Advertentie

De mazelenvaccinaties..? Ten aanval..!


De dramatische gevolgen van
het uitroeien van kinderziekten,
en waarom wij dit overal
bekend moeten maken

x

De mazelenvaccinaties..? Ten aanval..!

2013  © Ing. Harry Zandvliet

x

Ing. Harry Zandvliet
Ing. Harry Zandvliet

Sommigen noemen het een hype, de berichtgeving over mazelen en rode hond. Wat opvalt is dat de berichtgeving altijd in lijn is met hoe het RIVM in deze discussie staat. Nooit worden de keerzijden  getoond van een ver gevorderd vaccinatiebeleid. Alleen tegenstanders worden getoond wiens enige argument is dat God vaccinaties zou verbieden, waardoor het beeld wordt versterkt dat we hier alleen te doen hebben met Godsdienstige argumenten.

En als zoveel politici, een advocaat alsmede journalisten er zo van overtuigd zijn, dat vaccinaties verplicht moeten worden, en de ouders strafrechtelijk vervolgd zouden moeten worden voor kindermishandeling, dan zou je toch verwachten dat de nadelen van vaccinaties wel bekend zijn bij deze personen en dat die nadelen blijkbaar te verwaarlozen zijn; in hun ogen..

Echter, op basis van de huidige onderzoeken kun je ook de conclusie trekken dat het vaccinatiebeleid desastreuze gevolgen heeft voor onze volksgezondheid…! Als we simpelweg naar de statistieken kijken, zien we bijvoorbeeld dat sinds het uitroeien van de kinderzieken diverse allergieën decennialang, iedere 15 jaar verdubbeld zijn en sommige auto-immuunziekten zelfs over de kop (verdubbeld) zijn gegaan..! Zoals MS dat bijna verdubbeld is, en waarvan de wetenschap denkt dat  hier een verband is met het verlagen van de infectiedruk, o.a. door vaccinaties.

Van belang is ook dat koorts de actieve tolerantie tegen kankercellen verlaagd, en koorts daarmee dus preventief werkt tegen kanker! En het uitroeien van koorts (door koortsverlagers of vaccins) daarmee dus een heftige, nog té onbekende keerzijde heeft.  Tegenwoordig weet men ook, dat als je eenmaal allergie hebt doorgemaakt als moeder (én als vader!), de kans dat je zuigeling allergisch is, enorm vergroot wordt, met weer dramatische gevolgen, ofwel de ‘epi-genetica’, waarover later meer.

Ingeënt tégen de mazelen en vóór een grotere kans op allergieën en zelfs kanker..!
Ingeënt tégen de mazelen en vóór een grotere kans op allergieën en zelfs kanker..!

De jaren 1960 generatie, die alle kinderziekten heeft doorgemaakt kent veel minder chronische ziekten dan de generaties daarna. Veel onderzoeken zien dus bij al deze genoemde zaken ook een verband met het vaccinatiebeleid. We gaan eer straks dieper op in. Maar je leest hier echter niets over. De media vinden dat zij een verantwoordelijkheid hebben aangaande de volksgezondheid, en gaan vrijwel alleen af op de  mening van het RIVM, die immers ‘waakt over onze gezondheid’.

Maar de media moet zich ook realiseren dat zij (de media dus) de waakhond zijn voor de burgers, en daarom ook andere bronnen dan overheidsbronnen dienen te raadplegen, en dan precies zoals zij dat wel doen bij andere onderwerpen..!
Ik verwacht niet dat dit op korte termijn gaat veranderen. Hier rust voor ons een taak om de onwelgevallige informatie, zoveel mogelijk bekend te maken op internet. Niet door het aanhalen van allerlei bizarre complottheorieën, maar, door middel van voetnoten naar de medische literatuur, de nadelen duidelijk openbaar te maken voor het grote publiek, die deze informatie immers niet leest in de kranten.

Eerst over de gevolgen van mazelen.
Net zoals de andere 13 miljoen landgenoten in 1971, heb ik mazelen gehad. Net zoals toen overlijdt thans 1 op de 10.000 mensen die mazelen hebben. En vrijwel altijd, gaat dit gepaard gaand met ‘onderliggend lijden’. Dit getal wordt genoemd in het advies uit 1972 van de gezondheidsraad, die in mijn bezit is, over mazelenvaccinatie, toen nog 98% van de mensen mazelen doormaakten. In 1999 waren er 3300 geregistreerde gevallen, maar de heer Roel Coutinho was wel zo eerlijk om op 29 juni in het late journaal toe te geven (zie ook dit artikel op deze site!)  ) dat het werkelijke aantal 10x zo hoog lag. Er stierven toen 3 kinderen met ernstig onderliggend lijden, 1 op 10.000 dus en niet 1 op 1000, zoals overal wordt rondgebazuind, o.a. door het RIVM..

Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?
Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M? Autisme is officieel niet in verband gebracht met autisme, terwijl deze cijfers het verband aantonen.. Welcome in the land of the free..

Daarnaast zijn er soms complicaties t.g.v. mazelen zoals hersenvliesontsteking en longontsteking te betreuren. In uiterst zeldzame gevallen komen ernstige complicaties voor, zoals chronische encephalitis (hersenvliesontsteking) met blijvende hersenschade tot gevolg. Overigens kan dit, zoals we weten, ook voorkomen bij vaccinaties, zoals zelfs de bijsluiters melden! Nu staat niets een vaccinatie tegen mazelen in de weg, zou je zeggen.

Maar men vergeet hierbij 2 zaken..
De eerste is m.i. niet eens doorslaggevend, namelijk de bijwerkingen van de mazelenvaccinatie. Zo is het risico van dood door ademstop na vaccinaties veel groter, volgens dit onderzoek:

ARTIKEL 1 A modified self-controlled case series method to examine association between multidose vaccinations and death. Pubmed: (www.ncbi.nlm.nih.gov )

By means of a study including 300 uSUD, a 16-fold risk increase after the 4th dose could be detected with a power of at least 90 per cent. A general 2-fold risk increase after vaccination could be detected with a power of 80%.

En zo blijken in ontwikkelde landen meer zuigelingen dood te gaan, naarmate er meer gevaccineerd wordt, volgens dit onderzoek:

ARTIKEL 2: Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? HIER

Linear regression analysis of unweighted mean IMRs showed a high statistically significant correlation between increasing number of vaccine doses and increasing infant mortality rates, with r = 0.992 (p = 0.0009). Using the Tukey-Kramer test, statistically significant differences in mean IMRs were found between nations giving 12–14 vaccine doses and those giving 21–23, and 24–26 doses. A closer inspection of correlations between vaccine doses, biochemical or synergistic toxicity, and IMRs is essential.

Dit zijn allemaal alleen zeldzame complicaties die gerelateerd worden aan vaccinaties en waarvan de statistieken overigens aantonen dat dit veel vaker gebeurt  dan het Lareb aantoont (instituut die de bijwerkingen inventariseert). Maar sterfte t.g.v. kinderziekten waren in Nederland in de jaren 1970 ook zeldzaam. Bij de andere kinderziekten dan mazelen was dit zelfs nihil. Maar er is nog een veel belangwekkender reden om kritiek te hebben op het vaccinatiebeleid, Namelijk de gevolgen van het feit dat jonge kinderen geen infectieziekten van betekenis meer doormaken. Helaas worden deze redenen zelden genoemd door critici van vaccinaties, waardoor zij de belangrijkste nadelen van vaccinaties gewoon missen..!

Een koortsig kind, een zegen in vermomming..! Het lichaam groeit in weerstand!
Een koortsig kind, een zegen in vermomming..! Het lichaam groeit in weerstand!

Al heel lang weet men dat in gebieden waar de infectiedruk hoog is, bijvoorbeeld landelijke gebieden in Afrika, de kans op ernstige allergische ziekten zoals Astma, of ernstige auto-immuunziekten zoals MS of diabetes type-1 veel kleiner is. Men wist alleen niet waarom. Vandaar dat gesproken werd over de zogenaamde hygiënehypothese. Maar het frappante is dat deze ziekten in de jaren 1960 in West-Europa ook veel minder voorkwamen, maar geëxplodeerd zijn in de jaren 1970 en daarná. Zo is allergie ieder 15 jaar verdubbeld (thans stabilisatie), is astma vervijfvoudigd  (200 doden per jaar, waarbij veel longontstekingen!) en is MS (Multiple Sclerose) verdubbeld, en zijn er dezelfde dramatische cijfers bij andere auto-immuunziekten en allergieën…!  Wanneer worden we nu eens wakker..!?

Maar gelukkig weet men -wetenschappelijk gezien- steeds beter waarom. Tegenwoordig weet men dat infecties op jonge leeftijd doorgemaakt ( op oudere leeftijd zet het geen zoden meer aan de dijk) en dan ook de acute virale infecties, bepaalde cellen aanmaken die beschermen tegen allergie- en auto-immuunziekten. De belangrijkste zijn de T-regcellen. T-regcellen zorgen ervoor dat allergische reacties op tijd uitdoven, ze voorkomen dus allergie.  Tevens zorgen T-regcellen ervoor dat auto-reactieve T-cellen, de cellen die dus de auto-immuunziekten veroorzaken, veel moeilijker zich kunnen vermenigvuldigen.

Uit diermodellen blijkt dat bij dieren met gevoeligheid voor allergie- of auto-immuunziekten vrijwel alle dieren deze ziekten krijgen indien opgroeiend in een steriele omgeving en steeds minder, tot 0!!! Indien de infectiedruk wordt verhoogd. Dit onderzoek bijvoorbeeld toont aan dat influenza A, mits op jonge leeftijd doorgemaakt, voorkomt dat kinderen op latere leeftijd astma ontwikkelen: HIER

However, immunity induced by influenza A virus may have beneficial effects, particularly in young children, that might protect against the later development of asthma, as suggested by the hygiene hypothesis.

De Elsevier schreef er een artikel over: HIER 

mazelenBijzonder is dat met name mazelen voorkomt dat mensen allergie ontwikkelen. Met name hooikoorts wordt daarbij genoemd. Twee studies in dit verband met mazelen; de eerste studie toont aan dat van kinderen die op natuurlijke wijze mazelen doormaken de helft!! minder kans heeft op allergie, met name hooikoorts, een ziekte die geëxplodeerd is de afgelopen decennia. De tweede studie toont aan dat mazelen beschermt tegen allergie (5.Shaheen SO, P Aaby, AJ Hall, DJP Barker, CB Heyes, AW Shiell, A Goudiaby, Measles and atopy in Guinea-Bissau, The Lancet, 1996; 347: 1792-6 Rosenlund, H, Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection, Pediatrics 2009 Mar;123(3):771-8. doi:) 

Tevens een studie die aantoont dat virale infecties beschermen tegen auto-immuunziekten: Oldstone MBA, Prevention of type 1 diabetes in nonobese diabetic mice by virus infection, Science, 1988; 239: 500-2

HIER een onderzoek dat aantoont dat muizen met aanleg voor diabetes type-1, een auto-immuunziekten, in een infectierijke omgeving, steeds vaker voorkomt, tot 100%, bij het verlagen van de infectiedruk:

The incidence of spontaneous T1D is directly correlated with the sanitary conditions of the animal facilities, for both the non-obese diabetic (NOD) mouse [2] and the bio-breeding diabetes-prone (BB-DP) rat [41]: the lower the infectious burden, the higher the disease incidence. Diabetes has a very low incidence and may even be absent in NOD mice bred in ‘conventional’ facilities, whereas the incidence is close to 100% in female mice bred in specific pathogen-free (SPF) conditions. Conversely, infection of NOD mice with a wide variety of bacteria, virus and parasites protects completely (‘clean’ NOD mice) from diabetes [2].

Als redenen voor het feit dat auto-immuun- en allergische ziekten veel vaker voorkomt schrijft het artikel onder meer: (…) vaccination against common childhood infections and the wide use of antibiotics.

Prof. dr. J.M.D. Galama (1947) is arts-microbioloog, emeritus hoogleraar Virologie aan het UMC St Radboud te Nijmegen. Hij deed ondermeer onderzoek naar de relatie tussen virusinfecties en de auto-immuunziekten type 1 diabetes en multiple sclerosis. Ook participeerde hij in de Brighton Collaboration, een internationaal initiatief om bijwerking van vaccins te bestuderen. Verder is hij lid van de adviescommissie van het Nationaal Programma Grieppreventie.
Prof. dr. J.M.D. Galama (1947) arts-microbioloog, emeritus hoogleraar Virologie aan het UMC St Radboud te Nijmegen. Deed onderzoek naar de relatie tussen virusinfecties en de auto-immuunziekten type 1 diabetes en multiple sclerosis. Participeerde in de ‘Brighton Collaboration’, een internationaal initiatief om bijwerking van vaccins te bestuderen. Lid van de adviescommissie van het Nationaal Programma Grieppreventie.

Hoogleraar virologie Galama legt in zijn inauguratierede een verband tussen de verhoogde vaccinatiegraad en de groei van allergie en auto-immuunziekten door het verminderd in aanraking komen van infecties: Galama, JMD, Virussen & de paradox van preventie

 ‘Inderdaad zijn er tekenen dat de preventie een prijs vraagt, een fantoompijn van een immuunsysteem dat zonder werk zit. Zo is gebleken dat onder kinderen die op natuurlijke wijze mazelen doormaken minder allergie of hooikoorts voorkomt dan onder gevaccineerde kinderen’

Maar dit, het verband tussen stijging allergie- en auto-immuunziekten door vaccinaties, is nog niet het ergste. Want men weet ook al eeuwen dat er een correlatie is tussen de frequentie van doormaken van koorts en de kans op kanker. Een Zwitsers onderzoek,  uitgevoerd door statistici toont aan, met 95% zekerheid, dat het doormaken van koorts ten gevolge van kinderziekten (En ook mazelen wordt daarbij genoemd!), de kans op kanker tussen de 5 en 32% kan verlagen…!

Tegenwoordig weet men dat koorts de actieve tolerantie verlaagt, d.w.z. de tolerantie tegen lichaamsvreemde cellen zoals kanker. Diermodellen laten zien dat dieren die koorts doormaken een betere antigenenwerking hebben tegen kankercellen. Dat komt omdat koorts allerlei cellen doet rijpen. Niet alleen de T-cellen in de Thymus, maar ook andere cellen, zoals de macrofagen of de dendritische cellen (de ogen van onze afweer). Hierover is veel onderzoek naar gedaan maar het KWF en het WCRF hebben BEWUST besloten (zo is mij ook meegedeeld) hierover bewust niets te publiceren. Wellicht omdat dit indruist tegen hoe wij in het westen tegen gezondheid aankijken. Het WCRF gaf toe dat deze onderzoeken een verband aantonen tussen de preventieve werking van koorts tegen kanker.

Ik heb er 2 uitgepikt. FICD zijn koortsende kinderziekten. Het onderzoek keek met name naar: (measles, mumps, rubella, pertussis, scarlet-fever and chickenpox)  (HIER)

Febrile infectious childhood diseases in the history of cancer patients and matched controls.

Our retrospective study showed a significant association between FICD and the risk of developing cancer. The number of FICD decreased the cancer risk, in particular for non-breast cancers. The relationship with tumor site seems to be important also, but can only be addressed in a larger study.

En hier nog een artikel over dit onderwerp: Acute infections as a means of cancer prevention: opposing effects to chronic infections?

Exposures to febrile infectious childhood diseases were associated with subsequently reduced risks for melanoma, ovary, and multiple cancers combined, significant in the latter two groups. Epidemiological studies on common acute infections in adults and subsequent cancer development found these infections to be associated with reduced risks for meningioma, glioma, melanoma and multiple cancers combined, significantly for the latter three groups

Overigens heeft de American Scientist hier ook een aardig artikel over geschreven: HIER Met als titel: Healing Heat: Harnessing Infection to FightCancer, staat het volgende citaat, m.b.t. het waarom dat koorts preventief is tegen kanker:

It’s not the pathogens that do the good work. But the way our bodies respond to the pathogens is key. Infection events, especially those that produce fever, appear to shift the innate human immune system into higher gear. That ultimately improves the performance of crucial biological machinery in the adaptive immune system.

Via proefdiermodellen heeft men kunnen aantonen dat het doormaken van koorts de actieve tolerantie daadwerkelijk vermindert. Bijvoorbeeld, Gabizon et al. bestudeerde de invloed van macrofagen van normaal tumordragende muizen en de groei van experimentele tumoren (fibrosarcoma, melanoma en lymphoma) in muizen. Bij beiden werden afweercellen populaties gevonden die de tumor groei bevorderde. Echter, wanneer een acute infectie werd nagebootst door blootstelling van macrofagen aan gedode Corynebacterium parvum (een soort bacterie) waren macrofagen wel in staat om tumorgroei te remmen.

fokke sukke bible beltHoewel zulke gestimuleerde macrofagen destructief voor tumoren kunnen zijn (Poste,Keller) is deze staat van activeren van tumorcel doding doorgaans helaas van voorbijgaande aard: Gabizon A, Leibovich SJ, Goldman R. Contrasting effects of activated and nonactivated macrophages and macrophages from tumor-bearing mice on tumor growth in vivo. J Natl Cancer Inst 1980;65:913–20

Poste G, Kirsh R. Rapid decay of tumoricidal activity and loss of responsiveness to lymphokines in inflammatory macrophages. Cancer Res 1979;39:2582–90.

Keller R, Keist R, Joller P, Mulsch A. Coordinate up- and downmodulation of inducible nitric oxide synthase, nitric oxide production, and tumoricidal activity in rat bone-marrow-derived mononuclear bacteria. Biochem Biophys Res Commun 1995;211:183–9.

Maar er is meer….
Wat te denken van het feit dat men tegenwoordig weet dat zuigelingen veelal met een allergie worden geboren als één van de ouders allergie heeft doorgemaakt in zijn leven! Het werkt dus ook door in de volgende generatie..! Dit heeft te maken met het aan- of uitzetten van genen t.g.v. allergie, oftewel de epigenetica. Tel daarbij op de 30 peer reviewed pubmed onderzoeken die je in onderstaande linkjes vindt, waarbij immunologische afwijkingen, met name voedselallergie, gevonden worden in kinderen met ADHD en Autisme, twee aandoeningen die sinds de BMR-generatie kinderen krijgt schrikbarend zijn toegenomen. Afweerafwijkingen en autisme/ADHD dus. Een onderwerp waar ook een zwijgplicht op ligt. ADHD en Autisme mogen niets te maken hebben met omgevingsfactoren, en daarmee basta.

Publicaties zijn uit: The Journal of Pediatrics, Journal of Clinical Immunology, Journal of Neuroimmunology, Canadian Journal of Gastroenterology, American Journal of Gastroenterolgy, Journal of Medical Microbiology

Hier de 30 onderzoeken waar helaas hardnekkig over gezwegen wordt: HIER (pdf) Onlangs was er een studie van een aantal Nederlandse immunologen, de zogenaamde INCA studie, die een groep kinderen met ADHD een allergeen vrij dieet gaven, waarna meer dan de helft van de medicatie afgeholpen kon worden. Het is te vinden in The Lancet:

Pelsser LM, Frankena K, Toorman J, et al, Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial, Lancet 2011; 377: 494-503

Het kan zo toch niet wezen dat deze kennis in dit artikel opgesomd genegeerd wordt, alleen maar omdat vaccins heilig zijn verklaard! De reden van de stijging is met zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bekend, en heeft te maken met hoe wij met infectiebronnen en ziekten omgaan, maar dit wordt maar niet op de agenda wordt gezet. Ook kinderen met aanleg voor allergie en auto-immuunziekten hebben recht op preventie.

TEN AANVAL!

Ik wil dit alles besluiten met een opdracht. Zorg ervoor dat de keerzijde bekend worden. Bijvoorbeeld: vertaal dit artikel, stuur het op naar onze medestrijders in Austrailië, die nu onder vuur liggen. Zorg dat het op een Europese site komt. Benoem ze als reaguurder op de diverse weblogs. Zet de linkjes naar pubmed erbij! Net zo lang totdat iedereen, ook de media, hier kennis van neemt er niet meer omheen kan. Kortom, vertel het voort! De wetenschap is aan onze kant. Gebruik deze dan ook!

Harry Zandvliet

 

39 gedachten over “De mazelenvaccinaties..? Ten aanval..!

 1. Goed stuk guido,

  In tegenstelling tot de berichtgeving zijn het niet alleen gelovige mensen die niet vaccineren, ook mensen met gezond verstand enten niet in zoals wij.
  Ik zit zelfs te denken aan een echte tegenactie… Onze dochter mocht niet naar een kinderdagverblijf want niet ingeent en ze zou eens ziek mogen worden. Nu zitten wij eraan te denken om de kinderdagverblijven en de staat aansprakelijk te stellen voor het onthouden van ziektes aan mijn kind waardoor haar imuun systeem niet goed ontwikkeld kan worden..
  We gaan vandaag een advocaat bellen.

  1. @Bart….misschien kun je ons op de hoogte houden van de uitslag aangezien veel ouders met dit “probleem” te maken hebben. Complimenten aan Harry Zandvliet voor zijn jarenlange, enorme doorzettingsvermogen!

  2. Bart,

   een rechter zal m.i. oordelen dat de staat hier niet verantwoordelijk voor is. Een grotere kans maak je de creche te dwingen je dochter aan te nemen. Zij zullen hun apartheid anders wetenschappelijk moeten verdedigen. Succes met je strijd.

  3. hoi Bart, klein puntje : niet alleen gelovigen…ook mensen met een GEZOND verstand…ehm…ik ben met mn IQ iemand met een zeer gezond verstand, maar ben ook gelovig. Sluit elkaar niet uit toch?

  4. Oeps Carine, nee dat bedoelde ik niet. Wat niet wegneemt dat veel gelovigen het doen voor god, en ik niet. Wat inderdaad niet zegt dat gelovigen domme mensen zijn. Beetje onhandig geformuleerd mijnerzijds.

 2. Het is feite nog erger; niet alleen loopt de groep niet gevaccineerden in feite juist risico door de groep gevaccineerden…maar het blijkt ook nog eens zo te zijn dat de grote groep ‘junk food eters’ (met neurotoxische en kankerverwekkende smaakversterkers of aspartaam en andere chemische vervuilers) een soort ’tijdbom’ vormt om nu nog latente virussen virulent te doen maken – en dus een risico vormen voor de gezonde groep… (zie ook mijn boek ‘De Zoete Wraak; het Ware Gezicht van de Voeding Industrie en de Farmaceutische Industrie’ wat in september uitkomt via Frontier Publishing, zie: http://www.healingsoundmovement.com/news)

  Niet alleen blijkt juist de ware ‘epidemie’ plaats te vinden waar mensen juist gevaccineerd zijn (zeker in combinatie met slechte hygiëne, slechte sanitaire voorziening, leef-en woonomstandigheden en voedseltekort), maar steeds meer blijken vaccinaties juiste ziekteverwekkers te zijn (direct, indirect, en ook op de lange termijn door via een soort ‘epigenetica en nutrigenomica’ van cumulatieve en synergistische effecten slapende virussen wakker te maken zullen we maar zeggen…(het gevaar van juist deze synergistische en cumulatieve effecten bespreek ik ook in mijn boek).

  In plaats van orthomoleculaire geneeskunde, preventieve geneeskunst en superfoods een verhoogd risico van virusverspreiding dus, juist door…de effecten van slechte voeding en ongewenste en ineffectieve (voor de gezondheid dan) vaccins…

  Ook dit kwam aan bod tijdens ons HealingSoundMovement Tv-debat over ‘Vaccinaties en Ware Immuniteit’, zie preview hier(binnenkort verslag van 3 uur in delen online!): http://www.youtube.com/watch?v=8cjxnLw3KYw

 3. Hoe kan het dat een crèche je kind verbiedt, omdat het niet ingeent is. Die andere kinderen zijn toch wel ingeent en kunnen dan toch niet meer besmet worden.

  1. Ja Mirjam, zo krom is hun gedachtengang. Als mijn kind ziek zou worden zou ik hen aansprakelijk kunnen houden dachten ze. Lekker Amerikaans

  2. Hoi Mirjam,

   Natuurlijk heeft de creche, Stasi, het goed voor met het kind van Bart.
   Ze willen immers niet dat zij de mazelen krijgt door al die andere kinderen die besmet zijn geraakt door de vaccinazie.
   De tijd van de leugens is voorbij lieve mensen, de waarheid komt naar boven, vroeg of laat zal niemand de waarheid meer kunnen ontkennen.

   Be True & Human,

   Groet,
   Zjoz.

  3. Mensen, vaccinatie is gebasseerd op kudde-immunieit. Dit betekent dat minimal een X% van de totale bevolking gevaccineerd moet zjn om de gehele populatie te beschermen.
   Vaccinatie is geen 100% garantie op immuniteit. Dus zelfs al ben je gevaccineerd, heb je een kleie kans om besmet te raken.
   Daarom laten kinderopvangcentra geen kinderen toe die niet gevaccineerd zijn.
   Als je jouw kind niet vaccineert, breng je ook anderen in gevaar!

  4. @ Rik: absolute onzinverhaal helaas. Allereerst heeft de oorspronkelijke definitie van ‘kuddeimmuniteit’ eerder betrekking op het vergroten van de gezondheidsfactor, dan de zogenaamde ‘infectiekans’. Ten tweede is er geen enkele (onafhankelijke…) wetenschappelijke ondersteuning voor dit ‘geloof’ (want dat is het in de Medische Kerk). Ten derde blijken juist epidemieën (en plandemieën) op te reden waar juist gevaccineerd is…

   Kortom: groepsimmuniteit zou je op moeten vatten als een soort ‘positiviteitsvirus’, via bewustzijn of via ene gezonde populatie die natuurlijke geneeswijzen en gezonde voeding gebruikt…Een schaap over de dam…

  5. Dank je John, ik ben die Mickey Mouse nieuws wijsheden zoals Rik aanhaalt langzamerhand spuugzat.

   @Rik, wij willen zelfs dat ons kind ziek wordt, raar he. Als ze je kind ziek maken met een vaccin,goed. Als je kind op natuurlijke wijze de ziekte krijgt,slecht. Hoor je zelf de kromheid van je redenatie niet?

  6. John (5.5): zoveel fouten in zo’n korte reactie!
   Kudde-immuniteit is wel degelijk zoals Rik het beschrijft; het is wel degelijk “de zogenaamde ‘infectiekans’ “. Kijk gewoon eventjes op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kudde-immuniteit !
   En daar zou er volgens jou geen enkel bewijs voor zijn. Er zijn letterlijk al honderden wetenschappelijke artikelen over geschreven. Hier is er eentje dat je gratis kunt lezen op het internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3171704/pdf/sinf43-683.pdf
   En dan beweer je dat epidemieën juist ontstaan waar er juist gevaccineerd is. Heb je dan niet goed opgelet bij wat er juist is gebeurd in de Biblebelt en in Wales? Juist het omgekeerde: de epidemieën braken uit in gebieden waar er net te weinig gevaccineerd was!

 4. Goed weer dit, Guido.
  Heb het gepost in een FB-groep over vaccins.

  Waar ik vooral mee zit is dat de media allemaal weer meedoen aan het pude spel genaamd framing. Door de gereformeerden belachelijk te maken ontstaat er heel subtiel dit beeld:
  1) gelovigen die niet laten inenten zijn raar, asociaal en gevaarlijk (them)
  2) normale mensen zijn mensen die laten hun kinderen inenten (us)
  PS: en straks natuurlijk uzelf ook tegen MERS; u bent toch zeker geen refo?

  Voor de duidelijkheid: dit is niet mijn mening over refo’s dit is hoe het spel wordt gespeeld.
  .

  Verder met dit spel:
  Wie wil er nu toch bij groep 1 horen? Niemand toch, dus laat je je inenten.

  Framing, noem ik dat: Zonder dat je het doorhebt, wordt voor jou het speelveld bepaald waarop je mag spelen. Dus roept iedereen iets voor- en vooral heel vaak iets tegen die ‘rare refo’s’.

  Maar ho even. Ik heb geleerd dat als je de keuze uit twee krijgt, je meestal gemanipuleerd wordt. Bush bijv, na 9/11: “wie niet voor ons is, is tegen ons”. Onzin, er zijn duizend wegen naar Rome, meer nog. De wereld is iets complexer dan zo’n Bush het ons voorschotelt. Dat zullen velen niet ontkennen.

  Maar nu: niemand in de media geeft het woord aan mensen die om rationale, medische redenen niet vaccineren met BMR tegen mazelen.

  Neem zo’n Wakefield -bijna gerehabiliteerd schijnt trouwens- die is zelfs niet tegen een enkelvoudig mazelenvaccin. Wel tegen BMR (MMR in UK). Lees alle artikelen over dit onderwerp op deze site. Vaak artsen. Maar nooit is er wederhoor in de krant. Neem nu bijvoorbeeld eens een moeder van een BMR-vaccin slachtoffer die haar volgende kind onder geen beding laat inenten omdat ze alles gelezen heeft. Nooit.

  Wederhoor? Doen we toch, zeggen de journalisten nu.
  We laten steeds vaker de gereformeerden zélf aan het woord.

  Gek wordt je daarvan! Nog steeds datzelfde voetbalveld, keurig afgekaderd: gij zult voor of tegen de gereformeerden zijn. En dus voor vaccins. Gij zult zwijgen over medische redenen om niet te vaccineren.

  Kortom help bovenstaand artikel te verspreiden onder artikelen in kranten, mediawebsites etc.

  1. agreeee, voor wat betreft dat ‘framen’…word er niet goed van, die rechtlijnige, intolerante mening van diverse mensen op diverse fora, media etc. over de houding van ‘gereformeerden’…wugh, alleen die term al, kom op, zooo jaren vijftig. Wij staan als predikantengezin helemaal in deze maatschappij, zijn universitair geschoold, hebben zelfs onze kinderen ingeent, maar zijn daarin wel kritisch geweest. Vrienden van ons (net zo gelovig, maar ook gewoon weldenkende, hoogopgeleide mensen), maakten de keuze om niet in te enten. Mijn moeder is gestopt met elke vorm van inenten nadat mijn broer doodziek werd van inenten. Ik geef haar geen ongelijk. En: idd, ik heb geen allergieen, heb alle ziekten doorgemaakt, en ben zo gezond als een vis. Ben ik dan nu ineens een paria omdat ik besmettingsgevaar oplever aan niet ingeeente zusters en broeders? Wat een gedoe. Van de 5 % niet ingeeente kinderen in NL is slechts één procent streng gereformeerd. Waar hebben we het over!

 5. ‘Ideologische vaccinatie tegenstanders zijn schuldig aan de mazelen in Berlijn en München’ kopt ene Tobias Maier op scienceblogs (franchise webblog gefinancierd door de ‘echte’ wetenschap)

  Kijk wie het zegt: deze Tobias Maier ziet er na mijn mening niet echt gezond eruit http://about.me/tobiasmaier
  Als ik niet zou weten hoeveel ellende deze lui veroorzaken, zou ik bijna medelijden met hem krijgen…(oke dat heb ik ook)..

  Hij gaat te keer gaat tegen de antroposofische benadering van kinderziektes…(het belang ervan voor de ontwikkeling van een mens).

  Dat is juist het grote probleem, vertrouwen hebben in het proces van het leven, de kracht van de mens zelf, de eeuwige balans, die de natuur zoekt…dat willen deze lui niet zien.
  Zij zijn dermate gedreven in hun met de natuur concurrerende, dominante benadering, dat ze heel ver weg staan van de goddelijke scheppingskracht.
  Alles is op destructie gericht…tamelijk ziel-loos…

 6. Ik ben van 1950.Twee jaar oud zijnde heb ik een combinatie van mazelen/rode hond gehad en heb daarvan geen enkel nadeel ondervonden.

  Toen ik als kind in Nigeria woonde werd er een onderzoek gedaan naar tuberculose d.m.v. een mantoux. Volgens de arts had ik tbc en kreeg toen een vaccinatie hiertegen. Het gevolg was een gigantisch abces boven op mijn linker arm. Het litteken ervan is nog steeds zichtbaar. Maar tbc heb ik nooit gehad. Er moest zeker weer een vaccin getest worden.

  Als je tegenwoordig een keer in het ziekenhuis terecht komt dan word je ook suf geprikt. Tegen trombose b.v.. Flauwe kul, zeker als je hooguit 4 dagen in het ziekenhuis ligt en de dag na de operatie gewoon door de gangen gaat lopen, zols ik deed en dus helemaal niet continue op bed lag. Bij mij werd na de operatiedag elke avond een prik gegeven tegen trombose. Toen ik de hoofdverpleegster vroeg waarom ik die prik kreeg, keek ze verbaasd want die prik was helemaal niet nodig en degene die de prik toediende was niet gerechtigd om dat te doen. Ik moet echt helemaal niets hebben van vaccinaties.

 7. Geachte hr. Zandvliet.

  Als u op de zoekmachine van deze site de volgende woorden neer zet “Codex Alimentarius stijgt op uit Auswitsch”, en de moeite neemt om dat verhaal grondig door te lezen, zult u gaandeweg begrijpen hoe het komt dat de vaccins heilig zijn verklaard. Als u nog verder doorgraaft in alle verwante artikelen wil ik u sterkte wensen.
  U heeft uitstekend, gedegen en duidelijk uw visie op het immuunsysteem onderbouwd. Ik beweer al vanuit mijn professie (natuurgeneeskunde) al jaren hetzelfde. Ik zal uw bevindingen zéker gebruiken in mijn pogingen om onze gedeelde visie verder uit te dragen.
  Van mensen zoals u zijn er nog veel te weinig. Bedankt. Jullie van Wanttoknow idem.

 8. Ik ben absoluut tegen verplichte vaccinatie.Ik vind dit een inbreuk tegen het menselijk lichaam, als men zulke zaken verplicht gaat stellen. Als volwassene bepaal ik zelf welke prikken ik krijg. Ik vind derhalve dat de ouders in eerste plaats bepalen wat zij voor hun kinderen noodzakelijk vinden. Waar ik zeer tegen ben is, dat beslissingen op grond van hun GELOOF worden genomen. Ik denk dat men zich voldoende kan laten voorlichten over de voors en de tegens van zulke ingrepen. WIJ MOETEN AF VAN DE BETUTTELING DOOR DE INCOMPETENTE BESTUURDERS (REGERINGEN/INSTITUTEN ETC.) VAN DEZE TIJD. DEZE WERKEN ENKEL EN ALLEEN IN HET BELANG VAN DE FARMACI, ERGO VAN HET HEILIGE GELD.

 9. Geachte heer Zandvliet,

  Uw artikel is verhelderend en voor zover ik kan beoordelen goed onderbouwd. Maar in de aanhef staat een slordigheid: u spreekt namelijk over Gerard Knoops, en dat is naar mijn idee Geert-Jan Knoops of bedoelt u misschien Gerard Spong? Het is voor iedereen van belang om geen slordigheden in artikelen te laten sluipen en dus erg zorgvuldig te zijn met het doen van (beschuldigende)uitspraken of personen iets in de mond te leggen. Dat doet afbreuk aan een, overigens goed, artikel.
  Om opheldering te krijgen heb ik op basis van uw uiting per e-mail contact opgenomen met de heer Knoops en die reageerde als volgt:
  “Dank voor uw bericht. Dit is niet mijn standpunt; ik heb niet gezegd dat ouders in dat geval vervolgd moeten. Desgevraagd heb ik in de VK aangegeven dat mijns inziens op grond van de internationale verdragen inzake de Bescherming van de Rechten van het Kind, er een overkoepelende plicht van de overheid kan bestaan om kinderen – bij levensgevaar – te beschermen en dat een beroep op godsdienstvrijheid dan niet zou mogen opgaan. Niets meer en niet minder. Dit staat ook zo in het interview.
  Een uitlating over een eventuele vervolging is daarin niet gedaan.”

  Om discussies helder te houden is het uiterst belangrijk uitspraken van derden niet te interpreteren, maar verduidelijking te vragen als er iets niet (helemaal) duidelijk is. Het kan toch niet uw bedoeling zijn controverses aan te wakkeren.

  Maar ga door met uw goede werk.
  Hartelijke groet, Martinus

  1. “bij levensgevaar”…
   De meneer in kwestie kan dan nooit de bedoeling hebben om achter verplichte inentingen te staan want vaccinaties vertegenwoordigen juist het voorzorgsprincipe.

   Bij de mazelen die ik als kind heb gehad – en waarvoor ik niet ingeënt ben – was in ieder geval absoluut geen sprake van levensgevaar.

  2. Hoi Martinus,
   Bedankt.
   Volgens mijn bron zou hij vinden dat ouders tijdelijk uit de ouderlijke macht moeten worden ontheven zodat de verplichte vaccinatie kan plaatsvinden.

   Maar ik had beter moeten uitzoeken wat hij precies gezegd heeft. Inmiddels heb ik aan Guido gevraagd zijn naam te schrappen.

   Alleen is Guido volgens mij tijdelijk op vakantie, dus nog even wachten.

 10. Helder stuk, nu maar hopen dat het opgepikt wordt, maar zonder een complottheorie aan te hangen, denk ik dat men er baat bij heeft, dit te verzwijgen.

 11. Harry Zandvliet had misschien beter nog eens gekeken naar de reacties op wat hij zelf had geschreven op http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen. Daar had hij 2 weken geleden al “artikel 1” en “artikel 2” die hij hier boven vermeld als beschreven. Hij blijkt “artikel 1” niet echt te begrijpen: ik heb toen gereageerd: “De publicatie zegt helemaal niks over het al dan niet gevaarlijk of veilig zijn van een vaccin; het is een wiskundige discussie over statistische methodes”. Het is dus geen medische of epidemiologische studie. En “artikel 2” is gebaseerd op verkeerde data. Het beweert bijvoorbeeld dat Griekenland 23 vaccinaties geeft in het eerste levensjaar, maar het zijn er maar 12 (www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/greece.html). Eigenlijk is bijna elk getal voor elk land fout. En toch geven die auteurs euvac.net op als hun bron van het aantal vaccinaties. Over die studie kan dus gezegd worden “rubbish in-rubbish out” –waardeloos dus omdat het met verkeerde data rekent. En de discussie in dat “artikel 2” gaat nogal ver in de overinterpretatie van de medische implicaties, aangezien de ene auteur een “independent researcher” is en de andere een “independent computer scientist”, dus geen van beiden met medische achtergrond.

  Het is inderdaad zo dat er een (wellicht oorzakelijk) verband is tussen minder infecties en meer allergieën. Een baby wordt vanaf de geboorte door honderden virussen en bacteriën geïnfecteerd. Door de meesten worden die kinderen niet ziek, maar wordt het immuun systeem wel gestimuleerd. Vaccinaties tegen een tiental ziekten heeft daar weinig impact op. Vele kinderen krijgen nu gewoon minder infecties omdat ze in propere huizen wonen, minder buiten spelen en vuil worden, zo goed als geen (interne) parasieten hebben, enzovoort. Maar daardoor verhoogt blijkbaar de kans op allergiëen.

  1. Eerst over de bijwerkingen.
   Nog even geduld, er zal misschien in 2013 een artikel verschijnen over de relatie van bepaalde bijwerkingen zoals apneu in relatie tot vaccinaties. Overigens, van mensen in het veld weet ik dat prematuren na een vaccinatie gemonitord moeten worden vanwege de kans op apneu. Deze bijwerking van vaccinaties staat overigens ook op de bijsluiters. De vraag is of apneu (er zijn overigens meer bijwerkingen) alleen bij prematuren voorkomt, zoals de bijsluiters vermelden. Zo ken ik een geval van een tweeling die te vroeg geboren was en waarbij 1 van hen overleed aan ademstop (apneu) na de tweede vaccinatie (de eerste werd nog in het ziekenhuis gegeven). Natuurlijk had dit volgens de artsen niets met de vaccinatie te maken, en ouders willen dit ook heel graag geloven, maar het zet mij wel aan het denken en is een stimulans om hier eens dieper in te duiken. Overigens worden vaccins steeds schoner, interessant te zien wat voor effecten dit heeft op diverse cijfers m.b.t. de bijwerkingen zoals apneu, t.o.v. een aantal jaren geleden.

   Ik ben overigens actief geworden door de kennis die ik heb opgedaan over de hygiënehypothese. U noemt allergie als zijnde gerelateerd aan de hygiënehypothese, maar de bewijzen dat auto-immuunziekten gerelateerd zijn aan de hygiënehypothese zijn tenminste net zo groot.

   De wetenschappelijke artikelen schrijven zelf dat de verhoogde vaccinatiegraad hier debet aan is. Ik heb meer vertrouwen in deze onderzoekers (immunologen, virologen), met alle respect, dan met mensen die zich inzetten ter bescherming van de gepatenteerde medicijnen.

   Dat wetenschappelijke artikelen die kritisch zijn t.o.v. vaccinaties, of in ieder geval de keerzijde belichten, onder een vergrootglas worden gelegd, waarbij tekortkomingen zeer sterk worden uitvergroot, is niet meer dan logisch, of te verwachten. Maar er komen steeds meer van dit soort artikelen, waardoor het wellicht eens tijd wordt dit serieus te nemen dan alleen blind de vaccinaties te verdedigen.

   Hier staat het allemaal opgesomd, overigens met complimenten van sommige immunologen:
   http://nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Hygienehypothese_opnieuw_bezien20121216.pdf

   Dit artikel laat zien dat er wel degelijk een verband is tussen allergie en kinderziekten:
   FINDINGS:
   17 (12.8 percent) of 133 participants who had had measles infection were atopic compared with 33 (25.6 percent) of 129 of those who had been vaccinated and not had measles (odds ratio, adjusted for potential confounding variables 0.36 [95 percent CI 0.17-0.78], p=O.O1). Participants who had been breastfed for more than a year were less likely to have a positive skin test to housedust mite. After adjustment for breastfeeding and other variables, measles infection was associated with a large reduction in the risk of skin-prick test positivity to housedust mite (odds ratio for Dermatophagoides pteronyssinus 0.20 [0.05-0.81], p=0.02; D farinae 0.20 [0.06-0.71], p=0.01).

   INTERPRETATION:

   Measles infection may prevent the development of atopy in African children.

  2. Harry, het is me niet duidelijk waar je die Engelse tekst vandaan haalde; het staat niet in de link die je opgaf in 14.1.
   Wat betreft de tekst zelf die achter die link staat, raad ik je weer aan om de reacties op http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen te lezen, in het bijzonder die gepost op 14 juli. Om maar één quote te geven: “… Prof. dr. J.M.D. Galama, die iets héél anders bedoelde te zeggen dan hier wéér gesuggereerd wordt … Ik had elders al van alles uitgezocht over het gedachtengoed van Galama en die stelt nergens vaccinatie ter discussie, integendeel. Zandvliet, dus ook de NVKP, maar blijven draaien, verdraaien, dus gewoon liegen alsof het gedrukt staat. Onder andere door Galama woorden in de mond leggen die hij nooit gezegd heeft.”

  3. @Feniks 14.2
   Dat Galama vaccinaties niet ter discussie stelt is meer dan logisch, anders einde carriëre.
   Galama zelf geeft als reden voorstander van vaccinaties te zijn omdat vaccins voorkomen dat honderden kinderen verlamd raken of dood gaan. Echter, koele cijfers laten zien dat het vaccinatieprogramma vanaf de jaren 70 op zijn hoogst enkele tientallen levens per jaar spaart maar wellicht een veelvoud kost.

   Hier de link naar de Engelse tekst dat mazelen beschermt tegen allergie
   . Het linkje staat overigens gewoon in het artikel die u blijkbaar niet gelezen heeft: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8667923

   Hier een hele oude reactie van Galama. Tegenwoordig is overigens wel bekend waarom minder infecties leiden tot kleinere kans op allergie en auto-immuunziekte. Sommige virale ziekten, zoals influenza A zetten de aanmaak van T-regcellen bovendien in een turboversnelling!

   Bovendien blijkt uit dit antwoord dat meer immunologen er zo over denken, en daar hecht ik meer waarde aan dan verenigingen ter bescherming van gepatenteerde geneesmiddelen. :


   Vaccineren belangrijk, maar maakt immuunsysteem wel lui NIJMEGEN – Het vaccineren van kleine kinderen is succesvol en moet blijven gebeuren, want het voorkomt dat ze ziektes als mazelen of polio krijgen. Maar de keerzijde van dit succes is dat er nieuwe problemen ontstaan. Door de vaccinaties en een goede hygiëne wordt het immuunsysteem namelijk niet meer geconfronteerd met infectieziekten en neemt het in kracht af. Virologen houden er ,,ernstig rekening” mee dat dit tot nieuwe aandoeningen leidt. Het gaat dan om allergieën als astma en hooikoorts en sommige auto-immuunziekten zoals diabetes. Dit stelt prof. dr. J. Galama in zijn rede waarmee hij gisteren het ambt van hoogleraar virologie aanvaardde aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen. Door een gebrek aan prikkels schiet ,,de opvoeding” van het immuunsysteem tekort en kan het zich tegen het eigen lichaam gaan richten, met auto-immuunziekten als gevolg. Hoe dit proces precies verloopt, is niet bekend.Volgens Galama liggen milieufactoren niet ten grondslag aan de toename van het aantal allergieën. Dat is gebleken uit onderzoek in het sterk vervuilde Oost-Duitsland. Ondanks een sterk verontreinigd milieu komen daar minder allergieën en astma voor dan in het westen. ,,Het lijkt erop dat het immuunsysteem, als het ontdaan is van essentiële prikkels door virussen, op zoek gaat naar een uitdaging en die vindt in zinloze acties, gericht tegen het eigen lichaam”, aldus Galama. Dit fenomeen staat inmiddels onder de naam ‘hygiëne-hypothese’ bekend. Geloof in deze hypothese mag echter niet leiden tot het dan maar afschaffen van het vaccineren van kinderen, zegt Galama. ,,Door ons inentingsprogramma voorkomen we dat er jaarlijks vele honderden kinderen aan infectziekten overlijden of voor de rest van hun leven invalide worden. De prijs die we daar vooralsnog voor moeten betalen, is de toename van allergieën, suikerziekte en andere auto-immuunziekten.”

   Niet het milieu

   Volgens Galama liggen milieufactoren niet ten grondslag aan de toename van het aantal allergieën. Dat is gebleken uit onderzoek in het sterk vervuilde Oost-Duitsland. Ondanks een sterk verontreinigd milieu komen daar minder allergieën en astma voor dan in het westen. ,,Het lijkt erop dat het immuunsysteem, als het ontdaan is van essentiële prikkels door virussen, op zoek gaat naar een uitdaging en die vindt in zinloze acties, gericht tegen het eigen lichaam”, aldus Galama. Dit fenomeen staat inmiddels onder de naam ‘hygiëne-hypothese’ bekend. Geloof in deze hypothese mag echter niet leiden tot het dan maar afschaffen van het vaccineren van kinderen, zegt Galama. ,,Door ons inentingsprogramma voorkomen we dat er jaarlijks vele honderden kinderen aan infectziekten overlijden of voor de rest van hun leven invalide worden. De prijs die we daar vooralsnog voor moeten betalen, is de toename van allergieën, suikerziekte en andere auto-immuunziekten.” ”

   http://anw-antwoord.nl/site2/2gezondheid/Info-04.html

 12. Het RIVM (R.Coutinho) beantwoord vragen… http://www.nu.nl/binnenland/3530617/voorlichting-vaccinatie-schoot-misschien-tekort.html die eerder waren gesteld door lezers van NuJij: http://www.nujij.nl/algemeen/stel-uw-vraag-aan-roel-coutinho-directeur-van-het.24127554.lynkx

  Toelichting van het RIVM op heel veel vragen omtrent vaccinaties… http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Feiten_en_fabels_over_mazelen_en_vaccinatie

  Ton Claessen(67), al bijna 50 jaar gevrijwaard gebleven van welke vaccinatie dan ook en dat wil ik zo houden: http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.nl

 13. eindelijk bewijs wat ik gehoord en aangevoeld heb. Koorts helpt het lichaam!

  ervaring in mijn omgeving: 3 kankerpatienten, eentje van 14 jaar oud, kregen hoge koorts en veel medicijnen om deze koorts te onderdrukken.
  Juist het lichaam tegenwerken.
  Wat kan je wel doen om het lichaam te helpen: lauwe omslagen om de kuiten en natte katoenen sokken aan (evt. wollen erover heen) en als de hitte de omslagen gedroogd heeft, weer opnieuw met lauw water natmaken.
  dit leidt de hitte af van het hoofd naar beneden, zodat de kwetsbare hersenen beschermd worden.
  Dit alleen doen als de koorts hoger is dan 40 graden. of de patient echt ernstig verzwakt is.
  De spontane genezingen van tumoren die regulier bekend zijn, kwamen voor bij patienten met complicaties en, ja, hoge koorts !!!

 14. Als het alleen maar het verzwakken van het immuunsysteem zou zijn….. Juist dat verzwakken willen we niet bereiken met vaccineren maar het gebeurt toch, zegt dus Harry Zandvliet.
  Ik denk dat vaccineren nog veeeel meer slechte gevolgen heeft. Heden ten dage bevatten veel vaccins ook thiomersal als conserveringsmiddel. Ooit is de import daarvan verboden door Minister Hoogervorst, maar sinds de mexicaanse griep weer toegelaten door Minister Klink. Thiomersal bevat KWIK. Kwik is een zg halfedelmetaal en probeert zich los te maken uit de thiomersal verbinding. Gevolg is: kwikvergiftiging want kwik is een neurotoxine en de op en naa giftigste stof op deze aardbol. Symptomen oa. autisme, verminderde hersenwerking, verminderde zenuwwerking met alle gevolgen van dien.
  Dan is er vervolgens nog het aluminiumhydroxide dat in de vaccinatie-oplossing mee wordt ge-injecteerd om ervoor te zorgen dat het vaccin ook werkelijk door het lichaam wordt opgemerkt. Anders zouden de onklaar gemaakte virussen gewoon door macrofagen in ons bloed worden opgeruimd zonder dat het lichaam weet dat het om een kinderziekte gaat. Nee, er moeten T-lymfocyten worden aangemaakt die een leven lang “Immuniteit geven”. Daar zorgt nu aluminiumhydroxide voor. Alleeen: door deze stof wordt het lichaam in een hyperalerte staat gebracht en gaat dan ook antistoffen maken tegen alles wat maar een klein beetje vreemd is in het bloed: bv. pollen waarvan er toevallig ook een of twee in het bloed zitten vanwege het seizoen, (gevolg een levenslange pollenallergie) of tegen een of twee melkeiwitten die niet goed verteerd zijn (gevolg: een levenslange lactose intolerantie) of zelfs maakt het antistoffen tegen lichaamseigen eiwitten!!(gevolg: een auto-immuunziekte, kies maar uit, er zijn er talloze)
  Aluminium is een gifstof! Het lichaam weet er geen raad mee, blijkt uit talloze onderzoeken. Bevordert Alzheimer (volgens een 1,5 uur durende documentaire van Arte, op de Duitse tv.)

  Conclusie: Vaccineren was al dom, maar vaccineren tegenwoordig is ronduit link!

 15. Wat een bende onzin, er is geen verband tussen autisme en de BMR anders dan statistiek. Autisme is met de komst van de DSM-IV in 1994 sterk in opkomst gekomen, als aandoening bestaat het echter al veel langer, het heeft alleen nooit die specifieke naam gekregen. Het enige schrikbarende is de enorme domheid en halstarrigheid van de anti-vaccin-alu-hoedjes die gevoelloos autisme als aandoening misbruiken ten einde hun heilige strijd te kunnen voeren tegen de in hun ogen foute vaccin industrie.
  Ook de grafiek met het aantal vaccins en de veel voorkomendheid van autisme slaat als een tang op een varken, ook de dood van kinderen tot een bepaalde leeftijd is wilderiaanse tokkielogica. Dat er in Amerika 240 miljoen geregistreerde vuurwapens en nog eens 50 miljoen ongeregistreerde vuurwapens liggen of dat 9% van het land geen zorgverzekering kan betalen verklaard veel meer dan het aantal vaccinaties wat betreft de sterfte van mensen. Ook het aantal jonge ouders wat in de gevangenis zit en het aantal kinderen wat in tehuizen opgeroeid is in de VS veel hoger dan de andere landen.
  Alle onderzoeken die u aanhaalt zijn associatieve onderzoeken, voor de PVV stemmers onder u, zal ik dat even nader verklaren. Als er in bijvoorbeeld Amsterdam-West in een jaar tijd 7 juweliers worden overvallen en men in de wijk 1900 keer in de maand naar de politie belt dan zijn dat twee aparte zaken. Als in de Schilderswijk er 6 worden overvallen en men daar 1600 keer naar de politie belt is dat ook een aanname. Stel dat in Staphorst er geen juweliers worden overvallen en er maar 300 keer naar de politie gebeld is in een maand tijd dan is bij wijze van associatie de oplossing dus om mensen in bepaalde wijken niet de politie te laten bellen om zo doende de overvallen op juweliers te doen stoppen. Als de politie telefonisch niet meer te bereiken is, dan gezien de logica, is er geen enkele juwelier meer die overvallen kan worden… Een biotechnologisch bewijs dat autisme (een neurologische) aandoening ontstaat door de BMR is er niet, en men onderzoekt het niet, omdat neurologisch al aangetoond is , dat er veelal erfelijke invloeden zijn en de hersenen op het gebied van autisme als klaar zijn als de eerste vaccins worden aangeboden. Geweldig die wetenschapsverkrachting hier, echt bravo, nog nooit een grotere verzameling stumpers gezien.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.