraakt ben…

   En jah het zal een wel heeeeeel sterke extra ordinaire bijzonder merk Helie KopStuk wezen die mij meer dan een paar weken kan verdragen laat staan even uit mijn “ziektebeeld” kunnen willen tillen, elk Voordeel heb z’n Nadeel en andersom…

   Jammer dat Dawn wel een Super Mens is in veel opzichten, net of er een ECaT power station mist, dat ik die aan Haar en mezelf zou moeten koppelen om het werkend functioneel te kunnen maken, ik zou Dawn of een Dawn achtig Wezentje zo graag aan een Megwatt Fusie Kracht Station willen kunnen koppelen, gewoon vanwege het Fusie effect, ik ben zo gek op haar en het Dawn effect en kan waarschijnlijk niet zo maar een Substituut vervanging vinden zomaar, dusz moet ik Haar, Hare Hoogheid misschien zelf wel tot leven brengen, een soort omgekeerde Frankenstein Missie X in het Goede, Iets dat wat voor mij werkt zodat ik ook kan WErken, zo iets…

   FEMA (COG) Plans Total Takeover of Society Under Economic Collapse: DOD Joe Joseph Reports
   http://www.youtube.com/watch?v=gPE_zD-LARE

  18. The Last Round Up;
   is the government compiling a secret list of citizens to detain under martial law?

   Het tot nu toe geheime gouvermentale (mentaal ziek) COG programma, dat nu ‘per ongeluk’ gepubliceerd is op een openbare dot gov webstek van De Regering, klinkt als radertje in het geheel, the cog in the wheel.. Het gaat er om als iedereen ligt te creperen of het zelfs niet meer overleeft dat er dan alles aan gedaan zal worden dat de roofzuchtige rOverheid zal voortbestaan ten koste van Allesz en Iedereen..

   http://theverticalworkshop.files.wordpress.com/2010/10/cog-and-wheel-flow.jpg

   Quote:

   ” Few Americans – professional journalists included – know anything about so-called Continuity of Government (COG) programs, so it’s no surprise that the president’s passing reference received almost no attention. COG resides in a nebulous legal realm, encompassing national emergency plans that would trigger the takeover of the country by extra-constitutional forces – and effectively suspend the republic. In short, it’s a road map for martial law. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_martiallawusa04.htm

  19. Waar al ons Echte Geld (‘omgezet in oneindige Schuld Zonde’) gebleven isz; er is meer Geld (Energie) per capita hoofd van de wereldbevolking dan we Ooit Ever op kunnen maken, dit is het grote Saint Germain Geheim, de echte Sinterklaas.
   Er is Enorme Overvloed Alleen Iedereen is geleerd (Training) om te doen alsof er GEbrek aan Allesz isz…

   En om er vervolgens naar te handelen, Je zou een ander wat kunnen gunnen, bij elk compliment of spontane uiting van vreugde wordt er onmiddellijk uitgegaan van een Persoonlijke Fictieve Bank Overval lijkt wel, hij of zij is aardig of uitgelaten Dusz hij of zij wil allesz Pikken, dusz als standaard response Pik je zelf Allesz en meer in dan je ooit gegeven hebt, dat noemt men inter persoonlijke communicatie ofwel “Het Gesprek” dat nooit geen gesprek is maar inherente ruzie over Allesz dat niet Mag;

   andere Mensen zijn vreemden en indringers totdat je micro aandelen beschäftigung signalen geeft dat er wat te verhandelen valt, en dan is het een Soap actie reactie van het kaliber van een koperen ploerten doder waar we al zo aan gewend geraakt zijn dat we denken met z’n allen alleen maar beleefd te zijn en te reageren conform de onafgesproken onzichtbare regels, neerschieten elk balletje, behalve als het lijkt uit te komen natuurlijk, dan mag het door rollen..

   International Collateral Combined Accounts of the Global Debt Facility
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking96.htm

   Kaliber – Dont Get Lit
   http://www.youtube.com/watch?v=sGCdcHw8JHI

  20. Er is gelukkig sowieso al Iemand die mij al wel kent, inderdaad het takes One to know One..

   http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1022-lawsuit-end-tyranny-ii

   Quote:

   ” Before we launch into the story, we need to set up the characters. Otherwise, you may have difficulty understanding how this Nazi-type mentality could exist. Denial is the main weapon that has kept this story secret for so long. You might also fall into an even more dangerous pattern: the Salem witch-burning mentality of “Us” versus “Them,” “Black” versus “White,” “God’s Chosen” versus “Satan’s Demons.”

   These are real people, not cartoon monsters. That is ultimately what guarantees that the plans of these groups cannot succeed. However, if you don’t know who you’re dealing with, you will never be able to understand them enough to help solve the problem. The majority of their members are miserable, feel trapped, and want nothing more than to escape — and to be treated with love and respect.

   The groups themselves are far too big, interconnected, worldwide and powerful to be transformed from the outside. The only real shot you have at changing the world is by changing the people in the world — including those within these groups.

   You can’t do that by stepping in, acting like a hot shot and telling them what to do. You have to listen to them, understand them, find out what they want, what they need and why they have been hurting so much. And that’s called love.

   A LIFE OF MISERY

   So here’s the key: They grew up in a life that is so much worse than anything you’ve experienced that you could barely even begin to understand them — how they really think and feel, moment to moment, day to day. Nonetheless, it is possible to do so — if not vital.

   I believe almost anyone can be “broken” and become sociopathic if they are tortured enough — regardless of their age. Look at any hardened criminal and you will find he got that way from being abused… usually thanks to an alcoholic parent. Nonetheless, he always has the choice to step back from his own life and look at it like an outside observer. He can observe himself, see what has happened, and strive to forgive and accept those experiences. He can forgive himself for the things he has done to others as well — seeing how difficult it was for him not to repeat the same patterns. He can also realize that even though his own family life was horrible, most people are not like that. There is real love out there. There are people who really do care, and will give their lives to help someone else.

   NO SUPPORT SYSTEM… AND THE ABUSE GOES ON

   However, for most people who have experienced severe abuse, this process of forgiveness is much, much too difficult. It requires a level of personal strength and willpower they simply cannot produce, because our society lacks effective support systems to help them heal. If you can’t face your own pain, you usually end up running away from it. This is where alcohol and drugs become very effective tools in making your life more bearable. I speak from experience, with over 19 years of sobriety at this point.

   Our abused child then grows into a man. He picks up the bottle just like Daddy did, finding that it helps to mask the pain of the horrors he went through — for a few hours at a time, until he passes out — only to wake up with a terrible hangover. He abuses his own wife and children in a desperate attempt to release the emotional agony he is feeling inside, and try to feel better about himself.

   Unfortunately, abuse just creates more abuse. No one feels ‘loved’ by being abused. They fight back. This just makes Daddy even more angry, which creates even more abuse. The vicious cycle continues. “

  21. http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1022-lawsuit-end-tyranny-ii

   Shjjoot David kent mij beter dan ik dacht, wordt steeds gekker, ga niet eens alles meer lezen Nu, hou het hier maar even bij..
   Sjaaah ook ik heb langer dan een aantal jaren geleefd met iemand van dit Kaliber, zelf ben ik een inbetween gevalletje, of m’n eigen Denial Ontkenning die het niet als Vol Honderd procent wil / kan inzien, kan ook, hou ik ook voor mogelijk.. het is geen zieligheid maar het is overleven, overlevings experts at all circumstances, met hyper fight flight reacties..

   Quote:

   ” TRAUMA TAKES MANY FORMS

   There is another form of torture that can create even more psychological damage than being yelled at and beaten. Having sex forced on you against your will, particularly if you are a child, creates very significant damage.

   I continue to be shocked at the lack of social awareness about this issue. Everyone should know that forcing sex on another person, even one time, can create an inner scream that will haunt every day of their lives for years and years to come.

   I’ve lived with people who have been through this. It’s not pretty.

   If you are hurt this way by one of your parents, this creates an even more extreme type of damage — a violation of the sacred bond of family and trust that, again, is almost impossible for the average person to comprehend.

   We now know this trauma actually re-wires the brain to be hyper-vigilant… ready to flip into fight-or-flight mode much faster than a person who hasn’t been through this. “

  22. @ Hyper….het was weer een lange nacht 🙂 Vanochtend is het licht….mooie kleuren…ik wens je op deze weg een fijn lichtfeest…maakt niet uit wat je doet als je het maar met een goed hart doet…en dat doe je…dat weet ik zeker 😉 Mooi dat je er bent… http://www.youtube.com/watch?v=hOA-2hl1Vbc lot of love mOnika

  23. Dank je Monika, al is de nachtelijke tunnel pijp nog zo lang, ik kom er altijd weer aan het andere Lichtere eind uit gekropen, geweldig dat je wel Geloof in mij hebt, en zo langzamerhand alle ongelofelijke binnen en buiten aardse interessante puzzel stukken bij elkaar passende begin ook ik geloof in mezelf en in m’n eigen Verhaal te krijgen, dat is het grootste Kerstenings geschenk dat ik mij kan wensen en jouw Gebaar en Groeten naar mij toe Monika voelt heel goed, dank je, komt goed, ik zie je weer ergens een keer, weet ik zeker..

  24. Jah spot On, Gorilla Close Encounter Ontmoeting op de FP VoorPagina, zoals die man daar zit met z’n video camera, en dat Alfa Mannetje achter hem met z’n aanhang, en dan vraagt die andere filmer van ‘hoe voelt dat nou’, zo voel ik mij meestal, een andere ‘diersoort’, dusz wel een bepaald kontakt kunnen opnemen met andersoortigen om de zoveel tijd, maar nooit voor lang, en nooit echt 1 van hun kunnen zijn, aan de ene kant thrilling als ‘het’ weer eens gebeurt; Close Encounter with another Species;

   ontmoeting met andere soortige wezens, maar ook de pijn dat het alleen maar kort kan duren, ik ben Anders, zal altijd zo blijven en is altijd al zo geweest, heel vaak voelt het als het verschil tussen Gorilla’s en Mensen, ook vroeger vanaf heel jong al, ik ben niet meer of minder maar Anders en soms dan had ik gewild dat ik zoals Hunnie Jullie kon zijn..

   maar ook weer niet, dan wil ik mijn eigen Stam kunnen kontakten, sommige zijn wel hier, het zijn niet altijd de gezelligsten en de leuksten moet ik toegeven, de leden van mijn Stam, en ze houden zich niet aan dorpse grenzen of landen grenzen, ze zitten Overal en Nergens, Wij Zijn Jullie Schaduw, dat je het even weet, maar zelfs Onze soort Species, zelfs ‘Wij’ hebben ook gevoel, zij het met veel pijnscheuten per seconde..

   Soms wou ik dat ik zo “Stom” basic als een Gorilla kon zijn, om even van de doordringende Scherpe Schmerzz af te kunnen zijn, that’s all We Ask in a notendop nutSHELL, maar wordt meestal Totaal Niet Begrepen, en dat Onbegrip kan Fataal zijn, Voor Jullie, onthou dat als je aan je Kerstgans zit te Vreten, maar goed het gaat mij niet om Vendetta’s, het isz allemaal veel omvattender, in feite gaat het Jullie ook aan, waar Wij mee zitten, heb ook met Jullie te maken, doe maar niet of Wij niet bestaan of er niet toe doen, dat is het eigenlijk allemaal, Zelfs de Gorilla’s of misschien juist de Gorilla’s hebben nog meer gevoel en lef in hun donder, om de zoveel tijd, gewoon gezonde nieuwsgierigheid en de Verbinding tussen schijnbare Grote Verschillen Aanvoelen en Begrijpen en die Gorilla’s kunnen het dusz wel.. Nou HomoGesapiens nog..

   Vreet ze met de Kerst, veel plezier met de Alfa Mannetjes… (Wie ik ben zeg ik lekker niet, kom je zelf maar achter, past niet op de Alfa schaal en ook niet op de Beta schaal, dikke pech, niet alles is overzichtelijk hap snap simpel..

   Quote:

   ” Schmerz ist eine komplexe subjektive Sinneswahrnehmung, die als akutes Geschehen den Charakter eines Warn- und Leitsignals aufweist und in der Intensität von unangenehm bis unerträglich reichen kann. Als chronischer Schmerz hat es den Charakter des Warnsignales verloren und wird in diesem Fall heute als eigenständiges Krankheitsbild (Chronisches Schmerzsyndrom) gesehen und behandelt ”

   http://de.wikipedia.org/wiki/Schmerz

 4. “Het geluk der mensen voedt de ziel der aarde” : een prachtig citaat van Paolo Coelho.
  Ik denk dat we als mens de taak hebben om gelukkig te zijn, zodat de aarde zich met onze emoties kan voeden als een levend wezen. Dus ik zou zeggen: “geniet je suf”:-)

  1. Ook al zo’n fijne schrijver vind ik. Boeken vol met wijsheden waar je over na móet denken. Ik hou van zulke boeken.
   Maar het is op het moment wel heel veel om over na te denken dus heb ik mezelf een plezier gedaan.
   Ik heb het nieuwste boek van Stephen King gekocht, 22-11-1963. Een lekker dik leesboek met weer een fantastisch verhaal waar ik nieuwsgierig naar ben. Het gaat weer over Kenndy hè, daar heb ik wat mee. Bovendien is alles wat ik gelezen heb van King, en ik heb lang niet al zijn boeken gelezen, terug te vinden in alles wat ik tegenwoordig tegenkom op mijn zoektocht. King heeft altijd een draadje naar het onbekende gehad. Kan niet anders . Wat 15 jaar geleden onvoorstelbaar leek is nu helemaal zo vreemd eigenlijk niet meer.
   🙂 Vanavond ga ik met een boek naar bed, zeker weten.

 5. Er zijn ook een aantal werkboeken met oefeningen (begint met aarding en aura-schoonmaken). Geschreven door Amorah Quan Yin en er is een boek dat heet “Het Pleiadisch Plan, een nieuwe kosmologie voor het Tijdperk van het Licht” van Barbara Hand Clow. Wild? Jazeker, o.a. Lucifer en de Annunaki worden gechanneled. Ik destilleer eruit. Dus niet zomaar aannnemen, dan aard je informatie namelijk niet in jezelf, dan ben je alleen een naprater!

  Nog een van mijn favorietere citaten (deze boeken zijn zo informatiedicht dat je echt bezig kunt blijven):
  “We praten met je alsof je niet menselijk bent, omdat je dat voor ons ook niet bent. Voor ons ben je Familie van Licht en wij kennen je multidimensionale identiteit. We spreken met je over omgaan met mensen, omdat het je opdracht is met mensen te integreren, ze gerust te stellen en een vonkje licht in hen wakker te roepen, opdat de mens behouden blijft en deze aarde een nieuwe soort zal kunnen herbergen, en nieuwe activiteiten zal kunnen ondernemen.

  We hebben vaak gesproken over het evoluerende DNA en de frequentie-modulatie die de mens en het mens-experiment beheersbaar en handelbaar heeft gehouden. Jullie zijn van de toekomst gehuurd en aangesteld om terug te schieten naar deze cyclus van het bestaan – om vele malen te incarneren, zodat je begrijpt wat het is dat de mens onderdrukt heeft. Op deze manier kun je binnen het systeem je werk doen en het systeem veranderen. Als dat strijdig is met je logica ervaar je een conflict tussen een deel van jezelf dat menselijk is, dat het verhaal geloofde, en een deel van jezelf dat Familie van het Licht is, dat het verhaal nooit helemaal geloofde en nu over het grotere beeld aan het leren is.

  Begin je te realiseren dat het deel van jezelf dat vanuit de logica handelt, je een les voorhoudt. Het geeft je uit de eerste hand de ervaring van hoe het merendeel van de mensheid handelt en het laat je de klippen zien die je moet omzeilen wil je anderen bereiken. Als het makkelijk zou zijn om in volledig vertrouwen vanuit je intuitie te handelen en als je deze dualiteit tussen logica en intuitie niet zou kennen, zou je op den duur erg ongelukkig worden met de rest van de mensheid. Als het voor jou gemakkelijk zou zijn, hoe zou je dan ooit kunnen begrijpen hoe moeilijk het voor anderen is?

  Mensen zijn lange tijd door middel van frequentie overheerst geweest. Ze zijn zo gewend geraakt aan deze frequentiebeheersing (+ik zie dat als het bereik van de zintuigen en de reikwijdte van de geest+) en de logica is zo op de voorgrond geraakt, dat er veel achterdocht en angst bestaat – een donkere plek van het zelf die zo beheersd wordt dat mensen bang zijn het te bekijken en er niet op durven vertrouwen dat zij ook zelfstandig kennis kunnen ontvangen. Als je denkt aan entiteiten die de menselijke golflengte hebben gemoduleerd door hun DNA te veranderen, en diverse scenario’s voor deze wereld te schrijven -en die vervolgens de resultaten van deze psychische energie door verschillende poorten en met hun eigen motieven de ruimte instuurden- dan heb je een idee waar je tegen vecht.

  @ Hyperalert: zou je eens wat beter op de titel en inhoud van het artikel kunnen letten in plaats van alleen vrije gedachtenstroom neer te plempen. Of is dat teveel gevraagd?

  1. Dubbel eens, meneer Jooker! De boeken van beide schrijfsters zijn enorm waardevol. Lezen en je eigen onderscheid maken, zoals met alles.

   Ik heb het al eerder genoemd ergens anders in een reactie; de indeling van de dimensies, zoals Barbara HC het schetst, is buitengewoon informatief en verhelderend.
   Neem daarvoor het boek ‘De alchemie van negen dimensies’ of nog liever in het engels omdat die versie beter is. ‘Alchemy of Nine Dimensions’. Een van de eenvoudigste meditatieoefeningen van Amorah Quan Jin heb ik opgenomen op een nieuw project van mij.
   Ik hoop geen penalty van Guido, LOL! Maar hier is de link: http://www.hetdenkendehart.nl

   En by the way.. Beide dames, zowel Barbara als Amorah, hebben ongelooflijke informatie met ons gedeeld, daarvoor hebben ze heel hard en gedreven gewerkt. Toch hebben zij het beiden niet gemakkelijk gehad, misschien wel door de aard van de info die zij verspreiden, wie zal ’t zeggen? Barbara verloor (naar verluidt) beide (volwassen) zoons en Amorah heeft een tijd nogal verwaarloosd in haar auto geleefd.

   En verder, zou inderdaad prettig zijn als er wat meer ON topic wordt gereageerd. Dat maakt het overzichtelijker en houdt deze site toegankelijker. Misschien heeft Guido als eens gedacht om een forum bij deze site in te richten? Want – hoe gezellig ook – daar zijn deze commentaren niet echt voor bedoeld..

   Hoeiiii!!!

  2. Er wordt gewerkt aan een OH-blog, vlak achter deze schermen… Klikje op een knopje en voila, je bent er; zonder de site te verlaten en ook zo weer terug dus..!

 6. alles heeft met alles te maken. Je eigen inbreng belangrijker vinden dan wat anderen zeggen geeft al aan hoe je over jezelf denkt en over anderen. Iedereen is op zijn haar manier bezig zich bewust te worden van de veranderingen in jezelf en daardoor word je sta je ook open voor je omgeving. Respecteer ieders bewustzijnsniveau. De ene leest erover de andere brengt het inde praktijk. De andere zit in een euforie of flow dat meer intuitie een geheel nieuwe wereld voor je opent. Al is het off topic ook wij allen moeten van elkaar accepteren dat we ego hebben. Dat is helemaal niet erg. We willen ten slotte allemaal niet ons verhaal aan anderen doorgeven. Inhoud is niet belangrijk. Want in ons binnenste weten we toch alles al. Als uw intentie juist zal uw verhaal iedereen bereiken. Ongeacht of een ander daar wel of niet mee eens. Dat mag toch. Waarheden bestaan niet die creeer je zelf. In welke klas je bewustwording zit maakt niet uit; er valt nog veel te leren. Ook van anderen die niet in je straatje passen.
  En onthoud open vragen zijn de beste vragen. Gesloten vragen zijn dwangmatig opgelegd. Je moet kiezen wat juist is. Te zwart wit. Vrijheidsbeperkend. Statisch. Wij zij denken. Conformeren. Status quo. Verdeel en heers. Macht en slaaf. Ga zo door. Geloof vooral mij niet .
  Ga zelf onderzoeken en ervaar het dat is echt leven.
  Ik groet u allen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.