Advertentie

De link tussen Waarheid en emoties..


 

x

x

De link tussen Waarheid en emoties..

2018 © Harriet Algra – deze versie WantToKnow.nl/be

x

harriet algra

Het is uitermate fascinerend te ontdekken dat de waarheid een steeds diepere laag lijkt te hebben. Iedere keer voelt het als “Nu weet ik het”, totdat je erachter komt dat er opnieuw een schil onder ligt die, zodra deze is afgepeld, je weer een dieper inzicht geeft. Wat me doet denken aan het jaar, toen ik na mijn eindexamen als au-pair naar Parijs vertrok. Alles wat ik op dat moment van de Franse taal wist, was het gene dat ik op school had geleerd. In het begin werd ik letterlijk gedwongen met handen en voeten te praten om duidelijk te kunnen maken wat ik wilde zeggen.

Gaandeweg groeide mijn woordenschat waarbij ik mij de ene week enorm vooruit zag gaan in mijn communicatie maar me de week erop moedeloos voelde omdat ik ontdekte dat ik eigenlijk nog niets wist omdat ik bij bijv. kleine irritaties, niet in staat was mijn emoties te kunnen verwoorden. Er was dus sprake van een soort golfbeweging.

Dit had uiteindelijk tot gevolg dat toen ik na 9maanden terugkeerde in Nederland, ik ook in het Nederlands niet langer in staat was mijn emoties te verwoorden. Gedurende de eerste paar maanden kon ik alleen maar huilen. Mijn moeder was exact hetzelfde overkomen toen ze op haar 18de als au-pair in Engeland had gewerkt. Zij is hiervoor zelfs d.m.v. elektrische shocks behandeld met als gevolg dat praktisch al haar herinneringen voor die periode volledig gewist waren.

De logische verklaring was dus dat onze reactie waarschijnlijk een genetische link had. Met de kennis van nu snap ik waarom dit kon ontstaan maar daarover straks meer. Deze golfbeweging is nooit opgehouden en is de drijfveer geworden in mijn zoektocht naar mijzelf maar eveneens naar de waarheid. Het harnas van deze maatschappij begint bij meer en meer mensen te knellen.

Je past niet meer in de structuur die ons hier gevangen wil houden met programma’s voortkomend uit religie en wetenschap die bij hoog en laag beweren de WAARHEID te verkondigen. Hoe meer we op school leren, hoe verder we van de waarheid afdrijven.

Op school voelde ik dit al duidelijk.
Ik snakte naar vrijheid om me te kunnen uiten op mijn eigen wijze. Dit heeft zo’n grote impact op mij gehad dat ik nog zeker 20 jaar na mijn examen achtervolgt ben door dezelfde nachtmerrie waarin ik droomde dat ik gezakt zou zijn voor mijn eindexamen waardoor ik nog een jaar langer op school moest blijven. Emoties mogen in deze maatschappij niet geuit worden. Deze worden als het ware bestraft. Zo worden in vele kringen jongens al op jonge leeftijd geleerd dat een man niet mag huilen.

Ondanks dat ik een heerlijke jeugd heb gehad werd er bij ons thuis nooit over emoties gesproken. Dit heeft tot gevolg dat we op steeds jongere leeftijd te maken krijgen met symptomen als bijv. een burn-out. In de emoties ligt de sleutel verstopt die ons kan bevrijden. Hierin ligt onze scheppingskracht en de machthebbers op Aarde zijn zich hier volledig bewust van.

Ze mogen ons fysieke uiterlijk hebben maar ze zijn intellectueel veel verder ontwikkeld dan wij omdat ze volledig vanuit het hoofd/brein functioneren. Emoties kennen ze niet waardoor ze in staat zijn beslissingen te nemen zoals bijv. het creëren van oorlogen. Dit is het grootste verschil tussen ons en ook de reden dat als wij hier weer massaal gebruik van gaan maken, we in een oogwenk een nieuwe realiteit kunnen creëren die gebaseerd is op liefde en respect voor alles wat leeft.

Emoties als schokgolven..
Deze golven zijn afkomstig uit het hart, wat te vergelijken is met geluid wat zichtbaar wordt gemaakt (HIER)

Het hart is het enige orgaan dat rechtstreeks in verbinding staat met het krachtveld van de bron, ofwel het land van ooit van waar we deze reis naar dit lichaam zijn gestart. Het hart is superieur aan het brein omdat het net iets eerder informatie ontvangt. Dit is wetenschappelijk aantoonbaar en gaf mij het antwoord op mijn vraag hoe het komt dat je emoties nauwelijks of niet kunt verwoorden. Je kunt het slechts voelen. Dit is onze oorspronkelijke taal. Mensen die een sterke hartsverbinding hebben, hebben vaak geen woorden nodig om iets over te brengen.

Dit is telepathie.
Denk bijv. aan de verbinding tussen een moeder en haar pasgeboren baby, de verbinding tussen tweelingen etc. Emoties kunnen niet liegen en kunnen worden gelezen. Dit is het principe achter een leugendetector. Komen je woorden niet overeen met wat je emoties laten zien dan is dit duidelijk zichtbaar. Dieren lezen onze emoties eveneens en reageren hier vaak op. Ze komen naar je toe wanneer ze voelen dat je ze respecteert, reageren agressief wanneer je bang bent voor ze of komen je troosten wanneer je verdrietig bent.

Door de herprogrammeringtechnieken, (HIER) die door Marduk en de rebellerende reptiliaanse Sheti’s vanaf 8000 jaar geleden tot op de dag van vandaag worden ingezet om ons geheugen en onze geschiedenis voor die tijd volledig te wissen, is onze bandwijdte aan emoties teruggebracht van 100 naar nog geen 1%. Ruim 99% van de emoties zijn dus niet langer herkenbaar door ons brein, maar we ervaren ze wel..!

In het normale geval voelen we een emotie als eerste in ons hart. Het hart stuurt deze informatie door naar ons brein die vervolgens via de zenuwbanen al onze lichaamcellen hiervan op de hoogte brengt. Nu ons brein de meeste emoties niet meer herkent, slaat het deze emoties op in een vakje van niet herkenbaar. Onze lichaamscellen worden hier dus niet van op de hoogte gebracht met als gevolg dat deze emoties niet verwerkt worden.

Om dit te begrijpen is het meer dan de moeite waard de documentaire ‘In Utero’ te bekijken. deze gaat over de invloed van emoties tijdens de zwangerschap, een must voor iedereen met een kinderwens.(HIER) Die onverwerkte emoties stapelen zich gedurende het leven op wat door gaat tot het vakje vol en verzadigd is, waarna je overspannen raakt, dement wordt, kanker krijgt etc. etc. Om dit te doorbreken is het van belang dat we deze bandwijdte weer proberen op te rekken.

Dit kan op allerlei manieren. Je kunt de stilte in de natuur opzoeken, naar mooie muziek luisteren, mediteren, gehoord worden door anderen en ga zo maar door. Dit kan bij iedereen verschillend zijn. Wat dit teweeg brengt is dat je op een dergelijk moment een enorme emotie kunt ervaren die als het ware de bandwijdte oprekt waardoor ook je bewustzijn ruimer wordt. Je gaat dingen waarnemen die voor die tijd onzichtbaar voor je waren.

‘Heart of Light’ van Daniel Holman

Stromende tranen en muziek..
Ik heb dit enige jaren geleden zelf ervaren toen ik tijdens een lezing van Martijn van Staveren een muziekstuk te horen kreeg, waarbij spontaan mijn tranen gingen stromen. Ik wist niet wat me overkwam. Het hield ook niet op. Toen ik die avond thuiskwam en aan mijn partner probeerde uit te leggen wat ik die avond had ervaren, barstte ik in een onbedaarlijke huilbui uit. Het kwam letterlijk vanuit mijn tenen naar boven.

Mijn hele lichaam schokte van alle emoties die in golven naar boven kwamen. Meer dan een half uur heeft dit aangehouden. Maar ook de dagen daarna hoefde er maar iets te gebeuren of mijn tranen stroomden weer. Vanaf die tijd is schrijven mijn belangrijkste uitlaatklep geworden omdat ik op deze manier mijn emoties beter kan kanaliseren waardoor er steeds meer van het totale plaatje zichtbaar wordt.

Hierdoor wordt het misschien ook duidelijk wat de rol van alle religies en geloofsovertuigin-gen, waaronder de New Age, zijn. En niet te vergeten Silicon Valley met zijn Google, Facebook en I-phonetechniek. Deze proberen te voorkomen dat je dit punt bereikt. Ze leren je dat er een kracht buiten je zit, die groter is dan jezelf. Ze leren je, je enkel op het positieve te richten, omdat alles waar jij je aandacht op richt, zou groeien.

Het tegendeel is echter waar. Alles waar wij als mensen onze aandacht op richten, zoals hieronder uitgelegd, nemen we waar. Door deze waarneming veranderen we de uitkomst. Dit is kwantum fysica. Ook dit is wetenschappelijk aantoonbaar. Nu pas begrijp ik pas echt waarom de echte tegenstelling van ‘hoog’ niet maar ‘laag’ , maar  ‘diep’ is. Je hebt een hoge berg en natuurlijk geen diepe maar een lage berg maar van de hoogte kijk je naar de diepte.

Dualiteit..
Het concept van de dualiteit is namelijk een ander programma dat ons bewustzijn probeert in te kaderen om te voorkomen dat we achter de waarheid komen. Het is dus een leuke oefening om op zoek te gaan naar de echte tegenstellingen. Op deze manier komen er allemaal verborgen puzzelstukjes naar de oppervlakte die je helpen de gaatjes in je bewustzijn op te vullen.

Zolang wij weigeren met onze waarneming negatieve stukken te onderzoeken zoals bijv. pedofilie, Satanisme, kinderoffers, orgaanhandel, buitenaardse ontvoeringen en alles wat nog meer voor ons verborgen wordt gehouden, houden we deze in stand. Het is dus heel belangrijk dat de waarheid naar boven komt en niets en dan ook niets verborgen kan blijven. Door die waarneming verbreed je de emotionele bandwijdte en groeit je bewustzijn.

Ons universum wordt momenteel overspoeld door energiegolven die ons bewustzijn doen uitbreiden mits we bij ons zelf weten te blijven en volledig naar binnen gaan. Alle onverwerkte emoties uit dit leven manifesteren zich en kunnen als fysieke pijn in ons lichaam naar boven komen. Deze emoties moeten we waarnemen met ons brein wat je doet door je met gesloten ogen te richten op het centrum van je hoofd waar je pijnappelklier zit.

Hierdoor krijgt het brein de kans deze informatie via de zenuwbanen door te geven aan alle cellen in het lichaam. Zodra alle emoties weer vloeiend kunnen stromen en er geen blokkades van gestagneerde emoties meer zijn, zullen we weer in staat zijn onze scheppingskracht volop te kunnen gaan benutten.

Die scheppingskracht wordt momenteel afgetapt en gebruikt door onze overheersers om ons hier gevangen te houden. We creëren deze wereld dus helemaal zelf zonder dat we hier erg in hebben. De meeste mensen zijn zich niet bewust van het feit dat we in het echt een galactisch wezen zijn, die altijd heeft geleefd en altijd zal leven. De dood is niets meer dan een software programma van deze Matrix.

We zijn hier volledig uit vrije wil gekomen om ons zelf te kunnen bevrijden van een virus dat is ontwikkeld door een intelligentie, waarmee ze zich in een deel van de mensheid hebben weten te infiltreren. We spelen hier een rol in een computerprogramma dat uitermate gewiekst is ontwikkeld door onze machthebbers. Dit programma heeft de meeste mensen weten te overtuigen dat we die rol niet spelen maar dat we die rol zijn. Hierdoor worden we als marionetten bestuurd en wordt er voor gezorgd dat we bij onze emoties wegblijven.

Kinderen worden op steeds jongere leeftijd in een controlesysteem geplaatst waarbij de hartsverbinding wordt uitgeschakeld en het brein als belangrijkste orgaan wordt ontwikkeld. Hierdoor stapelen de emoties op tot gigantische proporties. Op het moment van overlijden krijg je alsnog de kans om alle onverwerkte emoties te kanaliseren waardoor je bewustzijn weer volledig op de hoogte zal zijn van het feit waarom en van waar je deze reis ooit bent begonnen.

De programma’s van de Matrix zullen hun volledige trukendoos te voorschijn halen om je buiten jezelf te lokken door zeer geraffineerde technieken. Denk aan de tunnel van licht, de hereniging met overleden dierbaren, een hemel waarin je opgenomen zult worden etc. etc. Laat jij je afleiden waardoor je niet langer de kapitein van je eigen brein bent, dan vindt nog steeds dat moment plaats waarin alle onverwerkte emoties zich zullen gaan manifesteren.

De energie die hierbij vrijkomt zal nu echter volledig afgetapt worden en dient als voeding voor onze machthebbers. Dit is het delven van het goud waarnaar wordt verwezen in de Summerische kleitabletten. Vervolgens wordt je geheugen uit dit leven volledig gewist waarna je in exact hetzelfde leven opnieuw geboren gaat worden. Incarnaties, karma, vorige levens e.d. zijn dus niets anders dan inserties voortkomend uit de Matrix om ons af te leiden van ons zelf.

Wat ik al eerder aangaf is dat de sleutel van onze bevrijding ligt in onze emoties. Hierdoor krijgen we weer toegang over ons volledige bewustzijn en hoeven we niet langer te overlijden willen we terugkeren naar de plek waar we deze reis begonnen. We kunnen nu bewust ‘overlijden’ doordat we weer in staat zullen zijn met ons bewustzijn naar een andere realiteit te schuiven. Denk bijv. aan de natuurvolkeren waar mensen die voelen klaar te zijn in dit leven, onder een boom gaan zitten en zich letterlijk loskoppelen uit deze droom/realiteit.

De breedte van die emotionele bandwijdte is van essentieel belang. Hoe breder deze is hoe meer je van het totale plaatje kunt overzien. Dit verklaart ook het feit waarom mensen je niet kunnen volgen in iets wat voor jou volledig duidelijk is. Hun bandwijdte laat dit nog niet toe. Pas als ze deze informatie van vaak 3 onafhankelijke bronnen hebben vernomen, breekt er iets open waardoor lijntjes met elkaar verbonden kunnen worden.

We gaan nu een nieuwe tijd in waarin mensen met identieke bandwijdtes aan emoties naar elkaar toe getrokken worden die gezamenlijk een nieuwe realiteit zullen scheppen. (= A op tekening) De huidige wereld blijft eveneens bestaan. Hier zal de rol die we tot nu toe hebben gespeeld, opgevuld worden door de Matrix waardoor het voor de achterblijvers lijkt dat er niets is veranderd. ( =B op tekening) Ben dus niet verbaasd als 2018 wel eens het jaar van de grote verandering kan gaan worden.

 

Harriet Algra

Januari ’18

totalhealthfoundation.nl

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.