Advertentie

Hoe de Kerk haar eigen vlees (goed-)keurt…!


x

x

Hoe de Kerk haar eigen vlees keurt…

x
2018 © WantToKnow.nl/be

x

Je kent waarschijnlijk het duidelijke gezegde van de slager die zijn eigen vlees keurt. Wat komt ervan terecht als iemand zijn eigen daden dient te beoordelen, te keuren? Wat komt ervan terecht als iemand, zoals de Engelsen het zo mooi uitdrukken, de ‘judge and the jury’ mag zijn? Zodat hij én het oordeel kan vellen, én ook de strafmaat zélf kan bepalen, wanneer er onverhoopt sprake zou zijn van een fout of misdaad in zijn eigen vonnis… En natuurlijk is er in dit kader, altijd ook nog de onnávolgbare reclame van de slimme bedenkers van WC-Eend, die héél duidelijk WC-Eend adviseren. Totaal onafhankelijk natuurlijk. Voor de mensen die hem zijn vergeten, of nog nooit hebben gezien, daarom even in de herhaling.

We schrijven deze zinnen met veel weerstand, die we verpakken in een boel cynisme, want hoé dit verhaal verder kan, zonder dat de wereldpers hier korte metten mee maakt, is voor ons een raadsel. Kennelijk zijn het alleen weer de alternatieve media, die zich bekommeren om deze weerzinnige praktijken en het aan de kaak stellen ervan..! Waar is de NOS en waar is het RTL-nieuws in dit kader; organisaties waar we dagelijks naar zouden moeten kijken om het ‘wereldnieuws’ tot ons te krijgen?

Boven dit artikel staat dat de Kerk haar eigen vlees keurt en dat is ook preciés waar we het in dit kader over willen hebben. Over cynisme gesproken. Want wat blijkt? In het GEHEIM, heeft paus Franciscus, uweetwel, de ‘nieuwe paus’, de Jezuiet die zo voor openheid en eerlijkheid was bij zijn aantreden, in Australië, maar liefst 4.444 priesters heeft ‘vergeven’ voor de pedofiele daden die zij op hun geweten hadden. En dat allemaal in het diepste geheim dus. Want nee, dit soort ‘vergeving’ dient kennelijk aan het publieke oog van al die katholieken wereldwijd te worden onttrokken..

x
Waarom nou ‘vergeven’, als het een spirituele ontmoeting met God was..??

Dezelfde Australische commissie waarover we eerder spraken in dit artikel HIER, rapporteert, dat niet alleen deze misdaden zijn ‘vergeven’ door de hoogste ‘baas’ in het Vaticaan, maar dat hetzelfde Vaticaan ook geprobeerd heeft de beschuldigingen onder het vloerkleed te vegen en NOOIT melding gemaakt heeft van deze wetsovertredingen..!

Maar deze commissie, de ‘Australian Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse’. die het misbruik in Australië onderzoekt, heeft al lang laten weten, dat er ‘geen excuses, bescherming, noch privileges’ zullen worden gegeven aan katholieken die besluiten te zwijgen en niét de politie in te lichten over het misbruik in deze kerkstroming. Maar de Australische aartsbisschop Denis Hart blééf volhouden en liet weten dat seksueel misbruik een ‘spirituele ontmoeting is met God, via de priester’ en derhalve van een ‘hogere orde’ is, dan de strafwetten die voor alle burgers in een land gelden….. En nu, zijn ze ook nog eens vergeven door de algemeen directeur van de Katholieke Kerk, de heer Franciscus.

Telkens weer komt deze commissie met de opmerking dat de omvang van het misbruik door de katholieke kerk bizar groot is. Daarbij komt dat tijdens haar onderzoeken, waar ook telkens in haar rapporten gewag van wordt gemaakt, een patroon zichtbaar werd, van het intimideren van getuigen door deze katholieken en een patroon van ‘doofpotten vullen en sluiten’. Eén van de advocaten die de ondervragingen deed, in het onderzoek dat in Sydney plaatsvond, zei in een verklaring:
 x
“Het blijkt dat uit de periode 1950 tot 2010, maar liefst 7% van alle priesters zich had schuldig gemaakt aan deze daden. En de verslagen hierover waren heel somber gezegd, vooral ‘eensluidend’. Kinderen werden totaal genegeerd, of nog erger: gestraft voor hun getuigenissen.
 x
Beschuldigingen werden door deze kerk niet onderzocht; wat er gebeurde is dat priesters en andere religieuze figuren werden overgeplaatst als oplossing van het hele verhaal, in de ogen van de katholieke kerk. En de nieuwe parochies waar deze kerkelijke ambtenaren dan terecht kwamen, werd niets meegedeeld, waardoor de kerkelijke persoon in kwestie zijn verleden kon afschermen.
x
Documenten die verband hielden met deze zaken, werden niet behouden, of nog heftiger: ze werden bewust en op grote schaal vernietigd.”
 x
De financiële druk op het Vaticaan neemt krachtig toe..
De geëiste schadevergoedingen en de reeds toegekende financiële uitkeringen, in verband met de toekende claims van schadevergoeding van misbruik, lopen inmiddels zó op voor de Australische katholieke kerk, dat de financiële topman van het Vaticaan, George Pell, volledig in deze zaak betrokken wordt.
 x
Hij werd namelijk ook ondervraagd door de genoemde commissie, over zijn rol in het afhandelen van misbruikclaims. Deze claims kwamen uit de Australische staat Victoria en betreffen gevallen uit de jaren 1970. Kardinaal George Pell was onlangs terug in Australië om als de hoogste in rang in de Katholieke Kerk, náást de paus, verantwoording af te leggen over het kindermisbruik.
 x
Het onderzoek van deze commissie heeft aangetoond, dat rond de 90% van de ca. 1900 daders, mannen zijn/waren en dat de slachtoffers jongens en meisjes waren in de leeftijd van gemiddeld 10/11 jaar oud. En dan zijn er ook woorden van berouw uit de kerk, namelijk van Francis Sullivan, het hoofd van de ‘Raad van Waarheid, Gerechtigheid en Heling’. van de Katholieke kerk. Volgens hem zijn
 x
“Deze cijfers schokkerend, ze zijn tragische en niet te rechtvaardigen noch te verdedigen. Al deze gegevens, sámen met alles wat we de afgelopen 4 jaar voorbij hebben zien komen, kan alleen worden geïnterpreteerd in het licht van dát wat het is. Een massaal falen van de kant van de Australische katholieke kerk om de kinderen van parochianen te beschermen tegen de misbruikers. Als Katholieken laten we het hoofd hangen van schaamte.”.
x

Maar vooralsnog lijkt het zó stroperig te gaan met de voortgang van de onder hande zijnde zaken, dat deze woorden ook weer als ‘gebakken lucht’ te kwalificeren zijn. Want van de 300 zaken die bij de politie zijn aangegeven, in de loop van het 4-jaar durende onderzoek, is in slechts 27 zaken vooruitgang te constateren en lopen er nog maar 75 andere rechtszaken.

* * *

 

 

4 gedachten over “Hoe de Kerk haar eigen vlees (goed-)keurt…!

  1. Dan moet je weten dat deze schijnheiligaard misschien zalig zal verklaard worden terwijl hij nu nu hij nog leeft de priesters overplaatst naar één of ander godvergeten stuk aarde waar ze dan rustig verder kinderen kunnen misbruiken.
    Je zou haast zeggen dat de kerk satanistisch is inplaats van brengers van het licht.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.