Advertentie

Biologische natuurwetten: ‘Hoe blijf ik gezond?’


‘Mijn naam is Mies Kloos-Raasveldt, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Na mijn studie ‘Hydrogeologie’ aan de Landbouwhogeschool in Wageningen hebben we 15 jaar met ons gezin in het buitenland gewoond. Ik ben een echte bèta, op de middelbare school had ik voornamelijk exacte vakken. Ik moet de dingen kunnen begrijpen, het moet logisch zijn en ik moet het kunnen beredeneren en verklaren. Als jong meisje wist ik intuïtief dat er na dit stoffelijke leven iets moest zijn…Ik kon mij niet voorstellen dat datgene wat mijn lichaam deed functioneren, wat mij deed zeggen wat ik zei, denken wat ik dacht en doen wat ik deed, zo maar zou verdwijnen als mijn lichaam zou sterven. Ik was ervan overtuigd dat mijn bewustzijn door zou leven. Hóe, dat wist ik niet, daar maakte ik mij ook niet druk over, maar dát het zo was, wíst ik, het was logisch voor mij.

Mies Kloos, auteur van dit artikel
Mies Kloos, auteur van dit artikel

Begin jaren ’90 kwam ik via de NEI (Neuro-Emotionele Integratie) van Roy Martina voor het eerst in aanraking met de reïncarnatietheorie. Mij werd uitgelegd dat het leven een leerschool is, een ‘speeltuin voor het opdoen van ervaringen. Dit was voor mij een eye-opener en weer zo logisch: alle materiële zaken vergaan op een gegeven moment, over een paar miljoen jaar is er niets meer terug te vinden van wat wij nu creëren op deze Aarde. Van het materiële leven zal op de lange termijn niets over blijven en dat is in die zin dus zinloos. Maar de natuur zit te mooi in elkaar om zinloos te zijn, dus moet er een hoger doel zijn voor het Leven.’Dit was het begin van mijn drang naar bewustwording en mijn zoektocht naar de zin van het leven: waartoe dient dit allemaal en hoe werkt het nu eigenlijk?

Ik verdiepte me steeds meer in het menselijk functioneren, vooral de interactie tussen lichaam en geest interesseerde me. Ik vroeg me af hoe het kwam dat gezondheid en religie zo’n innige relatie hadden. Bijvoorbeeld: in alle natuurvolkeren is de medicijnman tevens de Sjamaan. Gedurende ruim 15 jaar las ik allerlei boeken die met deze materie te maken hadden. Ik volgde de opleiding tot NEI-coach (neuro-emotionele integratie), leerde EFT (Emotional Freedom Techniques) en volgde een cursus in het geven van Universele Energie. Ik heb deze 3 technieken gedurende een aantal jaren toegepast bij familie, vrienden en kennissen en had er verbluffende resultaten mee. Het werd me daardoor steeds duidelijker hoe enorm belangrijk overtuigingen en emoties zijn voor de gezondheidstoestand van de mens.
In 2005 ben ik begonnen met de 4-jarige opleiding voor gezondheidsconsulent aan de Levensschool te Tongerlo, België. Hier hoorde ik voor het eerst over het werk van Dr. Ryke Geert Hamer, die ontdekte dat ziekten werd veroorzaakt door emotioneel traumatische ervaringen. Zijn inzichten vatte hij samen in vijf biologische natuurwetten. Ik besefte dat de biologische wetten de verklaring gaven voor mijn resultaten met de NEI en ik was direct geïntrigeerd. Meer en meer kwam ik tot de conclusie dat lichaam en geest niet van elkaar te scheiden zijn.1_Mother_nature_4Begin 2009, door de commotie over de vaccinaties voor baarmoederhalskanker, besloot ik om voor mijn eindwerk een literatuurstudie te doen over de positieve en negatieve aspecten van vaccinaties. Twee weken daarna schudden mijn wereld op zijn grondvesten: ik ontdekte dat de motivatie voor het vaccineren uitsluitend gebaseerd is op winstbejag en macht. Na ruim een half jaar lucht te hebben gegeven aan mijn verontwaardiging, besloot ik het over een andere boeg te gooien.

Frustratie, woede en gevoelens van onrechtvaardigheid zijn ziekmakend (biologische natuurwetten), strijd zorgt juist voor meer strijd en houdt het systeem in stand (‘Cursus in Wonderen’ en ‘Christus Keert Terug’), want ‘Wat ge zaait, zult ge oogsten’. Het is belangrijk om je ervan bewust te worden dat dingen, die je verteld worden en waarvan je van overtuigd bent, niet kloppen. Maar als dat niet klopt, hoe zit het dan wél in elkaar? Hoe kan je er het beste mee omgaan en hoe kan je meewerken aan een fundamentele verandering? Ik besloot om me daarop te gaan richten en de strijd los te laten.
.!


Ik weet nu dat de verandering allereerst binnen in jezelf moet plaatsvinden. Wij allen tezamen creëren dit systeem, het bestaat niet buiten ons, het zit ín ons, in ons menselijk karakter, in ons denken, wij zijn er onderdeel van. Als je iets wilt veranderen, zal je eerst jezelf moeten veranderen. Jaloezie, ijverzucht, de drang naar méér: geld en andere materiële dingen, aandacht, erkenning…, het idee, dat jij beter weet wat goed is voor iemand anders dan hijzelf, of dat je erop vertrouwt dat een ánder beter weet wat goed is voor jóu dan jíjzelf, zijn allen menselijke eigenschappen waardoor dit systeem heeft kunnen ontstaan. Als je het wil veranderen, zal je moeten beginnen bij jezelf.Momenteel houd ik me voornamelijk bezig met het geven van lezingen en workshops over de biologische natuurwetten. Maar leven volgens die biologische wetten is onmogelijk zonder zuivere spirituele kennis en inzichten en deze lopen dan ook als een rode draad door al mijn activiteiten. Het één is niet los te koppelen van het ander; het is de combinatie die je, in deze tijd van transformatie, de mogelijkheid geeft om de zo noodzakelijke veranderingen binnen jezelf te realiseren. Daarbij zijn de biologische natuurwetten een afspiegeling van de kosmische scheppingswetten: zo boven, zo beneden; zo groot, zo klein. Via onze fysieke processen kunnen we leren hoe het LEVEN in de stof tot stand komt en hoe wij, als Aardse medescheppers, op de juiste manier creëren. Co-creëren..!’

 x

* * *

x

‘Everything is prey to life, nothing is prey to death’

(Antoine Bechamp, 1870).

x

x

De biologische natuurwetten: ‘Hoe blijf ik gezond?’

2014 © Mies Kloos

x

De 5 biologische natuurwetten, opgesteld door Dr. Ryke G. Hamer, beschrijven hoe de drang tot (over-)leven zich uit in de biologische processen van het lichaam. Alles streeft naar overleving, of zoals het door Antoine Bechamp wordt verwoordt, in de quote hierboven de kop: ‘Alles is een prooi van het leven, niets is een prooi van de dood..’ Wanneer je er eenmaal aan toe bent om zelf volledig de verantwoordelijkheid voor je gezondheid te nemen, dan is dan is kennis van de biologische natuurwetten onontbeerlijk. Bovendien is het hoopgevend, levensveranderend en enorm boeiend. 

Volgens deze 5 biologische natuurwetten zijn ziekten onderdeel van een zinvol en noodzakelijk biologisch speciaalprogramma. Dr. Hamer heeft voor alle weefsels en organen in ons lichaam uitgezocht hoe deze biologische wetten verlopen en waarom dat zo is. 
De biologische wetten verklaren op zeer gedetailleerde wijze het verband tussen de emotionele beleving van een gebeurtenis en het daarop volgende proces, waarvan ziekte een onderdeel is.

Dr. Ryke Hamer, kapot gemaakt door het farmaceutisch-industrieel complex..!
Dr. Ryke Hamer, kapot gemaakt door het farmaceutisch-industrieel complex..!

Dr. Hamer heeft zijn zienswijze verschillende benamingen gegeven. Momenteel noemt hij het eenvoudig ‘Heelkunde’ (Duits: Heilkunde). De naam waaronder het de meeste bekendheid heeft gekregen is GNM (‘German New Medicine’). In april 2014 ben ik ermee gestopt om te refereren naar de GNM. Ik besefte dat ik niet met geneeskunde bezig was, maar dat ik workshops en lezingen gaf over de manier waarop de vele fysieke processen verlopen en de biologische zin ervan. Hoewel ik in elke lezing en in elke workshop duidelijk maakte dat het geen nieuwe methode of therapie is, kwamen mensen steeds terug met de vraag: “Kan die therapie van jou nog iets voor die en die doen?”

Ik besefte dat het woord ‘medicine’ in GNM een therapie of geneeswijze impliceert en dat ik mezelf in wezen tegen sprak door te zeggen dat het dat níet was. Natuurlijk heeft Dr. Hamer een ‘heelkunde’ op basis van de biologische wetten ontwikkeld en kan hij met recht zeggen dat hij GNM bedrijft, maar ik ben geen arts en ik geef slechts inzicht in de werking van de biologische wetten. Hoe je daarmee om kunt gaan, is een heel ander verhaal en die is voor iedereen verschillend. Toch is kennis van de biologische natuurwetten en hoe deze verlopen van groot belang als men een antwoord wil vinden op de titel van dit verhaal. Zonder begrip over het werkelijk functioneren van ons lichaam blijven we geheel of gedeeltelijk in het duister tasten.

Het ontstaan van fysieke problemen
Volgens de biologische natuurwetten is elke ziekte het resultaat van een gebeurtenis die je emotioneel raakt, bijvoorbeeld een onverwacht ontslag, een opmerking die je als zeer kwetsend hebt ervaren, een sterfgeval van een dierbare, etc.  Bij zo’n gebeurtenis krijgt men allereerst te maken met een stressfase: het gewone dag-nachtritme is verstoord en de dagfase wordt verlengd en geïntensiveerd. In deze periode heeft men in het algemeen voldoende energie: naast de normale dagelijkse bezigheden moet er een probleem worden opgelost en het lichaam helpt daarbij. Dat ons lichaam maatregelen neemt op de nodige energie op te brengen, zijn we ons meestal niet bewust.

We doen wat moet gebeuren en de zo pijnlijke gebeurtenis of situatie speelt constant door ons hoofd. We kunnen er ’s nachts niet van slapen, we staan ermee op en gaan ermee naar bed. Pas als het is opgelost, kunnen we ons weer ontspannen. En dat is het moment waarop we ziek worden: de maatregelen, die het lichaam heeft genomen in de stressfase om ons te helpen het probleem zo snel mogelijk op te lossen, worden weer ongedaan gemaakt. In de volksmond zeggen we dan bij kleine dingen, zoals een verkoudheid of een griepje na een stressvolle periode: de stress komt eruit. Dat is precies wat er gebeurt: de stress moet het lichaam nog uit en daardoor worden we ziek. Het is de ont-lading, de ont-spanning…  Dit proces wordt weergegeven door onderstaand figuur, het Hamers Kompas.

Hamers kompas

Alles begint bij de inslag.
Dit is de individuele, emotionele interpretatie van een traumatische gebeurtenis of situatie. Nu volgt de stressfase, rood ingekleurd in het figuur, waarin het lichaam  bijspringt om de potentieel levensbedreigende situatie het hoofd te bieden. Bij de dieren zie je dan de vecht- of vluchtreactie, wat letterlijk fysiek zwaar is. Het lichaam heeft de extra energie nodig om te kunnen vluchten of vechten.

Bij ons mensen is het minder duidelijk, omdat wij stress krijgen door bepaalde vooruitzichten, bv. een dreigend ontslag. Fysiek vechten of vluchten is zinloos, maar in de geest heerst stress en het lichaam kan geen andere reactie geven dan de biologische. Het associeert de stress met een bepaald levensbedreigend thema in de natuur en neemt de maatregelen die in díe situatie de beste kans tot overleven bieden. Levensbedreigende situaties in de natuur zijn o.a. gescheiden worden van de kudde, aangevallen worden door een concurrent, gebrek aan voedsel of water, vluchten voor een roofdier.

Wanneer de situatie is opgelost (biologische associatie: de kudde is teruggevonden, de concurrent verslagen, voedsel of water gevonden of het roofdier neemt een andere prooi) zijn de maatregelen niet meer nodig en keert het lichaam terug naar haar oorspronkelijke staat. Het moet zich herstellen van de inspanningen en de persoon wordt moe en eventueel ziek: het herstel is begonnen. Dit is het groene gedeelte in de figuur.

the power of nature
Een boom kent geen angst, als hij ontluikt en niets anders doet dan zich voeden en ‘naar de hemel toe reiken’..!

Ziek zijn is dus het tweede deel van het proces en is in werkelijkheid de genezingsfase. De symptomen van de ziekte bieden ons de gelegenheid om te ontdekken met welk levensbedreigend thema in de natuur wij die bepaalde gebeurtenis of die situatie hebben geassocieerd. We zien ook vaak dat verschillende omstandigheden dezelfde symptomen veroorzaken: elk vermeend gevaar wordt door ons onderbewustzijn gekoppeld aan hetzelfde thema in de natuur. Dat is ons zwakke punt, daar zijn we bang voor, die angst hebben we nog niet overwonnen. Ziek zijn kan dus gebruikt worden om ons bewust te worden van wat er diep binnenin ons nog aan angsten zitten: welk thema speelt er nog in mij? Wat weerhoudt mij om meer vertrouwen te krijgen, om gelukkig(er) te worden? Op de site HoeDeGeestHetLichaamAanstuurt.nl staan vele processen in detail beschreven.

Enkele voorbeelden:

 • Eczeem en huiduitslag, maar ook ziekten als mazelen, waterpokken en rode hond duiden op scheidingsconflicten, dus gescheiden worden van iemand of gescheiden willen worden van iets of iemand. Bijvoorbeeld een baby die naar de crèche wordt gebracht en eczeem dan krijgt.
 • Klachten in botten, pezen spieren en gewrichten duiden op eigenwaarde problemen: denken iets niet (goed) te kunnen, niet goed genoeg te zijn, een beweging niet te kunnen maken, vast te zitten. Bijvoorbeeld: je durft niet te zeggen waar het op staat en gaat steeds mee met de mening van anderen uit angst om afgewezen te worden. Of je durft je hart niet te volgen uit angst om later niet genoeg geld te verdienen. Het veiligstellen van de zogenaamde “zekerheden” in onze maatschappij maken vele mensen doodongelukkig.
 • Schildklierproblemen: je ziet iets vreselijks op je afkomen en kan het niet vermijden.
 • Diabetes: je verzet je tegen een bepaalde situatie of je walgt ervan.

Zo heeft elk symptoom haar specifieke betekenis en dat is dus een boodschap van het onderbewustzijn voor de persoon in kwestie. Bijna alle therapieën zijn erop gericht om de symptomen van de herstelfase tegen te gaan, zowel regulier als alternatief. Alternatief doen we dat door het lichaam te ondersteunen. Maar doen we dat wel? Als men op basis van de biologische wetten gaat handelen, dan is dat altijd de eerste vraag die naar voren komt.

Een mooi voorbeeld: het resultaat van een onderzoek over de snelheid van spieropbouw door inname van vitamine C en E bij sporters wijst uit dat die vitaminen de spieropbouw juist VERTRAGEN (HIER link). De wetenschappers tasten in het duister over de oorzaak van de fenomeen, maar de biologische wetten verklaren het perfect: vitamine C is opwekkend. Dat wil zeggen dat het energie geeft en dus de herstelfase, die gestimuleerd wordt door slaap en rust, vertraagt. In de ‘stressfase’, in dit geval de training, wordt er spierweefsel afgebouwd. In de herstelfase (de rust na de training) komt er meer spierweefsel terug dan er voorheen was: de spieren worden sterker dan voor heen. In de sportwereld staat dit bekend als “super compensatie”. Blijkbaar zorgt vitamine C ervoor dat de opbouw van spieren in de rust na de training, dus in de herstelfase, wordt vertraagt. Dit wordt ook onderschreven door Dr. Hamer.

Hoewel het trainingsresultaat van sporters niets met ziekten te maken heeft, wordt dit proces wel degelijk door de biologische wetten beschreven en het verloopt volgens het Hamers Kompas. Spierpijn is het resultaat van een te zware training en is een symptoom van de heling erna. Boodschap van de spierpijn: je kon deze beweging niet lang genoeg volhouden of niet snel genoeg maken. Je moet dus sterker worden om dat wel te kunnen en het lichaam zorgt daar nu voor. Vitamine C vertraagt het herstel en dus vermindert daardoor de spierpijn. Het helpt inderdaad tegen de pijn, maar is dat in dit geval gunstig of juist niet?

Vitamine C, zoals het wordt waargenomen door de electronenmicroscoop. Een 'bonte verzameling energie', zou je kunnen zeggen..! Waarom blijft Vitamine C met de nek aangekeken worden door de medische 'wetenschap'..?
Vitamine C, zoals het wordt waargenomen door de electronenmicroscoop. Een ‘bonte verzameling energie’, zou je kunnen zeggen..! Waarom blijft Vitamine C met de nek aangekeken worden door de medische ‘wetenschap’..?

Dus op welke manier ondersteunen we het lichaam door inname van vitamine C? Versnellen we het herstel of vertragen we het juist? Als we snel willen helen is Vitamine C dus niet gunstig, maar in heftige genezingsprocessen (dus bij heftige ziekten) kan het juist heel goed zijn om die genezing iets te vertragen door een hoge dosis vitamine C te geven. Niets is verkeerd, alles heeft waarde, het gaat er alleen om wanneer en waarom je het inzet. Alles wordt anders als je het bekijkt vanuit de inzichten van de biologische natuurwetten. Algemene goede en kwalitatief hoogwaardige voeding is natuurlijk altijd zeer belangrijk ter ondersteuning van het lichaam, gezond of ziek!

Crisis in de helingsfase
Wanneer de reparatie bijna is voltooid dient het hoogtepunt (of dieptepunt) in de genezingsfase zich aan: de helingscrisis of epileptoïde crisis (EC). Dit is een korte maar heftige periode in het genezingsproces en betekent dat het vocht van het eerste gedeelte van de helingsfase wordt uitgestoten. Men kan nu bloed aantreffen in de urine of ontlasting of bloed ophoesten. Men kan zich wat duizelig voelen of last hebben van koud zweet en rillingen. Ook kunnen er spierkrampen voorkomen. Na de helingscrisis nemen de symptomen af en keert het lichaam terug naar zijn normale toestand. Ook deze crisis is dus niet iets dat fout gaat en waarbij ingegrepen moet worden, maar juist een gunstig teken: het proces is bijna afgerond.

Hoe te handelen op basis van de biologische natuurwetten
De biologische natuurwetten zijn in wezen een totaal andere medische basiskennis, die voortkomt uit de natuurlijke levenskracht en drang tot overleven in alle organismen. Het is achtergrondinformatie die het uitgangspunt zou moeten vormen voor de benadering en begeleiding van de (zieke) mens. De biologische wetten verklaren niet alleen hoe ziekten ontstaan en hoe de genezing plaats vindt, maar ook hoe en waardoor men eraan sterft. En hoewel de biologische wetten op zichzelf dus geen therapie of behandelmethode zijn en op zichzelf ook niet genezen, heeft kennis en begrip ervan wel degelijk een hele grote therapeutische waarde. De grootse kracht ervan is preventief:

 • Door deze kennis kunnen inslagen, die het gevolg zijn van “oude” percepties wat betreft ziekten, vermeden worden. Je bent beter in staan om je symptomen te interpreteren en oorzakelijk te plaatsen. Je weet waar je lichaam mee bezig is, de symptomen en/of de diagnoses veroorzaken geen angst en paniek meer en er komen geen vervolgconflicten met de bijbehorende nieuwe processen.
 • Verder blijf je veel rustiger als er bij een controle iets gevonden wordt. Ook daarvan weet je dan dat het te plaatsen is. Meestal weet je zelf al direct waar het aan ligt en zo niet, dan is dat vrij snel te achterhalen. Verder weet je al hoe je er op een andere manier mee om kunt gaan en heeft de druk van angstige artsen en familieleden veel minder effect op je. Ook dat voorkomt weer de nodige vervolgconflicten.

Dus verdiep je in biologische natuurwetten terwijl je nog gezond bent!
Maar wordt je ziek zonder je te voren van de biologische wetten gehoord te hebben, ook dan heeft het grote waarde. Eigenlijk kunnen we niet definitief genezen zonder deze kennis. Het in de praktijk “leven” volgens de biologische wetten betekent, dat men begrip heeft voor en een volledig vertrouwen in de natuurlijke werking van het lichaam, ongeacht hoe men zich voelt. Het betekent eveneens dat men beseft dat ingrijpen, op wat voor manier dan ook, in vele gevallen de genezing eerder vertraagt dan versnelt. Het betekent dat men zich moet overgeven aan het ziekteproces in plaats van dit te bestrijden.

De supplementenwijzer van auteur Juglen Zwaan, toont ons de complementaire stoffen, die ons lichaam gebruikt om processen te doorlopen.. (klik voor lead naar uitgever, voor meer info over het boek)
De supplementenwijzer van auteur Juglen Zwaan, toont ons de complementaire stoffen, die ons lichaam gebruikt om processen te doorlopen.. (klik voor lead naar uitgever, voor meer info over het boek)

En juist daarin zit het probleem: wij hebben geleerd dat pijn, vermoeidheid, infecties, koorts, een gezwel, etc. tekenen zijn dat er iets ‘niet goed’ is, dat we naar de dokter of een therapeut moeten, dat we moeten worden behandeld of dat er moet worden ingegrepen. Het moeilijkste van de implicaties van de biologische wetten is juist het zo broodnodige vertrouwen in het lichaam en de overgave aan de ziekte. Daarmee staan de biologische wetten lijnrecht staat tegenover alles wat we gedurende ons gehele leven hebben geleerd en waarvan we overtuigd zijn geraakt.

Elke therapie die zich op de biologische wetten baseert zou zich dus moeten focussen op het wegnemen van de angsten voor ziekten en het creëren van een volledig vertrouwen in het lichaam en haar natuurlijke processen. Ondersteunende maatregelen zijn altijd welkom, maar zullen in heftige processen vaak niet afdoende blijken als dit vertrouwen, deze overgave er niet is. Andersom kunnen de processen zo heftig zijn dat het zonder ondersteunende middelen, bijvoorbeeld vitamine C om de genezing wat te remmen, ook niet te doen is.

Bij heftige processen is het de praktijk vaak ook noodzakelijk om een veilige omgeving te creëren, waarin de persoon met een gerust hart “ziek kán en mág zijn”. Hij moet zich helemaal veilig en verzorgd voelen, hij moet dag en nacht de hulp en het begrip krijgen die hij nodig heeft zonder zich op een of andere manier bezwaard of schuldig te voelen. Een ziekenhuis zou hiervoor de ideale plaats zijn, maar omdat de artsen en het verplegend personeel geen kennis hebben van de biologische wetten en de persoon steeds vertellen hoe “fout” en “levensbedreigend” zijn of haar situatie is, ontstaan juist hier vele vervolgconflicten. Dit is dus een patstelling, waarop het enige goede antwoord is:

Verdiep je in de werking van de biologische wetten als je nog gezond bent!
Kennis van de biologische wetten kan zeer veel leed voorkomen, zie bijvoorbeeld dit ervaringsverhaal van een man bij wie een tumor in de onderbuik werd geconstateerd HIER. Angst is de grootste oorzaak van ziekten en de tevens de grootste doodsoorzaak: HIER  Zorg dat je het kunt vermijden en leer te leven in vertrouwen: HIER link.

Wat kennis van de biologische wetten voor mijzelf betekent
Wat ikzelf heb ervaren is, dat symptomen veel sneller over gaan en ook veel minder heftig zijn. Als de boodschap begrepen is, is het symptoom blijkbaar in vele gevallen niet meer nodig. Er kan alleen nog een functionele pijn of vermoeidheid over blijven, maar die is goed te dragen. Dit geldt ook voor ongelukken en blessures. Dit zijn prachtige oefenprojecten om het verloop van de biologische wetten aan den lijve te ondervinden. Zo was ik in het verleden 3 weken bezig voordat een verstuikte enkel weer helemaal sterk en genezen was. De laatste keer dat ik mijn enkel verstuikte, duurde het 2 dagen! Ik was werkelijk verbijsterd!

En dat is niet de enige keer dat ik dit heb ervaren. Een snijwondje, waar ik normaal gesproken een dag of 3 een pleister op zou doen ter voorkoming van infecties, was binnen een paar uur dicht door het proces te observeren en de bacteriën die het vuil eruit halen te stimuleren hun werk te doen. Dit heb ik talloze malen mee gemaakt. Ik ben niet de enige die dit heeft meegemaakt, zoals dit ervaringsverhaal na het volgen van mijn workshop “Vertrouw je Lichaam” in juli 2012: HIER

Healing Hara (© Aysha Zelders)
Healing Hara (© Aysha Zelders)

Een ander mooi voorbeeld? Last van mijn rug..
Nemen we het voorbeeld: ‘Last van mijn rug door het werken in de tuin’… Toen ik begon dacht ik: dit moet ik niet al te lang doen, want anders krijg ik last van mijn rug. Wat gebeurde er natuurlijk? Ik had na afloop een hele stijve en pijnlijke rug. De dag daarop realiseerde ik me wat ik had gedaan: ik had mijn rug verteld dat dit werk te zwaar voor haar was. Ik had dus zelf het thema geactiveerd: ik kan niet zo lang werken want mijn rug is te zwak. Ik had mijn eigen eigenwaarde inbreuk gegenereerd..!

Ik besloot ter plekke dat het onzin was om te denken dat mijn rug dit werk niet aan zou kunnen en nam me voor om dat de volgende keer ook nog eens duidelijk aan mijn rug kenbaar te maken: “Ik weet dat je dit werk aan kan, je bent sterk en gezond”. Toen ik een week later weer in de tuin werkte, heb ik nog meer gedaan dan die eerste keer en had ik nergens last van.

Ik heb mijzelf zo talloze fysieke problemen zien scheppen en elke keer is het weer een eye-opener. Het grappige is, dat ik het van te voren niet door heb, pas achteraf als de symptomen er zijn, realiseer ik het me en lach om mezelf. Het allerbelangrijkste wat al deze ervaringen me gebracht hebben is het rotsvaste vertrouwen wat ik in mijn lichaam heb gekregen. Ik ben dus ook helemaal niet meer bang voor kanker, want ik begrijp het.

Ik zal in dat geval misschien wel naar het ziekenhuis gaan om te kijken wat er precies aan de hand is. Dit zal me inzicht geven in het thema dat ik dien te adresseren in mijzelf. Ik zal in elk geval geen chemo of bestraling nemen en ik zal mijn eigen weg kiezen. Ik zal begrijpen wat er gaande is en dat zal mij helpen mijzelf te genezen.

Via de biologische natuurwetten heb ik ook veel meer inzicht gekregen in het functioneren van het Leven zelf. Wijsheden van mensen als Eckhart Tolle, Barry Long, Gregg Braden en vele andere spirituele leraren kunnen door inzicht in en begrip van de biologische wetten vertaald worden naar de processen van het fysieke lichaam. Zo is mijn plaatje compleet geworden:

Het Leven Zelf en het fysieke lichaam voldoen aan universele wetmatigheden,
die analoog zijn aan elkaar.
Zo boven, zo beneden; zo groot, zo klein.

Mies Kloos, 13 oktober 2014

18 gedachten over “Biologische natuurwetten: ‘Hoe blijf ik gezond?’

 1. Dank je wel Mies voor je prachtige verhaal. Ken je van de workshops en heb er veel aan gehad. Je kent me geschiedenis en het heeft me geholpen om nog meer vertrouwen te hebben. Hoop je gauw weer te zien en ben blij dat er nu vele mensen hier notie van kunnen hebben, Liefs, DinaH

 2. Ik ben blij verrast met de aandacht voor de biologische natuurwetten hier op want to know. zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=Salt1qvKxHc . De maker van de film heeft ook een boek gepubliceerd: Das System der 5 biologischen Naturgesetze. De vertaling van deel 1 heb ik bijna afgerond en zou daarna gecorrigeerd en uitgegeven kunnen worden. Zijn er mensen in het noorden van het land die zich met mij meer willen verdiepen?

  1. Ik heb zeker belangstelling om het verder uit te diepen. Ik woon in Overijssel, in Kampen (Nederland)En wil ook graag helpen het boek te redigeren.
   Met vriendelijke groet,
   Riekie
   0626968360

  2. Riekie,
   Ik woon in dezelfde stad 😉
   Vanaf dat de Germaanse Geneeskunde me bereikte, wist ik dat het waar was.
   De omschrijving ‘Biologische wetten’, vind ik een veel betere omschrijving trouwens.
   Geneeskunde ligt op een ander plan dan biologische wet.
   Geneeskunde doet in onze tegenwoordige tijd veel meer kwaad dan goed, omdat het niet op genezen is gericht, maar op de verdienkunde…

 3. Een hardstikke goed artikel. Marcel, ik heb een stukje van de film gezien op youtube. Jammer dat de film in het duits is. Ik wil graag een nederlandse ondertiteling hebben, anders kan ik het niet goed volgen. Ik wil ook meer inzicht krijgen in de 5 biologische natuurwetten. Ik woon ik Zuid-Holland. Ik hoop dat er bij ons in Den Haag ook een cursus wordt gegeven over de 5 biologische natuurwetten.

 4. Mies,
  Nadat ik het boek” Je moet je bukken om kruid te plukken heb gekocht en inmiddels ook voor de helft gelezen heb ik eveneeens jouw mooi verhaal aaandachtig gelezen. Waar geef je in de toekomst curssussen, ook in het zuiden misschien?

  gr. Jef

 5. Mies,
  Nadat ik het boek” Je moet je bukken om kruid te plukken heb gekocht en inmiddels ook voor de helft gelezen heb ik eveneeens jouw mooi verhaal aaandachtig gelezen. Waar geef je in de toekomst curssussen, ook in het zuiden misschien?

  gr. Jef

 6. Dank je wel Mies, om uw bevindingen naar buiten te brengen, je vindt niets uit – het is zo-.De moderne geneeskunde heeft ons een blinddoek aangedaan, puur geldgewin !
  Heb problemen met mijn schildklier ben binnenin een spoor aan het zoeken om op eigen kracht te herstellen.
  Kan je mij raad geven?

 7. Mooi verhaal. tja, de grootste stress en trauma is die van je immuunsysteem. Deze wordt dagelijks gebombardeerd. Weinige hebben dit door.
  Het is voor mij een samensmelting met je eigen kracht en alles van buitenaf. Een ziek lichaam wordt veroorzaakt door vervuiling en parasieten, micro-organismen, virussen etc. Indien je in balans bent dan heeft je lichaam geen problemen dit allemaal op te lossen, nou alles in mate.
  Iemand die in balans is, zal een dosis cyankali niet overleven hoor.
  Maar goed, altijd positief blijven. En zolang wij hier op aarde in onze aardse lichaam zijn, zijn er beperkingen in onze kracht. Mits je een ‘verlichte meester’ bent.
  Nou ja, zelfs de opper verlichte meester Marcel Messing erkent dit. 😉 🙂
  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M10&ss=P2579&l=NL
  Beste advies die ik kan geven, zorg goed voor een schoon lichaam, ontzie je immuunsysteem, DETOX!

 8. Ja Mies Kloos, ik heb ervaren dat zij een integer en bijzonder Mens is en dat de kennis die zij heeft en deelt van grote waarde is ! Ik heb mede dankzij haar kennis en support mijn enorme angsten kunnen loslaten en ervaar deze angsten Nu niet meer.

 9. Mies is juist een bijzondere vrouw, zij denkt en geeft om mensen! Helpt mensen zo blijkt uit de reacties. De pharmaceutische industrie is niet “de enige” oplossing, er wordt heel veel geld aan verdient en in rondgepompt om het maar draaiende te houden!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.