Advertentie

De oorsprong van het Satanisme..


 

 

Het standbeeld van Satan, vervaardigd in opdracht van de Satanskerk, werd na protesten in Oklahoma geplaatst bij de satanskerk in Detroit. (klik voor artikel)

x

De oorsprong van het Satanisme

2018 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

In de laatste jaren is het Satanisme wereldwijd fors toegenomen. Het lijkt de snelst groeiende geloofsovertuiging van het moment. Het behoort tot de oudste religies op deze planeet waar ik met behulp van dit artikel probeer iets dieper op in te gaan. De oorsprong van het Satanisme lijkt terug te voeren tot de periode voor de zondvloed in de Indus Vlakte, een vruchtbare laagvlakte tussen de rivieren de Indus en de Ganges in het Noorden en Oosten van India,  Pakistan en Bangladesh.

In dit gebied bestond in die tijd al een kastensysteem wat niets te maken heeft met het huidige kastensysteem. Om bij een kaste te kunnen worden ingedeeld hing volledig af van je DNA. Er bestonden drie verschillende kasten waaronder de Priesterkaste, de militaire kaste en een mix van de twee eerder genoemden. Alle drie de kasten waren verbonden met het Sterrenstelsel Orion , die we tegenwoordig kennen als  de Ariërs. Het Arische ras is van oorsprong dus reptiliaans. Zie ook dit eerdere artikel HIER op de site.  .

De militaire kaste vereerde seks en dualiteit.
Het embleem wat hier bij hoort zien we vandaag de dag terug bij de Ridders van Malta. Het is een kruis wat duidelijk verschilt met een Christelijk kruis. Het wordt ook wel het wereldkruis genoemd en kenmerkt zich door 4 gelijke armen. Dit kruis vertegenwoordigt de dualiteit en staat voor de gemeenschap tussen de verschillende seksen. Je ziet het hier links op de afbeelding.

De priesterkaste had het embleem van een traan; in het midden van de afbeelding hierboven. Plak je de twee traanvormen gedeeltelijk over elkaar dan ontstaat er een Alziend Oog. De naam van de priesterkaste was dan ook de Alzienden. De mix van de 2 kasten droeg het embleem van wat wij tegenwoordig kennen als de Davidster. Het bestaat uit 2 driehoeken die op elkaar zijn gelegd en net als het Maltezer Kruis de dualiteit vertegenwoordigt, de gemeenschap tussen het mannelijke en vrouwelijke; de Yin en Yang;  de + en de –  èn het positieve tegenover het negatieve.

Die uitersten waren volgens hen nodig om te voorkomen dat de aarde uit elkaar zou spatten. Omdat seks als een Heilig sacrament werd gezien en dit hun manier was om tot hun goden te bidden waren vrouwen voortdurend zwanger. Er werden veel te veel kinderen geboren omdat er geen voorbehoedsmiddelen werden gebruikt. Het was onmogelijk om al deze kinderen te voeden en te herbergen, dus vonden er voortdurend abortussen plaats.

Satan en Sumerië..
Het Satanisme was tevens de godsdienst van het oude Summerië. Hier maakte een buitengewoon mooie vrouw, genaamd Samiramas een noodlanding met een eivormig ruimteschip in de rivier de Eufraat. Ze stapte uit , overmeesterde de toenmalige koningin en nam Nimrod de koning, de kleinzoon van Noach tot echtgenoot.

Vanaf dat moment veranderde dit land. Er ontstonden criminele activiteiten die voorheen ondenkbaar waren geweest. Zij, waren degenen die het gebruik van geld introduceerden als een symbool van waarde en afgoderij. Hiermee werd een hiërarchische structuur gecreëerd en verloor de mensheid zijn gelijkwaardigheid en ontstond dualiteit.

Onder hun bewind ontstond tempelprostitutie. Mooie jonge mannen en vrouwen werden opgeleid als tempelprostituees. Om je schulden te vereffenen werd je gedwongen betaalde seks te hebben met een van de tempelprostituees. Op deze manier kreeg je vergiffenis van je schulden. Als het puntje bij paaltje komt en je alle kerkelijke seksschandalen in acht neemt, verschilt de biecht nauwelijks van deze vroegere praktijken.

Het gebruik van drugs, overspel binnen het huwelijk en het eten van vlees wat voorheen ondenkbaar was geweest, werd geïntroduceerd. Het DNA van de toenmalige mens veranderde hierdoor wat maakte dat het lichaam net als bij reptielen tot op zekere hoogte vlees nodig heeft om in een gezonde conditie te blijven. Het offeren van mensen en kinderen begon eveneens in deze periode. Dit is een vorm van kannibalisme en vampirisme wat tot op de dag van vandaag actueel is.

Het vindt zijn oorsprong in de gedachte dat het bloed de ziel van de persoon in zich meedraagt. Door het drinken van het bloed neem je de kracht van die ziel in je op. Hier klopt natuurlijk niets van maar wat wèl het geval is dat het bloed van extreem getraumatiseerde kinderen een chemische stof (adrenochrome) bevat die zeer verslavend en verjongend schijnt te werken.

Deze chemische stof werd een zeer belangrijk onderdeel van een nieuwe religie die we vandaag de dag herkennen als het ‘Satanisme’. Als je ‘Keanu Reeves’ moet geloven is de hele Hollywood Elite hier aan verslaafd. (HIER) Het ontstond nog voor de grote zondvloed en vond wereldwijd plaats. Er zijn overal ter wereld geschriften gevonden die hier over spreken. Denk bijv. aan de trapvormige tempels in Zuid Amerika.

Maya-pyramide in Kukuzcan, El Castillo, Yucatan (Mexico)

De gladde oplopende zijkanten waren bedoeld om het bloed naar beneden te laten stromen. In het Summerië en Babylonië en het oude Israel had je vroeger enorme ovens in de vorm van een uil. Deze uil vertegenwoordigde Moloch, de Hebreeuwse god van het vuur, de partner van Samiramas. De uil is het spirituele symbool van het Satanisme. Samiramas wordt in de Griekse mythologie gezien als de godin Athena. In het Pantheon staat ze ook daar afgebeeld met de uil (onder aan haar voeten) en in alle afbeeldingen die van haar bekend zijn, is altijd deze uil aanwezig…

De grote zondvloed had als doel om de aarde te zuiveren van alle onzuiverheden. Satan werd verbannen naar de zee. De uil vindt je daarom ook terug bij bijna alle havens van de Islamitische landen. Dit komt voort uit het feit dat het Satanisme de godsdienst van de zee is en zo wereldwijd verspreid kon worden. De Romeinen hadden geen enkele interesse in welke religie je er op na hield, zolang hun gezag niet werd ondermijnd.

Het christendom in zijn oorspronkelijke vorm, kan gezien worden als de leer van onze echte wereld. Toen dit de staatsgodsdienst van Rome werd kreeg de keizer twee ambten toebedeeld, waar je in het Engels 2 verschillende woorden voor hebt. Je had het ambt van de Pontiff en het ambt van de Paus. De taak van de Pontiff was de invloed van de kerk te reduceren tot een persoonlijke keus en zich te richten op het materiële erfgoed. De taak van de Paus was het beschermen van het christendom.

De materiële zaken betrof het in eigendom hebben van land en kloosters e.d. Dit viel onder de maritieme wet of wel het ‘zeerecht’. Dit zijn de rechtsregelingen met betrekking tot het gebruik van de zeehandel, zowel van privaatrechterlijk als publiekrechterlijk. Deze tref je aan op internationaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau. (HIER).

Het Vaticaan; het Duivelse Vaticaan..!
Dit viel vanaf het ontstaan daarvan onder een andere religie, namelijk het Satanisme. Satan die verbannen was naar de zee heeft hier tot op de dag van vandaag de regie in handen. De Pontiff staat hiermee aan het hoofd van het internationaal recht waar de wetten van het oude Summerië en Babylonië nog steeds gelden.

De taak van de Paus is de verspreiding van het christendom, de religie van het land. Deze twee taken waren en zijn dus volledig in strijd met elkaar. Dit heeft tot gevolg dat er talloze mensen in dienst zijn van het Vaticaan die ‘Lucifer/ Satan als hun enige god aanbidden. De paus vertegenwoordigt 2 verschillende religies namelijk het christendom en het Satanisme. De taak van de Pontiff werd in 2011 afgeschaft. Hiermee werd niet het Satanisme afgeschaft, integendeel.

De huidige paus Franciscus, die werd geboren als Jorge Mario Bergoglio, was de eerste Jezuïet die ooit paus werd. De Jezuïeten zijn de militaire orde binnen het Vaticaan die het Satanisme aanhangen en mogen officieel helemaal niet de functie van de ‘witte’paus bekleden, zij hebben hun eigen ‘zwarte’paus. Hij verklaarde op 27 april 2014 dat vanaf dat moment Lucifer als de echte god van de Rooms Katholieke kerk beschouwd moest worden..!!

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan; maak je keuze: het is dezelfde boze geest die alle mensen massaal wil uitmoorden. En in ruil voor het doen van zijn ‘vuile werk’ beloont hij de mensen die hem toestaan hun zielen te bezitten, door ze ongelooflijke rijkdom, roem en macht te geven. Dit is het geheime bloedcontract dat ‘het verkopen van de ziel’ wordt genoemd. ‘Sell you Soul to the Devil’..

In de tweede Wereldoorlog heeft het Vaticaan eveneens heel duidelijk de kant van Lucifer gekozen. (Zie HIER een pdf over de rol van het Vaticaan in de holocaust). In 1816 bekeerde koningin Victoria zich tot het Satanisme als gevolg van haar verbintenis met Benjamin Disraeli. Disraeli was een Britse staatsman van de conservatieve Partij die tot tweemaal toe premier is geweest.

Disraeli was ook de persoon die het voor elkaar heeft gekregen dat de mens bij zijn geboorte zijn vrijheid verloor. Iedereen werd vanaf dat moment ingeschreven als bedrijf en viel daar mee onder het zeerecht waardoor ze verplicht konden worden belasting aan de staat af te dragen. De rest van de Europese Koningshuizen volgden haar voorbeeld.

Het offeren van kinderen is voor ons mensen een nauwelijks te bevatten onderwerp. Wat de meesten van ons niet beseffen is dat het lichaam waar wij in gevangen zitten al lang niet meer een mensenlichaam is maar een Archontisch reptielenlichaam. Deze Archonten hebben hele andere gewoonten en maatstaven zoals je hebt kunnen lezen. Hun parasitaire leven wordt beheerst door leugens, hiërarchie, seks, misbruik etc.

In onze oorspronkelijke wereld worden geen kinderen geboren zoals in deze realiteit. Het concept kinderen is een van de middelen om ons af te leiden van onszelf. Ieder kind dat je baart maakt het een stukje moeilijker om jezelf te kunnen bevrijden uit deze gevangenschap. Van kleins af aan worden we gehersenspoeld dat je pas compleet bent als je een of meerdere kinderen op de wereld hebt gezet. In Summerië, Babylonië en het oude Israel had je vroeger enorme ovens in de vorm van een uil. Er was een overschot aan baby’s als gevolg van alle seks die in deze ovens levend werden gecremeerd als een offer aan Moloch.

Hoe meer je liegt en vreemdgaat, hoe sterker je positie wordt. De mensen aan de top zijn het meest corrupt, anders waren ze nooit op die positie terecht gekomen. Kijk naar onze overheden wereldwijd maar denk ook aan de voetballers, musici, acteurs met hun mega hoge salarissen. Die hebben allemaal hun ziel verkocht in ruil voor rijkdom en macht. Kijk naar dit verhaal van David Icke over Mick Jagger (HIER)

Voor de grote meerderheid is het letterlijk ‘onvoorstelbaar’…
Omdat we allemaal aan de buitenkant hetzelfde soort lichaam hebben zijn ze onherkenbaar. Dit maakt het zo frustrerend en moeilijk te bevatten. De groep die daaronder valt wordt vaak gechanteerd met behulp van de inlichtingendiensten. Ze zijn ongewild in situaties gebracht van bijvoorbeeld rituele kinderoffers. Door middel van belastend foto en filmmateriaal worden ze gedwongen om hun mond te houden over de misdaden die door hun meerderen zijn gepleegd.

De Bohemian Grove is in het noorden van Californië, is een van de bekendste plekken waar regelmatig offerrituelen plaatsvinden. Het is een van de meest verboden en mysterieuze gebieden op aarde. Op het zwaar bewaakte terrein wisselt de elite van gedachte in een ontspannen setting tijdens duistere rituelen. Het meest opzienbarende wat van de Bohemian Grove is vastgelegd is de ‘Cremation of Care’ , een nachtelijke ceremonie waarbij mannen in donkere gewaden, rituelen verrichten voor de grote stenen uil. (HIER).

De club bestaat inmiddels uit een paar duizend leden en de wachtlijsten zijn enorm. Voor (oud) presidenten, politieke geloften, Hollywood acteurs of artiesten is altijd plek. (HIER) Satanisten infiltreren in alle religies maar blijven hun eigen religie in stand houden. Ze liegen en bedriegen. Ze aanbidden Lucifer, de vader van alle leugens. Voor hen staat dit gelijk aan een gebed. Ze kunnen er dus uitzien als een Orthodoxe Jood waarbij ze zich meer Joods dan Joods gedragen maar het dus niet zijn.

Ze staan aan het hoofd van vrijwel alle gigantische liefdadigheidsinstellingen. 98% van de liefdadigheidsgelden bereikt nooit het doel maar verdwijnt in hun eigen zakken. Denk hierbij aan de aardbeving op Haïti, waarbij slechts enkele miljoenen Haïti heeft bereikt en 2 miljard is weggesluisd door de Clinton Foundation.(HIER). Willen we weer een menswaardig bestaan gebaseerd op Liefde & Respect voor alles wat leeft dan dienen we dus snel wakker te gaan worden.

Harriet Algra (november 2018)

www.totalhealthfoundation.nl

Bron o.a. : www.annavonreitz.com

 

18 gedachten over “De oorsprong van het Satanisme..

 1. Deze reactie plaats ik hier omdat het nogal luguber op mij over komt en aan satanisme zou kunnen doen denken.
  https://www.parool.nl/amsterdam/amc-kocht-hoofden-van-omstreden-body-brokers~a4612088/
  Citaat:Het Amsterdamse ziekenhuis kocht lichaamsdelen bij Amerikaanse “body brokers” MedCure en ScienceCare.Dat zijn ZEER WINSTGEVENDE commerciële bedrijven die HANDELEN IN LICHAAMSDELEN van mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.(einde citaat)
  De donor wet oh oh wat waren de oud TV presentatrice en meneer Pechtold blij dat de wet erdoor kwam (wat mogelijk was omdat iemand te laat was en een ander niet stemmen wilde ivm persoonlijke afwegingen) maar goed ze hadden hun zin.
  Het had niets met handel te maken maar aan een gebrek aan donor materiaal en iedereen werd automatisch donor wanneer hij/zij niet kan kiezen.
  Vreemd dat er een gebrek is aan donormateriaal terwijl je het kennelijk zo kan kopen.
  Maar goed dergelijke wetten maken daar kan je de vraag bij stellen of je dat aan een TV presentatrische moet overlaten natuurlijk,mijn mening is van niet.
  Verder las ik ook dat ambtenaren jarenlang illegaal babies naar Nederland hebben gehaald en wanneer ik dan de tekst van Keanu Reeves lees: Did Keanu Reeves say Hollywood Elites Use the “Blood of Babies” to get high dan wordt ik daar niet vrolijk van maar komen er steeds meer vragen bovendrijven.

 2. Nog een verhaal waar veel bloed bij komt kijken.
  https://nos.nl/artikel/2262710-tijdelijk-vliegverbod-boven-oostvaardersplassen.html
  Natuurlijk mogen er geen opnames vanuit de lucht gemaakt worden van het komende GROTE BLOEDBAD wat ze gaan aanrichten op onschuldige dieren in de Oostvaardersplassen terwijl ze eerder verkondigd hebben dat het verplaatsen van die dieren teveel stress zou opleveren.
  Welke stress denken ze onder die dieren te veroorzaken wanneer die in de gaten krijgen dat ze afgeschoten worden?En in de jaren 80 hebben ze die dieren zelf naar de Oostvaardersplassen gehaald wat toen kennelijk geen stress veroorzaakte? Wat die rechter mankeert weet ik niet maar wanneer je tot twee maal toe bezwaren verwerpt om vervolgens toestemming te geven voor een bloedbad aan te richten dan denk ik dat je niet helemaal in orde bent en geen rechter hoort te zijn.

 3. Betreffende de plek van het satanisme en haar uiteindelijke werking t.a.v. onze bewustzijnsontwikkeling wil ik graag het volgende opmerken.

  De esoterische stroming van het Manicheïsme, dat in de derde eeuw na Christus in het vroegere Perzië ontstond, heeft als kernthema het omvormen van het Kwade tot het Goede.

  “Het grote kernpunt in de manicheïsche leer is de opvatting over goed en kwaad: het kwade is even eeuwig als het goede en kent begin noch einde aangezien het kwade oorspronkelijk een bestanddeel van het goede was. Dit van oorsprong goede bestanddeel is tot het kwade verworden omdat het achtergebleven is in de normale evolutie; het kwade is aldus het goede dat ‘uit de tijd geraakt is.

  Immers, op ieder ontwikkelingsniveau moet een element van het goede zich als het ware opofferen, afstand doen van zijn normale ontwikkelingsloop opdat er in de kosmos iets nieuws kan ontstaan; en omdat dit ‘zich opgeofferde goede’ vervolgens zijn activiteiten moet ontplooien op een niveau waaraan zijn natuur niet is aangepast, begint het hinderend te werken in het wereldbestel. Daarom zijn de manicheërs van oordeel dat het kwade een noodzakelijke bestaansvoorwaarde is voor de kosmische evolutie; zij zeggen dat het kwade moet worden begrepen vanuit zijn gemetamorfoseerde aard en dat het verlost moet worden, zodat het opnieuw verder mee kan werken in de stroom van de wereldontwikkeling.”

  Waar ik nog de volgende tekst van Friedrich Benesch aan toe zou willen voegen:

  Want de werkelijke waarheid,
  is niet de waarheid,
  maar de overwonnen dwaling.
  En de ware werkelijkheid is
  niet de werkelijkheid,
  maar de overwonnen illusie.
  En de werkelijke reinheid is
  niet de oorspronkelijke reinheid,
  maar de gelouterde onreinheid.
  En het waarachtig goede is
  niet het oorspronkelijk goede,
  maar het overwonnen boze.
  Dat geldt voor het hele wereldal;
  ook voor de goden.
  Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd
  kan zich iets ontwikkelen,
  wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.
  Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen,
  heeft Hij zichzelf gedwongen,
  Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openbaren
  Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

  – Friedrich Benesch – (1907-1991)
  Duitse natuurwetenschapper, schrijver

 4. Mopperen, razen, tieren,…….het werkt niet…… het is koren op de molen.
  Het enige wat het duister kan verdrijven is licht. Het enige waar het duister voor móét wijken is licht.
  Als je de bronnen van je zijn aan weet te boren, en jij jezelf realiseert dat een lullig kaarsvlammetje (zo lullig klein in zo’n kamer) de intensiteit van de zwartheid al een stuk doet verminderen……en dat vervolgens gaat uitvergroten door dat met hele groepen te gaan doen, dan verdwijnt die basis van smerigheid waar dit uitheemse tuig op drijft. Dat satanische is inderdaad niet van deze wereld en is uit op totale hegemonie…….en dat gaat lukken als wij onszelf verliezen in hopeloosheid en het verzet van de wanhoop,. Dáár kan dat tuig uitstekend mee overweg. Van licht en liefde weet het niet.
  Duisternis verdwijnt met een kaarsvlammetje.

  1. Veel mensen zijn nog gevangen in zij/wij en andere vormen van dualiteit. Daaruit komt voor het Licht en het Donker. Het Donker is in die zin, vanuit onvoorwaardelijke liefde, geen ‘andere kant’ van het Licht.. Onvoorwaardelijkheid en oordeelloosheid maakt van 2-en EEN..!

  2. Guidoj of iemand anders kan/mag natuurlijk ook.
   Wat betreft de uitspraken hier kan ik het een heel eind volgen ivm dat licht en donker maar helemaal snappen doe ik het denk ik nog niet.
   Nou herinner ik mij dat ik al enige tijd geleden op deze site gelezen heb over een man die in de oorlog zijn vrouw/gezin heeft zien vermoorden terwijl hij niets kon doen omdat er wapens op hem gericht waren,later kwam hij oog in oog te staan met één van of de dader en toen had die man wraak kunnen nemen maar dat deed hij niet en dacht zij weten niet beter en dat kan ik begrijpen omdat daarmee zijn gezin niet terug kwam en mogelijk zou het tot nog meer leed lijden.
   Zij die dualistisch ingesteld zijn zullen het niet met mij eens zijn denk ik en kunnen vinden dat die man wel wraak had moeten nemen.Mijn mening is dat die man een erg sterk bewust zijn had en het juiste heeft gedaan.
   Waar ik wel aan blijf denken is de wijze waarop we met naderend onheil moeten omgaan
   want we zien toch dat het de verkeerde kant op gaat. de vraag is dan moeten we daar dan ook niet op reageren en ook denken ze weten niet beter? Hoe mag ik dat zien?

 5. @ Arnold2 Je vraagt hoe je met naderend onheil moet omgaan. Ik denk door er niet van uit te gaan dat dat onheil komt. Het universum is nl. heel gehoorzaam en het geeft ons dat waarvan wij van overtuigd zijn. Schrap dus die negatieve overtuigingen.
  Het is er hier eigenlijk niet het juiste draadje voor maar die discussie over verplichte vaccinatie is hier een goed voorbeeld van. Gaan we er allemaal van overtuigd zijn dat die komt. Dan komt die. Zijn we er allemaal van overtuigd dat als al die niet vaccinerende ouders gesprekken zullen krijgen met artsen (dat wordt overlegd of die ouders individueel moet gaan spreken om ze op andere gedachten te brengen). Dan zullen deze welbewuste, intelligente ouders die alleen het allerbeste voor hun kinderen willen, die artsen, jeugdartsen, consultatiebureau artsen en huisartsen binnen afzienbare tijd allemaal om zijn.
  Dus mijn antwoord op je vraag is; Stel je overtuigingen bij.

  1. Salal.
   Dank je voor deze antwoorden op mijn vragen.
   Je schrijft dat het universum heel gehoorzaam is en ons geeft waarvan wij overtuigd zijn.
   En ook schrijf je dat dit gesprek eigenlijk niet in dit draadje hoort.
   Mijn mening is dat het best wel in dit draadje past omdat het over de oorsprong van satanisme gaat wat nog steeds verder gaat en wanneer we niet opletten over ons allemaal de overhand kan krijgen.Hiermee zeg ik niet dat het gaat gebeuren ,want als we met ons allen wakker worden dan kunnen we het tegenhouden en daarom denk ik dat oa deze site ook de artikelen plaatst en dat is ook de reden waarom ik veel reageer zodat het duidelijk wordt voor hen die nog niets in de gaten hebben.
   Het voorbeeld dat ik gaf daaruit kun je opmaken dat het leed geschiet was en dat die man meer leed heeft voorkomen door juist niets te doen.Nu bestaat de kans wanneer wij niets doen dat er veel leed kan plaats gaan vinden en ook denk ik aan die dieren in de Oostvaardersplassen die niet voor zichzelf kunnen opkomen maar wel afgeschoten worden omdat de mens een enorme fout heeft gemaakt waar die dieren het slachtoffer van zijn.In mijn optiek kunnen we dat niet negeren en moet er iets aan gedaan worden.
   Geweld is niet raadzaam omdat dat tegengeweld voed maar erover schrijven om mensen te proberen overtuigen dat het verkeerd is wat er gebeurd lijkt mij een goede optie of een stil protest met borden waarop goede argumenten staan om te stoppen met dat afschieten zonder dat het nog meer geweld uitlokt lijkt mij ook een mogelijkheid zoals ook de gele hesjes in Frankrijk vreedzaam protesteren door op een geweldloze manier duidelijk hun stem te laten horen.Zij die plunderen en vernielen zijn gewoon idioten wat het effect van die vreedzame protesten kan doen dalen en zelfs geweld tegen die vreedzame gele hesjes kan doen toenemen omdat de ordediensten geen onderscheidt zouden kunnen maken.Daarbij komt dat zij die rotzooi trappen te stom lijken te zijn om in te zien dat ze hun eigen ruiten ingooien omdat door hun optreden er weinig of niets zal veranderen.Ondertussen is er weer een “aanslag “in Straatsburg geweest,is dat de opmars naar een maatregel wat voorkomt dat mensen op straat mogen komen? Gaan ze zo proberen de gele hesjes weg te houden?

 6. @Arnold, Alleen mijn voorbeeld over vaccinaties hoorde niet in dit draadje thuis.

  De dingen die je doet met betrekking tot die dieren in de Oostvaarder plassen zijn uitstekend. Mijn reactie betrof meer het algemene onheil. Het kan ook geen kwaad om een noodrantsoen in huis te hebben. Juist goed, want dan kan je het verder loslaten. Mijn grootste overtuiging is echter dat het bij rampen op ons karakter aankomt en niet op 112

  En nee, het satanisme zal beslist niet, ik zeg niet, over ons allen de overhand krijgen. Denk niet dat ik naïef ben. Ik ben opgegroeid tussen die gasten en heb daar alles gezien en ondergaan wat daar bij hoort. Zij zullen niet de overhand krijgen.

  1. Salal 7.
   Ik denk niet dat je naïef bent,wel vind ik het triest dat je dingen hebt moeten zien en meemaken die zeer ingrijpend zullen zijn geweest.Mij lijkt het ook dat zij die duivelse plannen hebben steeds meer in het nauw komen ook al zouden ze op dit moment nog hun agenda kunnen uitvoeren en denken dat het ze gaat lukken.Wanneer steeds meer mensen doorzien waar zij mee bezig zijn gaat het als een olievlek steeds sneller en nemen hun kansen af.
   MC.
   Mensen zeggen veel maar vaak zeggen ze eigenlijk niets.
   Velen zijn ook van hun gelijk overtuigd en luisteren niet naar andere geluiden omdat hun wereldbeeld dan instort.Mijn mening is dat nuchter blijven en zelf onderzoek doen een beter beeld kan geven.

 7. Goed nieuws, maar het is al heel oud. Lucifer betekent de drager van licht; de aarde vangt het licht op en laat alles groeien= Moeder aarde :SophIa. Godin Sophia en de God Thelete hebben ons ontworpen en omdat ze zoveel van haar kinderen hield kwam ze van de goddelijke kern, waar geen vorm is naar deze dimensie en werd Gaia. Baphomet is de god die de tempeliers zeiden te aanbidden, geheimtaal voor Sophia. Gnostische leraar, John Lamb Lash, heeft geen geheimen! en is zelf ook nog lerende en heeft bewijzen van Sophia’s correctie. De aarde is als een amoebe en is bezig te splitsen in 2 dochtercellen. Nog veel meer legt hij uit op het internet in pdf en interviews, hier is er één met als einde de lachende Boedha,ha,ha,ha! https://www.youtube.com/watch?v=mGdyabPXU_Y

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.