Advertentie

Bewezen: Mazelenvaccinaties veroorzaken… MAZELEN..!!


x

x

Bewezen: Mazelenvaccinaties veroorzaken… MAZELEN..!!

2019 © WantToKnow.nl/be (diverse bronnen, zie onderaan)

x

En weer valt het doek rondom de zegeningen van de vaccinaties.. In dit geval de zegeningen van de Heiligste Graal van alle vaccin: het mazelen vaccin. Eerder schreven we al, dat het zéér waarschijnlijk is, uit diverse wetenschappelijk-medische bronnen gedestilleerd, dat het toedienen van mazelenvaccins aan grote groepen mensen, ervoor zorgt, dat JUIST DE MAZELEN UITBREKEN. Niet zo heel vreemd overigens als je bedenkt, dat dit gevaar al op de bijsluiter van elk mazelenvaccin wordt gemeld..!!

Een mega-scheur in het gepolijste verhaal rondom de pro-vaccinatie-kliek, die niets anders wil, dan kritische mensen te etiketteren met ‘anti-vax’-labels.. Deze mensen in een hoekje duwen en vanuit angst-en-beven schreeuwen om verplichte vaccinaties.. Nu blijkt dat gezondheidsfunctionarissen in New Hampshire recentelijk hebben toegegeven dat het BMR-vaccin van Merck & Co. voor mazelen, bof en rode hond, de echte oorzaak zijn geweest van een uitbraak van mazelen in het gebied. Jazeker, hetzelfde gebied, waar rabiate pro-vaxxers er als de kippen bij waren, om de schuld van deze uitbraak, bij de niet-gevaccineerde medemens te leggen.

Wat is het verhaal?
Toen een inwoner van het stad Keene in de staat New Hampshire, voor het eerst mazelen opliep, ging men ervan uit, dat dit verhaal weer gebaseerd was op reguliere mediapropaganda. Namelijk dat de enige mogelijke oorzaak van dit geval van mazelen was, dat deze persoon niet was gevaccineerd met een BMR-vaccinatie. Maar het bleek al snel, dat deze persoon wel degelijk was ingeënt, maar dat bijwerkingen van deze BMR-vaccinatie, ervoor zorgden dat deze persoon mazelen kreeg..!

Sinds deze wettelijke regeling, dat vaccinfabrikanten NIET meer aansprakelijk KUNNEN WORDEN GEHOUDEN voor hun producten, is de beer los in de VS.. Pure chantage van Big Pharma lag aan de beslissing van het Congres en de president ten grondslag, dat dan de overheid de vaccinatieschade maar moest vergoeden. En aldus geschiedde de afgelopen 35 jaar..!

Tests die zijn uitgevoerd door lokale gezondheidsautoriteiten, toonden aan, dat de persoon in kwestie, ziek werd als gevolg van een vaccinatie met BMR. De onderzoekers waren waarschijnlijk uiterst kritisch over de vooraf bijna opgelegde conclusie, dat deze persoon niet gevaccineerd zou zijn en zochten het verhaal goed uit. Een eye-opener van een conclusie dus, die het officiële verhaal compleet verbrijzelt dat MMR 100% veilig is, ongevaarlijk en altijd effectief…

De Heilige Vaccinatie-graal vertoont steeds meer scheurtjes. In dit verhaal is het essentieel ook op te merken dat, vóórdat deze testresultaten werden vrijgegeven, diverse volksgezondheidsfunctionarissen in New Hampshire, alweer druk bezig waren maximale vrees en hysterie te laten horen over de noodzaak van een massale vaccinatiecampagne. Maar toen de waarheid uitkwam, via deze test, was er een oorverdovende stilte waar te nemen en gingen dezelfde laffe autoriteiten zelfs zó ver, dat ze ontkenden dat er ook maar iets gebeurd was. Met andere woorden, ga gewoon verder, mensen, aanbidt de Heilige Vaccinatiegraal.

Wel kwam er een verklaring van DHHS (Department of Health and Human Services), nadat was vastgesteld dat het MMR-vaccin van Merck dit geval van mazelen had veroorzaakt. Deze verklaring luidde:

“Daarom schort het ministerie van Volksgezondheid en Human Services bijkomende interventies op voor volksgezondheid, Er is geen besmettelijke mazelen epidemie waarvan bekend is dat ze in de gemeenschap circuleren.” Men probeerde dus snel over de bevindingen van de test heen te schreewen, door te zeggen, dat er feitelijk helemaal geen gevaar voor de volksgezondheid was, zoals autoriteiten daarvóór hadden staan schreeuwen.

Pro-vaccinatie propaganda is niets anders
dan valse rook en spiegels;
heftige leugens die zijn bedacht om angstige goedgelovigen te misleiden..!

Wat echt ongeloofwaardig is aan deze erkenning door volksgezondheidsfunctionarissen in New Hampshire, is dat het een van de grondbeginselen vernietigt die door pro-vaxxers worden gebruikt ter verdediging van vaccinatie: het idee dat het onmogelijk is voor vaccins om de ziekten te veroorzaken die ze zogenaamd zouden voorkomen. Deze erkenning ontkracht ook de mythe dat verplichte vaccinatie noodzakelijk is om de veel misbruikte term ‘kudde-immuniteit’ te creëren, die nodig is om te voorkomen dat baby’s die te jong zijn om gevaccineerd te worden, besmet raken.

Zoals we nu kunnen zien, is het vaccineren EN NIET HET NIET-VACCINEREN!, eigenlijk een bedreiging voor dezelfde baby’s die niet kunnen worden gevaccineerd, omdat het vaccineren er de oorzaak van kan zijn, dat een persoon infectieuze ziekten zoals mazelen ontwikkelt en dus mogelijk verspreidt. De kans is groot dat de meeste mensen in de VS nooit over deze situatie in New Hampshire zullen horen, omdat de onthulling dat BMR-vaccins de mazelen veroorzaken, in directe tegenspraak is met de bijna-en-beste complottheorieën van de pro-vax-menigte.

“Na 45 jaar lang vaccins te hebben onderzocht en een bibliotheek van meer dan 2.000 klinische onderzoeken te hebben verzameld, gepubliceerd in door vakgenoten beoordeelde medische tijdschriften, is wat hier doorgaat voor ‘wetenschap’ niets meer dan regelrechte leugens, gebruikt door de vaccin- en geneesmiddelenfabrikanten, met het doel in ieder geval de aandeelhouderszakken te vullen met winst.

En IN GEEN ENKELE ANDERE industrie krijgen fabrikanten een gratis ‘U mag de gevangenis verlaten’,  pas als er letsel of overlijden plaatsvindt. Onze overheden, die worden gekocht en betaald door de farmaceutische bedrijven, zijn degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaad. Zij zijn degenen die de wetten hebben goedgekeurd waardoor vaccinbedrijven worden vrijgesteld van vervolging. Denk daar eens over na en laat het inzinken “

aldus een commentator bij Big League Politics.

Of de dokter wel preciés weet wat ie gaat doen? Dat zal toch wél?

En natuurlijk staat dit geval niet op zichzelf..!!
We zijn getuige van een georkestreerde razernij die wordt opgevoerd en opgefokt, door belanghebbenden bij de verkoop van het vaccin. Dat wil dus zeggen, degenen die een direct of indirect financieel belang hebben bij massale verspreiding en gebruik van vaccins. Deze belanghebbenden, zoals Big Pharma, doen dit via de bedrijfs-/academische instellingen die ze in dienst hebben.

Hun gezamenlijke doelstelling is het maximale gebruik van de vaccins te bereiken en volledige naleving van de vaccinatieschema’s die de overheid in samenwerking met de vaccinfabrikanten heeft opgesteld. In tegenstelling tot het spervuur van regelrecht ‘nepnieuws’, dat door ambtenaren van de overheid op het gebied van de volksgezondheid en de media werd afgekondigd, met het doel de publieke opinie te beïnvloeden, is het een feit dat de meeste ‘uitbraken’ van besmettelijke ziekten bij kinderen, zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde kinderen omvatten.

Sterker nog, wanneer de infectie is getest, worden vaccin-stammen vaak geïdentificeerd als de oorzaak van de infectie. Een schrijnend geval van vervalsing van bevindingen en publieke waarschuwingen, zagen we in 2015, toen een ‘mazelenuitbraak in Disney Land – Californië, landelijke voorpagina publiciteit oogste en ernstige waarschuwingen van volksgezondheidsbeambten en vaccin-‘autoriteiten’ opleverde..

Deze partijen genereerden grote publieke bezorgdheid en deze regelrechte en goed voorbereide angstzaaierij, leidde tot de demonisering van ongevaccineerde kinderen, die werden gezien als de verspreiders van ziekten. Kijk zo voer je propaganda, als je eigen product ter discussie staat.. Leidt de aandacht af. Het is nooit onthuld aan het publiek, maar bij CDC-ambtenaren is het volgende bewijs bekend, dat uiteindelijk is gepubliceerd in het Journal of Clinical Microbiology (2017):

vertaald:
“Gedurende de mazelenuitbraak in Californië in 2015, bleek een groot aantal verdachte gevallen waar te nemen, onder pas-gevaccineerden. Van de 194 mazelen-virusstammen, verkregen in de VS in 2015, bleken er van deze uitbraak 73 te kunnen worden geïdentificeerd als gevolg van vaccinaties.”
(R.J. McNall, unpublished data)

 

2015. Dit is de manier waarop ouders werden weggezet, die hun kinderen niet zouden hebben laten vaccineren. Of hoe je met Disney-cartoons ook mensen kunt beschadigen..! Kennelijk met de goedkeuring van Disney voor het gebruik van Goofy.!

Rebecca J. McNall, co-auteur van het gepubliceerde rapport, is tevens CDC-ambtenaar van de afdeling ‘Virale Ziekten’. Zij had dus de data-test uitgevoerd, die aantoonde, dat de Disneyland-mazelenuitbarsting, voor een deel door het mazelenvaccin werd veroorzaakt. Opnieuw dus het bewijs dat het vaccin er niet in geslaagd is om immuniteit te bieden. Maar WAAROM DAN deze cruciale informatie verborgen gehouden? En nog steeds voor het publiek achtergehouden. Immers, hoeveel hebben de laattijdige bekendmaking van deze vondst, in het Journal of Microbiology gelezen..?

Huidige uitbraak ook van de bof ná vaccinatie..!
Een krantenkop in ‘The Texas Tribune’ liet begin maart weten: Sinds oktober zijn 186 kinderen en volwassenen in detentiecentra voor migranten in heel Texas met de bof besmet geraakt. (HIER) Deze bofgevallen omvatten immigranten en werknemers. De Texas Tribune bericht als volgt:

“Lara Anton, een woordvoerder van het Department of State Health Services, schrijft in een e-mail, dat leeftijden van de bofpatiënten ligt tussen 13 en 66 en dat er geen ‘gerapporteerde overdracht op de gemeenschap heeft plaatsgevonden.’ En ze voegde daaraan toe, dat de Staat onbekend is met de opgenomen migranten-volwassenen, noch de kinderen die de VS binnen zijn gekomen met deze ouders, maar dat ALLE NIET BEGELEIDDE MINDERJARIGEN WORDEN GEVACCINEERD ALS ZE WORDEN OPGENOMEN.”

Dus, de bofuitbraak in Texas detentiecentra vond plaats ná de vaccinatie van kinderen tegen MMR! Wie ziet het verband NIET tussen vaccinatie en een uitbraak van een besmettelijke ziekte? CDC’s Roze Boek erkent dit; het erkent verder dat, ondanks de relatief hoge vaccinatiegraad, er kleine mazelenuitbraken blijven voorkomen. Sinds 2008 werden de meeste van deze uitbraken geïmporteerd, of in verband gebracht met import uit andere landen. In 2011 meldde CDC 220 gevallen van mazelen – “62% van de mensen die niet gevaccineerd waren”. Dat betekent dat 41% van de gevallen van mazelen in de VS gevaccineerde personen voorkwamen

Het CDC Roze Boek erkent dat verder:
‘Sommige studies geven aan, dat secundair vaccinfalen (afnemende immuniteit) kan optreden na een succesvolle vaccinatie.’ Het bewijs dat er in deze en veel ander gevallen, sprake is van een BMR-vaccin ininfectiviteit, ondermijnt natuurlijk de beschermende reden voor het ongedifferentieerde, massale gebruik van deze vaccins, laat staan dat het gebruik ervan verplicht wordt gesteld tegen de bezwaren van de ouders.

Let wel: dit empirische/wetenschappelijke bewijs is gebaseerd op de realiteit; het bewijs kan niet worden weggevaagd door de op geloof gebaseerde ‘veilige en effectieve vaccins’-lofzang. 200 Gevallen van mazelen in de V.S. rechtvaardigen nergens de huidige media vaccinatie-berichtgevingswaanzin.

Deze waanzin wordt aangewakkerd doordat er een samenwerking is met belanghebbenden bij (de verkoop van) het vaccin met financiële belangenconflicten, met personen die verantwoordelijk zouden moeten worden gehouden voor het onderwerpen van een onbekend aantal kinderen aan onbetrouwbare, niet-veilige en niet-efficiënte vaccins. Sterker nog: waarvan sommige vaccins gewoon regelrecht, wetenschappelijk bewezen, de FEITELIJKE OORZAAK waren van uitbraken van besmettelijke ziekten.

 

Bronnen:

BigLeaguePolitics.com

Alliance for Human Research Protection.

VaccineImpact.com.

3 gedachten over “Bewezen: Mazelenvaccinaties veroorzaken… MAZELEN..!!

 1. Het lijkt er sterk op dat de overheden en de grote industriële bedrijven misbruik maken van de goedgelovigheid en het blind vertrouwen op overheden waarbij ook mogelijk nog desinteresse een rol kan spelen.Verder zou een kinderopvang ook nog beinvloed kunnen worden door angst waardoor ze achter vaccinatieprogramma’s van de overheden gaan staan.
  Met angst van de kinderopvang bedoel ik dat deze organisaties mogelijk bang kunnen zijn door ouders aansprakelijk te worden gesteld wanneer er eventueel een uitbraak zou plaatsvinden.
  Wanneer men naar scholen kijkt ziet men dat ouders vaak grof en/of gewelddadig kunnen worden wanneer zij menen dat hun kind onterecht iets is overkomen/aangedaan door een lerares of leraar.Wanneer dan kinderen wel gevaccineerd worden kan de opvang geen problemen meer krijgen omdat zij advies hebben opgevolgd van de overheid en of het RIVM.
  Wanneer een gevaccineerde toch een ziekte ontwikkeld is het het makkelijkst om dan een niet gevaccineerde de schuld te geven.Probleem is hierbij dat de overheden en bv het RIVM verzuimen om gewoon bewijs te overleggen dat vaccinaties veilig zouden zijn en daarmee maken zij zich in mijn ogen ook nog schuldig aan mensen tegen elkaar opzetten met alle gevolgen van dien.Dat er dingen verborgen worden is duidelijk af te lezen aan het feit dat er steeds meer beweerd wordt wat niet klopt zonder openbaar de discussie aan te gaan met vakmensen/wetenschappers op welk gebied dan ook.
  Teveel mensen lijken te doen kennis van zaken te hebben terwijl ze mogelijk zelf totaal geen moeite doen om iets grondig uit te zoeken en vragen die ertoe doen te stellen maar ze willen wel overal hun mening over geven en dat is vragen om problemen.
  Een paar voorbeelden zijn:
  Waarom stellen maar weinig mensen de vraag of de oorlog tegen oa Irak naar aanleiding van de aanslagen op 9/11 wel terecht was of niet?Waarom een oorlog ontketenen terwijl het toch normaal zou moeten zijn gewoon de daders van een misdrijf op te pakken en te berechten? waarom is dat niet gebeurd? Wat was de werkelijke reden van de inval in Irak? Nog erger is dat overheidsfunctionarissen deze vragen ook niet lijken te stellen en gewoon akkoord gaan met het binnenvallen van souvereine landen.
  Nog een voorbeeld is dat tijdens allerlei verkiezingen mensen die nooit politiek geinteresseerd zijn wel hun stem gaan uitbrengen omdat het een traditie zou zijn waarbij ze dan vaak ook nog een stem uitbrengen op een partij die het niet goed doet om de reden dat hun familie altijd op die partij gestemd heeft.Welk kwaad hierdoor aangericht kan worden is weer een ander verhaal.
  Wat betreft de Co2 problematiek wordt er kennelijk geen of in ieder geval te weinig onderscheidt gemaakt tussen wat er uitgestoten wordt bij productieprocessen.
  Co2 is geen probleem want bomen nemen dat op en zetten dat om in zuurstof.
  De schadelijke gassen/dampen die vrijkomen zijn het probleem en natuurlijk het kappen van bomen voor winst.In mijn ogen lijkt het er meer op dat de Co2 problematiek verzonnen is om de grote bedrijven goedkopere filterinstallaties te bezorgen en kleinere bedrijven met te zware verplichtingen op te schepen waardoor ze mogelijk failliet zullen gaan wat mogelijk zo bedoeld is.Eeuwen hebben we geen vaccinaties gehad,eeuwen was de ontlasting van dieren geen probleem enz maar de evolutie is gewoon doorgegaan en heeft men ontwikkeling gezien maar juist nu bepaalde lieden kunnen verdienen wordt te vaak iets wat nooit een probleem was en bijgedragen heeft aan de mooie natuur nu wel als probleem gezien.De ware problemen zijn het onnodig uitputten van bronnen en vervuiling van de natuur door mensen zelf omdat ze er geld mee kunnen verdienen of gewoon hun rotzooi niet opruimen.De bemoeienis ivm wat we eten vind ik gewoon helemaal te ver gaan vooral omdat ze nu zover zijn dat vlees bv vervangen zou moeten worden door immitatie (Stel uzelf nu eens de vraag hoe normaal dat is of zijn sommigen gewoon volledig de weg kwijt?).

 2. De eigenaar van onderstaande website ken ik goed en hij heeft meer dan een jaar onderzoek gedaan naar dat beweerde bewijs van o.a het RIVM (en waarop ook de overheid haar mening baseert) waaruit zou moeten blijken dat BMR (Bof, Mazelen, Rodehond) vaccins volledig veilig zijn. Raad eens… dat bewijs heeft het RIVM NIET!! Het RIVM geeft toe dat ze uitgaan van wat de vaccinfabrikant aan onderzoek heeft gedaan, zeg maar: ‘Wij van WC-eend, bevelen WC-eend aan.’

  Dit is wat bovenstaande onderzoeker oa. op zijn website schrijft:

  ‘GEPLAATST OP 29 APRIL 2019
  RIVM: geen onderzoek naar veiligheid BMR-vaccin

  Er wordt nu vooral uitbundig gewezen op de gevaren van het niet vaccineren. De voordelen worden sporadisch en uiterst sober behandeld. Ook worden de voordelen van het vaccineren uitbundig geprezen terwijl de nadelen uiterst sober worden behandeld. Dit mechanisme kweekt angst bij de burger en wantrouwen naar de overheid toe. Heiligt het doel de middelen? In dit geval is het risicovol omdat onderzoek naar de veiligheid bij vaccins ontbreekt. Het RIVM en het CBG geven per email toe dat de veiligheid van het BMR-vaccin niet met wetenschappelijk onderzoek kan worden onderbouwd.’

  Voor meer hierover, zie: https://onderzoekvaccins.nl

  1. Gisteren zaterdag 15 juni 2019 was de heer Coutinho in het propaganda programma eenvandaag aanwezig om vaccineren te promoten.Ook was er een kinderarts die het helemaal bont maakte en zich zelfs afvroeg of kinderen niet tegen hun ouders beschermd moeten worden wanneer die ouders ervoor kiezen hun kind(eren) NIET te laten vaccineren.
   Zulke lieden zijn echt een gevaar voor de maatschappij aan het worden omdat dit het zelfbeschikkingsrecht (baas zijn over uw eigen lichaam) ernstig kan aantasten in de toekomst.
   In Duitsland zouden al boetes worden uitgedeeld van € 2500,- wanneer ouders ervoor kiezen hun kind(eren) NIET te laten vaccineren wat deze persoon kennelijk normaal vind en ook was het wel terecht dat de kinderopvang kinderen die niet gevaccineerd zijn weigert.
   In mijn zienswijze is dit gedrag van de overheden gelijk aan chantage en op dictatoriale wijze doordrukken van maatregelen terwijl niet bewezen is dat vaccines veilig zijn.
   Volgens Coutinho zouden er wel bijwerkingen zijn maar niet zo ernstig als beweerd wordt.
   Vandaar natuurlijk dat in de VS een wet is aangenomen om de farmaceut vrij te stellen van rechtsvervolging wanneer mensen schade van vaccines ondervinden.(Dat doen ze dan natuurlijk voor de lol of de heer Coutinho heeft daar niets van mee gekregen natuurlijk wat zou betekenen dat hij niet volledig van de feiten op de hoogte is).
   Ook is het de taak niet van de kinderopvang om mensen wel of niet toe te laten op grond van politieke motieven zoals vaccinatie.Wanneer ze kinderen weigeren omdat ze niet gevaccineerd zijn geven ze toe dat vaccineren niet werkt bij kinderen die wel gevaccineerd zijn omdat dan de niet gevaccineerde nooit een probleem zouden kunnen zijn.
   Dat Eenvandaag hierin mee gaat heeft naar mijn mening te maken met dalende reklame inkomsten en tegoeden van de overheid waardoor ze zouden kunnen denken dat ze alles wat uit Den Haag komt moeten promoten om zo de compensatie te verhogen die ze gaan krijgen vanuit Den Haag.(Dat noemen ze belangenverstrengeling).Ook de peilingen lieten natuurlijk weer alleen maar positieve dingen zien om vaccineren aan te moedigen.
   Weet dan dat ze het Het éénvandaag opiniepanel noemen bestaande waarschijnlijk uit mensen die zichzelf daarvoor aangemeld hebben hoogstwaarschijnlijk omdat zij nog alles geloven wat overheden beweren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.