Advertentie

Speelt Mark Rutte een ‘MH17-spel’…?


Mark Rutte de belofte

x

x

Speelt Mark Rutte een ‘MH17-spel’…?

2014 © WantToKnow.nl

x

Hoe dom denkt ‘onze’ premier Rutte dat de Nederlanders zijn..? Vandaag zou deze onverschrokken leider van het Nederlandse volk opnieuw bij het staatshoofd van Rusland, één van de machtigste landen ter wereld, zijn beklag gedaan hebben, over het dwarsbomen van onderzoek op de rampplek waar de MH17 neergestort is. Geklaag en nog eens geklaag, dat er geen onderzoek mogelijk is.. Terwijl uit Malaysia het bericht komt dat AL LANG de beslissing is genomen, dat er pas in APRIL 2015 verder gezocht gaat worden..

En waarom kan een stel bij elkaar geraapte, lokale amateur-onderzoekers, zoals van de week bleek, WEL HET ONDERZOEK DOEN..?? Onderzoek dat simpelweg door de Nederlandse onderzoeksteam dient te gebeuren.. Meneer Putin is kennelijk voor Mark Rutte de man waar hij voor de publiciteit aan moet vragen zich rustig te houden om het onderzoek niet te belemmeren..! Maar speelt Rutte dit spelletje nu met verve, over de ruggen van de slachtoffers heen…? Want het zijn niet de separatisten aan wie Rutte deze kwestie zo in het openbaar moet voorleggen, maar het is EU-partner, de Oekraiense regering waar onze Mark zich toe dient te wenden. Zoals blijkt dit artikel..!

Zachartsjenko zei nogmaals dat het rampgebied bij de grens met Rusland veilig is en dat onderzoekers er gewoon hun werk kunnen doen..!!

De leider van de opstandige Oost-Oekraïense regio Donetsk is verbaasd dat er na 3 maanden nog steeds wrakstukken van het neergehaalde vliegtuig in het rampgebied liggen. ‘Zo’n gebrek aan actie roept veel vragen op. Elk wrakstuk is bewijsmateriaal’, zei rebellenpremier Aleksander Zachartsjenko tegen het Russische staatspersbureau TASS. Zachartsjenko zei nogmaals dat het rampgebied bij de grens met Rusland veilig is en dat onderzoekers er gewoon hun werk kunnen doen. De Boeing van Malaysia Airlines stortte op 17 juli op die plek neer. En dat gebeurde volgens velen vrijwel zeker, na een raketinslag. Maar Zachartsjenko ontkende nogmaals dat de rebellen erachter zaten en maakt duidelijk, zoals je ook hieronder in de YouTube kunt zien, dat ook de Oekraïense defensie een raketsysteem heeft, de SA3, dat op veel ‘eenvoudiger wijze’ de Boeing 777 neer heeft kunnen halen..

x

Mark Rutte MH17-spel 2

Yvo Opstelten doet zijn duit in het zakje..
Van de week liet onze minister voor Veiligheid en Justitie weten dat er via de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) momenteel wordt ‘onderhandeld’ om de wrakstukken van de MH17 veilig te stellen voor Nederlandse en internationale onderzoekers. Dit riep meneer de minister van de week in het Tweede Kamerdebat. Maar waarom dient hierover te worden ‘onderhandeld’ meneer Opstelten…? We hebben het niet over een of andere commerciële deal..! Deze wrakstukken zijn essentieel voor het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp en het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de toedracht ervan, zoveel erkende Opstelten. Maar waarom je daarover moet ‘onderhandelen’, als de separatisten keer op keer uitnodigen om te komen ‘ruimen’.. Meneer Opstelten, u staat met deze woorden, wat ons betreft, in uw hemd..!

Waarom kan een lokale club wel, wat Opstelten en Rutte niet lukt..??
Volgens de lokale bevolking in oost Oekraïne liggen er nog veel persoonlijke eigendommen in het rampgebied van de MH17, en dat is ook duidelijk te zien in onderstaande video, die we je aanraden met neutrale ogen te bekijken; de beelden en het commentaar zijn veelzeggend.. Ook Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken meldde van de week al, dat het zoeken naar eigendommen nog lang niet klaar is. ‘Mogelijk wordt er tot na de winter doorgezocht’….  Maar WAAROM NIET NU METEEN..?? Wat moet er ‘even niet’ gevonden worden..? Want dat lijkt dan wel de vraag..

Frans Timmermans bij de VN, in zijn speech over de MH17-ramp. Een toespraak vol met -zoals nu blijkt- VALSE beschuldigen aan het adres van de sepratisten. Rovers, plunderaars, valse beeldvorming veroorzakend wereldwijd..!!
Frans Timmermans bij de VN, in zijn speech over de MH17-ramp. Een toespraak vol met -zoals nu blijkt- VALSE beschuldigen aan het adres van de separatisten. Het zouden rovers zijn, plunderaars, kortom valse beeldvorming veroorzakend end at wereldwijd..!! Er was nog geen bewijs op tafel, maar Timmermans wist het al..! Een ‘onverantwoorde speech’, zo is deze in onze ogen het best te kwalificeren..!

Waarom pikken de nabestaanden van de slachtoffers deze luchtpraat..?
Het was dezelfde Timmermans, die de Tweede Kamer met luchtpraat probeerde gerust te stellen.. Want ook na het weghalen van spullen van de rampplek door de Oekraïense organisatie SES, zal Nederland -aldus Timmermans- zich blijven richten op een missie, die tot doel heeft álle resten van de vliegramp met de MH17 te verzamelen. Of zoals hij het letterlijk verwoordde: “We zullen iedere kans die ons geboden wordt, aangrijpen”.. Luchtpraat dus..!

En logischerwijze wilden Tweede Kamer-leden weten, waarom er afgelopen weekend (11 en 12 oktober) wel samenwerking met de Oekraïners mogelijk was en daarvóór kennelijk niet. Maar het was, volgens Timmermans, deze SES die ‘ineens’ een mogelijkheid zag, het rampgebied in te gaan. Toen heeft Timmermans, jawel, de organisatie gevraagd, ook Nederlandse ‘waarnemers’ mee te nemen.

Maar volgens Timmermans is dit geen ‘grondige zoekactie’, en zou het gaan om het verzamelen van persoonlijke spullen. “Maar we zijn nog lang niet klaar”, aldus Timmermans… Nou wat let je Timmermans? Als ook de separatistenleider al verwonderd zich af vraagt, waar de onderzoekers blijven..??

Tot onze spijt kunnen we de onderstaande video alleen maar in het Engels brengen. En hoewel deze documentaire Russische reportage is gemaakt, in samenwerking met de separatisten, neemt dat niet weg, dat er veel, heel veel zaken duidelijk kunnen worden. En vooral in het kader van dit artikel, is het duidelijk dat deze oost-Oekraieners geen enkel begrip hebben voor de wijze waarop het onderzoek NIET WORDT UITGEVOERD. Zoals ook zij vinden DAT het uitgevoerd dient te worden..!

Ook het respect voor slachtoffers en nabestaanden, dat uit deze beelden blijkt, is indrukwekkend. In totaal contrast met de ophitsende Telegraaftaal, die ook Frans Timmermans zich meende te kunnen veroorloven, in zijn VN-speech.. Kijk naar de opmerkingen over de nog steeds op hun plek liggende persoonlijke bezittingen, die door de separatisten NIET ZIJN geschonden.. Ook de beelden, van plundering, die dus vlak na de ramp, WERELDWIJD werden verspreid, zijn dus kennelijk onderdeel van de MH17-valse-vlag-operatie van VS-adviseurs, die een paar maanden voor de ramp, de regering in Kiev gingen ‘bijstaan’..

De reportage maakt veel duidelijk!

Dit relatief simpele SA3--raketsysteem, in handen van het Oekraïense leger, kan gemakkelijk de MH17 hebben getroffen.
Dit relatief simpele SA3–raketsysteem, in handen van het Oekraïense leger, kan gemakkelijk de MH17 hebben getroffen.

In deze Russische reportage is er veel aandacht voor de getuigen op de grond.. En ook zij zágen de straaljagers waarover al eerder gesproken werd, vlak voor vlucht MH17 neerstortte. (En ook door BBC gerapporteerd in een reportage die later van het internet gehaald werd!!)  In deze reportage dus weer 2 vrouwen, andere vrouwen, die hetzelfde bevestigen: “Er waren twee vliegtuigen”!  En dan is er  aandacht voor zaken waaraan in het Westen nauwelijks aandacht werd besteed. AWACS-radar van NAVO-vliegtuigen, heeft waargenomen, dat SA-3 raketinstallaties geactiveerd waren vlak voor de MH17-crash. En als je je afvraagt wat SA-3 raketten zijn; Oekraïense raket-lanceerinstallaties, die op veel simpeler wijze werken dan een Buk-installatie.

En let vooral op het onderdeel uit deze video, waar de voortdurende aanvallen van het Oekraïense leger, ná de crash van MH17, werden en worden uitgevoerd..! Waarom nu ineens op deze plek, waar feitelijk niets te halen valt..? Het front ligt een stuk verder op, en de Oekraiense militairen hebben er alles aan gedaan, dit front richt MH17-rampplek te verschuiven… Je ziet mega-kraterinslagen, vlak bij de wrakstukken van het vliegtuig. Deze inslagen zijn afkomstig van de zeer zware Oekraïense artillerie.

Tot slot is één opmerking bijzonder intrigerend: er wordt gezegd, dat het Maleisische onderzoeksteam, dat direct na de crash WEL op eigen houtje het separatistische gebied binnen ging, werd beschoten door het  Oekraïense leger..! Ook dit verhaal past weer naadloos in de gedachte dat de Oekraïners meer te verliezen hebben bij de waarheid dan de separatisten..!

En opnieuw valt dan in dit kader, het commentaar van onze premier op, wanneer hij vandaag Putin heel stoer heeft aangesproken op zijn verantwoordelijkheid om de rampplek toegankelijk te maken.. Wat een illusies trekt onze premier op, als hij werkelijk weet wat hier al lang speelt..!!

x

 x

OK, wie schiet er dan op wie…??
Tot slot van dit artikel, de hamvraag en het indirecte bewijs van de stelling, dat de separatisten welwillend zijn, en de ware schuldigen van de verstoringen voor het MH17-onderzoek, in Kiev zitten. Kiev blijkt het vuur telkens te openen op de rampplek, zij zijn degenen die het bergen dwars liggen. Dus meneer Mark Rutte, is het niet handig op uw Facebook-pagina ook eens verslag te doen van uw contacten in deze, met de machthebbers in Kiev..? Die zijn er toch wel..? In het respect naar de nabestaanden van de vliegramp..?? Het is toch niet zo heel ingewikkeld, om ook Kiev eens de oren te wassen.. Of weet u, tja die vragen komen vanzelf, wellicht méér over de ware toedracht van deze aanslag, en het spel dat gespeeld dient te worden, om de VS en Kiev uit de wind te houden..??

Is het een gekke gedachte, wanneer je als ‘officiële Oekraiense regering’ wellicht iets te verbergen hebt, in relatie tot het neerschieten van deze Boeing 777, je dan probeert om het onmogelijk te maken, de rampplek VOLLEDIG te ruimen en onderzoeken.. En waarom horen we NIETS van de Nederlandse regering over wat er gedaan wordt, de VS-adviseurs (CIA) en andere marionetten in Kiev te bewegen, dit militaire geweld, PRECIES OP DIE PLAATS, te staken..! Voor hen die kijken, valt er genoeg te zien en ook voor hen die horen, valt er genoeg te beluisteren tussen de regels door. Vooral de luchtpraat van de Timmermansen, Opsteltens, Hennes Plaschaerts en Ruttes…!

MH17 plunderen van doden

Tot slot, last but not least..!
En toch lijkt het erop, dat heel langzaam de Nederlandse MH17-mindset aan het draaien is.. En ook de media lijken opener, voorzichtiger en dus wakker te worden. Je hoort hen denken: ‘Wellicht zijn die separatisten toch niet de moordenaars, die o.a. de ‘Telegraaf’ van hen maakte.. Zonder ook maar één bewijs gezien te hebben.. (Hoe klein moet je in dit opzicht overigens worden als krant..?) En velen vinden dat het tijd wordt, te kijken naar het verhaal vanuit Russisch perspectief. Velen snappen totaal niet, dat een valse-vlag-operatie, heel simpel aan de basis gestaan kan hebben van deze ramp..! En dat die separatisten deugen, zou zo maar eens kunnen..!! Getuige hun medewerking en positieve hulp ter plekke.

Maar voor mensen om de laatste stap te nemen, de overtuiging los te laten, dat een Buk-raket de Boeing 777, vlucht MH17 neergehaald zou hebben, dat valt niet mee.. Nog niet..! Ook wij kunnen hier niet vaak genoeg herhalen, dat er GEEN ENKEL BEWIJS NOG IS, DÁT DIT HET GEVAL IS GEWEEST..! En opnieuw de vraag, waar de VS-radar-spionagebeelden blijven en waarom die beelden van de Russen niet goed zijn..?? Hoe kom je van je vooroordeel af..??

We hebben er maar even een doodsprentje van gemaakt.. Of hoe de Nederlandse regering haar soevereine rol in het MH17-onderzoek verkwanselt, door met Kiev, de mogelijke dader achter de MH17-crash, een deal te sluiten voor onderzoek met geheimhouding..!
Hoe de Nederlandse regering haar soevereine rol in het MH17-onderzoek verkwanselt, door met Kiev, de mogelijke dader achter de MH17-crash, deze deal te sluiten voor onderzoek met geheimhouding..!

Gewoon zaak voor iedere Nederlander, zijn onderzoeksplicht te vervullen..!
Waarom gaan Nederlanders in de ‘schaapshouding’, wanneer het dit onderzoek betreft.. De tekenen zijn overal aanwezig, dat er regelrecht, en over de ruggen van de nabestaanden, spelletjes gespeeld worden.. BLIJF DE PUZZELSTUKJES IN ELKAAR LEGGEN, de waarheid valt niet meer te verdoezelen..

Maar heb je als Nederlander nog je hoop gevestigd op de Onderzoeksraad, die de ondankbare klus in handen geschoven krijgt, van dit verhaal een ‘neutraal rapport’ te brouwen, dan hebben we een verrassing voor je..

De Nederlandse Onderzoeksraad en de Oekraïense Onderzoeksraad blijken in de praktijk dikke maatjes te (moeten) zijn.. Weg Nederlandse neutraliteit… ! Weg neutraal onderzoek..! De Oekraïense regering, mogelijk schuldig aan de MOORD op bijna 300 mensen, blijkt de PARTNER van de Nederlandse onderzoeksraad. Ze werken als één team..! Dat staat in een eerst geheim gehouden verdrag dat van de week plotseling openbaar te downloaden was, van de site van de NL-onderzoeksraad. Het OM én de Onderzoeksraad hebben dus ‘een deal’ met Kiev… En Putin is de schuldige.. Wedden..? De kaarten zijn geschud, de rollen verdeeld.

Over de gesloten afspraken met Kiev, verklaarde het kabinet onlangs:“In verband met de overname van het onderzoek door Nederland zijn verder door de Onderzoeksraad voor Veiligheid afspraken gemaakt met de Oekraïense onderzoeksraad NBAAI. Deze documenten zijn vertrouwelijk en kunnen niet zonder instemming met de wederpartij worden gepubliceerd. Van enkele partners is reeds bekend dat zij zeer hechten aan deze vertrouwelijkheid.”

En toch wordt deze afspraak openbaar..!
Maar het botert kennelijk niet tussen overheid en Onderzoeksraad, want nu ineens, blijkt de Onderzoeksraad deze afspraken dus -VOLLEDIG ONAANGEKONDIGD- op haar website te hebben gezet! (PDF) En daar zal Rutte niet zo heel blij mee zijn.. Overigens staat niet de hele afspraak in deze publicatie; het Memoranda of Understanding ontbreekt, maar je vindt er wel de afspraken die gemaakt zijn met de NBAAI, de Oekraïense Onderzoeksraad.

Het bewuste document blijkt al op 23 juli te zijn getekend en meldt dat deze NBAAI en de Nederlandse Onderzoeksraad alle gegevens zullen uitwisselen. En er wordt gemeld, dat beide Onderzoeksraden zich zullen houden aan de regels voor vertrouwelijkheid die voor beide Onderzoeksraden opgaan. En er staat in dat de Oekraïense experts en adviseurs volledig zullen deelnemen aan het onderzoek.

Dus meneer Rutte, waar blijft u nou met ‘de leiding in het onderzoek’ en ‘de onderste steen komt boven’….??? Als de mogelijk schuldige, de Oekraïense regering ZELF, het niet wil, komt hun schuld aan de dood van 300 onschuldige mensen NOOIT boven tafel..! Kortom, zie de titel van dit artikel: ‘RUTTE SPEELT HET MH17-SPEL!’… In dit geval lekker handjeklap met de door de VS gesteunde regering in Kiev. Hoe is het mogelijk..! En de Tweede Kamer.. Lekker doooooorslapen. Want de kans op een objectief onderzoek is nu vrijwel tot nul gereduceerd..!

x

* * *

 

38 gedachten over “Speelt Mark Rutte een ‘MH17-spel’…?

 1. we weten toch zo zoetjes aan wel dat wij ?/de bevolking konstandt belazerd worden door onze regering ;zij zeggen dit maar doen dat als of we hun nog moeten geloven!! nou ik in ieder geval niet leugenaars zijn niet te vertrouwen hoor .zij lachen je in het gezicht uit maar zodra jij je om draaid heb je een mes in de rug staan van deze zo fijne regering

 2. Het is te hopen dat de gevestigde media de juiste vragen betreffende MH17 aan de politiek gaan stellen, maar als ze dat al niet durven in het geval Demmink…

  Het moet natuurlijk eerst nog bewezen worden dat de Oekraïne de schuldige is, maar voorlopig zijn er talloze feiten die erop duiden dat de kans vele malen groter is dat zij de dader zijn in plaats van de separatisten. Volg het spoor en zie wie er profijt heeft van de aanslag, dat is ENKEL EN ALLEEN de Oekraïne!

  Gisteren (17 oktober) stond er op pagina 8 van het AD een artikel over Timmermans, het ging in eerste instantie over zijn reactie op facebook (ik snap niet dat die man zoveel volgers heeft, bijna allemaal likken ze hem om de bek, bah!), maar het laatste deel van het artikel zegt:

  Timmermans’ woorden op facebook lijken niet de eerste onbesuisde uitlating van de bewindsman. Kort na de aanslag op vlucht MH17 maakte hij in een toespraak bij de VN Oekraïense bergers uit voor lijkenpikkers. Nu deze mensen bonafide blijken te zijn, zwelt de kritiek op zijn uitspraak aan.

  Goh, een journalist die zijn gezonde verstand aanspreekt. Echter, misschien had hij er in plaats van ‘Oekraïense bergers’, ‘separatisten’ van moeten maken, nu wordt de indruk gewekt dat Timmermans de ‘behulpzame’ (???) Oekraïne vals beschuldigde.

 3. De Nederlandse Roverheid en verkrachtende media en justitie zijn enorm druk met Saban B de vermeende Turkse vrouwenhandelaar en achtervolgt deze zelf in Turkije.

  Maar zij laten het na om de grootste viezerik van justitie DEMMINK welke een aangetoond Kindermisbruiker is maar vriend van Beatrix in Nederland te vervolgen ???

  Snapt u het nog ???

  Wrede pooier met dure Rolex, prijzige aktetas en witte Porsche
  Saban kuiert zorgeloos in het Turkse zonnetje

  Terwijl politie en justitie in Nederland verwoede pogingen doen de beruchte bendeleider Saban Baran achter de tralies te krijgen, wandelde ’s lands meest gezochte crimineel gisteren doodgemoedereerd over de boulevards van de zonnige Turkse badplaats Antalya.
  De wrede vrouwenhandelaar, die door Interpol op internationale opsporingslijsten is geplaatst, waande zich onbespied en reed nietsvermoedend in zijn spierwitte Porsche Cayenne van zijn luxe appartement in Antalya naar het centrum. Daar ging hij op zijn gemak in een broodjeszaak ontbijten. De binnenstad van Antalya is duidelijk het domein van Saban, die op straat meerdere keren werd aangesproken door landgenoten.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/23217191/__Saban_nog_steeds_zorgeloos__.html

  saban B vrouwenhandelaar s land meest gezochte Crimineel !!

  J Demmink s land hoogste viespeuk van justitie, talloze getuigen en bevestigingen van kindermisbruik en perversiteiten met minderjarigen geen enkele aanklacht ofdanwel een gedegen onderzoek waar deze vriend van het koninklijk huis gewoon verder kan gaan met deze hobby waar hij nu volledig de tijd voor heeft na zijn pensionering en nu waarschijnlijk ergen anders op de wereld kinderen aan het vernielen is..

  Misselijkmakend !!!

  1. Ik hoorde deze week Demminks dikke maat Opstelten in het journaal beweren (ik meen in het geval van de politiefunctionarissen die over de aankoop van nieuwe politieauto’s gaan en daar zelf ook wat wijzer van wilden worden) dat het logisch is dat ze op non-actief zijn gezet, want zodra er een onderzoek naar je loopt kun je geen openbare functie vervullen. Ik moest meteen aan Demmink denken, die mocht wel doorgaan in zijn functie, werd tevens nog wat hoger op de ladder geplaatst, kreeg een mooi en duur afscheidsfeestje bij zijn pensioen, waarbij zo’n beetje heel politiek Den Haag hem om de oren kuste, zal beslist een lintje van zijn vrinden bij Oranje hebben gekregen (‘gekregen’ is het juiste woord, verdiend heeft hij het niet!), werd ingelijfd bij het Helsinki comité dat nota bene iets met de rechten van kinderen doet, wordt in de media als slachtoffer van complotters verdedigd, enz.

   Ik heb overigens ook sterk het vermoeden dat Henk Krol door de gevestigde media geslachtofferd moet worden vanwege zijn getuigenissen tegen Demmink. Als de media werkelijk naar misstanden van politici (en rechters) zouden kijken, dan stonden de kranten bol van de corruptieverhalen en schandalen. Je zou juist zeggen dat Krol over de juiste eigenschappen beschikt om in de politiek te gaan.

  2. De Amerikaanse CIA instaleerd pedofielen in Afghanistan als provincie bestuurders en politie chefs.
   Dat doen ze dus ook in Nederland.
   Waarom pedofielen?
   Omdat die maximaal chanteerbaard zijn.
   Die is dus een wereldwijde Amerikaanse strategie.
   Wat kan u ertegen doen.
   Amerikanen zwart maken. Iedereen die u ontmoet uitleggen hoe grote viezerikken de Amerikanen zijn.
   Op de lange termijn zal dit hun handelsroutes aantasten en hun imago.

  3. Demmink is een Nederlander. Maak dus alle Nederlanders zwart, leg uit dat alle Nederlanders viezeriken zijn, inclusief uzelf. Ga je niet een beetje te kort door de bocht Genius? Dit veralgemenen is gewoon dom en verkeerd.

  1. mb ja ook mark rutte heeft hier mee te maken om een land die hier geen blaam treft te beschuldigen om het neer halen van dit vliegtuig . ook rutte zit hier achter om dat het gas en andere elementen in de grond zitten om hier aan flink te verdienen met zijn /heer compagnons .

 4. De stichting Nabestaanden MH17 wat zijn dat voor lieden? Opgezet vangnet van de overheid?

  Waarom stellen de politici –op een paar uitzonderingen daargelaten–niet vaker vragen –maar ook doorvragen– Rutte?

  Waarom stellen onze MSM geen vragen of doen zelf onderzoek, er zijn genoeg aanknopingspunten.

  Timmerfrans, de zeven talen-trouwringen-zuurstofkapjes-schurken man die het zo treffend kon zeggen is weggepromoveerd (gevlucht) naar Brussel. Hij biedt wel zijn excuses aan de nabestaanden voor zijn narcistisch gelul bij Pauw, maar niet aan de Oekraïners voor zijn schofferend gedrag.

  Het zal mij niet verbazen dat men nu –nu het ” in die Hose
  Gegangen ist “– bezig is zich een onoplosbare oplossing te bedenken.

  Op het Maidanplein stonden deze types (tuinkabouters zijn het) v.Baalen, Verhofstadt en Timmerfrans 2 maart van dit jaar te blèren
  ” WIJ LATEN JULLIE NOOIT IN DE STEEK”. De drol v.Baalen stak nog zelfs zijn vuist op, nu hoor ik van die types –behalve Timmerfrans–
  weinig meer.
  Zijn voorlopig ‘Kalt Gestelt’door Juncker.

 5. Het wordt tijd dat de inwoners van Nederland, dat gedeelte wat nadenkt en bewust leeft en zich bewust is waar we naar toe op weg zijn, geleidt door een volkomen gecorrumpeerde overheid, te doen stoppen.
  Wij verliezen onze natie, ons volk en bovendien onze vrijheid als natie en volk en individu, van ons eens zo mooie en harmonieuse land is practisch niets over, we zijn geworden en verworden tot leugenaars, dieven, malfaiteurs, goedkope opligters, multi culti beerput, racisten en anti semieten, alles om zelf maar staande te blijven in deze kokende brei van onverstand, constant overgoten met een angst psychose, de laatste Ebola,
  echt we moeten hier een eind aan maken, voor het te laat is, voor we het weten zitten we in een situatie als de mensen in het Donetz bekken, waar het elke dag prijsschieten is door huursoldaten/psychopaten, en niemand maakt zich hier druk om, god allemachtig wat een zooitje!

  1. jenne ?? wie wil je hier aan meenemen!!de meeste mensen denken bij zich och dat zoeken ze zelf maar uit .is niet ons pakkie an en die paar die dit wel zouden willen hebben zo wie zo al niets in te brengen!

  2. Garriet60, het zal wel uitdraaien op de Harley Davidson rijders !
   Of de illusionaire Riders in the Sky !

 6. Er is een leuke ontwikkeling gaande. Ik heb gisteren even GeenStijl bekeken en de reacties geturft. 90% van de Nederlanders denkt nu al dat MH17 een CIA massamoord is. Straks krijgen wij een situatie waarin het hele volk denkt dat MH17 een CIA massamoord is en de regering en media die zij controleren beweren dat de Russen het gedaan hebben. Een keizer zonder kleren. Optima forma.
  De enige reacties tegen de Russen op het internet en GeenStijl zijn de 70% nep reacties van betaalde PsyOps. Op LiveLeak zag he dat ook veel. Ik heb daar nog een stukje over geschreven met naam en rugnummers. Lees maar even.
  http://endzog.wordpress.com/2014/03/15/liveleak-another-jew-fraud/
  (Ik ben Okidoki)
  Dit vind plaats op bijna alle forums. Betaalde PsyOps die de regeringspropaganda verspreiden.

 7. Op 17 juli 2014 ,
  Het vliegtuig verdween omstreeks 15.18 uur (CEST) ten oosten van de Oekraïense stad Donetsk van de radar
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines-vlucht_17

  In memory you remain dear cousin Daisy Oehlers #malasiyanairlines x
  0 antwoorden 1 retweet 1 favoriet
  Beantwoorden Retweeten 1
  Favoriet 1 Meer
  14:11 – 17 jul. 2014
  https://twitter.com/RobertOehlers/status/489879986522710017
  ik weet niet hoe dat met de tijdsaanduiding zit op Twitter maar als ik dit zo zie dan heeft Robby oehler op 14:11 al getwitterd en is het vliegtuig op 15:18 neergestort hij wist het dus al een dik uur van te voren ?????
  Zie ik wat over het hoofd ????? en al zou de tijdsaanduiding een uur verkeerd staan dan kom je uit op 15:11 en is dan 7 minuten eerder dad de radar ????????
  wie kan me dit uitleggen ?????

 8. politici,religieuze politici ,masterminds,spindocters enz creëren zoveel verwarring en angst als ze maar kunnen bij de bevolking door continue leugens of halfwaarheden te vertellen die gedrenkt zijn in pure intimidatie of het nu gepaard gaat met charmeoffensief,mythes, zogenaamde empathie,retoriek of dogmatiek,het maakt niet uit,en lukt dat niet dan grijpt men naar het ultieme middel,het oorlogstuig om het extra kracht bij te zetten,het doel heiligt tenslotte de middelen!

  En er word geen onderscheid gemaakt in slachtoffers die vervolgens
  weer door hun ziekelijke geest gebruikt worden voor hun nimmer aflatende machtlustsspelletjes om te laten zien hoe superieur ze wel niet zijn!

  Maar achter een superioriteitsgevoel zit een inferioriteitsgevoel en van daaruit kan je constateren dat er iets vreselijks is misgegaan in hun jeugd en als alle symptomen die daarmee gepaard gaan niet adequaat behandelt worden dan krijg je van dit soort kinderachtige monstertjes die het leven van anderen verzieken alleen maar om datzelfde gevoel
  in stand te houden,want als ik belangrijk ben dan ben ik iemand,dan heb ik status(dit komt voor in alle lagen van de bevolking of het nu een klein of groot tirannetje is of niet,maakt niet uit!),neurotischer kan het niet!!

  Het verdonkeremanen van bewijsmateriaal en daarmee de waarheid word vooral hun prioriteit op het moment dat de grond onder hun voeten te heet word en daar creëren ze tijd voor door allerlei misleiding/afleidingstactieken in te zetten om met een beter ‘verhaal’ te komen die bij het publiek meer geloofwaardiger overkomt dan hun voorgaande leugens !

  Of mensen daarmee tot op hun ziel mee worden gekwetst of niet maakt hen niet uit want je zegt gewoon sorry dat was verkeerd of ik wist het niet,mij niet bekend,dat heb ik niet gezegd of doe maar 10 weesgegroetjes dan is het je vergeven en daar is de kous(vaak) mee af!
  Politieke en (de meeste)religieuze leiders hebben in mijn optiek een gezamenlijk leidinggevende ‘kwaliteit’ en dat is MISLEIDING waardoor de mensheid in de afgrond geduwd word als we hen geen halt toe roepen en dat word langzamerhand echt tijd !

  Gelukkig is er al veel tegenbeweging !

 9. Rutte krijgt instructies van Washington….
  Washington creerde een illegale coup in Oekraine.
  En installeerde een Nazi Regime…Oorlogs misdaden
  Dit Nazi Regime is door heel Europa erkend, en de vraag doet zich voor of heel Europa geregeerd wordt door psychopaten voor wie de 2e WO nooit heeft plaats gevonden. Persoonlijk herinner ik mij die nog heel goed.
  De enige die aan de “downing” van MH17 belang hadden is de VS, niet Rusland en zeker niet de Separatisten.
  Derhalve zit Rutte tussen een rots en een harde plaats en kan geen kant op. Arme stakker, arme leugenaar? We hebben allemaal keuzes of niet soms.

 10. Een in en in trieste realiteit waar een walgelijk spel achter zit.
  Ik kan er niets aan doen maar Mark Rutte en de rest van de kliek, neem ik enkele jaren al niet eens meer serieus met hun klets verhalen en leugens. Ze hebben zichzelf, ter overleving, een heftige vorm van gevoelsarmoede aangeleerd.
  Je ruikt de onrechtvaardigheid en ze wentelen zich in die stank als zij het een heerlijk parfum.
  Op radar beelden is te zien wat er echt heeft plaats gevonden en die zijn allang gezien.
  Kennelijk ligt het politiek zo gevoelig wat maakt dat Mark Rutte draait als een drol in een pot om dit alles via de media te omzeilen.
  En om het sadisme nog een extra boost te geven mogen we tijdens het nieuws wel even tussen het puin kijken hoe de speelgoed beren op een rij naast elkaar liggen te wachten om naar huis te mogen gaan, dat mogen we dus wel zien.
  Zo incasseren de nabestaanden nog een paar dreunen extra. Een schande is het!!
  Zeer waarschijnlijk was een groot deel van de bevolking aan een teiltje toe, waaronder ik.

  1. Truus.
   Rutte heeft gezegd dat de onderste steen boven moet komen en de daders gestraft moeten worden.
   Als Rutte een vies spel heeft gespeeld waar onschuldige mensen het slachtoffer van zijn geworden,dan weet hij zelf ook wel dat wanneer dit uitkomt hij nergens meer veilig zal zijn en dat het hem de kop zal kosten.
   Dit kan mogelijk de verklaring zijn waarom hij zich nu in allerlei bochten moet wringen om de waarheid te verhullen.
   Maar er is een spreekwoord dat als volgt luidt:Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel.

 11. Rutte is een vieze gaylord die nooit zal toegeven dat hij GaY is was dat maar waar dan zou hij veel meer respect krijgen ! Het is een vieze vieze nicht en ik weet uit betrouwbare bron (gay) dat hij het is !!!!! Geeft niets is goed maar wees eerlijk zoals Pimmetje ! Kom er voor uit het is OK maar zo een huichelaar ! BAH Een vriend van mij is bij hem geweest !!! Jongens en meisjes stem a.u.b. nooit meer op VVD enn PVDA Die gaan voor de rijke nederlanders niet voor ons klootjesvolk Stem SP of PVV als je nog een beetje wil leven ! Truste n Pietje

  1. Veel overheids leiders, media presentatoren, behoren tot de Homo Maffia, het hangt van schandknapen en chantage aan elkaar, er is geen sterke geestelijke stroming meer in Nederland die dit signaleerd en aanvalt, ieder één zit er dom bij te lachen, en denkt dat dit zo hoord, de jonge mensen worden gecorrompeerd om deel te nemen aan deze smeer boel.

 12. Nicht of regelneef? Petje. Lieve jongen, vroeger zongen wij op school overtuigd ‘ ik heb een tante in marrokko en die komt! Niemand had een tante en of nicht in marrokko! Maar wij waren er van ovrtuigd dat het een leuk liedje was. Wisten wij veel waar marrokko lag en wat het betekende als je tante in marrokk komt? Op deze manier denken wij ook over dpolitiek! Wij horen een woordn dielekker bekken en papegaaien het gedachteloos na! Wij worden al moe als wij bwgrijpend moeten lezen. Wij hebben een deuntje in ons hoofd en blijven dat herhalen!
  De inhoud schiet aan ons voorbij!

 13. Zwak, ziek & misselijk. Dat zijn deze reacties stuk voor stuk. Wie durft er nu te beweren dat de politiek een spel speelt met lijken/nabestaanden? Wie durft er te beweren dat politici zo erg zijn, dat ze niet menselijk zijn? Wie zegt dat jullie een haar beter zijn dan hen? Ik zal nog eens sterker vertellen, jullie zijn het ergste soort van de samenleving. Jullie zijn degene die hun complotten klaar hebben liggen voor het geval er iets gebeurt op wereldniveau, het zijn jullie die spelen met de nabestaanden door ongefundeerde meningen te verkondigen! Nederland wordt misschien wel slimmer, maar het is duidelijk dat er toch echt een grote groep achterblijft.

  1. M.
   Eigenlijk zou ik hier niet op moeten reageren,maar wat u doet is precies hetzelfde als waar u ons van beschuldigt,namelijk omdat u het zelf niet snapt gaat u ons ook van iets beschuldigen.
   Als u goed opgelet zou hebben,zou u kunnen weten dat het meeste op deze site door feiten zijn onderbouwt,zie de artikelen die hier geplaatst zijn.

  2. U reageert wel, dat lijkt me al genoeg. Wat snap ik precies niet dan? Dus kennelijk is niet alles gebaseerd op feiten? Ik weet niet of u thuis een televisie heeft, of een krantenabonnement of desnoods de radio, maar het is volgens mij overduidelijk gebleken dat er schoten gehoord waren op de rampplek. Dat de Oekraïense bevolking de spullen verzameld hebben en dat de raketten op een Russisch legervoertuig stonden. Dit zijn de feiten, iets waar je meer aan hebt dan aan insinuaties te maken over gebakken lucht. U lijkt voornamelijk Rusland te willen steunen, maar in feite keurt u dan ook hun moorden goed. Dat mag wel? Dat mag u wel doen, maar Oekraïne wel volledig afkraken? Het Westen kapot maken, terwijl de Russen geen haar beter zijn? Ga toch eerst eens de echte feiten bij langs om vervolgens mensen te betichten van ‘geen feitenkennis’.

  3. “maar het is volgens mij overduidelijk gebleken dat er schoten gehoord waren op de rampplek.”
   omfg, wie bazelt hier nu?

  4. Lieve M,
   Ik snap hoe je het niet snapt.
   Dat je overdonderd bent, ja, was ik destijds in vele andere zaken ook.
   Ik wil je adviseren om toch het een en ander op je in te laten werken.
   Er dus niet voor weg te vluchten.
   Sites, als deze, doen daarin goed werk.
   Maar het is erg confronterend, ik begrijp dat.
   Hoop dat je open wil staan voor de oprecht bedoelde informatie die hier verstrekt wordt.
   En dan wordt het een begin van een nieuwe zoekopdracht.
   Sterkte met deze confrontatie.
   Liefs

  5. @ M
   Het is toch bijzonder dat iemand het lef heeft om te reageren op uw buitengewoon veroordelende manier van denken.
   U heeft dus geen filter, u neemt alles voor waar wat uit de radio, tv en/of krant komt. Zonder enige eigen gedachtes over hoe het misschien gegaan zou zijn? Geen enige eigen initiatief om achter de feiten te komen? Gewoon even de nieuws geluisterd en ja, zo is het?
   Sorry maar ik kan u dan niet serieus nemen.

  6. Veroordeel de oordeler.. Laat lekker kletsen.. Een nick en dan nog een fake-e-mailadres er achter; hoe laf kun je zijn..?

  7. Jullie reageren wel veel op iemand die ‘bazelt & kletst’. Als je nu eens een keer leest wat ik zeg: politici zijn ook gewoon mensen, denk je nou echt dat zij bij alles iets anders verzinnen? Jullie jebben overal een andere verklaring voor, alsof niets gebeurt kan zijn. Dat zeg ik en dat heeft niets te maken met iets op me in laten werken.

  8. Volgens mij bent u een beetje naïef.
   Ik weet niet wie u bent maar uit uw verhaal denk ik op te maken dat u er niet zoveel van begrijp of u bent boos.
   De eerste vraag van u daar komt de naïviteit naar boven of u doe het bewust,probeer ons op andere gedachten te brengen.
   U heeft het volste vertrouwen in de Regering,dan bent u de enige.das mooi.
   Bird.

 14. Als iedereen nou eens de waarheid verteld dan was het zo opgelost,maar dat is kennelijk naïef.
  Mark komt die steen nog boven denk jij of ben jij hem inmiddels vergeten,je heb het wel gezegd maar je zeg wel meer heb ik in de gaten.
  Mark je heb een mooie positie alleen je doet er niets mee of mag je er niets mee doen.
  Misschien heb u dat ook dat men niet voor de Nederlanders op komt ,dat is toch niet zoals het hoort,je doet dingen waarbij wij ons eigen schamen,maar lekker door gaan dan maar en een goed salaris op strijken,en hier het belangrijkste Mark blijven lachen.
  Want een dag niet …..
  Bird.

 15. M.Rutte is schijnheilig -grof taalgebruik verwijderd-, een marionet zoals zijn voorgangers van UncleSAm !!! Timmermans is een slechte B-acteur! Je zal dit op je geweten hebben, zolang je leef !!! -grof taalgebruik verwijderd-

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.