Advertentie

Vaccins onderdrukken immuunsysteem: astma gevolg..!


Een bevestiging van datgene wat al lang werd vermoed. Vaccins en andere ‘moderne medicijnen’ zorgen voor een onnatuurlijke reactie van het immuunsysteem, het systeem dat elk levend lichaam verdedigt tegen indringers. Kortom, van de regen in de drup, zoals dat dan heet.. Want hoe gaan we die asthma nou weer ‘bestrijden’.. Wordt het niet eens tijd voor een volkomen andere kijk op zaken. Tijd om het heilige–vaccinhuisje eens tot zijn werkelijke proporties terug te brengen..?!

Professor Bart Lambrecht
Professor Bart Lambrecht

Bart Lambrecht, wereldautoriteit in het astma-onderzoek en directeur van het Departement voor Moleculair Biomedisch Onderzoek aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB): ‘Eigenlijk zijn astma en allergie ontstaan als gevolg van het succesvol uitroeien in de westerse wereld van wijdverspreide infectieziekten zoals tuberculose, malaria en worminfecties. Dankzij antibiotica, vaccins en een verbeterde hygiëne zijn we die ziekten de baas geworden. Maar er is een keerzijde van de medaille. Die krijgen we te zien in de opmars van tal van auto-immuunziekten en allergieën.’

De hoofdoorzaak van de huidige astma- en allergie-epidemie in de westerse wereld is de te lage infectiedruk – lees: ons immuunsysteem wordt, zeker tijdens de eerste jaren na onze geboorte, te weinig uitgedaagd. Bart Lambrecht: ‘Eigenlijk zijn astma en allergie ontstaan als gevolg van het succesvol uitroeien in de westerse wereld van wijdverspreide infectieziekten zoals tuberculose, malaria en worminfecties. Dankzij antibiotica, vaccins en een verbeterde hygiëne zijn we die ziekten de baas geworden. Maar er is een keerzijde van de medaille. Die krijgen we te zien in de opmars van tal van auto-immuunziekten en allergieën.’

Hoe kunnen we astma en allergie voorkomen? Lambrecht: ‘Mijn eerste devies is: overdrijf vooral niet met hygiëne. Een kind mag – móet zelfs – tijdens zijn eerste levensjaren worden blootgesteld aan vuiligheid op de grond. Ook al vinden wij het vies, het kan helemaal geen kwaad als kinderen dingen die op de vloer liggen in hun mond steken. Opgroeien tussen huisdieren valt ook aan te raden. Er bestaat daar een leuke spreuk over: Old MacDonald had a farm, but no asthma.’

Voor lezers van deze site geen écht nieuws. Ingenieur Harry Zandvliet schreef al in 2010 (HIER, HIER en HIER) op de site al goed gefundeerde artikelen over het verband tussen het stevige aantal vaccinaties dat kinderen krijgen en de ontwikkeling van auto-immuunziekten, zoals astma, op latere leeftijd. Maar ook de relatie met de enorme opmars van kanker brengt hij in verband met de onderdrukkende werking van vaccinaties op het immuunsysteem..!

Het artikel hieronder is van het wetenschappelijke blad ‘EOS’, dat in Vlaanderen wordt uitgegeven. Maar ook zij gaan weer -als conclusie op deze ontdekking van Bart Lambrecht- in de verafgoding van de ontwikkeling van ‘nieuwe medicijnen’ tegen astma.. Maar desalniettemin is de essentie van het artikel wellicht belangrijker dan hun interpretatie van deze ontdekking..!

x

* * *

x

Cruciale schakel in de allergie kettingreactie ontdekt

2013 © EOS Wetenschap (hier)

x

Wetenschappers hebben iets gevonden dat de ontwikkeling van medicijnen tegen astma en allergie naar een hoger niveau kan tillen. De TLR4-receptor, aanwezig op epitheel- en immuuncellen, blijkt onmisbaar in de moleculaire kettingreactie die tot een allergische reactie leidt. Astma en allergie worden weleens de ziekten van de 21ste eeuw genoemd. Voor een groot stuk omdat ze in de westerse wereld tijdens de laatste decennia een sterke opmars hebben gemaakt, én omdat het typische welvaartsziekten zijn. Momenteel heeft tussen de 15 en 20 procent van de Belgische en Nederlandse bevolking regelmatig ‘last’ van een allergische reactie. Het meest zorgwekkend is de situatie bij kinderen: liefst 30 procent heeft een of andere allergie onder de leden – en 10 procent van hen is chronisch astmalijder.

anatomie-van-astmaWetenschappers doen al jarenlang onderzoek naar de microbiologische achtergrond van allergische reacties. De hoofdvraag luidt telkens: waarom treedt bij de ene een overreactie van het immuunsysteem op, met allergie of astma als gevolg, en bij de andere niet? Dat onderzoek richt zich niet zozeer op de allergenen, de ongevaarlijke stoffen waartegen het lichaam van allergie- en astmalijders een onnodige strijd voert. Die zijn immers maar al te goed bekend: van huisstofmijt over stuifmeelpollen tot kattenepitheel en bijengif. Waar onderzoekers in dit vakgebied wel naar op zoek zijn, is de motor die het immuunsysteem, zonder dat daar een goede oorzaak van bekend was, in overdrive zet.

Scannende cellen
Ons immuunsysteem herkent en beoordeelt de stoffen van buitenaf die ons lichaam binnenkomen door gebruik te maken van een speciale soort afweercellen, de zogenaamde dendritische cellen (kortweg DC’s). De DC’s ‘scannen’ ons lichaam voortdurend op de aanwezigheid van lichaamsvreemde stoffen en ziekteverwekkers. Daarom bevinden ze zich op plaatsen waar allergenen doorgaans het lichaam binnenkomen, zoals in de huid en in de slijmvliezen van de luchtwegen.

Dus waarom die DC’s niet gewoon uitschakelen? ‘Een patiënt zou dan inderdaad geen astma of allergie meer hebben, maar hij wordt plotseling wel erg vatbaar voor virusinfecties’, zegt Bart Lambrecht, wereldautoriteit in het astma-onderzoek en directeur van het Departement voor Moleculair Biomedisch Onderzoek aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). ‘Met andere woorden, de therapie mag niet erger zijn dan de kwaal. Dat is de kern van het probleem. Elke actie van ons immuunsysteem wordt aangestuurd door de DC’s. Samen vormen de DC’s het centrale controleorgaan van ons immuunsysteem.’

Toen Lambrecht nog werkzaam was aan het UZ Gent, als klinisch onderzoeker, slaagde hij er met z’n collega’s in enkele interessante verschillen in activering van DC’s te identificeren tussen virus-, kanker-, en allergeenherkenning. Hij ontdekte dat een belangrijke eiwitreceptor – TLR4 genaamd – selectief de allergische respons afremt. Lambrechts groep slaagde er vervolgens in de TLR4-receptor op epitheelcellen (in de slijmvliezen van de longen en de luchtwegen) via medicatie te neutraliseren, waardoor de DC’s minder snel werden geactiveerd na binnenkomst van allergenen. Proefdieren bleken minder last van astma te hebben. Maar geheel astmavrij waren ze niet.

astma pompje
Van vaccin naar astmamedijnen.. Van prik naar pompje. Van de regen in de drup..? Hoelang gaan we nog dóór met onderdrukking van de symptomen, in plaats van het in de ogen zien van de oorzaken..?

Muizen zonder allergie
Daar is een goede verklaring voor, want de TLR4-receptor wordt niet alleen geprikkeld door allergenen, zo blijkt nu uit een studie die deze week verschijnt in het vakblad Science. Amerikaanse vorsers van het Baylor College of Medicine (Houston, Texas) hebben ontdekt dat TLR4 ook geprikkeld wordt door een lichaamseigen stof, meer bepaald door afbraakproducten van fibrinogeen, een belangrijk eiwit voor de bloedstolling – ook wel eens stollingsfactor 1 genoemd. De onderzoekers stelden genetisch gemodificeerde muizen waarbij het fibrinogeen niet werd afgebroken in het bloed, bloot aan verschillende allergenen. Wat bleek: de muizen vertoonden geen enkele allergische reactie. Zelfs niet wanneer ze sporen van schimmels kregen ingeademd – die in tegenstelling tot de pollen en huisstofmijt wél een reële bedreiging vormen voor de lichamelijke gezondheid.

De wetenschappers denken met hun studie een cruciaal en onmisbaar stukje van de kettingreactie die leidt tot een allergische reactie, te hebben blootgelegd. Het ziet er immers naar uit dat de moleculaire kettingreactie die uitmondt in een allergische reactie, een kleine omweg maakt langs het bloedstollingseiwit fibrinogeen (meer bepaald haar afbraakproducten). De Amerikanen denken zelfs dat de allergische reactie niet kan starten vooraleer de TLR4-receptor is geactiveerd door afbraakproducten van fibrinogeen. TLR4 wordt zo een nieuw therapeutisch doelwit dat een nieuwe generatie geneesmiddelen tegen allergie en astma kan opleveren.

Dat het om een belangrijke ontdekking gaat in het allergie-onderzoek, vindt ook Bart Lambrecht, die al een vermoeden had dat TLR4 niet alleen door allergenen wordt geprikkeld – wat Lambrecht en z’n collega’s in 2009 ontdekten. ‘Het was al bekend dat producten die interfereren met de bloedstolling, zoals sommige medicijnen, een remmende invloed kunnen hebben op astma.’

 

36 gedachten over “Vaccins onderdrukken immuunsysteem: astma gevolg..!

 1. De mens (en alles wat leeft en bezield is, dus ook de planten en dieren) is meer dan uitsluitend een mechanisch concept, dat technisch wordt onderzocht door “deskundigen = wetenschappers”. Deze zichzelf noemende “klinische wetenschappers” kunnen ook alleen maar vanuit hun individuele bewustzijn handelingen verrichten en mogelijkheden onderzoeken. Maar zoals al vaker geschreven: “We zijn allemaal wetenschappers”, maar dan van een andere soort. Wij zijn wetenschappers, die een innerlijk weten hebben en dientengevolge scheppen en omgekeerd o.b.v. waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde.

  “Wetenschappers”, die uitsluitend de mens bekijken als mechanisch instrument en geen greintje besef hebben van het individuele bewustzijn van die mens, dat ontleend is aan het Goddelijke bewustzijn (of hoe je het ook maar wenst te noemen), en dus ook NOOIT in het bewustzijn als zodanig een kijkje kunnen nemen, zijn in mijn ogen de grootste criminelen, die hier op deze planeet rondlopen, wanneer ze uitspraken doen op basis van ‘hun’ wetenschappelijk onderzoek.

  Dit zootje “wetenschappers” is blijkbaar alleen maar in staat om onzekerheden mede te delen, maar had vanuit een groter perspectief wellicht ook eens echte ware, eerlijke, zuivere en dus Liefdevolle mededelingen kunnen doen. Maar helaas pindakaas. De huidige wetenschap kent geen Liefde en is uitsluitend kil en angstzaaiend. Het maakt niet uit op welk terrein wetenschap zich begeeft. Want ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’ en dit levert verschrikkelijke grote sommen geld op, toch? En als je geen ziekte hebt, vinden we deze uit en stellen hier weer een ‘gezondmakend’ programma (bijv. vaccinaties) tegenover, zodat de geldstroom blijft lopen. Iedereen blij, toch?

  Vreselijk jammer, dat mensen steeds meer door de “medische wetenschap” worden geëtiketteerd als zijnde een ‘risico’ voor zichzelf en een zogenaamde autoimmuunziekte kunnen ontwikkelen. Een ziektebeeld, waarvan het ontstaan en/of de oorzaak niet nader te vinden en/of te bewijzen is en dus het etiket ‘autoimmuun’ krijgt. Deze opmerking van diezelfde “wetenschap” valt in hetzelfde rijtje als: “U heeft nog zoveel tijd om te leven. We kunnen niets meer voor u doen”. Helaas vaak letterlijk als ‘dooddoener’ geldend.

  Wanneer leert de mens voor zichzelf op te komen en niet klakkeloos maar te accepteren wat anderen (vanuit hun persoonlijke bewustzijn, dat zeker niet groter en minder hoeft te zijn dan de uwe) hen vertellen en dicteren. Ik wil hiermee alleen aangeven, dat de mens welzeker kritisch mag kijken naar de hem aangeboden informatie, dus ook de medische/klinische variant hiervan.

  1. astma, 1 van de vele gevolgen van vaccinaties naast talloze andere chronische ziektes.

   Dit soort berichten kan niet vaak genoeg herhaald worden. Dit soort berichten zal men dagelijks moeten blijven herhalen totdat het uiteindelijk tot iedereen is doorgedrongen en dan nog 100 jaar langer, opdat het nooit meer vergeten en herhaald zal worden. Utopie?

   @1 Harrie: Inderdaad Harrie!

 2. Bart Lambrecht zegt : “Er bestaat daar een leuke spreuk over: Old MacDonald had a farm, but no asthma.”, maar jammer genoeg dan zonder te verwijzen naar een belangrijke studie uit 2003 met de vrijwel identieke titel (gemiste kans voor EOS): ‘Why Old McDonald had a farm but no allergies: genes, environments, and the hygiene hypothesis’ http://www.jleukbio.org/content/75/3/383.long

  En dan had in een moeite door ook de grootschalige Europese PARSIFAL studie (2007) aangehaald kunnen worden, waarop het RIVM kort samengevat het volgende commentaar gaf : ‘Opmerkelijk van de PARSIFAL-studie is dat zowel bij boerenkinderen (meer contact met bacteriën en schimmels) als antroposofische kinderen (meer kinderziektes, want NIET GEVACCINEERD uit levensbeschouwingsmotief) er sprake is van een hogere infectiegraad op jonge leeftijd, dus een interessante controlegroep om deze theorie te onderzoeken. De resultaten lijken de theorie te ondersteunen want astma en andere immuunziekten komen in beide groepen MINDER voor!’ Bron: Infectieziektenbulletin 17.06 – Rijksinstituut voor Volksgezondheid…
  Meer info : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=4115

  Nogmaals, een gemiste kans…

 3. Een kindje van onze vrienden kreeg een zware astmatische aanval vlak na een inenting. Hij was nog geen twee. Ander kindje van familie kreeg een soort toeval in zijn bedje de dag na een vaccinatie.
  Veel van dit soort gevallen worden volgens mij niet als reacties op vaccinaties herkend of erkend door artsen waardoor deze niet worden meegeteld als vaccinatie-schade/bijwerking. En dat is leuk voor de farmaceutische industrie die ons wil doen geloven dat deze vaccins super veilig zijn.
  Volgens mij zijn de officiële getallen van bijwerkingen dus maar het puntje van de ijsberg.
  Mensen leer weer kritisch te zijn en tel 1 bij 1 op. Wanneer je kind of jijzelf chronische of acute aandoeningen ontwikkelt vlak na een vaccinatie laat je dan niet wijsmaken dat deze twee zaken los van elkaar staan en puur op toeval berusten.

  1. Dr. Jannes Koetsier heeft zich vooral gespecialiseerd in het helpen van mensen die bij het RIVM als een ‘hoop narigheid’ worden behandeld.. Het RIVM is de slager die zijn eigen vlees keurt en in die hoedanigheid ernstig in gebreke met het behartigen van de belangen van de Nederlandse bevolking.
   Een neutrale houding hoeven we van het RIVM niet te verwachten; wel een ongelofelijk stuk vooringenomenheid en de ‘vaardigheden der doofpot-techieken’. Kijk naar dit artikel over Jannes Koetsier van 2009!
   http://www.wanttoknow.nl/overige/rivm-maakt-plannen-voert-ze-uit-en-controleert-zichzelf-walst-vervolgens-alle-bezwaren-altijd-weg/

  2. Deze trieste gevallen laten zien dat de gedachte dat een tekort aan echte infecties leidt to astma e.d. (hygiene-hypothese) waarschijnlijk niet klopt. Lambrecht gaat wel uit van die gedachte, net als een groot deel van de medische wetenschappers.
   Deze gevallen laten wel zien dat een overbelasting van het ontgiftingssysteem (vaccins bevatten gif) + ontregeling van het immuunsysteem allergie kan veroorzaken. Soms op korte termijn, soms op langere termijn.

 4. Laatst zag ik het weer. In een poging vaccins positief neer te zetten, wordt altijd weer Wakefield genoemd, of niet genoemd, maar zijn case.

  “Onterecht verband kost kinderlevens

  Eind vorige eeuw werd mazelenvaccinatie in verband gebracht met autisme. Hierop daalde, vooral in England, de vaccinatiegraad tot zestig procent, met als dramatisch gevolg sterfgevallen door mazelen. Later bleek data in het onderzoek te zijn vervalst en moest het onderzoek, inclusief de conclusie dat het mazelenvaccin tot autisme kon leiden, worden teruggetrokken. Ook bleek de onderzoeker financiële belangen te hebben bij de uitkomst van zijn onderzoek.”

  bron: http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Jan-Peter-Rake/Blogbericht-Jan-Peter-Rake/116464/Vaccinatie-slachtoffer-van-eigen-succes.htm

  Alsof er na zijn veroordeling niets gebeurt is. Superactueel:

  http://www.ageofautism.com/2013/08/malicious-defamation-of-dr-andrew-wakefield-by-autism-science-foundation-.html#more

  Lees ook de post van vader van een autistisch kindje: Eric Nanstiel 22/08.

  1. Ik vond dit weer in m’n dossiertjes terug :

   Artikel uit de Daily Mail van 25 mei 2006 :
   Ter verdediging van de beschuldiging wenst Dr. Wakefield met name te benadrukken, zoals The Daily Mail in 2006 al schreef, dat andere onderzoekers intussen de door hem verkregen resultaten hebben bevestigd en overgenomen. Volgens Pr. John O’Learly, professor pathologie van het St. James ziekenhuis en het Trinity College van Dublin in Ierland (2001), waren Dr. Stephen Walker en zijn team van de Medische Faculteit van Wake Forest in North Carolina ook al tot dezelfde conclusies gekomen, hetgeen de studie van Wakefield uit 1998 dus wel degelijk bevestigt.

   ‘What it means is that the study done earlier by Dr Wakefield and published in 1998 is correct. That study didn’t draw any conclusions about specifically what it means to find measles virus in the gut, but the implication is it may be coming from the MMR vaccine. If that’s the case, and this live virus is residing in the gastrointestinal tract of some children, and then they have GI inflammation and other problems, it may be related to the MMR.’
   ‘The Department of Health and some of the media wanted to dismiss our research as insignificant. The excuse was that no one else had the same findings as us. What they didn’t say is that no one else had looked.’

   Lees verder : http://www.dailymail.co.uk/news/article-388051/Scientists-fear-MMR-link-autism.html

  1. Hoi Joris,

   Fijn dit soort berichten in de MSM. Mag wat mij betreft dagelijks!
   De type reacties zijn ook herkenbaar:
   1: reacties van mensen die volop in angst leven
   2: reacties van mensen die vrij zijn! Bewust en vol vertrouwen in het leven staan.

   Het leven moet je zelf maken en daar hoort ook het maken van keuzes bij. Je maakt je eigen geluk. 🙂

  2. Hoi Joris, idd nogal uitzonderlijk voor de Telegraaf.
   Ik heb de Telegraaf een paar jaar geleden reeds achter me gelaten.
   Telegraaf is leuk voor als je van leedvermaak, sensatie en horror houdt.

  3. Sun, voor zover ik weet is dit nog het geval met iedere krant 🙂
   Ik lees al jaren geen kranten meer, eigenlijk ook geen TV meer, zeker het nieuws niet maar leef gewoon mijn eigen wereld.

   Beter kan het niet en een oud gezegde: “Verbeter de wereld, begin bij jeZelf!” en tsja sinds ik dit doe is inderdaad mijn leven er stukken goddelijker op geworden als ik het zo mag benoemen. (Het blijven slechts woorden hehe)

  4. Hoi Wout (5.4), precies! Idd geen rommel uit de kranten en tv.
   De wereld is veel mooier dan wat de MSM ons doet geloven! 🙂

   Gewoon simpel en puur vrijheid en genieten.

   Als een ieder het door heeft dat klagen geen zin heeft, en weet dat wachten tot iemand van bovenaf het zegt ook zinloos is, dan kun je pas echt gaan leven.
   😆

 5. Eigenlijk is dit artikel wel leuk om aan te nemen, maar als we wat verder kijken dan is die dezelfde Professor Bart Lambrecht eerder bezig een vernieuwd vaccins op de markt gaat brengen tegen Chronisch Astma zijnd. Grappig is dan ook op te merken wat het een uitsluit het volgende schandaal overschaduwt en alweer klaar ligt op de meesterlijke innovatie ontwerptafel. Elk verhaal kent altijd keerzijdes en is zo’n Professor dan ook werkelijk te vertrouwen of is het weer de zoveelste valse hoop met spekulatie over vernieude misstappen?!

  http://www.gezondheid.nl/nieuwsartikel.php?nieuwsartikelID=4341

  Citaat: “Maar de concurrentie is moordend. “Professor Immunologie Bart Lambrecht, die onderzoek doet naar vaccins tegen astma, kon onlangs uitpakken met een primeur rond een vaccin tegen astma. De publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift was evenwel zo gespecialiseerd, dat ze de kranten niet haalde. Enkele weken na Lambrecht pakte een Amerikaans lab in een ander tijdschrift uit met exact dezelfde bevinding. Lambrecht was hen gelukkig voor geweest.

  Het wordt wel bijzonder moeilijk om onze voorsprong te behouden, waarschuwt Philip Jorens. “In China zullen dit jaar 1 miljoen wetenschappers hun doctoraat halen. Als we ons als kennismaatschappij niet goed voorbereiden, verliezen we binnen de kortste keren onze voorsprong.” Zijn recent opgerichte Centrum voor Medische Innovatie ijvert voor meer samenwerking tussen de vijf Vlaamse universiteiten, de vier universitaire ziekenhuizen en de medische biotechbedrijven. “We namen een trage start, maar moeten er nu echt voor zorgen dat beloftevolle resultaten uit het lab sneller concreet uitgewerkt worden en bij de patiënt belanden.”

  Ik bedoel maar weer….. :mrgreen:

  1. Ik “lach”( niet dus ) me eigen rot!
   De medische wetenschap denkt nog steeds alleen in materiele therapieen , ondanks de vele verhalen over placebo effect( activatie van het zelfhelend vermogen ),terwijl er steeds meer mensen door hebben dat de medische wetenschap( farmaceutische INDUSTRIE) als enige doel heeft ….. WINSTMAXIMALISATIE. En het wordt ( is ) nog leukerder….. wij worden allemaal lekker gemaakt om aandelen te kopen want dat heeft meer rendement dan op de bank zetten . Daarmee steunen we dit winstmaximalisatie systeem volop. We helpen deze wereld zelf naar de verdommenis en denken dat met het sturen van blauwpaarse vlammetjes naar de problemen wijzelf buiten schot blijven. Well I’ve got news for you….. wij zijn het probleem!

  2. Toen ik op een van mijn verre spirituele reizen ( fake hoor blijf altijd thuis)een noordamerikaanse medicijnman vroeg wat het verschil is tussen de rode man en de witte man , vertelde hij mij bij het kampvuur ( onder het genot van een vredespijp)het volgende verhaal ( en dat verhaal is wel echt!)
   De witte man wordt geboren met zijn handen als vuistjes gebald( dat staat voor hebben hebben en vasthouden)
   De rode man wordt geboren met zijn handen open( staat voor geven loslaten)
   En de centrale vraag is dan in welke hand past het meeste zand?
   Ik laat de uitleg graag over aan de lezers zelf voor mij is het echter wel heel duidelijk , en een wijze les vanuit de spiegel voor ons.

  3. @ Grijze .
   Hoe groot zijn de handen van ieder genoemd individu ? Zonder relevante informatie kan ik geen zinnig antwoord geven als ik dat al van plan was .
   Sjonguh jonguh , wat een schetenwappelijke amatreurs . 🙁

  4. Over wat voor zand spreek je ? Fijn zand , grof zand of potentieel zand ( grind en rotsen ) De basis is Silicium , gaat het over de essentie ?
   grijze apen zijn altijd zo lastig te volgen met hun Zen gedoe 🙁

  5. Gelukkig kan er altijd iemand mij weer aan het lachen brengen coz…. Thanx man
   Om even de relevante info te geven het gaat over zeer fijn (zacht) zand de handen zijn even groot ( gemiddelde grootte zeg maar)De drukkracht van de witte handen is ongeveer 12 newton meter, en de vingers sluiten niet helemaal perfect in de lengte richting( kromme jatte) de korrelgrootte van het zand zal naar schatting tussen de 50 micron en een mm bedragen. Het vocht gehalte is te verwaarlozen , tenminste de eerste 2 minuten daar daarna de handen door de gebruikte knijpkracht enigzins zweterig worden.
   Nou dit moet je in de ( mocht je dat willen ) berekeningen toch op de goede weg brengen 🙂

  6. Sommige lui hebben nu eenmaal ‘kolenschoppen’ als klauwen. Daar is niet zo wonderlijk veel mee omhanden. Zand?! geef mij maar zandloper zand, dat loopt heel goed door je vingers heen gesloten of met een open handpalm, kijk hoe het weg loopt tijdsloos goed…

 6. Ik vermoed dat de medische branche zichzelf van een goed betaalde toekomst
  voorziet. Heel veel medicijnen hebben, vooral die tegen chronische ziekten,
  bijwerkingen die vervolgens met andere medicijnen “bestreden”dienen te worden.
  Ik had bijwerkingen van de puffers die ik in verband met COPD gebruikte.
  Heb alles op één na weggedaan. Voel me stukken beter met fysio, dieet en veel wandelen.

 7. Het is bij complentair werkende artsen en therapeuten bekend dat het huidige faccinatie belijd desastreuse gevolgen op de duur zal hebben.
  Alleen al een pasgeboren kind krijgt in feite 28 soorten faccens ingespoten het eerste levensjaar! Hoe bedenk je het “voor het welzijn van het kind” vergeet het maar, voor de winstbejachte industrie rupsje nooit genoeg! Levengevaarlijk zijn deze boys van “het wilde westen”Mij maken ze er niet blij mee.

  1. Ik wil wel graag duidelijk hebben dat de Rob ter Haar die in augustus ’13 iets schrijft over vaccinatie, niet Rob ter Haar, verslavingsarts te Utrecht/Deventer/Harderwijk is, want die denkt echt anders over vaccinatie

 8. Hallo word eens wakker, Frappant dat juist in de USA telkens wetenschappers medische
  ontdekkingen doen zonder te worden tegen gewerkt door Big Pharma, eerst via chemtrails heel veel shit in de lucht sproeien, vervolgens wachten hoe het zich gedijt in het lichaam van de mens, en ja er is een pasklare oplossing namelijk een nieuwe generatie medicijnen, criminelen zijn het, plaatboeven

 9. Al Jaren is onze Sarahbeweging aan het ijveren aan 2 boodschappen: maak kenbaar wat er gebeurt in de zorg , en dat het anders moet en kan bij psychische crisis!
  Belgen zijn de grootste pillenslikkers van Europa, kennen het hoogste aantal kindermishandelingen,7 zelfdodingen per dag, enz..Van mishandelingen gesproken: Rilatin aan kleuters en kleine kindjes is wraakroepend, om nog van de rest te zwijgen: de zware intoxicerende psychotrope drugs, nog steeds in stijgende lijn. Voor de zovéélste keer zullen overheid een halt proberen te roepen aan het voorschrijfgedrag van artsen. Alsof men alleen deze weg kent van slikken en spuiten!
  Artsen met levenservaring en medische achtergrond van VACCINATIESCHADE als DR.Gaublomme worden doodgezwegen of aangevallen door de media.Ik hoop vooral dat er uit andere hoeken ook eens deftige info komt over die schadelijkheid. Centra o.a.van Kind en Gezin hebben nog de MACHT zodat ze zich alles kunnen permitteren!
  Ouders worden nog steeds in het ongewisse gelaten over die verdomse spuiten met voor hen ongekende inhoud.

  We hebben met z’n allen een grote opdracht: informeren, informeren, zoveel mogelijk mekaar ondersteunen.

  In mijn nieuwsbrieven breng ik zoveel mogelijk info, want mijn terrein is groot: wat gebeurt er in de samenleving op gebied van gezondheid? Gelukkig is er HOOP, want meer en meer mensen doen hun
  mond open of grijpen naar de pen.

  1. Mieke lees bijgevoegde link en stuur deze ook door:

   //www.niburu.nl/gezondheid/5216-steeds-meer-ouders-weigeren-vaccinaties

  2. Beste mensen, met alle respect voor een ieders mening, lees ook de volgende link: http://www.niburu.nl/gezondheid/5216-steeds-meer-ouders-weigeren-vaccinaties#comments.

   Ook hier wordt veel aandacht besteed aan vaccinaties. We leven als mensen met elkaar en voor elkaar en zijn dus niet elkaars concurrenten of tegenstanders of nog erger vijanden! Daarom bedankt WantToKNow en Niburu voor het delen van de info over vaccineren. Zo worden ogen geopend! En laten wij als lezers, die reageren de wereld ook blijven informeren, ongeacht het feit of je nu voor- of tegenstander van vaccinaties bent.

 10. Ik ben bekend met deze zogenaamde hygiène-hypothese maar ik ondersteun deze niet. Vaccins zijn wat mij betreft rotzooi, en zeker kan het zo zijn dat vaccins bijdragen aan het risico tot meer allergieën. Maar niet omdat het lichaam te weinig echte infecties krijgt. Eerder vanwege andere effecten van vaccins (gifstoffen, in de war brengen van het immuunsysteem).
  Ik vermoed zelf dat de belangrijkste oorzaak van astma, hooikoorts en andere allergieën de overbelasting van het ontgiftingssysteem is. Zie ook de boeken van Andreas Moritz. Oftewel, het industriële voedsel (suiker, bepaalde E-nummers, bestrijdingsmiddelen, etc) en in mindere mate non-paleo voeding zoals volkoren brood, melkproducten(zie http://www.thepaleodiet.com).

  1. Inderdaad Andre, je zegt het correct. Het immuunsysteem wordt door vaccinaties in de war gestuurd.

   Een bevriende kinderarts uit Salzburg heeft op lezingen, die ik bijwoonde altijd aangegeven, dat bij een pasgeborene het 18 maanden duurt voordat de darmflora volledig tot ontwikkeling is gekomen. Dit betekent, dat door het vaccineren van deze kinderen het immuunsysteem totaal verstoord in zijn ontwikkeling en reken erop, dat je daar dan wel de gevolgen van zult zien. Om het jonge lichaampje gedurende die tijd de kans te geven zich te weren tegen mogelijke ziekteverwekkers, raadde hij met klem aan om zo lang mogelijk borstvoeding (indien mogelijk ook 18 maanden!) te geven, want hierin zitten stoffen, die voor het kind beschermend zijn. Dus handen weg van de “(cocktail)vaccinaties” !!!!

  2. @Harrie. Klopt helemaal, het immuunsysteem is minstens een jaar bezig zich te ontwikkelen, misschien wel 2 jaar. En dat onder regie van borstvoeding, althans dat is de bedoeling van de natuur. (De natuurlijke duur van menselijke borstvoeding is circa 3 jaar.) Vaccinaties zijn hier beslist geen goede vervanger hiervoor en het immuunsysteem kan er op die jonge leeftijd ook niets mee. Waarom moet je immers vaccinaties herhalen? Dat duidt al op slechte “werking” van vaccins.

 11. De regering zet de bezuinigingen door maar de dure en onnodige vaccins zoals de griepprik, blijft zorgen voor zo’n 16000 euro per huisartsenpraktijk.
  Eindconclusie: “De rijken worden rijker door de armen die geplukt worden en de farmaceutische maffia melken gewoon door dus gooit daar nog scheppen (lees, euro’s gewin en uitbuiting) bovenop!

  En toch maar weer die oproep voor de griepprik eind oktober in de bus krijgen.

  1. Ja, en hoelang houden we dit systeem als mensheid nog in stand? Waarschijnlijk net zo lang als we blijven buigen en slikken, omdat we wellicht bang zijn om anders te stikken? Jouw mening Wim op farmaceutisch/medisch gebied wordt evenzo goed doorgetrokken op alle aspecten van het te betalen leven = slikken of stikken. Kijk naar overheids-/belasting-/bankstelstel etc.

   Een prachtig en gemakkelijk te lezen boek met als titel “Dat nutteloze goedje: Levenstoegang” is verschenen op http://www.astridvantriet.nl. Dit boek kun je digitaal lezen en/of downloaden Hierin wordt vanuit een volledig andere denk- en handelswijze in het eerste deel ingegaan op de gangbare slik=stikmethode in onze samenleving (en die kennen en ervaren we nog iedere dag). Het tweede deel bespreekt de mogelijkheden hoe we dit systeem kunnen veranderen (en daar worden steeds meer mensen zich van bewust) Een boek om lekker lang over te doen….. zo’n beetje jouw hele toekomst (volgens de auteur).

   Ik heb in ieder geval dit boek (92 A4-pagina’s) met veel plezier gelezen. Na dit boek te hebben gelezen, heeft een ieders visie duidelijk aan inzicht gewonnen (ongeacht of je het nu met alle beweringen eens bent of niet).

 12. Graag wil ik reageren of jullie bekend zijn met de auto immuumziekte AIH/PSC. Onze zoon van 12 jaar heeft deze diagnose gekregen. Met deze ziekte werkt ook het auto immuum te actief en maakt de lever en gal ziek.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.