Advertentie

VVD, wat maak je me nou..?


Rennes les Chateau is de woonplaats van Jaap Rameijer. Een uiterst inspirerende omgeving voor een auteur..!
Rennes les Chateau is de woonplaats van Jaap Rameijer. Een uiterst inspirerende omgeving voor een auteur..! Zoals uit de cover van dit oude Franse boek ook al blijkt.

Jaap Rameijer (1945) is een spiritueel mens, woont in Rennes les Chateau in de zuid-Franse Pyreneeën, en heeft van jongsaf een brede interesse in het leven en een goed gevoel voor humor. Hij volgde veel verschillende studies, die hem ook weer vele verschillende banen brachten. Hij houdt bij zijn eigen spiritualiteit graag de beide benen stevig op de grond, en is daarbij vooral, een mensen-mens, die mensen graag bij elkaar brengt.

Hij is daarnaast auteur van een aantal interessante boeken, maar vooral door zijn verblijf in het retraite-centrum ‘Les Labadous’, dat hij sinds 1998 met zijn ex-vrouw Joke drijft, is zijn interesse uitgegaan naar de raadselen rondom deze Katharen-streek. Hij schreef hier maar liefst 3 boeken over en over de mysteriën die in dit gebied aanwezig zijn.

In zijn intenties om mensen te helpen hun spirituele pad te vinden en te (blijven) volgen, spant Jaap Rameijer zich in, om nieuwe ontdekkingen te doen in de omgeving van dit ‘Heilige Land’. Hij geeft rondleidingen in het gebied, waar Rennes les Chateau er natuurlijk zelf uitspringt als raadselachtig dorpje, met de historie van Bérenger Saunière, die in juni 1885 pastoor wordt van het dorp, om vervolgens een welhaast onmetelijke rijkdom te verwerven.

Andere boeken die Jaap schreef, handelen over Glastonbury, Maria Magdalena, Orbs en ‘de misverstanden tussen mannen en vrouwen’.. Jaap is daarnaast verwoed amateurfotograaf en maakt de afgelopen jaren meer dan 20.000 foto’s van het zuiden van Frankrijk. Foto’s met als thema de Katharen, de Tempeliers, Maria Magdalena, Rennes les Chateau en Orbs.. En of het allemaal niet genoeg is, schrijft hij op dit moment aan 4 boeken tegelijkertijd.

Jaap Rameijer is –evenals vele andere Nederlanders- enorm geschrokken van het rapport van de VVD-denktank, die enkele weken geleden met het advies aan de partij kwam, om bijvoorbeeld vaccinaties verplicht te stellen. Hieronder het commentaar van Jaap op dit rapport en de vreemde ideeën die achter het rapport liggen.

 

x

x

Bij het verschijnen van het VVD rapport
X

’ Liberale verantwoordelijkheid.’

2014 © Mr. Drs. J.W. Rameijer / Deze uitvoering © wanttoknow.nl/.be

 

Jaap Rameijer
Jaap Rameijer

VVD, VVD, VVD, wat maak je me nou? Zijn jullie nu helemaal van God los? Zijn jullie het spoor echt bijster? Zijn jullie onverhoopt van je geloof gevallen? Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Zijn de ‘rooie vrouwen’ de gelederen van de VVD binnengedrongen? Zijn jullie besmet geraakt door het PvdA virus? Het is ongelooflijk en onvoorstelbaar wat jullie hier op papier hebben durven zetten. Het is een vreselijk document. Een document vol grimmige dwang. Vol aperte onjuistheden. Vol arrogantie.

Een document met een visie, als je al van visie kan spreken, die ontdaan is van ieder vorm van recente maatschappelijke relevantie. Een visie die wezensvreemd is voor de VVD, én het is bovendien een document vol tegenstrijdigheden.

Het begint al met de titel ‘Liberale verantwoordelijkheid.’ Oftewel vrijzinnige verantwoordelijkheid. Dat klopt niet. Daar zit al bijna een tegenstrijdigheid in. Maar het wordt nog erger, veel erger.

Aanbeveling 1. Inenting van kinderen wordt verplicht gesteld.
En men kan zich niet meer beroepen op zijn levensovertuiging. Dat wordt kil en koud beweerd in een periode waarin het steeds duidelijker wordt dat steeds meer kinderen vaccinatieschade oplopen. Waarin het eveneens steeds duidelijker wordt dat er een benauwend verband bestaat tussen de gifstoffen in vaccins en het optreden van chronische ziekten als autisme, allergie en andere ziektes. En waarin het tot slot steeds duidelijker wordt dat niet ingeënte kinderen veel gezonder zijn dan wel ingeënte kinderen.

Tja, die verplichte vaccinaties, voorgesteld door deze VVD-denktank. Een symposium waard..? 'Prik mij maar lek!'.. (klik voor lead)
Tja, die verplichte vaccinaties, voorgesteld door deze VVD-denktank. Liberaal of communisme -in-de-dop..? Een symposium waard..? ‘Prik mij maar lek!’.. (klik voor lead)

Men mag zich niet meer beroepen op zijn levensovertuiging. Op zich al een hachelijke uitspraak. Maar mag men zich dan misschien wel beroepen op de angst voor doodslag of zware mishandeling als gevolg van het toedienen van vaccins? Of moet ik zeggen het ontstaan, in sommige gevallen, van onherstelbare vaccinatieschade. Iets waar in Amerika inmiddels al vele rechtszaken over aangespannen en gewonnen zijn.

Aanbeveling 2. Stel de leerplicht verplicht. Anders wordt het kind een belangrijke kans op ontwikkeling ontnomen.
En dat net in een periode waarin het steeds duidelijker wordt dat kinderen die thuisonderwijs hebben genoten, in vele gevallen beter presteren dan kinderen die op school onderwijs hebben gekregen. En zou hier met de opmerking dat de kinderen een belangrijke kans op ontwikkeling wordt ontnomen soms bedoeld zijn dat de kinderen nu niet meer op een ‘verantwoorde’ wijze maatschappelijk geïndoctrineerd kunnen worden?

Aanbeveling 3. Schep ruimte voor excellentie, individuele keuzes in samenspraak met de ouders. En flexibiliteit op de scholen.

Wat een hypocriete uitspraak. Eerst alles verplicht stellen en daarna ruimte scheppen voor keuzes! En die flexibiliteit op scholen had er altijd al moeten zijn.

Aanbeveling 4. Volwassen burgers moeten zo zelfstandig mogelijk in het leven staan.
Ook weer zo’n merkwaardige uitspraak. Eerst wordt van alles en nog wat verplicht gesteld en daarna moeten de burgers zelfstandig zijn. Dat klopt toch van geen meter. Maar hoe vreemd nou toch, want nu gaat het plotseling over de financiën.

Aanbeveling 5. Men mag geen gezonde leefstijl als maatschappelijke norm aan burgers opdringen. Dat tast de eigen keuze van wat het meest waardevol is in het leven aan.
Ik krijg er tranen van in de ogen. Men mag geen leefstijl opdringen. Hoe mooi toch. Maar men heeft net wel van alles en nog wat verplicht gesteld. Want ik ben bang dat als dit ‘dwang virus’ zich verder nestelt binnen de VVD en nog veel meer opgelegd gaat worden. “Voor ons eigen bestwil’ hoogst waarschijnlijk. En de zinsnede dat men zelf keuzes moet kunnen maken op wat het meest waardevol is in het leven is wel erg wrang. Want de kinderen moeten wel verplicht gevaccineerd worden. Daarin heeft men geen keuze. Terwijl het meest waardevolle in het leven van iedere ouder toch de gezondheid van haar kind is! Maar dan zie ik opeens dat het nu over zorgkosten gaat. Ik kan er geen touw meer aan vastknopen.

Aanbeveling 6. Voorkomen moet worden dat pressiegroepen die stakeholders (belanghebbenden) vertegenwoordigen, in de besluitvorming betrokken worden.
Wat een arrogantie. Wat een verwarring. Eerst alles verplicht stellen, daarna de burgers de vrije hand geven en nu de belanghebbenden de mond snoeren. Alsof de politieke partijen wel weten wat goed is voor de mensen. Nou mooi niet. De politici weten heel goed wat goed is voor de politici zelf, maar ze hebben steeds minder benul wat goed is voor de haar eigen onderdanen. En ze hebben er kennelijk ook geen boodschap aan.

telders stichting
De ‘Telders-stichting’, de officiële denktank van de VVD. ‘Omdat kennis ertoe doet’, staat er groot op de website, als leitmotiv. Maar we vragen ons af, samen met Jaap Rameijer, auteur van dit artikel, of ‘common sense’ er ook nog toe doet bij de VVD..?

Aanbeveling 7. Om verantwoord te kunnen investeren en maatschappelijke verantwoordelijkheid te realiseren moet men over relevante informatie beschikken.
Nu vraag ik me allereerst af hoe je maatschappelijke verantwoordelijkheid kunt realiseren in een situatie waar je als overheid van alles en nog wat verplicht stelt en belangengroepen buiten de deur houdt. Maar helemaal bitter is de uitspraak over relevante informatie. Ik zou wel eens willen weten waarop de VVD haar aanbeveling om vaccineren verplicht te stellen baseert. Welke relevante informatie is daar voor gebruikt? Onderzoeken naar de vaccinatieschade opgelopen door duizenden kinderen in Nederland?

Onderzoek naar de gezondheidstoestand van gevaccineerde versus niet gevaccineerde kinderen? Onderzoek naar wat er in vaccins zit. Niet wat er op de bijsluiter staat, maar wat er daadwerkelijk n zit? Onderzoek naar de studies verricht door farmaceutische industrieën over de gevolgen van vaccinaties? Studies die uiteraard nooit het daglicht gezien hebben. Onderzoek naar de vele boeken die er ver vaccinaties geschreven zijn? Onderzoek naar de processen die er vooral in de USA gevoerd, en gewonnen, zijn als gevolg van vaccinaties?

En is er ooit onderzoek gedaan naar de belangenverstrengeling in de gezondheidszorg tussen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) farmaceutische industrieën, overheid, organisaties die zich met de gezondheid in Nederland bezig houden en de medische sector? En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En hetzelfde geldt uiteraard voor thuisonderwijs. Is hier onderzocht in hoeverre kinderen die thuisonderwijs genoten hebben beter presteren dan kinderen die op school hebben gezeten? En in hoe de flexibiliteit van thuisonderwijs afsteekt tegen de zozeer gewenste flexibiliteit in het schoolonderwijs?

Aanbeveling 8. De plicht de wet te kennen noopt tot vooral begrijpelijke wetgeving. Daarom is het gewenst dat de wetgever de wetten vooraf laat toetsen door een burgerjury.
Nou vind ik het woord jury hier niet echt op zijn plaats. Want er valt helemaal niets te oordelen. Heeft niet de overheid in haar eigen wijsheid net van alles en nog wat verplicht gesteld? En heeft ze de invloed van pressie groepen, die uiteraard ook uit burgers bestaan, zojuist niet effectief om zeep geholpen?

Aanbeveling 9. Politieke partijen hebben een rol in het trainen van ambtsdragers.
Hier komt de aap uit de mouw! De politieke partijen worden kennelijk gezien als het hoogste machts- en gezagsorgaan in Nederland; wat een arrogantie. Zou dit rapport soms door ambitieuze politieke partijfunctionarissen geschreven zijn? En dan ambtenaren trainen. Die beroemde onkreukbare, onafhankelijke ambtenaren trainen. Die primair verantwoording verschuldigd zijn aan hun minister. Wil de VVD zich daar tussen dringen? Wil de VVD de ambtenaren politiek indoctrineren. Het moet toch niet gekker worden. Hier schiet de VVD zelfs de PvdA voorbij. Dit is gewoon ‘ziek’.

Aanbeveling 10. Bestuurders in de semipublieke sector zouden een eigen tuchtcollege moeten krijgen. En die zou niet in meerderheid uit collega’s moeten bestaan.
Wat een wonderschoon initiatief. Een eigen tuchtcollege dat niet in meerderheid uit eigen collega’s bestaat. Zou dat niet iets voor onze overheid zijn? Voor onze ministers en staatssecretarissen. Onze Eerste en Tweede kamer. Onze politieke partijen. Een tuchtcollege dat niet in meerderheid bestaat uit politici, maar uit weldenkende ouders!

* * *

[bol_product_links block_id=”bol_543fcae2120a0_selected-products” products=”1001004007475524,1001004011799370,9200000006899822″ name=”Jaap Rameijer” sub_id=”VVD kritiek rapport” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”BDEBFF” border_color=”2417D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

24 gedachten over “VVD, wat maak je me nou..?

 1. Mooi verwoord/geanalyseerd, Jaap!

  ‘Liberale verantwoordelijkheid’? Minister Schippers (VVD) laat zich in haar adviezen rondom het zorg- en vaccinatiebeleid onder meer adviseren door het Apollo Netwerk, in 2007 opgericht door enkele farmaceutische bedrijven, waarin ook 3 leden van de Gezondheidsraad zetelen. Overleg- en aandachtspunten binnen deze groepering worden, bij monde van de minister, geheim gehouden. Dan hebben we ook nog de Dutch Vaccines Group (DVG) = belangenorganisatie van alle partijen die in Nederland actief zijn op het gebied van vaccins. Overigens voelt minister Schippers niets voor verplicht vaccineren (haar mening van vorig jaar), maar noemt het niet vaccineren in een moeite door onverantwoord…

  Op één hand met haar franse collega die een paar dagen geleden zei: “Vrijheid stopt waar volksgezondheid begint.”

  1. Jenne, als je begint met de grove beledigingen als ‘dit soort mensen’, dan geloof ik niet dat je hier op de site thuis hoort! Klinkt hard, maar hoe kun je dat doen, als je aan de andere kant denkt zo fijntjes over de Katharen te spreken? Maar als je al je basisbeleefdheid gaat verliezen, is het wellicht beter ergens anders te gaan beledigen en betweteren..? Het spijt me, maar dit gaan we dus niet doen; mensen veroordelen en schofferen!

  2. Beste Guido.j, dit had ik je als gastheer niet mogen aan doen, als gast heb je je zodanig te gedragen, dat de gastheer hier mee in kan stemmen, dus ;
   hierbij mijn welgemeende verontschuldiging.
   Doet niets aan mijn mening af over dit soort bedoeningen, maar goed het spijt me als ik jouw vertrouwen in mij heb geschonden, toch vriendelijke groet Jenne.

  3. Het is al goed Jenne. Zonder dat ik gastheer ben, doe ik een beroep op je verantwoordelijkheidsgevoel. Je kunt het niet maken, mensen op een hoop te geven en dan nog de uitdrukking te bezigen: ‘Dit soort mensen’… Mijn hemel.. KLAAR.

  4. Guido, nu weten we het wel wat Jenne schreef, je hebt het nu ook 2 keer herhaald 😛
   Wat mij wel verbaasd is, waarom kan je niet de hele post weghalen en waarom moet dan zo een ‘restje’ overblijven…of moet dat als een soort ‘straf’ gaan dienen? 😉

  5. Kijk eens aan GUIDO.J, ik heb je mijn verontschuldiging aangeboden, om dat ik voelde dit verplicht te zijn aan jou, ik zou voor geen geld terwereld jou in een kwaad daglicht willen stellen.
   Maar ik neem geen woord terug van wat ik heb geschreven, ik heb zo ontzettend veel van deze mensen meegemaakt, die appels plukken van bomen die niet van hun zijn, maar als de appel naar meer smaakt zich de appelboom denkbeeldig toe eigenen.
   Nu zo als jij ook zegt klaar, wel vraag ik me af met wat ?, groet Jenne

  6. Monika, 3.4: zijn er nog meer opties, of was dat je idee om me uit deze te laten kiezen..?

  7. Monika, ik heb hele mooie en diep menselijke contacten gekend in het gebied waar de Katharen eens leefden, en ook waar ze zingend verbrand werden op de brandstapel, het gebied sidderd van gnostique denken, maar goed hier mijn verhaal.
   Een heel oud gebouw, enorm groot maar toch nobel, geen protserigheid te bekennen, daar woonde een oude Frans Cathalaanse familie, met prachtige blanke huid en van dat in en in zwarte sluike haar, lange gezicht vorm, prachtige bruine ogen, met een langzame oogopslag, ala Greta Carbo, ik kreeg het aan de stok met hun dochter Magdalena, we discuseerden over de wijn, en liever lede ontdekten wij dat we veel gemeen hadden, er ontstond iets ja boven menselijk, maar ik zat gevangen in mijn gezin en mijn vrouw, waar ik van hield, dat begreep ze ook, toen ik haar dit vertelde o ze streelde mij over mijn handen, en over mijn gelaat, ik zeg dat moet je niet doen, en nam haar in mijn armen en kuste haar, het was heerlijk om die mooie mond te kussen, ik ben weg gereden en om nooit meer terug te keren heb haar wel af en toe rooie rozen gestuurd, en dat ik haar niet vergeten was, zo’n dertig jaar later dacht ik kom ga Magdalena op zoeken was weer in haar buurt terecht gekomen, op het bedrijf was het druk, ik vroeg aan een dame of zij wist waar Magdalena te vinden was, nou zegt ze komt er net aan, en ja Magdalena prachtig grijs haar zelfde gezicht en fijne figuur, ik loop op haar toe en grijp haar hand we kijken elkaar aan ik zie haar ogen oplichten, ze maakt haar hand vrij en loopt door, ik zeg tegen die dame wat heeft ze, na de dood van haar vader en moeder, heeft ze zig terug getrokken men zegt dat de reden was een niet beantwoorde liefde, en gaande weg heeft ze haar ziel verloren, ze wordt goed verzorgt, maar is een levende dode geworden, dagen later bij mijn thuis komst vertelde ik mijn vrou het verhaal, o ja zij ze dat was Magdalena van chateau ……, waar je zo verliefd op was, ik zeg hoe weet je dat, nou om dat zij mij een brief heeft geschreven waarin zij mij vroeg je te laten gaan, ik heb met haar afgesproken in een hoteletje en daar hebben wij elkaar kennen geleerd, en zij begreep dat jouw liefde voor mij alleen was, we zij als goede vrienden uit elkaar gegaan, ik voelde wel de intense droefheid van Magdalena, heb je dit nooit verteld tot nu, ja wat mensen in hun goedheid en liefde elkaar aan kunnen doen, op slapeloze nachten denk ik nog vaak aan Magdalena, en mijn vrouw voeld dit feilloos aan, of ze nog leefd ik weet het niet, maar voor mij zal ze altijd bestaan,
   en nu nog als ik daar verblijf in dat gebied, voel ik de arm om mijn schouder, en dan die fluisterende stem in mijn oor, neem me met je mee !

  8. Kijk lieve Jenne, dit is een verhaal dat me raakt, en mij niet alleen denk ik. We hebben het toch niet nodig ons af te zetten op ‘anderen’, om je punt te maken. Dank voor het delen en ik ben blij dat het draadje nog in leven is.. 😉

  9. Kijk beste Guido, jij kunt mij niet wijsmaken, dat je niet begrijpt wat sommige mensen te weeg kunnen brengen in je gevoels leven, van wege hun botheid, hun alles opeisende denken en doen.
   Ben blij dat dit stukje over mijn vriendin Magdalena je raakt, het is een echt stukje uit mijn leven, ontdaan van zijn echte diep menselijke gevoelens,
   want op het moment van weder zien, ben ik onbedaarlijk gaan huilen, zo iets treurigs wens je niemand, en zeker niet iemand die je hart gestolen heeft.

  10. Jenne 3.7
   Heftig, hartverscheurend, indrukwekkend, en meer.
   Bijzonder dat je dit wil delen Jenne, echt!
   Wil er eigenlijk wel meer over weten…
   Ik ken het op mijn manier ook, dus snap de impact.
   En snap de impact ook op zodanige wijze dat dit levens tekent.
   En snap ook dat dit het verhaal is van velen, die het verhaal niet durven te vertellen.
   En snap ook de wezenlijkheid van deze ervaring.
   En snap ook dat veel mensen het er niet over durven te hebben.
   En zovoort….

  11. Anna II, komt uit je diepste gevoelens, en ik ben altijd bang om dat te delen zo als jullie dat noemen, daarom blijft er toch het één en ander ongezegt, geschreven, om mij zelf en mijn intiemste gevoelens tegen de Mefisto’s die ons omringen.
   Er zijn in elk leven dieptepunten, soms kun je er mee omgaan, voor mij is het altijd een bevrijding als ik mijn gevoelens naar buiten breng, ook over de dagelijkse belevingen, want het leven is uniek, en heel mooi, en je moet er mee leren omgaan, zou haast willen zeggen spelen!

  12. Jenne,
   Even een vervolg, omdat ik met deze materie een half leven bezig ben geweest.
   Ben benieuwd naar hoe je dit allemaal in perspectief kunt zien.
   Op Facebook zag ik een mooi fragment van Bernhard Guenther, eigenaar van de bijzondere site http://veilofreality.com/
   Jung is voor mij, nog steeds, een van de belangrijkste inspiratoren.
   Bernhard draagt deze Jung ook een warm hart toe.
   Het hele artikel hier:
   http://aetherforce.com/is-it-love-or-is-it-projection/

  13. En Jenne,
   Vind het onroerend om te zien, dat jij dat lef hebt.
   Weet niet of dat altijd zo geweest is, in essentie natuurlijk wel, maar dat je op deze leeftijd misschien geen belemmeringen meer voelt om te zeggen wat je wilt.
   Dat is dan de schoonheid van die levensfase, mits de persoonlijke trauma’s overwonnen zijn, en volgens mij heb je dat wel.
   Veel liefs!

  14. O nee Anna II, niet overwonnen, je draagt dat je hele leven met je mee, het borreld de hele dag door je gedachten, van daar dat ik Dwaallicht heb gekozen, heb aan de grote ontleders van ons denken, zijdelings contact mee gemaakt, heb na mijn eerste en laatste bezoek aan een psychiater op mijn 16 jaar, een idee van een verlichte tante, ik heb en had een gezond verstand en heb op tijd leren rélativeren, geleerd door vooral mijn moeder, korte schets ; psychiater neemt mijn hand in de zijne en zegt dan heel fijntjes ik zie dat je wel eens onaneerd, dat is masturbeerd, mijn intuïtie zij mij stop, ik zij dat ik naar het toillet moest en in de hal griste ik mijn jas van de kapstok en ben naar huis gegaan, mijn ouders hebben mij niet laten vallen, en de Psychiater rustig benaderd en hem gezegt dat ik niet meer zou komen.
   Later in de 60 iger jaren was ieder één bezig voor psychiatertje te spelen
   ieder één annaliseerde ieder één, Jung en anderen waren de talk of the day,
   langzaam ging dit over in Steiner, Tolkïen, gandalf cafés, Hobbit shops nou was wel een leuke tijd, toen waren we nog echt gelukkig, en dat is verdomd waar.
   De grootste trauma’s om dit woord maar eens tegebruiken, is het eeuwige afscheid van mensen waar je met je ziel mee verbonden bent, je ouders, in het bijzonder je MOEDER, mijn beide zusjes, en vele andere mensen, ja ik leef er mee, kan me soms goed voorstellen dat als het nog dichter bij zou komen je vrijwillig mee gaat op de lange reis, De lange reis is ook een waterweg niet ver van Aartswoud, mooie naam!
   Ik zou maar niet te veel andere met hun lange vingers in je ziel laten rondtasten, want ze laten zeker vinger prints achter, waar je niet echt mee opschiet, nou ja dat is dan mijn idee op dit moment, beste Anna groet Jenne.

   hoe ouder hoe meer er afvallen, jij noemd dat verwerken,

 2. afgedwongen forced schending van de integriteit van smens eigenste lichaam, penetratie door een stalen holle naald, koepokken pus gemengd met squalene leverolie sv40 apen kankercellen aids kwikverbindingen kippen baby embryo frankenstein cellen, en wie weet wat nog meer, verkrachting van de bloedbrein barrière, voor je eigenste bestwil, want het is voor je veiligheid weet je wel, afgedwongen forced massa schooling, 12 jaar opsluiting van je opgroeiende kinderen onder de hoede van volstrekt vreemden, it takes only 3 years to break most kids, en omdat ons dat vrijwel allemaal is overkomen, hebben we dat scientific horrific verschrikkelijke feit verdrongen, ik heb het nog onthouden, het breek moment, elke docent wist het, het vierde jaar op de middelbare school, bekend en berucht, daarna waren de meesten feitelijk geestelijk gevlogen dood, ik heb geweigerd, dat wordt niet gewaardeerd, tot op de dag van vandaag, met veel consequenties.. daarom noemt men mij graag gestoord; “emotionele regulatie stoornissen”, stempels plakken is comfortabel voor de familie,van wat er nog van over is.

  Get your kids out public school now ! John Taylor Gatto “The Scientific Management of Children”
  http://www.youtube.com/watch?v=1KZvOWrT9h4

  http://www.veteranstoday.com/2014/10/14/ebola-very-crafty-false-flag-vaccination-blackmail/

 3. “Vrijheid stopt waar volksgezondheid begint?”. Dan zouden veel winkels moeten sluiten die ons ‘voedsel’ verschaffen met ladingen E-nummers. Dan zouden vervuilende fabrieken moeten sluiten, zou plastic verbannen moeten worden, zou roken verboden moeten worden, zouden pesticiden verboden moeten worden, zou het ondierlijk behandelen van kippen en varkens verboden moeten worden, zou autorijden verboden moeten worden dan wel ingeperkt, zou ‘schaliegasdenken’ verbannen moeten worden. Moet ik doorgaan? Wat ik niet zou willen is dat figuren als mevrouw Schippers over mijn gezondheid gaan denken met zo veel kennelijke belangenverstrengeling.
  Waar ik de bibbers van krijg is het opkomende fascisme zoals door Jaap Rameijer beschreven. Hij heeft m.i. de onschuldig lijkende ‘aanbevelingen’ goed en scherp geanalyseerd.
  Wat dat emotionele gedoe van J. Dwaallicht en Guido hier te betekenen hebben ontgaat me want ik heb de verwijderde tekst niet gelezen dus is hier volkomen off-topic.

  1. Beste Hendrik, dit emotionele gedoe is zo’n beetje het mooiste wat ons gebleven is, het diepe menselijke onderlinge contact, maar ’t waar het is niet ieder één gegeven dit te voelen.
   Wat Fazisme betreft dit is nooit niet helemaal uitgebannen, het is vaak inherent aan een superkapitalistisch systeem op de lange duur.
   En wat de vervuiling betreft, helemaal mee eens de gevaarlijkste die sluipend naderbij komen als een dief in de nacht, bijensterfte, na 4 jaar Catastrofe geen voedsel meer, volgens Einstein!

 4. Geweldig stuk Jaap. Helemaal mee eens. Ik heb de VVD (Vrijheid Voor Directeuren)en D66 vorig jaar al eens een mail gestuurd met de vraag of ze wel nog wel weten wat democratie inhoudt. Dat is toch o.a. spreiding van kennis en macht en gelijke kansen voor iedereen. Daar is tegenwoordig geen enkele sprake van. Uit de antwoorden en uit bovengenoemd artikel bleek inderdaad dat ze het niet meer weten.

 5. Het is nog al duidelijk waarom Mark Rutte zijn ziel verkocht heeft aan de
  Bilderberggroep 3/4 van de wereldbevolking moet geruimd worden,waarschijnlijk heeft hij de rest van de VVD ook weten te overtuigen.
  Nog even en de ouderen moeten dat rode pilletje van de VVD en D66 innemen!

  1. Rutte heft niet de leiding in Nederland. Nederland is een Corporatie, een grote BV

 6. Dit manifesto waarop Rameijer reageert werd geschreven door een Ameriaanse Think Tank, m.a.w een NGO die bezig is de constructie van de Nederlandse regeren zo te veranderen en de bevolking zo te manipuleren dat de meeste mensen zich gaan omdraaien en weer gaan slapen, met uitzondering van diegenen die het door hebben. En dan vraagt men zich af waarom Nederland zo’m rotzooi aan het worden is en de bevolking hun land kwijt zijn. Democratie bestaat niet meer. Amerikaanse NGOs (Non Governmental Organizations) zijn verspreid over de hele wereld en zitten ook achter het gedonder dat nu plaats vind in HongKong. Over de jaren bemoeien ze zich met ELKE verkiezing in Europa, ook in Nederland. Lobbyists voor BVs en Banken lopen rond in Brussel en deze zetten de toon. Moscow was overrun by NGOs toen de USSR uit een viel en de dronkaard Yeltsin het bewind voerde en creerden alle oligarchs die het land verwoesten….Putin had 15 jaar nodig om Rusland uit dat gat the halen en het land weer op niveau te brengen. Que bono…Dit manifesto is for the benefit van de oligarch end de elite, niet de bevolking.
  Ik woon in de VS en ken de taal van de neocons…Wij worden hier al jaren bedonderd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.