Advertentie

Wat is waarheid…?!


x

 

x

Wat is waarheid..?!

2018 © Harriet Algra / deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Heel lang geleden, diep in de toekomst bestaat een wereld waar levende wezens zijn, mensen ongeveer zoals wij en mensen niet zoals wij denken dat mensen zijn. Deze mensen leven in een werkelijkheid als onsterfelijke mensen. Ze leven in een voortdurende staat van bewustzijn, van verbondenheid en doen dat vanuit de diepste kracht van wie ze zijn. Zij kennen geen begin of einde in hun bestaan. Dit is een concept wat voor de meesten van ons buiten ons menselijk vermogen van denken valt.

Deze prachtige wereld kent geen tijd zoals wij tijd op deze aarde kennen. Er wordt in tijd geleefd maar niet in tijd opeenvolgend. De mensen hebben het vermogen om door momenten heen te reizen op basis van de innerlijke kracht. Die wereld is zo krachtig, zo rijk aan gevoelens en emoties, die vrij zijn van wat wij als goed en fout zien. Daar is een continue verbinding met wat er binnen in de mens aanwezig is en met wat buiten de mens is zoals andere mensen, de natuur en ook andere werelden.

Die staat van bewustzijn is wat wij hier het Gods bewustzijn noemen. Dit zijn de goden. Niet verheven boven anderen maar onsterfelijke goden verbonden met alles wat is. Het is zo’n krachtige wereld dat woorden hier ontbreken om dit te kunnen beschrijven. In die wereld is iets gebeurd. En het gebeurt NU omdat er in die wereld geen tijd bestaat. Je kunt er niet spreken over verleden, heden en toekomst. Het gebeurt dus gisteren, nu en morgen.

Wat daar is gebeurd heeft er toe geleid dat de werkelijkheid die door deze wezens daar wordt ervaren, vervormd is in een andere werkelijkheid. De wezens die daar leven, ervaren een werkelijkheid die niet hun thuis is. Die wezens waar ik het over heb, zijn wijzelf. De mensheid zit als het ware gevangen in een voortdurende repeterende evolutie op spiritueel gebied. Dit blijft zich herhalen totdat je beseft dat er een diepe kracht in jezelf zit om hier uit te komen.

Die kracht mag nu meer dan ooit gezien, geleefd en gevoeld worden.
We dienen terug te keren naar de kern waar het werkelijk om gaat. Terug naar jezelf en dus niet naar je persoonlijkheid die jij in deze werkelijkheid vertegenwoordigd. We zitten hier gevangen omdat we niet doen wat we voelen. Het wordt dus tijd dat we dat gaan inzien. Zodra je hier mee aan de slag gaat komt de tegenkracht die ons bewustzijn heeft gekaapt, in beweging. Die kracht wil de mens gevangen houden in het ingebrachte script-denken wat niet voortkomt in de wereld waar wij vandaan komen. De mens is in deze wereld zich daar niet van bewust.

Als je de moed en de bereidwilligheid kunt opbrengen om datgene wat weerstanden in je gedachtegoed en gevoelswereld oproept, naar voren te halen, dan komen er andere gevoelens in jezelf tevoorschijn. Deze hebben tot gevolg dat er steeds meer zaken die tot voor kort onzichtbaar waren, ineens duidelijk zichtbaar worden. Herkenbaar?

Er is een kracht in ons celbewustzijn die te maken heeft met autonome kracht, het zelf scheppen. Het is te vergelijken met het celmembraan waaruit de bloem ontstaat. Voordat het een bloem is, is het een knop. Voordat het een knop is, is het een stengel. En zo ga je helemaal terug. De bloem van de mens , die wij van origine zijn, zit in het celbewustzijn.

Wij leven in een wereld waarin wij helemaal terug moeten gaan in onszelf. We dienen alles uit te zetten en helemaal uit GELOOF weg te gaan omdat elke vorm van geloof een ander bewustzijn in de mens laat ontstaan waardoor ‘God Innerlijk’ afwezig is. Zelfs als die leer het goddelijke representeert. Daar staat de bloem voor. Er is een hele grote constructie door de mens heen geplaatst waardoor de eenheid van verbondenheid is onderbroken.

Veel mensen in deze wereld zeggen dat ze verbonden zijn. Ze zeggen dat ze spreken vanuit liefde. Maar er hoeft maar iets te gebeuren en dan blijkt dat het heel moeilijk is om die cyclus van eenheid en verbondenheid vast te houden. Iedereen die heel zuiver, transparant, zonder enig belang, hier naar kijkt, zal tot de conclusie komen dat:

– Hij/zij niet helemaal vanuit zijn/haar Hart leeft

– Zich de vraag stelt, waarom dit niet gebeurt

– Zich afvraagt hoe hij/zij die vrijheid in zichzelf weer terug kunnen vinden

Het gaat om geloof, om wat de mens gepresenteerd krijgt. Denk aan de driehoek die wij te zien krijgen, als ook het alziend oog in de vorm zoals het alziend oog wordt gepresenteerd. Beseffen we dat, als we voortdurend over deze onderwerpen spreken, we in feite diep uit onze kern zijn en besmet worden met een programma die ons uit onze goddelijke kern wegtrekt. Hierdoor zijn we niet aan het observeren wat er gebeurt zijn we zelfs een geleider van een georkestreerde agenda.

Godswezens geloven niets, ze weten. Ze zijn aanwezig en gaan voor de diepste verandering van binnenuit. Zij wijzen niet naar andere mensen die het fout doen. Noch gaan ze daar artikelen over publiceren. Het benoemen van bepaalde problemen gaan ze aan maar spelen het niet op de persoon. Ze bekijken hoe je die problemen kunt omdraaien door het waar te nemen en het daar bij te laten. De kernkracht van god in jezelf is observeren.

De ellende die hier op aarde aan de gang is, is een instrument om jou in een ander veld te brengen. We zijn aanwezig in een soort haatzaaiende samenleving die volgens allerlei bewijsvoering waar zijn en het legitiem maakt uit je Gods kracht te stappen en andere mensen te ondermijnen. Zou het misschien zo kunnen zijn dat precies datgene ontstaat in dit veld omdat jij er zo naar kijkt. Al het nieuws wat je hier hoort, is eigenlijk propaganda.

De hele mensheid – elke regering, elke natie, elke cultuur en elk individu – zou de oorlog moeten verklaren aan Google. Deze ‘oorlog’ moet gevoerd worden als een vreedzame burgerrechtenrevolutie om de menselijke waardigheid en mensenrechten te beschermen. We moeten ons gaan verdedigen tegen de onderdrukkende aanval op de mensheid die nu gevoerd wordt door Google en andere technische reuzen.

Als Google niet wordt verslagen, zal het uiteindelijk de hele wereld overspoelen met zijn slechte ‘ technotirannie’,  die communistische landen als China machtigt, de mensenrechten op een gruwelijke manier te kunnen schenden. De propaganda zit echter ook verweven in allerlei andere onderwerpen, zowel in de agenda’s van het negatieve, als in de agenda’s die positief te noemen zijn.

Mensen worden precies getrakteerd op datgene wat aansluit op de cyclus waar ze zelf in zitten, namelijk de tweedeling. Een voorbeeld hiervan is dat het bestaan van terroristen een vernietiging door het westen legitimeert. Dat wordt gebracht en geaccepteerd als een goede daad.

Dus als je iets afschuwelijks geprojecteerd krijgt op je netvlies of in je bewustzijn dan legitimeert die actie daartegen. Als je echt gaat leven en je onderzoekt wat de dood is dan wordt je een gevaar voor de gevestigde orde en zul je te maken krijgen met krachten die alles zullen doen om jouw vernieuwing of eigenlijk de oeroude kracht in jezelf tot stoppen te dwingen. De censuur die door Google, Facebook en Twitter is ingevoerd is hier een prachtig bewijs van. Dus wat is dood, wat is leven, wat is goed, wat is kwaad? Waar gaat het allemaal over?

De mens staat op een heel belangrijk punt een herziening te brengen in de manier hoe informatie zich vormt naar buiten toe. Gedachten zijn frequenties en trilling. Mensen geloven gezamenlijk allemaal tegelijkertijd hetzelfde, ook al denken ze allemaal net iets anders te geloven. De mens zit ingelijst in percepties, in beelden wat het zou moeten zijn, wat voortkomt door de gevangenis waar we in zitten. ‘The Carbonaro Effect’ is een fascinerende tv- show waar ze onbedoeld laten zien hoe de valse nieuwsmedia de goedgelovige massa’s indoctrineren in het geloven van echt grote leugens. (HIER)

De tijd dat die 7 miljard mensen die perceptie vaarwel aan het zeggen zijn, is nu gaande op aarde. Mensen durven steeds meer uit de cocon van het algemeen gecontroleerde gedachtegoed te stappen. Ze zullen daarbij datgene in zichzelf ervaren waardoor ze uiteindelijk ook uit deze vervorming gaan. Wat nodig is om in dit proces te groeien, is dat je nooit meer gelooft wat andere mensen of systemen jou willen laten geloven. Hierdoor ontstaat een leegte binnenin.

Tot slot is er een bereidwilligheid nodig om vanuit die leegte iets te laten ontstaan wat misschien heel erg conflicteert met wat je tot nu toe allemaal geleerd hebt. Er ontstaat dus iets wat voorheen onzichtbaar was. Dus wat is dan waarheid. Waarheid is gebaseerd op datgene wat zich laat zien maar ook wat je het makkelijkst kunt accepteren.

De waarheid is ook een bewustzijn in jezelf. Je kunt naar een bepaalde waarheid gebracht worden met je bewustzijn en achteraf blijkt dat het niet waar is. Waarheid moet voorstelbaar, verifieerbaar en bewijsbaar zijn. We moeten ons dus goed gaan beseffen dat waarheid dus ontstaat op basis van onze behoefte.

Alles wat we hier beleven in deze werkelijkheid is een volledig op gedachte gebaseerde werkelijkheid van andere intelligenties. Het is de tijd om te gaan ontsnappen uit alle geloof en terug te keren naar het autonome, zuivere, kernachtige, liefdevolle, zeer zelfstandige, eigenwijze vermogen. Alles wat we hier geleerd hebben is een onderdeel van de gedachten van deze intelligenties. Het betreft dus hun waarheid. Niet de onze.

Het gaat om wat ‘IKZELF’ ten diepste in mijzelf ben en dat is het goede.

 

Harriet Algra,

oktober 2018

www.totalhealthfoundation.nl

 

 

134 gedachten over “Wat is waarheid…?!

 1. Angst is een slechte raadgever en weerhoud mensen van verandering omdat ze bang zijn voor het onbekende of denken dat ze hun verworven materialistische rijkdom zullen verliezen.
  Wat hebben we op dit moment te verliezen? Trump wil weer kernwapens gaan maken en afstand nemen van een eerder afgesproken akkoord dat juist deze ontwikkeling moest tegen gaan.
  Poetin heeft al gezegd raketten op landen te richten die kernraketten op hun grondgebied toestaan in Europa. Een derde wereldoorlog is dan ook goed denkbaar ook waar wij leven in Europa.Op de beurzen gaat het slecht en een nieuwe financiele crisis is ook niet uit te sluiten omdat banken opnieuw dreigen om te vallen (denk aan Italie) en de gevolgen bv voor Franse banken die veel zaken hebben gedaan met Italiaanse banken en daardoor mogelijk ook worden meegetrokken.Dat zou betekenen dat we net als in de twintiger/dertiger jaren vorige eeuw opnieuw in een grote crisis terecht kunnen komen die zijn weerga niet kent en vele malen erger zal zijn dan de crisis van 2008.Onze zogenaamde leiders zijn meestal “mensen” met veel geld (vooral zij die vanachter de schermen regeren) en hebben niet zelden goud,olie en andere waardevolle grondstoffen en kunst in hun bezit maar ook hebben zij de beschikking over de allernieuwste technologie op alle gebied.Sommige mensen denken dat het één grote samenzwering is en dat zou goed mogelijk kunnen zijn maar zoals het meestal gaat zullen veel mensen sterven of lijden wanneer een derde wereldoorlog uitbreekt behalve zij die dit hebben veroorzaakt.Telkens opnieuw bij oorlogen zijn het niet de mensen die besluiten oorlog te voeren maar gewone mensen die daar gehoor aan geven (meestal militairen) en lijd de gewone onschuldige burger.Wat nu kan gebeuren zou gaan over kernwapens omdat de één niet doet wat de ander wil,Poetin wil zich aan de overeenkomst houden al zegt Trump dat Poetin dat niet doet maar wat heeft het voor zin om dan op elkaar te gaan schieten wat juist door die overeenkomst voorkomen had moeten worden?Het enige wat dan gebeurd is depopulatie waarvan menigeen al langer beweerd dat dat de opzet is.Mensen met veel geld hebben vaak nooit genoeg en zijn tot de allerergste dingen in staat om meer te krijgen en daar moet een eind aan komen en dat kan maar op een paar manieren 1. geen waarde meer toebedelen aan materie (ook geld is een materie) en 2.terug opeisen wat van ons allemaal is en dan bedoel ik goud en andere bodemschatten , niet omdat het waarde heeft maar omdat het gebruikt kan worden voor nuttige dingen. 3.mensen zouden zich mogen afvragen waarom zij hun leven zouden riskeren voor mensen die zelf in veiligheid verblijven zoals het altijd gaat.

  1. Cozmic/Paul Harmans.
   Het begint er volgens mij al mee dat elke presidentskandidaat door bepaalde lieden wordt aangewezen die vanachter de schermen opereren.Waarom zouden zij dan iemand aanwijzen die hun plannen in duigen zouden kunnen doen vallen?
   TTIP is dan wel niet door gegaan maar het beeld van die dame uit Canada staat in mijn geheugen gegrift vooral omdat zij boos werd.Nadien is toch CETA erdoor gekomen dacht ik en ik meen dat ongeveer 80% van de grote bedrijven via Canada zaken doen,betekend dat dan niet dat ze via een omweggetje nu hun doel toch hebben bereikt?
   Ook de erkenning van Trump dat Jeruzalem als hoofdstad van Israel geldt zegt ook wel iets.Bij de inauguratie was ook een rabijn aanwezig die niet zo,n frisse reputatie heeft wat zelfs tot in Belgie reikt.
   Elke dictator geeft het volk eerst,waarna hij/zij z,n slag kan slaan.
   Wat naar mijn mening nu gebeurd gaat heel de wereld aan en ook Poetin kan bij de club horen.Woont bv Poetin z,n dochter niet in Nederland?Welke ziekenhuizen bezoekt de familie Poetin? Was dat niet in Zwitzerland?
   Zou het zo kunnen zijn dat er eerst verbetering lijkt te zijn waarna ze de defenitieve klap zullen willen uitdelen?Voor acceptatie van een NWO hebben zij ook steun nodig want wanneer iedereen tegen is komen ook zij niet zo ver lijkt mij.Niets is wat het lijkt.
   In verband met depopulatie zien we dat grote bedrijven de banden aanhalen met China waarvan menigeen geschreven heeft dat dat het land is waar ze hun ogen op hebben laten vallen omdat die mensen dictatuur gewend zijn en dus makkelijker in bedwang zijn te houden.

 2. Het is voor mij altijd fijn als iemand de dingen in woorden zo’n duidelijke vorm geeft. dingen die ik wel zo’n beetje voel en weet, maar nooit echt kan zeggen. Dus dank je wel daarvoor, Harriet Algra

 3. China en Rusland daar is van bekend dat zij elkaar steunen wanneer het om provocaties van het westen gaat op militair vlak.Laatst is er weer een delegatie naar China geweest omdat het zogenaamd goed zou zijn voor de handel en Europese bedrijven (uiteraard de GROOTSTE bedrijven of bedrijven met de LAATSTE NIEUWE TECHNOLOGIE) we zien gelijktijdig dat een bedrijf al naar daar vertrekt.Mensen op het allerhoogste niveau waren daarbij aanwezig maar zij weten mogelijk meer en weten misschien dat Europa zijn beste tijd heeft gehad.Volgens ik meen het boek de “Dertien satanische bloedlijnen” van R. de Ruiter wil men depopulatie en terug naar 500 miljoen mensen wat als ik het mij goed herinner dan voornamelijk zou bestaan uit chinezen omdat die dictatuur gewend zijn en zodoende makkelijker in bedwang zijn te houden en uitgebuit kunnen worden. Dit geeft mij in elk geval wel stof tot nadenken.

  1. PS.
   https://www.defenseindustrydaily.com/israel-plans-to-buy-over-100-f35s-02381/ Israel is betrokken bij de JSF terwijl Nederland en Belgie deze toestellen aanschaffen.
   Velen op deze site zijn van mening dat juist Israel,Wallstreet,Frankrijk,Duitsland,de City in Londen enz de grootste boosdoeners zijn, de vraag is dan ook of deze aankopen wel zo slim zijn.Mijn vraag is welke technologie zit er in die toestellen en in hoeverre kunnen deze toestellen van buitenaf beinvloed worden?

  2. Arnold2
   In de volgende link is er een toelichting over de aankoop van de F-35 door België :
   https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/25/opinie-pierre-therie-waarom-de-f35-een-fout-keuze-is/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Defensie_Nieuwsbrief_Nr_18_28&utm_medium=email
   Bij een dergelijke aankoop spelen er natuurlijk politieke en zakelijke belangen, maar nog een belangrijker aspect is de corruptie met desnoods chantage.
   Ik ben geen deskundige, maar ik volg wel de evolutie van de bewapening op diverse websites, en vooral de nieuwe hoogtechnologische wapens trekken mijn aandacht. Ik kan er alleen uit besluiten dat de F-35 reeds bij voorbaat voorbijgestreefd is. Deze nieuwe wapens, zijn immers zo geavanceerd, dat we het science fiction tijdperk zijn ingetreden.
   Daarmee vergeleken zal deze F-35 dan thuis horen in het “steentijdperk”.(van de Flintstones).

  1. Curved time might give you the opportunity to bring reincarnation into reality.. Eventually grabbing yourself by the tail, before you step into your coffin..

 4. Mijn 47 jarige persoonlijke en beroepservaring heeft mij geleerd dat een groot deel van de mensen niet geïnteresseerd is in de waarheid. Men wil alleen weten wat men graag wil weten, ook al zijn het leugens. Hiertegen ingaan is hopeloos. Ik ben er dan ook mee gestopt om mensen te informeren (dus niet te overtuigen). Ik ben immers geconfronteerd geweest met woede uitbarstingen. Nu is het opgelost, het merendeel spreekt niet meer tegen mij!!!! Ik heb ook moeten vaststellen dat het zien of niet zien van een “onderwerp” en een al of niet een reactie hierop, en de aard van deze desgevallende reactie, bepaald wordt door het verleden, en meer bepaald door negatieve ervaringen, die zich uiten via ontgoochelingen, frustraties, complexen, obsessies, woede, afgunst en nijd e.a., die dan gevolgd worden door wraak. Hier zie ik dus het domein van de psychopathologie. Het dus al of niet zien van een onderwerp en de reactie hierop, is dan een middel om zich af te zetten , en desgevallend om wraak te nemen, op derden of op de maatschappij in zijn geheel. Cfr het motto : iedereen is er voor, dan ben ik er tegen of de anderen zien wit, dan zie ik zwart!!! De afgunst en de nijd zijn volgens mijn observaties, een alles overheersende en destructieve factor, die dan ook bepalend is om iets te willen zien en te weten, en hierop dan ook op passende manier te reageren. In een dergelijke toestand, verblind door de haat en wraak, schieten rationele elementen volledig te kort. Ik vertrek dan ook niet van een ideale situatie, maar bij manier van spreken vanuit de “goot….” , cfr het motto : ken Uw pappenheimers!!! Dit niet willen zien, is een verschijnsel dat men echter aantreft in alle geledingen van de maatschappij. Hoe hoger op de ladder, hoe groter de schade die er door veroorzaakt wordt. Ik heb het bv meegemaakt dat het mededelen van een probleem aan een leidinggevende, werd beschouwd als een vorm van majesteitsschennis. Bij sommigen die nog een trap hoger dachten te staan, ging het dan om een “godslastering”. In een dergelijke situatie is het dan ook gemakkelijk iedereen leugens wijs te maken, die men graag hoort, want de waarheid kwetst nu eenmaal. Zoals GuidoJ het ook stelde, een bepaald aantal mensen is zich ervan bewust, maar het overgrote deel, verkiest de leugens die ze graag horen.

 5. De waarheid is vrijwel altijd wat ik in mijn eigen realiteit (denk dat ik) zie. Het meest eenvoudig is om dat te projecteren op de omgeving en mensen om mij heen en daar conclusies en oordelen aan te verbinden. Uitsluitend observeren, lijkt geen menselijke eigenschap te zijn; de hersens werken niet zo.

  En dit mechanisme is overal actief, Ja hoor …. ook op deze site en ook(!) in dit artikel. Mensen die zichzelf ´bewust´ vinden (dat moet dan dus t.o.v. een ander zijn die niet bewust is), hebben er ook wel een handje van?

  Een mens is per definitie duaal, duister en licht, angst en liefde. Daarom zijn “de systemen” die mensen laten samenwerken ook wat ze nu zijn: Een afspiegeling van hoe de mens IS. Aanvaard het, ook in JEZELF.

  1. U schrijft: Een mens is per definitie duaal,duister en licht,angst en liefde. Daarom zijn “de systemen” die mensen laten samenwerken ook wat ze nu zijn.
   Misschien dat dat juist zou moeten veranderen? Geen dualiteit meer geen angst meer voor wat dan ook wat automatisch kan leiden tot een beter bestaan voor ons allen,zeg maar dat iedereen dan volledig in het licht kan verkeren?

  2. Dan zal er flink aan ons DNA, Genetica en hersens gesleuteld moeten gaan worden, de vraag is of je dan nog van “de mensheid” kan spreken. En wie ga je de macht geven om dat te doen?

  3. Jan.
   Met ons DNA is helemaal niets mis en het lijkt mij beter om daar vanaf te blijven.
   Verandering ten goede zit in ons allemaal alleen moet men dan uitvoeren wat het hart ingeeft in combinatie met onze hersenen en dus niet alleen wat de hersenen ingeven om er materialistisch beter van te worden wat nu voor het overgrote deel wel lijkt te gebeuren.
   Geld,het systeem is daar de hoofdschuldige van omdat iedereen blijft denken dat geld nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien wat natuurlijk niet waar hoeft te zijn.
   Alles wat leeft heeft alleen licht,zuurstof,water en voor planten en bomen goede grond nodig en daar heeft geld niets mee van doen.Ook rekeningen worden door mensen verzonnen en vaak door hen die gaan voor winst verstuurd wat totaal onnodig is wanneer we elkaar gewoon zonder winstoogmerk zouden helpen.U schreef hoe alles dan gerealiseerd zou moeten worden zoals bijvoorbeeld uitkeringen en andere voorzieningen.
   Dan blijft u hangen in nog steeds de gedachte dat geld nodig is.
   Inderdaad nu werken we voor geld omdat ons wijs is gemaakt dat we geld nodig hebben om eten te kunnen kopen terwijl we het daardoor voor onszelf onnodig moeilijk maken want onze voeding groeit ook zonder geld.Als we nu werk verrichten voor geld is dat nodeloos omslachtig want we zouden ook gewoon kunnen werken om elkaar te helpen waarbij dat rotte systeem uitgeschakeld wordt wat ons nu gevangen houd waarvan maar een minderheid profiteert.
   Door te blijven geloven in geld geef je de macht aan anderen wat duidelijk zichtbaar geleid heeft tot ellende voor velen.
   Waarom mag de één bijvoorbeeld een jacht van 100 miljoen bezitten terwijl anderen DOOD gaan van de honger? Waarom helpen die rijken niet om dergelijke ellende te voorkomen en waarom blijven zij geld uitgeven aan materiaal dat zorgt voor dood en verderf en om vooral zichzelf niets tekort te doen.Waarom werken overheden daar aan mee? Neem de macht over je eigen leven terug want nu ligt het bij anderen die niet het beste met ons allen voor hebben.

  4. “U schreef hoe alles dan gerealiseerd zou moeten worden zoals bijvoorbeeld uitkeringen en andere voorzieningen.” O ja, heb ik dat ergens geschreven? Verder “hang ik nergens in” maar gooi ik ook niet het kind met het badwater weg.

   Verder heb je het in je relaas steeds over anderen “helpen” en dat zit maar slechts ten dele in de mens en dus komt dat ook maar ten dele tot uiting binnen het systeem. Jij wilt de mens veranderen (want dat opperde je zelf hiervoor) door “het systeem” te veranderen. Dat is een heilloze weg, de menselijke aanleg bepaald hoe “een systeem” eruitziet en functioneert.
   Het resultaat is de wereld die je nu voor je ziet.

   Als allerlaatste, “Neem de macht over je eigen leven terug want nu ligt het bij anderen die niet het beste met ons allen voor hebben.” ; Mijn macht ligt al heel lang geheel en alleen bij mijzelf. Welk systeem je ook bedenkt er zijn altijd mensen die niet “het beste” met je voor hebben of je niet persé altijd willen “helpen”.

  5. Bij het artikel George van Houts en Ad Broere schreef u:Als de overheid geen belasting meer int over de lonen en geen BTW meer heft,dan zullen er uitgaven posten op de rijksbegroting geschrapt moeten worden.Vervolgens op sarcastische toon ging u verder:
   Maar wat minder ouderenzorg?
   Geen Onderwijs meer?
   Geen veiligheid?
   Ok het staat er dan niet letterlijk waarvoor mijn excuses maar horen uitkeringen ook niet in dezelfde rij thuis Dan? Zijn dat geen rijksuitgaven/posten die ook onder de rijksbegroting vallen?
   Verandering kan alleen wanneer men het wil,u wilt het kennelijk niet?
   U schrijft vervolgens dat uw macht al heel lang geheel en alleen bij u ligt.
   Wanneer de politiek morgen besluit om meer belasting over uw inkomen te innen bent u zelfs daar niet alleen de baas niet over maar krijgt ook u minder te besteden.
   Inderdaad ligt de macht bij uzelf alleen vrees ik dat u niet weet waar u het kunt vinden laat staan tot uiting kan brengen.

  6. Aan U was het laatste woord Arnold. Voor de realiteit nog even, ik heb geen inkomen in Nederland onderhevig aan belasting. C.q. ik doe niet mee met het systeem waarje blijkbaar zelf nog inzit.

  7. Jan 7.
   Wanneer uw schrijven in punt 7 op mij gericht zou zijn neemt u uw toevlucht tot iemand een stempel op achterbakse wijze op te plakken zoals dat wel vaker gebeurd wanneer mensen het niet meer weten.Ik heb zoals u bijvoorbeeld niet moeten afhaken wanneer er vragen gesteld werden maar juist mijn best gedaan om antwoorden te geven en mogelijke opties aan gedragen.Misschien zou het beter zijn eens te kijken naar uzelf want mogelijk blijft uzelf in gebreke? Zo heb ik nog steeds geen antwoord gekregen van u op de vraag “vind u het normaal dat iemand een jacht van 100 miljoen bezit terwijl mensen letterlijk sterven omdat ze geen geld hebben om eten te kopen” wat niet mogelijk zou zijn als we geen geld meer hebben en elkaar gewoon uit naastenliefde zouden helpen.Ook is het niet normaal dat kapitalen aan dood en verderf zaaiende oorlogstroep wordt besteedt terwijl het aantal voedselbanken groeien en de armoede toeneemt wereldwijd of ben ik ook nu weer naief? Hou aub op met die onzin van u en ga eens nadenken over uw eigen opvattingen.

  8. Ik weet het Arnold, jij gelooft in de mens als een soort “engel” of vindt in ieder geval dat, dat zo zou moeten zijn. Succes met dat soort gedachten verder, ze zijn niet aan mij besteed, sta liever wat dichter bij de realiteit van alledag.

 6. Mooie taal het Hebreeuws…. jammer van die gehersenspoelde en heftigs geïndoctrineerde agentjes. Israël (en de rest van de wereld) heeft zo nooit rust…
  Het hele f***ing leven niet uit je eigen kracht leven, maar vanuit het zoeken naar Antisemitisme. Triest. Geef die mensen in Israel andere (positieve) denkbeelden…ze zijn totaal ‘verneukt’…oeps.

  “Meet the new Antisemitism Cyber Monitoring System”
  https://www.youtube.com/watch?v=gWnpC3SDuJ4

 7. @mc,

  Ik had ooit twee katten. De ene deed geen vlieg kwaad (heeft nooit gekrabt of gebeten naar mensen), de ander haalde op een gegeven moment naar je uit, wanneer je die te lang kat plaagde.
  Dus wanneer de “boze” kat de “lieve” kat aanviel, wie kreeg dan de steevast schuld?
  Totdat ik het nader ging analyseren. Wat bleek? Daar waar die “lieve” kat naar mensen toe nooit iets verkeerd deed, was het een secreet naar andere katten en andere dieren toe.
  Wanneer ze dan een haal kreeg begon ze moord en brand te schreeuwen.

  Dit is nu precies wat het zelf-proclammerende “uitverkoren” volk doet,
  Zij kijken niet naar hun eigen daden en de logische voorvloeiende reacties daarop, zij kijken enkel en alleen naar de reacties van een ander en wanneer hen dit niet zindt wordt het antisemities genoemd, om elke vorm van discussie bij voorbaat de kop in te drukken.

  Ook al zijn zij net zo min afstammeling van Noach als jij en ik (De eerste die een bewijs neerlegt daadwerkelijk afstammeling te zijn, bied ik volmondig en welgemeend mijn excuses aan!), zij zijn ook niet Semitisch!

  De hele geschiedenis van het Jodendom is te lezen in de Talmoed. Dit is een verzameling van interpretaties van de Thora door de rabijnen van meer dan 2500 jaar en hoe het Joodse volk met de wereld om dient te gaan volgens hun geloof.

  Ik moet je zeggen: het is, naast de Gulag Archipelago van Alexandr Solzhenitsyn, het meest racistische en walgelijke werk dat ik ooit in mijn leven heb gelezen. Als ÉÉN volk zich beschouwd als übermenschen, dan is het dit volk wel. Het is te lezen in hun eigen geschriften…

  En door dit te zeggen ben ik antisemitisch? Dan is dat maar zo.

  1. Hoe zou dat woord “antisemitisch” ontstaan zijn? Je hebt toch ook geen woord voor mensen die tegen Nederlanders zijn of tegen bijvoorbeeld Angolezen of Chinezen of “Sinterklaas & Zwarte Piet”. Volgens mij is er in al die gevallen één verzamelnaam “Rascisme”. Waarom voor de Joden een uitzondering maken en het dan “antisemitisch” noemen?

  2. Antisemitisch is een woord ontstaan om mensen het zwijgen op te leggen net zoals Rascistisch dat ook is.Aangaande het laatste voorbeeld rascistisch wordt dat gebruikt door hen die een traditie willen doen verdwijnen maar wanneer hen dat niet lukt en ze tegengas krijgen gaan zij met dat woord gooien om mensen het zwijgen op te leggen.
   Dat noemt men ook wel op dictatoriale wijze mensen onderdrukken.

  3. An Argie,
   ja, dan is het maar zo….net als Roger Waters ook een ‘antisemiet’ blijkt en Gerard Menuhin ook al. Ik mag joden alleen niet de plotten en het zionisme.
   Ik mag ook Amerikanen alleen niet de politiek, vooral de buitenlandse.
   Ik mag ook moslims alleen geen wahabieten en ISIS strijders.
   En ik mag ook Nederlanders alleen niet de dommen en onbeschoften…. haha

   Over katten nog even….hoorde ik laatst dit.
   Een hond denkt dat je god bent, en een kat weet dat er een god is. 😉

  4. Jan Bergmans, lees de Bergrede nog eens!
   Racisme is geen antisemitisme.
   Racisme is, als je zou zeggen dat je beter bent omdat je b.v. zwart bent.
   Dat is trouwens ook door onze joodse vrienden ingevoerd, het pushen van african americans in de sport en showbiz.

 8. https://www.businessinsider.nl/column-thierry-baudet-werkgelegenheid/ Nou heb ik niets met politiek omdat het in mijn ogen een schijnvertoning van alle partijen is in de strijd om zetels bij volgende verkiezingen zodat de deelnemers ervan verzekerd zijn dat zij op een makkelijke manier hun geld menen te mogen verdienen.Toch plaats ik deze verwijzing alleen om aan te tonen dat Den Haag weet dat het midden en klein bedrijf verantwoordelijk is voor 70% van de banen in Nederland.
  Grote bedrijven onder andere multinationals zijn een bedreiging voor deze MKB ers wat bewezen is door de afname van kleine bedrijfjes die vaak uit families bestonden die vaak hard moesten werken voor weinig omdat de grote “jongens” hun handel afpakten door alles te centraliseren en in het groot in te kopen waar de kleine bedrijfjes niets tegen konden en kunnen doen.Olie maatschappijen bijvoorbeeld kregen hierdoor een monopolie positie en kleine bedrijfjes met bv één pomp konden sluiten of zijn over gegaan naar de grote bedrijven waarbij niet zelden de vroegere zelfstandige ineens werknemer werd wat ook geldt voor andere sectoren.Wanneer dit lang genoeg doorgaat zullen alleen de groten overblijven met steeds minder personeel (getuige onbemande benzinepompen bv en geen kassamedewerkers/sters meer omdat elektronisch afgerekend kan worden).Vaak staan scholieren te werken om wat bij te verdienen en ondanks dat een glas fris tegenwoordig € 2,- of meer kost verdienen velen maar 3 of 4 Euro per uur wat neerkomt op 2 glazen fris per uur uitgaande van € 2,- per glas.
  Je kunt wel blijven zeggen dat de lonen te duur zijn maar wil de economie blijven draaien dan zal men toch geld nodig hebben om dingen te kopen anders valt alles ineen op termijn.
  Het zijn niet de lonen maar belastingen die ervoor zorgen dat alles onbetaalbaar wordt voor het MKB en burgers terwijl de grote bedrijven de mogelijkheid krijgen om zo min mogelijk belasting te betalen wat vervolgens ook nog beloond zou worden wanneer de dividendbelastingafschaffing erdoor was gekomen door de politiek.Ik vraag me dan ook af waarom men het geld niet haalt waar het is maar ook waarom er zoveel verschil is in belasting betalen tussen MKB en multinationals.Is dat geen ongelijke concurrentie of broodroof voor het MKB? Zouden we niet beter af zijn zonder die groten?

  1. Nu heb ik in de tweede helft van de jaren tachtig tot halverwege de jaren 00 veelvuldig in het grotere MKB in de Benelux rondgelopen. Binnen dit MKB was steeds het credo “Meer omzet, meer winst” en meestal was dit door schaalvergroting toe te passen en dominanter te word en in de betreffende bedrijfskolom en/of verder te specialiseren. Dit was ook heel logisch gegeven het economisch systeem waarin we opereren. Kwaliteit werd meestal nagestreefd uitsluitend om de concurrentie voor te blijven, niet uit ideële overwegingen.

   Ook dit MKB was bezig met overnames, maar ook met overgenomen worden (Graag als “iemand” met een zak geld voor de deur stond). En zo ontstonden min of meer als vanzelf steeds grotere bedrijven en dit principe zet zich in globale vorm door. En ondanks alle mooie verhalen over “familie bedrijven” gold hier grosso modo hetzelfde voor. In Duitsland hebben de familie bedrijven tot op heden meer stand gehouden als dat in Nederland het geval is.

   Als je uit gaat van “eigen kracht” moet je je ook afvragen in hoeverre van “ouder op kind” en bijbehorend erfrecht goed zou zijn. Het Blokker concern bestaat over 10 jaar niet meer. Is dat erg? Heeft een Blokker telg, zomaar recht op een vermogen van een creatieve voorganger?

   Specialisatie en vervolgens de markt willen domineren (overnames en groter worden) is een logische werking van de markt. En ook zo efficiënt mogelijk produceren, het afzetten van arbeid versus kapitaal (ook machines/robots) is gewoon een rationele beslissing. Het leidt tot de goedkoopste manier van productie tegen de laagst mogelijke prijzen.

   Mijn gedachte is dan ook niet om grote bedrijven “te minimaliseren” want dan blijft de enorme arbeidsproductiviteit in tact. Het gaat er om de materiele welvaart die er is beter te verdelen. En arbeid zal steeds minder de noemer zijn om dit te verdelen, want arbeid als noemer leidt alleen maar
   tot steeds meer sociale onrust en uiteindelijk chaos.

   Uiteindelijk zal er een kostprijs+ scenario moeten ontstaan voor de “multinationals” en als ze daar niet aan voldoen moet er een (nog te creëren) consumenten en/of overheid organisatie ontstaan die de producten boycot, dan is de macht van de multinational gebroken. (Als Unilever meer dividend wil of het hoofdkantoor verplaatst, dan zijn merken X, Y, Z in de ban gedaan…. Piiieeeeppp)

   De hamvraag voor de komende periode is hoe je deze “consumentenkracht” kunt mobiliseren; Europese inkoopverenigingen via en social media wellicht?

   Daarnaast zal de overheid haar inkomsten meer moeten halen uit BTW op luxe goederen (40% BTW? Om overbodige consumptie af te remmen) en verder weinig op basisbehoeften en arbeid.

   Maar ja, zie dat maar eens voor elkaar te krijgen in het huidige bestel met veel diverse eigen belangen die hoogtij vieren.

  2. Binnen dit MKB was steeds het credo “meer omzet,meer winst”en meestal was dit door schaalvergroting toe te passen en dominanter te worden in de betreffende bedrijfskolom en/of te specialiseren.
   Dualiteit in combinatie met hebzucht voert hier de boventoon en dat is niet goed.Beter zou geweest zijn te produceren naar BEHOEFTE en NIET VOOR MEER WINST wat leidt tot overproductie en onnodige uitputting van bronnen waardoor de generaties na ons in de problemen kunnen komen.
   Natuurlijk zullen er bij het MKB overnames geweest zijn omdat ze mogelijk niet anders konden omdat ze anders hun deuren hadden moeten sluiten.Velen hebben bij banken geld geleend waardoor ze nu geen kant meer op kunnen.
   Ook zou ik niet weten wat erop tegen is wanneer een bedrijf van vader/moeder op zoon/dochter overgaat en voort gezet wordt.Alleen jammer dat de staat dan ook weer meent recht te hebben op een deel van de ervenis waar eerder al belasting over betaald is door de ouders zoals dat ook bij alle andere ervenissen het geval is.Pure diefstal lijkt mij dat.
   Wat betreft die logische marktwerking.Het leidt tot de goedkoopste manier van produktie tegen de laagst mogelijke kosten.Precies daardoor zijn steeds meer mensen ontslagen of staat hen dat nog te wachten.Of het nu rationele beslissingen zijn of niet het zal mij worst zijn,waar het om gaat is dat ook hier weer de werkgevers en hun bedienden net onder hen hun zakken vullen ten koste van de ontslagenen.
   We zouden van die enorme overproductie af moeten komen en niet meer produceren dan waar behoefte aan is.
   Wat betreft multinationals en Unilever laat ze lekker opzouten.
   Dan gaan we weer net als vroeger bij veel gezondere plaatselijke MKB bedrijven kopen en dan zou je eens moeten zien hoe het MKB weer opleeft.Ook banken hebben we niet nodig waarmee voorkomen wordt dat de toch al zwaar belaste burger ze nog weer eens overeind moet houden.

  3. Ja, laten we teruggaan naar de holbewoner toestand. Toen was het leven pas goed.

  4. Sommige mensen leven nog in een geld maatschappij andere leven nog in een maatschappij waar arbeid de boventoon voert en weer andere leven nog in een maatschappij van Quid Pro Quo.

   In al die gevallen: Eens zal alles anders zijn. Echt Waar.

  5. Geen geld meer betekend dat veel bovengenoemde problemen geen probleem meer zijn.
   We moeten alleen meer over hebben voor elkaar en elkaar helpen en daar is geen geld voor nodig alleen naastenliefde en inzet.

  6. Jan.
   Ik ga ervanuit dat je twee handen hebt en neem nu eens een briefje van vijf euro in de ene hand en een knikker in de andere. Wat gebeurd er wanneer je beiden weg doet? wat veranderd er dan in jouw woon/leef omgeving? Niets toch?
   Waarom denk je dan dat we terug gaan naar de holbewoner toestand wanneer we geen geld meer zouden hebben?
   Bodem schatten zijn van ons allemaal en niet van die kleine groep die zich dat menen toe te kunnen eigenen.Denk aan de onterechte inval van Irak,Lybie en vele andere landen waar ze rijkdommen van anderen hebben buit gemaakt.Alles is er dus we hoeven niet terug te gaan naar de holbewoner toestand.Heel vaak zijn wij allen bedonderd en Donald Trump zag ik van de week nog op TV zeggen dat IS door Obama in het leven is geroepen en eerder wilde hij onderzoek naar de gebeurtenissen aangaande 9/11 en dat zegt toch ook veel vind ik.Niets is wat het lijkt.

  7. Om in de behoefte van 7.5 milliard mensen te voldoen, nou daar komt nog al wat voor kijken, niet te naïf zijn ! terwille van het gelijk te hebben !

  8. Jenne.
   Ik hoef geen gelijk te hebben ik geef alleen mijn kijk op veel dingen zoals ik het zie waarbij ik probeer steekhoudende antwoorden te geven op eventuele reacties van andere mensen.
   Als ik er naast zit of als ik iets lieg dan kan daar gewoon over gesproken worden maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd dacht ik,anders heb ik het gemist.
   Zou je ook een toelichting kunnen/willen geven waarom ik naief zou zijn AUB?
   Ik weet dat jij ook nogal aan geld gehecht bent en ook dat je dat eerlijk hebt verdiend waardoor je mogelijk mijn visie niet helemaal kan of wil volgen maar om dat dan naief te noemen? Zou het gewoon een andere kijk kunnen zijn op dingen waardoor het moeilijk te vatten kan zijn voor de mensen die nog steeds in het oude geloven?

  9. Veelal wordt ten onrechte gedacht dat ‘de belastingcenten’ in de grote pot komen van waaruit alles wordt betaald. Niets is minder waar. Het overgrote deel van de inkomsten uit staatsroof. Want als je niet op tijd betaald gebeurt hetzelfde als waar men de maffia van beticht, n.l. afpersing onder bedreiging van geweld. Het overgrote deel gaat richting de geldcreators, de banken. Economische groei, dus roof van de vitaliteit van de planeet is nodig om de graaizucht van de banken te kunnen voeden.
   We moeten dus z.s.m. af van deze criminele constructie!

 9. Wat is de waarheid ???, dat in wezen deze hele verzameling van internet sites het alleen maar over het grote gevaar wat on bedreigt, de Islam zouden moeten hebben, het is binnenkort te laat om het op een beschaafde wijze aftewijzen en op te lossen, blijven we weg kijken en ons vermaken met gezellig kissebissen, en het constante opschikken, zijn de consequenties niet te overzien, waarschijnlijk opstanden met een burger oorlog.
  Ik schrijf dit om dat ik vanmiddag bij mijn bezoek aan Toulouse onze dicht bij gelegen grote stad, er weer mee geconfronteerd werd, na ons vrienden bezoek, verkeerd gereden, nou dit was geen Frankrijk meer waar ik in verzeild raakte, duidelijk onvriendelijk en niet gewenst, een voorbijreidende scooter trapte tegen mijn portier, zonder reden, ben niet uitgestapt, maar goed
  ben geen racist dacht ik, maar dit gaat verkeerd aflopen, eerlijkheids halve ik ben een Europeaan en vindt het behoud van onze cultuur en roots van primondiale betekenis, dit is dus onze waarheid van deze tijd !

  1. Inderdaad Jenne, snel de EU grenzen sluiten en militairen in deze grens regio´s plaatsen. Daarnaast een actief uitzettingsbeleid voeren, desnoods als EU een stuk Sahara kopen als uitzetten op geen andere manier lukt. En Buma moet woord houden; geen dubbele nationaliteit meer; het is wel genoeg zo met al die mooipraat en zogenaamde “grondwettelijke afwegingen”. Overheidsinkomensvoorzieningen alleen nog voor mensen die minimaal 20 jaar uitsluitend een NL paspoort hebben, dan is de bevolking zo weer terug op 16 miljoen.
   Al dat linkse geneuzel maakt heel Europa kapot. Er zijn harde handen nodig, er is gewoonweg geen andere oplossing. Ook in Rotterdam is 70% van de inwoners al niet meer van NL afkomst.

  2. Oorlog voeren in landen waar we niets te zoeken hebben alleen maar om rijkdommen te veroveren is de grootste boosdoener en zorgt ervoor dat mensen vluchten want niemand zit te wachten op een bom of kogel op/in zijn/haar hoofd.
   Regeringen maken dit mogelijk.
   Mensen kunnen in Noord Afrika opgevangen worden en op humane wijze verzorgd worden zolang er in hun landen oorlog woedt.Nee zegt de EU er moeten gesloten opvangcentra komen in Europa. Dat begint er erg op te lijken dat ze bewust Europa in chaos en ellende willen storten of ben ik nu ook weer naief?

  3. Het volgende beleid (EU/NL) zou breed ondersteunt worden door de meeste EU/NL burgers:
   1. Een stuk EU Sahara kopen om het uitzettingsbeleid te activeren (Moet je weten hoe snel ze dan ineens wel terug kunnen).
   2. Militaire grensbewaking langs de EU, door de lidstaten gezamenlijk opgebracht.
   3. Dubbele nationaliteit afschaffen.
   4. Voor Islam is geen plaats in de EU en al helemaal niet met subsidies van buiten EU ondersteunt.
   5. Overheidsinkomensvoorzieningen alleen nog voor mensen die al minimaal uitsluitende de NL nationaliteit hebben, zijn we zo weer terug op 16 miljoen inwoners.
   6. Stoppen met ontwikkelingshulp, dit heeft de afgelopen 40 jaar niet gewerkt. Alleen nog handel drijven als beide landen dit willen. Geen moraliteit toepassen.
   7. Terugtrekken (EU) uit alle wereldwijde conflicten en direct een sterke defensie opzetten, dat bij één klap richting EU er direct teruggeslagen wordt.

   Dit durven de burgerlijke politici vrijwel geen van allen uit te spreken.
   Zijn we het misschien ook een keer eens.

  4. Waarom een stuk Sahara kopen,waar overleven bijna onmogelijk is?
   We hebben het hier wel over mensen of je ze nou mag of niet.Niet die mensen zijn de schuld maar zij die menen het beleid te mogen maken want zij maken het mogelijk.
   Ook jij zou wanneer je weinig of niets hebt en zelfs wanneer je wel iets hebt dom zijn wanneer je niet naar daar gaat waar je dingen gratis krijgt.
   Geen militaire grensbewaking aan de door de mens bedachte grenzen want dat werkt onderdrukking in de hand.Gewoon geen oorlog meer voeren in welk land dan ook voor rijkdommen en bodemschatten dan hoeven mensen ook niet te vluchten.Zolang dat wel gebeurd kunnen mensen in bv Noord Afrika na overleg opgevangen worden onder humane omstandigheden.
   Daar wij allen mensen zijn zouden nationaliteiten geen rol mogen spelen en ieder mens op gelijke voet humaan behandeld moeten worden.
   Een leger voor elk land (zolang men grenzen blijft handhaven) maar niet één groot leger in EU verband onder bevel van Brussel valt over na te denken.Je mag niet vergeten dat het leger opdrachten van beleidsmakers krijgen waardoor dan nog steeds botsingen met geweld tussen landen onderling mogelijk blijft.Een leger louter en alleen om het land te verdedigen zonder mogelijkheden in het buitenland oorlog te voeren valt te overwegen.
   De NAVO was een verdedigende macht en had eigenlijk opgeheven moeten worden na de val van de Berlijnse muur omdat de koude oorlog afgelopen was.Helaas hebben de beleidsmakers toen besloten van die verdedigende macht een aanvalsmacht te maken wat een grote fout is en was.

  5. Jan Bergmans, u bent erin gestonken…de propaganda heeft gewerkt, nu hebben we eindelijk de boosdoeners…de buitenlanders zijn schuld. pffffff….
   Nu zijn het de ‘boze moslims’ die zo maar een land binnenlopen.
   U bent zich dus niet ervan bewust, wie ervoor zorgt dat er overal in de wereld vluchtelingen zijn. Best heftig hoe ´vergeetachtig´ u bent….Nederland (bezetter) net als Engeland en Frankrijk en Israël met de VS op sleeptouw hebben ervoor gezorgd dat de wereld een puinhoop wordt.
   Stop oorlog, stop de VS politics, stop het eeuwige gejank van Israël…dan komt er rust en ja ken uzelf. Oorzaak gevolg, niet zeuren Bergmans!

  6. mc, ik denk eerder dat jij het verkeerd intrepreteerd, de oorzaak ligt buiten ons gezichtsveld, ook de reden waarom, het constante uitrafelen van situaties is zinloos !
   De réaliteit is dat ons volk onder deze invasie lijdt, het leef genot valt weg, angst en onwetendheid vieren hoogtij !
   De happy few, hebben mogelijkheden ten over, ook de gene die wat bewuster in het leven staan gaan hier beter mee om ! en hebben mogelijkheden het te ontlopen.
   Het is de grote gemiddelde groep in onze EU landen, die zo als gewoonlijk de klos zijn van dit religeuse geweld, middenstand winkeliertjes etc.
   Ik word er dagelijks mee geconfronteerd, het verdwijnen van de bewoners, plaats ingenomen door heel iets anders, het levens ritme veranderd, in de cafétjes komen nog wat ouderen, de dorps feesten verdwijnen, alleen mannen opstraat, vrouwen thuis in de keuken en bed !!!
   En daarbij komt ze beginnen nu te eisen, en spelen via politieke chantage hun spel, plus het nephotisme is hun hobby, je kunt weg kijken, maar daar door verdwijnt het niet, in tegen het woekerd voort , groet

  7. Niet zeuren MC, als je straks onder de Sharia leeft en alleen nog in Burka naar buiten mag in het westen van Europa. Dat is dan gekomen door wegkijkers en van die mensen die niet inzien dat het niet alleen maar liefde en saamhorigheid is in deze wereld. De mensheid is gewoonweg niet zo. Ik eet het hele jaar door pepernoten en ben ervoor Sinterklaas de komende vijf jaar zwart te maken net zoals de zwarte pieten. En de hele wereld redden is er niet bij hoor, dan eindig je als Don Quichot.

   https://ejbron.wordpress.com/2017/06/17/de-islam-is-bezig-europa-te-onthoofden/

  8. Haha Bergmans, daar waait de wind vandaan, de Über-Zionist E.J. Bron als bron…haha
   Die dreiging is lege lucht, niets anders, dat is precies de hoek uit het zionistische Israël.
   Daarom al die jaren propaganda (anti-islam) die nu vruchten draagt…
   Wellicht kan je even het verschil tussen een fatwa en de koran bestuderen.
   Als de getuigen Jehovas geen verjaardagen en kerst vieren, de hervormden homo’s uitsluiten over het paradijs praten en anderen uitsluiten om naar het paradijs te komen omdat men geen getuigen is…wie is dan fout? de bijbel of de interpretatie ervan?
   Is een Spaanse katholiek automatisch een fascist omdat hij naar de kerk gaat?
   Stop met zulke vergelijken.

 10. https://nos.nl/artikel/2249202-coalitie-komt-omroep-met-40-miljoen-tegemoet.html en daardoor zijn zij niet meer onafhankelijk.Wiens brood men eet diens woord men spreekt wat op te maken valt uit de eisen door de politiek gesteld om met een “goed” plan te komen.
  De politiek heeft een zorgplicht maar heeft geen of weinig geld over voor voedselbanken en/of armoede bestrijding om maar wat te noemen maar wel voor media zolang zij aan de politieke eisen voldoen.
  Reclame op reclame is bv een gevolg want het grootkapitaal heeft voorrang op alles en iedereen.
  Co2 “probleem” daar kan men het volk geld mee aftroggelen door belastingen te heffen en oude auto,s te bannen wat goed is voor de verkoop van nieuwe auto,s dat dan weer wel.
  Wanneer ze zo begaan zijn met het milieu is het vreemd dat er handel gedreven wordt met emissieuitstoot en grote bedrijven mogen zelfs vervuild water in schone kanalen en rivieren lozen (natuurlijk met mate) maar toch.
  Bedelpartijen op TV (GIRO……….) Meestal zitten daar bekende Nederlanders die zelf dik betaald worden en daar hebben we respect voor of wordt dat van een ieder verwacht.
  Wanneer regeringen overal ter wereld zouden doen wat ze moeten doen dan zou dat beginnen met goed te zorgen voor het volk in plaats van eigen zakken vullen.
  Er zijn mensen die honderden miljoenen betalen om zenders over te nemen om nog meer geld te “verdienen” en dan zijn bedelacties met bekende mensen natuurlijk een methode om kijkcijfers de hoogte in te jagen wat goed voor de winst is natuurlijk.
  Voetbal wie kan uitleggen waarom sommige spelers voor meer dan 100 miljoen verhandeld worden terwijl in de zorg gekeken wordt wat mensen mogen kosten wanneer ze ziek zijn?
  (Ik dacht dat ze het op € 80.000 wilden vaststellen maar dat weet ik niet 100% zeker).
  WK. Mensen werden uit hun toch al armetierige woningen gehaald en gedwongen te verhuizen waarna compleet nieuwe stadions werden gebouwd vaak met werkmensen die uit het buitenland kwamen en in erbarmelijke omstandigheden moesten werken en leven.Lang leve het voetbal.
  Er is geld genoeg alleen wordt het verkeerd besteedt en doet men of dat normaal is.
  Zij die het kunnen maar na laten om levens te redden en mensen van voldoende middelen te voorzien zodat ook zij een menswaardig bestaan kunnen leven (meestal omdat ze zelf meer willen hebben) zouden voor de rechter daar verantwoording voor moeten afleggen vind ik.
  Zij kunnen menen dat het hun geld is wat mogelijk ook zo is maar om dan andere mensen die dat geluk niet hebben letterlijk te laten sterven gaat te ver. Schaamte gevoel kennen velen kennelijk niet en de politiek hoor je niet of stimuleren het zelfs via belasting voordelen voor hen die toch al alles hebben.

 11. De volks verhuizing, met andere woorden het Moslim religeuse leger, is een goed georganiseerde
  bezetting door vijanden van ons vrije denken, beetje aangezwengeld met oorlogjes, maar van zieligheid is bij de meeste nieuwkomers geen sprake, de moderne Tam Tam, hun Iphone leid ze waar zij ze ze willen hebben, Arnold zoek geen reden voor dit, het is een veroverings oorlog niet meer maar ook niet minder, als wij niet zeer binnenkort de rijen sluiten is het te laat, hun homogeniteit en nephotisme zorgen voor de rest, in crimineel gangs verband verdiend men met drugs verkoop, het geld voor de Moskeën, het is een stille all out war voor hen, groet !

  1. Jenne.
   Ik weet ook dat Soros mogelijk achter de vluchtelingen toestroom zit en dat dat bedoeld is om Europa te ontwrichten door mensen tegen elkaar op te zetten en ja mogelijk zitten er mensen tussen die bewust of in opdracht de boel willen ontwrichten.
   Meerdere malen heb ik verwezen naar de Salafisten bv waar Asscher over heeft gezegd dat hij niets kon doen omdat het een inbreuk op het geloof zou zijn dacht ik.
   Staatsveiligheid gold niet en hij prefereerde geloof boven de veiligheid van Nederlandse burgers.Dat en het beleid vanuit Brussel duidt erop dat onze beleidsmakers al dan niet bewust de weg vrijmaken voor chaos en ellende.Wanneer er nu niet ingegrepen wordt en men meer oog heeft voor roken wat de gezondheid kan schaden en zich daarmee bezig blijft houden of excuses eisen voor wat vrouwen die een relatie met een Duitser hebben gehad is aangedaan na al die jaren dan is dat de politiek afhouden van echte bedreigingen die veel meer levens zullen gaan kosten zoals ook dat gedoe over zwarte piet dat doet.
   Echte dreigingen worden niet gezien door de politiek waarbij komt dat het veel gemakkelijker is om geld te verdienen door zich met kleine onzin dingen bezig te houden waarbij men minder snel de vingers kan branden.Degenen die het minst hebben en het hardst werken beroven van hun geld is prioriteit nummer één terwijl onze veiligheid kennelijk van geen enkel belang is.

 12. Nou ja die vrouwen kropen in bed met de vijand, dus voor het volk een soort verraad, tegen alles in, vrouwen eigen toch doen, ja dan moet je op de blaren zitten, begrijp het, maar kan ook de volks progroms begrijpen, misschien mensen verloren, want denk er om de Duitsers hebben behoorlijk huis gehouden in de bevriende landen, geen excuses svp, dit zijn feiten.
  En je moet toch ergens beginnen met je verzet, opschikken is over, en Arnold we zijn maar mensen, nou wat daar allemaal aankleeft, groet

  1. Laten we de verplichte meisjes besnijding vast invoeren in de EU dan kunnen we vast wennen aan wat ons verder nog te wachten staat en dan niet tegenstribbelen MC dat heb je dan te danken aan je oorlogszuchtige voorvaderen.

   En die linkse meute maar thee drinken en de mede mensjes zielig vinden, laten we dan geheel Afrika hier in de EU gaan opvangen. Dan ga ik vervolgens wel daar wonen.

  2. Jenne.
   Je schrijft dat die vrouwen met de vijand in bed kropen en vervolgens dat dat een soort verraad voor het volk was waarna je meent te kunnen schrijven dat iets een vrouw eigen is.
   Ten eerste wie bepaald wie de vijand is? Hiermee zeg ik niet dat de Duitsers onze vijanden niet waren maar misschien is het mogelijk dat de Duitsers zelf ook misleidt zijn door hun “leider(s)”. Vaak wordt mensen het zwijgen opgelegd omdat men te snel conclusies trekt en anderen niet laat uitpraten. Dat zou ook toen verkeerde beslissingen teweeg kunnen hebben gebracht.We weten toch dat Hitler mogelijk door bankiers en multinationals is geholpen en dat de blitzkrieg nooit mogelijk was geweest zonder die hulp? En toch zien we de geallieerden nog steeds als goed? Wat ik bedoel is wat we zien is vaak bepalend om conclusies te trekken (wat de meesten dan ook doen) terwijl wanneer men zou weten wat er achter de schermen gebeurd dat tot heel andere conclusies zou kunnen leiden.Niets is wat het lijkt en mogelijk zijn zowel de geallieerde soldaten als ook Duitse soldaten door hun leiders misleidt omdat die een dubbelrol kunnen hebben gespeeld en dan krijg je toch een heel ander beeld.De Duitsers zijn ook gestuurd en wanneer men dat niet deed dan stonden daar zware straffen op maar het lijkt mij sterk dat elke Duitser slecht was al zullen die er ook geweest zijn natuurlijk en de geallieerde soldaten zullen ons geholpen hebben met de beste intenties waar ik van overtuigd ben maar mogelijk zijn ook zij misleid.Wie zijn wij dan om te oordelen of een vrouw met een vijand heulde of niet? Verder vind ik de uitspraak “tegen alles in,vrouwen eigen toch doen” niet netjes waarbij je tevens alle vrouwen over één kam scheert.
   Jan
   Jouw bijdrage gaat helemaal nergens meer over,misschien is het daarom wel beter dat je de daad bij het woord voegt en inderdaad vertrekt naar Afrika.

  3. Jan Bergmans,
   what the hick…u bent idd zwaar geïndoctrineerd.
   Praat mét mensen en niet over…dan kom je erachter dat de meeste moslims (waar jij doodsbang voor bent) gewone mensen zijn, net als jij en ik. Slechte mensen zijn er ook onder de joden, atheïsten, communisten, wahabieten en christenen…gezien de oorlogen en de misdaden in andere onschuldige landen. Laat ons de wereld liever in satanisch (onrecht) en niet satanisch (recht) indelen. Wie laat zich verleiden een slecht mens te zijn en wie kan zich recht houden?

  4. Ik spreek je wel weer als de Sharia een feit is in sommige wijken van NL, als eerste in Rotterdam en Den Haag. Bang, nee hoor…. Je zult me nog smeken om hulp als je straks in een Burka, besneden en al, door een NL wijk loopt en alleen mannen met lange baarden om je heen ziet. Maar dan is het voor jou in ieder geval zeker te laat. En de link naar EJbron geeft een aantal cijfers die gewoonweg feitelijk te verifieren zijn, mocht je het met eigen ogen niet willen zien in diverse wijken in Europese steden.
   (En vergeet de S niet, het is BergSmans… Zo zie je blijkbaar wel meer over het hoofd).

  5. Ja, meneer BergSmans, het is al goed.
   Mij gaat het om de deceptie achter de deceptie als u begrijpt wat ik bedoel.
   Even goede vrienden.

 13. Aan die deceptie kennis heb je straks niet veel meer MC. Die vreselijke deug kliek die steeds de andere kant op gekeken heeft en alles met de mantel der liefde wil bedekken, is dan verantwoordelijk hiervoor. Zal er tegen die tijd geen traan om late, als Europa tegen die tijd weer schoongeveegd wordt zoals het altijd in de historie gegaan is. Dan sta je ook met een vlaggetje te zwaaien…

  1. Het lijkt me handig -nu even vóór de site gemeld- dat je je toon matigt Jan. Anders ben je snel klaar hier. Want ik geloof inmiddels dat je de waard bent, die zijn gasten net zo vertrouwt als hij zelf is.. Maar de geruchten gaan, dat hier een andere waard rondwaart.. 😉

 14. Mail aan mij, jan.bergsmans@mail.com:
  “het lijkt ons fijn als je zélf het roeptoeteren een beetje beperkt. Zou dat lukken? Of heb je het zélf wellicht niet in de gaten dat je dit doet?
  We vinden je manier van reageren, niet of nauwelijks bijdrage aan een inhoudelijke discussie. Fijn als je er even op gaat letten.
  Reacties die inhoudelijk gesproken NIETS bijdragen dan verdeling zaaien en indirect beledigen, zijn op voorhand van geen waarde.
  Vriendelijke groet,
  redactie WantToKnow.nl/be

  Antwoord Jan:

  De reacties dragen zeker bij, want ze geven een geheel andere kijk op de zaken dan de vaste groep reageerders.
  Ze moeten nu wel uit de comfort zone komen en dat voelt voor hen zeker niet fijn, nou jammer dan….

  Kijk vooral ook naar de reacties in volgorde van tijd, als je enigzins onbevooroordeeld wilt zijn en sommige reageerders zijn blijkbaar niet in staat door (eigen gestarte) beeldspraak heen te prikken.
  Of voelen misschien toch een zekere (niet zo fijne?) waarheid? Precies waar het artikel over gaat.

  Mocht je ook aan propaganda doen met de site net zoals journalistiek die je zo verfoeit, door alleen bepaalde inhoudelijke reacties te willen zien. Ja, dan moet je dat ook aangeven op de site.

  Harde, concrete, duidelijke reacties daar is niets mis mee.
  Lijkt me ook fijner deze discussie open op internet in de reacties te voeren en niet in achteraf kamertjes zoals deze e.mail. Dat zegt ook iets…

 15. https://nos.nl/artikel/2256970-we-betalen-steeds-minder-cash-groot-probleem-voor-laaggeletterden.html Bij het AD geeft DNB aan bezorgd te zijn over het feit dat we steeds minder met cash betalen.Veel mensen hebben moeite met pinnen……..
  Banken hebben jaren lang pinnen aangemoedigd en toen zei DNB niets en nu ineens gaan ze bezorgd lopen doen?
  Wanneer pinnen voor velen al moeilijk is begrijp ik niet dat ik niemand hoor over digitalisering door overheden zelf wat hoogst waarschijnlijk voor diezelfde mensen problemen kan opleveren.
  Het enige dat ze doen is door verwijzen naar de ombudsman mbt pinnen maar zwijgen ze in alle toonaarden over digitaliseren. Wel staat de overheid klaar om DIRECT BOETES uit te delen wanneer iemand een foutje maakt of iets niet op tijd heeft gezien.
  En dan nog dit bij nieuwsuur ging het vanavond over ouderen die vereenzamen ,in hun eigen vuil rond lopen en vaak in mensonterende omstandigheden verkeren en de desbetreffende minister gaat gewoon net of er niets aan te doen is op de oude voet verder met zijn overdreven opvallende schoenen aan.Ook hoorde ik een man zeggen dat hoge ambtenaren steeds vaker ministers de hand boven het hoofd zouden houden wanneer ze in de fout gaan en dat is zorgelijk en afkeurenswaardig lijkt mij,maar het geeft wel meer ruimte aan ministers om criminele maatregelen door te voeren natuurlijk.(Ik dacht dat de man die dit constateerde een advocaat was).De politiek vanuit Den Haag en gemeenten wordt steeds smeriger en nergens schamen zij zich voor.Behalve de burgers van hun geld beroven zijn ze alleen maar bezig ervoor te zorgen dat het goed gaat met banken en multinationals ten koste van burgers.

 16. In de bovenstaande commentaren kan je zien hoe verdeeld we als volk geworden zijn , als je nog het woord “volk” kan gebruiken. Juist daar wordt gebruik van gemaakt, die verdeling.
  Zelf heb ik geen moeite met een moslim, wel met iemand die mij zijn/haar religie op wil dringen. En religie kan je dan ook nog in de ruimste zin van het woord zien, alles en iedereen maar accepteren lijkt namelijk ook een religie te zijn, social justice warriors die je vertellen dat je nergens commentaar op mag geven ( en dat dus zelf dan wel doen) en direct schermen of aanvallen met een woord dat eindigt op “isme”. Politiek correct gelul dus, snijdt geen hout en draait om de hete brij heen.
  Kijk eens goed waar de angel zit zonder over elkaar heen te vallen, helaas zal een ieder die dat heeft gedaan en zijn kop boven het maaiveld uitsteekt zijn kop verliezen, tenzij diegene een goed plan en netwerk heeft. Weinigen hebben een duidelijk uitgestippeld plan en daarom zullen er ook weinig slagen, zeker degenen met goede intenties en een integere inborst.

  1. Cozmic.
   Het is naar mijn mening niet alleen verdeeldheid onder de mensen zelf maar meer de angst omdat zowat op alles boetes of straffen staan terwijl daarbij komt dat veel mensen nog steeds blijven geloven dat de overheid alleen maar goed doet voor hen.
   Een site als deze wordt vaak afgeschilderd als complotsite dat fake nieuws zou brengen wat natuurlijk hun middel is om mee te schermen wanneer mensen de waarheid vertellen.
   Natuurlijk er zullen wel eens dingen geschreven worden die niet helemaal kloppen maar zou hetgeen de overheden zelf mensen vertellen dan wel altijd de waarheid zijn waarbij ze dan ook nog gebruik maken van (soms door hen met belasting geld betaalde media?).
   Als ik zie en hoor dat de politiek met behulp van de corrupte MSN mensen de afgrond in helpt dan hebben wij niet veel meer te verliezen en rechtvaardigt dat de waarheid naar buiten te brengen.(In het artikel hierboven had ik het over nieuwsuur wat trouwens Eenvandaag moet zijn) maar het is nog erger dan ik beschreef want het blijkt dat hulpverleners al meermaals mensen DOOD achter de voordeur hebben gevonden terwijl de politiek niets doet en gewoon op de ingeslagen weg verdergaat.
   Nou zag ik dat Buma een boek heeft geschreven en vind dat iedereen moet weten hoe Nederland ontstaan is.Ten eerste misschien had hij zich beter meer met z,n werk bemoeit want op het moment dat hij dat boek schreef was hij niet met z,n werk bezig terwijl mijn mening is dat politiek een 24 uurs baan is.Hoe Nederland ontstaan is is ook niet zo moeilijk lijkt mij.Balkenende had het over de VOC mentaliteit wat betekend dat men rooftochten in het buitenland heeft gehouden en handel in opium deed onder andere en daar zijn ze dan nog trots op ook.
   Nu de meeste landen geplunderd zijn lijkt het erop dat nu het eigen volk aan de beurt is.
   Mensen worden slecht betaald (tenzij je bij een bepaalde groep hoort) en zij die geen geld meer voor de staat opleveren (ouderen,zieken en uitkeringsgerechtigden) mogen kennelijk letterlijk verrekken/dood gaan en zelfs werkenden kunnen vaak al niet meer rondkomen.Juist dat maakt dat mensen andere dingen gaan doen om te overleven en dan vind ik het niet zo vreemd dat mensen bv wiet gaan telen waar de politie dan met veel bombarie op afgaat en uitgebreid in het nieuws brengt terwijl het niet anders dan een plantje is met volgens velen een helende werking.
   Zij zouden zich misschien beter afvragen of ook zij niet bedonderd worden want was het niet zo dat de EU een eigen leger/politiemacht wil? https://www.ad.nl/binnenland/strijd-om-eu-leger-ontbrandt-weer~abc6886d/ Het zijn toch feiten dat defensie geen warme kleding had voor hun personeel? en bij de politie lopen ze ook al actie te voeren net zoals het onderwijs,verzorgenden enz.Mensen wordt wakker dit kan echt niet.

 17. Zojuist heb ik gekeken naar het vragenuurtje en vroegtijdig de TV uit gezet en wel hierom:
  Er werd ongeveer een half uur besteedt aan hoe goed W.Kok wel niet was.
  Natuurlijk is het overlijden van iemand nooit leuk en ingrijpend vooral voor zijn/haar naasten waar ik dan ook mee meeleef en hen condoleer.
  Ik weet ook dat de man beroemd is geworden door het “kwartje van Kok” zoals Balkenende het had over “eerst het zuur en dan het zoet” waar we met z,n allen nog steeds op wachten.
  Als oud vakbondsman moest hij onderhandelen over salarissen van anderen tijdens CAO onderhandelingen en dan hebben we het over een paar procent erbij waarmee we dan blij moesten zijn terwijl de lasten de loonsverhogingen niet zelden overstegen zoals dat vaak nog steeds het geval is.Later als premier zal hij ook wel meer dan de meesten onder ons betaald gekregen hebben.Ooit had Den Haag het over de Balkenende norm maar toen Zalm bv de baas bij ABN/Amro werd bleek dat voor hem dus niet te gelden en zo zullen er wel meer zijn.
  Terug naar het vragenuurtje. Toen het interessant werd toen mevrouw Marijnissen de vraag stelde of bedrijven die voor de winst gaan nu gaan bepalen of ziekenhuizen open mogen blijven of gesloten moesten worden werd zij haar het zwijgen opgelegd door de kamervoorzitster zoals dat wel meer gebeurd wanneer er moeilijke vragen gesteld worden.Wel heeft de betreffende minister gezegd dat hij nog steeds achter het systeem staat.(Ook al zou hij moeten weten dat die voor de winst gaan). Is het niet heel simpel eigenlijk? Wanneer Rutte zomaar 2 miljard aan de rijken wil geven (waar we geen belasting voor betalen) waarom kunnen ziekenhuizen dan niet geholpen worden waarmee belastinggeld veel beter wordt besteedt en waar we met ons allen ook voor betalen? Ook hadden ze het over de zorg zelf en dat er niet de zorg werd gegeven die nodig was wat opgevat zou kunnen worden als dat de mensen aan de bedden hun werk niet naar behoren zouden hebben gedaan. Misschien als het al zo is dat dat komt omdat er geen geld voor was en mensen onnodige bureaucratische rompslomp moesten doen terwijl zij die voor winst gaan wel hun zakken hebben gevuld?

  1. Arnold, wat heb jij in je leven bereikt voor een betere maatschappij om je op een dergelijke manier uit te laten over de heer Wim Kok. Excuses zijn hier wel op z´n plaats, het was een zeer integere politicus die ondanks geen schuld op een gegeven toch verantwoording heeft genomen en dat z´n hele leven bij zich heeft gedragen.

   En dan komt er hier zo´n gefrustreerd mannetje even in een paar zinnen zeggen…. Ik weet niet eens wat je concreet bijdraagt. Zoals WTK zelf zegt:

   Reacties die inhoudelijk gesproken NIETS bijdragen dan verdeling zaaien en indirect beledigen, zijn op voorhand van geen waarde.

  1. Reactie verwijderd:
   Reactie draagt -inhoudelijk gesproken- NIETS bij, anders dan verdeling zaaien en indirect beledigen. Op voorhand reeds van geen waarde.

  2. “Mensen van statuur” Nieuw synoniem voor corrupte doortrapte zakkenvullers? Ga toch fietsen. En nee, ik ga me niet verlagen naar jouw rioolniveau van op de man spelen.
   Tic toc…..

 18. Goed dat je over Sebrenica begint. Je moet dan natuurlijk wel weten waar je over praat Jan en volgens mij is je spelling ook niet goed maar goed jij snapt kennelijk wel meer niet wat kan en wat ik je ook niet kwalijk neem.Dat dreigen is dan weer iets anders natuurlijk maar mogelijk komt dat door een gebrek aan argumenten of woorden.
  Het volgende gaat dan niet zo zeer over Srebrenica maar wel over de aanval op de televisie studio van Belgrado.Op 26 januari 2004 moest voormalige premier Kok voor de rechter in Den Haag getuigen over de aanval op de televisie studio in Belgrado en over de Nederlandse betrokkenheid bij het op grote schaal afgooien van clusterbommen.Ook de toenmalige ministers van buitenlandse zaken en Defensie Van Aartsen en de Grave moesten als getuigen voor de rechter verschijnen,evenals de toenmalige voorzitter van de tweede kamer,Jeltje van Nieuwenhove.Van Nieuwenhove zou onder druk van een kort geding gehoor hebben gegeven aan de oproep omdat zij eerder weigerde.”Betreurenswaardig,doch oppertuun.”Met woorden van dergelijke strekking verdedigde Kok voor de rechterbank het NAVO-bombardement op de RTS-studio in Belgrado eind april 1999 waarbij 16 werknemers omkwamen. Verder zou hij hebben gezegd:”clusterbommen zijn geen landmijnen,dus niet verboden,binnen de NAVO zijn clusterbommen een algemeen aanvaard middel”. Wil je meer weten raad ik je aan minder onzin te verkopen en eer je iets zegt/schrijft jezelf eerst beter te informeren door begrijpend te lezen bv.

  1. Hou er maar rekening mee dat ze met een VPN zo weer binnenglippen, IP ban werkt niet.

  1. Het is vreemd, dat sommigen zo op de hoogte zijn van al de negatieve gebruiksmogelijkheden aanwezig op het internet, geeft te denken, en er als de kippen bij zijn om zijn opperhaan de ogen van andere kippen uit te pikken, de tijdsgeest ten volle !

 19. Elke reactie die ik hier plaats is niet meer dan mijn mening wat ik zo goed mogelijk probeer te onderbouwen.In een democratie waar vrijheid van meningsuiting geldt mag dat volgens mij ook daarom vind ik die reactie van Jan precies voldoen aan wat naar mijn mening de politiek ook wil.
  Duidelijk heeft Jan laten zien dat hij voor meer militairen in Europa is en zelfs geweld lijkt hij geen moeite mee te hebben wat lijkt op verlangen naar een dictatuur waar het volk niets meer heeft te zeggen. Overal zien we extreem rechts opkomen (vergelijkbaar met de opkomst van de Nazi,s) voor de tweede wereldoorlog en we weten allemaal wat daar uit voort gekomen is.
  Het lijkt erop dat de politiek de zaken dusdanig brengt dat mensen zelf verandering willen waarbij ze natuurlijk gebruik kunnen maken van partijen als de PVV die precies dat roepen wat velen willen horen waardoor ze verzekerd denken te zijn dat het volk bij volgende verkiezingen op partijen als de PVV gaan stemmen.Dan stemt u waarschijnlijk voor een dictatuur en ontneemt u zichzelf alle vrijheden die u nu deels nog wel hebt.
  De politiek lijkt de zaken op een dusdanige manier te brengen en weten mogelijk ook hoe het volk reageren zal terwijl de opzet kan zijn dat u precies doet wat zij willen.Dat lijkt mij het grootste gevaar en dat is mijn mening.

 20. Het beeld van een secte wordt steeds duidelijker, lekker onder ons, vooral geen verse denk beelden, ook geen (vooral niet) eind conclusies, het rondgaan in cirkels, het betweterige straalt er af, jammer ooit een mooie open site, ook hier zet de intellectuele verarming zich door, Jenne

  1. Begrijp ik het goed Jenne dat jij jezelf als intellectueel ziet? Waardoor je meent te moeten zeggen dat anderen intellectueel verarmen waarbij je dat tevens als achteruitgang van deze site ziet?
   Wat doe je hier dan nog? En hoe intellectueel is het wanneer je schrijft dat 7,5 miljard mensen teveel zijn voor deze aarde en dat er maar een aantal moeten afgemaakt worden?(niet letterlijk geschreven door jou maar het komt er wel op neer).
   Ik denk dat je toch echt verkeerd beoordeeld waarbij jezelf ook niet echt met verse denkbeelden/oplossingen komt.Je hebt best wel veel kennis op sommige gebieden maar telkens van het onderwerp afwijken en commentaar op anderen geven lost ook niets op.

  2. Arnold, blijkbaar zijn er lieden die zichzelf tot intellectueel uitroepen, waarschijnlijk omdat ze ooit één of meer boeken hebben gelezen die door anderen hoog aangeschreven staan en zich daarmee dusdanig hard op de borst moeten kloppen dat de rest van de jungle het ook zal horen. Of de geschreven inhoud ook begrepen is laten we maar in het midden.
   Deze “intellectuelen” bezigen zich voornamelijk met het afbranden van andermans ideeën, visies en/of meningen. Ze gunnen zichzelf het voorrecht om anderen voor van alles uit te maken, maar hebben zelf dusdanig lange tenen dat er niemand niet op kan stappen. Ze hebben altijd gelijk, ook dat moet je goed onthouden, iemand die het niet met ze eens is is dom en kortzichtig.
   Wie niet resoneert met hun gedachtegoed wordt afgeschilderd als “sekte” en “kliek” waarmee ze dus direct in de slachtofferrol kruipen om sympathie op te wekken. Dit is een bekende strategie van narcisten. Wie het doorziet laat ze in hun eigen sop gaar koken, in mijn opinie het verstandigste om te doen en het kost je bovendien het minste energie waardoor je je aandacht op positievere zaken kan richten.
   Mocht je ze echt een keer zat zijn dan kan je gewoon metaforisch een paar maal heel hard BOE roepen, dan gaan ze spastisch doen en komen ze uit hun hol ( best vermakelijk)
   https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5uLiy7rDeAhUF3aQKHUM3DKYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftenor.com%2Fsearch%2Fcaveman-gifs&psig=AOvVaw0ilNZeogAchBLJKZ_YqHFk&ust=1541074042495370

  3. Nog even ter aanvulling, het spel dat gespeeld wordt staat ook wel bekent als projectie. Dit houdt in dat je een ander beschuldigt van iets wat je zelf doet of gedaan hebt. Het werkt zeer geraffineerd en is behoorlijk effectief omdat daarmee de beschuldigde persoon in de verdediging moet gaan over iets waar deze persoon niet schuldig aan is. Een vluchtige bezoeker zal niet makkelijk het plaatje duidelijk krijgen en snel verkeerde conclusies trekken. Op deze manier worden bezoekers ook afgeschrikt van de betreffende websites. Mission completed voor de troll ( intellectueel) die daarna de vrije hand heeft om zijn spel verder uit te spelen, ongeacht de onderliggende motivatie.

  4. Arnold, ja Intellectueel or not intellectueel, doet het er iets toe, een goed ambachtsman kan ook heel goed een intellectueel zijn, normen en waarden !
   Over het te grote aantal oppervlakte bewoners van deze planeet, de mensen, ja dat is weer zo’n enorm twistpunt, wat ik weet en heb gezien dat mensen net als ratten op kluitjes wonen,
   ook daar waar het leven zoet is, heb het niet over uitroeien of genocide gehad, maar de Bonobono toestanden kunnen best worden bijgestuurd op welke wijze is niet aan mij !
   Natuurlijk op mijn leeftijd en het uitoefenen van diverse ambachten en functies in het openbare leven, geeft mij een flinke hoeveelheid ervaring, en voorsprong in sommige discussies !
   Doe dit om de tijd te doden, vanwege hoedanigheden buiten mijn invloedssfeer, groet Jenne

 21. Jeetje Cozmic, jij hebt er plezier in, is me al meerder malen opgevallen, je bent een soort rel muis,
  de negatiefe kant trekt je, ook niet vergeten het fileren van personen, ik vind je zielig, echt waar, te meer om dat ik weet dat er achter deze gefrustreerde komiek, een prima mens aanwezig is, ik doe er het zwijgen toe en wacht tot je kwaaie bui over is, groet Jenne

  1. Lees verdomme een keertje terug wat je schrijft Jennen, RELMUIS, ZIELIG MENS, GEFRUSTREERDE KOMIEK en wat nog meer. Vind je het dan raar dat je een reactie krijgt die jou niet welgevallig zal zijn? Ik zie jou al jaren op allerlei websites onrust stoken. Relmuis >>> projectie!! Uit vele windstreken krijg ik van mensen te horen dat ze de comments op Wanttoknow niet meer lezen of reageren vanwege die vervelende Jenne. Ja ja, je hebt iets voor elkaar gekregen hoor. Zielig mens >>>projectie

  2. =Sloffen van de zaak=

   Jenne, elk jaar krijgt Coz’ nieuwe sloffen van de vaste kern. Omdat hij steevast, een paar keer per jaar uit die sloffen schiet. Sloffen van de zaak zeg maar.. En dan zijn ze vaak verdwenen, beschadigd, achter gebleven op het schiet(=slag)veld, of wat dies meer zij.

   Soms schiet ie een losse flodder, soms met gemeen(d) scherp.. En in het laatste geval, onnodig wellicht te vertellen, is er nauwelijks nog een slof te herkennen in de remainsels.. Maarrrr.. áls ie uit z’n (nieuwe) sloffen schiet, zo leert de overlevering van de afgelopen 10 jaar, dan is er ook reden voor; anders zou ie natuurlijk ook nie gesponsord worden door de vaste kern.

   Wil je wellicht ook zo’n setje sloffen(-van-de-zaak) wellicht Jenne..?

   Maar bij dit artikel met deze energie, hoort (idd Coz) een uitwerking als deze. De supertrol Bergsmans, is inmiddels geblokt, bedreigt me nu achter de schermen (en anderen). Zielig, of misschien een verwaarloosde jeugd. Of.. nóg erger.. Beiden..

   Maar de mist trekt op en het enige wat je ziet zijn een paar versleten sloffen. Of.. verschoten zeg maar.. (Op een slagveld met verwarde soldaten, waarvan maar weinigen wisten dat ze erop stonden.. Laat staan dat ze wisten dat je gewoon uit sloffen kunt schieten)

 22. Guido.j.

  Ja natuurlijk, ik kan soms verdomd onhebbelijk zijn, maar kan dit ook toegeven, en indien noodzakelijk mijn excuses aanbieden, ik ken deze soort type mensen op een prikkie, schrijf een beetje met de afgeknalde Jan Bergsmans, nou ja hij is er ook, en probeer hem te helpen, in wezen ben ik heel mild in mijn oordeel, we zijn maar mensen toch, bedankt voor je getoonde wijrsheid, groet Jenne

  1. Jenne jij vind jezelf kennelijk nogal iemand en vooral die opmerking over een voorsprong in een discussie te hebben deed mij schaterlachen.Bij de meeste reacties van jou (op een paar na) heb je geen enkele zinnige bijdrage geleverd maar alleen commentaar op anderen gegeven.Was jij niet lid van een vrijmetselaarsclubje waar ongetwijfeld gelijkgestemden zullen zijn? Zou het niet beter zijn om daar de discussie te voeren? Hier heb je in elk geval meermaals laten zien dat je daar nogal moeite mee hebt en telkens van onderwerpen afdwaalt.Verder hoe je ook reageert ik reageer niet meer op jou.

  2. Arnold, je speelt open kaart, strijdt met open vizier en dat siert je.
   Helaas werkt dat op internet niet altijd in je voordeel tenzij je heel sterk in je schoenen staat.
   Waarschijnlijk heb je het antwoord hieronder al gelezen over geestelijke masturbatie, deze lieden schoppen liefst zo laag mogelijk( hoger komen ze namelijk niet) Face to face durven dergelijke lieden iets dergelijks niet te zeggen, veilig achter een vpn of ver weg in het buitenland hebben ze een grote muil, trieste lui die je maar beter kan negeren. Ze hebben de hele dag niks beters te doen, zijn niemand in de echte wereld en zoeken erkenning via het internet. Sad but true.

  3. Nou ik zou zeker niet bang zijn om tegen over je te staan, je even in je ogen te kijken, en te vertellen, wat voor één slecht opgevoedt ventje je eigenlijk wel bent !
   Heb wel voor hetere vuren gestaan in mijn lange leven, en nu op mijn hoge leeftijd zou ik nog steeds niet voor jou uit de weg gaan, zou zeggen neem die sloffen van Guido.J. maar aan, dat lijkt mij een mooi aanbod, Jenne

  4. Jenne, even dimme…of heeft dat alles met je leeftijd te maken…het niet kunnen accepteren dat je geen 50 meer bent, en ook geen 60 en ook geen 70 meer…maar boven de 80?

   We moeten in theorie nog langer dan jij dus een beetje respect, begrip en liefde voor de mensen na jou die het veel moeilijker (zullen) hebben dan jij het ooit had, is wel op zijn plaats, toch?

  5. Hallo mc,

   Nou het is niet gemakkelijk het oudworden in deze respectloze samenleving, kijk ik verzorg mijn vrouw, die het moeilijker heeft als ik, 83 nu, ik houd me zelf in vorm, scherm soms op de club van mijn zoon, probeer mijn leven nog wat inhoud te geven, soms studeer ik een beetje de oude talen, geholpen door mijn schoondochter, en ja verzorg de familie op het mentale niveau, grote kleinzoon’s prachtige kleindochter studeerd in Nederland, en dan onze laatste aanwinst van mijn zoon en zijn vrouw natuurlijk, nou zorgen genoeg, jij hebt er één en dus ben je op de hoogte !
   Heb niets voor niets gekregen, ben vaak genoeg door het oog van de naald gekropen, het meest negatieve is het afreizen van je ouwe vrienden, ja dat is nu eenmaal zo, de laatste Frederick ben ik samen mee in de Hindu Kush geweest in de 60 iger jaren, om ons fortuin te maken, wij kochten de oude munten van O.A. Alexander de grote museum stukjes, bij zijn heen gaan van mijn vriend, gaat er een stuk van jezelf mee er wordt aan je geknabbelt.
   Onze grootste problemen waren en zijn het moeten aan zien van het nonrespect en van vrouwen en de ouderen in het algemeen, en ik verdom het om opteschikken, hier ben ik en hier blijf ik !
   Ben nog goed terbeen, en heb altijd een flitsende stiletto op zak, me ooit geschonken op Corsica, ja we gaan terug naar God voor ons allen, en ieder voor zich, pas maar goed op je zelf, het zijn slimme rekels onze belagers, groet Jenne

  6. Jenne, ik heb je een persoonlijke mail gestuurd en vraag je hier aan de ‘voorkant’ ook gewoon niet de wijze Fransoos uit te gaan hangen. Zeker niet je collega-reagluurders te beschimpen vanuit een hautaine (moooooi Frans woord hoor) positie die hoogmoed verraadt.. Take it easy:

  7. Ach Guido.J.

   Al te saai is moeders gek, wat kruiden zo hier en daar vermaakt de denk papil , het doorgeven van berichten is niet echt enerverent, wel eigen gemaakte denkbeelden toch, iemand zij dat er lezers wegblijven vanwege mijn réacties hier op de WTK site, lijkt mij sterk, ben een ingetogen respect vol oud baasje, maar zo als zo vaak sla je de spijker op zijn cq mijn kop !
   Ga je het gevraagde plezier doen, een ander deuntje zingen.
   Een hele vriendelijke en brave groet, uit het toch wat vervelende Frankrijk, ‘ wordt ook hier politiek steeds onfrisser, men spreekt er over om de Guillotines weer een dropje olie te geven, heb ook sterk het gevoel indien mijn generatie nog aanwezig in Mokum en Holland, het er toch anders aan toe zou gaan, ze hielden niet echt van de Provo’s, we deden meer en schreven minder, geen Ipad of Phone, moest dus van de daken worden geschreeuwd,
   ja ze zijn verdomd slim, en heel smerig ! Pechtold – Ollegren en die nieuwe D66 robot, zouden we gouw klaar mee zijn geweest, het laten gebeuren en verwateren van de echte volks vertegenwoordigers als Fortuyn en van Goch, had ook een ander staartje gekregen.
   Laat het hier bij doe als gevraagt, groet Jenne

 23. Arnold
  Even de epiloge, ja ’t is waar ik ben iemand, groot oud en niet van enige wijsheid gespeend, kennis van vele zaken, niet onbemind, niet onbemiddeld, ja ’t is waar ik ben iemand, maar boven al ben ik een mens en moet van die geestelijke masturbatie van jou niets hebben !
  Homo sum : humani nihil a me alienum puto, Jenne

 24. Cozmic.
  Natuurlijk weet ik dat niet iedereen,mogelijk zelfs velen mijn schrijven niet kunnen waarderen zolang ik deze site geen afbreuk doe heb ik daar geen problemen mee.
  Ook meen ik af en toe ook positieve reacties te krijgen (Ervan uit gaande dat bv reactie 2 voor mij bedoeld is,maar het zou natuurlijk ook over het artikel zelf kunnen gaan) dat was een beetje onduidelijk voor mij.Nou schrijf ik niet om complimenten te krijgen maar gewoon omdat ik niet tegen onrecht kan en zelf ervaren heb (zoals veel andere mensen dat ook hebben meegemaakt en nog meemaken) dat wanneer je geld opbrengt voor de staat alles goed is maar wanneer dat niet meer lukt dan ben je afgeschreven en heeft diezelfde overheid en gemeenten niets meer voor je over terwijl ik en velen met mij wel hun lonen hebben betaald door belastingen te betalen. Het grootste schandaal is natuurlijk wel dat voedselbanken in een rijk land blijven groeien waarbij de overheid totaal geen verantwoordelijkheid neemt en het zelfs laat gebeuren dat deze voedselbanken gerund worden door vrijwilligers die dan ook nog afhankelijk zijn van giften wat de staat natuurlijk geld opbrengt want zo hoeven zij geen loon te betalen en geld uit te geven aan fatsoenlijk eten voor mensen die op deze voedselbanken door welke omstandigheid dan ook aangewezen zijn.
  Sommige mensen zouden niet van enige wijsheid gespeend zijn en kennis van vele zaken hebben waarbij ze anderen verwijten dat we bv op deze site alleen maar rondjes draaien zonder met oplossingen te komen (Nou ben ik de mening toegedaan dat de persoon die dit telkens schrijft in zijn hele lange leven kennelijk heeft geslapen en echt niet zo intelligent is als hij zelf denkt).Nou vind ik mezelf niet slim of meer dan iemand anders maar ik ben misschien wel wakker of dat aan het worden. Daarom geef ik een paar voorbeelden die misschien als oplossing voor veel problemen zouden kunnen zorgen zelfs binnen dit rotte systeem dat gehanteerd wordt.
  Vandaag zou de quote 5oo weer uitgekomen zijn en goh,goh wat is dat leuk want dan weten de mensen weer hoeveel anderen op hun bankrekening hebben staan en velen kijken daar tegenop en hebben daar respect voor en ze hebben natuurlijk weer stof om over te praten zonder dat het enig doel dient.
  Ik denk waarom mag één persoon meer dan 10 miljard hebben terwijl de overheid hen dan ook nog wil belonen met geld wat zij bij minderbedeelde belastingbetalers hebben weggehaald?
  Volgens mij ben je dan verkeerd bezig als lands/gemeente of welke bestuurder dan ook.
  Waarom maakt de overheid geen wet die beperkingen aan rijkdom opleggen zeg maar een soort quotum zoals dat ook bv in de visserij het geval is.
  Daarmee zouden ze tevens voorkomen dat rijken meer kapitaal vergaren dan overheden waardoor ze meer macht krijgen dan die overheden en daarmee de dienst uitmaken.
  Geeft dat niet aan hoe onrechtvaardig onze overheden werken?

  1. Tijdens het na lezen zag ik dat reactie 2 voor Harriet Algra bedoeld is en terecht.
   Ik had het niet goed gelezen tussen alle reacties door waarvoor mijn excuses,ik ben ook maar een mens met de daarbij behorende gebreken.

 25. Goede morgen Guido.J.

  Even mijn excuse en een belofte van mij, dit zal niet meer gebeuren op jouw mooie site, dit soort persoonlijke fete’s, en schermutselingen horen hier niet thuis, dus mijner zijds “” STOP””.
  Vriendelijke groet Jenne Sr.

  1. Milieuramp in Groningen. Nedmag stopt zoutwinning in Tripscompagnie door lekken van ca.100 miljoen liter magnesium pekel én diesel olie in de Zechstein magnesium mijn.

   Daarnaast is er een bodemdaling ontstaan van ca. 70 cm ten opzichte van 1993.

   Een ramp voor de bewoners en de natuur. De magnesium fabriek in Veendam moet versneld het magnesiumzoutveld in Tripscompagnie sluiten. Op 1800 meter diepte zitten grote lekken.

  2. https://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0 ABBA money,monye,money its so funey….. of wordt money onze ondergang?
   Ik vraag me vaak af of bestuurders wel een goed begrip van de Nederlandse taal hebben?
   Vooral in Den Haag lijken ze daar nogal moeite mee te hebben,waarom?
   Zij zeggen dat bv deze regering gekozen is door het volk wat natuurlijk grote onzin is want dan hadden we de PVV ook moeten aantreffen als regeringspartij die ook zouden kunnen mee besluiten in maatregelen die kabinet Rutte 3 neemt.
   Zij zeggen VOLKSVERTEGENWOORDIGERS TE ZIJN terwijl ZE ALLEEN MAAR GROTE BEDRIJVEN,BANKEN EN BV AANDEELHOUDERS LIJKEN TE VERTEGENWOORDIGEN ONGEACHT WAT HET HET VOLK VOOR ELLENDE BRENGT.
   WET EN REGELGEVING ZOUDEN IN HET BELANG VAN HET VOLK MOETEN WERKEN,HET TEGENOVERGESTELDE IS MEER DE REALITEIT MENSEN KUNNEN HET WERK VAAK NIET MEER DOEN WAAR ZE VOOR AANGENOMEN ZIJN OMDAT BUREAUCRATIE VOOR ALLES GAAT.
   WINST VERDWIJND IN ZAKKEN VAN BANKEN,AANDEELHOUDERS EN ANDERE “TOPLIEDEN” DIE HET LATEN AFWETEN WANNEER ER SCHADE ONTSTAAT WANT DAN MOGEN ZIJ DIE VAAK HET HARDST WERKEN EN MENSEN DIE TOCH AL NIET VEEL HEBBEN DAARVOOR OPDRAAIEN EN WANNEER DIE DAN IN DE PROBLEMEN KOMEN DAARDOOR DAN WORDEN MENSEN DOOR AMBTENAREN NIET GEHOLPEN MAAR AAN HET LOT OVERGELATEN EN WAAROM WAAR SCHERMEN DIE ABTENAREN DAN MEESTAL MEE? 1.WIJ MOETEN ONS OOK AAN DE WET EN REGELS HOUDEN. ZELF ZIEN DAT DIE REGEL EN WETGEVING NIET DEUGT IS DAN WEER TE MOEILIJK VOOR ZE.
   HUN SALARISSEN EN PROMOTIE KANSEN SPELEN MOGELIJK OOK EEN ROL WANT GAAN ZE TEGEN DE WET EN REGELGEVING IN DAN KUNNEN ZIJ HET WEL SCHUDDEN.
   DAAROM KIEZEN VELEN ERVOOR OM NU VOOR EIGENBELANG TE KIEZEN NIET BESEFFENDE DAT DAT OP LANGERE TERMIJN TOT OOK HUN ONDERGANG ZAL LEIDEN WAARBIJ ZE TEVENS EEN MOOIE TOEKOMST VOOR HUN EIGEN NAGESLACHT IN DE WEG STAAN. WORDT WAKKER EN DOE IETS VOOR HET TE LAAT IS VOOR IEDEREEN.

  3. Je hebt het idee dat het met CapLocks allemaal beter bij mensen binnenkomt Arnold..??? Weet dat we bezig zijn met een blaastest, vooraleer een reactie geplaatst kan/mag worden, ná 17:00 uur.. 😉

 26. Ik ga geen beschuldigende vinger uitsteken maar het volgende is een enorm probleem.
  https://www.parool.nl/binnenland/toename-aantal-zelfdodingen-flinke-stijging-onder-jongeren~a4600868/
  Wanneer er al enorm veel problemen zijn onder oudere mensen en de armoede steeds erger wordt dan denk ik dat er iets moet gebeuren.
  Hulp verleners doen ook hun best maar soms zijn de problemen ook voor hen te groot en staan ook zij machteloos.Welk toekomst perspectief heeft de jeugd?
  We kunnen wel blijven zeuren over die hangjongeren maar waarom doen zij dat in de eerste plaats? Zolang de politiek er niet voor zorgt dat de jeugd hun toekomst kunnen uitstippelen om daar vervolgens naar toe te werken zie ik het somber in.
  Ik weet dat dit een zeer gevoelig onderwerp is maar willen we verbetering teweeg brengen dan moet men wel bereid zijn de echte problemen te herkennen en te benoemen zodat er naar verbetering gezocht kan worden. Een voorbeeld nu was afgelopen week weer debat over het opnieuw verlagen van de maximum snelheid die een paar jaar terug van 120 naar 130 km/u is verhoogd en nu willen sommigen weer terug naar 120 km/u of mogelijk nog lager.
  Wanneer je dergelijk beleid voert weet niemand meer waar hij of zij aan toe is laat staan dat men weet wat men moet doen.Hetzelfde gebeurd met studiekeuze denk ik ( zou u als volwassene op dit moment weten wat u het beste kunt leren?).
  Nergens is baanzekerheid en alles is voor de korte termijn (zo is er nu vraag naar veel technisch personeel zegt men) maar hoe is dat wanneer die kinderen hun studie over een aantal jaren hebben voltooid? Is die vraag er dan nog? Ook zag ik gisteren dat ze zeggen meer vaste banen te willen creeren en dat zouden ze willen doen door het ontslagrecht voor werkgevers te versoepelen waardoor het makkelijker wordt om mensen te ontslaan. Wanneer ontslaan makkelijker wordt wat is dan die vastigheid (die vaste baan)? De politiek moet geen beleid voeren wat op een golfslagbad lijkt maar een rechte koers varen waardoor mensen weten wat te doen zodat ze toekomstperspectieven hebben en daarmee een goed bestaan.

  1. Een wereld zonder risico een soort robot bestaan, van begin tot end geen risico, alles geregeld, super communisme, prachtig voor de lamme en de blinde, maar normale mensen zullen dit soort samenlevingen nooit preferen, alles grauw en vale, het is mooi om te moeten vechten voor je bestaan, initiative nemen, het voortouw mensen helpen in hun bij hun créaties, iets te bereiken, en ja onafhankelijkheid ook financieel te bewerkstelligen, maar de groep TV kijkende uitkerings gerechtigde, altijd klagende, met argusogen kijken naar de verworvenheden van die er voor werken, hard werken, die canapé people zoeken het maar uit, heb het niet over zieke, behoetige mensen , oude vandagen, en dan die met drugs handel en een uitkering ieder één uit lachen, maar voor de gezonde jonge mensen is het vechten geblazen voor je bestaan, en dan is de beloning zoet, heel zoet !
   En Zelfmoord is iets verschrikkelijks door het onbegrip van je leefomgeving zodanig knel komt te zitten, dat het lijkt de enige uitweg te zijn, maar het is van alle tijden, helaas !

  2. Jenne
   Toen ik je reactie 34 las dacht ik IS DAT JENNE ? En toen kwam reactie 1.
   Overal en altijd zullen er mensen zijn die misbruik maken van de situatie maar ligt dat dan niet bv aan hen die bepalen wie wel of niet een uitkering krijgen? Komen mogelijk velen niet naar Europa omdat ze hier gratis dingen krijgen? Dat komt toch door de beleidsmakers die daaraan mee werken of ben ik nu abuis?
   Wat jij ook telkens lijkt te vergeten is dat in de jaren vijftig,zestig alles opgebouwd moest worden na de oorlog en dat maakte het mogelijk dat mensen het beter kregen ook financieel door hard te werken maar die tijd is allang voorbij.
   Tot zeg maar de jaren 80 ging het relatief goed maar toen kwam de klat erin.
   Het meeste was opgebouwd en ook de emancipatie deed veel afbreuk aan het gezinsleven.
   Toen jij nog werkte betaalde je een schappelijk bedrag aan belasting terwijl die nu de pan uitrijzen en er steeds meer nieuwe belastingen bij verzonnen worden.
   Je kunt daarom jouw “tijd” niet vergelijken met nu en mensen met een uitkering verwijten maken schiet ook niet op (denk bv aan die mensen van bv dat failliete ziekenhuis wanneer die geen ander werk vinden).Heb je 8 uur gewerkt en werk je over dan wordt dat niet zelden zwaarder belast dan het opbrengt en ook vakantiegeld weten ze goed te vinden.
   Wat ik bedoel toen jij werkte leverde het nog op voor jezelf tegenwoordig werk je grotendeels voor de schatkist vandaar dat sommigen die werken nu OOK al niet meer kunnen rondkomen. Tijden zijn veranderd Jenne begrijp dat nou een keer.
   Meer dan 300.000 werkenden kunnen niet meer rondkomen zouden dat allemaal profiteurs zijn? ik denk het niet.

  3. PS.
   Jij schrijft “het is mooi om te moeten vechten voor je bestaan”.
   Daarmee zeg je dus eigenlijk zij die niet willen of kunnen vechten hebben geen bestaansrecht?
   Ik denk het is mooi om wat te bereiken door ervoor te werken maar wanneer dat niet lukt om welke reden dan ook,laten we elkaar dan helpen.
   Waarom altijd dat dualistische?

 27. In het begin van je leven begint de opvoeding, en door de scholen en door de ouders, grootouders. hier “”ZOU”” je moeten leren wat de beginselen zijn, en om voor je zelf te kunnen zorgen, en je opstelling tegen over deze mad world.
  Je moet leren omgaan met de réaliteit, ja die vaak anders is als gedacht, maar door denken en flexible opstelling allemaal te overwinnen.
  Bepalend is wel, je IQ, je opname vermogen, het door je opvoeders meegegeven, en de klasse waar uit je voorkomt.
  De meesten van ons komen voort uit de middenklasses, boeren ambachtslieden, lagere ambtenaren, dan de ongeschoolde lagere proletariers, zeelieden, heb het niet over de kleine groep die een betere start heeft als de rest, nu dit te samen is de samenleving, ik wil dit geen beschaving noemen, om dat dit een andere invalshoek benodigt.
  In mijn jeugd was het een samenleving, ieder één was min of meer afhankelijk van de ander, heel resoectvol ging men om, was men ergens optegen, hield men dit voor zich, klagen hielp niet, ondernemen wel, er waren leefwetten niet te overschrijden, niet lenen, niet meer uitgeven als je over beschikte, buren hulp was heel normaal, ook het delen van producten, we leefden prettig en rustig in ons dorp, het waren de mensen de intégre mensen die de boel in het gareel hielden.
  Het Socialistische – Communistische denken korte termijn werk, kijk waar we mee zitten, verkeerde mensen die het beleid voeren, de gegenderiseerde noem ik ze maar, het rustige tijdperk van Vader Moeder en de Kinderen, moet terug komen, en echt eerlijk delen, en woekeren en manipuleren doen ze maar ergens anders, er is plaats voor mensen die echt samen met ons willen leven, religeuse veroveraars opgesodemieterd, ja moest even van mijn hart, en dan nog dit klagers hebben geen nood, alles wat je krijgt is meegenomen, de rest moet je hoe dan ook zelf voor zorgen !

  1. De zekerheid dat je geboren bent. De zekerheid dat je van iemand houdt. Dat je iets fijn vindt, plesant, aardig, mooi, fijn, heerlijk en.. dat je bewust bent.
   De onzekerheid over doodgaan, is ook een zekerheid; wat er preciés gebeuren zal. De zekerheid van de onzekerheid, is wellicht de grootste drive in ons leven. De motor achter ons bestaan. Voort, voort, almaar voort.. Pantha Rei in daden, gedachten en Zijn. Weet dat de zekerheid van de essentiële erfenis bestaat uit.. Stilte.

  2. Beste Guido.J.
   Doodse stilte, waar is deze nog te vinden, er zijn veel gedichten over gemaakt, als wij ergens komen en het is stil valt het je gewoon op, vroeger was het hier waar wij wonen ‘snachts echt stil je kon een dennennaald horen vallen bijwijze van, maar de beschaving rukt op, er zit geluid in de lucht, niet veel maar voor ons toch storend, ja ik ben een zorgzaam iemand, wil zeker zijn dat mijn directe familie geen grote problemen heeft bij mijn verscheiden, jij hebt toch ook een familie, dan ken je dit denken toch, bij mijn oude familie was het de gewoonte de oudste beheerde het familie gebeuren en fortuin, mijn moeder heeft er nog van kunnen profiteren, en daar door wij dus ook, nou er komt weer een verhaal aan, maar ik stop, grpet Jenne

 28. Prachtig Guido.J.

  maar als ik mijn moede hoofd neerleg, weet ik dat mijn vrouw eventueel, kinderen en kleinkinderen, iets na kan laten, niet alleen mijn levens tras – afval, maar een financieel rustpunt, dat geeft mij innerlijke rust, helaas misschien niet philosophies maar desalniettemin, mij heel erg verblijd.
  Heb tot mijn 70 igste gewerkt in ons familie bedrijf, helaas ben gestopt, jammer mis nog iedere dag mijn contacten – vrienden – kennisen – buren, buiten mijn ambachtelijke leven had ik een mooi diep gevoels leven, ga dat niet allemaal uitleggen.
  Om Arnold even uit zijn droom te helpen, op mijn 45 door stress hard werken weinig rust, problemen in de familie kreeg ik een ligte AVC, twee weken later een andere, mijn vrienden waaronder Doktoren raden mij te stoppen en rust te nemen, dit was het begin van de echte problemen, we gingen op het land wonen vreselijk geen vrienden gezelligheid, er werd mij zo’n idiote prijs onze boerderij aangeboden, dus weg naar Wales, kende ik van mijn Antiek reisen, nou wat een afgang regen en nog eens regen, het vee werd onder onze neus weggestolen, uiteindelijk ziek hoesten, een Dokter die ik had leren kennen, zij weg naar een droger klimaat of je kist bestellen, naar Frankrijk wijnbouw, maar ja ander land andere problemen, een mooi product maken was er niet bij, veel voor weinig, dus suiker met water, nou had ik geen zin in mijn Carla ook niet, gestopt, geen schulden gelukkig, maar het ging hard naar beneden, dus, gebeld gepraat, besloten bloemen en planten uit Nederland, ouwe bus gekocht en Zondags om 4 uur richting Aalsmeer, om 6 uur reed ik over de Berlage brug, ‘smorgens 6 uur op de markt, 2 uur bus vol met handel, richting Frankrijk, slapen onderweg nexst morning het uit venten, het betalen werd steeds slechter daar zijn Fransen goed, mijn beste vriendelijke relatie koste 150 000 Francs, was to much, ben naar mijn bank gestapt gaf ogenblikkelijk het crediet benodigt om een winkel te kopen deze bestond gisteren 32 jaar, in 4 jaar tijd hadden we 8 mooi bloemenzaken, het geld stroomde binnen, heerlijk geleeft met ieder één uit mijn omgeving, leveranciers dik te vreden, mijn zoon een prima mens, kreeg last van een burn out, nou ja je kiest voor je zoon, dus succesievelijk de boel verkocht, had nog een paar mooie meevallers, en ja ’t was goed, in het kort we hadden lekker in Amsterdam moeten blijven, in ons mooie familie grachtenpand, er een beetje bijhandelen, als je geen schulden hebt en maakt kun je met weinig rondkomen, het ergste was en is de éénzaamheid, kan nog wel even door gaan maar dit is het laatste stuk, van af mijn 45 igste, daar voor heb ik veel ondernomen, avonturen beleeft, niet altijd met het goedvinden van mijn vriendin – vrouw – moeder van mijn kinderen, maar ’t zit in je, groet !

 29. Jenne.
  Dit is de laatste keer dat ik (wanneer je op deze weg verdergaat) op jou reageer omdat je wel hardleers lijkt te zijn.Ten eerste wanneer ik al een droom zou hebben zou het deze kunnen zijn:
  Voor alle leven een zo goed mogelijk leven zonder haat,nijd,hebzucht en jaloezie bijvoorbeeld.
  Ten tweede heb ik meermaals geschreven dat ik jou geloof wanneer je zegt dat je hard gewerkt hebt en daarmee je geld/vermogen hebt verdiend maar zo zijn er meer natuurlijk.
  Constant blijven ouwehoeren terwijl jij dingen niet begrijpt of niet wilt begrijpen maakt een eventuele discussie alleen maar moeilijker wat bij mij in ieder geval nogal storend overkomt maar goed dat is mijn mening.

 30. Zo noem jij dat ouwehoeren, als ik je een inkijk geef in mijn levens wandel, het is om te laten zien dat op moeilijke momenten in je leven, het niet is om bij de pakken neer te gaan zitten zeuren, zo van wat een wereld zo oneerlijk en zo, geef nog steeds mijn kracht en weten aan die gene die het nodig hebben, en zo waar het helpt, met veréénde krachten, maar goed beste Arnold je moet doen wat je doen moet, en ja ik zal er niet van wakker liggen, groet Jenne

 31. “Politics is Fake and Staged”
  “Only a psychopath could read someone else’s lies from their teleprompter with such feigned emotion. And only the flag-waving, dumbed down masses could believe them. Politicians are puppets, and your only questions should be: “Who is writing their speeches? And who is pulling their strings?” This is a public service announcement from The Corbett Report.”
  https://www.bitchute.com/video/EOSGu8Tg4n0i/

  1. MC :
   Alleen een psychopaat gelooft zijn eigen leugens.
   Voor definitie : zie link met de def. van Hare :
   http://www.minddisorders.com/Flu-Inv/Hare-Psychopathy-Checklist.html
   In de checklist zijn er 20 kenmerken !! Je dient geen psychiater te zijn om veel van die kenmerken te herkennen. Volgens de mij bekende literatuur is een psychopaat ook niet te behandelen, laat staan te genezen. Nog een detail : de leugendetector werkt niet bij een psychopaat. Ik zie het aantal van deze gevallen dan ook exponentiëel toenemen.
   Wat de vraag betreft in Uw citaat wie er aan de koorden trekt , een tip over IM Erika (van de Stasi) :
   https://annaschublog.com/2017/07/24/dieser-mann-ist-fuer-angela-merkels-machtuebernahme-verantwortlich/
   Hij controleert blijkbaar ook Hillary Clinton !!!

 32. https://nos.nl/artikel/2258535-taakstraffen-voor-snelwegblokkeerders-sinterklaasintocht.html
  Toch is er nu met deze gerechtelijke uitspraak een vreemde situatie ontstaan en vooral vind ik het opvallend dat die Anti Zwartepieten betogers zich nu niet laten horen wat bijna op discriminatie lijkt.Het begon er natuurlijk mee dat de Anti Zwartepieten betogers konden weten dat wanneer zij een oude traditie wilden afschaffen dat dat weerstand zou oproepen bij veel landgenoten en daarmee brachten zij ook mogelijk de veiligheid van anderen in gevaar (Er staan dan ook twee groepen tegenover elkaar wat makkelijk in geweld had kunnen eindigen).
  Nu is het vreemde dat die rechter daar niet over spreekt maar wel over verkeersveiligheid en dat dat in gevaar gebracht zou zijn wat natuurlijk nooit had gebeurd wanneer die Anti Zwartepieten demonstranten de mensen niet tegen elkaar op hadden gezet.
  Zwarte Piet zou de Anti Zwartepieten doen denken aan de slavernij,rascisme en weet ik veel wat nog meer en daarom zou het afgeschaft moeten worden volgens hen.
  Slavernij doet mij denken aan mensen aan ketenen en mensen die gedwongen moesten werken voor hun bazen/eigenaren van destijds.
  Nu worden mensen ook gedwongen tot taakstraffen=dwangarbeid op straffe van.
  Net als toen hebben mensen geen inspraak en wordt hen de mond gesnoerd.
  Daarom vind ik het vreemd om te moeten constateren dat we die anti pieten demonstreerders nu niet horen, vinden zij slavernij nu ineens wel correct omdat het in hun voordeel uitpakt?
  Wat betreft de veiligheid waar die rechter het over heeft laat zij eens een uitspraak doen waar je meer aan zou kunnen hebben.Mensen gaan in sommige gevallen niet meer naar de dokter omdat ze bang zijn dat er weer een rekening in de bus kan vallen waardoor zij (nog)verder in de problemen komen terwijl het wel levensbedreigend kan zijn of is dat minder belangrijk?

 33. Morgen zal het 100 jaar geleden zijn dat W.O 1 eindigde. Alhoewel Nederland hier niet bij betrokken was, werd het wel geconfronteerd met de gevolgen ervan, via onder andere W.O 2.
  Zoals gewoonlijk bij dergelijke verjaardagen, zie ik steeds hetzelfde showvertoon, met afgezaagde commentaren.. en vooral veel bedrog. Ook al kunnen we het verleden niet meer veranderen, is het enige wat we m.i. nog kunnen doen om de nagedachtenis van alle gevallenen eren, is eindelijk te waarheid te onthullen over wat er schuilging achter deze bloedige slachtpartij.
  Een poging daartoe is de volgende link. Op de website is er ook een Duitstalige versie beschikbaar voor de geïnteresseerde.
  https://new.euro-med.dk/20181110-world-war-1-did-not-end-1918-was-just-beginning-of-a-long-chain-of-wars-and-revolutions-towards-city-of-londons-communist-one-world-governance.php
  Als ik zie waar we intussen zijn aanbeland, dan is W.O 1, bij manier van spreken branden actueel.

  1. Helemaal gelijk….het lijkt net een satanisten feestje met al die 11en, op 11-11 om 11.00 uur de miljoenen doden ‘herdenken’….ja ja.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.